Powiat raciborski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat raciborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 99 974 Liczba mieszkańców
 • 544 km2 Powierzchnia
 • 184 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,8% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Winiarski Starosta
 • Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz Adres starostwa powiatowego
 • SRC Tablice rejestracyjne
Powiat raciborski na mapie
Identyfikatory
 • 2411 TERYT (TERC)
Herb powiatu raciborskiego
powiat raciborski herb
Flaga powiatu raciborskiego
powiat raciborski flaga

powiat raciborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Raciborzu
32/ 412-06-40
32/ 415-44-44
ul. Reymonta 8
47-400 Racibórz
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
32/ 459-42-00 Tel. dyż. 32/ 459-42-55
32/ 459-42-44
ul. Bosacka 42
47-400 Racibórz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
32/ 419-04-66
32/ 419-04-66 wew. 351
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
32/ 415-49-03
32/ 415-46-13
ul. Katarzyny 6
47-400 Racibórz
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu
32/ 415-15-80, 32/ 415-28-93, 32/ 459-41-32
32/ 459-41-31
ul. Batorego 8
47-400 Racibórz
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
(32) 459-73-00
(32) 415-87-36
Plac Okrzei
47-400 Racibórz

Powiat raciborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat raciborski ma 99 974 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu raciborskiego w 2050 roku wynosi 86 290, z czego 44 365 to kobiety, a 41 925 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu raciborskiego zawarli w 2022 roku 386 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu raciborskiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat raciborski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -571. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,69 na 1000 mieszkańców powiatu raciborskiego. W 2022 roku urodziło się 710 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 312 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,0% zgonów w powiecie raciborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w powiecie raciborskim były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu raciborskiego przypada 12.76 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 822 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 989 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu raciborskiego -167. W tym samym roku 62 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 148 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -86.

  61,2% mieszkańców powiatu raciborskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu raciborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99 974 Liczba mieszkańców
 • 51 861 Kobiety
 • 48 113 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu raciborskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 86 290 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 44 365 Kobiety
 • 41 925 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie raciborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie raciborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie raciborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu raciborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,0 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat raciborski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu raciborskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat raciborski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat raciborski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat raciborski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat raciborski
  27,7%
  śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,7%
  śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. raciborski
  6,6%
  Województwo
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat raciborski
  0,3%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie raciborskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  woj. śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  śląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 386 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -571 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -293 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -278 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,7
  śląskie
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • -6,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie raciborskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 710 Urodzenia żywe
 • 341 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 369 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. raciborski
  7,1
  woj. śląskie
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  31,5
  woj. śląskie
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 312 g Średnia waga noworodków
 • 3 249 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 371 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 312 g
  Województwo
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 205 Waga 3500g - 3999g
 • 205
 • 285 Waga 3000g - 3499g
 • 285
 • 119 Waga 2500g - 2999g
 • 119
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. raciborski
  1,18
  Województwo
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat raciborski
  0,57
  śląskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  woj. śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie raciborskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 281 Zgony
 • 634 Kobiety
  (Zgony)
 • 647 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. raciborski
  12,8
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 180,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat raciborski
  180,4
  woj. śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. raciborski
  7,0
  Województwo
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. raciborski
  3,4
  woj. śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie raciborskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat raciborski
  40,0%
  śląskie
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  17,7%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. raciborski
  3,4%
  woj. śląskie
  3,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 259 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Cały kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 255,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  255,6
  woj. śląskie
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  279,8
  Cały kraj
  246,5
 • 576,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 622,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 526,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat raciborski
  576,2
  Województwo
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 77,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  77,4
  śląskie
  81,3
  Kraj
  70,6
 • 34,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  34,3
  woj. śląskie
  39,9
  Cały kraj
  32,6
 • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. raciborski
  11,4
  Województwo
  6,9
  Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. raciborski
  0,8%
  woj. śląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie raciborskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 Osoby w zamachach samobójczych
 • 22 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 49 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  49,0
  śląskie
  45,0
  Cała Polska
  38,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  woj. śląskie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 15 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 15
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 8 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 8
 • 5 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 5
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 5 śmierć bliskiej osoby
 • 5
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 8 13-18 lat
 • 8
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy8
  • pod wpływem alkoholu20
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków14
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony12
 • 8 trzeźwy
 • 20 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 14 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie3
  • wyższe2
  • nieustalony33
 • 1 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 2 wyższe
 • 33 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 822 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 423 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 399 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 62 Zameldowania z zagranicy
 • 30 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 989 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 509 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 480 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 148 Wymeldowania za granicę
 • 67 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 81 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -253 Saldo migracji
 • -123 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -130 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -167 Saldo migracji wewnętrznych
 • -86 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -86 Saldo migracji zagranicznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat raciborski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie raciborskim oddano do użytku 184 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie raciborskim to 36 968 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 370 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  67,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 32,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie raciborskim to 4,91 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie raciborskim to 126,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,99% mieszkań posiada łazienkę, 85,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,24% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie raciborskim 358 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 555 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 357 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 64 transakcje (mediana cen - 3 837 zł/m2, średnia - 3 812 zł/m2), a na rynku wtórnym 294 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 446 zł/m2, średnia - 3 268 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 555 zł
 • powiat raciborski
  3 555 zł
  śląskie
  4 449 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 3 555 zł Ogółem
 • 3 555 zł
 • 3 743 zł do 40 m2
 • 3 743 zł
 • 3 465 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 465 zł
 • 3 299 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 299 zł
 • 3 030 zł od 80,1 m2
 • 3 030 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 357 zł
 • pow. raciborski
  3 357 zł
  śląskie
  4 473 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 3 357 zł Ogółem
 • 3 357 zł
 • 3 589 zł do 40 m2
 • 3 589 zł
 • 3 505 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 505 zł
 • 3 237 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 237 zł
 • 2 672 zł od 80,1 m2
 • 2 672 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 358
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2118
  • od 40,1 do 60 m2170
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m222
 • 118 do 40 m2
 • 170 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 22 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie raciborskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 837 zł
 • Powiat
  3 837 zł
  Województwo
  5 359 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 3 837 zł Ogółem
 • 3 837 zł
 • 3 951 zł do 40 m2
 • 3 951 zł
 • 3 761 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 761 zł
 • 3 697 zł od 80,1 m2
 • 3 697 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 812 zł
 • powiat raciborski
  3 812 zł
  Województwo
  5 390 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 3 812 zł Ogółem
 • 3 812 zł
 • 3 906 zł do 40 m2
 • 3 906 zł
 • 3 967 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 967 zł
 • 3 449 zł od 80,1 m2
 • 3 449 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m234
  • od 40,1 do 60 m224
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m24
 • 34 do 40 m2
 • 24 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 446 zł
 • Tutaj
  3 446 zł
  woj. śląskie
  4 167 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 3 446 zł Ogółem
 • 3 446 zł
 • 3 601 zł do 40 m2
 • 3 601 zł
 • 3 438 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 438 zł
 • 3 299 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 299 zł
 • 2 894 zł od 80,1 m2
 • 2 894 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 268 zł
 • Tutaj
  3 268 zł
  śląskie
  4 202 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 3 268 zł Ogółem
 • 3 268 zł
 • 3 460 zł do 40 m2
 • 3 460 zł
 • 3 431 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 431 zł
 • 3 242 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 242 zł
 • 2 479 zł od 80,1 m2
 • 2 479 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 294
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m284
  • od 40,1 do 60 m2146
  • od 60,1 do 80 m246
  • od 80,1 m218
 • 84 do 40 m2
 • 146 od 40,1 do 60 m2
 • 46 od 60,1 do 80 m2
 • 18 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 968 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 369,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  369,80
  śląskie
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  86,70 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  32,10 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,45
  woj. śląskie
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. raciborski
  2,70
  Województwo
  2,36
  Cała Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 184 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat raciborski
  1,84
  Województwo
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 904 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,91
  śląskie
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 9,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  9,04
  Województwo
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 23 310 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  126,7 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. raciborski
  0,23 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. raciborski
  98,92%
  śląskie
  99,05%
  Cały kraj
  97,71%
 • 97,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat raciborski
  97,96%
  Województwo
  96,66%
  Cała Polska
  95,10%
 • 96,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat raciborski
  96,99%
  Województwo
  95,69%
  Kraj
  93,66%
 • 85,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. raciborski
  85,89%
  Województwo
  84,31%
  Cały kraj
  85,62%
 • 58,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  58,24%
  śląskie
  68,18%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat raciborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie raciborskim na 1000 mieszkańców pracuje 351osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie raciborskim wynosiło w 2022 roku 3,8% (3,8% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim wynosiło 6 823,09 PLN, co odpowiada 101.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu raciborskiego 8 413 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 261 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 152.

  6,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu raciborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 50,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 351 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. raciborski
  351,0
  śląskie
  393,0
  Cały kraj
  402,0
 • 3,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,8% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,8%
  śląskie
  3,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie raciborskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie raciborskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie raciborskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 823 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 823 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie raciborskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 413 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 261 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 152 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 50,2% Przemysł i budownictwo
 • 31,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,8% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie raciborskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat raciborski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,3
  woj. śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 37,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat raciborski
  37,1
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 141,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. raciborski
  141,3
  Województwo
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat raciborski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie raciborskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 260 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 531 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 561 nowych podmiotów, a 335 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (776) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (490) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (640) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (269) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie raciborskim najwięcej (655) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 827) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (208) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (2 339) podmiotów, a 72,5% (6 713) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie raciborskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Budownictwo (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 260 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 208 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 339 Przemysł i budownictwo
 • 6 713 Pozostała działalność
 • 561 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie raciborskim w 2022 roku
 • 335 Podmioty wyrejestrowane w powiecie raciborskim w 2022 roku
 • 6 531 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 827 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 827
 • 363 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 363
 • 62 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 62
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 252 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 252
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 765 Spółki handlowe ogółem
 • 765
 • 90  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 90
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 648  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 648
 • 87    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 87
 • 655 Spółki cywilne ogółem
 • 655
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 531 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 464 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 464
 • 1 196 Budownictwo
 • 1 196
 • 710 Przetwórstwo przemysłowe
 • 710
 • 687 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 687
 • 398 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 398
 • 379 Pozostała działalność
 • 379
 • 333 Transport i gospodarka magazynowa
 • 333
 • 263 Informacja i komunikacja
 • 263
 • 211 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 211
 • 194 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 194
 • 169 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 169
 • 168 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 168
 • 162 Edukacja
 • 162
 • 93 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 93
 • 87 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 87
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie raciborskim stwierdzono 2 173 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie raciborskim wynosi 75,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu raciborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,10 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 11,72 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,47 (59%), drogowe - 1,71 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 173 Przestępstwa ogółem
 • 2 173
 • 1 315 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 315
 • 549 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 549
 • 172 Przestępstwa drogowe
 • 172
 • 38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 38
 • 1 177 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 177
 • 21,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,64
  śląskie
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 13,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,10
  śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 5,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat raciborski
  5,47
  Województwo
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  woj. śląskie
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. raciborski
  0,38
  woj. śląskie
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 11,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,72
  woj. śląskie
  14,31
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  76%
  woj. śląskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  77%
  śląskie
  67%
  Polska
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat raciborski
  59%
  śląskie
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. raciborski
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  woj. śląskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat raciborski
  63%
  woj. śląskie
  60%
  Polska
  51%

Powiat raciborski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu raciborskiego wyniosła w 2022 roku 179,5 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu raciborskiego - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,2 mln złotych, czyli 15,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu raciborskiego wyniosła w 2022 roku 173,8 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12.6%). W budżecie powiatu raciborskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 285 złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,1 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie raciborskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  106,3 mln

  974(100%)

  103,2 mln

  946(100%)

  108,8 mln

  998(100%)

  117,7 mln

  1,1 tys(100%)

  139,5 mln

  1,3 tys(100%)

  150,5 mln

  1,5 tys(100%)

  167,8 mln

  1,7 tys(100%)

  179,5 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,0 mln

  329(33.8%)

  36,6 mln

  336(35.5%)

  38,5 mln

  353(35.4%)

  44,7 mln

  412(38%)

  45,2 mln

  418(32.4%)

  48,4 mln

  451(32.2%)

  52,3 mln

  491(31.2%)

  59,8 mln

  598(33.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,8 mln

  145(14.9%)

  10,7 mln

  98,0(10.4%)

  12,8 mln

  117(11.7%)

  13,0 mln

  120(11%)

  27,3 mln

  252(19.5%)

  26,0 mln

  242(17.3%)

  36,9 mln

  346(22%)

  31,1 mln

  312(17.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,5 mln

  96,6(9.9%)

  12,0 mln

  110(11.6%)

  11,5 mln

  106(10.6%)

  12,8 mln

  118(10.8%)

  12,9 mln

  119(9.3%)

  12,7 mln

  118(8.4%)

  15,9 mln

  149(9.5%)

  19,7 mln

  197(11%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,4 mln

  187(19.2%)

  22,8 mln

  209(22.1%)

  14,0 mln

  129(12.9%)

  14,0 mln

  129(11.9%)

  14,3 mln

  132(10.3%)

  16,4 mln

  153(10.9%)

  16,3 mln

  153(9.7%)

  17,7 mln

  177(9.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,3 mln

  48,6(5%)

  5,7 mln

  52,4(5.5%)

  6,1 mln

  55,6(5.6%)

  6,3 mln

  57,9(5.3%)

  6,8 mln

  62,5(4.8%)

  7,7 mln

  72,1(5.1%)

  8,1 mln

  76,2(4.8%)

  16,6 mln

  166(9.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,4 mln

  58,2(6%)

  6,1 mln

  55,7(5.9%)

  6,3 mln

  57,5(5.8%)

  6,6 mln

  60,8(5.6%)

  7,5 mln

  68,9(5.3%)

  6,7 mln

  62,5(4.5%)

  6,6 mln

  62,1(3.9%)

  7,0 mln

  69,8(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,6 mln

  32,8(3.4%)

  175,7 tys

  1,6(0.2%)

  1,5 mln

  13,8(1.4%)

  1,9 mln

  17,2(1.6%)

  2,2 mln

  20,0(1.6%)

  11,6 mln

  108(7.7%)

  9,5 mln

  89,7(5.7%)

  4,8 mln

  47,9(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  21,2(2.2%)

  2,6 mln

  24,2(2.6%)

  3,2 mln

  29,6(3%)

  3,1 mln

  28,7(2.6%)

  3,4 mln

  31,0(2.4%)

  3,2 mln

  29,3(2.1%)

  3,7 mln

  34,7(2.2%)

  4,1 mln

  41,0(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  23,1(2.4%)

  2,7 mln

  24,9(2.6%)

  1,9 mln

  17,5(1.7%)

  1,9 mln

  17,8(1.6%)

  6,1 mln

  56,1(4.4%)

  3,9 mln

  35,9(2.6%)

  2,4 mln

  22,1(1.4%)

  3,3 mln

  32,6(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  130,8 tys

  1,2(0.1%)

  139,1 tys

  1,3(0.1%)

  169,5 tys

  1,6(0.2%)

  173,8 tys

  1,6(0.1%)

  178,9 tys

  1,7(0.1%)

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  1,1 mln

  10,0(0.6%)

  1,3 mln

  12,9(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  9,4(1%)

  1,5 mln

  14,0(1.5%)

  699,6 tys

  6,4(0.6%)

  1,0 mln

  9,6(0.9%)

  1,2 mln

  11,0(0.9%)

  1,1 mln

  10,0(0.7%)

  1,8 mln

  16,5(1%)

  1,2 mln

  11,7(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  317,5 tys

  2,9(0.3%)

  253,7 tys

  2,3(0.2%)

  223,5 tys

  2,1(0.2%)

  187,6 tys

  1,7(0.2%)

  338,3 tys

  3,1(0.2%)

  281,4 tys

  2,6(0.2%)

  140,3 tys

  1,3(0.1%)

  687,7 tys

  6,9(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  326,8 tys

  3,0(0.3%)

  562,7 tys

  5,2(0.5%)

  346,9 tys

  3,2(0.3%)

  326,7 tys

  3,0(0.3%)

  545,1 tys

  5,0(0.4%)

  433,1 tys

  4,0(0.3%)

  422,3 tys

  4,0(0.3%)

  420,9 tys

  4,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  508,7 tys

  4,7(0.5%)

  268,4 tys

  2,5(0.2%)

  220,6 tys

  2,0(0.2%)

  261,6 tys

  2,4(0.2%)

  120,9 tys

  1,1(0.1%)

  181,6 tys

  1,7(0.1%)

  344,7 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,8 tys

  2,2(0.2%)

  248,2 tys

  2,3(0.2%)

  249,5 tys

  2,3(0.2%)

  260,4 tys

  2,4(0.2%)

  259,3 tys

  2,4(0.2%)

  261,3 tys

  2,5(0.2%)

  258,8 tys

  2,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  439,0 tys

  4,0(0.4%)

  439,7 tys

  4,0(0.4%)

  361,8 tys

  3,3(0.3%)

  471,4 tys

  4,3(0.4%)

  188,4 tys

  1,7(0.1%)

  94,5 tys

  0,9(0.1%)

  244,9 tys

  2,3(0.1%)

  116,2 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  86,8 tys

  0,8(0.1%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  59,5 tys

  0,5(0.1%)

  38,1 tys

  0,4(0%)

  37,7 tys

  0,4(0%)

  33,4 tys

  0,3(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  480

  0,0(0%)

  240

  0,0(0%)

  527

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,4(0%)

  46,3 tys

  0,4(0%)

  46,2 tys

  0,4(0%)

  800

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  168

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  9,8(1%)

  494,8 tys

  4,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  128,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  9,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie raciborskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,4 mln

  993(100%)

  105,0 mln

  963(100%)

  110,2 mln

  1,0 tys(100%)

  115,4 mln

  1,1 tys(100%)

  141,7 mln

  1,3 tys(100%)

  166,5 mln

  1,6 tys(100%)

  175,0 mln

  1,7 tys(100%)

  173,8 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,5 mln

  416(41.9%)

  45,4 mln

  416(43.3%)

  45,8 mln

  421(41.6%)

  46,0 mln

  424(39.8%)

  53,3 mln

  492(37.6%)

  64,8 mln

  604(38.9%)

  71,2 mln

  669(40.7%)

  63,3 mln

  633(36.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,2 mln

  167(16.8%)

  19,8 mln

  181(18.8%)

  21,1 mln

  193(19.1%)

  23,9 mln

  220(20.7%)

  25,7 mln

  237(18.1%)

  25,8 mln

  240(15.5%)

  29,0 mln

  272(16.6%)

  30,8 mln

  308(17.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,2 mln

  93,3(9.4%)

  6,8 mln

  62,6(6.5%)

  6,9 mln

  63,1(6.2%)

  7,5 mln

  69,5(6.5%)

  21,8 mln

  202(15.4%)

  20,4 mln

  190(12.2%)

  25,2 mln

  236(14.4%)

  21,9 mln

  219(12.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,3 mln

  48,3(4.9%)

  5,7 mln

  52,1(5.4%)

  6,0 mln

  55,0(5.4%)

  6,2 mln

  57,1(5.4%)

  6,7 mln

  61,6(4.7%)

  7,5 mln

  69,4(4.5%)

  7,8 mln

  73,3(4.5%)

  16,6 mln

  166(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,8 mln

  126(12.7%)

  16,2 mln

  148(15.4%)

  13,2 mln

  121(12%)

  13,1 mln

  120(11.3%)

  13,4 mln

  124(9.5%)

  15,4 mln

  143(9.2%)

  14,4 mln

  135(8.2%)

  16,0 mln

  160(9.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,5 mln

  32,5(3.3%)

  139,0 tys

  1,3(0.1%)

  1,5 mln

  13,7(1.4%)

  1,9 mln

  17,1(1.6%)

  2,1 mln

  19,8(1.5%)

  11,6 mln

  108(6.9%)

  9,5 mln

  89,7(5.5%)

  4,8 mln

  47,7(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  23,5(2.4%)

  2,8 mln

  25,3(2.6%)

  2,7 mln

  25,0(2.5%)

  2,6 mln

  24,0(2.3%)

  3,0 mln

  28,1(2.1%)

  2,1 mln

  19,8(1.3%)

  2,8 mln

  26,2(1.6%)

  3,4 mln

  33,7(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  14,6(1.5%)

  817,4 tys

  7,5(0.8%)

  2,2 mln

  20,3(2%)

  3,9 mln

  36,1(3.4%)

  4,1 mln

  38,1(2.9%)

  4,7 mln

  43,6(2.8%)

  1,9 mln

  17,4(1.1%)

  3,2 mln

  32,0(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  16,7(1.7%)

  2,1 mln

  19,3(2%)

  1,5 mln

  13,9(1.4%)

  1,3 mln

  12,1(1.1%)

  1,6 mln

  15,1(1.2%)

  3,2 mln

  29,9(1.9%)

  2,0 mln

  18,5(1.1%)

  2,7 mln

  26,9(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  10,8(1.1%)

  1,3 mln

  11,7(1.2%)

  1,2 mln

  10,8(1.1%)

  1,2 mln

  11,4(1.1%)

  1,4 mln

  12,6(1%)

  1,5 mln

  13,8(0.9%)

  1,9 mln

  18,0(1.1%)

  1,9 mln

  18,8(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  24,4(2.5%)

  2,1 mln

  18,9(2%)

  1,5 mln

  14,2(1.4%)

  1,1 mln

  10,1(0.9%)

  1,6 mln

  14,7(1.1%)

  1,6 mln

  15,0(1%)

  1,6 mln

  15,1(0.9%)

  1,4 mln

  14,3(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  465,4 tys

  4,3(0.4%)

  613,8 tys

  5,6(0.6%)

  851,5 tys

  7,8(0.8%)

  780,1 tys

  7,2(0.7%)

  922,9 tys

  8,5(0.7%)

  1,2 mln

  11,1(0.7%)

  1,2 mln

  10,8(0.7%)

  1,4 mln

  14,2(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  938,6 tys

  8,6(0.9%)

  897,0 tys

  8,2(0.9%)

  678,4 tys

  6,2(0.6%)

  781,9 tys

  7,2(0.7%)

  247,8 tys

  2,3(0.2%)

  349,7 tys

  3,3(0.2%)

  300,1 tys

  2,8(0.2%)

  491,1 tys

  4,9(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  93,3 tys

  0,9(0.1%)

  472,5 tys

  4,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,8 tys

  2,2(0.2%)

  248,2 tys

  2,3(0.2%)

  249,5 tys

  2,3(0.2%)

  260,4 tys

  2,4(0.2%)

  259,3 tys

  2,4(0.2%)

  261,3 tys

  2,5(0.1%)

  258,8 tys

  2,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  325,2 tys

  3,0(0.3%)

  179,5 tys

  1,6(0.2%)

  179,9 tys

  1,7(0.2%)

  157,2 tys

  1,4(0.1%)

  398,9 tys

  3,7(0.3%)

  113,1 tys

  1,1(0.1%)

  79,0 tys

  0,7(0%)

  202,4 tys

  2,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  49,6 tys

  0,5(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  11,6 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  15,1 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  13,3 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  480

  0,0(0%)

  240

  0,0(0%)

  527

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,4(0%)

  46,3 tys

  0,4(0%)

  46,2 tys

  0,4(0%)

  800

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  307,3 tys

  2,8(0.3%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat raciborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 491 mieszkańców powiatu raciborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 476 kobiet oraz 11 013 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,4% mieszkańców powiatu raciborskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu raciborskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie raciborskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2021 w powiecie raciborskim mieściło się 49 przedszkoli, w których do 172 oddziałów uczęszczało 3 710 dzieci (1 816 dziewczynek oraz 1 894 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie raciborskim mieściło się 41 przedszkoli, w których do 116 oddziałów uczęszczało 2 517 dzieci (1 243 dziewczynki oraz 1 274 chłopców). Dostępnych było 2 836 miejsc.

  17,9% mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 923 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 47 szkół podstawowych, w których w 509 oddziałach uczyło się 7 614 uczniów (3 703 kobiety oraz 3 911 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie raciborskim placówkę miało 46 szkół podstawowych, w których w 348 oddziałach uczyło się 5 853 uczniów (2 789 kobiet oraz 3 064 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,27.

  W powiecie raciborskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 79 oddziałach uczyło się 1 889 uczniów (1 154 kobiety oraz 735 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 574 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie raciborskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 788 uczniów (1 106 kobiet oraz 682 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 628 absolwentów.

  W powiecie raciborskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 49 oddziałach uczyło się 806 uczniów (234 kobiety oraz 572 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,9 uczniów. 16,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku potencjalnej nauki (27,6% kobiet i 27,7% mężczyzn).

 • 19,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,8%
  woj. śląskie
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,5%
  woj. śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,0%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. raciborski
  10,2%
  śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,4%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. raciborski
  29,4%
  śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,1%
  Województwo
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat raciborski
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 923 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  923,0
  Województwo
  906,0
  Kraj
  883,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,69
  woj. śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 49Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 172 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 984 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat raciborski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 710 Dzieci
 • 1 816 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 894 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 66 2 lata i mniej
 • 66
 • 801 3 lata
 • 801
 • 993 4 lata
 • 993
 • 902 5 lata
 • 902
 • 934 6 lat
 • 934
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 394 3 lata
 • 394
 • 493 4 lata
 • 493
 • 411 5 lata
 • 411
 • 476 6 lat
 • 476
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 407 3 lata
 • 407
 • 500 4 lata
 • 500
 • 491 5 lata
 • 491
 • 458 6 lat
 • 458
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 26 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 271,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 269,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat raciborski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 Dzieci
 • 1 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 4 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 20,0%
  80,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Szkoły podstawowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat raciborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 443 Oddziały
 • 7 376 Uczniowie
 • 3 629 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 747 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 958 Uczniowie w 1 klasie
 • 466 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 492 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 862 Absolwenci
 • 425 Kobiety
  (absolwenci)
 • 437 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 66 Oddziały
 • 238 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,1%
  68,9%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  śląskie
  17,2
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,0
 • 15,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,0
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,7
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 663,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 543,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 119,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 69,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  97,27
  śląskie
  97,17
  Cały kraj
  95,71
 • 95,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. raciborski
  95,85
  woj. śląskie
  95,97
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat raciborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat raciborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat raciborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 60 Oddziały
 • 1 454 Uczniowie
 • 996 Kobiety
  (uczniowie)
 • 458 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,5%
  31,5%
 • 389 Uczniowie w 1 klasie
 • 267 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 383 Absolwenci
 • 241 Kobiety
  (absolwenci)
 • 142 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19 Oddziały
 • 435 Uczniowie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,3%
  63,7%
 • 191 Absolwenci
 • 74 Kobiety
  (absolwenci)
 • 117 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,9
  Województwo
  26,5
  Kraj
  26,3
 •  
 • 118,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 83,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat raciborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 193 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 146 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 21 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat raciborski
  16,4
  woj. śląskie
  17,9
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,4
 • 24,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,9
 • 5,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,2
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat raciborski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat raciborski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat raciborski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie raciborskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie raciborskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 190)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie raciborskim: 19 (publiczne: 16, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie raciborskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 573 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 464 (uczestnicy: 155 165)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 2 141)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 4 055)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 117 (uczestnicy: 88 420)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 86 (uczestnicy: 3 689)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 31 (uczestnicy: 1 894)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 520)
  • pokazy teatralne: 92 (uczestnicy: 38 478)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • interdyscyplinarne: 36 (uczestnicy: 11 258)
  • warsztaty: 38 (uczestnicy: 1 060)
  • inne: 2 (uczestnicy: 650)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 186)
  • plastyczne/techniczne: 22 (członkowie: 202)
  • taneczne: 10 (członkowie: 105)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 46)
  • teatralne: 1 (członkowie: 19)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 557)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 17 (członkowie: 140)
  • inne: 7 (członkowie: 117)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 62)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 13)
  • tańca: 1 (absolwenci: 29)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 9


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 738)
  • teatralne: 5 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 47)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 154)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 158)
  • taneczne: 30 (członkowie: 303)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie raciborskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 574 miejscami na widowni. Odbyło się 1 299 seansów, na które przyszło 42 524 widzów, w tym 256 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 865 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie raciborskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 24 829 zwiedzających, co daje 2 473 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie raciborskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 327 429 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 52 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 413 260 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 126
  • dostępne dla czytelników: 58
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 58
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie raciborskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 75 425 wolumenów w tym ziobry specjalne: 595. Odnotowano 548 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 105 105 wolumenów. Odnotowano 4 190 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie raciborskim działały 62 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 951 członków. Zarejestrowano 3 757 ćwiczących (mężczyźni: 2 903, kobiety: 854, chłopcy do lat 18: 1 886, dziewczęta do lat 18: 715). Aktywnych było 100 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (107), instruktora sportowego (65) oraz inne osoby (53).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie raciborskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat raciborski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 25 wypadków drogowych w powiecie raciborskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 25,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 41,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie raciborskim zarejestrowanych było 76 345 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 59 840 samochodów osobowych (593,4 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 105 samochodów ciężarowych (81,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 280 autobusów (2,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 063 ciągników siodłowych (10,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 837 motocykli (38,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,6 lat.


  W 2022 roku w powiecie raciborskim znajdowało się 65 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 49 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 46 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 30 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie raciborskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 25,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 1,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat raciborski
  1,0
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 30,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. raciborski
  30,0
  śląskie
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 7,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  7,9
  śląskie
  4,2
  Cały kraj
  6,6
 • 41,91 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat raciborski
  41,9
  Województwo
  72,9
  Kraj
  77,6
 • 4,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  4,0
  Województwo
  7,8
  Polska
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat raciborski
  120,0
  śląskie
  114,1
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 76 345 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie raciborskim w 2021 roku
 • 59 840 Samochody osobowe
 • 7 105 Samochody ciężarowe
 • 148 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 280 Autobusy
 • 525 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 063 Ciągniki samochodowe
 • 1 063   Ciągniki siodłowe
 • 3 695 Ciągniki rolnicze
 • 3 837 Motocykle
 • 1 067   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 815 Motorowery
 • 59 840Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Samochody osobowe w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 593,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. raciborski
  593,4
  śląskie
  654,3
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 699
  • 1400-1649 kg14 554
  • 1650-1899 kg14 028
  • 1900 kg i więcej17 559
 • 13 699 do 1399 kg
 • 14 554 1400-1649 kg
 • 14 028 1650-1899 kg
 • 17 559 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 296 do 1399 cm3
 • 25 296
 • 30 306 1400-1999 cm3
 • 30 306
 • 4 238 2000 i więcej cm3
 • 4 238
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna35 983
  • olej napędowy17 870
  • gaz (LPG)5 364
  • pozostałe623
 • 35 983 benzyna
 • 17 870 olej napędowy
 • 5 364 gaz (LPG)
 • 623 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 723 do 1 roku
 • 723
 • 669 2 lata
 • 669
 • 826 3 lata
 • 826
 • 2 222 4-5 lat
 • 2 222
 • 2 385 6-7 lat
 • 2 385
 • 2 546 8-9 lat
 • 2 546
 • 3 534 10-11 lat
 • 3 534
 • 10 013 12-15 lat
 • 10 013
 • 13 656 16-20 lat
 • 13 656
 • 9 136 21-25 lat
 • 9 136
 • 4 587 26-30 lat
 • 4 587
 • 9 543 31 lat i więcej
 • 9 543
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie raciborskim
 • pow. raciborski
  19,1 lat
  śląskie
  18,0 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 7 105Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 81,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. raciborski
  81,0
  woj. śląskie
  91,1
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 303 do 999 kg
 • 3 303
 • 1 925 1000-1499 kg
 • 1 925
 • 404 1500-2999 kg
 • 404
 • 68 3000-3499 kg
 • 68
 • 149 3500-4999 kg
 • 149
 • 288 5000-6999 kg
 • 288
 • 236 7000-9999 kg
 • 236
 • 666 10000-14999 kg
 • 666
 • 66 15000 kg i więcej
 • 66
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 078
  • olej napędowy5 267
  • gaz (LPG)173
  • pozostałe587
 • 1 078 benzyna
 • 5 267 olej napędowy
 • 173 gaz (LPG)
 • 587 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 222 do 1 roku
 • 222
 • 163 2 lata
 • 163
 • 128 3 lata
 • 128
 • 351 4-5 lat
 • 351
 • 314 6-7 lat
 • 314
 • 306 8-9 lat
 • 306
 • 500 10-11 lat
 • 500
 • 944 12-15 lat
 • 944
 • 1 109 16-20 lat
 • 1 109
 • 966 21-25 lat
 • 966
 • 619 26-30 lat
 • 619
 • 1 483 31 lat i więcej
 • 1 483
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie raciborskim
 • pow. raciborski
  19,2 lat
  śląskie
  19,0 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 280Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Autobusy w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,6
  woj. śląskie
  2,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy198
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe74
 • 8 benzyna
 • 198 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 74 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 8 2 lata
 • 8
 • 12 3 lata
 • 12
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 18 10-11 lat
 • 18
 • 18 12-15 lat
 • 18
 • 31 16-20 lat
 • 31
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 106 31 lat i więcej
 • 106
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie raciborskim
 • powiat raciborski
  22,5 lat
  śląskie
  22,2 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 1 063Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 10,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat raciborski
  10,0
  Województwo
  10,2
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy962
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe99
 • 2 benzyna
 • 962 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 99 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 94 do 1 roku
 • 94
 • 24 2 lata
 • 24
 • 25 3 lata
 • 25
 • 103 4-5 lat
 • 103
 • 118 6-7 lat
 • 118
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 94 10-11 lat
 • 94
 • 163 12-15 lat
 • 163
 • 131 16-20 lat
 • 131
 • 101 21-25 lat
 • 101
 • 68 26-30 lat
 • 68
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 13,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie raciborskim
 • Powiat
  13,4 lat
  śląskie
  13,8 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 3 837Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Motocykle w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 38,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  38,0
  woj. śląskie
  37,6
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 78 do 1 roku
 • 78
 • 70 2 lata
 • 70
 • 60 3 lata
 • 60
 • 111 4-5 lat
 • 111
 • 196 6-7 lat
 • 196
 • 87 8-9 lat
 • 87
 • 144 10-11 lat
 • 144
 • 464 12-15 lat
 • 464
 • 489 16-20 lat
 • 489
 • 462 21-25 lat
 • 462
 • 278 26-30 lat
 • 278
 • 1 398 31 lat i więcej
 • 1 398
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie raciborskim
 • powiat raciborski
  22,6 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 40 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie raciborskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 199,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat raciborski
  1 199,2 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Polska
  624,0 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat raciborski
  6,5 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Polska
  5,2 km
 • 46 Liczba licencji na taksówki
 • 49 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami