Libiąż w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki)

Libiąż - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Libiąż to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Libiąż.
 • 17 135 Liczba mieszkańców
 • 35,9 km² Powierzchnia
 • 478,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 310 m n.p.m Wysokość
 • XIII w. lub wcześniej Data założenia
 • 1969 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Jacek Rafał Latko Burmistrz miasta
Libiąż na mapie
Identyfikatory
 • 19.315750.1038 Współrzędne GPS
 • 1203044 TERYT (TERC)
 • 0940938 SIMC
Herb miasta Libiąż
Libiąż herb

Libiąż - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-590Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-590Poczta Libiąż
32-590Skrytki Pocztowe Poczta Libiąż 001, ul. Oświęcimska 40
32-593Poczta Filia UP Libiąż 001, ul. Olszynka 2

Libiąż - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Libiążu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów
Urząd Miejski w Libiążu
(32) 627-13-11
(32) 624-92-01
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż

Libiąż - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Libiąż jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 17 135, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 99 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,8% mieszkańców Libiąża jest stanu wolnego, 60,1% żyje w małżeństwie, 4,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Libiąż ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,11 na 1000 mieszkańców Libiąża. W 2017 roku urodziło się 180 dzieci, w tym 53,9% dziewczynek i 46,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 364 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,2% zgonów w Libiążu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,2% zgonów w Libiążu były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Libiąża przypada 9.63 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 100 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 183 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Libiąża -83. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  62,3% mieszkańców Libiąża jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Libiąża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17 135 Liczba mieszkańców
 • 8 813 Kobiety
 • 8 322 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Libiążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Libiążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Libiążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Libiąża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,2 lat
  Małopolskie
  40,5 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Libiąża
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,7%
  Małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,1%
  Małopolskie
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Libiąż
  9,6%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,5%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Małopolskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Libiążu w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,8
  Małopolskie
  5,4
  Kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,8
  woj. małopolskie
  1,3
  Kraj
  1,7
 • 99 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Libiążu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  1,1
  woj. małopolskie
  1,9
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Libiążu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Libiążu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Libiążu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Libiążu w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 180 Urodzenia żywe
 • 97 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 83 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,9%
  46,1%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  woj. małopolskie
  11,3
  Kraj
  10,5
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Libiąż
  40,8
  Małopolskie
  46,2
  Polska
  44,2
 • 5.58 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.58
 • 48.19 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.19
 • 99.48 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.48
 • 77.12 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.12
 • 32.77 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.77
 • 5.62 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.62
 • 3 364 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 425 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 364 g
  Województwo
  3 333 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 114 Waga 4000g - 4499g
 • 114
 • 349 Waga 3500g - 3999g
 • 349
 • 443 Waga 3000g - 3499g
 • 443
 • 178 Waga 2500g - 2999g
 • 178
 • 47 Waga 2000g - 2499g
 • 47
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Libiąż
  1,34
  Małopolskie
  1,49
  Polska
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,72
  Cały kraj
  0,71
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,86
  Małopolskie
  1,20
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Libiążu w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 166 Zgony
 • 79 Kobiety
  (Zgony)
 • 87 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,6
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  10,1
 • 121,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Libiąż
  121,7
  woj. małopolskie
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,6
  woj. małopolskie
  3,4
  Cała Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  52,0%
  Małopolskie
  50,2%
  Cały kraj
  45,7%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  28,4%
  Województwo
  28,1%
  Kraj
  26,7%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Libiąż
  3,6%
  woj. małopolskie
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Polska
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Cała Polska
  74,3
 • 302,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Libiąż
  302,4
  woj. małopolskie
  261,6
  Kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 552,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 543,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 562,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  552,7
  woj. małopolskie
  467,3
  Polska
  469,0
 • 92,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  92,0
  woj. małopolskie
  72,0
  Kraj
  87,7
 • 41,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  41,3
  Województwo
  31,1
  Polska
  31,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,6
  woj. małopolskie
  7,3
  Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Małopolskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 100 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 52 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 183 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 94 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 89 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -85 Saldo migracji
 • -42 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -83 Saldo migracji wewnętrznych
 • -42 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Libiążu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Libiąż - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Libiążu oddano do użytku 28 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Libiążu to 5 680 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Libiążu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Libiążu to 153,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,06% mieszkań posiada łazienkę, 90,65% korzysta z centralnego ogrzewania, a 67,83% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 5 680 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 330,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  330,20
  Małopolskie
  343,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Libiąż
  75,90 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 25,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,10 m2
  Małopolskie
  26,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Libiąż
  4,25
  Województwo
  3,92
  Cała Polska
  3,82
 • 3,03 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,03
  Województwo
  2,91
  Polska
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  woj. małopolskie
  0,74
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 28 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Libiąż
  1,63
  woj. małopolskie
  5,89
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 21 Użytek własny
 • 2 Sprzedaż lub wynajem
 • 91,3%
  8,7%
 • 168 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Libiąż
  6,00
  Małopolskie
  3,92
  Polska
  3,91
 • 9,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  9,80
  woj. małopolskie
  23,09
  Cała Polska
  18,14
 • 4 297 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 153,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  153,5 m2
  Województwo
  93,4 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  woj. małopolskie
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Libiąż
  99,19%
  woj. małopolskie
  96,82%
  Cała Polska
  96,79%
 • 97,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,89%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Cały kraj
  93,66%
 • 97,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,06%
  woj. małopolskie
  93,08%
  Polska
  91,31%
 • 90,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Libiąż
  90,65%
  woj. małopolskie
  81,97%
  Cały kraj
  82,12%
 • 67,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Libiąż
  67,83%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Libiąż - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Libiążu na 1000 mieszkańców pracuje 248 osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 30,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 69,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Libiążu wynosiło w 2017 roku 6,6% (8,9% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Libiążu wynosiło 3 878,27 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Libiąża 1 488 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 605 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 117.

  8,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Libiąża pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,7% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 248 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Libiąż
  248,0
  Województwo
  238,0
  Cały kraj
  247,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,9% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,6%
  Małopolskie
  5,4%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Libiążu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Libiążu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Libiążu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Libiąż
  3 878 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Libiążu w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 488 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 605 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 117 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 62,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,1% Pozostałe
 • 45,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Libiążu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 254 Pracujący ogółem
 • 1 302 Kobiety
 • 2 952 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Libiążu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,5
  Województwo
  62,6
  Kraj
  63,4
 • 32,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Libiąż
  32,7
  woj. małopolskie
  31,8
  Cała Polska
  34,0
 • 118,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  118,0
  Województwo
  103,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Libiąż - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Libiążu w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 434 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 105 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 126 nowych podmiotów, a 116 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (164) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (103) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (122) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (73) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Libiążu najwięcej (120) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 385) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,3% (291) podmiotów, a 78,8% (1 130) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Libiążu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.7%) oraz Budownictwo (12.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 434 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 291 Przemysł i budownictwo
 • 1 130 Pozostała działalność
 • 126 Podmioty nowo zarejestrowane w Libiążu w 2017 roku
 • 116 Podmioty wyrejestrowane w Libiążu w 2017 roku
 • 1 105 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 385 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 385
 • 36 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 36
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 434 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 434
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 80 Spółki handlowe ogółem
 • 80
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 66  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 66
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 120 Spółki cywilne ogółem
 • 120
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 105 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 372 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 372
 • 142 Budownictwo
 • 142
 • 117 Transport i gospodarka magazynowa
 • 117
 • 88 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 88
 • 81 Przetwórstwo przemysłowe
 • 81
 • 68 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 68
 • 67 Pozostała działalność
 • 67
 • 29 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 29
 • 29 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 29
 • 26 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 26
 • 25 Edukacja
 • 25
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Libiąż - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Libiążu stwierdzono szacunkowo 468 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,27 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Libiążu wynosi 82,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Libiąża najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,51 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 10,24 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,13 (91%), drogowe - 1,72 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,67 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Libiąża.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 468 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 468
 • 300 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 300
 • 122 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 122
 • 29 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 29
 • 11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 11
 • 176 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 176
 • 27,27 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  27,27
  Małopolskie
  24,34
  Polska
  19,62
 • 17,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,51
  Województwo
  12,99
  Cała Polska
  12,07
 • 7,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,13
  Województwo
  9,11
  Polska
  4,94
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,72
  Małopolskie
  1,46
  Cała Polska
  1,78
 • 0,67 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  0,67
  woj. małopolskie
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 10,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Libiąż
  10,24
  Małopolskie
  9,56
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Małopolskie
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  78%
  Województwo
  67%
  Polska
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  91%
  Małopolskie
  93%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Libiąż
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Libiąż
  87%
  Małopolskie
  83%
  Cały kraj
  84%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Libiąż
  64%
  Województwo
  58%
  Kraj
  52%

Libiąż - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Libiąża wyniosła w 2016 roku 70,3 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Libiąża - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 11,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Libiąża wyniosła w 2016 roku 75,1 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (51.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.8%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.4%). W budżecie Libiąża wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 874 złotych na mieszkańca (26,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 140 złotych na mieszkańca (4,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,9%.
 • Wydatki budżetu w Libiążu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,2 mln

  1,9 tys(100%)

  46,5 mln

  2,0 tys(100%)

  48,3 mln

  2,1 tys(100%)

  50,2 mln

  2,2 tys(100%)

  54,7 mln

  2,4 tys(100%)

  55,8 mln

  2,5 tys(100%)

  60,6 mln

  2,7 tys(100%)

  70,3 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,5 mln

  1,1 tys(42.8%)

  20,1 mln

  1,2 tys(43.2%)

  20,3 mln

  1,2 tys(42.1%)

  23,7 mln

  1,4 tys(47.2%)

  25,4 mln

  1,5 tys(46.3%)

  22,1 mln

  1,3 tys(39.7%)

  23,9 mln

  1,4 tys(39.5%)

  23,0 mln

  1,3 tys(32.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  376(15.1%)

  7,1 mln

  409(15.3%)

  7,3 mln

  421(15.2%)

  7,6 mln

  439(15.2%)

  8,1 mln

  469(14.9%)

  9,6 mln

  554(17.2%)

  10,2 mln

  588(16.8%)

  20,1 mln

  1,2 tys(28.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  307(12.4%)

  5,3 mln

  305(11.4%)

  5,0 mln

  285(10.3%)

  5,5 mln

  317(11%)

  6,2 mln

  358(11.3%)

  6,7 mln

  390(12.1%)

  7,6 mln

  443(12.6%)

  8,1 mln

  473(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  192(7.7%)

  3,5 mln

  200(7.5%)

  5,5 mln

  314(11.3%)

  3,0 mln

  170(5.9%)

  3,7 mln

  215(6.8%)

  5,2 mln

  298(9.2%)

  5,2 mln

  300(8.6%)

  5,7 mln

  333(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  147(5.9%)

  3,1 mln

  179(6.7%)

  3,4 mln

  193(6.9%)

  3,3 mln

  192(6.6%)

  4,0 mln

  233(7.4%)

  4,0 mln

  233(7.2%)

  4,6 mln

  269(7.7%)

  5,6 mln

  324(7.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  125(5%)

  2,5 mln

  141(5.3%)

  2,1 mln

  123(4.4%)

  2,5 mln

  143(4.9%)

  2,2 mln

  129(4.1%)

  3,9 mln

  226(7%)

  3,7 mln

  214(6.1%)

  3,4 mln

  196(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  564,1 tys

  32,4(1.3%)

  759,0 tys

  43,6(1.6%)

  654,4 tys

  37,6(1.4%)

  678,1 tys

  39,0(1.3%)

  1,1 mln

  63,3(2%)

  1,1 mln

  62,4(1.9%)

  2,1 mln

  121(3.4%)

  1,1 mln

  61,9(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  72,4(2.9%)

  1,1 mln

  61,5(2.3%)

  1,2 mln

  70,0(2.5%)

  1,4 mln

  81,0(2.8%)

  1,2 mln

  69,4(2.2%)

  870,5 tys

  50,4(1.6%)

  730,6 tys

  42,3(1.2%)

  653,5 tys

  38,0(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  374,1 tys

  21,5(0.9%)

  356,6 tys

  20,5(0.8%)

  380,1 tys

  21,8(0.8%)

  364,3 tys

  21,0(0.7%)

  450,8 tys

  26,0(0.8%)

  440,4 tys

  25,5(0.8%)

  548,7 tys

  31,8(0.9%)

  581,4 tys

  33,8(0.8%)

  Handel

  [Dział 500]

  547,5 tys

  31,5(1.3%)

  518,2 tys

  29,8(1.1%)

  490,9 tys

  28,2(1%)

  502,4 tys

  28,9(1%)

  433,5 tys

  25,0(0.8%)

  309,1 tys

  17,9(0.6%)

  311,9 tys

  18,1(0.5%)

  476,9 tys

  27,7(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  411,4 tys

  23,7(1%)

  391,1 tys

  22,5(0.8%)

  396,9 tys

  22,8(0.8%)

  423,0 tys

  24,3(0.8%)

  415,6 tys

  23,9(0.8%)

  470,1 tys

  27,2(0.8%)

  535,5 tys

  31,0(0.9%)

  430,6 tys

  25,0(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  718,3 tys

  41,3(1.7%)

  605,7 tys

  34,8(1.3%)

  403,8 tys

  23,2(0.8%)

  249,5 tys

  14,4(0.5%)

  656,7 tys

  37,8(1.2%)

  257,6 tys

  14,9(0.5%)

  433,2 tys

  25,1(0.7%)

  391,5 tys

  22,8(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  584,1 tys

  33,6(1.4%)

  532,7 tys

  30,6(1.1%)

  396,1 tys

  22,8(0.8%)

  293,3 tys

  16,9(0.6%)

  337,6 tys

  19,5(0.6%)

  322,8 tys

  18,7(0.6%)

  303,2 tys

  17,6(0.5%)

  389,4 tys

  22,6(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,6 tys

  5,5(0.2%)

  292,1 tys

  16,8(0.6%)

  419,7 tys

  24,1(0.9%)

  533,0 tys

  30,7(1.1%)

  294,0 tys

  16,9(0.5%)

  216,8 tys

  12,5(0.4%)

  84,5 tys

  4,9(0.1%)

  289,7 tys

  16,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  103,9 tys

  6,0(0.2%)

  172,8 tys

  9,9(0.4%)

  179,7 tys

  10,3(0.4%)

  146,9 tys

  8,5(0.3%)

  104,9 tys

  6,0(0.2%)

  114,6 tys

  6,6(0.2%)

  114,0 tys

  6,6(0.2%)

  147,0 tys

  8,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,2 tys

  1,7(0.1%)

  111,5 tys

  6,4(0.2%)

  37,0 tys

  2,1(0.1%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  128,2 tys

  7,4(0.2%)

  155,8 tys

  9,0(0.3%)

  18,9 tys

  1,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,3(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,9 tys

  0,5(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,3(0%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  9,0 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  8,0 tys

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109

  0,0(0%)

  723

  0,0(0%)

  710

  0,0(0%)

  709

  0,0(0%)

  705

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  61,8 tys

  3,6(0.1%)

  125,9 tys

  7,2(0.3%)

  178,6 tys

  10,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Libiążu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Libiąż, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Libiąża według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,5 mln

  1,8 tys(100%)

  45,1 mln

  2,0 tys(100%)

  50,1 mln

  2,2 tys(100%)

  51,4 mln

  2,3 tys(100%)

  54,8 mln

  2,4 tys(100%)

  55,7 mln

  2,5 tys(100%)

  61,3 mln

  2,7 tys(100%)

  75,1 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,5 mln

  1,3 tys(54.2%)

  23,6 mln

  1,4 tys(52.3%)

  26,0 mln

  1,5 tys(51.8%)

  27,1 mln

  1,6 tys(52.7%)

  30,1 mln

  1,7 tys(54.9%)

  30,2 mln

  1,7 tys(54.3%)

  34,5 mln

  2,0 tys(56.3%)

  38,5 mln

  2,2 tys(51.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  222(9.3%)

  4,2 mln

  244(9.4%)

  4,5 mln

  258(9%)

  4,7 mln

  270(9.1%)

  4,9 mln

  282(8.9%)

  5,5 mln

  318(9.9%)

  5,5 mln

  319(9%)

  14,8 mln

  863(19.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  640(26.8%)

  11,7 mln

  671(25.9%)

  12,9 mln

  744(25.8%)

  13,2 mln

  758(25.6%)

  12,7 mln

  731(23.1%)

  13,0 mln

  752(23.3%)

  13,8 mln

  800(22.5%)

  14,6 mln

  847(19.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  874,4 tys

  50,3(2.1%)

  1,6 mln

  92,3(3.6%)

  1,2 mln

  70,6(2.5%)

  1,9 mln

  108(3.7%)

  2,2 mln

  126(4%)

  1,9 mln

  111(3.4%)

  2,1 mln

  120(3.4%)

  2,5 mln

  145(3.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  105,9 tys

  6,1(0.3%)

  254,8 tys

  14,6(0.6%)

  985,1 tys

  56,6(2%)

  1,4 mln

  78,3(2.6%)

  1,2 mln

  69,9(2.2%)

  1,5 mln

  84,8(2.6%)

  1,8 mln

  103(2.9%)

  1,8 mln

  105(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  82,5(3.5%)

  1,6 mln

  90,4(3.5%)

  1,5 mln

  84,0(2.9%)

  1,2 mln

  68,8(2.3%)

  1,7 mln

  99,4(3.1%)

  1,6 mln

  91,9(2.9%)

  2,1 mln

  122(3.4%)

  1,4 mln

  81,4(1.9%)

  Handel

  [Dział 500]

  653,3 tys

  37,6(1.6%)

  654,1 tys

  37,6(1.4%)

  652,9 tys

  37,5(1.3%)

  642,5 tys

  37,0(1.2%)

  629,7 tys

  36,3(1.1%)

  555,9 tys

  32,2(1%)

  567,0 tys

  32,8(0.9%)

  538,1 tys

  31,3(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  236,0 tys

  13,6(0.6%)

  250,9 tys

  14,4(0.6%)

  288,5 tys

  16,6(0.6%)

  369,8 tys

  21,3(0.7%)

  386,6 tys

  22,3(0.7%)

  313,9 tys

  18,2(0.6%)

  307,2 tys

  17,8(0.5%)

  476,6 tys

  27,7(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  96,4 tys

  5,5(0.2%)

  303,8 tys

  17,5(0.7%)

  428,6 tys

  24,6(0.9%)

  544,2 tys

  31,3(1.1%)

  282,9 tys

  16,3(0.5%)

  213,5 tys

  12,4(0.4%)

  78,7 tys

  4,6(0.1%)

  238,2 tys

  13,8(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  580

  0,0(0%)

  26,1 tys

  1,5(0.1%)

  1,2 mln

  70,1(2.4%)

  9,6 tys

  0,6(0%)

  202,6 tys

  11,7(0.4%)

  531,3 tys

  30,7(1%)

  132,1 tys

  7,6(0.2%)

  51,7 tys

  3,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  87,2 tys

  5,0(0.2%)

  75,1 tys

  4,3(0.2%)

  64,4 tys

  3,7(0.1%)

  68,5 tys

  3,9(0.1%)

  111,8 tys

  6,4(0.2%)

  104,8 tys

  6,1(0.2%)

  79,8 tys

  4,6(0.1%)

  48,1 tys

  2,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  93,8 tys

  5,4(0.2%)

  134,7 tys

  7,7(0.3%)

  151,5 tys

  8,7(0.3%)

  238,4 tys

  13,7(0.5%)

  134,9 tys

  7,8(0.2%)

  19,3 tys

  1,1(0%)

  35,3 tys

  2,0(0.1%)

  28,3 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  29,2 tys

  1,7(0.1%)

  111,5 tys

  6,4(0.2%)

  37,0 tys

  2,1(0.1%)

  6,5 tys

  0,4(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  128,2 tys

  7,4(0.2%)

  155,8 tys

  9,0(0.3%)

  18,9 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  394,8 tys

  22,7(1%)

  128,8 tys

  7,4(0.3%)

  180,0 tys

  10,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,2 tys

  0,6(0%)

  78,0 tys

  4,5(0.1%)

  14,2 tys

  0,8(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,3 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,6(0%)

  307

  0,0(0%)

  249

  0,0(0%)

  508

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  770

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  720

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  449

  0,0(0%)

  274

  0,0(0%)

  301

  0,0(0%)

  592

  0,0(0%)

  606

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  490

  0,0(0%)

  429

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  237,8 tys

  13,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,1 tys

  8,8(0.3%)

  112,8 tys

  6,5(0.2%)

  60,0 tys

  3,5(0.1%)

  162,0 tys

  9,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,8 tys

  0,9(0%)

  250,4 tys

  14,4(0.6%)

  13,5 tys

  0,8(0%)

  699

  0,0(0%)

  99,6 tys

  5,7(0.2%)

  783

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Libiąż - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 639 mieszkańców Libiąża jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 835 kobiet oraz 1 804 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców Libiąża, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Libiąża mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Libiążu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz wyższe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,7%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  18,0% mieszkańców Libiąża w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 842 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,97.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,2% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 27 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 104,82.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Libiąża w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 15,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,5%
  Małopolskie
  18,2%
  Cały kraj
  17,9%
 • 17,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,0%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,2%
  Województwo
  12,6%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,6%
  Małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,6%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,8%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,0%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 842 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Libiąż
  842,0
  Małopolskie
  820,0
  Kraj
  811,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,88
  Małopolskie
  0,99
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Libiążu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2
  Publiczne
  32 627-41-11
  32 627-41-11
  ul. Przedszkolna 10
  32-590 Libiąż
  1124319
  Przedszkole Samorządowe nr 4 im. Kubusia Puchatka
  Publiczne
  32 627-77-92
  32 627-77-92
  ul. Wańkowicza 1 a
  32-590 Libiąż
  614915
  Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  32 627-14-24
  32 627-14-24
  ul. Plac Zwycięstwa 2
  32-590 Libiąż
  612617
  Niepubliczne Przedszkole "DREPTUSIE"
  Niepubliczne
  50 426-48-34
  ul. PADEREWSKIEGO 6
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły podstawowe w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  92,97
  Małopolskie
  96,08
  Polska
  96,62
 • 90,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,95
  woj. małopolskie
  93,17
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,0
  woj. małopolskie
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Libiążu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (I.J.Paderewski)
  Publiczna
  32 627-12-03
  32 627-12-03
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  32-590 Libiąż
  15336-
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu (Stanisława Barana "Bolka")
  Publiczna
  32 627-73-36
  32 627-73-36
  ul. św. Barbary 5
  32-590 Libiąż
  1429128
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 (BŁ.JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  32 627-12-22
  32 627-12-22
  ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 2
  32-590 Libiąż
  1328225
  Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczna
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 104,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  104,82
  Województwo
  98,59
  Cała Polska
  100,01
 • 100,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Libiąż
  100,88
  Województwo
  93,36
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Libiąż) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  27,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 27 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 27
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Libiążu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Nr 1 w Libiążu
  Publiczne
  32 627-12-13
  32 627-12-13
  ul. Szkolna 1
  32-590 Libiąż
  923827
  Gimnazjum nr 2 (M.Kopernik)
  Publiczne
  32 627-12-03
  32 627-12-03
  ul. PADEREWSKIEGO 2
  32-590 Libiąż
  7197-
  Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczne
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Libiążu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Libiąż
  19,0
  woj. małopolskie
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19
 • 19 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 19
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Libiąż
  24,0
  Małopolskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Libiążu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Libiążu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  19494-
  Liceum Ogólnokształcące w Libiążu
  Publiczne
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  118-
  Prywatna Szkoiła Muzyczna I stopnia w Libiążu
  Niepubliczna
  60 151-01-23
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Libiążu
  Publiczna
  32 627-79-61
  32 627-79-61
  ul. Górnicza 3
  32-590 Libiąż
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu (ks. Stefan kard. Wyszyński)
  Niepubliczne
  32 627-11-89
  32 627-11-89
  ul. Kościelna 2
  32-590 Libiąż
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Libiążu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Libiąż, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Libiąż - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w Libiążu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Libiążu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Libiążu
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Libiążu: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Libiążu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 193 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 138 (uczestnicy: 33 218)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 410)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 770)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 6 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 26 (uczestnicy: 2 995)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 77 (uczestnicy: 20 773)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 320)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 523)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 70)
  • inne: 9 (uczestnicy: 357)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 513)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 43)
  • taneczne: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 362)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 3 (członkowie: 46)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 93)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Libiążu działało 1 kino posiadające 1 salę z 193 miejscami na widowni. Odbyło się 399 seansów, na które przyszło 10 258 widzów, w tym 116 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 942 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Libiążu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 41 863 wolumeny oraz 13 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 38 224 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Libiążu działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 283 członków. Zarejestrowano 268 ćwiczących (mężczyźni: 230, kobiety: 38, chłopcy do lat 18: 230, dziewczęta do lat 18: 38). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Libiążu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


Libiąż - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Libiążu znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Libiążu w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 262,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  262,8 km
  Województwo
  326,7 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,7 km
  Małopolskie
  1,5 km
  Kraj
  3,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Libiąż przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 780droga wojewódzka nr 780(Kraków - Kryspinów - Liszki - Kaszów - Czułówek - Zagórze - Brodła - Poręba Żegoty - Alwernia - Kwaczała - Babice - Wygiełzów - Żarki - Libiąż - Chełmek - Chełm Śląski)
  • DW 933droga wojewódzka nr 933(Rzuchów - Pszów - Wodzisław Śląski - Mszana - Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice - Studzionka - Brzeźce - Poręba - Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Matuszowiec - Brzeszcze - Rajsko - Oświęcim - Broszkowice - Gorzów - Bobrek - Budzowy - Libiąż - Chrzanów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Libiąż przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 93Linia kolejowa nr 93: Trzebinia - Zebrzydowice [o znaczeniu państwowym] (Trzebinia - Chrzanów Śródmieście - Chrzanów -Libiąż - Chełmek - Chełmek Fabryka - Gorzów Chrzanowski - Oświęcim - Brzeszcze - Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze Jawiszowice - Jawiszowice Jaźnik - Dankowice - Kaniów - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg - Zabrzeg Czarnolesie - Chybie - Drogomyśl - Pruchna - Zebrzydowice)