Powiat łódzki wschodni w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łódzki wschodni - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 550 Liczba mieszkańców
 • 500 km2 Powierzchnia
 • 149 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 36,5% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Opala Starosta
 • ELW Tablice rejestracyjne
Powiat łódzki wschodni na mapie
Identyfikatory
 • 1006 TERYT (TERC)
Herb powiatu łódzkiego wschodniego
powiat łódzki wschodni herb
Flaga powiatu łódzkiego wschodniego
powiat łódzki wschodni flaga

powiat łódzki wschodni - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach
( 44) 714-06-21
ul. Słowackiego 28
95-040 Koluszki
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
(4) 714-69-77, 714-16-34
ul. 11-go Listopada 62F
95-040 Koluszki

Powiat łódzki wschodni - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat łódzki wschodni ma 74 550 mieszkańców, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 18,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w 2050 roku wynosi 81 140, z czego 41 514 to kobiety, a 39 626 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zawarli w 2022 roku 243 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łódzki wschodni ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -299. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,03 na 1000 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego. W 2022 roku urodziło się 562 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 25,3% zgonów w powiecie łódzkim wschodnim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w powiecie łódzkim wschodnim były nowotwory, a 8,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łódzkiego wschodniego przypada 11.6 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 354 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 679 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łódzkiego wschodniego 675. W tym samym roku 21 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 20.

  59,3% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 74 550 Liczba mieszkańców
 • 38 784 Kobiety
 • 35 766 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 81 140 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 41 514 Kobiety
 • 39 626 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. łódzki wschodni
  42,1 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łódzki wschodni, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łódzki wschodni,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łódzki wschodni,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łódzki wschodni,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,4%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. łódzki wschodni
  57,5%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. łódzki wschodni
  8,8%
  Województwo
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. łódzki wschodni
  7,5%
  łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 8,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Powiat
  0,8%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,3
  łódzkie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat łódzki wschodni
  1,5
  łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 243 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -299 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -160 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -139 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. łódzki wschodni
  -4,0
  Województwo
  -6,4
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 562 Urodzenia żywe
 • 285 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 277 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,7%
  49,3%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,6
  woj. łódzkie
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat łódzki wschodni
  33,6
  łódzkie
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 391 g Średnia waga noworodków
 • 3 291 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 494 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 391 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 180 Waga 3500g - 3999g
 • 180
 • 224 Waga 3000g - 3499g
 • 224
 • 71 Waga 2500g - 2999g
 • 71
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,34
  łódzkie
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. łódzki wschodni
  0,68
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,54
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 861 Zgony
 • 445 Kobiety
  (Zgony)
 • 416 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,7%
  48,3%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łódzki wschodni
  11,6
  Województwo
  14,0
  Polska
  11,9
 • 153,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  153,2
  Województwo
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 10,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  10,7
  łódzkie
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat łódzki wschodni
  3,3
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat łódzki wschodni
  25,3%
  łódzkie
  29,5%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat łódzki wschodni
  21,6%
  woj. łódzkie
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 8,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. łódzki wschodni
  8,6%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,7%
 • 56 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat łódzki wschodni
  250,7
  Województwo
  306,0
  Cały kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  274,1
  Kraj
  253,9
 • 293,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 313,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 272,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łódzki wschodni
  293,8
  łódzkie
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 39,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat łódzki wschodni
  39,7
  Województwo
  53,5
  Polska
  62,9
 • 38,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat łódzki wschodni
  38,8
  łódzkie
  38,6
  Kraj
  33,8
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,4
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Osoby w zamachach samobójczych
 • 16 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  51,0
  woj. łódzkie
  60,0
  Polska
  38,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. łódzki wschodni
  11,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 5 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 5
 • 8 zażycie innych leków
 • 8
 • 8 samookaleczenie powierzchniowe
 • 8
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 5 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony15
 • 9 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony21
 • 3 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 15 praca
 • 15
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 354 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 687 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 667 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 679 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 352 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 327 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 695 Saldo migracji
 • 343 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 352 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 675 Saldo migracji wewnętrznych
 • 335 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 340 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 20 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łódzki wschodni, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim oddano do użytku 511 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łódzkim wschodnim to 26 918 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łódzkim wschodnim to 5,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim to 134,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,17% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,18% mieszkań posiada łazienkę, 80,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,43% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie łódzkim wschodnim 62 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 382 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 179 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 29 transakcji (mediana cen - 5 638 zł/m2, średnia - 5 467 zł/m2), a na rynku wtórnym 33 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 693 zł/m2, średnia - 4 707 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 382 zł
 • Tutaj
  5 382 zł
  Województwo
  6 223 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 5 382 zł Ogółem
 • 5 382 zł
 • 5 138 zł do 40 m2
 • 5 138 zł
 • 4 902 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 902 zł
 • 4 402 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 402 zł
 • 5 698 zł od 80,1 m2
 • 5 698 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 179 zł
 • powiat łódzki wschodni
  5 179 zł
  łódzkie
  6 145 zł
  Polska
  7 224 zł
 • 5 179 zł Ogółem
 • 5 179 zł
 • 4 589 zł do 40 m2
 • 4 589 zł
 • 5 044 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 044 zł
 • 4 194 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 194 zł
 • 5 499 zł od 80,1 m2
 • 5 499 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 62
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m230
 • 9 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 30 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 638 zł
 • pow. łódzki wschodni
  5 638 zł
  woj. łódzkie
  6 661 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 5 638 zł Ogółem
 • 5 638 zł
 • 5 638 zł od 80,1 m2
 • 5 638 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 467 zł
 • Tutaj
  5 467 zł
  Województwo
  6 567 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 467 zł Ogółem
 • 5 467 zł
 • 5 467 zł od 80,1 m2
 • 5 467 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 29
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m229
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 29 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 693 zł
 • Powiat
  4 693 zł
  Województwo
  5 818 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 4 693 zł Ogółem
 • 4 693 zł
 • 5 138 zł do 40 m2
 • 5 138 zł
 • 4 902 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 902 zł
 • 4 402 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 402 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 707 zł
 • pow. łódzki wschodni
  4 707 zł
  Województwo
  5 791 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 4 707 zł Ogółem
 • 4 707 zł
 • 4 589 zł do 40 m2
 • 4 589 zł
 • 5 044 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 044 zł
 • 4 194 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 194 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 33
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 9 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 918 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  362,00
  łódzkie
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  101,90 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 36,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  36,90 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łódzki wschodni
  4,53
  Województwo
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,76
  łódzkie
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. łódzki wschodni
  0,61
  łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 511 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łódzki wschodni
  6,87
  łódzkie
  5,58
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 765 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,41
  łódzkie
  3,80
  Cały kraj
  3,89
 • 37,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  37,18
  łódzkie
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 68 495 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 134,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  134,0 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,92 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat łódzki wschodni
  0,92 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. łódzki wschodni
  96,17%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Cała Polska
  97,75%
 • 92,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. łódzki wschodni
  92,30%
  Województwo
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 90,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat łódzki wschodni
  90,18%
  łódzkie
  89,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. łódzki wschodni
  80,22%
  łódzkie
  82,27%
  Cała Polska
  85,83%
 • 53,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat łódzki wschodni
  53,43%
  woj. łódzkie
  46,52%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat łódzki wschodni - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie łódzkim wschodnim na 1000 mieszkańców pracuje 230osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim wynosiło w 2023 roku 5,9% (5,9% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łódzkim wschodnim wynosiło 5 475,31 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego 10 154 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 259 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 895.

  11,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 37,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 230 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  230,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,6% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Powiat
  5,9%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 922 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 475 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 154 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 259 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 895 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 24,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 37,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 26,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 027 Pracujący ogółem
 • 8 868 Kobiety
 • 8 159 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łódzki wschodni, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  68,7
  Województwo
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 36,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łódzki wschodni
  36,7
  łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 114,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. łódzki wschodni
  114,6
  łódzkie
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łódzki wschodni - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie łódzkim wschodnim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 523 podmioty gospodarki narodowej, z czego 8 380 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 709 nowych podmiotów, a 399 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (830) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (604) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 444) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (365) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łódzkim wschodnim najwięcej (825) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 189) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (166) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,2% (2 548) podmiotów, a 74,2% (7 809) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łódzkim wschodnim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (13.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 523 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 166 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 548 Przemysł i budownictwo
 • 7 809 Pozostała działalność
 • 709 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim w 2023 roku
 • 399 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim w 2023 roku
 • 8 380 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 189 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 189
 • 290 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 290
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 10 521 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 521
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 1 015 Spółki handlowe ogółem
 • 1 015
 • 152  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 152
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 825  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 825
 • 149    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 149
 • 544 Spółki cywilne ogółem
 • 544
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 380 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 141 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 141
 • 1 125 Budownictwo
 • 1 125
 • 941 Przetwórstwo przemysłowe
 • 941
 • 924 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 924
 • 648 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 648
 • 474 Transport i gospodarka magazynowa
 • 474
 • 405 Informacja i komunikacja
 • 405
 • 403 Pozostała działalność
 • 403
 • 301 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 301
 • 216 Edukacja
 • 216
 • 196 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 196
 • 193 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 193
 • 152 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 152
 • 129 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 129
 • 78 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 78
 • 31 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 31
 • 16 Górnictwo i wydobywanie
 • 16
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim stwierdzono 1 115 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łódzkim wschodnim wynosi 66,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 8,45 (wykrywalność 51%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,64 (49%), drogowe - 2,08 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 115 Przestępstwa ogółem
 • 1 115
 • 635 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 635
 • 270 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 270
 • 154 Przestępstwa drogowe
 • 154
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 627 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 627
 • 15,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,03
  Województwo
  19,38
  Polska
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,56
  Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 3,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat łódzki wschodni
  3,64
  łódzkie
  5,35
  Cały kraj
  6,99
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,08
  woj. łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. łódzki wschodni
  0,30
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 8,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat łódzki wschodni
  8,45
  woj. łódzkie
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. łódzki wschodni
  66%
  łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat łódzki wschodni
  63%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  49%
  woj. łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  Województwo
  86%
  Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat łódzki wschodni
  52%
  łódzkie
  44%
  Cały kraj
  51%

Powiat łódzki wschodni - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wyniosła w 2022 roku 95,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu łódzkiego wschodniego - 23.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.7%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,7 mln złotych, czyli 22,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łódzkiego wschodniego wyniosła w 2022 roku 98,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.2%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.1%). W budżecie powiatu łódzkiego wschodniego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 435 złotych na mieszkańca (32,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,7 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łódzkim wschodnim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,8 mln

  638(100%)

  51,9 mln

  734(100%)

  61,4 mln

  866(100%)

  64,2 mln

  899(100%)

  61,1 mln

  849(100%)

  68,3 mln

  929(100%)

  74,2 mln

  1,0 tys(100%)

  95,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 mln

  89,4(14%)

  11,3 mln

  160(21.8%)

  17,9 mln

  252(29.2%)

  14,8 mln

  207(23.1%)

  9,2 mln

  128(15.1%)

  8,0 mln

  110(11.7%)

  7,1 mln

  97,8(9.6%)

  22,1 mln

  298(23.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  152(23.8%)

  11,8 mln

  166(22.7%)

  9,0 mln

  126(14.7%)

  13,0 mln

  181(20.2%)

  12,5 mln

  174(20.5%)

  16,3 mln

  224(23.8%)

  18,9 mln

  260(25.5%)

  18,8 mln

  253(19.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,0 mln

  128(20.1%)

  8,9 mln

  126(17.2%)

  9,3 mln

  131(15.2%)

  9,6 mln

  134(15%)

  10,7 mln

  148(17.5%)

  12,5 mln

  172(18.3%)

  13,7 mln

  189(18.5%)

  15,5 mln

  208(16.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  102(16%)

  7,3 mln

  103(14.1%)

  7,4 mln

  104(12.1%)

  7,7 mln

  107(11.9%)

  9,0 mln

  125(14.8%)

  10,7 mln

  147(15.6%)

  10,4 mln

  143(14%)

  11,0 mln

  148(11.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  54,2(8.5%)

  4,0 mln

  56,2(7.7%)

  4,4 mln

  61,6(7.1%)

  4,6 mln

  64,8(7.2%)

  4,8 mln

  66,1(7.8%)

  5,9 mln

  80,7(8.6%)

  5,7 mln

  77,7(7.6%)

  6,9 mln

  92,8(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  34,0(5.4%)

  2,7 mln

  38,4(5.2%)

  2,8 mln

  39,7(4.6%)

  3,1 mln

  42,9(4.8%)

  3,4 mln

  47,7(5.6%)

  3,9 mln

  53,6(5.7%)

  3,9 mln

  53,2(5.2%)

  5,0 mln

  67,8(5.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  24,3(3.8%)

  1,8 mln

  26,1(3.6%)

  2,2 mln

  30,5(3.5%)

  2,2 mln

  31,1(3.5%)

  2,5 mln

  34,1(4%)

  946,8 tys

  13,0(1.4%)

  2,6 mln

  35,1(3.4%)

  3,7 mln

  50,1(3.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  21,1(3.3%)

  1,6 mln

  22,7(3.1%)

  1,7 mln

  23,2(2.7%)

  1,7 mln

  24,3(2.7%)

  1,9 mln

  26,5(3.1%)

  2,1 mln

  28,7(3%)

  2,9 mln

  40,1(3.9%)

  2,8 mln

  37,6(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  25,4(4%)

  1,7 mln

  23,9(3.3%)

  1,5 mln

  21,0(2.4%)

  1,3 mln

  18,1(2%)

  1,2 mln

  16,2(1.9%)

  1,2 mln

  16,7(1.8%)

  1,7 mln

  23,4(2.3%)

  1,8 mln

  24,2(1.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  380,9 tys

  5,3(0.6%)

  1,0 mln

  14,1(1.5%)

  944,0 tys

  13,0(1.3%)

  1,7 mln

  23,0(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  210,6 tys

  3,0(0.5%)

  319,2 tys

  4,5(0.6%)

  543,9 tys

  7,6(0.9%)

  688,6 tys

  9,6(1.1%)

  489,6 tys

  6,8(0.8%)

  428,1 tys

  5,9(0.6%)

  606,3 tys

  8,3(0.8%)

  555,7 tys

  7,5(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,6(0.4%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  197,5 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.3%)

  197,8 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,7 tys

  0,5(0.1%)

  32,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,1 tys

  0,5(0.1%)

  68,4 tys

  0,9(0.1%)

  69,8 tys

  1,0(0.1%)

  76,0 tys

  1,0(0.1%)

  74,6 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  33,8 tys

  0,5(0.1%)

  34,1 tys

  0,5(0.1%)

  35,2 tys

  0,5(0.1%)

  50,2 tys

  0,7(0.1%)

  34,3 tys

  0,5(0.1%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  28,0 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,5 tys

  0,3(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  25,5 tys

  0,4(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  0,6(0.1%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,1 tys

  0,1(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  11,2 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  17,5 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  117,4 tys

  1,7(0.3%)

  96,3 tys

  1,4(0.2%)

  102,1 tys

  1,4(0.2%)

  569,1 tys

  7,9(0.9%)

  950

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  46,7 tys

  0,7(0.1%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  22,6

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,5(0.1%)

  41,6 tys

  0,6(0.1%)

  40,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łódzkim wschodnim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łódzki wschodni, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łódzkiego wschodniego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,2 mln

  657(100%)

  55,0 mln

  778(100%)

  61,4 mln

  866(100%)

  64,0 mln

  896(100%)

  66,1 mln

  919(100%)

  77,1 mln

  1,0 tys(100%)

  86,9 mln

  1,2 tys(100%)

  98,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,5 mln

  262(40%)

  20,6 mln

  291(37.4%)

  22,8 mln

  320(37.1%)

  26,6 mln

  371(41.5%)

  29,2 mln

  405(44.2%)

  29,6 mln

  407(38.3%)

  33,1 mln

  454(38.1%)

  35,7 mln

  480(36.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  103(15.7%)

  8,9 mln

  126(16.2%)

  7,8 mln

  109(12.7%)

  9,2 mln

  129(14.4%)

  11,8 mln

  163(17.8%)

  14,3 mln

  198(18.6%)

  14,8 mln

  203(17%)

  16,8 mln

  227(17.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,4 mln

  134(20.4%)

  9,3 mln

  131(16.8%)

  9,3 mln

  130(15.1%)

  9,7 mln

  135(15.2%)

  11,4 mln

  158(17.3%)

  13,9 mln

  191(18%)

  20,5 mln

  282(23.6%)

  16,8 mln

  225(17.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  456,6 tys

  6,5(1%)

  584,1 tys

  8,3(1.1%)

  740,7 tys

  10,4(1.2%)

  1,0 mln

  14,5(1.6%)

  720,7 tys

  10,0(1.1%)

  1,5 mln

  20,7(1.9%)

  1,0 mln

  13,9(1.2%)

  9,3 mln

  125(9.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  53,9(8.2%)

  4,0 mln

  56,1(7.2%)

  4,4 mln

  61,5(7.1%)

  4,6 mln

  64,5(7.2%)

  4,8 mln

  66,0(7.2%)

  5,8 mln

  79,4(7.5%)

  5,7 mln

  77,6(6.5%)

  6,4 mln

  85,4(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  15,9(2.4%)

  5,8 mln

  82,0(10.6%)

  8,5 mln

  120(13.9%)

  4,6 mln

  64,6(7.2%)

  352,8 tys

  4,9(0.5%)

  3,3 mln

  45,0(4.2%)

  1,8 mln

  24,9(2.1%)

  3,2 mln

  42,5(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  22,5(3.4%)

  1,6 mln

  23,0(3%)

  1,6 mln

  22,5(2.6%)

  1,6 mln

  22,2(2.5%)

  1,7 mln

  23,4(2.6%)

  1,9 mln

  26,7(2.5%)

  2,3 mln

  31,0(2.6%)

  2,2 mln

  29,3(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  945,8 tys

  13,4(2%)

  1,1 mln

  15,6(2%)

  1,1 mln

  14,9(1.7%)

  1,2 mln

  16,6(1.9%)

  1,3 mln

  17,8(1.9%)

  1,5 mln

  20,9(2%)

  1,4 mln

  19,3(1.6%)

  2,0 mln

  26,5(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  25,4(3.9%)

  1,7 mln

  23,9(3.1%)

  1,5 mln

  21,0(2.4%)

  1,3 mln

  18,1(2%)

  1,2 mln

  16,2(1.8%)

  1,2 mln

  16,7(1.6%)

  1,8 mln

  24,7(2.1%)

  1,8 mln

  24,2(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  680,3 tys

  9,7(1.5%)

  594,5 tys

  8,4(1.1%)

  549,1 tys

  7,7(0.9%)

  520,2 tys

  7,3(0.8%)

  555,8 tys

  7,7(0.8%)

  596,3 tys

  8,2(0.8%)

  674,5 tys

  9,3(0.8%)

  599,7 tys

  8,1(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  338,9 tys

  4,8(0.7%)

  302,6 tys

  4,3(0.6%)

  308,7 tys

  4,3(0.5%)

  328,0 tys

  4,6(0.5%)

  366,7 tys

  5,1(0.6%)

  320,3 tys

  4,4(0.4%)

  470,5 tys

  6,5(0.5%)

  448,6 tys

  6,0(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  127,8 tys

  1,8(0.3%)

  144,8 tys

  2,0(0.3%)

  560,8 tys

  7,9(0.9%)

  454,9 tys

  6,3(0.7%)

  260,2 tys

  3,6(0.4%)

  413,4 tys

  5,7(0.5%)

  489,7 tys

  6,7(0.6%)

  332,3 tys

  4,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,6(0.3%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  187,3 tys

  2,6(0.3%)

  197,5 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.3%)

  198,0 tys

  2,7(0.2%)

  197,8 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,9 tys

  0,5(0.1%)

  32,7 tys

  0,5(0.1%)

  32,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,1 tys

  0,5(0.1%)

  33,6 tys

  0,5(0.1%)

  39,2 tys

  0,5(0.1%)

  27,6 tys

  0,4(0%)

  35,5 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  129,9 tys

  1,8(0.3%)

  126,8 tys

  1,8(0.2%)

  113,7 tys

  1,6(0.2%)

  323,5 tys

  4,5(0.5%)

  29,8 tys

  0,4(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  76,4 tys

  1,0(0.1%)

  27,8 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,5 tys

  0,3(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  25,5 tys

  0,4(0%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  23,1 tys

  0,3(0%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  42,8 tys

  0,6(0%)

  25,6 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,5(0.1%)

  41,6 tys

  0,6(0.1%)

  40,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łódzki wschodni - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 845 mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 314 kobiet oraz 8 532 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,7% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,4% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łódzkim wschodnim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%).

  W roku 2022 w powiecie łódzkim wschodnim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 112 oddziałów uczęszczało 2 431 dzieci (1 244 dziewczynki oraz 1 187 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 48 oddziałów uczęszczało 1 143 dzieci (547 dziewczynek oraz 596 chłopców). Dostępnych było 1 108 miejsc.

  17,8% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 957 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 23 szkoły podstawowe, w których w 339 oddziałach uczyło się 6 386 uczniów (3 072 kobiety oraz 3 314 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 189 oddziałach uczyło się 3 683 uczniów (1 746 kobiet oraz 1 937 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,46.

  W powiecie łódzkim wschodnim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 905 uczniów (530 kobiet oraz 375 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 195 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 476 uczniów (301 kobiet oraz 175 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 163 absolwentów.

  W powiecie łódzkim wschodnim znajdują się 2 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 408 uczniów (55 kobiet oraz 353 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 57 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie łódzkim wschodnim placówkę miały 2 Technika, w których w 13 oddziałach uczyło się 316 uczniów (34 kobiety oraz 282 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 74 absolwentów.

  W powiecie łódzkim wschodnim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 111 uczniów (33 kobiety oraz 78 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,1 uczniów. 22,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w wieku potencjalnej nauki (25,1% kobiet i 25,2% mężczyzn).

 • 24,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,8%
  Województwo
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. łódzki wschodni
  36,6%
  łódzkie
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • pow. łódzki wschodni
  3,3%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,1%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat łódzki wschodni
  20,2%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. łódzki wschodni
  17,7%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 13,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. łódzki wschodni
  14,4%
  Województwo
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,5%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 957 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. łódzki wschodni
  957,0
  łódzkie
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,90
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 112 Oddziały
 • 32 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 301 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat łódzki wschodni) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 431 Dzieci
 • 1 244 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 187 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,2%
  48,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 515 3 lata
 • 515
 • 634 4 lata
 • 634
 • 642 5 lata
 • 642
 • 579 6 lat
 • 579
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 295 3 lata
 • 295
 • 300 4 lata
 • 300
 • 342 5 lata
 • 342
 • 274 6 lat
 • 274
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 220 3 lata
 • 220
 • 334 4 lata
 • 334
 • 300 5 lata
 • 300
 • 305 6 lat
 • 305
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 644 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 155,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 155,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 39,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 31 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat łódzki wschodni) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 24 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,0%
  48,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 21 4 lata
 • 21
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 14 4 lata
 • 14
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 7 4 lata
 • 7
 • 8 5 lata
 • 8
 •  
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 319 Oddziały
 • 6 340 Uczniowie
 • 3 055 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 285 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 854 Uczniowie w 1 klasie
 • 413 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 441 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 920 Absolwenci
 • 471 Kobiety
  (absolwenci)
 • 449 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,0%
  63,0%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,8
  Województwo
  16,8
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,8
 • 18,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,8
 • 19,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,9
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 452,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 386,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,46
  Województwo
  97,10
  Polska
  95,96
 • 88,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łódzki wschodni
  88,78
  woj. łódzkie
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łódzki wschodni) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łódzki wschodni) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 905 Uczniowie
 • 530 Kobiety
  (uczniowie)
 • 375 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,6%
  41,4%
 • 275 Uczniowie w 1 klasie
 • 160 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 195 Absolwenci
 • 102 Kobiety
  (absolwenci)
 • 93 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat łódzki wschodni
  25,1
  Województwo
  26,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 64,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 48,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 408 Uczniowie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie)
 • 353 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,5%
  86,5%
 • 110 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  20,4
  Województwo
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 36,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat łódzki wschodni) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,2
  Województwo
  20,5
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łódzki wschodni, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łódzki wschodni, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łódzki wschodni, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łódzkim wschodnim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 250)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie łódzkim wschodnim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 074 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 183 (uczestnicy: 19 238)
  • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 1 480)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 852)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 711)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 7 523)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 389)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 857)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 543)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 2 640)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 1 250)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 1 136)
  • inne: 8 (uczestnicy: 1 857)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 332)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 118)
  • taneczne: 2 (członkowie: 53)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 2 (członkowie: 29)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 90)
  • inne: 3 (członkowie: 34)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 290)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 83)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 57)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 18)
  • tańca: 2 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 695)
  • teatralne: 4 (członkowie: 28)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 88)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 131)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 338)
  • taneczne: 5 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łódzkim wschodnim działało 1 kino posiadające 1 salę z 181 miejscami na widowni. Odbyły się 154 seanse, na które przyszło 14 870 widzów, w tym 40 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 850 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łódzkim wschodnim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie łódzkim wschodnim działało 10 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 182 512 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 179 428 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 41
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łódzkim wschodnim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 070 członków. Zarejestrowano 1 839 ćwiczących (mężczyźni: 1 374, kobiety: 465, chłopcy do lat 18: 956, dziewczęta do lat 18: 312). Aktywnych było 61 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (37), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łódzkim wschodnim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łódzki wschodni - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łódzki wschodni i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 61 wypadków drogowych w powiecie łódzkim wschodnim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 75 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 82,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 4,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 98,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim zarejestrowanych było 76 326 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 57 537 samochodów osobowych (773,8 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 9 091 samochodów ciężarowych (137,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 276 autobusów (3,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla Polski), 1 107 ciągników siodłowych (14,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 809 motocykli (51,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie łódzkim wschodnim znajdowało się 51 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie łódzkim wschodnim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 61 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 75 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 65 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 82,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. łódzki wschodni
  82,0
  łódzkie
  92,9
  Cała Polska
  56,5
 • 4,03 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  4,0
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  5,0
 • 100,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,9
  łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 3,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  3,9
  łódzkie
  7,2
  Kraj
  5,4
 • 98,26 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat łódzki wschodni
  98,3
  łódzkie
  114,8
  Cały kraj
  71,0
 • 4,92 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. łódzki wschodni
  4,9
  woj. łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 122,95 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  123,0
  woj. łódzkie
  119,2
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 76 326 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łódzkim wschodnim w 2022 roku
 • 57 537 Samochody osobowe
 • 9 091 Samochody ciężarowe
 • 257 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 276 Autobusy
 • 674 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 111 Ciągniki samochodowe
 • 1 107   Ciągniki siodłowe
 • 3 828 Ciągniki rolnicze
 • 3 809 Motocykle
 • 1 150   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 851 Motorowery
 • 57 537Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Samochody osobowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 773,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  773,8
  woj. łódzkie
  715,9
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 307
  • 1400-1649 kg15 255
  • 1650-1899 kg14 134
  • 1900 kg i więcej16 841
 • 11 307 do 1399 kg
 • 15 255 1400-1649 kg
 • 14 134 1650-1899 kg
 • 16 841 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 831 do 1399 cm3
 • 21 831
 • 30 501 1400-1999 cm3
 • 30 501
 • 5 205 2000 i więcej cm3
 • 5 205
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna30 251
  • olej napędowy14 835
  • gaz (LPG)11 494
  • pozostałe957
 • 30 251 benzyna
 • 14 835 olej napędowy
 • 11 494 gaz (LPG)
 • 957 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 280 do 1 roku
 • 1 280
 • 620 2 lata
 • 620
 • 880 3 lata
 • 880
 • 2 331 4-5 lat
 • 2 331
 • 2 487 6-7 lat
 • 2 487
 • 2 420 8-9 lat
 • 2 420
 • 2 949 10-11 lat
 • 2 949
 • 8 288 12-15 lat
 • 8 288
 • 11 283 16-20 lat
 • 11 283
 • 8 860 21-25 lat
 • 8 860
 • 5 933 26-30 lat
 • 5 933
 • 10 206 31 lat i więcej
 • 10 206
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  19,6 lat
  łódzkie
  19,9 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 9 091Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 137,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat łódzki wschodni
  137,1
  łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 299 do 999 kg
 • 4 299
 • 2 961 1000-1499 kg
 • 2 961
 • 582 1500-2999 kg
 • 582
 • 48 3000-3499 kg
 • 48
 • 150 3500-4999 kg
 • 150
 • 340 5000-6999 kg
 • 340
 • 258 7000-9999 kg
 • 258
 • 275 10000-14999 kg
 • 275
 • 178 15000 kg i więcej
 • 178
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 510
  • olej napędowy6 585
  • gaz (LPG)473
  • pozostałe523
 • 1 510 benzyna
 • 6 585 olej napędowy
 • 473 gaz (LPG)
 • 523 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 99 do 1 roku
 • 99
 • 40 2 lata
 • 40
 • 98 3 lata
 • 98
 • 273 4-5 lat
 • 273
 • 350 6-7 lat
 • 350
 • 471 8-9 lat
 • 471
 • 450 10-11 lat
 • 450
 • 1 389 12-15 lat
 • 1 389
 • 1 533 16-20 lat
 • 1 533
 • 1 441 21-25 lat
 • 1 441
 • 927 26-30 lat
 • 927
 • 2 020 31 lat i więcej
 • 2 020
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  20,8 lat
  łódzkie
  21,3 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 276Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Autobusy w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,7
  woj. łódzkie
  3,1
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy235
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe30
 • 11 benzyna
 • 235 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 30 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 59 16-20 lat
 • 59
 • 42 21-25 lat
 • 42
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 98 31 lat i więcej
 • 98
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  24,7 lat
  woj. łódzkie
  23,3 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 1 107Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 14,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat łódzki wschodni
  14,9
  łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy1 033
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe70
 • 1 benzyna
 • 1 033 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 70 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 2 2 lata
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 45 4-5 lat
 • 45
 • 84 6-7 lat
 • 84
 • 113 8-9 lat
 • 113
 • 146 10-11 lat
 • 146
 • 160 12-15 lat
 • 160
 • 208 16-20 lat
 • 208
 • 149 21-25 lat
 • 149
 • 86 26-30 lat
 • 86
 • 93 31 lat i więcej
 • 93
 • 16,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  16,5 lat
  Województwo
  14,6 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 3 809Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łódzkim wschodnim
 • Motocykle w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 51,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  51,2
  woj. łódzkie
  50,3
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 77 do 1 roku
 • 77
 • 61 2 lata
 • 61
 • 53 3 lata
 • 53
 • 93 4-5 lat
 • 93
 • 195 6-7 lat
 • 195
 • 113 8-9 lat
 • 113
 • 132 10-11 lat
 • 132
 • 407 12-15 lat
 • 407
 • 492 16-20 lat
 • 492
 • 422 21-25 lat
 • 422
 • 190 26-30 lat
 • 190
 • 1 574 31 lat i więcej
 • 1 574
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łódzkim wschodnim
 • Powiat
  23,3 lat
  woj. łódzkie
  25,1 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 29 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 22 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łódzkim wschodnim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 014,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 014,4 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 6,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. łódzki wschodni
  6,8 km
  łódzkie
  4,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami