Karpacz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Karpacz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Karpacz to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu jeleniogórskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Karpacz.
 • 4 321 Liczba mieszkańców
 • 38,0 km² Powierzchnia
 • 113,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 31 grudnia 1959 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DJE Tablice rejestracyjne
 • Radosław Adrian Jęcek Burmistrz miasta
Karpacz na mapie
Identyfikatory
 • 15.755650.7759 Współrzędne GPS
 • 0206011 TERYT (TERC)
 • 0936032 SIMC
Herb miasta Karpacz
Karpacz herb

Jak Karpacz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Karpacz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Karpacz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Karpacz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
7Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
8Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
11Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
24Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
26Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
28Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
29Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
42Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
42Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
43Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
58Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
80Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
113Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
122Miasta o największej powierzchni w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
146Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Karpacz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-540Poczta Karpacz 001, ul. Konstytucji 3-go Maja 23
58-540Skrytki Pocztowe Poczta Karpacz 001, ul. Konstytucji 3-go Maja 23
58-550Poczta Karpacz 003, ul. Karkonoska 27

Karpacz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Karpaczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Jeleniej Górze (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sygietyńskiego 10
58-500 Jelenia Góra
Urząd Miejski w Karpaczu
(75) 761-91-50
(75) 761-92-24
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz

Karpacz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Karpacz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 321, z czego 53,9% stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 18,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,7 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Karpacza zawarli w 2022 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców Karpacza jest stanu wolnego, 49,3% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Karpacz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -39. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,00 na 1000 mieszkańców Karpacza. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 59,3% dziewczynek i 40,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 233 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,4% zgonów w Karpaczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Karpaczu były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Karpacza przypada 15.23 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 64 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Karpacza -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,9% mieszkańców Karpacza jest w wieku produkcyjnym, 13,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Karpacza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 321 Liczba mieszkańców
 • 2 331 Kobiety
 • 1 990 Mężczyźni
 • 53,9%
  46,1%
 • 117 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 117 kobiet)
 • 85 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 85 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Karpaczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Karpaczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Karpaczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Karpacza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,7 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Karpacz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Karpacza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Karpacz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Karpacz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Karpacz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,9%
  Województwo
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  49,3%
  Województwo
  50,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 48,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Karpacz
  8,1%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Karpaczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,2
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Karpacz
  1,7
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Karpaczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -39 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Karpacz
  -9,0
  Dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Karpaczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Karpaczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Karpaczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Karpaczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,3%
  40,7%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 24,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Karpacz
  24,1
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 62
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 233 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 270 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Karpacz
  3 233 g
  Województwo
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 85 Waga 3500g - 3999g
 • 85
 • 138 Waga 3000g - 3499g
 • 138
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Karpacz
  0,98
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Karpacz
  0,49
  Dolnośląskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Karpacz
  0,37
  Dolnośląskie
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Karpaczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66 Zgony
 • 40 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,6%
  39,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,2
  Dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 269,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  269,6
  Województwo
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,0
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,0
  Dolnośląskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Karpacz
  41,4%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Karpacz
  20,2%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  Województwo
  6,2%
  Polska
  5,4%
 • 131 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  87,1
  Polska
  74,4
 • 310,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  310,2
  Województwo
  273,5
  Cały kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,8
  Cała Polska
  246,5
 • 636,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 569,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  636,7
  woj. dolnośląskie
  597,6
  Kraj
  475,8
 • 118,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 175,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  118,6
  Województwo
  108,7
  Polska
  70,6
 • 21,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,9
  Dolnośląskie
  29,9
  Cała Polska
  32,6
 • 9,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,4
  woj. dolnośląskie
  6,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Karpacz
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 64 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Karpaczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Karpacz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karpacz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Karpaczu oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Karpaczu to 2 684 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 621 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  71,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 28,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Karpaczu to 3,36 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Karpaczu to 105,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,52% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,29% mieszkań posiada łazienkę, 85,05% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,93% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 684 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 621,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Karpacz
  621,20
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  83,30 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 51,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  51,70 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,95
  Województwo
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 1,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  1,61
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  2,42
 • 0,41 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Karpacz
  0,41
  Dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,24
  Dolnośląskie
  7,66
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 47 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,36
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 10,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  10,88
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 1 483 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 105,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  105,9 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,37%
  Dolnośląskie
  98,19%
  Kraj
  97,71%
 • 92,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Karpacz
  92,52%
  Województwo
  95,29%
  Kraj
  95,10%
 • 91,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Karpacz
  91,29%
  Województwo
  93,85%
  Kraj
  93,66%
 • 85,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,05%
  Województwo
  84,79%
  Cały kraj
  85,62%
 • 87,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  87,93%
  Dolnośląskie
  64,70%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Karpacz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Karpaczu na 1000 mieszkańców pracuje 360osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Karpaczu wynosiło w 2022 roku 8,9% (8,9% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Karpaczu wynosiło 5 627,61 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Karpacza 196 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 352 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 156.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Karpacza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 360 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  360,0
  Dolnośląskie
  402,0
  Cała Polska
  402,0
 • 8,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,9% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,9%
  woj. dolnośląskie
  4,5%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Karpaczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Karpaczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Karpaczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 628 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 628 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Karpaczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 196 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 352 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 156 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,80 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,6% Pozostałe
 • 45,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Karpaczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Karpacz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,7
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 49,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  49,6
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 214,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  214,2
  Dolnośląskie
  137,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Karpacz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Karpaczu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 891 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 829 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 65 nowych podmiotów, a 49 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (2 776) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (57) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (122) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (34) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Karpaczu najwięcej (2 764) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 864) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 3,0% (115) podmiotów, a 96,7% (3 763) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Karpaczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (38.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 891 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115 Przemysł i budownictwo
 • 3 763 Pozostała działalność
 • 65 Podmioty nowo zarejestrowane w Karpaczu w 2022 roku
 • 49 Podmioty wyrejestrowane w Karpaczu w 2022 roku
 • 829 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 864 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 864
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 890 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 890
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 88 Spółki handlowe ogółem
 • 88
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 68  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 68
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 2 764 Spółki cywilne ogółem
 • 2 764
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 829 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 320 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 320
 • 110 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 110
 • 75 Budownictwo
 • 75
 • 72 Transport i gospodarka magazynowa
 • 72
 • 45 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 45
 • 44 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 44
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 15 Edukacja
 • 15
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karpacz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Karpaczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 129 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,85 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Karpaczu wynosi 68,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Karpacza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 21,20 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 14,00 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,39 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,65 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Karpacza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Karpacz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 129 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 129
 • 92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 92
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 61 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 61
 • 29,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  29,85
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Kraj
  22,81
 • 21,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,20
  Dolnośląskie
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 1,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,65
  Województwo
  5,59
  Polska
  6,99
 • 3,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,39
  Dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,34
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 14,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,00
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Karpacz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  59%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  57%
  Dolnośląskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  40%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Polska
  51%

Karpacz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Karpacza wyniosła w 2022 roku 53,8 mln złotych, co daje 12,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Karpacza - 29.1% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,6 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Karpacza wyniosła w 2022 roku 57,6 mln złotych, co daje 13,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (54.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.8%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (9.7%). W budżecie Karpacza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 72,6 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 29,7%.
 • Wydatki budżetu w Karpaczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Karpacza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Karpacz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Karpacza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,7 mln

  6,5 tys(100%)

  30,6 mln

  6,3 tys(100%)

  43,1 mln

  9,1 tys(100%)

  56,4 mln

  12,1 tys(100%)

  45,6 mln

  9,9 tys(100%)

  39,3 mln

  8,7 tys(100%)

  42,6 mln

  9,6 tys(100%)

  53,8 mln

  12,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  789(12.1%)

  4,8 mln

  997(15.5%)

  4,9 mln

  1,0 tys(11.4%)

  8,8 mln

  1,9 tys(15.6%)

  9,7 mln

  2,1 tys(21.4%)

  10,7 mln

  2,4 tys(27.1%)

  11,6 mln

  2,7 tys(27.4%)

  15,7 mln

  3,6 tys(29.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  1,3 tys(19.5%)

  6,2 mln

  1,3 tys(20.3%)

  6,1 mln

  1,3 tys(14.1%)

  6,7 mln

  1,4 tys(11.9%)

  7,2 mln

  1,6 tys(15.8%)

  7,7 mln

  1,7 tys(19.5%)

  7,9 mln

  1,8 tys(18.7%)

  8,8 mln

  2,0 tys(16.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  1,1 tys(16.4%)

  5,3 mln

  1,1 tys(17.3%)

  5,8 mln

  1,2 tys(13.4%)

  5,9 mln

  1,3 tys(10.4%)

  6,1 mln

  1,3 tys(13.5%)

  5,8 mln

  1,3 tys(14.7%)

  6,0 mln

  1,4 tys(14.2%)

  8,0 mln

  1,8 tys(14.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 mln

  1,5 tys(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  869(13.4%)

  3,5 mln

  737(11.5%)

  7,1 mln

  1,5 tys(16.4%)

  5,3 mln

  1,2 tys(9.5%)

  5,8 mln

  1,3 tys(12.7%)

  1,6 mln

  358(4.1%)

  2,9 mln

  671(6.9%)

  2,7 mln

  616(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  470(7.2%)

  4,0 mln

  848(13.2%)

  1,6 mln

  335(3.7%)

  1,7 mln

  358(2.9%)

  2,0 mln

  436(4.4%)

  1,9 mln

  420(4.8%)

  2,0 mln

  460(4.7%)

  2,3 mln

  524(4.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  631,2 tys

  129(2%)

  615,0 tys

  129(2%)

  599,0 tys

  127(1.4%)

  652,0 tys

  141(1.2%)

  764,0 tys

  167(1.7%)

  695,0 tys

  155(1.8%)

  781,1 tys

  179(1.8%)

  1,3 mln

  296(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,8 mln

  1,2 tys(18.3%)

  2,1 mln

  432(6.7%)

  1,8 mln

  372(4.1%)

  1,3 mln

  285(2.3%)

  1,3 mln

  277(2.8%)

  978,5 tys

  218(2.5%)

  2,3 mln

  538(5.5%)

  1,2 mln

  272(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  240,3 tys

  49,2(0.8%)

  565,0 tys

  118(1.8%)

  8,6 mln

  1,8 tys(19.9%)

  19,0 mln

  4,1 tys(33.6%)

  4,4 mln

  960(9.6%)

  1,7 mln

  384(4.4%)

  873,0 tys

  200(2.1%)

  929,9 tys

  215(1.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  953,1 tys

  195(3%)

  950,5 tys

  199(3.1%)

  1,0 mln

  216(2.4%)

  1,0 mln

  221(1.8%)

  1,0 mln

  220(2.2%)

  995,8 tys

  222(2.5%)

  1,1 mln

  256(2.6%)

  860,2 tys

  199(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  169,1 tys

  34,6(0.5%)

  98,3 tys

  20,6(0.3%)

  61,9 tys

  13,1(0.1%)

  82,5 tys

  17,8(0.1%)

  410,5 tys

  89,8(0.9%)

  320,2 tys

  71,4(0.8%)

  235,9 tys

  54,0(0.6%)

  763,6 tys

  177(1.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  453,5 tys

  92,9(1.4%)

  682,3 tys

  143(2.2%)

  765,0 tys

  162(1.8%)

  960,7 tys

  207(1.7%)

  1,1 mln

  231(2.3%)

  381,7 tys

  85,1(1%)

  361,1 tys

  82,7(0.8%)

  701,1 tys

  162(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  654,5 tys

  134(2.1%)

  651,3 tys

  137(2.1%)

  609,6 tys

  129(1.4%)

  664,5 tys

  143(1.2%)

  791,3 tys

  173(1.7%)

  385,1 tys

  85,8(1%)

  442,5 tys

  101(1%)

  675,5 tys

  156(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  644,7 tys

  132(2%)

  725,4 tys

  152(2.4%)

  919,0 tys

  195(2.1%)

  804,2 tys

  174(1.4%)

  807,2 tys

  177(1.8%)

  1,2 mln

  269(3.1%)

  880,8 tys

  202(2.1%)

  445,0 tys

  103(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  84,6 tys

  17,3(0.3%)

  97,3 tys

  20,4(0.3%)

  143,6 tys

  30,5(0.3%)

  220,3 tys

  47,6(0.4%)

  259,4 tys

  56,8(0.6%)

  187,3 tys

  41,7(0.5%)

  195,1 tys

  44,7(0.5%)

  207,2 tys

  48,0(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  31,8 tys

  6,7(0.1%)

  12,0 tys

  2,5(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  9,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,9 tys

  17,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  240,4 tys

  49,2(0.8%)

  302,6 tys

  63,4(1%)

  236,5 tys

  50,2(0.5%)

  225,7 tys

  48,7(0.4%)

  211,4 tys

  46,2(0.5%)

  246,4 tys

  54,9(0.6%)

  259,2 tys

  59,4(0.6%)

  18,7 tys

  4,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  65,2 tys

  13,4(0.2%)

  7,6 tys

  1,6(0%)

  721

  0,2(0%)

  72,0 tys

  15,5(0.1%)

  55,5 tys

  12,1(0.1%)

  49,7 tys

  11,1(0.1%)

  995

  0,2(0%)

  7,1 tys

  1,6(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  372

  0,1(0%)

  372

  0,1(0%)

  792

  0,2(0%)

  792

  0,2(0%)

  792

  0,2(0%)

  792

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,0

  0,0(0%)

  43,5

  0,0(0%)

  41,5

  0,0(0%)

  38,1

  0,0(0%)

  42,0

  0,0(0%)

  43,7

  0,0(0%)

  39,6

  0,0(0%)

  38,3

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Karpaczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Karpacza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Karpacz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Karpacza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,2 mln

  6,8 tys(100%)

  33,5 mln

  6,9 tys(100%)

  35,8 mln

  7,6 tys(100%)

  47,8 mln

  10,2 tys(100%)

  45,7 mln

  10,0 tys(100%)

  38,5 mln

  8,5 tys(100%)

  54,5 mln

  12,3 tys(100%)

  57,6 mln

  13,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,5 mln

  3,8 tys(55.8%)

  19,4 mln

  4,1 tys(57.9%)

  20,5 mln

  4,3 tys(57.3%)

  22,0 mln

  4,7 tys(46%)

  23,0 mln

  5,0 tys(50.4%)

  21,0 mln

  4,7 tys(54.5%)

  26,8 mln

  6,1 tys(49.1%)

  31,2 mln

  7,2 tys(54.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 mln

  1,6 tys(11.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,2 mln

  868(12.8%)

  4,7 mln

  990(14.1%)

  4,5 mln

  958(12.6%)

  7,3 mln

  1,6 tys(15.2%)

  5,8 mln

  1,3 tys(12.7%)

  5,3 mln

  1,2 tys(13.8%)

  8,0 mln

  1,8 tys(14.7%)

  5,6 mln

  1,3 tys(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  323(4.8%)

  1,7 mln

  363(5.2%)

  1,9 mln

  393(5.2%)

  3,0 mln

  643(6.2%)

  3,8 mln

  822(8.2%)

  2,4 mln

  524(6.1%)

  7,1 mln

  1,6 tys(12.9%)

  3,9 mln

  896(6.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,1 mln

  840(12.4%)

  3,4 mln

  719(10.2%)

  3,1 mln

  659(8.7%)

  2,4 mln

  527(5.1%)

  2,7 mln

  582(5.8%)

  2,0 mln

  454(5.3%)

  3,0 mln

  692(5.5%)

  2,6 mln

  593(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  368(5.4%)

  205,6 tys

  43,1(0.6%)

  342,6 tys

  72,7(1%)

  1,4 mln

  308(3%)

  1,4 mln

  298(3%)

  1,2 mln

  257(3%)

  1,5 mln

  351(2.8%)

  2,0 mln

  460(3.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  723,3 tys

  148(2.2%)

  129,7 tys

  27,2(0.4%)

  819,9 tys

  174(2.3%)

  633,3 tys

  137(1.3%)

  544,1 tys

  119(1.2%)

  676,4 tys

  151(1.8%)

  479,6 tys

  110(0.9%)

  966,5 tys

  224(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  487,6 tys

  99,9(1.5%)

  520,6 tys

  109(1.6%)

  475,3 tys

  101(1.3%)

  419,7 tys

  90,6(0.9%)

  374,1 tys

  81,9(0.8%)

  577,0 tys

  129(1.5%)

  632,1 tys

  145(1.2%)

  785,3 tys

  182(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  249(3.7%)

  2,9 mln

  604(8.6%)

  390,2 tys

  82,8(1.1%)

  352,2 tys

  76,0(0.7%)

  369,9 tys

  80,9(0.8%)

  385,5 tys

  85,9(1%)

  353,1 tys

  80,8(0.6%)

  500,1 tys

  116(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  126,0 tys

  25,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  758,0 tys

  161(2.1%)

  7,1 mln

  1,5 tys(14.9%)

  4,0 mln

  878(8.8%)

  329,8 tys

  73,5(0.9%)

  376,4 tys

  86,2(0.7%)

  416,4 tys

  96,4(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  202,4 tys

  46,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  83,5 tys

  17,1(0.3%)

  41,9 tys

  8,8(0.1%)

  26,6 tys

  5,6(0.1%)

  79,9 tys

  17,2(0.2%)

  107,6 tys

  23,5(0.2%)

  75,9 tys

  16,9(0.2%)

  102,9 tys

  23,6(0.2%)

  97,2 tys

  22,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  81,8 tys

  16,8(0.2%)

  20,1 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  1,7(0%)

  6,3 tys

  1,4(0%)

  92,8 tys

  21,5(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  141,2 tys

  28,9(0.4%)

  92,2 tys

  19,3(0.3%)

  80,9 tys

  17,2(0.2%)

  88,1 tys

  19,0(0.2%)

  80,1 tys

  17,5(0.2%)

  70,9 tys

  15,8(0.2%)

  55,6 tys

  12,7(0.1%)

  65,9 tys

  15,3(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,2(0%)

  1,5 mln

  353(2.8%)

  31,8 tys

  7,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  65,2 tys

  13,4(0.2%)

  7,7 tys

  1,6(0%)

  606

  0,1(0%)

  69,3 tys

  15,0(0.1%)

  55,5 tys

  12,1(0.1%)

  49,7 tys

  11,1(0.1%)

  995

  0,2(0%)

  7,1 tys

  1,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  19,2 tys

  3,9(0.1%)

  13,9 tys

  2,9(0%)

  9,9 tys

  2,1(0%)

  6,7 tys

  1,4(0%)

  5,4 tys

  1,2(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  5,7 tys

  1,3(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  372

  0,1(0%)

  372

  0,1(0%)

  792

  0,2(0%)

  792

  0,2(0%)

  792

  0,2(0%)

  792

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  1,0(0%)

  308,1 tys

  64,6(0.9%)

  8,8 tys

  1,9(0%)

  7,0 tys

  1,5(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  45,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Karpacz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 759 mieszkańców Karpacza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 389 kobiet oraz 370 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Karpacza, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Karpacza mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Karpaczu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2021 w Karpaczu mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 135 dzieci (67 dziewczynek oraz 68 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Karpaczu mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 195 dzieci (98 dziewczynek oraz 97 chłopców). Dostępnych było 201 miejsc.

  14,7% mieszkańców Karpacza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 13,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 211 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 404 uczniów (190 kobiet oraz 214 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Karpaczu placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 260 uczniów (129 kobiet oraz 131 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 134,67.

  W Karpaczu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 59 uczniów (29 kobiet oraz 30 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Karpaczu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 62 uczniów (37 kobiet oraz 25 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 27 absolwentów.

  W Karpaczu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 44 uczniów (14 kobiet oraz 30 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,7% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 6,6 uczniów. 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Karpacza w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,1%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  Województwo
  36,0%
  Polska
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,8%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Karpacz
  11,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Karpacz
  21,0%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Karpacz
  24,1%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Karpacz
  12,2%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Karpacz
  3,6%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1211 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 211,0
  Dolnośląskie
  892,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,85
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 185 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Karpacz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 135 Dzieci
 • 67 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 30 4 lata
 • 30
 • 38 5 lata
 • 38
 • 38 6 lat
 • 38
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 16 4 lata
 • 16
 • 17 5 lata
 • 17
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 10 3 lata
 • 10
 • 14 4 lata
 • 14
 • 21 5 lata
 • 21
 • 19 6 lat
 • 19
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 2 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Karpaczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karpaczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Karpaczu
  Publiczne
  75 761-94-11
  75 761-94-11
  ul. Skrzatów Karkonoskich 1
  58-540 Karpacz
  510711
  Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu
  Niepubliczne
  75 761-98-71
  75 761-98-71
  ul. Okrzei 3
  58-540 Karpacz
  ---
 • Szkoły podstawowe w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Karpacz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 395 Uczniowie
 • 186 Kobiety
  (uczniowie)
 • 209 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 •  
 • 12,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Karpacz
  12,6
  Dolnośląskie
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,6
 • 12,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,6
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,2
 • 1,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,5
 •  
 • 33,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 134,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Karpacz
  134,67
  Województwo
  96,38
  Cała Polska
  95,71
 • 133,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  133,33
  Województwo
  95,04
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Karpacz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Karpacz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Karpaczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karpaczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół w Karpaczu - Szkoła Podstawowa w Karpaczu
  Publiczna
  75 761-94-30
  75 761-94-30
  ul. Konstytucji 3 Maja 48a
  58-540 Karpacz
  15251-
  NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W CENTRUM MEDYCZNYM KARPACZ S.A.
  Niepubliczna
  88 835-81-47
  75 761-63-74
  ul. MYŚLIWSKA 15c
  58-540 Karpacz
  ---
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Karpaczu, Szkoła 707
  Niepubliczna
  88 335-81-40
  ul. Myśliwska 15 C
  58-540 Karpacz
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Karpacz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Karpacz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Karpacz
  11,0
  Województwo
  18,5
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Karpaczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karpaczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (0)
  Publiczne
  75 761-98-16
  75 761-98-16
  ul. GIMNAZJALNA 7
  58-540 Karpacz
  486-
  Liceum Ogólnokształcące im.Polskich Olimpijczyków (Polscy Olimpijczycy)
  Publiczne
  75 761-98-16
  75 761-98-16
  ul. Gimnazjalna 7
  58-540 Karpacz
  354-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  75 761-98-16
  75 761-98-16
  ul. Gimnazjalna 7
  58-540 Karpacz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 14,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Karpacz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Karpacz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Karpacz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karpacz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Karpaczu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Karpaczu znajdowało się 21 hoteli (1 ★★★★★, 2 ★★★★, 14 ★★★, 4 ★★), 0 moteli oraz 13 pensjonatów (6 ★★★, 4 ★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 15
  • schroniska: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 22
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5
  • hostele: 1
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 40
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 6


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 11
  • drzwi automatycznie otwierane: 10
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 25


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 17 (liczba sal: 32, liczba miejsc: 2 166)
  • z nagłośnieniem: 15
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 15
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 16
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 86


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Karpaczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Karpaczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Karpaczu działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 35 349 zwiedzających, co daje 81 581 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Karpaczu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 705 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 530 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Karpaczu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 196 członków. Zarejestrowano 171 ćwiczących (mężczyźni: 100, kobiety: 71, chłopcy do lat 18: 91, dziewczęta do lat 18: 68). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Karpaczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Karpaczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Karpacza znajduje się 23 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Karpaczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miejsce eksploatacji surowca kopalnia Karpacz - Wilcza Poręba, st.1-6,8-13 ze średniowieczadnia 1979-03-01, wykaz dokumentów: 57/Arch z 1979-03-01
  • Miejsce eksploatacji surowca kopalnia Karpacz - Wilcza Poręba, st.11 ze średniowieczadnia 1983-03-08, wykaz dokumentów: 86/1055/Arch/83 z 1983-03-08
  • Miejsce eksploatacji surowca kopalnia Karpacz - Wilcza Poręba, st.13 ze średniowieczadnia 1983-03-08, wykaz dokumentów: 87/1056/Arch/83 z 1983-03-08
  • Kaplica z XVII w. (ul. Na Śnieżkę 17)dnia 1958-12-11, wykaz dokumentów: 494 z 1958-12-11; A/1366/494 z 2009-10-01
  • Kościół z przełomu XI/XII w. (ul. Na Śnieżkę 8)dnia 1958-12-11, wykaz dokumentów: 495 z 1958-12-11; A/1365/495 z 2009-10-01
  • Chałupa z 2. poł. XVIII w. (ul. Konstytucji 3 Maja 27)dnia 1975-06-30, wykaz dokumentów: 2/J z 1975-06-30; 849/J z 1984-11-07
  • Inny budynek mieszkalny z 3. ćw. XIX w. (ul. Karkonoska 23)dnia 1978-11-16, wykaz dokumentów: 521/J z 1978-11-16; A/1363/521/J z 2009-10-01
  • Miasto z 2. poł. XIX w.dnia 1980-02-26, wykaz dokumentów: 606/J z 1980-02-26; brak numeru z 2007-12-06; brak numeru z 2008-03-10; A/1367/606/J z 2009-10-01
  • Schronisko turystyczne z poł. XIX w. (ul. Na Śnieżkę 16)dnia 1980-05-30, wykaz dokumentów: 640/J z 1980-05-30; A/1354/640/J z 2009-10-01
  • Schronisko turystyczne z 1907 r. (ul. Na Śnieżkę 18)dnia 1980-05-30, wykaz dokumentów: 641/J z 1980-05-30; A/1355/641/J z 2009-10-01
  • Kościół z 1908 r.dnia 1980-08-04, wykaz dokumentów: 646/J z 1980-08-04; A/1307/646/J z 2009-10-01
  • Kościół z 1910 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 44)dnia 1980-08-04, wykaz dokumentów: 647/J z 1980-08-04; A/1306/647/J z 2009-10-01
  • Mur oporowy z 1842 - 1843 (ul. Na Śnieżkę 8)dnia 1981-07-06, wykaz dokumentów: 687/J z 1981-07-06; brak numeru z 2009-07-23; A/1364/687/J z 2009-10-01
  • Cmentarz ewangelicki z 1842 - 1943dnia 1981-07-06, wykaz dokumentów: 687/J z 1981-07-06; brak numeru z 2009-07-23; A/1364/687/J z 2009-10-01
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Gimnazjalna 7)dnia 1990-03-30, wykaz dokumentów: 1024/J z 1990-03-30; A/1356/1024/J z 2009-10-01
  • Willa z 4. ćw. XIX w. (ul. Konstytucji 3 Maja 34)dnia 1991-05-13, wykaz dokumentów: 1074/J z 1991-05-13; A/1357/1074/J z 2009-10-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 58)dnia 1992-05-12, wykaz dokumentów: 1105/J z 1992-05-12; A/1360/1105/J z 2009-10-01
  • Pensjonat z 1900 - 1910 (ul. Parkowa 6)dnia 1994-01-24, wykaz dokumentów: 1153/J z 1994-01-24; A/1361/1153/J z 2009-10-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Juliusza Słowackiego 1)dnia 1994-04-28, wykaz dokumentów: 1158/J z 1994-04-28; A/1362/1158/J z 2009-10-01
  • Karczma z 1836 r. (ul. Konstytucji 3 Maja 37)dnia 1995-02-10, wykaz dokumentów: 1186/J z 1995-02-10; A/1358/1186/J z 2009-10-01
  • Dworzec z 1925 r. (ul. Kolejowa 3)dnia 2009-05-15, wykaz dokumentów: A/1218 z 2009-05-15
  • Willa z 1895 r.dnia 2016-09-07, wykaz dokumentów: A/6022 z 2016-09-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r.dnia 2016-10-28, wykaz dokumentów: A/6027 z 2016-10-28; brak numeru z 2017-02-01
 • Formy ochrony przyrody w Karpaczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Karpacza znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Karpaczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Karkonoski Park NarodowyData ustanowienia: 1959-03-09, Powierzchnia: 5951.4236 ha
  • Karkonosze - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 18578.42 ha
  • Karkonosze - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 18204.91 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Suche gałęzie, Data ustanowienia: 1991-11-30, Opis granicy: Rośnie ok. 15 m na północ od ul. Kamiennej przy granicy z posesją przy ul. Kamiennej nr 4
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-11-30, Opis granicy: Rośnie przy ścianie budynku mieszkalnego przy ul. Myśliwskiej 2
  • Pomnik przyrodyOpis: Drobne ubytki w korze suche gałęzie, Data ustanowienia: 1991-11-30, Opis granicy: Rosnie ok. 100 m na północny zachód od budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej 2
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-11-30, Opis granicy: Rosnie na posesji przy ul. Szkolnej nr 1
  • Pomnik przyrodyOpis: skała granitowa marmit, Data ustanowienia: 1992-04-21, Opis granicy: Znajduje się ok. 70 m w dół rzeki od mostu na ul. Olimpijskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Suche gałęzie, Data ustanowienia: 1993-05-04, Opis granicy: Rośnie nieopodal budynku zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 8A
  • Pomnik przyrodyOpis: Ubytki wgłębne w pniu posusz w koronie, Data ustanowienia: 1993-05-04, Opis granicy: Rośnie na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Konstytucji 3 Maja
  • Pomnik przyrodyOpis: Bluszcz pospolity (Hedera Helix), Data ustanowienia: 1994-06-09, Opis granicy: Rośnie ok. 30 m naprzeciwko wejścia do kościoła Wang

Karpacz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Karpaczu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 23,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Karpaczu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 98 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 86 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Karpaczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Karpaczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 46,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  46,3
  Dolnośląskie
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 23,14 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  23,1
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 23,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  23,1
  Dolnośląskie
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  50,0
  Województwo
  7,4
  Polska
  8,9
 • 50,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Karpacz
  50,0
  Województwo
  117,8
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 86 Liczba licencji na taksówki
 • 98 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Karpacz przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 366droga wojewódzka nr 366(Piechowice - Jelenia Góra - Podgórzyn - Marczyce - Sosnówka - Miłków - Karpacz - Ściegny - Kowary)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Karpacz przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 340Linia kolejowa nr 340: Mysłakowice - Karpacz [o znaczenia miejscowym] (Mysłakowice - Mysłakowice Orzeł - Miłków -Karpacz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Karpaczu istnieje 95 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Artura Grottgera

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bystra

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dolna

  ul. Dzika

  ul. Emilii Plater

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Gimnazjalna

  ul. Granitowa

  ul. Grzybowa

  ul. Górna

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Matejki

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kamienna

  ul. Karkonoska

  ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera

  ul. Kolejowa

  ul. Kolorowa

  ul. Komuny Paryskiej

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kowarska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Księża Góra

  ul. Kąpielowa

  ul. Leśna

  ul. Linowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mostowa

  ul. Myśliwska

  ul. Na Śnieżkę

  ul. Nad Łomnicą

  ul. Nadrzeczna

  ul. Obrońców Pokoju

  ul. Ogrodnicza

  ul. Olimpijska

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Podleśna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Poznańska

  ul. Przechodnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Przewodników Górskich

  ul. Pusta

  ul. Rybacka

  ul. Sadowa

  ul. Sanatoryjna

  ul. Saneczkowa

  ul. Sarnia

  ul. Skalna

  ul. Skośna

  ul. Skrzatów Karkonoskich

  ul. Sosnowiecka

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Stroma

  ul. Sucha

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Turystyczna

  ul. Wielkopolska

  ul. Wilcza

  ul. Wiosenna

  ul. Wita Stwosza

  ul. Wolna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Orkana

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zaciszna

  ul. Zagajnik

  ul. Zamkowa

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. Łączna

  ul. Świerkowa

  ul. Świętokrzyska