Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
(W oparciu o dane SEWiK z 2020 roku)