Powiat raciborski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat raciborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 99 635 Liczba mieszkańców
 • 544 km2 Powierzchnia
 • 183 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,8% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Winiarski Starosta
 • Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz Adres starostwa powiatowego
 • SRC Tablice rejestracyjne
Powiat raciborski na mapie
Identyfikatory
 • 2411 TERYT (TERC)
Herb powiatu raciborskiego
powiat raciborski herb
Flaga powiatu raciborskiego
powiat raciborski flaga

powiat raciborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Raciborzu
32/ 412-06-40
32/ 415-44-44
ul. Reymonta 8
47-400 Racibórz
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
32/ 459-42-00 Tel. dyż. 32/ 459-42-55
32/ 459-42-44
ul. Bosacka 42
47-400 Racibórz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
32/ 419-04-66
32/ 419-04-66 wew. 351
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
32/ 415-49-03
32/ 415-46-13
ul. Katarzyny 6
47-400 Racibórz
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu
32/ 415-15-80, 32/ 415-28-93, 32/ 459-41-32
32/ 459-41-31
ul. Batorego 8
47-400 Racibórz
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
(32) 459-73-00
(32) 415-87-36
Plac Okrzei
47-400 Racibórz

Powiat raciborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat raciborski ma 99 635 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu raciborskiego w 2050 roku wynosi 86 290, z czego 44 365 to kobiety, a 41 925 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu raciborskiego zawarli w 2022 roku 386 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu raciborskiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat raciborski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -571. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,69 na 1000 mieszkańców powiatu raciborskiego. W 2022 roku urodziło się 710 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 312 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,9% zgonów w powiecie raciborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w powiecie raciborskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu raciborskiego przypada 12.76 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 822 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 989 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu raciborskiego -167. W tym samym roku 62 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 148 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -86.

  61,2% mieszkańców powiatu raciborskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu raciborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 99 635 Liczba mieszkańców
 • 51 711 Kobiety
 • 47 924 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu raciborskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 86 290 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 44 365 Kobiety
 • 41 925 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie raciborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie raciborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie raciborskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu raciborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat raciborski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu raciborskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat raciborski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat raciborski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat raciborski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,7%
  woj. śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. raciborski
  56,7%
  Województwo
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat raciborski
  8,6%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,6%
  woj. śląskie
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie raciborskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,8
  śląskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. raciborski
  1,4
  woj. śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 386 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -571 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -293 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -278 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,7
  woj. śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie raciborskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 710 Urodzenia żywe
 • 341 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 369 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,1
  Województwo
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. raciborski
  31,5
  Województwo
  32,5
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 312 g Średnia waga noworodków
 • 3 249 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 371 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat raciborski
  3 312 g
  śląskie
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 205 Waga 3500g - 3999g
 • 205
 • 285 Waga 3000g - 3499g
 • 285
 • 119 Waga 2500g - 2999g
 • 119
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,18
  woj. śląskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. raciborski
  0,57
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat raciborski
  0,55
  woj. śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie raciborskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 281 Zgony
 • 634 Kobiety
  (Zgony)
 • 647 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. raciborski
  12,8
  Województwo
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 180,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. raciborski
  180,4
  woj. śląskie
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  7,0
  woj. śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. raciborski
  3,4
  woj. śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie raciborskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. raciborski
  37,9%
  woj. śląskie
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. raciborski
  20,3%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat raciborski
  5,2%
  Województwo
  5,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 98 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,9
  Polska
  70,6
 • 259,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  259,0
  woj. śląskie
  315,1
  Cała Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,1
  Kraj
  253,9
 • 484,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 536,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  484,1
  woj. śląskie
  473,7
  Cały kraj
  426,2
 • 51,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. raciborski
  51,6
  Województwo
  63,1
  Polska
  62,9
 • 23,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. raciborski
  23,1
  woj. śląskie
  39,0
  Cała Polska
  33,8
 • 5,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,8
  śląskie
  8,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. śląskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie raciborskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 Osoby w zamachach samobójczych
 • 22 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 49 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat raciborski
  49,0
  śląskie
  45,0
  Polska
  38,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. raciborski
  12,0
  śląskie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 15 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 15
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 8 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 8
 • 5 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 5
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 5 śmierć bliskiej osoby
 • 5
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 8 13-18 lat
 • 8
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy8
  • pod wpływem alkoholu20
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków14
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony12
 • 8 trzeźwy
 • 20 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 14 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie3
  • wyższe2
  • nieustalony33
 • 1 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 2 wyższe
 • 33 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 822 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 423 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 399 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 62 Zameldowania z zagranicy
 • 30 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 989 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 509 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 480 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 148 Wymeldowania za granicę
 • 67 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 81 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -253 Saldo migracji
 • -123 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -130 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -167 Saldo migracji wewnętrznych
 • -86 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -86 Saldo migracji zagranicznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie raciborskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat raciborski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie raciborskim oddano do użytku 184 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie raciborskim to 36 968 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 370 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  67,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 32,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie raciborskim to 4,91 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie raciborskim to 126,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,98% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,02% mieszkań posiada łazienkę, 85,98% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,89% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie raciborskim 298 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 098 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 180 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 66 transakcji (mediana cen - 5 381 zł/m2, średnia - 5 308 zł/m2), a na rynku wtórnym 232 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 868 zł/m2, średnia - 3 805 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 098 zł
 • Powiat
  4 098 zł
  Województwo
  5 014 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 4 098 zł Ogółem
 • 4 098 zł
 • 4 568 zł do 40 m2
 • 4 568 zł
 • 3 927 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 927 zł
 • 4 053 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 053 zł
 • 3 892 zł od 80,1 m2
 • 3 892 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 180 zł
 • powiat raciborski
  4 180 zł
  Województwo
  5 005 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 180 zł Ogółem
 • 4 180 zł
 • 4 409 zł do 40 m2
 • 4 409 zł
 • 4 056 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 056 zł
 • 4 078 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 078 zł
 • 4 361 zł od 80,1 m2
 • 4 361 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 298
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m278
  • od 40,1 do 60 m2138
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m234
 • 78 do 40 m2
 • 138 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 34 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie raciborskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 381 zł
 • Tutaj
  5 381 zł
  woj. śląskie
  5 852 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 5 381 zł Ogółem
 • 5 381 zł
 • 6 501 zł do 40 m2
 • 6 501 zł
 • 4 932 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 932 zł
 • 5 260 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 260 zł
 • 5 628 zł od 80,1 m2
 • 5 628 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 308 zł
 • Tutaj
  5 308 zł
  śląskie
  5 762 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 308 zł Ogółem
 • 5 308 zł
 • 5 848 zł do 40 m2
 • 5 848 zł
 • 4 972 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 972 zł
 • 5 380 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 380 zł
 • 5 472 zł od 80,1 m2
 • 5 472 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m228
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m210
 • 12 do 40 m2
 • 28 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 868 zł
 • Powiat
  3 868 zł
  śląskie
  4 596 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 3 868 zł Ogółem
 • 3 868 zł
 • 4 451 zł do 40 m2
 • 4 451 zł
 • 3 769 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 769 zł
 • 3 447 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 447 zł
 • 3 714 zł od 80,1 m2
 • 3 714 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 805 zł
 • Powiat
  3 805 zł
  śląskie
  4 631 zł
  Kraj
  6 984 zł
 • 3 805 zł Ogółem
 • 3 805 zł
 • 4 137 zł do 40 m2
 • 4 137 zł
 • 3 816 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 816 zł
 • 3 433 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 433 zł
 • 3 825 zł od 80,1 m2
 • 3 825 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 232
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m266
  • od 40,1 do 60 m2110
  • od 60,1 do 80 m232
  • od 80,1 m224
 • 66 do 40 m2
 • 110 od 40,1 do 60 m2
 • 32 od 60,1 do 80 m2
 • 24 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 968 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 369,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  369,80
  śląskie
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,70 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. raciborski
  32,10 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,45
  Województwo
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,70 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat raciborski
  2,70
  Województwo
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 184 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,84
  Województwo
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 904 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,91
  Województwo
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 9,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. raciborski
  9,04
  śląskie
  17,79
  Cały kraj
  24,56
 • 23 310 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. raciborski
  126,7 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat raciborski
  0,23 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat raciborski
  98,93%
  Województwo
  99,06%
  Kraj
  97,75%
 • 97,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. raciborski
  97,98%
  Województwo
  96,69%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  97,02%
  śląskie
  95,74%
  Cały kraj
  93,75%
 • 85,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. raciborski
  85,98%
  śląskie
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 58,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  58,89%
  śląskie
  68,55%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat raciborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie raciborskim na 1000 mieszkańców pracuje 280osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 45,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie raciborskim wynosiło w 2023 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim wynosiło 6 823,09 PLN, co odpowiada 101.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu raciborskiego 8 413 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 261 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 152.

  6,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu raciborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 50,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 280 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  280,0
  śląskie
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 4,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,2% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,3%
  woj. śląskie
  3,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie raciborskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie raciborskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie raciborskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 908 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat raciborski
  6 823 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie raciborskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 413 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 261 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 152 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 50,2% Przemysł i budownictwo
 • 31,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,8% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie raciborskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 281 Pracujący ogółem
 • 12 930 Kobiety
 • 15 351 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat raciborski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. raciborski
  63,3
  Województwo
  70,5
  Polska
  69,0
 • 37,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,1
  śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 141,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  141,3
  śląskie
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat raciborski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie raciborskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 469 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 660 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 577 nowych podmiotów, a 332 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (776) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (490) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (640) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (269) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie raciborskim najwięcej (681) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 042) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (210) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (2 388) podmiotów, a 72,6% (6 871) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie raciborskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 469 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 210 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 388 Przemysł i budownictwo
 • 6 871 Pozostała działalność
 • 577 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie raciborskim w 2023 roku
 • 332 Podmioty wyrejestrowane w powiecie raciborskim w 2023 roku
 • 6 660 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 042 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 042
 • 357 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 357
 • 62 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 62
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 461 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 461
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 32 Spółdzielnie ogółem
 • 32
 • 796 Spółki handlowe ogółem
 • 796
 • 87  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 87
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 681  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 681
 • 84    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 84
 • 663 Spółki cywilne ogółem
 • 663
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 660 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 467 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 467
 • 1 211 Budownictwo
 • 1 211
 • 730 Przetwórstwo przemysłowe
 • 730
 • 711 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 711
 • 409 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 409
 • 409 Pozostała działalność
 • 409
 • 324 Transport i gospodarka magazynowa
 • 324
 • 283 Informacja i komunikacja
 • 283
 • 228 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 228
 • 188 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 188
 • 172 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 172
 • 170 Edukacja
 • 170
 • 164 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 164
 • 90 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 90
 • 88 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 88
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie raciborskim stwierdzono 2 173 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie raciborskim wynosi 75,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu raciborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,10 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 11,72 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,47 (59%), drogowe - 1,71 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 173 Przestępstwa ogółem
 • 2 173
 • 1 315 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 315
 • 549 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 549
 • 172 Przestępstwa drogowe
 • 172
 • 38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 38
 • 1 177 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 177
 • 21,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat raciborski
  21,64
  Województwo
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 13,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,10
  woj. śląskie
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 5,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. raciborski
  5,47
  woj. śląskie
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,71
  woj. śląskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,38
  woj. śląskie
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 11,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,72
  śląskie
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat raciborski
  76%
  śląskie
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. raciborski
  77%
  Województwo
  67%
  Polska
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  woj. śląskie
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat raciborski
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  87%
  woj. śląskie
  89%
  Polska
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  woj. śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Powiat raciborski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu raciborskiego wyniosła w 2022 roku 179,5 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu raciborskiego - 33.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,2 mln złotych, czyli 15,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu raciborskiego wyniosła w 2022 roku 173,8 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12.6%). W budżecie powiatu raciborskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 285 złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,1 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie raciborskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  106,3 mln

  974(100%)

  103,2 mln

  946(100%)

  108,8 mln

  998(100%)

  117,7 mln

  1,1 tys(100%)

  139,5 mln

  1,3 tys(100%)

  150,5 mln

  1,5 tys(100%)

  167,8 mln

  1,7 tys(100%)

  179,5 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,0 mln

  329(33.8%)

  36,6 mln

  336(35.5%)

  38,5 mln

  353(35.4%)

  44,7 mln

  412(38%)

  45,2 mln

  418(32.4%)

  48,4 mln

  451(32.2%)

  52,3 mln

  491(31.2%)

  59,8 mln

  598(33.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,8 mln

  145(14.9%)

  10,7 mln

  98,0(10.4%)

  12,8 mln

  117(11.7%)

  13,0 mln

  120(11%)

  27,3 mln

  252(19.5%)

  26,0 mln

  242(17.3%)

  36,9 mln

  346(22%)

  31,1 mln

  312(17.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,5 mln

  96,6(9.9%)

  12,0 mln

  110(11.6%)

  11,5 mln

  106(10.6%)

  12,8 mln

  118(10.8%)

  12,9 mln

  119(9.3%)

  12,7 mln

  118(8.4%)

  15,9 mln

  149(9.5%)

  19,7 mln

  197(11%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,4 mln

  187(19.2%)

  22,8 mln

  209(22.1%)

  14,0 mln

  129(12.9%)

  14,0 mln

  129(11.9%)

  14,3 mln

  132(10.3%)

  16,4 mln

  153(10.9%)

  16,3 mln

  153(9.7%)

  17,7 mln

  177(9.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,3 mln

  48,6(5%)

  5,7 mln

  52,4(5.5%)

  6,1 mln

  55,6(5.6%)

  6,3 mln

  57,9(5.3%)

  6,8 mln

  62,5(4.8%)

  7,7 mln

  72,1(5.1%)

  8,1 mln

  76,2(4.8%)

  16,6 mln

  166(9.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,4 mln

  58,2(6%)

  6,1 mln

  55,7(5.9%)

  6,3 mln

  57,5(5.8%)

  6,6 mln

  60,8(5.6%)

  7,5 mln

  68,9(5.3%)

  6,7 mln

  62,5(4.5%)

  6,6 mln

  62,1(3.9%)

  7,0 mln

  69,8(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,6 mln

  32,8(3.4%)

  175,7 tys

  1,6(0.2%)

  1,5 mln

  13,8(1.4%)

  1,9 mln

  17,2(1.6%)

  2,2 mln

  20,0(1.6%)

  11,6 mln

  108(7.7%)

  9,5 mln

  89,7(5.7%)

  4,8 mln

  47,9(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  21,2(2.2%)

  2,6 mln

  24,2(2.6%)

  3,2 mln

  29,6(3%)

  3,1 mln

  28,7(2.6%)

  3,4 mln

  31,0(2.4%)

  3,2 mln

  29,3(2.1%)

  3,7 mln

  34,7(2.2%)

  4,1 mln

  41,0(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  23,1(2.4%)

  2,7 mln

  24,9(2.6%)

  1,9 mln

  17,5(1.7%)

  1,9 mln

  17,8(1.6%)

  6,1 mln

  56,1(4.4%)

  3,9 mln

  35,9(2.6%)

  2,4 mln

  22,1(1.4%)

  3,3 mln

  32,6(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  130,8 tys

  1,2(0.1%)

  139,1 tys

  1,3(0.1%)

  169,5 tys

  1,6(0.2%)

  173,8 tys

  1,6(0.1%)

  178,9 tys

  1,7(0.1%)

  93,1 tys

  0,9(0.1%)

  1,1 mln

  10,0(0.6%)

  1,3 mln

  12,9(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  9,4(1%)

  1,5 mln

  14,0(1.5%)

  699,6 tys

  6,4(0.6%)

  1,0 mln

  9,6(0.9%)

  1,2 mln

  11,0(0.9%)

  1,1 mln

  10,0(0.7%)

  1,8 mln

  16,5(1%)

  1,2 mln

  11,7(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  317,5 tys

  2,9(0.3%)

  253,7 tys

  2,3(0.2%)

  223,5 tys

  2,1(0.2%)

  187,6 tys

  1,7(0.2%)

  338,3 tys

  3,1(0.2%)

  281,4 tys

  2,6(0.2%)

  140,3 tys

  1,3(0.1%)

  687,7 tys

  6,9(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  326,8 tys

  3,0(0.3%)

  562,7 tys

  5,2(0.5%)

  346,9 tys

  3,2(0.3%)

  326,7 tys

  3,0(0.3%)

  545,1 tys

  5,0(0.4%)

  433,1 tys

  4,0(0.3%)

  422,3 tys

  4,0(0.3%)

  420,9 tys

  4,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  508,7 tys

  4,7(0.5%)

  268,4 tys

  2,5(0.2%)

  220,6 tys

  2,0(0.2%)

  261,6 tys

  2,4(0.2%)

  120,9 tys

  1,1(0.1%)

  181,6 tys

  1,7(0.1%)

  344,7 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,8 tys

  2,2(0.2%)

  248,2 tys

  2,3(0.2%)

  249,5 tys

  2,3(0.2%)

  260,4 tys

  2,4(0.2%)

  259,3 tys

  2,4(0.2%)

  261,3 tys

  2,5(0.2%)

  258,8 tys

  2,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  439,0 tys

  4,0(0.4%)

  439,7 tys

  4,0(0.4%)

  361,8 tys

  3,3(0.3%)

  471,4 tys

  4,3(0.4%)

  188,4 tys

  1,7(0.1%)

  94,5 tys

  0,9(0.1%)

  244,9 tys

  2,3(0.1%)

  116,2 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  86,8 tys

  0,8(0.1%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  31,9 tys

  0,3(0%)

  59,5 tys

  0,5(0.1%)

  38,1 tys

  0,4(0%)

  37,7 tys

  0,4(0%)

  33,4 tys

  0,3(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  480

  0,0(0%)

  240

  0,0(0%)

  527

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,4(0%)

  46,3 tys

  0,4(0%)

  46,2 tys

  0,4(0%)

  800

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  168

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  9,8(1%)

  494,8 tys

  4,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  128,8 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  9,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie raciborskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  108,4 mln

  993(100%)

  105,0 mln

  963(100%)

  110,2 mln

  1,0 tys(100%)

  115,4 mln

  1,1 tys(100%)

  141,7 mln

  1,3 tys(100%)

  166,5 mln

  1,6 tys(100%)

  175,0 mln

  1,7 tys(100%)

  173,8 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,5 mln

  416(41.9%)

  45,4 mln

  416(43.3%)

  45,8 mln

  421(41.6%)

  46,0 mln

  424(39.8%)

  53,3 mln

  492(37.6%)

  64,8 mln

  604(38.9%)

  71,2 mln

  669(40.7%)

  63,3 mln

  633(36.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,2 mln

  167(16.8%)

  19,8 mln

  181(18.8%)

  21,1 mln

  193(19.1%)

  23,9 mln

  220(20.7%)

  25,7 mln

  237(18.1%)

  25,8 mln

  240(15.5%)

  29,0 mln

  272(16.6%)

  30,8 mln

  308(17.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,2 mln

  93,3(9.4%)

  6,8 mln

  62,6(6.5%)

  6,9 mln

  63,1(6.2%)

  7,5 mln

  69,5(6.5%)

  21,8 mln

  202(15.4%)

  20,4 mln

  190(12.2%)

  25,2 mln

  236(14.4%)

  21,9 mln

  219(12.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,3 mln

  48,3(4.9%)

  5,7 mln

  52,1(5.4%)

  6,0 mln

  55,0(5.4%)

  6,2 mln

  57,1(5.4%)

  6,7 mln

  61,6(4.7%)

  7,5 mln

  69,4(4.5%)

  7,8 mln

  73,3(4.5%)

  16,6 mln

  166(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,8 mln

  126(12.7%)

  16,2 mln

  148(15.4%)

  13,2 mln

  121(12%)

  13,1 mln

  120(11.3%)

  13,4 mln

  124(9.5%)

  15,4 mln

  143(9.2%)

  14,4 mln

  135(8.2%)

  16,0 mln

  160(9.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,5 mln

  32,5(3.3%)

  139,0 tys

  1,3(0.1%)

  1,5 mln

  13,7(1.4%)

  1,9 mln

  17,1(1.6%)

  2,1 mln

  19,8(1.5%)

  11,6 mln

  108(6.9%)

  9,5 mln

  89,7(5.5%)

  4,8 mln

  47,7(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  23,5(2.4%)

  2,8 mln

  25,3(2.6%)

  2,7 mln

  25,0(2.5%)

  2,6 mln

  24,0(2.3%)

  3,0 mln

  28,1(2.1%)

  2,1 mln

  19,8(1.3%)

  2,8 mln

  26,2(1.6%)

  3,4 mln

  33,7(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  14,6(1.5%)

  817,4 tys

  7,5(0.8%)

  2,2 mln

  20,3(2%)

  3,9 mln

  36,1(3.4%)

  4,1 mln

  38,1(2.9%)

  4,7 mln

  43,6(2.8%)

  1,9 mln

  17,4(1.1%)

  3,2 mln

  32,0(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  16,7(1.7%)

  2,1 mln

  19,3(2%)

  1,5 mln

  13,9(1.4%)

  1,3 mln

  12,1(1.1%)

  1,6 mln

  15,1(1.2%)

  3,2 mln

  29,9(1.9%)

  2,0 mln

  18,5(1.1%)

  2,7 mln

  26,9(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  10,8(1.1%)

  1,3 mln

  11,7(1.2%)

  1,2 mln

  10,8(1.1%)

  1,2 mln

  11,4(1.1%)

  1,4 mln

  12,6(1%)

  1,5 mln

  13,8(0.9%)

  1,9 mln

  18,0(1.1%)

  1,9 mln

  18,8(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  24,4(2.5%)

  2,1 mln

  18,9(2%)

  1,5 mln

  14,2(1.4%)

  1,1 mln

  10,1(0.9%)

  1,6 mln

  14,7(1.1%)

  1,6 mln

  15,0(1%)

  1,6 mln

  15,1(0.9%)

  1,4 mln

  14,3(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  465,4 tys

  4,3(0.4%)

  613,8 tys

  5,6(0.6%)

  851,5 tys

  7,8(0.8%)

  780,1 tys

  7,2(0.7%)

  922,9 tys

  8,5(0.7%)

  1,2 mln

  11,1(0.7%)

  1,2 mln

  10,8(0.7%)

  1,4 mln

  14,2(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  938,6 tys

  8,6(0.9%)

  897,0 tys

  8,2(0.9%)

  678,4 tys

  6,2(0.6%)

  781,9 tys

  7,2(0.7%)

  247,8 tys

  2,3(0.2%)

  349,7 tys

  3,3(0.2%)

  300,1 tys

  2,8(0.2%)

  491,1 tys

  4,9(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  93,3 tys

  0,9(0.1%)

  472,5 tys

  4,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,8 tys

  2,2(0.2%)

  248,2 tys

  2,3(0.2%)

  249,5 tys

  2,3(0.2%)

  260,4 tys

  2,4(0.2%)

  259,3 tys

  2,4(0.2%)

  261,3 tys

  2,5(0.1%)

  258,8 tys

  2,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  325,2 tys

  3,0(0.3%)

  179,5 tys

  1,6(0.2%)

  179,9 tys

  1,7(0.2%)

  157,2 tys

  1,4(0.1%)

  398,9 tys

  3,7(0.3%)

  113,1 tys

  1,1(0.1%)

  79,0 tys

  0,7(0%)

  202,4 tys

  2,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  49,6 tys

  0,5(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  11,6 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,1(0%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  15,1 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  13,3 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  480

  0,0(0%)

  240

  0,0(0%)

  527

  0,0(0%)

  45,8 tys

  0,4(0%)

  46,3 tys

  0,4(0%)

  46,2 tys

  0,4(0%)

  800

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  307,3 tys

  2,8(0.3%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat raciborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 491 mieszkańców powiatu raciborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 476 kobiet oraz 11 013 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,4% mieszkańców powiatu raciborskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu raciborskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie raciborskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2022 w powiecie raciborskim mieściły się 52 przedszkola, w których do 180 oddziałów uczęszczało 3 889 dzieci (1 865 dziewczynek oraz 2 024 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie raciborskim mieściło się 41 przedszkoli, w których do 116 oddziałów uczęszczało 2 517 dzieci (1 243 dziewczynki oraz 1 274 chłopców). Dostępnych było 2 836 miejsc.

  17,9% mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 967 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 47 szkół podstawowych, w których w 512 oddziałach uczyło się 7 639 uczniów (3 720 kobiet oraz 3 919 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie raciborskim placówkę miało 46 szkół podstawowych, w których w 348 oddziałach uczyło się 5 853 uczniów (2 789 kobiet oraz 3 064 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,23.

  W powiecie raciborskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 75 oddziałach uczyło się 1 842 uczniów (1 154 kobiety oraz 688 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 581 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie raciborskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 788 uczniów (1 106 kobiet oraz 682 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 628 absolwentów.

  W powiecie raciborskim znajduje się 5 Technik, w których w 88 oddziałach uczyło się 2 219 uczniów (955 kobiet oraz 1 264 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 376 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie raciborskim placówkę miało 6 Technik, w których w 73 oddziałach uczyło się 1 851 uczniów (777 kobiet oraz 1 074 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 374 absolwentów.

  W powiecie raciborskim znajduje się 8 Branżowych szkół I stopnia, w których w 45 oddziałach uczyło się 772 uczniów (212 kobiet oraz 560 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,6 uczniów. 17,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku potencjalnej nauki (27,6% kobiet i 27,7% mężczyzn).

 • 19,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  19,8%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. raciborski
  32,5%
  śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. raciborski
  10,2%
  śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,4%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,4%
  Województwo
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat raciborski
  3,2%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,1%
  Województwo
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 967 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  967,0
  śląskie
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,69
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 52Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 180 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 984 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat raciborski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 889 Dzieci
 • 1 865 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 024 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 84 2 lata i mniej
 • 84
 • 876 3 lata
 • 876
 • 926 4 lata
 • 926
 • 1 054 5 lata
 • 1 054
 • 932 6 lat
 • 932
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 45 2 lata i mniej
 • 45
 • 421 3 lata
 • 421
 • 453 4 lata
 • 453
 • 519 5 lata
 • 519
 • 423 6 lat
 • 423
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 455 3 lata
 • 455
 • 473 4 lata
 • 473
 • 535 5 lata
 • 535
 • 509 6 lat
 • 509
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 23 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 284,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 282,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat raciborski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 Dzieci
 • 3 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 27,3%
  72,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4 lata
 • 4
 • 3 5 lata
 • 3
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 3 5 lata
 • 3
 • 1 6 lat
 • 1
 • Szkoły podstawowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat raciborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 450 Oddziały
 • 7 383 Uczniowie
 • 3 639 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 744 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 1 000 Uczniowie w 1 klasie
 • 513 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 487 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 164 Absolwenci
 • 595 Kobiety
  (absolwenci)
 • 569 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 62 Oddziały
 • 256 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,6%
  68,4%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. raciborski
  14,9
  woj. śląskie
  17,5
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,9
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,9
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,4
 • 4,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,1
 •  
 • 633,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 517,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 116,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 83,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 72,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  97,23
  Województwo
  96,89
  Kraj
  95,96
 • 95,39 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat raciborski
  95,39
  woj. śląskie
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat raciborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat raciborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat raciborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 63 Oddziały
 • 1 521 Uczniowie
 • 1 031 Kobiety
  (uczniowie)
 • 490 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,8%
  32,2%
 • 461 Uczniowie w 1 klasie
 • 293 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 168 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 386 Absolwenci
 • 254 Kobiety
  (absolwenci)
 • 132 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12 Oddziały
 • 321 Uczniowie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,3%
  61,7%
 • 195 Absolwenci
 • 63 Kobiety
  (absolwenci)
 • 132 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,6
  Województwo
  26,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 121,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 84,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat raciborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 82 Oddziały
 • 2 195 Uczniowie
 • 948 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 247 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,2%
  56,8%
 • 618 Uczniowie w 1 klasie
 • 289 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 329 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 371 Absolwenci
 • 150 Kobiety
  (absolwenci)
 • 221 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,2%
  70,8%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat raciborski
  25,2
  Województwo
  25,2
  Cały kraj
  24,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 25,2 Technika ogółem
 • 25,2
 • 26,8 Technika bez specjalnych
 • 26,8
 • 4,0 Technika specjalne
 • 4,0
 •  
 • 156,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 99,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat raciborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 299 Uczniowie w 1 klasie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 199 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 21 Oddziały
 • 112 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,2%
  76,8%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. raciborski
  17,2
  śląskie
  19,6
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,2
 • 27,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,5
 • 5,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat raciborski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 207 Uczniowie
 • 1 035 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,7%
  14,3%
 • 722 Uczniowie w 1 klasie
 • 619 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 464 Absolwenci
 • 376 Kobiety
  (absolwenci)
 • 88 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły policealne specjalne
 • 3 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,0%
  40,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  20,3
  śląskie
  22,2
  Cały kraj
  23,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,3 Szkoły policealne ogółem
 • 20,3
 • 20,3 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 20,3
 • 3,3 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 3,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat raciborski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat raciborski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat raciborski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie raciborskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie raciborskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 3 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 190)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie raciborskim: 19 (publiczne: 16, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie raciborskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 573 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 464 (uczestnicy: 155 165)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 2 141)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 4 055)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 117 (uczestnicy: 88 420)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 86 (uczestnicy: 3 689)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 31 (uczestnicy: 1 894)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 520)
  • pokazy teatralne: 92 (uczestnicy: 38 478)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • interdyscyplinarne: 36 (uczestnicy: 11 258)
  • warsztaty: 38 (uczestnicy: 1 060)
  • inne: 2 (uczestnicy: 650)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 186)
  • plastyczne/techniczne: 22 (członkowie: 202)
  • taneczne: 10 (członkowie: 105)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 46)
  • teatralne: 1 (członkowie: 19)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 557)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 17 (członkowie: 140)
  • inne: 7 (członkowie: 117)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 62)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 13)
  • tańca: 1 (absolwenci: 29)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 9


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 738)
  • teatralne: 5 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 47)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 154)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 158)
  • taneczne: 30 (członkowie: 303)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie raciborskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 574 miejscami na widowni. Odbyło się 1 299 seansów, na które przyszło 42 524 widzów, w tym 256 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 865 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie raciborskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 24 829 zwiedzających, co daje 2 473 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie raciborskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 327 429 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 52 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 413 260 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 126
  • dostępne dla czytelników: 58
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 58
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie raciborskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 75 425 wolumenów w tym ziobry specjalne: 595. Odnotowano 548 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 105 105 wolumenów. Odnotowano 4 190 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie raciborskim działały 62 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 951 członków. Zarejestrowano 3 757 ćwiczących (mężczyźni: 2 903, kobiety: 854, chłopcy do lat 18: 1 886, dziewczęta do lat 18: 715). Aktywnych było 100 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (107), instruktora sportowego (65) oraz inne osoby (53).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie raciborskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat raciborski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 25 wypadków drogowych w powiecie raciborskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 25,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 1,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 38,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie raciborskim zarejestrowanych było 78 117 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 60 911 samochodów osobowych (609,3 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 462 samochodów ciężarowych (85,9 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 296 autobusów (3,0 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 122 ciągników siodłowych (11,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 056 motocykli (40,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie raciborskim znajdowało się 65 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 49 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 46 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 30 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie raciborskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 25,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat raciborski
  25,0
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 1,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  1,0
  Województwo
  3,6
  Polska
  5,0
 • 30,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat raciborski
  30,0
  śląskie
  52,1
  Polska
  65,5
 • 1,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. raciborski
  1,3
  śląskie
  4,3
  Cała Polska
  5,4
 • 38,40 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. raciborski
  38,4
  śląskie
  62,9
  Cała Polska
  71,0
 • 4,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. raciborski
  4,0
  woj. śląskie
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. raciborski
  120,0
  śląskie
  114,1
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 78 117 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie raciborskim w 2022 roku
 • 60 911 Samochody osobowe
 • 7 462 Samochody ciężarowe
 • 139 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 296 Autobusy
 • 537 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 122 Ciągniki samochodowe
 • 1 122   Ciągniki siodłowe
 • 3 733 Ciągniki rolnicze
 • 4 056 Motocykle
 • 1 160   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 862 Motorowery
 • 60 911Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Samochody osobowe w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 609,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  609,3
  woj. śląskie
  669,4
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 491
  • 1400-1649 kg14 592
  • 1650-1899 kg14 328
  • 1900 kg i więcej18 500
 • 13 491 do 1399 kg
 • 14 592 1400-1649 kg
 • 14 328 1650-1899 kg
 • 18 500 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 526 do 1399 cm3
 • 25 526
 • 30 940 1400-1999 cm3
 • 30 940
 • 4 445 2000 i więcej cm3
 • 4 445
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 452
  • olej napędowy18 275
  • gaz (LPG)5 354
  • pozostałe830
 • 36 452 benzyna
 • 18 275 olej napędowy
 • 5 354 gaz (LPG)
 • 830 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 717 do 1 roku
 • 717
 • 502 2 lata
 • 502
 • 781 3 lata
 • 781
 • 2 210 4-5 lat
 • 2 210
 • 2 570 6-7 lat
 • 2 570
 • 2 540 8-9 lat
 • 2 540
 • 3 327 10-11 lat
 • 3 327
 • 9 711 12-15 lat
 • 9 711
 • 13 847 16-20 lat
 • 13 847
 • 9 523 21-25 lat
 • 9 523
 • 4 768 26-30 lat
 • 4 768
 • 10 415 31 lat i więcej
 • 10 415
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie raciborskim
 • powiat raciborski
  19,4 lat
  śląskie
  18,4 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 7 462Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat raciborski
  85,9
  Województwo
  93,9
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 354 do 999 kg
 • 3 354
 • 2 022 1000-1499 kg
 • 2 022
 • 414 1500-2999 kg
 • 414
 • 67 3000-3499 kg
 • 67
 • 149 3500-4999 kg
 • 149
 • 287 5000-6999 kg
 • 287
 • 234 7000-9999 kg
 • 234
 • 862 10000-14999 kg
 • 862
 • 73 15000 kg i więcej
 • 73
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 071
  • olej napędowy5 615
  • gaz (LPG)175
  • pozostałe601
 • 1 071 benzyna
 • 5 615 olej napędowy
 • 175 gaz (LPG)
 • 601 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 386 do 1 roku
 • 386
 • 68 2 lata
 • 68
 • 182 3 lata
 • 182
 • 351 4-5 lat
 • 351
 • 379 6-7 lat
 • 379
 • 339 8-9 lat
 • 339
 • 380 10-11 lat
 • 380
 • 1 018 12-15 lat
 • 1 018
 • 1 146 16-20 lat
 • 1 146
 • 996 21-25 lat
 • 996
 • 630 26-30 lat
 • 630
 • 1 587 31 lat i więcej
 • 1 587
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie raciborskim
 • Powiat
  19,1 lat
  śląskie
  19,3 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 296Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Autobusy w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,0
  woj. śląskie
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy212
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe76
 • 8 benzyna
 • 212 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 76 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 16 2 lata
 • 16
 • 10 3 lata
 • 10
 • 19 4-5 lat
 • 19
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 39 21-25 lat
 • 39
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 112 31 lat i więcej
 • 112
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie raciborskim
 • powiat raciborski
  22,0 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 1 122Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 11,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat raciborski
  11,2
  woj. śląskie
  11,1
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy1 008
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe112
 • 2 benzyna
 • 1 008 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 112 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 85 do 1 roku
 • 85
 • 54 2 lata
 • 54
 • 25 3 lata
 • 25
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 122 6-7 lat
 • 122
 • 83 8-9 lat
 • 83
 • 95 10-11 lat
 • 95
 • 173 12-15 lat
 • 173
 • 135 16-20 lat
 • 135
 • 117 21-25 lat
 • 117
 • 67 26-30 lat
 • 67
 • 81 31 lat i więcej
 • 81
 • 13,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie raciborskim
 • powiat raciborski
  13,6 lat
  woj. śląskie
  13,9 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 4 056Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Motocykle w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 40,6 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat raciborski
  40,6
  woj. śląskie
  39,6
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 61 2 lata
 • 61
 • 78 3 lata
 • 78
 • 125 4-5 lat
 • 125
 • 201 6-7 lat
 • 201
 • 113 8-9 lat
 • 113
 • 126 10-11 lat
 • 126
 • 443 12-15 lat
 • 443
 • 524 16-20 lat
 • 524
 • 531 21-25 lat
 • 531
 • 306 26-30 lat
 • 306
 • 1 468 31 lat i więcej
 • 1 468
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie raciborskim
 • Powiat
  22,7 lat
  śląskie
  22,5 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 40 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie raciborskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 199,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. raciborski
  1 199,2 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,5 km
  śląskie
  3,2 km
  Polska
  5,3 km
 • 46 Liczba licencji na taksówki
 • 49 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami