Powiat kędzierzyńsko-kozielski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 86 635 Liczba mieszkańców
 • 625 km2 Powierzchnia
 • 139 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 64,2% Stopa urbanizacji
 • Małgorzata Tudaj Starosta
 • Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Adres starostwa powiatowego
 • OK Tablice rejestracyjne
Powiat kędzierzyńsko-kozielski na mapie
Identyfikatory
 • 1603 TERYT (TERC)
Herb powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
powiat kędzierzyńsko-kozielski herb
Flaga powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
powiat kędzierzyńsko-kozielski flaga

powiat kędzierzyńsko-kozielski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kedzierzynie- Koźlu
77 482 17 15
77 482 17 15 wew.213
Kraszewskiego 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie- Koźlu
77-48-21-174
77-48-23-960
Anny 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kedzierzynie- Koźlu
77-48-21-561
7748-21-561
Piastowska 15
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
(77) 483-31-08
(77) 472-32-95
Plac Wolności
47-220 Kędzierzyn Koźle

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma 86 635 mieszkańców, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 2050 roku wynosi 66 848, z czego 34 560 to kobiety, a 32 288 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zawarli w 2022 roku 330 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,9% mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego jest stanu wolnego, 53,9% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -607. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,94 na 1000 mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. W 2022 roku urodziło się 569 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,1% zgonów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego przypada 13.45 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 595 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 721 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego -126. W tym samym roku 48 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 212 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -164.

  60,2% mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 86 635 Liczba mieszkańców
 • 45 078 Kobiety
 • 41 557 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 66 848 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 34 560 Kobiety
 • 32 288 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  43,9 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kędzierzyńsko-kozielski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kędzierzyńsko-kozielski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kędzierzyńsko-kozielski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kędzierzyńsko-kozielski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  25,9%
  Województwo
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,9% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,9%
  woj. opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 52,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  9,5%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  3,8
  Opolskie
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,9
  Opolskie
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 330 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -607 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -314 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -293 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  -6,9
  woj. opolskie
  -5,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -7,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 569 Urodzenia żywe
 • 266 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 303 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  6,5
  Opolskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 29,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  29,5
  Opolskie
  32,0
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 344 g Średnia waga noworodków
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 406 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  3 344 g
  Województwo
  3 355 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 155 Waga 3500g - 3999g
 • 155
 • 258 Waga 3000g - 3499g
 • 258
 • 72 Waga 2500g - 2999g
 • 72
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  1,12
  Województwo
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,52
  Opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  0,48
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 176 Zgony
 • 580 Kobiety
  (Zgony)
 • 596 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  13,5
  woj. opolskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 206,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  206,7
  woj. opolskie
  173,0
  Polska
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  3,5
  Opolskie
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,8
  Opolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,1%
  woj. opolskie
  35,2%
  Polska
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  24,5%
  Opolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  5,3%
  woj. opolskie
  6,0%
  Kraj
  6,7%
 • 107 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  29,4
  Cała Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  73,8
  Kraj
  70,6
 • 329,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  329,3
  Opolskie
  300,6
  Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Cała Polska
  253,9
 • 498,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 509,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  498,6
  Opolskie
  437,7
  Cały kraj
  426,2
 • 86,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  86,5
  Opolskie
  60,6
  Cała Polska
  62,9
 • 50,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  50,6
  Opolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  6,6
  Województwo
  8,4
  Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  0,5%
  woj. opolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Osoby w zamachach samobójczych
 • 19 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  38,0
  woj. opolskie
  28,0
  Kraj
  38,0
 • 10 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  10,0
  woj. opolskie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 12 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 12
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 7 50-60 lat
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu11
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 4 trzeźwy
 • 11 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony27
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 20 nieustalony
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 595 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 298 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 297 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Zameldowania z zagranicy
 • 25 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 721 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 355 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 366 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 212 Wymeldowania za granicę
 • 108 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 104 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -290 Saldo migracji
 • -140 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -150 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -126 Saldo migracji wewnętrznych
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -69 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -164 Saldo migracji zagranicznych
 • -83 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kędzierzyńsko-kozielski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oddano do użytku 142 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim to 36 226 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 416 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  70,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 29,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim to 4,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim to 118,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,61% mieszkań posiada łazienkę, 87,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,21% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 289 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 1 541 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 702 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 1 541 zł
 • Tutaj
  1 541 zł
  woj. opolskie
  5 015 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 1 541 zł Ogółem
 • 1 541 zł
 • 1 336 zł do 40 m2
 • 1 336 zł
 • 1 534 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 534 zł
 • 1 755 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 755 zł
 • 1 449 zł od 80,1 m2
 • 1 449 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 702 zł
 • Powiat
  3 702 zł
  Województwo
  4 903 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 3 702 zł Ogółem
 • 3 702 zł
 • 4 084 zł do 40 m2
 • 4 084 zł
 • 3 840 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 840 zł
 • 3 380 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 380 zł
 • 2 662 zł od 80,1 m2
 • 2 662 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 289
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m290
  • od 40,1 do 60 m2140
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m211
 • 90 do 40 m2
 • 140 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 1 531 zł
 • Powiat
  1 531 zł
  Województwo
  4 279 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 1 531 zł Ogółem
 • 1 531 zł
 • 1 336 zł do 40 m2
 • 1 336 zł
 • 1 534 zł od 40,1 do 60 m2
 • 1 534 zł
 • 1 739 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 739 zł
 • 1 449 zł od 80,1 m2
 • 1 449 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 697 zł
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  3 697 zł
  Opolskie
  4 345 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 3 697 zł Ogółem
 • 3 697 zł
 • 4 084 zł do 40 m2
 • 4 084 zł
 • 3 840 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 840 zł
 • 3 353 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 353 zł
 • 2 662 zł od 80,1 m2
 • 2 662 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 288
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m290
  • od 40,1 do 60 m2140
  • od 60,1 do 80 m247
  • od 80,1 m211
 • 90 do 40 m2
 • 140 od 40,1 do 60 m2
 • 47 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 226 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 416,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  416,30
  woj. opolskie
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  78,10 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  32,50 m2
  Województwo
  31,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  4,10
  Opolskie
  4,18
  Kraj
  3,83
 • 2,40 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,40
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 142 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  1,63
  Województwo
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 694 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  4,89
  Województwo
  4,34
  Polska
  3,89
 • 7,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  7,98
  Województwo
  15,18
  Polska
  24,56
 • 16 834 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  118,5 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,19 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,56%
  Województwo
  98,44%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  98,03%
  woj. opolskie
  97,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,61%
  woj. opolskie
  95,94%
  Cała Polska
  93,75%
 • 87,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  87,67%
  Opolskie
  85,05%
  Kraj
  85,83%
 • 59,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  59,21%
  Województwo
  50,68%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na 1000 mieszkańców pracuje 237osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 44,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim wynosiło w 2023 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim wynosiło 6 760,49 PLN, co odpowiada 100.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 4 306 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 161 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 145.

  7,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,9% w przemyśle i budownictwie, a 21,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 237 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  237,0
  Województwo
  229,0
  Polska
  259,0
 • 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,3% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,3%
  woj. opolskie
  5,9%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 015 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 760 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 306 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 161 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 145 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,9% Przemysł i budownictwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 47,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 829 Pracujący ogółem
 • 9 314 Kobiety
 • 11 515 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kędzierzyńsko-kozielski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,0
  woj. opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 40,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  40,9
  Opolskie
  39,3
  Kraj
  38,2
 • 163,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  163,2
  woj. opolskie
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 595 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 632 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 543 nowe podmioty, a 373 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (818) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (458) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (782) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (265) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim najwięcej (808) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 262) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (153) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,8% (2 189) podmiotów, a 75,6% (7 253) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.3%) oraz Budownictwo (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 595 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 153 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 189 Przemysł i budownictwo
 • 7 253 Pozostała działalność
 • 543 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w 2023 roku
 • 373 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w 2023 roku
 • 6 632 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 262 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 262
 • 267 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 267
 • 60 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 60
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 589 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 589
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 685 Spółki handlowe ogółem
 • 685
 • 82  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 82
 • 23  Spółki handlowe - akcyjne
 • 23
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 574  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 574
 • 77    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 77
 • 808 Spółki cywilne ogółem
 • 808
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 632 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 612 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 612
 • 1 089 Budownictwo
 • 1 089
 • 724 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 724
 • 647 Przetwórstwo przemysłowe
 • 647
 • 484 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 484
 • 421 Transport i gospodarka magazynowa
 • 421
 • 393 Pozostała działalność
 • 393
 • 217 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 217
 • 212 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 212
 • 198 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 198
 • 197 Informacja i komunikacja
 • 197
 • 149 Edukacja
 • 149
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 124
 • 79 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 79
 • 70 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 70
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim stwierdzono 1 402 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,03 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim wynosi 72,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,43 (wykrywalność 60%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,40 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,08 (67%), drogowe - 1,61 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kędzierzyńsko-kozielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 402 Przestępstwa ogółem
 • 1 402
 • 647 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 647
 • 532 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 532
 • 141 Przestępstwa drogowe
 • 141
 • 31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 31
 • 825 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 825
 • 16,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,03
  Opolskie
  17,34
  Cała Polska
  22,81
 • 7,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,40
  woj. opolskie
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 6,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  6,08
  woj. opolskie
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  1,61
  Województwo
  1,77
  Polska
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,35
  woj. opolskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 9,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  9,43
  Województwo
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kędzierzyńsko-kozielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  73%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  68%
  Opolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  60%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  woj. opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  97%
  woj. opolskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  61%
  woj. opolskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wyniosła w 2022 roku 134,6 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego - 40.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,3 mln złotych, czyli 9,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wyniosła w 2022 roku 127,0 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.2%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.4%). W budżecie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 310 złotych na mieszkańca (21,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,3 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kędzierzyńsko-kozielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,9 mln

  932(100%)

  85,1 mln

  887(100%)

  95,0 mln

  994(100%)

  98,8 mln

  1,0 tys(100%)

  106,5 mln

  1,1 tys(100%)

  116,4 mln

  1,3 tys(100%)

  117,1 mln

  1,3 tys(100%)

  134,6 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  35,1 mln

  365(39%)

  35,5 mln

  371(41.8%)

  37,2 mln

  390(39.1%)

  35,0 mln

  370(35.4%)

  42,5 mln

  453(39.9%)

  48,4 mln

  521(41.6%)

  49,9 mln

  545(42.6%)

  54,1 mln

  622(40.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,6 mln

  142(15.1%)

  7,8 mln

  81,0(9.1%)

  13,0 mln

  136(13.7%)

  15,8 mln

  167(15.9%)

  12,1 mln

  128(11.3%)

  9,8 mln

  106(8.4%)

  11,2 mln

  123(9.6%)

  15,8 mln

  182(11.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,8 mln

  91,4(9.8%)

  8,9 mln

  92,9(10.5%)

  10,6 mln

  112(11.2%)

  12,8 mln

  135(12.9%)

  12,3 mln

  131(11.5%)

  13,8 mln

  148(11.8%)

  14,5 mln

  158(12.3%)

  14,9 mln

  171(11.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,8 mln

  102(10.9%)

  10,5 mln

  110(12.4%)

  10,7 mln

  113(11.3%)

  11,3 mln

  119(11.4%)

  13,6 mln

  145(12.8%)

  13,5 mln

  145(11.6%)

  13,1 mln

  143(11.2%)

  14,6 mln

  167(10.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,6 mln

  111(11.8%)

  11,6 mln

  122(13.7%)

  5,1 mln

  53,9(5.4%)

  5,3 mln

  56,2(5.4%)

  6,2 mln

  66,4(5.8%)

  5,8 mln

  62,1(5%)

  6,2 mln

  68,0(5.3%)

  10,1 mln

  117(7.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  26,7(2.9%)

  2,7 mln

  27,8(3.1%)

  3,0 mln

  31,1(3.1%)

  3,1 mln

  33,2(3.2%)

  3,3 mln

  34,7(3.1%)

  3,6 mln

  39,1(3.1%)

  3,6 mln

  39,2(3.1%)

  5,0 mln

  57,3(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,8 mln

  29,4(3.1%)

  3,1 mln

  31,9(3.6%)

  3,1 mln

  32,1(3.2%)

  3,3 mln

  35,2(3.4%)

  3,6 mln

  38,5(3.4%)

  3,9 mln

  41,9(3.4%)

  4,3 mln

  46,5(3.6%)

  4,6 mln

  53,3(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  27,0(2.9%)

  2,6 mln

  26,9(3%)

  2,2 mln

  23,2(2.3%)

  2,7 mln

  28,1(2.7%)

  2,7 mln

  28,7(2.5%)

  6,7 mln

  72,4(5.8%)

  3,7 mln

  40,1(3.1%)

  2,6 mln

  30,0(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  928,8 tys

  9,7(1%)

  961,5 tys

  10,0(1.1%)

  1,1 mln

  11,1(1.1%)

  1,0 mln

  10,7(1%)

  989,9 tys

  10,5(0.9%)

  1,1 mln

  12,3(1%)

  1,4 mln

  15,7(1.2%)

  2,0 mln

  23,2(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  337,3 tys

  3,5(0.4%)

  297,8 tys

  3,1(0.4%)

  270,8 tys

  2,8(0.3%)

  294,7 tys

  3,1(0.3%)

  401,3 tys

  4,3(0.4%)

  260,9 tys

  2,8(0.2%)

  183,4 tys

  2,0(0.2%)

  844,5 tys

  9,7(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  159,3 tys

  1,7(0.2%)

  216,5 tys

  2,3(0.3%)

  1,1 mln

  11,4(1.1%)

  318,5 tys

  3,4(0.3%)

  377,7 tys

  4,0(0.4%)

  339,3 tys

  3,6(0.3%)

  407,0 tys

  4,4(0.3%)

  505,9 tys

  5,8(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  25,4(2.7%)

  405,3 tys

  4,2(0.5%)

  761,1 tys

  8,0(0.8%)

  675,8 tys

  7,2(0.7%)

  499,8 tys

  5,3(0.5%)

  385,4 tys

  4,1(0.3%)

  401,3 tys

  4,4(0.3%)

  457,3 tys

  5,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  245,5 tys

  2,6(0.3%)

  249,4 tys

  2,6(0.3%)

  248,5 tys

  2,6(0.3%)

  259,5 tys

  2,8(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  264,0 tys

  2,9(0.2%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  54,3 tys

  0,6(0.1%)

  136,2 tys

  1,4(0.2%)

  134,8 tys

  1,4(0.1%)

  139,4 tys

  1,5(0.1%)

  213,9 tys

  2,3(0.2%)

  196,0 tys

  2,1(0.2%)

  165,5 tys

  1,8(0.1%)

  103,6 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  62,8 tys

  0,7(0.1%)

  71,4 tys

  0,7(0.1%)

  44,7 tys

  0,5(0%)

  52,5 tys

  0,6(0.1%)

  50,4 tys

  0,5(0%)

  52,8 tys

  0,6(0%)

  55,4 tys

  0,6(0%)

  57,7 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,4 tys

  0,3(0%)

  30,9 tys

  0,3(0%)

  28,9 tys

  0,3(0%)

  34,2 tys

  0,4(0%)

  39,0 tys

  0,4(0%)

  18,6 tys

  0,2(0%)

  17,1 tys

  0,2(0%)

  39,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  117,1 tys

  1,2(0.1%)

  125,9 tys

  1,3(0.1%)

  172,0 tys

  1,8(0.1%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  31,0 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  27,6 tys

  0,3(0%)

  26,3 tys

  0,3(0%)

  15,1 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  55,0 tys

  0,6(0.1%)

  108,1 tys

  1,1(0.1%)

  20,3 tys

  0,2(0%)

  168,6 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,5(0.1%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kędzierzyńsko-kozielski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,0 mln

  944(100%)

  92,3 mln

  962(100%)

  93,3 mln

  976(100%)

  95,1 mln

  1,0 tys(100%)

  107,9 mln

  1,1 tys(100%)

  120,7 mln

  1,3 tys(100%)

  123,0 mln

  1,4 tys(100%)

  127,0 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  39,0 mln

  406(42.9%)

  38,6 mln

  403(41.8%)

  36,3 mln

  381(38.9%)

  36,5 mln

  386(38.4%)

  43,5 mln

  463(40.3%)

  53,9 mln

  579(44.7%)

  57,2 mln

  624(46.5%)

  56,5 mln

  649(44.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,6 mln

  214(22.6%)

  22,4 mln

  234(24.3%)

  23,6 mln

  247(25.2%)

  26,0 mln

  275(27.3%)

  27,2 mln

  289(25.2%)

  25,8 mln

  277(21.4%)

  29,0 mln

  316(23.5%)

  30,8 mln

  354(24.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,6 mln

  100(10.6%)

  10,5 mln

  110(11.4%)

  10,7 mln

  112(11.4%)

  11,2 mln

  119(11.8%)

  13,6 mln

  144(12.6%)

  13,5 mln

  145(11.2%)

  13,0 mln

  142(10.6%)

  14,4 mln

  166(11.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  51,4(5.4%)

  5,7 mln

  59,5(6.2%)

  4,2 mln

  44,1(4.5%)

  4,4 mln

  46,8(4.6%)

  5,1 mln

  54,1(4.7%)

  5,1 mln

  54,4(4.2%)

  5,0 mln

  54,5(4.1%)

  6,0 mln

  68,8(4.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,6 mln

  68,2(7.2%)

  4,4 mln

  46,1(4.8%)

  5,5 mln

  57,3(5.8%)

  4,4 mln

  47,0(4.7%)

  5,9 mln

  62,8(5.5%)

  5,4 mln

  58,4(4.5%)

  5,0 mln

  54,6(4.1%)

  3,5 mln

  40,0(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  26,6(2.8%)

  2,6 mln

  26,8(2.8%)

  2,2 mln

  23,0(2.4%)

  1,9 mln

  19,6(2%)

  1,7 mln

  18,5(1.6%)

  3,9 mln

  41,4(3.2%)

  2,8 mln

  30,7(2.3%)

  2,6 mln

  30,0(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  13,9(1.5%)

  1,9 mln

  20,0(2.1%)

  1,6 mln

  16,8(1.7%)

  1,8 mln

  19,3(1.9%)

  1,9 mln

  19,9(1.7%)

  2,0 mln

  21,0(1.6%)

  1,8 mln

  19,8(1.5%)

  2,3 mln

  26,7(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  851,3 tys

  8,9(0.9%)

  813,7 tys

  8,5(0.9%)

  960,7 tys

  10,1(1%)

  1,0 mln

  10,7(1.1%)

  968,5 tys

  10,3(0.9%)

  1,2 mln

  13,2(1%)

  948,3 tys

  10,4(0.8%)

  2,2 mln

  24,8(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  14,5(1.5%)

  2,2 mln

  22,5(2.3%)

  3,5 mln

  36,9(3.8%)

  2,5 mln

  26,0(2.6%)

  2,2 mln

  23,9(2.1%)

  3,3 mln

  35,2(2.7%)

  1,8 mln

  19,4(1.4%)

  2,1 mln

  23,8(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  12,6(1.3%)

  1,2 mln

  12,7(1.3%)

  1,2 mln

  12,4(1.3%)

  1,2 mln

  12,4(1.2%)

  1,3 mln

  13,5(1.2%)

  1,4 mln

  15,2(1.2%)

  1,8 mln

  20,0(1.5%)

  1,5 mln

  17,8(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  326,4 tys

  3,4(0.4%)

  318,2 tys

  3,3(0.3%)

  318,7 tys

  3,3(0.3%)

  343,2 tys

  3,6(0.4%)

  339,5 tys

  3,6(0.3%)

  310,6 tys

  3,3(0.3%)

  271,8 tys

  3,0(0.2%)

  635,1 tys

  7,3(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  405,8 tys

  4,2(0.4%)

  453,1 tys

  4,7(0.5%)

  439,7 tys

  4,6(0.5%)

  475,4 tys

  5,0(0.5%)

  485,7 tys

  5,2(0.5%)

  352,3 tys

  3,8(0.3%)

  353,1 tys

  3,9(0.3%)

  587,5 tys

  6,8(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  22,6(2.4%)

  829,8 tys

  8,7(0.9%)

  564,2 tys

  5,9(0.6%)

  605,3 tys

  6,4(0.6%)

  406,5 tys

  4,3(0.4%)

  348,4 tys

  3,7(0.3%)

  453,8 tys

  5,0(0.4%)

  545,9 tys

  6,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  245,5 tys

  2,6(0.3%)

  249,4 tys

  2,6(0.3%)

  248,5 tys

  2,6(0.3%)

  259,5 tys

  2,8(0.2%)

  264,0 tys

  2,8(0.2%)

  264,0 tys

  2,9(0.2%)

  264,0 tys

  3,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  91,6 tys

  1,0(0.1%)

  28,0 tys

  0,3(0%)

  89,3 tys

  0,9(0.1%)

  31,3 tys

  0,3(0%)

  36,9 tys

  0,4(0%)

  38,1 tys

  0,4(0%)

  49,1 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  35,8 tys

  0,4(0%)

  42,2 tys

  0,4(0%)

  35,9 tys

  0,4(0%)

  37,4 tys

  0,4(0%)

  36,5 tys

  0,4(0%)

  37,3 tys

  0,4(0%)

  38,6 tys

  0,4(0%)

  40,6 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  27,7 tys

  0,3(0%)

  26,4 tys

  0,3(0%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  834

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,7 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  117,1 tys

  1,2(0.1%)

  125,9 tys

  1,3(0.1%)

  172,0 tys

  1,8(0.1%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 043 mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 737 kobiet oraz 9 306 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz średnie zawodowe (23,9%).

  W roku 2022 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim mieściło się 40 przedszkoli, w których do 145 oddziałów uczęszczało 3 010 dzieci (1 495 dziewczynek oraz 1 515 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim mieściło się 35 przedszkoli, w których do 111 oddziałów uczęszczało 2 429 dzieci (1 213 dziewczynek oraz 1 216 chłopców). Dostępne były 2 743 miejsca.

  17,1% mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 989 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 37 szkół podstawowych, w których w 396 oddziałach uczyło się 6 191 uczniów (3 008 kobiet oraz 3 183 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 309 oddziałach uczyło się 5 396 uczniów (2 506 kobiet oraz 2 890 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,48.

  W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 298 uczniów (857 kobiet oraz 441 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 367 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 671 uczniów (1 042 kobiety oraz 629 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 546 absolwentów.

  W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim znajduje się 5 Technik, w których w 82 oddziałach uczyło się 2 059 uczniów (818 kobiet oraz 1 241 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 350 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim placówkę miało 9 Technik, w których w 76 oddziałach uczyło się 1 797 uczniów (607 kobiet oraz 1 190 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 384 absolwentów.

  W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 24 oddziałach uczyło się 513 uczniów (168 kobiet oraz 345 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,2 uczniów. 21,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,9% mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w wieku potencjalnej nauki (28,7% kobiet i 29,1% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  19,4%
  Opolskie
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,5%
  Województwo
  34,9%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  10,9%
  woj. opolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  21,7%
  Opolskie
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,7%
  Województwo
  25,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  3,0%
  Opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  12,3%
  woj. opolskie
  12,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 989 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  989,0
  Województwo
  953,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  0,74
  woj. opolskie
  0,79
  Kraj
  0,89
 •  
 • 40Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 145 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 131 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kędzierzyńsko-kozielski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 010 Dzieci
 • 1 495 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 515 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 59 2 lata i mniej
 • 59
 • 626 3 lata
 • 626
 • 722 4 lata
 • 722
 • 823 5 lata
 • 823
 • 766 6 lat
 • 766
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 307 3 lata
 • 307
 • 353 4 lata
 • 353
 • 415 5 lata
 • 415
 • 383 6 lat
 • 383
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 319 3 lata
 • 319
 • 369 4 lata
 • 369
 • 408 5 lata
 • 408
 • 383 6 lat
 • 383
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 34 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 239,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 237,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 21 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kędzierzyńsko-kozielski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Dzieci
 • 22 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 27 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,9%
  55,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 10 4 lata
 • 10
 • 10 5 lata
 • 10
 • 9 6 lat
 • 9
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 6 5 lata
 • 6
 • 1 6 lat
 • 1
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 3 4 lata
 • 3
 • 4 5 lata
 • 4
 • 8 6 lat
 • 8
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kędzierzyńsko-kozielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 350 Oddziały
 • 6 075 Uczniowie
 • 2 974 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 101 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 798 Uczniowie w 1 klasie
 • 353 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 445 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 073 Absolwenci
 • 521 Kobiety
  (absolwenci)
 • 552 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 46 Oddziały
 • 116 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,3%
  70,7%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,6
  Opolskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,4
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 537,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 440,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 32,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  96,48
  woj. opolskie
  94,54
  Cały kraj
  95,96
 • 95,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  95,37
  Województwo
  93,41
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kędzierzyńsko-kozielski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kędzierzyńsko-kozielski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kędzierzyńsko-kozielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 1 084 Uczniowie
 • 747 Kobiety
  (uczniowie)
 • 337 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,9%
  31,1%
 • 383 Uczniowie w 1 klasie
 • 251 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 259 Absolwenci
 • 182 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 214 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,4%
  48,6%
 • 108 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  28,2
  woj. opolskie
  25,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 73,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 55,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kędzierzyńsko-kozielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 76 Oddziały
 • 2 047 Uczniowie
 • 816 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 231 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,9%
  60,1%
 • 600 Uczniowie w 1 klasie
 • 259 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 341 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 349 Absolwenci
 • 155 Kobiety
  (absolwenci)
 • 194 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,7%
  83,3%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  25,1
  woj. opolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 25,1 Technika ogółem
 • 25,1
 • 26,9 Technika bez specjalnych
 • 26,9
 • 2,0 Technika specjalne
 • 2,0
 •  
 • 144,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 89,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kędzierzyńsko-kozielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 243 Uczniowie w 1 klasie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,3%
  35,7%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  21,4
  Województwo
  19,6
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,4
 • 26,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,3
 • 2,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 2,8
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kędzierzyńsko-kozielski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 301 Uczniowie
 • 231 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,7%
  23,3%
 • 228 Uczniowie w 1 klasie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Absolwenci
 • 76 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  15,1
  Opolskie
  23,0
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kędzierzyńsko-kozielski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kędzierzyńsko-kozielski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kędzierzyńsko-kozielski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 690)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: 8 (publiczne: 6, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 380 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 379 (uczestnicy: 59 568)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 260)
  • wystawy: 20 (uczestnicy: 1 525)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 4 910)
  • koncerty: 70 (uczestnicy: 21 209)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 44 (uczestnicy: 1 246)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 38 (uczestnicy: 2 800)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 2 750)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 1 437)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 82 (uczestnicy: 1 700)
  • inne: 66 (uczestnicy: 21 671)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 73 (członkowie: 1 353)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 151)
  • taneczne: 11 (członkowie: 279)
  • muzyczne: 28 (członkowie: 182)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 13)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 173)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 449)
  • inne: 6 (członkowie: 86)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 435)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 45)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 120)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 5)
  • tańca: 4 (absolwenci: 161)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 89)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 515)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 175)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 65)
  • taneczne: 14 (członkowie: 225)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim działały 3 kina posiadające 6 sal z 1 295 miejscami na widowni. Odbyło się 9 891 seansów, na które przyszło 148 602 widzów, w tym 2 345 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 35 149 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 5 644 zwiedzających, co daje 645 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim działały 24 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 294 958 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 38 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 25 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 381 095 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 133
  • dostępne dla czytelników: 79
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 78
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 19
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 97 602 wolumeny w tym ziobry specjalne: 32 725. Odnotowano 236 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 121 051 wolumenów. Odnotowano 1 268 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim działało 47 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 768 członków. Zarejestrowano 2 427 ćwiczących (mężczyźni: 1 892, kobiety: 535, chłopcy do lat 18: 1 127, dziewczęta do lat 18: 429). Aktywnych było 80 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (81), instruktora sportowego (89) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kędzierzyńsko-kozielski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kędzierzyńsko-kozielski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 34,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 40,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim zarejestrowanych było 74 879 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 59 497 samochodów osobowych (683,8 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 6 026 samochodów ciężarowych (86,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 181 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 497 ciągników siodłowych (17,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 303 motocykli (38,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim znajdowały się 62 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 53 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 53 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 30 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 30 Ranni
  (rok 2022)
 • 23 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 34,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  34,5
  Województwo
  46,5
  Cała Polska
  56,5
 • 4,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  6,8
  Polska
  5,0
 • 34,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  34,5
  Województwo
  54,4
  Kraj
  65,5
 • 5,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  5,3
  Województwo
  7,1
  Polska
  5,4
 • 40,06 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  40,1
  Województwo
  56,6
  Cały kraj
  71,0
 • 13,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  13,3
  Opolskie
  14,6
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. kędzierzyńsko-kozielski
  100,0
  Województwo
  117,1
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 74 879 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w 2022 roku
 • 59 497 Samochody osobowe
 • 6 026 Samochody ciężarowe
 • 66 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 181 Autobusy
 • 630 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 499 Ciągniki samochodowe
 • 1 497   Ciągniki siodłowe
 • 3 743 Ciągniki rolnicze
 • 3 303 Motocykle
 • 955   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 863 Motorowery
 • 59 497Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • Samochody osobowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 683,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  683,8
  Województwo
  753,6
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 064
  • 1400-1649 kg13 059
  • 1650-1899 kg12 689
  • 1900 kg i więcej18 685
 • 15 064 do 1399 kg
 • 13 059 1400-1649 kg
 • 12 689 1650-1899 kg
 • 18 685 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 391 do 1399 cm3
 • 22 391
 • 32 443 1400-1999 cm3
 • 32 443
 • 4 663 2000 i więcej cm3
 • 4 663
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 964
  • olej napędowy20 897
  • gaz (LPG)3 706
  • pozostałe930
 • 33 964 benzyna
 • 20 897 olej napędowy
 • 3 706 gaz (LPG)
 • 930 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 706 do 1 roku
 • 706
 • 435 2 lata
 • 435
 • 780 3 lata
 • 780
 • 1 723 4-5 lat
 • 1 723
 • 2 139 6-7 lat
 • 2 139
 • 2 190 8-9 lat
 • 2 190
 • 2 943 10-11 lat
 • 2 943
 • 8 036 12-15 lat
 • 8 036
 • 11 806 16-20 lat
 • 11 806
 • 9 547 21-25 lat
 • 9 547
 • 5 880 26-30 lat
 • 5 880
 • 13 312 31 lat i więcej
 • 13 312
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  20,9 lat
  woj. opolskie
  21,1 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 6 026Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  86,5
  Opolskie
  104,0
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 046 do 999 kg
 • 3 046
 • 1 663 1000-1499 kg
 • 1 663
 • 407 1500-2999 kg
 • 407
 • 64 3000-3499 kg
 • 64
 • 128 3500-4999 kg
 • 128
 • 247 5000-6999 kg
 • 247
 • 175 7000-9999 kg
 • 175
 • 213 10000-14999 kg
 • 213
 • 83 15000 kg i więcej
 • 83
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 197
  • olej napędowy3 886
  • gaz (LPG)183
  • pozostałe760
 • 1 197 benzyna
 • 3 886 olej napędowy
 • 183 gaz (LPG)
 • 760 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 45 do 1 roku
 • 45
 • 19 2 lata
 • 19
 • 68 3 lata
 • 68
 • 181 4-5 lat
 • 181
 • 195 6-7 lat
 • 195
 • 247 8-9 lat
 • 247
 • 283 10-11 lat
 • 283
 • 788 12-15 lat
 • 788
 • 904 16-20 lat
 • 904
 • 897 21-25 lat
 • 897
 • 613 26-30 lat
 • 613
 • 1 786 31 lat i więcej
 • 1 786
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • Tutaj
  22,3 lat
  woj. opolskie
  21,2 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 181Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • Autobusy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,1
  woj. opolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy119
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe51
 • 11 benzyna
 • 119 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 51 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 5 3 lata
 • 5
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 20 16-20 lat
 • 20
 • 15 21-25 lat
 • 15
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 77 31 lat i więcej
 • 77
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • Powiat
  24,5 lat
  Opolskie
  23,1 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 1 497Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,2
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 260
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe233
 • 2 benzyna
 • 1 260 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 233 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 96 do 1 roku
 • 96
 • 66 2 lata
 • 66
 • 34 3 lata
 • 34
 • 125 4-5 lat
 • 125
 • 166 6-7 lat
 • 166
 • 126 8-9 lat
 • 126
 • 105 10-11 lat
 • 105
 • 172 12-15 lat
 • 172
 • 201 16-20 lat
 • 201
 • 164 21-25 lat
 • 164
 • 74 26-30 lat
 • 74
 • 168 31 lat i więcej
 • 168
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • Tutaj
  14,6 lat
  Opolskie
  15,1 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 3 303Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • Motocykle w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 38,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  38,0
  Opolskie
  44,1
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 58 do 1 roku
 • 58
 • 36 2 lata
 • 36
 • 54 3 lata
 • 54
 • 66 4-5 lat
 • 66
 • 144 6-7 lat
 • 144
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 90 10-11 lat
 • 90
 • 330 12-15 lat
 • 330
 • 421 16-20 lat
 • 421
 • 474 21-25 lat
 • 474
 • 258 26-30 lat
 • 258
 • 1 282 31 lat i więcej
 • 1 282
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim
 • powiat kędzierzyńsko-kozielski
  23,7 lat
  woj. opolskie
  23,8 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 37 km  Będących pod zarządem gminy
 • 20 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 991,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  991,8 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Polska
  633,6 km
 • 7,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,1 km
  Województwo
  6,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 53 Liczba licencji na taksówki
 • 53 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami