Rejowiec Fabryczny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Rejowiec Fabryczny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Rejowiec Fabryczny to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu chełmskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Rejowiec Fabryczny.
 • 4 375 Liczba mieszkańców
 • 14,3 km² Powierzchnia
 • 306,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 82 Numer kierunkowy
 • LCH Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Bodys Burmistrz miasta
Rejowiec Fabryczny na mapie
Identyfikatory
 • 23.246151.1142 Współrzędne GPS
 • 0603011 TERYT (TERC)
 • 0930176 SIMC
Herb miasta Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny herb

Rejowiec Fabryczny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
22-169Poczta Rejowiec Fabryczny 003, ul. Hirszfelda 6
22-170Poczta Rejowiec Fabryczny 001, ul. Dworcowa 9
22-170Skrytki Pocztowe Poczta Rejowiec Fabryczny 001, ul. Dworcowa 9

Rejowiec Fabryczny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rejowcu Fabrycznym)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Chełmie (podlega pod: ZUS Oddział w Biłgoraju)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.30, Wt: 7.00-15.30, Śr: 7.00-15.30, Cz: 7.00-15.30, Pt: 7.00-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. I Armii Wojska Polskiego 8
22-100 Chełm
Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny
(82) 566-32-77
(82) 566-47-28
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny

Rejowiec Fabryczny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rejowiec Fabryczny jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 375, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 5,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rejowca Fabrycznego zawarli w 2017 roku 26 małżeństw, co odpowiada 5,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców Rejowca Fabrycznego jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,2% to wdowy/wdowcy.

  Rejowiec Fabryczny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,80 na 1000 mieszkańców Rejowca Fabrycznego. W 2017 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 58,1% dziewczynek i 41,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,3% zgonów w Rejowcu Fabrycznym spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Rejowcu Fabrycznym były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rejowca Fabrycznego przypada 12.45 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 60 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rejowca Fabrycznego -24. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  65,1% mieszkańców Rejowca Fabrycznego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rejowca Fabrycznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 375 Liczba mieszkańców
 • 2 231 Kobiety
 • 2 144 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rejowcu Fabrycznym w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rejowcu Fabrycznym w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rejowcu Fabrycznym w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rejowca Fabrycznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,7 lat
  Lubelskie
  41,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Rejowiec Fabryczny, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rejowca Fabrycznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Rejowiec Fabryczny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Rejowiec Fabryczny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rejowiec Fabryczny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,5%
  Lubelskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,8%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  12,0%
  Lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,4%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rejowcu Fabrycznym w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Rejowiec Fabryczny
  5,9
  Województwo
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Rejowiec Fabryczny
  1,5
  Lubelskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rejowcu Fabrycznym w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rejowcu Fabrycznym w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 43 Urodzenia żywe
 • 25 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,1%
  41,9%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Rejowiec Fabryczny
  9,7
  Lubelskie
  9,8
  Cała Polska
  10,5
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,4
  Lubelskie
  42,0
  Cały kraj
  44,2
 • 15.1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.1
 • 53.09 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.09
 • 71.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71.38
 • 74.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.2
 • 32.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.86
 • 8.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.53
 • 3 336 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rejowiec Fabryczny
  3 336 g
  Lubelskie
  3 372 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,27
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Rejowiec Fabryczny
  0,61
  woj. lubelskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,72
  Województwo
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Rejowcu Fabrycznym w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 55 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,6%
  56,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  Lubelskie
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 138,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  138,6
  woj. lubelskie
  113,3
  Cała Polska
  101,5
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  3,5
  Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Lubelskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  50,7%
  Województwo
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,1%
  Lubelskie
  23,8%
  Polska
  26,7%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Cała Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Kraj
  74,3
 • 249,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  249,5
  woj. lubelskie
  253,5
  Cały kraj
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Polska
  261,6
 • 630,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 560,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  630,1
  Województwo
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  84,4
  Województwo
  80,2
  Cała Polska
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Rejowiec Fabryczny
  24,8
  woj. lubelskie
  25,0
  Cała Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Rejowiec Fabryczny
  0,0
  woj. lubelskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Rejowiec Fabryczny
  0,0%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 60 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rejowcu Fabrycznym w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rejowiec Fabryczny, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rejowiec Fabryczny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Rejowcu Fabrycznym oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rejowcu Fabrycznym to 1 605 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 365 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rejowcu Fabrycznym to 4,67 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Rejowcu Fabrycznym to 119,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,47% mieszkań posiada łazienkę, 73,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 59,81% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 605 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 365,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  365,10
  woj. lubelskie
  364,20
  Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 66,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  66,10 m2
  woj. lubelskie
  77,20 m2
  Polska
  74,00 m2
 • 24,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Rejowiec Fabryczny
  24,10 m2
  woj. lubelskie
  28,10 m2
  Cała Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 3,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,68
  Lubelskie
  3,85
  Polska
  3,82
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,74
  Lubelskie
  2,75
  Cała Polska
  2,66
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Rejowiec Fabryczny
  0,74
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  2,05
  Lubelskie
  3,46
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 42 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,67
  woj. lubelskie
  4,27
  Polska
  3,91
 • 9,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  9,55
  woj. lubelskie
  14,79
  Polska
  18,14
 • 1 071 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 119,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Rejowiec Fabryczny
  119,0 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Rejowiec Fabryczny
  0,24 m2
  woj. lubelskie
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 94,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,45%
  Województwo
  91,68%
  Cały kraj
  96,83%
 • 90,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  90,34%
  woj. lubelskie
  85,06%
  Polska
  93,74%
 • 88,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,47%
  woj. lubelskie
  82,54%
  Polska
  91,41%
 • 73,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Rejowiec Fabryczny
  73,27%
  Lubelskie
  75,63%
  Cały kraj
  82,34%
 • 59,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  59,81%
  woj. lubelskie
  43,21%
  Cały kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Rejowiec Fabryczny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Rejowcu Fabrycznym na 1000 mieszkańców pracuje 108 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Rejowcu Fabrycznym wynosiło w 2017 roku 12,3% (14,8% wśród kobiet i 10,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rejowcu Fabrycznym wynosiło 3 410,65 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rejowca Fabrycznego 282 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 103 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -179.

  72,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Rejowca Fabrycznego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 108 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  108,0
  Lubelskie
  183,0
  Cały kraj
  247,0
 • 12,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,8% Kobiety
 • 10,0% Mężczyźni
 • Rejowiec Fabryczny
  12,3%
  Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rejowcu Fabrycznym w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rejowcu Fabrycznym w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rejowcu Fabrycznym w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 411 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Rejowiec Fabryczny
  3 411 PLN
  Lubelskie
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rejowcu Fabrycznym w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 282 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 103 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -179 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 72,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 75,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Przemysł i budownictwo
 • 2,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,0% Pozostałe
 • 21,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rejowcu Fabrycznym w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 476 Pracujący ogółem
 • 237 Kobiety
 • 239 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rejowcu Fabrycznym w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 65,1% W wieku produkcyjnym
 • 60,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rejowiec Fabryczny, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 53,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  53,6
  Województwo
  63,7
  Cała Polska
  63,4
 • 28,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Rejowiec Fabryczny
  28,3
  woj. lubelskie
  34,7
  Polska
  34,0
 • 111,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  111,6
  Lubelskie
  119,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Rejowiec Fabryczny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Rejowcu Fabrycznym w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 245 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 181 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (18) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (41) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rejowcu Fabrycznym najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (234) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (66) podmiotów, a 72,7% (178) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rejowcu Fabrycznym najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Budownictwo (20.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 245 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66 Przemysł i budownictwo
 • 178 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Rejowcu Fabrycznym w 2017 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Rejowcu Fabrycznym w 2017 roku
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 234 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 234
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 245 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 245
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rejowiec Fabryczny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Rejowcu Fabrycznym stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rejowcu Fabrycznym wynosi 86,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rejowca Fabrycznego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,72 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,73 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rejowca Fabrycznego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rejowiec Fabryczny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 13,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,04
  Lubelskie
  14,59
  Cała Polska
  19,62
 • 6,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Rejowiec Fabryczny
  6,72
  Województwo
  8,79
  Polska
  12,07
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Rejowiec Fabryczny
  2,04
  Województwo
  3,11
  Cały kraj
  4,94
 • 2,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,73
  Lubelskie
  1,92
  Polska
  1,78
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Rejowiec Fabryczny
  0,42
  Lubelskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Rejowiec Fabryczny
  2,86
  Lubelskie
  6,20
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rejowiec Fabryczny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Rejowiec Fabryczny
  87%
  Lubelskie
  77%
  Cały kraj
  72%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  82%
  woj. lubelskie
  69%
  Polska
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  75%
  Lubelskie
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Rejowiec Fabryczny
  100%
  Lubelskie
  86%
  Polska
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  woj. lubelskie
  61%
  Kraj
  52%

Rejowiec Fabryczny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu Rejowca Fabrycznego wyniosła w 2017 roku 16,6 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.8% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu Rejowca Fabrycznego - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 743,9 tys złotych, czyli 4,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rejowca Fabrycznego wyniosła w 2017 roku 17,3 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.4% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (7.8%). W budżecie Rejowca Fabrycznego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 518 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,1 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,0%.
 • Wydatki budżetu w Rejowcu Fabrycznym według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rejowca Fabrycznego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rejowiec Fabryczny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rejowca Fabrycznego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,8 mln

  4,3 tys(100%)

  12,8 mln

  2,8 tys(100%)

  13,2 mln

  2,9 tys(100%)

  16,0 mln

  3,5 tys(100%)

  14,3 mln

  3,2 tys(100%)

  17,5 mln

  3,9 tys(100%)

  15,9 mln

  3,6 tys(100%)

  16,6 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,3 mln

  1,2 tys(26.6%)

  4,2 mln

  913(32.4%)

  4,2 mln

  935(32.2%)

  4,6 mln

  1,0 tys(28.7%)

  4,7 mln

  1,0 tys(32.8%)

  4,6 mln

  1,0 tys(26.3%)

  4,8 mln

  1,1 tys(30.2%)

  4,8 mln

  1,1 tys(28.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  763(17.1%)

  3,4 mln

  756(26.8%)

  3,5 mln

  777(26.7%)

  3,7 mln

  821(23.2%)

  4,1 mln

  925(29.1%)

  4,0 mln

  891(22.7%)

  6,1 mln

  1,4 tys(38.2%)

  1,9 mln

  435(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  455(10.2%)

  2,1 mln

  465(16.5%)

  1,9 mln

  414(14.2%)

  1,9 mln

  412(11.7%)

  1,9 mln

  434(13.7%)

  1,9 mln

  437(11.1%)

  2,0 mln

  445(12.4%)

  1,9 mln

  429(11.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  569(12.8%)

  679,0 tys

  149(5.3%)

  487,3 tys

  107(3.7%)

  602,8 tys

  134(3.8%)

  847,5 tys

  189(5.9%)

  5,0 mln

  1,1 tys(28.5%)

  964,5 tys

  218(6.1%)

  877,0 tys

  199(5.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  481,8 tys

  108(2.4%)

  209,5 tys

  46,0(1.6%)

  1,3 mln

  286(9.8%)

  3,2 mln

  716(20.3%)

  556,3 tys

  124(3.9%)

  483,8 tys

  109(2.8%)

  353,5 tys

  79,8(2.2%)

  534,1 tys

  122(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  208,5 tys

  46,9(1.1%)

  201,9 tys

  44,4(1.6%)

  208,2 tys

  45,8(1.6%)

  201,9 tys

  44,7(1.3%)

  186,4 tys

  41,6(1.3%)

  162,7 tys

  36,6(0.9%)

  243,9 tys

  55,0(1.5%)

  368,5 tys

  83,8(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  417,7 tys

  94,1(2.1%)

  588,5 tys

  129(4.6%)

  381,3 tys

  83,9(2.9%)

  653,5 tys

  145(4.1%)

  416,8 tys

  92,9(2.9%)

  358,9 tys

  80,7(2.1%)

  355,7 tys

  80,3(2.2%)

  361,3 tys

  82,2(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  243(5.4%)

  346,3 tys

  76,1(2.7%)

  284,8 tys

  62,7(2.2%)

  319,7 tys

  70,8(2%)

  295,0 tys

  65,8(2.1%)

  280,0 tys

  63,0(1.6%)

  283,0 tys

  63,9(1.8%)

  289,0 tys

  65,7(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  200,2 tys

  45,1(1%)

  205,5 tys

  45,2(1.6%)

  190,4 tys

  41,9(1.4%)

  216,7 tys

  48,0(1.4%)

  218,7 tys

  48,8(1.5%)

  216,1 tys

  48,6(1.2%)

  216,8 tys

  48,9(1.4%)

  187,5 tys

  42,7(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  742,0 tys

  167(3.7%)

  246,7 tys

  54,2(1.9%)

  259,4 tys

  57,1(2%)

  195,3 tys

  43,3(1.2%)

  387,7 tys

  86,4(2.7%)

  207,7 tys

  46,7(1.2%)

  164,3 tys

  37,1(1%)

  144,5 tys

  32,9(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  732(16.4%)

  378,2 tys

  83,1(2.9%)

  126,3 tys

  27,8(1%)

  158,4 tys

  35,1(1%)

  254,8 tys

  56,8(1.8%)

  43,8 tys

  9,9(0.3%)

  262,5 tys

  59,3(1.6%)

  115,5 tys

  26,3(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  68,9 tys

  15,5(0.3%)

  71,3 tys

  15,7(0.6%)

  66,4 tys

  14,6(0.5%)

  15,0 tys

  3,3(0.1%)

  63,7 tys

  14,2(0.4%)

  15,0 tys

  3,4(0.1%)

  33,4 tys

  7,5(0.2%)

  53,3 tys

  12,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  53,3 tys

  12,0(0.3%)

  72,3 tys

  15,9(0.6%)

  71,4 tys

  15,7(0.5%)

  122,6 tys

  27,2(0.8%)

  63,2 tys

  14,1(0.4%)

  113,7 tys

  25,6(0.7%)

  50,7 tys

  11,5(0.3%)

  47,3 tys

  10,8(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  1,2(0%)

  3,6 tys

  0,8(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,8 tys

  8,1(0.2%)

  39,9 tys

  9,1(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  60,2 tys

  13,6(0.3%)

  77,5 tys

  17,0(0.6%)

  69,9 tys

  15,4(0.5%)

  62,8 tys

  13,9(0.4%)

  131,3 tys

  29,3(0.9%)

  48,6 tys

  10,9(0.3%)

  59,6 tys

  13,5(0.4%)

  39,5 tys

  9,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,1 tys

  1,4(0%)

  9,7 tys

  2,1(0.1%)

  15,3 tys

  3,4(0.1%)

  16,3 tys

  3,6(0.1%)

  18,3 tys

  4,1(0.1%)

  29,4 tys

  6,6(0.2%)

  29,8 tys

  6,7(0.2%)

  30,7 tys

  7,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,1 tys

  5,2(0.1%)

  7,9 tys

  1,7(0.1%)

  804

  0,2(0%)

  792

  0,2(0%)

  30,5 tys

  6,8(0.2%)

  32,6 tys

  7,3(0.2%)

  3,6 tys

  0,8(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  499

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  14,7 tys

  3,3(0.1%)

  8,0 tys

  1,8(0.1%)

  81,4 tys

  17,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  2,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  10,7 tys

  2,4(0.1%)

  31,3 tys

  6,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rejowcu Fabrycznym według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rejowca Fabrycznego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rejowiec Fabryczny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rejowca Fabrycznego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,8 mln

  3,2 tys(100%)

  14,6 mln

  3,2 tys(100%)

  13,8 mln

  3,0 tys(100%)

  14,9 mln

  3,3 tys(100%)

  14,7 mln

  3,3 tys(100%)

  17,2 mln

  3,8 tys(100%)

  15,4 mln

  3,5 tys(100%)

  17,3 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  899(27%)

  5,5 mln

  1,2 tys(37.8%)

  4,8 mln

  1,1 tys(35%)

  5,3 mln

  1,2 tys(35.4%)

  5,4 mln

  1,2 tys(37%)

  5,4 mln

  1,2 tys(31.7%)

  5,3 mln

  1,2 tys(34.2%)

  5,3 mln

  1,2 tys(30.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,6 mln

  814(24.5%)

  3,7 mln

  806(25.1%)

  4,0 mln

  878(29%)

  3,7 mln

  822(24.9%)

  3,6 mln

  801(24.4%)

  3,5 mln

  785(20.3%)

  3,4 mln

  761(21.8%)

  3,6 mln

  823(21%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  636,0 tys

  143(4.3%)

  801,4 tys

  176(5.5%)

  1,5 mln

  341(11.3%)

  2,3 mln

  499(15.1%)

  903,2 tys

  201(6.1%)

  929,0 tys

  209(5.4%)

  440,2 tys

  99,4(2.9%)

  1,3 mln

  307(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  618(18.6%)

  2,7 mln

  601(18.8%)

  2,8 mln

  611(20.2%)

  2,9 mln

  645(19.6%)

  3,3 mln

  732(22.3%)

  3,1 mln

  696(18%)

  5,2 mln

  1,2 tys(33.9%)

  1,1 mln

  252(6.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  301(9.1%)

  678,1 tys

  149(4.6%)

  251,9 tys

  55,4(1.8%)

  82,2 tys

  18,2(0.6%)

  709,8 tys

  158(4.8%)

  3,5 mln

  796(20.6%)

  447,3 tys

  101(2.9%)

  436,0 tys

  99,2(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  210,0 tys

  47,3(1.4%)

  179,9 tys

  39,5(1.2%)

  19,4 tys

  4,3(0.1%)

  322,7 tys

  71,5(2.2%)

  415,4 tys

  92,6(2.8%)

  325,0 tys

  73,1(1.9%)

  178,1 tys

  40,2(1.2%)

  206,2 tys

  46,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  112,3 tys

  25,3(0.8%)

  192,7 tys

  42,3(1.3%)

  181,1 tys

  39,9(1.3%)

  119,5 tys

  26,5(0.8%)

  98,8 tys

  22,0(0.7%)

  115,1 tys

  25,9(0.7%)

  133,2 tys

  30,1(0.9%)

  133,3 tys

  30,3(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  236,4 tys

  53,2(1.6%)

  4,9 tys

  1,1(0%)

  555

  0,1(0%)

  26,3 tys

  5,8(0.2%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  25,9 tys

  5,8(0.2%)

  97,1 tys

  21,9(0.6%)

  70,2 tys

  16,0(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  32,9 tys

  7,4(0.2%)

  32,9 tys

  7,2(0.2%)

  41,1 tys

  9,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,4 tys

  7,5(0.2%)

  53,3 tys

  12,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,3 tys

  19,4(0.6%)

  63,6 tys

  14,0(0.4%)

  59,4 tys

  13,1(0.4%)

  76,9 tys

  17,0(0.5%)

  68,8 tys

  15,3(0.5%)

  70,5 tys

  15,9(0.4%)

  68,8 tys

  15,5(0.4%)

  51,1 tys

  11,6(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  354(10.7%)

  40,0 tys

  8,8(0.3%)

  47,8 tys

  10,5(0.3%)

  61,7 tys

  13,7(0.4%)

  54,1 tys

  12,1(0.4%)

  34,5 tys

  7,8(0.2%)

  123,7 tys

  27,9(0.8%)

  43,6 tys

  9,9(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,7 tys

  1,3(0%)

  8,7 tys

  1,9(0.1%)

  13,6 tys

  3,0(0.1%)

  14,9 tys

  3,3(0.1%)

  16,7 tys

  3,7(0.1%)

  27,1 tys

  6,1(0.2%)

  28,3 tys

  6,4(0.2%)

  29,0 tys

  6,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,5 tys

  0,8(0%)

  4,8 tys

  1,0(0%)

  9,6 tys

  2,1(0.1%)

  10,3 tys

  2,3(0.1%)

  8,8 tys

  2,0(0.1%)

  8,0 tys

  1,8(0%)

  8,8 tys

  2,0(0.1%)

  8,3 tys

  1,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  883

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,1 tys

  5,2(0.2%)

  7,9 tys

  1,7(0.1%)

  804

  0,2(0%)

  792

  0,2(0%)

  30,5 tys

  6,8(0.2%)

  32,6 tys

  7,3(0.2%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  948

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  139,4 tys

  31,4(0.9%)

  293,3 tys

  64,5(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,4 tys

  12,1(0.4%)

  23,2 tys

  5,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,0 tys

  1,8(0.1%)

  362,3 tys

  79,6(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  5,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  11,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  499

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rejowiec Fabryczny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 009 mieszkańców Rejowca Fabrycznego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 448 kobiet oraz 561 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców Rejowca Fabrycznego, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Rejowca Fabrycznego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rejowcu Fabrycznym największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

  17,3% mieszkańców Rejowca Fabrycznego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 570 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,28 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,1% ludności (21,7% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,45.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 9,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,0% wśród dziewczyn i 9,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,1% mieszkańców Rejowca Fabrycznego w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • Rejowiec Fabryczny
  9,2%
  Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Rejowiec Fabryczny
  26,3%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Rejowiec Fabryczny
  1,6%
  Lubelskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,8%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Rejowiec Fabryczny
  16,0%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Rejowiec Fabryczny
  23,8%
  Lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,7%
  Lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Rejowiec Fabryczny
  30,7%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 31,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Rejowiec Fabryczny
  3,3%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 570 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  570,0
  Lubelskie
  792,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,28 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Rejowiec Fabryczny
  1,28
  Województwo
  1,13
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rejowcu Fabrycznym

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rejowcu Fabrycznym aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym
  Publiczne
  82 566-40-43
  ul. Lubelska 24
  22-170 Rejowiec Fabryczny
  41086
 • Szkoły podstawowe w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Rejowiec Fabryczny
  91,45
  woj. lubelskie
  94,47
  Cała Polska
  96,62
 • 89,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Rejowiec Fabryczny
  89,32
  woj. lubelskie
  91,77
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rejowiec Fabryczny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rejowiec Fabryczny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,0
  Lubelskie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 • 16,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rejowcu Fabrycznym

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rejowcu Fabrycznym aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym (Mikołaj Rej)
  Publiczna
  82 566-41-19
  82 566-41-19
  ul. Lubelska 18
  22-170 Rejowiec Fabryczny
  11205-
 • Szkoły gimnazjalne w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  100,00
  Województwo
  98,27
  Polska
  100,01
 • 95,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,08
  Województwo
  92,40
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Rejowiec Fabryczny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Rejowiec Fabryczny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  20,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Rejowcu Fabrycznym

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rejowcu Fabrycznym aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym (Jan Paweł II)
  Publiczne
  82 566-34-03
  82 566-34-03
  ul. Lubelska 18
  22-170 Rejowiec Fabryczny
  6137-
 • Edukacyjne grupy wieku w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 9,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rejowiec Fabryczny, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rejowiec Fabryczny, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rejowiec Fabryczny, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rejowiec Fabryczny - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Rejowcu Fabrycznym

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rejowcu Fabrycznym w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Rejowcu Fabrycznym: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 3 290)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 15 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 120)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 90)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 250)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 150)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 59)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 11)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Rejowcu Fabrycznym działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 267 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 042 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Rejowcu Fabrycznym działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 147 członków. Zarejestrowano 147 ćwiczących (mężczyźni: 110, kobiety: 37, chłopcy do lat 18: 96, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rejowcu Fabrycznym w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rejowca Fabrycznego znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Rejowcu Fabrycznym
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grób kurhan Rejowiec Fabryczny, st.1 ze średniowieczadnia 1961-01-31, wykaz dokumentów: Kl.V-7/39/61 z 1961-01-31; A/418 z 1969-04-01; C/58 z 2006-03-22
  • Dwór z końca XIX w. (ul. Lubelska 24A)dnia 1981-01-05, wykaz dokumentów: A/101/7 z 1981-01-05; brak numeru z 1995-10-23
  • Zespół - dwór z końca XIX w. (ul. Lubelska 24A)dnia 1981-01-05, wykaz dokumentów: A/101/7 z 1981-01-05; brak numeru z 1995-10-23
  • Park z końca XIX w.dnia 1981-01-05, wykaz dokumentów: A/101/7 z 1981-01-05; brak numeru z 1995-10-23
  • Park z końca XIX w.dnia 1981-01-05, wykaz dokumentów: A/101/7 z 1981-01-05; brak numeru z 1995-10-23
 • Formy ochrony przyrody w Rejowcu Fabrycznym
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rejowca Fabrycznego znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rejowcu Fabrycznym
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę rzeki Dorohuczy otoczoną wzniesieniami kredowymi z półkolistym pierścieniem lasów otaczających miejscowość Pawłów oraz fragment doliny rzeki Wieprz na odcinku Trawniki - Krasnystaw. Lasy Pawłowskie zróżnicowane gatunkowo rosną na żyznych siedliskach i dzięki temu są dość odporne na zagrożenia emisją pyłów przemysłowych i obniżaniem się lustra wód gruntowych. Obszar oddziela od siebie dwa zagłębia przemysłowe cementowe z Rejowcem Fabrycznym od Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Dość duży kompleks Lasów Pawłowskich w sąsiedztwie doliny rzecznej i licznych stawów rybnych stanowi o atrakcyjności tego obszaru jako miejsca wypoczynku i rekreacji. Pow. 8000 ha, Data ustanowienia: 1983-01-01, Powierzchnia: 8000.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: kształt eliptyczny, Data ustanowienia: 1981-11-09, Opis granicy: Głaz - Na gruncie parafii Katolickiej w Rejowcfu fabrycznym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-08-21

Rejowiec Fabryczny - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Rejowiec Fabryczny i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chełmskiego.

Powiat chełmski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Rejowiec Fabryczny przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 839droga wojewódzka nr 839(Cyców - Kulik - Dobromyśl - Janowica - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec Fabryczny - Rejowiec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Rejowiec Fabryczny nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin - Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka - Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska - Łaskarzew Przystanek - Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki - Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)
  • LK 69Linia kolejowa nr 69: Rejowiec - Hrebenne [o znaczeniu drugorzędnym] (Rejowiec - Zagrody Kosciół - Żulin - Krasnystaw Fabryczny - Krasnystaw Miasto - Krasnystaw - Wólka Orłowska - Izbica - Tarzymiechy - Ruskie Piaski - Złojec - Zawada - Wólka Niedzieliska - Klemensów - Szczebrzeszyn - Zwierzyniec - Zwierzyniec Towarowy - Józefów Roztoczański - Długi Kąt - Nowiny - Susiec - Maziły - Bełżec Drugi - Bełżec - Lubycza Królewska - Hrebenne)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Rejowcu Fabrycznym istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleja Władysława Smutniaka

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Cementowa

  ul. Chełmska

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Jana Pawła II

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Komunalna

  ul. Krańcowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lubelska

  ul. Ludwika Hirszfelda

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Orzechowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Północna

  ul. Robotnicza

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Tysiąclecia

  ul. Unicka

  ul. Wiejska

  ul. Wschodnia

  ul. Wspólna

  ul. Złota