Zduny w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Zduny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zduny to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu krotoszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zduny.
 • 4 345 Liczba mieszkańców
 • 6,2 km² Powierzchnia
 • 700,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 119,12 - 157,9 m n.p.m Wysokość
 • 1261, ponownie 1267 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKR Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Chudy Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.378251.6468 Współrzędne GPS
 • 3012064 TERYT (TERC)
 • 0937439 SIMC
Herb miasta Zduny
Zduny herb
Flaga miasta Zduny
Zduny flaga

Jak Zduny wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zduny na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zduny wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zduny plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
36Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
47Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
65Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
105Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
117Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
138Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
204Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
211Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
214Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
222Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
233Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
266Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
334Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
339Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
340Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
362Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
367Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
377Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
383Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
390Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Zduny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-760Poczta Zduny koło Krotoszyna

Zduny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zdunach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Krotoszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kobierska 5
63-700 Krotoszyn
Urząd Gminy i Miasta w Zdunach
(62) 721-50-01
(62) 721-52-43
Rynek 2
63-760 Zduny

Zduny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Zduny jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 345, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zdun zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Zdun jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Zduny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,53 na 1000 mieszkańców Zdun. W 2022 roku urodziło się 34 dzieci, w tym 61,8% dziewczynek i 38,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 414 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,5% zgonów w Zdunach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w Zdunach były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zdun przypada 10.33 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 52 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zdun -14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,7% mieszkańców Zdun jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zdun
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 345 Liczba mieszkańców
 • 2 180 Kobiety
 • 2 165 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zdunach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zdunach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zdunach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zdun
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,0 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zduny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zdun
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zduny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zduny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zduny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,5%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Zduny
  56,8%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zdunach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,1
  Wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zdunach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,5
  Wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zdunach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zdunach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zdunach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zdunach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,8%
  38,2%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zduny
  7,8
  Wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Zduny
  39,5
  Województwo
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 414 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 414 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 65 Waga 4000g - 4499g
 • 65
 • 238 Waga 3500g - 3999g
 • 238
 • 244 Waga 3000g - 3499g
 • 244
 • 90 Waga 2500g - 2999g
 • 90
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Zduny
  1,44
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,80
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zdunach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,3
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 124,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  124,9
  Województwo
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,5
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zduny
  3,2
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krotoszyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,5%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Zduny
  22,0%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Zduny
  3,5%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 148 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Polska
  74,4
 • 277,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  277,5
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 435,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 447,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 422,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  435,3
  Województwo
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 63,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,4
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 38,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Zduny
  38,8
  Województwo
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 10,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zduny
  10,3
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 52 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zdunach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zduny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zdunach oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zdunach to 1 495 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  83,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zdunach to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zdunach to 130,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,57% mieszkań posiada łazienkę, 82,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,31% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krotoszyńskiego.

  Powiat krotoszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 495 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 344,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  344,10
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,70 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,20 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Zduny
  4,31
  Wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Zduny
  2,91
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zduny
  1,38
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 32 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zduny
  5,33
  Wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 7,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zduny
  7,36
  Wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 784 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  130,7 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,18 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,66%
  Województwo
  98,04%
  Cały kraj
  97,71%
 • 96,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zduny
  96,84%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Polska
  95,10%
 • 96,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,57%
  Województwo
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 82,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  82,27%
  woj. wielkopolskie
  86,82%
  Cały kraj
  85,62%
 • 87,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  87,31%
  Województwo
  55,85%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Zduny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Zdunach na 1000 mieszkańców pracuje 442osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Zdunach wynosiło w 2022 roku 2,4% (2,4% wśród kobiet i 2,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zdunach wynosiło 4 772,92 PLN, co odpowiada 71.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zdun 649 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 222 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -427.

  13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Zdun pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,7% w przemyśle i budownictwie, a 44,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 442 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  442,0
  Województwo
  440,0
  Kraj
  402,0
 • 2,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,4% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Zduny
  2,4%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zdunach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zdunach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zdunach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 773 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 773 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zdunach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 649 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 222 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -427 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,7% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 44,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 49,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 40,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,1% Pozostałe
 • 20,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zdunach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zduny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,8
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zduny
  32,3
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 99,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  99,3
  Województwo
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zduny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Zdunach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 437 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 338 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 38 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (53) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (22) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (66) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zdunach najwięcej (27) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (419) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,5% (142) podmiotów, a 64,8% (283) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zdunach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 437 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 142 Przemysł i budownictwo
 • 283 Pozostała działalność
 • 38 Podmioty nowo zarejestrowane w Zdunach w 2022 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Zdunach w 2022 roku
 • 338 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 419 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 419
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 437 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 437
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 Spółki handlowe ogółem
 • 32
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 338 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 103 Budownictwo
 • 103
 • 78 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 78
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 19 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 19
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zdunach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 61 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zdunach wynosi 82,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zdun najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,39 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 5,43 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,99 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,00 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zdun.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zduny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 61
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 14,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Zduny
  14,08
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 9,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,39
  Wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 2,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,00
  Wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,99 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Zduny
  1,99
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zduny
  0,25
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 5,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,43
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zduny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  83%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  65%
  Kraj
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zduny
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  61%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Zduny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zdun wyniosła w 2022 roku 51,5 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zdun - 30.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,7 mln złotych, czyli 20,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zdun wyniosła w 2022 roku 48,1 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.6%). W budżecie Zdun wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,6 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,7%.
 • Wydatki budżetu w Zdunach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zdun według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zduny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zdun według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,3 mln

  2,8 tys(100%)

  26,8 mln

  3,6 tys(100%)

  33,8 mln

  4,5 tys(100%)

  42,7 mln

  5,7 tys(100%)

  38,1 mln

  5,0 tys(100%)

  45,4 mln

  6,0 tys(100%)

  50,1 mln

  6,6 tys(100%)

  51,5 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,3 mln

  2,3 tys(48.4%)

  10,8 mln

  2,4 tys(40.1%)

  11,6 mln

  2,5 tys(34.3%)

  14,3 mln

  3,1 tys(33.4%)

  14,2 mln

  3,2 tys(37.3%)

  14,5 mln

  3,3 tys(31.8%)

  14,7 mln

  3,3 tys(29.3%)

  15,8 mln

  3,6 tys(30.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  916,8 tys

  201(4.3%)

  911,2 tys

  200(3.4%)

  1,2 mln

  263(3.5%)

  9,2 mln

  2,0 tys(21.7%)

  1,3 mln

  301(3.5%)

  5,3 mln

  1,2 tys(11.7%)

  3,5 mln

  792(7%)

  6,9 mln

  1,6 tys(13.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  10,7 tys

  2,4(0%)

  13,5 tys

  3,0(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  5,1 mln

  1,2 tys(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  570(12.2%)

  2,5 mln

  553(9.4%)

  6,7 mln

  1,5 tys(19.8%)

  3,4 mln

  754(8%)

  3,0 mln

  676(8%)

  2,8 mln

  633(6.2%)

  3,2 mln

  726(6.4%)

  3,7 mln

  854(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  798(17.1%)

  8,4 mln

  1,8 tys(31.2%)

  1,4 mln

  303(4.1%)

  1,5 mln

  325(3.4%)

  1,5 mln

  340(4%)

  1,6 mln

  371(3.6%)

  1,7 mln

  386(3.4%)

  2,7 mln

  631(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  116,6 tys

  25,6(0.5%)

  521,7 tys

  114(1.9%)

  152,3 tys

  33,5(0.5%)

  178,1 tys

  39,3(0.4%)

  113,1 tys

  25,2(0.3%)

  1,2 mln

  264(2.6%)

  6,3 mln

  1,4 tys(12.5%)

  2,1 mln

  474(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  961,3 tys

  211(4.5%)

  1,0 mln

  222(3.8%)

  1,2 mln

  264(3.6%)

  1,7 mln

  369(3.9%)

  2,7 mln

  607(7.1%)

  1,3 mln

  287(2.8%)

  1,3 mln

  290(2.6%)

  2,0 mln

  469(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  200,9 tys

  44,0(0.9%)

  192,9 tys

  42,3(0.7%)

  458,5 tys

  101(1.4%)

  919,0 tys

  203(2.2%)

  664,0 tys

  148(1.7%)

  2,4 mln

  532(5.2%)

  3,0 mln

  671(5.9%)

  1,8 mln

  424(3.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  327,2 tys

  71,7(1.5%)

  346,0 tys

  75,8(1.3%)

  458,3 tys

  101(1.4%)

  540,7 tys

  119(1.3%)

  642,2 tys

  143(1.7%)

  480,8 tys

  108(1.1%)

  697,0 tys

  158(1.4%)

  885,1 tys

  204(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  277,6 tys

  60,9(1.3%)

  151,2 tys

  33,1(0.6%)

  271,9 tys

  59,8(0.8%)

  282,5 tys

  62,3(0.7%)

  205,5 tys

  45,8(0.5%)

  664,9 tys

  150(1.5%)

  225,3 tys

  51,0(0.4%)

  782,4 tys

  180(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  289,6 tys

  63,5(1.4%)

  440,7 tys

  96,5(1.6%)

  337,1 tys

  74,2(1%)

  353,3 tys

  77,9(0.8%)

  1,4 mln

  302(3.6%)

  674,1 tys

  152(1.5%)

  1,2 mln

  281(2.5%)

  782,0 tys

  180(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  250,2 tys

  54,9(1.2%)

  238,8 tys

  52,3(0.9%)

  232,0 tys

  51,1(0.7%)

  261,8 tys

  57,7(0.6%)

  410,8 tys

  91,5(1.1%)

  340,9 tys

  76,7(0.8%)

  233,5 tys

  52,9(0.5%)

  639,8 tys

  147(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  690,7 tys

  151(3.2%)

  697,1 tys

  153(2.6%)

  356,6 tys

  78,5(1.1%)

  372,1 tys

  82,1(0.9%)

  292,1 tys

  65,1(0.8%)

  373,5 tys

  84,0(0.8%)

  330,2 tys

  74,8(0.7%)

  347,6 tys

  80,0(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  134,2 tys

  29,4(0.6%)

  96,6 tys

  21,2(0.4%)

  92,1 tys

  20,3(0.3%)

  152,0 tys

  33,5(0.4%)

  122,6 tys

  27,3(0.3%)

  148,4 tys

  33,4(0.3%)

  204,1 tys

  46,2(0.4%)

  229,8 tys

  52,9(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  441,9 tys

  96,9(2.1%)

  455,6 tys

  99,8(1.7%)

  429,8 tys

  94,6(1.3%)

  386,0 tys

  85,1(0.9%)

  354,6 tys

  79,0(0.9%)

  379,4 tys

  85,4(0.8%)

  437,7 tys

  99,1(0.9%)

  91,3 tys

  21,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  74,2 tys

  16,3(0.3%)

  85,5 tys

  18,7(0.3%)

  113,6 tys

  25,0(0.3%)

  75,5 tys

  16,6(0.2%)

  48,7 tys

  10,9(0.1%)

  61,6 tys

  13,9(0.1%)

  100,8 tys

  22,8(0.2%)

  44,6 tys

  10,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,0 tys

  11,2(0.2%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  54,4 tys

  12,0(0.1%)

  54,5 tys

  12,1(0.1%)

  44,4 tys

  10,0(0.1%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zdunach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zdun według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zduny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zdun według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,1 mln

  3,0 tys(100%)

  28,1 mln

  3,8 tys(100%)

  32,7 mln

  4,4 tys(100%)

  34,9 mln

  4,6 tys(100%)

  39,8 mln

  5,3 tys(100%)

  47,7 mln

  6,3 tys(100%)

  50,1 mln

  6,6 tys(100%)

  48,1 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,6 mln

  1,7 tys(34.3%)

  8,2 mln

  1,8 tys(29.2%)

  8,7 mln

  1,9 tys(26.7%)

  9,6 mln

  2,1 tys(27.6%)

  11,2 mln

  2,5 tys(28.1%)

  12,6 mln

  2,8 tys(26.4%)

  13,3 mln

  3,0 tys(26.6%)

  17,0 mln

  3,9 tys(35.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,2 mln

  2,0 tys(41.6%)

  10,0 mln

  2,2 tys(35.5%)

  10,0 mln

  2,2 tys(30.5%)

  10,1 mln

  2,2 tys(28.9%)

  10,8 mln

  2,4 tys(27.2%)

  13,4 mln

  3,0 tys(28.1%)

  13,5 mln

  3,0 tys(26.9%)

  11,0 mln

  2,5 tys(22.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 mln

  1,2 tys(10.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  68,6 tys

  15,0(0.3%)

  66,1 tys

  14,5(0.2%)

  116,2 tys

  25,6(0.4%)

  2,3 mln

  497(6.5%)

  2,9 mln

  656(7.4%)

  2,3 mln

  523(4.9%)

  1,7 mln

  385(3.4%)

  2,5 mln

  564(5.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  689,8 tys

  151(3.1%)

  777,3 tys

  170(2.8%)

  896,3 tys

  197(2.7%)

  1,4 mln

  302(3.9%)

  1,1 mln

  248(2.8%)

  1,7 mln

  386(3.6%)

  1,1 mln

  256(2.3%)

  1,2 mln

  283(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  582(12%)

  7,3 mln

  1,6 tys(26.2%)

  311,0 tys

  68,5(1%)

  341,3 tys

  75,3(1%)

  337,0 tys

  75,1(0.8%)

  386,2 tys

  86,9(0.8%)

  418,5 tys

  94,7(0.8%)

  1,1 mln

  260(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  299,6 tys

  65,7(1.4%)

  543,2 tys

  119(1.9%)

  1,0 mln

  227(3.2%)

  401,1 tys

  88,5(1.1%)

  349,9 tys

  78,0(0.9%)

  287,7 tys

  64,7(0.6%)

  5,4 mln

  1,2 tys(10.8%)

  906,4 tys

  209(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  277,0 tys

  60,7(1.3%)

  335,3 tys

  73,5(1.2%)

  279,9 tys

  61,6(0.9%)

  286,0 tys

  63,1(0.8%)

  509,3 tys

  114(1.3%)

  753,2 tys

  169(1.6%)

  475,1 tys

  108(0.9%)

  885,9 tys

  204(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  109,3 tys

  24,0(0.5%)

  91,2 tys

  20,0(0.3%)

  2,0 mln

  446(6.2%)

  826,2 tys

  182(2.4%)

  136,1 tys

  30,3(0.3%)

  481,2 tys

  108(1%)

  98,4 tys

  22,3(0.2%)

  407,7 tys

  93,8(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  864,4 tys

  190(3.9%)

  637,9 tys

  140(2.3%)

  477,1 tys

  105(1.5%)

  471,8 tys

  104(1.4%)

  437,6 tys

  97,5(1.1%)

  422,0 tys

  94,9(0.9%)

  453,0 tys

  103(0.9%)

  380,8 tys

  87,6(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  230,5 tys

  50,5(1%)

  19,3 tys

  4,2(0.1%)

  17,8 tys

  3,9(0.1%)

  82,4 tys

  18,2(0.2%)

  90,5 tys

  20,2(0.2%)

  15,6 tys

  3,5(0%)

  134,0 tys

  30,3(0.3%)

  129,7 tys

  29,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  66,4 tys

  14,6(0.3%)

  51,6 tys

  11,3(0.2%)

  47,9 tys

  10,5(0.1%)

  41,2 tys

  9,1(0.1%)

  44,5 tys

  9,9(0.1%)

  44,6 tys

  10,0(0.1%)

  39,0 tys

  8,8(0.1%)

  45,4 tys

  10,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,5 tys

  9,2(0.1%)

  5,4 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,7 tys

  4,9(0%)

  33,9 tys

  7,8(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,0 tys

  3,3(0.1%)

  22,0 tys

  4,8(0.1%)

  16,8 tys

  3,7(0.1%)

  25,4 tys

  5,6(0.1%)

  678,9 tys

  151(1.7%)

  1,6 mln

  350(3.3%)

  499,7 tys

  113(1%)

  33,2 tys

  7,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  19,1 tys

  4,2(0.1%)

  12,5 tys

  2,7(0%)

  14,7 tys

  3,2(0%)

  14,7 tys

  3,3(0%)

  210,6 tys

  46,9(0.5%)

  574,2 tys

  129(1.2%)

  7,8 tys

  1,8(0%)

  26,9 tys

  6,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,7 tys

  0,6(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  7,7 tys

  1,7(0%)

  7,7 tys

  1,7(0%)

  8,0 tys

  1,8(0%)

  8,6 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  2,9 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,0 tys

  11,2(0.2%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  54,4 tys

  12,0(0.2%)

  54,5 tys

  12,1(0.1%)

  44,4 tys

  10,0(0.1%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,8 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  5,3(0%)

  11,8

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,1 tys

  8,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zduny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 111 mieszkańców Zdun jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 504 kobiet oraz 606 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 23,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców Zdun, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,4% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Zdun mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zdunach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,1%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2021 w Zdunach mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 336 dzieci (163 dziewczynki oraz 173 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zdunach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 234 dzieci (127 dziewczynek oraz 107 chłopców). Dostępnych było 250 miejsc.

  19,2% mieszkańców Zdun w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,0% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 516 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,42 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 405 uczniów (198 kobiet oraz 207 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zdunach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 383 uczniów (183 kobiety oraz 200 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,19.

  W Zdunach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 33 uczniów (14 kobiet oraz 19 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (19,6% wśród dziewczyn i 18,9% wśród chłopaków). 16,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,0% mieszkańców Zdun w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Zduny
  16,1%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,2%
  Województwo
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Zduny
  8,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Zduny
  23,7%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 22,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Zduny
  31,2%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,4%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 13,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1516 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 516,0
  Wielkopolskie
  902,0
  Polska
  883,0
 • 0,42 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Zduny
  0,42
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 346 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zduny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 336 Dzieci
 • 163 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 173 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 56 3 lata
 • 56
 • 77 4 lata
 • 77
 • 99 5 lata
 • 99
 • 91 6 lat
 • 91
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 30 3 lata
 • 30
 • 39 4 lata
 • 39
 • 44 5 lata
 • 44
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 38 4 lata
 • 38
 • 55 5 lata
 • 55
 • 52 6 lat
 • 52
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zdunach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zdunach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Zdunach
  Publiczne
  62 721-52-25
  62 721-52-25
  ul. Łacnowa 25
  63-760 Zduny
  1023614
  Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach
  Niepubliczne
  62 721-52-21
  ul. Kobylińska 21
  63-760 Zduny
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zduny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 405 Uczniowie
 • 198 Kobiety
  (uczniowie)
 • 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zduny
  18,4
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 32,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,19
  Województwo
  97,57
  Kraj
  95,71
 • 104,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Zduny
  104,16
  woj. wielkopolskie
  96,51
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zduny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zduny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zdunach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zdunach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół w Zdunach Szkoła Podstawowa w Zdunach
  Publiczna
  62 721-55-13
  62 721-57-71
  ul. Łacnowa 26
  63-760 Zduny
  19375-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zduny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Zduny
  16,5
  Wielkopolskie
  21,5
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zdunach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zdunach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Jan Kiliński)
  Publiczne
  62 721-57-23
  62 721-57-23
  ul. Strzelecka 10
  63-760 Zduny
  4114-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Jan Kiliński)
  Publiczna
  62 721-57-23
  62 721-57-23
  ul. STRZELECKA 10
  63-760 Zduny
  356-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zdunach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zduny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zduny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zduny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduny - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Zdunach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zdunach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zdunach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 67 (uczestnicy: 4 400)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 50 (uczestnicy: 2 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 185)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 47)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 38)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zdunach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 202 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 228 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 20
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zdunach działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 569 członków. Zarejestrowano 203 ćwiczących (mężczyźni: 147, kobiety: 56, chłopcy do lat 18: 121, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zdunach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zdunach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zdun znajduje się 32 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Zdunach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Zduny, st.1 ze średniowieczadnia 1968-10-15, wykaz dokumentów: 295/A z 1968-10-15; 344/Wlkp/C z 2008-08-22
  • Kościół z XVIII w.dnia 1933-03-07, wykaz dokumentów: A.K.I.11a/220 z 1933-03-07; 554/A z 1991-01-22
  • Ratusz z końca XVII w. (ul. Rynek 1)dnia 1953-08-01, wykaz dokumentów: KL.IV-73/46/53 z 1953-08-01
  • Kościół z 1791 - 1792 (ul. Sienkiewicza 7)dnia 1960-09-03, wykaz dokumentów: KL.III-885/43/60 z 1960-09-03
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 8)dnia 1968-09-19, wykaz dokumentów: 254/A z 1968-09-19
  • Kamienica z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 9)dnia 1968-09-19, wykaz dokumentów: 255/A z 1968-09-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1679 r. (ul. Jana Kazimierza 2)dnia 1968-09-19, wykaz dokumentów: 256/A z 1968-09-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Jana Kazimierza 9)dnia 1968-09-19, wykaz dokumentów: 257/A z 1968-09-19
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. Łacnowa 6)dnia 1968-09-21, wykaz dokumentów: 259/A z 1968-09-21
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. Łacnowa 7)dnia 1968-09-21, wykaz dokumentów: 260/A z 1968-09-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1703 r. (ul. Łacnowa 8)dnia 1968-09-21, wykaz dokumentów: 261/A z 1968-09-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1818 r. (ul. Łacnowa 13)dnia 1968-09-21, wykaz dokumentów: 262/A z 1968-09-21
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Łacnowa 18)dnia 1968-09-21, wykaz dokumentów: 263/A z 1968-09-21
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. Łacnowa 19)dnia 1968-09-21, wykaz dokumentów: 264/A z 1968-09-21
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. Łacnowa 21)dnia 1968-09-21, wykaz dokumentów: 265/A z 1968-09-21
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Sienkiewicza 17)dnia 1968-09-23, wykaz dokumentów: 268/A z 1968-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Mickiewicza 12)dnia 1968-09-23, wykaz dokumentów: 270/A z 1968-09-23; 1002/Wlkp/A z 2016-08-26
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. Mickiewicza 14)dnia 1968-09-23, wykaz dokumentów: 271/A z 1968-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1747 r. (ul. Mickiewicza 15)dnia 1968-09-23, wykaz dokumentów: 272/A z 1968-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. Mickiewicza 31)dnia 1968-09-23, wykaz dokumentów: 274/A z 1968-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. Mickiewicza 32)dnia 1968-09-23, wykaz dokumentów: 275/A z 1968-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1803 r. (ul. Mickiewicza 44)dnia 1968-09-23, wykaz dokumentów: 276/A z 1968-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. Plac Księdza Skargi 14)dnia 1968-09-30, wykaz dokumentów: 269/A z 1968-09-30
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 10)dnia 1968-09-30, wykaz dokumentów: 279/A z 1968-09-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1784 r. (ul. Plac Księdza Skargi 18)dnia 1968-09-30, wykaz dokumentów: 280/A z 1968-09-30
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Wrocławska 26)dnia 1968-09-30, wykaz dokumentów: 281/A z 1968-09-30
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Sienkiewicza 1)dnia 1968-10-12, wykaz dokumentów: 282/A z 1968-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Sienkiewicza 3)dnia 1968-10-12, wykaz dokumentów: 283/A z 1968-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1767 r. (ul. Plac Księdza Skargi 7)dnia 1968-10-12, wykaz dokumentów: 284/A z 1968-10-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1755 r. (ul. Wrocławska 7)dnia 1968-10-14, wykaz dokumentów: 286/A z 1968-10-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1759 r. (ul. Młynarska 4)dnia 1969-04-17, wykaz dokumentów: 513/A z 1969-04-17; brak numeru z 2000-12-12
  • Miasto z 1267 r.dnia 2008-03-13, wykaz dokumentów: 592/Wlkp/A z 2008-03-13
 • Formy ochrony przyrody w Zdunach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zdun znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zdunach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Baszków - florystyczny rezerwat przyrodyTyp: florystyczny, Data ustanowienia: 1959-08-22, Powierzchnia: 3.76 ha
  • Mszar Bogdaniec - torfowiskowy rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1996-02-07, Powierzchnia: 21.98 ha
  • Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar jest największym w Europie Środkowej skupieniem acidofilnych lasów liściastych różnego typu z pomnikowymi okazami dębów i buków często o wieku powyżej 200 lat o wysokich wartościach hodowlanych., Data ustanowienia: 1993-02-25
  • Dąbrowy Krotoszyńskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 34245.28 ha
  • Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 34225.2 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-03-06, Opis granicy: Rośnie w oddz. 157 Leśnictwa Rochy Obręb Baszków Nadleśnictwo Krotoszyn

Zduny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 16 wypadków drogowych w Zdunach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 368,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 46,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zdunach znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krotoszyńskiego.

  Powiat krotoszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zdunach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zdunach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 368,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  368,2
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 46,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  46,0
  Województwo
  103,3
  Kraj
  104,4
 • 345,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Zduny
  345,2
  Województwo
  1 203,8
  Cały kraj
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  12,5
  Województwo
  10,1
  Polska
  9,5
 • 93,75 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  93,8
  Wielkopolskie
  117,5
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zdunach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 729,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Zduny
  729,7 km
  Województwo
  848,7 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 8,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Zduny
  8,2 km
  woj. wielkopolskie
  7,3 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zduny przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zduny przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 281Linia kolejowa nr 281: Oleśnica - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Oleśnica - Oleśnica Rataje - Dąbrowa Oleśnicka - Dobroszyce - Grabowno Wielkie - Bukowice Trzebnickie - Krośnice - Wierzchowice - Milicz - Rakoniewice Milickie - Cieszków -Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Koźmin Wielkopolski - Obra Stara - Golina - Jarocin - Radlin Wielkopolski - Żerków - Orzechowo - Miłosław - Książno - Chwalibogowo - Września - Marzenin - Czerniejewo - Żydowo - Gębarzewo - Gniezno - Gniezno Winiary - Zdziechowa - Świątniki - Mieleszyn - Gącz - Janowiec Wielkopolski - Dąbrowa Międzylesie - Damasławek - Wapno - Rusiec - Kcynia - Szczepice - Studzienki - Nakło nad Notecią - Kozia Góra Krajeńska - Mrocza - Witosław - Rajgród - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Wysoka Krajeńska - Świdwie Sępoleńskie - Sępólno Krajeńskie - Kamień Krajeński - Obkas - Ogorzeliny - Chojnice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zdunach istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Asnyka

  ul. Bursztynowa

  ul. Hipolita Cegielskiego

  ul. Ignacego Jana Paderewskiego

  ul. Jana Kazimierza

  ul. Jaśminowa

  ul. Jutrosińska

  ul. Kobylińska

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kopernika

  ul. Krotoszyńska

  ul. Leśna

  ul. Liliowa

  ul. Masłowskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Młynarska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  Osiedle Grzybowe

  Osiedle Madalińskiego

  ul. Ostrowska

  ul. Piaskowa

  Plac 700-lecia

  Plac Kościuszki

  Plac Księdza Skargi

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Prusa

  ul. Przemysłowa

  ul. Reja

  ul. Rejtana

  ul. Reymonta

  ul. Rochowska

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Sieniutowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Strzelecka

  ul. Sulmierzycka

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Towarowa

  ul. Wiatraczna

  ul. Wieczorka

  ul. Wiosenna

  ul. Witosa

  ul. Wrocławska

  ul. Wrzosowa

  ul. Zacisze

  ul. ks. Bolesława Jaśkowskiego

  ul. Łacnowa