Powiat łódzki wschodni w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łódzki wschodni - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 856 Liczba mieszkańców
 • 500 km2 Powierzchnia
 • 146 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,5% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Opala Starosta
 • ELW Tablice rejestracyjne
Powiat łódzki wschodni na mapie
Identyfikatory
 • 1006 TERYT (TERC)
Herb powiatu łódzkiego wschodniego
powiat łódzki wschodni herb
Flaga powiatu łódzkiego wschodniego
powiat łódzki wschodni flaga

powiat łódzki wschodni - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach
( 44) 714-06-21
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
(4) 714-69-77, 714-16-34
ul. 11-go Listopada 62F
95-040 Koluszki

Powiat łódzki wschodni - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat łódzki wschodni ma 72 856 mieszkańców, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 16,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w 2050 roku wynosi 81 140, z czego 41 514 to kobiety, a 39 626 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zawarli w 2021 roku 288 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łódzki wschodni ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -350. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,81 na 1000 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. W 2021 roku urodziło się 583 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,3% zgonów w powiecie łódzkim wschodnim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w powiecie łódzkim wschodnim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łódzkiego wschodniego przypada 12.84 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 343 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 663 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łódzkiego wschodniego 680. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 16.

  59,3% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 856 Liczba mieszkańców
 • 37 883 Kobiety
 • 34 973 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81 140 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 514 Kobiety
 • 39 626 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat łódzki wschodni
  41,9 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łódzki wschodni, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łódzki wschodni,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łódzki wschodni,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łódzki wschodni,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat łódzki wschodni
  25,4%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat łódzki wschodni
  57,5%
  łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. łódzki wschodni
  8,8%
  łódzkie
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,5%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. łódzki wschodni
  0,8%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. łódzki wschodni
  4,0
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. łódzki wschodni
  1,5
  łódzkie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 288 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -350 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -153 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -197 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,8
  woj. łódzkie
  -7,6
  Kraj
  -4,9
 • -6,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 583 Urodzenia żywe
 • 276 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 307 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,0
  łódzkie
  8,1
  Polska
  8,7
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łódzki wschodni
  34,7
  łódzkie
  36,2
  Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 387 g Średnia waga noworodków
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. łódzki wschodni
  3 387 g
  Województwo
  3 349 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 179 Waga 3500g - 3999g
 • 179
 • 237 Waga 3000g - 3499g
 • 237
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,27
  woj. łódzkie
  1,29
  Cały kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łódzki wschodni
  0,60
  łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,64
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,62
  woj. łódzkie
  0,51
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 933 Zgony
 • 429 Kobiety
  (Zgony)
 • 504 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,8
  łódzkie
  15,7
  Cały kraj
  13,6
 • 160,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łódzki wschodni
  160,0
  Województwo
  194,3
  Kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łódzki wschodni
  3,3
  Województwo
  4,2
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. łódzki wschodni
  25,3%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łódzki wschodni
  20,9%
  łódzkie
  18,5%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,9%
  łódzkie
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 153 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Polska
  74,4
 • 264,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  264,1
  łódzkie
  293,1
  Kraj
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Kraj
  246,5
 • 319,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 310,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  319,7
  woj. łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 66,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  41,4
  łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,7
  łódzkie
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. łódzki wschodni
  2,6
  łódzkie
  7,0
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat łódzki wschodni
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Osoby w zamachach samobójczych
 • 17 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 59 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat łódzki wschodni
  59,0
  łódzkie
  56,0
  Kraj
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  12,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 13 zażycie innych leków
 • 13
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 14 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 14
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 8 13-18 lat
 • 8
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 8 25-29 lat
 • 8
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków10
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony17
 • 4 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 10 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 22 kawaler/panna
 • 22
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne12
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie6
  • wyższe2
  • nieustalony18
 • 1 podstawowe niepełne
 • 12 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 2 wyższe
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 13 na utrzymaniu innej osoby
 • 13
 • 4 renta
 • 4
 • 3 emerytura
 • 3
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 343 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 698 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 645 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 663 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 340 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 323 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 696 Saldo migracji
 • 367 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 329 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 680 Saldo migracji wewnętrznych
 • 358 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 322 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łódzki wschodni, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łódzkim wschodnim oddano do użytku 524 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łódzkim wschodnim to 25 467 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  85,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łódzkim wschodnim to 5,28 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie łódzkim wschodnim to 130,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,75% mieszkań posiada łazienkę, 78,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 45,62% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie łódzkim wschodnim 47 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 521 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 253 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 20 transakcji (mediana cen - 4 660 zł/m2, średnia - 4 620 zł/m2), a na rynku wtórnym 27 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 953 zł/m2, średnia - 3 782 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 521 zł
 • Powiat
  4 521 zł
  woj. łódzkie
  5 134 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 521 zł Ogółem
 • 4 521 zł
 • 3 936 zł do 40 m2
 • 3 936 zł
 • 3 766 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 766 zł
 • 4 105 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 105 zł
 • 4 660 zł od 80,1 m2
 • 4 660 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 253 zł
 • Powiat
  4 253 zł
  woj. łódzkie
  5 078 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 4 253 zł Ogółem
 • 4 253 zł
 • 3 749 zł do 40 m2
 • 3 749 zł
 • 3 757 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 757 zł
 • 3 947 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 947 zł
 • 4 620 zł od 80,1 m2
 • 4 620 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m220
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m220
 • 4 do 40 m2
 • 20 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 20 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 660 zł
 • pow. łódzki wschodni
  4 660 zł
  woj. łódzkie
  5 615 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 660 zł Ogółem
 • 4 660 zł
 • 4 660 zł od 80,1 m2
 • 4 660 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 620 zł
 • Tutaj
  4 620 zł
  Województwo
  5 598 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 620 zł Ogółem
 • 4 620 zł
 • 4 620 zł od 80,1 m2
 • 4 620 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 20
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m220
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 20 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 953 zł
 • powiat łódzki wschodni
  3 953 zł
  łódzkie
  4 769 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 953 zł Ogółem
 • 3 953 zł
 • 3 936 zł do 40 m2
 • 3 936 zł
 • 3 766 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 766 zł
 • 4 105 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 105 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 782 zł
 • pow. łódzki wschodni
  3 782 zł
  woj. łódzkie
  4 688 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 782 zł Ogółem
 • 3 782 zł
 • 3 749 zł do 40 m2
 • 3 749 zł
 • 3 757 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 757 zł
 • 3 947 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 947 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 27
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m220
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 20 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 467 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 351,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  351,00
  Województwo
  427,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 97,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  97,80 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 34,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. łódzki wschodni
  34,30 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,36
  łódzkie
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,85
  łódzkie
  2,34
  Cała Polska
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. łódzkie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 524 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 7,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. łódzki wschodni
  7,19
  Województwo
  4,99
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 765 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,28
  łódzkie
  4,01
  Cały kraj
  3,90
 • 37,95 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. łódzki wschodni
  37,95
  łódzkie
  19,99
  Polska
  24,07
 • 68 376 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 130,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat łódzki wschodni
  130,5 m2
  łódzkie
  97,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,94 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,94 m2
  łódzkie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,00%
  łódzkie
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 89,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  89,85%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Polska
  94,01%
 • 85,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łódzki wschodni
  85,75%
  woj. łódzkie
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 78,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. łódzki wschodni
  78,46%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Cała Polska
  83,08%
 • 45,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. łódzki wschodni
  45,62%
  Województwo
  45,26%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat łódzki wschodni - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łódzkim wschodnim na 1000 mieszkańców pracuje 234osób . Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim wynosiło w 2021 roku 5,7% (5,5% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łódzkim wschodnim wynosiło 4 921,85 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego 10 154 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 259 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 895.

  19,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,9% w przemyśle i budownictwie, a 31,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 234 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat łódzki wschodni
  234,0
  łódzkie
  256,0
  Cała Polska
  257,0
 • 5,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,5% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • pow. łódzki wschodni
  5,7%
  łódzkie
  5,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 922 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat łódzki wschodni
  4 922 PLN
  woj. łódzkie
  5 622 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 154 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 259 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 895 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,9% Przemysł i budownictwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 31,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 31,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 26,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 027 Pracujący ogółem
 • 8 868 Kobiety
 • 8 159 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łódzki wschodni, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,7
  woj. łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 36,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,7
  woj. łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 114,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  114,6
  łódzkie
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łódzki wschodni - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łódzkim wschodnim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 676 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 740 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 661 nowych podmiotów, a 372 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (830) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (604) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 444) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (365) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łódzkim wschodnim najwięcej (664) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 350) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (150) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,5% (2 369) podmiotów, a 74,0% (7 157) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łódzkim wschodnim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.9%) oraz Budownictwo (13.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 676 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 150 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 369 Przemysł i budownictwo
 • 7 157 Pozostała działalność
 • 661 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim w 2021 roku
 • 372 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim w 2021 roku
 • 7 740 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 350 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 350
 • 279 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 279
 • 45 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 45
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 9 674 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 674
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 853 Spółki handlowe ogółem
 • 853
 • 131  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 131
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 664  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 664
 • 129    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 129
 • 537 Spółki cywilne ogółem
 • 537
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 740 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 079 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 079
 • 1 018 Budownictwo
 • 1 018
 • 925 Przetwórstwo przemysłowe
 • 925
 • 795 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 795
 • 588 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 588
 • 473 Transport i gospodarka magazynowa
 • 473
 • 364 Pozostała działalność
 • 364
 • 279 Informacja i komunikacja
 • 279
 • 261 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 261
 • 192 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 192
 • 189 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 189
 • 178 Edukacja
 • 178
 • 136 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 136
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 124
 • 82 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 82
 • 33 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 33
 • 18 Górnictwo i wydobywanie
 • 18
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie łódzkim wschodnim stwierdzono 1 167 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,05 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łódzkim wschodnim wynosi 69,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,56 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 6,69 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,80 (60%), drogowe - 2,09 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 167 Przestępstwa ogółem
 • 1 167
 • 695 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 695
 • 276 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 276
 • 152 Przestępstwa drogowe
 • 152
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 486 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 486
 • 16,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,05
  Województwo
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 9,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. łódzki wschodni
  9,56
  łódzkie
  11,92
  Kraj
  12,82
 • 3,80 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. łódzki wschodni
  3,80
  łódzkie
  8,03
  Polska
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,09
  Województwo
  2,00
  Polska
  1,85
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,18
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 6,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat łódzki wschodni
  6,69
  łódzkie
  10,47
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  woj. łódzkie
  70%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. łódzki wschodni
  65%
  Województwo
  57%
  Kraj
  64%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat łódzki wschodni
  60%
  woj. łódzkie
  81%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. łódzki wschodni
  99%
  łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat łódzki wschodni
  100%
  łódzkie
  86%
  Cała Polska
  89%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  44%
  woj. łódzkie
  47%
  Kraj
  53%

Powiat łódzki wschodni - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wyniosła w 2021 roku 74,2 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu łódzkiego wschodniego - 25.5% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,2 mln złotych, czyli 11,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wyniosła w 2021 roku 86,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17%). W budżecie powiatu łódzkiego wschodniego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 400 złotych na mieszkańca (33,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,6 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łódzkim wschodnim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,2 mln

  660(100%)

  44,8 mln

  638(100%)

  51,9 mln

  734(100%)

  61,4 mln

  866(100%)

  64,2 mln

  899(100%)

  61,1 mln

  849(100%)

  68,3 mln

  944(100%)

  74,2 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  153(23.2%)

  10,7 mln

  152(23.8%)

  11,8 mln

  166(22.7%)

  9,0 mln

  126(14.7%)

  13,0 mln

  181(20.2%)

  12,5 mln

  174(20.5%)

  16,3 mln

  224(23.8%)

  18,9 mln

  260(25.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,9 mln

  127(19.3%)

  9,0 mln

  128(20.1%)

  8,9 mln

  126(17.2%)

  9,3 mln

  131(15.2%)

  9,6 mln

  134(15%)

  10,7 mln

  148(17.5%)

  12,5 mln

  172(18.3%)

  13,7 mln

  189(18.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,6 mln

  94,3(14.3%)

  7,2 mln

  102(16%)

  7,3 mln

  103(14.1%)

  7,4 mln

  104(12.1%)

  7,7 mln

  107(11.9%)

  9,0 mln

  125(14.8%)

  10,7 mln

  147(15.6%)

  10,4 mln

  143(14%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,4 mln

  105(15.9%)

  6,3 mln

  89,4(14%)

  11,3 mln

  160(21.8%)

  17,9 mln

  252(29.2%)

  14,8 mln

  207(23.1%)

  9,2 mln

  128(15.1%)

  8,0 mln

  110(11.7%)

  7,1 mln

  97,8(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  57,1(8.7%)

  3,8 mln

  54,2(8.5%)

  4,0 mln

  56,2(7.7%)

  4,4 mln

  61,6(7.1%)

  4,6 mln

  64,8(7.2%)

  4,8 mln

  66,1(7.8%)

  5,9 mln

  80,7(8.6%)

  5,7 mln

  77,7(7.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  33,2(5%)

  2,4 mln

  34,0(5.4%)

  2,7 mln

  38,4(5.2%)

  2,8 mln

  39,7(4.6%)

  3,1 mln

  42,9(4.8%)

  3,4 mln

  47,7(5.6%)

  3,9 mln

  53,6(5.7%)

  3,9 mln

  53,2(5.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  22,9(3.5%)

  1,5 mln

  21,1(3.3%)

  1,6 mln

  22,7(3.1%)

  1,7 mln

  23,2(2.7%)

  1,7 mln

  24,3(2.7%)

  1,9 mln

  26,5(3.1%)

  2,1 mln

  28,7(3%)

  2,9 mln

  40,1(3.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  26,0(3.9%)

  1,7 mln

  24,3(3.8%)

  1,8 mln

  26,1(3.6%)

  2,2 mln

  30,5(3.5%)

  2,2 mln

  31,1(3.5%)

  2,5 mln

  34,1(4%)

  946,8 tys

  13,0(1.4%)

  2,6 mln

  35,1(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  31,1(4.7%)

  1,8 mln

  25,4(4%)

  1,7 mln

  23,9(3.3%)

  1,5 mln

  21,0(2.4%)

  1,3 mln

  18,1(2%)

  1,2 mln

  16,2(1.9%)

  1,2 mln

  16,7(1.8%)

  1,7 mln

  23,4(2.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  380,9 tys

  5,3(0.6%)

  1,0 mln

  14,1(1.5%)

  944,0 tys

  13,0(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  203,5 tys

  2,9(0.4%)

  210,6 tys

  3,0(0.5%)

  319,2 tys

  4,5(0.6%)

  543,9 tys

  7,6(0.9%)

  688,6 tys

  9,6(1.1%)

  489,6 tys

  6,8(0.8%)

  428,1 tys

  5,9(0.6%)

  606,3 tys

  8,3(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,6(0.4%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  197,5 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  31,2 tys

  0,4(0.1%)

  37,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,7 tys

  0,5(0.1%)

  32,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,1 tys

  0,5(0.1%)

  68,4 tys

  0,9(0.1%)

  69,8 tys

  1,0(0.1%)

  76,0 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,9 tys

  0,2(0%)

  18,5 tys

  0,3(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  25,5 tys

  0,4(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,0 tys

  0,4(0.1%)

  33,8 tys

  0,5(0.1%)

  34,1 tys

  0,5(0.1%)

  35,2 tys

  0,5(0.1%)

  50,2 tys

  0,7(0.1%)

  34,3 tys

  0,5(0.1%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  144,9 tys

  2,1(0.3%)

  117,4 tys

  1,7(0.3%)

  96,3 tys

  1,4(0.2%)

  102,1 tys

  1,4(0.2%)

  569,1 tys

  7,9(0.9%)

  950

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  100,2 tys

  1,4(0.2%)

  46,7 tys

  0,7(0.1%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  22,6

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,5(0.1%)

  41,6 tys

  0,6(0.1%)

  40,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łódzkim wschodnim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,2 mln

  661(100%)

  46,2 mln

  657(100%)

  55,0 mln

  778(100%)

  61,4 mln

  866(100%)

  64,0 mln

  896(100%)

  66,1 mln

  919(100%)

  77,1 mln

  1,1 tys(100%)

  86,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,8 mln

  239(36.2%)

  18,5 mln

  262(40%)

  20,6 mln

  291(37.4%)

  22,8 mln

  320(37.1%)

  26,6 mln

  371(41.5%)

  29,2 mln

  405(44.2%)

  29,6 mln

  407(38.3%)

  33,1 mln

  454(38.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,8 mln

  139(21.1%)

  9,4 mln

  134(20.4%)

  9,3 mln

  131(16.8%)

  9,3 mln

  130(15.1%)

  9,7 mln

  135(15.2%)

  11,4 mln

  158(17.3%)

  13,9 mln

  191(18%)

  20,5 mln

  282(23.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  109(16.5%)

  7,2 mln

  103(15.7%)

  8,9 mln

  126(16.2%)

  7,8 mln

  109(12.7%)

  9,2 mln

  129(14.4%)

  11,8 mln

  163(17.8%)

  14,3 mln

  198(18.6%)

  14,8 mln

  203(17%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 mln

  56,7(8.6%)

  3,8 mln

  53,9(8.2%)

  4,0 mln

  56,1(7.2%)

  4,4 mln

  61,5(7.1%)

  4,6 mln

  64,5(7.2%)

  4,8 mln

  66,0(7.2%)

  5,8 mln

  79,4(7.5%)

  5,7 mln

  77,6(6.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  23,4(3.5%)

  1,6 mln

  22,5(3.4%)

  1,6 mln

  23,0(3%)

  1,6 mln

  22,5(2.6%)

  1,6 mln

  22,2(2.5%)

  1,7 mln

  23,4(2.6%)

  1,9 mln

  26,7(2.5%)

  2,3 mln

  31,0(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  18,1(2.8%)

  1,1 mln

  15,9(2.4%)

  5,8 mln

  82,0(10.6%)

  8,5 mln

  120(13.9%)

  4,6 mln

  64,6(7.2%)

  352,8 tys

  4,9(0.5%)

  3,3 mln

  45,0(4.2%)

  1,8 mln

  24,9(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  31,1(4.7%)

  1,8 mln

  25,4(3.9%)

  1,7 mln

  23,9(3.1%)

  1,5 mln

  21,0(2.4%)

  1,3 mln

  18,1(2%)

  1,2 mln

  16,2(1.8%)

  1,2 mln

  16,7(1.6%)

  1,8 mln

  24,7(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  15,1(2.3%)

  945,8 tys

  13,4(2%)

  1,1 mln

  15,6(2%)

  1,1 mln

  14,9(1.7%)

  1,2 mln

  16,6(1.9%)

  1,3 mln

  17,8(1.9%)

  1,5 mln

  20,9(2%)

  1,4 mln

  19,3(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  438,7 tys

  6,3(0.9%)

  456,6 tys

  6,5(1%)

  584,1 tys

  8,3(1.1%)

  740,7 tys

  10,4(1.2%)

  1,0 mln

  14,5(1.6%)

  720,7 tys

  10,0(1.1%)

  1,5 mln

  20,7(1.9%)

  1,0 mln

  13,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  725,3 tys

  10,3(1.6%)

  680,3 tys

  9,7(1.5%)

  594,5 tys

  8,4(1.1%)

  549,1 tys

  7,7(0.9%)

  520,2 tys

  7,3(0.8%)

  555,8 tys

  7,7(0.8%)

  596,3 tys

  8,2(0.8%)

  674,5 tys

  9,3(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  188,0 tys

  2,7(0.4%)

  127,8 tys

  1,8(0.3%)

  144,8 tys

  2,0(0.3%)

  560,8 tys

  7,9(0.9%)

  454,9 tys

  6,3(0.7%)

  260,2 tys

  3,6(0.4%)

  413,4 tys

  5,7(0.5%)

  489,7 tys

  6,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  355,5 tys

  5,1(0.8%)

  338,9 tys

  4,8(0.7%)

  302,6 tys

  4,3(0.6%)

  308,7 tys

  4,3(0.5%)

  328,0 tys

  4,6(0.5%)

  366,7 tys

  5,1(0.6%)

  320,3 tys

  4,4(0.4%)

  470,5 tys

  6,5(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,6(0.3%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  197,5 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  149,3 tys

  2,1(0.3%)

  129,9 tys

  1,8(0.3%)

  126,8 tys

  1,8(0.2%)

  113,7 tys

  1,6(0.2%)

  323,5 tys

  4,5(0.5%)

  29,8 tys

  0,4(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  76,4 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,9 tys

  0,2(0%)

  18,5 tys

  0,3(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  25,5 tys

  0,4(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  31,2 tys

  0,4(0.1%)

  37,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,7 tys

  0,5(0.1%)

  32,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,1 tys

  0,5(0.1%)

  33,6 tys

  0,5(0.1%)

  39,2 tys

  0,5(0.1%)

  27,6 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,5(0.1%)

  41,6 tys

  0,6(0.1%)

  40,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  62,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łódzki wschodni - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 888 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 345 kobiet oraz 8 543 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,7% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łódzkim wschodnim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%).

  W roku 2021 w powiecie łódzkim wschodnim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 108 oddziałów uczęszczało 2 364 dzieci (1 170 dziewczynek oraz 1 194 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 48 oddziałów uczęszczało 1 143 dzieci (547 dziewczynek oraz 596 chłopców). Dostępnych było 1 108 miejsc.

  17,8% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 985 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 23 szkoły podstawowe, w których w 342 oddziałach uczyło się 6 209 uczniów (3 015 kobiet oraz 3 194 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 189 oddziałach uczyło się 3 683 uczniów (1 746 kobiet oraz 1 937 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów.

  W powiecie łódzkim wschodnim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 839 uczniów (483 kobiety oraz 356 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 215 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 476 uczniów (301 kobiet oraz 175 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 163 absolwentów.

  W powiecie łódzkim wschodnim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 122 uczniów (38 kobiet oraz 84 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,7 uczniów. 20,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w wieku potencjalnej nauki (25,1% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 24,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  24,8%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,6%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • powiat łódzki wschodni
  3,3%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,1%
  Województwo
  12,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. łódzki wschodni
  20,2%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. łódzki wschodni
  17,7%
  łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 13,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat łódzki wschodni
  14,4%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. łódzki wschodni
  3,5%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 985 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  985,0
  Województwo
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. łódzki wschodni
  0,90
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 108 Oddziały
 • 29 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 301 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łódzki wschodni) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 364 Dzieci
 • 1 170 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 194 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 537 3 lata
 • 537
 • 621 4 lata
 • 621
 • 605 5 lata
 • 605
 • 561 6 lat
 • 561
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 252 3 lata
 • 252
 • 326 4 lata
 • 326
 • 293 5 lata
 • 293
 • 279 6 lat
 • 279
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 285 3 lata
 • 285
 • 295 4 lata
 • 295
 • 312 5 lata
 • 312
 • 282 6 lat
 • 282
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 637 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 154,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 154,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 37,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 31 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łódzki wschodni) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 19 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,8%
  42,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 22 3 lata
 • 22
 • 15 4 lata
 • 15
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 7 4 lata
 • 7
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 8 4 lata
 • 8
 • 3 5 lata
 • 3
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 325 Oddziały
 • 6 165 Uczniowie
 • 2 998 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 772 Uczniowie w 1 klasie
 • 364 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 408 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 674 Absolwenci
 • 346 Kobiety
  (absolwenci)
 • 328 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,6%
  61,4%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,2
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,2
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,2
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,0
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 455,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 386,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 839 Uczniowie
 • 483 Kobiety
  (uczniowie)
 • 356 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,6%
  42,4%
 • 216 Uczniowie w 1 klasie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 215 Absolwenci
 • 120 Kobiety
  (absolwenci)
 • 95 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. łódzki wschodni
  24,7
  łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 62,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 47,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  20,3
  łódzkie
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łódzki wschodni, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łódzki wschodni, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łódzki wschodni, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łódzkim wschodnim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie łódzkim wschodnim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 250)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie łódzkim wschodnim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łódzkim wschodnim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 830 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 160 (uczestnicy: 11 123)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 380)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 812)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 450)
  • koncerty: 39 (uczestnicy: 5 090)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 157)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 823)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 622)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 1 583)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 1 106)
  • inne: 3 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 563)
  • plastyczne/techniczne: 31 (członkowie: 276)
  • taneczne: 3 (członkowie: 26)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 27)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 26)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 60)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • inne: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 229)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 83)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 28)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 52)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 42)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 4)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 775)
  • teatralne: 2 (członkowie: 41)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 80)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 125)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 324)
  • taneczne: 9 (członkowie: 169)
  • inne: 2 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łódzkim wschodnim działało 1 kino posiadające 1 salę z 181 miejscami na widowni. Odbyło się 150 seansów, na które przyszło 14 664 widzów, w tym 40 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 780 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łódzkim wschodnim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 57 zwiedzających, co daje 8 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie łódzkim wschodnim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 181 223 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 179 428 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 44
  • dostępne dla czytelników: 16
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łódzkim wschodnim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 070 członków. Zarejestrowano 1 839 ćwiczących (mężczyźni: 1 374, kobiety: 465, chłopcy do lat 18: 956, dziewczęta do lat 18: 312). Aktywnych było 61 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (37), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łódzki wschodni i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 82 wypadków drogowych w powiecie łódzkim wschodnim odnotowano 17 ofiar śmiertelnych oraz 103 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 112,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 23,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 89,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie łódzkim wschodnim zarejestrowanych było 71 859 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 54 160 samochodów osobowych (746,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 670 samochodów ciężarowych (133,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 293 autobusów (4,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 998 ciągników siodłowych (13,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 484 motocykli (48,0 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,2 lat.


  W 2021 roku w powiecie łódzkim wschodnim znajdowało się 49 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 82 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 17 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 103 Ranni
  (rok 2021)
 • 14 Lekko ranni
 • 89 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 112,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  112,6
  Województwo
  95,4
  Cała Polska
  59,9
 • 23,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  23,3
  Województwo
  7,9
  Polska
  5,9
 • 141,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat łódzki wschodni
  141,4
  woj. łódzkie
  114,3
  Cały kraj
  69,4
 • 12,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat łódzki wschodni
  12,5
  Województwo
  10,1
  Cała Polska
  7,6
 • 89,06 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  89,1
  Województwo
  126,4
  Polska
  80,2
 • 20,73 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  20,7
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  9,8
 • 125,61 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. łódzki wschodni
  125,6
  łódzkie
  119,8
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 71 859 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim w 2020 roku
 • 54 160 Samochody osobowe
 • 8 670 Samochody ciężarowe
 • 265 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 293 Autobusy
 • 593 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 002 Ciągniki samochodowe
 • 998   Ciągniki siodłowe
 • 3 657 Ciągniki rolnicze
 • 3 484 Motocykle
 • 1 022   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 773 Motorowery
 • 54 160Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Samochody osobowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 746,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  746,4
  Województwo
  666,6
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 507
  • 1400-1649 kg15 038
  • 1650-1899 kg13 246
  • 1900 kg i więcej14 369
 • 11 507 do 1399 kg
 • 15 038 1400-1649 kg
 • 13 246 1650-1899 kg
 • 14 369 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 20 991 do 1399 cm3
 • 20 991
 • 28 505 1400-1999 cm3
 • 28 505
 • 4 664 2000 i więcej cm3
 • 4 664
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 377
  • olej napędowy13 781
  • gaz (LPG)11 410
  • pozostałe592
 • 28 377 benzyna
 • 13 781 olej napędowy
 • 11 410 gaz (LPG)
 • 592 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 170 do 1 roku
 • 1 170
 • 715 2 lata
 • 715
 • 944 3 lata
 • 944
 • 1 983 4-5 lat
 • 1 983
 • 1 902 6-7 lat
 • 1 902
 • 2 471 8-9 lat
 • 2 471
 • 3 164 10-11 lat
 • 3 164
 • 8 636 12-15 lat
 • 8 636
 • 10 845 16-20 lat
 • 10 845
 • 8 816 21-25 lat
 • 8 816
 • 5 342 26-30 lat
 • 5 342
 • 8 172 31 lat i więcej
 • 8 172
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Tutaj
  19,0 lat
  łódzkie
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 8 670Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 133,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  133,2
  łódzkie
  111,5
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 183 do 999 kg
 • 4 183
 • 2 747 1000-1499 kg
 • 2 747
 • 576 1500-2999 kg
 • 576
 • 51 3000-3499 kg
 • 51
 • 138 3500-4999 kg
 • 138
 • 322 5000-6999 kg
 • 322
 • 253 7000-9999 kg
 • 253
 • 246 10000-14999 kg
 • 246
 • 154 15000 kg i więcej
 • 154
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 533
  • olej napędowy6 155
  • gaz (LPG)476
  • pozostałe506
 • 1 533 benzyna
 • 6 155 olej napędowy
 • 476 gaz (LPG)
 • 506 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 82 do 1 roku
 • 82
 • 53 2 lata
 • 53
 • 84 3 lata
 • 84
 • 284 4-5 lat
 • 284
 • 432 6-7 lat
 • 432
 • 383 8-9 lat
 • 383
 • 603 10-11 lat
 • 603
 • 1 311 12-15 lat
 • 1 311
 • 1 554 16-20 lat
 • 1 554
 • 1 385 21-25 lat
 • 1 385
 • 774 26-30 lat
 • 774
 • 1 725 31 lat i więcej
 • 1 725
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łódzkim wschodnim
 • powiat łódzki wschodni
  20,0 lat
  łódzkie
  20,5 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 293Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Autobusy w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. łódzki wschodni
  4,0
  woj. łódzkie
  2,9
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy251
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe31
 • 11 benzyna
 • 251 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 31 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 43 12-15 lat
 • 43
 • 62 16-20 lat
 • 62
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 38 26-30 lat
 • 38
 • 85 31 lat i więcej
 • 85
 • 22,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łódzkim wschodnim
 • Tutaj
  22,8 lat
  woj. łódzkie
  22,6 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 998Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 13,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,8
  woj. łódzkie
  11,6
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy927
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe67
 • 1 benzyna
 • 927 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 67 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 4 2 lata
 • 4
 • 29 3 lata
 • 29
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 72 6-7 lat
 • 72
 • 132 8-9 lat
 • 132
 • 40 10-11 lat
 • 40
 • 231 12-15 lat
 • 231
 • 160 16-20 lat
 • 160
 • 137 21-25 lat
 • 137
 • 77 26-30 lat
 • 77
 • 64 31 lat i więcej
 • 64
 • 15,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  15,9 lat
  łódzkie
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 3 484Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Motocykle w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 48,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat łódzki wschodni
  48,0
  łódzkie
  45,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 84 do 1 roku
 • 84
 • 37 2 lata
 • 37
 • 38 3 lata
 • 38
 • 170 4-5 lat
 • 170
 • 97 6-7 lat
 • 97
 • 131 8-9 lat
 • 131
 • 137 10-11 lat
 • 137
 • 414 12-15 lat
 • 414
 • 420 16-20 lat
 • 420
 • 307 21-25 lat
 • 307
 • 190 26-30 lat
 • 190
 • 1 459 31 lat i więcej
 • 1 459
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  23,2 lat
  łódzkie
  25,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 49 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 28 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 21 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 984,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  984,5 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 6,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,8 km
  woj. łódzkie
  4,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami