Powiat konecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat konecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 79 072 Liczba mieszkańców
 • 1 140 km2 Powierzchnia
 • 72 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 31,6% Stopa urbanizacji
 • Bogdan Soboń Starosta
 • ul. Staszica 2, 26-200 Końskie Adres starostwa powiatowego
 • TKN Tablice rejestracyjne
Powiat konecki na mapie
Identyfikatory
 • 2605 TERYT (TERC)
Herb powiatu koneckiego
powiat konecki herb
Flaga powiatu koneckiego
powiat konecki flaga

powiat konecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich
041 375 00 30
041 201 04 20
Strażacka 14
26-200 Końskie
Komenda Powiatowa Policji w Końskich
041 39 00 206
041 39 00 207
Łazienna 12
26-200 Końskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Końskich
041 372 84 07
041 372 84 07
Staszica 2
26-200 Końskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich
041 372 30 22
041 372 33 62
Sportowa 7
26-200 Końskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich
041 372 31 85
041 372 31 85
Kielecka 5
26-200 Końskie
Starostwo Powiatowe w Końskich
(41) 372-41-34 200
(41) 372-83-20
ul. Stanisława Staszica
26-200 Końskie

Powiat konecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat konecki ma 79 072 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 7,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu koneckiego w 2050 roku wynosi 60 614, z czego 30 501 to kobiety, a 30 113 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu koneckiego zawarli w 2019 roku 317 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu koneckiego jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat konecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -463. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,78 na 1000 mieszkańców powiatu koneckiego. W 2019 roku urodziło się 587 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 390 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,0% zgonów w powiecie koneckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów w powiecie koneckim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu koneckiego przypada 13.1 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 672 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 055 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu koneckiego -383. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 17.

  59,4% mieszkańców powiatu koneckiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu koneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 79 072 Liczba mieszkańców
 • 40 090 Kobiety
 • 38 982 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie koneckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie koneckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie koneckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu koneckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60 614 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 501 Kobiety
 • 30 113 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie koneckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie koneckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie koneckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu koneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. konecki
  44,0 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat konecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu koneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. konecki
  28,0%
  świętokrzyskie
  27,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. konecki
  56,3%
  świętokrzyskie
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  11,2%
  świętokrzyskie
  10,5%
  Polska
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. konecki
  3,7%
  świętokrzyskie
  4,0%
  Kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • pow. konecki
  0,9%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie koneckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. konecki
  4,0
  woj. świętokrzyskie
  4,3
  Polska
  4,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat konecki
  1,1
  woj. świętokrzyskie
  1,2
  Cała Polska
  1,7
 • 317 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie koneckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -463 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -255 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -208 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,78 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,8
  woj. świętokrzyskie
  -3,5
  Kraj
  -0,9
 • -5,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie koneckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie koneckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie koneckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie koneckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 587 Urodzenia żywe
 • 272 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 315 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. konecki
  7,3
  Województwo
  8,3
  Kraj
  9,8
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat konecki
  33,5
  Województwo
  34,4
  Kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 390 g Średnia waga noworodków
 • 3 294 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 468 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. konecki
  3 390 g
  świętokrzyskie
  3 358 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 65 Waga 4000g - 4499g
 • 65
 • 189 Waga 3500g - 3999g
 • 189
 • 210 Waga 3000g - 3499g
 • 210
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat konecki
  1,16
  świętokrzyskie
  1,18
  Kraj
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,52
  woj. świętokrzyskie
  0,57
  Kraj
  0,67
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. konecki
  0,48
  Województwo
  0,55
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie koneckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 050 Zgony
 • 527 Kobiety
  (Zgony)
 • 523 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,2%
  49,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,1
  Województwo
  11,7
  Cały kraj
  10,7
 • 178,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. konecki
  178,9
  świętokrzyskie
  141,8
  Cała Polska
  109,3
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,7
  woj. świętokrzyskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat konecki
  3,8
  woj. świętokrzyskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,6
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koneckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. konecki
  41,0%
  świętokrzyskie
  48,3%
  Cały kraj
  39,4%
 • 24,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. konecki
  24,3%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  26,5%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. konecki
  7,0%
  świętokrzyskie
  3,8%
  Polska
  6,6%
 • 0,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  0,1
  Cały kraj
  9,9
 • 83,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,9
  Cała Polska
  70,4
 • 318,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  318,1
  świętokrzyskie
  272,7
  Kraj
  283,2
 • 255,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,1
  Cały kraj
  261,3
 • 537,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 575,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 498,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  537,7
  Województwo
  566,2
  Polska
  421,0
 • 103,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 154,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  103,2
  świętokrzyskie
  107,7
  Cała Polska
  69,5
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  41,8
  świętokrzyskie
  30,1
  Cała Polska
  35,1
 • 12,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,3
  woj. świętokrzyskie
  4,9
  Cała Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. konecki
  0,9%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie koneckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat konecki
  19,0
  woj. świętokrzyskie
  41,0
  Cała Polska
  31,0
 • 9 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat konecki
  9,0
  Województwo
  15,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 3 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 3 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 672 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 338 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 334 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 055 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 576 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 479 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -366 Saldo migracji
 • -231 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -135 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -383 Saldo migracji wewnętrznych
 • -238 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -145 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie koneckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat konecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat konecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie koneckim oddano do użytku 118 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie koneckim to 30 271 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 379 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  73,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie koneckim to 4,51 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie koneckim to 134,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 84,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,82% mieszkań posiada łazienkę, 70,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,43% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie koneckim 66 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 641 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 639 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 6 transakcji (mediana cen - 3 500 zł/m2, średnia - 3 363 zł/m2), a na rynku wtórnym 60 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 611 zł/m2, średnia - 2 567 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 641 zł
 • pow. konecki
  2 641 zł
  świętokrzyskie
  4 119 zł
  Polska
  4 829 zł
 • 2 641 zł Ogółem
 • 2 641 zł
 • 2 444 zł do 40 m2
 • 2 444 zł
 • 2 721 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 721 zł
 • 2 786 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 786 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 639 zł
 • powiat konecki
  2 639 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 134 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 2 639 zł Ogółem
 • 2 639 zł
 • 2 485 zł do 40 m2
 • 2 485 zł
 • 2 724 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 724 zł
 • 2 801 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 801 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m236
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 23 do 40 m2
 • 36 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie koneckim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 500 zł
 • pow. konecki
  3 500 zł
  Województwo
  5 038 zł
  Kraj
  5 395 zł
 • 3 500 zł Ogółem
 • 3 500 zł
 • 3 500 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 500 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 363 zł
 • Powiat
  3 363 zł
  woj. świętokrzyskie
  4 980 zł
  Polska
  5 752 zł
 • 3 363 zł Ogółem
 • 3 363 zł
 • 3 417 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 417 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 6
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m25
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 5 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 611 zł
 • powiat konecki
  2 611 zł
  woj. świętokrzyskie
  3 600 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 2 611 zł Ogółem
 • 2 611 zł
 • 2 399 zł do 40 m2
 • 2 399 zł
 • 2 646 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 646 zł
 • 2 786 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 786 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 567 zł
 • powiat konecki
  2 567 zł
  woj. świętokrzyskie
  3 687 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 2 567 zł Ogółem
 • 2 567 zł
 • 2 456 zł do 40 m2
 • 2 456 zł
 • 2 615 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 615 zł
 • 2 801 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 801 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 60
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 22 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 30 271 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 379,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. konecki
  379,10
  woj. świętokrzyskie
  365,30
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 72,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat konecki
  72,80 m2
  Województwo
  75,10 m2
  Kraj
  74,40 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,60 m2
  woj. świętokrzyskie
  27,40 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,68
  woj. świętokrzyskie
  3,80
  Cała Polska
  3,82
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat konecki
  2,64
  Województwo
  2,74
  Polska
  2,59
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. konecki
  0,72
  Województwo
  0,72
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 118 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat konecki
  1,49
  Województwo
  3,25
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 532 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,51 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. konecki
  4,51
  świętokrzyskie
  4,44
  Kraj
  3,77
 • 6,73 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat konecki
  6,73
  Województwo
  14,41
  Polska
  21,77
 • 15 914 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 134,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. konecki
  134,9 m2
  woj. świętokrzyskie
  101,1 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. konecki
  0,20 m2
  świętokrzyskie
  0,33 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 84,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. konecki
  84,28%
  Województwo
  92,46%
  Polska
  96,93%
 • 75,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat konecki
  75,84%
  Województwo
  86,65%
  Kraj
  93,92%
 • 72,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  72,82%
  świętokrzyskie
  84,13%
  Polska
  91,66%
 • 70,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. konecki
  70,07%
  Województwo
  79,33%
  Cała Polska
  82,84%
 • 23,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat konecki
  23,43%
  świętokrzyskie
  41,23%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat konecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie koneckim na 1000 mieszkańców pracuje 166osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie koneckim wynosiło w 2020 roku 12,7% (15,2% wśród kobiet i 10,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koneckim wynosiło 4 188,50 PLN, co odpowiada 80.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koneckiego 10 532 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 726 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 194.

  33,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu koneckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,3% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 166 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. konecki
  166,0
  świętokrzyskie
  196,0
  Cała Polska
  255,0
 • 11,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,0% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,7%
  Województwo
  8,5%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie koneckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie koneckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie koneckim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 189 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat konecki
  4 189 PLN
  Województwo
  4 490 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie koneckim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 532 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 726 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 194 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,02 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,3% Przemysł i budownictwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,9% Pozostałe
 • 41,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie koneckim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 273 Pracujący ogółem
 • 6 542 Kobiety
 • 6 731 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie koneckim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat konecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat konecki
  68,4
  Województwo
  68,3
  Cała Polska
  68,0
 • 42,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. konecki
  42,1
  Województwo
  40,6
  Polska
  37,5
 • 159,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat konecki
  159,8
  woj. świętokrzyskie
  146,7
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat konecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie koneckim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 219 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 782 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 537 nowych podmiotów, a 295 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (704) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (537) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (802) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (295) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie koneckim najwięcej (411) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 897) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (144) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,8% (2 295) podmiotów, a 66,2% (4 780) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie koneckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.1%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 219 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 144 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 295 Przemysł i budownictwo
 • 4 780 Pozostała działalność
 • 537 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie koneckim w 2020 roku
 • 295 Podmioty wyrejestrowane w powiecie koneckim w 2020 roku
 • 5 782 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 897 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 897
 • 276 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 276
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 214 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 214
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 300 Spółki handlowe ogółem
 • 300
 • 31  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 31
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 219  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 219
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 411 Spółki cywilne ogółem
 • 411
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 782 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 738 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 738
 • 1 209 Budownictwo
 • 1 209
 • 737 Przetwórstwo przemysłowe
 • 737
 • 379 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 379
 • 304 Transport i gospodarka magazynowa
 • 304
 • 287 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 287
 • 254 Pozostała działalność
 • 254
 • 170 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 170
 • 141 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 141
 • 119 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 119
 • 113 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 113
 • 100 Informacja i komunikacja
 • 100
 • 76 Edukacja
 • 76
 • 62 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 62
 • 54 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 54
 • 36 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 36
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat konecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie koneckim stwierdzono 1 624 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,42 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie koneckim wynosi 81,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu koneckiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,04 (wykrywalność 76%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,52 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,49 (88%), drogowe - 1,81 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 624 Przestępstwa ogółem
 • 1 624
 • 757 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 757
 • 675 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 675
 • 144 Przestępstwa drogowe
 • 144
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 878 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 878
 • 20,42 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat konecki
  20,42
  woj. świętokrzyskie
  18,44
  Polska
  19,96
 • 9,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,52
  świętokrzyskie
  9,25
  Polska
  12,25
 • 8,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,49
  Województwo
  6,85
  Polska
  5,17
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat konecki
  1,81
  Województwo
  1,69
  Cały kraj
  1,73
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,43
  świętokrzyskie
  0,35
  Cały kraj
  0,37
 • 11,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,04
  Województwo
  6,67
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat konecki
  81%
  świętokrzyskie
  82%
  Cała Polska
  73%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. konecki
  72%
  woj. świętokrzyskie
  74%
  Cała Polska
  65%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  89%
  świętokrzyskie
  88%
  Polska
  82%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat konecki
  97%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. konecki
  77%
  Województwo
  88%
  Kraj
  87%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat konecki
  77%
  świętokrzyskie
  65%
  Cały kraj
  54%

Powiat konecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu koneckiego wyniosła w 2019 roku 94,2 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu koneckiego - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 11,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu koneckiego wyniosła w 2019 roku 96,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.1%). W budżecie powiatu koneckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 178 złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie koneckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu koneckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu koneckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,3 mln

  933(100%)

  77,3 mln

  924(100%)

  79,2 mln

  953(100%)

  81,3 mln

  984(100%)

  86,7 mln

  1,1 tys(100%)

  96,4 mln

  1,2 tys(100%)

  93,5 mln

  1,2 tys(100%)

  94,2 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,9 mln

  297(31.8%)

  25,9 mln

  310(33.5%)

  25,1 mln

  302(31.7%)

  25,2 mln

  307(31.1%)

  27,0 mln

  330(31.2%)

  29,3 mln

  361(30.4%)

  28,9 mln

  359(30.9%)

  31,4 mln

  393(33.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,3 mln

  171(18.3%)

  15,1 mln

  181(19.6%)

  14,8 mln

  178(18.7%)

  15,4 mln

  187(19%)

  16,4 mln

  200(18.9%)

  12,2 mln

  150(12.7%)

  13,0 mln

  161(13.9%)

  14,7 mln

  184(15.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  89,8(9.6%)

  6,6 mln

  78,6(8.5%)

  10,3 mln

  124(13%)

  8,9 mln

  108(11%)

  9,2 mln

  112(10.6%)

  16,1 mln

  198(16.7%)

  17,0 mln

  211(18.2%)

  7,9 mln

  99,5(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,3 mln

  111(11.9%)

  8,5 mln

  102(11%)

  8,7 mln

  105(10.9%)

  9,0 mln

  109(11%)

  7,5 mln

  91,3(8.6%)

  7,6 mln

  93,3(7.9%)

  8,8 mln

  109(9.4%)

  7,9 mln

  98,8(8.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,8 mln

  44,8(4.8%)

  4,0 mln

  48,3(5.2%)

  4,0 mln

  48,7(5.1%)

  4,1 mln

  49,8(5%)

  5,2 mln

  63,8(6%)

  5,5 mln

  67,6(5.7%)

  5,0 mln

  61,5(5.3%)

  6,0 mln

  75,2(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  47,2(5.1%)

  4,0 mln

  48,5(5.2%)

  4,1 mln

  49,6(5.2%)

  4,3 mln

  51,7(5.2%)

  5,9 mln

  72,2(6.8%)

  4,6 mln

  56,2(4.7%)

  4,7 mln

  57,8(5%)

  5,2 mln

  64,8(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  64,0(6.9%)

  5,7 mln

  68,0(7.3%)

  5,2 mln

  63,2(6.6%)

  4,8 mln

  57,7(5.8%)

  4,7 mln

  56,9(5.4%)

  5,5 mln

  67,7(5.7%)

  5,5 mln

  67,6(5.8%)

  5,1 mln

  64,4(5.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  20,5 tys

  0,2(0%)

  447,2 tys

  5,4(0.6%)

  213,4 tys

  2,6(0.3%)

  2,8 mln

  33,5(3.4%)

  564,3 tys

  6,9(0.7%)

  4,8 mln

  59,0(5%)

  186,1 tys

  2,3(0.2%)

  4,7 mln

  58,8(5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  657,1 tys

  7,8(0.8%)

  685,5 tys

  8,2(0.9%)

  682,5 tys

  8,2(0.9%)

  637,3 tys

  7,7(0.8%)

  2,1 mln

  25,5(2.4%)

  2,3 mln

  28,7(2.4%)

  2,3 mln

  29,1(2.5%)

  2,5 mln

  31,2(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,6 mln

  78,5(8.4%)

  4,9 mln

  59,3(6.4%)

  4,2 mln

  50,5(5.3%)

  3,7 mln

  45,0(4.6%)

  4,9 mln

  59,8(5.7%)

  2,2 mln

  27,5(2.3%)

  2,0 mln

  24,6(2.1%)

  2,3 mln

  29,4(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  157,1 tys

  1,9(0.2%)

  181,4 tys

  2,2(0.2%)

  201,9 tys

  2,4(0.3%)

  215,3 tys

  2,6(0.3%)

  208,9 tys

  2,6(0.2%)

  268,0 tys

  3,3(0.3%)

  253,2 tys

  3,1(0.3%)

  678,3 tys

  8,5(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  437,0 tys

  5,2(0.6%)

  456,0 tys

  5,5(0.6%)

  458,4 tys

  5,5(0.6%)

  588,1 tys

  7,1(0.7%)

  562,6 tys

  6,9(0.6%)

  667,5 tys

  8,2(0.7%)

  474,9 tys

  5,9(0.5%)

  529,1 tys

  6,6(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  660,2 tys

  7,9(0.8%)

  439,5 tys

  5,3(0.6%)

  411,3 tys

  5,0(0.5%)

  423,8 tys

  5,1(0.5%)

  2,1 mln

  25,9(2.4%)

  333,6 tys

  4,1(0.3%)

  321,4 tys

  4,0(0.3%)

  355,1 tys

  4,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,1 tys

  2,3(0.2%)

  187,8 tys

  2,3(0.2%)

  187,1 tys

  2,3(0.2%)

  197,3 tys

  2,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  21,0 tys

  0,3(0%)

  60,0 tys

  0,7(0.1%)

  566,7 tys

  6,8(0.7%)

  925,5 tys

  11,2(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  102,4 tys

  1,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,5 tys

  0,7(0.1%)

  53,1 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  650

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,3 tys

  0,6(0.1%)

  67,7 tys

  0,8(0.1%)

  22,1 tys

  0,3(0%)

  52,2 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,5(0%)

  36,2 tys

  0,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  433,1 tys

  5,2(0.6%)

  245,4 tys

  2,9(0.3%)

  174,9 tys

  2,1(0.2%)

  119,4 tys

  1,4(0.1%)

  98,6 tys

  1,2(0.1%)

  76,2 tys

  0,9(0.1%)

  46,2 tys

  0,6(0%)

  21,2 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,8 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  219,2 tys

  2,7(0.3%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,2 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  173,0 tys

  2,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie koneckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu koneckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat konecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu koneckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,9 mln

  927(100%)

  78,4 mln

  938(100%)

  80,4 mln

  968(100%)

  83,0 mln

  1,0 tys(100%)

  89,2 mln

  1,1 tys(100%)

  95,2 mln

  1,2 tys(100%)

  93,2 mln

  1,1 tys(100%)

  96,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,2 mln

  480(51.7%)

  40,0 mln

  479(51%)

  40,1 mln

  483(49.8%)

  40,1 mln

  487(48.3%)

  42,3 mln

  516(47.4%)

  42,9 mln

  527(45.1%)

  41,3 mln

  513(44.4%)

  46,5 mln

  583(48.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,3 mln

  123(13.2%)

  11,0 mln

  131(14%)

  11,4 mln

  137(14.2%)

  12,4 mln

  151(15%)

  13,2 mln

  161(14.8%)

  13,7 mln

  168(14.4%)

  15,2 mln

  188(16.3%)

  16,7 mln

  209(17.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  129(13.9%)

  10,8 mln

  130(13.8%)

  11,2 mln

  135(14%)

  11,3 mln

  137(13.6%)

  12,2 mln

  149(13.7%)

  11,6 mln

  142(12.2%)

  12,2 mln

  152(13.1%)

  13,5 mln

  169(14.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  47,2(5.1%)

  4,1 mln

  48,6(5.2%)

  4,1 mln

  49,6(5.1%)

  4,2 mln

  51,2(5.1%)

  5,9 mln

  72,4(6.6%)

  4,6 mln

  56,1(4.8%)

  4,7 mln

  57,7(5%)

  5,1 mln

  64,3(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  21,3(2.3%)

  1,4 mln

  16,5(1.8%)

  3,2 mln

  38,4(4%)

  3,0 mln

  36,0(3.6%)

  3,0 mln

  36,1(3.3%)

  5,8 mln

  71,7(6.1%)

  8,8 mln

  109(9.4%)

  2,6 mln

  32,5(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  37,6(4.1%)

  3,7 mln

  44,1(4.7%)

  2,6 mln

  31,1(3.2%)

  2,2 mln

  26,4(2.6%)

  2,1 mln

  25,8(2.4%)

  2,9 mln

  35,9(3.1%)

  2,7 mln

  33,9(2.9%)

  2,2 mln

  28,1(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  298,5 tys

  3,6(0.4%)

  220,2 tys

  2,6(0.3%)

  178,4 tys

  2,2(0.2%)

  361,6 tys

  4,4(0.4%)

  1,1 mln

  13,7(1.3%)

  1,5 mln

  18,1(1.5%)

  1,1 mln

  13,2(1.1%)

  2,0 mln

  24,5(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  44,4(4.8%)

  4,1 mln

  49,2(5.2%)

  4,2 mln

  50,4(5.2%)

  3,5 mln

  42,5(4.2%)

  4,6 mln

  56,1(5.2%)

  2,2 mln

  27,5(2.4%)

  2,0 mln

  24,6(2.1%)

  1,7 mln

  21,4(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  12,6(1.4%)

  1,0 mln

  12,1(1.3%)

  1,1 mln

  12,8(1.3%)

  1,0 mln

  12,7(1.3%)

  1,2 mln

  15,2(1.4%)

  1,3 mln

  16,3(1.4%)

  1,4 mln

  17,3(1.5%)

  1,4 mln

  17,0(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  842,3 tys

  10,0(1.1%)

  736,9 tys

  8,8(0.9%)

  450,4 tys

  5,4(0.6%)

  1,9 mln

  23,0(2.3%)

  900,2 tys

  11,0(1%)

  578,9 tys

  7,1(0.6%)

  548,5 tys

  6,8(0.6%)

  1,0 mln

  12,9(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  468,5 tys

  5,6(0.6%)

  446,0 tys

  5,3(0.6%)

  527,3 tys

  6,4(0.7%)

  460,3 tys

  5,6(0.6%)

  488,8 tys

  6,0(0.5%)

  444,6 tys

  5,5(0.5%)

  452,8 tys

  5,6(0.5%)

  534,7 tys

  6,7(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  194,0 tys

  2,3(0.2%)

  201,8 tys

  2,4(0.3%)

  206,3 tys

  2,5(0.3%)

  301,3 tys

  3,7(0.4%)

  200,0 tys

  2,4(0.2%)

  314,2 tys

  3,9(0.3%)

  210,5 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,1 tys

  2,3(0.2%)

  187,8 tys

  2,3(0.2%)

  187,1 tys

  2,3(0.2%)

  197,3 tys

  2,5(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  774,3 tys

  9,2(1%)

  581,1 tys

  7,0(0.7%)

  559,3 tys

  6,7(0.7%)

  432,4 tys

  5,3(0.5%)

  267,1 tys

  3,3(0.3%)

  821,0 tys

  10,1(0.9%)

  181,2 tys

  2,2(0.2%)

  166,5 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  231,8 tys

  2,8(0.3%)

  126,9 tys

  1,5(0.2%)

  179,4 tys

  2,2(0.2%)

  982,4 tys

  11,9(1.2%)

  1,5 mln

  18,3(1.7%)

  4,5 mln

  55,3(4.7%)

  187,5 tys

  2,3(0.2%)

  110,4 tys

  1,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  109

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,5 tys

  0,7(0.1%)

  53,1 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,5(0%)

  36,2 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  650

  0,0(0%)

  24,7 tys

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  17,9 tys

  0,2(0%)

  51,0 tys

  0,6(0.1%)

  468,3 tys

  5,6(0.6%)

  800,0 tys

  9,7(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  460

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat konecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16 464 mieszkańców powiatu koneckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 057 kobiet oraz 8 407 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 16,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu koneckiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 26,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu koneckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie koneckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,4%) oraz zasadnicze zawodowe (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,9%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  W roku 2018 w powiecie koneckim mieściły się 24 przedszkola, w których do 80 oddziałów uczęszczało 1 548 dzieci (766 dziewczynek oraz 782 chłopców). Dostępnych było 1 613 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koneckim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 41 oddziałów uczęszczało 941 dzieci (454 dziewczynki oraz 487 chłopców). Dostępne były 864 miejsca.

  15,2% mieszkańców powiatu koneckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 761 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 38 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 5 634 uczniów (2 745 kobiet oraz 2 889 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie koneckim placówkę miało 37 szkół podstawowych, w których w 289 oddziałach uczyło się 5 065 uczniów (2 475 kobiet oraz 2 590 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,62.

  W powiecie koneckim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 257 uczniów (741 kobiet oraz 516 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 406 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koneckim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 251 uczniów (829 kobiet oraz 422 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 428 absolwentów.

  W powiecie koneckim znajduje się 5 Technik, w których w 43 oddziałach uczyło się 994 uczniów (386 kobiet oraz 608 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 307 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie koneckim placówkę miało 5 Technik, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 674 uczniów (688 kobiet oraz 986 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 307 absolwentów.

  W powiecie koneckim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 214 uczniów (82 kobiety oraz 132 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,6 uczniów. 13,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,1% mieszkańców powiatu koneckiego w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 12,5% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,5%
  Województwo
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat konecki
  27,6%
  Województwo
  31,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,0%
  świętokrzyskie
  10,7%
  Polska
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,4%
  świętokrzyskie
  18,3%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,5%
  świętokrzyskie
  22,3%
  Kraj
  22,9%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,4%
  woj. świętokrzyskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat konecki
  26,5%
  woj. świętokrzyskie
  22,2%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat konecki
  3,4%
  świętokrzyskie
  1,7%
  Kraj
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 761 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat konecki
  761,0
  woj. świętokrzyskie
  835,0
  Polska
  873,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,11
  świętokrzyskie
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 24Przedszkola
 • 22 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 80 Oddziały
 • 32 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 613 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat konecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 548 Dzieci
 • 766 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 782 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 330 3 lata
 • 330
 • 376 4 lata
 • 376
 • 394 5 lata
 • 394
 • 384 6 lat
 • 384
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 164 3 lata
 • 164
 • 188 4 lata
 • 188
 • 209 5 lata
 • 209
 • 177 6 lat
 • 177
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 166 3 lata
 • 166
 • 188 4 lata
 • 188
 • 185 5 lata
 • 185
 • 207 6 lat
 • 207
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 515 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 126,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 126,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 153 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat konecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 128 Dzieci
 • 63 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 65 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 25 3 lata
 • 25
 • 66 4 lata
 • 66
 • 33 5 lata
 • 33
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 34 4 lata
 • 34
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 32 4 lata
 • 32
 • 18 5 lata
 • 18
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat konecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 354 Oddziały
 • 5 578 Uczniowie
 • 2 721 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 857 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 651 Uczniowie w 1 klasie
 • 320 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 331 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 704 Absolwenci 2016
 • 354 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 350 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat konecki
  15,5
  Województwo
  15,6
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,5
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,5
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 5,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,6
 •  
 • 516,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 438,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 78,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 839 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski5 340
  • niemiecki1 427
 • 5 340 angielski
 • 1 427 niemiecki
 • 72 rosyjski
 • 808 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki708
  • angielski75
  • inny25
 • 708 niemiecki
 • 75 angielski
 • 25 inny
 • 24 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 24 angielski
 • 4 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 4 niemiecki
 •  
 • 92,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. konecki
  92,62
  świętokrzyskie
  93,58
  Cały kraj
  95,46
 • 91,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat konecki
  91,60
  woj. świętokrzyskie
  92,29
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat konecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat konecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat konecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 850 Uczniowie
 • 560 Kobiety
  (uczniowie)
 • 290 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,9%
  34,1%
 • 245 Uczniowie w 1 klasie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 296 Absolwenci
 • 187 Kobiety
  (absolwenci)
 • 109 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15 Oddziały
 • 407 Uczniowie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 226 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,5%
  55,5%
 • 172 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  28,6
  świętokrzyskie
  26,8
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 72,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 56,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat konecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 994 Uczniowie
 • 386 Kobiety
  (uczniowie)
 • 608 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,8%
  61,2%
 • 278 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 189 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 307 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 202 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  23,1
  Województwo
  23,9
  Polska
  23,8
 •  
 • 99,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 67,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat konecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 198 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,4%
  64,6%
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. konecki
  13,4
  Województwo
  15,1
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 13,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 13,4
 • 15,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 15,2
 • 5,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,3
 •  
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 937 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 888
  • niemiecki802
  • rosyjski194
  • francuski53
 • 1 888 angielski
 • 802 niemiecki
 • 194 rosyjski
 • 53 francuski
 • 755 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki431
  • angielski113
  • francuski56
  • inny155
 • 431 niemiecki
 • 113 angielski
 • 56 francuski
 • 155 inny
 • 21 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 11 niemiecki
 • 10 angielski
 • 11 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 11 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat konecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 101 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 79,2%
  20,8%
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 32 Oddziały
 • 766 Uczniowie
 • 390 Kobiety
  (uczniowie)
 • 376 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 314 Absolwenci
 • 176 Kobiety
  (absolwenci)
 • 138 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  22,8
  Województwo
  22,3
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22,8 Szkoły policealne ogółem
 • 22,8
 • 16,8 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16,8
 • 23,9 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23,9
 •  
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 41 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 41 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat konecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat konecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat konecki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat konecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie koneckim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie koneckim znajdowało się 6 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 2 ), 2 motele (1 ★★, 1 ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 6 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 4 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 14, liczba miejsc: 830)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 13


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie koneckim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie koneckim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 307 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 58 (uczestnicy: 2 555)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 680)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 230)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 290)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 270)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 20)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 105)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 270)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 424)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 79)
  • taneczne: 1 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 51)
  • literackie: 4 (członkowie: 29)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 235)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 57)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 55)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 2)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 326)
  • teatralne: 2 (członkowie: 38)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 84)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 104)
  • taneczne: 2 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie koneckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 222 zwiedzających, co daje 28 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie koneckim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 245 167 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 39 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 310 627 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 71
  • dostępne dla czytelników: 45
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie koneckim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 46 892 wolumeny w tym ziobry specjalne: 915. Odnotowano 423 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 54 216 wolumenów. Odnotowano 1 903 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie koneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie koneckim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 442 członków. Zarejestrowano 1 468 ćwiczących (mężczyźni: 968, kobiety: 500, chłopcy do lat 18: 722, dziewczęta do lat 18: 436). Aktywnych było 56 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (28), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie koneckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat konecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat konecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 52 wypadków drogowych w powiecie koneckim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 65 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,8 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,6 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 27,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 78,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie koneckim zarejestrowanych było 61 202 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 45 464 samochodów osobowych (569,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 214 samochodów ciężarowych (96,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 258 autobusów (3,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 466 ciągników siodłowych (5,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 548 motocykli (44,4 - wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


  W 2019 roku w powiecie koneckim znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 50 taksówek oraz 50 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie koneckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 52 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 65 Ranni
  (rok 2020)
 • 48 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie koneckim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 65,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat konecki
  65,8
  Województwo
  67,9
  Kraj
  61,5
 • 7,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat konecki
  7,6
  Województwo
  7,8
  Cały kraj
  6,5
 • 82,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. konecki
  82,2
  woj. świętokrzyskie
  77,8
  Kraj
  69,2
 • 27,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat konecki
  27,8
  woj. świętokrzyskie
  12,5
  Cała Polska
  9,1
 • 78,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. konecki
  78,4
  Województwo
  118,4
  Cały kraj
  110,9
 • 11,54 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  11,5
  Województwo
  11,6
  Cały kraj
  10,6
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  125,0
  woj. świętokrzyskie
  114,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 61 202 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie koneckim w 2019 roku
 • 45 464 Samochody osobowe
 • 7 214 Samochody ciężarowe
 • 24 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 258 Autobusy
 • 493 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 466 Ciągniki samochodowe
 • 466   Ciągniki siodłowe
 • 3 759 Ciągniki rolnicze
 • 3 548 Motocykle
 • 1 314   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 883 Motorowery
 • 45 464Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Samochody osobowe w powiecie koneckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 569,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. konecki
  569,3
  Województwo
  595,6
  Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 015
  • 1400-1649 kg10 775
  • 1650-1899 kg11 877
  • 1900 kg i więcej12 797
 • 10 015 do 1399 kg
 • 10 775 1400-1649 kg
 • 11 877 1650-1899 kg
 • 12 797 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 039 do 1399 cm3
 • 15 039
 • 26 866 1400-1999 cm3
 • 26 866
 • 3 559 2000 i więcej cm3
 • 3 559
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie koneckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 107
  • olej napędowy16 155
  • gaz (LPG)6 905
  • pozostałe297
 • 22 107 benzyna
 • 16 155 olej napędowy
 • 6 905 gaz (LPG)
 • 297 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 338 do 1 roku
 • 338
 • 235 2 lata
 • 235
 • 316 3 lata
 • 316
 • 751 4-5 lat
 • 751
 • 979 6-7 lat
 • 979
 • 1 483 8-9 lat
 • 1 483
 • 2 537 10-11 lat
 • 2 537
 • 7 865 12-15 lat
 • 7 865
 • 11 128 16-20 lat
 • 11 128
 • 7 026 21-25 lat
 • 7 026
 • 4 822 26-30 lat
 • 4 822
 • 7 984 31 lat i więcej
 • 7 984
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie koneckim
 • Tutaj
  20,5 lat
  Województwo
  19,6 lat
  Cała Polska
  18,4 lat
 • 7 214Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie koneckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 96,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  96,2
  woj. świętokrzyskie
  118,7
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 653 do 999 kg
 • 3 653
 • 2 020 1000-1499 kg
 • 2 020
 • 496 1500-2999 kg
 • 496
 • 54 3000-3499 kg
 • 54
 • 111 3500-4999 kg
 • 111
 • 358 5000-6999 kg
 • 358
 • 223 7000-9999 kg
 • 223
 • 192 10000-14999 kg
 • 192
 • 107 15000 kg i więcej
 • 107
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 412
  • olej napędowy4 822
  • gaz (LPG)310
  • pozostałe670
 • 1 412 benzyna
 • 4 822 olej napędowy
 • 310 gaz (LPG)
 • 670 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 49 do 1 roku
 • 49
 • 20 2 lata
 • 20
 • 61 3 lata
 • 61
 • 176 4-5 lat
 • 176
 • 171 6-7 lat
 • 171
 • 340 8-9 lat
 • 340
 • 420 10-11 lat
 • 420
 • 1 012 12-15 lat
 • 1 012
 • 1 433 16-20 lat
 • 1 433
 • 1 078 21-25 lat
 • 1 078
 • 678 26-30 lat
 • 678
 • 1 776 31 lat i więcej
 • 1 776
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie koneckim
 • powiat konecki
  21,5 lat
  świętokrzyskie
  21,4 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 258Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Autobusy w powiecie koneckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. konecki
  3,2
  Województwo
  4,1
  Kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy224
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 6 benzyna
 • 224 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 68 21-25 lat
 • 68
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 48 31 lat i więcej
 • 48
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie koneckim
 • pow. konecki
  22,0 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Polska
  21,2 lat
 • 466Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie koneckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 5,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. konecki
  5,8
  świętokrzyskie
  11,9
  Cała Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy400
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe64
 • 0 benzyna
 • 400 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 64 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 31 6-7 lat
 • 31
 • 25 8-9 lat
 • 25
 • 37 10-11 lat
 • 37
 • 90 12-15 lat
 • 90
 • 83 16-20 lat
 • 83
 • 74 21-25 lat
 • 74
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 53 31 lat i więcej
 • 53
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie koneckim
 • Powiat
  18,5 lat
  Województwo
  14,9 lat
  Cała Polska
  12,2 lat
 • 3 548Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie koneckim
 • Motocykle w powiecie koneckim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 44,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat konecki
  44,4
  świętokrzyskie
  43,8
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 21 2 lata
 • 21
 • 36 3 lata
 • 36
 • 125 4-5 lat
 • 125
 • 58 6-7 lat
 • 58
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 131 10-11 lat
 • 131
 • 301 12-15 lat
 • 301
 • 402 16-20 lat
 • 402
 • 299 21-25 lat
 • 299
 • 308 26-30 lat
 • 308
 • 1 769 31 lat i więcej
 • 1 769
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie koneckim
 • Powiat
  25,9 lat
  świętokrzyskie
  25,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 22 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie koneckim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 231,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat konecki
  231,6 km
  woj. świętokrzyskie
  276,7 km
  Polska
  496,9 km
 • 3,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  3,3 km
  świętokrzyskie
  2,6 km
  Cały kraj
  4,1 km
 • 50 Liczba licencji na taksówki
 • 50 Liczba taksówek