Zduńska Wola w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Zduńska Wola - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zduńska Wola to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zduńskowolskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Zduńska Wola.
 • 40 996 Liczba mieszkańców
 • 24,6 km² Powierzchnia
 • 1 668,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1394 Data założenia
 • 1825 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EZD Tablice rejestracyjne
 • Konrad Marek Pokora Prezydent miasta
Zduńska Wola na mapie
Identyfikatory
 • 18.939351.5990 Współrzędne GPS
 • 1019011 TERYT (TERC)
 • 0976675 SIMC
Herb miasta Zduńska Wola
Zduńska Wola herb
Flaga miasta Zduńska Wola
Zduńska Wola flaga

Zduńska Wola - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-220Poczta Zduńska Wola 001, ul. Kilińskiego 7
98-230Poczta Zduńska Wola 002, ul. Dworcowa 4
98-231Poczta Zduńska Wola 003, ul. Getta Żydowskiego 18

Zduńska Wola - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zduńskiej Woli)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
(43) 824-19-00
(43) 824-19-40
Zielona 15
98-220 Zduńska Wola
ZUS II Oddział w Łodzi
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli
(43) 823-41-39
ul. Łaska 61a
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
(43) 823-31-65, 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Zduńska Wola
(43) 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Janiszewice
ul. Janiszewice 3
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Korczew
Karczew 13
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
(43) 824-24-11
ul. Dąbrowskiego 15
98-220 Zduńska Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zduńskiej Woli
(43) 823-26-97, 823-41-48, 823-21-99
ul. Łaska 13
98-220 Zduńska Wola
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
(43) 823-22-04
(43) 824-42-50
ul. S.Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
Urząd Miasta Zduńska Wola
(43) 825-02-01
(43) 825-02-02
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Zduńska Wola jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 40 996, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zduńskiej Woli zawarli w 2020 roku 131 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Zduńskiej Woli jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Zduńska Wola ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -207. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,99 na 1000 mieszkańców Zduńskiej Woli. W 2020 roku urodziło się 339 dzieci, w tym 53,4% dziewczynek i 46,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 316 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 38,4% zgonów w Zduńskiej Woli spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,9% zgonów w Zduńskiej Woli były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zduńskiej Woli przypada 13.16 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 212 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 407 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zduńskiej Woli -195. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  58,1% mieszkańców Zduńskiej Woli jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 996 Liczba mieszkańców
 • 21 674 Kobiety
 • 19 322 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zduńskiej Woli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zduńskiej Woli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zduńskiej Woli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,8 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zduńska Wola, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,3%
  Województwo
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,5%
  Województwo
  55,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Zduńska Wola
  9,9%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 16,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,8%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  łódzkie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zduńskiej Woli w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Zduńska Wola
  3,2
  łódzkie
  3,6
  Cała Polska
  3,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,3
 • 131 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zduńskiej Woli w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -207 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -76 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -131 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,99 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Zduńska Wola
  -5,0
  woj. łódzkie
  -6,1
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zduńskiej Woli w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zduńskiej Woli w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zduńskiej Woli w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zduńskiej Woli w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 339 Urodzenia żywe
 • 181 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 158 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,4%
  46,6%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,2
  Województwo
  8,5
  Polska
  9,3
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,6
  woj. łódzkie
  38,2
  Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 316 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 368 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Zduńska Wola
  3 316 g
  woj. łódzkie
  3 375 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 174 Waga 3500g - 3999g
 • 174
 • 233 Waga 3000g - 3499g
 • 233
 • 93 Waga 2500g - 2999g
 • 93
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,36
  łódzkie
  1,34
  Cały kraj
  1,38
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,69
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,67
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  Województwo
  0,58
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Zduńskiej Woli w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 546 Zgony
 • 257 Kobiety
  (Zgony)
 • 289 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,2
  Województwo
  14,6
  Polska
  12,5
 • 140,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,1
  woj. łódzkie
  171,4
  Polska
  134,3
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,5
  woj. łódzkie
  3,1
  Cały kraj
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zduńska Wola
  3,4
  łódzkie
  4,1
  Polska
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Zduńska Wola
  38,4%
  Województwo
  36,3%
  Polska
  39,4%
 • 25,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Zduńska Wola
  25,9%
  łódzkie
  25,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,2%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Kraj
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,4
  Cały kraj
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,4
  Cała Polska
  70,4
 • 284,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  284,0
  łódzkie
  312,0
  Cały kraj
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  285,7
  Kraj
  261,3
 • 422,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 492,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  422,2
  woj. łódzkie
  451,8
  Kraj
  421,0
 • 51,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 58,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,4
  łódzkie
  62,5
  Cały kraj
  69,5
 • 29,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  29,1
  woj. łódzkie
  39,3
  Cały kraj
  35,1
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,6
  Województwo
  8,4
  Polska
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  łódzkie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 212 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 115 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 97 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 407 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 231 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 176 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -191 Saldo migracji
 • -114 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -195 Saldo migracji wewnętrznych
 • -116 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -79 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zduńskiej Woli w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduńska Wola - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Zduńskiej Woli oddano do użytku 65 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zduńskiej Woli to 16 665 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  81,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zduńskiej Woli to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Zduńskiej Woli to 123,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,01% mieszkań posiada łazienkę, 85,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zduńskowolskiego.

  Powiat zduńskowolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 665 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 403,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  403,60
  woj. łódzkie
  427,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 65,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  65,20 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,30 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,64
  Województwo
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,48 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,48
  łódzkie
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Zduńska Wola
  0,68
  łódzkie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 65 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Zduńska Wola
  1,57
  łódzkie
  4,63
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 325 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,00
  woj. łódzkie
  3,79
  Kraj
  3,77
 • 7,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Zduńska Wola
  7,87
  łódzkie
  17,55
  Polska
  21,77
 • 8 029 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 123,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  123,5 m2
  łódzkie
  90,6 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Zduńska Wola
  0,19 m2
  Województwo
  0,42 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,97%
  łódzkie
  94,90%
  Cały kraj
  96,97%
 • 96,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,20%
  Województwo
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 92,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,01%
  łódzkie
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 85,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,81%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 3,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  3,30%
  woj. łódzkie
  45,26%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Zduńska Wola - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Zduńskiej Woli na 1000 mieszkańców pracuje 283osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zduńskiej Woli wynosiło w 2020 roku 7,9% (9,8% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zduńskiej Woli wynosiło 4 382,66 PLN, co odpowiada 79.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zduńskiej Woli 2 184 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 695 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 511.

  16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Zduńskiej Woli pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 283 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  283,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Cała Polska
  252,0
 • 7,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,8% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • Miasto
  7,9%
  Województwo
  6,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zduńskiej Woli w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zduńskiej Woli w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zduńskiej Woli w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 383 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 383 PLN
  Województwo
  5 148 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zduńskiej Woli w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 184 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 695 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 511 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,0% Przemysł i budownictwo
 • 36,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zduńskiej Woli w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 689 Pracujący ogółem
 • 6 280 Kobiety
 • 5 409 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zduńskiej Woli w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 72,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,2
  łódzkie
  71,6
  Cała Polska
  68,0
 • 42,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,5
  woj. łódzkie
  42,3
  Cała Polska
  37,5
 • 143,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Zduńska Wola
  143,0
  Województwo
  144,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zduńska Wola - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Zduńskiej Woli w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 539 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 560 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 292 nowe podmioty, a 211 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (508) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (292) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (752) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (211) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zduńskiej Woli najwięcej (330) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 347) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,1% (1 322) podmiotów, a 70,5% (3 201) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zduńskiej Woli najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 539 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 322 Przemysł i budownictwo
 • 3 201 Pozostała działalność
 • 292 Podmioty nowo zarejestrowane w Zduńskiej Woli w 2020 roku
 • 211 Podmioty wyrejestrowane w Zduńskiej Woli w 2020 roku
 • 3 560 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 347 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 347
 • 152 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 152
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 533 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 533
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 262 Spółki handlowe ogółem
 • 262
 • 32  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 213  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 213
 • 29    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 330 Spółki cywilne ogółem
 • 330
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 560 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 881 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 881
 • 763 Budownictwo
 • 763
 • 383 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 383
 • 367 Przetwórstwo przemysłowe
 • 367
 • 245 Transport i gospodarka magazynowa
 • 245
 • 206 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 206
 • 197 Pozostała działalność
 • 197
 • 98 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 98
 • 90 Informacja i komunikacja
 • 90
 • 89 Edukacja
 • 89
 • 75 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 75
 • 73 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 73
 • 35 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 35
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduńska Wola - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Zduńskiej Woli stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 811 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,60 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zduńskiej Woli wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zduńskiej Woli najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,63 (wykrywalność 81%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,22 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,39 (62%), drogowe - 2,04 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zduńskiej Woli.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 811 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 811
 • 399 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 399
 • 299 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 299
 • 84 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 84
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 223 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 223
 • 19,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Zduńska Wola
  19,60
  Województwo
  18,25
  Cała Polska
  19,96
 • 9,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,63
  Województwo
  11,15
  Cała Polska
  12,25
 • 7,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,22
  łódzkie
  4,55
  Polska
  5,17
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Zduńska Wola
  2,04
  łódzkie
  1,96
  Kraj
  1,73
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,15
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,37
 • 5,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Zduńska Wola
  5,39
  Województwo
  8,73
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zduńska Wola
  87%
  Województwo
  70%
  Kraj
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  81%
  łódzkie
  60%
  Cały kraj
  65%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zduńska Wola
  91%
  woj. łódzkie
  79%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. łódzkie
  87%
  Cały kraj
  87%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Zduńska Wola
  62%
  woj. łódzkie
  48%
  Cała Polska
  54%

Zduńska Wola - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Zduńskiej Woli wyniosła w 2020 roku 205,7 mln złotych, co daje 5,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Zduńskiej Woli - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,2 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zduńskiej Woli wyniosła w 2020 roku 187,5 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.5%). W budżecie Zduńskiej Woli wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 930 złotych na mieszkańca (20,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 30,5 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,7%.
 • Wydatki budżetu w Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  107,3 mln

  2,5 tys(100%)

  120,4 mln

  2,8 tys(100%)

  108,8 mln

  2,5 tys(100%)

  131,9 mln

  3,1 tys(100%)

  154,9 mln

  3,6 tys(100%)

  174,1 mln

  4,1 tys(100%)

  183,8 mln

  4,4 tys(100%)

  205,7 mln

  5,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  46,8 mln

  1,1 tys(43.6%)

  51,4 mln

  1,2 tys(42.7%)

  49,6 mln

  1,2 tys(45.6%)

  50,2 mln

  1,2 tys(38.1%)

  55,0 mln

  1,3 tys(35.5%)

  57,6 mln

  1,4 tys(33.1%)

  67,0 mln

  1,6 tys(36.5%)

  67,2 mln

  1,6 tys(32.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  113(4.6%)

  9,9 mln

  229(8.2%)

  9,1 mln

  212(8.4%)

  8,2 mln

  193(6.2%)

  12,8 mln

  303(8.3%)

  15,1 mln

  358(8.7%)

  11,5 mln

  275(6.2%)

  19,7 mln

  478(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,3 mln

  191(7.8%)

  6,4 mln

  148(5.3%)

  6,8 mln

  158(6.2%)

  12,4 mln

  290(9.4%)

  18,5 mln

  437(12%)

  20,2 mln

  480(11.6%)

  15,0 mln

  361(8.2%)

  18,7 mln

  453(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,4 mln

  215(8.7%)

  9,5 mln

  219(7.9%)

  10,9 mln

  254(10%)

  10,6 mln

  249(8.1%)

  12,0 mln

  283(7.7%)

  16,4 mln

  389(9.4%)

  14,0 mln

  335(7.6%)

  14,8 mln

  358(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,0 mln

  459(18.7%)

  20,1 mln

  464(16.7%)

  20,5 mln

  477(18.9%)

  40,5 mln

  948(30.7%)

  9,8 mln

  230(6.3%)

  9,8 mln

  232(5.6%)

  10,2 mln

  244(5.5%)

  9,9 mln

  241(4.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  27,4(1.1%)

  1,4 mln

  31,2(1.1%)

  1,7 mln

  38,9(1.5%)

  2,4 mln

  57,0(1.8%)

  1,0 mln

  24,5(0.7%)

  3,7 mln

  87,3(2.1%)

  5,9 mln

  142(3.2%)

  6,8 mln

  165(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 mln

  61,5(2.5%)

  3,3 mln

  76,1(2.7%)

  3,9 mln

  91,5(3.6%)

  3,6 mln

  84,9(2.7%)

  4,2 mln

  99,6(2.7%)

  4,2 mln

  100(2.4%)

  4,2 mln

  102(2.3%)

  4,5 mln

  108(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,2 mln

  256(10.4%)

  15,1 mln

  348(12.5%)

  3,1 mln

  71,2(2.8%)

  809,2 tys

  19,0(0.6%)

  534,1 tys

  12,6(0.3%)

  4,1 mln

  97,4(2.4%)

  4,6 mln

  111(2.5%)

  2,6 mln

  63,6(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  25,8(1%)

  932,8 tys

  21,5(0.8%)

  1,1 mln

  24,7(1%)

  896,0 tys

  21,0(0.7%)

  795,9 tys

  18,8(0.5%)

  756,1 tys

  18,0(0.4%)

  1,3 mln

  30,8(0.7%)

  1,1 mln

  27,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  673,3 tys

  15,4(0.6%)

  777,7 tys

  18,0(0.6%)

  773,4 tys

  18,0(0.7%)

  739,7 tys

  17,3(0.6%)

  748,4 tys

  17,7(0.5%)

  841,0 tys

  20,0(0.5%)

  1,3 mln

  31,3(0.7%)

  1,0 mln

  25,1(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  134,1 tys

  3,1(0.1%)

  128,2 tys

  3,0(0.1%)

  1,2 mln

  28,5(0.7%)

  248,2 tys

  6,0(0.1%)

  646,1 tys

  15,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  704,5 tys

  16,2(0.7%)

  723,1 tys

  16,7(0.6%)

  691,1 tys

  16,1(0.6%)

  609,8 tys

  14,3(0.5%)

  553,4 tys

  13,1(0.4%)

  501,9 tys

  11,9(0.3%)

  468,4 tys

  11,2(0.3%)

  467,3 tys

  11,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  64,5 tys

  1,5(0.1%)

  49,2 tys

  1,1(0%)

  45,7 tys

  1,1(0%)

  40,9 tys

  1,0(0%)

  355,3 tys

  8,4(0.2%)

  245,3 tys

  5,8(0.1%)

  253,1 tys

  6,1(0.1%)

  393,8 tys

  9,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  202,2 tys

  4,6(0.2%)

  209,6 tys

  4,8(0.2%)

  198,3 tys

  4,6(0.2%)

  225,6 tys

  5,3(0.2%)

  302,0 tys

  7,1(0.2%)

  285,7 tys

  6,8(0.2%)

  252,6 tys

  6,1(0.1%)

  333,7 tys

  8,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,6 tys

  0,2(0%)

  239,5 tys

  5,5(0.2%)

  246,4 tys

  5,7(0.2%)

  38,5 tys

  0,9(0%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  324,1 tys

  7,7(0.2%)

  253,9 tys

  6,1(0.1%)

  241,6 tys

  5,9(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  62,1 tys

  1,4(0.1%)

  266,6 tys

  6,2(0.2%)

  129,3 tys

  3,0(0.1%)

  155,2 tys

  3,6(0.1%)

  15,8 tys

  0,4(0%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  19,9 tys

  0,5(0%)

  81,7 tys

  2,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,7 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,2(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,2(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  154,3 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  274,3 tys

  6,4(0.2%)

  32,9 tys

  0,8(0%)

  369,5 tys

  8,8(0.2%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  107,2 mln

  2,5 tys(100%)

  109,1 mln

  2,5 tys(100%)

  116,3 mln

  2,7 tys(100%)

  136,3 mln

  3,2 tys(100%)

  151,7 mln

  3,6 tys(100%)

  166,7 mln

  3,9 tys(100%)

  175,8 mln

  4,2 tys(100%)

  187,5 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  47,5 mln

  1,1 tys(44.3%)

  51,8 mln

  1,2 tys(47.5%)

  52,3 mln

  1,2 tys(44.9%)

  53,6 mln

  1,3 tys(39.3%)

  57,7 mln

  1,4 tys(38%)

  62,2 mln

  1,5 tys(37.3%)

  64,1 mln

  1,5 tys(36.5%)

  64,4 mln

  1,6 tys(34.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,0 mln

  643(26.2%)

  28,5 mln

  658(26.1%)

  31,4 mln

  731(27%)

  33,4 mln

  783(24.5%)

  33,4 mln

  788(22%)

  35,4 mln

  841(21.2%)

  37,3 mln

  894(21.2%)

  36,4 mln

  881(19.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  363,5 tys

  8,3(0.3%)

  1,5 mln

  34,4(1.4%)

  4,9 mln

  114(4.2%)

  4,0 mln

  92,6(2.9%)

  6,3 mln

  149(4.2%)

  9,2 mln

  219(5.5%)

  7,0 mln

  167(4%)

  8,5 mln

  206(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  84,7(3.4%)

  4,7 mln

  107(4.3%)

  4,8 mln

  112(4.1%)

  5,0 mln

  116(3.6%)

  6,2 mln

  146(4.1%)

  5,4 mln

  129(3.3%)

  6,6 mln

  159(3.8%)

  6,3 mln

  152(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,8 mln

  178(7.3%)

  4,7 mln

  108(4.3%)

  4,6 mln

  107(3.9%)

  1,6 mln

  38,1(1.2%)

  2,0 mln

  46,3(1.3%)

  2,6 mln

  61,8(1.6%)

  3,4 mln

  80,5(1.9%)

  5,5 mln

  132(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,5 mln

  309(12.6%)

  13,5 mln

  313(12.4%)

  13,9 mln

  324(12%)

  33,5 mln

  785(24.6%)

  3,0 mln

  71,4(2%)

  3,0 mln

  70,6(1.8%)

  3,1 mln

  74,5(1.8%)

  3,1 mln

  74,7(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  83,4(3.4%)

  1,4 mln

  32,4(1.3%)

  1,2 mln

  27,9(1%)

  2,3 mln

  54,1(1.7%)

  1,2 mln

  27,7(0.8%)

  6,4 mln

  153(3.9%)

  2,9 mln

  69,6(1.7%)

  2,3 mln

  56,5(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  434

  0,0(0%)

  290,4 tys

  6,8(0.2%)

  1,7 mln

  41,1(1.1%)

  60,9 tys

  1,4(0%)

  1,2 mln

  28,2(0.7%)

  1,6 mln

  39,8(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  671,4 tys

  15,4(0.6%)

  634,3 tys

  14,6(0.6%)

  919,4 tys

  21,4(0.8%)

  917,3 tys

  21,5(0.7%)

  951,0 tys

  22,4(0.6%)

  2,5 mln

  59,7(1.5%)

  1,6 mln

  38,2(0.9%)

  987,3 tys

  23,9(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  750,7 tys

  17,2(0.7%)

  785,7 tys

  18,1(0.7%)

  839,6 tys

  19,5(0.7%)

  810,2 tys

  19,0(0.6%)

  843,2 tys

  19,9(0.6%)

  856,5 tys

  20,3(0.5%)

  906,8 tys

  21,8(0.5%)

  910,3 tys

  22,0(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  248,2 tys

  5,7(0.2%)

  207,9 tys

  4,8(0.2%)

  243,9 tys

  5,7(0.2%)

  259,1 tys

  6,1(0.2%)

  310,8 tys

  7,3(0.2%)

  240,0 tys

  5,7(0.1%)

  255,2 tys

  6,1(0.1%)

  268,8 tys

  6,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  188,9 tys

  4,3(0.2%)

  196,4 tys

  4,5(0.2%)

  214,4 tys

  5,0(0.2%)

  215,7 tys

  5,1(0.2%)

  215,8 tys

  5,1(0.1%)

  258,3 tys

  6,1(0.2%)

  284,7 tys

  6,8(0.2%)

  249,8 tys

  6,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  462,0 tys

  10,6(0.4%)

  362,3 tys

  8,4(0.3%)

  303,7 tys

  7,1(0.3%)

  229,5 tys

  5,4(0.2%)

  305,0 tys

  7,2(0.2%)

  293,8 tys

  7,0(0.2%)

  264,0 tys

  6,3(0.2%)

  247,4 tys

  6,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  7,6 tys

  0,2(0%)

  239,5 tys

  5,5(0.2%)

  246,4 tys

  5,7(0.2%)

  38,5 tys

  0,9(0%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  324,1 tys

  7,7(0.2%)

  253,9 tys

  6,1(0.1%)

  241,6 tys

  5,9(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  860

  0,0(0%)

  165,2 tys

  3,8(0.2%)

  13,4 tys

  0,3(0%)

  438

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  70,7 tys

  1,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  367,1 tys

  8,4(0.3%)

  471,4 tys

  10,9(0.4%)

  424,9 tys

  9,9(0.4%)

  139,2 tys

  3,3(0.1%)

  69,3 tys

  1,6(0%)

  58,4 tys

  1,4(0%)

  52,2 tys

  1,3(0%)

  15,1 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zduńska Wola - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 8 917 mieszkańców Zduńskiej Woli jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 379 kobiet oraz 4 538 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Zduńskiej Woli, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Zduńskiej Woli mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zduńskiej Woli największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz średnie ogólnokształcące (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  W roku 2018 w Zduńskiej Woli mieściło się 17 przedszkoli, w których do 70 oddziałów uczęszczało 1 385 dzieci (708 dziewczynek oraz 677 chłopców). Dostępnych było 1 465 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zduńskiej Woli mieściło się 10 przedszkoli, w których do 46 oddziałów uczęszczało 1 151 dzieci (555 dziewczynek oraz 596 chłopców). Dostępnych było 1 159 miejsc.

  16,7% mieszkańców Zduńskiej Woli w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 915 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 175 oddziałach uczyło się 3 387 uczniów (1 625 kobiet oraz 1 762 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zduńskiej Woli placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 122 oddziałach uczyło się 2 577 uczniów (1 247 kobiet oraz 1 330 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,00.

  W Zduńskiej Woli znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 082 uczniów (690 kobiet oraz 392 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 316 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zduńskiej Woli placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 671 uczniów (1 015 kobiet oraz 656 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 456 absolwentów.

  W Zduńskiej Woli znajduje się 6 Technik, w których w 55 oddziałach uczyło się 1 330 uczniów (388 kobiet oraz 942 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 288 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zduńskiej Woli placówkę miały 3 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 901 uczniów (258 kobiet oraz 643 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 174 absolwentów.

  W Zduńskiej Woli znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 135 uczniów (35 kobiet oraz 100 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,6 uczniów. 22,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Zduńskiej Woli w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 13,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,6%
  łódzkie
  16,6%
  Polska
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,0%
  Województwo
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Zduńska Wola
  14,6%
  Województwo
  13,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Zduńska Wola
  17,9%
  Województwo
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,6%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Polska
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  łódzkie
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,0%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  Województwo
  1,6%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 915 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  915,0
  woj. łódzkie
  868,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,77
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 17Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 70 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 10 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 465 Miejsca
 • 54 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Zduńska Wola) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 385 Dzieci
 • 708 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 677 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 288 3 lata
 • 288
 • 348 4 lata
 • 348
 • 387 5 lata
 • 387
 • 349 6 lat
 • 349
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 147 3 lata
 • 147
 • 172 4 lata
 • 172
 • 206 5 lata
 • 206
 • 175 6 lat
 • 175
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 141 3 lata
 • 141
 • 176 4 lata
 • 176
 • 181 5 lata
 • 181
 • 174 6 lat
 • 174
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 94 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 107,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 106,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 52 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Zduńska Wola) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 5 4 lata
 • 5
 • 8 5 lata
 • 8
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 4 5 lata
 • 4
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 2 4 lata
 • 2
 • 4 5 lata
 • 4
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zduńskiej Woli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 10 "Pod Słoneczkiem"
  Publiczne
  43 823-33-10
  ul. Zielona 49
  98-220 Zduńska Wola
  922017
  Publiczne Przedszkole Nr 2 "Tęczowe Przedszkole"
  Publiczne
  43 823-67-41
  ul. Getta Żydowskiego 17a
  98-220 Zduńska Wola
  820015
  Publiczne Przedszkole Nr 4
  Publiczne
  43 823-30-52
  ul. Żeromskiego 6
  98-220 Zduńska Wola
  717514
  Publiczne Przedszkole Nr 3
  Publiczne
  43 823-40-17
  ul. Szadkowska 22a
  98-220 Zduńska Wola
  614911
  Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  43 823-31-79
  43 824-89-71
  ul. Żytnia 19/23
  98-220 Zduńska Wola
  511711
  Publiczne Przedszkole Nr 7 "Pod Zielonym Semaforem"
  Publiczne
  43 823-39-07
  ul. K.Kalużewskiego1d
  98-220 Zduńska Wola
  410010
  Publiczne Przedszkole Nr 11
  Publiczne
  43 823-67-07
  ul. Sieradzka 7/9
  98-220 Zduńska Wola
  49911
  Publiczne Przedszkole nr 9
  Publiczne
  43 823-31-68
  43 823-31-68
  ul. Złota 67
  98-220 Zduńska Wola
  499-
  Publiczne Przedszkole Nr 5
  Publiczne
  43 823-32-86
  ul. Zielona 12
  98-220 Zduńska Wola
  4938
  Przedszkole Specjalne (Maria Grzegorzewska)
  Publiczne
  43 823-33-99
  43 824-71-72
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  823-
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny
  Niepubliczny
  51 307-79-25
  ul. Gierymskiego 4/37
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha"
  Niepubliczny
  60 509-46-59
  ul. ZŁOTA 2
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha"
  Niepubliczny
  60 509-46-59
  ul. ZŁOTA 2
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"
  Niepubliczny
  ul. Jasna 25A
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  niepubliczny specjalistyczny punkt terapeutyczno-przedszkolny amiś
  Niepubliczny
  50 671-96-59
  ul. dojazd 18a
  98-220 Zduńska Wola
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 157 Oddziały
 • 3 308 Uczniowie
 • 1 606 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 702 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 408 Uczniowie w 1 klasie
 • 192 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 216 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 404 Absolwenci 2016
 • 197 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 207 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 79 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,1%
  75,9%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zduńska Wola
  19,4
  woj. łódzkie
  17,3
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,4
 • 19,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,4
 • 21,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,1
 • 4,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,4
 •  
 • 237,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 197,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 100 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 88 niemiecki
 • 12 inny
 • 19 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 19 angielski
 •  
 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zduńska Wola
  100,00
  woj. łódzkie
  95,95
  Polska
  95,46
 • 98,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,38
  woj. łódzkie
  94,41
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zduńska Wola) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zduńska Wola) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zduńskiej Woli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 10 (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  43 823-34-23
  43 823-34-23
  ul. Zielona 46a
  98-220 Zduńska Wola
  2352038
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  43 823-31-68
  43 823-31-68
  ul. Złota 67
  98-220 Zduńska Wola
  25520-
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  43 823-34-63
  43 823-34-63
  ul. Spacerowa 90
  98-220 Zduńska Wola
  1839934
  Szkoła Podstawowa nr 7 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  43 823-60-27
  43 823-60-27
  ul. Wodna 32
  98-220 Zduńska Wola
  1534927
  Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli (Jan Paweł II)
  Publiczna
  43 823-31-43
  43 823-31-43
  ul. Jana Kilińskiego 27
  98-220 Zduńska Wola
  17348-
  Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  43 823-25-18
  43 823-25-18
  ul. Żeromskiego 2/4
  98-220 Zduńska Wola
  1531129
  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
  Publiczna
  43 823-38-13
  43 823-38-13
  ul. 1 Maja 27
  98-220 Zduńska Wola
  1326931
  Szkoła Podstawowa nr 14 (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  43 823-33-99
  43 824-77-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  1449-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 892 Uczniowie
 • 619 Kobiety
  (uczniowie)
 • 273 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,4%
  30,6%
 • 319 Uczniowie w 1 klasie
 • 231 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 276 Absolwenci
 • 177 Kobiety
  (absolwenci)
 • 99 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11 Oddziały
 • 190 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,4%
  62,6%
 • 81 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Zduńska Wola
  24,6
  łódzkie
  25,7
  Kraj
  26,2
 •  
 • 61,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 44,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 55 Oddziały
 • 1 330 Uczniowie
 • 388 Kobiety
  (uczniowie)
 • 942 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,2%
  70,8%
 • 358 Uczniowie w 1 klasie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 258 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 288 Absolwenci
 • 90 Kobiety
  (absolwenci)
 • 198 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Zduńska Wola
  24,2
  łódzkie
  22,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 113,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 66,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 130 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,4%
  74,6%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 5 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  22,5
  woj. łódzkie
  15,4
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,5
 • 26,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,0
 • 5,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,0
 •  
 •  
 • 4 535 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 361
  • niemiecki1 416
  • rosyjski385
  • francuski263
  • włoski72
 • 2 361 angielski
 • 1 416 niemiecki
 • 385 rosyjski
 • 263 francuski
 • 72 włoski
 • 38 hiszpański
 • 303 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 124 niemiecki
 • 179 inny
 • 7 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 7 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 93,7%
  6,3%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 9 Oddziały
 • 160 Uczniowie
 • 112 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,0%
  30,0%
 • 18 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Zduńska Wola
  13,9
  łódzkie
  21,2
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13,9 Szkoły policealne ogółem
 • 13,9
 • 9,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 9,0
 • 17,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17,8
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 63 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 63 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zduńskiej Woli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  43 823-31-59
  43 823-93-77
  ul. Łaska 61
  98-220 Zduńska Wola
  18571-
  I Liceum Ogólnokształcące ("Kazimierz Wielki")
  Publiczne
  43 823-42-74
  43 823-42-74
  ul. Dąbrowskiego 6
  98-220 Zduńska Wola
  1853351
  II liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli (Jana Pawła II)
  Publiczne
  43 823-61-94
  43 823-61-94
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
  98-220 Zduńska Wola
  1338933
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  43 823-30-61
  43 823-30-61
  ul. Żeromskiego 10
  98-220 Zduńska Wola
  11259-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
  Publiczna
  43 823-34-77
  43 823-34-77
  ul. Al.Kościuszki 3
  98-220 Zduńska Wola
  -255-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
  Publiczna
  43 823-30-61
  43 823-30-61
  ul. Żeromskiego 10
  98-220 Zduńska Wola
  8214-
  II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
  Publiczne
  43 823-62-13
  43 823-62-13
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
  98-220 Zduńska Wola
  5188-
  Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli
  Publiczne
  43 657-14-29
  43 657-14-29
  ul. Okrzei 11
  98-220 Zduńska Wola
  7168-
  III Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
  Publiczne
  43 657-14-29
  43 657-14-29
  ul. Okrzei 11
  98-220 Zduńska Wola
  499-
  Szkoła Policealna Dla Dorosłych nr 4
  Publiczna
  43 823-62-13
  43 823-62-13
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
  98-220 Zduńska Wola
  483-
  Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia
  Publiczna
  43 823-34-77
  43 823-34-77
  ul. Al.Kościuszki 3
  98-220 Zduńska Wola
  -80-
  Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli (Katarzyna Kobro)
  Publiczna
  43 823-64-29
  43 823-67-81
  ul. Sieradzka 29
  98-220 Zduńska Wola
  117533
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  43 823-33-99
  43 824-72-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  741-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  43 823-33-99
  43 824-72-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  217-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
  Niepubliczne
  43 825-48-90
  43 825-49-42
  ul. Królewska 6
  98-220 Zduńska Wola
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduńska Wola - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zduńskiej Woli

 • Według danych GUS z 2020 roku w Zduńskiej Woli znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 70)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zduńskiej Woli w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Zduńskiej Woli: 3 (publiczne: 2, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Zduńskiej Woli 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 664 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 132 (uczestnicy: 9 284)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 385)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 2 230)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 130)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 119)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 540)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 280)
  • inne: 47 (uczestnicy: 4 550)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 403)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 22)
  • taneczne: 1 (członkowie: 22)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 24)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 45)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 190)
  • inne: 3 (członkowie: 68)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 6)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 6)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 47 (członkowie: 445)
  • teatralne: 3 (członkowie: 29)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 69)
  • wokalne i chóry: 16 (członkowie: 127)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 10)
  • taneczne: 9 (członkowie: 108)
  • inne: 10 (członkowie: 102)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Zduńskiej Woli działało 1 kino posiadające 1 salę z 314 miejscami na widowni. Odbyło się 813 seansów, na które przyszło 32 108 widzów, w tym 290 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 20 250 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Zduńskiej Woli działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 9 606 zwiedzających, co daje 2 315 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Zduńskiej Woli działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 77 586 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 118 945 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 34
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2020 w Zduńskiej Woli działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 44 838 wolumenów w tym ziobry specjalne: 477. Odnotowano 1 229 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 228 wolumenów. Odnotowano 10 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zduńskiej Woli działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 023 członków. Zarejestrowano 987 ćwiczących (mężczyźni: 727, kobiety: 260, chłopcy do lat 18: 505, dziewczęta do lat 18: 222). Aktywne były 32 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (29), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zduńskiej Woli w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zduńskiej Woli
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zduńskiej Woli znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zduńskiej Woli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 r. (ul. Kościelna 13)dnia 1957-07-18, wykaz dokumentów: 960-XIII-77 z 1957-07-18; 301 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 9)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 992 z 1967-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 11)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 993 z 1967-12-30; 993/278/A z 2002-12-06
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Stefana Złotnickiego 6)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 995 z 1967-12-30
  • Kościół z 1926 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1976-05-17, wykaz dokumentów: 295 z 1976-05-17
  • Szkoła z poł. XIX w. (ul. Sieradzka 29)dnia 1985-02-22, wykaz dokumentów: 2/85 z 1985-02-22; 318/A z 2001-11-01
  • Plebania z 1895 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1989-10-17, wykaz dokumentów: 384/89 z 1989-10-17
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Maksymiliana Marii Kolbego 9)dnia 1991-05-16, wykaz dokumentów: 388/A z 1991-05-16; brak numeru z 2002-11-22
  • Kościół z 1891 r. (ul. Kościelna 15)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 382/A z 1991-08-23
  • Mur/ogrodzenie z 1828 r.dnia 2010-12-27, wykaz dokumentów: A/101 z 2010-12-27
  • Cmentarz żydowski z 1828 r.dnia 2010-12-27, wykaz dokumentów: A/101 z 2010-12-27
 • Formy ochrony przyrody w Zduńskiej Woli
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zduńskiej Woli znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zduńskiej Woli
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-02-13, Opis granicy: ul. Pasaż Powstańców Śląskich
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: ul. Kościelna 20 dz. Nr 241/1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: ul. Juliusza dz. Nr 23
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski dz. Nr 254/14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski dz. Nr 254/14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: ul. Złotnickiego skwer przed UM dz. Nr 254/14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: skwer przed UM dz. Nr 254/14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: ul. Lipowa 41
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo jesion wyniosły (Fraxmus excelsior) obwód pnia 290 cm, Data ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: Plac Żelazny zieleniec przed dworcem PKP
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: ul. Dąbrowskiego 6 boisko szkolne I LO

Zduńska Wola - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w Zduńskiej Woli odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 75,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 4,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Zduńskiej Woli znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 123 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 123 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zduńskowolskiego.

  Powiat zduńskowolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zduńskiej Woli
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 34 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 33 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zduńskiej Woli w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 75,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Zduńska Wola
  75,1
  woj. łódzkie
  99,9
  Polska
  61,5
 • 4,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Zduńska Wola
  4,8
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  6,5
 • 82,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Zduńska Wola
  82,3
  Województwo
  113,3
  Kraj
  69,2
 • 6,45 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  6,5
  Województwo
  9,1
  Kraj
  10,6
 • 109,68 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  109,7
  łódzkie
  113,4
  Kraj
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 16 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zduńskiej Woli w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 13 675,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  13 675,2 km
  woj. łódzkie
  519,2 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 8,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Zduńska Wola
  8,1 km
  łódzkie
  3,9 km
  Polska
  4,5 km
 • 123 Liczba licencji na taksówki
 • 123 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zduńska Wola przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 482droga wojewódzka nr 482(Dobroń - Przygoń - Łask - Orchów - Okup Wielki - Ostrówek - Zduńska Wola - Czechy - Grabowiec - Sieradz - Dębołęka - Tumidaj - Zapole - Rembów - Złoczew - Bujnów - Kluski - Lututów - Siedliska - Wieruszów - Kępno - Bralin)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zduńska Wola przechodzi 5 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce -Zduńska Wola Karsznice Południowe -Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice -Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
  • LK 542Linia kolejowa nr 542: Gajewniki - Zduńska Wola Karsznice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Borszewice -Zduńska Wola Karsznice)
  • LK 739Linia kolejowa nr 739: Zduńska Wola Karsznice - Zduńska Wola [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zduńska Wola Karsznice -Zduńska Wola)
  • LK 810Linia kolejowa nr 810: Zduńska Wola - Dionizów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zduńska Wola)