Pyzdry w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Pyzdry - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pyzdry to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu wrzesińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pyzdry.
  • 3 072 Liczba mieszkańców
  • 12,2 km² Powierzchnia
  • 252,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 90 m n.p.m Wysokość
  • przed 1257 Data założenia
  • przed 1257 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 63 Numer kierunkowy
  • PWR Tablice rejestracyjne
  • Przemysław Dębski Burmistrz miasta
Identyfikatory
  • 17.690152.1706 Współrzędne GPS
  • 3030044 TERYT (TERC)
  • 0949164 SIMC
Herb miasta Pyzdry
Pyzdry herb

Pyzdry - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-310Poczta Pyzdry

Pyzdry - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pyzdrach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat we Wrześni (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 42
62-300 Września
Urząd Miejski w Pyzdrach
(63) 276-83-33
(63) 2768334wew.121
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry

Pyzdry - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Pyzdry jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 072, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy Pyzdr zawarli w 2020 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
    29,0% mieszkańców Pyzdr jest stanu wolnego, 58,8% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

    Pyzdry ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,46 na 1000 mieszkańców Pyzdr. W 2020 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 54,2% dziewczynek i 45,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 445 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2019 roku 32,1% zgonów w Pyzdrach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,6% zgonów w Pyzdrach były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pyzdr przypada 13.16 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

    W 2020 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pyzdr -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

    60,6% mieszkańców Pyzdr jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Pyzdr
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 3 072 Liczba mieszkańców
  • 1 590 Kobiety
  • 1 482 Mężczyźni
  • 51,8%
    48,2%
  • 107 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
  • 93 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Pyzdrach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Pyzdrach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Pyzdrach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Pyzdr
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
  • Tutaj
    41,1 lat
    Województwo
    40,9 lat
    Cała Polska
    42,0 lat
  • 42,7 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 39,4 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Pyzdry, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Pyzdr
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,0% Kawalerowie/Panny
  • Pyzdry
    29,1%
    Wielkopolskie
    29,5%
    Cała Polska
    28,8%
  • 24,6% Kobiety
    (Panny)
  • 33,7% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 58,8% Żonaci/Zamężne
  • Tutaj
    58,8%
    Wielkopolskie
    57,2%
    Kraj
    55,8%
  • 57,0% Kobiety
    (Zamężne)
  • 60,8% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,1% Wdowcy/Wdowy
  • Pyzdry
    9,0%
    woj. wielkopolskie
    9,0%
    Cała Polska
    9,6%
  • 14,9% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,7% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Miasto
    3,1%
    Wielkopolskie
    4,1%
    Cała Polska
    5,0%
  • 3,4% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 2,7% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,0% Nieustalone
  • Miasto
    0,0%
    Wielkopolskie
    0,2%
    Cały kraj
    0,8%
  • 0,0% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,0% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pyzdrach w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
  • Pyzdry
    4,5
    Województwo
    4,0
    Cała Polska
    3,8
  • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
  • Tutaj
    1,2
    woj. wielkopolskie
    1,2
    Cała Polska
    1,3
  • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2020
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pyzdrach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • -17 Przyrost naturalny w roku 2020
  • -5 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -12 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -5,46 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Pyzdry
    -5,5
    woj. wielkopolskie
    -1,2
    Kraj
    -3,2
  • Wykres - Przyrost naturalny w Pyzdrach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pyzdrach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pyzdrach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Pyzdrach w roku 2020
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 24 Urodzenia żywe
  • 13 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 11 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 54,2%
    45,8%
  • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Pyzdry
    7,7
    Wielkopolskie
    10,3
    Cała Polska
    9,3
  • 46,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Pyzdry
    46,1
    woj. wielkopolskie
    43,4
    Cały kraj
    39,9
  • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 7
  • 61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 61
  • 120 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 120
  • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 85
  • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 36
  • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 10
  • 3 445 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 428 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 462 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Pyzdry
    3 445 g
    Województwo
    3 413 g
    Polska
    3 379 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 2 Waga 5000g i więcej
  • 2
  • 15 Waga 4500g - 4999g
  • 15
  • 88 Waga 4000g - 4499g
  • 88
  • 301 Waga 3500g - 3999g
  • 301
  • 311 Waga 3000g - 3499g
  • 311
  • 99 Waga 2500g - 2999g
  • 99
  • 19 Waga 2000g - 2499g
  • 19
  • 9 Waga 1500g - 1999g
  • 9
  • 4 Waga 1000g - 1499g
  • 4
  • 1 Waga 600g - 999g
  • 1
  • 2 Waga poniżej 600g
  • 2
  • 1,60 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    1,60
    Wielkopolskie
    1,51
    Cała Polska
    1,38
  • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    0,79
    woj. wielkopolskie
    0,73
    Cała Polska
    0,67
  • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Miasto
    0,95
    Wielkopolskie
    0,90
    Cały kraj
    0,74
  • Statystyki zgonów w Pyzdrach w roku 2020
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 41 Zgony
  • 18 Kobiety
    (Zgony)
  • 23 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 43,9%
    56,1%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 13,2 Zgony na 1000 ludności
  • Miasto
    13,2
    Województwo
    11,4
    Kraj
    12,5
  • 105,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Pyzdry
    105,1
    woj. wielkopolskie
    111,5
    Polska
    134,3
  • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    5,9
    woj. wielkopolskie
    3,3
    Cały kraj
    3,6
  • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
    3,4
    Województwo
    3,1
    Kraj
    3,4
  • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. wielkopolskie
    1,1
    Polska
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wrzesińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 32,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Tutaj
    32,1%
    woj. wielkopolskie
    36,2%
    Kraj
    39,4%
  • 30,6% Zgony spowodowane nowotworami
  • Pyzdry
    30,6%
    Wielkopolskie
    28,7%
    Kraj
    26,5%
  • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Miasto
    7,9%
    woj. wielkopolskie
    6,8%
    Cała Polska
    6,6%
  • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Wielkopolskie
    9,4
    Cała Polska
    9,9
  • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    63,6
    Cały kraj
    70,4
  • 298,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Tutaj
    298,1
    Wielkopolskie
    281,3
    Polska
    283,2
  • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Województwo
    266,0
    Kraj
    261,3
  • 312,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 329,1 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 294,7 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    312,3
    Wielkopolskie
    354,7
    Cały kraj
    421,0
  • 62,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 40,1 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 84,6 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Tutaj
    62,5
    Wielkopolskie
    61,6
    Kraj
    69,5
  • 60,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Pyzdry
    60,3
    Województwo
    38,7
    Cały kraj
    35,1
  • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    2,5
    Wielkopolskie
    8,4
    Polska
    7,9
  • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Miasto
    0,3%
    Wielkopolskie
    0,9%
    Kraj
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 15 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 8 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 0 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 14 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 14 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Wymeldowania za granicę
  • 1 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -6 Saldo migracji
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -6 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -5 Saldo migracji wewnętrznych
  • 1 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -6 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -1 Saldo migracji zagranicznych
  • -1 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 0 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pyzdrach w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 15,7% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 15,1% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 63,1% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 70,8% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 21,2% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 14,1% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pyzdry, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyzdry - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w Pyzdrach oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pyzdrach to 996 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 322 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pyzdrach to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Pyzdrach to 103,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,66% mieszkań posiada łazienkę, 77,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wrzesińskiego.

    Powiat wrzesiński - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 996 Liczba nieruchomości w 2020 roku
  • 322,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    322,10
    Wielkopolskie
    363,90
    Kraj
    392,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 89,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Tutaj
    89,30 m2
    Wielkopolskie
    81,80 m2
    Cała Polska
    74,50 m2
  • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Miasto
    28,80 m2
    Wielkopolskie
    29,80 m2
    Kraj
    29,20 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 4,51 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Pyzdry
    4,51
    woj. wielkopolskie
    4,05
    Polska
    3,82
  • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Tutaj
    3,10
    woj. wielkopolskie
    2,75
    Cały kraj
    2,55
  • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Miasto
    0,69
    woj. wielkopolskie
    0,68
    Cała Polska
    0,67
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
  • 0,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • Pyzdry
    0,97
    woj. wielkopolskie
    6,30
    Cały kraj
    5,77
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 16 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
  • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Tutaj
    5,33
    Wielkopolskie
    3,93
    Cała Polska
    3,77
  • 5,17 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • Miasto
    5,17
    woj. wielkopolskie
    24,75
    Polska
    21,77
  • 311 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
  • 103,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
  • Pyzdry
    103,7 m2
    Wielkopolskie
    91,6 m2
    Kraj
    88,7 m2
  • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Tutaj
    0,10 m2
    Województwo
    0,58 m2
    Cała Polska
    0,51 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 98,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Miasto
    98,59%
    Województwo
    98,60%
    Kraj
    96,97%
  • 96,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Pyzdry
    96,99%
    Województwo
    96,32%
    Cały kraj
    94,01%
  • 90,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Miasto
    90,66%
    Wielkopolskie
    94,21%
    Kraj
    91,78%
  • 77,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Miasto
    77,21%
    Wielkopolskie
    84,41%
    Polska
    83,08%
  • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Tutaj
    0,00%
    Wielkopolskie
    56,21%
    Cała Polska
    57,25%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Pyzdry - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W Pyzdrach na 1000 mieszkańców pracuje 222osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 66,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,3% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w Pyzdrach wynosiło w 2020 roku 5,7% (7,5% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pyzdrach wynosiło 4 779,96 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pyzdr 273 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 256 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -17.

    18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Pyzdr pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49,7% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 222 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    222,0
    woj. wielkopolskie
    283,0
    Kraj
    252,0
  • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 7,5% Kobiety
  • 4,2% Mężczyźni
  • Pyzdry
    5,7%
    Wielkopolskie
    3,7%
    Kraj
    6,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pyzdrach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pyzdrach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pyzdrach w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 4 780 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Pyzdry
    4 780 PLN
    Województwo
    4 986 PLN
    Kraj
    5 523 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pyzdrach w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 273 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 256 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • -17 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 18,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 18,6% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 18,7% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 49,7% Przemysł i budownictwo
  • 33,7% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 62,1% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 17,7% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 11,2% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 1,9% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 0,4% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 16,6% Pozostałe
  • 28,1% Kobiety
    (pozostałe)
  • 7,6% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pyzdrach w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 685 Pracujący ogółem
  • 457 Kobiety
  • 228 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pyzdrach w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 17,9% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 18,3% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 60,6% W wieku produkcyjnym
  • 54,0% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 67,6% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
  • 28,1% Kobiety
    (59+ lat)
  • 14,1% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pyzdry, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Pyzdry
    65,1
    Województwo
    67,5
    Polska
    68,0
  • 35,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    35,2
    Województwo
    34,9
    Cały kraj
    37,5
  • 118,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Pyzdry
    118,1
    Wielkopolskie
    106,7
    Cały kraj
    122,8
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 64,7% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 60,8% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 35,3% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 39,2% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Pyzdry - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W Pyzdrach w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 358 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 292 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (73) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pyzdrach najwięcej (18) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (348) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    1,4% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,9% (125) podmiotów, a 63,7% (228) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pyzdrach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.1%) oraz Budownictwo (29.1%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 358 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 125 Przemysł i budownictwo
  • 228 Pozostała działalność
  • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Pyzdrach w 2020 roku
  • 12 Podmioty wyrejestrowane w Pyzdrach w 2020 roku
  • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 348 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 348
  • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 9
  • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 1
  • 358 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 358
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 Spółdzielnie ogółem
  • 1
  • 17 Spółki handlowe ogółem
  • 17
  • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 3
  • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 10
  • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 2
  • 18 Spółki cywilne ogółem
  • 18
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 88 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 88
  • 85 Budownictwo
  • 85
  • 26 Przetwórstwo przemysłowe
  • 26
  • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 17
  • 17 Pozostała działalność
  • 17
  • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 17
  • 12 Transport i gospodarka magazynowa
  • 12
  • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 7
  • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 7
  • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 4
  • 4 Edukacja
  • 4
  • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 3
  • 2 Informacja i komunikacja
  • 2
  • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 1
  • 1 Górnictwo i wydobywanie
  • 1
  • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyzdry - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w Pyzdrach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 34 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pyzdrach wynosi 75,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pyzdr najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,57 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 5,26 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,49 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,42 (55%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pyzdr.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 34 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 34
  • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 23
  • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 4
  • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 5
  • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 1
  • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 16
  • 10,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    10,90
    Województwo
    16,83
    Cały kraj
    19,96
  • 7,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    7,57
    Województwo
    10,25
    Cały kraj
    12,25
  • 1,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    1,42
    woj. wielkopolskie
    4,34
    Cała Polska
    5,17
  • 1,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    1,49
    woj. wielkopolskie
    1,58
    Cały kraj
    1,73
  • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,32
    Województwo
    0,31
    Cała Polska
    0,37
  • 5,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    5,26
    Wielkopolskie
    8,02
    Kraj
    9,65
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Tutaj
    76%
    woj. wielkopolskie
    76%
    Cała Polska
    73%
  • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Pyzdry
    73%
    Województwo
    67%
    Cały kraj
    65%
  • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    56%
    Województwo
    86%
    Kraj
    82%
  • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Miasto
    100%
    Wielkopolskie
    99%
    Kraj
    99%
  • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Pyzdry
    96%
    Wielkopolskie
    92%
    Polska
    87%
  • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Pyzdry
    58%
    woj. wielkopolskie
    58%
    Kraj
    54%

Pyzdry - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Suma wydatków z budżetu Pyzdr wyniosła w 2020 roku 38,7 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Pyzdr - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (7.6%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Pyzdr wyniosła w 2020 roku 39,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.9%). W budżecie Pyzdr wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 677 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,1 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,3%.
  • Wydatki budżetu w Pyzdrach według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pyzdr według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Pyzdr według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    18,9 mln

    2,6 tys(100%)

    22,1 mln

    3,1 tys(100%)

    22,3 mln

    3,1 tys(100%)

    27,4 mln

    3,8 tys(100%)

    30,4 mln

    4,3 tys(100%)

    33,9 mln

    4,8 tys(100%)

    34,5 mln

    4,9 tys(100%)

    38,7 mln

    5,6 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    7,8 mln

    2,4 tys(40.9%)

    8,2 mln

    2,6 tys(37.2%)

    8,8 mln

    2,7 tys(39.3%)

    9,0 mln

    2,8 tys(32.8%)

    9,2 mln

    2,9 tys(30.1%)

    10,0 mln

    3,2 tys(29.5%)

    10,2 mln

    3,3 tys(29.5%)

    11,0 mln

    3,6 tys(28.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,6 mln

    799(13.6%)

    2,7 mln

    834(12.1%)

    2,5 mln

    785(11.3%)

    2,6 mln

    802(9.3%)

    2,6 mln

    827(8.6%)

    2,6 mln

    838(7.8%)

    2,8 mln

    907(8.2%)

    2,9 mln

    945(7.6%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    462,0 tys

    143(2.4%)

    500,5 tys

    155(2.3%)

    742,8 tys

    232(3.3%)

    730,3 tys

    229(2.7%)

    505,9 tys

    160(1.7%)

    534,8 tys

    170(1.6%)

    1,0 mln

    335(3%)

    2,9 mln

    927(7.4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    793,2 tys

    245(4.2%)

    1,1 mln

    340(4.9%)

    1,7 mln

    532(7.7%)

    1,9 mln

    586(6.8%)

    2,6 mln

    809(8.4%)

    3,3 mln

    1,0 tys(9.6%)

    2,8 mln

    911(8.2%)

    2,7 mln

    858(6.9%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    787,3 tys

    243(4.2%)

    730,3 tys

    227(3.3%)

    794,1 tys

    248(3.6%)

    808,5 tys

    254(2.9%)

    1,1 mln

    339(3.5%)

    2,0 mln

    634(5.9%)

    2,2 mln

    710(6.4%)

    2,5 mln

    820(6.6%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    917,8 tys

    284(4.8%)

    3,2 mln

    982(14.3%)

    1,7 mln

    543(7.8%)

    2,1 mln

    652(7.6%)

    2,6 mln

    836(8.7%)

    2,1 mln

    652(6%)

    2,5 mln

    792(7.2%)

    2,4 mln

    788(6.3%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    4,3 mln

    1,3 tys(22.6%)

    4,5 mln

    1,4 tys(20.2%)

    4,4 mln

    1,4 tys(19.8%)

    9,2 mln

    2,9 tys(33.4%)

    1,3 mln

    403(4.2%)

    1,3 mln

    411(3.8%)

    1,3 mln

    420(3.8%)

    1,5 mln

    470(3.8%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    205,4 tys

    63,5(1.1%)

    172,9 tys

    53,7(0.8%)

    258,6 tys

    80,6(1.2%)

    174,5 tys

    54,8(0.6%)

    280,6 tys

    88,7(0.9%)

    266,6 tys

    84,8(0.8%)

    434,9 tys

    139(1.3%)

    313,1 tys

    101(0.8%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    175,1 tys

    54,1(0.9%)

    187,0 tys

    58,1(0.8%)

    340,7 tys

    106(1.5%)

    256,6 tys

    80,6(0.9%)

    433,6 tys

    137(1.4%)

    348,0 tys

    111(1%)

    301,4 tys

    96,7(0.9%)

    261,5 tys

    84,6(0.7%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    130,7 tys

    40,4(0.7%)

    142,4 tys

    44,2(0.6%)

    194,2 tys

    60,5(0.9%)

    222,7 tys

    69,9(0.8%)

    175,5 tys

    55,5(0.6%)

    217,7 tys

    69,2(0.6%)

    264,4 tys

    84,8(0.8%)

    200,1 tys

    64,7(0.5%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    376,0 tys

    116(2%)

    400,9 tys

    124(1.8%)

    403,3 tys

    126(1.8%)

    330,8 tys

    104(1.2%)

    293,3 tys

    92,7(1%)

    220,0 tys

    70,0(0.6%)

    205,1 tys

    65,8(0.6%)

    145,3 tys

    47,0(0.4%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    107,7 tys

    33,3(0.6%)

    109,2 tys

    33,9(0.5%)

    110,9 tys

    34,6(0.5%)

    114,1 tys

    35,8(0.4%)

    110,0 tys

    34,8(0.4%)

    100,1 tys

    31,8(0.3%)

    107,2 tys

    34,4(0.3%)

    92,0 tys

    29,7(0.2%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    1,3 tys

    0,4(0%)

    50,1 tys

    15,6(0.2%)

    61,7 tys

    19,2(0.3%)

    7,0 tys

    2,2(0%)

    3,9 tys

    1,2(0%)

    70,8 tys

    22,5(0.2%)

    60,8 tys

    19,5(0.2%)

    65,9 tys

    21,3(0.2%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    15,6 tys

    4,8(0.1%)

    27,1 tys

    8,5(0.1%)

    13,7 tys

    4,3(0.1%)

    8,9 tys

    2,8(0%)

    10,2 tys

    3,3(0%)

    46,6 tys

    14,9(0.1%)

    58,0 tys

    18,8(0.2%)

    Handel

    [Dział 500]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    63,6 tys

    19,8(0.3%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,5 tys

    0,8(0%)

    1,9 mln

    597(5.5%)

    18,6 tys

    6,0(0.1%)

    55,3 tys

    17,9(0.1%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    181,8 tys

    56,2(1%)

    123,2 tys

    38,3(0.6%)

    84,9 tys

    26,5(0.4%)

    70,0 tys

    22,0(0.3%)

    43,9 tys

    13,9(0.1%)

    36,4 tys

    11,6(0.1%)

    50,3 tys

    16,1(0.1%)

    35,7 tys

    11,5(0.1%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    6,7 tys

    2,1(0%)

    3,8 tys

    1,2(0%)

    63,0 tys

    19,6(0.3%)

    59,1 tys

    18,6(0.2%)

    5,3 tys

    1,7(0%)

    17,5 tys

    5,6(0.1%)

    23,8 tys

    7,6(0.1%)

    11,9 tys

    3,9(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    187,5 tys

    58,0(1%)

    52,8 tys

    16,4(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    34,6 tys

    10,9(0.1%)

    43,7 tys

    13,9(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    3,8 tys

    1,2(0%)

    15,7 tys

    5,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wymiar sprawiedliwości

    [Dział 755]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1,3 tys

    0,4(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Pyzdrach według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pyzdr według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Pyzdr według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    21,2 mln

    2,9 tys(100%)

    22,2 mln

    3,1 tys(100%)

    23,6 mln

    3,3 tys(100%)

    28,3 mln

    4,0 tys(100%)

    30,5 mln

    4,3 tys(100%)

    31,4 mln

    4,5 tys(100%)

    34,4 mln

    4,9 tys(100%)

    39,5 mln

    5,7 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    10,9 mln

    3,4 tys(51.4%)

    11,2 mln

    3,5 tys(50.4%)

    11,5 mln

    3,6 tys(48.6%)

    11,6 mln

    3,6 tys(41%)

    11,1 mln

    3,5 tys(36.3%)

    11,3 mln

    3,6 tys(35.9%)

    11,7 mln

    3,8 tys(34.1%)

    12,5 mln

    4,0 tys(31.7%)

    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    4,5 mln

    1,4 tys(21.1%)

    5,3 mln

    1,7 tys(24.1%)

    5,5 mln

    1,7 tys(23.2%)

    5,9 mln

    1,9 tys(20.9%)

    6,5 mln

    2,1 tys(21.3%)

    6,8 mln

    2,2 tys(21.7%)

    7,7 mln

    2,5 tys(22.4%)

    8,1 mln

    2,6 tys(20.5%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    50,6 tys

    15,7(0.2%)

    320,7 tys

    99,6(1.4%)

    1,4 mln

    450(6.1%)

    837,9 tys

    263(3%)

    807,4 tys

    255(2.6%)

    812,3 tys

    258(2.6%)

    1,1 mln

    341(3.1%)

    2,3 mln

    759(5.9%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    76,8 tys

    23,8(0.4%)

    4,5 tys

    1,4(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    92,2 tys

    29,3(0.3%)

    119,0 tys

    38,2(0.3%)

    1,4 mln

    455(3.6%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    544,4 tys

    168(2.6%)

    430,8 tys

    134(1.9%)

    454,5 tys

    142(1.9%)

    467,4 tys

    147(1.6%)

    461,4 tys

    146(1.5%)

    484,4 tys

    154(1.5%)

    821,4 tys

    263(2.4%)

    804,9 tys

    260(2%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    579,8 tys

    179(2.7%)

    264,5 tys

    82,1(1.2%)

    286,3 tys

    89,3(1.2%)

    364,8 tys

    115(1.3%)

    620,4 tys

    196(2%)

    180,4 tys

    57,4(0.6%)

    470,0 tys

    151(1.4%)

    791,4 tys

    256(2%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    188,8 tys

    58,4(0.9%)

    403,4 tys

    125(1.8%)

    473,9 tys

    148(2%)

    519,6 tys

    163(1.8%)

    524,3 tys

    166(1.7%)

    516,6 tys

    164(1.6%)

    470,0 tys

    151(1.4%)

    668,5 tys

    216(1.7%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    416,1 tys

    129(2%)

    214,0 tys

    66,5(1%)

    150,0 tys

    46,8(0.6%)

    123,0 tys

    38,6(0.4%)

    690,3 tys

    218(2.3%)

    1,7 mln

    535(5.4%)

    396,5 tys

    127(1.2%)

    559,1 tys

    181(1.4%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,4 mln

    1,0 tys(16%)

    3,5 mln

    1,1 tys(16%)

    3,4 mln

    1,1 tys(14.5%)

    8,2 mln

    2,6 tys(28.8%)

    388,8 tys

    123(1.3%)

    334,4 tys

    106(1.1%)

    325,4 tys

    104(0.9%)

    424,3 tys

    137(1.1%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    140,6 tys

    43,5(0.7%)

    153,2 tys

    47,6(0.7%)

    151,2 tys

    47,1(0.6%)

    146,6 tys

    46,0(0.5%)

    196,8 tys

    62,2(0.6%)

    187,1 tys

    59,5(0.6%)

    161,6 tys

    51,8(0.5%)

    356,6 tys

    115(0.9%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    1,3 tys

    0,4(0%)

    50,1 tys

    15,6(0.2%)

    61,7 tys

    19,2(0.3%)

    7,0 tys

    2,2(0%)

    3,9 tys

    1,2(0%)

    70,8 tys

    22,5(0.2%)

    60,8 tys

    19,5(0.2%)

    65,9 tys

    21,3(0.2%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    206,4 tys

    63,8(1%)

    221,0 tys

    68,6(1%)

    186,2 tys

    58,1(0.8%)

    146,4 tys

    46,0(0.5%)

    94,0 tys

    29,7(0.3%)

    71,1 tys

    22,6(0.2%)

    65,1 tys

    20,9(0.2%)

    47,2 tys

    15,3(0.1%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    9,1 tys

    2,8(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    20,0 tys

    6,4(0.1%)

    17,5 tys

    5,6(0.1%)

    25,0 tys

    8,1(0.1%)

    Handel

    [Dział 500]

    3,2 tys

    1,0(0%)

    4,0 tys

    1,3(0%)

    4,1 tys

    1,3(0%)

    3,4 tys

    1,1(0%)

    3,7 tys

    1,2(0%)

    3,9 tys

    1,2(0%)

    929,2 tys

    298(2.7%)

    1,9 tys

    0,6(0%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    129,0 tys

    39,9(0.6%)

    17,0 tys

    5,3(0.1%)

    7,2 tys

    2,3(0%)

    12,3 tys

    3,8(0%)

    14,4 tys

    4,5(0%)

    13,9 tys

    4,4(0%)

    12,6 tys

    4,0(0%)

    1,8 tys

    0,6(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    1,1 tys

    0,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    104,1 tys

    32,2(0.5%)

    37,8 tys

    11,8(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    34,6 tys

    10,9(0.1%)

    43,7 tys

    13,9(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    13,2 tys

    4,1(0.1%)

    15,2 tys

    4,7(0.1%)

    16,0 tys

    5,0(0.1%)

    17,7 tys

    5,6(0.1%)

    1,6 tys

    0,5(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    0,6

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    6,6 tys

    2,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,0 tys

    1,3(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pyzdry - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 743 mieszkańców Pyzdr jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 366 kobiet oraz 377 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,3% mieszkańców Pyzdr, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Pyzdr mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pyzdrach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,3%) oraz średnie zawodowe (18,3%).

    W roku 2018 w Pyzdrach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 135 dzieci (76 dziewczynek oraz 59 chłopców). Dostępnych było 200 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pyzdrach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 120 dzieci (56 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

    17,6% mieszkańców Pyzdr w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 888 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 332 uczniów (166 kobiet oraz 166 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pyzdrach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 309 uczniów (144 kobiety oraz 165 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 23,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 123,42.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 20,2% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,2% mieszkańców Pyzdr w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 26,0% mężczyzn).

  • 13,2% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    13,2%
    Wielkopolskie
    16,9%
    Polska
    17,9%
  • 15,5% Kobiety
    (wyższe)
  • 10,7% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 29,2% Wykształcenie średnie i policealne
  • Miasto
    29,2%
    woj. wielkopolskie
    31,7%
    Cała Polska
    33,3%
  • 31,8% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 26,4% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 1,7% Wykształcenie policealne
  • Miasto
    1,7%
    Województwo
    2,3%
    Cała Polska
    2,7%
  • 2,4% Kobiety
    (policealne)
  • 1,1% Mężczyźni
    (policealne)
  • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Pyzdry
    9,5%
    Województwo
    11,3%
    Polska
    12,4%
  • 11,9% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 7,0% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Pyzdry
    17,9%
    woj. wielkopolskie
    18,1%
    Polska
    18,1%
  • 17,5% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 18,3% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 30,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Tutaj
    30,3%
    woj. wielkopolskie
    26,8%
    Kraj
    22,9%
  • 21,9% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 39,3% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
  • Miasto
    5,6%
    Wielkopolskie
    5,3%
    Polska
    5,2%
  • 5,3% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 5,9% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 20,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Miasto
    20,8%
    woj. wielkopolskie
    18,3%
    Cały kraj
    19,3%
  • 24,6% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 16,8% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
    1,0%
    woj. wielkopolskie
    1,1%
    Cała Polska
    1,4%
  • 1,0% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 0,9% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 888 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Miasto
    888,0
    Województwo
    897,0
    Polska
    873,0
  • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Tutaj
    0,49
    Województwo
    0,83
    Kraj
    0,89
  •  
  • 1Przedszkola
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 6 Oddziały
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 200 Miejsca
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  • Wykres - Przedszkola (Pyzdry) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 135 Dzieci
  • 76 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 59 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 56,3%
    43,7%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 4 2 lata i mniej
  • 4
  • 24 3 lata
  • 24
  • 27 4 lata
  • 27
  • 36 5 lata
  • 36
  • 43 6 lat
  • 43
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 4 2 lata i mniej
  • 4
  • 10 3 lata
  • 10
  • 13 4 lata
  • 13
  • 23 5 lata
  • 23
  • 26 6 lat
  • 26
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 14 3 lata
  • 14
  • 14 4 lata
  • 14
  • 13 5 lata
  • 13
  • 17 6 lat
  • 17
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pyzdrach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyzdrach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole Publiczne "Bajkowy Świat" w Pyzdrach
    Publiczne
    ul. Jana Pawła II 10
    62-310 Pyzdry
    511510
  • Szkoły podstawowe w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Pyzdry) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 17 Oddziały
  • 332 Uczniowie
  • 166 Kobiety
    (uczniowie)
  • 166 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 50,0%
    50,0%
  • 35 Uczniowie w 1 klasie
  • 20 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 15 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 33 Absolwenci 2016
  • 16 Kobiety
    (absolwenci 2016)
  • 17 Mężczyźni
    (absolwenci 2016)
  •  
  • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Pyzdry
    19,5
    Wielkopolskie
    17,8
    Kraj
    17,3
  •  
  • 123,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    123,42
    woj. wielkopolskie
    97,51
    Polska
    95,46
  • 121,56 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    121,56
    Wielkopolskie
    95,84
    Polska
    93,85
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pyzdry) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pyzdry) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Pyzdrach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyzdrach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pyzdrach (Jan Paweł II)
    Publiczna
    63 276-87-45
    63 276-87-45
    ul. Szkolna 2
    62-310 Pyzdry
    12282-
  • Edukacyjne grupy wieku w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 18,3% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 17,0% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 28,7% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 23,9% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 15,6% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 13,0% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 15,0% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 20,2% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 24,2% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 22,4% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 26,0% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pyzdry, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pyzdry, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pyzdry, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyzdry - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Pyzdrach

  • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pyzdrach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Pyzdrach
    (Źródło: GUS, 2020)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Pyzdrach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pyzdrach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 8 (uczestnicy: 850)
    • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 250)
    • koncerty: 2 (uczestnicy: 600)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1


    Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
    • ogółem: 3 (członkowie: 46)
    • teatralne: 1 (członkowie: 11)
    • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 15)
    • taneczne: 1 (członkowie: 20)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2020 w Pyzdrach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 834 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 991 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
    • dostępne dla czytelników: 4
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
    Według danych z 2016 w Pyzdrach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 110 członków. Zarejestrowano 110 ćwiczących (mężczyźni: 75, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Pyzdrach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Pyzdrach
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pyzdr znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Pyzdrach
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Inny budynek mieszkalny z 1768 r. (ul. Spółdzielców 2)dnia 1956-07-30, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/89/56 z 1956-07-30
    • Kościół z poł. XIV w. (ul. Farna 1)dnia 1958-10-03, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/34/58 z 1958-10-03
    • Kościół z poł. XIV w. (ul. Kaliska 25b)dnia 1958-10-03, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/35/58 z 1958-10-03
    • Klasztor z XV w. (ul. Kaliska 25b)dnia 1958-10-03, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/35/58 z 1958-10-03
    • Mur miejski z 1339 r.dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 120/A z 1968-06-01; brak numeru z 2012-09-27
    • Zamek z 1339 r. (ul. Szkolna 4)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 120/A z 1968-06-01; brak numeru z 2012-09-27; brak numeru z 2015-08-21
    • Wiatrak z 1903 r.dnia 1969-02-01, wykaz dokumentów: 450/A z 1969-02-01
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1970-03-05, wykaz dokumentów: 960/A z 1970-03-05
    • Mur miejski z 1339 r.dnia 1974-09-10, wykaz dokumentów: 1595/A z 1974-09-10
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kaliska 29)dnia 1989-01-09, wykaz dokumentów: A-412/154 z 1989-01-09
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zwierzyniec 9)dnia 1990-09-19, wykaz dokumentów: A-449/190 z 1990-09-19
    • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kaliska 27)dnia 1994-05-04, wykaz dokumentów: 504/245 z 1994-05-04
    • Miasto z XIII w.dnia 2010-05-28, wykaz dokumentów: 795/Wlkp/A z 2010-05-28
  • Formy ochrony przyrody w Pyzdrach
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pyzdr znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pyzdrach
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Nadwarciański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1995-10-19, Powierzchnia: 13428.0 ha
    • Pyzdrski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodni fragment województwa konińskiego będąc częściową otuliną dla Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten leży na Równinie Rychwalskiej graniczącej od północy z doliną Warty (Doliną Konińską). Miejscami tam gdzie osady piaszczyste zalegają na glinie morenowej utworzyły się zabagnienia. Urozmaicenie krajobrazu stwarza przeplatanie się lasów łąk i torfowisk oraz pól uprawnych., Data ustanowienia: 1986-02-15, Powierzchnia: 30000.0 ha
    • Dolina Środkowej Warty - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 57104.36 ha
    • Ostoja Nadwarciańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 26653.07 ha
    • Jawor - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-08-27, Opis granicy: rośnie w alei kasztanowców przy drodze do starego mostu
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 lip; 2: odłamane dwa z trzech głównych konarów; w pniu dziupla z umieszczoną wewnątrz figurą, Data ustanowienia: 1993-12-03, Opis granicy: rosną w ogrodzie prywatnym przy ul. Zwierzyniec 6

Pyzdry - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 23 wypadków drogowych w Pyzdrach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 743,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 97,0 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2020 roku w Pyzdrach znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wrzesińskiego.

    Powiat wrzesiński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Pyzdrach
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 23 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2020)
  • 3 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2020)
  • 23 Ranni
    (lata 2010 - 2020)
  • 0 Lekko ranni
  • 23 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Pyzdrach w latach 2010 - 2020,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 743,86 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2020)
  • Miasto
    743,9
    Województwo
    889,4
    Cała Polska
    971,2
  • 97,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2020)
  • Tutaj
    97,0
    woj. wielkopolskie
    90,5
    Cały kraj
    92,2
  • 743,86 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2020)
  • Miasto
    743,9
    Wielkopolskie
    1 048,7
    Cała Polska
    1 176,3
  • 13,04 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2020)
  • Miasto
    13,0
    Województwo
    10,2
    Polska
    9,5
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2020)
  • Pyzdry
    100,0
    Wielkopolskie
    117,9
    Cały kraj
    121,1
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pyzdrach w latach 2013 - 2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 174,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Pyzdry
    174,1 km
    woj. wielkopolskie
    725,3 km
    Kraj
    551,8 km
  • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Pyzdry
    3,5 km
    Wielkopolskie
    6,2 km
    Cała Polska
    4,5 km
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Pyzdry przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DW 442droga wojewódzka nr 442(Września - Bierzglinek - Kaczanowo - Nowa Wieś Królewska - Wygoda - Kołaczkowo - Borzykowo - Pyzdry - Tłoczyzna - Tomice - Leszczyca - Gizałki - Ruda Wieczyńska - Niniew - Kwileń - Chocz - Stary Olesiec - Piła - Kuźnia - Brudzewek - Janków Pierwszy - Łaszków - Wyganki - Jastrzębniki - Pamięcin - Żegocin - Piotrów - Pawłówek - Kalisz)
    • DW 466droga wojewódzka nr 466(Słupca - Wierzbocice - Działy - Ciążeń - Pietrzyków - Rataje - Dłusk - Pyzdry)
  • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Pyzdrach istnieje 53 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 11 Listopada

    ul. 3 Maja

    ul. Asnyka

    ul. Bolesława Pobożnego

    ul. Cmentarna

    ul. Daszyńskiego

    ul. Dworcowa

    ul. Dąbrowskiej

    ul. Farna

    ul. Flisa

    ul. Głowackiego

    ul. J. Tuwima

    ul. Jana Pawła II

    ul. Kaliska

    ul. Kilińskiego

    ul. Kochanowskiego

    ul. Konopnickiej

    ul. Kościuszki

    ul. Krótka

    ul. Magistracka

    ul. Matejki

    ul. Mickiewicza

    ul. Miłosławska

    ul. Mostowa

    ul. Nadrzeczna

    ul. Niecała

    ul. Niepodległości

    ul. Nowoogrodowa

    ul. Ogrodowa

    ul. Orzeszkowej

    ul. Polna

    ul. Poznańska

    ul. Prusa

    ul. Rynek

    ul. Sienkiewicza

    pl. Sikorskiego

    ul. Sportowa

    ul. Spółdzielców

    ul. Staszica

    ul. Szkolna

    ul. Szybska

    ul. Słowackiego

    ul. Taczanowskiego

    ul. Targowa

    ul. Winnica

    ul. Wrocławska

    ul. Wrzesińska

    ul. Wymysłowska

    ul. Wąska

    ul. Władysława Łokietka

    ul. Zamkowa

    ul. Zwierzyniec

    ul. Żeromskiego