Województwo lubuskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. lubuskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 977 493 Liczba mieszkańców
 • 13 988 km² Powierzchnia
 • 73 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 63,5% Stopa urbanizacji
 • Gorzów Wlkp. Siedziba wojewody
 • 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. K. Jagiellończyka 8 Urząd Wojewódzki
 • Władysław Dajczyk Wojewoda
 • Zielona Góra Siedziba sejmiku
 • 65 - 057 ul. Podgórna 7 Urząd Marszałkowski
 • Elżbieta Polak Marszałek
 • F Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 08 TERYT (TERC)
Herb woj. lubuskie
Woj. lubuskie herb
Flaga woj. lubuskie
Woj. lubuskie flaga

Woj. lubuskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Woj. lubuskie ma 977 493 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców lubuskiego w 2050 roku wynosi 878 645, z czego 433 669 to kobiety, a 444 976 mężczyźni.

  Mieszkańcy lubuskiego zawarli w 2022 roku 3 967 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców lubuskiego jest stanu wolnego, 51,1% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Woj. lubuskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4 565. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,65 na 1000 mieszkańców lubuskiego. W 2022 roku urodziło się 7 090 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,8% zgonów w lubuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w lubuskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności lubuskiego przypada 11.86 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla Polski.

  W 2022 roku zarejestrowano 11 034 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 11 895 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla lubuskiego -861. W tym samym roku 494 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 404 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 90.

  59,4% mieszkańców lubuskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców lubuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 977 493 Liczba mieszkańców
 • 503 123 Kobiety
 • 474 370 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w lubuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w lubuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w lubuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców lubuskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 878 645 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 433 669 Kobiety
 • 444 976 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w lubuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w lubuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w lubuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców lubuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Lubuskie
  42,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. lubuskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców lubuskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. lubuskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. lubuskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. lubuskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Lubuskie
  30,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,1% Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  51,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 50,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Województwo
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • woj. lubuskie
  9,0%
  Polska
  7,6%
 • 9,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w lubuskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 3 967 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w lubuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -4 565 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 060 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 505 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • woj. lubuskie
  -4,7
  Cała Polska
  -3,8
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w lubuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w lubuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w lubuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w lubuskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 090 Urodzenia żywe
 • 3 502 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 588 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 31,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. lubuskie
  31,6
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 327 g Średnia waga noworodków
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 386 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Lubuskie
  3 327 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 5000g i więcej
 • 10
 • 58 Waga 4500g - 4999g
 • 58
 • 602 Waga 4000g - 4499g
 • 602
 • 2 070 Waga 3500g - 3999g
 • 2 070
 • 2 768 Waga 3000g - 3499g
 • 2 768
 • 1 126 Waga 2500g - 2999g
 • 1 126
 • 308 Waga 2000g - 2499g
 • 308
 • 98 Waga 1500g - 1999g
 • 98
 • 40 Waga 1000g - 1499g
 • 40
 • 30 Waga 600g - 999g
 • 30
 • 5 Waga poniżej 600g
 • 5
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. lubuskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. lubuskie
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Lubuskie
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w lubuskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 655 Zgony
 • 5 562 Kobiety
  (Zgony)
 • 6 093 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 25 Zgony niemowląt
 • 16 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 9 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 64,0%
  36,0%
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Województwo
  11,9
  Kraj
  11,9
 • 164,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. lubuskie
  164,4
  Cała Polska
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. lubuskie
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w lubuskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lubuskie
  41,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Województwo
  22,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • woj. lubuskie
  5,2%
  Kraj
  6,7%
 • 756 Zgony spowodowane COVID-19
 • 23,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  23,9
  Kraj
  15,8
 • 75,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  75,9
  Polska
  70,6
 • 262,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  262,9
  Polska
  280,1
 • 240,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,3
  Cała Polska
  253,9
 • 495,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 460,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 533,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. lubuskie
  495,7
  Cały kraj
  426,2
 • 123,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. lubuskie
  123,5
  Cały kraj
  62,9
 • 30,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. lubuskie
  30,7
  Kraj
  33,8
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  8,9
  Cały kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w lubuskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 313 Osoby w zamachach samobójczych
 • 94 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 219 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 221 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 92 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 139 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 22 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 117 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 87 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 52 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 32 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  32,0
  Cały kraj
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 24 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 24
 • 33 zażycie innych leków
 • 33
 • 18 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 18
 • 44 samookaleczenie powierzchniowe
 • 44
 • 20 rzucenie się z wysokości
 • 20
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 144 powieszenie się
 • 144
 • 5 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 5
 • 4 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 4
 • 2 uduszenie się
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 13 inny
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 120 powieszenie się
 • 120
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 4 inny
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 70 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 70
 • 9 choroba fizyczna
 • 9
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 29 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 29
 • 5 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 5
 • 35 zawód miłosny
 • 35
 • 8 problemy w szkole lub pracy
 • 8
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 9 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 9
 • 5 śmierć bliskiej osoby
 • 5
 • 8 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 8
 • 16 inna nie wymieniona
 • 16
 • 138 nieustalona
 • 138
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 19 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 19
 • 8 choroba fizyczna
 • 8
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 6 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 6
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 88 nieustalona
 • 88
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 32 13-18 lat
 • 32
 • 31 19-24 lat
 • 31
 • 30 25-29 lat
 • 30
 • 132 30-49 lat
 • 132
 • 66 50-60 lat
 • 66
 • 21 70 lat i więcej
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 11 25-29 lat
 • 11
 • 58 30-49 lat
 • 58
 • 40 50-60 lat
 • 40
 • 17 70 lat i więcej
 • 17
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy39
  • pod wpływem alkoholu93
  • pod wpływem środków odurzających6
  • pod wpływem leków34
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony149
 • 39 trzeźwy
 • 93 pod wpływem alkoholu
 • 6 pod wpływem środków odurzających
 • 34 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 149 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony120
 • 5 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 120 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 121 kawaler/panna
 • 121
 • 83 żonaty/zamężna
 • 83
 • 20 konkubinat
 • 20
 • 10 wdowiec/wdowa
 • 10
 • 24 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 24
 • 1 separacja
 • 1
 • 54 nieustalony
 • 54
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 40 kawaler/panna
 • 40
 • 46 żonaty/zamężna
 • 46
 • 7 konkubinat
 • 7
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 18 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 18
 • 1 separacja
 • 1
 • 23 nieustalony
 • 23
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne7
  • podstawowe i gimnazjalne28
  • zasadnicze zawodowe13
  • średnie14
  • wyższe6
  • nieustalony245
 • 7 podstawowe niepełne
 • 28 podstawowe i gimnazjalne
 • 13 zasadnicze zawodowe
 • 14 średnie
 • 6 wyższe
 • 245 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne4
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie6
  • wyższe1
  • nieustalony114
 • 4 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 1 wyższe
 • 114 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 65 praca
 • 65
 • 35 na utrzymaniu innej osoby
 • 35
 • 7 renta
 • 7
 • 17 emerytura
 • 17
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 19 bez stałego źródła utrzymania
 • 19
 • 169 nieustalony
 • 169
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 31 praca
 • 31
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 5 renta
 • 5
 • 14 emerytura
 • 14
 • 9 bez stałego źródła utrzymania
 • 9
 • 71 nieustalony
 • 71
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 034 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 666 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 368 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 494 Zameldowania z zagranicy
 • 234 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 260 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 895 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 143 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 752 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 404 Wymeldowania za granicę
 • 135 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 269 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -771 Saldo migracji
 • -378 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -393 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -861 Saldo migracji wewnętrznych
 • -477 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -384 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 90 Saldo migracji zagranicznych
 • 99 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w lubuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. lubuskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubuskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w lubuskim oddano do użytku 5 850 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,97 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w lubuskim to 400 458 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 409 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do średniej dla całej Polski.

  56,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,6% na cele indywidualne, 0,8% jako mieszkania spółdzielcze, lokale społeczne czynszowe (0,7%), mieszkania komunalne (0,2%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w lubuskim to 3,88 i jest porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w lubuskim to 88,00 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,67% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,22% mieszkań posiada łazienkę, 86,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,98% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w lubuskim 6 241 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 951 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 798 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 2 307 transakcji (mediana cen - 5 222 zł/m2, średnia - 5 285 zł/m2), a na rynku wtórnym 3 934 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 547 zł/m2, średnia - 4 497 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 951 zł
 • Lubuskie
  4 951 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 4 951 zł Ogółem
 • 4 951 zł
 • 4 937 zł do 40 m2
 • 4 937 zł
 • 5 012 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 012 zł
 • 4 952 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 952 zł
 • 4 079 zł od 80,1 m2
 • 4 079 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 798 zł
 • woj. lubuskie
  4 798 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 798 zł Ogółem
 • 4 798 zł
 • 4 912 zł do 40 m2
 • 4 912 zł
 • 4 951 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 951 zł
 • 4 809 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 809 zł
 • 4 089 zł od 80,1 m2
 • 4 089 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6 241
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 636
  • od 40,1 do 60 m23 010
  • od 60,1 do 80 m21 177
  • od 80,1 m2418
 • 1 636 do 40 m2
 • 3 010 od 40,1 do 60 m2
 • 1 177 od 60,1 do 80 m2
 • 418 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w lubuskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 222 zł
 • Województwo
  5 222 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 5 222 zł Ogółem
 • 5 222 zł
 • 5 155 zł do 40 m2
 • 5 155 zł
 • 5 338 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 338 zł
 • 5 192 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 192 zł
 • 4 688 zł od 80,1 m2
 • 4 688 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 285 zł
 • woj. lubuskie
  5 285 zł
  Cały kraj
  7 466 zł
 • 5 285 zł Ogółem
 • 5 285 zł
 • 5 285 zł do 40 m2
 • 5 285 zł
 • 5 428 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 428 zł
 • 5 346 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 346 zł
 • 4 671 zł od 80,1 m2
 • 4 671 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 2 307
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2487
  • od 40,1 do 60 m21 186
  • od 60,1 do 80 m2477
  • od 80,1 m2157
 • 487 do 40 m2
 • 1 186 od 40,1 do 60 m2
 • 477 od 60,1 do 80 m2
 • 157 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 547 zł
 • Województwo
  4 547 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 4 547 zł Ogółem
 • 4 547 zł
 • 4 620 zł do 40 m2
 • 4 620 zł
 • 4 675 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 675 zł
 • 4 526 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 526 zł
 • 3 589 zł od 80,1 m2
 • 3 589 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 497 zł
 • Województwo
  4 497 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 4 497 zł Ogółem
 • 4 497 zł
 • 4 740 zł do 40 m2
 • 4 740 zł
 • 4 647 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 647 zł
 • 4 440 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 440 zł
 • 3 706 zł od 80,1 m2
 • 3 706 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 934
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 149
  • od 40,1 do 60 m21 824
  • od 60,1 do 80 m2700
  • od 80,1 m2261
 • 1 149 do 40 m2
 • 1 824 od 40,1 do 60 m2
 • 700 od 60,1 do 80 m2
 • 261 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 400 458 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 408,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Lubuskie
  408,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Lubuskie
  73,40 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  30,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Województwo
  3,86
  Kraj
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Województwo
  2,45
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Lubuskie
  0,63
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 850 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Województwo
  5,97
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 22 670 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • woj. lubuskie
  3,88
  Cała Polska
  3,89
 • 23,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Lubuskie
  23,13
  Cała Polska
  24,56
 • 514 998 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 88,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • woj. lubuskie
  88,0 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • woj. lubuskie
  0,53 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Województwo
  98,45%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Lubuskie
  96,67%
  Cała Polska
  95,18%
 • 95,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Lubuskie
  95,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 86,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Województwo
  86,22%
  Polska
  85,83%
 • 58,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. lubuskie
  58,98%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Woj. lubuskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W lubuskim na 1000 mieszkańców pracuje 239osób . Jest to mniej od wartości dla kraju. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w lubuskim wynosiło w 2023 roku 4,3% (4,3% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubuskim wynosiło 6 014,38 PLN, co odpowiada 89.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców lubuskiego 87 880 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 80 461 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 419.

  7,4% aktywnych zawodowo mieszkańców lubuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,6% w przemyśle i budownictwie, a 23,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 239 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  239,0
  Kraj
  259,0
 • 5,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,2% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • Województwo
  4,3%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w lubuskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w lubuskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w lubuskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 287 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. lubuskie
  6 014 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w lubuskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 87 880 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 80 461 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 419 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,6% Przemysł i budownictwo
 • 24,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 25,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,8% Pozostałe
 • 45,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w lubuskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 235 107 Pracujący ogółem
 • 117 413 Kobiety
 • 117 694 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w lubuskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. lubuskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  68,4
  Cały kraj
  69,0
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. lubuskie
  38,0
  Cały kraj
  38,2
 • 124,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • woj. lubuskie
  124,8
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. lubuskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W lubuskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 130 717 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 93 129 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 805 nowych podmiotów, a 6 441 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (11 779) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8 850) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (11 615) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (4 969) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w lubuskim najwięcej (10 313) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (126 731) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (3 080) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (33 165) podmiotów, a 72,3% (94 472) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w lubuskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 130 717 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 080 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33 165 Przemysł i budownictwo
 • 94 472 Pozostała działalność
 • 9 805 Podmioty nowo zarejestrowane w lubuskim w 2023 roku
 • 6 441 Podmioty wyrejestrowane w lubuskim w 2023 roku
 • 93 129 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 126 731 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 126 731
 • 3 189 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3 189
 • 716 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 716
 • 73 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 73
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 8
 • 130 636 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 130 636
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 314 Spółdzielnie ogółem
 • 314
 • 11 969 Spółki handlowe ogółem
 • 11 969
 • 1 669  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 669
 • 103  Spółki handlowe - akcyjne
 • 103
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 12    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 10 313  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10 313
 • 1 597    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 597
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 6 088 Spółki cywilne ogółem
 • 6 088
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 93 129 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 20 772 Budownictwo
 • 20 772
 • 20 391 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 20 391
 • 7 947 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7 947
 • 7 279 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7 279
 • 6 799 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6 799
 • 6 398 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6 398
 • 5 531 Pozostała działalność
 • 5 531
 • 3 372 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3 372
 • 2 765 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2 765
 • 2 690 Informacja i komunikacja
 • 2 690
 • 2 405 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2 405
 • 2 241 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 241
 • 2 157 Edukacja
 • 2 157
 • 1 133 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 133
 • 911 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 911
 • 232 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 232
 • 56 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 56
 • 39 Górnictwo i wydobywanie
 • 39
 • 10 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 10
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubuskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w lubuskim stwierdzono 24 654 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,09 przestępstw. Jest to wartość większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w lubuskim wynosi 67,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców lubuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,56 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 12,99 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,78 (57%), drogowe - 2,49 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. lubuskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 654 Przestępstwa ogółem
 • 24 654
 • 16 268 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 16 268
 • 4 696 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 4 696
 • 2 446 Przestępstwa drogowe
 • 2 446
 • 507 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 507
 • 12 768 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 12 768
 • 25,09 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. lubuskie
  25,09
  Polska
  22,81
 • 16,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lubuskie
  16,56
  Kraj
  12,98
 • 4,78 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Lubuskie
  4,78
  Cała Polska
  6,99
 • 2,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  2,49
  Polska
  1,82
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  0,52
  Cały kraj
  0,35
 • 12,99 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Lubuskie
  12,99
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. lubuskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • woj. lubuskie
  68%
  Kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. lubuskie
  64%
  Cała Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Lubuskie
  58%
  Cały kraj
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Lubuskie
  96%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • woj. lubuskie
  88%
  Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • woj. lubuskie
  48%
  Cały kraj
  51%

Woj. lubuskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu lubuskiego wyniosła w 2022 roku 686,2 mln złotych, co daje 698 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu lubuskiego - 44.9% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (20.7%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 225,5 mln złotych, czyli 32,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu lubuskiego wyniosła w 2022 roku 684,6 mln złotych, co daje 697 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). W budżecie lubuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 71,7 złotych na mieszkańca (10,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 162 złotych na mieszkańca (23,3%).
 • Wydatki budżetu w lubuskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu lubuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. lubuskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu lubuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  491,4 mln

  482(100%)

  386,4 mln

  380(100%)

  477,1 mln

  469(100%)

  452,7 mln

  446(100%)

  525,1 mln

  518(100%)

  622,7 mln

  625(100%)

  548,4 mln

  554(100%)

  686,2 mln

  698(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  202,2 mln

  199(41.2%)

  160,9 mln

  158(41.6%)

  197,3 mln

  194(41.4%)

  220,1 mln

  217(48.6%)

  238,7 mln

  236(45.5%)

  246,0 mln

  244(39.5%)

  204,1 mln

  204(37.2%)

  307,9 mln

  314(44.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  67,2 mln

  66,0(13.7%)

  65,1 mln

  63,9(16.8%)

  76,7 mln

  75,4(16.1%)

  85,3 mln

  84,1(18.8%)

  84,4 mln

  83,5(16.1%)

  80,8 mln

  80,2(13%)

  86,8 mln

  86,9(15.8%)

  142,2 mln

  145(20.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  17,6 mln

  17,3(3.6%)

  21,5 mln

  21,2(5.6%)

  41,3 mln

  40,6(8.7%)

  30,7 mln

  30,3(6.8%)

  56,8 mln

  56,2(10.8%)

  132,6 mln

  132(21.3%)

  75,6 mln

  75,7(13.8%)

  54,6 mln

  55,7(8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  35,6 mln

  35,0(7.3%)

  32,0 mln

  31,4(8.3%)

  32,1 mln

  31,6(6.7%)

  32,4 mln

  31,9(7.2%)

  43,4 mln

  43,0(8.3%)

  48,4 mln

  48,0(7.8%)

  41,0 mln

  41,0(7.5%)

  49,3 mln

  50,3(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  14,4 mln

  14,2(2.9%)

  10,8 mln

  10,6(2.8%)

  18,3 mln

  18,0(3.8%)

  21,2 mln

  20,9(4.7%)

  26,4 mln

  26,1(5%)

  25,1 mln

  25,0(4%)

  24,0 mln

  24,0(4.4%)

  22,8 mln

  23,3(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,8 mln

  17,5(3.6%)

  16,4 mln

  16,1(4.2%)

  16,9 mln

  16,6(3.5%)

  16,7 mln

  16,5(3.7%)

  17,3 mln

  17,1(3.3%)

  19,3 mln

  19,1(3.1%)

  22,4 mln

  22,4(4.1%)

  22,0 mln

  22,4(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,0 mln

  12,8(2.7%)

  5,6 mln

  5,5(1.4%)

  7,4 mln

  7,3(1.6%)

  7,7 mln

  7,6(1.7%)

  16,9 mln

  16,7(3.2%)

  9,4 mln

  9,4(1.5%)

  13,5 mln

  13,5(2.5%)

  15,3 mln

  15,6(2.2%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  17,0 mln

  16,7(3.5%)

  2,4 mln

  2,3(0.6%)

  1,3 mln

  1,3(0.3%)

  1,9 mln

  1,9(0.4%)

  2,5 mln

  2,4(0.5%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  850,6 tys

  0,9(0.2%)

  14,9 mln

  15,2(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  6,5 mln

  6,4(1.3%)

  6,2 mln

  6,1(1.6%)

  6,2 mln

  6,1(1.3%)

  6,1 mln

  6,0(1.3%)

  6,0 mln

  5,9(1.1%)

  5,5 mln

  5,4(0.9%)

  4,3 mln

  4,3(0.8%)

  12,6 mln

  12,8(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  78,0 mln

  76,6(15.9%)

  49,2 mln

  48,4(12.7%)

  62,6 mln

  61,6(13.1%)

  11,0 mln

  10,9(2.4%)

  11,9 mln

  11,7(2.3%)

  10,1 mln

  10,0(1.6%)

  10,6 mln

  10,6(1.9%)

  11,6 mln

  11,9(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,1 mln

  5,1(1%)

  5,1 mln

  5,0(1.3%)

  4,7 mln

  4,6(1%)

  4,7 mln

  4,6(1%)

  5,2 mln

  5,2(1%)

  6,0 mln

  6,0(1%)

  6,1 mln

  6,1(1.1%)

  8,4 mln

  8,6(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  25,2 tys

  0,0(0%)

  36,8 tys

  0,0(0%)

  112,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  0,3(0.1%)

  100,0 tys

  0,1(0%)

  100,0 tys

  0,1(0%)

  6,9 mln

  7,0(1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  3,9(0.8%)

  3,7 mln

  3,6(1%)

  1,6 mln

  1,6(0.3%)

  2,0 mln

  1,9(0.4%)

  3,5 mln

  3,4(0.7%)

  19,3 mln

  19,2(3.1%)

  14,3 mln

  14,3(2.6%)

  3,7 mln

  3,8(0.5%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  1,5 mln

  1,4(0.4%)

  1,3 mln

  1,3(0.3%)

  1,4 mln

  1,4(0.3%)

  1,5 mln

  1,5(0.3%)

  1,8 mln

  1,8(0.3%)

  1,6 mln

  1,6(0.3%)

  2,7 mln

  2,8(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  1,8(0.4%)

  1,7 mln

  1,6(0.4%)

  2,2 mln

  2,1(0.5%)

  4,2 mln

  4,1(0.9%)

  2,9 mln

  2,9(0.5%)

  4,0 mln

  4,0(0.6%)

  2,6 mln

  2,6(0.5%)

  1,7 mln

  1,8(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  320,3 tys

  0,3(0.1%)

  571,3 tys

  0,6(0.1%)

  193,7 tys

  0,2(0%)

  328,4 tys

  0,3(0.1%)

  318,6 tys

  0,3(0.1%)

  6,1 mln

  6,1(1%)

  28,2 mln

  28,2(5.1%)

  1,3 mln

  1,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,7 mln

  5,6(1.2%)

  336,8 tys

  0,3(0.1%)

  401,9 tys

  0,4(0.1%)

  2,1 mln

  2,1(0.5%)

  366,1 tys

  0,4(0.1%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  1,2 mln

  1,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  1,0(0.2%)

  1,3 mln

  1,3(0.3%)

  814,2 tys

  0,8(0.2%)

  653,6 tys

  0,6(0.1%)

  766,3 tys

  0,8(0.1%)

  700,0 tys

  0,7(0.1%)

  853,0 tys

  0,9(0.2%)

  799,8 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  1,8(0.4%)

  636,1 tys

  0,6(0.2%)

  296,0 tys

  0,3(0.1%)

  416,7 tys

  0,4(0.1%)

  2,0 mln

  2,0(0.4%)

  724,7 tys

  0,7(0.1%)

  2,3 mln

  2,4(0.4%)

  546,2 tys

  0,6(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  894,3 tys

  0,9(0.2%)

  689,7 tys

  0,7(0.2%)

  654,3 tys

  0,6(0.1%)

  532,5 tys

  0,5(0.1%)

  499,5 tys

  0,5(0.1%)

  449,7 tys

  0,4(0.1%)

  401,5 tys

  0,4(0.1%)

  461,2 tys

  0,5(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  16,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 mln

  1,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  443,7 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  16,3 tys

  0,0(0%)

  900,0 tys

  0,9(0.2%)

  720,0 tys

  0,7(0.2%)

  1,6 mln

  1,6(0.3%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w lubuskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu lubuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. lubuskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu lubuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  489,4 mln

  480(100%)

  430,7 mln

  423(100%)

  440,7 mln

  433(100%)

  428,1 mln

  422(100%)

  489,1 mln

  483(100%)

  616,1 mln

  618(100%)

  618,2 mln

  625(100%)

  684,6 mln

  697(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  162,2 mln

  159(33.1%)

  138,4 mln

  136(32.1%)

  169,7 mln

  167(38.5%)

  193,7 mln

  191(45.3%)

  242,8 mln

  240(49.6%)

  344,0 mln

  342(55.8%)

  284,8 mln

  285(46.1%)

  336,3 mln

  343(49.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  108,3 mln

  106(22.1%)

  117,5 mln

  115(27.3%)

  133,9 mln

  132(30.4%)

  143,2 mln

  141(33.5%)

  140,9 mln

  139(28.8%)

  169,6 mln

  168(27.5%)

  249,8 mln

  250(40.4%)

  231,7 mln

  236(33.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  117,5 mln

  115(24%)

  117,5 mln

  116(27.3%)

  64,4 mln

  63,3(14.6%)

  67,3 mln

  66,4(15.7%)

  75,2 mln

  74,3(15.4%)

  38,2 mln

  37,9(6.2%)

  44,0 mln

  44,0(7.1%)

  73,9 mln

  75,4(10.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  2,1(0.4%)

  1,4 mln

  1,4(0.3%)

  4,0 mln

  4,0(0.9%)

  1,1 mln

  1,1(0.3%)

  3,2 mln

  3,2(0.7%)

  9,4 mln

  9,4(1.5%)

  6,0 mln

  6,0(1%)

  9,8 mln

  10,0(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  67,0 mln

  65,8(13.7%)

  40,2 mln

  39,5(9.3%)

  53,6 mln

  52,7(12.2%)

  8,5 mln

  8,4(2%)

  8,8 mln

  8,7(1.8%)

  8,1 mln

  8,1(1.3%)

  8,6 mln

  8,6(1.4%)

  9,4 mln

  9,6(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  3,3(0.7%)

  2,3 mln

  2,3(0.5%)

  3,1 mln

  3,1(0.7%)

  3,6 mln

  3,6(0.9%)

  4,8 mln

  4,8(1%)

  4,9 mln

  4,9(0.8%)

  6,3 mln

  6,3(1%)

  5,6 mln

  5,7(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,9 mln

  10,8(2.2%)

  4,9 mln

  4,8(1.1%)

  2,9 mln

  2,8(0.6%)

  3,3 mln

  3,3(0.8%)

  3,7 mln

  3,7(0.8%)

  6,2 mln

  6,2(1%)

  2,5 mln

  2,5(0.4%)

  4,7 mln

  4,8(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  8,5 mln

  8,4(1.7%)

  1,5 mln

  1,4(0.3%)

  873,1 tys

  0,9(0.2%)

  960,2 tys

  0,9(0.2%)

  1,0 mln

  1,0(0.2%)

  4,5 mln

  4,4(0.7%)

  4,0 mln

  4,0(0.7%)

  3,2 mln

  3,3(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  680,2 tys

  0,7(0.1%)

  350,5 tys

  0,3(0.1%)

  272,0 tys

  0,3(0.1%)

  244,1 tys

  0,2(0.1%)

  654,0 tys

  0,6(0.1%)

  1,7 mln

  1,7(0.3%)

  2,0 mln

  2,0(0.3%)

  1,7 mln

  1,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  262,5 tys

  0,3(0.1%)

  191,2 tys

  0,2(0%)

  273,9 tys

  0,3(0.1%)

  358,5 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  1,0(0.2%)

  2,2 mln

  2,2(0.4%)

  2,0 mln

  2,0(0.3%)

  1,7 mln

  1,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  1,0(0.2%)

  1,3 mln

  1,2(0.3%)

  986,5 tys

  1,0(0.2%)

  862,4 tys

  0,9(0.2%)

  831,0 tys

  0,8(0.2%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  1,2 mln

  1,2(0.2%)

  1,2 mln

  1,2(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,0 mln

  1,0(0.2%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  975,1 tys

  1,0(0.2%)

  834,7 tys

  0,8(0.2%)

  843,7 tys

  0,8(0.2%)

  857,7 tys

  0,9(0.1%)

  701,8 tys

  0,7(0.1%)

  886,2 tys

  0,9(0.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  2,0(0.4%)

  2,0 mln

  2,0(0.5%)

  55,2 tys

  0,1(0%)

  215,7 tys

  0,2(0.1%)

  468,2 tys

  0,5(0.1%)

  22,0 mln

  21,9(3.6%)

  1,1 mln

  1,1(0.2%)

  769,4 tys

  0,8(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  894,4 tys

  0,9(0.2%)

  689,5 tys

  0,7(0.2%)

  654,3 tys

  0,6(0.1%)

  514,7 tys

  0,5(0.1%)

  499,5 tys

  0,5(0.1%)

  449,7 tys

  0,4(0.1%)

  401,5 tys

  0,4(0.1%)

  461,2 tys

  0,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  526,6 tys

  0,5(0.1%)

  384,0 tys

  0,4(0.1%)

  361,7 tys

  0,4(0.1%)

  352,5 tys

  0,3(0.1%)

  384,2 tys

  0,4(0.1%)

  465,4 tys

  0,5(0.1%)

  419,0 tys

  0,4(0.1%)

  435,3 tys

  0,4(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,2 mln

  1,2(0.3%)

  78,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  431

  0,0(0%)

  383,2 tys

  0,4(0.1%)

  477,6 tys

  0,5(0.1%)

  402,9 tys

  0,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  501

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  275,0 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  44,6 tys

  0,0(0%)

  268,2 tys

  0,3(0.1%)

  6,0

  0,0(0%)

  142,2 tys

  0,1(0%)

  76,6 tys

  0,1(0%)

  86,1 tys

  0,1(0%)

  1,3 mln

  1,3(0.2%)

  173,7 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  947,7 tys

  0,9(0.2%)

  408,6 tys

  0,4(0.1%)

  2,1 mln

  2,1(0.5%)

  640,8 tys

  0,6(0.1%)

  2,1 mln

  2,1(0.4%)

  304,2 tys

  0,3(0%)

  839,5 tys

  0,8(0.1%)

  146,3 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  773,3 tys

  0,8(0.2%)

  243,4 tys

  0,2(0.1%)

  254,8 tys

  0,3(0.1%)

  278,6 tys

  0,3(0.1%)

  335,8 tys

  0,3(0.1%)

  159,5 tys

  0,2(0%)

  60,3 tys

  0,1(0%)

  131,8 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  329

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,0(0%)

  741

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,0(0%)

  62,2 tys

  0,1(0%)

  31,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  443,7 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. lubuskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 224 393 mieszkańców lubuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 109 301 kobiet oraz 115 090 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców lubuskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy lubuskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w lubuskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,7%) oraz średnie zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w lubuskim mieściło się 315 przedszkoli, w których do 1 514 oddziałów uczęszczało 32 968 dzieci (16 206 dziewczynek oraz 16 762 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w lubuskim mieściło się 213 przedszkoli, w których do 870 oddziałów uczęszczało 21 027 dzieci (10 281 dziewczynek oraz 10 746 chłopców). Dostępnych było 20 856 miejsc.

  17,5% mieszkańców lubuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 929 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 348 szkół podstawowych, w których w 4 728 oddziałach uczyło się 82 714 uczniów (39 907 kobiet oraz 42 807 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w lubuskim placówkę miało 348 szkół podstawowych, w których w 3 323 oddziałach uczyło się 61 375 uczniów (29 622 kobiety oraz 31 753 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,69.

  W lubuskim znajduje się 70 licea ogólnokształcące, w których w 658 oddziałach uczyło się 17 424 uczniów (10 839 kobiet oraz 6 585 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 3 765 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w lubuskim placówkę miały 94 licea ogólnokształcące, w których w 681 oddziałach uczyło się 18 500 uczniów (11 064 kobiety oraz 7 436 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 6 229 absolwentów.

  W lubuskim znajduje się 55 Technik, w których w 846 oddziałach uczyło się 21 236 uczniów (9 216 kobiet oraz 12 020 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 3 159 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w lubuskim placówkę miały 73 Technika, w których w 669 oddziałach uczyło się 16 044 uczniów (6 626 kobiet oraz 9 418 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 2 885 absolwentów.

  W lubuskim znajduje się 59 Branżowych szkół I stopnia, w których w 321 oddziałach uczyło się 6 925 uczniów (2 346 kobiet oraz 4 579 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,5 uczniów. 21,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców lubuskiego w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • woj. lubuskie
  20,4%
  Kraj
  25,2%
 • 23,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lubuskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • woj. lubuskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Lubuskie
  12,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  21,0%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Województwo
  23,9%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Lubuskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lubuskie
  12,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Lubuskie
  3,5%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 929 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Lubuskie
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Województwo
  0,89
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 315Przedszkola
 • 153 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 8 Przedszkola specjalne
 • 1 514 Oddziały
 • 271 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 30 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 31 771 Miejsca
  (rok 2018)
 • 197 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. lubuskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 968 Dzieci
 • 16 206 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 762 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 352 2 lata i mniej
 • 352
 • 6 935 3 lata
 • 6 935
 • 8 188 4 lata
 • 8 188
 • 9 034 5 lata
 • 9 034
 • 8 243 6 lat
 • 8 243
 • 216 7 lat i więcej
 • 216
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 175 2 lata i mniej
 • 175
 • 3 489 3 lata
 • 3 489
 • 4 044 4 lata
 • 4 044
 • 4 409 5 lata
 • 4 409
 • 4 015 6 lat
 • 4 015
 • 74 7 lat i więcej
 • 74
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 177 2 lata i mniej
 • 177
 • 3 446 3 lata
 • 3 446
 • 4 144 4 lata
 • 4 144
 • 4 625 5 lata
 • 4 625
 • 4 228 6 lat
 • 4 228
 • 142 7 lat i więcej
 • 142
 • 4 675 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 2 179,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2 169,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 293,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 287,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14Punkty przedszkolne
 • 14 Oddziały
 • 692 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. lubuskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 182 Dzieci
 • 87 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 95 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 49 3 lata
 • 49
 • 61 4 lata
 • 61
 • 36 5 lata
 • 36
 • 29 6 lat
 • 29
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 23 3 lata
 • 23
 • 32 4 lata
 • 32
 • 15 5 lata
 • 15
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 26 3 lata
 • 26
 • 29 4 lata
 • 29
 • 21 5 lata
 • 21
 • 15 6 lat
 • 15
 •  
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. lubuskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 321Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 247 Oddziały
 • 81 045 Uczniowie
 • 39 323 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 722 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 10 284 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 934 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 350 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 553 Absolwenci
 • 6 850 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 703 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 480 Oddziały
 • 1 651 Uczniowie
 • 579 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 072 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,1%
  64,9%
 • 151 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 199 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 140 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,8%
  72,2%
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Województwo
  17,5
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,5
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,5
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,1
 • 3,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,4
 •  
 • 6 135,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 4 992,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 142,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 445,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 381,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,69 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  96,69
  Polska
  95,96
 • 94,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • woj. lubuskie
  94,98
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubuskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubuskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. lubuskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 577 Oddziały
 • 15 197 Uczniowie
 • 9 669 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 528 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 • 4 967 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 189 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 778 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 120 Absolwenci
 • 2 015 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 105 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 78 Oddziały
 • 2 203 Uczniowie
 • 1 152 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 051 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,3%
  47,7%
 • 645 Absolwenci
 • 358 Kobiety
  (absolwenci)
 • 287 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  26,5
  Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26,5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26,5
 • 26,2 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26,2
 • 8,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 8,0
 •  
 • 1 105,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 765,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 340,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Woj. lubuskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 846 Oddziały
 • 21 236 Uczniowie
 • 9 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 020 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,4%
  56,6%
 • 6 546 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 903 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 643 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 159 Absolwenci
 • 1 379 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 780 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Województwo
  25,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 1 577,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 978,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 599,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. lubuskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 144 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 094 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 050 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 54 Oddziały
 • 225 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Lubuskie
  21,6
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,6
 • 25,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,1
 • 4,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,2
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Woj. lubuskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 262 Oddziały
 • 5 819 Uczniowie
 • 4 353 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 466 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,8%
  25,2%
 • 4 573 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 338 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 235 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 315 Absolwenci
 • 1 026 Kobiety
  (absolwenci)
 • 289 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  22,2
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. lubuskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. lubuskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. lubuskie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubuskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w lubuskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w lubuskim znajdowało się 60 hoteli (6 ★★★★, 28 ★★★, 11 ★★, 9 , 6 w trakcie kategoryzacji), 10 moteli (3 ★★★, 5 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji) oraz 13 pensjonatów (1 ★★★★, 4 ★★★, 2 , 6 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 36
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 3)
  • ośrodki wczasowe: 21 (całoroczne: 7)
  • ośrodki kolonijne: 4 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 21 (całoroczne: 12)
  • hostele: 3 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 16 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 6 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 9 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 19 (całoroczne: 18)
  • kwatery agroturystyczne: 21 (całoroczne: 15)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 18 (całoroczne: 15)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 44
  • drzwi automatycznie otwierane: 21
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 27
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 37


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 72 (liczba sal: 125, liczba miejsc: 6 688)
  • z nagłośnieniem: 55
  • z projektorem multimedialnym: 59
  • z zestawem do wideokonferencji: 35
  • z obsługą techniczną: 35
  • z ekranem: 61
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 53
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 40
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 143


 • Domy i ośrodki kultury w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w lubuskim: 75 (publiczne: 73, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W lubuskim 60 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 11 982 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 7 778 (uczestnicy: 1 258 234)
  • seanse filmowe: 2 913 (uczestnicy: 80 692)
  • wystawy: 375 (uczestnicy: 54 614)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 249 (uczestnicy: 48 766)
  • koncerty: 1 004 (uczestnicy: 282 992)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 608 (uczestnicy: 38 662)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 312 (uczestnicy: 52 081)
  • konkursy: 323 (uczestnicy: 17 047)
  • pokazy teatralne: 269 (uczestnicy: 42 877)
  • konferencje: 37 (uczestnicy: 3 442)
  • interdyscyplinarne: 129 (uczestnicy: 72 168)
  • warsztaty: 1 172 (uczestnicy: 32 118)
  • inne: 387 (uczestnicy: 532 775)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 860 (członkowie: 14 267)
  • plastyczne/techniczne: 233 (członkowie: 3 246)
  • taneczne: 110 (członkowie: 1 657)
  • muzyczne: 175 (członkowie: 1 319)
  • informatyczne: 15 (członkowie: 349)
  • fotograficzne i filmowe: 35 (członkowie: 428)
  • teatralne: 29 (członkowie: 407)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 75 (członkowie: 1 693)
  • literackie: 16 (członkowie: 183)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 55 (członkowie: 3 544)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 3 (członkowie: 85)
  • inne: 114 (członkowie: 1 356)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 44 (absolwenci: 427)
  • języków obcych: 13 (absolwenci: 133)
  • plastyczne: 7 (absolwenci: 73)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 27)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 6)
  • tańca: 3 (absolwenci: 54)
  • komputerowe: 7 (absolwenci: 69)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 3 (absolwenci: 14)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 10
  • filmowe: 7
  • plastyczne: 61
  • muzyczne: 40
  • politechniczne: 2
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 2
  • komputerowe: 24
  • ceramiczne: 16
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 35
  • inne: 9


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 433 (członkowie: 6 400)
  • teatralne: 77 (członkowie: 1 191)
  • muzyczne - instrumentalne: 69 (członkowie: 629)
  • wokalne i chóry: 119 (członkowie: 1 516)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 47 (członkowie: 750)
  • taneczne: 115 (członkowie: 2 236)
  • inne: 6 (członkowie: 78)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w lubuskim działało 16 kin posiadających 34 sale z 5 474 miejscami na widowni. Odbyły się 38 182 seanse, na które przyszło 926 347 widzów, w tym 7 978 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 191 394 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w lubuskim siedzibę miały 2 teatry (teatr dramatyczny: 2). Odbyły się 332 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 54 442 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w lubuskim miały 2 teatry. Odbyło się 520 przedstawień, na które przyszło 100 688 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w lubuskim działało 17 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 228 747 zwiedzających, co daje 2 328 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w lubuskim działało 239 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 3 879 154 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 521 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 263 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 3 934 529 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 502
  • dostępne dla czytelników: 814
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 782
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 180
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 179
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 181
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 117


 • Biblioteki naukowe w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w lubuskim działało 13 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 1 962 685 wolumenów w tym ziobry specjalne: 411 576. Odnotowano 19 075 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 201 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 40 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 1 664 863 wolumeny. Odnotowano 52 423 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 497
  • dostępne dla czytelników: 166
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 138
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Kluby sportowe w lubuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w lubuskim działało 485 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 29 003 członków. Zarejestrowano 30 474 ćwiczących (mężczyźni: 23 765, kobiety: 6 709, chłopcy do lat 18: 15 203, dziewczęta do lat 18: 5 423). Aktywnych było 718 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (833), instruktora sportowego (553) oraz inne osoby (246).

  Ćwiczący w klubach sportowych w lubuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubuskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. lubuskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 499 wypadków drogowych w lubuskim odnotowano 63 ofiary śmiertelne oraz 580 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,9 wypadków (mniej od wartości dla kraju) oraz 6,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 60,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w lubuskim zarejestrowanych było 965 035 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 748 739 samochodów osobowych (764,0 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla kraju), 105 363 samochodów ciężarowych (122,8 - więcej od wartości dla Polski), 3 142 autobusów (3,2 - nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 15 026 ciągników siodłowych (15,3 - więcej od wartości dla kraju) oraz 54 022 motocykli (55,1 - znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,8 lat.


  W 2022 roku w lubuskim znajdowało się 759 km ścieżek rowerowych, 0,8 km bus-pasów i 8 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 721 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 416 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w lubuskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 499 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 63 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 580 Ranni
  (rok 2022)
 • 225 Lekko ranni
 • 355 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w lubuskim w latach 2000 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 50,92 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lubuskie
  50,9
  Kraj
  56,5
 • 6,43 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lubuskie
  6,4
  Kraj
  5,0
 • 59,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Lubuskie
  59,2
  Cała Polska
  65,5
 • 6,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Lubuskie
  6,5
  Polska
  5,4
 • 60,10 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Lubuskie
  60,1
  Cała Polska
  71,0
 • 12,63 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • woj. lubuskie
  12,6
  Polska
  8,9
 • 116,23 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Lubuskie
  116,2
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 965 035 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w lubuskim w 2022 roku
 • 748 739 Samochody osobowe
 • 105 363 Samochody ciężarowe
 • 568 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 3 142 Autobusy
 • 6 830 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 15 040 Ciągniki samochodowe
 • 15 026   Ciągniki siodłowe
 • 31 899 Ciągniki rolnicze
 • 54 022 Motocykle
 • 17 798   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 48 432 Motorowery
 • 748 739Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w lubuskim
 • Samochody osobowe w lubuskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 764,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Województwo
  764,0
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg159 137
  • 1400-1649 kg164 497
  • 1650-1899 kg173 785
  • 1900 kg i więcej251 320
 • 159 137 do 1399 kg
 • 164 497 1400-1649 kg
 • 173 785 1650-1899 kg
 • 251 320 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 248 733 do 1399 cm3
 • 248 733
 • 425 496 1400-1999 cm3
 • 425 496
 • 74 510 2000 i więcej cm3
 • 74 510
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w lubuskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna405 370
  • olej napędowy252 149
  • gaz (LPG)75 096
  • pozostałe16 124
 • 405 370 benzyna
 • 252 149 olej napędowy
 • 75 096 gaz (LPG)
 • 16 124 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 12 826 do 1 roku
 • 12 826
 • 6 933 2 lata
 • 6 933
 • 9 909 3 lata
 • 9 909
 • 22 939 4-5 lat
 • 22 939
 • 23 587 6-7 lat
 • 23 587
 • 23 717 8-9 lat
 • 23 717
 • 32 611 10-11 lat
 • 32 611
 • 97 682 12-15 lat
 • 97 682
 • 156 898 16-20 lat
 • 156 898
 • 126 177 21-25 lat
 • 126 177
 • 83 201 26-30 lat
 • 83 201
 • 152 259 31 lat i więcej
 • 152 259
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w lubuskim
 • Województwo
  20,8 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 105 363Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w lubuskim
 • Samochody ciężarowe w lubuskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 122,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Lubuskie
  122,8
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 50 041 do 999 kg
 • 50 041
 • 33 904 1000-1499 kg
 • 33 904
 • 6 894 1500-2999 kg
 • 6 894
 • 765 3000-3499 kg
 • 765
 • 1 886 3500-4999 kg
 • 1 886
 • 3 972 5000-6999 kg
 • 3 972
 • 3 037 7000-9999 kg
 • 3 037
 • 3 490 10000-14999 kg
 • 3 490
 • 1 374 15000 kg i więcej
 • 1 374
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 353
  • olej napędowy75 578
  • gaz (LPG)2 550
  • pozostałe10 882
 • 16 353 benzyna
 • 75 578 olej napędowy
 • 2 550 gaz (LPG)
 • 10 882 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 3 970 do 1 roku
 • 3 970
 • 1 590 2 lata
 • 1 590
 • 1 917 3 lata
 • 1 917
 • 4 298 4-5 lat
 • 4 298
 • 4 540 6-7 lat
 • 4 540
 • 4 134 8-9 lat
 • 4 134
 • 4 892 10-11 lat
 • 4 892
 • 13 865 12-15 lat
 • 13 865
 • 15 855 16-20 lat
 • 15 855
 • 15 345 21-25 lat
 • 15 345
 • 10 246 26-30 lat
 • 10 246
 • 24 711 31 lat i więcej
 • 24 711
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w lubuskim
 • Województwo
  20,2 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 3 142Liczba autobusów zarejestrowanych w lubuskim
 • Autobusy w lubuskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Województwo
  3,2
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna142
  • olej napędowy2 266
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe729
 • 142 benzyna
 • 2 266 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 729 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 13 2 lata
 • 13
 • 35 3 lata
 • 35
 • 191 4-5 lat
 • 191
 • 89 6-7 lat
 • 89
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 107 10-11 lat
 • 107
 • 232 12-15 lat
 • 232
 • 470 16-20 lat
 • 470
 • 445 21-25 lat
 • 445
 • 273 26-30 lat
 • 273
 • 1 189 31 lat i więcej
 • 1 189
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w lubuskim
 • Lubuskie
  23,7 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 15 026Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w lubuskim
 • Ciągniki siodłowe w lubuskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 15,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Województwo
  15,3
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33
  • olej napędowy12 701
  • gaz (LPG)10
  • pozostałe2 282
 • 33 benzyna
 • 12 701 olej napędowy
 • 10 gaz (LPG)
 • 2 282 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 477 do 1 roku
 • 1 477
 • 386 2 lata
 • 386
 • 789 3 lata
 • 789
 • 1 699 4-5 lat
 • 1 699
 • 1 819 6-7 lat
 • 1 819
 • 1 357 8-9 lat
 • 1 357
 • 1 247 10-11 lat
 • 1 247
 • 1 843 12-15 lat
 • 1 843
 • 1 485 16-20 lat
 • 1 485
 • 1 050 21-25 lat
 • 1 050
 • 513 26-30 lat
 • 513
 • 1 361 31 lat i więcej
 • 1 361
 • 12,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w lubuskim
 • woj. lubuskie
  12,4 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 54 022Liczba motocykli zarejestrowanych w lubuskim
 • Motocykle w lubuskim w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 55,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Województwo
  55,1
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 896 do 1 roku
 • 896
 • 609 2 lata
 • 609
 • 564 3 lata
 • 564
 • 993 4-5 lat
 • 993
 • 1 816 6-7 lat
 • 1 816
 • 1 096 8-9 lat
 • 1 096
 • 1 287 10-11 lat
 • 1 287
 • 4 015 12-15 lat
 • 4 015
 • 5 986 16-20 lat
 • 5 986
 • 5 998 21-25 lat
 • 5 998
 • 3 627 26-30 lat
 • 3 627
 • 27 135 31 lat i więcej
 • 27 135
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w lubuskim
 • woj. lubuskie
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 759 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 485 km  Będących pod zarządem gminy
 • 190 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 85 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w lubuskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 542,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • woj. lubuskie
  542,8 km
  Kraj
  633,6 km
 • 7,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  7,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 8 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 0,8 km Długość bus-pasów
 • 1 416 Liczba licencji na taksówki
 • 1 721 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami