Powiat lubiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lubiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 106 320 Liczba mieszkańców
 • 712 km2 Powierzchnia
 • 149 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 78,7% Stopa urbanizacji
 • Adam Myrda Starosta
 • ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin Adres starostwa powiatowego
 • DLU Tablice rejestracyjne
Powiat lubiński na mapie
Identyfikatory
 • 0211 TERYT (TERC)
Herb powiatu lubińskiego
powiat lubiński herb
Flaga powiatu lubińskiego
powiat lubiński flaga

powiat lubiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
76 844 28 53
76 840 62 35
ul. Traugutta 3
59-300 Lubin
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie
76 846 18 40
76 846 18 55
ul. Ścinawska 21
59-300 Lubin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie
76 846 67 00
76 846 67 02
Ul. 1-go Maja 15
59-300 Lubin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubinie
76 844 28 25
76 844 28 25
ul. Paderewskiego 100
59-300 Lubin
Starostwo Powiatowe w Lubinie
(76) 746-71-00
(76) 746-71-16
ul. Jana Kilińskiego
59-300 Lubin

Powiat lubiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat lubiński ma 106 320 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubińskiego w 2050 roku wynosi 81 988, z czego 42 159 to kobiety, a 39 829 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lubińskiego zawarli w 2017 roku 534 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców powiatu lubińskiego jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lubiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,15 na 1000 mieszkańców powiatu lubińskiego. W 2017 roku urodziło się 1 018 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,98 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,8% zgonów w powiecie lubińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,9% zgonów w powiecie lubińskim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lubińskiego przypada 9.22 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 489 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 558 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lubińskiego -69. W tym samym roku 19 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 28 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  60,3% mieszkańców powiatu lubińskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lubińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 106 320 Liczba mieszkańców
 • 54 896 Kobiety
 • 51 424 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lubińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lubińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lubińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubińskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 81 988 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 42 159 Kobiety
 • 39 829 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lubińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lubińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lubińskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lubińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. lubiński
  42,1 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lubiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lubińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lubiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lubiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lubiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,6%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,7%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  7,8%
  woj. dolnośląskie
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 12,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,8%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 8,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. lubiński
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lubińskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat lubiński
  5,0
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 2,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat lubiński
  2,4
  Dolnośląskie
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 534 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lubińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 44 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -60 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat lubiński
  -0,2
  Województwo
  -1,3
  Cały kraj
  -0,0
 • -0,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lubińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lubińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lubińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lubińskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 018 Urodzenia żywe
 • 500 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 518 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat lubiński
  9,6
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  10,5
 • 41,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,4
  Dolnośląskie
  41,7
  Cały kraj
  44,2
 • 12.66 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.66
 • 54.98 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.98
 • 104.03 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104.03
 • 79.88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79.88
 • 29.72 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.72
 • 4.25 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.25
 • 0.61 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.61
 • 3 343 g Średnia waga noworodków
 • 3 267 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 416 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat lubiński
  3 343 g
  Dolnośląskie
  3 348 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 303 Waga 3500g - 3999g
 • 303
 • 404 Waga 3000g - 3499g
 • 404
 • 158 Waga 2500g - 2999g
 • 158
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,43
  Województwo
  1,36
  Kraj
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,70
  Dolnośląskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,98 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,98
  woj. dolnośląskie
  0,89
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie lubińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 980 Zgony
 • 424 Kobiety
  (Zgony)
 • 556 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat lubiński
  9,2
  Województwo
  10,5
  Polska
  10,1
 • 95,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  95,3
  Województwo
  111,3
  Kraj
  101,5
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,8
  woj. dolnośląskie
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. lubiński
  3,7
  Dolnośląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. lubiński
  39,4%
  woj. dolnośląskie
  45,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 32,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  32,7%
  Województwo
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat lubiński
  5,2%
  Województwo
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  8,5
  Kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 293,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. lubiński
  293,2
  Województwo
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  281,7
  Cały kraj
  261,6
 • 353,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 341,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 366,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lubiński
  353,3
  Dolnośląskie
  489,6
  Cały kraj
  469,0
 • 69,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  69,0
  Dolnośląskie
  97,3
  Polska
  87,7
 • 16,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,4
  Województwo
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 11,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat lubiński
  11,0
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat lubiński
  1,4%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 489 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 797 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 692 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 558 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 821 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 737 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -78 Saldo migracji
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -69 Saldo migracji wewnętrznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -45 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lubińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lubiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie lubińskim oddano do użytku 244 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lubińskim to 40 186 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 63,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 35,7% na sprzedaż lub wynajem, 0,4% jako lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lubińskim to 4,72 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie lubińskim to 117,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,94% mieszkań posiada łazienkę, 94,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,47% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 40 186 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 377,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. lubiński
  377,80
  woj. dolnośląskie
  396,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 67,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  67,70 m2
  Dolnośląskie
  72,40 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 25,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. lubiński
  25,60 m2
  woj. dolnośląskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat lubiński
  3,77
  Województwo
  3,84
  Cały kraj
  3,82
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,65
  Dolnośląskie
  2,52
  Cały kraj
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,70
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 244 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat lubiński
  2,29
  woj. dolnośląskie
  5,88
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 170 Użytek własny
 • 35 Sprzedaż lub wynajem
 • 82,9%
  17,1%
 • 1 152 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,72 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. lubiński
  4,72
  Dolnośląskie
  3,48
  Cała Polska
  3,91
 • 10,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  10,84
  woj. dolnośląskie
  20,49
  Kraj
  18,14
 • 28 614 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 117,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. lubiński
  117,3 m2
  Województwo
  81,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,27 m2
  Dolnośląskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. lubiński
  99,29%
  Dolnośląskie
  98,59%
  Polska
  96,79%
 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat lubiński
  98,03%
  woj. dolnośląskie
  94,82%
  Polska
  93,66%
 • 96,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat lubiński
  96,94%
  woj. dolnośląskie
  92,57%
  Kraj
  91,31%
 • 94,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  94,14%
  Województwo
  81,32%
  Cała Polska
  82,12%
 • 82,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  82,47%
  woj. dolnośląskie
  64,85%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat lubiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie lubińskim na 1000 mieszkańców pracuje 231 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubińskim wynosiło w 2017 roku 4,9% (6,8% wśród kobiet i 3,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubińskim wynosiło 7 515,99 PLN, co odpowiada 166.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubińskiego 11 113 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 8 018 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 095.

  9,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,8% w przemyśle i budownictwie, a 21,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 231 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. lubiński
  231,0
  Województwo
  268,0
  Polska
  247,0
 • 4,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,8% Kobiety
 • 3,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,9%
  Dolnośląskie
  5,7%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lubińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lubińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lubińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 516 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. lubiński
  7 516 PLN
  woj. dolnośląskie
  4 655 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lubińskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 11 113 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 8 018 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 095 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,8% Przemysł i budownictwo
 • 12,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,7% Pozostałe
 • 49,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lubińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 599 Pracujący ogółem
 • 11 912 Kobiety
 • 12 687 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lubińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lubiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  65,9
  Województwo
  63,4
  Kraj
  63,4
 • 37,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,1
  Dolnośląskie
  35,8
  Cały kraj
  34,0
 • 129,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  129,0
  Dolnośląskie
  129,6
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lubiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie lubińskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 154 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 664 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 749 nowych podmiotów, a 721 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (882) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (712) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (980) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (529) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lubińskim najwięcej (702) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 784) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (198) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,0% (1 825) podmiotów, a 80,1% (8 131) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lubińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.7%) oraz Budownictwo (12.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 154 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 198 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 825 Przemysł i budownictwo
 • 8 131 Pozostała działalność
 • 749 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lubińskim w 2017 roku
 • 721 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lubińskim w 2017 roku
 • 7 664 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 784 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 784
 • 298 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 298
 • 59 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 59
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 3
 • 10 141 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 141
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 692 Spółki handlowe ogółem
 • 692
 • 92  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 92
 • 17  Spółki handlowe - akcyjne
 • 17
 • 570  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 570
 • 89    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 89
 • 702 Spółki cywilne ogółem
 • 702
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 664 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 125 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 125
 • 962 Budownictwo
 • 962
 • 906 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 906
 • 602 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 602
 • 531 Transport i gospodarka magazynowa
 • 531
 • 464 Pozostała działalność
 • 464
 • 453 Przetwórstwo przemysłowe
 • 453
 • 380 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 380
 • 347 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 347
 • 253 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 253
 • 173 Edukacja
 • 173
 • 163 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 163
 • 130 Informacja i komunikacja
 • 130
 • 93 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 93
 • 64 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 64
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie lubińskim stwierdzono 2 988 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 28,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lubińskim wynosi 65,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lubińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 21,45 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 15,88 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,50 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,44 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,58 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lubiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 988 Przestępstwa ogółem
 • 2 988
 • 2 278 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 278
 • 259 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 259
 • 266 Przestępstwa drogowe
 • 266
 • 62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 62
 • 1 687 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 687
 • 28,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat lubiński
  28,13
  woj. dolnośląskie
  25,10
  Polska
  19,62
 • 21,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat lubiński
  21,45
  Dolnośląskie
  17,91
  Cały kraj
  12,07
 • 2,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,44
  Województwo
  4,00
  Cała Polska
  4,94
 • 2,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,50
  Województwo
  2,10
  Cały kraj
  1,78
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. lubiński
  0,58
  Dolnośląskie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 15,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat lubiński
  15,88
  Województwo
  14,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lubiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  65%
  woj. dolnośląskie
  64%
  Kraj
  72%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat lubiński
  58%
  Dolnośląskie
  55%
  Kraj
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  82%
  Dolnośląskie
  81%
  Kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. lubiński
  98%
  woj. dolnośląskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. lubiński
  84%
  woj. dolnośląskie
  83%
  Polska
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  45%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Cała Polska
  52%

Powiat lubiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lubińskiego wyniosła w 2016 roku 88,5 mln złotych, co daje 833 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu lubińskiego - 22% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (16%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 7,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lubińskiego wyniosła w 2016 roku 87,9 mln złotych, co daje 827 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (45.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.8%). W budżecie powiatu lubińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 322 złotych na mieszkańca (39,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,8 złotych na mieszkańca (3,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lubińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lubińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lubiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lubińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,4 mln

  1,0 tys(100%)

  127,8 mln

  1,2 tys(100%)

  99,2 mln

  928(100%)

  79,4 mln

  743(100%)

  72,4 mln

  679(100%)

  107,4 mln

  1,0 tys(100%)

  80,8 mln

  759(100%)

  88,5 mln

  833(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,2 mln

  154(15%)

  34,5 mln

  329(27%)

  10,3 mln

  96,5(10.4%)

  12,6 mln

  118(15.8%)

  3,8 mln

  36,0(5.3%)

  27,0 mln

  253(25.1%)

  11,2 mln

  106(13.9%)

  19,5 mln

  183(22%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  38,9 mln

  370(35.9%)

  41,1 mln

  391(32.1%)

  38,8 mln

  363(39.1%)

  13,2 mln

  124(16.6%)

  14,5 mln

  136(20%)

  14,0 mln

  132(13.1%)

  14,5 mln

  137(18%)

  14,8 mln

  139(16.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,2 mln

  125(12.2%)

  12,3 mln

  117(9.6%)

  12,1 mln

  113(12.2%)

  13,2 mln

  123(16.6%)

  14,3 mln

  134(19.7%)

  16,2 mln

  152(15.1%)

  14,4 mln

  136(17.9%)

  14,2 mln

  133(16%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,4 mln

  89,5(8.7%)

  9,3 mln

  88,7(7.3%)

  7,3 mln

  67,8(7.3%)

  7,9 mln

  74,3(10%)

  9,1 mln

  85,1(12.5%)

  15,2 mln

  143(14.2%)

  11,2 mln

  105(13.8%)

  9,6 mln

  90,3(10.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  59,5(5.8%)

  6,4 mln

  61,4(5%)

  6,0 mln

  56,1(6%)

  6,0 mln

  56,5(7.6%)

  6,1 mln

  56,9(8.4%)

  6,2 mln

  58,0(5.8%)

  6,1 mln

  57,2(7.5%)

  7,3 mln

  68,5(8.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,1 mln

  58,4(5.7%)

  7,4 mln

  70,7(5.8%)

  6,9 mln

  64,0(6.9%)

  5,8 mln

  54,4(7.3%)

  5,6 mln

  52,7(7.8%)

  5,8 mln

  54,5(5.4%)

  5,9 mln

  56,0(7.4%)

  6,7 mln

  62,9(7.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  32,6(3.2%)

  3,3 mln

  31,3(2.6%)

  3,3 mln

  30,8(3.3%)

  3,6 mln

  33,6(4.5%)

  4,2 mln

  39,4(5.8%)

  4,9 mln

  46,4(4.6%)

  4,6 mln

  43,7(5.7%)

  4,8 mln

  45,1(5.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  47,0(4.6%)

  4,2 mln

  40,4(3.3%)

  4,0 mln

  37,7(4.1%)

  4,3 mln

  40,3(5.4%)

  4,5 mln

  42,0(6.2%)

  6,5 mln

  61,0(6%)

  4,4 mln

  41,8(5.5%)

  4,7 mln

  44,0(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  17,6(1.7%)

  2,2 mln

  21,2(1.7%)

  4,3 mln

  40,7(4.4%)

  6,0 mln

  56,3(7.6%)

  4,7 mln

  43,8(6.5%)

  3,7 mln

  35,1(3.5%)

  2,8 mln

  26,6(3.5%)

  1,9 mln

  18,0(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  15,0(1.5%)

  1,6 mln

  14,9(1.2%)

  1,5 mln

  14,4(1.6%)

  1,8 mln

  16,6(2.2%)

  2,0 mln

  18,3(2.7%)

  2,5 mln

  23,5(2.3%)

  2,8 mln

  26,2(3.4%)

  1,6 mln

  15,2(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  4,9 mln

  46,1(4.5%)

  3,7 mln

  35,7(2.9%)

  3,2 mln

  30,0(3.2%)

  3,4 mln

  31,9(4.3%)

  2,7 mln

  25,6(3.8%)

  2,0 mln

  18,3(1.8%)

  1,5 mln

  14,0(1.8%)

  1,1 mln

  10,6(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  96,0 tys

  0,9(0.1%)

  336,6 tys

  3,2(0.3%)

  93,0 tys

  0,9(0.1%)

  203,6 tys

  1,9(0.3%)

  189,8 tys

  1,8(0.3%)

  646,9 tys

  6,1(0.6%)

  163,0 tys

  1,5(0.2%)

  834,5 tys

  7,8(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  393,1 tys

  3,7(0.4%)

  253,6 tys

  2,4(0.2%)

  711,4 tys

  6,7(0.7%)

  1,0 mln

  9,4(1.3%)

  361,0 tys

  3,4(0.5%)

  836,0 tys

  7,9(0.8%)

  304,6 tys

  2,9(0.4%)

  635,3 tys

  6,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  9,8(0.9%)

  307,0 tys

  2,9(0.2%)

  475,3 tys

  4,4(0.5%)

  219,6 tys

  2,1(0.3%)

  199,8 tys

  1,9(0.3%)

  1,5 mln

  14,5(1.4%)

  406,7 tys

  3,8(0.5%)

  437,6 tys

  4,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,7 tys

  2,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  100,0 tys

  1,0(0.1%)

  120,0 tys

  1,1(0.1%)

  147,1 tys

  1,4(0.1%)

  149,4 tys

  1,4(0.2%)

  131,0 tys

  1,2(0.2%)

  140,8 tys

  1,3(0.1%)

  186,0 tys

  1,7(0.2%)

  142,7 tys

  1,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,6 tys

  0,9(0.1%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  85,0 tys

  0,8(0.1%)

  54,2 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  579,9 tys

  5,5(0.5%)

  15,9 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  42,0 tys

  0,4(0%)

  24,7 tys

  0,2(0%)

  18,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  27,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  12,6 tys

  0,1(0%)

  29,3 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lubińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lubińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lubiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lubińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,4 mln

  870(100%)

  103,0 mln

  962(100%)

  99,6 mln

  932(100%)

  83,9 mln

  785(100%)

  84,2 mln

  790(100%)

  107,0 mln

  1,0 tys(100%)

  82,5 mln

  775(100%)

  87,9 mln

  827(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  28,5 mln

  271(31.2%)

  29,1 mln

  277(28.2%)

  32,7 mln

  305(32.8%)

  39,2 mln

  367(46.8%)

  36,0 mln

  338(42.8%)

  36,1 mln

  339(33.7%)

  39,5 mln

  371(47.8%)

  39,8 mln

  374(45.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  44,7 mln

  425(48.9%)

  45,8 mln

  436(44.5%)

  45,7 mln

  427(45.8%)

  23,5 mln

  220(28%)

  22,9 mln

  215(27.2%)

  29,1 mln

  273(27.2%)

  24,9 mln

  234(30.2%)

  23,3 mln

  219(26.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,8 mln

  55,1(6.3%)

  12,7 mln

  121(12.3%)

  7,1 mln

  66,4(7.1%)

  3,0 mln

  28,4(3.6%)

  1,3 mln

  12,4(1.6%)

  5,4 mln

  50,5(5%)

  3,5 mln

  32,7(4.2%)

  8,7 mln

  81,4(9.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  46,9(5.4%)

  4,1 mln

  39,0(4%)

  4,0 mln

  37,2(4%)

  4,1 mln

  38,2(4.9%)

  4,3 mln

  40,2(5.1%)

  4,5 mln

  42,6(4.2%)

  4,3 mln

  40,7(5.3%)

  4,6 mln

  43,0(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  25,4(2.9%)

  2,2 mln

  20,9(2.1%)

  1,5 mln

  13,9(1.5%)

  7,0 mln

  65,5(8.3%)

  1,6 mln

  15,2(1.9%)

  3,4 mln

  32,2(3.2%)

  2,7 mln

  25,5(3.3%)

  2,9 mln

  27,3(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  289,4 tys

  2,8(0.3%)

  350,5 tys

  3,3(0.3%)

  360,0 tys

  3,4(0.4%)

  549,8 tys

  5,1(0.7%)

  542,1 tys

  5,1(0.6%)

  937,3 tys

  8,8(0.9%)

  1,0 mln

  9,6(1.2%)

  2,1 mln

  19,3(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 mln

  12,8(1.5%)

  2,2 mln

  21,1(2.2%)

  2,3 mln

  21,5(2.3%)

  2,5 mln

  23,6(3%)

  13,7 mln

  128(16.2%)

  23,0 mln

  216(21.5%)

  2,3 mln

  21,7(2.8%)

  2,0 mln

  18,7(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  10,6(1.2%)

  1,1 mln

  10,7(1.1%)

  2,6 mln

  24,3(2.6%)

  1,5 mln

  13,6(1.7%)

  1,2 mln

  11,7(1.5%)

  1,6 mln

  15,5(1.5%)

  1,4 mln

  13,6(1.8%)

  1,4 mln

  13,6(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  9,8(1.1%)

  723,2 tys

  6,9(0.7%)

  923,3 tys

  8,6(0.9%)

  1,0 mln

  9,6(1.2%)

  939,7 tys

  8,8(1.1%)

  1,3 mln

  12,1(1.2%)

  1,2 mln

  11,6(1.5%)

  1,2 mln

  11,7(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  631,7 tys

  6,0(0.7%)

  1,7 mln

  16,6(1.7%)

  1,4 mln

  13,3(1.4%)

  386,7 tys

  3,6(0.5%)

  461,0 tys

  4,3(0.5%)

  369,9 tys

  3,5(0.3%)

  387,2 tys

  3,6(0.5%)

  684,1 tys

  6,4(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  287,5 tys

  2,7(0.3%)

  425,8 tys

  4,1(0.4%)

  265,8 tys

  2,5(0.3%)

  281,9 tys

  2,6(0.3%)

  618,2 tys

  5,8(0.7%)

  548,9 tys

  5,2(0.5%)

  329,6 tys

  3,1(0.4%)

  364,6 tys

  3,4(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  13,9(1.4%)

  689,4 tys

  6,4(0.7%)

  492,4 tys

  4,6(0.6%)

  176,3 tys

  1,7(0.2%)

  295,3 tys

  2,8(0.3%)

  529,4 tys

  5,0(0.6%)

  329,2 tys

  3,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,7 tys

  2,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  919,2 tys

  8,8(0.9%)

  74,7 tys

  0,7(0.1%)

  220,2 tys

  2,1(0.3%)

  157,0 tys

  1,5(0.2%)

  161,2 tys

  1,5(0.2%)

  143,1 tys

  1,3(0.2%)

  141,1 tys

  1,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  102,4 tys

  1,0(0.1%)

  103,5 tys

  1,0(0.1%)

  107,9 tys

  1,0(0.1%)

  111,9 tys

  1,1(0.1%)

  112,9 tys

  1,1(0.1%)

  113,2 tys

  1,1(0.1%)

  114,1 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  90,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  85,0 tys

  0,8(0.1%)

  54,2 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  248

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  775

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  101

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  34,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lubiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 044 mieszkańców powiatu lubińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 314 kobiet oraz 11 730 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców powiatu lubińskiego, gimnazjalnym 4,7%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lubińskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lubińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (19,8%) oraz wyższe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  18,1% mieszkańców powiatu lubińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 882 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,35.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 105,96.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,9% mieszkańców powiatu lubińskiego w wieku potencjalnej nauki (29,1% kobiet i 28,7% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  17,3%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 19,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,5% W miastach
  (wyższe)
 • 13,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,4%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • pow. lubiński
  3,3%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 2,2% Na wsi
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,2%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,9%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. lubiński
  24,9%
  woj. dolnośląskie
  22,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat lubiński
  4,7%
  Województwo
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 3,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,5%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. lubiński
  1,1%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 882 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  882,0
  Województwo
  819,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. lubiński
  0,86
  Dolnośląskie
  0,97
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 250,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 250,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat lubiński
  99,35
  woj. dolnośląskie
  96,05
  Polska
  96,62
 • 94,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat lubiński
  94,60
  Dolnośląskie
  91,14
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat lubiński
  21,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 425,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 368,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 105,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat lubiński
  105,96
  Województwo
  98,13
  Cały kraj
  100,01
 • 98,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. lubiński
  98,96
  Dolnośląskie
  88,95
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat lubiński
  23,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 • 12 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 12
 • 11 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 11
 •  
 • 233,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 182,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lubińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. lubiński
  26,0
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 88,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 67,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat lubiński
  25,0
  woj. dolnośląskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 130,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 86,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  17,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 19 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 19
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lubiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lubiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lubiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lubińskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie lubińskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 775)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie lubińskim: 19 (publiczne: 18, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 28 (przystosowane wejście do budynku: 28, udogodnienia wewnątrz budynku: 20). W powiecie lubińskim 13 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 084 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 503 (uczestnicy: 175 272)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 225)
  • wystawy: 28 (uczestnicy: 12 545)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 82 (uczestnicy: 27 729)
  • koncerty: 160 (uczestnicy: 40 310)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 132 (uczestnicy: 5 097)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 103 (uczestnicy: 8 540)
  • konkursy: 156 (uczestnicy: 5 896)
  • pokazy teatralne: 50 (uczestnicy: 12 086)
  • konferencje: 129 (uczestnicy: 27 600)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 504 (uczestnicy: 5 440)
  • inne: 143 (uczestnicy: 28 304)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 1 017)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 5 (członkowie: 155)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 39)
  • teatralne: 7 (członkowie: 78)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 91)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 287)
  • koło gospodyń wiejskich: 31 (członkowie: 327)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 141)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 53)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 1 (absolwenci: 21)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 37)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 12
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 1 665)
  • teatralne: 4 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 198)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 161)
  • taneczne: 26 (członkowie: 1 226)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie lubińskim działały 2 kina posiadające 7 sal z 1 667 miejscami na widowni. Odbyły się 12 303 seanse, na które przyszło 260 932 widzów, w tym 2 208 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 61 076 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie lubińskim działało 1 muzeum lub oddział . Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lubińskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 230 010 wolumenów oraz 22 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 327 403 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 102
  • dostępne dla czytelników: 45
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 45
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 8
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lubińskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 50 408 wolumenów w tym ziobry specjalne: 257. Odnotowano 1 057 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 53 920 wolumenów. Odnotowano 1 193 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie lubińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lubińskim działało 46 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 024 członków. Zarejestrowano 3 442 ćwiczących (mężczyźni: 2 647, kobiety: 795, chłopcy do lat 18: 1 713, dziewczęta do lat 18: 614). Aktywne były 62 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (118), instruktora sportowego (61) oraz inne osoby (15).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lubińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat lubiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 62 wypadków drogowych w powiecie lubińskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 89 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,5 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,7 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 130,6 rannych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie lubińskim zarejestrowanych było 68 142 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 57 583 samochodów osobowych (541,4 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 6 121 samochodów ciężarowych (60,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 476 autobusów (4,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 358 ciągników siodłowych (3,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 946 motocykli (18,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 15,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 16,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 17,2 lat.


  W 2017 roku w powiecie lubińskim znajdowało się 41 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 119 taksówek oraz 119 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 62 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 89 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lubińskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 58,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  58,3
  Województwo
  80,0
  Cała Polska
  87,6
 • 7,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat lubiński
  7,5
  Województwo
  7,8
  Kraj
  7,9
 • 11,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat lubiński
  11,7
  Dolnośląskie
  10,7
  Kraj
  10,6
 • 130,61 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  130,6
  woj. dolnośląskie
  137,8
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 68 142 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lubińskim w 2016 roku
 • 57 583 Samochody osobowe
 • 6 121 Samochody ciężarowe
 • 303 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 476 Autobusy
 • 396 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 359 Ciągniki samochodowe
 • 358   Ciągniki siodłowe
 • 1 261 Ciągniki rolnicze
 • 1 946 Motocykle
 • 437   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 241 Motorowery
 • 57 583Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lubińskim
 • Samochody osobowe w powiecie lubińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 541,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  541,4
  woj. dolnośląskie
  581,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 500
  • 1400-1649 kg15 394
  • 1650-1899 kg15 137
  • 1900 kg i więcej18 552
 • 8 500 do 1399 kg
 • 15 394 1400-1649 kg
 • 15 137 1650-1899 kg
 • 18 552 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 339 do 1399 cm3
 • 17 339
 • 34 517 1400-1999 cm3
 • 34 517
 • 5 727 2000 i więcej cm3
 • 5 727
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lubińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 971
  • olej napędowy21 783
  • gaz (LPG)6 628
  • pozostałe201
 • 28 971 benzyna
 • 21 783 olej napędowy
 • 6 628 gaz (LPG)
 • 201 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 2 848 do 1 roku
 • 2 848
 • 1 073 2 lata
 • 1 073
 • 1 140 3 lata
 • 1 140
 • 2 556 4-5 lat
 • 2 556
 • 2 658 6-7 lat
 • 2 658
 • 4 076 8-9 lat
 • 4 076
 • 4 671 10-11 lat
 • 4 671
 • 10 617 12-15 lat
 • 10 617
 • 13 971 16-20 lat
 • 13 971
 • 7 109 21-25 lat
 • 7 109
 • 3 079 26-30 lat
 • 3 079
 • 3 785 31 lat i więcej
 • 3 785
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lubińskim
 • pow. lubiński
  15,6 lat
  woj. dolnośląskie
  18,4 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 6 121Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lubińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lubińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 60,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  60,9
  Województwo
  86,3
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 469 do 999 kg
 • 3 469
 • 1 785 1000-1499 kg
 • 1 785
 • 373 1500-2999 kg
 • 373
 • 37 3000-3499 kg
 • 37
 • 58 3500-4999 kg
 • 58
 • 163 5000-6999 kg
 • 163
 • 104 7000-9999 kg
 • 104
 • 79 10000-14999 kg
 • 79
 • 53 15000 kg i więcej
 • 53
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 055
  • olej napędowy4 761
  • gaz (LPG)270
  • pozostałe35
 • 1 055 benzyna
 • 4 761 olej napędowy
 • 270 gaz (LPG)
 • 35 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 266 do 1 roku
 • 266
 • 166 2 lata
 • 166
 • 166 3 lata
 • 166
 • 221 4-5 lat
 • 221
 • 381 6-7 lat
 • 381
 • 400 8-9 lat
 • 400
 • 363 10-11 lat
 • 363
 • 1 046 12-15 lat
 • 1 046
 • 1 373 16-20 lat
 • 1 373
 • 707 21-25 lat
 • 707
 • 391 26-30 lat
 • 391
 • 641 31 lat i więcej
 • 641
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lubińskim
 • pow. lubiński
  16,4 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 476Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lubińskim
 • Autobusy w powiecie lubińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,5 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. lubiński
  4,5
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy463
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe3
 • 10 benzyna
 • 463 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 9 2 lata
 • 9
 • 2 3 lata
 • 2
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 26 8-9 lat
 • 26
 • 72 10-11 lat
 • 72
 • 101 12-15 lat
 • 101
 • 87 16-20 lat
 • 87
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 65 26-30 lat
 • 65
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lubińskim
 • pow. lubiński
  16,4 lat
  woj. dolnośląskie
  20,8 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 358Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lubińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lubińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,4
  Dolnośląskie
  6,2
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy352
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe3
 • 1 benzyna
 • 352 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 7 2 lata
 • 7
 • 8 3 lata
 • 8
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 50 8-9 lat
 • 50
 • 38 10-11 lat
 • 38
 • 52 12-15 lat
 • 52
 • 80 16-20 lat
 • 80
 • 49 21-25 lat
 • 49
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 15 31 lat i więcej
 • 15
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lubińskim
 • Tutaj
  15,6 lat
  woj. dolnośląskie
  13,9 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 1 946Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lubińskim
 • Motocykle w powiecie lubińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 18,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. lubiński
  18,3
  woj. dolnośląskie
  27,7
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 94 do 1 roku
 • 94
 • 36 2 lata
 • 36
 • 23 3 lata
 • 23
 • 73 4-5 lat
 • 73
 • 112 6-7 lat
 • 112
 • 172 8-9 lat
 • 172
 • 156 10-11 lat
 • 156
 • 291 12-15 lat
 • 291
 • 341 16-20 lat
 • 341
 • 183 21-25 lat
 • 183
 • 206 26-30 lat
 • 206
 • 259 31 lat i więcej
 • 259
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lubińskim
 • Tutaj
  17,2 lat
  Dolnośląskie
  22,7 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 23 km  Będących pod zarządem gminy
 • 17 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lubińskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 580,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. lubiński
  580,4 km
  Województwo
  376,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  3,9 km
  woj. dolnośląskie
  2,6 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 119 Liczba licencji na taksówki
 • 119 Liczba taksówek