Bielsk Podlaski w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Bielsk Podlaski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bielsk Podlaski to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu bielskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Bielsk Podlaski.
 • 24 026 Liczba mieszkańców
 • 27,0 km² Powierzchnia
 • 889,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XII wiek Data założenia
 • 1495 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BBI Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Borowski Burmistrz miasta
Bielsk Podlaski na mapie
Identyfikatory
 • 23.186852.7651 Współrzędne GPS
 • 2003011 TERYT (TERC)
 • 0922685 SIMC
Herb miasta Bielsk Podlaski
Bielsk Podlaski herb

Jak Bielsk Podlaski wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bielsk Podlaski na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bielsk Podlaski wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bielsk Podlaski plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
28Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
43Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
45Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
63Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
73Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
79Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
85Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
86Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
130Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
159Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
168Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
172Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
176Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
179Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
191Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
203Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
204Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
211Miasta o największej powierzchni w Polsce

Bielsk Podlaski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-100Poczta Bielsk Podlaski 001, ul. Mikołaja Kopernika 5
17-100Skrytki Pocztowe Poczta Bielsk Podlaski 001, ul. Mikołaja Kopernika 5
17-101Poczta Filia UP Bielsk Podlaski 001, ul. Wojska Polskiego 14
17-102Poczta Bielsk Podlaski 004, ul. Adama Mickiewicza 51

Bielsk Podlaski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bielsku Podlaskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Bielsku Podlaskim aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim
(85) 730-11-01
(85) 730-11-00
Adama Mickiewicza 33
17-100 Bielsk Podlaski
ZUS Inspektorat w Bielsku Podlaskim (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Widowska 10 A
17-100 Bielsk Podlaski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Bielsk Podlaski
857319102, ,
857319108,
Poniatowskiego 11
17-100 Bielsk Podlaski
Komenda Powiatowa Policji Bielsk Podlaski
857307701, ,
858333215,
Kopernika 7
17-100 Bielsk Podlaski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
858332678, 858332679,
858332678,
3-go Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Bielsk Podlaski
857301717, ,
857308090,
Białowieska 28
17-100 Bielsk Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
85 730 62 35, 85 730 35 18,
85 730 62 35,
Dubicze 16
17-100 Bielsk Podlaski
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
(85) 731-81-88
(85) 731-81-50
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
(85) 833-26-16
(85) 833-26-12
ul. Adama Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Bielsk Podlaski jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 24 026, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 11,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bielska Podlaskiego zawarli w 2022 roku 95 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Bielska Podlaskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Bielsk Podlaski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -94. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,88 na 1000 mieszkańców Bielska Podlaskiego. W 2022 roku urodziło się 178 dzieci, w tym 43,8% dziewczynek i 56,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 420 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,43 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,4% zgonów w Bielsku Podlaskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,3% zgonów w Bielsku Podlaskim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bielska Podlaskiego przypada 11.22 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 129 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 333 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bielska Podlaskiego -204. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -24.

  58,4% mieszkańców Bielska Podlaskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bielska Podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 026 Liczba mieszkańców
 • 12 573 Kobiety
 • 11 453 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bielsku Podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bielsku Podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bielsku Podlaskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bielska Podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,1 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bielsk Podlaski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bielska Podlaskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bielsk Podlaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bielsk Podlaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bielsk Podlaski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • Bielsk Podlaski
  55,2%
  Województwo
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • Bielsk Podlaski
  11,0%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  8,5%
 • 18,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,5%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Bielsk Podlaski
  0,2%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bielsku Podlaskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,9
  woj. podlaskie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 95 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bielsku Podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -94 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -42 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -52 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Bielsk Podlaski
  -3,9
  Podlaskie
  -3,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bielsku Podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bielsku Podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bielsku Podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bielsku Podlaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 178 Urodzenia żywe
 • 78 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 100 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,8%
  56,2%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,4
  woj. podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 33,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,9
  Województwo
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 420 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 371 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 420 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 105 Waga 3500g - 3999g
 • 105
 • 148 Waga 3000g - 3499g
 • 148
 • 47 Waga 2500g - 2999g
 • 47
 • 5 Waga 2000g - 2499g
 • 5
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,54
  Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,43 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,43
  woj. podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bielsku Podlaskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 272 Zgony
 • 120 Kobiety
  (Zgony)
 • 152 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,1%
  55,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Bielsk Podlaski
  11,2
  Podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 230,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  230,0
  Województwo
  147,1
  Polska
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Bielsk Podlaski
  2,9
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Bielsk Podlaski
  3,9
  woj. podlaskie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bielskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,4%
  Województwo
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 14,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  14,3%
  Podlaskie
  17,0%
  Kraj
  19,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,1%
  Podlaskie
  5,5%
  Polska
  5,4%
 • 214 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,8
  Kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,2
  Cały kraj
  74,4
 • 288,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Bielsk Podlaski
  288,9
  woj. podlaskie
  245,9
  Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  234,4
  Polska
  246,5
 • 755,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 841,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 667,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bielsk Podlaski
  755,6
  Województwo
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 64,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,0
  woj. podlaskie
  60,8
  Cały kraj
  70,6
 • 49,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bielsk Podlaski
  49,0
  Podlaskie
  33,1
  Cały kraj
  32,6
 • 15,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  15,1
  Województwo
  8,6
  Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 129 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 71 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 333 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 169 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 164 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -228 Saldo migracji
 • -114 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -114 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -204 Saldo migracji wewnętrznych
 • -98 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -106 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -24 Saldo migracji zagranicznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bielsku Podlaskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bielsk Podlaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bielsk Podlaski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bielsku Podlaskim oddano do użytku 147 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,12 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bielsku Podlaskim to 10 625 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 442 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  57,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bielsku Podlaskim to 3,59 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bielsku Podlaskim to 96,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,66% mieszkań posiada łazienkę, 91,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,42% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bielskiego.

  Powiat bielski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 625 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 442,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  442,20
  Województwo
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,70 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 34,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  34,40 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Bielsk Podlaski
  4,31
  Podlaskie
  4,04
  Cała Polska
  3,83
 • 2,26 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,26
  woj. podlaskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,52 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 147 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,12
  woj. podlaskie
  5,72
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 527 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,59
  woj. podlaskie
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 21,93 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  21,93
  woj. podlaskie
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 14 108 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 96,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  96,0 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,59 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Bielsk Podlaski
  0,59 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,71%
  Województwo
  97,50%
  Cała Polska
  97,71%
 • 98,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,27%
  woj. podlaskie
  92,17%
  Kraj
  95,10%
 • 97,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Bielsk Podlaski
  97,66%
  Województwo
  90,58%
  Kraj
  93,66%
 • 91,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Bielsk Podlaski
  91,49%
  woj. podlaskie
  83,39%
  Cała Polska
  85,62%
 • 0,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Bielsk Podlaski
  0,42%
  Podlaskie
  33,33%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Bielsk Podlaski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Bielsku Podlaskim na 1000 mieszkańców pracuje 415osób . Jest to więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Bielsku Podlaskim wynosiło w 2022 roku 4,2% (4,2% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bielsku Podlaskim wynosiło 6 839,68 PLN, co odpowiada 102.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bielska Podlaskiego 688 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 383 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -305.

  29,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Bielska Podlaskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 415 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  415,0
  Województwo
  380,0
  Polska
  402,0
 • 4,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,2% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  7,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bielsku Podlaskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bielsku Podlaskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bielsku Podlaskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 840 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 840 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bielsku Podlaskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 688 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 383 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -305 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,5% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,0% Pozostałe
 • 36,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bielsku Podlaskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bielsk Podlaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bielsk Podlaski
  71,2
  woj. podlaskie
  66,2
  Polska
  69,0
 • 41,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,7
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 140,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  140,9
  Województwo
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bielsk Podlaski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Bielsku Podlaskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 585 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 083 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 159 nowych podmiotów, a 96 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (235) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (153) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (330) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (70) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bielsku Podlaskim najwięcej (110) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 492) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (34) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,6% (661) podmiotów, a 73,1% (1 890) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bielsku Podlaskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (20.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 585 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 661 Przemysł i budownictwo
 • 1 890 Pozostała działalność
 • 159 Podmioty nowo zarejestrowane w Bielsku Podlaskim w 2022 roku
 • 96 Podmioty wyrejestrowane w Bielsku Podlaskim w 2022 roku
 • 2 083 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 492 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 492
 • 64 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 64
 • 24 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 24
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 580 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 580
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 147 Spółki handlowe ogółem
 • 147
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 110  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 110
 • 17    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 103 Spółki cywilne ogółem
 • 103
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 083 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 503 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 503
 • 417 Budownictwo
 • 417
 • 213 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 213
 • 191 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 191
 • 163 Przetwórstwo przemysłowe
 • 163
 • 129 Transport i gospodarka magazynowa
 • 129
 • 117 Pozostała działalność
 • 117
 • 74 Informacja i komunikacja
 • 74
 • 62 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 62
 • 48 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 48
 • 45 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 45
 • 32 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 32
 • 29 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 29
 • 27 Edukacja
 • 27
 • 26 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 26
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bielsk Podlaski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bielsku Podlaskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 333 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,80 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bielsku Podlaskim wynosi 79,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bielska Podlaskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,64 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 5,38 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,49 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,80 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bielska Podlaskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bielsk Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 333 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 333
 • 185 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 185
 • 68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 68
 • 60 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 60
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 12
 • 130 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 130
 • 13,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Bielsk Podlaski
  13,80
  Podlaskie
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 7,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,64
  woj. podlaskie
  8,92
  Polska
  12,98
 • 2,80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,80
  Podlaskie
  7,89
  Polska
  6,99
 • 2,49 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Bielsk Podlaski
  2,49
  woj. podlaskie
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,49
  Województwo
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 5,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,38
  woj. podlaskie
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bielsk Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  81%
  Polska
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  82%
  Podlaskie
  74%
  Cała Polska
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  50%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  55%
  Podlaskie
  53%
  Polska
  51%

Bielsk Podlaski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bielska Podlaskiego wyniosła w 2022 roku 153,9 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bielska Podlaskiego - 30.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,0 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bielska Podlaskiego wyniosła w 2022 roku 143,0 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9%). W budżecie Bielska Podlaskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 139 złotych na mieszkańca (2,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,4%.
 • Wydatki budżetu w Bielsku Podlaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bielska Podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bielsk Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bielska Podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,5 mln

  2,4 tys(100%)

  80,7 mln

  3,1 tys(100%)

  86,6 mln

  3,4 tys(100%)

  107,7 mln

  4,2 tys(100%)

  119,6 mln

  4,7 tys(100%)

  148,0 mln

  6,0 tys(100%)

  134,5 mln

  5,5 tys(100%)

  153,9 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  27,8 mln

  1,1 tys(43.8%)

  31,4 mln

  1,2 tys(38.9%)

  32,8 mln

  1,3 tys(37.9%)

  40,3 mln

  1,6 tys(37.4%)

  35,4 mln

  1,4 tys(29.6%)

  40,4 mln

  1,6 tys(27.3%)

  42,2 mln

  1,7 tys(31.3%)

  46,8 mln

  1,9 tys(30.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  188(7.7%)

  5,0 mln

  195(6.2%)

  5,3 mln

  207(6.1%)

  7,3 mln

  288(6.8%)

  20,7 mln

  821(17.3%)

  22,1 mln

  883(14.9%)

  20,7 mln

  839(15.4%)

  24,1 mln

  1,0 tys(15.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,4 mln

  477(19.6%)

  23,5 mln

  910(29.1%)

  6,8 mln

  265(7.9%)

  7,1 mln

  282(6.6%)

  7,2 mln

  283(6%)

  7,5 mln

  301(5.1%)

  7,8 mln

  314(5.8%)

  15,1 mln

  629(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  137,9 tys

  5,3(0.2%)

  120,8 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  1,6(0%)

  45,0 tys

  1,8(0%)

  26,6 tys

  1,1(0%)

  49,2 tys

  2,0(0%)

  12,8 mln

  532(8.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  296(12.2%)

  6,9 mln

  269(8.6%)

  7,7 mln

  301(8.9%)

  8,0 mln

  314(7.4%)

  8,4 mln

  331(7%)

  9,2 mln

  369(6.2%)

  9,1 mln

  369(6.8%)

  11,1 mln

  463(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  108(4.4%)

  6,1 mln

  238(7.6%)

  4,2 mln

  165(4.9%)

  9,3 mln

  367(8.6%)

  5,3 mln

  211(4.4%)

  12,2 mln

  486(8.2%)

  10,2 mln

  414(7.6%)

  9,7 mln

  402(6.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  887,4 tys

  34,0(1.4%)

  692,7 tys

  26,8(0.9%)

  522,2 tys

  20,4(0.6%)

  2,2 mln

  86,6(2%)

  1,7 mln

  66,4(1.4%)

  419,9 tys

  16,8(0.3%)

  1,4 mln

  58,0(1.1%)

  4,0 mln

  166(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  84,1(3.5%)

  2,3 mln

  88,3(2.8%)

  3,0 mln

  116(3.4%)

  4,9 mln

  193(4.5%)

  2,9 mln

  117(2.5%)

  3,2 mln

  129(2.2%)

  3,1 mln

  125(2.3%)

  3,8 mln

  158(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  66,2(2.7%)

  1,8 mln

  70,5(2.3%)

  2,1 mln

  80,4(2.4%)

  4,1 mln

  161(3.8%)

  6,7 mln

  264(5.6%)

  14,9 mln

  596(10.1%)

  2,9 mln

  117(2.2%)

  2,6 mln

  108(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  595,9 tys

  22,9(0.9%)

  501,5 tys

  19,4(0.6%)

  417,1 tys

  16,3(0.5%)

  357,4 tys

  14,1(0.3%)

  500,3 tys

  19,8(0.4%)

  524,0 tys

  20,9(0.4%)

  564,7 tys

  22,8(0.4%)

  2,3 mln

  95,9(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  664,7 tys

  25,5(1%)

  802,5 tys

  31,1(1%)

  922,7 tys

  36,0(1.1%)

  650,7 tys

  25,6(0.6%)

  590,5 tys

  23,4(0.5%)

  1,1 mln

  44,5(0.8%)

  511,2 tys

  20,7(0.4%)

  772,2 tys

  32,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  920,9 tys

  35,3(1.4%)

  1,0 mln

  40,0(1.3%)

  1,0 mln

  40,7(1.2%)

  1,1 mln

  43,0(1%)

  1,2 mln

  46,3(1%)

  1,2 mln

  47,0(0.8%)

  1,2 mln

  50,1(0.9%)

  287,3 tys

  12,0(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  627,1 tys

  24,8(0.5%)

  225,0 tys

  9,0(0.2%)

  152,0 tys

  6,2(0.1%)

  198,0 tys

  8,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  171,0 tys

  6,6(0.3%)

  156,6 tys

  6,1(0.2%)

  269,0 tys

  10,5(0.3%)

  202,9 tys

  8,0(0.2%)

  202,5 tys

  8,0(0.2%)

  146,4 tys

  5,8(0.1%)

  164,1 tys

  6,6(0.1%)

  125,5 tys

  5,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  291,1 tys

  11,2(0.5%)

  100,4 tys

  3,9(0.1%)

  101,5 tys

  4,0(0.1%)

  136,3 tys

  5,4(0.1%)

  116,0 tys

  4,6(0.1%)

  116,4 tys

  4,6(0.1%)

  144,4 tys

  5,8(0.1%)

  72,5 tys

  3,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  109,2 tys

  4,2(0.2%)

  171,6 tys

  6,6(0.2%)

  48,7 tys

  1,9(0.1%)

  105,8 tys

  4,2(0.1%)

  123,5 tys

  4,9(0.1%)

  74,5 tys

  3,0(0.1%)

  78,6 tys

  3,2(0.1%)

  32,2 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  156,8 tys

  6,0(0.2%)

  18,7 tys

  0,7(0%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  204,7 tys

  8,1(0.2%)

  161,9 tys

  6,4(0.1%)

  145,7 tys

  5,8(0.1%)

  5,2 tys

  0,2(0%)

  5,2 tys

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bielsku Podlaskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bielska Podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bielsk Podlaski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bielska Podlaskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,1 mln

  2,7 tys(100%)

  85,8 mln

  3,3 tys(100%)

  89,7 mln

  3,5 tys(100%)

  98,8 mln

  3,9 tys(100%)

  119,8 mln

  4,7 tys(100%)

  132,8 mln

  5,3 tys(100%)

  138,9 mln

  5,7 tys(100%)

  143,0 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  38,1 mln

  1,5 tys(54.3%)

  39,7 mln

  1,5 tys(46.3%)

  41,8 mln

  1,6 tys(46.6%)

  44,5 mln

  1,8 tys(45%)

  47,2 mln

  1,9 tys(39.4%)

  47,4 mln

  1,9 tys(35.7%)

  52,0 mln

  2,1 tys(37.4%)

  56,2 mln

  2,3 tys(39.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,0 mln

  577(21.5%)

  15,3 mln

  594(17.9%)

  15,9 mln

  621(17.7%)

  16,9 mln

  666(17.1%)

  18,1 mln

  716(15.1%)

  23,4 mln

  935(17.6%)

  23,9 mln

  965(17.2%)

  22,1 mln

  922(15.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 mln

  533(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  339(12.6%)

  20,0 mln

  773(23.3%)

  3,0 mln

  119(3.4%)

  3,2 mln

  125(3.2%)

  3,2 mln

  125(2.6%)

  3,4 mln

  134(2.5%)

  3,4 mln

  138(2.4%)

  9,9 mln

  411(6.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  91,6(3.4%)

  2,3 mln

  87,2(2.6%)

  2,3 mln

  90,0(2.6%)

  2,6 mln

  102(2.6%)

  11,8 mln

  466(9.8%)

  11,0 mln

  439(8.3%)

  17,9 mln

  724(12.9%)

  8,6 mln

  359(6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  88,6(3.3%)

  2,0 mln

  77,1(2.3%)

  2,0 mln

  78,5(2.2%)

  2,2 mln

  88,3(2.3%)

  3,8 mln

  150(3.2%)

  2,0 mln

  78,4(1.5%)

  2,3 mln

  91,9(1.6%)

  6,7 mln

  277(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  81,9(3%)

  3,3 mln

  128(3.8%)

  2,4 mln

  93,2(2.7%)

  6,1 mln

  239(6.1%)

  2,1 mln

  83,1(1.8%)

  3,5 mln

  139(2.6%)

  3,3 mln

  134(2.4%)

  2,6 mln

  110(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  580,9 tys

  22,3(0.8%)

  815,4 tys

  31,6(1%)

  684,2 tys

  26,7(0.8%)

  523,4 tys

  20,6(0.5%)

  569,4 tys

  22,5(0.5%)

  531,6 tys

  21,2(0.4%)

  586,7 tys

  23,7(0.4%)

  2,1 mln

  86,7(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  97,0 tys

  3,7(0.1%)

  1,9 mln

  72,5(2.2%)

  41,4 tys

  1,6(0%)

  575,1 tys

  22,7(0.6%)

  4,3 mln

  171(3.6%)

  7,2 mln

  286(5.4%)

  2,0 mln

  80,3(1.4%)

  1,2 mln

  48,4(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  60,0 tys

  2,3(0.1%)

  32,8 tys

  1,3(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  19,5 tys

  0,8(0%)

  1,0 mln

  41,7(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  110,6 tys

  4,2(0.2%)

  96,6 tys

  3,7(0.1%)

  103,7 tys

  4,0(0.1%)

  119,5 tys

  4,7(0.1%)

  75,1 tys

  3,0(0.1%)

  76,6 tys

  3,1(0.1%)

  55,6 tys

  2,2(0%)

  334,5 tys

  13,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  215,5 tys

  8,3(0.3%)

  203,8 tys

  7,9(0.2%)

  178,5 tys

  7,0(0.2%)

  184,8 tys

  7,3(0.2%)

  148,3 tys

  5,9(0.1%)

  103,7 tys

  4,1(0.1%)

  88,2 tys

  3,6(0.1%)

  83,9 tys

  3,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  31,2 tys

  1,2(0%)

  55,1 tys

  2,1(0.1%)

  37,0 tys

  1,4(0%)

  115,1 tys

  4,5(0.1%)

  71,0 tys

  2,8(0.1%)

  47,5 tys

  1,9(0%)

  23,6 tys

  1,0(0%)

  69,0 tys

  2,9(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,2 tys

  1,4(0.1%)

  39,7 tys

  1,5(0%)

  39,6 tys

  1,5(0%)

  38,2 tys

  1,5(0%)

  48,4 tys

  1,9(0%)

  49,7 tys

  2,0(0%)

  47,5 tys

  1,9(0%)

  49,3 tys

  2,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  54,0 tys

  2,1(0.1%)

  50,0 tys

  1,9(0.1%)

  50,0 tys

  2,0(0.1%)

  76,5 tys

  3,0(0.1%)

  1,1 mln

  41,6(0.9%)

  546,5 tys

  21,8(0.4%)

  46,5 tys

  1,9(0%)

  46,5 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  156,8 tys

  6,0(0.2%)

  18,7 tys

  0,7(0%)

  5,6 tys

  0,2(0%)

  204,7 tys

  8,1(0.2%)

  161,9 tys

  6,4(0.1%)

  145,7 tys

  5,8(0.1%)

  5,2 tys

  0,2(0%)

  5,2 tys

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bielsk Podlaski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 057 mieszkańców Bielska Podlaskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 480 kobiet oraz 2 576 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,9% mieszkańców Bielska Podlaskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 4,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Bielska Podlaskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bielsku Podlaskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,7%) oraz średnie zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,4%) oraz średnie zawodowe (23,9%).

  W roku 2021 w Bielsku Podlaskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 900 dzieci (425 dziewczynek oraz 475 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bielsku Podlaskim mieściły się 4 przedszkola, w których do 25 oddziałów uczęszczało 653 dzieci (354 dziewczynki oraz 299 chłopców). Dostępnych było 615 miejsc.

  19,0% mieszkańców Bielska Podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 19,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 045 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 150 oddziałach uczyło się 2 089 uczniów (1 010 kobiet oraz 1 079 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bielsku Podlaskim placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 71 oddziałach uczyło się 1 479 uczniów (726 kobiet oraz 753 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (30,2% wśród dziewczynek i 29,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,02.

  W Bielsku Podlaskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 565 uczniów (361 kobiet oraz 204 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 156 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bielsku Podlaskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 39 oddziałach uczyło się 1 127 uczniów (673 kobiety oraz 454 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 433 absolwentów.

  W Bielsku Podlaskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 126 uczniów (34 kobiety oraz 92 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 25,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,8% mieszkańców Bielska Podlaskiego w wieku potencjalnej nauki (21,0% kobiet i 20,5% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,6%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Bielsk Podlaski
  36,4%
  Województwo
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,5%
  Podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Województwo
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  Podlaskie
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 11,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Bielsk Podlaski
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,6%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1045 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 045,0
  Województwo
  867,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,75
  Województwo
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 40 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 913 Miejsca
  (rok 2018)
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bielsk Podlaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 900 Dzieci
 • 425 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 475 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,2%
  52,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 216 3 lata
 • 216
 • 233 4 lata
 • 233
 • 211 5 lata
 • 211
 • 227 6 lat
 • 227
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 113 3 lata
 • 113
 • 105 4 lata
 • 105
 • 101 5 lata
 • 101
 • 100 6 lat
 • 100
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 103 3 lata
 • 103
 • 128 4 lata
 • 128
 • 110 5 lata
 • 110
 • 127 6 lat
 • 127
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 99 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 73,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 72,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Bielsk Podlaski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Dzieci
 • 8 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 4 4 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 2 4 lata
 • 2
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bielsku Podlaskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielsku Podlaskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim
  Publiczne
  85 730-20-66
  ul. Kazanowskiego 2A
  17-100 Bielsk Podlaski
  718319
  Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim
  Publiczne
  85 730-36-77
  ul. Kazanowskiego 2
  17-100 Bielsk Podlaski
  717917
  Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim
  Publiczne
  85 730-30-13
  85 730-32-13
  ul. Kościuszki 16
  17-100 Bielsk Podlaski
  513412
  Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim
  Publiczne
  85 730-26-21
  85 730-26-21
  ul. Żeromskiego 4
  17-100 Bielsk Podlaski
  510421
  Przedszkole Niepubliczne Karmelki (pod patronatem parafii Rzymskokatolickiej p.w.Matki Bożej z Góry Karmel)
  Niepubliczne
  69 176-57-91
  ul. Żwirki i Wigury 4
  17-100 Bielsk Podlaski
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Nr 1 w Bielsku Podlaskim
  Niepubliczne
  ul. Rejtana 24
  17-100 Bielsk Podlaski
  ---
 • Szkoły podstawowe w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bielsk Podlaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 128 Oddziały
 • 2 031 Uczniowie
 • 996 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 035 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 271 Uczniowie w 1 klasie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 222 Absolwenci
 • 117 Kobiety
  (absolwenci)
 • 105 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 58 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,1%
  75,9%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Bielsk Podlaski
  13,9
  Podlaskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,9
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 163,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 130,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  107,02
  Podlaskie
  93,34
  Kraj
  95,71
 • 106,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  106,15
  Województwo
  92,41
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bielsk Podlaski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bielsk Podlaski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bielsku Podlaskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielsku Podlaskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bielsku Podlaskim
  Publiczna
  85 730-25-08
  85 833-22-32
  ul. Poniatowskiego 9
  17-100 Bielsk Podlaski
  20466-
  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bielsku Podlaskim (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  85 730-67-72
  85 730-67-72
  ul. Mickiewicza 126
  17-100 Bielsk Podlaski
  20433-
  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim (Szare Szeregi)
  Publiczna
  85 730-21-16
  85 730-21-16
  ul. Kopernika 3
  17-100 Bielsk Podlaski
  1227426
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim (kpt. Władysław Wysocki)
  Publiczna
  85 730-24-08
  85 730-24-08
  ul. WYSOCKIEGO 6
  17-100 Bielsk Podlaski
  1326831
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Bielsku Podlaskim
  Publiczna
  85 833-26-80
  85 833-26-81
  ul. Wojska Polskiego 17
  17-100 Bielsk Podlaski
  952-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bielsk Podlaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 565 Uczniowie
 • 361 Kobiety
  (uczniowie)
 • 204 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 131 Uczniowie w 1 klasie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 156 Absolwenci
 • 102 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Bielsk Podlaski
  25,7
  Podlaskie
  25,6
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 40,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Bielsk Podlaski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Bielsk Podlaski
  25,2
  Podlaskie
  18,4
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bielsku Podlaskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bielsku Podlaskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim (im. Bronisława Taraszkiewicza)
  Publiczne
  85 833-21-42
  85 730-66-90
  ul. Mikołaja Kopernika 4
  17-100 Bielsk Podlaski
  1230628
  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczne
  85 833-26-73
  85 833-26-73
  ul. 11 Listopada 6
  17-100 Bielsk Podlaski
  1129129
  Technikum Nr 4 w Bielsku Podlaskim
  Publiczne
  85 833-27-37
  85 833-27-33
  ul. Hołowieska 18
  17-100 Bielsk Podlaski
  13276-
  Technikum Nr 1 w Bielsku Podlaskim
  Publiczne
  85 833-26-98
  85 833-26-98
  ul. Szkolna 12
  17-100 Bielsk Podlaski
  11241-
  Technikum Nr 3 w Bielsku Podlaskim
  Publiczne
  85 833-27-49
  85 833-27-49
  ul. Widowska 1
  17-100 Bielsk Podlaski
  10225-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim
  Publiczna
  85 876-71-35
  85 876-71-35
  ul. Widowska 4A
  17-100 Bielsk Podlaski
  -15521
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Bielsku Podlaskim
  Publiczna
  85 833-26-98
  85 833-26-98
  ul. Szkolna 12
  17-100 Bielsk Podlaski
  6148-
  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Bielsku Podlaskim
  Publiczne
  85 833-26-98
  58 833-26-98
  ul. Szkolna 12
  17-100 Bielsk Podlaski
  370-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Bielsku Podlaskim
  Publiczna
  85 833-26-80
  85 833-26-81
  ul. Wojska Polskiego 17
  17-100 Bielsk Podlaski
  214-
  Policealne Studium Ikonograficzne (Św. Andzrej Rublow)
  Niepubliczna
  85 730-82-82
  85 730-82-82
  ul. Żwirki i Wigury 26
  17-100 Bielsk Podlaski
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Bielsku Podlaskim
  Publiczna
  85 833-26-80
  85 833-26-81
  ul. Wojska Polskiego 17
  17-100 Bielsk Podlaski
  ---
  Szkoła Policealna Nr 2 w Bielsku Podlaskim
  Publiczna
  85 833-26-98
  ul. Szkolna 12
  17-100 Bielsk Podlaski
  ---
  Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1 w Bielsku Podlaskim
  Publiczna
  85 833-27-37
  85 833-27-33
  ul. Hołowieska 18
  17-100 Bielsk Podlaski
  ---
  Szkoła Policealna w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  Niepubliczna
  85 730-24-49
  85 730-24-49
  ul. Kryniczna 22
  17-100 Bielsk Podlaski
  ---
  III Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim
  Publiczne
  85 833-27-49
  85 833-27-49
  ul. Widowska 1
  17-100 Bielsk Podlaski
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bielsk Podlaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bielsk Podlaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bielsk Podlaski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bielsk Podlaski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bielsku Podlaskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w Bielsku Podlaskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • domy wycieczkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 230)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bielsku Podlaskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bielsku Podlaskim: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bielsku Podlaskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 494 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 450 (uczestnicy: 80 414)
  • seanse filmowe: 157 (uczestnicy: 22 390)
  • wystawy: 24 (uczestnicy: 14 030)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 23 (uczestnicy: 5 953)
  • koncerty: 68 (uczestnicy: 10 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 66 (uczestnicy: 2 906)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 1 830)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 2 558)
  • pokazy teatralne: 28 (uczestnicy: 7 880)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 345)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 2 970)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 1 244)
  • inne: 14 (uczestnicy: 7 808)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 468)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 71)
  • taneczne: 11 (członkowie: 155)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 38)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 24)
  • teatralne: 3 (członkowie: 16)
  • literackie: 1 (członkowie: 3)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 85)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 3 (członkowie: 46)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 297)
  • teatralne: 4 (członkowie: 21)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 107)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 149)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Bielsku Podlaskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 5 898 zwiedzających, co daje 2 434 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Bielsku Podlaskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 88 622 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 10 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 80 084 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Bielsku Podlaskim działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 326 członków. Zarejestrowano 371 ćwiczących (mężczyźni: 266, kobiety: 105, chłopcy do lat 18: 177, dziewczęta do lat 18: 90). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bielsku Podlaskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bielska Podlaskiego znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bielsku Podlaskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Bielsk Podlaski, st.1 ze średniowieczadnia 1964-10-07, wykaz dokumentów: 190 z 1964-10-07; C-9 z 2003-12-31
  • Osada przygrodowa Bielsk Podlaski, st.2 ze średniowieczadnia 1971-09-17, wykaz dokumentów: 161/A z 1971-09-17; 161/A z 1976-12-29; C-28 z 2004-02-11
  • Osada przygrodowa Bielsk Podlaski, st.2 ze średniowieczadnia 1974-10-28, wykaz dokumentów: 200/A z 1974-10-28; C-28_1 z 2004-02-11
  • Ratusz z XVII w. (ul. Adama Mickiewicza 45)dnia 1956-03-22, wykaz dokumentów: 44 z 1956-03-22; brak numeru z 1993-04-19; A-386 z 2012-01-31
  • Miasto z XI w.dnia 1957-01-15, wykaz dokumentów: 82 z 1957-01-15; A-412 z 2012-04-04
  • Zespół - klasztor z XVII w.dnia 1958-02-03, wykaz dokumentów: 108 z 1958-02-03; 242 z 1966-10-26
  • Cerkiew z XVII w. (ul. Wojska Polskiego 25)dnia 1966-10-03, wykaz dokumentów: 246 z 1966-10-03; A-125 z 2004-11-24
  • Kapliczka z XIX w. (ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 2)dnia 1966-10-26, wykaz dokumentów: 241 z 1966-10-26
  • Klasztor z XVII - XIX (ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 4)dnia 1966-10-26, wykaz dokumentów: 242 z 1966-10-26
  • Oficyna mieszkalna z 1. poł. XIX w. (ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 6)dnia 1966-10-26, wykaz dokumentów: 242 z 1966-10-26
  • Mur/ogrodzenie z 1866 r.dnia 1966-10-26, wykaz dokumentów: 242 z 1966-10-26
  • Dzwonnica z 1780 r. (ul. Kościelna 5)dnia 1966-10-29, wykaz dokumentów: 243 z 1966-10-29; A-82 z 2004-08-17
  • Cerkiew z XVI w. (ul. Jagiellońska 6)dnia 1966-10-29, wykaz dokumentów: 244 z 1966-10-29; A-38 z 2002-12-06
  • Cerkiew z XVIII - XIX (ul. Romualda Traugutta 3)dnia 1966-10-29, wykaz dokumentów: 245 z 1966-10-29; A-27 z 2002-12-06
  • Kaplica z 1859 r. (ul. Wojska Polskiego 23)dnia 1966-11-03, wykaz dokumentów: 247 z 1966-11-03; A-125 z 2004-11-24
  • Zajazd z 2. poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 2)dnia 1966-11-03, wykaz dokumentów: 251 z 1966-11-03
  • Cerkiew z 1789 r. (ul. Adama Mickiewicza 36B)dnia 1976-11-19, wykaz dokumentów: 381 z 1976-11-19; A-39 z 2002-12-19
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Dubicze 20A)dnia 1979-03-30, wykaz dokumentów: 440 z 1979-03-30; A-526 z 2013-06-24; brak numeru z 2014-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. 3 Maja 6)dnia 1985-06-28, wykaz dokumentów: 602 z 1985-06-28; A-527 z 2013-06-24
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z końca XVIII w.dnia 1988-03-29, wykaz dokumentów: 660 z 1988-03-29; A-125 z 2004-11-24
  • Cmentarz prawosławny z końca XVIII w.dnia 1988-03-29, wykaz dokumentów: 660 z 1988-03-29; A-125 z 2004-11-24
  • Zespół - cmentarz z końca XVIII w.dnia 1988-03-29, wykaz dokumentów: 660 z 1988-03-29; A-125 z 2004-11-24
  • Dwór z 4. ćw. XIX w. (ul. Hołowieska 7)dnia 1988-06-08, wykaz dokumentów: 656 z 1988-06-08; brak numeru z 2008-08-08; A-387 z 2012-02-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1928 r. (ul. Białowieska 8)dnia 1988-09-15, wykaz dokumentów: 702 z 1988-09-15; A-521 z 2013-06-03
  • Plebania z 1900 r. (ul. Kościelna 4A)dnia 1990-12-31, wykaz dokumentów: 747 z 1990-12-31; A-98 z 2004-08-17
  • Cmentarz przykościelny z XVI w.dnia 1996-11-06, wykaz dokumentów: 821 z 1996-11-06; A-38 z 2002-12-06
  • Kościół z 1783 - 1784 (ul. Kościelna 5)dnia 1996-11-06, wykaz dokumentów: 821 z 1996-11-06; A-82 z 2004-08-17
  • Cmentarz II wojna światowa z 1942 r.dnia 1998-08-26, wykaz dokumentów: 843 z 1998-08-26; A-73 z 1998-08-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 r. (ul. Kościelna 4)dnia 1999-09-07, wykaz dokumentów: A-2 z 1999-09-07
 • Formy ochrony przyrody w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bielska Podlaskiego znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bielsku Podlaskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 200 lat korona rozłożysta regularna pień prosty, Data ustanowienia: 1983-04-18, Opis granicy: rośnie na terenie posesji przy ul. Szkolnej 1 pobocze ulicy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Pierwotnie grupa 8 lip drobnolistnych i kasztanowca zwyczajnego. Po pozbawieniu w 2015 roku statusu pomnika przyrody jednej lipy drobnolistnej o obwodzie pnia 235 cm pomnik stanowi grupa 7 lip drobnolistnych i 1 kasztanowca zwyczajnego., Data ustanowienia: 1984-10-31, Opis granicy: Rośnie na terenie nieruchomości o nr geod.3100/3 przy ul. Dubicze 20
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna. Pierwotnie grupa 3 lip drobnolistnych ale dwie z nich w 2015 roku zostały pozbawione statusu pomnika przyrody z uwagi na utratę wartości przyrodniczych., Data ustanowienia: 1990-03-06, Opis granicy: Rośnie w obrębie drogi dojazdowej naprzeciw posesji przy ul. Kazanowskiego 22
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 180 lat nisko osadzona regularna korona, Data ustanowienia: 1990-03-06, Opis granicy: rośnie na terenie posesji przy ul. Żytniej 4
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1990-03-06, Opis granicy: rośnie na terenie posesji przy ul. Żytniej 4
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na granicy działki przy ul. Lipowej 4 i pasa drogowego ul. Lipowej
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie Parku Aleksandra Jagiellończyka przy Górze Zamkowej od strony południowej
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedyncze drzewo, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie przy kościele katolickim przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Żwirki i Wigury
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa drobnolistna o obwodzie pnia 334 cm pień rozgałęziony na wysokości ok. 2 m, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie przy kościele katolickim przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Żwirki i Wigury
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2011-02-09, Opis granicy: Miasto Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski przy ul. Sosnowej w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w Bielsku Podlaskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 16,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bielsku Podlaskim znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bielskiego.

  Powiat bielski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bielsku Podlaskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 16 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bielsku Podlaskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 54,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Bielsk Podlaski
  54,1
  Podlaskie
  29,1
  Cały kraj
  56,5
 • 16,65 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  16,6
  Województwo
  6,0
  Polska
  5,0
 • 66,59 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  66,6
  Województwo
  31,5
  Cały kraj
  65,5
 • 30,77 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  30,8
  Podlaskie
  20,7
  Polska
  8,9
 • 123,08 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Bielsk Podlaski
  123,1
  Podlaskie
  108,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 19 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bielsku Podlaskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 550,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Bielsk Podlaski
  12 550,9 km
  Województwo
  409,4 km
  Kraj
  624,0 km
 • 14,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  14,1 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Polska
  5,2 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bielsk Podlaski przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
  • DK 66droga krajowa nr 66(Zambrów - Wola Zambrowska - Stary Laskowiec - Wdziękoń Pierwszy - Tybory-Misztale - Wysokie Mazowieckie - Mystki-Rzym - Plewki - Szepietowo - Dąbrówka Kościelna - Wojny-Pogorzel - Patoki - Brańsk - Kalnica - Kadłubówka - Łubin Kościelny - Grabowiec - Bielsk Podlaski - Lewki - Malinniki - Suchowolce - Kleszczele - Czeremcha - granica (Białoruś))
  • DW 689droga wojewódzka nr 689( Bielsk Podlaski - Hołody - Zbucz - Stare Berezowo - Hajnówka - Białowieża - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Bielsk Podlaski przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 32Linia kolejowa nr 32: Czeremcha - Białystok [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Czeremcha - Kleszczele - Suchowolce - Gregorowce - Podbiele - Lewki -Bielsk Podlaski - Rajsk - Strabla - Zimnochy - Hołówki Duże - Lewickie - Białystok Stadion - Białystok)