Czerniejewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Czerniejewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czerniejewo to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gnieźnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czerniejewo.
 • 2 654 Liczba mieszkańców
 • 10,2 km² Powierzchnia
 • 260,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 110 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • ok. 1390 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PGN Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Józef Szymanek Burmistrz miasta
Czerniejewo na mapie
Identyfikatory
 • 17.489152.4262 Współrzędne GPS
 • 3003024 TERYT (TERC)
 • 0970543 SIMC
Herb miasta Czerniejewo
Czerniejewo herb

Czerniejewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-250Poczta Czerniejewo

Czerniejewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czerniejewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gnieźnie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 4
62-200 Gniezno
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
(61) 429-13-10
(61) 429-13-49
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

Czerniejewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Czerniejewo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 654, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czerniejewa zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,8% mieszkańców Czerniejewa jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Czerniejewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,39 na 1000 mieszkańców Czerniejewa. W 2021 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 383 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 20,9% zgonów w Czerniejewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Czerniejewie były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czerniejewa przypada 12.04 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czerniejewa -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,9% mieszkańców Czerniejewa jest w wieku produkcyjnym, 20,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czerniejewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 654 Liczba mieszkańców
 • 1 329 Kobiety
 • 1 325 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czerniejewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czerniejewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czerniejewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czerniejewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Czerniejewo
  39,6 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czerniejewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czerniejewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czerniejewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czerniejewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czerniejewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,7%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,0%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Czerniejewo
  8,4%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,6%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czerniejewie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,6
  Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czerniejewie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,4
  woj. wielkopolskie
  -2,8
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czerniejewie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czerniejewie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czerniejewie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czerniejewie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Czerniejewo
  8,7
  Wielkopolskie
  9,6
  Polska
  8,7
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Czerniejewo
  39,3
  Wielkopolskie
  40,8
  Cały kraj
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 383 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 338 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 383 g
  Wielkopolskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 127 Waga 4000g - 4499g
 • 127
 • 436 Waga 3500g - 3999g
 • 436
 • 492 Waga 3000g - 3499g
 • 492
 • 174 Waga 2500g - 2999g
 • 174
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 23 Waga 1500g - 1999g
 • 23
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,40
  Wielkopolskie
  1,45
  Polska
  1,32
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Czerniejewo
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Kraj
  0,64
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Czerniejewo
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,78
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Czerniejewie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Czerniejewo
  12,0
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Polska
  13,6
 • 140,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  140,0
  Wielkopolskie
  128,6
  Kraj
  156,7
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,3
  Wielkopolskie
  3,8
  Kraj
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  woj. wielkopolskie
  3,3
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gnieźnieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Czerniejewo
  20,9%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,4%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,0%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 324 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Polska
  74,4
 • 277,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  277,9
  Wielkopolskie
  261,2
  Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Cała Polska
  246,5
 • 270,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 284,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 257,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  270,9
  Wielkopolskie
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 46,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  46,9
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Cała Polska
  70,6
 • 37,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Czerniejewo
  37,1
  Wielkopolskie
  35,6
  Polska
  32,6
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Czerniejewo
  9,6
  Województwo
  6,8
  Kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Czerniejewo
  0,8%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czerniejewie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czerniejewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerniejewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Czerniejewie oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czerniejewie to 925 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czerniejewie to 4,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Czerniejewie to 115,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,30% mieszkań posiada łazienkę, 74,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 14,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gnieźnieńskiego.

  Powiat gnieźnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 925 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 346,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  346,30
  woj. wielkopolskie
  363,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Czerniejewo
  78,20 m2
  woj. wielkopolskie
  81,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,10 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,93
  Województwo
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,89
  Wielkopolskie
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Wielkopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Czerniejewo
  5,28
  Wielkopolskie
  7,77
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 68 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,86
  Wielkopolskie
  3,97
  Cała Polska
  3,90
 • 25,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  25,62
  Województwo
  30,80
  Cała Polska
  24,07
 • 1 618 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 115,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Czerniejewo
  115,6 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,61 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Czerniejewo
  0,61 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Czerniejewo
  99,35%
  Województwo
  98,60%
  Polska
  96,97%
 • 96,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,22%
  Województwo
  96,32%
  Polska
  94,01%
 • 93,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,30%
  Województwo
  94,21%
  Kraj
  91,78%
 • 74,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  74,70%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Cały kraj
  83,08%
 • 14,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  14,16%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Czerniejewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Czerniejewie na 1000 mieszkańców pracuje 158osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czerniejewie wynosiło w 2021 roku 3,8% (5,4% wśród kobiet i 2,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerniejewie wynosiło 5 162,09 PLN, co odpowiada 86.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czerniejewa 367 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 239 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -128.

  19,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Czerniejewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,5% w przemyśle i budownictwie, a 21,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 158 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Czerniejewo
  158,0
  Wielkopolskie
  291,0
  Cała Polska
  257,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,4% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Miasto
  3,8%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czerniejewie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czerniejewie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czerniejewie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 162 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 162 PLN
  Województwo
  5 379 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czerniejewie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 367 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 239 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -128 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,6% Pozostałe
 • 39,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czerniejewie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 419 Pracujący ogółem
 • 268 Kobiety
 • 151 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czerniejewie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czerniejewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czerniejewo
  66,8
  Województwo
  68,5
  Polska
  69,0
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,3
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 93,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czerniejewo
  93,6
  Województwo
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czerniejewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Czerniejewie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 292 podmioty gospodarki narodowej, z czego 204 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (35) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (13) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czerniejewie najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (285) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,1% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,4% (83) podmiotów, a 66,4% (194) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czerniejewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 292 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83 Przemysł i budownictwo
 • 194 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w Czerniejewie w 2021 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Czerniejewie w 2021 roku
 • 204 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 285 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 285
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 292 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 292
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 204 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 61 Budownictwo
 • 61
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerniejewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Czerniejewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,78 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czerniejewie wynosi 73,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czerniejewa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,08 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,62 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,12 (70%), drogowe - 1,47 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czerniejewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 47
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 17,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,78
  Wielkopolskie
  19,32
  Cała Polska
  21,51
 • 9,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Czerniejewo
  9,62
  Wielkopolskie
  12,48
  Cała Polska
  12,82
 • 6,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,12
  Województwo
  4,46
  Cały kraj
  5,89
 • 1,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Czerniejewo
  1,47
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Kraj
  1,85
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,41
  Wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 10,08 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,08
  woj. wielkopolskie
  9,48
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Czerniejewo
  73%
  Wielkopolskie
  73%
  Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Czerniejewo
  70%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Czerniejewo
  70%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  94%
  Cała Polska
  89%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  64%
  woj. wielkopolskie
  55%
  Cały kraj
  53%

Czerniejewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Czerniejewa wyniosła w 2021 roku 42,0 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Czerniejewa - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,0 mln złotych, czyli 9,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czerniejewa wyniosła w 2021 roku 43,9 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.6%). W budżecie Czerniejewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 861 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,7 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,6%.
 • Wydatki budżetu w Czerniejewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,8 mln

  3,4 tys(100%)

  22,1 mln

  3,0 tys(100%)

  27,4 mln

  3,8 tys(100%)

  37,7 mln

  5,1 tys(100%)

  37,9 mln

  5,2 tys(100%)

  39,3 mln

  5,3 tys(100%)

  40,3 mln

  5,4 tys(100%)

  42,0 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,9 mln

  3,0 tys(31.7%)

  8,5 mln

  3,3 tys(38.5%)

  9,1 mln

  3,5 tys(33.3%)

  9,8 mln

  3,8 tys(26.1%)

  10,4 mln

  3,9 tys(27.4%)

  10,5 mln

  3,9 tys(26.6%)

  10,9 mln

  4,1 tys(27.1%)

  11,9 mln

  4,5 tys(28.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  859(9.1%)

  2,2 mln

  838(9.9%)

  2,2 mln

  853(8.2%)

  2,3 mln

  888(6.2%)

  2,7 mln

  1,0 tys(7.1%)

  3,4 mln

  1,3 tys(8.6%)

  3,4 mln

  1,3 tys(8.4%)

  4,1 mln

  1,5 tys(9.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,2 tys(12.6%)

  3,2 mln

  1,2 tys(14.5%)

  3,3 mln

  1,3 tys(12.1%)

  3,6 mln

  1,4 tys(9.6%)

  3,8 mln

  1,4 tys(10%)

  3,5 mln

  1,3 tys(9%)

  3,9 mln

  1,5 tys(9.7%)

  3,5 mln

  1,3 tys(8.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  566(6%)

  549,1 tys

  210(2.5%)

  839,8 tys

  318(3.1%)

  1,8 mln

  703(4.9%)

  4,1 mln

  1,5 tys(10.8%)

  1,1 mln

  393(2.7%)

  1,6 mln

  613(4.1%)

  2,8 mln

  1,1 tys(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  1,4 tys(14.6%)

  4,1 mln

  1,6 tys(18.4%)

  8,7 mln

  3,3 tys(31.6%)

  3,9 mln

  1,5 tys(10.4%)

  1,9 mln

  730(5.1%)

  1,5 mln

  575(3.9%)

  1,6 mln

  607(4%)

  1,7 mln

  634(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  746,9 tys

  283(3%)

  1,2 mln

  453(5.4%)

  909,5 tys

  345(3.3%)

  1,0 mln

  385(2.7%)

  1,0 mln

  383(2.7%)

  1,3 mln

  501(3.4%)

  1,2 mln

  456(3%)

  1,2 mln

  450(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  469,9 tys

  178(1.9%)

  509,5 tys

  195(2.3%)

  546,0 tys

  207(2%)

  537,6 tys

  205(1.4%)

  519,5 tys

  195(1.4%)

  629,7 tys

  234(1.6%)

  670,0 tys

  251(1.7%)

  872,1 tys

  329(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  358,7 tys

  136(1.4%)

  411,7 tys

  157(1.9%)

  456,6 tys

  173(1.7%)

  377,3 tys

  144(1%)

  596,5 tys

  224(1.6%)

  413,2 tys

  154(1.1%)

  433,0 tys

  162(1.1%)

  852,7 tys

  321(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  657,4 tys

  249(2.7%)

  714,9 tys

  273(3.2%)

  618,3 tys

  234(2.3%)

  608,4 tys

  232(1.6%)

  531,3 tys

  200(1.4%)

  570,5 tys

  212(1.5%)

  559,1 tys

  209(1.4%)

  650,2 tys

  245(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  118,0 tys

  44,8(0.5%)

  156,3 tys

  59,8(0.7%)

  138,5 tys

  52,5(0.5%)

  4,6 mln

  1,8 tys(12.2%)

  2,3 mln

  855(6%)

  3,8 mln

  1,4 tys(9.8%)

  463,7 tys

  174(1.2%)

  491,8 tys

  185(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  100,1 tys

  38,0(0.4%)

  129,5 tys

  49,5(0.6%)

  222,3 tys

  84,3(0.8%)

  137,9 tys

  52,6(0.4%)

  118,4 tys

  44,5(0.3%)

  930,3 tys

  346(2.4%)

  166,1 tys

  62,2(0.4%)

  205,4 tys

  77,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  97,6 tys

  37,0(0.4%)

  58,7 tys

  22,5(0.3%)

  68,6 tys

  26,0(0.3%)

  85,4 tys

  32,6(0.2%)

  140,6 tys

  52,8(0.4%)

  93,2 tys

  34,6(0.2%)

  60,8 tys

  22,8(0.2%)

  130,0 tys

  49,0(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  268,4 tys

  102(1.1%)

  211,7 tys

  80,9(1%)

  175,0 tys

  66,4(0.6%)

  158,3 tys

  60,4(0.4%)

  212,5 tys

  79,8(0.6%)

  231,7 tys

  86,1(0.6%)

  131,1 tys

  49,1(0.3%)

  61,5 tys

  23,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,5 mln

  1,3 tys(13.9%)

  26,2 tys

  10,0(0.1%)

  12,8 tys

  4,9(0%)

  36,9 tys

  14,1(0.1%)

  21,6 tys

  8,1(0.1%)

  19,9 tys

  7,4(0.1%)

  10,0 tys

  3,7(0%)

  60,0 tys

  22,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,0 tys

  17,1(0.2%)

  57,0 tys

  21,8(0.3%)

  6,2 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  55,6 tys

  20,9(0.1%)

  54,6 tys

  20,3(0.1%)

  50,0 tys

  18,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  118,1 tys

  44,8(0.5%)

  113,8 tys

  43,5(0.5%)

  66,6 tys

  25,2(0.2%)

  38,6 tys

  14,7(0.1%)

  18,0 tys

  6,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czerniejewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,4 mln

  3,3 tys(100%)

  24,4 mln

  3,3 tys(100%)

  29,4 mln

  4,0 tys(100%)

  35,8 mln

  4,9 tys(100%)

  35,4 mln

  4,8 tys(100%)

  41,7 mln

  5,7 tys(100%)

  43,0 mln

  5,8 tys(100%)

  43,9 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,8 mln

  3,3 tys(36.1%)

  9,1 mln

  3,5 tys(37.4%)

  9,1 mln

  3,5 tys(31.1%)

  9,1 mln

  3,5 tys(25.5%)

  9,2 mln

  3,5 tys(26.1%)

  9,7 mln

  3,6 tys(23.3%)

  11,3 mln

  4,2 tys(26.3%)

  11,8 mln

  4,5 tys(26.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,0 mln

  3,0 tys(32.8%)

  8,0 mln

  3,0 tys(32.7%)

  8,9 mln

  3,4 tys(30.2%)

  10,3 mln

  3,9 tys(28.8%)

  9,7 mln

  3,7 tys(27.5%)

  11,1 mln

  4,1 tys(26.5%)

  10,6 mln

  4,0 tys(24.7%)

  11,7 mln

  4,4 tys(26.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  361,9 tys

  137(1.5%)

  789,1 tys

  302(3.2%)

  1,0 mln

  387(3.5%)

  1,1 mln

  408(3%)

  1,0 mln

  378(2.8%)

  1,6 mln

  605(3.9%)

  1,7 mln

  642(4%)

  2,0 mln

  761(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  550,3 tys

  209(2.3%)

  1,8 mln

  684(7.3%)

  1,4 mln

  531(4.8%)

  1,0 mln

  389(2.8%)

  1,2 mln

  465(3.5%)

  1,4 mln

  536(3.5%)

  1,8 mln

  684(4.2%)

  1,7 mln

  632(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  704,2 tys

  267(2.9%)

  735,3 tys

  281(3%)

  768,1 tys

  291(2.6%)

  1,2 mln

  461(3.4%)

  1,0 mln

  387(2.9%)

  1,7 mln

  628(4.1%)

  1,1 mln

  399(2.5%)

  1,5 mln

  550(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,7(0%)

  4,4 tys

  1,7(0%)

  749,2 tys

  286(2.1%)

  38,7 tys

  14,5(0.1%)

  1,1 mln

  416(2.7%)

  453,2 tys

  170(1.1%)

  811,6 tys

  306(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  554,1 tys

  210(2.3%)

  507,4 tys

  194(2.1%)

  476,0 tys

  181(1.6%)

  535,4 tys

  204(1.5%)

  489,6 tys

  184(1.4%)

  595,9 tys

  221(1.4%)

  618,7 tys

  232(1.4%)

  612,2 tys

  231(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  536,7 tys

  202(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  1,1 tys(11.5%)

  3,0 mln

  1,1 tys(12.1%)

  7,5 mln

  2,8 tys(25.4%)

  2,9 mln

  1,1 tys(8.2%)

  639,0 tys

  240(1.8%)

  492,6 tys

  183(1.2%)

  511,8 tys

  192(1.2%)

  398,6 tys

  150(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  151,9 tys

  57,6(0.6%)

  169,7 tys

  64,9(0.7%)

  135,1 tys

  51,2(0.5%)

  293,1 tys

  112(0.8%)

  187,2 tys

  70,3(0.5%)

  161,8 tys

  60,1(0.4%)

  836,1 tys

  313(1.9%)

  122,4 tys

  46,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,3 tys

  14,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  920(6.9%)

  2,1 mln

  778(5%)

  79,7 tys

  29,8(0.2%)

  67,1 tys

  25,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  56,7 tys

  21,5(0.2%)

  22,1 tys

  8,4(0.1%)

  33,1 tys

  12,6(0.1%)

  38,3 tys

  14,6(0.1%)

  37,6 tys

  14,1(0.1%)

  24,7 tys

  9,2(0.1%)

  32,0 tys

  12,0(0.1%)

  33,3 tys

  12,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  893,5 tys

  339(3.7%)

  88,5 tys

  33,8(0.4%)

  76,8 tys

  29,1(0.3%)

  89,3 tys

  34,1(0.2%)

  58,1 tys

  21,8(0.2%)

  50,8 tys

  18,9(0.1%)

  33,7 tys

  12,6(0.1%)

  32,9 tys

  12,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,0 tys

  17,1(0.2%)

  57,0 tys

  21,8(0.2%)

  6,2 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  55,6 tys

  20,9(0.2%)

  54,6 tys

  20,3(0.1%)

  50,0 tys

  18,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  540(5.8%)

  187,5 tys

  71,7(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  38,2(0.3%)

  10,1 tys

  3,8(0%)

  460,0 tys

  171(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czerniejewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 655 mieszkańców Czerniejewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 318 kobiet oraz 337 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Czerniejewa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Czerniejewa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czerniejewie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,8%) oraz wyższe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w Czerniejewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 188 dzieci (93 dziewczynki oraz 95 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czerniejewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 92 dzieci (47 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  17,9% mieszkańców Czerniejewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 478 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 375 uczniów (174 kobiety oraz 201 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czerniejewie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 233 uczniów (108 kobiet oraz 125 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 30,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,3% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,3% mieszkańców Czerniejewa w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,6%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Czerniejewo
  33,8%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,4%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,5%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,7%
  Województwo
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,2%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Czerniejewo
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1478 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Czerniejewo
  1 478,0
  Województwo
  910,0
  Kraj
  896,0
 • 0,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,50
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 165 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czerniejewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 188 Dzieci
 • 93 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 95 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 44 3 lata
 • 44
 • 52 4 lata
 • 52
 • 37 5 lata
 • 37
 • 54 6 lat
 • 54
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 26 4 lata
 • 26
 • 20 5 lata
 • 20
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 26 4 lata
 • 26
 • 17 5 lata
 • 17
 • 26 6 lat
 • 26
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czerniejewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerniejewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole "Wróbelek Elemelek"
  Publiczne
  Czerniejewo
  62-250 Czerniejewo
  51188
 • Szkoły podstawowe w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czerniejewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 375 Uczniowie
 • 174 Kobiety
  (uczniowie)
 • 201 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,8
  Województwo
  17,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 26,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czerniejewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerniejewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Czerniejewie (im.Onufrego Kopczyńskiego)
  Publiczna
  61 429-13-40
  61 429-13-40
  ul. SZKOLNA 3
  62-250 Czerniejewo
  13273-
 • Edukacyjne grupy wieku w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czerniejewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czerniejewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czerniejewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerniejewo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czerniejewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czerniejewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Według danych z 2021 w Czerniejewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 376 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 561 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czerniejewie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 70 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 68, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czerniejewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czerniejewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czerniejewa znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czerniejewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół - pałac z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 1937/A z 1984-01-19; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Pałac z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Oficyna mieszkalna z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Oficyna mieszkalna z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Wozownia z 1779 - 1780dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Stajnia z 1779 - 1780dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Brama z XVIII w.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Brama z XVIII w.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Most z XVIII w.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Park z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Kościół z poł. XVI w.dnia 1968-11-25, wykaz dokumentów: 374/A z 1968-11-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1834 r. (ul. Plac Wiosny Ludów 18)dnia 1968-11-25, wykaz dokumentów: 375/A z 1968-11-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1834 r. (ul. Plac Wiosny Ludów 7)dnia 1970-03-06, wykaz dokumentów: 972/A z 1970-03-06
  • Bażantarnia z pocz. XIX w.dnia 1984-01-19, wykaz dokumentów: 1937/A z 1984-01-19
  • Miasto z XV - XIXdnia 2008-03-13, wykaz dokumentów: 591/Wlkp/A z 2008-03-13
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 2013-01-02, wykaz dokumentów: 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
 • Formy ochrony przyrody w Czerniejewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czerniejewa znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czerniejewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bielawy - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1954-12-04, Powierzchnia: 20.01 ha
  • Modrzew Polski w Noskowie - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1954-12-04, Powierzchnia: 1.0 ha
  • Wiązy w Nowym Lesie - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1954-12-04, Powierzchnia: 6.78 ha
  • Grądy w Czerniejewie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1212.87 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: rośnie przy osadzie nadleśnictwa w L-ctwie Linery w oddz. 62
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: rośnie w parku przy osadzie nadleśnictwa w L-ctwie Linery w oddz. 62
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: rośnie w parku przy osadzie nadleśnictwa w L-ctwie Linery w oddz. 62
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 6 drzew - dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rosną w Nadl. Czerniejewo
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rośnie w Nadl. Czerniejewo oddz. 129 a przy drodze leśnej w odl. 1 5 km od osady l-ctwa Głożyna
  • Pomnik przyrodyOpis: obcięte gałęzie pnia, Data ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rośnie w Nadl. Czerniejewo oddz. 27d w drzewostanie sosnowym po prawej stronie szosy w kierunku Nekli
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: rośnie na terenie parku przypałacowego w jego zachodniej części

Czerniejewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 11 wypadków drogowych w Czerniejewie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 414,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 75,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Czerniejewie znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gnieźnieńskiego.

  Powiat gnieźnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czerniejewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 10 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czerniejewie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 414,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  414,0
  woj. wielkopolskie
  960,3
  Cały kraj
  1 035,8
 • 75,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  75,3
  Województwo
  97,3
  Cała Polska
  98,5
 • 376,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  376,4
  Województwo
  1 130,3
  Kraj
  1 251,4
 • 18,18 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  18,2
  Wielkopolskie
  10,1
  Cała Polska
  9,5
 • 90,91 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  90,9
  Wielkopolskie
  117,7
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czerniejewie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 482,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Czerniejewo
  1 482,9 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 22,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  22,5 km
  woj. wielkopolskie
  6,7 km
  Polska
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czerniejewo nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • s5droga ekspresowa s5(Morsk - Świecie - Dworzysko - Bydgoszcz - Białe Błota - Mielno - Gniezno - Łubowo - Fałkowo - Wierzyce - Iwno - Kostrzyn - Strumiany - Kleszczewo - Poznań - Śmigiel - Kaczkowo - Bojanowo - Rawicz - Korzeńsko - Żmigródek - Żmigród - Krościna Mała)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czerniejewo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 281Linia kolejowa nr 281: Oleśnica - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Oleśnica - Oleśnica Rataje - Dąbrowa Oleśnicka - Dobroszyce - Grabowno Wielkie - Bukowice Trzebnickie - Krośnice - Wierzchowice - Milicz - Rakoniewice Milickie - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Koźmin Wielkopolski - Obra Stara - Golina - Jarocin - Radlin Wielkopolski - Żerków - Orzechowo - Miłosław - Książno - Chwalibogowo - Września - Marzenin -Czerniejewo - Żydowo - Gębarzewo - Gniezno - Gniezno Winiary - Zdziechowa - Świątniki - Mieleszyn - Gącz - Janowiec Wielkopolski - Dąbrowa Międzylesie - Damasławek - Wapno - Rusiec - Kcynia - Szczepice - Studzienki - Nakło nad Notecią - Kozia Góra Krajeńska - Mrocza - Witosław - Rajgród - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Wysoka Krajeńska - Świdwie Sępoleńskie - Sępólno Krajeńskie - Kamień Krajeński - Obkas - Ogorzeliny - Chojnice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czerniejewie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  pl. 21 Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii "Poznań"

  ul. Bolesława Prusa

  os. Działkowe

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Generała Józefa Lipskiego

  ul. Gnieźnieńska

  ul. Gospodarcza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Kraszewskiego

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Krótka

  pl. Księdza Onufrego Kopczyńskiego

  ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Miechowa

  os. Młynarskie

  os. Nadziei

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  os. Papieża Jana Pawła II

  ul. Pałacowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Poznańska

  Rondo Rakówka

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  pl. Wiosny Ludów

  ul. Wrzesińska

  ul. Wąska

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zaułek