Solec nad Wisłą w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki)

Solec nad Wisłą - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Solec nad Wisłą to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu lipskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Solec nad Wisłą.
 • 935 Liczba mieszkańców
 • 1370–1870, 1916–1919, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WLI Tablice rejestracyjne
 • Marek Szymczyk Burmistrz miasta
Solec nad Wisłą na mapie
Identyfikatory
 • 21.766951.1347 Współrzędne GPS
 • 1409064 TERYT (TERC)
 • 0637921 SIMC
Herb miasta Solec nad Wisłą
Solec nad Wisłą herb

Solec nad Wisłą - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-320Poczta Solec nad Wisłą

Solec nad Wisłą - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Solec nad Wisłą)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Solec Nad Wisłą
(48) 376-12-66 17
(48) 376-12-66
ul. Rynek 1
27-320 Solec nad Wisłą

Solec nad Wisłą - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Solec nad Wisłą jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 935, z czego 53,9% stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni.

  W 2020 roku na każdych 1000 mieszkańców Solec nad Wisłą przypadło 3,3 małżeństw. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Solec nad Wisłą jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,5% to wdowy/wdowcy.

  W 2019 roku 32,6% zgonów w Solec nad Wisłą spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,3% zgonów w Solec nad Wisłą były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Solec nad Wisłą przypada 18.06 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  59,4% mieszkańców Solec nad Wisłą jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 935 Liczba mieszkańców
 • 504 Kobiety
 • 431 Mężczyźni
 • 53,9%
  46,1%
 • 117 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 117 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Solec nad Wisłą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,0%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,6%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,5%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 20,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,7%
  Mazowieckie
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Solec nad Wisłą w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,3
  Mazowieckie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  woj. mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,3
 • Statystyki urodzeń w Solec nad Wisłą w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,8
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  9,3
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,3
  Mazowieckie
  44,3
  Cała Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 403 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 285 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 509 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 403 g
  woj. mazowieckie
  3 410 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 84 Waga 3500g - 3999g
 • 84
 • 100 Waga 3000g - 3499g
 • 100
 • 43 Waga 2500g - 2999g
 • 43
 • 7 Waga 2000g - 2499g
 • 7
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Solec nad Wisłą
  1,32
  Województwo
  1,53
  Cała Polska
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Mazowieckie
  0,75
  Cała Polska
  0,67
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Solec nad Wisłą
  0,55
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Solec nad Wisłą w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  18,1
  Mazowieckie
  12,4
  Kraj
  12,5
 • 183,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  183,2
  Województwo
  119,0
  Cały kraj
  134,3
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Solec nad Wisłą
  3,6
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,6
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,2
  Mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lipskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Solec nad Wisłą
  32,6%
  Województwo
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 18,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,3%
  Województwo
  26,0%
  Kraj
  26,5%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,6%
  Mazowieckie
  7,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Cały kraj
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  62,4
  Cała Polska
  70,4
 • 246,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  246,9
  woj. mazowieckie
  277,2
  Cała Polska
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  254,6
  Cała Polska
  261,3
 • 440,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 431,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  440,8
  Mazowieckie
  347,0
  Polska
  421,0
 • 69,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  69,5
  Województwo
  54,5
  Kraj
  69,5
 • 11,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Solec nad Wisłą
  11,7
  Mazowieckie
  36,3
  Kraj
  35,1
 • 5,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,8
  Mazowieckie
  7,7
  Cały kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%

Solec nad Wisłą - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Solec nad Wisłą oddano do użytku 2 mieszkania.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Solec nad Wisłą to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Solec nad Wisłą to 110,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lipskiego.

  Powiat lipski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  4,50
  Mazowieckie
  3,50
  Cały kraj
  3,77
 • 221 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 110,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Solec nad Wisłą
  110,5 m2
  Mazowieckie
  83,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Solec nad Wisłą - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Solec nad Wisłą na 1000 mieszkańców pracuje 71osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Solec nad Wisłą wynosiło w 2020 roku 12,7% (13,8% wśród kobiet i 11,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Solec nad Wisłą wynosiło 4 564,75 PLN, co odpowiada 82.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  66,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Solec nad Wisłą pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,3% w przemyśle i budownictwie, a 5,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 71 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  71,0
  Województwo
  313,0
  Kraj
  252,0
 • 12,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,8% Kobiety
 • 11,9% Mężczyźni
 • Miasto
  12,7%
  Województwo
  5,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Solec nad Wisłą w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 565 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 565 PLN
  Mazowieckie
  6 582 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Solec nad Wisłą w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 70,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,3% Przemysł i budownictwo
 • 5,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 25,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Solec nad Wisłą w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Solec nad Wisłą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,4
  Województwo
  70,7
  Cały kraj
  68,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Solec nad Wisłą
  34,7
  woj. mazowieckie
  37,7
  Polska
  37,5
 • 103,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  103,1
  Województwo
  114,0
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Solec nad Wisłą - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Solec nad Wisłą w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 101 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 58 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 3 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (11) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (2) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (12) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Solec nad Wisłą najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (91) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (22) podmiotów, a 75,2% (76) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Solec nad Wisłą najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Budownictwo (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 101 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22 Przemysł i budownictwo
 • 76 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Solec nad Wisłą w 2020 roku
 • 3 Podmioty wyrejestrowane w Solec nad Wisłą w 2020 roku
 • 58 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 91 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 91
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 101 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 101
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 1 Spółki handlowe ogółem
 • 1
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 58 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 13 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 13
 • 12 Budownictwo
 • 12
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 6 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Solec nad Wisłą - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Solec nad Wisłą stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 11 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Solec nad Wisłą wynosi 84,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Solec nad Wisłą najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,49 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 2,73 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,90 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,30 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Solec nad Wisłą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Solec nad Wisłą.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 11
 • 6 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 1
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 3 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 3
 • 11,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,50
  woj. mazowieckie
  20,31
  Polska
  19,96
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,49
  woj. mazowieckie
  13,38
  Cały kraj
  12,25
 • 1,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,30
  Województwo
  4,46
  Kraj
  5,17
 • 2,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,90
  Województwo
  1,80
  Kraj
  1,73
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  Mazowieckie
  0,31
  Cała Polska
  0,37
 • 2,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,73
  Województwo
  10,46
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Solec nad Wisłą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Solec nad Wisłą
  85%
  woj. mazowieckie
  65%
  Polska
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  81%
  Mazowieckie
  56%
  Cała Polska
  65%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  66%
  Mazowieckie
  73%
  Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Solec nad Wisłą
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Solec nad Wisłą
  90%
  woj. mazowieckie
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Solec nad Wisłą
  59%
  woj. mazowieckie
  42%
  Polska
  54%

Solec nad Wisłą - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców Solec nad Wisłą, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 25,7% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Solec nad Wisłą mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Solec nad Wisłą największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (16,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,1%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,7%
  Mazowieckie
  24,4%
  Polska
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Solec nad Wisłą
  29,7%
  Województwo
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,7%
  Mazowieckie
  3,0%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,0%
  Województwo
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Solec nad Wisłą
  15,9%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Solec nad Wisłą
  23,8%
  Województwo
  17,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,6%
  Mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,7%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Solec nad Wisłą
  3,6%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Solec nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
   przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Solec nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Solu nad Wisłą
   Publiczna
   48 376-12-14
   48 376-12-14
   ul. Kościuszki 20
   27-320 Solec nad Wisłą
   8111-
  • Lista szkół ponadpodstawowych w Solec nad Wisłą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
   przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Solec nad Wisłą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
   Szkoła Policealna w Solcu nad Wisłą
   Publiczna
   48 376-12-02
   ul. Łoteckiego 24
   27-320 Solec nad Wisłą
   7161-
   Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Solcu nad Wisłą
   Publiczne
   48 376-12-02
   ul. Łoteckiego 24
   27-320 Solec nad Wisłą
   5144-
   Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą
   Publiczne
   48 376-12-02
   48 376-12-02
   ul. Łoteckiego 24
   27-320 Solec nad Wisłą
   6140-
   zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla Młodzieży Zagrożonej Niedostosowaniem Społecznym przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
   Publiczna
   48 376-13-12
   48 376-13-12
   ul. Wczaswa 44
   27-320 Solec nad Wisłą
   941-
   Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Solcu nad Wisłą
   Publiczne
   48 376-12-02
   ul. Łoteckiego 24
   27-320 Solec nad Wisłą
   ---

  Solec nad Wisłą - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Kultura i rekreacja w Solec nad Wisłą
   (Źródło: GUS, 2020)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Solec nad Wisłą: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 3 (uczestnicy: 70)
   • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 20)
   • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 2 (członkowie: 16)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 10)
   • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 6)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
   • ogółem: 5 (członkowie: 28)
   • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 15)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 13)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2020 w Solec nad Wisłą działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 75 seansów, na które przyszło 534 widzów, w tym 8 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 61 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2020 w Solec nad Wisłą działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 275 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 220 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
   • dostępne dla czytelników: 2
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Solec nad Wisłą działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 66 członków. Zarejestrowano 66 ćwiczących (mężczyźni: 51, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 16, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Solec nad Wisłą w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Solec nad Wisłą
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Solec nad Wisłą znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Solec nad Wisłą
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Zamek Solec nad Wisłą ze średniowieczadnia 1947-01-17, wykaz dokumentów: 16 z 1947-01-17; 328A z 1967-06-21; 155/A/82 z 1982-03-16
   • Kościół z 1604 - 1623 (ul. pl. Bolesława Śmiałego 7a)dnia 1931-07-23, wykaz dokumentów: 324 z 1931-07-23; 324 z 1967-06-15; 152/A/82 z 1982-03-16
   • Relikt z XIV w.dnia 1947-01-17, wykaz dokumentów: 16 z 1947-01-17; 328 z 1967-06-21; 155/A/82 z 1982-03-16
   • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. pl. Bolesława Śmiałego 6)dnia 1959-06-29, wykaz dokumentów: 853/A/59 z 1959-06-29; 329 z 1971-05-08; 156/A/82 z 1982-03-16
   • Kościół z 1672 r. (ul. Zygmunta Łoteckiego 21)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
   • Klasztor z 1. poł. XVII w. (ul. Zygmunta Łoteckiego 23)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
   • Krużganek z 1672 r.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
   • Zespół - klasztor z 1. poł. XVII w.dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 326 z 1967-06-15; 153/A/82 z 1982-03-16
   • Kościół z pocz. XVII w. (ul. Zygmunta Łoteckiego 31)dnia 1967-06-15, wykaz dokumentów: 327 z 1967-06-15; 154/A/82 z 1982-03-16
   • Ratusz z końca XIX w. (ul. pl. Bolesława Śmiałego 1)dnia 1986-10-24, wykaz dokumentów: 353/A/86 z 1986-10-24
   • Dzwonnica z 1883 r.dnia 2010-10-12, wykaz dokumentów: A-989 z 2010-10-12
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII w.dnia 2010-10-12, wykaz dokumentów: A-989 z 2010-10-12
   • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XVIII w.dnia 2014-02-04, wykaz dokumentów: A-1229 z 2014-02-04
  • Formy ochrony przyrody w Solec nad Wisłą
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Solec nad Wisłą znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Solec nad Wisłą
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Solec nad Wisłą - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Solec n/Wisłą obejmuje teren położony na zachodnim brzegu Wisły. Jest on pocięty licznymi jarami i charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi i rekreacyjnymi. Powierzchnia ogólna terenu wynosi 14500 ha w tym grunty Lasów Państwowych 1 330 ha grunty lasów niepaństwowych 1 820 ha parki wiejskie 2 ha Elementy środowiska podlegające ochronie prawnej: - rezerwat przyrody stepowy Sadkowice - pomniki przyrody 2 drzewa - park wiejski, Data ustanowienia: 1983-01-01, Powierzchnia: 13794.0 ha
   • Raj I - użytek 115 - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: nieużytkowana łąka, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1391, Powierzchnia: 4.42 ha
   • Raj II - użytek 116 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: okresowo zalewane zagłębienie terenu, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1387 1388 1389, Powierzchnia: 24.24 ha
   • Raj IV - użytek 117 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: zabagnione obniżenie terenu - podmokła łąka, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1386, Powierzchnia: 1.44 ha
   • Raj V - użytek 118 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: zabagnione obniżenie terenu porośnięte: Wz Ol Js Czm Der, Data ustanowienia: 1996-09-06, Opis granicy: Gmina Solec n. Wisłą ewidencja gruntów 1390, Powierzchnia: 1.19 ha

  Solec nad Wisłą - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 9 wypadków drogowych w Solec nad Wisłą odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 932,6 wypadków (więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2020 roku w Solec nad Wisłą znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lipskiego.

   Powiat lipski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Solec nad Wisłą
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 9 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2020)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2020)
  • 13 Ranni
   (lata 2010 - 2020)
  • 6 Lekko ranni
  • 7 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Solec nad Wisłą w latach 2010 - 2020,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 932,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Tutaj
   932,6
   woj. mazowieckie
   861,0
   Kraj
   971,2
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Miasto
   0,0
   Mazowieckie
   107,4
   Cały kraj
   92,2
  • 1 347,15 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2020)
  • Solec nad Wisłą
   1 347,2
   Mazowieckie
   1 019,8
   Polska
   1 176,3
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2020)
  • Solec nad Wisłą
   0,0
   Mazowieckie
   12,5
   Kraj
   9,5
  • 144,44 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2020)
  • Miasto
   144,4
   Województwo
   118,4
   Polska
   121,1
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Solec nad Wisłą przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 747droga wojewódzka nr 747(Iłża - Piłatka - Pasztowa Wola - Pasztowa Wola-Kolonia - Michałów - Jawor Solecki - Zofiówka - Krępa Kościelna - Nowa Wieś - Lipa-Miklas - Lipsko - Dziurków - Przedmieście Bliższe - Solec nad Wisłą - Kolonia Nadwiślańska - Kamień - Niezdów - Opole Lubelskie - Zosin - Emilcin - Nowe Komaszyce - Stare Komaszyce - Przytyki - Chodel - Trzciniec - Dylążki - Krężnica Okrągła - Bełżyce - Podole Pierwsze - Zosin - Matczyn - Wojcieszyn - Radawiec Duży - Marynin - Kozubszczyzna - Konopnica)
   • DW 754droga wojewódzka nr 754(Ostrowiec Świętokrzyski - Maksymilianów - Rudka Bałtowska - Bałtów - Skarbka - Pętkowice - Okół - Czekarzewice Drugie - Czekarzewice Pierwsze - Zemborzyn Pierwszy - Pawłowice - Sadkowice - Raj - Solec nad Wisłą - Kłudzie - Boiska - Wola Solecka Pierwsza - Wola Solecka Druga - Katarzynów - Gołębiów)