Powiat starachowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat starachowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 87 968 Liczba mieszkańców
 • 523 km2 Powierzchnia
 • 175 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 58,5% Stopa urbanizacji
 • Danuta Krępa Starosta
 • ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice Adres starostwa powiatowego
 • TST Tablice rejestracyjne
Powiat starachowicki na mapie
Identyfikatory
 • 2611 TERYT (TERC)
Herb powiatu starachowickiego
powiat starachowicki herb
Flaga powiatu starachowickiego
powiat starachowicki flaga

powiat starachowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
041 274 53 88
041 274 53 89
Krzosa 8
27-200 Starachowice
Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach
041 276 02 05
041 276 02 03
Aleja Armii Krajowej 27
27-200 Starachowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach
041 275 42 09
42 275 42 09
Rogowskiego 14
27-200 Starachowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach
041 274 62 67
041 274 62 67
Złota 6
27-200 Starachowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach
041 274 71 13
041 275 63 70
Radomska 29
27-200 Starachowice
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
(41) 276-09-00 900
(41) 276-09-02
ul. Dr Władysława Borkowskiego
27-200 Starachowice

Powiat starachowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat starachowicki ma 87 968 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu starachowickiego w 2050 roku wynosi 67 496, z czego 34 063 to kobiety, a 33 433 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu starachowickiego zawarli w 2020 roku 277 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców powiatu starachowickiego jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat starachowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -790. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,86 na 1000 mieszkańców powiatu starachowickiego. W 2020 roku urodziło się 655 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 53,8% zgonów w powiecie starachowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w powiecie starachowickim były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu starachowickiego przypada 16.21 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 458 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 690 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu starachowickiego -232. W tym samym roku 19 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 14.

  58,5% mieszkańców powiatu starachowickiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu starachowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 87 968 Liczba mieszkańców
 • 45 403 Kobiety
 • 42 565 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie starachowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie starachowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie starachowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu starachowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67 496 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 34 063 Kobiety
 • 33 433 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie starachowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie starachowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie starachowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu starachowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. starachowicki
  44,2 lat
  świętokrzyskie
  43,3 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat starachowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu starachowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. starachowicki
  25,4%
  świętokrzyskie
  27,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 19,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. starachowicki
  57,7%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Polska
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. starachowicki
  10,8%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Polska
  9,6%
 • 17,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat starachowicki
  5,2%
  Województwo
  4,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie starachowickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,1
  woj. świętokrzyskie
  3,4
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. starachowicki
  1,2
  woj. świętokrzyskie
  1,1
  Kraj
  1,3
 • 277 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie starachowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -790 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -356 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -434 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -8,9
  Województwo
  -6,4
  Cały kraj
  -3,2
 • -11,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie starachowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie starachowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie starachowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie starachowickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 655 Urodzenia żywe
 • 311 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 344 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,5%
  52,5%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,4
  Województwo
  7,7
  Kraj
  9,3
 • 34,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,1
  woj. świętokrzyskie
  34,4
  Polska
  39,9
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 340 g Średnia waga noworodków
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 384 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 340 g
  Województwo
  3 358 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 196 Waga 3500g - 3999g
 • 196
 • 274 Waga 3000g - 3499g
 • 274
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. starachowicki
  1,15
  Województwo
  1,18
  Cały kraj
  1,38
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,55
  woj. świętokrzyskie
  0,57
  Cały kraj
  0,67
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. starachowicki
  0,45
  świętokrzyskie
  0,55
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie starachowickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 445 Zgony
 • 667 Kobiety
  (Zgony)
 • 778 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 16,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  16,2
  woj. świętokrzyskie
  14,1
  Cały kraj
  12,5
 • 220,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat starachowicki
  220,6
  Województwo
  182,4
  Polska
  134,3
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. starachowicki
  3,1
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  3,6
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,3
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  3,4
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie starachowickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  53,8%
  Województwo
  48,3%
  Cały kraj
  39,4%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. starachowicki
  22,4%
  woj. świętokrzyskie
  23,3%
  Cała Polska
  26,5%
 • 2,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat starachowicki
  2,7%
  woj. świętokrzyskie
  3,8%
  Kraj
  6,6%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  0,1
  Kraj
  9,9
 • 83,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,9
  Cała Polska
  70,4
 • 280,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  280,2
  Województwo
  272,7
  Kraj
  283,2
 • 255,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  255,1
  Cała Polska
  261,3
 • 672,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 692,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 651,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  672,8
  Województwo
  566,2
  Kraj
  421,0
 • 127,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 220,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat starachowicki
  127,7
  świętokrzyskie
  107,7
  Cała Polska
  69,5
 • 30,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,2
  woj. świętokrzyskie
  30,1
  Polska
  35,1
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat starachowicki
  6,5
  świętokrzyskie
  4,9
  Polska
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie starachowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 44 Osoby w zamachach samobójczych
 • 16 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 49 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. starachowicki
  49,0
  Województwo
  41,0
  Cała Polska
  31,0
 • 10 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat starachowicki
  10,0
  Województwo
  15,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 10 zażycie innych leków
 • 10
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 9 samookaleczenie powierzchniowe
 • 9
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 9 zawód miłosny
 • 9
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 20 30-49 lat
 • 20
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu28
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 4 trzeźwy
 • 28 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne13
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie7
  • wyższe1
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 13 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 1 wyższe
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 12 na utrzymaniu innej osoby
 • 12
 • 5 renta
 • 5
 • 2 emerytura
 • 2
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 458 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 241 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 217 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 690 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 372 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 318 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -218 Saldo migracji
 • -125 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -93 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -232 Saldo migracji wewnętrznych
 • -131 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -101 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie starachowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat starachowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie starachowickim oddano do użytku 140 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie starachowickim to 32 862 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 371 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  94,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 5,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie starachowickim to 5,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie starachowickim to 142,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,78% mieszkań posiada łazienkę, 84,58% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,57% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie starachowickim 182 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 877 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 860 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 877 zł
 • Tutaj
  3 877 zł
  Województwo
  4 839 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 877 zł Ogółem
 • 3 877 zł
 • 3 898 zł do 40 m2
 • 3 898 zł
 • 3 823 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 823 zł
 • 4 027 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 027 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 860 zł
 • powiat starachowicki
  3 860 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 709 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 860 zł Ogółem
 • 3 860 zł
 • 3 867 zł do 40 m2
 • 3 867 zł
 • 3 854 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 854 zł
 • 3 936 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 936 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 182
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m270
  • od 40,1 do 60 m288
  • od 60,1 do 80 m222
  • od 80,1 m20
 • 70 do 40 m2
 • 88 od 40,1 do 60 m2
 • 22 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie starachowickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 877 zł
 • Powiat
  3 877 zł
  świętokrzyskie
  4 020 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 877 zł Ogółem
 • 3 877 zł
 • 3 898 zł do 40 m2
 • 3 898 zł
 • 3 823 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 823 zł
 • 4 027 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 027 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 860 zł
 • Tutaj
  3 860 zł
  Województwo
  4 087 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 860 zł Ogółem
 • 3 860 zł
 • 3 867 zł do 40 m2
 • 3 867 zł
 • 3 854 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 854 zł
 • 3 936 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 936 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 182
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m270
  • od 40,1 do 60 m288
  • od 60,1 do 80 m222
  • od 80,1 m20
 • 70 do 40 m2
 • 88 od 40,1 do 60 m2
 • 22 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 32 862 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 371,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  371,10
  świętokrzyskie
  370,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  70,00 m2
  świętokrzyskie
  75,30 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,00 m2
  woj. świętokrzyskie
  27,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. starachowicki
  3,71
  woj. świętokrzyskie
  3,80
  Cała Polska
  3,82
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,69
  świętokrzyskie
  2,70
  Cały kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat starachowicki
  0,73
  Województwo
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 140 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. starachowicki
  1,58
  woj. świętokrzyskie
  3,25
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 767 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,48
  Województwo
  4,44
  Kraj
  3,77
 • 8,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  8,66
  świętokrzyskie
  14,41
  Cała Polska
  21,77
 • 19 936 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 142,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  142,4 m2
  świętokrzyskie
  101,1 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,23 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,33 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. starachowicki
  94,60%
  Województwo
  92,53%
  Cały kraj
  96,97%
 • 88,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat starachowicki
  88,94%
  woj. świętokrzyskie
  86,76%
  Cały kraj
  94,01%
 • 85,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. starachowicki
  85,78%
  woj. świętokrzyskie
  84,27%
  Polska
  91,78%
 • 84,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat starachowicki
  84,58%
  świętokrzyskie
  79,51%
  Kraj
  83,08%
 • 62,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. starachowicki
  62,57%
  świętokrzyskie
  42,98%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat starachowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie starachowickim na 1000 mieszkańców pracuje 245osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 46,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie starachowickim wynosiło w 2020 roku 8,8% (9,5% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie starachowickim wynosiło 4 690,70 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu starachowickiego 6 936 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 553 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 383.

  25,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu starachowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,7% w przemyśle i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 245 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  245,0
  woj. świętokrzyskie
  193,0
  Kraj
  252,0
 • 8,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,5% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • powiat starachowicki
  8,8%
  świętokrzyskie
  8,5%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie starachowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie starachowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie starachowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 691 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 691 PLN
  Województwo
  4 800 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie starachowickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 936 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 553 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 383 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,80 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,7% Przemysł i budownictwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,7% Pozostałe
 • 31,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie starachowickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 711 Pracujący ogółem
 • 9 999 Kobiety
 • 11 712 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie starachowickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat starachowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 71,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat starachowicki
  71,0
  woj. świętokrzyskie
  68,3
  Polska
  68,0
 • 43,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  43,8
  świętokrzyskie
  40,6
  Cała Polska
  37,5
 • 161,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  161,3
  świętokrzyskie
  146,7
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat starachowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie starachowickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 576 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 872 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 512 nowych podmiotów, a 330 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (897) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (512) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (985) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (330) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie starachowickim najwięcej (467) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 280) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (94) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (1 891) podmiotów, a 73,8% (5 591) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie starachowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 576 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 94 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 891 Przemysł i budownictwo
 • 5 591 Pozostała działalność
 • 512 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie starachowickim w 2020 roku
 • 330 Podmioty wyrejestrowane w powiecie starachowickim w 2020 roku
 • 5 872 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 280 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 280
 • 231 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 231
 • 58 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 58
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 569 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 569
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 368 Spółki handlowe ogółem
 • 368
 • 28  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 28
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 277  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 277
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 467 Spółki cywilne ogółem
 • 467
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 872 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 696 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 696
 • 958 Budownictwo
 • 958
 • 582 Przetwórstwo przemysłowe
 • 582
 • 479 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 479
 • 454 Transport i gospodarka magazynowa
 • 454
 • 355 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 355
 • 319 Pozostała działalność
 • 319
 • 208 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 208
 • 167 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 167
 • 155 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 155
 • 139 Informacja i komunikacja
 • 139
 • 117 Edukacja
 • 117
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84
 • 59 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 59
 • 50 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 50
 • 44 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 44
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie starachowickim stwierdzono 2 104 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,60 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie starachowickim wynosi 84,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu starachowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,80 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 9,01 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,16 (77%), drogowe - 1,66 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 104 Przestępstwa ogółem
 • 2 104
 • 1 498 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 498
 • 371 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 371
 • 148 Przestępstwa drogowe
 • 148
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 803 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 803
 • 23,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. starachowicki
  23,60
  świętokrzyskie
  18,44
  Kraj
  19,96
 • 16,80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat starachowicki
  16,80
  Województwo
  9,25
  Cała Polska
  12,25
 • 4,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. starachowicki
  4,16
  woj. świętokrzyskie
  6,85
  Kraj
  5,17
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,66
  Województwo
  1,69
  Cały kraj
  1,73
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,39
  Województwo
  0,35
  Cały kraj
  0,37
 • 9,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. starachowicki
  9,01
  woj. świętokrzyskie
  6,67
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. starachowicki
  84%
  woj. świętokrzyskie
  82%
  Polska
  73%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  84%
  woj. świętokrzyskie
  74%
  Cała Polska
  65%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. starachowicki
  77%
  woj. świętokrzyskie
  88%
  Polska
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat starachowicki
  97%
  świętokrzyskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  88%
  Cała Polska
  87%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat starachowicki
  69%
  świętokrzyskie
  65%
  Cały kraj
  54%

Powiat starachowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu starachowickiego wyniosła w 2020 roku 109,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu starachowickiego - 36.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,9 mln złotych, czyli 5,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu starachowickiego wyniosła w 2020 roku 121,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%). W budżecie powiatu starachowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 213 złotych na mieszkańca (15,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie starachowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu starachowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu starachowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,0 mln

  994(100%)

  96,5 mln

  1,0 tys(100%)

  87,1 mln

  945(100%)

  95,5 mln

  1,0 tys(100%)

  98,3 mln

  1,1 tys(100%)

  101,0 mln

  1,1 tys(100%)

  102,5 mln

  1,1 tys(100%)

  109,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  32,8 mln

  352(35.3%)

  30,5 mln

  329(31.5%)

  30,7 mln

  333(35.2%)

  31,4 mln

  343(32.9%)

  30,4 mln

  335(31%)

  31,6 mln

  349(31.3%)

  36,3 mln

  406(35.4%)

  39,7 mln

  449(36.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,5 mln

  123(12.3%)

  12,1 mln

  131(12.6%)

  12,9 mln

  140(14.8%)

  15,7 mln

  172(16.4%)

  9,3 mln

  102(9.5%)

  10,0 mln

  111(9.9%)

  11,0 mln

  123(10.7%)

  13,3 mln

  150(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,4 mln

  90,4(9.1%)

  9,0 mln

  97,7(9.4%)

  9,6 mln

  104(11%)

  10,0 mln

  110(10.5%)

  10,7 mln

  118(10.9%)

  11,6 mln

  128(11.5%)

  11,4 mln

  127(11.1%)

  10,8 mln

  123(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,4 mln

  176(17.6%)

  21,5 mln

  232(22.2%)

  12,0 mln

  130(13.8%)

  15,3 mln

  168(16.1%)

  18,9 mln

  208(19.2%)

  15,5 mln

  171(15.3%)

  14,2 mln

  159(13.9%)

  10,6 mln

  119(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  66,2(6.6%)

  5,8 mln

  63,1(6%)

  5,8 mln

  62,7(6.6%)

  6,9 mln

  75,5(7.2%)

  7,2 mln

  79,6(7.4%)

  6,6 mln

  72,7(6.5%)

  7,2 mln

  79,8(7%)

  8,6 mln

  97,0(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 mln

  54,2(5.4%)

  4,5 mln

  48,3(4.6%)

  4,5 mln

  48,7(5.1%)

  4,6 mln

  50,8(4.9%)

  4,4 mln

  48,2(4.5%)

  4,4 mln

  48,6(4.3%)

  4,7 mln

  52,8(4.6%)

  5,7 mln

  64,9(5.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,9 mln

  53,0(5.3%)

  4,9 mln

  53,0(5.1%)

  4,8 mln

  52,3(5.5%)

  4,8 mln

  53,0(5.1%)

  4,9 mln

  53,7(5%)

  4,7 mln

  52,3(4.7%)

  4,9 mln

  54,2(4.7%)

  5,2 mln

  59,2(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  46,7(4.7%)

  4,3 mln

  46,9(4.5%)

  3,5 mln

  37,7(4%)

  2,8 mln

  30,5(2.9%)

  2,5 mln

  27,1(2.5%)

  5,2 mln

  57,2(5.1%)

  2,0 mln

  22,4(2%)

  4,5 mln

  50,5(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  12,9(1.3%)

  1,2 mln

  13,5(1.3%)

  1,2 mln

  12,9(1.4%)

  1,5 mln

  16,7(1.6%)

  1,4 mln

  15,7(1.4%)

  2,0 mln

  21,8(2%)

  1,7 mln

  18,8(1.6%)

  1,8 mln

  20,3(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  575,7 tys

  6,2(0.6%)

  550,0 tys

  5,9(0.6%)

  611,1 tys

  6,6(0.7%)

  924,0 tys

  10,1(1%)

  619,0 tys

  6,8(0.6%)

  880,6 tys

  9,7(0.9%)

  787,4 tys

  8,8(0.8%)

  837,8 tys

  9,5(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  10,8(1.1%)

  848,2 tys

  9,2(0.9%)

  675,6 tys

  7,3(0.8%)

  646,9 tys

  7,1(0.7%)

  702,9 tys

  7,7(0.7%)

  893,7 tys

  9,9(0.9%)

  973,4 tys

  10,9(0.9%)

  725,7 tys

  8,2(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  341,4 tys

  3,7(0.4%)

  298,9 tys

  3,2(0.3%)

  473,9 tys

  5,1(0.5%)

  339,4 tys

  3,7(0.4%)

  342,1 tys

  3,8(0.3%)

  293,6 tys

  3,2(0.3%)

  275,8 tys

  3,1(0.3%)

  426,0 tys

  4,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  240,4 tys

  2,6(0.3%)

  245,8 tys

  2,7(0.3%)

  247,3 tys

  2,7(0.2%)

  263,0 tys

  2,9(0.3%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,6 tys

  0,7(0.1%)

  51,4 tys

  0,6(0.1%)

  76,3 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  71,3 tys

  0,8(0.1%)

  71,9 tys

  0,8(0.1%)

  86,0 tys

  0,9(0.1%)

  69,0 tys

  0,8(0.1%)

  68,3 tys

  0,8(0.1%)

  87,0 tys

  1,0(0.1%)

  74,1 tys

  0,8(0.1%)

  73,0 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  32,0 tys

  0,3(0%)

  31,0 tys

  0,3(0%)

  41,0 tys

  0,4(0%)

  36,2 tys

  0,4(0%)

  34,7 tys

  0,4(0%)

  43,6 tys

  0,5(0%)

  46,6 tys

  0,5(0%)

  40,4 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  22,4 tys

  0,2(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  23,3 tys

  0,3(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  74,1 tys

  0,8(0.1%)

  49,9 tys

  0,5(0.1%)

  89,8 tys

  1,0(0.1%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  248,7 tys

  2,7(0.3%)

  20,6 tys

  0,2(0%)

  28,8 tys

  0,3(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  300,6 tys

  3,3(0.3%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  86,2 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  52,6 tys

  0,6(0.1%)

  707,9 tys

  7,6(0.7%)

  223,2 tys

  2,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie starachowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu starachowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat starachowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu starachowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,7 mln

  1,0 tys(100%)

  94,4 mln

  1,0 tys(100%)

  89,2 mln

  968(100%)

  93,6 mln

  1,0 tys(100%)

  91,7 mln

  1,0 tys(100%)

  96,4 mln

  1,1 tys(100%)

  108,5 mln

  1,2 tys(100%)

  121,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  42,6 mln

  457(45.4%)

  41,2 mln

  445(43.6%)

  40,4 mln

  440(45.3%)

  39,9 mln

  437(42.7%)

  38,3 mln

  421(41.8%)

  36,8 mln

  408(38.2%)

  42,0 mln

  468(38.7%)

  57,3 mln

  648(47.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,0 mln

  150(15%)

  14,9 mln

  161(15.8%)

  16,1 mln

  175(18.1%)

  17,4 mln

  190(18.6%)

  18,5 mln

  203(20.2%)

  20,6 mln

  228(21.4%)

  22,4 mln

  251(20.7%)

  21,9 mln

  247(18.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  82,8(8.2%)

  8,2 mln

  88,5(8.7%)

  8,8 mln

  95,7(9.9%)

  11,7 mln

  128(12.5%)

  8,2 mln

  90,3(9%)

  8,8 mln

  97,1(9.1%)

  9,9 mln

  110(9.1%)

  12,0 mln

  136(9.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  66,1(6.6%)

  5,7 mln

  62,0(6.1%)

  5,7 mln

  62,4(6.4%)

  6,8 mln

  74,8(7.3%)

  7,1 mln

  78,5(7.8%)

  6,5 mln

  72,5(6.8%)

  7,1 mln

  79,6(6.6%)

  8,4 mln

  95,3(7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  46,6(4.6%)

  4,3 mln

  46,8(4.6%)

  3,4 mln

  36,8(3.8%)

  2,8 mln

  30,4(3%)

  2,4 mln

  26,9(2.7%)

  5,0 mln

  55,6(5.2%)

  2,1 mln

  23,0(1.9%)

  5,5 mln

  61,9(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  16,2(1.6%)

  1,7 mln

  18,1(1.8%)

  3,7 mln

  40,1(4.1%)

  1,2 mln

  13,3(1.3%)

  1,3 mln

  13,8(1.4%)

  1,1 mln

  11,7(1.1%)

  1,2 mln

  12,9(1.1%)

  4,0 mln

  45,3(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,7 mln

  114(11.4%)

  12,5 mln

  136(13.3%)

  5,6 mln

  60,5(6.2%)

  7,0 mln

  76,8(7.5%)

  7,3 mln

  79,8(7.9%)

  8,5 mln

  93,6(8.8%)

  13,4 mln

  150(12.4%)

  3,3 mln

  37,5(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  33,8(3.4%)

  2,0 mln

  21,3(2.1%)

  1,8 mln

  19,9(2.1%)

  1,9 mln

  20,7(2%)

  1,5 mln

  16,8(1.7%)

  1,5 mln

  16,5(1.5%)

  1,5 mln

  16,2(1.3%)

  2,0 mln

  23,1(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  819,6 tys

  8,8(0.9%)

  871,7 tys

  9,4(0.9%)

  917,7 tys

  10,0(1%)

  1,2 mln

  13,1(1.3%)

  1,0 mln

  11,4(1.1%)

  1,2 mln

  13,6(1.3%)

  1,3 mln

  14,6(1.2%)

  1,3 mln

  14,6(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  20,4(2%)

  1,4 mln

  15,6(1.5%)

  1,8 mln

  19,8(2%)

  2,7 mln

  29,9(2.9%)

  1,6 mln

  17,8(1.8%)

  2,1 mln

  23,4(2.2%)

  3,3 mln

  36,8(3%)

  826,2 tys

  9,3(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  240,4 tys

  2,6(0.3%)

  245,8 tys

  2,7(0.3%)

  247,3 tys

  2,7(0.3%)

  263,0 tys

  2,9(0.2%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  217,3 tys

  2,3(0.2%)

  208,6 tys

  2,3(0.2%)

  185,3 tys

  2,0(0.2%)

  142,4 tys

  1,6(0.2%)

  256,3 tys

  2,8(0.3%)

  205,5 tys

  2,3(0.2%)

  299,5 tys

  3,3(0.3%)

  198,8 tys

  2,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  390,1 tys

  4,2(0.4%)

  434,5 tys

  4,7(0.5%)

  345,0 tys

  3,7(0.4%)

  165,2 tys

  1,8(0.2%)

  181,3 tys

  2,0(0.2%)

  151,5 tys

  1,7(0.2%)

  128,5 tys

  1,4(0.1%)

  108,2 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  89,8 tys

  1,0(0.1%)

  157,9 tys

  1,7(0.2%)

  131,2 tys

  1,4(0.1%)

  125,9 tys

  1,4(0.1%)

  128,8 tys

  1,4(0.1%)

  118,5 tys

  1,3(0.1%)

  83,6 tys

  0,9(0.1%)

  80,2 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,6 tys

  0,7(0.1%)

  51,4 tys

  0,6(0%)

  76,3 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  70,9 tys

  0,8(0.1%)

  71,6 tys

  0,8(0.1%)

  84,3 tys

  0,9(0.1%)

  68,4 tys

  0,7(0.1%)

  68,1 tys

  0,7(0.1%)

  66,4 tys

  0,7(0.1%)

  71,5 tys

  0,8(0.1%)

  70,4 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  9,5 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  24,1 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,2(0%)

  35,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6

  0,0(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  294,4 tys

  3,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  44,7 tys

  0,5(0%)

  579,9 tys

  6,3(0.6%)

  113,3 tys

  1,2(0.1%)

  67,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  86,2 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat starachowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 246 mieszkańców powiatu starachowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 919 kobiet oraz 9 327 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,7% mieszkańców powiatu starachowickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu starachowickiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie starachowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,3%) oraz wyższe (17,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,4%) oraz średnie zawodowe (21,9%).

  W roku 2018 w powiecie starachowickim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 65 oddziałów uczęszczało 1 431 dzieci (702 dziewczynki oraz 729 chłopców). Dostępne były 1 443 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie starachowickim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 921 dzieci (456 dziewczynek oraz 465 chłopców). Dostępne były 942 miejsca.

  15,7% mieszkańców powiatu starachowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 795 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 42 szkoły podstawowe, w których w 408 oddziałach uczyło się 6 385 uczniów (3 069 kobiet oraz 3 316 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie starachowickim placówkę miały 44 szkoły podstawowe, w których w 314 oddziałach uczyło się 5 392 uczniów (2 611 kobiet oraz 2 781 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,66.

  W powiecie starachowickim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 326 uczniów (780 kobiet oraz 546 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 448 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie starachowickim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 64 oddziałach uczyło się 1 951 uczniów (1 156 kobiet oraz 795 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 641 absolwentów.

  W powiecie starachowickim znajdują się 3 Technika, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 186 uczniów (505 kobiet oraz 681 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 327 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie starachowickim placówkę miały 3 Technika, w których w 60 oddziałach uczyło się 1 469 uczniów (585 kobiet oraz 884 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 315 absolwentów.

  W powiecie starachowickim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 303 uczniów (70 kobiet oraz 233 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31,6 uczniów. 25,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,8% mieszkańców powiatu starachowickiego w wieku potencjalnej nauki (29,6% kobiet i 30,0% mężczyzn).

 • 15,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,1%
  świętokrzyskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 17,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,8%
  woj. świętokrzyskie
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • pow. starachowicki
  3,5%
  Województwo
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 5,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. starachowicki
  10,9%
  woj. świętokrzyskie
  10,7%
  Kraj
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. starachowicki
  19,5%
  Województwo
  18,3%
  Kraj
  18,1%
 • 17,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,7%
  woj. świętokrzyskie
  22,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. starachowicki
  5,5%
  świętokrzyskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. starachowicki
  20,7%
  woj. świętokrzyskie
  22,2%
  Polska
  19,3%
 • 23,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,2%
  woj. świętokrzyskie
  1,7%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 795 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat starachowicki
  795,0
  świętokrzyskie
  835,0
  Polska
  873,0
 • 1,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat starachowicki
  1,44
  świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 20Przedszkola
 • 37 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 65 Oddziały
 • 58 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 443 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat starachowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 431 Dzieci
 • 702 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 729 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 316 3 lata
 • 316
 • 436 4 lata
 • 436
 • 422 5 lata
 • 422
 • 231 6 lat
 • 231
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 159 3 lata
 • 159
 • 219 4 lata
 • 219
 • 214 5 lata
 • 214
 • 99 6 lat
 • 99
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 157 3 lata
 • 157
 • 217 4 lata
 • 217
 • 208 5 lata
 • 208
 • 132 6 lat
 • 132
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 1 048 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 110,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 110,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 66,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 80 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat starachowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Dzieci
 • 22 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 22 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 12 3 lata
 • 12
 • 15 4 lata
 • 15
 • 12 5 lata
 • 12
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 7 4 lata
 • 7
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 8 4 lata
 • 8
 • 7 5 lata
 • 7
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat starachowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 397 Oddziały
 • 6 319 Uczniowie
 • 3 041 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 278 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 741 Uczniowie w 1 klasie
 • 346 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 395 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 802 Absolwenci 2016
 • 405 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 397 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,5%
  56,5%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 4 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat starachowicki
  15,6
  świętokrzyskie
  15,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,9
 • 6,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,9
 •  
 • 597,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 499,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 395 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 395 niemiecki
 • 37 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 37 angielski
 •  
 • 92,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,66
  woj. świętokrzyskie
  93,58
  Cała Polska
  95,46
 • 91,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat starachowicki
  91,32
  Województwo
  92,29
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat starachowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat starachowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat starachowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 1 020 Uczniowie
 • 653 Kobiety
  (uczniowie)
 • 367 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,0%
  36,0%
 • 366 Uczniowie w 1 klasie
 • 245 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 325 Absolwenci
 • 216 Kobiety
  (absolwenci)
 • 109 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 306 Uczniowie
 • 127 Kobiety
  (uczniowie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,5%
  58,5%
 • 107 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 31,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat starachowicki
  31,6
  Województwo
  26,8
  Polska
  26,2
 •  
 • 73,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 50,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat starachowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 186 Uczniowie
 • 505 Kobiety
  (uczniowie)
 • 681 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,6%
  57,4%
 • 308 Uczniowie w 1 klasie
 • 134 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 174 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 327 Absolwenci
 • 121 Kobiety
  (absolwenci)
 • 206 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  25,8
  świętokrzyskie
  23,9
  Polska
  23,8
 •  
 • 103,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 75,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat starachowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 287 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 224 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,0%
  78,0%
 • 142 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,3%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  25,3
  woj. świętokrzyskie
  15,1
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 25,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 25,3
 • 28,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,7
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 •  
 • 4 799 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 254
  • niemiecki2 163
  • francuski154
  • rosyjski114
  • hiszpański114
 • 2 254 angielski
 • 2 163 niemiecki
 • 154 francuski
 • 114 rosyjski
 • 114 hiszpański
 • 18 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 18 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat starachowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 19 Oddziały
 • 404 Uczniowie
 • 282 Kobiety
  (uczniowie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,8%
  30,2%
 • 143 Absolwenci
 • 113 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. starachowicki
  21,3
  woj. świętokrzyskie
  22,3
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,3 Szkoły policealne ogółem
 • 21,3
 • 21,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21,3
 •  
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat starachowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat starachowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat starachowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie starachowickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie starachowickim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 1 850)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie starachowickim: 11 (publiczne: 9, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 15, udogodnienia wewnątrz budynku: 12). W powiecie starachowickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 823 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 194 (uczestnicy: 10 843)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 180)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 850)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 340)
  • koncerty: 41 (uczestnicy: 3 556)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 49 (uczestnicy: 1 311)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 33 (uczestnicy: 1 920)
  • konkursy: 18 (uczestnicy: 617)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 769)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 90)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 210)
  • inne: 5 (uczestnicy: 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 931)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 131)
  • taneczne: 3 (członkowie: 112)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 75)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 32)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 18)
  • teatralne: 3 (członkowie: 31)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 79)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 273)
  • koło gospodyń wiejskich: 13 (członkowie: 170)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 32)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 32)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 707)
  • teatralne: 4 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 112)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 28 (członkowie: 358)
  • taneczne: 6 (członkowie: 102)
  • inne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie starachowickim działały 2 kina posiadające 5 sal z 1 022 miejscami na widowni. Odbyły się 4 152 seanse, na które przyszło 63 757 widzów, w tym 1 501 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 37 109 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie starachowickim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 6 750 zwiedzających, co daje 757 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie starachowickim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 214 902 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 42 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 14 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 283 866 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 89
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie starachowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 39 365 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 025. Odnotowano 374 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 042 wolumeny. Odnotowano 1 453 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie starachowickim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 579 członków. Zarejestrowano 1 641 ćwiczących (mężczyźni: 1 197, kobiety: 444, chłopcy do lat 18: 813, dziewczęta do lat 18: 345). Aktywnych było 57 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (35), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie starachowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat starachowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat starachowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 47 wypadków drogowych w powiecie starachowickim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 55,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie starachowickim zarejestrowanych było 76 156 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 56 902 samochodów osobowych (642,6 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 9 074 samochodów ciężarowych (115,2 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 360 autobusów (4,1 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 124 ciągników siodłowych (12,7 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 575 motocykli (40,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,1 lat.


  W 2020 roku w powiecie starachowickim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 90 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 90 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie starachowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 47 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 42 Ranni
  (rok 2020)
 • 5 Lekko ranni
 • 37 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie starachowickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 53,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  53,1
  Województwo
  67,9
  Kraj
  61,5
 • 9,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat starachowicki
  9,0
  świętokrzyskie
  7,8
  Cały kraj
  6,5
 • 47,43 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. starachowicki
  47,4
  Województwo
  77,8
  Cały kraj
  69,2
 • 10,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  10,5
  woj. świętokrzyskie
  8,9
  Kraj
  7,6
 • 55,15 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  55,2
  świętokrzyskie
  88,4
  Kraj
  80,2
 • 17,02 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. starachowicki
  17,0
  Województwo
  11,6
  Cały kraj
  10,6
 • 89,36 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  89,4
  woj. świętokrzyskie
  114,7
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 76 156 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie starachowickim w 2020 roku
 • 56 902 Samochody osobowe
 • 9 074 Samochody ciężarowe
 • 16 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 360 Autobusy
 • 572 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 127 Ciągniki samochodowe
 • 1 124   Ciągniki siodłowe
 • 4 546 Ciągniki rolnicze
 • 3 575 Motocykle
 • 1 107   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 078 Motorowery
 • 56 902Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Samochody osobowe w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 642,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  642,6
  Województwo
  616,9
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 318
  • 1400-1649 kg13 651
  • 1650-1899 kg14 271
  • 1900 kg i więcej16 662
 • 12 318 do 1399 kg
 • 13 651 1400-1649 kg
 • 14 271 1650-1899 kg
 • 16 662 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 203 do 1399 cm3
 • 19 203
 • 32 698 1400-1999 cm3
 • 32 698
 • 5 001 2000 i więcej cm3
 • 5 001
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 007
  • olej napędowy18 861
  • gaz (LPG)8 454
  • pozostałe580
 • 29 007 benzyna
 • 18 861 olej napędowy
 • 8 454 gaz (LPG)
 • 580 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 321 do 1 roku
 • 321
 • 281 2 lata
 • 281
 • 407 3 lata
 • 407
 • 1 078 4-5 lat
 • 1 078
 • 1 251 6-7 lat
 • 1 251
 • 1 928 8-9 lat
 • 1 928
 • 2 765 10-11 lat
 • 2 765
 • 9 619 12-15 lat
 • 9 619
 • 12 883 16-20 lat
 • 12 883
 • 8 776 21-25 lat
 • 8 776
 • 5 727 26-30 lat
 • 5 727
 • 11 866 31 lat i więcej
 • 11 866
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie starachowickim
 • Powiat
  21,1 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 9 074Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 115,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  115,2
  woj. świętokrzyskie
  123,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 176 do 999 kg
 • 4 176
 • 2 300 1000-1499 kg
 • 2 300
 • 598 1500-2999 kg
 • 598
 • 86 3000-3499 kg
 • 86
 • 205 3500-4999 kg
 • 205
 • 975 5000-6999 kg
 • 975
 • 306 7000-9999 kg
 • 306
 • 348 10000-14999 kg
 • 348
 • 80 15000 kg i więcej
 • 80
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 076
  • olej napędowy5 164
  • gaz (LPG)330
  • pozostałe1 504
 • 2 076 benzyna
 • 5 164 olej napędowy
 • 330 gaz (LPG)
 • 1 504 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 43 2 lata
 • 43
 • 39 3 lata
 • 39
 • 147 4-5 lat
 • 147
 • 228 6-7 lat
 • 228
 • 266 8-9 lat
 • 266
 • 386 10-11 lat
 • 386
 • 1 041 12-15 lat
 • 1 041
 • 1 495 16-20 lat
 • 1 495
 • 1 377 21-25 lat
 • 1 377
 • 868 26-30 lat
 • 868
 • 3 156 31 lat i więcej
 • 3 156
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie starachowickim
 • Tutaj
  23,8 lat
  świętokrzyskie
  21,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 360Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Autobusy w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,1
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy205
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe142
 • 12 benzyna
 • 205 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 142 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 47 16-20 lat
 • 47
 • 64 21-25 lat
 • 64
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 183 31 lat i więcej
 • 183
 • 26,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie starachowickim
 • Tutaj
  26,7 lat
  Województwo
  22,9 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 124Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 12,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  12,7
  woj. świętokrzyskie
  12,7
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy812
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe304
 • 5 benzyna
 • 812 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 304 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 3 3 lata
 • 3
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 54 6-7 lat
 • 54
 • 112 8-9 lat
 • 112
 • 64 10-11 lat
 • 64
 • 273 12-15 lat
 • 273
 • 136 16-20 lat
 • 136
 • 124 21-25 lat
 • 124
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 258 31 lat i więcej
 • 258
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie starachowickim
 • Tutaj
  19,4 lat
  świętokrzyskie
  15,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 575Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie starachowickim
 • Motocykle w powiecie starachowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 40,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  40,4
  świętokrzyskie
  46,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 19 2 lata
 • 19
 • 22 3 lata
 • 22
 • 102 4-5 lat
 • 102
 • 61 6-7 lat
 • 61
 • 80 8-9 lat
 • 80
 • 128 10-11 lat
 • 128
 • 427 12-15 lat
 • 427
 • 488 16-20 lat
 • 488
 • 340 21-25 lat
 • 340
 • 245 26-30 lat
 • 245
 • 1 639 31 lat i więcej
 • 1 639
 • 25,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie starachowickim
 • Tutaj
  25,1 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie starachowickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 263,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  263,7 km
  świętokrzyskie
  335,4 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat starachowicki
  1,6 km
  woj. świętokrzyskie
  3,2 km
  Polska
  4,5 km
 • 90 Liczba licencji na taksówki
 • 90 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami