Zalewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Zalewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zalewo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu iławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zalewo.
 • 2 165 Liczba mieszkańców
 • 8,2 km² Powierzchnia
 • 263,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 106 m n.p.m Wysokość
 • 1299 Data założenia
 • 1305 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NIL Tablice rejestracyjne
 • Marek Błażej Żyliński Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.603453.8459 Współrzędne GPS
 • 2807074 TERYT (TERC)
 • 0965000 SIMC
Herb miasta Zalewo
Zalewo herb
Flaga miasta Zalewo
Zalewo flaga

Zalewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-230Poczta Zalewo, ul. Sienkiewicza 3

Zalewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zalewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Iławie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wiejska 1
14-202 Iława
Urząd Miejski w Zalewie
(89) 758-83-77
(89) 758-82-72
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo

Zalewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Zalewo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 165, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 12 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Zalewa jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Zalewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,31 na 1000 mieszkańców Zalewa. W 2017 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,2% zgonów w Zalewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 31,6% zgonów w Zalewie były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zalewa przypada 10.64 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zalewa -10. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,3% mieszkańców Zalewa jest w wieku produkcyjnym, 15,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zalewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 165 Liczba mieszkańców
 • 1 101 Kobiety
 • 1 064 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zalewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zalewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zalewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zalewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  40,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zalewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zalewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,0%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,8%
  Województwo
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Tutaj
  2,0%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zalewie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Zalewo
  5,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Zalewo
  2,2
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zalewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,31 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,1
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zalewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zalewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zalewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zalewie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zalewo
  8,3
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  10,5
 • 47,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  47,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  42,6
  Cały kraj
  44,2
 • 15.12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.12
 • 67.77 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 67.77
 • 106.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106.83
 • 83.06 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83.06
 • 35.34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.34
 • 6.2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.2
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 387 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 401 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 344 Waga 3500g - 3999g
 • 344
 • 385 Waga 3000g - 3499g
 • 385
 • 142 Waga 2500g - 2999g
 • 142
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,56 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,56
  Warmińsko-mazurskie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  0,70
  Polska
  0,71
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,15
  Warmińsko-mazurskie
  1,01
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Zalewie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,5%
  56,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Zalewo
  10,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,8
  Kraj
  10,1
 • 92,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  92,1
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Polska
  101,5
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,3
  Warmińsko-mazurskie
  5,0
  Cała Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie iławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 34,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  34,2%
  Województwo
  29,0%
  Polska
  26,7%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,0
  Cały kraj
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  65,4
  Polska
  74,3
 • 298,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Zalewo
  298,8
  Warmińsko-mazurskie
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 350,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 359,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 340,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  350,4
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Cała Polska
  469,0
 • 64,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  64,2
  Województwo
  73,1
  Polska
  87,7
 • 25,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  25,6
  Warmińsko-mazurskie
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,5
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Zalewo
  1,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zalewie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zalewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zalewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Zalewie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zalewie to 671 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 310 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zalewie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Zalewie to 132,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,85% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,25% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,98% mieszkań posiada łazienkę, 82,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 671 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 309,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  309,90
  Województwo
  354,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  68,70 m2
  Warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 21,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  21,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Zalewo
  3,93
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 3,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Zalewo
  3,23
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,82
  Kraj
  2,69
 • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Zalewo
  0,82
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,77
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 30 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,91
 • 13,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  13,86
  Warmińsko-mazurskie
  12,57
  Polska
  18,14
 • 797 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 132,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  132,8 m2
  Warmińsko-mazurskie
  89,0 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Zalewo
  0,37 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Zalewo
  99,85%
  Warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Cały kraj
  96,79%
 • 99,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zalewo
  99,25%
  Województwo
  94,47%
  Cała Polska
  93,66%
 • 95,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,98%
  Województwo
  91,91%
  Cała Polska
  91,31%
 • 82,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Zalewo
  82,56%
  Województwo
  83,15%
  Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Zalewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Zalewie na 1000 mieszkańców pracuje 446 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zalewie wynosiło w 2017 roku 5,8% (8,8% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zalewie wynosiło 3 455,52 PLN, co odpowiada 76.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zalewa 80 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 253 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 173.

  21,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Zalewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 446 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  446,0
  Województwo
  200,0
  Cały kraj
  247,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,8% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Zalewo
  5,8%
  Województwo
  11,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zalewie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zalewie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zalewie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 456 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Zalewo
  3 456 PLN
  Województwo
  3 803 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zalewie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 80 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 253 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 173 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,0% Przemysł i budownictwo
 • 34,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zalewie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 965 Pracujący ogółem
 • 418 Kobiety
 • 547 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zalewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,3% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zalewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zalewo
  55,4
  Województwo
  60,0
  Cały kraj
  63,4
 • 32,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zalewo
  32,2
  Warmińsko-mazurskie
  30,6
  Cały kraj
  34,0
 • 138,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  138,3
  Warmińsko-mazurskie
  104,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zalewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Zalewie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 177 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 119 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (26) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (12) w roku 2010. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zalewie najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (161) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,8% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,2% (50) podmiotów, a 65,0% (115) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zalewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.3%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 177 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50 Przemysł i budownictwo
 • 115 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Zalewie w 2017 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Zalewie w 2017 roku
 • 119 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 161 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 161
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 177 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 177
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 119 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 15 Budownictwo
 • 15
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 3 Pozostała działalność
 • 3
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zalewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Zalewie stwierdzono szacunkowo 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,49 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zalewie wynosi 77,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zalewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,06 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 7,03 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,32 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,02 (89%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zalewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 16,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Zalewo
  16,49
  Warmińsko-mazurskie
  17,07
  Kraj
  19,62
 • 10,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Zalewo
  10,06
  Warmińsko-mazurskie
  10,98
  Cały kraj
  12,07
 • 3,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,02
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,06
  Cała Polska
  4,94
 • 2,32 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,32
  Warmińsko-mazurskie
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,53
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cały kraj
  0,49
 • 7,03 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,03
  Województwo
  8,49
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zalewo
  78%
  Warmińsko-mazurskie
  72%
  Cała Polska
  72%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Zalewo
  67%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zalewo
  94%
  Województwo
  86%
  Kraj
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  woj. warmińsko-mazurskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Zalewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Zalewa wyniosła w 2016 roku 28,9 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Zalewa - 34.9% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (27.4%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 16,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zalewa wyniosła w 2016 roku 28,5 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (29.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.3%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.2%). W budżecie Zalewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 362 złotych na mieszkańca (8,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 35,4 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,6%.
 • Wydatki budżetu w Zalewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zalewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zalewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,5 mln

  2,5 tys(100%)

  24,9 mln

  3,5 tys(100%)

  20,5 mln

  2,9 tys(100%)

  24,5 mln

  3,5 tys(100%)

  24,1 mln

  3,4 tys(100%)

  23,9 mln

  3,4 tys(100%)

  22,8 mln

  3,3 tys(100%)

  28,9 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  2,2 tys(26.4%)

  5,2 mln

  2,5 tys(21%)

  5,5 mln

  2,5 tys(27%)

  6,0 mln

  2,7 tys(24.4%)

  5,7 mln

  2,6 tys(23.5%)

  6,1 mln

  2,8 tys(25.5%)

  5,9 mln

  2,7 tys(25.7%)

  10,1 mln

  4,7 tys(34.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,9 mln

  3,3 tys(39.6%)

  8,8 mln

  4,2 tys(35.2%)

  7,7 mln

  3,4 tys(37.4%)

  7,9 mln

  3,6 tys(32.3%)

  7,9 mln

  3,6 tys(32.8%)

  7,8 mln

  3,6 tys(32.7%)

  7,8 mln

  3,6 tys(34.2%)

  7,9 mln

  3,7 tys(27.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  963,2 tys

  457(5.5%)

  2,1 mln

  994(8.3%)

  1,1 mln

  488(5.3%)

  686,9 tys

  309(2.8%)

  938,9 tys

  425(3.9%)

  1,7 mln

  760(7%)

  1,8 mln

  828(7.9%)

  3,4 mln

  1,6 tys(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  864(10.4%)

  1,9 mln

  927(7.7%)

  2,5 mln

  1,1 tys(12.4%)

  2,4 mln

  1,1 tys(9.9%)

  2,4 mln

  1,1 tys(10.1%)

  2,3 mln

  1,1 tys(9.8%)

  2,4 mln

  1,1 tys(10.6%)

  2,5 mln

  1,2 tys(8.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  526,9 tys

  250(3%)

  620,9 tys

  299(2.5%)

  699,7 tys

  315(3.4%)

  888,1 tys

  400(3.6%)

  1,1 mln

  511(4.7%)

  1,6 mln

  714(6.5%)

  1,1 mln

  493(4.7%)

  1,1 mln

  498(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  588,0 tys

  279(3.4%)

  2,2 mln

  1,1 tys(8.9%)

  319,7 tys

  144(1.6%)

  585,6 tys

  264(2.4%)

  393,3 tys

  178(1.6%)

  1,1 mln

  503(4.6%)

  854,0 tys

  391(3.7%)

  916,3 tys

  423(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  484,7 tys

  230(2.8%)

  502,6 tys

  242(2%)

  535,8 tys

  241(2.6%)

  759,0 tys

  342(3.1%)

  2,9 mln

  1,3 tys(12%)

  625,1 tys

  286(2.6%)

  717,8 tys

  328(3.1%)

  847,8 tys

  392(2.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  380,2 tys

  180(2.2%)

  386,3 tys

  186(1.5%)

  434,2 tys

  195(2.1%)

  481,4 tys

  217(2%)

  537,8 tys

  243(2.2%)

  616,1 tys

  282(2.6%)

  630,6 tys

  288(2.8%)

  529,7 tys

  245(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  118,0 tys

  56,0(0.7%)

  1,2 mln

  591(4.9%)

  159,0 tys

  71,5(0.8%)

  199,5 tys

  89,8(0.8%)

  310,7 tys

  141(1.3%)

  353,9 tys

  162(1.5%)

  405,1 tys

  185(1.8%)

  416,7 tys

  192(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  147,1 tys

  69,8(0.8%)

  1,0 mln

  484(4%)

  142,5 tys

  64,1(0.7%)

  172,3 tys

  77,6(0.7%)

  286,1 tys

  129(1.2%)

  290,2 tys

  133(1.2%)

  341,6 tys

  156(1.5%)

  297,7 tys

  137(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  219,9 tys

  104(1.3%)

  240,7 tys

  116(1%)

  369,9 tys

  166(1.8%)

  427,2 tys

  192(1.7%)

  366,8 tys

  166(1.5%)

  326,4 tys

  149(1.4%)

  287,3 tys

  131(1.3%)

  290,7 tys

  134(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  7,2 tys

  3,4(0%)

  98,2 tys

  47,2(0.4%)

  101,5 tys

  45,7(0.5%)

  3,5 mln

  1,6 tys(14.1%)

  784,4 tys

  355(3.3%)

  248,9 tys

  114(1%)

  188,4 tys

  86,2(0.8%)

  186,1 tys

  85,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  209,2 tys

  99,2(1.2%)

  184,7 tys

  88,8(0.7%)

  448,9 tys

  202(2.2%)

  224,0 tys

  101(0.9%)

  126,9 tys

  57,4(0.5%)

  348,5 tys

  160(1.5%)

  183,6 tys

  84,0(0.8%)

  156,3 tys

  72,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  95,4 tys

  45,2(0.5%)

  77,1 tys

  37,1(0.3%)

  86,3 tys

  38,8(0.4%)

  93,0 tys

  41,9(0.4%)

  98,3 tys

  44,4(0.4%)

  102,9 tys

  47,1(0.4%)

  123,5 tys

  56,5(0.5%)

  116,3 tys

  53,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  74,6 tys

  35,4(0.4%)

  30,3 tys

  14,6(0.1%)

  69,6 tys

  31,3(0.3%)

  54,3 tys

  24,4(0.2%)

  70,2 tys

  31,7(0.3%)

  209,0 tys

  95,7(0.9%)

  53,1 tys

  24,3(0.2%)

  57,2 tys

  26,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,6 tys

  4,6(0.1%)

  38,1 tys

  18,3(0.2%)

  11,2 tys

  5,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  37,5 tys

  17,2(0.2%)

  43,1 tys

  19,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,3(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  173,5 tys

  82,3(1%)

  193,1 tys

  92,9(0.8%)

  146,5 tys

  65,9(0.7%)

  153,9 tys

  69,3(0.6%)

  172,7 tys

  78,1(0.7%)

  177,1 tys

  81,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  124,6 tys

  59,1(0.7%)

  117,3 tys

  56,4(0.5%)

  130,0 tys

  58,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zalewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zalewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zalewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zalewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,6 mln

  2,7 tys(100%)

  21,5 mln

  3,0 tys(100%)

  20,8 mln

  2,9 tys(100%)

  24,0 mln

  3,4 tys(100%)

  23,7 mln

  3,4 tys(100%)

  22,2 mln

  3,2 tys(100%)

  23,0 mln

  3,3 tys(100%)

  28,5 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  1,7 tys(19.3%)

  4,1 mln

  2,0 tys(19.1%)

  4,4 mln

  2,0 tys(21.1%)

  4,7 mln

  2,1 tys(19.5%)

  4,3 mln

  1,9 tys(18.1%)

  4,5 mln

  2,1 tys(20.2%)

  4,1 mln

  1,9 tys(18%)

  8,4 mln

  3,9 tys(29.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  2,4 tys(27.4%)

  5,1 mln

  2,4 tys(23.6%)

  5,8 mln

  2,6 tys(27.9%)

  6,7 mln

  3,0 tys(27.8%)

  7,3 mln

  3,3 tys(30.6%)

  7,7 mln

  3,5 tys(34.6%)

  8,2 mln

  3,7 tys(35.5%)

  8,4 mln

  3,9 tys(29.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 mln

  3,8 tys(43.1%)

  8,3 mln

  4,0 tys(38.5%)

  7,7 mln

  3,5 tys(37.1%)

  8,3 mln

  3,7 tys(34.5%)

  8,4 mln

  3,8 tys(35.2%)

  8,1 mln

  3,7 tys(36.7%)

  7,9 mln

  3,6 tys(34.2%)

  8,3 mln

  3,8 tys(29.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  627,3 tys

  298(3.4%)

  687,9 tys

  331(3.2%)

  1,8 mln

  816(8.7%)

  599,2 tys

  270(2.5%)

  779,6 tys

  353(3.3%)

  594,2 tys

  272(2.7%)

  1,8 mln

  835(7.9%)

  1,7 mln

  765(5.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  755,0 tys

  358(4.1%)

  527,4 tys

  254(2.4%)

  511,4 tys

  230(2.5%)

  516,3 tys

  232(2.2%)

  270,3 tys

  122(1.1%)

  317,1 tys

  145(1.4%)

  304,4 tys

  139(1.3%)

  813,4 tys

  376(2.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,4 tys

  30,3(0.3%)

  2,6 mln

  1,2 tys(10.7%)

  404,1 tys

  183(1.7%)

  3,1 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  380,3 tys

  176(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  48,7 tys

  23,1(0.3%)

  45,4 tys

  21,9(0.2%)

  26,2 tys

  11,8(0.1%)

  159,2 tys

  71,6(0.7%)

  133,8 tys

  60,5(0.6%)

  213,9 tys

  97,9(1%)

  239,9 tys

  110(1%)

  245,5 tys

  113(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  83,5 tys

  39,6(0.4%)

  90,6 tys

  43,6(0.4%)

  94,8 tys

  42,6(0.5%)

  80,6 tys

  36,3(0.3%)

  76,9 tys

  34,8(0.3%)

  87,7 tys

  40,1(0.4%)

  93,0 tys

  42,5(0.4%)

  148,1 tys

  68,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  123,6 tys

  58,6(0.7%)

  124,7 tys

  60,0(0.6%)

  112,3 tys

  50,5(0.5%)

  101,1 tys

  45,5(0.4%)

  161,6 tys

  73,1(0.7%)

  196,1 tys

  89,8(0.9%)

  164,0 tys

  75,0(0.7%)

  105,8 tys

  48,9(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  31,9(0.3%)

  33,7 tys

  15,2(0.2%)

  138,9 tys

  62,5(0.6%)

  1,7 mln

  767(7.2%)

  201,6 tys

  92,3(0.9%)

  105,6 tys

  48,3(0.5%)

  48,5 tys

  22,4(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  37,8 tys

  17,9(0.2%)

  1,2 mln

  560(5.4%)

  38,0 tys

  17,1(0.2%)

  37,8 tys

  17,0(0.2%)

  41,9 tys

  19,0(0.2%)

  39,9 tys

  18,2(0.2%)

  41,8 tys

  19,1(0.2%)

  47,7 tys

  22,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,7 tys

  2,7(0%)

  3,5 tys

  1,7(0%)

  3,8 tys

  1,7(0%)

  7,6 tys

  3,4(0%)

  7,8 tys

  3,5(0%)

  7,1 tys

  3,2(0%)

  7,6 tys

  3,5(0%)

  6,7 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,6 tys

  4,6(0.1%)

  38,1 tys

  18,3(0.2%)

  11,2 tys

  5,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  37,5 tys

  17,2(0.2%)

  43,1 tys

  19,7(0.2%)

  4,9 tys

  2,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,4

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  173,5 tys

  82,3(0.9%)

  193,1 tys

  92,9(0.9%)

  147,1 tys

  66,1(0.7%)

  153,9 tys

  69,3(0.6%)

  175,4 tys

  79,3(0.7%)

  174,4 tys

  79,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,8 tys

  12,7(0.1%)

  3,9 tys

  1,9(0%)

  40,3 tys

  18,1(0.2%)

  19,6 tys

  8,8(0.1%)

  25,6 tys

  11,6(0.1%)

  13,4 tys

  6,1(0.1%)

  24,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  433,0 tys

  208(2%)

  405

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  7,2(0.1%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 tys

  0,7(0%)

  681,6 tys

  328(3.2%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zalewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 475 mieszkańców Zalewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 222 kobiet oraz 253 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Zalewa, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 26,4% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Zalewa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zalewie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,3%) oraz podstawowe ukończone (23,4%).

  15,4% mieszkańców Zalewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,4% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 982 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,12 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 124,43.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,0% wśród dziewczyn i 8,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 192,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,9% mieszkańców Zalewa w wieku potencjalnej nauki (27,5% kobiet i 34,0% mężczyzn).

 • 11,1% Wykształcenie wyższe
 • Zalewo
  11,1%
  Województwo
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,9%
  Województwo
  31,4%
  Kraj
  33,3%
 • 30,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Zalewo
  14,9%
  Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,6%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zalewo
  6,0%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,4%
  Województwo
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 982 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  982,0
  Województwo
  707,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,12 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,12
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,16
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zalewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zalewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  89 758-89-30
  89 758-89-30
  ul. Traugutta 15
  14-230 Zalewo
  248-
 • Szkoły podstawowe w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 124,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  124,43
  Województwo
  93,00
  Cały kraj
  96,62
 • 116,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  116,79
  Warmińsko-mazurskie
  88,32
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zalewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zalewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zalewo
  18,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zalewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zalewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego (K. I. Gałczyński)
  Publiczna
  89 758-83-28
  89 758-89-30
  ul. Szkolna 2
  14-230 Zalewo
  9170-
 • Szkoły gimnazjalne w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 192,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  192,00
  Warmińsko-mazurskie
  97,50
  Polska
  100,01
 • 186,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  186,00
  Województwo
  87,77
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Zalewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Zalewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Zalewo
  19,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Zalewie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zalewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Zalewie
  Publiczne
  89 758-83-28
  89 758-89-30
  ul. Szkolna 2
  14-230 Zalewo
  6111-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zalewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 8,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zalewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zalewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zalewo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zalewo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zalewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zalewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zalewie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Zalewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Zalewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 160 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 29 200)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 800)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 25 000)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 400)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 120)
  • inne: 3 (uczestnicy: 260)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 75)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 76)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Zalewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 8 921 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 894 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zalewie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 253 członków. Zarejestrowano 214 ćwiczących (mężczyźni: 164, kobiety: 50, chłopcy do lat 18: 127, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zalewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zalewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zalewa znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Zalewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Zalewo (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1993-02-05, wykaz dokumentów: A-A138 z 1993-02-05; C-174 z brak daty
  • Kościół z 1335 - 1351 (ul. Kościelna 2)dnia 1957-03-14, wykaz dokumentów: Z/5 z 1957-03-14
  • Miasto z XIV w.dnia 1959-07-01, wykaz dokumentów: Z/24 z 1959-07-01
  • Mur miejski z pocz. XV w.dnia 1959-07-01, wykaz dokumentów: Z/25 z 1959-07-01
  • Baszta z pocz. XV w. (ul. Kościelna 2)dnia 1968-08-15, wykaz dokumentów: A-886 z 1968-08-15
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1992-01-09, wykaz dokumentów: A3970 z 1992-01-09
  • Wieża ciśnień z 1905 r.dnia 1992-05-11, wykaz dokumentów: A-3319 z 1992-05-11
  • Szkoła z 1927 - 1928 (ul. Szkolna 2)dnia 2005-03-15, wykaz dokumentów: A-2182 z 2005-03-15
  • Plebania z 1898 r. (ul. Kościelna 4)dnia 2010-11-22, wykaz dokumentów: A-4553 z 2010-11-22; brak numeru z 2011-01-18
  • Inny budynek gospodarczy z pocz. XIX w. (ul. Kościelna 4)dnia 2010-11-22, wykaz dokumentów: A-4553 z 2010-11-22; brak numeru z 2011-01-18
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2010-11-22, wykaz dokumentów: A-4553 z 2010-11-22; brak numeru z 2011-01-18
 • Formy ochrony przyrody w Zalewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zalewa znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zalewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Pojezierza IławskiegoData ustanowienia: 1993-06-08, Powierzchnia: 225045.0 ha, Powierzchnia otuliny: 16419.1 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i B - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 13031.7 ha
  • Lasy Iławskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 25218.53 ha
  • Ewingus - Pomnik przyrodyOpis: 1sucha gałąź 5 m d ulicy;, Data ustanowienia: 2007-06-07, Opis granicy: ul. Sienkiewicza 3
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja złożona z 207 drzew (dąb lipa jesion buk); w terenie pomierzono 27 drzew: 16 dębów 8 lip 2 wierzby 1 buk); 180 obiektów nie odnaleziono brak jesionów, Data ustanowienia: 1995-09-23, Opis granicy: Aleja łącząca Wielowieś z Jaśkowem; N-ctwo Miłomłyn
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 60 drzew: lipa drobnolistna - 39 szt. głóg - 2 szt. jesion - 9 szt. grab - 1 szt. dąb szypułkowy - 6 szt. jabłoń - 3 szt; w terenie 10 pozostałości i pomierzono 54 drzewa: 37 lip 9 jesionów 3 dęby 2 jabłonie 2 klony 1 nieznany gatunek (suche, Data ustanowienia: 2007-06-07, Opis granicy: śródpolna aleja odchodząca od gruntowej drogi Zalewo-Sadławki w kierunku Bądek do zabudowań Folwark; N-ctwo Dobrocin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 12 dębów w terenie pomierzono 10 2 drzew nie odnaleziono, Data ustanowienia: 2007-06-07, Opis granicy: śródpolna kępa rosnąca wzdłuż nieużytku przy zabudowaniach Folwark; N-ctwo Dobrocin

Zalewo - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Zalewie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu iławskiego.

  Powiat iławski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zalewie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 35,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  35,4 km
  Warmińsko-mazurskie
  207,2 km
  Kraj
  388,2 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,3 km
  Warmińsko-mazurskie
  3,5 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zalewo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 519droga wojewódzka nr 519(Stary Dzierzgoń - Folwark - Wesoła Kępa - Przezmark - Gajdy - Półwieś - Zalewo - Zajezierze - Małdyty - Wilamowo - Dobrocin - Morąg)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zalewie istnieje 51 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 29 Stycznia

  ul. Akacjowa

  ul. Częstochowska

  ul. Działkowa

  ul. Długa

  ul. Elbląska

  ul. Ewingi

  ul. Handlowa

  ul. Jesienna

  ul. Jesionowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krasickiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Letnia

  ul. Lipcowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Morwowa

  ul. Morąska

  ul. Mrongowiusza

  ul. Niska

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  Plac im. Jana Pawła II

  ul. Polna

  ul. Rolna

  ul. Rybacka

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tartaczna

  ul. Traugutta

  os. Wileńskie

  ul. Wiosenna

  ul. Zacisze

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Ślusarska

  ul. Żeromskiego