Solec nad Wisłą w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Solec nad Wisłą - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Solec nad Wisłą to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu lipskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Solec nad Wisłą.
 • 1 040 Liczba mieszkańców
 • 20,9 km² Powierzchnia
 • 49,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1370–1870, 1916–1919, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WLI Tablice rejestracyjne
 • Marek Szymczyk Burmistrz miasta
Solec nad Wisłą na mapie
Identyfikatory
 • 21.766951.1347 Współrzędne GPS
 • 1409064 TERYT (TERC)
 • 0637921 SIMC
Herb miasta Solec nad Wisłą
Solec nad Wisłą herb

Solec nad Wisłą - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-320Poczta Solec nad Wisłą

Solec nad Wisłą - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Solec nad Wisłą)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Solec Nad Wisłą
(48) 376-12-66 17
(48) 376-12-66
ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisłą

Solec nad Wisłą - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Solec nad Wisłą jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 040, z czego 55,5% stanowią kobiety, a 44,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Solec nad Wisłą zawarli w 2021 roku 2 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Solec nad Wisłą jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,0% to wdowy/wdowcy.

  Solec nad Wisłą ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,17 na 1000 mieszkańców Solec nad Wisłą. W 2021 roku urodziło się 3 dzieci, w tym 100,0% dziewczynek i 0,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 320 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 28,0% zgonów w Solec nad Wisłą spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w Solec nad Wisłą były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Solec nad Wisłą przypada 20.36 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Solec nad Wisłą 14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  51,1% mieszkańców Solec nad Wisłą jest w wieku produkcyjnym, 23,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 040 Liczba mieszkańców
 • 577 Kobiety
 • 463 Mężczyźni
 • 55,5%
  44,5%
 • 125 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 125 kobiet)
 • 80 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 80 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,9 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Solec nad Wisłą,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Solec nad Wisłą,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Solec nad Wisłą,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Solec nad Wisłą
  27,6%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,6%
  Mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  11,5%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Solec nad Wisłą
  4,3%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Solec nad Wisłą w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,6
  Mazowieckie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 2 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Solec nad Wisłą w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -12,2
  woj. mazowieckie
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Solec nad Wisłą w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Solec nad Wisłą w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Solec nad Wisłą w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Solec nad Wisłą w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 0 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 100,0%
  0,0%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Solec nad Wisłą
  8,2
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 33,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,1
  Mazowieckie
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 320 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 373 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 320 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 69 Waga 3500g - 3999g
 • 69
 • 77 Waga 3000g - 3499g
 • 77
 • 38 Waga 2500g - 2999g
 • 38
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,13
  woj. mazowieckie
  1,49
  Cały kraj
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Solec nad Wisłą
  0,56
  Mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,42
  woj. mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Solec nad Wisłą w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 6 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,4 Zgony na 1000 ludności
 • Solec nad Wisłą
  20,4
  woj. mazowieckie
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 235,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Solec nad Wisłą
  235,3
  Województwo
  136,2
  Cała Polska
  156,7
 • 8,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,6
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Solec nad Wisłą
  4,1
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lipskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  28,0%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,0%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 76 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 308,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  308,5
  Mazowieckie
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 472,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 543,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 398,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  472,1
  woj. mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 58,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  58,8
  woj. mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 12,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,2
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 12,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,2
  Województwo
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 14 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Solec nad Wisłą w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Solec nad Wisłą - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Solec nad Wisłą oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Solec nad Wisłą to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Solec nad Wisłą to 133,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lipskiego.

  Powiat lipski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  3,85
  Województwo
  8,19
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Solec nad Wisłą
  4,50
  woj. mazowieckie
  3,74
  Polska
  3,90
 • 17,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  17,31
  Mazowieckie
  30,65
  Cała Polska
  24,07
 • 532 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 133,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  133,0 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Solec nad Wisłą
  0,51 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Solec nad Wisłą - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Solec nad Wisłą na 1000 mieszkańców pracuje 68osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 66,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 34,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Solec nad Wisłą wynosiło w 2021 roku 10,8% (11,2% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Solec nad Wisłą wynosiło 5 096,43 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  66,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Solec nad Wisłą pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,7% w przemyśle i budownictwie, a 5,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Solec nad Wisłą
  68,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Cały kraj
  257,0
 • 10,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,2% Kobiety
 • 10,4% Mężczyźni
 • Solec nad Wisłą
  10,8%
  woj. mazowieckie
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 096 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 096 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Solec nad Wisłą w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 71,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,7% Przemysł i budownictwo
 • 5,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 15,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,6% Pozostałe
 • 25,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Solec nad Wisłą w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 235 Pracujący ogółem
 • 155 Kobiety
 • 80 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 51,1% W wieku produkcyjnym
 • 44,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 59,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Solec nad Wisłą
  95,9
  Województwo
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 50,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  50,5
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 111,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  111,2
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Solec nad Wisłą - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Solec nad Wisłą w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 104 podmioty gospodarki narodowej, z czego 62 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 6 nowych podmiotów, a 3 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (11) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (2) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Solec nad Wisłą najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (95) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,2% (20) podmiotów, a 77,9% (81) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Solec nad Wisłą najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%) oraz Budownictwo (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 104 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20 Przemysł i budownictwo
 • 81 Pozostała działalność
 • 6 Podmioty nowo zarejestrowane w Solec nad Wisłą w 2021 roku
 • 3 Podmioty wyrejestrowane w Solec nad Wisłą w 2021 roku
 • 62 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 95 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 95
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 104 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 104
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 1 Spółki handlowe ogółem
 • 1
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 62 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 15 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 15
 • 10 Budownictwo
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 6 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Solec nad Wisłą - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Solec nad Wisłą stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 38,98 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Solec nad Wisłą wynosi 93,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Solec nad Wisłą najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 27,01 (wykrywalność 96%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,61 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,04 (100%), przeciwko mieniu - 2,90 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Solec nad Wisłą.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 3 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 3
 • 38,98 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Solec nad Wisłą
  38,98
  Województwo
  22,31
  Cała Polska
  21,51
 • 6,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Solec nad Wisłą
  6,61
  Województwo
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 27,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  27,01
  Mazowieckie
  5,32
  Cały kraj
  5,89
 • 4,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,04
  Województwo
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Solec nad Wisłą
  0,27
  woj. mazowieckie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 2,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,90
  woj. mazowieckie
  11,83
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  93%
  Mazowieckie
  64%
  Cały kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Solec nad Wisłą
  77%
  Mazowieckie
  55%
  Polska
  64%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Solec nad Wisłą
  96%
  Mazowieckie
  71%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  86%
  Polska
  89%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  Województwo
  41%
  Cała Polska
  53%

Solec nad Wisłą - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Solec nad Wisłą wyniosła w 2021 roku 24,4 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Solec nad Wisłą - 26.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln złotych, czyli 18,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Solec nad Wisłą wyniosła w 2021 roku 29,4 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.8%). W budżecie Solec nad Wisłą wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 470 złotych na mieszkańca (7,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,5%.
 • Wydatki budżetu w Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------24,4 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------6,5 mln

  6,2 tys(26.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------4,1 mln

  3,9 tys(16.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------3,0 mln

  2,8 tys(12.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------1,1 mln

  1,1 tys(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------795,4 tys

  765(3.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------675,2 tys

  649(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------661,0 tys

  636(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------597,5 tys

  575(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------587,7 tys

  565(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------356,7 tys

  343(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------333,9 tys

  321(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------121,0 tys

  116(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------111,4 tys

  107(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------37,0 tys

  35,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------6,8 tys

  6,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------29,4 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------14,2 mln

  13,6 tys(48.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------4,3 mln

  4,1 tys(14.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------2,6 mln

  2,5 tys(8.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------534,2 tys

  514(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------530,1 tys

  510(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------483,5 tys

  465(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------319,5 tys

  307(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------282,2 tys

  271(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------242,1 tys

  233(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------140,2 tys

  135(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------137,8 tys

  132(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------130,0 tys

  125(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------125,3 tys

  120(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------100,2 tys

  96,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------26,5 tys

  25,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------6,8 tys

  6,5(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Solec nad Wisłą - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 299 mieszkańców Solec nad Wisłą jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 176 kobiet oraz 123 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,3% mieszkańców Solec nad Wisłą, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Solec nad Wisłą mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Solec nad Wisłą największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,1%) oraz średnie zawodowe (23,1%).

  9,0% mieszkańców Solec nad Wisłą w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (6,8% wśród dziewczynek i 12,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 524 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w Solec nad Wisłą placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 11 oddziałach uczyło się 141 uczniów (69 kobiet oraz 72 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 18,7% ludności (17,0% wśród dziewczynek i 21,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,8 uczniów.

  W Solec nad Wisłą znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 229 uczniów (133 kobiety oraz 96 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 53 absolwentów.

  W Solec nad Wisłą znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 16 oddziałach uczyło się 107 uczniów (22 kobiety oraz 85 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 39,8% mieszkańców (43,2% wśród dziewczyn i 35,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,9 uczniów. 6,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 14,4% mieszkańców Solec nad Wisłą w wieku potencjalnej nauki (14,8% kobiet i 13,8% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Solec nad Wisłą
  34,4%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,3%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,4%
  Mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Solec nad Wisłą
  19,8%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,3%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Solec nad Wisłą
  2,6%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,8%
  Województwo
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 18,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Solec nad Wisłą
  3,3%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1524 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 524,0
  Mazowieckie
  937,0
  Cała Polska
  896,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 112 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,6%
  46,4%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,0%
  69,0%
 • 13 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  12,8
  Mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,8
 • 12,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,8
 • 14,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,0
 • 9,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,7
 •  
 • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Solec nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Solec nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Solu nad Wisłą
  Publiczna
  48 376-12-14
  48 376-12-14
  ul. Kościuszki 20
  27-320 Solec nad Wisłą
  8111-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 211 Uczniowie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,1%
  38,9%
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,2%
  77,8%
 • 22 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  22,9
  Mazowieckie
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 20,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 16 Oddziały
 • 107 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,6%
  79,4%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  6,7
  woj. mazowieckie
  17,7
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Solec nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Solec nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą
  Publiczna
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  7161-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu nad Wisłą
  Publiczne
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  5144-
  Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą
  Publiczne
  48 376-12-02
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  6140-
  zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Młodzieży Zagrożonej Niedostosowaniem Społecznym przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
  Publiczna
  48 376-13-12
  48 376-13-12
  ul. Wczaswa 44
  27-320 Solec nad Wisłą
  941-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą
  Publiczne
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 9,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 6,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 39,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 43,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 35,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Solec nad Wisłą - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Solec nad Wisłą

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)


 • Kultura i rekreacja w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Solec nad Wisłą: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 9 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 120)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 17)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 12)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Solec nad Wisłą działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 81 seansów, na które przyszło 411 widzów, w tym 19 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 95 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Solec nad Wisłą działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 223 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 220 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Solec nad Wisłą działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 66 członków. Zarejestrowano 66 ćwiczących (mężczyźni: 51, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 16, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Solec nad Wisłą w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Solec nad Wisłą
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Solec nad Wisłą znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Solec nad Wisłą
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Solec nad Wisłą ze średniowieczadnia 1947-01-17, wykaz dokumentów: 16 z 1947-01-17; 328A z 1967-06-21; 155/A/82 z 1982-03-16
  • Kościół z 1604 - 1623 (ul. pl. Bolesława Śmiałego 7a)dnia 1931-07-23, wykaz dokumentów: 324 z 1931-07-23; 324 z 1967-06-15; 152/A/82 z 1982-03-16
  • Relikt z XIV w.dnia 1947-01-17, wykaz dokumentów: 16 z 1947-01-17; 328 z 1967-06-21; 155/A/82 z 1982-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. pl. Bolesława Śmiałego 6)dnia 1959-06-29, wykaz dokumentów: 853/A/59 z 1959-06-29; 329 z 1971-05-08; 156/A/82 z 1982-03-16
  • Kościół z 1672 r. (ul. Zygmunta Łoteckiego 21)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
  • Klasztor z 1. poł. XVII w. (ul. Zygmunta Łoteckiego 23)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
  • Krużganek z 1672 r.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
  • Zespół - klasztor z 1. poł. XVII w.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
  • Kościół z pocz. XVII w. (ul. Zygmunta Łoteckiego 31)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 327 z 1967-06-15; 154/A/82 z 1982-03-16
  • Ratusz z końca XIX w. (ul. pl. Bolesława Śmiałego 1)dnia 1986-10-24, wykaz dokumentów: 353/A/86 z 1986-10-24
  • Dzwonnica z 1883 r.dnia 2010-10-12, wykaz dokumentów: A-989 z 2010-10-12
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII w.dnia 2010-10-12, wykaz dokumentów: A-989 z 2010-10-12
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XVIII w.dnia 2014-02-04, wykaz dokumentów: A-1229 z 2014-02-04
 • Formy ochrony przyrody w Solec nad Wisłą
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Solec nad Wisłą znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Solec nad Wisłą
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Solec nad Wisłą - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Solec n/Wisłą obejmuje teren położony na zachodnim brzegu Wisły. Jest on pocięty licznymi jarami i charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powierzchnia ogólna terenu wynosi 14500 ha w tym grunty Lasów Państwowych 1 330 ha grunty lasów niepaństwowych 1 820 ha parki wiejskie 2 ha Elementy środowiska podlegające ochronie prawnej: - rezerwat przyrody stepowy Sadkowice - pomniki przyrody 2 drzewa - park wiejski, Data ustanowienia: 1983-01-01, Powierzchnia: 13794.0 ha
  • Raj I - użytek 115 - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: nieużytkowana łąka, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1391, Powierzchnia: 4.42 ha
  • Raj II - użytek 116 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: okresowo zalewane zagłębienie terenu, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1387 1388 1389, Powierzchnia: 24.24 ha
  • Raj IV - użytek 117 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: zabagnione obniżenie terenu - podmokła łąka, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1386, Powierzchnia: 1.44 ha
  • Raj V - użytek 118 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: zabagnione obniżenie terenu porośnięte: Wz Ol Js Czm Der, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1390, Powierzchnia: 1.19 ha

Solec nad Wisłą - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 9 wypadków drogowych w Solec nad Wisłą odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 962,6 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Solec nad Wisłą znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lipskiego.

  Powiat lipski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Solec nad Wisłą
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Solec nad Wisłą w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 962,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Solec nad Wisłą
  962,6
  Województwo
  918,8
  Cała Polska
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Solec nad Wisłą
  0,0
  Mazowieckie
  114,4
  Cała Polska
  98,5
 • 1 390,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  1 390,4
  Województwo
  1 086,6
  Kraj
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  9,5
 • 144,44 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  144,4
  Województwo
  118,3
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Solec nad Wisłą w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 138,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Solec nad Wisłą
  138,6 km
  Województwo
  762,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 3,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,8 km
  Województwo
  5,0 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Solec nad Wisłą przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 747droga wojewódzka nr 747(Iłża - Piłatka - Pasztowa Wola - Pasztowa Wola-Kolonia - Michałów - Jawor Solecki - Zofiówka - Krępa Kościelna - Nowa Wieś - Lipa-Miklas - Lipsko - Dziurków - Przedmieście Bliższe - Solec nad Wisłą - Kolonia Nadwiślańska - Kamień - Niezdów - Opole Lubelskie - Zosin - Emilcin - Nowe Komaszyce - Stare Komaszyce - Przytyki - Chodel - Trzciniec - Dylążki - Krężnica Okrągła - Bełżyce - Podole Pierwsze - Zosin - Matczyn - Wojcieszyn - Radawiec Duży - Marynin - Kozubszczyzna - Konopnica)
  • DW 754droga wojewódzka nr 754(Ostrowiec Świętokrzyski - Maksymilianów - Rudka Bałtowska - Bałtów - Skarbka - Pętkowice - Okół - Czekarzewice Drugie - Czekarzewice Pierwsze - Zemborzyn Pierwszy - Pawłowice - Sadkowice - Raj - Solec nad Wisłą - Kłudzie - Boiska - Wola Solecka Pierwsza - Wola Solecka Druga - Katarzynów - Gołębiów)