Płoty w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Płoty - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Płoty to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu gryfickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Płoty.
 • 3 713 Liczba mieszkańców
 • 4,1 km² Powierzchnia
 • 901,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1277 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGY Tablice rejestracyjne
 • Radosław Wojciech Mackiewicz Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 15.267353.8015 Współrzędne GPS
 • 3205044 TERYT (TERC)
 • 0979432 SIMC
Herb miasta Płoty
Płoty herb

Jak Płoty wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Płoty na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Płoty wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Płoty plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
4Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
7Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
8Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
21Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
32Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
58Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
78Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
98Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
125Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
174Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
196Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
228Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
249Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
251Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
260Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Płoty - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-310Poczta Płoty, ul. Jedności Narodowej 34

Płoty - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Płotach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gryficach (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dąbskiego 5
72-300 Gryfice
Urząd Miejski w Płotach
(91) 385-14-15
(91) 385-18-66
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty

Płoty - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Płoty jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 713, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Płotów zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Płotów jest stanu wolnego, 50,8% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Płoty ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -44. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,75 na 1000 mieszkańców Płotów. W 2022 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 215 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,4% zgonów w Płotach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,2% zgonów w Płotach były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Płotów przypada 16.03 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 64 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Płotów -26. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,8% mieszkańców Płotów jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Płotów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 713 Liczba mieszkańców
 • 1 887 Kobiety
 • 1 826 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Płotach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Płotach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Płotach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Płotów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Płoty, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Płotów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Płoty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Płoty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Płoty,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  50,8%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,4%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,4% Nieustalone
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Płotach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,1
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 2,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,3
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Płotach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -44 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -11,8
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Płotach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Płotach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Płotach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Płotach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 4,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Płoty
  4,3
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,0
  Województwo
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 215 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 107 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 328 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Płoty
  3 215 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 149 Waga 3000g - 3499g
 • 149
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,19
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,51
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Płotach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 30 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,0 Zgony na 1000 ludności
 • Płoty
  16,0
  Województwo
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 194,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  194,6
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Polska
  147,0
 • 7,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,7
  Województwo
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,9
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gryfickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  40,4%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Cała Polska
  36,0%
 • 18,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Płoty
  18,2%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  75,2
  Cała Polska
  70,6
 • 241,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Płoty
  241,8
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Cała Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  266,7
  Kraj
  253,9
 • 537,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 558,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  537,9
  woj. zachodniopomorskie
  458,5
  Polska
  426,2
 • 82,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 196,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  82,4
  Zachodniopomorskie
  72,6
  Cały kraj
  62,9
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,4
  Województwo
  29,8
  Cała Polska
  33,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,9
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 64 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Płotach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Płoty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Płoty - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Płotach oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Płotach to 1 494 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 401 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Płotach to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Płotach to 115,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,98% mieszkań posiada łazienkę, 75,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,65% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfickiego.

  Powiat gryficki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 494 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 401,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  401,20
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Płoty
  73,10 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Płoty
  29,30 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,97
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,49
  Zachodniopomorskie
  2,32
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Płoty
  0,63
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,52
  woj. zachodniopomorskie
  6,03
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Województwo
  3,41
  Cały kraj
  3,90
 • 2,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Płoty
  2,59
  Zachodniopomorskie
  20,55
  Cała Polska
  24,07
 • 230 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 115,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  115,0 m2
  woj. zachodniopomorskie
  79,8 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,06 m2
  Zachodniopomorskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,86%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Polska
  97,75%
 • 97,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,05%
  Województwo
  97,12%
  Kraj
  95,18%
 • 95,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,98%
  Województwo
  96,11%
  Polska
  93,75%
 • 75,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Płoty
  75,70%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Polska
  85,83%
 • 96,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Płoty
  96,65%
  Zachodniopomorskie
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Płoty - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Płotach na 1000 mieszkańców pracuje 128osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Płotach wynosiło w 2023 roku 8,2% (8,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Płotach wynosiło 5 364,42 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Płotów 227 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 88 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -139.

  21,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Płotów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,2% w przemyśle i budownictwie, a 21,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 128 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  128,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Kraj
  259,0
 • 9,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,2% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • Płoty
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Płotach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Płotach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Płotach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 745 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 364 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Płotach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 227 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 88 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -139 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,0% Pozostałe
 • 52,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Płotach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 483 Pracujący ogółem
 • 271 Kobiety
 • 212 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Płotach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 52,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Płoty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  70,0
  Województwo
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 41,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,4
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Cała Polska
  38,2
 • 144,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Płoty
  144,5
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Płoty - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Płotach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 573 podmioty gospodarki narodowej, z czego 433 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 48 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (65) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (24) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (46) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Płotach najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (558) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (161) podmiotów, a 70,0% (401) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Płotach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 573 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 161 Przemysł i budownictwo
 • 401 Pozostała działalność
 • 48 Podmioty nowo zarejestrowane w Płotach w 2023 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Płotach w 2023 roku
 • 433 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 558 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 558
 • 14 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 573 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 573
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 433 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 113 Budownictwo
 • 113
 • 107 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 107
 • 37 Przetwórstwo przemysłowe
 • 37
 • 35 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 35
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 15 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 15
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Płoty - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Płotach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 113 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 30,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Płotach wynosi 72,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Płotów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 19,29 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 11,76 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,27 (96%), drogowe - 3,40 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,75 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Płotów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Płoty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 113 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 113
 • 72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 72
 • 23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 23
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 44 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 44
 • 30,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  30,26
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 19,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Płoty
  19,29
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Kraj
  12,98
 • 6,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,27
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 3,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,40
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,75 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,75
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Polska
  0,35
 • 11,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,76
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Płoty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  59%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Cała Polska
  63%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  96%
  Województwo
  83%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Płoty
  91%
  Województwo
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  37%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cała Polska
  51%

Płoty - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Płotów wyniosła w 2022 roku 52,4 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Płotów - 24.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,4 mln złotych, czyli 12,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Płotów wyniosła w 2022 roku 51,3 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.9%). W budżecie Płotów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 940 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,5 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,3%.
 • Wydatki budżetu w Płotach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Płotów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Płoty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Płotów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,9 mln

  3,3 tys(100%)

  40,9 mln

  4,6 tys(100%)

  36,2 mln

  4,1 tys(100%)

  41,4 mln

  4,6 tys(100%)

  42,4 mln

  4,8 tys(100%)

  44,4 mln

  5,3 tys(100%)

  43,8 mln

  5,3 tys(100%)

  52,4 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,1 mln

  2,5 tys(33.7%)

  9,9 mln

  2,5 tys(24.1%)

  10,0 mln

  2,5 tys(27.6%)

  10,9 mln

  2,7 tys(26.3%)

  11,2 mln

  2,8 tys(26.3%)

  11,6 mln

  3,0 tys(26.1%)

  12,4 mln

  3,2 tys(28.3%)

  13,0 mln

  3,5 tys(24.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  2,0 tys(26.4%)

  13,4 mln

  3,4 tys(32.8%)

  2,8 mln

  712(7.8%)

  2,8 mln

  705(6.8%)

  2,8 mln

  704(6.5%)

  2,8 mln

  726(6.4%)

  3,1 mln

  810(7.1%)

  8,2 mln

  2,2 tys(15.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  1,0 tys(14%)

  3,7 mln

  926(9%)

  4,3 mln

  1,1 tys(11.8%)

  4,7 mln

  1,2 tys(11.3%)

  4,8 mln

  1,2 tys(11.2%)

  5,1 mln

  1,3 tys(11.4%)

  4,9 mln

  1,3 tys(11.2%)

  6,2 mln

  1,7 tys(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  597(8%)

  1,8 mln

  461(4.5%)

  1,9 mln

  484(5.3%)

  2,4 mln

  603(5.8%)

  5,8 mln

  1,5 tys(13.6%)

  3,4 mln

  859(7.6%)

  3,2 mln

  834(7.4%)

  3,8 mln

  1,0 tys(7.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  760,9 tys

  189(2.5%)

  921,5 tys

  231(2.3%)

  977,0 tys

  245(2.7%)

  1,3 mln

  337(3.2%)

  1,2 mln

  299(2.8%)

  1,3 mln

  326(2.9%)

  3,8 mln

  980(8.6%)

  3,2 mln

  857(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  295,6 tys

  73,5(1%)

  336,1 tys

  84,4(0.8%)

  238,2 tys

  59,6(0.7%)

  1,5 mln

  371(3.6%)

  361,3 tys

  92,0(0.9%)

  2,7 mln

  700(6.2%)

  337,6 tys

  87,3(0.8%)

  2,8 mln

  750(5.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  829,8 tys

  206(2.8%)

  745,3 tys

  187(1.8%)

  827,9 tys

  207(2.3%)

  2,4 mln

  609(5.9%)

  1,1 mln

  271(2.5%)

  1,1 mln

  292(2.6%)

  1,3 mln

  332(2.9%)

  2,6 mln

  700(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  26,7 tys

  6,6(0.1%)

  9,8 tys

  2,5(0%)

  7,5 tys

  1,9(0%)

  7,7 tys

  1,9(0%)

  9,3 tys

  2,4(0%)

  201,7 tys

  51,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  332(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  511,2 tys

  127(1.7%)

  475,8 tys

  119(1.2%)

  595,6 tys

  149(1.6%)

  379,0 tys

  95,1(0.9%)

  321,9 tys

  82,0(0.8%)

  336,4 tys

  86,3(0.8%)

  408,4 tys

  106(0.9%)

  993,4 tys

  267(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  403,0 tys

  100(1.3%)

  414,2 tys

  104(1%)

  401,1 tys

  100(1.1%)

  394,8 tys

  99,1(1%)

  346,6 tys

  88,2(0.8%)

  222,8 tys

  57,1(0.5%)

  169,6 tys

  43,9(0.4%)

  694,5 tys

  187(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  347(4.7%)

  8,1 mln

  2,0 tys(19.8%)

  1,1 mln

  267(2.9%)

  2,3 mln

  573(5.5%)

  1,4 mln

  368(3.4%)

  1,1 mln

  285(2.5%)

  412,1 tys

  107(0.9%)

  381,6 tys

  102(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  23,5 tys

  5,9(0.1%)

  16,1 tys

  4,0(0%)

  21,1 tys

  5,3(0.1%)

  22,4 tys

  5,7(0.1%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  287,2 tys

  77,1(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  117,2 tys

  29,1(0.4%)

  125,7 tys

  31,6(0.3%)

  138,5 tys

  34,7(0.4%)

  166,3 tys

  41,8(0.4%)

  204,0 tys

  52,0(0.5%)

  198,8 tys

  51,0(0.4%)

  228,1 tys

  59,0(0.5%)

  285,2 tys

  76,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  114,0 tys

  28,3(0.4%)

  148,0 tys

  37,2(0.4%)

  134,2 tys

  33,6(0.4%)

  182,2 tys

  45,7(0.4%)

  185,7 tys

  47,3(0.4%)

  314,1 tys

  80,5(0.7%)

  302,6 tys

  78,3(0.7%)

  276,8 tys

  74,3(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  130,2 tys

  32,4(0.4%)

  126,7 tys

  31,8(0.3%)

  126,3 tys

  31,6(0.3%)

  199,3 tys

  50,0(0.5%)

  142,8 tys

  36,4(0.3%)

  176,6 tys

  45,3(0.4%)

  163,7 tys

  42,4(0.4%)

  184,0 tys

  49,4(0.4%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,5 tys

  5,4(0.1%)

  589

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,0 tys

  41,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  591,2 tys

  147(2%)

  616,8 tys

  155(1.5%)

  598,8 tys

  150(1.7%)

  568,2 tys

  143(1.4%)

  496,8 tys

  127(1.2%)

  416,5 tys

  107(0.9%)

  433,1 tys

  112(1%)

  48,2 tys

  13,0(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,2 tys

  9,3(0.1%)

  42,4 tys

  10,6(0.1%)

  157,2 tys

  39,4(0.4%)

  36,0 tys

  9,0(0.1%)

  39,4 tys

  10,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  105,4 tys

  26,2(0.4%)

  12,3 tys

  3,1(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  137,3 tys

  34,5(0.3%)

  94,2 tys

  24,0(0.2%)

  88,0 tys

  22,6(0.2%)

  7,9 tys

  2,0(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  43,4 tys

  10,8(0.1%)

  14,0 tys

  3,5(0%)

  18,1 tys

  4,5(0%)

  17,8 tys

  4,5(0%)

  11,8 tys

  3,0(0%)

  8,4 tys

  2,1(0%)

  4,3 tys

  1,1(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Płotach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Płotów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Płoty, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Płotów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,2 mln

  3,5 tys(100%)

  36,1 mln

  4,0 tys(100%)

  38,4 mln

  4,3 tys(100%)

  39,9 mln

  4,5 tys(100%)

  45,0 mln

  5,1 tys(100%)

  47,6 mln

  5,7 tys(100%)

  49,4 mln

  5,9 tys(100%)

  51,3 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,7 mln

  2,2 tys(27.8%)

  9,5 mln

  2,4 tys(26.4%)

  10,1 mln

  2,5 tys(26.2%)

  11,7 mln

  2,9 tys(29.4%)

  13,1 mln

  3,3 tys(29.1%)

  11,9 mln

  3,1 tys(25.1%)

  13,5 mln

  3,5 tys(27.4%)

  16,1 mln

  4,3 tys(31.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 mln

  2,8 tys(36.2%)

  11,2 mln

  2,8 tys(30.9%)

  10,8 mln

  2,7 tys(28.1%)

  11,3 mln

  2,8 tys(28.3%)

  12,6 mln

  3,2 tys(28%)

  14,5 mln

  3,7 tys(30.4%)

  16,8 mln

  4,4 tys(34.1%)

  13,5 mln

  3,6 tys(26.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  1,5 tys(19.2%)

  11,6 mln

  2,9 tys(32%)

  1,3 mln

  321(3.3%)

  1,2 mln

  303(3%)

  904,5 tys

  230(2%)

  900,0 tys

  231(1.9%)

  860,4 tys

  223(1.7%)

  5,6 mln

  1,5 tys(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  434(5.6%)

  1,2 mln

  310(3.4%)

  1,2 mln

  301(3.1%)

  1,3 mln

  322(3.2%)

  3,0 mln

  776(6.8%)

  2,7 mln

  692(5.7%)

  1,8 mln

  461(3.6%)

  2,5 mln

  667(4.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  711,4 tys

  177(2.3%)

  712,8 tys

  179(2%)

  730,3 tys

  183(1.9%)

  794,9 tys

  200(2%)

  886,1 tys

  226(2%)

  960,4 tys

  246(2%)

  857,1 tys

  222(1.7%)

  1,4 mln

  386(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  17,3 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,1 tys

  18,9(0.2%)

  224,6 tys

  57,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  332(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,0 tys

  5,5(0.1%)

  20,6 tys

  5,2(0.1%)

  15,9 tys

  4,0(0%)

  22,3 tys

  5,6(0.1%)

  18,8 tys

  4,8(0%)

  9,2 tys

  2,4(0%)

  334,2 tys

  86,5(0.7%)

  662,9 tys

  178(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  582,3 tys

  145(1.9%)

  291,0 tys

  73,1(0.8%)

  256,1 tys

  64,1(0.7%)

  293,0 tys

  73,6(0.7%)

  785,9 tys

  200(1.7%)

  698,0 tys

  179(1.5%)

  935,1 tys

  242(1.9%)

  662,4 tys

  178(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  80,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,5(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  2,2(0%)

  502,1 tys

  135(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  487,4 tys

  121(1.6%)

  475,1 tys

  119(1.3%)

  518,3 tys

  130(1.4%)

  418,9 tys

  105(1.1%)

  417,6 tys

  106(0.9%)

  406,4 tys

  104(0.9%)

  628,5 tys

  163(1.3%)

  496,2 tys

  133(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  483,3 tys

  120(1.5%)

  125,9 tys

  31,6(0.3%)

  1,4 mln

  359(3.7%)

  120,4 tys

  30,2(0.3%)

  153,2 tys

  39,0(0.3%)

  295,8 tys

  75,9(0.6%)

  185,4 tys

  48,0(0.4%)

  363,6 tys

  97,6(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  272,0 tys

  73,0(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  210,2 tys

  52,3(0.7%)

  16,9 tys

  4,3(0%)

  25,5 tys

  6,4(0.1%)

  42,4 tys

  10,6(0.1%)

  127,1 tys

  32,4(0.3%)

  40,1 tys

  10,3(0.1%)

  68,8 tys

  17,8(0.1%)

  87,7 tys

  23,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  231,0 tys

  57,5(0.7%)

  241,2 tys

  60,6(0.7%)

  219,7 tys

  55,0(0.6%)

  180,8 tys

  45,4(0.5%)

  137,5 tys

  35,0(0.3%)

  60,6 tys

  15,5(0.1%)

  44,3 tys

  11,5(0.1%)

  35,4 tys

  9,5(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,1 tys

  4,5(0.1%)

  33,7 tys

  8,5(0.1%)

  18,4 tys

  4,6(0%)

  1,1 mln

  285(2.8%)

  21,0 tys

  5,3(0%)

  1,5 mln

  378(3.1%)

  839,6 tys

  217(1.7%)

  20,5 tys

  5,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  620,0 tys

  154(2%)

  678,0 tys

  170(1.9%)

  19,9 tys

  5,0(0.1%)

  270,3 tys

  67,9(0.7%)

  703,6 tys

  179(1.6%)

  234,2 tys

  60,1(0.5%)

  26,6 tys

  6,9(0.1%)

  4,5 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  105,4 tys

  26,2(0.3%)

  12,3 tys

  3,1(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  137,3 tys

  34,5(0.3%)

  94,4 tys

  24,1(0.2%)

  88,0 tys

  22,6(0.2%)

  7,6 tys

  2,0(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,6 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  20,0 tys

  5,0(0.1%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  958

  0,2(0%)

  829

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Płoty - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 826 mieszkańców Płotów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 383 kobiet oraz 442 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 16,2% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Płotów, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Płotów mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Płotach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,3%) oraz średnie ogólnokształcące (17,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz średnie zawodowe (16,9%).

  W roku 2022 w Płotach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 164 dzieci (86 dziewczynek oraz 78 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Płotach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 113 dzieci (48 dziewczynek oraz 65 chłopców). Dostępnych było 90 miejsc.

  18,0% mieszkańców Płotów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 154 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 446 uczniów (210 kobiet oraz 236 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Płotach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 443 uczniów (229 kobiet oraz 214 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 152,22.

  W Płotach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 126 uczniów (61 kobiet oraz 65 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 32 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Płotach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 160 uczniów (83 kobiety oraz 77 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 23 absolwentów.

  W Płotach znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 207 uczniów (70 kobiet oraz 137 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 30 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Płotach placówkę miało 5 Technik, w których w 14 oddziałach uczyło się 285 uczniów (170 kobiet oraz 115 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 94 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,6% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 20,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 42,0 uczniów. 17,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,1% mieszkańców Płotów w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Płoty
  16,6%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Płoty
  35,9%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 16,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,0%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,8%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,7%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1154 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 154,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Kraj
  927,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,97
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 115 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Płoty) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 164 Dzieci
 • 86 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,4%
  47,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 33 4 lata
 • 33
 • 48 5 lata
 • 48
 • 61 6 lat
 • 61
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 14 4 lata
 • 14
 • 24 5 lata
 • 24
 • 35 6 lat
 • 35
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 19 4 lata
 • 19
 • 24 5 lata
 • 24
 • 26 6 lat
 • 26
 • 19 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Płotach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Płotach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Płotach
  Publiczne
  91 385-12-81
  91 385-12-81
  ul. Dworcowa 8
  72-310 Płoty
  61439
 • Szkoły podstawowe w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Płoty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 446 Uczniowie
 • 210 Kobiety
  (uczniowie)
 • 236 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,8
  woj. zachodniopomorskie
  17,6
  Kraj
  17,0
 •  
 • 37,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 152,22 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  152,22
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Polska
  95,96
 • 148,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Płoty
  148,46
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Płoty) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Płoty) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Płotach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Płotach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  91 385-12-96
  91 385-12-96
  ul. Stefana Batorego 15
  72-310 Płoty
  1940735
 • Szkoły ponadpodstawowe w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Płoty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 126 Uczniowie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 32 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 42,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  42,0
  woj. zachodniopomorskie
  25,0
  Kraj
  26,5
 •  
 • 0,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Płoty) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 207 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,8%
  66,2%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  17,3
  Województwo
  23,8
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 16,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Płotach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Płotach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Zawodowe
  Publiczne
  91 385-14-41
  91 385-14-41
  ul. Paderewskiego 13
  72-310 Płoty
  8124-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  91 385-14-41
  91 385-14-41
  ul. Paderewskiego 13
  72-310 Płoty
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  91 385-12-09
  ul. I Armii Wojska Polskiego 17
  72-310 Płoty
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Płotach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Płoty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Płoty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Płoty, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Płoty - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Płotach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Płotach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Płotach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Płotach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Płotach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 600 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 10 (uczestnicy: 191)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 36)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 25)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 87)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 36)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 26)
  • inne: 1 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 53)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 27)
  • taneczne: 2 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Płotach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 077 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 737 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Płotach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 273 członków. Zarejestrowano 250 ćwiczących (mężczyźni: 196, kobiety: 54, chłopcy do lat 18: 126, dziewczęta do lat 18: 49). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Płotach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Płotach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Płotów znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Płotach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Płoty, st.2 ze średniowieczadnia 1970-11-11, wykaz dokumentów: 651 z 1970-11-11
  • Miasto z 1277 r.dnia 1955-10-29, wykaz dokumentów: 69 z 1955-10-29
  • Zamek z 1577 r. (ul. Zamkowa 2)dnia 1956-05-04, wykaz dokumentów: 87 z 1956-05-04; A-1605 z 2016-11-15
  • Park z XVIII w.dnia 1976-07-31, wykaz dokumentów: 779 z 1976-07-31; A-281 z 2015-09-14; A-281 z 2016-11-30
  • Zamek z XVII w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3)dnia 1977-01-24, wykaz dokumentów: 795 z 1977-01-24
  • Szkoła z przełomu XIX/XX w. (ul. I Armii Wojska Polskiego 15)dnia 1991-09-17, wykaz dokumentów: A-1192 z 1991-09-17; A-1606 z 2016-11-09
  • Poczta z 1898 r. (ul. Jedności Narodowej 34)dnia 1994-01-03, wykaz dokumentów: A-1255 z 1994-01-03; A-1604 z 2016-11-15
  • Budynek bramny z pocz. XVII w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3)dnia 2006-11-20, wykaz dokumentów: A-281 z 2006-11-20
  • Zespół - dróżniczówka z XVII w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3A)dnia 2006-11-20, wykaz dokumentów: A-281 z 2006-11-20
  • Oficyna mieszkalna z 1. poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3C)dnia 2006-11-20, wykaz dokumentów: A-281 z 2006-11-20; A-281 z 2015-09-14
  • Oficyna mieszkalna z 1. poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 3A)dnia 2006-11-20, wykaz dokumentów: A-281 z 2006-11-20; A-281 z 2015-09-14
  • Kościół z 1902 - 1903 (ul. I Armii Wojska Polskiego 1)dnia 2007-12-12, wykaz dokumentów: A-332 z 2007-12-12
 • Formy ochrony przyrody w Płotach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Płotów znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Płotach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rzeka Rekowa - wodny rezerwat przyrodyTyp: florystyczny, Data ustanowienia: 2010-08-04, Powierzchnia: 48.7 ha
  • Dorzecze Regi - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 14827.82 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park przy "nowym" zamku
  • Bagno w Wyszogórze I - bagno (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 2005-12-10, Powierzchnia: 3.14 ha

Płoty - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 20 wypadków drogowych w Płotach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 25 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 537,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 53,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Płotach znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gryfickiego.

  Powiat gryficki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Płotach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 25 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Płotach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 537,06 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Płoty
  537,1
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 53,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  53,7
  Województwo
  102,2
  Kraj
  104,4
 • 671,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  671,3
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 10,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  10,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,2
  Cała Polska
  9,5
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  125,0
  Województwo
  118,1
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Płotach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  29,3 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Płoty
  0,9 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Płoty przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 6droga krajowa nr 6(Goleniów - Glewice - Kikorze - Olchowo - Wojcieszyn - Żabowo - Wyszogóra - Lisowo - Płoty - Wicimice - Pniewo - Skrzydłowo - Czartkowo - Rzesznikowo - Rymań - Leszczyn - Dębica - Słowenkowo - Gościnko - Karwin - Malonowo - Kozia Góra - Karlino - Żelimucha - Biesiekierz - Nowe Bielice - Stare Bielice - Koszalin - Sianów - Pękanino - Niemica - Malechowo - Karwice - Rzyszczewo - Bobrowice - Bobrowiczki - Sławno - Warszkowo - Sycewice - Reblinko - Redzikowo - Sąborze - Mianowice - Domaradz - Nowa Dąbrowa - Żochowo - Poganice - Darżyno - Potęgowo - Chlewnica - Pogorzelice - Leśnice - Lębork - Godętowo - Wielistowo - Bożepole Wielkie - Bożepole Małe - Strzebielino - Kębłowo - Gościcino - Bolszewo - Wejherowo - Reda - Rumia - Gdynia)
  • DW 108droga wojewódzka nr 108(Parłowo - Wysoka Kamieńska - Baczysław - Kretlewo - Gadom - Golczewo - Unibórz - Truskolas - Płoty)
  • DW 109droga wojewódzka nr 109(Mrzeżyno - Trzebusz - Nowielice - Trzebiatów - Kłodkowo - Górzyca - Gryfice - Brodniki - Płoty)
  • DW 152droga wojewódzka nr 152( Płoty - Jarzysław - Resko - Prusim - Starogard Łobeski - Mołstowo - Rusinowo - Bełtno - Klępczewo - Świdwin - Smardzko - Sława - Redło - Buślary)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Płoty przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 402Linia kolejowa nr 402: Koszalin - Goleniów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Koszalin - Mścice - Kazimierz Pomorski - Będzino - Słowienkowo - Miłogoszcz - Tymień - Łasin Koszaliński - Ustronie Morskie - Bagicz - Podczele - Kołobrzeg - Korzystno - Stary Borek - Głowaczewo - Karcino - Bieczyno Pomorskie - Trzebiatów - Gąbin - Górzyca Reska - Gryfice - Baszewice -Płoty - Wyszogóra - Żabowo - Nowogard - Wyszomierz - Osina - Burowo - Mosty - Goleniów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Płotach istnieje 66 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 700-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bajkowa

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Golczewska

  ul. Grabowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Ignacego Łukasiewicza

  ul. Jagiellonów

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jaworowa

  ul. Jedności Narodowej

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kolonia Nowogardzka

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Koszalińska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowogardzka

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piastowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Przechodnia

  ul. Przestrzenna

  ul. Skłodowskiej-Curie

  al. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Batorego

  ul. Strumykowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Topolowa

  ul. Wiejska

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wąska

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zamkowa

  ul. Łobeska

  ul. Łąkowa

  ul. Żeromskiego

  ul. Żwirki i Wigury