Czerniejewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Czerniejewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czerniejewo to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gnieźnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czerniejewo.
 • 2 691 Liczba mieszkańców
 • 10,2 km² Powierzchnia
 • 261,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 110 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • ok. 1390 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PGN Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Józef Szymanek Burmistrz miasta
Czerniejewo na mapie
Identyfikatory
 • 17.489152.4262 Współrzędne GPS
 • 3003024 TERYT (TERC)
 • 0970543 SIMC
Herb miasta Czerniejewo
Czerniejewo herb

Czerniejewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-250Poczta Czerniejewo

Czerniejewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czerniejewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gnieźnie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 4
62-200 Gniezno
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
(61) 429-13-10
(61) 429-13-49
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

Czerniejewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Czerniejewo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 691, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 5,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czerniejewa zawarli w 2019 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Czerniejewa jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Czerniejewo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 7,13 na 1000 mieszkańców Czerniejewa. W 2019 roku urodziło się 39 dzieci, w tym 43,6% dziewczynek i 56,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,14 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 33,2% zgonów w Czerniejewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,4% zgonów w Czerniejewie były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czerniejewa przypada 7.5 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czerniejewa 4. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,6% mieszkańców Czerniejewa jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czerniejewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 691 Liczba mieszkańców
 • 1 347 Kobiety
 • 1 344 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czerniejewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czerniejewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czerniejewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czerniejewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,1 lat
  Wielkopolskie
  40,7 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 40,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czerniejewo, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czerniejewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,9%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1%Żonaci/Zamężne
 • Czerniejewo
  57,0%
  Wielkopolskie
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Czerniejewo
  8,8%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,0%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czerniejewie w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Czerniejewo
  2,6
  woj. wielkopolskie
  5,0
  Cały kraj
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Miasto
  1,8
  Wielkopolskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czerniejewie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 7,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  7,1
  Wielkopolskie
  0,9
  Cała Polska
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czerniejewie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czerniejewie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czerniejewie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czerniejewie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,6%
  56,4%
 • 14,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,6
  Województwo
  10,7
  Kraj
  9,8
 • 47,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  47,1
  Województwo
  45,1
  Polska
  41,8
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 64 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 64
 • 118 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 118
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 433 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 390 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 473 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 433 g
  woj. wielkopolskie
  3 397 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 179 Waga 4000g - 4499g
 • 179
 • 534 Waga 3500g - 3999g
 • 534
 • 591 Waga 3000g - 3499g
 • 591
 • 197 Waga 2500g - 2999g
 • 197
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,61 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czerniejewo
  1,61
  Wielkopolskie
  1,54
  Polska
  1,42
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Czerniejewo
  0,78
  Wielkopolskie
  0,75
  Cały kraj
  0,69
 • 1,14 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,14
  Wielkopolskie
  1,09
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w Czerniejewie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  7,5
  Wielkopolskie
  9,8
  Polska
  10,7
 • 87,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Czerniejewo
  87,4
  woj. wielkopolskie
  91,4
  Kraj
  109,3
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Czerniejewo
  1,9
  woj. wielkopolskie
  3,2
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Czerniejewo
  3,0
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gnieźnieńskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  33,2%
  woj. wielkopolskie
  35,9%
  Polska
  40,5%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  28,4%
  Województwo
  28,4%
  Cała Polska
  26,4%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Czerniejewo
  8,0%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  6,7%
 • 8,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,1
  Cały kraj
  9,8
 • 64,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,7
  Cały kraj
  72,2
 • 289,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Czerniejewo
  289,7
  Wielkopolskie
  285,7
  Kraj
  284,5
 • 271,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  271,3
  Polska
  263,9
 • 339,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 375,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 302,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czerniejewo
  339,3
  Wielkopolskie
  361,3
  Kraj
  437,2
 • 61,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czerniejewo
  61,2
  Województwo
  62,1
  Kraj
  71,0
 • 39,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Czerniejewo
  39,1
  Województwo
  39,4
  Cała Polska
  34,8
 • 14,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  14,8
  Wielkopolskie
  8,9
  Cała Polska
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,5%
  woj. wielkopolskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Saldo migracji
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czerniejewie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czerniejewo, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerniejewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Czerniejewie oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czerniejewie to 893 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 335 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czerniejewie to 5,27 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Czerniejewie to 123,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,33% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,06% mieszkań posiada łazienkę, 73,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 11,53% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 893 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 335,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Czerniejewo
  335,30
  Wielkopolskie
  352,20
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 76,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Czerniejewo
  76,90 m2
  Województwo
  81,50 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Czerniejewo
  25,80 m2
  woj. wielkopolskie
  28,70 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,90
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Czerniejewo
  2,98
  woj. wielkopolskie
  2,84
  Cały kraj
  2,63
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,77
  Wielkopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 5,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  5,57
  Województwo
  6,33
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 79 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  5,27
  Wielkopolskie
  4,02
  Kraj
  3,78
 • 29,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  29,36
  Wielkopolskie
  25,47
  Cała Polska
  20,42
 • 1 854 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 123,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Czerniejewo
  123,6 m2
  Wielkopolskie
  91,1 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,69 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,69 m2
  Wielkopolskie
  0,58 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 99,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,33%
  Województwo
  98,55%
  Cała Polska
  96,88%
 • 96,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Czerniejewo
  96,08%
  Województwo
  96,19%
  Cały kraj
  93,83%
 • 93,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Czerniejewo
  93,06%
  Województwo
  94,01%
  Polska
  91,54%
 • 73,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Czerniejewo
  73,68%
  Województwo
  83,87%
  Polska
  82,60%
 • 11,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  11,53%
  Województwo
  52,22%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Czerniejewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Czerniejewie na 1000 mieszkańców pracuje 141osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 67,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 32,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Czerniejewie wynosiło w 2019 roku 2,7% (3,5% wśród kobiet i 2,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerniejewie wynosiło 4 015,45 PLN, co odpowiada 83.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czerniejewa 367 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 239 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -128.

  19,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Czerniejewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,8% w przemyśle i budownictwie, a 20,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  141,0
  Województwo
  281,0
  Kraj
  251,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,9% Kobiety
 • 2,9% Mężczyźni
 • Miasto
  2,7%
  woj. wielkopolskie
  2,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czerniejewie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czerniejewie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czerniejewie w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 015 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 015 PLN
  Wielkopolskie
  4 383 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czerniejewie w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 367 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 239 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -128 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,65 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,8% Pozostałe
 • 39,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czerniejewie w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 376 Pracujący ogółem
 • 254 Kobiety
 • 122 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Czerniejewie w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czerniejewo, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czerniejewo
  65,1
  Wielkopolskie
  66,3
  Cała Polska
  66,7
 • 31,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  31,2
  Wielkopolskie
  34,0
  Polska
  36,5
 • 91,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  91,9
  Województwo
  105,3
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czerniejewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Czerniejewie w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 271 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 185 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (35) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (13) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czerniejewie najwięcej (11) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (262) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,5% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,4% (77) podmiotów, a 66,1% (179) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czerniejewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 271 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 77 Przemysł i budownictwo
 • 179 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Czerniejewie w 2019 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Czerniejewie w 2019 roku
 • 185 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 262 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 262
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 271 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 271
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 185 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerniejewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Czerniejewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czerniejewie wynosi 71,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czerniejewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,53 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 6,05 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,24 (59%), drogowe - 1,72 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czerniejewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 14,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Czerniejewo
  14,19
  Województwo
  18,08
  Polska
  20,75
 • 8,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,53
  woj. wielkopolskie
  11,18
  Polska
  13,21
 • 3,24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Czerniejewo
  3,24
  Województwo
  4,49
  Cała Polska
  4,88
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,72
  Wielkopolskie
  1,71
  Cała Polska
  1,86
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Czerniejewo
  0,35
  Wielkopolskie
  0,34
  Cała Polska
  0,43
 • 6,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,05
  Województwo
  8,19
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Czerniejewo
  71%
  woj. wielkopolskie
  76%
  Kraj
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  Wielkopolskie
  67%
  Cała Polska
  65%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  59%
  woj. wielkopolskie
  87%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Czerniejewo
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Czerniejewo
  82%
  Województwo
  91%
  Cała Polska
  86%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Czerniejewo
  50%
  Wielkopolskie
  56%
  Polska
  53%

Czerniejewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu Czerniejewa wyniosła w 2018 roku 37,9 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu Czerniejewa - 27.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,2 mln złotych, czyli 21,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czerniejewa wyniosła w 2018 roku 35,4 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.1%) oraz z Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (6.9%). W budżecie Czerniejewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 726 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,7%.
 • Wydatki budżetu w Czerniejewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,3 mln

  2,8 tys(100%)

  23,3 mln

  3,2 tys(100%)

  23,9 mln

  3,3 tys(100%)

  24,8 mln

  3,4 tys(100%)

  22,1 mln

  3,0 tys(100%)

  27,4 mln

  3,8 tys(100%)

  37,7 mln

  5,1 tys(100%)

  37,9 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,1 mln

  2,7 tys(34.9%)

  7,7 mln

  2,9 tys(33.3%)

  8,0 mln

  3,0 tys(33.3%)

  7,9 mln

  3,0 tys(31.7%)

  8,5 mln

  3,3 tys(38.5%)

  9,1 mln

  3,5 tys(33.3%)

  9,8 mln

  3,8 tys(26.1%)

  10,4 mln

  3,9 tys(27.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  724(9.5%)

  2,2 mln

  817(9.3%)

  703,2 tys

  266(2.9%)

  1,5 mln

  566(6%)

  549,1 tys

  210(2.5%)

  839,8 tys

  318(3.1%)

  1,8 mln

  703(4.9%)

  4,1 mln

  1,5 tys(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  963(12.6%)

  3,0 mln

  1,1 tys(13%)

  3,1 mln

  1,2 tys(12.8%)

  3,1 mln

  1,2 tys(12.6%)

  3,2 mln

  1,2 tys(14.5%)

  3,3 mln

  1,3 tys(12.1%)

  3,6 mln

  1,4 tys(9.6%)

  3,8 mln

  1,4 tys(10%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  1,1 tys(14.7%)

  2,3 mln

  846(9.7%)

  2,5 mln

  952(10.5%)

  2,3 mln

  859(9.1%)

  2,2 mln

  838(9.9%)

  2,2 mln

  853(8.2%)

  2,3 mln

  888(6.2%)

  2,7 mln

  1,0 tys(7.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,2 tys

  22,3(0.3%)

  1,3 mln

  489(5.6%)

  93,0 tys

  35,2(0.4%)

  118,0 tys

  44,8(0.5%)

  156,3 tys

  59,8(0.7%)

  138,5 tys

  52,5(0.5%)

  4,6 mln

  1,8 tys(12.2%)

  2,3 mln

  855(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  1,1 tys(14.2%)

  3,1 mln

  1,2 tys(13.2%)

  3,4 mln

  1,3 tys(14.1%)

  3,6 mln

  1,4 tys(14.6%)

  4,1 mln

  1,6 tys(18.4%)

  8,7 mln

  3,3 tys(31.6%)

  3,9 mln

  1,5 tys(10.4%)

  1,9 mln

  730(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  601,3 tys

  227(3%)

  967,5 tys

  363(4.2%)

  916,7 tys

  347(3.8%)

  746,9 tys

  283(3%)

  1,2 mln

  453(5.4%)

  909,5 tys

  345(3.3%)

  1,0 mln

  385(2.7%)

  1,0 mln

  383(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  428,5 tys

  161(2.1%)

  415,1 tys

  156(1.8%)

  514,9 tys

  195(2.2%)

  358,7 tys

  136(1.4%)

  411,7 tys

  157(1.9%)

  456,6 tys

  173(1.7%)

  377,3 tys

  144(1%)

  596,5 tys

  224(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  572,8 tys

  216(2.8%)

  1,1 mln

  409(4.7%)

  2,4 mln

  891(9.9%)

  657,4 tys

  249(2.7%)

  714,9 tys

  273(3.2%)

  618,3 tys

  234(2.3%)

  608,4 tys

  232(1.6%)

  531,3 tys

  200(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  495,9 tys

  187(2.4%)

  512,2 tys

  192(2.2%)

  1,2 mln

  441(4.9%)

  469,9 tys

  178(1.9%)

  509,5 tys

  195(2.3%)

  546,0 tys

  207(2%)

  537,6 tys

  205(1.4%)

  519,5 tys

  195(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  349,3 tys

  132(1.7%)

  346,7 tys

  130(1.5%)

  278,3 tys

  105(1.2%)

  268,4 tys

  102(1.1%)

  211,7 tys

  80,9(1%)

  175,0 tys

  66,4(0.6%)

  158,3 tys

  60,4(0.4%)

  212,5 tys

  79,8(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  102,1 tys

  38,5(0.5%)

  121,1 tys

  45,5(0.5%)

  112,4 tys

  42,5(0.5%)

  97,6 tys

  37,0(0.4%)

  58,7 tys

  22,5(0.3%)

  68,6 tys

  26,0(0.3%)

  85,4 tys

  32,6(0.2%)

  140,6 tys

  52,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  94,2 tys

  35,5(0.5%)

  82,7 tys

  31,1(0.4%)

  85,8 tys

  32,5(0.4%)

  100,1 tys

  38,0(0.4%)

  129,5 tys

  49,5(0.6%)

  222,3 tys

  84,3(0.8%)

  137,9 tys

  52,6(0.4%)

  118,4 tys

  44,5(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,4 tys

  5,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  45,0 tys

  17,1(0.2%)

  57,0 tys

  21,8(0.3%)

  6,2 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  55,6 tys

  20,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  57,5 tys

  21,7(0.3%)

  69,0 tys

  25,9(0.3%)

  665,5 tys

  252(2.8%)

  3,5 mln

  1,3 tys(13.9%)

  26,2 tys

  10,0(0.1%)

  12,8 tys

  4,9(0%)

  36,9 tys

  14,1(0.1%)

  21,6 tys

  8,1(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  74,6 tys

  28,1(0.4%)

  93,3 tys

  35,0(0.4%)

  67,8 tys

  25,6(0.3%)

  118,1 tys

  44,8(0.5%)

  113,8 tys

  43,5(0.5%)

  66,6 tys

  25,2(0.2%)

  38,6 tys

  14,7(0.1%)

  18,0 tys

  6,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  10,2 tys

  3,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czerniejewie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czerniejewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czerniejewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,7 mln

  2,9 tys(100%)

  24,0 mln

  3,3 tys(100%)

  22,2 mln

  3,0 tys(100%)

  24,4 mln

  3,3 tys(100%)

  24,4 mln

  3,3 tys(100%)

  29,4 mln

  4,0 tys(100%)

  35,8 mln

  4,9 tys(100%)

  35,4 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,3 mln

  2,0 tys(25.6%)

  6,0 mln

  2,2 tys(24.9%)

  6,7 mln

  2,5 tys(30.4%)

  8,0 mln

  3,0 tys(32.8%)

  8,0 mln

  3,0 tys(32.7%)

  8,9 mln

  3,4 tys(30.2%)

  10,3 mln

  3,9 tys(28.8%)

  9,7 mln

  3,7 tys(27.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 mln

  3,0 tys(38.8%)

  8,3 mln

  3,1 tys(34.6%)

  9,2 mln

  3,5 tys(41.5%)

  8,8 mln

  3,3 tys(36.1%)

  9,1 mln

  3,5 tys(37.4%)

  9,1 mln

  3,5 tys(31.1%)

  9,1 mln

  3,5 tys(25.5%)

  9,2 mln

  3,5 tys(26.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  844,5 tys

  317(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  14,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  920(6.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  649,7 tys

  245(3.1%)

  474,5 tys

  178(2%)

  472,8 tys

  179(2.1%)

  550,3 tys

  209(2.3%)

  1,8 mln

  684(7.3%)

  1,4 mln

  531(4.8%)

  1,0 mln

  389(2.8%)

  1,2 mln

  465(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  332,1 tys

  125(1.6%)

  378,1 tys

  142(1.6%)

  479,1 tys

  181(2.2%)

  704,2 tys

  267(2.9%)

  735,3 tys

  281(3%)

  768,1 tys

  291(2.6%)

  1,2 mln

  461(3.4%)

  1,0 mln

  387(2.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  430(5.5%)

  4,2 mln

  1,6 tys(17.4%)

  783,6 tys

  297(3.5%)

  361,9 tys

  137(1.5%)

  789,1 tys

  302(3.2%)

  1,0 mln

  387(3.5%)

  1,1 mln

  408(3%)

  1,0 mln

  378(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  928(11.9%)

  2,5 mln

  956(10.6%)

  2,7 mln

  1,0 tys(12%)

  2,8 mln

  1,1 tys(11.5%)

  3,0 mln

  1,1 tys(12.1%)

  7,5 mln

  2,8 tys(25.4%)

  2,9 mln

  1,1 tys(8.2%)

  639,0 tys

  240(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  426,2 tys

  161(2.1%)

  485,0 tys

  182(2%)

  722,1 tys

  273(3.3%)

  554,1 tys

  210(2.3%)

  507,4 tys

  194(2.1%)

  476,0 tys

  181(1.6%)

  535,4 tys

  204(1.5%)

  489,6 tys

  184(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  600(7.7%)

  84,8 tys

  31,8(0.4%)

  464,2 tys

  176(2.1%)

  151,9 tys

  57,6(0.6%)

  169,7 tys

  64,9(0.7%)

  135,1 tys

  51,2(0.5%)

  293,1 tys

  112(0.8%)

  187,2 tys

  70,3(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  80,9 tys

  30,5(0.4%)

  390,1 tys

  147(1.6%)

  435,6 tys

  165(2%)

  893,5 tys

  339(3.7%)

  88,5 tys

  33,8(0.4%)

  76,8 tys

  29,1(0.3%)

  89,3 tys

  34,1(0.2%)

  58,1 tys

  21,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,4 tys

  5,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  45,0 tys

  17,1(0.2%)

  57,0 tys

  21,8(0.2%)

  6,2 tys

  2,4(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  55,6 tys

  20,9(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  450,6 tys

  170(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  26,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,7(0%)

  4,4 tys

  1,7(0%)

  749,2 tys

  286(2.1%)

  38,7 tys

  14,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  91,6 tys

  34,5(0.4%)

  80,0 tys

  30,1(0.3%)

  46,5 tys

  17,6(0.2%)

  56,7 tys

  21,5(0.2%)

  22,1 tys

  8,4(0.1%)

  33,1 tys

  12,6(0.1%)

  38,3 tys

  14,6(0.1%)

  37,6 tys

  14,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  38,2(0.3%)

  10,1 tys

  3,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  19,3 tys

  7,3(0.1%)

  27,6 tys

  10,4(0.1%)

  20,9 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  99,2 tys

  37,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  222,5 tys

  83,6(0.9%)

  53,7 tys

  20,3(0.2%)

  1,4 mln

  540(5.8%)

  187,5 tys

  71,7(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czerniejewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 654 mieszkańców Czerniejewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 318 kobiet oraz 336 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,1% mieszkańców Czerniejewa, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 18,1% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Czerniejewa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czerniejewie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,5%) oraz podstawowe ukończone (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,1%) oraz średnie zawodowe (17,1%).

  W roku 2018 w Czerniejewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 154 dzieci (74 dziewczynki oraz 80 chłopców). Dostępnych było 165 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czerniejewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 92 dzieci (47 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  16,2% mieszkańców Czerniejewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 220 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 372 uczniów (168 kobiet oraz 204 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czerniejewie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 233 uczniów (108 kobiet oraz 125 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 31,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 153,72.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (18,6% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Czerniejewa w wieku potencjalnej nauki (22,3% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,6%
  woj. wielkopolskie
  16,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,9%
  Województwo
  31,7%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  woj. wielkopolskie
  2,3%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,4%
  woj. wielkopolskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Czerniejewo
  16,2%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Kraj
  18,1%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  31,1%
  Województwo
  26,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 23,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,1%
  Województwo
  18,3%
  Kraj
  19,3%
 • 21,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  1,1%
  Kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1220 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 220,0
  Województwo
  897,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,50
  Województwo
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 165 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Czerniejewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 154 Dzieci
 • 74 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 80 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 30 4 lata
 • 30
 • 39 5 lata
 • 39
 • 53 6 lat
 • 53
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 13 4 lata
 • 13
 • 19 5 lata
 • 19
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 17 4 lata
 • 17
 • 20 5 lata
 • 20
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 19,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czerniejewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerniejewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole "Wróbelek Elemelek"
  Publiczne
  Czerniejewo
  62-250 Czerniejewo
  51188
 • Szkoły podstawowe w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czerniejewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 372 Uczniowie
 • 168 Kobiety
  (uczniowie)
 • 204 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,2%
  54,8%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci 2016
 • 16 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Czerniejewo
  21,9
  Województwo
  17,8
  Kraj
  17,3
 •  
 • 45,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 372 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 372 angielski
 • 272 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 272 niemiecki
 •  
 • 153,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Czerniejewo
  153,72
  Województwo
  97,51
  Kraj
  95,46
 • 152,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  152,48
  Województwo
  95,84
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czerniejewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czerniejewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czerniejewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerniejewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Czerniejewie (im.Onufrego Kopczyńskiego)
  Publiczna
  61 429-13-40
  61 429-13-40
  ul. SZKOLNA 3
  62-250 Czerniejewo
  13273-
 • Edukacyjne grupy wieku w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czerniejewo, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czerniejewo, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czerniejewo, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerniejewo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czerniejewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czerniejewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czerniejewie
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Według danych z 2019 w Czerniejewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 216 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 561 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czerniejewie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 70 członków. Zarejestrowano 70 ćwiczących (mężczyźni: 68, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czerniejewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czerniejewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czerniejewa znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czerniejewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół - pałac z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 1937/A z 1984-01-19; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Pałac z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Oficyna mieszkalna z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Oficyna mieszkalna z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Wozownia z 1779 - 1780dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Stajnia z 1779 - 1780dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Brama z XVIII w.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Brama z XVIII w.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Most z XVIII w.dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Park z 1771 - 1775dnia 1964-02-21, wykaz dokumentów: 3/A z 1964-02-21; 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
  • Kościół z poł. XVI w.dnia 1968-11-25, wykaz dokumentów: 374/A z 1968-11-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1834 r. (ul. Plac Wiosny Ludów 18)dnia 1968-11-25, wykaz dokumentów: 375/A z 1968-11-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1834 r. (ul. Plac Wiosny Ludów 7)dnia 1970-03-06, wykaz dokumentów: 972/A z 1970-03-06
  • Bażantarnia z pocz. XIX w.dnia 1984-01-19, wykaz dokumentów: 1937/A z 1984-01-19
  • Miasto z XV - XIXdnia 2008-03-13, wykaz dokumentów: 591/Wlkp/A z 2008-03-13
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 2013-01-02, wykaz dokumentów: 878/Wlkp/A z 2013-01-02; brak numeru z 2013-01-02
 • Formy ochrony przyrody w Czerniejewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czerniejewa znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czerniejewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bielawy - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1954-12-04, Powierzchnia: 20.01 ha
  • Modrzew Polski w Noskowie - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1954-12-04, Powierzchnia: 1.0 ha
  • Wiązy w Nowym Lesie - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1954-12-04, Powierzchnia: 6.78 ha
  • Grądy w Czerniejewie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1212.87 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: rośnie przy osadzie nadleśnictwa w L-ctwie Linery w oddz. 62
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: rośnie w parku przy osadzie nadleśnictwa w L-ctwie Linery w oddz. 62
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1957-03-28, Opis granicy: rośnie w parku przy osadzie nadleśnictwa w L-ctwie Linery w oddz. 62
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 6 drzew - dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rosną w Nadl. Czerniejewo
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rośnie w Nadl. Czerniejewo oddz. 129 a przy drodze leśnej w odl. 1 5 km od osady l-ctwa Głożyna
  • Pomnik przyrodyOpis: obcięte gałęzie pnia, Data ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rośnie w Nadl. Czerniejewo oddz. 27d w drzewostanie sosnowym po prawej stronie szosy w kierunku Nekli
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: rośnie na terenie parku przypałacowego w jego zachodniej części

Czerniejewo - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w Czerniejewie znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gnieźnieńskiego.

  Powiat gnieźnieński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 6 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czerniejewie w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 527,1 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  527,1 km
  Województwo
  611,7 km
  Polska
  444,7 km
 • 8,0 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  8,0 km
  woj. wielkopolskie
  5,2 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czerniejewo nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • s5droga ekspresowa s5(Morsk - Świecie - Dworzysko - Bydgoszcz - Białe Błota - Mielno - Gniezno - Łubowo - Fałkowo - Wierzyce - Iwno - Kostrzyn - Strumiany - Kleszczewo - Poznań - Śmigiel - Kaczkowo - Bojanowo - Rawicz - Korzeńsko - Żmigródek - Żmigród - Krościna Mała)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czerniejewo przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 281Linia kolejowa nr 281: Oleśnica - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Oleśnica - Oleśnica Rataje - Dąbrowa Oleśnicka - Dobroszyce - Grabowno Wielkie - Bukowice Trzebnickie - Krośnice - Wierzchowice - Milicz - Rakoniewice Milickie - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Koźmin Wielkopolski - Obra Stara - Golina - Jarocin - Radlin Wielkopolski - Żerków - Orzechowo - Miłosław - Książno - Chwalibogowo - Września - Marzenin -Czerniejewo - Żydowo - Gębarzewo - Gniezno - Gniezno Winiary - Zdziechowa - Świątniki - Mieleszyn - Gącz - Janowiec Wielkopolski - Dąbrowa Międzylesie - Damasławek - Wapno - Rusiec - Kcynia - Szczepice - Studzienki - Nakło nad Notecią - Kozia Góra Krajeńska - Mrocza - Witosław - Rajgród - Runowo Krajeńskie - Więcbork - Wysoka Krajeńska - Świdwie Sępoleńskie - Sępólno Krajeńskie - Kamień Krajeński - Obkas - Ogorzeliny - Chojnice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czerniejewie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  pl. 21 Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii "Poznań"

  ul. Bolesława Prusa

  os. Działkowe

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Generała Józefa Lipskiego

  ul. Gnieźnieńska

  ul. Gospodarcza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Kraszewskiego

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Krótka

  pl. Księdza Onufrego Kopczyńskiego

  ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Miechowa

  os. Młynarskie

  os. Nadziei

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  os. Papieża Jana Pawła II

  ul. Pałacowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wlkp.

  ul. Poznańska

  Rondo Rakówka

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  pl. Wiosny Ludów

  ul. Wrzesińska

  ul. Wąska

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zaułek