Powiat starachowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat starachowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 84 514 Liczba mieszkańców
 • 523 km2 Powierzchnia
 • 161 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 58,5% Stopa urbanizacji
 • Danuta Krępa Starosta
 • ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice Adres starostwa powiatowego
 • TST Tablice rejestracyjne
Powiat starachowicki na mapie
Identyfikatory
 • 2611 TERYT (TERC)
Herb powiatu starachowickiego
powiat starachowicki herb
Flaga powiatu starachowickiego
powiat starachowicki flaga

powiat starachowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
041 274 53 88
041 274 53 89
Krzosa 8
27-200 Starachowice
Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
041 276 02 05
041 276 02 03
Aleja Armii Krajowej 27
27-200 Starachowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach
041 275 42 09
42 275 42 09
Rogowskiego 14
27-200 Starachowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach
041 274 62 67
041 274 62 67
Złota 6
27-200 Starachowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
041 274 71 13
041 275 63 70
Radomska 29
27-200 Starachowice
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
(41) 276-09-00 900
(41) 276-09-02
ul. Dr Władysława Borkowskiego
27-200 Starachowice

Powiat starachowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat starachowicki ma 84 514 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu starachowickiego w 2050 roku wynosi 67 496, z czego 34 063 to kobiety, a 33 433 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu starachowickiego zawarli w 2022 roku 259 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców powiatu starachowickiego jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat starachowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -713. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,40 na 1000 mieszkańców powiatu starachowickiego. W 2022 roku urodziło się 556 dzieci, w tym 50,9% dziewczynek i 49,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,0% zgonów w powiecie starachowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,3% zgonów w powiecie starachowickim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu starachowickiego przypada 14.95 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 594 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 832 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu starachowickiego -238. W tym samym roku 19 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 17.

  58,1% mieszkańców powiatu starachowickiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu starachowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 84 514 Liczba mieszkańców
 • 43 554 Kobiety
 • 40 960 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie starachowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie starachowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie starachowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu starachowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67 496 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 34 063 Kobiety
 • 33 433 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie starachowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie starachowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie starachowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu starachowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. starachowicki
  44,4 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat starachowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu starachowickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat starachowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat starachowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat starachowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. starachowicki
  26,4%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • pow. starachowicki
  54,6%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. starachowicki
  10,5%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat starachowicki
  8,2%
  Województwo
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie starachowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,1
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. starachowicki
  1,6
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 259 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie starachowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -713 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -318 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -395 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -8,4
  Województwo
  -6,5
  Cały kraj
  -3,8
 • -10,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie starachowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie starachowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie starachowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie starachowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 556 Urodzenia żywe
 • 283 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 273 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,9%
  49,1%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 31,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,6
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 327 g Średnia waga noworodków
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 415 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 327 g
  Województwo
  3 328 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 172 Waga 3500g - 3999g
 • 172
 • 212 Waga 3000g - 3499g
 • 212
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. starachowicki
  1,19
  Województwo
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,60
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. starachowicki
  0,44
  świętokrzyskie
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie starachowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 269 Zgony
 • 601 Kobiety
  (Zgony)
 • 668 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,0
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 228,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat starachowicki
  228,2
  Województwo
  193,5
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. starachowicki
  0,0
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  świętokrzyskie
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie starachowickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,0%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. starachowicki
  17,3%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat starachowicki
  5,4%
  woj. świętokrzyskie
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 276 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  11,1
  Kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Cała Polska
  74,4
 • 302,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  302,6
  Województwo
  294,3
  Kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  268,5
  Cała Polska
  246,5
 • 700,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 759,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 638,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  700,5
  Województwo
  562,0
  Kraj
  475,8
 • 76,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat starachowicki
  76,3
  świętokrzyskie
  67,5
  Cała Polska
  70,6
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,6
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Polska
  32,6
 • 6,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat starachowicki
  6,8
  świętokrzyskie
  8,0
  Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie starachowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 Osoby w zamachach samobójczych
 • 23 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 46 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 43 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 81 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. starachowicki
  81,0
  Województwo
  44,0
  Cała Polska
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat starachowicki
  14,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 9 zażycie innych leków
 • 9
 • 8 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 8
 • 11 samookaleczenie powierzchniowe
 • 11
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 23 powieszenie się
 • 23
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 21 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 21
 • 9 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 9
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 9 inna nie wymieniona
 • 9
 • 19 nieustalona
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 9 13-18 lat
 • 9
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 25 30-49 lat
 • 25
 • 18 50-60 lat
 • 18
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 6 50-60 lat
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy13
  • pod wpływem alkoholu34
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków7
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 13 trzeźwy
 • 34 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 7 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 34 kawaler/panna
 • 34
 • 17 żonaty/zamężna
 • 17
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne14
  • zasadnicze zawodowe10
  • średnie14
  • wyższe2
  • nieustalony27
 • 2 podstawowe niepełne
 • 14 podstawowe i gimnazjalne
 • 10 zasadnicze zawodowe
 • 14 średnie
 • 2 wyższe
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 20 praca
 • 20
 • 16 na utrzymaniu innej osoby
 • 16
 • 5 renta
 • 5
 • 5 emerytura
 • 5
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 594 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 312 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 282 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 832 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 460 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 372 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -221 Saldo migracji
 • -140 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -238 Saldo migracji wewnętrznych
 • -148 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -90 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie starachowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat starachowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie starachowickim oddano do użytku 207 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie starachowickim to 33 102 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 392 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  83,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,0% na sprzedaż lub wynajem, 1,9% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie starachowickim to 5,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie starachowickim to 133,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,64% mieszkań posiada łazienkę, 85,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 69,26% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie starachowickim 263 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 013 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 034 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 14 transakcji (mediana cen - 4 401 zł/m2, średnia - 4 417 zł/m2), a na rynku wtórnym 249 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 000 zł/m2, średnia - 4 009 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 013 zł
 • Tutaj
  4 013 zł
  Województwo
  5 211 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 4 013 zł Ogółem
 • 4 013 zł
 • 4 000 zł do 40 m2
 • 4 000 zł
 • 3 997 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 997 zł
 • 4 259 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 259 zł
 • 3 612 zł od 80,1 m2
 • 3 612 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 034 zł
 • powiat starachowicki
  4 034 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 101 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 4 034 zł Ogółem
 • 4 034 zł
 • 3 982 zł do 40 m2
 • 3 982 zł
 • 3 989 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 989 zł
 • 4 213 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 213 zł
 • 3 826 zł od 80,1 m2
 • 3 826 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 263
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m285
  • od 40,1 do 60 m2123
  • od 60,1 do 80 m247
  • od 80,1 m28
 • 85 do 40 m2
 • 123 od 40,1 do 60 m2
 • 47 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie starachowickim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 401 zł
 • Powiat
  4 401 zł
  świętokrzyskie
  5 864 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 4 401 zł Ogółem
 • 4 401 zł
 • 3 696 zł do 40 m2
 • 3 696 zł
 • 4 478 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 478 zł
 • 4 583 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 583 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 417 zł
 • Tutaj
  4 417 zł
  Województwo
  5 820 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 4 417 zł Ogółem
 • 4 417 zł
 • 3 697 zł do 40 m2
 • 3 697 zł
 • 4 307 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 307 zł
 • 4 605 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 605 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 14
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 000 zł
 • Tutaj
  4 000 zł
  świętokrzyskie
  4 489 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 4 000 zł Ogółem
 • 4 000 zł
 • 4 000 zł do 40 m2
 • 4 000 zł
 • 3 986 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 986 zł
 • 4 183 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 183 zł
 • 3 612 zł od 80,1 m2
 • 3 612 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 009 zł
 • Tutaj
  4 009 zł
  świętokrzyskie
  4 633 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 4 009 zł Ogółem
 • 4 009 zł
 • 3 991 zł do 40 m2
 • 3 991 zł
 • 3 977 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 977 zł
 • 4 144 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 144 zł
 • 3 826 zł od 80,1 m2
 • 3 826 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 249
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m282
  • od 40,1 do 60 m2119
  • od 60,1 do 80 m240
  • od 80,1 m28
 • 82 do 40 m2
 • 119 od 40,1 do 60 m2
 • 40 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 102 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 391,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  391,70
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. starachowicki
  71,30 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,90 m2
  świętokrzyskie
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat starachowicki
  3,74
  Województwo
  3,91
  Polska
  3,83
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. starachowicki
  2,55
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 207 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  2,45
  świętokrzyskie
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 145 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,53
  świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 13,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  13,55
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Polska
  24,56
 • 27 536 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. starachowicki
  133,0 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat starachowicki
  0,33 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. starachowicki
  97,16%
  woj. świętokrzyskie
  95,88%
  Polska
  97,71%
 • 92,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat starachowicki
  92,55%
  świętokrzyskie
  90,59%
  Kraj
  95,10%
 • 89,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. starachowicki
  89,64%
  świętokrzyskie
  88,09%
  Cały kraj
  93,66%
 • 85,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  85,58%
  woj. świętokrzyskie
  82,71%
  Kraj
  85,62%
 • 69,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat starachowicki
  69,26%
  świętokrzyskie
  45,54%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat starachowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie starachowickim na 1000 mieszkańców pracuje 360osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie starachowickim wynosiło w 2022 roku 9,4% (9,4% wśród kobiet i 9,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie starachowickim wynosiło 5 730,06 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu starachowickiego 6 936 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 553 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 383.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu starachowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 360 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  360,0
  Województwo
  370,0
  Cały kraj
  402,0
 • 9,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,4% Kobiety
 • 9,4% Mężczyźni
 • powiat starachowicki
  9,4%
  woj. świętokrzyskie
  7,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie starachowickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie starachowickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie starachowickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 730 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 730 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie starachowickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 936 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 553 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 383 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,80 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,3% Przemysł i budownictwo
 • 36,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie starachowickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 51,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat starachowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  72,0
  świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 44,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. starachowicki
  44,7
  świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 164,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat starachowicki
  164,1
  Województwo
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat starachowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie starachowickim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 890 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 096 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 585 nowych podmiotów, a 395 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (897) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (512) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (985) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (330) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie starachowickim najwięcej (470) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 606) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (85) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,5% (2 009) podmiotów, a 73,5% (5 796) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie starachowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 890 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 85 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 009 Przemysł i budownictwo
 • 5 796 Pozostała działalność
 • 585 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie starachowickim w 2022 roku
 • 395 Podmioty wyrejestrowane w powiecie starachowickim w 2022 roku
 • 6 096 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 606 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 606
 • 220 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 220
 • 58 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 58
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 884 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 884
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 432 Spółki handlowe ogółem
 • 432
 • 28  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 28
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 342  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 342
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 470 Spółki cywilne ogółem
 • 470
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 096 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 684 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 684
 • 1 033 Budownictwo
 • 1 033
 • 607 Przetwórstwo przemysłowe
 • 607
 • 508 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 508
 • 449 Transport i gospodarka magazynowa
 • 449
 • 367 Pozostała działalność
 • 367
 • 340 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 340
 • 211 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 211
 • 202 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 202
 • 168 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 168
 • 165 Informacja i komunikacja
 • 165
 • 123 Edukacja
 • 123
 • 75 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 75
 • 56 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 56
 • 54 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 54
 • 48 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 48
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie starachowickim stwierdzono 1 715 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,20 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie starachowickim wynosi 75,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu starachowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,37 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,39 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,90 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,60 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 715 Przestępstwa ogółem
 • 1 715
 • 1 050 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 050
 • 306 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 306
 • 246 Przestępstwa drogowe
 • 246
 • 46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 46
 • 627 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 627
 • 20,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. starachowicki
  20,20
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 12,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,37
  Województwo
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 3,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,60
  Województwo
  6,27
  Cały kraj
  6,99
 • 2,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. starachowicki
  2,90
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. starachowicki
  0,54
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,39
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. starachowicki
  75%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat starachowicki
  74%
  świętokrzyskie
  69%
  Kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  52%
  Województwo
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat starachowicki
  99%
  świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  47%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Cały kraj
  51%

Powiat starachowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu starachowickiego wyniosła w 2022 roku 126,0 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu starachowickiego - 37.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,3 mln złotych, czyli 6,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu starachowickiego wyniosła w 2022 roku 125,1 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.1%). W budżecie powiatu starachowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 282 złotych na mieszkańca (19,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,8 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie starachowickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu starachowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu starachowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,1 mln

  945(100%)

  95,5 mln

  1,0 tys(100%)

  98,3 mln

  1,1 tys(100%)

  101,0 mln

  1,1 tys(100%)

  102,5 mln

  1,1 tys(100%)

  109,5 mln

  1,3 tys(100%)

  113,9 mln

  1,3 tys(100%)

  126,0 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  30,7 mln

  333(35.2%)

  31,4 mln

  343(32.9%)

  30,4 mln

  335(31%)

  31,6 mln

  349(31.3%)

  36,3 mln

  406(35.4%)

  39,7 mln

  449(36.3%)

  47,8 mln

  547(42%)

  47,0 mln

  556(37.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,6 mln

  104(11%)

  10,0 mln

  110(10.5%)

  10,7 mln

  118(10.9%)

  11,6 mln

  128(11.5%)

  11,4 mln

  127(11.1%)

  10,8 mln

  123(9.9%)

  11,8 mln

  134(10.3%)

  14,7 mln

  174(11.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,9 mln

  140(14.8%)

  15,7 mln

  172(16.4%)

  9,3 mln

  102(9.5%)

  10,0 mln

  111(9.9%)

  11,0 mln

  123(10.7%)

  13,3 mln

  150(12.2%)

  13,1 mln

  150(11.5%)

  14,3 mln

  169(11.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,8 mln

  62,7(6.6%)

  6,9 mln

  75,5(7.2%)

  7,2 mln

  79,6(7.4%)

  6,6 mln

  72,7(6.5%)

  7,2 mln

  79,8(7%)

  8,6 mln

  97,0(7.8%)

  8,5 mln

  97,4(7.5%)

  10,9 mln

  129(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  130(13.8%)

  15,3 mln

  168(16.1%)

  18,9 mln

  208(19.2%)

  15,5 mln

  171(15.3%)

  14,2 mln

  159(13.9%)

  10,6 mln

  119(9.6%)

  7,1 mln

  81,0(6.2%)

  10,2 mln

  121(8.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,5 mln

  48,7(5.1%)

  4,6 mln

  50,8(4.9%)

  4,4 mln

  48,2(4.5%)

  4,4 mln

  48,6(4.3%)

  4,7 mln

  52,8(4.6%)

  5,7 mln

  64,9(5.2%)

  5,2 mln

  59,9(4.6%)

  6,1 mln

  72,0(4.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,8 mln

  52,3(5.5%)

  4,8 mln

  53,0(5.1%)

  4,9 mln

  53,7(5%)

  4,7 mln

  52,3(4.7%)

  4,9 mln

  54,2(4.7%)

  5,2 mln

  59,2(4.8%)

  4,9 mln

  55,8(4.3%)

  5,5 mln

  65,1(4.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  37,7(4%)

  2,8 mln

  30,5(2.9%)

  2,5 mln

  27,1(2.5%)

  5,2 mln

  57,2(5.1%)

  2,0 mln

  22,4(2%)

  4,5 mln

  50,5(4.1%)

  3,6 mln

  40,8(3.1%)

  5,1 mln

  60,2(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  12,9(1.4%)

  1,5 mln

  16,7(1.6%)

  1,4 mln

  15,7(1.4%)

  2,0 mln

  21,8(2%)

  1,7 mln

  18,8(1.6%)

  1,8 mln

  20,3(1.6%)

  2,0 mln

  22,4(1.7%)

  2,6 mln

  30,6(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  675,6 tys

  7,3(0.8%)

  646,9 tys

  7,1(0.7%)

  702,9 tys

  7,7(0.7%)

  893,7 tys

  9,9(0.9%)

  973,4 tys

  10,9(0.9%)

  725,7 tys

  8,2(0.7%)

  453,3 tys

  5,2(0.4%)

  1,7 mln

  19,8(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  473,9 tys

  5,1(0.5%)

  339,4 tys

  3,7(0.4%)

  342,1 tys

  3,8(0.3%)

  293,6 tys

  3,2(0.3%)

  275,8 tys

  3,1(0.3%)

  426,0 tys

  4,8(0.4%)

  371,1 tys

  4,2(0.3%)

  922,8 tys

  10,9(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  611,1 tys

  6,6(0.7%)

  924,0 tys

  10,1(1%)

  619,0 tys

  6,8(0.6%)

  880,6 tys

  9,7(0.9%)

  787,4 tys

  8,8(0.8%)

  837,8 tys

  9,5(0.8%)

  2,5 mln

  28,7(2.2%)

  915,3 tys

  10,8(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  240,4 tys

  2,6(0.3%)

  245,8 tys

  2,7(0.3%)

  247,3 tys

  2,7(0.2%)

  263,0 tys

  2,9(0.3%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  265,4 tys

  3,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  86,0 tys

  0,9(0.1%)

  69,0 tys

  0,8(0.1%)

  68,3 tys

  0,8(0.1%)

  87,0 tys

  1,0(0.1%)

  74,1 tys

  0,8(0.1%)

  73,0 tys

  0,8(0.1%)

  74,2 tys

  0,8(0.1%)

  76,9 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  41,0 tys

  0,4(0%)

  36,2 tys

  0,4(0%)

  34,7 tys

  0,4(0%)

  43,6 tys

  0,5(0%)

  46,6 tys

  0,5(0%)

  40,4 tys

  0,5(0%)

  187,0 tys

  2,1(0.2%)

  40,1 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  89,8 tys

  1,0(0.1%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  248,7 tys

  2,7(0.3%)

  20,6 tys

  0,2(0%)

  28,8 tys

  0,3(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  23,0 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  16,3 tys

  0,2(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  23,3 tys

  0,3(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  22,2 tys

  0,3(0%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,6 tys

  0,7(0.1%)

  51,4 tys

  0,6(0.1%)

  76,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  223,2 tys

  2,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  300,6 tys

  3,3(0.3%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie starachowickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu starachowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu starachowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,2 mln

  968(100%)

  93,6 mln

  1,0 tys(100%)

  91,7 mln

  1,0 tys(100%)

  96,4 mln

  1,1 tys(100%)

  108,5 mln

  1,2 tys(100%)

  121,0 mln

  1,4 tys(100%)

  120,5 mln

  1,4 tys(100%)

  125,1 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,4 mln

  440(45.3%)

  39,9 mln

  437(42.7%)

  38,3 mln

  421(41.8%)

  36,8 mln

  408(38.2%)

  42,0 mln

  468(38.7%)

  57,3 mln

  648(47.4%)

  57,2 mln

  654(47.5%)

  54,0 mln

  639(43.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,1 mln

  175(18.1%)

  17,4 mln

  190(18.6%)

  18,5 mln

  203(20.2%)

  20,6 mln

  228(21.4%)

  22,4 mln

  251(20.7%)

  21,9 mln

  247(18.1%)

  24,7 mln

  282(20.5%)

  26,8 mln

  317(21.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  95,7(9.9%)

  11,7 mln

  128(12.5%)

  8,2 mln

  90,3(9%)

  8,8 mln

  97,1(9.1%)

  9,9 mln

  110(9.1%)

  12,0 mln

  136(9.9%)

  11,5 mln

  131(9.5%)

  12,6 mln

  149(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  62,4(6.4%)

  6,8 mln

  74,8(7.3%)

  7,1 mln

  78,5(7.8%)

  6,5 mln

  72,5(6.8%)

  7,1 mln

  79,6(6.6%)

  8,4 mln

  95,3(7%)

  8,5 mln

  96,9(7%)

  10,9 mln

  128(8.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  36,8(3.8%)

  2,8 mln

  30,4(3%)

  2,4 mln

  26,9(2.7%)

  5,0 mln

  55,6(5.2%)

  2,1 mln

  23,0(1.9%)

  5,5 mln

  61,9(4.5%)

  3,1 mln

  35,5(2.6%)

  4,9 mln

  58,5(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  40,1(4.1%)

  1,2 mln

  13,3(1.3%)

  1,3 mln

  13,8(1.4%)

  1,1 mln

  11,7(1.1%)

  1,2 mln

  12,9(1.1%)

  4,0 mln

  45,3(3.3%)

  2,5 mln

  28,4(2.1%)

  3,2 mln

  37,9(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  60,5(6.2%)

  7,0 mln

  76,8(7.5%)

  7,3 mln

  79,8(7.9%)

  8,5 mln

  93,6(8.8%)

  13,4 mln

  150(12.4%)

  3,3 mln

  37,5(2.7%)

  3,5 mln

  40,5(2.9%)

  2,6 mln

  30,3(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  19,9(2.1%)

  1,9 mln

  20,7(2%)

  1,5 mln

  16,8(1.7%)

  1,5 mln

  16,5(1.5%)

  1,5 mln

  16,2(1.3%)

  2,0 mln

  23,1(1.7%)

  2,1 mln

  23,5(1.7%)

  2,3 mln

  26,7(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  19,8(2%)

  2,7 mln

  29,9(2.9%)

  1,6 mln

  17,8(1.8%)

  2,1 mln

  23,4(2.2%)

  3,3 mln

  36,8(3%)

  826,2 tys

  9,3(0.7%)

  567,2 tys

  6,5(0.5%)

  1,7 mln

  20,4(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  917,7 tys

  10,0(1%)

  1,2 mln

  13,1(1.3%)

  1,0 mln

  11,4(1.1%)

  1,2 mln

  13,6(1.3%)

  1,3 mln

  14,6(1.2%)

  1,3 mln

  14,6(1.1%)

  2,9 mln

  33,0(2.4%)

  1,5 mln

  17,2(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  345,0 tys

  3,7(0.4%)

  165,2 tys

  1,8(0.2%)

  181,3 tys

  2,0(0.2%)

  151,5 tys

  1,7(0.2%)

  128,5 tys

  1,4(0.1%)

  108,2 tys

  1,2(0.1%)

  177,2 tys

  2,0(0.1%)

  644,9 tys

  7,6(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  185,3 tys

  2,0(0.2%)

  142,4 tys

  1,6(0.2%)

  256,3 tys

  2,8(0.3%)

  205,5 tys

  2,3(0.2%)

  299,5 tys

  3,3(0.3%)

  198,8 tys

  2,2(0.2%)

  312,2 tys

  3,6(0.3%)

  469,1 tys

  5,6(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  113,3 tys

  1,2(0.1%)

  67,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  265,6 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  240,4 tys

  2,6(0.3%)

  245,8 tys

  2,7(0.3%)

  247,3 tys

  2,7(0.3%)

  263,0 tys

  2,9(0.2%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  264,0 tys

  3,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  131,2 tys

  1,4(0.1%)

  125,9 tys

  1,4(0.1%)

  128,8 tys

  1,4(0.1%)

  118,5 tys

  1,3(0.1%)

  83,6 tys

  0,9(0.1%)

  80,2 tys

  0,9(0.1%)

  74,6 tys

  0,9(0.1%)

  86,1 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  84,3 tys

  0,9(0.1%)

  68,4 tys

  0,7(0.1%)

  68,1 tys

  0,7(0.1%)

  66,4 tys

  0,7(0.1%)

  71,5 tys

  0,8(0.1%)

  70,4 tys

  0,8(0.1%)

  72,7 tys

  0,8(0.1%)

  76,5 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  24,1 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,2(0%)

  35,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,5 tys

  0,4(0%)

  40,0 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,6 tys

  0,7(0.1%)

  51,4 tys

  0,6(0%)

  76,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,6

  0,0(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  294,4 tys

  3,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat starachowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 988 mieszkańców powiatu starachowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 787 kobiet oraz 9 201 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu starachowickiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu starachowickiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie starachowickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,2%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2021 w powiecie starachowickim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 70 oddziałów uczęszczało 1 444 dzieci (723 dziewczynki oraz 721 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie starachowickim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 921 dzieci (456 dziewczynek oraz 465 chłopców). Dostępne były 942 miejsca.

  15,9% mieszkańców powiatu starachowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 830 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 41 szkół podstawowych, w których w 430 oddziałach uczyło się 6 219 uczniów (2 989 kobiet oraz 3 230 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie starachowickim placówkę miały 44 szkoły podstawowe, w których w 314 oddziałach uczyło się 5 392 uczniów (2 611 kobiet oraz 2 781 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,37.

  W powiecie starachowickim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 404 uczniów (876 kobiet oraz 528 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 427 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie starachowickim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 951 uczniów (1 156 kobiet oraz 795 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 641 absolwentów.

  W powiecie starachowickim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 30 oddziałach uczyło się 615 uczniów (159 kobiet oraz 456 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,0 uczniów. 20,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,1% mieszkańców powiatu starachowickiego w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. starachowicki
  20,8%
  Województwo
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. starachowicki
  37,4%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 38,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • pow. starachowicki
  3,8%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 5,6% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,3%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. starachowicki
  22,3%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. starachowicki
  22,8%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat starachowicki
  13,4%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat starachowicki
  2,8%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 830 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat starachowicki
  830,0
  świętokrzyskie
  860,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,44
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 35 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 70 Oddziały
 • 59 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 443 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat starachowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 444 Dzieci
 • 723 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 721 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 359 3 lata
 • 359
 • 422 4 lata
 • 422
 • 394 5 lata
 • 394
 • 244 6 lat
 • 244
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 172 3 lata
 • 172
 • 202 4 lata
 • 202
 • 198 5 lata
 • 198
 • 133 6 lat
 • 133
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 187 3 lata
 • 187
 • 220 4 lata
 • 220
 • 196 5 lata
 • 196
 • 111 6 lat
 • 111
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 1 057 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 117,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 116,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 66,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 80 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat starachowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Dzieci
 • 19 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 28 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,4%
  59,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 13 3 lata
 • 13
 • 20 4 lata
 • 20
 • 9 5 lata
 • 9
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 11 4 lata
 • 11
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 8 5 lata
 • 8
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat starachowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 411 Oddziały
 • 6 162 Uczniowie
 • 2 966 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 196 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 730 Uczniowie w 1 klasie
 • 369 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 361 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 689 Absolwenci
 • 334 Kobiety
  (absolwenci)
 • 355 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,4%
  59,6%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 7 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat starachowicki
  14,5
  Województwo
  14,9
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,0
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 614,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 513,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 101,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat starachowicki
  92,37
  Województwo
  92,95
  Polska
  95,71
 • 91,36 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,36
  świętokrzyskie
  92,04
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat starachowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat starachowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat starachowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 262 Uczniowie
 • 813 Kobiety
  (uczniowie)
 • 449 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 292 Uczniowie w 1 klasie
 • 175 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 347 Absolwenci
 • 235 Kobiety
  (absolwenci)
 • 112 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 142 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 80 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,0
  woj. świętokrzyskie
  26,9
  Polska
  26,3
 •  
 • 102,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 75,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat starachowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. starachowicki
  20,5
  woj. świętokrzyskie
  16,3
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,5
 • 24,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,5
 • 4,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat starachowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat starachowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat starachowicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie starachowickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie starachowickim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 1 370)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie starachowickim: 9 (publiczne: 7, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie starachowickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 173 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 273 (uczestnicy: 46 547)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 700)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 940)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 1 930)
  • koncerty: 52 (uczestnicy: 20 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 47 (uczestnicy: 2 075)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 94 (uczestnicy: 3 465)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 334)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 680)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 250)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 673)
  • inne: 12 (uczestnicy: 13 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 437)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 111)
  • taneczne: 3 (członkowie: 59)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 93)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 21)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 114)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 2 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 740)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 162)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 152)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 25 (członkowie: 308)
  • taneczne: 4 (członkowie: 88)
  • inne: 2 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie starachowickim działało 1 kino posiadające 4 sale z 629 miejscami na widowni. Odbyły się 7 262 seanse, na które przyszło 103 215 widzów, w tym 1 837 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 27 475 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie starachowickim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 21 433 zwiedzających, co daje 2 525 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie starachowickim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 215 872 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 283 866 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 89
  • dostępne dla czytelników: 45
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 45
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie starachowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 39 698 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 036. Odnotowano 328 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 042 wolumeny. Odnotowano 1 453 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie starachowickim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 579 członków. Zarejestrowano 1 641 ćwiczących (mężczyźni: 1 197, kobiety: 444, chłopcy do lat 18: 813, dziewczęta do lat 18: 345). Aktywnych było 57 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie starachowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat starachowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie starachowickim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 35 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 39,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 47,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie starachowickim zarejestrowanych było 78 358 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 58 501 samochodów osobowych (684,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 9 272 samochodów ciężarowych (122,7 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 381 autobusów (4,4 - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 210 ciągników siodłowych (13,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 729 motocykli (43,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie starachowickim znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 100 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 100 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 35 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 30 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie starachowickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 39,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  39,0
  Województwo
  55,1
  Kraj
  56,5
 • 7,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat starachowicki
  7,1
  świętokrzyskie
  5,7
  Cały kraj
  5,0
 • 41,41 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. starachowicki
  41,4
  Województwo
  64,6
  Cały kraj
  65,5
 • 5,10 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  5,1
  woj. świętokrzyskie
  7,7
  Kraj
  6,6
 • 47,22 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  47,2
  świętokrzyskie
  82,1
  Kraj
  77,6
 • 18,18 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. starachowicki
  18,2
  Województwo
  10,3
  Cały kraj
  8,9
 • 106,06 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  106,1
  woj. świętokrzyskie
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 78 358 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie starachowickim w 2021 roku
 • 58 501 Samochody osobowe
 • 9 272 Samochody ciężarowe
 • 15 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 381 Autobusy
 • 597 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 213 Ciągniki samochodowe
 • 1 210   Ciągniki siodłowe
 • 4 665 Ciągniki rolnicze
 • 3 729 Motocykle
 • 1 184   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 153 Motorowery
 • 58 501Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Samochody osobowe w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 684,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  684,8
  Województwo
  655,2
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 193
  • 1400-1649 kg13 709
  • 1650-1899 kg14 661
  • 1900 kg i więcej17 938
 • 12 193 do 1399 kg
 • 13 709 1400-1649 kg
 • 14 661 1650-1899 kg
 • 17 938 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 464 do 1399 cm3
 • 19 464
 • 33 775 1400-1999 cm3
 • 33 775
 • 5 262 2000 i więcej cm3
 • 5 262
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 691
  • olej napędowy19 518
  • gaz (LPG)8 562
  • pozostałe730
 • 29 691 benzyna
 • 19 518 olej napędowy
 • 8 562 gaz (LPG)
 • 730 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 278 do 1 roku
 • 278
 • 280 2 lata
 • 280
 • 420 3 lata
 • 420
 • 1 213 4-5 lat
 • 1 213
 • 1 414 6-7 lat
 • 1 414
 • 1 765 8-9 lat
 • 1 765
 • 2 722 10-11 lat
 • 2 722
 • 9 068 12-15 lat
 • 9 068
 • 13 224 16-20 lat
 • 13 224
 • 9 425 21-25 lat
 • 9 425
 • 5 768 26-30 lat
 • 5 768
 • 12 924 31 lat i więcej
 • 12 924
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie starachowickim
 • Powiat
  21,4 lat
  Województwo
  20,3 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 9 272Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 122,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  122,7
  woj. świętokrzyskie
  130,8
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 225 do 999 kg
 • 4 225
 • 2 430 1000-1499 kg
 • 2 430
 • 596 1500-2999 kg
 • 596
 • 82 3000-3499 kg
 • 82
 • 207 3500-4999 kg
 • 207
 • 981 5000-6999 kg
 • 981
 • 318 7000-9999 kg
 • 318
 • 345 10000-14999 kg
 • 345
 • 88 15000 kg i więcej
 • 88
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 067
  • olej napędowy5 374
  • gaz (LPG)327
  • pozostałe1 504
 • 2 067 benzyna
 • 5 374 olej napędowy
 • 327 gaz (LPG)
 • 1 504 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 24 2 lata
 • 24
 • 68 3 lata
 • 68
 • 132 4-5 lat
 • 132
 • 253 6-7 lat
 • 253
 • 271 8-9 lat
 • 271
 • 391 10-11 lat
 • 391
 • 978 12-15 lat
 • 978
 • 1 452 16-20 lat
 • 1 452
 • 1 471 21-25 lat
 • 1 471
 • 897 26-30 lat
 • 897
 • 3 312 31 lat i więcej
 • 3 312
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie starachowickim
 • Tutaj
  24,1 lat
  świętokrzyskie
  22,0 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 381Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Autobusy w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,4
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy226
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe142
 • 12 benzyna
 • 226 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 142 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 46 16-20 lat
 • 46
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 185 31 lat i więcej
 • 185
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie starachowickim
 • Tutaj
  26,1 lat
  Województwo
  23,3 lat
  Kraj
  22,0 lat
 • 1 210Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 13,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  13,8
  woj. świętokrzyskie
  13,7
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy897
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe305
 • 5 benzyna
 • 897 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 305 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 4 2 lata
 • 4
 • 6 3 lata
 • 6
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 76 6-7 lat
 • 76
 • 89 8-9 lat
 • 89
 • 120 10-11 lat
 • 120
 • 245 12-15 lat
 • 245
 • 170 16-20 lat
 • 170
 • 128 21-25 lat
 • 128
 • 66 26-30 lat
 • 66
 • 268 31 lat i więcej
 • 268
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie starachowickim
 • Tutaj
  19,2 lat
  świętokrzyskie
  15,2 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 729Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Motocykle w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 43,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  43,7
  świętokrzyskie
  50,1
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 30 2 lata
 • 30
 • 23 3 lata
 • 23
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 106 6-7 lat
 • 106
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 419 12-15 lat
 • 419
 • 510 16-20 lat
 • 510
 • 411 21-25 lat
 • 411
 • 192 26-30 lat
 • 192
 • 1 749 31 lat i więcej
 • 1 749
 • 25,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie starachowickim
 • Tutaj
  25,2 lat
  Województwo
  25,9 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie starachowickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 416,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  416,5 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat starachowicki
  2,6 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Polska
  5,2 km
 • 100 Liczba licencji na taksówki
 • 100 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami