Poręba w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Poręba - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Poręba to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Poręba.
 • 8 143 Liczba mieszkańców
 • 40,0 km² Powierzchnia
 • 203,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SZA Tablice rejestracyjne
 • Ryszard Spyra Burmistrz miasta
Poręba na mapie
Identyfikatory
 • 19.338950.4880 Współrzędne GPS
 • 2416011 TERYT (TERC)
 • 0942216 SIMC
Herb miasta Poręba
Poręba herb

Jak Poręba wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Poręba na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Poręba wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Poręba plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
44Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
75Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
111Miasta o największej powierzchni w Polsce
123Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
125Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
156Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
184Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
190Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
199Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
202Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
266Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
266Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
307Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
343Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
351Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
366Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
374Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
375Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
375Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań

Poręba - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-480Poczta Poręba koło Zawiercia, ul. Chopina 1

Poręba - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Porębie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Zawierciu (podlega pod: ZUS Oddział w Sosnowcu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Blanowska 2
42-400 Zawiercie
Urząd Miasta Poręba
(32) 677-13-55 111
(32) 677-17-46
ul. Dworcowa 1
42-480 Poręba

Poręba - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Poręba jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 143, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Poręby zawarli w 2022 roku 23 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,3% mieszkańców Poręby jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 7,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Poręba ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -76. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,26 na 1000 mieszkańców Poręby. W 2022 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 40,9% dziewczynek i 59,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 314 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,0% zgonów w Porębie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Porębie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Poręby przypada 14.63 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 61 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 68 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Poręby -7. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  56,7% mieszkańców Poręby jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Poręby
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 143 Liczba mieszkańców
 • 4 233 Kobiety
 • 3 910 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Porębie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Porębie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Porębie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Poręby
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Poręba
  44,7 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Poręba, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Poręby
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Poręba,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Poręba,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Poręba,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,3% Kawalerowie/Panny
 • Poręba
  24,3%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 18,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Poręba
  57,3%
  woj. śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,7%
  woj. śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,2%
  śląskie
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Porębie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Poręba
  2,8
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -76 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -42 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -34 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,3
  śląskie
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Porębie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 44 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,9%
  59,1%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,4
  woj. śląskie
  7,3
  Polska
  8,1
 • 30,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  30,5
  woj. śląskie
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 314 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 355 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Poręba
  3 314 g
  śląskie
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 215 Waga 3500g - 3999g
 • 215
 • 306 Waga 3000g - 3499g
 • 306
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,21
  Województwo
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Poręba
  0,56
  śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,44
  woj. śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Porębie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 120 Zgony
 • 60 Kobiety
  (Zgony)
 • 60 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • Poręba
  14,6
  woj. śląskie
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 227,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  227,7
  śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zawierciańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  42,0%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,4%
  woj. śląskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  5,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 98 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Cały kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Cały kraj
  70,6
 • 343,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  343,7
  woj. śląskie
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,1
  Kraj
  253,9
 • 615,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 631,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 598,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Poręba
  615,8
  woj. śląskie
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 85,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  85,8
  Województwo
  63,1
  Polska
  62,9
 • 54,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Poręba
  54,6
  Województwo
  39,0
  Cała Polska
  33,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,5
  woj. śląskie
  8,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  woj. śląskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 68 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Porębie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Poręba - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Porębie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Porębie to 3 638 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 445 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Porębie to 4,50 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Porębie to 138,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,44% mieszkań posiada łazienkę, 76,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,04% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 638 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 444,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Poręba
  444,80
  woj. śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  77,10 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 34,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Poręba
  34,30 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Poręba
  3,92
  śląskie
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,25 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Poręba
  2,25
  woj. śląskie
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Poręba
  0,57
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,47
  śląskie
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 54 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,50
  woj. śląskie
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 6,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Poręba
  6,60
  woj. śląskie
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 1 656 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 138,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  138,0 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,20 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,96%
  woj. śląskie
  99,06%
  Kraj
  97,75%
 • 97,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Poręba
  97,55%
  Województwo
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 95,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Poręba
  95,44%
  woj. śląskie
  95,74%
  Cały kraj
  93,75%
 • 76,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,94%
  śląskie
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 67,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Poręba
  67,04%
  śląskie
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Poręba - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Porębie na 1000 mieszkańców pracuje 87osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Porębie wynosiło w 2023 roku 5,5% (5,5% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Porębie wynosiło 6 438,58 PLN, co odpowiada 96.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Poręby 1 009 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 317 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -692.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Poręby pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 87 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  87,0
  Województwo
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Porębie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Porębie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Porębie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 807 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 439 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Porębie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 009 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 317 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -692 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,6% Pozostałe
 • 43,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Porębie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 714 Pracujący ogółem
 • 355 Kobiety
 • 359 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Porębie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,7% W wieku produkcyjnym
 • 50,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  76,4
  śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 47,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Poręba
  47,7
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 166,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  166,6
  śląskie
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Poręba - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Porębie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 815 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 674 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 44 nowe podmioty, a 37 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (83) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (44) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (77) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Porębie najwięcej (34) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (791) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,7% (234) podmiotów, a 69,1% (563) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Porębie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.0%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 815 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 234 Przemysł i budownictwo
 • 563 Pozostała działalność
 • 44 Podmioty nowo zarejestrowane w Porębie w 2023 roku
 • 37 Podmioty wyrejestrowane w Porębie w 2023 roku
 • 674 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 791 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 791
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 814 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 814
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 41 Spółki handlowe ogółem
 • 41
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 34  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 34
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 33 Spółki cywilne ogółem
 • 33
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 674 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 189 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 189
 • 108 Budownictwo
 • 108
 • 96 Przetwórstwo przemysłowe
 • 96
 • 54 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 54
 • 48 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 48
 • 32 Informacja i komunikacja
 • 32
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Poręba - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Porębie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 164 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Porębie wynosi 76,30% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Poręby najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,36 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 9,07 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,86 (71%), drogowe - 1,95 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Poręby.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Poręba, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 164 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 164
 • 85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 85
 • 56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 56
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 74 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 74
 • 20,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Poręba
  20,00
  śląskie
  35,08
  Polska
  22,81
 • 10,36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,36
  woj. śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 6,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,86
  Województwo
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Poręba
  1,95
  Województwo
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Poręba
  0,32
  woj. śląskie
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 9,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Poręba
  9,07
  śląskie
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Poręba, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Poręba
  76%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  woj. śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Poręba
  71%
  śląskie
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  55%
  śląskie
  60%
  Polska
  51%

Poręba - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Poręby wyniosła w 2022 roku 51,8 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Poręby - 25.5% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (20.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 20,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Poręby wyniosła w 2022 roku 48,4 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.8%). W budżecie Poręby wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (22,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,4%.
 • Wydatki budżetu w Porębie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Poręby według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Poręba, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Poręby według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,6 mln

  2,5 tys(100%)

  24,5 mln

  2,8 tys(100%)

  27,5 mln

  3,2 tys(100%)

  28,4 mln

  3,3 tys(100%)

  31,9 mln

  3,7 tys(100%)

  35,4 mln

  4,3 tys(100%)

  44,0 mln

  5,3 tys(100%)

  51,8 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  343(13.8%)

  2,5 mln

  292(10.3%)

  3,3 mln

  386(12%)

  3,6 mln

  426(12.8%)

  4,4 mln

  517(13.7%)

  4,7 mln

  558(13.4%)

  9,3 mln

  1,1 tys(21%)

  13,2 mln

  1,6 tys(25.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,7 mln

  886(35.6%)

  7,0 mln

  807(28.5%)

  6,7 mln

  783(24.4%)

  7,0 mln

  813(24.5%)

  8,2 mln

  970(25.8%)

  7,8 mln

  925(22.1%)

  9,0 mln

  1,1 tys(20.5%)

  10,7 mln

  1,3 tys(20.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  369(14.8%)

  3,0 mln

  348(12.3%)

  3,5 mln

  405(12.6%)

  3,7 mln

  431(13%)

  3,8 mln

  446(11.8%)

  4,3 mln

  503(12%)

  5,8 mln

  691(13.2%)

  5,7 mln

  694(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 mln

  550(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  498,2 tys

  57,4(2.3%)

  737,5 tys

  85,1(3%)

  1,0 mln

  118(3.7%)

  1,5 mln

  171(5.1%)

  1,5 mln

  172(4.6%)

  1,5 mln

  182(4.4%)

  3,6 mln

  431(8.2%)

  3,8 mln

  464(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  397(15.9%)

  6,9 mln

  802(28.3%)

  1,6 mln

  188(5.9%)

  1,7 mln

  193(5.8%)

  1,5 mln

  179(4.7%)

  1,6 mln

  192(4.6%)

  1,7 mln

  197(3.8%)

  3,3 mln

  402(6.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  130(5.2%)

  2,2 mln

  250(8.8%)

  3,1 mln

  362(11.3%)

  2,7 mln

  310(9.3%)

  2,6 mln

  301(8%)

  3,0 mln

  360(8.6%)

  2,5 mln

  293(5.6%)

  2,7 mln

  336(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  648,0 tys

  74,7(3%)

  660,9 tys

  76,3(2.7%)

  753,2 tys

  87,8(2.7%)

  719,7 tys

  84,0(2.5%)

  705,0 tys

  83,1(2.2%)

  741,7 tys

  87,7(2.1%)

  751,5 tys

  89,4(1.7%)

  938,6 tys

  115(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  135,0 tys

  15,6(0.6%)

  172,7 tys

  19,9(0.7%)

  302,9 tys

  35,3(1.1%)

  395,4 tys

  46,1(1.4%)

  365,2 tys

  43,1(1.1%)

  252,8 tys

  29,9(0.7%)

  349,4 tys

  41,5(0.8%)

  386,8 tys

  47,3(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  542,1 tys

  62,5(2.5%)

  337,1 tys

  38,9(1.4%)

  143,6 tys

  16,7(0.5%)

  116,4 tys

  13,6(0.4%)

  107,5 tys

  12,7(0.3%)

  239,9 tys

  28,4(0.7%)

  128,6 tys

  15,3(0.3%)

  378,4 tys

  46,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  129,4 tys

  14,9(0.6%)

  162,7 tys

  18,8(0.7%)

  198,5 tys

  23,1(0.7%)

  217,1 tys

  25,3(0.8%)

  176,6 tys

  20,8(0.6%)

  192,1 tys

  22,7(0.5%)

  248,1 tys

  29,5(0.6%)

  256,5 tys

  31,4(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  295,0 tys

  34,0(1.4%)

  168,1 tys

  19,4(0.7%)

  339,1 tys

  39,5(1.2%)

  340,0 tys

  39,7(1.2%)

  337,9 tys

  39,9(1.1%)

  338,9 tys

  40,0(1%)

  227,7 tys

  27,1(0.5%)

  220,2 tys

  26,9(0.4%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  142,6 tys

  17,4(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  39,6 tys

  4,6(0.2%)

  39,3 tys

  4,5(0.2%)

  29,9 tys

  3,5(0.1%)

  28,1 tys

  3,3(0.1%)

  39,7 tys

  4,7(0.1%)

  36,3 tys

  4,3(0.1%)

  39,0 tys

  4,6(0.1%)

  39,7 tys

  4,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,4 tys

  2,1(0.1%)

  9,3 tys

  1,1(0%)

  21,9 tys

  2,6(0.1%)

  74,6 tys

  8,7(0.3%)

  36,0 tys

  4,2(0.1%)

  84,0 tys

  9,9(0.2%)

  127,9 tys

  15,2(0.3%)

  21,8 tys

  2,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  764,8 tys

  88,2(3.5%)

  587,8 tys

  67,8(2.4%)

  299,2 tys

  34,9(1.1%)

  275,0 tys

  32,1(1%)

  289,8 tys

  34,2(0.9%)

  458,5 tys

  54,2(1.3%)

  601,2 tys

  71,5(1.4%)

  5,1 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,0 tys

  8,6(0.3%)

  8,3 tys

  1,0(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  87,8 tys

  10,2(0.3%)

  80,4 tys

  9,5(0.3%)

  81,6 tys

  9,6(0.2%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  1,3(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Porębie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Poręby według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Poręba, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Poręby według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,5 mln

  2,6 tys(100%)

  26,3 mln

  3,0 tys(100%)

  27,2 mln

  3,2 tys(100%)

  28,0 mln

  3,3 tys(100%)

  31,4 mln

  3,7 tys(100%)

  37,2 mln

  4,5 tys(100%)

  48,0 mln

  5,8 tys(100%)

  48,4 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,7 mln

  1,2 tys(47.4%)

  11,4 mln

  1,3 tys(43.3%)

  12,0 mln

  1,4 tys(44%)

  12,8 mln

  1,5 tys(45.9%)

  13,6 mln

  1,6 tys(43.4%)

  14,9 mln

  1,8 tys(40%)

  15,7 mln

  1,9 tys(32.8%)

  17,5 mln

  2,1 tys(36.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,0 mln

  579(22.3%)

  5,1 mln

  591(19.5%)

  4,5 mln

  519(16.4%)

  4,6 mln

  534(16.4%)

  5,3 mln

  627(16.9%)

  5,7 mln

  671(15.3%)

  8,7 mln

  1,0 tys(18.1%)

  6,9 mln

  847(14.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  185(7.1%)

  1,4 mln

  164(5.4%)

  1,5 mln

  170(5.4%)

  1,4 mln

  167(5.1%)

  1,7 mln

  202(5.5%)

  2,7 mln

  319(7.3%)

  5,6 mln

  662(11.6%)

  6,2 mln

  761(12.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  145(5.6%)

  1,8 mln

  208(6.9%)

  2,1 mln

  239(7.5%)

  2,0 mln

  234(7.2%)

  1,8 mln

  208(5.6%)

  2,6 mln

  305(7%)

  4,4 mln

  528(9.3%)

  4,9 mln

  596(10.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 mln

  530(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  268(10.3%)

  5,7 mln

  660(21.8%)

  602,2 tys

  70,2(2.2%)

  553,1 tys

  64,6(2%)

  517,9 tys

  61,1(1.7%)

  494,0 tys

  58,4(1.3%)

  485,6 tys

  57,7(1%)

  1,6 mln

  199(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  389,6 tys

  44,9(1.7%)

  374,8 tys

  43,3(1.4%)

  326,0 tys

  38,0(1.2%)

  323,8 tys

  37,8(1.2%)

  390,8 tys

  46,1(1.2%)

  611,8 tys

  72,3(1.6%)

  1,0 mln

  120(2.1%)

  784,7 tys

  95,9(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  398,7 tys

  46,0(1.8%)

  108,5 tys

  12,5(0.4%)

  103,1 tys

  12,0(0.4%)

  80,0 tys

  9,3(0.3%)

  105,8 tys

  12,5(0.3%)

  126,8 tys

  15,0(0.3%)

  2,3 mln

  271(4.8%)

  681,5 tys

  83,3(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,3 tys

  4,1(0.2%)

  111,4 tys

  12,9(0.4%)

  25,5 tys

  3,0(0.1%)

  24,5 tys

  2,9(0.1%)

  72,3 tys

  8,5(0.2%)

  85,6 tys

  10,1(0.2%)

  59,2 tys

  7,0(0.1%)

  35,9 tys

  4,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  667,8 tys

  77,0(3%)

  157,6 tys

  18,2(0.6%)

  42,9 tys

  5,0(0.2%)

  4,9 tys

  0,6(0%)

  4,4 tys

  0,5(0%)

  50,0 tys

  5,9(0.1%)

  550

  0,1(0%)

  30,7 tys

  3,8(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123

  0,0(0%)

  12,1 tys

  1,4(0%)

  10,4 tys

  1,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  47,3 tys

  5,5(0.2%)

  47,5 tys

  5,5(0.2%)

  33,6 tys

  3,9(0.1%)

  33,4 tys

  3,9(0.1%)

  15,9 tys

  1,9(0.1%)

  10,3 tys

  1,2(0%)

  6,0 tys

  0,7(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,0 tys

  8,6(0.3%)

  8,3 tys

  1,0(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  87,8 tys

  10,2(0.3%)

  80,4 tys

  9,5(0.3%)

  81,6 tys

  9,6(0.2%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  315

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  259

  0,0(0%)

  913

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  20,3 tys

  2,4(0.1%)

  11,6 tys

  1,4(0%)

  695

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  1,3(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,0 tys

  0,5(0%)

  4,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  697

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  46,1

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  936

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Poręba - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 710 mieszkańców Poręby jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 818 kobiet oraz 892 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 25,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Poręby, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Poręby mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Porębie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz średnie zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,0%).

  W roku 2022 w Porębie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 201 dzieci (89 dziewczynek oraz 112 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Porębie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 161 dzieci (78 dziewczynek oraz 83 chłopców). Dostępnych było 175 miejsc.

  16,9% mieszkańców Poręby w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 904 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 500 uczniów (225 kobiet oraz 275 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Porębie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 453 uczniów (231 kobiet oraz 222 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 77,16.

  W Porębie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 99 uczniów (59 kobiet oraz 40 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 35 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Porębie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 60 uczniów (48 kobiet oraz 12 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 33 absolwentów.

  W Porębie znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 199 uczniów (53 kobiety oraz 146 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Porębie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 155 uczniów (22 kobiety oraz 133 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 16 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,8 uczniów. 33,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,1% mieszkańców Poręby w wieku potencjalnej nauki (22,3% kobiet i 20,0% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  21,8%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Poręba
  39,7%
  Województwo
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  śląskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,1%
  śląskie
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  25,3%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,4%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,5%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,6%
  woj. śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 904 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Poręba
  904,0
  woj. śląskie
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,97
  Województwo
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Poręba) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Dzieci
 • 89 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 112 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 41 3 lata
 • 41
 • 41 4 lata
 • 41
 • 47 5 lata
 • 47
 • 62 6 lat
 • 62
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 21 3 lata
 • 21
 • 23 4 lata
 • 23
 • 20 5 lata
 • 20
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 20 3 lata
 • 20
 • 18 4 lata
 • 18
 • 27 5 lata
 • 27
 • 42 6 lat
 • 42
 • 48 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Porębie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Porębie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 1
  Publiczne
  32 677-12-33
  32 677-12-33
  ul. Zakładowa 15
  42-480 Poręba
  817614
 • Szkoły podstawowe w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Poręba) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 500 Uczniowie
 • 225 Kobiety
  (uczniowie)
 • 275 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,0%
  55,0%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  woj. śląskie
  17,5
  Polska
  17,0
 •  
 • 36,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 77,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  77,16
  woj. śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 76,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  76,08
  Województwo
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Poręba) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Poręba) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Porębie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Porębie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego (Wojsko Polskie)
  Publiczna
  32 677-11-01
  32 677-11-01
  ul. LWP 4
  42-480 Poręba
  13273-
  Szkoła Podstawowa nr 2 (im Jana Pawła II)
  Publiczna
  32 677-10-74
  32 677-10-74
  ul. Wiedzy 3
  42-480 Poręba
  1017527
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w Porębie (Janusz Korczak)
  Publiczna
  32 677-10-62
  32 677-10-62
  ul. Gen. J. Ziętka 44
  42-480 Poręba
  78614
 • Szkoły ponadpodstawowe w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Poręba) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 99 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,6%
  40,4%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,8
  śląskie
  26,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Poręba) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 199 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 146 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,6%
  73,4%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 33,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  33,2
  Województwo
  25,2
  Polska
  24,9
 •  
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Porębie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Porębie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum im.Mikołaja Kopernika w Porębie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  32 677-10-64
  32 677-10-64
  ul. Zakładowa 1
  42-480 Poręba
  492-
  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Porębie (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  32 677-10-64
  32 677-10-64
  ul. Zakładowa 1
  42-480 Poręba
  365-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  32 677-10-64
  32 677-10-64
  ul. Zakładowa 1
  42-480 Poręba
  256-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  32 677-10-64
  32 677-10-64
  ul. Zakładowa 1
  42-480 Poręba
  116-
 • Edukacyjne grupy wieku w Porębie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Poręba, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Poręba - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Porębie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Porębie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Porębie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 101 (uczestnicy: 6 287)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 62)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 135)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 1 505)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 437)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 378)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 93)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 47 (uczestnicy: 470)
  • inne: 11 (uczestnicy: 1 857)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 75)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 18)
  • taneczne: 1 (członkowie: 13)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 8)
  • inne: 2 (członkowie: 27)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 48)
  • tańca: 1 (absolwenci: 13)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 35)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 65)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Porębie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 20 219 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 17 143 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Porębie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 40 członków. Zarejestrowano 40 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 20, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Porębie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Porębie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Poręby znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Porębie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wieża wyciągowa z 1798 r.dnia 1975-05-25, wykaz dokumentów: 1211/75 z 1975-05-25
 • Formy ochrony przyrody w Porębie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Poręby znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Porębie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1953-12-12, Opis granicy: Rośnie przy ul. Armii Ludowej (DK-78) na wys. Cmentarza
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Buk pospolity (Fagus silvatica) - 2 szt. (jadno drzewo zdrowe drugie uschnięte pozostawione do naturalnego rozpadu), Data ustanowienia: 1984-09-25, Opis granicy: Leśnictwo Poręba Nadleśnictwo Siewierz oddział leśny 76d
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 92 szt. (5 szt. o obwodach : 381 345 333 330 310 cm; 22 szt. o obwodach 250-300 cm; 35 szt. o obwodach 200-250 cm; 30 szt. o obwodach 110-250 cm), Data ustanowienia: 2003-07-31, Opis granicy: ul. Zakładowa w Porębie

Poręba - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Porębie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Porębie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Porębie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Porębie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 61,13 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  61,1
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Poręba
  0,0
  śląskie
  3,6
  Cała Polska
  5,0
 • 85,59 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  85,6
  śląskie
  52,1
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  śląskie
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  140,0
  woj. śląskie
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Porębie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 350,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  350,1 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,7 km
  śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Poręba przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Poręba nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Porębie istnieje 83 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aksamitna

  ul. Armii Krajowej

  ul. Asfaltowa

  ul. Astrów

  ul. Baśniowa

  ul. Borkowa

  ul. Ciemna

  ul. Cisowa

  ul. Czarnej Przemszy

  ul. Czesława Mierzejewskiego

  ul. Do Przemszy

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Dzielna

  ul. Dębowa

  ul. Fabryczna

  ul. Formierska

  ul. Frezerska

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Fryszerka

  ul. Górna

  ul. Górnośląska

  ul. Główna

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jesionowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konstruktorska

  ul. Kopalniana

  ul. Krawiecka

  ul. Kryniczna

  ul. Krótka

  ul. Kuźnicza

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Ludowa

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miodowa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Monterska

  ul. Myśliwska

  ul. Narcyzów

  ul. Niepodległości

  ul. Niska

  ul. Niwecka

  ul. Nowa

  ul. Nowowiejska

  ul. Odlewnicza

  ul. Okopowa

  ul. Orzechowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Projektowana

  ul. Przemysłowa

  ul. Przełęcz

  ul. Przyszłości

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Siewierska

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sporna

  ul. Słoneczna

  ul. Tokarska

  ul. Walentego Roździeńskiego

  ul. Wczasowa

  ul. Wiedzy

  ul. Wiejska

  ul. Wiosenna

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wypoczynkowa

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zakładowa

  ul. Zielona

  ul. Zwycięstwa

  ul. ks. Franciszka Pędzicha

  ul. Łąkowa

  ul. Ślusarska

  ul. Żeliwna