Murowana Goślina w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Murowana Goślina - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Murowana Goślina to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Murowana Goślina.
 • 10 268 Liczba mieszkańców
 • 8,6 km² Powierzchnia
 • 1 191,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 75 m n.p.m Wysokość
 • XIV wiek Data założenia
 • przed 1389 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • POZ, PZ Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Urbański Burmistrz miasta
Murowana Goślina na mapie
Identyfikatory
 • 17.008752.5738 Współrzędne GPS
 • 3021114 TERYT (TERC)
 • 0971152 SIMC
Herb miasta Murowana Goślina
Murowana Goślina herb
Flaga miasta Murowana Goślina
Murowana Goślina flaga

Jak Murowana Goślina wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Murowana Goślina na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Murowana Goślina wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Murowana Goślina plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
20Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
20Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
28Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
33Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
34Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
113Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
130Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
135Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
147Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
152Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
225Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
230Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
241Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
244Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
290Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań

Murowana Goślina - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-095Poczta Murowana Goślina 001, ul. Mostowa 5
62-095Skrytki Pocztowe Poczta Murowana Goślina 001, ul. Mostowa 5
62-096Poczta Oddział Pocztowy UP Murowana Goślina 001, ul. Nowy Rynek 16
62-096Skrytki Pocztowe Poczta Oddział Pocztowy UP Murowana Goślina 001, ul. Nowy Rynek 16

Murowana Goślina - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Murowanej Goślinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS II Oddział w Poznaniu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
(61) 892-36-00
(61) 812-21-40
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina

Murowana Goślina - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Murowana Goślina jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 268, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Murowanej Gośliny zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Murowanej Gośliny jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,3% to wdowy/wdowcy.

  Murowana Goślina ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,64 na 1000 mieszkańców Murowanej Gośliny. W 2022 roku urodziło się 97 dzieci, w tym 45,4% dziewczynek i 54,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,7% zgonów w Murowanej Goślinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Murowanej Goślinie były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Murowanej Gośliny przypada 6.84 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 149 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 124 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Murowanej Gośliny 25. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,9% mieszkańców Murowanej Gośliny jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Murowanej Gośliny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 268 Liczba mieszkańców
 • 5 237 Kobiety
 • 5 031 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Murowanej Goślinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Murowanej Goślinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Murowanej Goślinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Murowanej Gośliny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,8 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Murowana Goślina, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Murowanej Gośliny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Murowana Goślina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Murowana Goślina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Murowana Goślina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,8%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Murowana Goślina
  58,7%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  6,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 10,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Murowana Goślina
  7,1%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Murowana Goślina
  0,1%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Murowanej Goślinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,6
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Murowanej Goślinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Murowana Goślina
  2,6
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Murowanej Goślinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Murowanej Goślinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Murowanej Goślinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Murowanej Goślinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 97 Urodzenia żywe
 • 44 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 53 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,4%
  54,6%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  Wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,2
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 409 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Murowana Goślina
  1,52
  Wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  Wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,32
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Murowanej Goślinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 41 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,4%
  58,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  75,6
  Województwo
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,6
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,0
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  26,7%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Murowana Goślina
  25,3%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,7%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 239 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Murowana Goślina
  194,4
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 205,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  205,1
  Województwo
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 34,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  34,8
  Województwo
  48,9
  Cały kraj
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Murowana Goślina
  25,7
  Województwo
  35,1
  Kraj
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Murowana Goślina
  4,9
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Murowana Goślina
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 149 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 76 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 73 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 124 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 29 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 25 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Murowanej Goślinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Murowana Goślina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Murowana Goślina - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Murowanej Goślinie oddano do użytku 163 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 15,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Murowanej Goślinie to 3 782 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 11,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Murowanej Goślinie to 3,67 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Murowanej Goślinie to 76,80 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,51% mieszkań posiada łazienkę, 90,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,13% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 782 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 368,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Murowana Goślina
  368,70
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  81,40 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Murowana Goślina
  30,00 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Murowana Goślina
  4,09
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Murowana Goślina
  2,71
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Murowana Goślina
  0,66
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 163 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 15,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Murowana Goślina
  15,89
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 598 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,67
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 58,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Murowana Goślina
  58,29
  Wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 12 511 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 76,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  76,8 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 1,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,22 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,94%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,65%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,51%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 90,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Murowana Goślina
  90,82%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 83,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Murowana Goślina
  83,13%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Murowana Goślina - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Murowanej Goślinie na 1000 mieszkańców pracuje 273osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 44,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Murowanej Goślinie wynosiło w 2023 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Murowanej Goślinie wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Murowanej Gośliny 1 815 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 980 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -835.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Murowanej Gośliny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 273 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  273,0
  Województwo
  290,0
  Polska
  259,0
 • 2,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,7% Kobiety
 • 1,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  1,0%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Murowanej Goślinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Murowanej Goślinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Murowanej Goślinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 738 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Murowanej Goślinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 815 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 980 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -835 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Murowanej Goślinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 783 Pracujący ogółem
 • 1 233 Kobiety
 • 1 550 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Murowanej Goślinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Murowana Goślina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,6
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 31,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Murowana Goślina
  31,1
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 101,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  101,6
  Województwo
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Murowana Goślina - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Murowanej Goślinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 733 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 385 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 98 nowych podmiotów, a 62 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (121) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (70) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (146) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (43) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Murowanej Goślinie najwięcej (126) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 689) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,8% (551) podmiotów, a 67,6% (1 172) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Murowanej Goślinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 733 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 551 Przemysł i budownictwo
 • 1 172 Pozostała działalność
 • 98 Podmioty nowo zarejestrowane w Murowanej Goślinie w 2023 roku
 • 62 Podmioty wyrejestrowane w Murowanej Goślinie w 2023 roku
 • 1 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 689 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 689
 • 37 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 37
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 731 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 731
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 133 Spółki handlowe ogółem
 • 133
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 104  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 104
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 126 Spółki cywilne ogółem
 • 126
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 300 Budownictwo
 • 300
 • 265 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 265
 • 159 Przetwórstwo przemysłowe
 • 159
 • 148 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 148
 • 89 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 89
 • 74 Pozostała działalność
 • 74
 • 69 Transport i gospodarka magazynowa
 • 69
 • 65 Informacja i komunikacja
 • 65
 • 62 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 62
 • 44 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 44
 • 40 Edukacja
 • 40
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Murowana Goślina - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Murowanej Goślinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 133 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Murowanej Goślinie wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Murowanej Gośliny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Murowanej Gośliny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Murowana Goślina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 133 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 133
 • 91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 91
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 79 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 79
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,06
  Województwo
  18,91
  Polska
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,93
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Murowana Goślina
  2,14
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,31
  Województwo
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Murowana Goślina
  0,22
  Wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,70
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Murowana Goślina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  58%
  Województwo
  72%
  Kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  52%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  52%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  38%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Murowana Goślina - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Murowanej Gośliny wyniosła w 2022 roku 98,7 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Murowanej Gośliny - 27.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,5 mln złotych, czyli 7,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Murowanej Gośliny wyniosła w 2022 roku 97,0 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%). W budżecie Murowanej Gośliny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (22,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 80,9 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,7%.
 • Wydatki budżetu w Murowanej Goślinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Murowanej Gośliny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Murowana Goślina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Murowanej Gośliny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,8 mln

  3,0 tys(100%)

  62,9 mln

  3,7 tys(100%)

  64,4 mln

  3,8 tys(100%)

  71,9 mln

  4,3 tys(100%)

  75,6 mln

  4,5 tys(100%)

  84,6 mln

  5,0 tys(100%)

  86,3 mln

  5,1 tys(100%)

  98,7 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,1 mln

  1,6 tys(33.8%)

  18,3 mln

  1,8 tys(29.1%)

  19,0 mln

  1,8 tys(29.5%)

  21,1 mln

  2,0 tys(29.4%)

  21,8 mln

  2,1 tys(28.9%)

  23,9 mln

  2,3 tys(28.3%)

  25,2 mln

  2,4 tys(29.2%)

  27,4 mln

  2,7 tys(27.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  216(4.4%)

  2,5 mln

  241(4%)

  3,9 mln

  375(6%)

  4,9 mln

  472(6.8%)

  4,9 mln

  468(6.5%)

  5,1 mln

  487(6%)

  5,2 mln

  501(6%)

  14,0 mln

  1,4 tys(14.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  671(13.8%)

  7,3 mln

  698(11.5%)

  6,4 mln

  613(9.9%)

  6,7 mln

  645(9.3%)

  7,1 mln

  679(9.4%)

  7,4 mln

  712(8.8%)

  8,2 mln

  789(9.5%)

  9,4 mln

  913(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,9 mln

  753(15.5%)

  9,3 mln

  898(14.8%)

  7,6 mln

  735(11.8%)

  9,1 mln

  871(12.6%)

  7,0 mln

  668(9.2%)

  10,3 mln

  985(12.1%)

  9,2 mln

  891(10.7%)

  9,2 mln

  901(9.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  36,0 tys

  3,4(0.1%)

  126,2 tys

  12,1(0.2%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  210,3 tys

  20,2(0.3%)

  140,0 tys

  13,4(0.2%)

  195,0 tys

  18,8(0.2%)

  8,3 mln

  805(8.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  155(3.2%)

  1,9 mln

  178(2.9%)

  1,0 mln

  96,3(1.6%)

  1,5 mln

  142(2.1%)

  1,8 mln

  171(2.4%)

  1,3 mln

  127(1.6%)

  2,0 mln

  191(2.3%)

  4,0 mln

  394(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  615(12.7%)

  15,2 mln

  1,5 tys(24.2%)

  2,3 mln

  220(3.5%)

  2,5 mln

  239(3.5%)

  2,3 mln

  225(3.1%)

  2,4 mln

  235(2.9%)

  2,5 mln

  239(2.9%)

  3,5 mln

  337(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  215(4.4%)

  2,6 mln

  249(4.1%)

  2,3 mln

  218(3.5%)

  3,1 mln

  299(4.3%)

  3,6 mln

  345(4.8%)

  2,3 mln

  222(2.7%)

  3,2 mln

  310(3.7%)

  2,4 mln

  232(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,9 mln

  279(5.7%)

  2,0 mln

  197(3.3%)

  2,0 mln

  194(3.1%)

  2,8 mln

  271(3.9%)

  1,6 mln

  157(2.2%)

  1,9 mln

  179(2.2%)

  1,7 mln

  162(1.9%)

  2,1 mln

  210(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,0 mln

  99,8(2.1%)

  1,3 mln

  125(2.1%)

  1,8 mln

  171(2.8%)

  1,6 mln

  152(2.2%)

  1,9 mln

  178(2.5%)

  1,7 mln

  160(2%)

  1,0 mln

  99,8(1.2%)

  1,6 mln

  154(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  785,7 tys

  75,2(1.5%)

  763,1 tys

  73,3(1.2%)

  816,1 tys

  78,5(1.3%)

  805,9 tys

  77,5(1.1%)

  826,9 tys

  79,3(1.1%)

  679,3 tys

  65,3(0.8%)

  422,2 tys

  40,8(0.5%)

  1,4 mln

  141(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  518,7 tys

  49,6(1%)

  699,3 tys

  67,2(1.1%)

  421,7 tys

  40,6(0.7%)

  487,8 tys

  46,9(0.7%)

  486,8 tys

  46,7(0.6%)

  508,4 tys

  48,8(0.6%)

  513,5 tys

  49,6(0.6%)

  508,2 tys

  49,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  300,0 tys

  28,7(0.6%)

  268,6 tys

  25,8(0.4%)

  251,2 tys

  24,2(0.4%)

  305,9 tys

  29,4(0.4%)

  295,2 tys

  28,3(0.4%)

  226,1 tys

  21,7(0.3%)

  407,5 tys

  39,4(0.5%)

  383,8 tys

  37,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  98,7 tys

  9,4(0.2%)

  130,2 tys

  12,5(0.2%)

  101,4 tys

  9,8(0.2%)

  132,5 tys

  12,7(0.2%)

  100,7 tys

  9,6(0.1%)

  106,6 tys

  10,2(0.1%)

  168,3 tys

  16,3(0.2%)

  166,6 tys

  16,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  40,5 tys

  3,9(0.1%)

  57,9 tys

  5,6(0.1%)

  54,0 tys

  5,2(0.1%)

  50,7 tys

  4,9(0.1%)

  55,1 tys

  5,3(0.1%)

  41,2 tys

  4,0(0%)

  59,0 tys

  5,7(0.1%)

  55,0 tys

  5,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  362,9 tys

  34,7(0.7%)

  394,8 tys

  37,9(0.6%)

  460,5 tys

  44,3(0.7%)

  507,2 tys

  48,8(0.7%)

  609,2 tys

  58,4(0.8%)

  695,5 tys

  66,8(0.8%)

  614,8 tys

  59,4(0.7%)

  40,1 tys

  3,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,9 tys

  9,9(0.2%)

  13,7 tys

  1,3(0%)

  9,3 tys

  0,9(0%)

  119,8 tys

  11,5(0.2%)

  118,1 tys

  11,3(0.2%)

  102,9 tys

  9,9(0.1%)

  9,7 tys

  0,9(0%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  354

  0,0(0%)

  92,0

  0,0(0%)

  14,6 tys

  1,4(0%)

  936

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  304

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  27,0

  0,0(0%)

  228

  0,0(0%)

  171

  0,0(0%)

  76,5

  0,0(0%)

  2,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  1,0(0%)

  13,5 tys

  1,3(0%)

  15,7 tys

  1,5(0%)

  17,7 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Murowanej Goślinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Murowanej Gośliny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Murowana Goślina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Murowanej Gośliny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,7 mln

  3,0 tys(100%)

  61,0 mln

  3,6 tys(100%)

  65,9 mln

  3,9 tys(100%)

  70,2 mln

  4,2 tys(100%)

  81,4 mln

  4,8 tys(100%)

  85,2 mln

  5,0 tys(100%)

  91,1 mln

  5,4 tys(100%)

  97,0 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,2 mln

  2,7 tys(56.7%)

  29,5 mln

  2,8 tys(48.4%)

  31,6 mln

  3,0 tys(47.9%)

  34,8 mln

  3,3 tys(49.6%)

  37,7 mln

  3,6 tys(46.3%)

  38,5 mln

  3,7 tys(45.2%)

  41,7 mln

  4,0 tys(45.8%)

  42,7 mln

  4,2 tys(44.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  1,1 tys(22.3%)

  11,5 mln

  1,1 tys(18.9%)

  11,7 mln

  1,1 tys(17.7%)

  12,4 mln

  1,2 tys(17.7%)

  13,0 mln

  1,2 tys(16%)

  14,2 mln

  1,4 tys(16.7%)

  16,4 mln

  1,6 tys(18%)

  15,5 mln

  1,5 tys(15.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  883,8 tys

  84,6(1.8%)

  227,0 tys

  21,8(0.4%)

  498,8 tys

  48,0(0.8%)

  328,6 tys

  31,6(0.5%)

  455,7 tys

  43,7(0.6%)

  954,0 tys

  91,6(1.1%)

  470,5 tys

  45,4(0.5%)

  8,7 mln

  844(8.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,6(0%)

  8,6 mln

  838(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  214(4.5%)

  4,1 mln

  391(6.7%)

  3,5 mln

  332(5.2%)

  2,9 mln

  283(4.2%)

  3,1 mln

  296(3.8%)

  2,0 mln

  192(2.4%)

  2,8 mln

  270(3.1%)

  2,4 mln

  235(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  131(2.7%)

  1,4 mln

  138(2.4%)

  1,4 mln

  134(2.1%)

  1,4 mln

  138(2%)

  1,3 mln

  125(1.6%)

  1,6 mln

  158(1.9%)

  2,1 mln

  199(2.3%)

  1,6 mln

  158(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  607,7 tys

  58,2(1.2%)

  183,5 tys

  17,6(0.3%)

  482,0 tys

  46,4(0.7%)

  734,3 tys

  70,6(1%)

  3,6 mln

  342(4.4%)

  654,7 tys

  62,9(0.8%)

  1,2 mln

  118(1.3%)

  1,4 mln

  136(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  445(9.3%)

  13,4 mln

  1,3 tys(21.9%)

  552,1 tys

  53,1(0.8%)

  812,8 tys

  78,2(1.2%)

  544,4 tys

  52,2(0.7%)

  623,1 tys

  59,9(0.7%)

  541,0 tys

  52,2(0.6%)

  1,4 mln

  135(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  341,6 tys

  32,7(0.7%)

  370,4 tys

  35,6(0.6%)

  345,8 tys

  33,3(0.5%)

  398,1 tys

  38,3(0.6%)

  422,9 tys

  40,5(0.5%)

  434,0 tys

  41,7(0.5%)

  430,4 tys

  41,6(0.5%)

  441,0 tys

  43,0(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  239

  0,0(0%)

  88,3 tys

  8,5(0.1%)

  53,7 tys

  5,2(0.1%)

  16,7 tys

  1,6(0%)

  354,2 tys

  34,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,0 tys

  12,8(0.3%)

  154,5 tys

  14,9(0.3%)

  173,0 tys

  16,6(0.3%)

  146,2 tys

  14,1(0.2%)

  136,1 tys

  13,0(0.2%)

  130,2 tys

  12,5(0.2%)

  172,4 tys

  16,6(0.2%)

  260,5 tys

  25,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  38,8 tys

  3,7(0.1%)

  20,1 tys

  1,9(0%)

  14,4 tys

  1,4(0%)

  160,4 tys

  15,4(0.2%)

  24,8 tys

  2,4(0%)

  17,3 tys

  1,7(0%)

  8,9 tys

  0,9(0%)

  118,5 tys

  11,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,4

  0,0(0%)

  20,5 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,5 tys

  4,8(0.1%)

  487,6 tys

  46,7(0.6%)

  594,1 tys

  57,1(0.7%)

  12,9 tys

  1,2(0%)

  40,6 tys

  4,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  72,2 tys

  6,9(0.1%)

  59,2 tys

  5,7(0.1%)

  56,3 tys

  5,4(0.1%)

  54,1 tys

  5,2(0.1%)

  50,3 tys

  4,8(0.1%)

  45,6 tys

  4,4(0.1%)

  32,4 tys

  3,1(0%)

  33,3 tys

  3,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,9 tys

  1,6(0%)

  19,8 tys

  1,9(0%)

  26,0 tys

  2,5(0%)

  56,3 tys

  5,4(0.1%)

  21,8 tys

  2,1(0%)

  21,6 tys

  2,1(0%)

  38,0 tys

  3,7(0%)

  28,6 tys

  2,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,9 tys

  9,9(0.2%)

  13,7 tys

  1,3(0%)

  9,3 tys

  0,9(0%)

  119,8 tys

  11,5(0.2%)

  118,1 tys

  11,3(0.1%)

  102,9 tys

  9,9(0.1%)

  9,7 tys

  0,9(0%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  340

  0,0(0%)

  121

  0,0(0%)

  11,5

  0,0(0%)

  30,5 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Murowana Goślina - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 343 mieszkańców Murowanej Gośliny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 163 kobiet oraz 1 179 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców Murowanej Gośliny, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Murowanej Gośliny mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Murowanej Goślinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w Murowanej Goślinie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 525 dzieci (256 dziewczynek oraz 269 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Murowanej Goślinie mieściły się 4 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 291 dzieci (133 dziewczynki oraz 158 chłopców). Dostępnych było 336 miejsc.

  20,2% mieszkańców Murowanej Gośliny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,3% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 091 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 268 uczniów (625 kobiet oraz 643 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Murowanej Goślinie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 37 oddziałach uczyło się 856 uczniów (424 kobiety oraz 432 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 144,09.

  W Murowanej Goślinie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 47 uczniów (16 kobiet oraz 31 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Murowanej Goślinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 171 uczniów (48 kobiet oraz 123 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,5 uczniów. 24,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Murowanej Gośliny w wieku potencjalnej nauki (21,6% kobiet i 20,3% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  33,3%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Murowana Goślina
  32,4%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Murowana Goślina
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,4%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  Województwo
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Murowana Goślina
  19,2%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Murowana Goślina
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Murowana Goślina
  8,5%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1091 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 091,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Murowana Goślina
  0,63
  Wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 22 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 505 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Murowana Goślina) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 525 Dzieci
 • 256 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 269 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 116 3 lata
 • 116
 • 129 4 lata
 • 129
 • 139 5 lata
 • 139
 • 138 6 lat
 • 138
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 43 3 lata
 • 43
 • 72 4 lata
 • 72
 • 69 5 lata
 • 69
 • 72 6 lat
 • 72
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 73 3 lata
 • 73
 • 57 4 lata
 • 57
 • 70 5 lata
 • 70
 • 66 6 lat
 • 66
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Murowanej Goślinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Murowanej Goślinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE SŁONECZKO
  Publiczne
  61 812-28-04
  ul. LEŚNA 9
  62-095 Murowana Goślina
  61406
  Przedszkole "Promyk"
  Publiczne
  61 812-21-66
  ul. Poznańska 20
  62-095 Murowana Goślina
  4958
  Przedszkole Niepubliczne "Groszek"
  Niepubliczne
  61 812-21-91
  ul. Gnieźnieńska 7
  62-095 Murowana Goślina
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Klub Przedszkolaka
  Niepubliczne
  ul. Gen. T. Kutrzeby 3
  62-095 Murowana Goślina
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE SMOCZE WZGÓRZE
  Niepubliczne
  50 250-11-68
  ul. MŚCISZEWSKA 10
  62-095 Murowana Goślina
  ---
 • Szkoły podstawowe w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Murowana Goślina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 268 Uczniowie
 • 625 Kobiety
  (uczniowie)
 • 643 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 173 Uczniowie w 1 klasie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 213 Absolwenci
 • 106 Kobiety
  (absolwenci)
 • 107 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,2
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 81,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 72,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 144,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  144,09
  Województwo
  97,58
  Cały kraj
  95,96
 • 143,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  143,30
  Województwo
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Murowana Goślina) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Murowana Goślina) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Murowanej Goślinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Murowanej Goślinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  61 812-29-77
  61 812-29-77
  ul. Gen. T. Kutrzeby 3
  62-095 Murowana Goślina
  2357844
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Karol Marcinkowski)
  Publiczna
  61 812-22-61
  61 812-22-61
  ul. Szkolna 1
  62-095 Murowana Goślina
  1431526
 • Szkoły ponadpodstawowe w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Murowana Goślina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 47 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,0%
  66,0%
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,5
  Województwo
  26,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Murowana Goślina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  24,4
  Województwo
  22,8
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Murowanej Goślinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Murowanej Goślinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  68 112-24-91
  61 812-24-91
  ul. Szkolna 1 1
  62-095 Murowana Goślina
  8161-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bolechowie
  Publiczne
  ul. Szkolna 1
  62-009 Murowana Goślina
  240-
 • Edukacyjne grupy wieku w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Murowana Goślina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Murowana Goślina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Murowana Goślina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Murowana Goślina - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Murowanej Goślinie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Murowanej Goślinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Murowanej Goślinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Murowanej Goślinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 89 (uczestnicy: 39 116)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 4 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 976)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 24 055)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 130)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 445)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 6 215)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 295)
  • inne: 4 (uczestnicy: 830)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 473)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 173)
  • taneczne: 10 (członkowie: 139)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 35)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 13)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 83)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 199)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 23)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 164)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Murowanej Goślinie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 47 439 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 47 219 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Murowanej Goślinie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 25 członków. Zarejestrowano 25 ćwiczących (mężczyźni: 20, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 15, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Murowanej Goślinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Murowanej Goślinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Murowanej Gośliny znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Murowanej Goślinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIV w.dnia 1932-12-12, wykaz dokumentów: 2393/A z 1932-12-12
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 22)dnia 1956-07-07, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/88/56 z 1956-07-07
  • Pałac z 1841 r. (ul. Jana Kochanowskiego 23)dnia 1970-04-29, wykaz dokumentów: 1093/A z 1970-04-29
  • Kościół z 1784 - 1803 (ul. Dworcowa 7)dnia 1970-07-17, wykaz dokumentów: 1173/A z 1970-07-17
  • Park z XIX w.dnia 1974-07-29, wykaz dokumentów: 1586/A z 1974-07-29
  • Miasto z 2. poł. XIV w.dnia 2006-12-04, wykaz dokumentów: 410/Wlkp/A z 2006-12-04; brak numeru z 2007-02-12
  • Willa z 1900 r. (ul. Poznańska 28)dnia 2008-06-05, wykaz dokumentów: 678/Wlkp/A z 2008-06-05
  • Ogród z 1906 - 1910dnia 2008-06-05, wykaz dokumentów: 678/Wlkp/A z 2008-06-05
 • Formy ochrony przyrody w Murowanej Goślinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Murowanej Gośliny znajduje się 14 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Murowanej Goślinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Puszcza ZielonkaData ustanowienia: 1993-09-20, Opis granicy: Przebieg granicy Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy został określony w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXII/597/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powierzchnia: 12202.0 ha, Powierzchnia otuliny: 9538.55 ha
  • Uroczyska Puszczy Zielonki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1238.35 ha
  • Dęby Gackie - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 9 drzew dąb szypułkowy; 1 - 9: martwe gałęzie; 1: pochylony; 3: ziupla w korzeniu; 6: martwe konary; 8: tylce próchnica pnia;, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: granica pól uprawntch i łąk
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo cis pospolity dwa z pięciu współprzewodników zostały obcięte drzewo ogrodzone metalową balustradą, Data ustanowienia: 1959-03-07, Opis granicy: rośnie w parku
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo lipa drobnolistna, Data ustanowienia: 1969-08-26, Opis granicy: Drzewo rośnie przy drodze Murowana Goślina - Mściszew
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo jesion wyniosły martwe konary, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: Nadl. Łpouchówko L-ctwo Wojnowo Oddz. 82d; droga brukowa do Wojnowa na brzegu drzewostanu olchowego
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy martwe konary, Data ustanowienia: 1997-02-17, Opis granicy: Nadl. Łopuchówko L-ctwo Łopuchowo Oddz. 43f; drzewostan sosnowy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 2-gatunkowa 18 drzew wiąz pospolity (16) kasztanowiec zwyczajny (2) pierwotnie było o 2 wiązy więcej - brak w terenie, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: aleja znajduje się na terenie starego cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiąz pospolity drzewo 2 pienne, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie starego cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiąz pospolity, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie starego cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiąz pospolity, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie starego cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo wiąz pospolity, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie starego cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo grusza pospolita, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie we wsi Rakownia przy posesji nr 50 w pasie drogi polnej (gminnej)
  • Mokradła nad Jeziorem Kamińsko - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: ochrona torfowiska niskiego z szuwarem trzcinowym i położona na wysoczyźnie murawa kserotermiczna, Data ustanowienia: 2003-10-08, Opis granicy: gm. Murowana Goślina, Powierzchnia: 5.57 ha

Murowana Goślina - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Murowanej Goślinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 39,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Murowanej Goślinie znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Murowanej Goślinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Murowanej Goślinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 38,99 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  39,0
  Wielkopolskie
  65,8
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 58,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  58,5
  Wielkopolskie
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  150,0
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Murowanej Goślinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 993,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Murowana Goślina
  993,3 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 10,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  10,1 km
  Województwo
  7,4 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Murowana Goślina przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 187droga wojewódzka nr 187(Pniewy - Podpniewki - Koninek - Dęborzyce - Otorowo - Lipnica - Gałowo - Gałowo-Majątek - Szamotuły - Popówko - Urbanie - Chrustowo - Uścikowo - Oborniki - Łukowo - Żerniki - Uchorowo - Białężyn - Biełęgi - Przebędowo - Murowana Goślina)
  • DW 196droga wojewódzka nr 196(Poznań - Koziegłowy - Czerwonak - Owińska - Bolechowo Osiedle - Bolechowo - Murowana Goślina - Przebędowo - Łopuchowo - Sławica - Sława Wielkopolska - Skoki - Roszkowo - Przysieka - Wiatrowo - Wągrowiec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Murowana Goślina przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 356Linia kolejowa nr 356: Poznań Wschód - Bydgoszcz Główna [o znaczeniu drugorzędnym] (Poznań Wschód - Poznań Karolin - Czerwonak - Czerwonak Osiedle - Owińska - Bolechowo - Zielone Wzgórza -Murowana Goślina - Przebędowo - Łopuchowo - Łopuchowo Osiedle - Sława Wielkopolska - Skoki - Roszkowo Wągrowieckie - Przysieczyn - Wągrowiec - Kobylec - Grylewo - Laskownica - Gołańcz - Panigródz - Grocholin - Kcynia - Szaradowo Zalesie - Pińsko Wielkopolskie - Szubin - Kołaczkowo - Rynarzewo - Jasiniec Białebłota - Bydgoszcz Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Murowanej Goślinie istnieje 129 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bernarda Kłosa

  ul. Bohuna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bonawentury Graszyńskiego

  ul. Bracka

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Chabrowa

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Czeremchowa

  ul. Czereśniowa

  ul. Cześnika

  ul. Dolina

  ul. Dworcowa

  ul. Długa

  ul. Fiołkowa

  ul. Gajowa

  ul. Gen. T. Kutrzeby

  ul. Gnieźnieńska

  ul. Grobla

  ul. Górka

  ul. Heleny

  ul. Hipolita Cegielskiego

  ul. Hutnicza

  ul. Irysowa

  ul. Jagodowa

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jerzego Lenartowskiego

  ul. Jeziorna

  ul. Jeżynowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Milewskiego

  ul. Kalinowa

  ul. Kmicica

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Kościelna

  ul. Krokusowa

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Kłosowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Metalowa

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Morelowa

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Mściszewska

  ul. Na Stoku

  ul. Nadwarciańska

  ul. Narcyzowa

  ul. Nowa

  ul. Nowy Rynek

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Oleńki

  ul. Oliwkowa

  Osiedle Pogodna

  ul. Pana Tadeusza

  ul. Papkina

  Plac Kasztanowy

  Plac Powstańców Wielkopolskich

  ul. Podbipięty

  ul. Podgórna

  ul. Podkomorzego

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poranek

  ul. Poziomkowa

  ul. Poznańska

  ul. Promienista

  ul. Promyk

  ul. Przelotowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Przesmyk

  ul. Radosna

  ul. Raduszyńska

  ul. Rejenta

  ul. Rogozińska

  ul. Rogu Renifera

  ul. Różana

  ul. Smolna

  ul. Soplicy

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Starczanowska

  ul. Stefana Motylewskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Storczykowa

  ul. Strzelecka

  ul. Sylwestra Radomskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tarninowa

  ul. Telimeny

  ul. Tęczowa

  ul. Widok

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wołodyjowskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Za Bramą

  ul. Za Mostem

  ul. Zagłoby

  ul. Łabędzia

  ul. Łanowa

  ul. Łąkowa

  ul. Śliwkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Źródlana

  ul. Żurawia

  ul. Żurawinowa