Libiąż w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Libiąż - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Libiąż to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Libiąż.
 • 16 039 Liczba mieszkańców
 • 35,9 km² Powierzchnia
 • 447,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 310 m n.p.m Wysokość
 • XIII w. lub wcześniej Data założenia
 • 1969 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Jacek Rafał Latko Burmistrz miasta
Libiąż na mapie
Identyfikatory
 • 19.315750.1038 Współrzędne GPS
 • 1203044 TERYT (TERC)
 • 0940938 SIMC
Herb miasta Libiąż
Libiąż herb

Jak Libiąż wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Libiąż na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Libiąż wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Libiąż plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
60Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
74Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
79Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
137Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta o największej powierzchni w Polsce
145Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
205Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
211Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
213Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
230Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
234Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
241Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
245Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
265Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
270Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności

Libiąż - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-590Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-590Poczta Libiąż
32-590Skrytki Pocztowe Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-593Poczta Filia UP Libiąż 001, ul. Olszynka 2

Libiąż - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Libiążu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów
Urząd Miejski w Libiążu
(32) 627-13-11
(32) 624-92-01
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż

Libiąż - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Libiąż jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 039, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Libiąża zawarli w 2022 roku 54 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,6% mieszkańców Libiąża jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Libiąż ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -105. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,49 na 1000 mieszkańców Libiąża. W 2022 roku urodziło się 102 dzieci, w tym 41,2% dziewczynek i 58,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,6% zgonów w Libiążu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w Libiążu były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Libiąża przypada 12.79 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 97 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 186 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Libiąża -89. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  59,0% mieszkańców Libiąża jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Libiąża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 039 Liczba mieszkańców
 • 8 319 Kobiety
 • 7 720 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Libiążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Libiążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Libiążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Libiąża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Libiąż
  42,7 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Libiąż, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Libiąża
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Libiąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Libiąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Libiąż,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,6%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,8%
  Małopolskie
  56,1%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,9%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Libiążu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,3
  woj. małopolskie
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Libiąż
  1,0
  Małopolskie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 54 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Libiążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -105 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -51 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -54 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,49 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,5
  Województwo
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Libiążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Libiążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Libiążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Libiążu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 102 Urodzenia żywe
 • 42 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 60 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,2%
  58,8%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Libiąż
  6,3
  Małopolskie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,0
  Województwo
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 326 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 267 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 326 g
  Małopolskie
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 311 Waga 3000g - 3499g
 • 311
 • 141 Waga 2500g - 2999g
 • 141
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,17
  woj. małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Libiąż
  0,56
  woj. małopolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,49
  woj. małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Libiążu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 207 Zgony
 • 93 Kobiety
  (Zgony)
 • 114 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,9%
  55,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,8
  woj. małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 203,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  203,4
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Libiąż
  5,0
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  38,6%
  Małopolskie
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,6%
  Małopolskie
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Libiąż
  6,5%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 133 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 321,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  321,2
  Małopolskie
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Polska
  253,9
 • 525,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 574,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  525,9
  woj. małopolskie
  431,8
  Polska
  426,2
 • 79,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  79,2
  Małopolskie
  61,4
  Cały kraj
  62,9
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  41,8
  Małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 3,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Libiąż
  3,2
  Województwo
  6,1
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 186 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 99 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 87 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -98 Saldo migracji
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -38 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -89 Saldo migracji wewnętrznych
 • -56 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Libiążu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Libiąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Libiąż - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Libiążu oddano do użytku 22 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Libiążu to 6 075 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Libiążu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Libiążu to 145,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,03% mieszkań posiada łazienkę, 89,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,45% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 075 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 377,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  377,80
  Województwo
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,60 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,30 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Libiąż
  4,24
  woj. małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Libiąż
  2,65
  Małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  woj. małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 22 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,37
  Województwo
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 132 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 8,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Libiąż
  8,21
  woj. małopolskie
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 3 209 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 145,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  145,9 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,20 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Libiąż
  99,31%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Cały kraj
  97,75%
 • 99,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Libiąż
  99,23%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cała Polska
  95,18%
 • 99,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Libiąż
  99,03%
  Województwo
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 89,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,86%
  Małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 73,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Libiąż
  73,45%
  Województwo
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Libiąż - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Libiążu na 1000 mieszkańców pracuje 253osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 31,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 68,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Libiążu wynosiło w 2023 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Libiążu wynosiło 6 020,61 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Libiąża 1 488 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 605 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 117.

  1,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Libiąża pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 253 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  253,0
  Województwo
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,1% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Libiąż
  6,1%
  woj. małopolskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Libiążu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Libiążu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Libiążu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 322 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 021 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Libiążu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 488 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 605 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 117 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 1,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,4% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 51,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Libiążu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 116 Pracujący ogółem
 • 1 295 Kobiety
 • 2 821 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Libiążu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Libiąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Libiąż
  69,6
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 40,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  40,2
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 136,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  136,5
  Województwo
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Libiąż - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Libiążu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 582 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 251 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 66 nowych podmiotów, a 53 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (164) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (66) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (122) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (44) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Libiążu najwięcej (120) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 534) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (357) podmiotów, a 76,4% (1 209) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Libiążu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.1%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 582 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 357 Przemysł i budownictwo
 • 1 209 Pozostała działalność
 • 66 Podmioty nowo zarejestrowane w Libiążu w 2023 roku
 • 53 Podmioty wyrejestrowane w Libiążu w 2023 roku
 • 1 251 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 534 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 534
 • 34 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 34
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 582 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 582
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 76 Spółki handlowe ogółem
 • 76
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 65  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 65
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 120 Spółki cywilne ogółem
 • 120
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 251 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 377 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 377
 • 196 Budownictwo
 • 196
 • 114 Transport i gospodarka magazynowa
 • 114
 • 110 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 110
 • 88 Pozostała działalność
 • 88
 • 84 Przetwórstwo przemysłowe
 • 84
 • 73 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 73
 • 40 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 40
 • 35 Edukacja
 • 35
 • 32 Informacja i komunikacja
 • 32
 • 28 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 28
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 17 Górnictwo i wydobywanie
 • 17
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Libiąż - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Libiążu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 425 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Libiążu wynosi 81,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Libiąża najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,84 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,22 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 11,99 (84%), drogowe - 1,75 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Libiąża.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 425 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 425
 • 181 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 181
 • 194 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 194
 • 28 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 28
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 256 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 256
 • 26,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  26,33
  Małopolskie
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 11,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  11,22
  woj. małopolskie
  12,25
  Kraj
  12,98
 • 11,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  11,99
  Małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,75
  Małopolskie
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,38
  Województwo
  0,26
  Polska
  0,35
 • 15,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,84
  Małopolskie
  10,41
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Libiąż
  82%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Libiąż
  74%
  Małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Libiąż
  84%
  Województwo
  72%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  woj. małopolskie
  82%
  Polska
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  74%
  woj. małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Libiąż - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Libiąża wyniosła w 2022 roku 128,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Libiąża - 32.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (9.2%) oraz na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,2 mln złotych, czyli 18,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Libiąża wyniosła w 2022 roku 125,3 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (31.1%) oraz z Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (5.5%). W budżecie Libiąża wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 127 złotych na mieszkańca (2,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,9%.
 • Wydatki budżetu w Libiążu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,6 mln

  2,7 tys(100%)

  70,3 mln

  3,1 tys(100%)

  81,7 mln

  3,6 tys(100%)

  94,5 mln

  4,2 tys(100%)

  99,4 mln

  4,4 tys(100%)

  109,8 mln

  5,0 tys(100%)

  115,2 mln

  5,3 tys(100%)

  128,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,9 mln

  1,4 tys(39.5%)

  23,0 mln

  1,3 tys(32.7%)

  24,1 mln

  1,4 tys(29.5%)

  25,8 mln

  1,5 tys(27.3%)

  28,7 mln

  1,7 tys(28.9%)

  28,7 mln

  1,7 tys(26.1%)

  32,7 mln

  2,0 tys(28.4%)

  42,2 mln

  2,6 tys(32.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  300(8.6%)

  5,7 mln

  333(8.1%)

  9,2 mln

  534(11.2%)

  11,2 mln

  653(11.8%)

  9,6 mln

  567(9.7%)

  7,2 mln

  430(6.6%)

  5,9 mln

  355(5.1%)

  11,7 mln

  730(9.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  303,2 tys

  17,6(0.5%)

  389,4 tys

  22,6(0.6%)

  2,5 mln

  146(3.1%)

  898,4 tys

  52,6(1%)

  4,4 mln

  257(4.4%)

  11,6 mln

  688(10.5%)

  12,6 mln

  755(10.9%)

  11,4 mln

  710(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,6 mln

  443(12.6%)

  8,1 mln

  473(11.6%)

  8,9 mln

  518(10.9%)

  11,5 mln

  673(12.2%)

  9,6 mln

  563(9.6%)

  9,8 mln

  584(8.9%)

  9,9 mln

  593(8.6%)

  10,4 mln

  648(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,2 mln

  588(16.8%)

  20,1 mln

  1,2 tys(28.5%)

  6,2 mln

  365(7.6%)

  6,7 mln

  390(7.1%)

  8,6 mln

  508(8.7%)

  8,3 mln

  493(7.6%)

  9,1 mln

  546(7.9%)

  10,2 mln

  632(7.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  84,5 tys

  4,9(0.1%)

  289,7 tys

  16,8(0.4%)

  197,3 tys

  11,5(0.2%)

  132,4 tys

  7,8(0.1%)

  188,0 tys

  11,1(0.2%)

  443,7 tys

  26,4(0.4%)

  615,7 tys

  36,9(0.5%)

  9,0 mln

  559(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,6 mln

  269(7.7%)

  5,6 mln

  324(7.9%)

  5,7 mln

  332(7%)

  10,2 mln

  599(10.8%)

  5,8 mln

  341(5.8%)

  4,5 mln

  269(4.1%)

  6,1 mln

  366(5.3%)

  4,0 mln

  247(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,7 mln

  214(6.1%)

  3,4 mln

  196(4.8%)

  3,0 mln

  177(3.7%)

  4,2 mln

  243(4.4%)

  3,7 mln

  217(3.7%)

  3,6 mln

  212(3.3%)

  3,4 mln

  202(2.9%)

  3,9 mln

  240(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  121(3.4%)

  1,1 mln

  61,9(1.5%)

  1,2 mln

  69,3(1.5%)

  1,6 mln

  92,5(1.7%)

  1,0 mln

  59,9(1%)

  904,0 tys

  53,7(0.8%)

  1,2 mln

  69,2(1%)

  3,0 mln

  186(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  433,2 tys

  25,1(0.7%)

  391,5 tys

  22,8(0.6%)

  446,4 tys

  26,1(0.5%)

  465,9 tys

  27,3(0.5%)

  578,8 tys

  34,0(0.6%)

  1,1 mln

  65,1(1%)

  1,0 mln

  62,1(0.9%)

  2,4 mln

  152(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  730,6 tys

  42,3(1.2%)

  653,5 tys

  38,0(0.9%)

  626,3 tys

  36,6(0.8%)

  674,7 tys

  39,5(0.7%)

  769,9 tys

  45,3(0.8%)

  791,6 tys

  47,0(0.7%)

  428,8 tys

  25,7(0.4%)

  1,7 mln

  104(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  535,5 tys

  31,0(0.9%)

  430,6 tys

  25,0(0.6%)

  519,0 tys

  30,3(0.6%)

  440,5 tys

  25,8(0.5%)

  462,6 tys

  27,2(0.5%)

  598,6 tys

  35,5(0.5%)

  906,1 tys

  54,3(0.8%)

  551,3 tys

  34,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  548,7 tys

  31,8(0.9%)

  581,4 tys

  33,8(0.8%)

  643,8 tys

  37,6(0.8%)

  700,6 tys

  41,0(0.7%)

  686,8 tys

  40,4(0.7%)

  757,3 tys

  45,0(0.7%)

  821,3 tys

  49,2(0.7%)

  218,6 tys

  13,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  114,0 tys

  6,6(0.2%)

  147,0 tys

  8,5(0.2%)

  243,5 tys

  14,2(0.3%)

  1,3 mln

  74,5(1.3%)

  218,1 tys

  12,8(0.2%)

  132,3 tys

  7,9(0.1%)

  163,2 tys

  9,8(0.1%)

  149,6 tys

  9,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,0 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  7,1 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  14,0 tys

  0,8(0%)

  11,5 tys

  0,7(0%)

  46,5 tys

  2,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,0 tys

  0,3(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,6(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  8,6 tys

  0,5(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,8 tys

  9,0(0.3%)

  18,9 tys

  1,1(0%)

  6,8 tys

  0,4(0%)

  160,2 tys

  9,4(0.2%)

  163,7 tys

  9,6(0.2%)

  140,9 tys

  8,4(0.1%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  709

  0,0(0%)

  705

  0,0(0%)

  715

  0,0(0%)

  698

  0,0(0%)

  702

  0,0(0%)

  715

  0,0(0%)

  626

  0,0(0%)

  615

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  311,9 tys

  18,1(0.5%)

  476,9 tys

  27,7(0.7%)

  597,5 tys

  34,9(0.7%)

  436,2 tys

  25,5(0.5%)

  431,7 tys

  25,4(0.4%)

  418,8 tys

  24,9(0.4%)

  488,6 tys

  29,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  130,3 tys

  7,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Libiążu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,3 mln

  2,7 tys(100%)

  75,1 mln

  3,3 tys(100%)

  84,3 mln

  3,7 tys(100%)

  87,6 mln

  3,9 tys(100%)

  96,1 mln

  4,3 tys(100%)

  98,5 mln

  4,5 tys(100%)

  109,6 mln

  5,1 tys(100%)

  125,3 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  34,5 mln

  2,0 tys(56.3%)

  38,5 mln

  2,2 tys(51.3%)

  43,8 mln

  2,6 tys(51.9%)

  42,4 mln

  2,5 tys(48.4%)

  45,0 mln

  2,6 tys(46.9%)

  40,3 mln

  2,4 tys(41%)

  46,8 mln

  2,8 tys(42.7%)

  50,4 mln

  3,1 tys(40.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,8 mln

  800(22.5%)

  14,6 mln

  847(19.4%)

  14,7 mln

  856(17.4%)

  15,4 mln

  899(17.5%)

  16,0 mln

  940(16.6%)

  18,4 mln

  1,1 tys(18.7%)

  23,8 mln

  1,4 tys(21.7%)

  39,0 mln

  2,4 tys(31.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,2 tys

  0,8(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  210,6 tys

  12,3(0.2%)

  873,1 tys

  51,1(1%)

  518,7 tys

  30,5(0.5%)

  105,2 tys

  6,3(0.1%)

  100,1 tys

  6,0(0.1%)

  6,9 mln

  429(5.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  120(3.4%)

  2,5 mln

  145(3.3%)

  2,4 mln

  138(2.8%)

  2,3 mln

  135(2.6%)

  3,3 mln

  193(3.4%)

  2,6 mln

  152(2.6%)

  3,2 mln

  189(2.9%)

  3,3 mln

  204(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  319(9%)

  14,8 mln

  863(19.8%)

  1,3 mln

  73,3(1.5%)

  1,3 mln

  74,7(1.5%)

  1,6 mln

  96,8(1.7%)

  2,3 mln

  138(2.4%)

  2,0 mln

  120(1.8%)

  3,1 mln

  191(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  122(3.4%)

  1,4 mln

  81,4(1.9%)

  1,5 mln

  85,7(1.7%)

  1,8 mln

  108(2.1%)

  1,4 mln

  81,9(1.4%)

  1,5 mln

  86,3(1.5%)

  1,6 mln

  95,9(1.5%)

  2,8 mln

  174(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,6 tys

  2,9(0.1%)

  40,6 tys

  2,4(0%)

  204,0 tys

  12,2(0.2%)

  1,8 mln

  111(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  307,2 tys

  17,8(0.5%)

  476,6 tys

  27,7(0.6%)

  619,8 tys

  36,2(0.7%)

  1,2 mln

  69,2(1.3%)

  636,3 tys

  37,4(0.7%)

  433,1 tys

  25,7(0.4%)

  350,5 tys

  21,0(0.3%)

  700,9 tys

  43,6(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  103(2.9%)

  1,8 mln

  105(2.4%)

  1,9 mln

  111(2.3%)

  2,9 mln

  168(3.3%)

  1,6 mln

  92,0(1.6%)

  904,2 tys

  53,7(0.9%)

  991,7 tys

  59,4(0.9%)

  695,8 tys

  43,3(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  78,7 tys

  4,6(0.1%)

  238,2 tys

  13,8(0.3%)

  181,4 tys

  10,6(0.2%)

  150,4 tys

  8,8(0.2%)

  252,2 tys

  14,8(0.3%)

  621,2 tys

  36,9(0.6%)

  482,1 tys

  28,9(0.4%)

  287,3 tys

  17,9(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  132,1 tys

  7,6(0.2%)

  51,7 tys

  3,0(0.1%)

  652,8 tys

  38,1(0.8%)

  1,6 mln

  93,4(1.8%)

  1,5 mln

  87,6(1.6%)

  948,3 tys

  56,3(1%)

  718,5 tys

  43,0(0.7%)

  147,8 tys

  9,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  35,3 tys

  2,0(0.1%)

  28,3 tys

  1,6(0%)

  27,1 tys

  1,6(0%)

  13,9 tys

  0,8(0%)

  84,6 tys

  5,0(0.1%)

  122,7 tys

  7,3(0.1%)

  110,9 tys

  6,6(0.1%)

  52,5 tys

  3,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,1 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  7,9 tys

  0,5(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  30,4 tys

  1,9(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  79,8 tys

  4,6(0.1%)

  48,1 tys

  2,8(0.1%)

  28,5 tys

  1,7(0%)

  26,6 tys

  1,6(0%)

  19,4 tys

  1,1(0%)

  28,9 tys

  1,7(0%)

  11,4 tys

  0,7(0%)

  15,9 tys

  1,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  242,0 tys

  14,5(0.2%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  155,8 tys

  9,0(0.3%)

  18,9 tys

  1,1(0%)

  6,8 tys

  0,4(0%)

  160,2 tys

  9,4(0.2%)

  163,7 tys

  9,6(0.2%)

  140,9 tys

  8,4(0.1%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  490

  0,0(0%)

  429

  0,0(0%)

  843

  0,0(0%)

  844

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  567,0 tys

  32,8(0.9%)

  538,1 tys

  31,3(0.7%)

  542,2 tys

  31,6(0.6%)

  484,5 tys

  28,4(0.6%)

  494,8 tys

  29,1(0.5%)

  473,8 tys

  28,1(0.5%)

  519,1 tys

  31,1(0.5%)

  594

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  162,0 tys

  9,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  7,1 tys

  0,4(0%)

  277,8 tys

  16,3(0.3%)

  38,5

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  2,1

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Libiąż - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 556 mieszkańców Libiąża jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 774 kobiet oraz 1 782 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Libiąża, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,6% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Libiąża mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Libiążu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,6%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz średnie zawodowe (27,2%).

  W roku 2022 w Libiążu mieściło się 5 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 638 dzieci (337 dziewczynek oraz 301 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Libiążu mieściły się 3 przedszkola, w których do 21 oddziałów uczęszczało 488 dzieci (269 dziewczynek oraz 219 chłopców). Dostępnych było 485 miejsc.

  19,1% mieszkańców Libiąża w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 932 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 308 uczniów (627 kobiet oraz 681 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Libiążu placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 011 uczniów (500 kobiet oraz 511 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,92.

  W Libiążu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 80 uczniów (49 kobiet oraz 31 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Libiążu placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 293 uczniów (201 kobiet oraz 92 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 115 absolwentów.

  W Libiążu znajduje się 1 Technikum, w którym w 17 oddziałach uczyło się 410 uczniów (153 kobiety oraz 257 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 69 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Libiążu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 371 uczniów (80 kobiet oraz 291 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 70 absolwentów.

  W Libiążu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 1 oddziale uczyło się 27 uczniów (0 kobiet oraz 27 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,0 uczniów. 27,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Libiąża w wieku potencjalnej nauki (19,9% kobiet i 22,5% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,8%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  38,2%
  Małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,7%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,1%
  Małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,3%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Libiąż
  2,9%
  Małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,6%
  Małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,7%
  Małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 932 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  932,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Polska
  927,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,81
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 604 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Libiąż) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 638 Dzieci
 • 337 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 301 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,8%
  47,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 128 3 lata
 • 128
 • 153 4 lata
 • 153
 • 174 5 lata
 • 174
 • 164 6 lat
 • 164
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 76 3 lata
 • 76
 • 80 4 lata
 • 80
 • 87 5 lata
 • 87
 • 86 6 lat
 • 86
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 52 3 lata
 • 52
 • 73 4 lata
 • 73
 • 87 5 lata
 • 87
 • 78 6 lat
 • 78
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 48,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Libiążu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2
  Publiczne
  32 627-41-11
  32 627-41-11
  ul. Przedszkolna 10
  32-590 Libiąż
  1124319
  Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Kubusia Puchatka
  Publiczne
  32 627-77-92
  32 627-77-92
  ul. Wańkowicza 1 a
  32-590 Libiąż
  614915
  Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  32 627-14-24
  32 627-14-24
  ul. Plac Zwycięstwa 2
  32-590 Libiąż
  612617
  Niepubliczne Przedszkole "DREPTUSIE"
  Niepubliczne
  50 426-48-34
  ul. PADEREWSKIEGO 6
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły podstawowe w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Libiąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 68 Oddziały
 • 1 308 Uczniowie
 • 627 Kobiety
  (uczniowie)
 • 681 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 172 Uczniowie w 1 klasie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 231 Absolwenci
 • 120 Kobiety
  (absolwenci)
 • 111 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,2
  Województwo
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 95,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 82,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 99,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Libiąż
  99,92
  Województwo
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 99,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  99,01
  woj. małopolskie
  94,75
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Libiążu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (I.J.Paderewski)
  Publiczna
  32 627-12-03
  32 627-12-03
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  32-590 Libiąż
  15336-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu (Stanisława Barana "Bolka")
  Publiczna
  32 627-73-36
  32 627-73-36
  ul. św. Barbary 5
  32-590 Libiąż
  1429128
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (BŁ.JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  32 627-12-22
  32 627-12-22
  ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2
  32-590 Libiąż
  1328225
  Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczna
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Libiąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 80 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,3%
  38,8%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Libiąż
  20,0
  woj. małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,5
 •  
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Libiąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 410 Uczniowie
 • 153 Kobiety
  (uczniowie)
 • 257 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,3%
  62,7%
 • 155 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Libiąż
  24,1
  Małopolskie
  26,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 34,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 24,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Libiąż) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  21,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Libiążu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  19494-
  Liceum Ogólnokształcące w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  118-
  Prywatna Szkoiła Muzyczna I stopnia w Libiążu
  Niepubliczna
  60 151-01-23
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Libiążu
  Publiczna
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczne
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Libiąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Libiąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Libiąż, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Libiąż - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w Libiążu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Libiążu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Libiążu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Libiążu: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Libiążu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 193 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 101 (uczestnicy: 8 626)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 390)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 649)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 1 182)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 1 180)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 884)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 940)
  • warsztaty: 22 (uczestnicy: 401)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 348)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 16)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 287)
  • inne: 3 (członkowie: 23)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 38)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 6)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Libiążu działało 1 kino posiadające 1 salę z 193 miejscami na widowni. Odbyło się 496 seansów, na które przyszło 6 612 widzów, w tym 157 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 762 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Libiążu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 47 750 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 224 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 28
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Libiążu działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 283 członków. Zarejestrowano 268 ćwiczących (mężczyźni: 230, kobiety: 38, chłopcy do lat 18: 230, dziewczęta do lat 18: 38). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Libiążu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


Libiąż - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w Libiążu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 6,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Libiążu znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Libiążu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Libiążu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 55,97 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  56,0
  Małopolskie
  64,9
  Kraj
  56,5
 • 6,22 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  6,2
  woj. małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 49,75 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  49,8
  woj. małopolskie
  76,3
  Cały kraj
  65,5
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  11,1
  woj. małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 88,89 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Libiąż
  88,9
  woj. małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Libiążu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 281,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  281,0 km
  Województwo
  599,5 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,8 km
  Województwo
  2,7 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Libiąż przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 780droga wojewódzka nr 780(Kraków - Kryspinów - Liszki - Kaszów - Czułówek - Zagórze - Brodła - Poręba Żegoty - Alwernia - Kwaczała - Babice - Wygiełzów - Żarki - Libiąż - Chełmek - Chełm Śląski)
  • DW 933droga wojewódzka nr 933(Rzuchów - Pszów - Wodzisław Śląski - Mszana - Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice - Studzionka - Brzeźce - Poręba - Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Matuszowiec - Brzeszcze - Rajsko - Oświęcim - Broszkowice - Gorzów - Bobrek - Budzowy - Libiąż - Chrzanów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Libiąż przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 93Linia kolejowa nr 93: Trzebinia - Zebrzydowice [o znaczeniu państwowym] (Trzebinia - Chrzanów Śródmieście - Chrzanów -Libiąż - Chełmek - Chełmek Fabryka - Gorzów Chrzanowski - Oświęcim - Brzeszcze - Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze Jawiszowice - Jawiszowice Jaźnik - Dankowice - Kaniów - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg - Zabrzeg Czarnolesie - Chybie - Drogomyśl - Pruchna - Zebrzydowice)