Zalewo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Zalewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zalewo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu iławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zalewo.
 • 2 042 Liczba mieszkańców
 • 8,2 km² Powierzchnia
 • 248,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 106 m n.p.m Wysokość
 • 1299 Data założenia
 • 1305 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NIL Tablice rejestracyjne
 • Marek Błażej Żyliński Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.603453.8459 Współrzędne GPS
 • 2807074 TERYT (TERC)
 • 0965000 SIMC
Herb miasta Zalewo
Zalewo herb
Flaga miasta Zalewo
Zalewo flaga

Jak Zalewo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zalewo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zalewo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zalewo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
62Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
72Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
107Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
124Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
152Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
193Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
193Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
222Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
236Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
252Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
255Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
267Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
270Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
275Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Zalewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-230Poczta Zalewo, ul. Sienkiewicza 3

Zalewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zalewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Iławie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wiejska 1
14-202 Iława
Urząd Miejski w Zalewie
(89) 758-83-77
(89) 758-82-72
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo

Zalewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Zalewo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 042, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zalewa zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 1,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Zalewa jest stanu wolnego, 54,3% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Zalewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -22. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,68 na 1000 mieszkańców Zalewa. W 2022 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 24,1% zgonów w Zalewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w Zalewie były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zalewa przypada 14.57 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zalewa 0. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,0% mieszkańców Zalewa jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zalewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 042 Liczba mieszkańców
 • 1 045 Kobiety
 • 997 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zalewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zalewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zalewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zalewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zalewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zalewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zalewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zalewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zalewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,3%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Zalewo
  8,4%
  Województwo
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,4% Nieustalone
 • Zalewo
  2,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zalewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Zalewo
  1,9
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zalewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -22 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -10,7
  Województwo
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zalewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zalewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zalewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zalewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 3,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  3,9
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 35,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Zalewo
  35,2
  Województwo
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 379 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 379 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 220 Waga 3500g - 3999g
 • 220
 • 278 Waga 3000g - 3499g
 • 278
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Zalewo
  1,32
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Zalewo
  0,71
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zalewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 33,3%
  66,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • Zalewo
  14,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 141,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Zalewo
  141,1
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie iławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  24,1%
  Warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Polska
  19,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Zalewo
  5,8%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Polska
  5,4%
 • 194 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cała Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,0
  Polska
  74,4
 • 268,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  268,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Cała Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  244,1
  Cała Polska
  246,5
 • 311,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 300,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zalewo
  311,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Kraj
  475,8
 • 39,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 54,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zalewo
  39,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Kraj
  70,6
 • 26,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,1
  Województwo
  29,2
  Cała Polska
  32,6
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,2
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Zalewo
  0,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zalewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zalewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zalewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zalewie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zalewie to 699 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 342 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zalewie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zalewie to 141,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,71% mieszkań posiada łazienkę, 81,35% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,43% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 699 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 342,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  342,30
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,20 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 25,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,40 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,04
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Zalewo
  2,92
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cała Polska
  2,42
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zalewo
  0,98
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zalewo
  5,00
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,89
 • 4,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,90
  Województwo
  21,29
  Polska
  24,56
 • 282 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Zalewo
  141,0 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,14 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,97%
  Polska
  97,71%
 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,43%
  Warmińsko-mazurskie
  95,43%
  Kraj
  95,10%
 • 98,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Zalewo
  98,71%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,90%
  Cały kraj
  93,66%
 • 81,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,35%
  Warmińsko-mazurskie
  86,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 0,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,43%
  Warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Zalewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Zalewie na 1000 mieszkańców pracuje 380osób . Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Zalewie wynosiło w 2022 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zalewie wynosiło 5 080,82 PLN, co odpowiada 75.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zalewa 80 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 253 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 173.

  13,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Zalewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 380 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Zalewo
  380,0
  Warmińsko-mazurskie
  358,0
  Cały kraj
  402,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,4% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zalewie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zalewie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zalewie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 081 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 081 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zalewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 80 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 253 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 173 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 49,1% Przemysł i budownictwo
 • 37,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zalewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zalewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,6
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 40,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,2
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 152,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  152,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zalewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Zalewie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 207 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 146 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (10) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zalewie najwięcej (18) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (190) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,2% (75) podmiotów, a 59,4% (123) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zalewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 207 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 75 Przemysł i budownictwo
 • 123 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Zalewie w 2022 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Zalewie w 2022 roku
 • 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 190 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 190
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 207 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 207
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 146 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 39 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 39
 • 32 Budownictwo
 • 32
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zalewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zalewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 46 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zalewie wynosi 77,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zalewa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 12,29 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,90 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,67 (70%), drogowe - 2,44 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zalewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 46
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 22,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Polska
  22,81
 • 11,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,90
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Polska
  12,98
 • 6,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,67
  Województwo
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 2,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,44
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 12,29 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,29
  Województwo
  10,33
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  Województwo
  75%
  Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zalewo
  70%
  Województwo
  70%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zalewo
  91%
  Województwo
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  65%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  51%

Zalewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zalewa wyniosła w 2022 roku 46,9 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zalewa - 22.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zalewa wyniosła w 2022 roku 46,3 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.6%). W budżecie Zalewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 995 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,2 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,5%.
 • Wydatki budżetu w Zalewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zalewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zalewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,8 mln

  3,3 tys(100%)

  28,9 mln

  4,2 tys(100%)

  30,5 mln

  4,4 tys(100%)

  35,1 mln

  5,1 tys(100%)

  35,8 mln

  5,3 tys(100%)

  34,0 mln

  5,3 tys(100%)

  44,1 mln

  7,0 tys(100%)

  46,9 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,8 mln

  3,6 tys(34.2%)

  7,9 mln

  3,7 tys(27.4%)

  8,0 mln

  3,7 tys(26.2%)

  8,4 mln

  3,9 tys(23.9%)

  9,7 mln

  4,5 tys(27.2%)

  9,2 mln

  4,3 tys(27%)

  9,5 mln

  4,5 tys(21.5%)

  10,5 mln

  5,1 tys(22.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 mln

  2,6 tys(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  1,1 tys(10.6%)

  2,5 mln

  1,2 tys(8.8%)

  3,2 mln

  1,5 tys(10.5%)

  3,2 mln

  1,5 tys(9.1%)

  2,8 mln

  1,3 tys(7.8%)

  2,8 mln

  1,3 tys(8.2%)

  3,2 mln

  1,5 tys(7.3%)

  4,5 mln

  2,2 tys(9.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  828(7.9%)

  3,4 mln

  1,6 tys(11.9%)

  1,1 mln

  522(3.7%)

  917,2 tys

  424(2.6%)

  2,0 mln

  929(5.6%)

  1,1 mln

  499(3.1%)

  2,6 mln

  1,2 tys(5.9%)

  4,3 mln

  2,1 tys(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  854,0 tys

  391(3.7%)

  916,3 tys

  423(3.2%)

  2,6 mln

  1,2 tys(8.5%)

  6,1 mln

  2,8 tys(17.4%)

  2,5 mln

  1,1 tys(6.8%)

  3,9 mln

  1,9 tys(11.6%)

  6,7 mln

  3,2 tys(15.2%)

  4,0 mln

  1,9 tys(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  2,7 tys(25.7%)

  10,1 mln

  4,7 tys(34.9%)

  2,4 mln

  1,1 tys(7.7%)

  2,5 mln

  1,1 tys(7.1%)

  2,4 mln

  1,1 tys(6.6%)

  2,2 mln

  1,0 tys(6.6%)

  2,5 mln

  1,2 tys(5.6%)

  3,3 mln

  1,6 tys(7.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  183,6 tys

  84,0(0.8%)

  156,3 tys

  72,2(0.5%)

  257,8 tys

  119(0.8%)

  299,6 tys

  138(0.9%)

  176,4 tys

  82,4(0.5%)

  260,8 tys

  122(0.8%)

  5,3 mln

  2,5 tys(12%)

  3,0 mln

  1,4 tys(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  717,8 tys

  328(3.1%)

  847,8 tys

  392(2.9%)

  1,2 mln

  535(3.8%)

  1,3 mln

  614(3.8%)

  2,0 mln

  929(5.5%)

  1,1 mln

  494(3.1%)

  1,1 mln

  521(2.5%)

  2,2 mln

  1,1 tys(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  493(4.7%)

  1,1 mln

  498(3.7%)

  1,0 mln

  469(3.3%)

  991,5 tys

  458(2.8%)

  1,0 mln

  480(2.9%)

  987,7 tys

  464(2.9%)

  1,1 mln

  545(2.6%)

  1,1 mln

  557(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  287,3 tys

  131(1.3%)

  290,7 tys

  134(1%)

  304,2 tys

  141(1%)

  343,6 tys

  159(1%)

  438,3 tys

  205(1.2%)

  335,5 tys

  158(1%)

  212,8 tys

  101(0.5%)

  1,0 mln

  490(2.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  188,4 tys

  86,2(0.8%)

  186,1 tys

  85,9(0.6%)

  220,6 tys

  102(0.7%)

  265,3 tys

  123(0.8%)

  1,3 mln

  606(3.6%)

  303,8 tys

  143(0.9%)

  315,0 tys

  150(0.7%)

  530,0 tys

  260(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  405,1 tys

  185(1.8%)

  416,7 tys

  192(1.4%)

  484,4 tys

  224(1.6%)

  501,2 tys

  232(1.4%)

  451,2 tys

  211(1.3%)

  297,4 tys

  140(0.9%)

  439,1 tys

  209(1%)

  415,6 tys

  204(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  341,6 tys

  156(1.5%)

  297,7 tys

  137(1%)

  436,1 tys

  201(1.4%)

  625,2 tys

  289(1.8%)

  768,1 tys

  359(2.1%)

  341,5 tys

  160(1%)

  247,4 tys

  118(0.6%)

  288,4 tys

  141(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  630,6 tys

  288(2.8%)

  529,7 tys

  245(1.8%)

  536,1 tys

  248(1.8%)

  585,5 tys

  270(1.7%)

  605,1 tys

  283(1.7%)

  597,7 tys

  281(1.8%)

  631,3 tys

  300(1.4%)

  130,3 tys

  63,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  123,5 tys

  56,5(0.5%)

  116,3 tys

  53,7(0.4%)

  103,3 tys

  47,7(0.3%)

  121,8 tys

  56,3(0.3%)

  107,7 tys

  50,3(0.3%)

  106,1 tys

  49,8(0.3%)

  93,5 tys

  44,5(0.2%)

  115,7 tys

  56,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  53,1 tys

  24,3(0.2%)

  57,2 tys

  26,4(0.2%)

  59,9 tys

  27,7(0.2%)

  444,2 tys

  205(1.3%)

  134,0 tys

  62,6(0.4%)

  53,6 tys

  25,2(0.2%)

  117,6 tys

  56,0(0.3%)

  91,6 tys

  44,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,1 tys

  19,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,3(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  56,2 tys

  26,0(0.2%)

  44,8 tys

  20,9(0.1%)

  40,9 tys

  19,2(0.1%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  727

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zalewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zalewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zalewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,0 mln

  3,3 tys(100%)

  28,5 mln

  4,1 tys(100%)

  29,4 mln

  4,3 tys(100%)

  31,5 mln

  4,6 tys(100%)

  34,5 mln

  5,1 tys(100%)

  37,9 mln

  5,9 tys(100%)

  45,2 mln

  7,1 tys(100%)

  46,3 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  3,7 tys(35.5%)

  8,4 mln

  3,9 tys(29.3%)

  8,8 mln

  4,0 tys(29.8%)

  9,3 mln

  4,3 tys(29.4%)

  9,5 mln

  4,4 tys(27.6%)

  10,6 mln

  5,0 tys(28%)

  11,8 mln

  5,6 tys(26.1%)

  14,1 mln

  6,9 tys(30.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 mln

  3,6 tys(34.2%)

  8,3 mln

  3,8 tys(29.2%)

  8,1 mln

  3,8 tys(27.7%)

  8,7 mln

  4,0 tys(27.5%)

  9,2 mln

  4,3 tys(26.6%)

  10,8 mln

  5,1 tys(28.6%)

  12,4 mln

  5,9 tys(27.5%)

  10,1 mln

  5,0 tys(21.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 mln

  2,4 tys(10.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  304,4 tys

  139(1.3%)

  813,4 tys

  376(2.9%)

  1,4 mln

  656(4.8%)

  459,7 tys

  212(1.5%)

  298,9 tys

  140(0.9%)

  331,6 tys

  156(0.9%)

  5,6 mln

  2,7 tys(12.3%)

  3,7 mln

  1,8 tys(8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  835(7.9%)

  1,7 mln

  765(5.8%)

  753,1 tys

  348(2.6%)

  952,6 tys

  440(3%)

  1,2 mln

  557(3.5%)

  1,1 mln

  513(2.9%)

  2,4 mln

  1,2 tys(5.4%)

  3,2 mln

  1,6 tys(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,9 tys(18%)

  8,4 mln

  3,9 tys(29.3%)

  781,4 tys

  361(2.7%)

  702,9 tys

  325(2.2%)

  648,6 tys

  303(1.9%)

  656,3 tys

  308(1.7%)

  692,3 tys

  330(1.5%)

  1,5 mln

  717(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  41,8 tys

  19,1(0.2%)

  47,7 tys

  22,0(0.2%)

  422,8 tys

  195(1.4%)

  2,6 mln

  1,2 tys(8.2%)

  2,0 mln

  950(5.9%)

  3,2 mln

  1,5 tys(8.4%)

  656,0 tys

  312(1.5%)

  1,3 mln

  652(2.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  93,0 tys

  42,5(0.4%)

  148,1 tys

  68,4(0.5%)

  181,4 tys

  83,8(0.6%)

  119,5 tys

  55,2(0.4%)

  71,9 tys

  33,6(0.2%)

  86,4 tys

  40,6(0.2%)

  123,3 tys

  58,7(0.3%)

  1,1 mln

  559(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  239,9 tys

  110(1%)

  245,5 tys

  113(0.9%)

  269,7 tys

  125(0.9%)

  268,2 tys

  124(0.9%)

  1,0 mln

  470(2.9%)

  521,0 tys

  245(1.4%)

  585,3 tys

  279(1.3%)

  352,9 tys

  173(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  164,0 tys

  75,0(0.7%)

  105,8 tys

  48,9(0.4%)

  113,3 tys

  52,3(0.4%)

  100,1 tys

  46,2(0.3%)

  119,1 tys

  55,6(0.3%)

  98,3 tys

  46,2(0.3%)

  116,0 tys

  55,2(0.3%)

  104,2 tys

  51,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  105,6 tys

  48,3(0.5%)

  48,5 tys

  22,4(0.2%)

  90,9 tys

  42,0(0.3%)

  50,4 tys

  23,3(0.2%)

  18,6 tys

  8,7(0.1%)

  12,8 tys

  6,0(0%)

  47,3 tys

  22,5(0.1%)

  76,5 tys

  37,5(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  380,3 tys

  176(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  805,0 tys

  376(2.3%)

  38,9 tys

  18,3(0.1%)

  70,6 tys

  33,6(0.2%)

  46,4 tys

  22,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,6 tys

  3,5(0%)

  6,7 tys

  3,1(0%)

  12,7 tys

  5,8(0%)

  11,5 tys

  5,3(0%)

  13,0 tys

  6,1(0%)

  14,0 tys

  6,6(0%)

  14,1 tys

  6,7(0%)

  37,9 tys

  18,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  24,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  19,9 tys

  9,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,1 tys

  19,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,3(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  56,2 tys

  26,0(0.2%)

  44,8 tys

  20,9(0.1%)

  40,9 tys

  19,2(0.1%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  76,4

  0,0(0%)

  139

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  777

  0,4(0%)

  145

  0,1(0%)

  1,0 mln

  483(2.2%)

  185

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  6,9(0%)

  7,8 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  727

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,6 tys

  14,1(0.1%)

  356,3 tys

  166(1%)

  286,1 tys

  134(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  27,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zalewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 440 mieszkańców Zalewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 219 kobiet oraz 221 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców Zalewa, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 18,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Zalewa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zalewie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (21,0%).

  W roku 2021 w Zalewie mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 110 dzieci (57 dziewczynek oraz 53 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zalewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (26 dziewczynek oraz 24 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  13,9% mieszkańców Zalewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 11,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 667 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 224 uczniów (110 kobiet oraz 114 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zalewie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 170 uczniów (76 kobiet oraz 94 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 132,54.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców Zalewa w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 27,0% mężczyzn).

 • 16,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,3%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,9%
  Województwo
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,8%
  Województwo
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,3%
  Województwo
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1667 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 667,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  820,0
  Kraj
  883,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Zalewo
  0,53
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 85 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zalewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 110 Dzieci
 • 57 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 53 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,8%
  48,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 24 4 lata
 • 24
 • 26 5 lata
 • 26
 • 32 6 lat
 • 32
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 13 4 lata
 • 13
 • 11 5 lata
 • 11
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 11 4 lata
 • 11
 • 15 5 lata
 • 15
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zalewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zalewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  89 758-89-30
  89 758-89-30
  ul. Traugutta 15
  14-230 Zalewo
  248-
 • Szkoły podstawowe w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zalewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 224 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 114 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,7
  Województwo
  16,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 16,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 132,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zalewo
  132,54
  Województwo
  91,99
  Cały kraj
  95,71
 • 131,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  131,95
  Warmińsko-mazurskie
  90,65
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zalewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zalewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zalewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zalewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego (K. I. Gałczyński)
  Publiczna
  89 758-83-28
  89 758-89-30
  ul. Szkolna 2
  14-230 Zalewo
  9170-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 13,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zalewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zalewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zalewo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zalewo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zalewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zalewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zalewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zalewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zalewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 3 600)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 110)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 1 560)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 1 200)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 650)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • inne: 1 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 59)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 23)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 55)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 9)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zalewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 092 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 894 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zalewie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 253 członków. Zarejestrowano 214 ćwiczących (mężczyźni: 164, kobiety: 50, chłopcy do lat 18: 127, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zalewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zalewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zalewa znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Zalewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Zalewo (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1993-02-05, wykaz dokumentów: A-A138 z 1993-02-05; C-174 z brak daty
  • Kościół z 1335 - 1351 (ul. Kościelna 2)dnia 1957-03-14, wykaz dokumentów: Z/5 z 1957-03-14
  • Miasto z XIV w.dnia 1959-07-01, wykaz dokumentów: Z/24 z 1959-07-01
  • Mur miejski z pocz. XV w.dnia 1959-07-01, wykaz dokumentów: Z/25 z 1959-07-01
  • Baszta z pocz. XV w. (ul. Kościelna 2)dnia 1968-08-15, wykaz dokumentów: A-886 z 1968-08-15
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1992-01-09, wykaz dokumentów: A3970 z 1992-01-09
  • Wieża ciśnień z 1905 r.dnia 1992-05-11, wykaz dokumentów: A-3319 z 1992-05-11
  • Szkoła z 1927 - 1928 (ul. Szkolna 2)dnia 2005-03-15, wykaz dokumentów: A-2182 z 2005-03-15
  • Plebania z 1898 r. (ul. Kościelna 4)dnia 2010-11-22, wykaz dokumentów: A-4553 z 2010-11-22; brak numeru z 2011-01-18
  • Inny budynek gospodarczy z pocz. XIX w. (ul. Kościelna 4)dnia 2010-11-22, wykaz dokumentów: A-4553 z 2010-11-22; brak numeru z 2011-01-18
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2010-11-22, wykaz dokumentów: A-4553 z 2010-11-22; brak numeru z 2011-01-18
 • Formy ochrony przyrody w Zalewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zalewa znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zalewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Pojezierza IławskiegoData ustanowienia: 1993-06-08, Powierzchnia: 225045.0 ha, Powierzchnia otuliny: 16419.1 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i B - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 13031.7 ha
  • Lasy Iławskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 25218.53 ha
  • Ewingus - Pomnik przyrodyOpis: 1sucha gałąź 5 m d ulicy;, Data ustanowienia: 2007-06-07, Opis granicy: ul. Sienkiewicza 3
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja złożona z 207 drzew (dąb lipa jesion buk); w terenie pomierzono 27 drzew: 16 dębów 8 lip 2 wierzby 1 buk); 180 obiektów nie odnaleziono brak jesionów, Data ustanowienia: 1995-09-23, Opis granicy: Aleja łącząca Wielowieś z Jaśkowem; N-ctwo Miłomłyn
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 60 drzew: lipa drobnolistna - 39 szt. głóg - 2 szt. jesion - 9 szt. grab - 1 szt. dąb szypułkowy - 6 szt. jabłoń - 3 szt; w terenie 10 pozostałości i pomierzono 54 drzewa: 37 lip 9 jesionów 3 dęby 2 jabłonie 2 klony 1 nieznany gatunek (suche, Data ustanowienia: 2007-06-07, Opis granicy: śródpolna aleja odchodząca od gruntowej drogi Zalewo-Sadławki w kierunku Bądek do zabudowań Folwark; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 12 dębów w terenie pomierzono 10 2 drzew nie odnaleziono, Data ustanowienia: 2007-06-07, Opis granicy: śródpolna kępa rosnąca wzdłuż nieużytku przy zabudowaniach Folwark; N-ctwo Dobrocin

Zalewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 21 wypadków drogowych w Zalewie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 028,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 49,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zalewie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zalewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 21 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zalewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 028,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 028,4
  Województwo
  1 327,9
  Kraj
  1 100,9
 • 48,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Zalewo
  49,0
  Województwo
  127,9
  Polska
  104,4
 • 1 028,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 028,4
  Warmińsko-mazurskie
  1 633,7
  Cały kraj
  1 327,3
 • 4,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Zalewo
  4,8
  Województwo
  9,6
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  123,0
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zalewie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 19,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  19,7 km
  Warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,8 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zalewo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 519droga wojewódzka nr 519(Stary Dzierzgoń - Folwark - Wesoła Kępa - Przezmark - Gajdy - Półwieś - Zalewo - Zajezierze - Małdyty - Wilamowo - Dobrocin - Morąg)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zalewie istnieje 51 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 29 Stycznia

  ul. Akacjowa

  ul. Częstochowska

  ul. Działkowa

  ul. Długa

  ul. Elbląska

  ul. Ewingi

  ul. Handlowa

  ul. Jesienna

  ul. Jesionowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krasickiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Letnia

  ul. Lipcowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Morwowa

  ul. Morąska

  ul. Mrongowiusza

  ul. Niska

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  Plac im. Jana Pawła II

  ul. Polna

  ul. Rolna

  ul. Rybacka

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tartaczna

  ul. Traugutta

  os. Wileńskie

  ul. Wiosenna

  ul. Zacisze

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Ślusarska

  ul. Żeromskiego