Wolbrom w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wolbrom - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wolbrom to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu olkuskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wolbrom.
 • 8 104 Liczba mieszkańców
 • 10,1 km² Powierzchnia
 • 800,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 375–380 m n.p.m Wysokość
 • od 1327 do 1869, odzyskane w 1930 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KOL Tablice rejestracyjne
 • Adam Piotr Zielnik Burmistrz miasta
Wolbrom na mapie
Identyfikatory
 • 19.758450.3794 Współrzędne GPS
 • 1212074 TERYT (TERC)
 • 0945315 SIMC
Herb miasta Wolbrom
Wolbrom herb
Flaga miasta Wolbrom
Wolbrom flaga

Jak Wolbrom wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wolbrom na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wolbrom wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wolbrom plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
21Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
26Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
146Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
178Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
178Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
239Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
269Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
269Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
274Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
280Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
282Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
291Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
303Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
326Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
328Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
336Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
344Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
365Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców

Wolbrom - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-340Poczta Wolbrom
32-340Skrytki Pocztowe Poczta Wolbrom

Wolbrom - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wolbromiu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Olkuszu (podlega pod: ZUS Oddział w Chrzanowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. 1000-lecia 11
32-300 Olkusz
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
(32) 644-23-04
(32) 644-22-88
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom

Wolbrom - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wolbrom jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 104, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wolbromia zawarli w 2022 roku 29 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,6% mieszkańców Wolbromia jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Wolbrom ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,28 na 1000 mieszkańców Wolbromia. W 2022 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 41,3% dziewczynek i 58,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 304 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,7% zgonów w Wolbromiu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,2% zgonów w Wolbromiu były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wolbromia przypada 13.44 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 99 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wolbromia -51. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,6% mieszkańców Wolbromia jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wolbromia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 104 Liczba mieszkańców
 • 4 200 Kobiety
 • 3 904 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wolbromiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wolbromiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wolbromiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wolbromia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Wolbrom
  43,9 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wolbrom, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wolbromia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wolbrom,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wolbrom,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wolbrom,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  24,7%
  Województwo
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 19,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,8%
  Małopolskie
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,4%
  Małopolskie
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,1%
  Małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Wolbrom
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wolbromiu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,5
  Małopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 29 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wolbromiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -28 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,3
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wolbromiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wolbromiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wolbromiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wolbromiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 44 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,3%
  58,7%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,2
  woj. małopolskie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,6
  Małopolskie
  38,0
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 304 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 228 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wolbrom
  3 304 g
  Małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 195 Waga 3500g - 3999g
 • 195
 • 305 Waga 3000g - 3499g
 • 305
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,18
  Małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,50
  Województwo
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wolbromiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 110 Zgony
 • 59 Kobiety
  (Zgony)
 • 51 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,6%
  46,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,4
  woj. małopolskie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 199,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  199,4
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  Małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wolbrom
  3,1
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olkuskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wolbrom
  37,7%
  Małopolskie
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 24,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,2%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wolbrom
  5,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 87 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 317,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  317,8
  Województwo
  266,5
  Cała Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Polska
  253,9
 • 495,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 552,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  495,8
  Małopolskie
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 65,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 145,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  65,4
  Małopolskie
  61,4
  Polska
  62,9
 • 41,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  41,6
  woj. małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,4
  Małopolskie
  6,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wolbrom
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 99 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -51 Saldo migracji
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -51 Saldo migracji wewnętrznych
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wolbromiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wolbrom - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wolbromiu oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wolbromiu to 3 643 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 447 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wolbromiu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wolbromiu to 174,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,89% mieszkań posiada łazienkę, 86,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,97% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

  Powiat olkuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 643 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 446,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  446,70
  Województwo
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wolbrom
  69,50 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,10 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,88
  woj. małopolskie
  3,98
  Cała Polska
  3,83
 • 2,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Wolbrom
  2,24
  woj. małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,58
  Małopolskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,47
  woj. małopolskie
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wolbrom
  6,00
  Małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 8,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  8,83
  woj. małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 2 096 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 174,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  174,7 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wolbrom
  0,26 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,72%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 97,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,36%
  Województwo
  96,13%
  Cała Polska
  95,18%
 • 94,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,89%
  Małopolskie
  95,21%
  Cała Polska
  93,75%
 • 86,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,49%
  Małopolskie
  86,21%
  Kraj
  85,83%
 • 81,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  81,97%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wolbrom - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wolbromiu na 1000 mieszkańców pracuje 626osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 41,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wolbromiu wynosiło w 2023 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wolbromiu wynosiło 5 894,22 PLN, co odpowiada 87.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wolbromia 523 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 042 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 519.

  12,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Wolbromia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 626 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wolbrom
  626,0
  Województwo
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,9% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,7%
  Małopolskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wolbromiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wolbromiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wolbromiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 267 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 894 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wolbromiu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 523 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 042 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 519 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,90 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 26,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 37,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wolbromiu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 157 Pracujący ogółem
 • 2 141 Kobiety
 • 3 016 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wolbromiu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wolbrom
  70,6
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 43,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,0
  Małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 155,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Wolbrom
  155,6
  woj. małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wolbrom - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wolbromiu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 260 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 929 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 70 nowych podmiotów, a 54 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (116) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (39) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (143) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wolbromiu najwięcej (158) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 196) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (297) podmiotów, a 75,7% (954) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wolbromiu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.8%) oraz Budownictwo (14.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 260 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 297 Przemysł i budownictwo
 • 954 Pozostała działalność
 • 70 Podmioty nowo zarejestrowane w Wolbromiu w 2023 roku
 • 54 Podmioty wyrejestrowane w Wolbromiu w 2023 roku
 • 929 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 196 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 196
 • 50 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 50
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 258 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 258
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 68 Spółki handlowe ogółem
 • 68
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 57  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 57
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 158 Spółki cywilne ogółem
 • 158
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 929 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 323 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 323
 • 132 Budownictwo
 • 132
 • 100 Przetwórstwo przemysłowe
 • 100
 • 82 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 82
 • 59 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 59
 • 46 Pozostała działalność
 • 46
 • 46 Transport i gospodarka magazynowa
 • 46
 • 39 Informacja i komunikacja
 • 39
 • 26 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 26
 • 22 Edukacja
 • 22
 • 14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 14
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wolbrom - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wolbromiu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 142 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wolbromiu wynosi 76,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wolbromia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,26 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,84 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,69 (71%), drogowe - 1,72 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wolbromia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 142 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 142
 • 76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 76
 • 47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 47
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 64 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 64
 • 17,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,32
  woj. małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 9,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,26
  woj. małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 5,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,69
  Województwo
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wolbrom
  1,72
  woj. małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  Małopolskie
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 7,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wolbrom
  7,84
  Województwo
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Wolbrom
  77%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  74%
  woj. małopolskie
  71%
  Polska
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wolbrom
  72%
  woj. małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wolbrom
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  84%
  Małopolskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wolbrom
  56%
  woj. małopolskie
  56%
  Kraj
  51%

Wolbrom - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wolbromia wyniosła w 2022 roku 133,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wolbromia - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,2 mln złotych, czyli 19,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wolbromia wyniosła w 2022 roku 126,4 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.7%). W budżecie Wolbromia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 71,6 złotych na mieszkańca (1,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,0%.
 • Wydatki budżetu w Wolbromiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wolbromia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wolbromia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,4 mln

  2,8 tys(100%)

  76,2 mln

  3,3 tys(100%)

  93,6 mln

  4,1 tys(100%)

  114,9 mln

  5,0 tys(100%)

  104,8 mln

  4,6 tys(100%)

  115,7 mln

  5,1 tys(100%)

  112,6 mln

  5,0 tys(100%)

  133,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,3 mln

  2,9 tys(38.1%)

  25,8 mln

  3,0 tys(33.9%)

  27,6 mln

  3,2 tys(29.4%)

  34,7 mln

  4,0 tys(30.2%)

  29,1 mln

  3,4 tys(27.8%)

  28,7 mln

  3,4 tys(24.8%)

  31,0 mln

  3,7 tys(27.6%)

  35,8 mln

  4,4 tys(26.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,0 mln

  1,0 tys(13.6%)

  5,4 mln

  622(7.1%)

  6,2 mln

  717(6.6%)

  8,1 mln

  936(7%)

  6,9 mln

  804(6.6%)

  10,4 mln

  1,2 tys(9%)

  13,7 mln

  1,6 tys(12.1%)

  13,8 mln

  1,7 tys(10.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  183(1.7%)

  2,2 mln

  259(1.9%)

  727,0 tys

  84,9(0.7%)

  228,9 tys

  27,0(0.2%)

  316,3 tys

  37,9(0.3%)

  12,5 mln

  1,5 tys(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  750(9.9%)

  6,7 mln

  763(8.8%)

  8,1 mln

  934(8.7%)

  7,5 mln

  877(6.6%)

  8,4 mln

  985(8%)

  8,1 mln

  960(7%)

  8,7 mln

  1,0 tys(7.7%)

  11,2 mln

  1,4 tys(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,4 mln

  729(9.6%)

  6,5 mln

  749(8.6%)

  7,1 mln

  812(7.5%)

  18,5 mln

  2,1 tys(16.1%)

  7,9 mln

  921(7.5%)

  9,6 mln

  1,1 tys(8.3%)

  5,1 mln

  608(4.5%)

  10,5 mln

  1,3 tys(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,3 mln

  1,3 tys(17.1%)

  22,1 mln

  2,5 tys(29%)

  5,8 mln

  664(6.2%)

  6,4 mln

  740(5.5%)

  6,9 mln

  807(6.6%)

  7,4 mln

  871(6.4%)

  8,0 mln

  961(7.1%)

  10,2 mln

  1,2 tys(7.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  215(2.8%)

  3,4 mln

  386(4.4%)

  2,8 mln

  319(3%)

  2,7 mln

  317(2.4%)

  3,2 mln

  377(3.1%)

  3,0 mln

  349(2.6%)

  3,6 mln

  437(3.2%)

  4,5 mln

  546(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  299,2 tys

  34,1(0.5%)

  445,4 tys

  51,0(0.6%)

  3,3 mln

  383(3.6%)

  3,7 mln

  430(3.2%)

  725,5 tys

  84,7(0.7%)

  910,9 tys

  107(0.8%)

  2,1 mln

  254(1.9%)

  4,5 mln

  546(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,6 mln

  292(3.9%)

  2,2 mln

  251(2.9%)

  2,9 mln

  334(3.1%)

  3,5 mln

  410(3.1%)

  3,1 mln

  363(3%)

  2,5 mln

  300(2.2%)

  2,2 mln

  263(2%)

  3,4 mln

  422(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  892,0 tys

  102(1.3%)

  1,6 mln

  179(2.1%)

  5,0 mln

  578(5.4%)

  1,4 mln

  161(1.2%)

  6,8 mln

  792(6.5%)

  10,6 mln

  1,3 tys(9.2%)

  2,5 mln

  297(2.2%)

  2,7 mln

  336(2.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  8,0 tys

  0,9(0%)

  18,0 tys

  2,1(0%)

  5,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  1,3(0%)

  15,5 tys

  1,8(0%)

  1,3 mln

  152(1.1%)

  2,7 mln

  325(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  707,1 tys

  80,6(1.1%)

  1,0 mln

  115(1.3%)

  1,1 mln

  132(1.2%)

  2,8 mln

  323(2.4%)

  2,3 mln

  270(2.2%)

  1,2 mln

  147(1.1%)

  2,6 mln

  316(2.3%)

  2,2 mln

  273(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  50,2 tys

  5,7(0.1%)

  142,1 tys

  16,3(0.2%)

  311,0 tys

  35,8(0.3%)

  327,2 tys

  38,0(0.3%)

  447,5 tys

  52,3(0.4%)

  372,4 tys

  43,9(0.3%)

  294,7 tys

  35,3(0.3%)

  940,7 tys

  115(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  410,5 tys

  46,8(0.6%)

  412,8 tys

  47,3(0.5%)

  485,6 tys

  55,9(0.5%)

  500,2 tys

  58,1(0.4%)

  550,8 tys

  64,3(0.5%)

  363,9 tys

  42,9(0.3%)

  300,6 tys

  36,0(0.3%)

  410,6 tys

  50,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  411,1 tys

  46,9(0.6%)

  155,1 tys

  17,8(0.2%)

  454,2 tys

  52,3(0.5%)

  574,4 tys

  66,8(0.5%)

  702,8 tys

  82,1(0.7%)

  297,5 tys

  35,1(0.3%)

  190,3 tys

  22,8(0.2%)

  234,8 tys

  28,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  329,0 tys

  37,5(0.5%)

  301,5 tys

  34,5(0.4%)

  341,5 tys

  39,3(0.4%)

  356,1 tys

  41,4(0.3%)

  373,5 tys

  43,6(0.4%)

  476,2 tys

  56,2(0.4%)

  493,7 tys

  59,2(0.4%)

  112,2 tys

  13,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,6 tys

  22,2(0.3%)

  29,4 tys

  3,4(0%)

  13,3 tys

  1,5(0%)

  182,0 tys

  21,1(0.2%)

  204,4 tys

  23,9(0.2%)

  196,0 tys

  23,1(0.2%)

  6,4 tys

  0,8(0%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  11,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  27,4 tys

  3,1(0%)

  22,8 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wolbromiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wolbromia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wolbrom, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wolbromia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,8 mln

  2,8 tys(100%)

  77,7 mln

  3,4 tys(100%)

  91,5 mln

  4,0 tys(100%)

  105,2 mln

  4,6 tys(100%)

  111,3 mln

  4,9 tys(100%)

  115,0 mln

  5,1 tys(100%)

  130,3 mln

  5,8 tys(100%)

  126,4 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  30,2 mln

  3,4 tys(46.7%)

  32,2 mln

  3,7 tys(41.5%)

  34,2 mln

  3,9 tys(37.4%)

  38,0 mln

  4,4 tys(36.1%)

  40,1 mln

  4,7 tys(36%)

  39,8 mln

  4,7 tys(34.7%)

  43,6 mln

  5,2 tys(33.5%)

  44,5 mln

  5,5 tys(35.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,3 mln

  1,9 tys(25.1%)

  15,1 mln

  1,7 tys(19.5%)

  16,7 mln

  1,9 tys(18.2%)

  16,3 mln

  1,9 tys(15.5%)

  17,8 mln

  2,1 tys(16%)

  22,0 mln

  2,6 tys(19.1%)

  30,3 mln

  3,6 tys(23.2%)

  31,3 mln

  3,8 tys(24.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  426(5.8%)

  3,0 mln

  347(3.9%)

  2,7 mln

  312(3%)

  3,4 mln

  397(3.2%)

  4,4 mln

  512(3.9%)

  6,2 mln

  735(5.4%)

  8,4 mln

  1,0 tys(6.4%)

  9,8 mln

  1,2 tys(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  811(11%)

  18,3 mln

  2,1 tys(23.5%)

  2,0 mln

  233(2.2%)

  2,1 mln

  248(2%)

  2,4 mln

  280(2.2%)

  3,1 mln

  366(2.7%)

  3,3 mln

  392(2.5%)

  4,8 mln

  585(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  172(2.3%)

  2,7 mln

  306(3.4%)

  3,8 mln

  441(4.2%)

  6,2 mln

  722(5.9%)

  3,8 mln

  447(3.4%)

  2,7 mln

  323(2.4%)

  3,0 mln

  359(2.3%)

  4,4 mln

  538(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  704,1 tys

  80,3(1.1%)

  3,8 mln

  431(4.8%)

  4,1 mln

  466(4.4%)

  5,1 mln

  591(4.8%)

  5,2 mln

  603(4.6%)

  2,1 mln

  244(1.8%)

  6,3 mln

  756(4.8%)

  3,8 mln

  468(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  189(2.6%)

  153,0 tys

  17,5(0.2%)

  2,0 mln

  232(2.2%)

  10,2 mln

  1,2 tys(9.7%)

  5,2 mln

  608(4.7%)

  457,8 tys

  54,0(0.4%)

  2,5 mln

  303(1.9%)

  2,9 mln

  355(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 mln

  270(2.6%)

  1,5 mln

  171(1.4%)

  620,6 tys

  72,5(0.6%)

  278,2 tys

  32,8(0.2%)

  326,4 tys

  39,1(0.3%)

  1,9 mln

  228(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  788,6 tys

  89,9(1.2%)

  683,3 tys

  78,2(0.9%)

  715,5 tys

  82,4(0.8%)

  737,0 tys

  85,7(0.7%)

  1,5 mln

  180(1.4%)

  1,6 mln

  187(1.4%)

  1,0 mln

  125(0.8%)

  1,7 mln

  213(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  187,5 tys

  21,4(0.3%)

  809,9 tys

  92,7(1%)

  918,1 tys

  106(1%)

  431,1 tys

  50,1(0.4%)

  551,7 tys

  64,4(0.5%)

  1,1 mln

  126(0.9%)

  358,5 tys

  43,0(0.3%)

  1,6 mln

  193(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  826,0 tys

  94,2(1.3%)

  154,0 tys

  17,6(0.2%)

  55,8 tys

  6,4(0.1%)

  43,8 tys

  5,1(0%)

  127,4 tys

  14,9(0.1%)

  33,1 tys

  3,9(0%)

  98,0 tys

  11,7(0.1%)

  1,3 mln

  154(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  541,8 tys

  61,8(0.8%)

  559,0 tys

  64,0(0.7%)

  1,4 mln

  162(1.5%)

  143,6 tys

  16,7(0.1%)

  1,8 mln

  206(1.6%)

  4,3 mln

  506(3.7%)

  575,1 tys

  68,9(0.4%)

  1,1 mln

  133(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  322,1 tys

  36,7(0.5%)

  119,4 tys

  13,7(0.2%)

  323,0 tys

  37,2(0.4%)

  385,2 tys

  44,8(0.4%)

  675,6 tys

  78,9(0.6%)

  362,3 tys

  42,7(0.3%)

  162,3 tys

  19,4(0.1%)

  593,6 tys

  72,8(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  799,9 tys

  95,8(0.6%)

  403,0 tys

  49,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  77,1 tys

  8,8(0.1%)

  51,1 tys

  5,8(0.1%)

  56,7 tys

  6,5(0.1%)

  73,6 tys

  8,5(0.1%)

  54,7 tys

  6,4(0%)

  44,9 tys

  5,3(0%)

  36,1 tys

  4,3(0%)

  30,2 tys

  3,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  13,8 tys

  1,6(0%)

  6,6 tys

  0,8(0%)

  7,0 tys

  0,8(0%)

  12,0 tys

  1,4(0%)

  54,8 tys

  6,4(0%)

  94,6 tys

  11,2(0.1%)

  19,0 tys

  2,3(0%)

  11,0 tys

  1,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,6 tys

  0,3(0%)

  9,6 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  194,6 tys

  22,2(0.3%)

  29,4 tys

  3,4(0%)

  13,3 tys

  1,5(0%)

  182,0 tys

  21,1(0.2%)

  204,4 tys

  23,9(0.2%)

  196,0 tys

  23,1(0.2%)

  6,4 tys

  0,8(0%)

  4,6 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,4(0%)

  5,2 tys

  0,6(0%)

  7,9 tys

  0,9(0%)

  38,6 tys

  4,6(0%)

  3,6 tys

  0,4(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  200

  0,0(0%)

  920

  0,1(0%)

  350

  0,0(0%)

  470

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  150(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  596,2 tys

  68,0(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wolbrom - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 678 mieszkańców Wolbromia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 817 kobiet oraz 861 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Wolbromia, gimnazjalnym 2,3%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Wolbromia mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wolbromiu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,5%) oraz średnie zawodowe (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,7%) oraz zasadnicze zawodowe (25,6%).

  W roku 2022 w Wolbromiu mieściły się 4 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 326 dzieci (161 dziewczynek oraz 165 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wolbromiu mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 274 dzieci (155 dziewczynek oraz 119 chłopców). Dostępnych było 275 miejsc.

  18,0% mieszkańców Wolbromia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 431 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 37 oddziałach uczyło się 802 uczniów (373 kobiety oraz 429 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wolbromiu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 652 uczniów (327 kobiet oraz 325 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 32,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,71.

  W Wolbromiu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 229 uczniów (159 kobiet oraz 70 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 49 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wolbromiu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 367 uczniów (225 kobiet oraz 142 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 101 absolwentów.

  W Wolbromiu znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 154 uczniów (26 kobiet oraz 128 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wolbromiu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 115 uczniów (64 kobiety oraz 51 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Wolbromiu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 102 uczniów (28 kobiet oraz 74 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 32,7 uczniów. 25,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 30,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Wolbromia w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 23,5% Wykształcenie wyższe
 • Wolbrom
  23,5%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 27,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,6%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,6%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 22,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Wolbrom
  19,8%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,3%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,8%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1431 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wolbrom
  1 431,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Kraj
  927,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,71
  Małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 328 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wolbrom) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 326 Dzieci
 • 161 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 165 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 99 3 lata
 • 99
 • 104 4 lata
 • 104
 • 99 5 lata
 • 99
 • 19 6 lat
 • 19
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 43 3 lata
 • 43
 • 57 4 lata
 • 57
 • 51 5 lata
 • 51
 • 8 6 lat
 • 8
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 56 3 lata
 • 56
 • 47 4 lata
 • 47
 • 48 5 lata
 • 48
 • 11 6 lat
 • 11
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 105 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wolbromiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolbromiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 1 (Miś Uszatek)
  Publiczne
  32 644-11-04
  ul. Piłsudskiego 25
  32-340 Wolbrom
  717314
  Przedszkole Publiczne Nr 2 w Wolbromiu
  Publiczne
  32 644-28-23
  ul. Młyńska 1
  32-340 Wolbrom
  7162-
  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Mistrzowie Zabawy"
  Niepubliczne
  51 955-74-14
  ul. Ordona 2
  32-340 Wolbrom
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 802 Uczniowie
 • 373 Kobiety
  (uczniowie)
 • 429 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 95 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 128 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,7
  woj. małopolskie
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 50,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  125,71
  woj. małopolskie
  95,57
  Cały kraj
  95,96
 • 125,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  125,08
  Województwo
  94,75
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wolbrom) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wolbrom) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wolbromiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolbromiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolbromiu (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  32 644-10-69
  32 644-10-69
  ul. Mariacka 28
  32-340 Wolbrom
  1434529
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Adama Mickiewicza w Wolbromiu (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  32 646-47-10
  32 649-01-30
  ul. Pod Lasem 1
  32-340 Wolbrom
  9211-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 229 Uczniowie
 • 159 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,4%
  30,6%
 • 70 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 32,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  32,7
  woj. małopolskie
  26,8
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 15,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 154 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,9%
  83,1%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  30,8
  Województwo
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Wolbrom) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  25,5
  woj. małopolskie
  21,6
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wolbromiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolbromiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Romuald Traugutt)
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  9250-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  3102-
  Technikum
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  389-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  358-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wolbromiu
  Publiczne
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  ---
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych.
  Publiczna
  32 644-10-55
  32 644-10-55
  ul. Skalska 18
  32-340 Wolbrom
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wolbromiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wolbrom, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wolbrom - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wolbromiu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Wolbromiu znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 120)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wolbromiu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Wolbromiu
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wolbromiu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wolbromiu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 390 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 56 (uczestnicy: 7 460)
   • wystawy: 6 (uczestnicy: 900)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 190)
   • koncerty: 11 (uczestnicy: 2 900)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 120)
   • konkursy: 3 (uczestnicy: 250)
   • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 2 400)
   • warsztaty: 19 (uczestnicy: 700)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 10 (członkowie: 245)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
   • taneczne: 3 (członkowie: 90)
   • muzyczne: 3 (członkowie: 35)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
   • inne: 1 (członkowie: 25)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 8 (członkowie: 165)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 25)
   • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 60)
   • taneczne: 2 (członkowie: 30)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Wolbromiu działało 1 kino posiadające 2 sale z 428 miejscami na widowni. Odbyło się 1 376 seansów, na które przyszło 24 478 widzów, w tym 397 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 332 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 w Wolbromiu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 44 537 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 37 950 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
   • dostępne dla czytelników: 6
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Wolbromiu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 160 członków. Zarejestrowano 155 ćwiczących (mężczyźni: 144, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 144, dziewczęta do lat 18: 11). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (1).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Wolbromiu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Wolbromiu
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wolbromia znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Wolbromiu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Kościół z XV w.dnia 1972-06-10, wykaz dokumentów: A-379 z 1972-06-10
   • Dzwonnica z poł. XIX w.dnia 1972-06-10, wykaz dokumentów: A-379 z 1972-06-10
   • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Krakowska 20a)dnia 1989-10-10, wykaz dokumentów: A/1387/89 z 1989-10-10
   • Kościół z 1638 r.dnia 1996-03-29, wykaz dokumentów: A-1625/96 z 1996-03-29
   • Fasada (data nieznana)dnia 2016-06-09, wykaz dokumentów: A-1395/M z 2016-06-09
  • Formy ochrony przyrody w Wolbromiu
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wolbromia znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wolbromiu
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Przy Czarnym Lesie - Pomnik przyrodyOpis: źródło rzeki dzdzenica, Data ustanowienia: 2002-01-31, Opis granicy: w obniżeniu dolinnym na skraju lasu
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: Drzewo przy wejściu do kościoła

  Wolbrom - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Wolbromiu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Wolbromiu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olkuskiego.

   Powiat olkuski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Wolbromiu
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 4 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 4 Ranni
   (rok 2022)
  • 0 Lekko ranni
  • 4 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Wolbromiu w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 49,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Wolbrom
   49,0
   Małopolskie
   64,9
   Cały kraj
   56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Wolbrom
   0,0
   woj. małopolskie
   3,0
   Cały kraj
   5,0
  • 49,05 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Miasto
   49,0
   Województwo
   76,3
   Cały kraj
   65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Miasto
   0,0
   Województwo
   4,6
   Cały kraj
   8,9
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Wolbrom
   100,0
   Małopolskie
   117,5
   Kraj
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 4 Liczba licencji na taksówki
  • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Wolbrom przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 783droga wojewódzka nr 783(Olkusz - Rabsztyn - Pazurek - Chrząstowice - Zarzecze - Wolbrom - Wierzchowisko - Maków - Miechów - Bukowska Wola - Kalina-Rędziny - Klonów - Racławice - Rosiejów - Skalbmierz)
   • DW 794droga wojewódzka nr 794(Kraków - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybysławice - Brzozówka Korzkiewska - Świńczów - Cianowice Małe - Cianowice Duże - Skała - Zacisze - Wielmoża - Milonki - Zadroże - Trzyciąż - Chełm - Wolbrom - Dłużec - Kąpiele Wielkie - Strzegowa - Smoleń - Pilica - Dzwonowice - Sierbowice - Pradła - Biała Błotna - Wilków - Sadowie - Lelów - Drochlin - Koniecpol)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Wolbrom przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 62Linia kolejowa nr 62: Tunel - Sosnowiec Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tunel - Charsznica - Gajówka - Jeżówka -Wolbrom - Zarzecze - Chrząstowice Olkuskie - Rabsztyn - Olkusz - Bukowno - Bukowno Przymiarki - Sławków - Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Sosnowiec Porąbka - Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Południowy - Sosnowiec Główny)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Wolbromiu istnieje 103 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 1 Maja

   ul. 20 Straconych

   ul. 29 Listopada

   ul. 3 Maja

   ul. Akacjowa

   ul. Armii Krajowej

   ul. Batalionów Chłopskich

   ul. Boczna

   os. Bolesława Chrobrego

   ul. Bolesława Prusa

   ul. Brzozowska

   ul. Cegielniana

   ul. Cmentarna

   ul. Cypriana Kamila Norwida

   ul. Dojazdowa

   ul. Domy Fabryczne

   ul. Domy Kolejowe

   ul. Dębowa

   ul. Fabryczna

   ul. Garbarska

   ul. Gliniana

   ul. Gołębia

   ul. Górna

   ul. Jabłoniowa

   ul. Jana III Sobieskiego

   ul. Jaśminowa

   ul. Jesionowa

   ul. Juliusza Słowackiego

   ul. Kamienna Góra

   ul. Kamiennogórska

   ul. Kazimierza Jagiellończyka

   ul. Kilińskiego

   ul. Klonowa

   ul. Konopnickiej

   ul. Kotliny

   ul. Kościelna

   ul. Kościuszki

   ul. Krakowska

   ul. Krzywa

   ul. Krótka

   ul. Legionów Polskich

   ul. Leśna

   ul. Lipowa

   ul. Magazynowa

   ul. Mariacka

   ul. Marii Mrozowskiej

   ul. Marszałka Piłsudskiego

   ul. Miechowska

   ul. Miodowa

   ul. Miła

   ul. Moniuszki

   ul. Młyńska

   ul. Na Stoku

   ul. Nowa

   ul. Nowakowskiego

   ul. Ogrodowa

   ul. Okrzei

   ul. Ordona

   ul. Orzechowa

   ul. Orzeszkowej

   ul. Pisarówka

   ul. Plac Wolności

   ul. Pod Lasem

   ul. Polna

   ul. Pompka

   ul. Robotnicza

   ul. Rynek

   ul. Różana

   ul. Sadowa

   os. Skalska

   ul. Skalska

   ul. Sosnowa

   ul. Spacerowa

   ul. Sportowa

   ul. Staszica

   ul. Stawowa

   ul. Strażacka

   ul. Szewska

   ul. Szosa Miechowska

   ul. Szosa Olkuska

   os. Szwedy

   ul. Słoneczna

   ul. Targowa

   ul. Wiejska

   ul. Wiśniowa

   ul. Wodna

   ul. Wrzosowa

   ul. Wspólna

   ul. Wyzwolenia

   ul. Wąska

   ul. Wąwóz

   os. Władysława Łokietka

   os. XX-lecia

   ul. Za Lasem

   ul. Zacisze

   ul. Zielona

   ul. Zygmunta Krasińskiego

   ul. Złota

   ul. Łukasińskiego

   os. Łukasińskiego

   ul. Świerkowa

   ul. Żurawia

   ul. Żwirki i Wigury