Ulanów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ulanów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ulanów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu niżańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ulanów.
 • 1 370 Liczba mieszkańców
 • 8,2 km² Powierzchnia
 • 167,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • RNI Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Garbacz Burmistrz miasta
Ulanów na mapie
Identyfikatory
 • 22.263650.4902 Współrzędne GPS
 • 1812074 TERYT (TERC)
 • 0981386 SIMC
Herb miasta Ulanów
Ulanów herb

Jak Ulanów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ulanów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ulanów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ulanów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
22Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
61Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
62Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
99Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
104Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
112Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
120Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
127Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
163Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
184Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
189Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
215Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
279Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
339Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
339Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
349Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
358Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
362Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Ulanów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-410Poczta Ulanów

Ulanów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ulanowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Stalowej Woli (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ks. J. Popiełuszki 8
37-450 Stalowa Wola
Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
(15) 876-30-41
(15) 876-30-53
Rynek 5
37-410 Ulanów

Ulanów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Ulanów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 370, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ulanowa zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Ulanowa jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Ulanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,39 na 1000 mieszkańców Ulanowa. W 2022 roku urodziło się 5 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 290 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,4% zgonów w Ulanowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,4% zgonów w Ulanowie były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ulanowa przypada 13.01 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 12 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 9 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ulanowa 3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,0% mieszkańców Ulanowa jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ulanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 370 Liczba mieszkańców
 • 694 Kobiety
 • 676 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ulanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ulanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ulanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ulanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,3 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ulanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ulanowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ulanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ulanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ulanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,6%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 37,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Ulanów
  55,9%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Ulanów
  8,5%
  Podkarpackie
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,3%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Ulanów
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ulanowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,1
  Podkarpackie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Ulanów
  0,8
  Województwo
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ulanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,4
  Podkarpackie
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ulanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ulanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ulanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ulanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 3,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  3,6
  woj. podkarpackie
  8,1
  Polska
  8,1
 • 30,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  30,1
  Podkarpackie
  35,1
  Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 290 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 190 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 290 g
  Województwo
  3 312 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 123 Waga 3500g - 3999g
 • 123
 • 178 Waga 3000g - 3499g
 • 178
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,06
  Podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Ulanów
  0,55
  woj. podkarpackie
  0,60
  Cała Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  Podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ulanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 61,1%
  38,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  10,5
  Polska
  11,9
 • 154,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  154,2
  Województwo
  130,5
  Cała Polska
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,5
  Podkarpackie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Ulanów
  2,9
  Województwo
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie niżańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ulanów
  38,4%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,4%
  Województwo
  18,0%
  Polska
  19,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Ulanów
  6,9%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 124 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  14,6
  Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  65,3
  Cały kraj
  74,4
 • 233,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ulanów
  233,4
  Województwo
  228,6
  Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  205,4
  Polska
  246,5
 • 514,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 570,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ulanów
  514,7
  woj. podkarpackie
  424,1
  Cały kraj
  475,8
 • 74,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  74,2
  Podkarpackie
  51,4
  Cały kraj
  70,6
 • 15,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  15,3
  woj. podkarpackie
  27,6
  Polska
  32,6
 • 3,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  5,8
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ulanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ulanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ulanów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ulanowie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ulanowie to 531 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 388 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ulanowie to 6,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ulanowie to 154,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,09% mieszkań posiada łazienkę, 72,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,67% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu niżańskiego.

  Powiat niżański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 531 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 387,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  387,60
  Województwo
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  95,50 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 37,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Ulanów
  37,00 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,58
  woj. podkarpackie
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,58
  Podkarpackie
  2,92
  Polska
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,56
  woj. podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ulanów
  2,19
  Województwo
  5,39
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Ulanów
  6,33
  woj. podkarpackie
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 13,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ulanów
  13,87
  Województwo
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 462 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 154,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  154,0 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  Województwo
  0,57 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Ulanów
  97,73%
  woj. podkarpackie
  97,47%
  Polska
  97,71%
 • 92,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  92,82%
  woj. podkarpackie
  94,19%
  Cały kraj
  95,10%
 • 88,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,09%
  Województwo
  92,77%
  Cała Polska
  93,66%
 • 72,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  72,02%
  Województwo
  84,32%
  Polska
  85,62%
 • 74,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Ulanów
  74,67%
  woj. podkarpackie
  78,51%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Ulanów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Ulanowie na 1000 mieszkańców pracuje 266osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Ulanowie wynosiło w 2022 roku 17,5% (17,5% wśród kobiet i 17,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ulanowie wynosiło 5 022,68 PLN, co odpowiada 74.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ulanowa 98 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 168 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 70.

  30,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Ulanowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 266 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ulanów
  266,0
  Województwo
  367,0
  Cała Polska
  402,0
 • 17,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 17,5% Kobiety
 • 17,5% Mężczyźni
 • Miasto
  17,5%
  woj. podkarpackie
  8,8%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ulanowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ulanowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ulanowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 023 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 023 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ulanowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 98 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 168 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 70 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 40,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ulanowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,0% W wieku produkcyjnym
 • 50,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ulanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  78,7
  Podkarpackie
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 47,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  47,8
  Województwo
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 154,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  154,4
  Województwo
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ulanów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Ulanowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 149 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 103 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (16) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (8) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (16) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ulanowie najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (138) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  20,8% (31) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 79,2% (118) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ulanowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.3%) oraz Budownictwo (13.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 149 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 31 Przemysł i budownictwo
 • 118 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Ulanowie w 2022 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Ulanowie w 2022 roku
 • 103 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 138 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 138
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 148 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 148
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 103 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 25 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 25
 • 14 Budownictwo
 • 14
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ulanów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ulanowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 19 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,77 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ulanowie wynosi 66,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ulanowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,44 (wykrywalność 57%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,77 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,67 (58%), drogowe - 1,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ulanowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ulanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 19
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 13,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Ulanów
  13,77
  Podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 6,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,77
  Podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 4,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,67
  Podkarpackie
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Ulanów
  1,77
  Podkarpackie
  1,47
  Polska
  1,82
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ulanów
  0,47
  Podkarpackie
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 7,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,44
  Podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ulanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ulanów
  67%
  Podkarpackie
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ulanów
  63%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  Podkarpackie
  56%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  80%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ulanów
  57%
  Podkarpackie
  48%
  Kraj
  51%

Ulanów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ulanowa wyniosła w 2022 roku 63,3 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 74.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ulanowa - 16.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,1 mln złotych, czyli 44,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ulanowa wyniosła w 2022 roku 66,5 mln złotych, co daje 8,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 50.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.3%). W budżecie Ulanowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 790 złotych na mieszkańca (9,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,9 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 3,2%.
 • Wydatki budżetu w Ulanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ulanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ulanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ulanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,3 mln

  2,4 tys(100%)

  25,6 mln

  3,0 tys(100%)

  29,0 mln

  3,5 tys(100%)

  41,8 mln

  5,0 tys(100%)

  41,7 mln

  5,0 tys(100%)

  32,9 mln

  4,1 tys(100%)

  36,7 mln

  4,6 tys(100%)

  63,3 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  6,0 tys(42.4%)

  9,3 mln

  6,5 tys(36.5%)

  10,5 mln

  7,5 tys(36.3%)

  9,2 mln

  6,5 tys(22.1%)

  9,2 mln

  6,4 tys(22.2%)

  9,8 mln

  6,8 tys(29.6%)

  10,8 mln

  7,6 tys(29.4%)

  10,6 mln

  7,7 tys(16.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  1,4 tys(9.8%)

  2,3 mln

  1,6 tys(9%)

  3,2 mln

  2,3 tys(11.1%)

  5,0 mln

  3,5 tys(12.1%)

  4,5 mln

  3,1 tys(10.7%)

  802,8 tys

  563(2.4%)

  2,0 mln

  1,5 tys(5.6%)

  9,5 mln

  6,9 tys(15%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  892,0 tys

  624(4.4%)

  795,9 tys

  556(3.1%)

  728,3 tys

  518(2.5%)

  663,2 tys

  466(1.6%)

  891,1 tys

  616(2.1%)

  1,3 mln

  898(3.9%)

  3,8 mln

  2,7 tys(10.2%)

  8,2 mln

  5,9 tys(12.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  426,4 tys

  298(2.1%)

  383,5 tys

  268(1.5%)

  709,9 tys

  505(2.4%)

  11,2 mln

  7,9 tys(26.9%)

  10,9 mln

  7,6 tys(26.2%)

  4,0 mln

  2,8 tys(12.1%)

  986,4 tys

  699(2.7%)

  7,3 mln

  5,3 tys(11.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  210,2 tys

  147(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  13,5(0.1%)

  47,7 tys

  33,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,8(0%)

  4,8 mln

  3,5 tys(7.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  839,5 tys

  587(4.1%)

  725,0 tys

  507(2.8%)

  645,8 tys

  460(2.2%)

  777,8 tys

  546(1.9%)

  873,7 tys

  604(2.1%)

  828,1 tys

  580(2.5%)

  1,6 mln

  1,2 tys(4.5%)

  4,2 mln

  3,1 tys(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,7 tys

  12,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 mln

  2,9 tys(6.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  1,3 tys(9%)

  2,0 mln

  1,4 tys(7.9%)

  2,2 mln

  1,6 tys(7.6%)

  2,3 mln

  1,6 tys(5.5%)

  2,4 mln

  1,6 tys(5.7%)

  2,2 mln

  1,6 tys(6.8%)

  2,7 mln

  1,9 tys(7.3%)

  2,9 mln

  2,1 tys(4.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  2,7 tys(19%)

  8,0 mln

  5,6 tys(31.4%)

  1,6 mln

  1,1 tys(5.4%)

  1,1 mln

  769(2.6%)

  883,3 tys

  611(2.1%)

  853,7 tys

  598(2.6%)

  1,4 mln

  1,0 tys(3.9%)

  2,1 mln

  1,5 tys(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  178,8 tys

  125(0.9%)

  205,7 tys

  144(0.8%)

  225,7 tys

  161(0.8%)

  1,2 mln

  833(2.8%)

  761,1 tys

  526(1.8%)

  571,4 tys

  400(1.7%)

  224,4 tys

  159(0.6%)

  301,9 tys

  220(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  660,3 tys

  462(3.3%)

  550,5 tys

  385(2.2%)

  211,2 tys

  150(0.7%)

  794,1 tys

  558(1.9%)

  509,5 tys

  352(1.2%)

  181,6 tys

  127(0.6%)

  267,1 tys

  189(0.7%)

  262,7 tys

  192(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  2,7(0%)

  4,4 tys

  3,1(0%)

  241

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,4 tys

  180(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  256,3 tys

  179(1.3%)

  692,1 tys

  484(2.7%)

  192,5 tys

  137(0.7%)

  209,3 tys

  147(0.5%)

  165,2 tys

  114(0.4%)

  167,8 tys

  118(0.5%)

  207,1 tys

  147(0.6%)

  155,9 tys

  114(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  69,1 tys

  48,3(0.3%)

  109,4 tys

  76,5(0.4%)

  72,8 tys

  51,8(0.3%)

  71,6 tys

  50,2(0.2%)

  70,2 tys

  48,5(0.2%)

  71,1 tys

  49,8(0.2%)

  164,4 tys

  117(0.4%)

  137,9 tys

  101(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  57,0 tys

  39,8(0.3%)

  59,9 tys

  41,9(0.2%)

  59,3 tys

  42,2(0.2%)

  62,0 tys

  43,5(0.1%)

  63,0 tys

  43,6(0.2%)

  66,2 tys

  46,4(0.2%)

  68,4 tys

  48,4(0.2%)

  84,3 tys

  61,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  293,5 tys

  205(1.4%)

  209,5 tys

  146(0.8%)

  226,0 tys

  161(0.8%)

  374,3 tys

  263(0.9%)

  446,9 tys

  309(1.1%)

  418,8 tys

  293(1.3%)

  428,0 tys

  303(1.2%)

  75,9 tys

  55,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,5 tys

  7,3(0.1%)

  112,7 tys

  78,7(0.4%)

  15,2 tys

  10,9(0.1%)

  14,6 tys

  10,3(0%)

  16,4 tys

  11,4(0%)

  17,2 tys

  12,0(0.1%)

  20,1 tys

  14,3(0.1%)

  52,9 tys

  38,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  26,0 tys

  18,2(0.1%)

  25,7 tys

  18,0(0.1%)

  24,8 tys

  17,7(0.1%)

  18,5 tys

  13,0(0%)

  25,1 tys

  17,4(0.1%)

  14,6 tys

  10,2(0%)

  17,3 tys

  12,2(0%)

  18,3 tys

  13,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  133

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,8(0%)

  10,2 tys

  7,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  109,2 tys

  76,3(0.5%)

  10,2 tys

  7,1(0%)

  6,8 tys

  4,8(0%)

  106,3 tys

  74,7(0.3%)

  105,7 tys

  73,1(0.3%)

  111,4 tys

  78,0(0.3%)

  1,8 tys

  1,3(0%)

  1,8 tys

  1,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  476

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  877

  0,6(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,1 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ulanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ulanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ulanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ulanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,2 mln

  2,7 tys(100%)

  27,8 mln

  3,3 tys(100%)

  31,9 mln

  3,8 tys(100%)

  37,9 mln

  4,6 tys(100%)

  43,9 mln

  5,3 tys(100%)

  43,0 mln

  5,3 tys(100%)

  44,5 mln

  5,6 tys(100%)

  66,5 mln

  8,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 mln

  8,6 tys(53%)

  12,7 mln

  8,9 tys(45.6%)

  12,7 mln

  9,0 tys(39.8%)

  13,4 mln

  9,4 tys(35.4%)

  14,4 mln

  10,0 tys(32.8%)

  21,3 mln

  15,0 tys(49.6%)

  16,8 mln

  11,9 tys(37.7%)

  17,7 mln

  12,9 tys(26.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,2 mln

  2,9 tys(18.2%)

  4,4 mln

  3,1 tys(16%)

  4,7 mln

  3,3 tys(14.6%)

  5,1 mln

  3,6 tys(13.5%)

  5,6 mln

  3,9 tys(12.8%)

  5,6 mln

  3,9 tys(13%)

  5,9 mln

  4,2 tys(13.3%)

  8,6 mln

  6,3 tys(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  469,4 tys

  328(2%)

  413,4 tys

  289(1.5%)

  404,6 tys

  288(1.3%)

  404,4 tys

  284(1.1%)

  510,7 tys

  353(1.2%)

  785,4 tys

  550(1.8%)

  3,7 mln

  2,6 tys(8.3%)

  6,8 mln

  5,0 tys(10.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  960,7 tys

  672(4.1%)

  1,0 mln

  706(3.6%)

  1,7 mln

  1,2 tys(5.4%)

  1,6 mln

  1,2 tys(4.3%)

  3,0 mln

  2,1 tys(6.9%)

  57,6 tys

  40,3(0.1%)

  920,4 tys

  652(2.1%)

  6,3 mln

  4,6 tys(9.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  160,3 tys

  112(0.7%)

  202,1 tys

  141(0.7%)

  183,3 tys

  130(0.6%)

  5,7 mln

  4,0 tys(15.2%)

  7,9 mln

  5,5 tys(18%)

  1,3 mln

  924(3.1%)

  1,8 mln

  1,3 tys(4.1%)

  4,5 mln

  3,3 tys(6.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  103,8 tys

  72,6(0.4%)

  2,9 tys

  2,0(0%)

  5,3 tys

  3,8(0%)

  4,5 tys

  3,2(0%)

  3,1 tys

  2,2(0%)

  51,5 tys

  36,1(0.1%)

  510,0 tys

  361(1.1%)

  4,3 mln

  3,2 tys(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 mln

  2,9 tys(5.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  226,7 tys

  159(1%)

  235,8 tys

  165(0.8%)

  386,4 tys

  275(1.2%)

  338,3 tys

  238(0.9%)

  394,9 tys

  273(0.9%)

  398,6 tys

  279(0.9%)

  589,9 tys

  418(1.3%)

  1,7 mln

  1,3 tys(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  2,4 tys(14.9%)

  7,6 mln

  5,3 tys(27.5%)

  991,7 tys

  706(3.1%)

  910,6 tys

  639(2.4%)

  573,6 tys

  397(1.3%)

  526,5 tys

  369(1.2%)

  883,3 tys

  626(2%)

  1,5 mln

  1,1 tys(2.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  164,1 tys

  115(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  1,1 tys(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  603,6 tys

  422(2.6%)

  572,8 tys

  400(2.1%)

  2,3 mln

  1,6 tys(7.1%)

  597,2 tys

  419(1.6%)

  522,7 tys

  362(1.2%)

  779,5 tys

  546(1.8%)

  1,1 mln

  787(2.5%)

  691,7 tys

  505(1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  20,8 tys

  14,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  253,6 tys

  185(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  132,9 tys

  92,9(0.6%)

  141,2 tys

  98,7(0.5%)

  142,7 tys

  102(0.4%)

  157,4 tys

  111(0.4%)

  742,7 tys

  514(1.7%)

  187,1 tys

  131(0.4%)

  220,8 tys

  157(0.5%)

  166,1 tys

  121(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,4 tys

  60,5(0.4%)

  48,4 tys

  33,8(0.2%)

  42,0 tys

  29,9(0.1%)

  47,5 tys

  33,3(0.1%)

  62,0 tys

  42,9(0.1%)

  88,6 tys

  62,1(0.2%)

  76,1 tys

  53,9(0.2%)

  42,0 tys

  30,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  42,3 tys

  29,6(0.2%)

  54,8 tys

  38,3(0.2%)

  39,9 tys

  28,4(0.1%)

  28,7 tys

  20,2(0.1%)

  23,5 tys

  16,3(0.1%)

  32,4 tys

  22,7(0.1%)

  38,4 tys

  27,2(0.1%)

  27,5 tys

  20,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  150,7 tys

  105(0.6%)

  340,0 tys

  238(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  234,5 tys

  165(0.6%)

  121,8 tys

  84,3(0.3%)

  108

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  16,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  14,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,0 tys

  10,5(0.1%)

  10,7 tys

  7,5(0%)

  24,9 tys

  17,8(0.1%)

  607,1 tys

  426(1.6%)

  148,5 tys

  103(0.3%)

  291,5 tys

  204(0.7%)

  14,6 tys

  10,3(0%)

  4,1 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  109,2 tys

  76,3(0.5%)

  10,2 tys

  7,1(0%)

  6,8 tys

  4,8(0%)

  106,3 tys

  74,7(0.3%)

  105,7 tys

  73,1(0.2%)

  111,4 tys

  78,0(0.3%)

  1,8 tys

  1,3(0%)

  1,8 tys

  1,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  476

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  877

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  210

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  730

  0,5(0%)

  770

  0,5(0%)

  610

  0,4(0%)

  200

  0,1(0%)

  13,8 tys

  9,8(0%)

  500

  0,4(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ulanów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 299 mieszkańców Ulanowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 139 kobiet oraz 159 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Ulanowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Ulanowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ulanowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (23,9%).

  W roku 2021 w Ulanowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 75 dzieci (32 dziewczynki oraz 43 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ulanowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 67 dzieci (35 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 70 miejsc.

  15,9% mieszkańców Ulanowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 528 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 158 uczniów (76 kobiet oraz 82 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ulanowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 194 uczniów (87 kobiet oraz 107 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,9% ludności (30,4% wśród dziewczynek i 33,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 129,51.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,3% mieszkańców (19,3% wśród dziewczyn i 21,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,3% mieszkańców Ulanowa w wieku potencjalnej nauki (18,5% kobiet i 18,1% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,2%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,6%
  Podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Ulanów
  20,4%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Ulanów
  25,2%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,7%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1528 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Ulanów
  1 528,0
  Podkarpackie
  857,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Ulanów
  0,37
  Podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ulanów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75 Dzieci
 • 32 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 43 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,7%
  57,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 16 3 lata
 • 16
 • 17 4 lata
 • 17
 • 22 5 lata
 • 22
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 6 4 lata
 • 6
 • 8 5 lata
 • 8
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 11 4 lata
 • 11
 • 14 5 lata
 • 14
 • 8 6 lat
 • 8
 •  
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ulanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ulanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Ulanowie
  Publiczne
  15 876-30-98
  ul. Kościuszki 4
  37-410 Ulanów
  3677
 • Szkoły podstawowe w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ulanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 158 Uczniowie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,6
  Podkarpackie
  15,1
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 129,51 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  129,51
  Podkarpackie
  92,27
  Cała Polska
  95,71
 • 129,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  129,51
  Województwo
  91,69
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ulanów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ulanów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ulanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ulanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ulanowie (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  15 876-38-58
  15 876-38-58
  ul. T. Buli 3
  37-410 Ulanów
  8153-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ulanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ulanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Ulanowie
  Publiczne
  53 398-23-23
  ul. T. Buli 6
  37-410 Ulanów
  11011
 • Edukacyjne grupy wieku w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ulanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ulanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ulanów, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ulanów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ulanowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Ulanowie znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 49)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ulanowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ulanowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ulanowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ulanowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 26 (uczestnicy: 17 100)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 2 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 5 000)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 7 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 263)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 21)
  • taneczne: 3 (członkowie: 120)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 57)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 161)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 21)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 3 (absolwenci: 120)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 197)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 42)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 3 (członkowie: 120)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ulanowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 971 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 477 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Ulanowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 103 członków. Zarejestrowano 82 ćwiczących (mężczyźni: 67, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 39, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ulanowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ulanowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ulanowa znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Ulanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Ulanów, st.1 z epoki brązu dnia 1969-12-17, wykaz dokumentów: A-516 z 1969-12-17; C-81 z 2015-01-09
  • Cmentarzysko kurhanowe Ulanów, st.29 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1993-06-22, wykaz dokumentów: 521/A z 1993-06-22; C-84 z 2015-01-08
  • Cmentarzysko kurhanowe Ulanów, st. 30 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1993-06-22, wykaz dokumentów: 522/A z 1993-06-22; C-72 z 2013-03-12
  • Cmentarzysko kurhanowe Ulanów, st.31 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1993-06-22, wykaz dokumentów: 523/A z 1993-06-22; C-83 z 2015-01-08
  • Kościół z XVIII w.dnia 1978-05-26, wykaz dokumentów: 215/A z 1978-05-26; A-502 z 2011-03-01
  • Dzwonnica z 1868 r.dnia 1978-05-26, wykaz dokumentów: 215/A z 1978-05-26; A-502 z 2011-03-01
  • Mur/ogrodzenie z 1643 r.dnia 1978-05-26, wykaz dokumentów: 215/A z 1978-05-26; A-502 z 2011-03-01
  • Zespół - kościół (data nieznana)dnia 1978-05-26, wykaz dokumentów: 215/A z 1978-05-26; A-502 z 2011-03-01
  • Kościół z 1690 r.dnia 1978-06-12, wykaz dokumentów: 216/A z 1978-06-12; A-501 z 2011-03-01
  • Miasto z 1616 r.dnia 1984-06-22, wykaz dokumentów: 217/A z 1984-06-22
  • Cmentarz żydowski z 1700 r.dnia 1984-09-21, wykaz dokumentów: 287/A z 1984-09-21
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. ćw. XIX w.dnia 1988-06-16, wykaz dokumentów: 368/A z 1988-06-16
  • Szkoła z 1860 - 1870 (ul. Rynek 5)dnia 2004-07-28, wykaz dokumentów: A-92 z 2004-07-28
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek 4)dnia 2010-11-16, wykaz dokumentów: A-462 z 2010-11-16
 • Formy ochrony przyrody w Ulanowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ulanowa znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ulanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnego Sanu - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 10176.64 ha
  • Dolina Dolnej Tanwi - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 8518.01 ha
  • Janina - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: drzewo pomnikowe znajduje się w oddz. 256c - l-ctwo glinianka
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 80 lat ubytki korony 40%. obecność owocników grzybów na drzewie przybita duza tablica reklamowa, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: w sąsiedstwie skrzyżowania dróg z ulanowa i rudnika i bielin
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 150 lat ubytki korony 20% posiada tabliczke „pomnik przyrody”, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: obok kościoła pw. św. jana po prawej stronie furtki prowadzącej do kościoła od ul. kościelnej
  • Pomnik przyrodyOpis: prawdopodobnie zawleczona lub sztucznie zasiana. wydmuchrzyca piaskowa (elymus arenarius) we wschodniej części miasta obok os.domków jednorodzinnych. miejsce występowania – pobrzeże bałtyku, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: inne - we wschodniej części miasta obok osiedla domków jednorodzinnych
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek ok. 50 lat, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: na łące na zachód od ośrodka wypocz. „lasowiak” w ulanowie

Ulanów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 14 wypadków drogowych w Ulanowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 021,9 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 146,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ulanowie znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu niżańskiego.

  Powiat niżański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ulanowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ulanowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 021,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 021,9
  woj. podkarpackie
  1 006,8
  Cała Polska
  1 100,9
 • 145,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  146,0
  Podkarpackie
  91,5
  Cała Polska
  104,4
 • 1 167,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 167,9
  Podkarpackie
  1 225,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  14,3
  woj. podkarpackie
  9,1
  Kraj
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  114,3
  Podkarpackie
  121,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ulanowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 507,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 507,4 km
  Podkarpackie
  418,0 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 22,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  22,8 km
  Województwo
  3,6 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ulanów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 858droga wojewódzka nr 858(Zarzecze - Suche Laski - Wólka Tanewska - Ulanów - Dąbrowica - Sieraków - Harasiuki - Rogoźnia - Ruda-Zagrody - Sól - Biłgoraj - Wola Duża - Hedwiżyn - Panasówka - Zwierzyniec - Żurawnica - Brody Małe - Brody Duże - Szczebrzeszyn)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ulanów nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 66Linia kolejowa nr 66: Zwierzyniec Towarowy - Stalowa Wola Południe [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zwierzyniec Towarowy - Szozdy - Tereszpol Biłgorajski - Wola Duża - Biłgoraj - Dąbrowica koło Biłgoraja - Ciosmy - Huta Krzeszowska - Golce - Huta Deręgowska - Kłyżów - Stalowa Wola Południe)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ulanowie istnieje 42 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Bieliniecka

  ul. Bohaterów Września

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Flisaków

  ul. Folwarczna

  ul. Glinianecka

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Zamoyskiego

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kazimierza Jagiellończyka

  ul. Koszykarska

  ul. Kościelna

  ul. Lipnik

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Nowa

  ul. Partyzantów

  ul. Podleśna

  ul. Podlądzie

  ul. Podwale

  ul. Retmańska

  ul. Rynek

  ul. Sandomierska

  ul. Szewska

  ul. Tadeusza Buli

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tanewska

  ul. Turystyczna

  ul. Zwolaki

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. św. Barbary

  ul. św. Jana

  ul. św. Trójcy

  ul. św. Zofii