Pyzdry w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Pyzdry - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pyzdry to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu wrzesińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pyzdry.
 • 2 958 Liczba mieszkańców
 • 12,2 km² Powierzchnia
 • 243,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 90 m n.p.m Wysokość
 • przed 1257 Data założenia
 • przed 1257 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PWR Tablice rejestracyjne
 • Przemysław Dębski Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.690152.1706 Współrzędne GPS
 • 3030044 TERYT (TERC)
 • 0949164 SIMC
Herb miasta Pyzdry
Pyzdry herb

Jak Pyzdry wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pyzdry na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pyzdry wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pyzdry plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
67Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
105Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
112Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
205Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
264Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
276Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
299Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
303Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
322Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
328Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
339Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
363Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
365Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
383Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
395Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
404Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
425Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
440Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności

Pyzdry - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-310Poczta Pyzdry

Pyzdry - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pyzdrach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat we Wrześni (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 42
62-300 Września
Urząd Miejski w Pyzdrach
(63) 276-83-33
(63) 2768334wew.121
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry

Pyzdry - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pyzdry jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 958, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pyzdr zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Pyzdr jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Pyzdry ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,35 na 1000 mieszkańców Pyzdr. W 2022 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 55,0% dziewczynek i 45,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 427 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,3% zgonów w Pyzdrach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w Pyzdrach były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pyzdr przypada 9.07 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pyzdr -3. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  58,8% mieszkańców Pyzdr jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pyzdr
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 958 Liczba mieszkańców
 • 1 531 Kobiety
 • 1 427 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pyzdrach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pyzdrach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pyzdrach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pyzdr
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,9 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pyzdry, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pyzdr
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pyzdry,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pyzdry,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pyzdry,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Pyzdry
  28,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,4%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Pyzdry
  8,5%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,4%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pyzdrach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pyzdry
  3,4
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pyzdrach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pyzdry
  -2,4
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pyzdrach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pyzdrach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pyzdrach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pyzdrach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,0%
  45,0%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pyzdry
  6,7
  Wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pyzdry
  38,7
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 427 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 383 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 470 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pyzdry
  3 427 g
  Województwo
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 82 Waga 4000g - 4499g
 • 82
 • 236 Waga 3500g - 3999g
 • 236
 • 249 Waga 3000g - 3499g
 • 249
 • 96 Waga 2500g - 2999g
 • 96
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  Wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,86
  Wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pyzdrach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,7%
  59,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,1
  Województwo
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 116,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Pyzdry
  116,9
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,4
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wrzesińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,3%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pyzdry
  23,1%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,4%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 61 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cały kraj
  70,6
 • 243,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  243,3
  Wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 372,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 390,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 353,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  372,7
  Wielkopolskie
  311,2
  Cały kraj
  426,2
 • 72,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  72,6
  Wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 35,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pyzdry
  35,0
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 7,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,5
  Wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pyzdrach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pyzdry, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyzdry - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pyzdrach oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pyzdrach to 1 014 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pyzdrach to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pyzdrach to 137,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,00% mieszkań posiada łazienkę, 86,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,99% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wrzesińskiego.

  Powiat wrzesiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 014 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 341,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  341,00
  Wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,70 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,90 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pyzdry
  4,70
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,93
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pyzdry
  1,01
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,67
  Wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 5,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,72
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 413 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 137,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Pyzdry
  137,7 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,14 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,83%
  Województwo
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Pyzdry
  97,04%
  Województwo
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 93,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,00%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 86,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,09%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 0,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,99%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pyzdry - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pyzdrach na 1000 mieszkańców pracuje 234osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 68,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pyzdrach wynosiło w 2023 roku 3,5% (3,5% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pyzdrach wynosiło 5 758,50 PLN, co odpowiada 85.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pyzdr 273 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 256 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -17.

  11,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Pyzdr pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 53,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 234 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  234,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,1% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Pyzdry
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pyzdrach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pyzdrach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pyzdrach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Pyzdry
  5 759 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pyzdrach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 273 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 256 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -17 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 53,4% Przemysł i budownictwo
 • 35,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 31,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pyzdrach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 699 Pracujący ogółem
 • 476 Kobiety
 • 223 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pyzdrach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 51,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pyzdry, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pyzdry
  70,0
  Województwo
  68,5
  Polska
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,8
  Województwo
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 124,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pyzdry
  124,7
  Wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pyzdry - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pyzdrach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 379 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 306 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (73) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pyzdrach najwięcej (19) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (370) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,7% (143) podmiotów, a 60,9% (231) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pyzdrach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 379 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 143 Przemysł i budownictwo
 • 231 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Pyzdrach w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Pyzdrach w 2023 roku
 • 306 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 370 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 370
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 379 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 379
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 25 Spółki handlowe ogółem
 • 25
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 306 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 98 Budownictwo
 • 98
 • 80 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 80
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyzdry - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pyzdrach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 49 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,56 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pyzdrach wynosi 82,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pyzdr najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,63 (wykrywalność 65%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,44 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,38 (79%), drogowe - 1,47 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pyzdr.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 49
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 16,56 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,56
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 8,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,44
  Województwo
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 5,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,38
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,47
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 7,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,63
  Wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pyzdry
  79%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Pyzdry
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pyzdry
  66%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Kraj
  51%

Pyzdry - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pyzdr wyniosła w 2022 roku 47,7 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pyzdr - 30.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (14.1%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,5 mln złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pyzdr wyniosła w 2022 roku 48,3 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.2%). W budżecie Pyzdr wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,7%.
 • Wydatki budżetu w Pyzdrach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pyzdr według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pyzdr według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,3 mln

  3,1 tys(100%)

  27,4 mln

  3,8 tys(100%)

  30,4 mln

  4,3 tys(100%)

  33,9 mln

  4,8 tys(100%)

  34,5 mln

  4,9 tys(100%)

  38,7 mln

  5,8 tys(100%)

  40,6 mln

  6,2 tys(100%)

  47,7 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,8 mln

  2,7 tys(39.3%)

  9,0 mln

  2,8 tys(32.8%)

  9,2 mln

  2,9 tys(30.1%)

  10,0 mln

  3,2 tys(29.5%)

  10,2 mln

  3,3 tys(29.5%)

  11,0 mln

  3,6 tys(28.4%)

  11,8 mln

  3,9 tys(29%)

  14,7 mln

  4,9 tys(30.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,6 tys

  10,9(0.1%)

  43,7 tys

  13,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  2,3 tys(14.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  794,1 tys

  248(3.6%)

  808,5 tys

  254(2.9%)

  1,1 mln

  339(3.5%)

  2,0 mln

  634(5.9%)

  2,2 mln

  710(6.4%)

  2,5 mln

  820(6.6%)

  1,7 mln

  568(4.3%)

  4,1 mln

  1,4 tys(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  543(7.8%)

  2,1 mln

  652(7.6%)

  2,6 mln

  836(8.7%)

  2,1 mln

  652(6%)

  2,5 mln

  792(7.2%)

  2,4 mln

  788(6.3%)

  3,3 mln

  1,1 tys(8.1%)

  4,0 mln

  1,4 tys(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  785(11.3%)

  2,6 mln

  802(9.3%)

  2,6 mln

  827(8.6%)

  2,6 mln

  838(7.8%)

  2,8 mln

  907(8.2%)

  2,9 mln

  945(7.6%)

  3,3 mln

  1,1 tys(8.1%)

  3,7 mln

  1,2 tys(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  1,4 tys(19.8%)

  9,2 mln

  2,9 tys(33.4%)

  1,3 mln

  403(4.2%)

  1,3 mln

  411(3.8%)

  1,3 mln

  420(3.8%)

  1,5 mln

  470(3.8%)

  1,3 mln

  419(3.2%)

  2,3 mln

  782(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  532(7.7%)

  1,9 mln

  586(6.8%)

  2,6 mln

  809(8.4%)

  3,3 mln

  1,0 tys(9.6%)

  2,8 mln

  911(8.2%)

  2,7 mln

  858(6.9%)

  3,1 mln

  1,0 tys(7.6%)

  1,5 mln

  495(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  742,8 tys

  232(3.3%)

  730,3 tys

  229(2.7%)

  505,9 tys

  160(1.7%)

  534,8 tys

  170(1.6%)

  1,0 mln

  335(3%)

  2,9 mln

  927(7.4%)

  2,7 mln

  894(6.7%)

  1,3 mln

  438(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  258,6 tys

  80,6(1.2%)

  174,5 tys

  54,8(0.6%)

  280,6 tys

  88,7(0.9%)

  266,6 tys

  84,8(0.8%)

  434,9 tys

  139(1.3%)

  313,1 tys

  101(0.8%)

  307,5 tys

  101(0.8%)

  877,1 tys

  295(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  340,7 tys

  106(1.5%)

  256,6 tys

  80,6(0.9%)

  433,6 tys

  137(1.4%)

  348,0 tys

  111(1%)

  301,4 tys

  96,7(0.9%)

  261,5 tys

  84,6(0.7%)

  1,0 mln

  342(2.6%)

  557,6 tys

  188(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  194,2 tys

  60,5(0.9%)

  222,7 tys

  69,9(0.8%)

  175,5 tys

  55,5(0.6%)

  217,7 tys

  69,2(0.6%)

  264,4 tys

  84,8(0.8%)

  200,1 tys

  64,7(0.5%)

  318,7 tys

  104(0.8%)

  326,1 tys

  110(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  110,9 tys

  34,6(0.5%)

  114,1 tys

  35,8(0.4%)

  110,0 tys

  34,8(0.4%)

  100,1 tys

  31,8(0.3%)

  107,2 tys

  34,4(0.3%)

  92,0 tys

  29,7(0.2%)

  236,6 tys

  77,4(0.6%)

  208,7 tys

  70,2(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  27,1 tys

  8,5(0.1%)

  13,7 tys

  4,3(0.1%)

  8,9 tys

  2,8(0%)

  10,2 tys

  3,3(0%)

  46,6 tys

  14,9(0.1%)

  58,0 tys

  18,8(0.2%)

  5,8 tys

  1,9(0%)

  194,6 tys

  65,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  84,9 tys

  26,5(0.4%)

  70,0 tys

  22,0(0.3%)

  43,9 tys

  13,9(0.1%)

  36,4 tys

  11,6(0.1%)

  50,3 tys

  16,1(0.1%)

  35,7 tys

  11,5(0.1%)

  69,0 tys

  22,6(0.2%)

  146,7 tys

  49,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  403,3 tys

  126(1.8%)

  330,8 tys

  104(1.2%)

  293,3 tys

  92,7(1%)

  220,0 tys

  70,0(0.6%)

  205,1 tys

  65,8(0.6%)

  145,3 tys

  47,0(0.4%)

  158,8 tys

  51,9(0.4%)

  112,0 tys

  37,7(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,3 tys

  17,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  63,0 tys

  19,6(0.3%)

  59,1 tys

  18,6(0.2%)

  5,3 tys

  1,7(0%)

  17,5 tys

  5,6(0.1%)

  23,8 tys

  7,6(0.1%)

  11,9 tys

  3,9(0%)

  28,5 tys

  9,3(0.1%)

  34,5 tys

  11,6(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  63,6 tys

  19,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  1,9 mln

  597(5.5%)

  18,6 tys

  6,0(0.1%)

  55,3 tys

  17,9(0.1%)

  3,8 tys

  1,2(0%)

  16,5 tys

  5,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,7 tys

  19,2(0.3%)

  7,0 tys

  2,2(0%)

  3,9 tys

  1,2(0%)

  70,8 tys

  22,5(0.2%)

  60,8 tys

  19,5(0.2%)

  65,9 tys

  21,3(0.2%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  1,2(0%)

  15,7 tys

  5,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pyzdrach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pyzdr według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pyzdry, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pyzdr według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,6 mln

  3,3 tys(100%)

  28,3 mln

  4,0 tys(100%)

  30,5 mln

  4,3 tys(100%)

  31,4 mln

  4,5 tys(100%)

  34,4 mln

  4,9 tys(100%)

  39,5 mln

  5,9 tys(100%)

  42,9 mln

  6,5 tys(100%)

  48,3 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,5 mln

  3,6 tys(48.6%)

  11,6 mln

  3,6 tys(41%)

  11,1 mln

  3,5 tys(36.3%)

  11,3 mln

  3,6 tys(35.9%)

  11,7 mln

  3,8 tys(34.1%)

  12,5 mln

  4,0 tys(31.7%)

  14,2 mln

  4,6 tys(33.1%)

  13,0 mln

  4,4 tys(26.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  1,7 tys(23.2%)

  5,9 mln

  1,9 tys(20.9%)

  6,5 mln

  2,1 tys(21.3%)

  6,8 mln

  2,2 tys(21.7%)

  7,7 mln

  2,5 tys(22.4%)

  8,1 mln

  2,6 tys(20.5%)

  8,8 mln

  2,9 tys(20.5%)

  11,3 mln

  3,8 tys(23.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,6 tys

  10,9(0.1%)

  43,7 tys

  13,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 mln

  2,1 tys(13.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  473,9 tys

  148(2%)

  519,6 tys

  163(1.8%)

  524,3 tys

  166(1.7%)

  516,6 tys

  164(1.6%)

  470,0 tys

  151(1.4%)

  668,5 tys

  216(1.7%)

  765,9 tys

  250(1.8%)

  2,3 mln

  787(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  450(6.1%)

  837,9 tys

  263(3%)

  807,4 tys

  255(2.6%)

  812,3 tys

  258(2.6%)

  1,1 mln

  341(3.1%)

  2,3 mln

  759(5.9%)

  1,5 mln

  497(3.5%)

  2,0 mln

  658(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  286,3 tys

  89,3(1.2%)

  364,8 tys

  115(1.3%)

  620,4 tys

  196(2%)

  180,4 tys

  57,4(0.6%)

  470,0 tys

  151(1.4%)

  791,4 tys

  256(2%)

  530,4 tys

  173(1.2%)

  1,9 mln

  647(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  454,5 tys

  142(1.9%)

  467,4 tys

  147(1.6%)

  461,4 tys

  146(1.5%)

  484,4 tys

  154(1.5%)

  821,4 tys

  263(2.4%)

  804,9 tys

  260(2%)

  644,6 tys

  211(1.5%)

  1,6 mln

  523(3.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,1 tys(14.5%)

  8,2 mln

  2,6 tys(28.8%)

  388,8 tys

  123(1.3%)

  334,4 tys

  106(1.1%)

  325,4 tys

  104(0.9%)

  424,3 tys

  137(1.1%)

  314,0 tys

  103(0.7%)

  1,2 mln

  398(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  151,2 tys

  47,1(0.6%)

  146,6 tys

  46,0(0.5%)

  196,8 tys

  62,2(0.6%)

  187,1 tys

  59,5(0.6%)

  161,6 tys

  51,8(0.5%)

  356,6 tys

  115(0.9%)

  547,9 tys

  179(1.3%)

  1,1 mln

  383(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  16,0 tys

  5,0(0.1%)

  17,7 tys

  5,6(0.1%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  525,2 tys

  177(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  150,0 tys

  46,8(0.6%)

  123,0 tys

  38,6(0.4%)

  690,3 tys

  218(2.3%)

  1,7 mln

  535(5.4%)

  396,5 tys

  127(1.2%)

  559,1 tys

  181(1.4%)

  1,4 mln

  456(3.3%)

  234,4 tys

  78,8(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,1 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  6,4(0.1%)

  17,5 tys

  5,6(0.1%)

  25,0 tys

  8,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,0 tys

  30,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,2 tys

  2,3(0%)

  12,3 tys

  3,8(0%)

  14,4 tys

  4,5(0%)

  13,9 tys

  4,4(0%)

  12,6 tys

  4,0(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  48,1 tys

  16,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  186,2 tys

  58,1(0.8%)

  146,4 tys

  46,0(0.5%)

  94,0 tys

  29,7(0.3%)

  71,1 tys

  22,6(0.2%)

  65,1 tys

  20,9(0.2%)

  47,2 tys

  15,3(0.1%)

  51,0 tys

  16,7(0.1%)

  46,2 tys

  15,5(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  4,1 tys

  1,3(0%)

  3,4 tys

  1,1(0%)

  3,7 tys

  1,2(0%)

  3,9 tys

  1,2(0%)

  929,2 tys

  298(2.7%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  5,4 tys

  1,8(0%)

  3,8 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  61,7 tys

  19,2(0.3%)

  7,0 tys

  2,2(0%)

  3,9 tys

  1,2(0%)

  70,8 tys

  22,5(0.2%)

  60,8 tys

  19,5(0.2%)

  65,9 tys

  21,3(0.2%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  339(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,2 tys

  29,3(0.3%)

  119,0 tys

  38,2(0.3%)

  1,4 mln

  455(3.6%)

  2,1 mln

  672(4.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  9,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pyzdry - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 741 mieszkańców Pyzdr jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 372 kobiet oraz 369 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Pyzdr, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Pyzdr mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pyzdrach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,1%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w Pyzdrach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 171 dzieci (85 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pyzdrach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 120 dzieci (56 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  17,0% mieszkańców Pyzdr w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 552 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 305 uczniów (161 kobiet oraz 144 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pyzdrach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 309 uczniów (144 kobiety oraz 165 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 23,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 123,48.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,3% mieszkańców Pyzdr w wieku potencjalnej nauki (19,3% kobiet i 29,4% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,4%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 23,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,8%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,2%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pyzdry
  9,5%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pyzdry
  21,1%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,7%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,1%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1552 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 552,0
  Województwo
  949,0
  Polska
  927,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pyzdry) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 171 Dzieci
 • 85 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 86 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 35 3 lata
 • 35
 • 42 4 lata
 • 42
 • 50 5 lata
 • 50
 • 40 6 lat
 • 40
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 23 4 lata
 • 23
 • 22 5 lata
 • 22
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 20 3 lata
 • 20
 • 19 4 lata
 • 19
 • 28 5 lata
 • 28
 • 16 6 lat
 • 16
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 5 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Pyzdry) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 Dzieci
 • 2 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,3%
  66,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pyzdrach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyzdrach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne "Bajkowy Świat" w Pyzdrach
  Publiczne
  ul. Jana Pawła II 10
  62-310 Pyzdry
  511510
 • Szkoły podstawowe w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pyzdry) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 305 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 144 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pyzdry
  16,1
  Wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 •  
 • 25,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 123,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  123,48
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 121,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  121,86
  Wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pyzdry) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pyzdry) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pyzdrach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pyzdrach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pyzdrach (Jan Paweł II)
  Publiczna
  63 276-87-45
  63 276-87-45
  ul. Szkolna 2
  62-310 Pyzdry
  12282-
 • Edukacyjne grupy wieku w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pyzdry, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pyzdry, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pyzdry, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pyzdry - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pyzdrach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pyzdrach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pyzdrach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pyzdrach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pyzdrach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 104 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 3 470)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 90)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 430)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 650)
  • inne: 2 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 236)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 32)
  • taneczne: 2 (członkowie: 74)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 19)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 18)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 65)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 25)


  Według danych z 2022 w Pyzdrach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 898 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 991 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pyzdrach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 110 członków. Zarejestrowano 110 ćwiczących (mężczyźni: 75, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pyzdrach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pyzdrach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pyzdr znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pyzdrach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1768 r. (ul. Spółdzielców 2)dnia 1956-07-30, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/89/56 z 1956-07-30
  • Kościół z poł. XIV w. (ul. Farna 1)dnia 1958-10-03, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/34/58 z 1958-10-03
  • Kościół z poł. XIV w. (ul. Kaliska 25b)dnia 1958-10-03, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/35/58 z 1958-10-03
  • Klasztor z XV w. (ul. Kaliska 25b)dnia 1958-10-03, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/35/58 z 1958-10-03
  • Mur miejski z 1339 r.dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 120/A z 1968-06-01; brak numeru z 2012-09-27
  • Zamek z 1339 r. (ul. Szkolna 4)dnia 1968-06-01, wykaz dokumentów: 120/A z 1968-06-01; brak numeru z 2012-09-27; brak numeru z 2015-08-21
  • Wiatrak z 1903 r.dnia 1969-02-01, wykaz dokumentów: 450/A z 1969-02-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1970-03-05, wykaz dokumentów: 960/A z 1970-03-05
  • Mur miejski z 1339 r.dnia 1974-09-10, wykaz dokumentów: 1595/A z 1974-09-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kaliska 29)dnia 1989-01-09, wykaz dokumentów: A-412/154 z 1989-01-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zwierzyniec 9)dnia 1990-09-19, wykaz dokumentów: A-449/190 z 1990-09-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kaliska 27)dnia 1994-05-04, wykaz dokumentów: 504/245 z 1994-05-04
  • Miasto z XIII w.dnia 2010-05-28, wykaz dokumentów: 795/Wlkp/A z 2010-05-28
 • Formy ochrony przyrody w Pyzdrach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pyzdr znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pyzdrach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwarciański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1995-10-19, Powierzchnia: 13428.0 ha
  • Pyzdrski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodni fragment województwa konińskiego będąc częściową otuliną dla Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar ten leży na Równinie Rychwalskiej graniczącej od północy z doliną Warty (Doliną Konińską). Miejscami tam gdzie osady piaszczyste zalegają na glinie morenowej utworzyły się zabagnienia. Urozmaicenie krajobrazu stwarza przeplatanie się lasów łąk i torfowisk oraz pól uprawnych., Data ustanowienia: 1986-02-15, Powierzchnia: 30000.0 ha
  • Dolina Środkowej Warty - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 57104.36 ha
  • Ostoja Nadwarciańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 26653.07 ha
  • Jawor - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1999-08-27, Opis granicy: rośnie w alei kasztanowców przy drodze do starego mostu
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 lip; 2: odłamane dwa z trzech głównych konarów; w pniu dziupla z umieszczoną wewnątrz figurą, Data ustanowienia: 1993-12-03, Opis granicy: rosną w ogrodzie prywatnym przy ul. Zwierzyniec 6

Pyzdry - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 23 wypadków drogowych w Pyzdrach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 23 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 773,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 100,9 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pyzdrach znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wrzesińskiego.

  Powiat wrzesiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pyzdrach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 23 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pyzdrach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 773,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  773,4
  Województwo
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 100,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  100,9
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Cały kraj
  104,4
 • 773,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  773,4
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Cała Polska
  1 327,3
 • 13,04 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  13,0
  Województwo
  10,1
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Pyzdry
  100,0
  Wielkopolskie
  117,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pyzdrach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 174,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Pyzdry
  174,2 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Pyzdry
  3,7 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pyzdry przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 442droga wojewódzka nr 442(Września - Bierzglinek - Kaczanowo - Nowa Wieś Królewska - Wygoda - Kołaczkowo - Borzykowo - Pyzdry - Tłoczyzna - Tomice - Leszczyca - Gizałki - Ruda Wieczyńska - Niniew - Kwileń - Chocz - Stary Olesiec - Piła - Kuźnia - Brudzewek - Janków Pierwszy - Łaszków - Wyganki - Jastrzębniki - Pamięcin - Żegocin - Piotrów - Pawłówek - Kalisz)
  • DW 466droga wojewódzka nr 466(Słupca - Wierzbocice - Działy - Ciążeń - Pietrzyków - Rataje - Dłusk - Pyzdry)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pyzdrach istnieje 53 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Asnyka

  ul. Bolesława Pobożnego

  ul. Cmentarna

  ul. Daszyńskiego

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrowskiej

  ul. Farna

  ul. Flisa

  ul. Głowackiego

  ul. J. Tuwima

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kaliska

  ul. Kilińskiego

  ul. Kochanowskiego

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Magistracka

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Miłosławska

  ul. Mostowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Niecała

  ul. Niepodległości

  ul. Nowoogrodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzeszkowej

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  ul. Prusa

  ul. Rynek

  ul. Sienkiewicza

  pl. Sikorskiego

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielców

  ul. Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Szybska

  ul. Słowackiego

  ul. Taczanowskiego

  ul. Targowa

  ul. Winnica

  ul. Wrocławska

  ul. Wrzesińska

  ul. Wymysłowska

  ul. Wąska

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zamkowa

  ul. Zwierzyniec

  ul. Żeromskiego