Powiat łódzki wschodni w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łódzki wschodni - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 361 Liczba mieszkańców
 • 500 km2 Powierzchnia
 • 149 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,5% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Opala Starosta
 • ELW Tablice rejestracyjne
Powiat łódzki wschodni na mapie
Identyfikatory
 • 1006 TERYT (TERC)
Herb powiatu łódzkiego wschodniego
powiat łódzki wschodni herb
Flaga powiatu łódzkiego wschodniego
powiat łódzki wschodni flaga

powiat łódzki wschodni - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach
( 44) 714-06-21
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
(4) 714-69-77, 714-16-34
ul. 11-go Listopada 62F
95-040 Koluszki

Powiat łódzki wschodni - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat łódzki wschodni ma 74 361 mieszkańców, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 18,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w 2050 roku wynosi 81 140, z czego 41 514 to kobiety, a 39 626 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zawarli w 2022 roku 243 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łódzki wschodni ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -299. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,03 na 1000 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. W 2022 roku urodziło się 562 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,3% zgonów w powiecie łódzkim wschodnim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w powiecie łódzkim wschodnim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łódzkiego wschodniego przypada 11.6 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 354 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 679 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łódzkiego wschodniego 675. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 20.

  59,3% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74 361 Liczba mieszkańców
 • 38 674 Kobiety
 • 35 687 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 81 140 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 514 Kobiety
 • 39 626 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat łódzki wschodni
  42,1 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łódzki wschodni, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łódzki wschodni,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łódzki wschodni,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łódzki wschodni,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. łódzki wschodni
  25,4%
  łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,5%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. łódzki wschodni
  8,8%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. łódzki wschodni
  7,5%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. łódzki wschodni
  0,8%
  łódzkie
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,3
  woj. łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,5
  łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 243 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -299 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -160 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -139 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat łódzki wschodni
  -4,0
  łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • -6,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 562 Urodzenia żywe
 • 285 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 277 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. łódzki wschodni
  7,6
  Województwo
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,6
  woj. łódzkie
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 391 g Średnia waga noworodków
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 494 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat łódzki wschodni
  3 391 g
  łódzkie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 224 Waga 3000g - 3499g
 • 224
 • 71 Waga 2500g - 2999g
 • 71
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,34
  woj. łódzkie
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,68
  łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. łódzki wschodni
  0,65
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 861 Zgony
 • 445 Kobiety
  (Zgony)
 • 416 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,7%
  48,3%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  Województwo
  14,0
  Cały kraj
  11,9
 • 153,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat łódzki wschodni
  153,2
  Województwo
  183,7
  Polska
  147,0
 • 10,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  10,7
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,3
  łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  25,3%
  łódzkie
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łódzki wschodni
  20,9%
  łódzkie
  18,5%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat łódzki wschodni
  6,9%
  woj. łódzkie
  6,3%
  Kraj
  5,4%
 • 153 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  13,0
  Cała Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 264,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. łódzki wschodni
  264,1
  Województwo
  293,1
  Cała Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 319,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 310,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  319,7
  łódzkie
  463,6
  Kraj
  475,8
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 66,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łódzki wschodni
  41,4
  łódzkie
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat łódzki wschodni
  41,7
  Województwo
  36,5
  Polska
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat łódzki wschodni
  2,6
  łódzkie
  7,0
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Osoby w zamachach samobójczych
 • 16 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  51,0
  woj. łódzkie
  60,0
  Polska
  38,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  11,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 5 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 5
 • 8 zażycie innych leków
 • 8
 • 8 samookaleczenie powierzchniowe
 • 8
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 5 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony15
 • 9 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony21
 • 3 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 15 praca
 • 15
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 354 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 687 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 667 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 679 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 352 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 327 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 695 Saldo migracji
 • 343 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 352 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 675 Saldo migracji wewnętrznych
 • 335 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 340 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 20 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łódzki wschodni, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim oddano do użytku 511 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łódzkim wschodnim to 26 918 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łódzkim wschodnim to 5,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim to 134,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,09% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,98% mieszkań posiada łazienkę, 79,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,42% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie łódzkim wschodnim 87 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 811 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 436 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 25 transakcji (mediana cen - 4 854 zł/m2, średnia - 4 982 zł/m2), a na rynku wtórnym 62 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 412 zł/m2, średnia - 4 096 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 811 zł
 • pow. łódzki wschodni
  4 811 zł
  woj. łódzkie
  5 692 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 4 811 zł Ogółem
 • 4 811 zł
 • 4 323 zł do 40 m2
 • 4 323 zł
 • 4 849 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 849 zł
 • 4 342 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 342 zł
 • 4 854 zł od 80,1 m2
 • 4 854 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 436 zł
 • Tutaj
  4 436 zł
  Województwo
  5 595 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 4 436 zł Ogółem
 • 4 436 zł
 • 3 626 zł do 40 m2
 • 3 626 zł
 • 4 760 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 760 zł
 • 4 127 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 127 zł
 • 4 634 zł od 80,1 m2
 • 4 634 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 87
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m225
  • od 60,1 do 80 m219
  • od 80,1 m226
 • 17 do 40 m2
 • 25 od 40,1 do 60 m2
 • 19 od 60,1 do 80 m2
 • 26 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 854 zł
 • powiat łódzki wschodni
  4 854 zł
  łódzkie
  6 182 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 4 854 zł Ogółem
 • 4 854 zł
 • 4 854 zł od 80,1 m2
 • 4 854 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 982 zł
 • pow. łódzki wschodni
  4 982 zł
  woj. łódzkie
  6 133 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 4 982 zł Ogółem
 • 4 982 zł
 • 4 962 zł od 80,1 m2
 • 4 962 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 25
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m221
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 21 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 412 zł
 • Tutaj
  4 412 zł
  Województwo
  5 218 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 4 412 zł Ogółem
 • 4 412 zł
 • 4 323 zł do 40 m2
 • 4 323 zł
 • 4 849 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 849 zł
 • 4 019 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 019 zł
 • 4 227 zł od 80,1 m2
 • 4 227 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 096 zł
 • Powiat
  4 096 zł
  Województwo
  5 180 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 4 096 zł Ogółem
 • 4 096 zł
 • 3 626 zł do 40 m2
 • 3 626 zł
 • 4 699 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 699 zł
 • 4 030 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 030 zł
 • 3 436 zł od 80,1 m2
 • 3 436 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 62
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m223
  • od 60,1 do 80 m217
  • od 80,1 m25
 • 17 do 40 m2
 • 23 od 40,1 do 60 m2
 • 17 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 918 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. łódzki wschodni
  362,00
  Województwo
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  101,90 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 36,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  36,90 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,53
  woj. łódzkie
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. łódzki wschodni
  2,76
  Województwo
  2,24
  Cała Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,61
  łódzkie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 511 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. łódzki wschodni
  6,87
  łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 765 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łódzki wschodni
  5,41
  łódzkie
  3,80
  Cała Polska
  3,89
 • 37,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  37,18
  łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 68 495 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 134,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  134,0 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,92 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,92 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat łódzki wschodni
  96,09%
  woj. łódzkie
  96,72%
  Cała Polska
  97,71%
 • 92,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. łódzki wschodni
  92,14%
  woj. łódzkie
  92,36%
  Cała Polska
  95,10%
 • 89,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. łódzki wschodni
  89,98%
  Województwo
  89,76%
  Cały kraj
  93,66%
 • 79,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat łódzki wschodni
  79,85%
  łódzkie
  82,06%
  Cała Polska
  85,62%
 • 52,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. łódzki wschodni
  52,42%
  łódzkie
  46,57%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat łódzki wschodni - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie łódzkim wschodnim na 1000 mieszkańców pracuje 432osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim wynosiło w 2022 roku 5,7% (5,7% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łódzkim wschodnim wynosiło 5 475,31 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego 10 154 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 259 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 895.

  11,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 37,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 432 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat łódzki wschodni
  432,0
  woj. łódzkie
  422,0
  Cała Polska
  402,0
 • 5,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,7% Kobiety
 • 5,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,7%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 475 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 475 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 154 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 259 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 895 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 24,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 37,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łódzki wschodni, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,7
  łódzkie
  72,7
  Polska
  69,0
 • 36,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,7
  Województwo
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 114,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. łódzki wschodni
  114,6
  łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łódzki wschodni - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie łódzkim wschodnim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 078 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 042 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 717 nowych podmiotów, a 443 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (830) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (604) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 444) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (365) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łódzkim wschodnim najwięcej (747) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 750) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (156) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,2% (2 442) podmiotów, a 74,2% (7 480) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łódzkim wschodnim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (13.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 078 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 156 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 442 Przemysł i budownictwo
 • 7 480 Pozostała działalność
 • 717 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim w 2022 roku
 • 443 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim w 2022 roku
 • 8 042 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 750 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 750
 • 282 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 282
 • 44 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 44
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 10 076 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 076
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 935 Spółki handlowe ogółem
 • 935
 • 140  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 140
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 747  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 747
 • 138    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 138
 • 540 Spółki cywilne ogółem
 • 540
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 042 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 115 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 115
 • 1 059 Budownictwo
 • 1 059
 • 927 Przetwórstwo przemysłowe
 • 927
 • 861 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 861
 • 611 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 611
 • 468 Transport i gospodarka magazynowa
 • 468
 • 389 Pozostała działalność
 • 389
 • 340 Informacja i komunikacja
 • 340
 • 273 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 273
 • 205 Edukacja
 • 205
 • 199 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 199
 • 190 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 190
 • 148 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 148
 • 126 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126
 • 78 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 78
 • 31 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 31
 • 18 Górnictwo i wydobywanie
 • 18
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim stwierdzono 1 115 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łódzkim wschodnim wynosi 66,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,45 (wykrywalność 51%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,64 (49%), drogowe - 2,08 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 115 Przestępstwa ogółem
 • 1 115
 • 635 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 635
 • 270 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 270
 • 154 Przestępstwa drogowe
 • 154
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 627 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 627
 • 15,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. łódzki wschodni
  15,03
  łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,56
  Województwo
  11,45
  Polska
  12,98
 • 3,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,64
  Województwo
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat łódzki wschodni
  2,08
  łódzkie
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  woj. łódzkie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. łódzki wschodni
  8,45
  Województwo
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat łódzki wschodni
  66%
  woj. łódzkie
  65%
  Polska
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. łódzki wschodni
  63%
  łódzkie
  57%
  Kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łódzki wschodni
  49%
  łódzkie
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  woj. łódzkie
  86%
  Kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  52%
  Województwo
  44%
  Polska
  51%

Powiat łódzki wschodni - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wyniosła w 2022 roku 95,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu łódzkiego wschodniego - 23.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.7%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,7 mln złotych, czyli 22,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wyniosła w 2022 roku 98,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.2%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.1%). W budżecie powiatu łódzkiego wschodniego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 435 złotych na mieszkańca (32,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,7 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łódzkim wschodnim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,8 mln

  638(100%)

  51,9 mln

  734(100%)

  61,4 mln

  866(100%)

  64,2 mln

  899(100%)

  61,1 mln

  849(100%)

  68,3 mln

  929(100%)

  74,2 mln

  1,0 tys(100%)

  95,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 mln

  89,4(14%)

  11,3 mln

  160(21.8%)

  17,9 mln

  252(29.2%)

  14,8 mln

  207(23.1%)

  9,2 mln

  128(15.1%)

  8,0 mln

  110(11.7%)

  7,1 mln

  97,8(9.6%)

  22,1 mln

  298(23.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  152(23.8%)

  11,8 mln

  166(22.7%)

  9,0 mln

  126(14.7%)

  13,0 mln

  181(20.2%)

  12,5 mln

  174(20.5%)

  16,3 mln

  224(23.8%)

  18,9 mln

  260(25.5%)

  18,8 mln

  253(19.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,0 mln

  128(20.1%)

  8,9 mln

  126(17.2%)

  9,3 mln

  131(15.2%)

  9,6 mln

  134(15%)

  10,7 mln

  148(17.5%)

  12,5 mln

  172(18.3%)

  13,7 mln

  189(18.5%)

  15,5 mln

  208(16.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  102(16%)

  7,3 mln

  103(14.1%)

  7,4 mln

  104(12.1%)

  7,7 mln

  107(11.9%)

  9,0 mln

  125(14.8%)

  10,7 mln

  147(15.6%)

  10,4 mln

  143(14%)

  11,0 mln

  148(11.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  54,2(8.5%)

  4,0 mln

  56,2(7.7%)

  4,4 mln

  61,6(7.1%)

  4,6 mln

  64,8(7.2%)

  4,8 mln

  66,1(7.8%)

  5,9 mln

  80,7(8.6%)

  5,7 mln

  77,7(7.6%)

  6,9 mln

  92,8(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  34,0(5.4%)

  2,7 mln

  38,4(5.2%)

  2,8 mln

  39,7(4.6%)

  3,1 mln

  42,9(4.8%)

  3,4 mln

  47,7(5.6%)

  3,9 mln

  53,6(5.7%)

  3,9 mln

  53,2(5.2%)

  5,0 mln

  67,8(5.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  24,3(3.8%)

  1,8 mln

  26,1(3.6%)

  2,2 mln

  30,5(3.5%)

  2,2 mln

  31,1(3.5%)

  2,5 mln

  34,1(4%)

  946,8 tys

  13,0(1.4%)

  2,6 mln

  35,1(3.4%)

  3,7 mln

  50,1(3.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  21,1(3.3%)

  1,6 mln

  22,7(3.1%)

  1,7 mln

  23,2(2.7%)

  1,7 mln

  24,3(2.7%)

  1,9 mln

  26,5(3.1%)

  2,1 mln

  28,7(3%)

  2,9 mln

  40,1(3.9%)

  2,8 mln

  37,6(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  25,4(4%)

  1,7 mln

  23,9(3.3%)

  1,5 mln

  21,0(2.4%)

  1,3 mln

  18,1(2%)

  1,2 mln

  16,2(1.9%)

  1,2 mln

  16,7(1.8%)

  1,7 mln

  23,4(2.3%)

  1,8 mln

  24,2(1.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  380,9 tys

  5,3(0.6%)

  1,0 mln

  14,1(1.5%)

  944,0 tys

  13,0(1.3%)

  1,7 mln

  23,0(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  210,6 tys

  3,0(0.5%)

  319,2 tys

  4,5(0.6%)

  543,9 tys

  7,6(0.9%)

  688,6 tys

  9,6(1.1%)

  489,6 tys

  6,8(0.8%)

  428,1 tys

  5,9(0.6%)

  606,3 tys

  8,3(0.8%)

  555,7 tys

  7,5(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,6(0.4%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  197,5 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.3%)

  197,8 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,7 tys

  0,5(0.1%)

  32,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,1 tys

  0,5(0.1%)

  68,4 tys

  0,9(0.1%)

  69,8 tys

  1,0(0.1%)

  76,0 tys

  1,0(0.1%)

  74,6 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  33,8 tys

  0,5(0.1%)

  34,1 tys

  0,5(0.1%)

  35,2 tys

  0,5(0.1%)

  50,2 tys

  0,7(0.1%)

  34,3 tys

  0,5(0.1%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,5 tys

  0,3(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  25,5 tys

  0,4(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  0,6(0.1%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,1 tys

  0,1(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  117,4 tys

  1,7(0.3%)

  96,3 tys

  1,4(0.2%)

  102,1 tys

  1,4(0.2%)

  569,1 tys

  7,9(0.9%)

  950

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  46,7 tys

  0,7(0.1%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  22,6

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,5(0.1%)

  41,6 tys

  0,6(0.1%)

  40,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łódzkim wschodnim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,2 mln

  657(100%)

  55,0 mln

  778(100%)

  61,4 mln

  866(100%)

  64,0 mln

  896(100%)

  66,1 mln

  919(100%)

  77,1 mln

  1,0 tys(100%)

  86,9 mln

  1,2 tys(100%)

  98,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,5 mln

  262(40%)

  20,6 mln

  291(37.4%)

  22,8 mln

  320(37.1%)

  26,6 mln

  371(41.5%)

  29,2 mln

  405(44.2%)

  29,6 mln

  407(38.3%)

  33,1 mln

  454(38.1%)

  35,7 mln

  480(36.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  103(15.7%)

  8,9 mln

  126(16.2%)

  7,8 mln

  109(12.7%)

  9,2 mln

  129(14.4%)

  11,8 mln

  163(17.8%)

  14,3 mln

  198(18.6%)

  14,8 mln

  203(17%)

  16,8 mln

  227(17.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,4 mln

  134(20.4%)

  9,3 mln

  131(16.8%)

  9,3 mln

  130(15.1%)

  9,7 mln

  135(15.2%)

  11,4 mln

  158(17.3%)

  13,9 mln

  191(18%)

  20,5 mln

  282(23.6%)

  16,8 mln

  225(17.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  456,6 tys

  6,5(1%)

  584,1 tys

  8,3(1.1%)

  740,7 tys

  10,4(1.2%)

  1,0 mln

  14,5(1.6%)

  720,7 tys

  10,0(1.1%)

  1,5 mln

  20,7(1.9%)

  1,0 mln

  13,9(1.2%)

  9,3 mln

  125(9.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  53,9(8.2%)

  4,0 mln

  56,1(7.2%)

  4,4 mln

  61,5(7.1%)

  4,6 mln

  64,5(7.2%)

  4,8 mln

  66,0(7.2%)

  5,8 mln

  79,4(7.5%)

  5,7 mln

  77,6(6.5%)

  6,4 mln

  85,4(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  15,9(2.4%)

  5,8 mln

  82,0(10.6%)

  8,5 mln

  120(13.9%)

  4,6 mln

  64,6(7.2%)

  352,8 tys

  4,9(0.5%)

  3,3 mln

  45,0(4.2%)

  1,8 mln

  24,9(2.1%)

  3,2 mln

  42,5(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  22,5(3.4%)

  1,6 mln

  23,0(3%)

  1,6 mln

  22,5(2.6%)

  1,6 mln

  22,2(2.5%)

  1,7 mln

  23,4(2.6%)

  1,9 mln

  26,7(2.5%)

  2,3 mln

  31,0(2.6%)

  2,2 mln

  29,3(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  945,8 tys

  13,4(2%)

  1,1 mln

  15,6(2%)

  1,1 mln

  14,9(1.7%)

  1,2 mln

  16,6(1.9%)

  1,3 mln

  17,8(1.9%)

  1,5 mln

  20,9(2%)

  1,4 mln

  19,3(1.6%)

  2,0 mln

  26,5(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  25,4(3.9%)

  1,7 mln

  23,9(3.1%)

  1,5 mln

  21,0(2.4%)

  1,3 mln

  18,1(2%)

  1,2 mln

  16,2(1.8%)

  1,2 mln

  16,7(1.6%)

  1,8 mln

  24,7(2.1%)

  1,8 mln

  24,2(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  680,3 tys

  9,7(1.5%)

  594,5 tys

  8,4(1.1%)

  549,1 tys

  7,7(0.9%)

  520,2 tys

  7,3(0.8%)

  555,8 tys

  7,7(0.8%)

  596,3 tys

  8,2(0.8%)

  674,5 tys

  9,3(0.8%)

  599,7 tys

  8,1(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  338,9 tys

  4,8(0.7%)

  302,6 tys

  4,3(0.6%)

  308,7 tys

  4,3(0.5%)

  328,0 tys

  4,6(0.5%)

  366,7 tys

  5,1(0.6%)

  320,3 tys

  4,4(0.4%)

  470,5 tys

  6,5(0.5%)

  448,6 tys

  6,0(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  127,8 tys

  1,8(0.3%)

  144,8 tys

  2,0(0.3%)

  560,8 tys

  7,9(0.9%)

  454,9 tys

  6,3(0.7%)

  260,2 tys

  3,6(0.4%)

  413,4 tys

  5,7(0.5%)

  489,7 tys

  6,7(0.6%)

  332,3 tys

  4,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,6(0.3%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  197,5 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  197,8 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,7 tys

  0,5(0.1%)

  32,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,1 tys

  0,5(0.1%)

  33,6 tys

  0,5(0.1%)

  39,2 tys

  0,5(0.1%)

  27,6 tys

  0,4(0%)

  35,5 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  129,9 tys

  1,8(0.3%)

  126,8 tys

  1,8(0.2%)

  113,7 tys

  1,6(0.2%)

  323,5 tys

  4,5(0.5%)

  29,8 tys

  0,4(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  76,4 tys

  1,0(0.1%)

  27,8 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,5 tys

  0,3(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  25,5 tys

  0,4(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  0,6(0%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,5(0.1%)

  41,6 tys

  0,6(0.1%)

  40,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łódzki wschodni - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 845 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 314 kobiet oraz 8 532 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,7% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łódzkim wschodnim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%).

  W roku 2021 w powiecie łódzkim wschodnim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 108 oddziałów uczęszczało 2 364 dzieci (1 170 dziewczynek oraz 1 194 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 48 oddziałów uczęszczało 1 143 dzieci (547 dziewczynek oraz 596 chłopców). Dostępnych było 1 108 miejsc.

  17,8% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 926 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 23 szkoły podstawowe, w których w 342 oddziałach uczyło się 6 209 uczniów (3 015 kobiet oraz 3 194 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 189 oddziałach uczyło się 3 683 uczniów (1 746 kobiet oraz 1 937 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,52.

  W powiecie łódzkim wschodnim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 839 uczniów (483 kobiety oraz 356 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 215 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 476 uczniów (301 kobiet oraz 175 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 163 absolwentów.

  W powiecie łódzkim wschodnim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 122 uczniów (38 kobiet oraz 84 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,7 uczniów. 20,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w wieku potencjalnej nauki (25,1% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 24,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat łódzki wschodni
  24,8%
  łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,6%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • pow. łódzki wschodni
  3,3%
  łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. łódzki wschodni
  13,1%
  łódzkie
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,2%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łódzki wschodni
  17,7%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 13,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. łódzki wschodni
  3,0%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,4%
  Województwo
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łódzki wschodni
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 926 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  926,0
  Województwo
  895,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. łódzki wschodni
  0,90
  łódzkie
  0,90
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 108 Oddziały
 • 29 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 301 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łódzki wschodni) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 364 Dzieci
 • 1 170 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 194 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 537 3 lata
 • 537
 • 621 4 lata
 • 621
 • 605 5 lata
 • 605
 • 561 6 lat
 • 561
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 252 3 lata
 • 252
 • 326 4 lata
 • 326
 • 293 5 lata
 • 293
 • 279 6 lat
 • 279
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 285 3 lata
 • 285
 • 295 4 lata
 • 295
 • 312 5 lata
 • 312
 • 282 6 lat
 • 282
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 637 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 154,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 154,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 37,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 31 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łódzki wschodni) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 19 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,8%
  42,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 22 3 lata
 • 22
 • 15 4 lata
 • 15
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 7 4 lata
 • 7
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 3 5 lata
 • 3
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 325 Oddziały
 • 6 165 Uczniowie
 • 2 998 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 772 Uczniowie w 1 klasie
 • 364 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 408 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 674 Absolwenci
 • 346 Kobiety
  (absolwenci)
 • 328 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,6%
  61,4%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,2
  łódzkie
  16,5
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,2
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,2
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,0
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 455,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 386,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 88,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,52
  Województwo
  96,76
  Cała Polska
  95,71
 • 87,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,80
  Województwo
  95,70
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łódzki wschodni) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łódzki wschodni) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 839 Uczniowie
 • 483 Kobiety
  (uczniowie)
 • 356 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,6%
  42,4%
 • 216 Uczniowie w 1 klasie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 215 Absolwenci
 • 120 Kobiety
  (absolwenci)
 • 95 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat łódzki wschodni
  24,7
  woj. łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 62,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 47,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat łódzki wschodni
  20,3
  Województwo
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łódzki wschodni, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łódzki wschodni, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łódzki wschodni, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łódzkim wschodnim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 250)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łódzkim wschodnim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 074 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 183 (uczestnicy: 19 238)
  • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 1 480)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 852)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 711)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 7 523)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 389)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 857)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 543)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 2 640)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 1 250)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 1 136)
  • inne: 8 (uczestnicy: 1 857)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 332)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 118)
  • taneczne: 2 (członkowie: 53)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 2 (członkowie: 29)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 90)
  • inne: 3 (członkowie: 34)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 290)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 83)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 57)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 18)
  • tańca: 2 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 695)
  • teatralne: 4 (członkowie: 28)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 88)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 131)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 338)
  • taneczne: 5 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łódzkim wschodnim działało 1 kino posiadające 1 salę z 181 miejscami na widowni. Odbyły się 154 seanse, na które przyszło 14 870 widzów, w tym 40 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 850 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łódzkim wschodnim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łódzkim wschodnim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 182 512 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 179 428 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 41
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łódzkim wschodnim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 070 członków. Zarejestrowano 1 839 ćwiczących (mężczyźni: 1 374, kobiety: 465, chłopcy do lat 18: 956, dziewczęta do lat 18: 312). Aktywnych było 61 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (37), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łódzki wschodni i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 61 wypadków drogowych w powiecie łódzkim wschodnim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 75 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 82,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 4,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 22,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 138,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim zarejestrowanych było 74 503 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 56 220 samochodów osobowych (759,8 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 871 samochodów ciężarowych (134,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 302 autobusów (4,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 060 ciągników siodłowych (14,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla kraju) oraz 3 650 motocykli (49,3 - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim znajdowało się 51 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 61 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 75 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 65 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 82,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  82,0
  Województwo
  92,9
  Polska
  56,5
 • 4,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  5,0
 • 100,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. łódzki wschodni
  100,9
  łódzkie
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 22,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  22,8
  Województwo
  8,5
  Cała Polska
  6,6
 • 138,25 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  138,3
  łódzkie
  122,8
  Cały kraj
  77,6
 • 4,92 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  4,9
  łódzkie
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 122,95 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat łódzki wschodni
  123,0
  łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 74 503 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim w 2021 roku
 • 56 220 Samochody osobowe
 • 8 871 Samochody ciężarowe
 • 258 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 302 Autobusy
 • 643 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 064 Ciągniki samochodowe
 • 1 060   Ciągniki siodłowe
 • 3 753 Ciągniki rolnicze
 • 3 650 Motocykle
 • 1 081   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 807 Motorowery
 • 56 220Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Samochody osobowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 759,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. łódzki wschodni
  759,8
  woj. łódzkie
  698,0
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 402
  • 1400-1649 kg15 157
  • 1650-1899 kg13 789
  • 1900 kg i więcej15 872
 • 11 402 do 1399 kg
 • 15 157 1400-1649 kg
 • 13 789 1650-1899 kg
 • 15 872 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 463 do 1399 cm3
 • 21 463
 • 29 722 1400-1999 cm3
 • 29 722
 • 5 035 2000 i więcej cm3
 • 5 035
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 572
  • olej napędowy14 530
  • gaz (LPG)11 415
  • pozostałe703
 • 29 572 benzyna
 • 14 530 olej napędowy
 • 11 415 gaz (LPG)
 • 703 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 191 do 1 roku
 • 1 191
 • 783 2 lata
 • 783
 • 920 3 lata
 • 920
 • 2 294 4-5 lat
 • 2 294
 • 2 284 6-7 lat
 • 2 284
 • 2 355 8-9 lat
 • 2 355
 • 3 071 10-11 lat
 • 3 071
 • 8 620 12-15 lat
 • 8 620
 • 11 008 16-20 lat
 • 11 008
 • 8 995 21-25 lat
 • 8 995
 • 5 641 26-30 lat
 • 5 641
 • 9 058 31 lat i więcej
 • 9 058
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Tutaj
  19,2 lat
  woj. łódzkie
  19,5 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 8 871Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 134,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  134,2
  woj. łódzkie
  116,5
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 211 do 999 kg
 • 4 211
 • 2 860 1000-1499 kg
 • 2 860
 • 583 1500-2999 kg
 • 583
 • 51 3000-3499 kg
 • 51
 • 146 3500-4999 kg
 • 146
 • 323 5000-6999 kg
 • 323
 • 263 7000-9999 kg
 • 263
 • 266 10000-14999 kg
 • 266
 • 168 15000 kg i więcej
 • 168
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 518
  • olej napędowy6 374
  • gaz (LPG)465
  • pozostałe514
 • 1 518 benzyna
 • 6 374 olej napędowy
 • 465 gaz (LPG)
 • 514 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 73 do 1 roku
 • 73
 • 60 2 lata
 • 60
 • 96 3 lata
 • 96
 • 267 4-5 lat
 • 267
 • 398 6-7 lat
 • 398
 • 419 8-9 lat
 • 419
 • 570 10-11 lat
 • 570
 • 1 316 12-15 lat
 • 1 316
 • 1 501 16-20 lat
 • 1 501
 • 1 468 21-25 lat
 • 1 468
 • 816 26-30 lat
 • 816
 • 1 887 31 lat i więcej
 • 1 887
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  20,4 lat
  łódzkie
  20,8 lat
  Cała Polska
  19,6 lat
 • 302Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Autobusy w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat łódzki wschodni
  4,1
  łódzkie
  3,0
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy260
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe31
 • 11 benzyna
 • 260 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 31 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 36 12-15 lat
 • 36
 • 62 16-20 lat
 • 62
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 94 31 lat i więcej
 • 94
 • 23,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  23,4 lat
  łódzkie
  23,1 lat
  Kraj
  22,0 lat
 • 1 060Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 14,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,5
  woj. łódzkie
  12,4
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy986
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe70
 • 1 benzyna
 • 986 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 70 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 5 2 lata
 • 5
 • 5 3 lata
 • 5
 • 55 4-5 lat
 • 55
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 146 8-9 lat
 • 146
 • 106 10-11 lat
 • 106
 • 189 12-15 lat
 • 189
 • 179 16-20 lat
 • 179
 • 142 21-25 lat
 • 142
 • 86 26-30 lat
 • 86
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  16,2 lat
  woj. łódzkie
  14,2 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 650Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Motocykle w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 49,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat łódzki wschodni
  49,3
  łódzkie
  48,1
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 77 do 1 roku
 • 77
 • 51 2 lata
 • 51
 • 43 3 lata
 • 43
 • 93 4-5 lat
 • 93
 • 206 6-7 lat
 • 206
 • 111 8-9 lat
 • 111
 • 136 10-11 lat
 • 136
 • 413 12-15 lat
 • 413
 • 462 16-20 lat
 • 462
 • 359 21-25 lat
 • 359
 • 163 26-30 lat
 • 163
 • 1 536 31 lat i więcej
 • 1 536
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  23,3 lat
  Województwo
  25,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 29 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 22 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 014,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 014,4 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 6,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,8 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami