Powiat zielonogórski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zielonogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 75 497 Liczba mieszkańców
 • 1 350 km2 Powierzchnia
 • 56 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 39,3% Stopa urbanizacji
 • Dariusz Wróblewski Starosta
 • ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra Adres starostwa powiatowego
 • FZI Tablice rejestracyjne
Powiat zielonogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0809 TERYT (TERC)
Herb powiatu zielonogórskiego
powiat zielonogórski herb
Flaga powiatu zielonogórskiego
powiat zielonogórski flaga

Powiat zielonogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat zielonogórski ma 75 497 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 14,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zielonogórskiego w 2050 roku wynosi 96 965, z czego 47 823 to kobiety, a 49 142 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zielonogórskiego zawarli w 2020 roku 317 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zielonogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -135. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,78 na 1000 mieszkańców powiatu zielonogórskiego. W 2020 roku urodziło się 715 dzieci, w tym 52,3% dziewczynek i 47,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 38,1% zgonów w powiecie zielonogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w powiecie zielonogórskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zielonogórskiego przypada 11.24 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 151 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 982 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zielonogórskiego 169. W tym samym roku 24 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 22 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  61,0% mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zielonogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 497 Liczba mieszkańców
 • 38 303 Kobiety
 • 37 194 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zielonogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zielonogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zielonogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zielonogórskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96 965 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 47 823 Kobiety
 • 49 142 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zielonogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zielonogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zielonogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zielonogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,1 lat
  woj. lubuskie
  41,9 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zielonogórski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zielonogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. zielonogórski
  30,2%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  Województwo
  53,6%
  Kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. zielonogórski
  8,2%
  Lubuskie
  9,1%
  Kraj
  9,6%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat zielonogórski
  4,7%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,1% Nieustalone
 • Tutaj
  1,1%
  Lubuskie
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zielonogórskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. zielonogórski
  4,2
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. zielonogórski
  1,2
  Województwo
  1,1
  Kraj
  1,3
 • 317 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -135 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -131 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,8
  Lubuskie
  -4,0
  Polska
  -3,2
 • -2,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zielonogórskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 715 Urodzenia żywe
 • 374 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 341 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,3%
  47,7%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. zielonogórski
  9,5
  Lubuskie
  8,6
  Cała Polska
  9,3
 • 39,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,9
  Województwo
  36,8
  Kraj
  39,9
 • 16 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16
 • 61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 454 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 360 g
  Lubuskie
  3 352 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 242 Waga 3000g - 3499g
 • 242
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,40
  Województwo
  1,31
  Cała Polska
  1,38
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  Lubuskie
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat zielonogórski
  0,84
  Lubuskie
  0,68
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie zielonogórskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 850 Zgony
 • 378 Kobiety
  (Zgony)
 • 472 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,5%
  55,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  woj. lubuskie
  12,5
  Polska
  12,5
 • 118,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  118,9
  woj. lubuskie
  146,2
  Cały kraj
  134,3
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. zielonogórski
  1,4
  Lubuskie
  3,1
  Polska
  3,6
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,6
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zielonogórskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  38,1%
  woj. lubuskie
  32,6%
  Polska
  39,4%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,7%
  woj. lubuskie
  26,4%
  Kraj
  26,5%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  woj. lubuskie
  5,2%
  Kraj
  6,6%
 • 6,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  6,7
  Kraj
  9,9
 • 64,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  64,4
  Cała Polska
  70,4
 • 257,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat zielonogórski
  257,8
  Województwo
  288,2
  Polska
  283,2
 • 271,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  271,3
  Cały kraj
  261,3
 • 382,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 368,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 396,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat zielonogórski
  382,1
  woj. lubuskie
  355,9
  Kraj
  421,0
 • 94,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 142,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  94,3
  woj. lubuskie
  85,3
  Cała Polska
  69,5
 • 18,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,3
  woj. lubuskie
  33,8
  Cały kraj
  35,1
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,2
  Lubuskie
  10,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. zielonogórski
  0,6%
  woj. lubuskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zielonogórskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 109 Osoby w zamachach samobójczych
 • 31 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 78 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 82 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 39 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 34 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 144 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat zielonogórski
  144,0
  Lubuskie
  36,0
  Polska
  31,0
 • 52 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat zielonogórski
  52,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 11 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 11
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 7 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 7
 • 20 samookaleczenie powierzchniowe
 • 20
 • 9 rzucenie się z wysokości
 • 9
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 51 powieszenie się
 • 51
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 36 powieszenie się
 • 36
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 33 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 33
 • 11 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 11
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 16 zawód miłosny
 • 16
 • 5 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 5
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 41 nieustalona
 • 41
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 11 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 11
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 22 nieustalona
 • 22
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 10 13-18 lat
 • 10
 • 9 19-24 lat
 • 9
 • 11 25-29 lat
 • 11
 • 53 30-49 lat
 • 53
 • 20 50-60 lat
 • 20
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 21 30-49 lat
 • 21
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy8
  • pod wpływem alkoholu42
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy2
  • nieustalony56
 • 8 trzeźwy
 • 42 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 2 pod wpływem dopalaczy
 • 56 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony36
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 36 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 37 kawaler/panna
 • 37
 • 21 żonaty/zamężna
 • 21
 • 6 konkubinat
 • 6
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 separacja
 • 1
 • 39 nieustalony
 • 39
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 15 nieustalony
 • 15
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe4
  • nieustalony91
 • 2 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 4 wyższe
 • 91 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony37
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 37 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 26 praca
 • 26
 • 15 na utrzymaniu innej osoby
 • 15
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 9 bez stałego źródła utrzymania
 • 9
 • 55 nieustalony
 • 55
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 22 nieustalony
 • 22
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 151 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 582 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 569 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 982 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 529 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 453 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 171 Saldo migracji
 • 54 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 117 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 169 Saldo migracji wewnętrznych
 • 53 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 116 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zielonogórskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zielonogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zielonogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie zielonogórskim oddano do użytku 529 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zielonogórskim to 26 095 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 345 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  60,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 39,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zielonogórskim to 4,16 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie zielonogórskim to 99,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,88% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,89% mieszkań posiada łazienkę, 81,82% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,68% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie zielonogórskim 322 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 308 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 041 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 17 transakcji (mediana cen - 3 154 zł/m2, średnia - 3 010 zł/m2), a na rynku wtórnym 305 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 311 zł/m2, średnia - 3 043 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 308 zł
 • Powiat
  3 308 zł
  Lubuskie
  3 909 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 308 zł Ogółem
 • 3 308 zł
 • 3 439 zł do 40 m2
 • 3 439 zł
 • 3 333 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 333 zł
 • 3 125 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 125 zł
 • 2 671 zł od 80,1 m2
 • 2 671 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 041 zł
 • powiat zielonogórski
  3 041 zł
  Województwo
  3 801 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 041 zł Ogółem
 • 3 041 zł
 • 3 208 zł do 40 m2
 • 3 208 zł
 • 3 207 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 207 zł
 • 2 837 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 837 zł
 • 2 465 zł od 80,1 m2
 • 2 465 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 322
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m271
  • od 40,1 do 60 m2181
  • od 60,1 do 80 m251
  • od 80,1 m219
 • 71 do 40 m2
 • 181 od 40,1 do 60 m2
 • 51 od 60,1 do 80 m2
 • 19 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zielonogórskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 154 zł
 • pow. zielonogórski
  3 154 zł
  Województwo
  4 305 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 3 154 zł Ogółem
 • 3 154 zł
 • 3 701 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 701 zł
 • 2 913 zł od 80,1 m2
 • 2 913 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 010 zł
 • Powiat
  3 010 zł
  Lubuskie
  4 384 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 010 zł Ogółem
 • 3 010 zł
 • 3 553 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 553 zł
 • 2 913 zł od 80,1 m2
 • 2 913 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 17
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m26
 • 0 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 311 zł
 • powiat zielonogórski
  3 311 zł
  woj. lubuskie
  3 552 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 311 zł Ogółem
 • 3 311 zł
 • 3 444 zł do 40 m2
 • 3 444 zł
 • 3 327 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 327 zł
 • 3 175 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 175 zł
 • 2 193 zł od 80,1 m2
 • 2 193 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 043 zł
 • Powiat
  3 043 zł
  Województwo
  3 536 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 043 zł Ogółem
 • 3 043 zł
 • 3 221 zł do 40 m2
 • 3 221 zł
 • 3 192 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 192 zł
 • 2 863 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 863 zł
 • 2 216 zł od 80,1 m2
 • 2 216 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 305
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m270
  • od 40,1 do 60 m2173
  • od 60,1 do 80 m249
  • od 80,1 m213
 • 70 do 40 m2
 • 173 od 40,1 do 60 m2
 • 49 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 26 095 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 344,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. zielonogórski
  344,80
  woj. lubuskie
  383,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  85,00 m2
  woj. lubuskie
  74,10 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat zielonogórski
  29,30 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat zielonogórski
  4,24
  Województwo
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,90
  Województwo
  2,61
  Cały kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat zielonogórski
  0,68
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 529 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 6,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  6,99
  Lubuskie
  5,13
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 200 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,16
  woj. lubuskie
  3,86
  Polska
  3,77
 • 29,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat zielonogórski
  29,07
  Lubuskie
  19,79
  Cały kraj
  21,77
 • 52 473 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 99,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. zielonogórski
  99,2 m2
  Lubuskie
  86,0 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,69 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat zielonogórski
  0,69 m2
  Lubuskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,18%
  woj. lubuskie
  98,47%
  Cała Polska
  96,97%
 • 95,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat zielonogórski
  95,88%
  Lubuskie
  96,09%
  Polska
  94,01%
 • 92,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,89%
  Województwo
  93,60%
  Polska
  91,78%
 • 81,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,82%
  Województwo
  82,29%
  Polska
  83,08%
 • 51,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  51,68%
  woj. lubuskie
  58,74%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat zielonogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie zielonogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 174osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zielonogórskim wynosiło w 2020 roku 8,1% (9,9% wśród kobiet i 6,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zielonogórskim wynosiło 5 037,75 PLN, co odpowiada 91.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zielonogórskiego 16 843 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 163 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 680.

  23,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zielonogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 174 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  174,0
  Województwo
  229,0
  Cały kraj
  252,0
 • 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,9% Kobiety
 • 6,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,1%
  Lubuskie
  6,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zielonogórskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zielonogórskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zielonogórskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 038 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 038 PLN
  woj. lubuskie
  4 832 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zielonogórskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 843 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 163 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 680 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,7% Pozostałe
 • 35,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zielonogórskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 132 Pracujący ogółem
 • 6 177 Kobiety
 • 6 955 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zielonogórskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zielonogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zielonogórski
  63,8
  Lubuskie
  67,2
  Polska
  68,0
 • 33,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. zielonogórski
  33,6
  Lubuskie
  37,0
  Polska
  37,5
 • 111,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. zielonogórski
  111,4
  Województwo
  122,3
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zielonogórski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie zielonogórskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 028 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 948 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 626 nowych podmiotów, a 303 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 010) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (626) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (910) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (303) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zielonogórskim najwięcej (436) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 775) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (285) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (2 253) podmiotów, a 68,4% (5 490) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zielonogórskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 028 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 285 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 253 Przemysł i budownictwo
 • 5 490 Pozostała działalność
 • 626 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zielonogórskim w 2020 roku
 • 303 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zielonogórskim w 2020 roku
 • 5 948 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 775 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 775
 • 215 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 215
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 8 024 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 024
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 552 Spółki handlowe ogółem
 • 552
 • 61  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 61
 • 436  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 436
 • 58    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 58
 • 357 Spółki cywilne ogółem
 • 357
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 948 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 448 Budownictwo
 • 1 448
 • 1 336 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 336
 • 498 Transport i gospodarka magazynowa
 • 498
 • 471 Przetwórstwo przemysłowe
 • 471
 • 447 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 447
 • 339 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 339
 • 313 Pozostała działalność
 • 313
 • 211 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 211
 • 189 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 189
 • 171 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 171
 • 137 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 137
 • 123 Edukacja
 • 123
 • 118 Informacja i komunikacja
 • 118
 • 59 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 59
 • 58 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 58
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zielonogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie zielonogórskim stwierdzono 1 490 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,70 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zielonogórskim wynosi 70,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zielonogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,78 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 8,94 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,49 (96%), o charakterze gospodarczym - 3,38 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 490 Przestępstwa ogółem
 • 1 490
 • 967 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 967
 • 256 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 256
 • 188 Przestępstwa drogowe
 • 188
 • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 25
 • 676 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 676
 • 19,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  19,70
  Województwo
  24,28
  Cały kraj
  19,96
 • 12,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,78
  Województwo
  16,15
  Kraj
  12,25
 • 3,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,38
  Województwo
  4,66
  Polska
  5,17
 • 2,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat zielonogórski
  2,49
  Województwo
  2,37
  Polska
  1,73
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,33
  Lubuskie
  0,47
  Cały kraj
  0,37
 • 8,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat zielonogórski
  8,94
  Lubuskie
  10,85
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  73%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  64%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  65%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  97%
  Lubuskie
  98%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  84%
  Lubuskie
  85%
  Kraj
  87%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  47%
  Lubuskie
  46%
  Kraj
  54%

Powiat zielonogórski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zielonogórskiego wyniosła w 2020 roku 85,1 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu zielonogórskiego - 25.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,3 mln złotych, czyli 7,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zielonogórskiego wyniosła w 2020 roku 93,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.7%). W budżecie powiatu zielonogórskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 236 złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,5 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zielonogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zielonogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zielonogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,2 mln

  699(100%)

  68,7 mln

  723(100%)

  67,0 mln

  889(100%)

  67,4 mln

  895(100%)

  69,1 mln

  917(100%)

  73,3 mln

  970(100%)

  74,5 mln

  985(100%)

  85,1 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,0 mln

  179(25.7%)

  17,6 mln

  185(25.6%)

  17,4 mln

  231(25.9%)

  17,0 mln

  225(25.2%)

  19,4 mln

  257(28.1%)

  17,0 mln

  224(23.2%)

  18,9 mln

  251(25.4%)

  21,5 mln

  284(25.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,3 mln

  140(20.1%)

  13,6 mln

  143(19.8%)

  13,8 mln

  183(20.6%)

  14,9 mln

  198(22.1%)

  8,7 mln

  115(12.5%)

  10,0 mln

  132(13.6%)

  10,9 mln

  144(14.6%)

  12,8 mln

  169(15%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  35,8(5.1%)

  6,0 mln

  63,1(8.7%)

  8,0 mln

  106(11.9%)

  7,4 mln

  97,9(10.9%)

  6,3 mln

  82,9(9.1%)

  10,4 mln

  138(14.2%)

  5,9 mln

  78,1(7.9%)

  11,3 mln

  149(13.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,1 mln

  85,2(12.2%)

  8,3 mln

  87,9(12.1%)

  7,9 mln

  106(11.9%)

  8,1 mln

  107(12%)

  8,3 mln

  110(12%)

  8,8 mln

  116(12%)

  8,8 mln

  117(11.8%)

  9,0 mln

  119(10.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,1 mln

  53,7(7.7%)

  4,9 mln

  51,6(7.1%)

  4,9 mln

  65,0(7.3%)

  5,2 mln

  69,0(7.7%)

  6,2 mln

  82,0(9%)

  6,7 mln

  89,1(9.2%)

  5,8 mln

  76,9(7.8%)

  6,5 mln

  85,5(7.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,7 mln

  60,5(8.7%)

  6,0 mln

  62,8(8.7%)

  5,7 mln

  75,8(8.5%)

  5,3 mln

  70,2(7.8%)

  5,3 mln

  69,5(7.6%)

  5,6 mln

  74,1(7.7%)

  6,7 mln

  88,9(9%)

  6,4 mln

  84,1(7.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,8 mln

  61,1(8.8%)

  6,4 mln

  67,5(9.3%)

  5,4 mln

  71,4(8%)

  4,8 mln

  64,0(7.2%)

  2,9 mln

  39,0(4.3%)

  3,2 mln

  42,3(4.4%)

  5,3 mln

  69,8(7.1%)

  5,8 mln

  76,6(6.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  16,2(2.3%)

  1,6 mln

  17,1(2.4%)

  1,8 mln

  23,4(2.6%)

  1,8 mln

  24,4(2.7%)

  3,7 mln

  49,4(5.4%)

  3,2 mln

  42,6(4.4%)

  2,8 mln

  37,0(3.7%)

  2,4 mln

  32,2(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  348,7 tys

  3,7(0.5%)

  341,0 tys

  3,6(0.5%)

  339,7 tys

  4,5(0.5%)

  316,9 tys

  4,2(0.5%)

  389,4 tys

  5,2(0.6%)

  333,0 tys

  4,4(0.5%)

  325,7 tys

  4,3(0.4%)

  859,9 tys

  11,4(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  22,8(3.3%)

  245,1 tys

  2,6(0.4%)

  37,5 tys

  0,5(0.1%)

  17,2 tys

  0,2(0%)

  13,5 tys

  0,2(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  1,4 mln

  18,4(1.9%)

  556,6 tys

  7,4(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  14,3(2.1%)

  1,2 mln

  12,1(1.7%)

  939,5 tys

  12,5(1.4%)

  851,2 tys

  11,3(1.3%)

  795,3 tys

  10,5(1.2%)

  709,9 tys

  9,4(1%)

  591,4 tys

  7,8(0.8%)

  419,3 tys

  5,5(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  3,3(0.4%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,6(0.3%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,6 tys

  0,1(0%)

  28,0 tys

  0,3(0%)

  106,7 tys

  1,4(0.2%)

  227,6 tys

  3,0(0.3%)

  144,4 tys

  1,9(0.2%)

  23,0 tys

  0,3(0%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  184,7 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  197,9 tys

  2,1(0.3%)

  201,8 tys

  2,1(0.3%)

  169,4 tys

  2,3(0.3%)

  168,3 tys

  2,2(0.2%)

  164,2 tys

  2,2(0.2%)

  173,6 tys

  2,3(0.2%)

  180,9 tys

  2,4(0.2%)

  171,5 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  292,4 tys

  3,1(0.4%)

  464,6 tys

  4,9(0.7%)

  424,0 tys

  5,6(0.6%)

  298,3 tys

  4,0(0.4%)

  218,2 tys

  2,9(0.3%)

  178,3 tys

  2,4(0.2%)

  110,7 tys

  1,5(0.1%)

  151,0 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,5 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,2(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  92,8 tys

  1,2(0.1%)

  44,8 tys

  0,6(0.1%)

  51,6 tys

  0,7(0.1%)

  54,1 tys

  0,7(0.1%)

  47,0 tys

  0,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  378,2 tys

  4,0(0.6%)

  267,9 tys

  2,8(0.4%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  705,5 tys

  9,4(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  141

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  226

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  15,1(2.2%)

  1,5 mln

  16,0(2.2%)

  112,6 tys

  1,5(0.2%)

  29,7 tys

  0,4(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  87,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zielonogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zielonogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zielonogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zielonogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,0 mln

  718(100%)

  70,1 mln

  738(100%)

  71,4 mln

  948(100%)

  68,5 mln

  910(100%)

  72,0 mln

  955(100%)

  75,5 mln

  999(100%)

  80,0 mln

  1,1 tys(100%)

  93,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,9 mln

  284(39.6%)

  26,7 mln

  281(38%)

  25,6 mln

  340(35.8%)

  25,0 mln

  332(36.5%)

  24,9 mln

  330(34.6%)

  23,3 mln

  307(30.8%)

  27,4 mln

  362(34.2%)

  31,2 mln

  412(33.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,6 mln

  186(25.9%)

  19,1 mln

  201(27.2%)

  19,9 mln

  264(27.8%)

  17,5 mln

  232(25.5%)

  16,6 mln

  220(23.1%)

  18,8 mln

  248(24.9%)

  21,3 mln

  282(26.7%)

  20,9 mln

  276(22.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  73,2(10.2%)

  7,7 mln

  80,8(10.9%)

  8,0 mln

  107(11.2%)

  9,1 mln

  121(13.3%)

  7,3 mln

  97,2(10.2%)

  8,5 mln

  112(11.2%)

  8,9 mln

  118(11.2%)

  11,0 mln

  145(11.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  272,6 tys

  2,9(0.4%)

  1,3 mln

  13,6(1.8%)

  2,6 mln

  34,3(3.6%)

  2,1 mln

  28,0(3.1%)

  464,8 tys

  6,2(0.6%)

  3,7 mln

  48,7(4.9%)

  3,3 mln

  43,4(4.1%)

  11,0 mln

  145(11.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  37,0(5.2%)

  3,6 mln

  38,0(5.1%)

  4,7 mln

  62,2(6.6%)

  5,4 mln

  71,1(7.8%)

  6,1 mln

  80,4(8.4%)

  6,4 mln

  84,5(8.5%)

  5,4 mln

  71,3(6.7%)

  6,2 mln

  82,3(6.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,8 mln

  60,9(8.5%)

  6,2 mln

  65,3(8.8%)

  5,0 mln

  66,4(7%)

  4,5 mln

  59,3(6.5%)

  2,8 mln

  37,0(3.9%)

  3,0 mln

  39,8(4%)

  2,8 mln

  36,7(3.5%)

  3,2 mln

  42,7(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  17,4(2.4%)

  1,7 mln

  17,7(2.4%)

  1,8 mln

  24,2(2.6%)

  1,9 mln

  24,8(2.7%)

  3,7 mln

  48,7(5.1%)

  2,7 mln

  35,4(3.5%)

  2,6 mln

  34,1(3.2%)

  2,6 mln

  34,0(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  492,3 tys

  5,2(0.7%)

  492,1 tys

  5,2(0.7%)

  896,1 tys

  11,9(1.3%)

  395,7 tys

  5,3(0.6%)

  3,2 mln

  42,5(4.5%)

  2,1 mln

  28,1(2.8%)

  1,3 mln

  17,7(1.7%)

  1,7 mln

  23,0(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  11,5(1.6%)

  1,1 mln

  11,2(1.5%)

  1,1 mln

  15,1(1.6%)

  1,3 mln

  16,9(1.9%)

  1,3 mln

  16,6(1.7%)

  1,2 mln

  15,8(1.6%)

  1,2 mln

  15,3(1.4%)

  1,2 mln

  15,5(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  727,0 tys

  7,7(1.1%)

  927,4 tys

  9,8(1.3%)

  668,3 tys

  8,9(0.9%)

  383,7 tys

  5,1(0.6%)

  1,2 mln

  15,6(1.6%)

  495,6 tys

  6,5(0.7%)

  588,1 tys

  7,8(0.7%)

  562,5 tys

  7,4(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  22,8(3.2%)

  245,1 tys

  2,6(0.3%)

  137,5 tys

  1,8(0.2%)

  17,2 tys

  0,2(0%)

  1,1 mln

  14,1(1.5%)

  1,2 mln

  15,2(1.5%)

  1,4 mln

  18,2(1.7%)

  556,6 tys

  7,4(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  365,3 tys

  3,8(0.5%)

  424,3 tys

  4,5(0.6%)

  387,5 tys

  5,2(0.5%)

  332,5 tys

  4,4(0.5%)

  309,6 tys

  4,1(0.4%)

  356,9 tys

  4,7(0.5%)

  518,0 tys

  6,9(0.6%)

  270,5 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  3,3(0.4%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  182,4 tys

  1,9(0.3%)

  184,1 tys

  1,9(0.3%)

  159,3 tys

  2,1(0.2%)

  149,5 tys

  2,0(0.2%)

  147,9 tys

  2,0(0.2%)

  150,9 tys

  2,0(0.2%)

  147,9 tys

  2,0(0.2%)

  142,7 tys

  1,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  203,2 tys

  2,1(0.3%)

  459,3 tys

  4,8(0.7%)

  424,9 tys

  5,6(0.6%)

  300,0 tys

  4,0(0.4%)

  218,3 tys

  2,9(0.3%)

  860,4 tys

  11,4(1.1%)

  140,4 tys

  1,9(0.2%)

  101,2 tys

  1,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  61,3 tys

  0,8(0.1%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  48,9 tys

  0,6(0.1%)

  20,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  87,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zielonogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17 509 mieszkańców powiatu zielonogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 504 kobiet oraz 9 005 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,0% mieszkańców powiatu zielonogórskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zielonogórskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zielonogórskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,0%) oraz średnie zawodowe (17,6%).

  W roku 2018 w powiecie zielonogórskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 103 oddziałów uczęszczało 2 127 dzieci (1 032 dziewczynki oraz 1 095 chłopców). Dostępnych było 2 300 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zielonogórskim mieściło się 17 przedszkoli, w których do 68 oddziałów uczęszczało 1 567 dzieci (771 dziewczynek oraz 796 chłopców). Dostępnych było 1 681 miejsc.

  18,5% mieszkańców powiatu zielonogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 857 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,98 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 36 szkół podstawowych, w których w 360 oddziałach uczyło się 5 644 uczniów (2 740 kobiet oraz 2 904 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zielonogórskim placówkę miało 40 szkół podstawowych, w których w 323 oddziałach uczyło się 5 640 uczniów (2 698 kobiet oraz 2 942 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,64.

  W powiecie zielonogórskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 380 uczniów (223 kobiety oraz 157 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 136 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zielonogórskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 535 uczniów (311 kobiet oraz 224 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 193 absolwentów.

  W powiecie zielonogórskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 345 uczniów (150 kobiet oraz 195 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 100 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zielonogórskim placówkę miały 2 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 616 uczniów (301 kobiet oraz 315 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 91 absolwentów.

  W powiecie zielonogórskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 156 uczniów (53 kobiety oraz 103 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,8% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,1 uczniów. 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu zielonogórskiego w wieku potencjalnej nauki (28,3% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 14,6% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,6%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,8%
  Województwo
  33,5%
  Kraj
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,3%
  woj. lubuskie
  12,1%
  Kraj
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat zielonogórski
  17,2%
  Województwo
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. zielonogórski
  28,0%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. zielonogórski
  18,7%
  Lubuskie
  18,9%
  Polska
  19,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,9%
  Lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 857 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. zielonogórski
  857,0
  woj. lubuskie
  851,0
  Kraj
  873,0
 • 0,98 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,98
  Województwo
  0,89
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 25Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 103 Oddziały
 • 34 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 300 Miejsca
 • 18 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat zielonogórski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 127 Dzieci
 • 1 032 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 095 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 78 2 lata i mniej
 • 78
 • 504 3 lata
 • 504
 • 576 4 lata
 • 576
 • 501 5 lata
 • 501
 • 458 6 lat
 • 458
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 232 3 lata
 • 232
 • 273 4 lata
 • 273
 • 258 5 lata
 • 258
 • 233 6 lat
 • 233
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 44 2 lata i mniej
 • 44
 • 272 3 lata
 • 272
 • 303 4 lata
 • 303
 • 243 5 lata
 • 243
 • 225 6 lat
 • 225
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 571 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 121,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 120,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zielonogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 337 Oddziały
 • 5 437 Uczniowie
 • 2 688 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 749 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 675 Uczniowie w 1 klasie
 • 342 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 333 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 607 Absolwenci 2016
 • 310 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 297 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 6Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23 Oddziały
 • 207 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,1%
  74,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci 2016
 • 13 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. zielonogórski
  15,7
  woj. lubuskie
  17,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,1
 • 9,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,0
 •  
 • 472,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 374,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 34,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 737 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 677 niemiecki
 • 60 angielski
 • 259 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 147 niemiecki
 • 112 angielski
 •  
 • 87,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zielonogórski
  87,64
  woj. lubuskie
  94,05
  Polska
  95,46
 • 85,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zielonogórski
  85,53
  Województwo
  92,12
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zielonogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zielonogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 335 Uczniowie
 • 200 Kobiety
  (uczniowie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,7%
  40,3%
 • 101 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Absolwenci
 • 79 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. zielonogórski
  27,1
  woj. lubuskie
  25,7
  Kraj
  26,2
 •  
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat zielonogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 345 Uczniowie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,5%
  56,5%
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  23,9
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 29,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zielonogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 150 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,0%
  66,0%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat zielonogórski
  22,3
  woj. lubuskie
  15,8
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,3
 • 25,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,0
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 •  
 • 1 565 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki759
  • angielski749
  • francuski57
 • 759 niemiecki
 • 749 angielski
 • 57 francuski
 • 9 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 9 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zielonogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zielonogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zielonogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zielonogórski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zielonogórskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie zielonogórskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ), 1 motel (kategorii ★★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 805)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 13


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie zielonogórskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 23, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie zielonogórskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 581 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 215 (uczestnicy: 8 904)
  • seanse filmowe: 34 (uczestnicy: 1 233)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 1 755)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 613)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 1 075)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 130)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 758)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 1 334)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 120)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 49 (uczestnicy: 1 086)
  • inne: 11 (uczestnicy: 640)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 84 (członkowie: 878)
  • plastyczne/techniczne: 25 (członkowie: 178)
  • taneczne: 2 (członkowie: 88)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 78)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 18)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 12)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • literackie: 4 (członkowie: 27)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 21 (członkowie: 345)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 75)
  • inne: 4 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 44)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 13)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 23)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 769)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 83)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 99)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 142)
  • taneczne: 27 (członkowie: 375)
  • inne: 5 (członkowie: 55)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zielonogórskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 11 680 zwiedzających, co daje 1 544 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zielonogórskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 264 392 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 40 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 360 213 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 122
  • dostępne dla czytelników: 69
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 45
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 20
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 20
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Kluby sportowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zielonogórskim działało 37 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 869 członków. Zarejestrowano 1 744 ćwiczących (mężczyźni: 1 249, kobiety: 495, chłopcy do lat 18: 732, dziewczęta do lat 18: 392). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (50), instruktora sportowego (40) oraz inne osoby (19).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zielonogórskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zielonogórski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zielonogórski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 54 wypadków drogowych w powiecie zielonogórskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 58 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,9 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,7 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 74,4 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie zielonogórskim zarejestrowanych było 77 967 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 60 288 samochodów osobowych (796,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 620 samochodów ciężarowych (130,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 119 autobusów (1,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 286 ciągników siodłowych (17,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 257 motocykli (56,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,5 lat.


  W 2020 roku w powiecie zielonogórskim znajdowało się 88 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie zielonogórskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 54 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 58 Ranni
  (rok 2020)
 • 52 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zielonogórskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 71,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  71,4
  Lubuskie
  60,3
  Cały kraj
  61,5
 • 7,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. zielonogórski
  7,9
  woj. lubuskie
  7,5
  Cały kraj
  6,5
 • 76,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  76,6
  woj. lubuskie
  67,2
  Kraj
  69,2
 • 7,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  7,7
  Lubuskie
  8,4
  Cała Polska
  7,6
 • 74,39 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat zielonogórski
  74,4
  woj. lubuskie
  74,3
  Cały kraj
  80,2
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. zielonogórski
  11,1
  woj. lubuskie
  12,5
  Cała Polska
  10,6
 • 107,41 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat zielonogórski
  107,4
  Województwo
  111,5
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 77 967 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zielonogórskim w 2020 roku
 • 60 288 Samochody osobowe
 • 8 620 Samochody ciężarowe
 • 64 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 119 Autobusy
 • 422 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 287 Ciągniki samochodowe
 • 1 286   Ciągniki siodłowe
 • 2 974 Ciągniki rolnicze
 • 4 257 Motocykle
 • 1 318   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 530 Motorowery
 • 60 288Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zielonogórskim
 • Samochody osobowe w powiecie zielonogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 796,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat zielonogórski
  796,7
  Województwo
  704,3
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 856
  • 1400-1649 kg14 643
  • 1650-1899 kg13 076
  • 1900 kg i więcej16 713
 • 15 856 do 1399 kg
 • 14 643 1400-1649 kg
 • 13 076 1650-1899 kg
 • 16 713 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 972 do 1399 cm3
 • 21 972
 • 33 038 1400-1999 cm3
 • 33 038
 • 5 278 2000 i więcej cm3
 • 5 278
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zielonogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 218
  • olej napędowy18 563
  • gaz (LPG)6 838
  • pozostałe669
 • 34 218 benzyna
 • 18 563 olej napędowy
 • 6 838 gaz (LPG)
 • 669 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 468 do 1 roku
 • 468
 • 391 2 lata
 • 391
 • 555 3 lata
 • 555
 • 1 194 4-5 lat
 • 1 194
 • 1 475 6-7 lat
 • 1 475
 • 2 160 8-9 lat
 • 2 160
 • 2 639 10-11 lat
 • 2 639
 • 8 719 12-15 lat
 • 8 719
 • 11 873 16-20 lat
 • 11 873
 • 11 319 21-25 lat
 • 11 319
 • 7 728 26-30 lat
 • 7 728
 • 11 767 31 lat i więcej
 • 11 767
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zielonogórskim
 • pow. zielonogórski
  21,3 lat
  Lubuskie
  20,0 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 8 620Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zielonogórskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zielonogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 130,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. zielonogórski
  130,9
  Lubuskie
  111,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 281 do 999 kg
 • 4 281
 • 2 512 1000-1499 kg
 • 2 512
 • 579 1500-2999 kg
 • 579
 • 46 3000-3499 kg
 • 46
 • 166 3500-4999 kg
 • 166
 • 319 5000-6999 kg
 • 319
 • 361 7000-9999 kg
 • 361
 • 240 10000-14999 kg
 • 240
 • 116 15000 kg i więcej
 • 116
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 669
  • olej napędowy5 735
  • gaz (LPG)281
  • pozostałe935
 • 1 669 benzyna
 • 5 735 olej napędowy
 • 281 gaz (LPG)
 • 935 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 66 do 1 roku
 • 66
 • 92 2 lata
 • 92
 • 86 3 lata
 • 86
 • 239 4-5 lat
 • 239
 • 322 6-7 lat
 • 322
 • 393 8-9 lat
 • 393
 • 503 10-11 lat
 • 503
 • 1 243 12-15 lat
 • 1 243
 • 1 433 16-20 lat
 • 1 433
 • 1 390 21-25 lat
 • 1 390
 • 851 26-30 lat
 • 851
 • 2 002 31 lat i więcej
 • 2 002
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zielonogórskim
 • pow. zielonogórski
  21,0 lat
  woj. lubuskie
  19,7 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 119Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zielonogórskim
 • Autobusy w powiecie zielonogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,6
  Lubuskie
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy70
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe36
 • 11 benzyna
 • 70 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 36 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 11 16-20 lat
 • 11
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 66 31 lat i więcej
 • 66
 • 28,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zielonogórskim
 • Tutaj
  28,4 lat
  woj. lubuskie
  23,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 286Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zielonogórskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zielonogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 17,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  17,0
  Lubuskie
  12,9
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 154
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe127
 • 4 benzyna
 • 1 154 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 127 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 43 2 lata
 • 43
 • 17 3 lata
 • 17
 • 73 4-5 lat
 • 73
 • 250 6-7 lat
 • 250
 • 233 8-9 lat
 • 233
 • 120 10-11 lat
 • 120
 • 220 12-15 lat
 • 220
 • 101 16-20 lat
 • 101
 • 81 21-25 lat
 • 81
 • 49 26-30 lat
 • 49
 • 80 31 lat i więcej
 • 80
 • 12,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zielonogórskim
 • Powiat
  12,6 lat
  Województwo
  12,4 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 257Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zielonogórskim
 • Motocykle w powiecie zielonogórskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 56,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. zielonogórski
  56,3
  Lubuskie
  49,4
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 33 2 lata
 • 33
 • 30 3 lata
 • 30
 • 142 4-5 lat
 • 142
 • 103 6-7 lat
 • 103
 • 109 8-9 lat
 • 109
 • 122 10-11 lat
 • 122
 • 368 12-15 lat
 • 368
 • 477 16-20 lat
 • 477
 • 438 21-25 lat
 • 438
 • 322 26-30 lat
 • 322
 • 2 065 31 lat i więcej
 • 2 065
 • 25,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zielonogórskim
 • Tutaj
  25,5 lat
  woj. lubuskie
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 83 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zielonogórskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 652,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat zielonogórski
  652,0 km
  woj. lubuskie
  510,2 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 11,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  11,6 km
  woj. lubuskie
  7,1 km
  Polska
  4,5 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 18 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami