Solec nad Wisłą w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Solec nad Wisłą - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Solec nad Wisłą to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu lipskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Solec nad Wisłą.
 • 931 Liczba mieszkańców
 • 20,9 km² Powierzchnia
 • 44,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1370–1870, 1916–1919, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WLI Tablice rejestracyjne
 • Marek Szymczyk Burmistrz miasta
Solec nad Wisłą na mapie
Identyfikatory
 • 21.766951.1347 Współrzędne GPS
 • 1409064 TERYT (TERC)
 • 0637921 SIMC
Herb miasta Solec nad Wisłą
Solec nad Wisłą herb

Jak Solec nad Wisłą wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Solec nad Wisłą na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Solec nad Wisłą wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Solec nad Wisłą plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
6Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
23Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
26Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
28Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
43Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
52Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
86Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
98Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
99Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
101Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
109Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
175Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
198Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
229Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
252Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
287Miasta o największej powierzchni w Polsce
300Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Solec nad Wisłą - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-320Poczta Solec nad Wisłą

Solec nad Wisłą - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Solec nad Wisłą)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Solec Nad Wisłą
(48) 376-12-66 17
(48) 376-12-66
ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisłą

Solec nad Wisłą - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Solec nad Wisłą jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 931, z czego 54,2% stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Solec nad Wisłą zawarli w 2022 roku 2 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Solec nad Wisłą jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,9% to wdowy/wdowcy.

  Solec nad Wisłą ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,17 na 1000 mieszkańców Solec nad Wisłą. W 2022 roku urodziło się 2 dzieci, w tym 100,0% dziewczynek i 0,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,8% zgonów w Solec nad Wisłą spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,1% zgonów w Solec nad Wisłą były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Solec nad Wisłą przypada 16.01 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 7 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Solec nad Wisłą 11. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  48,0% mieszkańców Solec nad Wisłą jest w wieku produkcyjnym, 25,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 931 Liczba mieszkańców
 • 505 Kobiety
 • 426 Mężczyźni
 • 54,2%
  45,8%
 • 119 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 119 kobiet)
 • 84 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 84 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,7 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Solec nad Wisłą,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Solec nad Wisłą,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Solec nad Wisłą,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Solec nad Wisłą
  27,6%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Solec nad Wisłą
  56,6%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  11,5%
  Województwo
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 19,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Solec nad Wisłą
  4,3%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Solec nad Wisłą
  0,0%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Solec nad Wisłą w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,4
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 2 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Solec nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Solec nad Wisłą
  -10,2
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Solec nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Solec nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Solec nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Solec nad Wisłą w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 Urodzenia żywe
 • 2 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 0 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 100,0%
  0,0%
 • 5,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,8
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 33,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,1
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 22
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 226 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 344 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 12 Waga 4000g - 4499g
 • 12
 • 64 Waga 3500g - 3999g
 • 64
 • 93 Waga 3000g - 3499g
 • 93
 • 27 Waga 2500g - 2999g
 • 27
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,23
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,50
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Solec nad Wisłą w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Zgony
 • 3 Kobiety
  (Zgony)
 • 5 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,5%
  62,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,0
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 201,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Solec nad Wisłą
  201,4
  Województwo
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 9,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,5
  woj. mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lipskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,8%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 15,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Solec nad Wisłą
  15,1%
  Mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Solec nad Wisłą
  5,6%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 32 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Cała Polska
  70,6
 • 200,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Solec nad Wisłą
  200,2
  Mazowieckie
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 409,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 458,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 359,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  409,8
  Mazowieckie
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 52,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 8,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  52,0
  Województwo
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 18,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Solec nad Wisłą
  18,6
  Województwo
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 12,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Solec nad Wisłą
  12,4
  Województwo
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  Mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Solec nad Wisłą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Solec nad Wisłą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Solec nad Wisłą - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Solec nad Wisłą oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,16 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Solec nad Wisłą to 434 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 468 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Solec nad Wisłą to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Solec nad Wisłą to 111,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,80% mieszkań posiada łazienkę, 66,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,23% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lipskiego.

  Powiat lipski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 434 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 467,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  467,70
  Województwo
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Solec nad Wisłą
  80,80 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 37,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  37,80 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,95
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,14 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Solec nad Wisłą
  2,14
  Mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,54 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Solec nad Wisłą
  0,54
  Mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,16
  Województwo
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 11 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,50
  Województwo
  3,70
  Polska
  3,89
 • 11,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  11,85
  Województwo
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 223 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 111,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  111,5 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Solec nad Wisłą
  0,24 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,00%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 86,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  86,41%
  Mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 81,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Solec nad Wisłą
  81,80%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 66,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  66,13%
  Województwo
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 0,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Solec nad Wisłą
  0,23%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Solec nad Wisłą - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Solec nad Wisłą na 1000 mieszkańców pracuje 70osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 66,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 34,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Solec nad Wisłą wynosiło w 2023 roku 12,5% (12,5% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Solec nad Wisłą wynosiło 5 595,82 PLN, co odpowiada 83.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  49,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Solec nad Wisłą pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,8% w przemyśle i budownictwie, a 7,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 70 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  70,0
  Województwo
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 14,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,4% Kobiety
 • 14,0% Mężczyźni
 • Solec nad Wisłą
  12,5%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 096 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 596 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Solec nad Wisłą w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 49,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 58,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,8% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,6% Pozostałe
 • 39,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Solec nad Wisłą w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 235 Pracujący ogółem
 • 155 Kobiety
 • 80 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 48,0% W wieku produkcyjnym
 • 42,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 55,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Solec nad Wisłą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  108,3
  Mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 56,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  56,0
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 107,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  107,1
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Solec nad Wisłą - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Solec nad Wisłą w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 109 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 65 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, a 2 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (11) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (2) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Solec nad Wisłą najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (100) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,3% (21) podmiotów, a 78,0% (85) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Solec nad Wisłą najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 109 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21 Przemysł i budownictwo
 • 85 Pozostała działalność
 • 5 Podmioty nowo zarejestrowane w Solec nad Wisłą w 2023 roku
 • 2 Podmioty wyrejestrowane w Solec nad Wisłą w 2023 roku
 • 65 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 100 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 100
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 109 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 109
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 1 Spółki handlowe ogółem
 • 1
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 65 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 16 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 16
 • 10 Budownictwo
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Solec nad Wisłą - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Solec nad Wisłą stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 12 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Solec nad Wisłą wynosi 75,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Solec nad Wisłą najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,32 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,10 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,88 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,81 (55%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Solec nad Wisłą.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 12
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 4 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 4
 • 13,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Solec nad Wisłą
  13,20
  Województwo
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 7,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Solec nad Wisłą
  7,32
  Mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 1,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,81
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,88
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,31
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 4,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Solec nad Wisłą
  4,10
  Województwo
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  75%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Solec nad Wisłą
  67%
  Mazowieckie
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Solec nad Wisłą
  55%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Solec nad Wisłą
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Solec nad Wisłą
  80%
  woj. mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  Województwo
  42%
  Cały kraj
  51%

Solec nad Wisłą - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Solec nad Wisłą wyniosła w 2022 roku 27,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Solec nad Wisłą - 29.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (16.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 9,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Solec nad Wisłą wyniosła w 2022 roku 28,8 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15.4%). W budżecie Solec nad Wisłą wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,6 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,6%.
 • Wydatki budżetu w Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------24,4 mln

  5,2 tys(100%)

  27,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------6,5 mln

  6,2 tys(26.5%)

  8,1 mln

  8,7 tys(29.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  4,4 mln

  4,8 tys(16.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------3,0 mln

  2,8 tys(12.1%)

  3,6 mln

  3,8 tys(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------4,1 mln

  3,9 tys(16.6%)

  1,9 mln

  2,0 tys(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------795,4 tys

  765(3.3%)

  1,5 mln

  1,6 tys(5.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------1,1 mln

  1,1 tys(4.6%)

  905,4 tys

  976(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------661,0 tys

  636(2.7%)

  687,1 tys

  740(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------121,0 tys

  116(0.5%)

  623,8 tys

  672(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------597,5 tys

  575(2.4%)

  606,2 tys

  653(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------333,9 tys

  321(1.4%)

  557,8 tys

  601(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------587,7 tys

  565(2.4%)

  494,1 tys

  532(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------356,7 tys

  343(1.5%)

  477,0 tys

  514(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ------37,0 tys

  35,5(0.2%)

  132,6 tys

  143(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------111,4 tys

  107(0.5%)

  47,5 tys

  51,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------675,2 tys

  649(2.8%)

  31,2 tys

  33,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ------0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  21,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  3,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ------0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------6,8 tys

  6,5(0%)

  1,1 tys

  1,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Solec nad Wisłą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------29,4 mln

  6,3 tys(100%)

  28,8 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------14,2 mln

  13,6 tys(48.2%)

  9,2 mln

  9,9 tys(31.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ------4,3 mln

  4,1 tys(14.5%)

  6,9 mln

  7,4 tys(23.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  4,4 mln

  4,8 tys(15.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------2,6 mln

  2,5 tys(8.8%)

  977,3 tys

  1,1 tys(3.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------282,2 tys

  271(1%)

  936,0 tys

  1,0 tys(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------530,1 tys

  510(1.8%)

  716,0 tys

  772(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------483,5 tys

  465(1.6%)

  691,4 tys

  745(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------242,1 tys

  233(0.8%)

  605,6 tys

  653(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------319,5 tys

  307(1.1%)

  432,9 tys

  467(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------137,8 tys

  132(0.5%)

  291,9 tys

  315(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------100,2 tys

  96,4(0.3%)

  207,6 tys

  224(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------26,5 tys

  25,5(0.1%)

  154,2 tys

  166(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------140,2 tys

  135(0.5%)

  154,0 tys

  166(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------125,3 tys

  120(0.4%)

  28,1 tys

  30,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------130,0 tys

  125(0.4%)

  9,8 tys

  10,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ------0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------6,8 tys

  6,5(0%)

  1,1 tys

  1,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------534,2 tys

  514(1.8%)

  610

  0,7(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Solec nad Wisłą - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 320 mieszkańców Solec nad Wisłą jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 173 kobiet oraz 147 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,3% mieszkańców Solec nad Wisłą, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Solec nad Wisłą mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Solec nad Wisłą największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,1%) oraz średnie zawodowe (23,1%).

  9,7% mieszkańców Solec nad Wisłą w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (6,8% wśród dziewczynek i 13,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 348 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2022 w Solec nad Wisłą placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 11 oddziałach uczyło się 141 uczniów (69 kobiet oraz 72 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 19,1% ludności (19,0% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 158,43.

  W Solec nad Wisłą znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 269 uczniów (159 kobiet oraz 110 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 60 absolwentów.

  W Solec nad Wisłą znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 11 oddziałach uczyło się 94 uczniów (21 kobiet oraz 73 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 39,7% mieszkańców (44,2% wśród dziewczyn i 34,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,5 uczniów. 8,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 12,6% mieszkańców Solec nad Wisłą w wieku potencjalnej nauki (11,6% kobiet i 13,8% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,6%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,4%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,4%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Solec nad Wisłą
  19,8%
  Mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,3%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Solec nad Wisłą
  2,6%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,8%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Solec nad Wisłą
  3,3%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1348 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 348,0
  Województwo
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,0%
  45,0%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 32 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,1%
  71,9%
 • 15 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Solec nad Wisłą
  12,8
  woj. mazowieckie
  17,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,8
 • 12,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,8
 • 13,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,6
 • 10,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10,7
 •  
 • 13,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 158,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Solec nad Wisłą
  158,43
  Mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 147,19 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Solec nad Wisłą
  147,19
  woj. mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Solec nad Wisłą) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Solec nad Wisłą) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Solec nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Solec nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Solu nad Wisłą
  Publiczna
  48 376-12-14
  48 376-12-14
  ul. Kościuszki 20
  27-320 Solec nad Wisłą
  8111-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 242 Uczniowie
 • 146 Kobiety
  (uczniowie)
 • 96 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,3%
  39,7%
 • 94 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 15 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Solec nad Wisłą
  24,5
  Województwo
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 20,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 11 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,3%
  77,7%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 8,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Solec nad Wisłą
  8,5
  Województwo
  19,4
  Cały kraj
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Solec nad Wisłą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 113 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Solec nad Wisłą
  22,6
  woj. mazowieckie
  27,7
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Solec nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Solec nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą
  Publiczna
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  7161-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu nad Wisłą
  Publiczne
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  5144-
  Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą
  Publiczne
  48 376-12-02
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  6140-
  zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Młodzieży Zagrożonej Niedostosowaniem Społecznym przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
  Publiczna
  48 376-13-12
  48 376-13-12
  ul. Wczaswa 44
  27-320 Solec nad Wisłą
  941-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą
  Publiczne
  48 376-12-02
  ul. Łoteckiego 24
  27-320 Solec nad Wisłą
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 9,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 6,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 39,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 44,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Solec nad Wisłą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Solec nad Wisłą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Solec nad Wisłą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Solec nad Wisłą - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Solec nad Wisłą

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)


 • Kultura i rekreacja w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Solec nad Wisłą: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 14 (uczestnicy: 945)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 35)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 110)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 6)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 6)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 19)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 4)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Solec nad Wisłą działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 127 seansów, na które przyszło 786 widzów, w tym 19 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 102 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Solec nad Wisłą działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 022 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 220 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Solec nad Wisłą działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 66 członków. Zarejestrowano 66 ćwiczących (mężczyźni: 51, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 16, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Solec nad Wisłą w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Solec nad Wisłą
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Solec nad Wisłą znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Solec nad Wisłą
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Solec nad Wisłą ze średniowieczadnia 1947-01-17, wykaz dokumentów: 16 z 1947-01-17; 328A z 1967-06-21; 155/A/82 z 1982-03-16
  • Kościół z 1604 - 1623 (ul. pl. Bolesława Śmiałego 7a)dnia 1931-07-23, wykaz dokumentów: 324 z 1931-07-23; 324 z 1967-06-15; 152/A/82 z 1982-03-16
  • Relikt z XIV w.dnia 1947-01-17, wykaz dokumentów: 16 z 1947-01-17; 328 z 1967-06-21; 155/A/82 z 1982-03-16
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. pl. Bolesława Śmiałego 6)dnia 1959-06-29, wykaz dokumentów: 853/A/59 z 1959-06-29; 329 z 1971-05-08; 156/A/82 z 1982-03-16
  • Kościół z 1672 r. (ul. Zygmunta Łoteckiego 21)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
  • Klasztor z 1. poł. XVII w. (ul. Zygmunta Łoteckiego 23)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
  • Krużganek z 1672 r.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
  • Zespół - klasztor z 1. poł. XVII w.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
  • Kościół z pocz. XVII w. (ul. Zygmunta Łoteckiego 31)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 327 z 1967-06-15; 154/A/82 z 1982-03-16
  • Ratusz z końca XIX w. (ul. pl. Bolesława Śmiałego 1)dnia 1986-10-24, wykaz dokumentów: 353/A/86 z 1986-10-24
  • Dzwonnica z 1883 r.dnia 2010-10-12, wykaz dokumentów: A-989 z 2010-10-12
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII w.dnia 2010-10-12, wykaz dokumentów: A-989 z 2010-10-12
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XVIII w.dnia 2014-02-04, wykaz dokumentów: A-1229 z 2014-02-04
 • Formy ochrony przyrody w Solec nad Wisłą
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Solec nad Wisłą znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Solec nad Wisłą
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Solec nad Wisłą - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Solec n/Wisłą obejmuje teren położony na zachodnim brzegu Wisły. Jest on pocięty licznymi jarami i charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powierzchnia ogólna terenu wynosi 14500 ha w tym grunty Lasów Państwowych 1 330 ha grunty lasów niepaństwowych 1 820 ha parki wiejskie 2 ha Elementy środowiska podlegające ochronie prawnej: - rezerwat przyrody stepowy Sadkowice - pomniki przyrody 2 drzewa - park wiejski, Data ustanowienia: 1983-01-01, Powierzchnia: 13794.0 ha
  • Raj I - użytek 115 - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: nieużytkowana łąka, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1391, Powierzchnia: 4.42 ha
  • Raj II - użytek 116 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: okresowo zalewane zagłębienie terenu, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1387 1388 1389, Powierzchnia: 24.24 ha
  • Raj IV - użytek 117 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: zabagnione obniżenie terenu - podmokła łąka, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1386, Powierzchnia: 1.44 ha
  • Raj V - użytek 118 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: zabagnione obniżenie terenu porośnięte: Wz Ol Js Czm Der, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1390, Powierzchnia: 1.19 ha

Solec nad Wisłą - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 10 wypadków drogowych w Solec nad Wisłą odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 077,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Solec nad Wisłą znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lipskiego.

  Powiat lipski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Solec nad Wisłą
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Solec nad Wisłą w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 077,59 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Solec nad Wisłą
  1 077,6
  woj. mazowieckie
  956,2
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Solec nad Wisłą
  0,0
  woj. mazowieckie
  117,8
  Cały kraj
  104,4
 • 1 508,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Solec nad Wisłą
  1 508,6
  Mazowieckie
  1 130,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Solec nad Wisłą
  0,0
  Województwo
  12,3
  Cały kraj
  9,5
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  140,0
  Mazowieckie
  118,2
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Solec nad Wisłą w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 138,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  138,7 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Solec nad Wisłą
  3,9 km
  Województwo
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Solec nad Wisłą przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 747droga wojewódzka nr 747(Iłża - Piłatka - Pasztowa Wola - Pasztowa Wola-Kolonia - Michałów - Jawor Solecki - Zofiówka - Krępa Kościelna - Nowa Wieś - Lipa-Miklas - Lipsko - Dziurków - Przedmieście Bliższe - Solec nad Wisłą - Kolonia Nadwiślańska - Kamień - Niezdów - Opole Lubelskie - Zosin - Emilcin - Nowe Komaszyce - Stare Komaszyce - Przytyki - Chodel - Trzciniec - Dylążki - Krężnica Okrągła - Bełżyce - Podole Pierwsze - Zosin - Matczyn - Wojcieszyn - Radawiec Duży - Marynin - Kozubszczyzna - Konopnica)
  • DW 754droga wojewódzka nr 754(Ostrowiec Świętokrzyski - Maksymilianów - Rudka Bałtowska - Bałtów - Skarbka - Pętkowice - Okół - Czekarzewice Drugie - Czekarzewice Pierwsze - Zemborzyn Pierwszy - Pawłowice - Sadkowice - Raj - Solec nad Wisłą - Kłudzie - Boiska - Wola Solecka Pierwsza - Wola Solecka Druga - Katarzynów - Gołębiów)