Powiat konecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat konecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 558 Liczba mieszkańców
 • 1 140 km2 Powierzchnia
 • 65 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 31,6% Stopa urbanizacji
 • Bogdan Soboń Starosta
 • ul. Staszica 2, 26-200 Końskie Adres starostwa powiatowego
 • TKN Tablice rejestracyjne
Powiat konecki na mapie
Identyfikatory
 • 2605 TERYT (TERC)
Herb powiatu koneckiego
powiat konecki herb
Flaga powiatu koneckiego
powiat konecki flaga

powiat konecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich
041 375 00 30
041 201 04 20
Strażacka 14
26-200 Końskie
Komenda Powiatowa Policji w Końskich
041 39 00 206
041 39 00 207
Łazienna 12
26-200 Końskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
041 372 84 07
041 372 84 07
Staszica 2
26-200 Końskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich
041 372 30 22
041 372 33 62
Sportowa 7
26-200 Końskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich
041 372 31 85
041 372 31 85
Kielecka 5
26-200 Końskie
Starostwo Powiatowe w Końskich
(41) 372-41-34 200
(41) 372-83-20
ul. Stanisława Staszica
26-200 Końskie

Powiat konecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat konecki ma 74 558 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu koneckiego w 2050 roku wynosi 60 614, z czego 30 501 to kobiety, a 30 113 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu koneckiego zawarli w 2022 roku 296 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców powiatu koneckiego jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat konecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -658. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,78 na 1000 mieszkańców powiatu koneckiego. W 2022 roku urodziło się 448 dzieci, w tym 50,9% dziewczynek i 49,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,5% zgonów w powiecie koneckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w powiecie koneckim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu koneckiego przypada 14.76 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 682 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 880 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu koneckiego -198. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,0% mieszkańców powiatu koneckiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu koneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74 558 Liczba mieszkańców
 • 37 902 Kobiety
 • 36 656 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie koneckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie koneckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie koneckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu koneckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 614 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 501 Kobiety
 • 30 113 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie koneckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie koneckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie koneckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu koneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. konecki
  44,3 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat konecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu koneckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat konecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat konecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat konecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat konecki
  27,4%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat konecki
  55,5%
  Województwo
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. konecki
  10,5%
  woj. świętokrzyskie
  9,7%
  Kraj
  8,5%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. konecki
  6,2%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. konecki
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie koneckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. konecki
  3,9
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,0
  świętokrzyskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 296 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie koneckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -658 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -280 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -378 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. konecki
  -8,8
  świętokrzyskie
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • -8,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie koneckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie koneckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie koneckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie koneckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 448 Urodzenia żywe
 • 228 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 220 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,9%
  49,1%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. konecki
  6,0
  świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. konecki
  28,9
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 377 g Średnia waga noworodków
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 436 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat konecki
  3 377 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 150 Waga 3500g - 3999g
 • 150
 • 177 Waga 3000g - 3499g
 • 177
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,12
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. konecki
  0,57
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat konecki
  0,41
  Województwo
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie koneckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 106 Zgony
 • 508 Kobiety
  (Zgony)
 • 598 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. konecki
  14,8
  świętokrzyskie
  13,4
  Cała Polska
  11,9
 • 246,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat konecki
  246,9
  świętokrzyskie
  193,5
  Kraj
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,2
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. konecki
  4,4
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koneckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,5%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,4%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat konecki
  7,0%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 215 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Cała Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  85,6
  Kraj
  74,4
 • 300,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat konecki
  300,5
  Województwo
  294,3
  Kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  268,5
  Polska
  246,5
 • 547,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. konecki
  547,0
  świętokrzyskie
  562,0
  Polska
  475,8
 • 79,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat konecki
  79,5
  Województwo
  67,5
  Polska
  70,6
 • 44,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  44,1
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Kraj
  32,6
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. konecki
  7,8
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie koneckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  27,0
  świętokrzyskie
  44,0
  Cała Polska
  38,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  16,0
  świętokrzyskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 3 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 682 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 327 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 355 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 880 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 457 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 423 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -200 Saldo migracji
 • -127 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -73 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -198 Saldo migracji wewnętrznych
 • -130 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie koneckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat konecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat konecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie koneckim oddano do użytku 219 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie koneckim to 30 150 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  99,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 0,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie koneckim to 5,61 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie koneckim to 141,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,89% mieszkań posiada łazienkę, 75,35% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,83% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie koneckim 62 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 323 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 296 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 323 zł
 • Tutaj
  3 323 zł
  woj. świętokrzyskie
  5 211 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 3 323 zł Ogółem
 • 3 323 zł
 • 2 824 zł do 40 m2
 • 2 824 zł
 • 3 546 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 546 zł
 • 3 573 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 573 zł
 • 1 239 zł od 80,1 m2
 • 1 239 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 296 zł
 • pow. konecki
  3 296 zł
  Województwo
  5 101 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 3 296 zł Ogółem
 • 3 296 zł
 • 3 148 zł do 40 m2
 • 3 148 zł
 • 3 649 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 649 zł
 • 3 374 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 374 zł
 • 2 046 zł od 80,1 m2
 • 2 046 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 62
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m218
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m23
 • 18 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie koneckim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 193 zł
 • powiat konecki
  3 193 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 489 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 3 193 zł Ogółem
 • 3 193 zł
 • 2 799 zł do 40 m2
 • 2 799 zł
 • 3 493 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 493 zł
 • 3 573 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 573 zł
 • 1 239 zł od 80,1 m2
 • 1 239 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 236 zł
 • powiat konecki
  3 236 zł
  Województwo
  4 633 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 3 236 zł Ogółem
 • 3 236 zł
 • 3 075 zł do 40 m2
 • 3 075 zł
 • 3 557 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 557 zł
 • 3 374 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 374 zł
 • 2 046 zł od 80,1 m2
 • 2 046 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 60
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m23
 • 17 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 150 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 404,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. konecki
  404,40
  świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat konecki
  76,00 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. konecki
  30,80 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,82
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Polska
  3,83
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat konecki
  2,47
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat konecki
  0,65
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 219 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. konecki
  2,94
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 229 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,61 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat konecki
  5,61
  Województwo
  4,75
  Kraj
  3,89
 • 16,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  16,48
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Polska
  24,56
 • 30 974 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  141,4 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat konecki
  0,42 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 92,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. konecki
  92,05%
  Województwo
  95,88%
  Cała Polska
  97,71%
 • 82,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat konecki
  82,27%
  Województwo
  90,59%
  Polska
  95,10%
 • 78,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. konecki
  78,89%
  świętokrzyskie
  88,09%
  Kraj
  93,66%
 • 75,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat konecki
  75,35%
  Województwo
  82,71%
  Polska
  85,62%
 • 27,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. konecki
  27,83%
  woj. świętokrzyskie
  45,54%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat konecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie koneckim na 1000 mieszkańców pracuje 346osób . Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie koneckim wynosiło w 2022 roku 10,9% (10,9% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koneckim wynosiło 5 493,64 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koneckiego 10 532 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 726 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 194.

  14,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koneckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 346 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. konecki
  346,0
  świętokrzyskie
  370,0
  Cała Polska
  402,0
 • 10,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,9% Kobiety
 • 10,9% Mężczyźni
 • pow. konecki
  10,9%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie koneckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie koneckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie koneckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 494 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat konecki
  5 494 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie koneckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 532 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 726 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 194 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,02 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,7% Pozostałe
 • 52,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie koneckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 52,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat konecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  69,4
  świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 43,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. konecki
  43,1
  Województwo
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 163,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat konecki
  163,7
  świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat konecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie koneckim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 683 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 181 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 629 nowych podmiotów, a 339 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (704) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (537) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (802) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (295) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie koneckim najwięcej (412) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 371) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (148) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,0% (2 455) podmiotów, a 66,1% (5 080) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie koneckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.1%) oraz Budownictwo (21.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 683 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 455 Przemysł i budownictwo
 • 5 080 Pozostała działalność
 • 629 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie koneckim w 2022 roku
 • 339 Podmioty wyrejestrowane w powiecie koneckim w 2022 roku
 • 6 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 371 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 371
 • 265 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 265
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 678 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 678
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 334 Spółki handlowe ogółem
 • 334
 • 31  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 31
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 254  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 254
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 412 Spółki cywilne ogółem
 • 412
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 799 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 799
 • 1 345 Budownictwo
 • 1 345
 • 739 Przetwórstwo przemysłowe
 • 739
 • 394 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 394
 • 320 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 320
 • 311 Transport i gospodarka magazynowa
 • 311
 • 283 Pozostała działalność
 • 283
 • 200 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 200
 • 162 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 162
 • 137 Informacja i komunikacja
 • 137
 • 118 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 118
 • 117 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 117
 • 101 Edukacja
 • 101
 • 61 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 61
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 40 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 40
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat konecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie koneckim stwierdzono 1 498 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,99 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie koneckim wynosi 74,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu koneckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,59 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,44 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,43 (42%), drogowe - 2,17 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,63 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 498 Przestępstwa ogółem
 • 1 498
 • 794 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 794
 • 483 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 483
 • 163 Przestępstwa drogowe
 • 163
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 482 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 482
 • 19,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. konecki
  19,99
  świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 10,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,59
  Województwo
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat konecki
  6,44
  Województwo
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat konecki
  2,17
  Województwo
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. konecki
  0,63
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 6,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat konecki
  6,43
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat konecki
  75%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  66%
  świętokrzyskie
  69%
  Polska
  63%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  78%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat konecki
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  43%
  Województwo
  59%
  Kraj
  51%

Powiat konecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu koneckiego wyniosła w 2022 roku 127,8 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu koneckiego - 33% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,5 mln złotych, czyli 5,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu koneckiego wyniosła w 2022 roku 134,2 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.8%). W budżecie powiatu koneckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 256 złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,7 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie koneckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu koneckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu koneckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,3 mln

  984(100%)

  86,7 mln

  1,1 tys(100%)

  96,4 mln

  1,2 tys(100%)

  93,5 mln

  1,2 tys(100%)

  94,2 mln

  1,2 tys(100%)

  108,7 mln

  1,4 tys(100%)

  121,4 mln

  1,6 tys(100%)

  127,8 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,2 mln

  307(31.1%)

  27,0 mln

  330(31.2%)

  29,3 mln

  361(30.4%)

  28,9 mln

  359(30.9%)

  31,4 mln

  393(33.3%)

  37,9 mln

  479(34.8%)

  40,1 mln

  514(33%)

  42,2 mln

  566(33%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,4 mln

  187(19%)

  16,4 mln

  200(18.9%)

  12,2 mln

  150(12.7%)

  13,0 mln

  161(13.9%)

  14,7 mln

  184(15.6%)

  16,7 mln

  211(15.3%)

  17,0 mln

  217(14%)

  17,4 mln

  233(13.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,0 mln

  109(11%)

  7,5 mln

  91,3(8.6%)

  7,6 mln

  93,3(7.9%)

  8,8 mln

  109(9.4%)

  7,9 mln

  98,8(8.4%)

  8,5 mln

  107(7.8%)

  9,8 mln

  125(8%)

  17,1 mln

  230(13.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  51,7(5.2%)

  5,9 mln

  72,2(6.8%)

  4,6 mln

  56,2(4.7%)

  4,7 mln

  57,8(5%)

  5,2 mln

  64,8(5.5%)

  6,0 mln

  76,0(5.5%)

  6,6 mln

  84,3(5.4%)

  13,5 mln

  181(10.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,9 mln

  108(11%)

  9,2 mln

  112(10.6%)

  16,1 mln

  198(16.7%)

  17,0 mln

  211(18.2%)

  7,9 mln

  99,5(8.4%)

  11,1 mln

  140(10.2%)

  16,3 mln

  208(13.4%)

  10,3 mln

  138(8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,1 mln

  49,8(5%)

  5,2 mln

  63,8(6%)

  5,5 mln

  67,6(5.7%)

  5,0 mln

  61,5(5.3%)

  6,0 mln

  75,2(6.4%)

  6,9 mln

  86,7(6.3%)

  7,4 mln

  95,0(6.1%)

  8,3 mln

  112(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  57,7(5.8%)

  4,7 mln

  56,9(5.4%)

  5,5 mln

  67,7(5.7%)

  5,5 mln

  67,6(5.8%)

  5,1 mln

  64,4(5.5%)

  6,3 mln

  79,6(5.8%)

  5,3 mln

  67,5(4.3%)

  6,7 mln

  89,6(5.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  637,3 tys

  7,7(0.8%)

  2,1 mln

  25,5(2.4%)

  2,3 mln

  28,7(2.4%)

  2,3 mln

  29,1(2.5%)

  2,5 mln

  31,2(2.6%)

  3,0 mln

  38,3(2.8%)

  4,5 mln

  57,8(3.7%)

  2,9 mln

  38,4(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  45,0(4.6%)

  4,9 mln

  59,8(5.7%)

  2,2 mln

  27,5(2.3%)

  2,0 mln

  24,6(2.1%)

  2,3 mln

  29,4(2.5%)

  5,1 mln

  64,3(4.7%)

  7,9 mln

  101(6.5%)

  2,7 mln

  36,7(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  423,8 tys

  5,1(0.5%)

  2,1 mln

  25,9(2.4%)

  333,6 tys

  4,1(0.3%)

  321,4 tys

  4,0(0.3%)

  355,1 tys

  4,4(0.4%)

  365,5 tys

  4,6(0.3%)

  543,9 tys

  7,0(0.4%)

  575,3 tys

  7,7(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  215,3 tys

  2,6(0.3%)

  208,9 tys

  2,6(0.2%)

  268,0 tys

  3,3(0.3%)

  253,2 tys

  3,1(0.3%)

  678,3 tys

  8,5(0.7%)

  321,9 tys

  4,1(0.3%)

  419,9 tys

  5,4(0.3%)

  491,6 tys

  6,6(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  33,5(3.4%)

  564,3 tys

  6,9(0.7%)

  4,8 mln

  59,0(5%)

  186,1 tys

  2,3(0.2%)

  4,7 mln

  58,8(5%)

  1,2 mln

  15,3(1.1%)

  109,6 tys

  1,4(0.1%)

  286,3 tys

  3,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,1 tys

  2,3(0.2%)

  187,8 tys

  2,3(0.2%)

  187,1 tys

  2,3(0.2%)

  197,3 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,6 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  588,1 tys

  7,1(0.7%)

  562,6 tys

  6,9(0.6%)

  667,5 tys

  8,2(0.7%)

  474,9 tys

  5,9(0.5%)

  529,1 tys

  6,6(0.6%)

  543,6 tys

  6,9(0.5%)

  477,3 tys

  6,1(0.4%)

  197,2 tys

  2,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  119,4 tys

  1,4(0.1%)

  98,6 tys

  1,2(0.1%)

  76,2 tys

  0,9(0.1%)

  46,2 tys

  0,6(0%)

  21,2 tys

  0,3(0%)

  44,6 tys

  0,6(0%)

  43,7 tys

  0,6(0%)

  35,9 tys

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  925,5 tys

  11,2(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  102,4 tys

  1,3(0.1%)

  14,4 tys

  0,2(0%)

  19,2 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  219,2 tys

  2,7(0.3%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,6(0.1%)

  67,7 tys

  0,8(0.1%)

  22,1 tys

  0,3(0%)

  52,2 tys

  0,7(0.1%)

  92,7 tys

  1,2(0.1%)

  157,0 tys

  2,0(0.1%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  16,4 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  53,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,5(0%)

  36,2 tys

  0,5(0%)

  61,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,5 tys

  0,7(0.1%)

  53,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie koneckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu koneckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu koneckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  83,0 mln

  1,0 tys(100%)

  89,2 mln

  1,1 tys(100%)

  95,2 mln

  1,2 tys(100%)

  93,2 mln

  1,1 tys(100%)

  96,0 mln

  1,2 tys(100%)

  120,5 mln

  1,6 tys(100%)

  122,4 mln

  1,6 tys(100%)

  134,2 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,1 mln

  487(48.3%)

  42,3 mln

  516(47.4%)

  42,9 mln

  527(45.1%)

  41,3 mln

  513(44.4%)

  46,5 mln

  583(48.5%)

  56,9 mln

  720(47.3%)

  59,6 mln

  763(48.7%)

  60,1 mln

  806(44.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,4 mln

  151(15%)

  13,2 mln

  161(14.8%)

  13,7 mln

  168(14.4%)

  15,2 mln

  188(16.3%)

  16,7 mln

  209(17.4%)

  16,2 mln

  204(13.4%)

  17,9 mln

  229(14.6%)

  21,6 mln

  290(16.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,3 mln

  137(13.6%)

  12,2 mln

  149(13.7%)

  11,6 mln

  142(12.2%)

  12,2 mln

  152(13.1%)

  13,5 mln

  169(14.1%)

  15,0 mln

  190(12.5%)

  15,1 mln

  193(12.3%)

  17,1 mln

  230(12.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  51,2(5.1%)

  5,9 mln

  72,4(6.6%)

  4,6 mln

  56,1(4.8%)

  4,7 mln

  57,7(5%)

  5,1 mln

  64,3(5.4%)

  5,9 mln

  74,6(4.9%)

  6,4 mln

  82,3(5.2%)

  13,5 mln

  181(10.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  36,0(3.6%)

  3,0 mln

  36,1(3.3%)

  5,8 mln

  71,7(6.1%)

  8,8 mln

  109(9.4%)

  2,6 mln

  32,5(2.7%)

  5,1 mln

  64,4(4.2%)

  6,3 mln

  81,0(5.2%)

  7,6 mln

  101(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  26,4(2.6%)

  2,1 mln

  25,8(2.4%)

  2,9 mln

  35,9(3.1%)

  2,7 mln

  33,9(2.9%)

  2,2 mln

  28,1(2.3%)

  2,9 mln

  37,2(2.4%)

  2,1 mln

  26,6(1.7%)

  3,4 mln

  45,6(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  42,5(4.2%)

  4,6 mln

  56,1(5.2%)

  2,2 mln

  27,5(2.4%)

  2,0 mln

  24,6(2.1%)

  1,7 mln

  21,4(1.8%)

  7,5 mln

  95,3(6.3%)

  3,9 mln

  49,9(3.2%)

  2,4 mln

  32,6(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  12,7(1.3%)

  1,2 mln

  15,2(1.4%)

  1,3 mln

  16,3(1.4%)

  1,4 mln

  17,3(1.5%)

  1,4 mln

  17,0(1.4%)

  1,4 mln

  17,4(1.1%)

  3,1 mln

  40,1(2.6%)

  1,8 mln

  24,0(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  361,6 tys

  4,4(0.4%)

  1,1 mln

  13,7(1.3%)

  1,5 mln

  18,1(1.5%)

  1,1 mln

  13,2(1.1%)

  2,0 mln

  24,5(2%)

  1,6 mln

  19,8(1.3%)

  877,3 tys

  11,2(0.7%)

  1,4 mln

  18,5(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  432,4 tys

  5,3(0.5%)

  267,1 tys

  3,3(0.3%)

  821,0 tys

  10,1(0.9%)

  181,2 tys

  2,2(0.2%)

  166,5 tys

  2,1(0.2%)

  143,6 tys

  1,8(0.1%)

  2,7 mln

  35,0(2.2%)

  1,4 mln

  18,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  23,0(2.3%)

  900,2 tys

  11,0(1%)

  578,9 tys

  7,1(0.6%)

  548,5 tys

  6,8(0.6%)

  1,0 mln

  12,9(1.1%)

  1,5 mln

  18,5(1.2%)

  692,4 tys

  8,9(0.6%)

  926,5 tys

  12,4(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  460,3 tys

  5,6(0.6%)

  488,8 tys

  6,0(0.5%)

  444,6 tys

  5,5(0.5%)

  452,8 tys

  5,6(0.5%)

  534,7 tys

  6,7(0.6%)

  382,7 tys

  4,8(0.3%)

  1,2 mln

  14,7(0.9%)

  735,4 tys

  9,9(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  982,4 tys

  11,9(1.2%)

  1,5 mln

  18,3(1.7%)

  4,5 mln

  55,3(4.7%)

  187,5 tys

  2,3(0.2%)

  110,4 tys

  1,4(0.1%)

  3,5 mln

  43,7(2.9%)

  230,9 tys

  3,0(0.2%)

  230,8 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,1 tys

  2,3(0.2%)

  187,8 tys

  2,3(0.2%)

  187,1 tys

  2,3(0.2%)

  197,3 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,6 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  301,3 tys

  3,7(0.4%)

  200,0 tys

  2,4(0.2%)

  314,2 tys

  3,9(0.3%)

  210,5 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  246,3 tys

  3,1(0.2%)

  273,3 tys

  3,5(0.2%)

  189,4 tys

  2,5(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,2 tys

  1,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  0,4(0%)

  66,9 tys

  0,8(0.1%)

  116,6 tys

  1,5(0.1%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  68,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,5(0%)

  36,2 tys

  0,5(0%)

  61,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  800,0 tys

  9,7(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  460

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,5 tys

  0,7(0.1%)

  53,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat konecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 107 mieszkańców powiatu koneckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 909 kobiet oraz 8 198 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu koneckiego, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 18,5% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu koneckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie koneckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz podstawowe ukończone (20,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (24,1%).

  W roku 2021 w powiecie koneckim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 87 oddziałów uczęszczało 1 627 dzieci (780 dziewczynek oraz 847 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koneckim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 41 oddziałów uczęszczało 941 dzieci (454 dziewczynki oraz 487 chłopców). Dostępne były 864 miejsca.

  15,2% mieszkańców powiatu koneckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 836 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 34 szkoły podstawowe, w których w 367 oddziałach uczyło się 5 400 uczniów (2 645 kobiet oraz 2 755 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie koneckim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 289 oddziałach uczyło się 5 065 uczniów (2 475 kobiet oraz 2 590 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,95.

  W powiecie koneckim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 55 oddziałach uczyło się 1 490 uczniów (876 kobiet oraz 614 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 468 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koneckim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 251 uczniów (829 kobiet oraz 422 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 428 absolwentów.

  W powiecie koneckim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 39 oddziałach uczyło się 408 uczniów (136 kobiet oraz 272 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,1 uczniów. 10,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu koneckiego w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 30,6% mężczyzn).

 • 18,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat konecki
  18,4%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. konecki
  33,3%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,6%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat konecki
  10,0%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. konecki
  20,7%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat konecki
  24,1%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  3,0%
 • 2,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat konecki
  18,5%
  Województwo
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 836 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  836,0
  świętokrzyskie
  860,0
  Polska
  883,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,11
  świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 27Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 87 Oddziały
 • 31 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 613 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat konecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 627 Dzieci
 • 780 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 847 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 50 2 lata i mniej
 • 50
 • 348 3 lata
 • 348
 • 434 4 lata
 • 434
 • 428 5 lata
 • 428
 • 351 6 lat
 • 351
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 179 3 lata
 • 179
 • 215 4 lata
 • 215
 • 193 5 lata
 • 193
 • 164 6 lat
 • 164
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 169 3 lata
 • 169
 • 219 4 lata
 • 219
 • 235 5 lata
 • 235
 • 187 6 lat
 • 187
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 510 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 135,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 135,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 39,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 153 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat konecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Dzieci
 • 29 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 29 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 19 3 lata
 • 19
 • 16 4 lata
 • 16
 • 19 5 lata
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 11 4 lata
 • 11
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 5 4 lata
 • 5
 • 9 5 lata
 • 9
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat konecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 334 Oddziały
 • 5 310 Uczniowie
 • 2 606 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 704 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 605 Uczniowie w 1 klasie
 • 308 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 297 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 639 Absolwenci
 • 310 Kobiety
  (absolwenci)
 • 329 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 33 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,3%
  56,7%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,7
  świętokrzyskie
  14,9
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,7
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,7
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,9
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 511,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 431,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,95
  woj. świętokrzyskie
  92,95
  Polska
  95,71
 • 91,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat konecki
  91,15
  woj. świętokrzyskie
  92,04
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat konecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat konecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat konecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 1 061 Uczniowie
 • 702 Kobiety
  (uczniowie)
 • 359 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,2%
  33,8%
 • 224 Uczniowie w 1 klasie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 245 Absolwenci
 • 157 Kobiety
  (absolwenci)
 • 88 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 429 Uczniowie
 • 174 Kobiety
  (uczniowie)
 • 255 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,6%
  59,4%
 • 223 Absolwenci
 • 102 Kobiety
  (absolwenci)
 • 121 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat konecki
  27,1
  świętokrzyskie
  26,9
  Kraj
  26,3
 •  
 • 91,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 71,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat konecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 7 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 81,5%
  18,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat konecki
  10,5
  woj. świętokrzyskie
  16,3
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 10,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 10,5
 • 11,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 11,9
 • 3,9 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,9
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat konecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat konecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat konecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat konecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie koneckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie koneckim znajdowało się 6 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 2 ), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 14, liczba miejsc: 770)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie koneckim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie koneckim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 204 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 188 (uczestnicy: 17 096)
  • seanse filmowe: 40 (uczestnicy: 4 260)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 681)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 2 285)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 2 525)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 1 426)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 22 (uczestnicy: 3 049)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 465)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 26 (uczestnicy: 645)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 360)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 526)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 108)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 68)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • teatralne: 2 (członkowie: 7)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 23)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 240)
  • inne: 5 (członkowie: 59)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 78)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 17)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 39)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 26 (członkowie: 363)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 91)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 80)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 74)
  • taneczne: 1 (członkowie: 80)
  • inne: 2 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie koneckim działały 2 muzea łącznie z oddziałami .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie koneckim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 241 786 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 38 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 310 627 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 78
  • dostępne dla czytelników: 35
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie koneckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 47 268 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 004. Odnotowano 577 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 54 216 wolumenów. Odnotowano 1 903 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie koneckim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 442 członków. Zarejestrowano 1 468 ćwiczących (mężczyźni: 968, kobiety: 500, chłopcy do lat 18: 722, dziewczęta do lat 18: 436). Aktywnych było 56 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (28), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie koneckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat konecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat konecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie koneckim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 44 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,6 wypadków (mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,7 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 58,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie koneckim zarejestrowanych było 64 784 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 47 833 samochodów osobowych (634,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 7 581 samochodów ciężarowych (107,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 283 autobusów (3,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla Polski), 520 ciągników siodłowych (6,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 958 motocykli (52,5 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,8 lat.


  W 2022 roku w powiecie koneckim znajdowało się 41 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 23 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie koneckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 44 Ranni
  (rok 2022)
 • 34 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie koneckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 49,63 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  49,6
  świętokrzyskie
  55,1
  Polska
  56,5
 • 9,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat konecki
  9,4
  Województwo
  5,7
  Cała Polska
  5,0
 • 59,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. konecki
  59,0
  świętokrzyskie
  64,6
  Cały kraj
  65,5
 • 7,72 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat konecki
  7,7
  woj. świętokrzyskie
  7,7
  Kraj
  6,6
 • 58,66 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  58,7
  świętokrzyskie
  82,1
  Cały kraj
  77,6
 • 18,92 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  18,9
  Województwo
  10,3
  Polska
  8,9
 • 118,92 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. konecki
  118,9
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 64 784 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie koneckim w 2021 roku
 • 47 833 Samochody osobowe
 • 7 581 Samochody ciężarowe
 • 21 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 283 Autobusy
 • 546 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 520 Ciągniki samochodowe
 • 520   Ciągniki siodłowe
 • 4 063 Ciągniki rolnicze
 • 3 958 Motocykle
 • 1 486   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 080 Motorowery
 • 47 833Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Samochody osobowe w powiecie koneckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 634,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  634,4
  Województwo
  655,2
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 786
  • 1400-1649 kg10 736
  • 1650-1899 kg12 393
  • 1900 kg i więcej14 918
 • 9 786 do 1399 kg
 • 10 736 1400-1649 kg
 • 12 393 1650-1899 kg
 • 14 918 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 417 do 1399 cm3
 • 15 417
 • 28 493 1400-1999 cm3
 • 28 493
 • 3 923 2000 i więcej cm3
 • 3 923
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie koneckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 988
  • olej napędowy17 529
  • gaz (LPG)6 890
  • pozostałe426
 • 22 988 benzyna
 • 17 529 olej napędowy
 • 6 890 gaz (LPG)
 • 426 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 226 do 1 roku
 • 226
 • 266 2 lata
 • 266
 • 353 3 lata
 • 353
 • 957 4-5 lat
 • 957
 • 1 130 6-7 lat
 • 1 130
 • 1 389 8-9 lat
 • 1 389
 • 2 016 10-11 lat
 • 2 016
 • 7 435 12-15 lat
 • 7 435
 • 11 191 16-20 lat
 • 11 191
 • 8 184 21-25 lat
 • 8 184
 • 4 983 26-30 lat
 • 4 983
 • 9 703 31 lat i więcej
 • 9 703
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie koneckim
 • powiat konecki
  21,2 lat
  Województwo
  20,3 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 7 581Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie koneckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 107,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat konecki
  107,4
  Województwo
  130,8
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 730 do 999 kg
 • 3 730
 • 2 256 1000-1499 kg
 • 2 256
 • 515 1500-2999 kg
 • 515
 • 61 3000-3499 kg
 • 61
 • 112 3500-4999 kg
 • 112
 • 351 5000-6999 kg
 • 351
 • 232 7000-9999 kg
 • 232
 • 207 10000-14999 kg
 • 207
 • 117 15000 kg i więcej
 • 117
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 392
  • olej napędowy5 214
  • gaz (LPG)292
  • pozostałe683
 • 1 392 benzyna
 • 5 214 olej napędowy
 • 292 gaz (LPG)
 • 683 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 43 2 lata
 • 43
 • 68 3 lata
 • 68
 • 149 4-5 lat
 • 149
 • 210 6-7 lat
 • 210
 • 209 8-9 lat
 • 209
 • 402 10-11 lat
 • 402
 • 1 007 12-15 lat
 • 1 007
 • 1 362 16-20 lat
 • 1 362
 • 1 336 21-25 lat
 • 1 336
 • 718 26-30 lat
 • 718
 • 2 029 31 lat i więcej
 • 2 029
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie koneckim
 • pow. konecki
  22,2 lat
  woj. świętokrzyskie
  22,0 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 283Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Autobusy w powiecie koneckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat konecki
  3,6
  woj. świętokrzyskie
  4,3
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy248
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe29
 • 6 benzyna
 • 248 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 29 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 7 2 lata
 • 7
 • 12 4-5 lat
 • 12
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 68 21-25 lat
 • 68
 • 42 26-30 lat
 • 42
 • 58 31 lat i więcej
 • 58
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie koneckim
 • pow. konecki
  22,0 lat
  Województwo
  23,3 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 520Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie koneckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,7
  Województwo
  13,7
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy453
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe66
 • 0 benzyna
 • 453 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 66 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 22 6-7 lat
 • 22
 • 38 8-9 lat
 • 38
 • 34 10-11 lat
 • 34
 • 89 12-15 lat
 • 89
 • 87 16-20 lat
 • 87
 • 90 21-25 lat
 • 90
 • 46 26-30 lat
 • 46
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie koneckim
 • Tutaj
  19,0 lat
  woj. świętokrzyskie
  15,2 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 3 958Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Motocykle w powiecie koneckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 52,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. konecki
  52,5
  Województwo
  50,1
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 37 2 lata
 • 37
 • 23 3 lata
 • 23
 • 79 4-5 lat
 • 79
 • 140 6-7 lat
 • 140
 • 77 8-9 lat
 • 77
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 361 12-15 lat
 • 361
 • 457 16-20 lat
 • 457
 • 429 21-25 lat
 • 429
 • 223 26-30 lat
 • 223
 • 1 989 31 lat i więcej
 • 1 989
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie koneckim
 • Tutaj
  25,8 lat
  Województwo
  25,9 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 31 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie koneckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 357,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  357,1 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Kraj
  624,0 km
 • 5,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat konecki
  5,5 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • 23 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami