Powiat raciborski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat raciborski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 108 918 Liczba mieszkańców
 • 544 km2 Powierzchnia
 • 201 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,8% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Winiarski Starosta
 • Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz Adres starostwa powiatowego
 • SRC Tablice rejestracyjne
Powiat raciborski na mapie
Identyfikatory
 • 2411 TERYT (TERC)
Herb powiatu raciborskiego
powiat raciborski herb
Flaga powiatu raciborskiego
powiat raciborski flaga

powiat raciborski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Raciborzu
32/ 412-06-40
32/ 415-44-44
ul. Reymonta 8
47-400 Racibórz
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
32/ 459-42-00 Tel. dyż. 32/ 459-42-55
32/ 459-42-44
ul. Bosacka 42
47-400 Racibórz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
32/ 419-04-66
32/ 419-04-66 wew. 351
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu
32/ 415-49-03
32/ 415-46-13
ul. Katarzyny 6
47-400 Racibórz
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu
32/ 415-15-80, 32/ 415-28-93, 32/ 459-41-32
32/ 459-41-31
ul. Batorego 8
47-400 Racibórz
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
(32) 459-73-00
(32) 415-87-36
Plac Okrzei
47-400 Racibórz

Powiat raciborski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat raciborski ma 108 918 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu raciborskiego w 2050 roku wynosi 86 290, z czego 44 365 to kobiety, a 41 925 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu raciborskiego zawarli w 2017 roku 576 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,6% mieszkańców powiatu raciborskiego jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat raciborski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -104. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,95 na 1000 mieszkańców powiatu raciborskiego. W 2017 roku urodziło się 1 017 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 361 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,9% zgonów w powiecie raciborskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie raciborskim były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu raciborskiego przypada 9.71 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 987 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 936 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu raciborskiego 51. W tym samym roku 39 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 130 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -91.

  63,7% mieszkańców powiatu raciborskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu raciborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 108 918 Liczba mieszkańców
 • 56 538 Kobiety
 • 52 380 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu raciborskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 86 290 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 44 365 Kobiety
 • 41 925 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie raciborskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie raciborskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie raciborskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu raciborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. raciborski
  42,5 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat raciborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu raciborskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • pow. raciborski
  29,6%
  śląskie
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,1%
  Województwo
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat raciborski
  3,8%
  śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Powiat
  0,9%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie raciborskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,3
  śląskie
  4,9
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,4
  woj. śląskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 576 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie raciborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -104 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -43 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -61 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat raciborski
  -1,0
  śląskie
  -1,4
  Kraj
  -0,0
 • -1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie raciborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie raciborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie raciborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie raciborskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 017 Urodzenia żywe
 • 505 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 512 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  śląskie
  9,9
  Kraj
  10,5
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,8
  woj. śląskie
  42,8
  Cały kraj
  44,2
 • 12.67 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.67
 • 41.47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41.47
 • 98.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.38
 • 72.33 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.33
 • 29.37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.37
 • 4.16 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.16
 • 3 361 g Średnia waga noworodków
 • 3 255 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. raciborski
  3 361 g
  Województwo
  3 323 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 76 Waga 4000g - 4499g
 • 76
 • 328 Waga 3500g - 3999g
 • 328
 • 382 Waga 3000g - 3499g
 • 382
 • 160 Waga 2500g - 2999g
 • 160
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat raciborski
  1,28
  woj. śląskie
  1,42
  Cała Polska
  1,45
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. śląskie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,91
  śląskie
  0,87
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie raciborskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 059 Zgony
 • 509 Kobiety
  (Zgony)
 • 550 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,7
  śląskie
  10,7
  Polska
  10,1
 • 114,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. raciborski
  114,7
  woj. śląskie
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,4
  woj. śląskie
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,8
  Województwo
  3,6
  Cała Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie raciborskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat raciborski
  48,5%
  śląskie
  46,1%
  Polska
  45,7%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  26,2%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  26,7%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,7%
  śląskie
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  9,5
  Polska
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Cała Polska
  74,3
 • 261,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. raciborski
  261,0
  Województwo
  302,7
  Kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,0
  Cała Polska
  261,6
 • 482,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 477,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 488,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  482,6
  woj. śląskie
  508,0
  Kraj
  469,0
 • 80,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat raciborski
  80,0
  śląskie
  96,0
  Cała Polska
  87,7
 • 30,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  30,1
  Województwo
  37,6
  Cała Polska
  31,8
 • 10,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. raciborski
  10,6
  woj. śląskie
  9,2
  Cała Polska
  8,0
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. raciborski
  1,2%
  Województwo
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 987 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 534 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 453 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 936 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 472 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 464 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 130 Wymeldowania za granicę
 • 64 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 66 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -40 Saldo migracji
 • 20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 51 Saldo migracji wewnętrznych
 • 62 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -91 Saldo migracji zagranicznych
 • -42 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie raciborskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat raciborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie raciborskim oddano do użytku 104 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie raciborskim to 35 896 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 329 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 91,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 8,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie raciborskim to 5,46 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie raciborskim to 172,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,58% mieszkań posiada łazienkę, 86,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,47% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 35 896 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 329,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat raciborski
  329,00
  Województwo
  384,00
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat raciborski
  84,90 m2
  woj. śląskie
  70,70 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat raciborski
  27,90 m2
  Województwo
  27,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,47
  śląskie
  3,76
  Kraj
  3,82
 • 3,04 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,04
  woj. śląskie
  2,60
  Cały kraj
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. raciborski
  0,68
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 104 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. raciborski
  0,95
  woj. śląskie
  2,69
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 101 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 568 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,46
  śląskie
  4,52
  Cała Polska
  3,91
 • 5,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,21
  woj. śląskie
  12,14
  Kraj
  18,14
 • 17 900 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 172,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat raciborski
  172,1 m2
  śląskie
  112,6 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. raciborski
  0,16 m2
  śląskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,60%
  Województwo
  98,77%
  Polska
  96,79%
 • 96,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat raciborski
  96,57%
  Województwo
  95,45%
  Kraj
  93,66%
 • 94,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,58%
  woj. śląskie
  93,83%
  Cały kraj
  91,31%
 • 86,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  86,69%
  śląskie
  81,75%
  Polska
  82,12%
 • 50,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  50,47%
  śląskie
  64,39%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat raciborski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie raciborskim na 1000 mieszkańców pracuje 226 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 47,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie raciborskim wynosiło w 2017 roku 5,3% (7,0% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim wynosiło 4 143,91 PLN, co odpowiada 91.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu raciborskiego 8 413 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 261 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 152.

  15,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu raciborskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 226 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  226,0
  śląskie
  270,0
  Kraj
  247,0
 • 5,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,0% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Powiat
  5,3%
  śląskie
  5,2%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie raciborskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie raciborskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie raciborskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 144 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 144 PLN
  woj. śląskie
  4 482 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie raciborskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 413 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 261 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 152 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,74 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 41,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie raciborskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 613 Pracujący ogółem
 • 11 673 Kobiety
 • 12 940 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie raciborskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat raciborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. raciborski
  57,1
  Województwo
  63,8
  Cała Polska
  63,4
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,0
  Województwo
  36,0
  Polska
  34,0
 • 128,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat raciborski
  128,0
  Województwo
  129,8
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat raciborski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie raciborskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 482 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 809 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 506 nowych podmiotów, a 507 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (776) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (490) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (640) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (399) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie raciborskim najwięcej (662) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 988) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (214) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,7% (2 014) podmiotów, a 73,7% (6 254) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie raciborskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (15.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 482 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 214 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 014 Przemysł i budownictwo
 • 6 254 Pozostała działalność
 • 506 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie raciborskim w 2017 roku
 • 507 Podmioty wyrejestrowane w powiecie raciborskim w 2017 roku
 • 5 809 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 988 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 988
 • 410 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 410
 • 76 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 76
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 474 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 474
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 2
 • 39 Spółdzielnie ogółem
 • 39
 • 781 Spółki handlowe ogółem
 • 781
 • 138  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 138
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 662  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 662
 • 132    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 132
 • 652 Spółki cywilne ogółem
 • 652
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 809 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 495 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 495
 • 909 Budownictwo
 • 909
 • 661 Przetwórstwo przemysłowe
 • 661
 • 597 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 597
 • 355 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 355
 • 326 Transport i gospodarka magazynowa
 • 326
 • 309 Pozostała działalność
 • 309
 • 192 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 192
 • 173 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 173
 • 171 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 171
 • 164 Informacja i komunikacja
 • 164
 • 161 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 161
 • 130 Edukacja
 • 130
 • 75 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 75
 • 73 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 73
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie raciborskim stwierdzono 4 750 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 43,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie raciborskim wynosi 91,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu raciborskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 32,58 (wykrywalność 99%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,87 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,11 (63%), drogowe - 1,39 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,60 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 750 Przestępstwa ogółem
 • 4 750
 • 966 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 966
 • 3 550 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 3 550
 • 152 Przestępstwa drogowe
 • 152
 • 65 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 65
 • 884 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 884
 • 43,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  43,59
  śląskie
  24,53
  Cały kraj
  19,62
 • 8,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,87
  Województwo
  13,94
  Cała Polska
  12,07
 • 32,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  32,58
  Województwo
  8,05
  Cały kraj
  4,94
 • 1,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. raciborski
  1,39
  śląskie
  1,60
  Cały kraj
  1,78
 • 0,60 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. raciborski
  0,60
  śląskie
  0,65
  Cały kraj
  0,49
 • 8,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat raciborski
  8,11
  Województwo
  12,21
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat raciborski
  92%
  Województwo
  78%
  Kraj
  72%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. raciborski
  64%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  60%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  99%
  śląskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. raciborski
  100%
  śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  77%
  śląskie
  78%
  Cały kraj
  84%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  śląskie
  63%
  Cała Polska
  52%

Powiat raciborski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu raciborskiego wyniosła w 2016 roku 103,2 mln złotych, co daje 946 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu raciborskiego - 35.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,7 mln złotych, czyli 8,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu raciborskiego wyniosła w 2016 roku 105,0 mln złotych, co daje 963 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (15.4%). W budżecie powiatu raciborskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 174 złotych na mieszkańca (18,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie raciborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  116,4 mln

  1,1 tys(100%)

  123,0 mln

  1,1 tys(100%)

  112,5 mln

  1,0 tys(100%)

  102,4 mln

  931(100%)

  103,2 mln

  941(100%)

  110,0 mln

  1,0 tys(100%)

  106,3 mln

  974(100%)

  103,2 mln

  946(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  36,2 mln

  328(31.1%)

  39,7 mln

  359(32.3%)

  40,3 mln

  366(35.8%)

  36,3 mln

  331(35.5%)

  38,4 mln

  350(37.2%)

  36,0 mln

  329(32.7%)

  36,0 mln

  329(33.8%)

  36,6 mln

  336(35.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,2 mln

  128(12.2%)

  15,0 mln

  136(12.2%)

  15,6 mln

  141(13.8%)

  17,2 mln

  156(16.8%)

  19,0 mln

  173(18.4%)

  19,5 mln

  178(17.7%)

  20,4 mln

  187(19.2%)

  22,8 mln

  209(22.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,4 mln

  93,9(8.9%)

  10,2 mln

  92,7(8.3%)

  11,1 mln

  100(9.8%)

  11,2 mln

  101(10.9%)

  10,5 mln

  96,1(10.2%)

  11,9 mln

  109(10.8%)

  10,5 mln

  96,6(9.9%)

  12,0 mln

  110(11.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,4 mln

  139(13.2%)

  18,6 mln

  169(15.2%)

  12,1 mln

  110(10.8%)

  9,6 mln

  87,4(9.4%)

  8,1 mln

  74,1(7.9%)

  14,3 mln

  131(13%)

  15,8 mln

  145(14.9%)

  10,7 mln

  98,0(10.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,1 mln

  55,3(5.2%)

  6,4 mln

  57,5(5.2%)

  6,1 mln

  55,7(5.5%)

  6,2 mln

  56,1(6%)

  6,4 mln

  58,0(6.2%)

  6,8 mln

  61,9(6.1%)

  6,4 mln

  58,2(6%)

  6,1 mln

  55,7(5.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,1 mln

  46,2(4.4%)

  4,8 mln

  43,6(3.9%)

  4,9 mln

  44,2(4.3%)

  5,0 mln

  45,9(4.9%)

  5,4 mln

  49,0(5.2%)

  5,3 mln

  48,7(4.8%)

  5,3 mln

  48,6(5%)

  5,7 mln

  52,4(5.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  23,9 mln

  216(20.5%)

  2,0 mln

  17,8(1.6%)

  2,6 mln

  23,4(2.3%)

  3,3 mln

  29,6(3.2%)

  2,7 mln

  24,4(2.6%)

  2,8 mln

  25,4(2.5%)

  2,5 mln

  23,1(2.4%)

  2,7 mln

  24,9(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  14,1(1.3%)

  1,9 mln

  17,4(1.6%)

  1,9 mln

  17,2(1.7%)

  2,0 mln

  18,3(2%)

  2,2 mln

  20,2(2.1%)

  3,0 mln

  27,0(2.7%)

  2,3 mln

  21,2(2.2%)

  2,6 mln

  24,2(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  478,4 tys

  4,3(0.4%)

  499,3 tys

  4,5(0.4%)

  1,6 mln

  14,4(1.4%)

  957,2 tys

  8,7(0.9%)

  905,9 tys

  8,3(0.9%)

  873,4 tys

  8,0(0.8%)

  1,0 mln

  9,4(1%)

  1,5 mln

  14,0(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  563,2 tys

  5,1(0.5%)

  383,7 tys

  3,5(0.3%)

  327,2 tys

  3,0(0.3%)

  191,7 tys

  1,7(0.2%)

  515,1 tys

  4,7(0.5%)

  298,9 tys

  2,7(0.3%)

  326,8 tys

  3,0(0.3%)

  562,7 tys

  5,2(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  10,2(1%)

  15,3 mln

  138(12.4%)

  8,6 mln

  77,8(7.6%)

  2,9 mln

  26,0(2.8%)

  977,5 tys

  8,9(0.9%)

  485,9 tys

  4,4(0.4%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  508,7 tys

  4,7(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  16,8 tys

  0,2(0%)

  1,2 mln

  10,8(1%)

  468,5 tys

  4,3(0.4%)

  216,4 tys

  2,0(0.2%)

  165,8 tys

  1,5(0.2%)

  605,9 tys

  5,5(0.6%)

  439,0 tys

  4,0(0.4%)

  439,7 tys

  4,0(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  477,0 tys

  4,3(0.4%)

  697,5 tys

  6,3(0.6%)

  1,1 mln

  9,7(1%)

  1,3 mln

  11,5(1.2%)

  769,5 tys

  7,0(0.7%)

  526,0 tys

  4,8(0.5%)

  317,5 tys

  2,9(0.3%)

  253,7 tys

  2,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,8 tys

  2,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  387,0 tys

  3,5(0.3%)

  5,0 mln

  44,9(4%)

  5,5 mln

  50,4(4.9%)

  6,0 mln

  54,3(5.8%)

  7,0 mln

  63,8(6.8%)

  7,6 mln

  69,4(6.9%)

  3,6 mln

  32,8(3.4%)

  175,7 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  127,2 tys

  1,2(0.1%)

  1,2 mln

  10,5(0.9%)

  131,0 tys

  1,2(0.1%)

  128,7 tys

  1,2(0.1%)

  130,7 tys

  1,2(0.1%)

  91,0 tys

  0,8(0.1%)

  130,8 tys

  1,2(0.1%)

  139,1 tys

  1,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  34,1 tys

  0,3(0%)

  35,1 tys

  0,3(0%)

  37,5 tys

  0,3(0%)

  33,2 tys

  0,3(0%)

  41,7 tys

  0,4(0%)

  53,3 tys

  0,5(0%)

  86,8 tys

  0,8(0.1%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  440,8 tys

  4,0(0.4%)

  24,6 tys

  0,2(0%)

  128,1 tys

  1,2(0.1%)

  21,0 tys

  0,2(0%)

  12,3 tys

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  480

  0,0(0%)

  240

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,0 tys

  0,2(0%)

  94,4 tys

  0,9(0.1%)

  133,4 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  0,5(0.1%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie raciborskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat raciborski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu raciborskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  109,7 mln

  992(100%)

  115,2 mln

  1,0 tys(100%)

  115,8 mln

  1,1 tys(100%)

  104,0 mln

  945(100%)

  108,8 mln

  993(100%)

  111,8 mln

  1,0 tys(100%)

  108,4 mln

  993(100%)

  105,0 mln

  963(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  41,6 mln

  377(37.9%)

  48,7 mln

  441(42.2%)

  46,7 mln

  424(40.3%)

  48,3 mln

  439(46.4%)

  48,6 mln

  444(44.7%)

  46,2 mln

  422(41.3%)

  45,5 mln

  416(41.9%)

  45,4 mln

  416(43.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,0 mln

  118(11.8%)

  13,1 mln

  118(11.3%)

  14,3 mln

  130(12.4%)

  15,3 mln

  139(14.7%)

  15,9 mln

  145(14.6%)

  17,7 mln

  161(15.8%)

  18,2 mln

  167(16.8%)

  19,8 mln

  181(18.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,2 mln

  92,0(9.3%)

  10,3 mln

  92,8(8.9%)

  10,9 mln

  99,5(9.5%)

  11,9 mln

  108(11.4%)

  13,0 mln

  119(12%)

  13,6 mln

  125(12.2%)

  13,8 mln

  126(12.7%)

  16,2 mln

  148(15.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,6 mln

  68,7(6.9%)

  11,1 mln

  100(9.6%)

  6,5 mln

  59,2(5.6%)

  5,3 mln

  48,3(5.1%)

  4,1 mln

  37,5(3.8%)

  10,1 mln

  92,5(9%)

  10,2 mln

  93,3(9.4%)

  6,8 mln

  62,6(6.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  44,6(4.5%)

  4,7 mln

  42,6(4.1%)

  4,8 mln

  43,5(4.1%)

  5,0 mln

  45,3(4.8%)

  5,3 mln

  48,5(4.9%)

  5,3 mln

  48,4(4.7%)

  5,3 mln

  48,3(4.9%)

  5,7 mln

  52,1(5.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  26,5(2.7%)

  2,8 mln

  25,2(2.4%)

  2,8 mln

  25,2(2.4%)

  2,9 mln

  26,5(2.8%)

  3,1 mln

  28,3(2.8%)

  2,8 mln

  25,5(2.5%)

  2,6 mln

  23,5(2.4%)

  2,8 mln

  25,3(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  22,3 mln

  202(20.3%)

  1,6 mln

  14,3(1.4%)

  2,3 mln

  20,7(2%)

  2,3 mln

  20,8(2.2%)

  2,4 mln

  22,1(2.2%)

  2,2 mln

  19,9(1.9%)

  1,8 mln

  16,7(1.7%)

  2,1 mln

  19,3(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  577,4 tys

  5,2(0.5%)

  2,2 mln

  19,5(1.9%)

  5,1 mln

  46,3(4.4%)

  870,5 tys

  7,9(0.8%)

  5,0 mln

  45,5(4.6%)

  1,8 mln

  16,4(1.6%)

  2,7 mln

  24,4(2.5%)

  2,1 mln

  18,9(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  470,4 tys

  4,3(0.4%)

  457,5 tys

  4,1(0.4%)

  1,8 mln

  16,6(1.6%)

  1,0 mln

  9,2(1%)

  984,3 tys

  9,0(0.9%)

  1,1 mln

  10,2(1%)

  1,2 mln

  10,8(1.1%)

  1,3 mln

  11,7(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  11,4(1.1%)

  832,8 tys

  7,6(0.7%)

  1,0 mln

  9,1(1%)

  435,3 tys

  4,0(0.4%)

  975,3 tys

  8,9(0.9%)

  938,6 tys

  8,6(0.9%)

  897,0 tys

  8,2(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  30,4(3.1%)

  4,5 mln

  41,1(3.9%)

  2,7 mln

  24,2(2.3%)

  2,2 mln

  20,4(2.2%)

  1,5 mln

  13,4(1.4%)

  926,4 tys

  8,5(0.8%)

  1,6 mln

  14,6(1.5%)

  817,4 tys

  7,5(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  450,6 tys

  4,1(0.4%)

  493,8 tys

  4,5(0.4%)

  615,8 tys

  5,6(0.5%)

  403,7 tys

  3,7(0.4%)

  518,9 tys

  4,7(0.5%)

  1,2 mln

  10,7(1%)

  465,4 tys

  4,3(0.4%)

  613,8 tys

  5,6(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,8 tys

  2,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  636,5 tys

  5,8(0.6%)

  476,3 tys

  4,3(0.4%)

  514,3 tys

  4,7(0.4%)

  237,7 tys

  2,2(0.2%)

  190,9 tys

  1,7(0.2%)

  230,6 tys

  2,1(0.2%)

  325,2 tys

  3,0(0.3%)

  179,5 tys

  1,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  357,4 tys

  3,2(0.3%)

  4,9 mln

  44,1(4.2%)

  5,4 mln

  49,1(4.7%)

  5,9 mln

  54,0(5.7%)

  7,0 mln

  63,5(6.4%)

  7,5 mln

  69,0(6.8%)

  3,5 mln

  32,5(3.3%)

  139,0 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  833,0 tys

  7,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,2 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  11,8 tys

  0,1(0%)

  49,6 tys

  0,5(0%)

  11,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  867,4 tys

  7,9(0.8%)

  7,9 mln

  71,8(6.9%)

  10,4 mln

  94,7(9%)

  1,3 mln

  11,9(1.3%)

  846,1 tys

  7,7(0.8%)

  103,2 tys

  0,9(0.1%)

  307,3 tys

  2,8(0.3%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  480

  0,0(0%)

  240

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  80,4 tys

  0,7(0.1%)

  113,6 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  0,5(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  435,8 tys

  3,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat raciborski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 463 mieszkańców powiatu raciborskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 971 kobiet oraz 11 492 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,0% mieszkańców powiatu raciborskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 19,7% podstawowym ukończonym. 1,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu raciborskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie raciborskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,2%) oraz średnie zawodowe (17,4%).

  16,9% mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 876 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,76.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 101,23.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,9% mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 30,6% mężczyzn).

 • 14,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,1%
  woj. śląskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,2% W miastach
  (wyższe)
 • 9,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat raciborski
  28,4%
  woj. śląskie
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 31,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 31,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • pow. raciborski
  2,2%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,5% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,9%
  śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 31,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat raciborski
  31,0%
  Województwo
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 23,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  woj. śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. raciborski
  19,7%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,3%
  woj. śląskie
  0,9%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 876 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  876,0
  woj. śląskie
  828,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,78
  śląskie
  0,90
  Polska
  1,01
 •  
 • 252,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 250,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat raciborski
  96,76
  śląskie
  97,89
  Cały kraj
  96,62
 • 93,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. raciborski
  93,00
  Województwo
  93,60
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat raciborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat raciborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,0
  woj. śląskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 483,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 408,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 38,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 101,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat raciborski
  101,23
  woj. śląskie
  100,21
  Polska
  100,01
 • 92,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  92,22
  woj. śląskie
  91,26
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat raciborski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat raciborski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  woj. śląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 11 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 11
 •  
 • 259,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 183,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie raciborskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,0
  woj. śląskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 60,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 44,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. raciborski
  25,0
  śląskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 19 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 19
 • 124,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 84,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 17
 • 6 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 22,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 22,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat raciborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat raciborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat raciborski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie raciborskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie raciborskim znajdowało się 6 hoteli (3 ★★★, 3 ★★), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 360)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie raciborskim: 22 (publiczne: 19, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie raciborskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 763 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 529 (uczestnicy: 87 485)
  • seanse filmowe: 25 (uczestnicy: 534)
  • wystawy: 27 (uczestnicy: 6 434)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 23 (uczestnicy: 2 626)
  • koncerty: 92 (uczestnicy: 52 775)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 80 (uczestnicy: 4 669)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 122 (uczestnicy: 3 975)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 286)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 11 671)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 730)
  • interdyscyplinarne: 23 (uczestnicy: 1 088)
  • warsztaty: 71 (uczestnicy: 1 860)
  • inne: 8 (uczestnicy: 837)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 120 (członkowie: 2 051)
  • plastyczne/techniczne: 34 (członkowie: 413)
  • taneczne: 24 (członkowie: 355)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 106)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 3 (członkowie: 47)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 69)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 562)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 25 (członkowie: 405)
  • inne: 5 (członkowie: 76)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 31 (absolwenci: 343)
  • języków obcych: 10 (absolwenci: 80)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 29)
  • tańca: 18 (absolwenci: 225)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 9)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 12
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 9


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 1 056)
  • teatralne: 9 (członkowie: 119)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 98)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 178)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 142)
  • taneczne: 26 (członkowie: 467)
  • inne: 3 (członkowie: 52)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie raciborskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 592 miejscami na widowni. Odbyło się 1 237 seansów, na które przyszło 58 181 widzów, w tym 168 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 11 885 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie raciborskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 18 614 zwiedzających, co daje 1 708 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie raciborskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 358 964 wolumeny oraz 902 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 71 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 413 260 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 140
  • dostępne dla czytelników: 55
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 55
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 15
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie raciborskim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 124 533 wolumeny w tym ziobry specjalne: 354. Odnotowano 1 584 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 13 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 105 105 wolumenów. Odnotowano 4 190 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 35
  • dostępne dla czytelników: 20
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 20
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie raciborskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie raciborskim działały 62 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 951 członków. Zarejestrowano 3 757 ćwiczących (mężczyźni: 2 903, kobiety: 854, chłopcy do lat 18: 1 886, dziewczęta do lat 18: 715). Aktywnych było 100 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (107), instruktora sportowego (65) oraz inne osoby (53).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie raciborskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat raciborski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat raciborski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 50 wypadków drogowych w powiecie raciborskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 44 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 65,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie raciborskim zarejestrowanych było 67 035 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 53 204 samochodów osobowych (487,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 793 samochodów ciężarowych (60,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 272 autobusów (2,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 785 ciągników siodłowych (7,2 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 931 motocykli (26,9 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,7 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie raciborskim znajdowało się 48 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 58 taksówek oraz 58 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 50 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 44 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie raciborskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 45,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. raciborski
  45,8
  śląskie
  80,1
  Cała Polska
  87,6
 • 7,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  7,3
  Województwo
  5,6
  Kraj
  7,9
 • 11,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  11,9
  Województwo
  8,4
  Cała Polska
  10,6
 • 65,64 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat raciborski
  65,6
  śląskie
  142,0
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 67 035 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie raciborskim w 2016 roku
 • 53 204 Samochody osobowe
 • 5 793 Samochody ciężarowe
 • 494 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 272 Autobusy
 • 443 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 785 Ciągniki samochodowe
 • 785   Ciągniki siodłowe
 • 3 607 Ciągniki rolnicze
 • 2 931 Motocykle
 • 655   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 633 Motorowery
 • 53 204Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Samochody osobowe w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 487,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  487,6
  Województwo
  545,5
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 391
  • 1400-1649 kg14 594
  • 1650-1899 kg11 590
  • 1900 kg i więcej11 629
 • 15 391 do 1399 kg
 • 14 594 1400-1649 kg
 • 11 590 1650-1899 kg
 • 11 629 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 161 do 1399 cm3
 • 24 161
 • 25 636 1400-1999 cm3
 • 25 636
 • 3 407 2000 i więcej cm3
 • 3 407
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 507
  • olej napędowy14 532
  • gaz (LPG)5 147
  • pozostałe18
 • 33 507 benzyna
 • 14 532 olej napędowy
 • 5 147 gaz (LPG)
 • 18 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 764 do 1 roku
 • 764
 • 499 2 lata
 • 499
 • 534 3 lata
 • 534
 • 1 748 4-5 lat
 • 1 748
 • 2 283 6-7 lat
 • 2 283
 • 3 485 8-9 lat
 • 3 485
 • 3 982 10-11 lat
 • 3 982
 • 10 584 12-15 lat
 • 10 584
 • 13 567 16-20 lat
 • 13 567
 • 6 076 21-25 lat
 • 6 076
 • 3 312 26-30 lat
 • 3 312
 • 6 370 31 lat i więcej
 • 6 370
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie raciborskim
 • Tutaj
  17,7 lat
  woj. śląskie
  16,9 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 5 793Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 60,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  60,3
  śląskie
  77,0
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 063 do 999 kg
 • 3 063
 • 1 407 1000-1499 kg
 • 1 407
 • 407 1500-2999 kg
 • 407
 • 68 3000-3499 kg
 • 68
 • 154 3500-4999 kg
 • 154
 • 290 5000-6999 kg
 • 290
 • 229 7000-9999 kg
 • 229
 • 135 10000-14999 kg
 • 135
 • 40 15000 kg i więcej
 • 40
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 137
  • olej napędowy4 470
  • gaz (LPG)186
  • pozostałe0
 • 1 137 benzyna
 • 4 470 olej napędowy
 • 186 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 53 do 1 roku
 • 53
 • 42 2 lata
 • 42
 • 71 3 lata
 • 71
 • 202 4-5 lat
 • 202
 • 361 6-7 lat
 • 361
 • 383 8-9 lat
 • 383
 • 388 10-11 lat
 • 388
 • 904 12-15 lat
 • 904
 • 1 176 16-20 lat
 • 1 176
 • 697 21-25 lat
 • 697
 • 499 26-30 lat
 • 499
 • 1 017 31 lat i więcej
 • 1 017
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie raciborskim
 • Tutaj
  19,0 lat
  śląskie
  17,5 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 272Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Autobusy w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. raciborski
  2,5
  woj. śląskie
  2,5
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy264
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 8 benzyna
 • 264 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 20 6-7 lat
 • 20
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 31 12-15 lat
 • 31
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 72 31 lat i więcej
 • 72
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie raciborskim
 • Powiat
  21,7 lat
  Województwo
  20,6 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 785Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat raciborski
  7,2
  woj. śląskie
  7,5
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy783
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 783 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 45 2 lata
 • 45
 • 17 3 lata
 • 17
 • 72 4-5 lat
 • 72
 • 54 6-7 lat
 • 54
 • 99 8-9 lat
 • 99
 • 68 10-11 lat
 • 68
 • 105 12-15 lat
 • 105
 • 111 16-20 lat
 • 111
 • 70 21-25 lat
 • 70
 • 38 26-30 lat
 • 38
 • 32 31 lat i więcej
 • 32
 • 12,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie raciborskim
 • Tutaj
  12,3 lat
  Województwo
  12,9 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 2 931Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie raciborskim
 • Motocykle w powiecie raciborskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 26,9 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat raciborski
  26,9
  Województwo
  28,6
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 112 do 1 roku
 • 112
 • 25 2 lata
 • 25
 • 23 3 lata
 • 23
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 83 6-7 lat
 • 83
 • 188 8-9 lat
 • 188
 • 146 10-11 lat
 • 146
 • 312 12-15 lat
 • 312
 • 377 16-20 lat
 • 377
 • 276 21-25 lat
 • 276
 • 324 26-30 lat
 • 324
 • 1 008 31 lat i więcej
 • 1 008
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie raciborskim
 • pow. raciborski
  22,5 lat
  śląskie
  21,9 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 48 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 40 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie raciborskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 875,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  875,4 km
  śląskie
  668,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat raciborski
  4,4 km
  Województwo
  1,8 km
  Kraj
  3,2 km
 • 58 Liczba licencji na taksówki
 • 58 Liczba taksówek