Powiat lubartowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lubartowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 87 490 Liczba mieszkańców
 • 1 289 km2 Powierzchnia
 • 69 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 31,6% Stopa urbanizacji
 • Ewa Zybała Starosta
 • ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów Adres starostwa powiatowego
 • LLB Tablice rejestracyjne
Powiat lubartowski na mapie
Identyfikatory
 • 0608 TERYT (TERC)
Herb powiatu lubartowskiego
powiat lubartowski herb
Flaga powiatu lubartowskiego
powiat lubartowski flaga

powiat lubartowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie
81-85-53-081
81-85-52-882
Jana Pawła II 14
21-100 Lubartów
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
81-85-26-210
81-85-26-244
Lubelska 57 a
21-100 Lubartów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubartowie
81-85-45-445
81-85-45-445
Chopina 6
21-100 Lubartów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie
81-85-52-443
81-85-46-044
Lubelska 103
21-100 Lubartów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie
81-85-52-811
81-85-52-811
Lubelska 105
21-100 Lubartów
Starostwo Powiatowe w Lubartowie
(81) 855-28-65
(81) 854-33-24
ul. Słowackiego
21-100 Lubartów

Powiat lubartowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat lubartowski ma 87 490 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubartowskiego w 2050 roku wynosi 76 819, z czego 38 647 to kobiety, a 38 172 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lubartowskiego zawarli w 2020 roku 323 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców powiatu lubartowskiego jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lubartowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -424. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,81 na 1000 mieszkańców powiatu lubartowskiego. W 2020 roku urodziło się 739 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,5% zgonów w powiecie lubartowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,7% zgonów w powiecie lubartowskim były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lubartowskiego przypada 13.19 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 774 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 919 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lubartowskiego -145. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 14.

  60,1% mieszkańców powiatu lubartowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lubartowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 87 490 Liczba mieszkańców
 • 44 790 Kobiety
 • 42 700 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lubartowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lubartowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lubartowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lubartowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 819 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 647 Kobiety
 • 38 172 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lubartowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lubartowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lubartowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lubartowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat lubartowski
  41,6 lat
  woj. lubelskie
  42,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lubartowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lubartowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • powiat lubartowski
  29,3%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat lubartowski
  56,1%
  Województwo
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,3%
  Lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 18,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  Lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lubartowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. lubartowski
  3,7
  Lubelskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  0,9
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,3
 • 323 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lubartowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -424 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -149 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -275 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,8
  woj. lubelskie
  -4,4
  Cały kraj
  -3,2
 • -5,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lubartowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lubartowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lubartowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lubartowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 739 Urodzenia żywe
 • 362 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 377 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat lubartowski
  8,4
  Lubelskie
  8,6
  Cały kraj
  9,3
 • 36,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  36,4
  Województwo
  37,5
  Cały kraj
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 411 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. lubartowski
  3 355 g
  woj. lubelskie
  3 363 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 258 Waga 3500g - 3999g
 • 258
 • 274 Waga 3000g - 3499g
 • 274
 • 101 Waga 2500g - 2999g
 • 101
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  woj. lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat lubartowski
  0,60
  Lubelskie
  0,61
  Cała Polska
  0,67
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat lubartowski
  0,64
  woj. lubelskie
  0,66
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie lubartowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 163 Zgony
 • 511 Kobiety
  (Zgony)
 • 652 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,2
  Województwo
  13,0
  Kraj
  12,5
 • 157,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. lubartowski
  157,4
  woj. lubelskie
  151,1
  Polska
  134,3
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat lubartowski
  4,1
  Lubelskie
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Lubelskie
  3,4
  Kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubartowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,5%
  woj. lubelskie
  43,4%
  Kraj
  39,4%
 • 22,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. lubartowski
  22,7%
  woj. lubelskie
  22,8%
  Cała Polska
  26,5%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,7%
  Lubelskie
  4,0%
  Kraj
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,8
  Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  72,1
  Cały kraj
  70,4
 • 244,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat lubartowski
  244,9
  Województwo
  248,7
  Cała Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,6
  Kraj
  261,3
 • 458,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 465,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  458,3
  woj. lubelskie
  472,5
  Polska
  421,0
 • 73,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  73,8
  woj. lubelskie
  80,8
  Cała Polska
  69,5
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  24,3
  woj. lubelskie
  27,6
  Kraj
  35,1
 • 8,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat lubartowski
  8,8
  Lubelskie
  6,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie lubartowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. lubartowski
  25,0
  woj. lubelskie
  32,0
  Cały kraj
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. lubartowski
  14,0
  Lubelskie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 5 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony12
 • 2 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 774 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 424 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 350 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 919 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 480 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 439 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -131 Saldo migracji
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -79 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -145 Saldo migracji wewnętrznych
 • -56 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -89 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lubartowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lubartowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubartowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie lubartowskim oddano do użytku 318 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lubartowskim to 31 206 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 355 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lubartowskim to 4,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie lubartowskim to 116,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 76,10% mieszkań posiada łazienkę, 66,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 13,57% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie lubartowskim 122 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 467 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 169 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 44 transakcje (mediana cen - 4 476 zł/m2, średnia - 4 466 zł/m2), a na rynku wtórnym 78 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 359 zł/m2, średnia - 4 005 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 467 zł
 • Powiat
  4 467 zł
  Województwo
  5 551 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 467 zł Ogółem
 • 4 467 zł
 • 4 328 zł do 40 m2
 • 4 328 zł
 • 4 476 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 476 zł
 • 4 576 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 576 zł
 • 1 326 zł od 80,1 m2
 • 1 326 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 169 zł
 • pow. lubartowski
  4 169 zł
  woj. lubelskie
  5 337 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 169 zł Ogółem
 • 4 169 zł
 • 4 105 zł do 40 m2
 • 4 105 zł
 • 4 298 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 298 zł
 • 4 444 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 444 zł
 • 1 979 zł od 80,1 m2
 • 1 979 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 122
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m262
  • od 60,1 do 80 m228
  • od 80,1 m23
 • 29 do 40 m2
 • 62 od 40,1 do 60 m2
 • 28 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie lubartowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 476 zł
 • Tutaj
  4 476 zł
  woj. lubelskie
  5 856 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 476 zł Ogółem
 • 4 476 zł
 • 4 245 zł do 40 m2
 • 4 245 zł
 • 4 478 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 478 zł
 • 4 532 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 532 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 466 zł
 • Powiat
  4 466 zł
  Województwo
  5 714 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 466 zł Ogółem
 • 4 466 zł
 • 4 337 zł do 40 m2
 • 4 337 zł
 • 4 483 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 483 zł
 • 4 506 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 506 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 44
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m224
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 24 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 359 zł
 • powiat lubartowski
  4 359 zł
  Lubelskie
  4 986 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 4 359 zł Ogółem
 • 4 359 zł
 • 4 389 zł do 40 m2
 • 4 389 zł
 • 4 269 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 269 zł
 • 4 628 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 628 zł
 • 1 326 zł od 80,1 m2
 • 1 326 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 005 zł
 • Tutaj
  4 005 zł
  Lubelskie
  4 964 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 005 zł Ogółem
 • 4 005 zł
 • 3 968 zł do 40 m2
 • 3 968 zł
 • 4 179 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 179 zł
 • 4 410 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 410 zł
 • 1 979 zł od 80,1 m2
 • 1 979 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 78
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m238
  • od 60,1 do 80 m218
  • od 80,1 m23
 • 19 do 40 m2
 • 38 od 40,1 do 60 m2
 • 18 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 206 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 355,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  355,20
  woj. lubelskie
  378,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. lubartowski
  84,00 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 29,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. lubartowski
  29,80 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,96
  woj. lubelskie
  3,86
  Cała Polska
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,82
  woj. lubelskie
  2,64
  Cały kraj
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Lubelskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 318 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  3,62
  Lubelskie
  4,03
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 544 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. lubartowski
  4,86
  Lubelskie
  4,18
  Polska
  3,77
 • 17,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat lubartowski
  17,58
  woj. lubelskie
  16,85
  Cała Polska
  21,77
 • 36 971 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 116,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  116,3 m2
  woj. lubelskie
  96,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. lubartowski
  0,42 m2
  woj. lubelskie
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  90,04%
  Województwo
  91,91%
  Cały kraj
  96,97%
 • 79,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  79,42%
  Województwo
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 76,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat lubartowski
  76,10%
  Lubelskie
  83,02%
  Kraj
  91,78%
 • 66,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  66,61%
  woj. lubelskie
  76,30%
  Cały kraj
  83,08%
 • 13,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  13,57%
  Lubelskie
  46,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat lubartowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie lubartowskim na 1000 mieszkańców pracuje 142osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubartowskim wynosiło w 2020 roku 11,2% (12,7% wśród kobiet i 10,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubartowskim wynosiło 4 369,45 PLN, co odpowiada 79.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubartowskiego 6 644 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 051 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 593.

  53,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lubartowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 142 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  142,0
  Lubelskie
  189,0
  Kraj
  252,0
 • 11,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,7% Kobiety
 • 10,0% Mężczyźni
 • powiat lubartowski
  11,2%
  Lubelskie
  8,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lubartowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lubartowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lubartowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 369 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. lubartowski
  4 369 PLN
  Lubelskie
  4 915 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lubartowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 644 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 051 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 593 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,6% Pozostałe
 • 26,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lubartowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 469 Pracujący ogółem
 • 6 448 Kobiety
 • 6 021 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lubartowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lubartowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,3
  Województwo
  67,6
  Cała Polska
  68,0
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat lubartowski
  35,9
  Województwo
  38,2
  Kraj
  37,5
 • 118,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat lubartowski
  118,4
  Województwo
  129,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lubartowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie lubartowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 688 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 257 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 563 nowe podmioty, a 280 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (725) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (467) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (554) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (280) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lubartowskim najwięcej (331) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 451) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (149) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,2% (2 021) podmiotów, a 67,6% (4 518) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lubartowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 688 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 149 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 021 Przemysł i budownictwo
 • 4 518 Pozostała działalność
 • 563 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lubartowskim w 2020 roku
 • 280 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lubartowskim w 2020 roku
 • 5 257 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 451 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 451
 • 204 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 204
 • 29 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 29
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 6 684 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 684
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 29 Spółdzielnie ogółem
 • 29
 • 254 Spółki handlowe ogółem
 • 254
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 182  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 182
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 331 Spółki cywilne ogółem
 • 331
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 257 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 338 Budownictwo
 • 1 338
 • 1 308 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 308
 • 435 Przetwórstwo przemysłowe
 • 435
 • 398 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 398
 • 328 Transport i gospodarka magazynowa
 • 328
 • 278 Pozostała działalność
 • 278
 • 252 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 252
 • 161 Informacja i komunikacja
 • 161
 • 160 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 160
 • 129 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 129
 • 126 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126
 • 120 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 120
 • 92 Edukacja
 • 92
 • 53 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 53
 • 44 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 44
 • 17 Górnictwo i wydobywanie
 • 17
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubartowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie lubartowskim stwierdzono 1 071 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lubartowskim wynosi 87,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lubartowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,79 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 3,19 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,16 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,51 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 071 Przestępstwa ogółem
 • 1 071
 • 687 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 687
 • 133 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 133
 • 190 Przestępstwa drogowe
 • 190
 • 31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 31
 • 281 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 281
 • 12,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,15
  Województwo
  13,81
  Cały kraj
  19,96
 • 7,79 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,79
  Województwo
  8,49
  Kraj
  12,25
 • 1,51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,51
  Lubelskie
  2,78
  Cały kraj
  5,17
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,16
  Lubelskie
  1,81
  Cały kraj
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat lubartowski
  0,35
  Lubelskie
  0,34
  Polska
  0,37
 • 3,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. lubartowski
  3,19
  Lubelskie
  5,14
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. lubartowski
  88%
  Lubelskie
  81%
  Cała Polska
  73%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  85%
  woj. lubelskie
  79%
  Cała Polska
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat lubartowski
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  woj. lubelskie
  94%
  Kraj
  87%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. lubartowski
  66%
  Województwo
  65%
  Polska
  54%

Powiat lubartowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lubartowskiego wyniosła w 2020 roku 115,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu lubartowskiego - 21.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (19%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 32,0 mln złotych, czyli 27,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lubartowskiego wyniosła w 2020 roku 125,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.2%). W budżecie powiatu lubartowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 165 złotych na mieszkańca (11,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lubartowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lubartowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lubartowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  97,2 mln

  1,1 tys(100%)

  89,4 mln

  996(100%)

  77,5 mln

  866(100%)

  65,3 mln

  731(100%)

  71,8 mln

  805(100%)

  88,4 mln

  995(100%)

  110,2 mln

  1,2 tys(100%)

  115,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,0 mln

  222(20.6%)

  19,9 mln

  222(22.2%)

  19,6 mln

  219(25.3%)

  19,3 mln

  216(29.5%)

  18,6 mln

  209(25.9%)

  23,6 mln

  266(26.7%)

  21,9 mln

  248(19.9%)

  25,1 mln

  286(21.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  27,9 mln

  310(28.7%)

  18,6 mln

  207(20.8%)

  9,6 mln

  108(12.4%)

  4,6 mln

  52,0(7.1%)

  9,2 mln

  103(12.8%)

  17,8 mln

  200(20.1%)

  16,1 mln

  182(14.6%)

  21,8 mln

  248(19%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,2 mln

  90,9(8.4%)

  4,2 mln

  46,4(4.7%)

  4,1 mln

  45,5(5.2%)

  4,2 mln

  47,4(6.5%)

  4,7 mln

  52,6(6.5%)

  5,6 mln

  62,9(6.3%)

  15,1 mln

  170(13.7%)

  14,3 mln

  163(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,3 mln

  91,9(8.5%)

  10,4 mln

  116(11.7%)

  9,9 mln

  111(12.8%)

  8,3 mln

  93,1(12.7%)

  9,2 mln

  103(12.8%)

  11,0 mln

  124(12.5%)

  19,3 mln

  219(17.5%)

  13,2 mln

  150(11.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,8 mln

  120(11.2%)

  11,2 mln

  125(12.5%)

  11,5 mln

  129(14.8%)

  11,3 mln

  127(17.3%)

  8,5 mln

  95,6(11.9%)

  9,2 mln

  103(10.4%)

  10,6 mln

  120(9.6%)

  12,7 mln

  144(11%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,9 mln

  87,2(8.1%)

  7,9 mln

  88,5(8.9%)

  7,6 mln

  85,4(9.9%)

  6,9 mln

  77,0(10.5%)

  6,5 mln

  73,5(9.1%)

  6,8 mln

  76,3(7.7%)

  7,7 mln

  87,1(7%)

  8,0 mln

  91,0(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,1 mln

  45,8(4.2%)

  4,1 mln

  46,2(4.6%)

  3,8 mln

  42,0(4.9%)

  3,9 mln

  44,2(6%)

  4,0 mln

  45,4(5.6%)

  3,9 mln

  43,7(4.4%)

  4,3 mln

  49,1(3.9%)

  4,8 mln

  54,7(4.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  639,2 tys

  7,1(0.7%)

  895,9 tys

  10,0(1%)

  628,6 tys

  7,0(0.8%)

  889,0 tys

  10,0(1.4%)

  902,6 tys

  10,1(1.3%)

  1,6 mln

  18,0(1.8%)

  6,0 mln

  67,4(5.4%)

  4,0 mln

  46,0(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  43,7(4%)

  4,6 mln

  51,4(5.2%)

  6,5 mln

  72,3(8.3%)

  3,2 mln

  36,3(5%)

  2,8 mln

  32,0(4%)

  2,5 mln

  27,9(2.8%)

  3,1 mln

  35,1(2.8%)

  3,0 mln

  33,6(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  16,7(1.5%)

  4,9 mln

  54,4(5.5%)

  2,2 mln

  24,7(2.9%)

  25,3 tys

  0,3(0%)

  1,9 mln

  21,6(2.7%)

  975,9 tys

  11,0(1.1%)

  629,4 tys

  7,1(0.6%)

  2,6 mln

  29,8(2.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  627,6 tys

  7,0(0.6%)

  945,8 tys

  10,5(1.1%)

  995,3 tys

  11,1(1.3%)

  1,2 mln

  13,0(1.8%)

  1,1 mln

  12,4(1.5%)

  1,1 mln

  12,2(1.2%)

  1,0 mln

  11,5(0.9%)

  816,5 tys

  9,3(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  32,5 tys

  0,4(0%)

  690,5 tys

  7,7(0.8%)

  136,8 tys

  1,5(0.2%)

  169,5 tys

  1,9(0.3%)

  121,4 tys

  1,4(0.2%)

  218,9 tys

  2,5(0.2%)

  476,0 tys

  5,4(0.4%)

  650,1 tys

  7,4(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  387,9 tys

  4,3(0.4%)

  434,7 tys

  4,8(0.5%)

  401,6 tys

  4,5(0.5%)

  374,1 tys

  4,2(0.6%)

  416,6 tys

  4,7(0.6%)

  460,9 tys

  5,2(0.5%)

  440,8 tys

  5,0(0.4%)

  469,6 tys

  5,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  243,6 tys

  2,7(0.4%)

  246,0 tys

  2,8(0.3%)

  249,9 tys

  2,8(0.3%)

  258,9 tys

  2,9(0.2%)

  258,1 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  101,7 tys

  1,1(0.1%)

  107,1 tys

  1,2(0.1%)

  119,8 tys

  1,3(0.2%)

  93,1 tys

  1,0(0.1%)

  86,9 tys

  1,0(0.1%)

  97,9 tys

  1,1(0.1%)

  107,4 tys

  1,2(0.1%)

  104,3 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  63,2 tys

  0,7(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  193,5 tys

  2,1(0.2%)

  101,5 tys

  1,1(0.1%)

  111,9 tys

  1,3(0.1%)

  257,1 tys

  2,9(0.4%)

  65,6 tys

  0,7(0.1%)

  58,8 tys

  0,7(0.1%)

  60,3 tys

  0,7(0.1%)

  60,8 tys

  0,7(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  250,8 tys

  2,8(0.3%)

  212,4 tys

  2,4(0.3%)

  189,7 tys

  2,1(0.3%)

  212,2 tys

  2,4(0.3%)

  178,0 tys

  2,0(0.2%)

  97,6 tys

  1,1(0.1%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  34,2 tys

  0,4(0%)

  46,9 tys

  0,5(0.1%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  39,2 tys

  0,4(0.1%)

  41,8 tys

  0,5(0.1%)

  32,0 tys

  0,4(0%)

  61,7 tys

  0,7(0.1%)

  18,0 tys

  0,2(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,5 mln

  27,5(2.5%)

  644

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  90,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lubartowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lubartowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lubartowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lubartowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  84,2 mln

  936(100%)

  78,8 mln

  877(100%)

  75,1 mln

  839(100%)

  70,7 mln

  792(100%)

  74,3 mln

  833(100%)

  87,8 mln

  988(100%)

  108,4 mln

  1,2 tys(100%)

  125,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  38,2 mln

  424(45.3%)

  35,5 mln

  395(45%)

  33,9 mln

  378(45.1%)

  33,1 mln

  370(46.8%)

  32,5 mln

  365(43.7%)

  34,2 mln

  385(38.9%)

  40,8 mln

  462(37.7%)

  57,9 mln

  659(46.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,9 mln

  121(12.9%)

  11,8 mln

  131(15%)

  12,7 mln

  142(16.9%)

  13,5 mln

  151(19.1%)

  14,5 mln

  162(19.5%)

  16,1 mln

  181(18.3%)

  17,6 mln

  199(16.2%)

  17,4 mln

  198(13.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,2 mln

  90,6(9.7%)

  4,1 mln

  46,1(5.3%)

  4,1 mln

  45,4(5.4%)

  4,2 mln

  47,3(6%)

  4,7 mln

  52,5(6.3%)

  5,6 mln

  62,8(6.4%)

  15,0 mln

  170(13.9%)

  14,0 mln

  159(11.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  84,7(9.1%)

  7,8 mln

  86,4(9.8%)

  8,0 mln

  89,7(10.7%)

  8,7 mln

  97,7(12.3%)

  7,5 mln

  83,8(10%)

  8,5 mln

  95,8(9.7%)

  9,1 mln

  103(8.4%)

  10,8 mln

  123(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,1 mln

  67,7(7.2%)

  2,7 mln

  30,5(3.5%)

  3,3 mln

  36,9(4.4%)

  590,6 tys

  6,6(0.8%)

  2,3 mln

  25,8(3.1%)

  8,7 mln

  97,6(9.9%)

  8,8 mln

  99,5(8.1%)

  7,2 mln

  82,1(5.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  11,8(1.3%)

  1,3 mln

  14,4(1.6%)

  1,4 mln

  15,3(1.8%)

  1,6 mln

  18,1(2.3%)

  1,5 mln

  17,2(2.1%)

  1,9 mln

  21,9(2.2%)

  6,8 mln

  77,4(6.3%)

  5,1 mln

  58,3(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  16,7(1.8%)

  4,9 mln

  54,1(6.2%)

  2,2 mln

  24,7(2.9%)

  25,3 tys

  0,3(0%)

  1,9 mln

  21,5(2.6%)

  975,9 tys

  11,0(1.1%)

  629,4 tys

  7,1(0.6%)

  2,6 mln

  29,8(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,8 mln

  42,0(4.5%)

  4,0 mln

  44,7(5.1%)

  4,3 mln

  48,2(5.7%)

  3,2 mln

  35,6(4.5%)

  2,7 mln

  30,8(3.7%)

  2,5 mln

  27,8(2.8%)

  2,3 mln

  26,0(2.1%)

  2,6 mln

  29,1(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  27,7(3%)

  2,5 mln

  28,4(3.2%)

  1,8 mln

  20,2(2.4%)

  2,6 mln

  28,7(3.6%)

  2,7 mln

  30,0(3.6%)

  2,1 mln

  23,3(2.4%)

  2,2 mln

  25,1(2%)

  2,5 mln

  28,1(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  950,7 tys

  10,6(1.1%)

  892,3 tys

  9,9(1.1%)

  382,1 tys

  4,3(0.5%)

  366,4 tys

  4,1(0.5%)

  343,0 tys

  3,9(0.5%)

  3,6 mln

  40,1(4.1%)

  1,4 mln

  15,4(1.3%)

  918,5 tys

  10,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  14,6(1.6%)

  846,8 tys

  9,4(1.1%)

  661,7 tys

  7,4(0.9%)

  458,5 tys

  5,1(0.6%)

  1,0 mln

  11,3(1.4%)

  784,3 tys

  8,8(0.9%)

  677,8 tys

  7,7(0.6%)

  727,2 tys

  8,3(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  406,2 tys

  4,5(0.5%)

  507,2 tys

  5,7(0.6%)

  701,5 tys

  7,8(0.9%)

  589,1 tys

  6,6(0.8%)

  479,5 tys

  5,4(0.6%)

  572,5 tys

  6,4(0.7%)

  888,5 tys

  10,1(0.8%)

  723,3 tys

  8,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  956,2 tys

  10,6(1.1%)

  698,2 tys

  7,8(0.9%)

  910,4 tys

  10,2(1.2%)

  841,3 tys

  9,4(1.2%)

  268,2 tys

  3,0(0.4%)

  248,4 tys

  2,8(0.3%)

  289,3 tys

  3,3(0.3%)

  428,8 tys

  4,9(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  443,3 tys

  4,9(0.5%)

  551,3 tys

  6,1(0.7%)

  323,4 tys

  3,6(0.4%)

  217,4 tys

  2,4(0.3%)

  161,9 tys

  1,8(0.2%)

  181,7 tys

  2,0(0.2%)

  141,8 tys

  1,6(0.1%)

  265,6 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  243,6 tys

  2,7(0.3%)

  246,0 tys

  2,8(0.3%)

  249,9 tys

  2,8(0.3%)

  258,9 tys

  2,9(0.2%)

  258,1 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  165,1 tys

  1,8(0.2%)

  167,3 tys

  1,9(0.2%)

  165,8 tys

  1,9(0.2%)

  162,1 tys

  1,8(0.2%)

  163,3 tys

  1,8(0.2%)

  166,6 tys

  1,9(0.2%)

  143,8 tys

  1,6(0.1%)

  149,2 tys

  1,7(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  177,7 tys

  2,0(0.2%)

  182,1 tys

  2,0(0.2%)

  126,4 tys

  1,4(0.2%)

  118,0 tys

  1,3(0.2%)

  67,2 tys

  0,8(0.1%)

  52,4 tys

  0,6(0.1%)

  70,3 tys

  0,8(0.1%)

  64,0 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  63,2 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,3 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,0(0%)

  187

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  317

  0,0(0%)

  619

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  6,2

  0,0(0%)

  240

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  90,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  244,1 tys

  2,7(0.3%)

  145,2 tys

  1,6(0.2%)

  216,6 tys

  2,4(0.3%)

  181,6 tys

  2,0(0.2%)

  181,6 tys

  2,0(0.2%)

  61,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lubartowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20 583 mieszkańców powiatu lubartowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 083 kobiet oraz 10 500 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,2% mieszkańców powiatu lubartowskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 28,3% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lubartowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lubartowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz podstawowe ukończone (27,1%).

  W roku 2018 w powiecie lubartowskim mieściły się 22 przedszkola, w których do 86 oddziałów uczęszczało 1 752 dzieci (876 dziewczynek oraz 876 chłopców). Dostępne były 1 993 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lubartowskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 43 oddziałów uczęszczało 1 036 dzieci (502 dziewczynki oraz 534 chłopców). Dostępne były 1 104 miejsca.

  16,0% mieszkańców powiatu lubartowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 788 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 49 szkół podstawowych, w których w 460 oddziałach uczyło się 7 227 uczniów (3 563 kobiety oraz 3 664 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie lubartowskim placówkę miało 58 szkół podstawowych, w których w 372 oddziałach uczyło się 5 871 uczniów (2 885 kobiet oraz 2 986 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,23.

  W powiecie lubartowskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 41 oddziałach uczyło się 975 uczniów (645 kobiet oraz 330 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 346 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lubartowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 67 oddziałach uczyło się 1 791 uczniów (1 142 kobiety oraz 649 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 991 absolwentów.

  W powiecie lubartowskim znajdują się 3 Technika, w których w 32 oddziałach uczyło się 758 uczniów (164 kobiety oraz 594 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 200 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lubartowskim placówkę miało 6 Technik, w których w 38 oddziałach uczyło się 946 uczniów (299 kobiet oraz 647 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 195 absolwentów.

  W powiecie lubartowskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 311 uczniów (77 kobiet oraz 234 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 22,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców powiatu lubartowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,3%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,0%
  Lubelskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • powiat lubartowski
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. lubartowski
  10,2%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,9%
  Województwo
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. lubartowski
  22,2%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,0%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  28,3%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. lubartowski
  2,1%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 788 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  788,0
  Województwo
  844,0
  Polska
  873,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. lubartowski
  1,25
  Województwo
  1,01
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 42 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 86 Oddziały
 • 69 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 993 Miejsca
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat lubartowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 752 Dzieci
 • 876 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 876 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 103 2 lata i mniej
 • 103
 • 431 3 lata
 • 431
 • 426 4 lata
 • 426
 • 431 5 lata
 • 431
 • 355 6 lat
 • 355
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 58 2 lata i mniej
 • 58
 • 218 3 lata
 • 218
 • 220 4 lata
 • 220
 • 206 5 lata
 • 206
 • 173 6 lat
 • 173
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 45 2 lata i mniej
 • 45
 • 213 3 lata
 • 213
 • 206 4 lata
 • 206
 • 225 5 lata
 • 225
 • 182 6 lat
 • 182
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 1 189 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 129,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 129,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 73,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 18 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat lubartowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 14 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 22,2%
  77,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 9 4 lata
 • 9
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 7 4 lata
 • 7
 • 4 5 lata
 • 4
 •  
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat lubartowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 457 Oddziały
 • 7 204 Uczniowie
 • 3 556 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 648 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 913 Uczniowie w 1 klasie
 • 441 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 472 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 921 Absolwenci 2016
 • 467 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 454 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,4%
  69,6%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,7
  Województwo
  15,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 7,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,7
 •  
 • 636,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 523,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 113,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 416 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 416 niemiecki
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 13 angielski
 •  
 • 92,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,23
  Województwo
  93,78
  Polska
  95,46
 • 91,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,39
  Lubelskie
  92,63
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubartowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubartowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat lubartowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 893 Uczniowie
 • 629 Kobiety
  (uczniowie)
 • 264 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,4%
  29,6%
 • 295 Uczniowie w 1 klasie
 • 206 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 325 Absolwenci
 • 229 Kobiety
  (absolwenci)
 • 96 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 82 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 19,5%
  80,5%
 • 90 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 66 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,8
  woj. lubelskie
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 62,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat lubartowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 758 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 594 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,6%
  78,4%
 • 220 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 200 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 164 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,7
  Województwo
  22,1
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 66,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 40,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat lubartowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 230 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,3%
  75,7%
 • 172 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 131 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. lubartowski
  22,2
  woj. lubelskie
  17,7
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,2
 • 25,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,3
 • 3,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,5
 •  
 •  
 • 3 336 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 101
  • niemiecki880
  • francuski189
  • rosyjski166
 • 2 101 angielski
 • 880 niemiecki
 • 189 francuski
 • 166 rosyjski
 • 422 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 360 niemiecki
 • 62 francuski
 • 15 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 15 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lubartowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lubartowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lubartowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubartowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lubartowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie lubartowskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 4 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 510)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie lubartowskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie lubartowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 419 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 155 (uczestnicy: 14 716)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 4 280)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 350)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 2 390)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 450)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 26 (uczestnicy: 2 631)
  • konkursy: 38 (uczestnicy: 1 443)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 200)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 1 767)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 35)
  • inne: 33 (uczestnicy: 1 070)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 452)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 66)
  • taneczne: 18 (członkowie: 105)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 30)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 2 (członkowie: 17)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 16)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 77)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 57)
  • inne: 5 (członkowie: 52)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 67)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 2 (absolwenci: 57)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 355)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 48)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 140)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 138)
  • taneczne: 2 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lubartowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 179 miejscami na widowni. Odbyło się 235 seansów, na które przyszło 8 891 widzów, w tym 65 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 760 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lubartowskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 84 216 zwiedzających, co daje 9 553 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lubartowskim działało 41 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 344 616 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 65 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 21 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 11 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 41 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 350 388 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 196
  • dostępne dla czytelników: 133
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 129
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 34
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 31
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie lubartowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 001 wolumenów w tym ziobry specjalne: 662. Odnotowano 11 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 34 135 wolumenów. Odnotowano 431 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie lubartowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lubartowskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 506 członków. Zarejestrowano 1 776 ćwiczących (mężczyźni: 1 300, kobiety: 476, chłopcy do lat 18: 1 001, dziewczęta do lat 18: 433). Aktywnych było 60 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (38), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (18).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lubartowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubartowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat lubartowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie lubartowskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 47 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,7 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 60,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie lubartowskim zarejestrowanych było 77 197 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 54 295 samochodów osobowych (618,0 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 6 710 samochodów ciężarowych (81,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 394 autobusów (4,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 437 ciągników siodłowych (5,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 003 motocykli (56,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,7 lat.


  W 2020 roku w powiecie lubartowskim znajdowało się 69 km ścieżek rowerowych, 1,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie lubartowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 47 Ranni
  (rok 2020)
 • 46 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lubartowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 46,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat lubartowski
  46,7
  Województwo
  44,4
  Cała Polska
  61,5
 • 12,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  12,5
  woj. lubelskie
  7,4
  Polska
  6,5
 • 53,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat lubartowski
  53,5
  Lubelskie
  45,2
  Cała Polska
  69,2
 • 14,25 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. lubartowski
  14,3
  Lubelskie
  8,2
  Polska
  7,6
 • 60,88 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat lubartowski
  60,9
  woj. lubelskie
  49,9
  Polska
  80,2
 • 26,83 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. lubartowski
  26,8
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  10,6
 • 114,63 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat lubartowski
  114,6
  Województwo
  101,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 77 197 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lubartowskim w 2020 roku
 • 54 295 Samochody osobowe
 • 6 710 Samochody ciężarowe
 • 13 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 394 Autobusy
 • 566 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 437 Ciągniki samochodowe
 • 437   Ciągniki siodłowe
 • 9 792 Ciągniki rolnicze
 • 5 003 Motocykle
 • 1 906   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 631 Motorowery
 • 54 295Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lubartowskim
 • Samochody osobowe w powiecie lubartowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 618,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  618,0
  Województwo
  643,8
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 346
  • 1400-1649 kg14 429
  • 1650-1899 kg14 650
  • 1900 kg i więcej15 870
 • 9 346 do 1399 kg
 • 14 429 1400-1649 kg
 • 14 650 1650-1899 kg
 • 15 870 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 252 do 1399 cm3
 • 16 252
 • 33 173 1400-1999 cm3
 • 33 173
 • 4 870 2000 i więcej cm3
 • 4 870
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lubartowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 899
  • olej napędowy16 945
  • gaz (LPG)13 582
  • pozostałe869
 • 22 899 benzyna
 • 16 945 olej napędowy
 • 13 582 gaz (LPG)
 • 869 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 268 do 1 roku
 • 268
 • 208 2 lata
 • 208
 • 274 3 lata
 • 274
 • 884 4-5 lat
 • 884
 • 973 6-7 lat
 • 973
 • 1 545 8-9 lat
 • 1 545
 • 2 354 10-11 lat
 • 2 354
 • 8 822 12-15 lat
 • 8 822
 • 13 699 16-20 lat
 • 13 699
 • 10 442 21-25 lat
 • 10 442
 • 6 559 26-30 lat
 • 6 559
 • 8 267 31 lat i więcej
 • 8 267
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lubartowskim
 • Tutaj
  20,8 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 6 710Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lubartowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lubartowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  81,4
  woj. lubelskie
  96,3
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 248 do 999 kg
 • 3 248
 • 2 096 1000-1499 kg
 • 2 096
 • 483 1500-2999 kg
 • 483
 • 46 3000-3499 kg
 • 46
 • 86 3500-4999 kg
 • 86
 • 231 5000-6999 kg
 • 231
 • 242 7000-9999 kg
 • 242
 • 170 10000-14999 kg
 • 170
 • 108 15000 kg i więcej
 • 108
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 158
  • olej napędowy4 526
  • gaz (LPG)383
  • pozostałe643
 • 1 158 benzyna
 • 4 526 olej napędowy
 • 383 gaz (LPG)
 • 643 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 43 do 1 roku
 • 43
 • 32 2 lata
 • 32
 • 35 3 lata
 • 35
 • 154 4-5 lat
 • 154
 • 216 6-7 lat
 • 216
 • 267 8-9 lat
 • 267
 • 362 10-11 lat
 • 362
 • 1 058 12-15 lat
 • 1 058
 • 1 448 16-20 lat
 • 1 448
 • 1 131 21-25 lat
 • 1 131
 • 593 26-30 lat
 • 593
 • 1 371 31 lat i więcej
 • 1 371
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lubartowskim
 • Tutaj
  20,8 lat
  Lubelskie
  20,6 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 394Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lubartowskim
 • Autobusy w powiecie lubartowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  4,5
  Lubelskie
  3,5
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy334
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe55
 • 5 benzyna
 • 334 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 55 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 3 2 lata
 • 3
 • 4 3 lata
 • 4
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 59 12-15 lat
 • 59
 • 91 16-20 lat
 • 91
 • 82 21-25 lat
 • 82
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 98 31 lat i więcej
 • 98
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lubartowskim
 • powiat lubartowski
  22,5 lat
  Województwo
  22,1 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 437Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lubartowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lubartowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,0
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy360
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe76
 • 1 benzyna
 • 360 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 76 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 15 4-5 lat
 • 15
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 46 8-9 lat
 • 46
 • 26 10-11 lat
 • 26
 • 117 12-15 lat
 • 117
 • 74 16-20 lat
 • 74
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 26 26-30 lat
 • 26
 • 42 31 lat i więcej
 • 42
 • 17,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lubartowskim
 • Powiat
  17,3 lat
  woj. lubelskie
  14,6 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 5 003Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lubartowskim
 • Motocykle w powiecie lubartowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 56,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  56,9
  Województwo
  50,2
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 63 do 1 roku
 • 63
 • 21 2 lata
 • 21
 • 17 3 lata
 • 17
 • 136 4-5 lat
 • 136
 • 57 6-7 lat
 • 57
 • 98 8-9 lat
 • 98
 • 125 10-11 lat
 • 125
 • 441 12-15 lat
 • 441
 • 498 16-20 lat
 • 498
 • 452 21-25 lat
 • 452
 • 468 26-30 lat
 • 468
 • 2 627 31 lat i więcej
 • 2 627
 • 26,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lubartowskim
 • powiat lubartowski
  26,7 lat
  woj. lubelskie
  26,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 69 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 35 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lubartowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 534,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  534,6 km
  Województwo
  410,4 km
  Kraj
  551,8 km
 • 7,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  7,8 km
  woj. lubelskie
  4,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 1,0 km Długość bus-pasów
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami