Biskupiec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Biskupiec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Biskupiec to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Biskupiec.
 • 10 010 Liczba mieszkańców
 • 5,0 km² Powierzchnia
 • 2 002,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 112 m n.p.m Wysokość
 • XIV wiek Data założenia
 • 17 października 1395 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Kamil Mieczysław Kozłowski Burmistrz miasta
Biskupiec na mapie
Identyfikatory
 • 20.954753.8627 Współrzędne GPS
 • 2814024 TERYT (TERC)
 • 0964590 SIMC
Herb miasta Biskupiec
Biskupiec herb
Flaga miasta Biskupiec
Biskupiec flaga

Jak Biskupiec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Biskupiec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Biskupiec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Biskupiec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
28Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
52Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
107Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
116Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
139Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
163Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
191Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
203Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
212Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
214Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
218Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
226Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
254Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
264Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
281Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
287Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
297Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
297Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
298Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce

Biskupiec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-300Poczta Biskupiec, ul. Dworcowa 3
11-300Skrytki Pocztowe Poczta Biskupiec, ul. Dworcowa 3
11-302Poczta Oddział UP Biskupiec, ul. Ludowa 48

Biskupiec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Biskupcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Iławie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wiejska 1
14-202 Iława
Urząd Miejski w Biskupcu
(89) 715-01-10
(89) 715-24-37
al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

Biskupiec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Biskupiec jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 10 010, z czego 53,9% stanowią kobiety, a 46,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Biskupca zawarli w 2022 roku 34 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Biskupca jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Biskupiec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -70. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,98 na 1000 mieszkańców Biskupca. W 2022 roku urodziło się 60 dzieci, w tym 45,0% dziewczynek i 55,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,5% zgonów w Biskupcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w Biskupcu były nowotwory, a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Biskupca przypada 12.96 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 121 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 108 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Biskupca 13. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,8% mieszkańców Biskupca jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Biskupca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 010 Liczba mieszkańców
 • 5 391 Kobiety
 • 4 619 Mężczyźni
 • 53,9%
  46,1%
 • 117 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 117 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Biskupcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Biskupcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Biskupcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Biskupca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Biskupiec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Biskupca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Biskupiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Biskupiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Biskupiec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,3%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Biskupiec
  8,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Biskupiec
  2,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Biskupcu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,4
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Biskupiec
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Biskupcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -70 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -41 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Biskupiec
  -7,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Biskupcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Biskupcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Biskupcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Biskupcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 33 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,0%
  55,0%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Biskupiec
  6,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,8
  Województwo
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 415 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 305 Waga 3500g - 3999g
 • 305
 • 307 Waga 3000g - 3499g
 • 307
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,14
  Województwo
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Biskupiec
  0,58
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,67
  Warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Biskupcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 130 Zgony
 • 56 Kobiety
  (Zgony)
 • 74 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,1%
  56,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Biskupiec
  13,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 150,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  150,0
  Województwo
  162,8
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Biskupiec
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  25,5%
  Warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Biskupiec
  18,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,9%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • 265 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cała Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,0
  Polska
  74,4
 • 216,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  216,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Polska
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  244,1
  Polska
  246,5
 • 292,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 299,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  292,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cała Polska
  475,8
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  57,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Kraj
  70,6
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Biskupiec
  16,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Polska
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Biskupiec
  10,7
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  6,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Biskupiec
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 121 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 63 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 108 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 54 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 13 Saldo migracji wewnętrznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Biskupcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Biskupiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biskupiec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Biskupcu oddano do użytku 67 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Biskupcu to 4 338 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 433 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  73,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 26,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Biskupcu to 3,24 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Biskupcu to 71,80 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,44% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,85% mieszkań posiada łazienkę, 85,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,21% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 338 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 433,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  433,40
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 63,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Biskupiec
  63,00 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,30 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,58
  Województwo
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,31
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 67 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,69
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 217 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,24 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Biskupiec
  3,24
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 21,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  21,68
  Województwo
  21,29
  Kraj
  24,56
 • 4 810 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 71,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Biskupiec
  71,8 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Biskupiec
  0,48 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,44%
  Województwo
  97,97%
  Cała Polska
  97,71%
 • 99,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Biskupiec
  99,04%
  Województwo
  95,43%
  Polska
  95,10%
 • 97,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,85%
  Warmińsko-mazurskie
  93,90%
  Kraj
  93,66%
 • 85,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,72%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,78%
  Polska
  85,62%
 • 27,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  27,21%
  Warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Biskupiec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Biskupcu na 1000 mieszkańców pracuje 346osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Biskupcu wynosiło w 2022 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Biskupcu wynosiło 5 865,11 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Biskupca 339 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 944 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 605.

  13,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Biskupca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 346 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  346,0
  Warmińsko-mazurskie
  358,0
  Kraj
  402,0
 • 7,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Miasto
  7,2%
  Województwo
  8,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Biskupcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Biskupcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Biskupcu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 865 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 865 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Biskupcu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 339 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 944 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 605 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Biskupcu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Biskupiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  73,0
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 44,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 155,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Biskupiec
  155,9
  Województwo
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Biskupiec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Biskupcu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 146 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 788 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 66 nowych podmiotów, a 78 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (112) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (66) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (131) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (41) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Biskupcu najwięcej (61) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 096) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (259) podmiotów, a 76,1% (872) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Biskupcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 146 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 259 Przemysł i budownictwo
 • 872 Pozostała działalność
 • 66 Podmioty nowo zarejestrowane w Biskupcu w 2022 roku
 • 78 Podmioty wyrejestrowane w Biskupcu w 2022 roku
 • 788 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 096 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 096
 • 43 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 43
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 145 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 145
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 75 Spółki handlowe ogółem
 • 75
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 61  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 61
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 39 Spółki cywilne ogółem
 • 39
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 788 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 160 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 160
 • 152 Budownictwo
 • 152
 • 101 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 101
 • 72 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 72
 • 68 Przetwórstwo przemysłowe
 • 68
 • 50 Pozostała działalność
 • 50
 • 47 Transport i gospodarka magazynowa
 • 47
 • 33 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 33
 • 24 Edukacja
 • 24
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biskupiec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Biskupcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 133 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Biskupcu wynosi 67,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Biskupca najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 49%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,62 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (42%), drogowe - 1,88 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Biskupca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Biskupiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 133 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 133
 • 76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 76
 • 30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 30
 • 19 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 19
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 68 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 68
 • 13,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,33
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cały kraj
  22,81
 • 7,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Biskupiec
  7,62
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Biskupiec
  2,97
  Województwo
  5,43
  Kraj
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Biskupiec
  1,88
  Województwo
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cała Polska
  0,35
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Biskupiec
  6,84
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,33
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Biskupiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Polska
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Biskupiec
  49%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Biskupiec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Biskupca wyniosła w 2022 roku 123,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Biskupca - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,7 mln złotych, czyli 11,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Biskupca wyniosła w 2022 roku 118,5 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.7%). W budżecie Biskupca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 840 złotych na mieszkańca (12,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 50,2 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,2%.
 • Wydatki budżetu w Biskupcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Biskupca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Biskupiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Biskupca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,3 mln

  3,0 tys(100%)

  70,1 mln

  3,7 tys(100%)

  74,8 mln

  3,9 tys(100%)

  106,4 mln

  5,6 tys(100%)

  116,6 mln

  6,1 tys(100%)

  98,7 mln

  5,4 tys(100%)

  121,8 mln

  6,7 tys(100%)

  123,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,4 mln

  2,0 tys(37.3%)

  20,9 mln

  2,0 tys(29.9%)

  21,7 mln

  2,1 tys(29%)

  25,8 mln

  2,4 tys(24.2%)

  24,4 mln

  2,3 tys(20.9%)

  25,0 mln

  2,4 tys(25.3%)

  26,5 mln

  2,5 tys(21.8%)

  28,4 mln

  2,8 tys(23.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,3 mln

  1,4 tys(26.8%)

  26,5 mln

  2,5 tys(37.7%)

  7,1 mln

  673(9.5%)

  7,4 mln

  695(6.9%)

  7,2 mln

  681(6.2%)

  7,9 mln

  744(8%)

  8,3 mln

  789(6.8%)

  20,6 mln

  2,1 tys(16.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  381(7%)

  5,2 mln

  494(7.5%)

  5,9 mln

  562(7.9%)

  20,0 mln

  1,9 tys(18.8%)

  14,4 mln

  1,4 tys(12.4%)

  10,2 mln

  958(10.3%)

  11,7 mln

  1,1 tys(9.6%)

  17,2 mln

  1,7 tys(14%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  655(12.1%)

  6,3 mln

  597(9%)

  6,2 mln

  587(8.3%)

  8,6 mln

  813(8.1%)

  12,0 mln

  1,1 tys(10.3%)

  11,0 mln

  1,0 tys(11.1%)

  12,3 mln

  1,2 tys(10.1%)

  12,1 mln

  1,2 tys(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  192(3.6%)

  3,1 mln

  289(4.4%)

  1,9 mln

  180(2.5%)

  5,0 mln

  469(4.7%)

  1,3 mln

  125(1.1%)

  1,2 mln

  111(1.2%)

  6,3 mln

  604(5.2%)

  8,1 mln

  812(6.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  202(3.7%)

  2,3 mln

  219(3.3%)

  2,6 mln

  244(3.4%)

  8,1 mln

  764(7.6%)

  17,6 mln

  1,7 tys(15.1%)

  5,8 mln

  542(5.8%)

  7,2 mln

  686(5.9%)

  6,3 mln

  627(5.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  166,0 tys

  15,7(0.3%)

  1,6 mln

  155(2.3%)

  994,1 tys

  94,3(1.3%)

  1,7 mln

  158(1.6%)

  7,0 mln

  658(6%)

  2,6 mln

  247(2.7%)

  5,7 mln

  540(4.7%)

  4,1 mln

  412(3.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  536,8 tys

  50,7(0.9%)

  467,5 tys

  44,2(0.7%)

  393,0 tys

  37,3(0.5%)

  420,1 tys

  39,6(0.4%)

  871,5 tys

  82,0(0.7%)

  652,9 tys

  61,4(0.7%)

  522,4 tys

  49,8(0.4%)

  2,6 mln

  260(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  519,0 tys

  49,0(0.9%)

  665,9 tys

  62,9(0.9%)

  2,0 mln

  192(2.7%)

  1,9 mln

  183(1.8%)

  2,0 mln

  189(1.7%)

  781,5 tys

  73,5(0.8%)

  9,7 mln

  928(8%)

  1,7 mln

  168(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  140(2.6%)

  1,0 mln

  94,7(1.4%)

  784,4 tys

  74,4(1%)

  636,0 tys

  60,0(0.6%)

  837,1 tys

  78,7(0.7%)

  838,8 tys

  78,9(0.8%)

  821,0 tys

  78,2(0.7%)

  884,3 tys

  88,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  329,0 tys

  31,1(0.6%)

  389,4 tys

  36,8(0.6%)

  349,5 tys

  33,2(0.5%)

  362,6 tys

  34,2(0.3%)

  437,3 tys

  41,1(0.4%)

  287,0 tys

  27,0(0.3%)

  557,6 tys

  53,1(0.5%)

  543,4 tys

  54,3(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  576,6 tys

  54,5(1%)

  410,6 tys

  38,8(0.6%)

  686,0 tys

  65,1(0.9%)

  783,8 tys

  73,9(0.7%)

  842,8 tys

  79,3(0.7%)

  669,1 tys

  63,0(0.7%)

  751,7 tys

  71,6(0.6%)

  442,0 tys

  44,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  108,0 tys

  10,2(0.2%)

  181,3 tys

  17,1(0.3%)

  211,3 tys

  20,0(0.3%)

  220,7 tys

  20,8(0.2%)

  317,7 tys

  29,9(0.3%)

  286,8 tys

  27,0(0.3%)

  212,4 tys

  20,2(0.2%)

  311,5 tys

  31,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  870,1 tys

  82,2(1.5%)

  799,3 tys

  75,5(1.1%)

  848,2 tys

  80,5(1.1%)

  2,4 mln

  223(2.2%)

  959,4 tys

  90,2(0.8%)

  972,7 tys

  91,5(1%)

  861,4 tys

  82,1(0.7%)

  162,9 tys

  16,3(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,6 tys

  11,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  178,9 tys

  16,9(0.3%)

  18,3 tys

  1,7(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  161,9 tys

  15,3(0.2%)

  188,3 tys

  17,7(0.2%)

  177,8 tys

  16,7(0.2%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  657,7 tys

  62,2(1.1%)

  213,0 tys

  20,1(0.3%)

  8,5 tys

  0,8(0%)

  25,6 tys

  2,4(0%)

  21,4 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,1 tys

  9,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Biskupcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Biskupca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Biskupiec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Biskupca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,1 mln

  3,3 tys(100%)

  74,6 mln

  3,9 tys(100%)

  79,6 mln

  4,2 tys(100%)

  86,7 mln

  4,6 tys(100%)

  100,4 mln

  5,3 tys(100%)

  109,7 mln

  6,0 tys(100%)

  126,4 mln

  7,0 tys(100%)

  118,5 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,2 mln

  1,7 tys(28.9%)

  19,8 mln

  1,9 tys(26.6%)

  22,6 mln

  2,1 tys(28.4%)

  23,4 mln

  2,2 tys(27%)

  25,1 mln

  2,4 tys(25%)

  28,8 mln

  2,7 tys(26.2%)

  37,4 mln

  3,6 tys(29.5%)

  35,2 mln

  3,5 tys(29.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,6 mln

  2,1 tys(35.8%)

  24,0 mln

  2,3 tys(32.2%)

  23,9 mln

  2,3 tys(30.1%)

  27,1 mln

  2,6 tys(31.2%)

  25,0 mln

  2,4 tys(24.9%)

  32,5 mln

  3,1 tys(29.6%)

  29,0 mln

  2,8 tys(22.9%)

  22,7 mln

  2,3 tys(19.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,7 mln

  1,1 tys(18.5%)

  22,7 mln

  2,1 tys(30.5%)

  3,2 mln

  308(4.1%)

  3,2 mln

  298(3.6%)

  3,0 mln

  278(2.9%)

  3,3 mln

  306(3%)

  3,2 mln

  306(2.5%)

  15,0 mln

  1,5 tys(12.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  218(3.7%)

  1,5 mln

  143(2%)

  1,5 mln

  141(1.9%)

  4,3 mln

  410(5%)

  6,9 mln

  647(6.9%)

  4,4 mln

  418(4.1%)

  4,7 mln

  447(3.7%)

  11,1 mln

  1,1 tys(9.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  123(2.1%)

  1,7 mln

  165(2.3%)

  2,7 mln

  252(3.3%)

  2,4 mln

  231(2.8%)

  3,7 mln

  352(3.7%)

  6,3 mln

  596(5.8%)

  8,8 mln

  842(7%)

  6,7 mln

  664(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  184(3.1%)

  1,8 mln

  169(2.4%)

  159,0 tys

  15,1(0.2%)

  97,4 tys

  9,2(0.1%)

  48,2 tys

  4,5(0%)

  116,5 tys

  11,0(0.1%)

  4,7 mln

  452(3.7%)

  3,2 mln

  315(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  132(2.2%)

  310,8 tys

  29,4(0.4%)

  254,4 tys

  24,1(0.3%)

  682,2 tys

  64,4(0.8%)

  296,0 tys

  27,8(0.3%)

  1,6 mln

  147(1.4%)

  3,5 mln

  336(2.8%)

  2,4 mln

  235(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  12,2 tys

  1,2(0%)

  14,2 tys

  1,3(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  7,0 mln

  662(7%)

  4,2 tys

  0,4(0%)

  2,5 mln

  236(2%)

  1,4 mln

  142(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  192(3.2%)

  1,5 mln

  146(2.1%)

  1,6 mln

  150(2%)

  1,6 mln

  153(1.9%)

  1,5 mln

  141(1.5%)

  1,8 mln

  170(1.6%)

  1,3 mln

  124(1%)

  1,1 mln

  110(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  462,5 tys

  43,7(0.7%)

  570,6 tys

  53,9(0.8%)

  595,7 tys

  56,5(0.7%)

  602,3 tys

  56,8(0.7%)

  714,8 tys

  67,2(0.7%)

  740,2 tys

  69,6(0.7%)

  732,0 tys

  69,7(0.6%)

  839,0 tys

  83,8(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  304,7 tys

  30,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  69,8 tys

  6,6(0.1%)

  115,6 tys

  10,9(0.2%)

  51,9 tys

  4,9(0.1%)

  41,7 tys

  3,9(0%)

  35,9 tys

  3,4(0%)

  57,7 tys

  5,4(0.1%)

  135,7 tys

  12,9(0.1%)

  124,1 tys

  12,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  326,3 tys

  30,8(0.5%)

  282,4 tys

  26,7(0.4%)

  238,1 tys

  22,6(0.3%)

  504,2 tys

  47,6(0.6%)

  198,1 tys

  18,6(0.2%)

  170,5 tys

  16,0(0.2%)

  1,0 mln

  99,1(0.8%)

  104,6 tys

  10,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  86,9 tys

  8,2(0.1%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  98,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  3,6(0%)

  37,5 tys

  3,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  225,2 tys

  21,3(0.4%)

  9,7 tys

  0,9(0%)

  16,9 tys

  1,6(0%)

  68,6 tys

  6,5(0.1%)

  30,2 tys

  2,8(0%)

  13,8 tys

  1,3(0%)

  17,2 tys

  1,6(0%)

  16,7 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  178,9 tys

  16,9(0.3%)

  18,3 tys

  1,7(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  161,9 tys

  15,3(0.2%)

  188,3 tys

  17,7(0.2%)

  177,8 tys

  16,7(0.2%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  3,8 tys

  0,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  218,1 tys

  20,6(0.3%)

  87,1 tys

  8,2(0.1%)

  8,5 tys

  0,8(0%)

  25,6 tys

  2,4(0%)

  21,4 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,5

  0,0(0%)

  371

  0,0(0%)

  70,9

  0,0(0%)

  36,9 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Biskupiec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 173 mieszkańców Biskupca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 124 kobiet oraz 1 049 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców Biskupca, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Biskupca mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Biskupcu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2021 w Biskupcu mieściły się 3 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 422 dzieci (220 dziewczynek oraz 202 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Biskupcu mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 286 dzieci (141 dziewczynek oraz 145 chłopców). Dostępnych było 287 miejsc.

  18,1% mieszkańców Biskupca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 140 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,70 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 50 oddziałach uczyło się 983 uczniów (485 kobiet oraz 498 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Biskupcu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 37 oddziałach uczyło się 807 uczniów (395 kobiet oraz 412 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 126,84.

  W Biskupcu znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 309 uczniów (216 kobiet oraz 93 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 74 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Biskupcu placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 521 uczniów (306 kobiet oraz 215 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 145 absolwentów.

  W Biskupcu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 191 uczniów (76 kobiet oraz 115 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,6 uczniów. 27,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Biskupca w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 22,0% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,3%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  Województwo
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Biskupiec
  3,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Biskupiec
  16,1%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1140 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 140,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  820,0
  Kraj
  883,0
 • 0,70 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 395 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Biskupiec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 422 Dzieci
 • 220 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 202 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,1%
  47,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 94 3 lata
 • 94
 • 114 4 lata
 • 114
 • 115 5 lata
 • 115
 • 82 6 lat
 • 82
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 51 3 lata
 • 51
 • 56 4 lata
 • 56
 • 64 5 lata
 • 64
 • 42 6 lat
 • 42
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 43 3 lata
 • 43
 • 58 4 lata
 • 58
 • 51 5 lata
 • 51
 • 40 6 lat
 • 40
 • 57 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 26,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 26,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Biskupcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Biskupcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 5 "Piątka"
  Publiczne
  89 715-27-69
  89 715-27-69
  ul. Niepodległości 19
  11-300 Biskupiec
  6134-
  Niepubliczne Przedszkole "Bajka"
  Publiczny
  89 715-35-49
  ul. Ludowa 5
  11-300 Biskupiec
  3344
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JACEK I AGATKA KATARZYNA KOTECKA
  Niepubliczne
  89 715-22-77
  89 715-22-77
  ul. POZNAŃSKA 3
  11-300 Biskupiec
  ---
 • Szkoły podstawowe w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Biskupiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 50 Oddziały
 • 983 Uczniowie
 • 485 Kobiety
  (uczniowie)
 • 498 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 121 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 117 Absolwenci
 • 64 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,7
  Warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 82,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 64,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 126,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  126,84
  Województwo
  91,99
  Kraj
  95,71
 • 125,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  125,68
  Warmińsko-mazurskie
  90,65
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biskupiec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Biskupiec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Biskupcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Biskupcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 3 (ORŁA BIAŁEGO)
  Publiczna
  89 715-27-16
  89 715-27-16
  ul. Bolesława Chrobrego 15
  11-300 Biskupiec
  1943336
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. "Hubal"
  Publiczna
  89 715-12-30
  89 715-25-49
  ul. Mickiewicza 8
  11-300 Biskupiec
  18412-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biskupcu
  Niepubliczna
  66 551-06-00
  ul. Ludowa 5
  11-300 Biskupiec
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Biskupiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 290 Uczniowie
 • 206 Kobiety
  (uczniowie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,0%
  29,0%
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,6%
  47,4%
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  20,6
  Województwo
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 19,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Biskupiec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  27,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Biskupcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Biskupcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Biskupcu
  Publiczna
  89 715-21-89
  89 715-21-89
  ul. Chrobrego 13
  11-300 Biskupiec
  7194-
  Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu (Komisja Edukacji Narodowej)
  Publiczne
  89 715-21-89
  89 715-21-89
  ul. Chrobrego 13
  11-300 Biskupiec
  6165-
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu
  Publiczne
  89 715-21-89
  89 715-21-89
  ul. Chrobrego 13
  11-300 Biskupiec
  366-
  Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach filia w Biskupcu
  Publiczna
  79 051-00-46
  ul. Ludowa 5
  11-016 Biskupiec
  -60-
  Technikum w Biskupcu
  Publiczne
  89 715-21-89
  89 715-21-89
  ul. Chrobrego 13
  11-300 Biskupiec
  258-
  Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Biskupcu (Jan Paweł II)
  Niepubliczne
  89 715-50-50
  89 715-50-50
  ul. Armii Krajowej 2
  11-300 Biskupiec
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Biskupiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Biskupiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Biskupiec, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Biskupiec - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Biskupcu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Biskupcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Biskupcu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Biskupcu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Biskupcu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 217 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 136 (uczestnicy: 20 850)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 5 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 900)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 85 (uczestnicy: 6 500)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 800)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 6 000)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 89)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 65)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 48)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 48)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Biskupcu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 45 897 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 49 674 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  Według danych z 2022 w Biskupcu działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 26 621 wolumenów w tym ziobry specjalne: 566. Odnotowano 294 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Biskupcu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 194 członków. Zarejestrowano 258 ćwiczących (mężczyźni: 240, kobiety: 18, chłopcy do lat 18: 240, dziewczęta do lat 18: 18). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Biskupcu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Biskupcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Biskupca znajduje się 71 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Biskupcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Biskupiec, st.14 (chronologia nieznana)dnia 1992-09-01, wykaz dokumentów: A-A130 z 1992-09-01; C-166 z brak daty
  • Relikt (data nieznana)dnia 1949-08-13, wykaz dokumentów: IV-2-23/49 z 1949-08-13
  • Miasto z 1395 r.dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14
  • Kościół z 1842 - 1848 (ul. Warszawska 17)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2129 z 1987-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Floriańska 6)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2137 z 1987-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Floriańska 8)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2138 z 1987-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Floriańska 10)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2139 z 1987-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Floriańska 12)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2140 z 1987-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Floriańska 14)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2141 z 1987-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Floriańska 16)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2142 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Pionierów 10)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2156 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Pionierów 12)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2157 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Pionierów 14)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2158 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Pionierów 16)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2159 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Pionierów 18)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2160 z 1987-09-08
  • Kamienica z 1906 r. (ul. Pionierów 22)dnia 1957-12-14, wykaz dokumentów: B/75 z 1957-12-14; A-2161 z 1987-09-08
  • Ratusz z 1895 r. (ul. Pionierów 6)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2128 z 1987-09-08
  • Kapliczka z XIX w.dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2130 z 1987-09-08
  • Budynek administracyjny z 1908 r. (ul. Aleja Niepodległości 2)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2133 z 1987-09-08
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Floriańska 2)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2136 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. 1 Maja 21)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2143 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Mazurskie Przedmieście 2)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2144 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Mazurskie Przedmieście 4)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2145 z 1987-09-08
  • Willa z 1906 r. (ul. Adama Mickiewicza 12)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2146 z 1987-09-08
  • Kamienica z 1914 r. (ul. Adama Mickiewicza 35)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2147 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Aleja Niepodległości 3)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2148 z 1987-09-08
  • Inny budynek mieszkalny z 1901 r. (ul. Aleja Niepodległości 9)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2149 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Aleja Niepodległości 11)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2150 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Aleja Niepodległości 13)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2151 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Przeskok 2)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2152 z 1987-09-08
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Pionierów 4)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2153 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Pionierów 26)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2162 z 1987-09-08; brak numeru z 2014-07-31
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 5)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2163 z 1987-09-08
  • Kamienica z 1907 r. (ul. Warszawska 13)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2164 z 1987-09-08
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Plac Wolności 6)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2166 z 1987-09-08
  • Kamienica z 1906 r. (ul. Przeskok 5)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-2167 z 1987-09-08
  • Mur/ogrodzenie z XVIII - XIXdnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3475 z 1987-09-08
  • Kapliczka z pocz. XX w. (ul. Adama Mickiewicza 17)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3476 z 1987-09-08
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Stanisława Moniuszki 8)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3479 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 3)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3480 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Warszawska 12)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3482 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Juliusza Słowackiego 2)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3483 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Syreny 16)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3485 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Syreny 24)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3486 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Syreny 26)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3487 z 1987-09-08
  • Kamienica z przełomu XIX/XX w. (ul. Syreny 28)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3488 z 1987-09-08
  • Plebania z poł. XIX w. (ul. Wawelska 2)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3490 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Aleja Niepodległości 4)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3801 z 1987-09-08
  • Wieża ciśnień (data nieznana)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3808 z 1987-09-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Wojciecha Bogusławskiego 2)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3809 z 1987-09-08
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Plac Wolności 7b)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3810 z 1987-09-08
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Pionierów 2)dnia 1987-09-08, wykaz dokumentów: A-3813 z 1987-09-08
  • Cmentarz ewangelicki z XIX w.dnia 1988-05-05, wykaz dokumentów: A3694 z 1988-05-05
  • Kanonia z 1910 r. (ul. Wawelska 1)dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: A-4241 z 1992-12-21
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Bolesława Chrobrego 10)dnia 1993-12-20, wykaz dokumentów: A-4316 z 1993-12-20; brak numeru z 2008-03-19; brak numeru z 2008-09-02
  • Kamienica (data nieznana) (ul. Mazurskie Przedmieście 8)dnia 1997-01-02, wykaz dokumentów: A-2055 z 1997-01-02
  • Browar z 1882 r. (ul. Warszawska 16)dnia 2003-12-17, wykaz dokumentów: A-2092 z 2003-12-17
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z końca XIX w. (ul. Warszawska 16)dnia 2003-12-17, wykaz dokumentów: A-2092 z 2003-12-17
  • Zespół - browar z 1882 r. (ul. Warszawska 16)dnia 2003-12-17, wykaz dokumentów: A-2092 z 2003-12-17
  • Zajazd z końca XIX w.dnia 2006-04-18, wykaz dokumentów: A-2250 z 2006-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Dworcowa 2)dnia 2006-04-18, wykaz dokumentów: A-2251 z 2006-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Kryniczna 11)dnia 2006-04-24, wykaz dokumentów: A-2252 z 2006-04-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Aleja Wojska Polskiego 3)dnia 2006-04-24, wykaz dokumentów: A-2253 z 2006-04-24
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Bolesława Chrobrego 8)dnia 2006-06-05, wykaz dokumentów: A-2258 z 2006-06-05
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Bolesława Chrobrego 17)dnia 2006-06-05, wykaz dokumentów: A-2259 z 2006-06-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1906 r. (ul. Bolesława Chrobrego 21)dnia 2006-06-05, wykaz dokumentów: A-2260 z 2006-06-05
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Bolesława Chrobrego 21)dnia 2006-06-05, wykaz dokumentów: A-2260 z 2006-06-05
  • Szkoła z 1902 r. (ul. Bolesława Chrobrego 15)dnia 2008-01-03, wykaz dokumentów: A-4488 z 2008-01-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1902 r. (ul. Bolesława Chrobrego 11)dnia 2008-01-03, wykaz dokumentów: A-4488 z 2008-01-03
  • Szkoła z 1938 r. (ul. Bolesława Chrobrego 13)dnia 2008-01-03, wykaz dokumentów: A-4488 z 2008-01-03
  • Zespół - szkoła z 1902 r.dnia 2008-01-03, wykaz dokumentów: A-4488 z 2008-01-03
 • Formy ochrony przyrody w Biskupcu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Biskupca znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Biskupcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: skraj parku 20m od b. Biura PGR; N-ctwo Wipsowo

Biskupiec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Biskupcu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 40,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Biskupcu znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Biskupcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Biskupcu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 39,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  40,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,1
  Polska
  5,0
 • 39,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Biskupiec
  40,0
  Warmińsko-mazurskie
  67,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Warmińsko-mazurskie
  111,8
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Biskupcu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 461,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Biskupiec
  461,5 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 7,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Biskupiec
  7,5 km
  Województwo
  5,9 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Biskupiec przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S16droga ekspresowa S16(Kromerowo - Biskupiec - Borki Wielkie)
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DK 57droga krajowa nr 57(Szwaruny - Minty - Galiny - Wozławki - Bisztynek - Troszkowo - Lutry - Tejstymy - Biesowo - Czerwonka - Biskupiec - Labuszewo - Dymer - Gisiel - Augustowo - Szczepankowo - Dźwierzuty - Dąbrowa - Linowo - Trelkówko - Szczytno - Leśny Dwór - Nowiny - Szymany - Szymanki - Wielbark - Piwnice Wielkie - Opaleniec - Chorzele - Rembielin - Aleksandrowo - Rycice - Świniary - Plewnik - Romany-Sebory - Mchowo - Mchówko - Przasnysz - Sierakowo - Dobrzankowo - Bogate - Szczuki - Węgrzynowo - Młodzianowo - Obiecanowo - Maków Mazowiecki - Chrzanowo - Pomaski Wielkie - Głódki - Dzierżanowo - Przemiarowo - Kleszewo - Pułtusk)
  • DW 590droga wojewódzka nr 590(Barciany - Radosze - Drogosze - Pomnik - Parys - Glitajny - Korsze - Podlechy - Wandajny - Gudniki - Reszel - Robawy - Łężany - Wola - Bredynki - Adamowo - Biskupiec)
  • DW 596droga wojewódzka nr 596(Mnichowo - Samławki - Kabiny - Bęsia - Dębowo - Węgój - Biskupiec Kolonia Pierwsza - Zameczek - Biskupiec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Biskupiec przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 223Linia kolejowa nr 223: Czerwonka - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Czerwonka -Biskupiec Reszelski - Parleza Wielka - Dąbrówka Kobułcka - Sorkwity - Bagienice - Mrągowo - Kosewo - Baranowo - Zełwągi - Mikołajki - Woźnice - Olszewo - Dąbrówka Górkło - Tuchlin - Okartowo - Orzysz - Odoje - Skomack Wielki - Rogale - Bartosze - Ełk Zachód - Ełk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Biskupcu istnieje 109 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bohaterów

  ul. Bolesława Chrobrego

  al. Broni

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Bursztynowa

  ul. Cmentarna

  ul. Czynu Społecznego

  ul. Diamentowa

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Floriańska

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gdańska

  ul. Gen. Leopolda Okulickiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Harcerska

  ul. Hubalczyków

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Liszewskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jesionowa

  ul. Jeziorna

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kombatantów

  pl. Konstytucji 3 Maja

  pl. Kościelny

  ul. Kryniczna

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lazurowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludowa

  ul. Marii Zientary-Malewskiej

  ul. Mazurskie Przedmieście

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Modra

  ul. Myśliwska

  al. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Ostre Koło

  ul. Parkowa

  ul. Pionierów

  ul. Piwna

  Plac Bramsche

  ul. Platynowa

  ul. Plażowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  ul. Przemysłowa

  ul. Przeskok

  ul. Przyjaciół

  ul. Repatriantów

  al. Róż

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  ul. Stalowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Żółkiewskiego

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Syreny

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szczerbiec

  ul. Szpitalna

  ul. Sądowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tartaczna

  ul. Topiel

  ul. Urocza

  ul. Warmińska

  ul. Warszawska

  ul. Wawelska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiosenna

  ul. Witolda Pileckiego

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojciecha Bogusławskiego

  ul. Wojewódzka

  al. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Zielona

  ul. Zucha

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. Złota

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego

  ul. gen. Stanisława Maczka

  ul. gen. Stefana Roweckiego

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Śmiała

  ul. Żelazna

  ul. Żytnia