Zduńska Wola w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Zduńska Wola - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zduńska Wola to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu zduńskowolskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Zduńska Wola.
 • 40 730 Liczba mieszkańców
 • 24,6 km² Powierzchnia
 • 1 657,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1394 Data założenia
 • 1825 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • EZD Tablice rejestracyjne
 • Konrad Marek Pokora Prezydent miasta
Zduńska Wola na mapie
Identyfikatory
 • 18.939351.5990 Współrzędne GPS
 • 1019011 TERYT (TERC)
 • 0976675 SIMC
Herb miasta Zduńska Wola
Zduńska Wola herb
Flaga miasta Zduńska Wola
Zduńska Wola flaga

Zduńska Wola - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-220Poczta Zduńska Wola 001, ul. Kilińskiego 7
98-230Poczta Zduńska Wola 002, ul. Dworcowa 4
98-231Poczta Zduńska Wola 003, ul. Getta Żydowskiego 18

Zduńska Wola - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zduńskiej Woli)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli
(43) 824-19-00
(43) 824-19-40
Zielona 15
98-220 Zduńska Wola
ZUS II Oddział w Łodzi
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli
(43) 823-41-39
ul. Łaska 61a
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli
(43) 823-31-65, 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Zduńska Wola
(43) 823-41-81
ul. Długa 4
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Janiszewice
ul. Janiszewice 3
98-220 Zduńska Wola
Ochotnicza Straż Pożarna Korczew
Karczew 13
98-220 Zduńska Wola
Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
(43) 824-24-11
ul. Dąbrowskiego 15
98-220 Zduńska Wola
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Zduńskiej Woli
(43) 823-26-97, 823-41-48, 823-21-99
ul. Łaska 13
98-220 Zduńska Wola
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
(43) 823-22-04
(43) 824-42-50
ul. S.Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
Urząd Miasta Zduńska Wola
(43) 825-02-01
(43) 825-02-02
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Zduńska Wola jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 40 730, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zduńskiej Woli zawarli w 2021 roku 137 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Zduńskiej Woli jest stanu wolnego, 53,5% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Zduńska Wola ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -288. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,03 na 1000 mieszkańców Zduńskiej Woli. W 2021 roku urodziło się 294 dzieci, w tym 44,2% dziewczynek i 55,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 349 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w Zduńskiej Woli spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w Zduńskiej Woli były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zduńskiej Woli przypada 14.2 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 173 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 444 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zduńskiej Woli -271. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  57,6% mieszkańców Zduńskiej Woli jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 730 Liczba mieszkańców
 • 21 526 Kobiety
 • 19 204 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zduńskiej Woli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zduńskiej Woli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zduńskiej Woli w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,2 lat
  łódzkie
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zduńska Wola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zduńska Wola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zduńska Wola,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,3%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,5% Żonaci/Zamężne
 • Zduńska Wola
  53,6%
  łódzkie
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Zduńska Wola
  9,5%
  łódzkie
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,3%
  Województwo
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Miasto
  0,4%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zduńskiej Woli w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Zduńska Wola
  1,3
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 137 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zduńskiej Woli w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -288 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -159 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -129 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,0
  woj. łódzkie
  -7,6
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zduńskiej Woli w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zduńskiej Woli w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zduńskiej Woli w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zduńskiej Woli w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 294 Urodzenia żywe
 • 130 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 164 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,2%
  55,8%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,2
  łódzkie
  8,1
  Polska
  8,7
 • 32,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Zduńska Wola
  32,3
  łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 349 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 377 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 349 g
  Województwo
  3 349 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 211 Waga 3000g - 3499g
 • 211
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Zduńska Wola
  1,15
  woj. łódzkie
  1,29
  Polska
  1,32
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  woj. łódzkie
  0,51
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Zduńskiej Woli w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 582 Zgony
 • 289 Kobiety
  (Zgony)
 • 293 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Zduńska Wola
  14,2
  woj. łódzkie
  15,7
  Kraj
  13,6
 • 183,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  183,1
  łódzkie
  194,3
  Cały kraj
  156,7
 • 6,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,3
  Województwo
  3,6
  Kraj
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zduńskowolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Zduńska Wola
  34,7%
  Województwo
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Zduńska Wola
  20,3%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  łódzkie
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 136 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  75,7
  Polska
  74,4
 • 276,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  276,2
  łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 473,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 523,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  473,3
  woj. łódzkie
  463,6
  Kraj
  475,8
 • 63,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,7
  Województwo
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 27,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  27,1
  Województwo
  36,5
  Polska
  32,6
 • 3,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  7,0
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 173 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 97 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 76 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 444 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 221 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 223 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -266 Saldo migracji
 • -123 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -143 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -271 Saldo migracji wewnętrznych
 • -124 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -147 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zduńskiej Woli w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduńska Wola - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Zduńskiej Woli oddano do użytku 71 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zduńskiej Woli to 16 665 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  90,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zduńskiej Woli to 5,37 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Zduńskiej Woli to 132,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,01% mieszkań posiada łazienkę, 85,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zduńskowolskiego.

  Powiat zduńskowolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 665 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 403,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  403,60
  łódzkie
  427,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 65,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  65,20 m2
  woj. łódzkie
  69,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,30 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,64
  łódzkie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,48 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,48
  woj. łódzkie
  2,34
  Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,68
  łódzkie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 71 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,74
  Województwo
  4,99
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 381 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,37 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,37
  Województwo
  4,01
  Cały kraj
  3,90
 • 9,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  9,35
  łódzkie
  19,99
  Kraj
  24,07
 • 9 431 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 132,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Zduńska Wola
  132,8 m2
  łódzkie
  97,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Zduńska Wola
  0,23 m2
  łódzkie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,97%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Kraj
  96,97%
 • 96,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zduńska Wola
  96,20%
  łódzkie
  89,89%
  Polska
  94,01%
 • 92,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,01%
  łódzkie
  86,01%
  Polska
  91,78%
 • 85,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Zduńska Wola
  85,81%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 3,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  3,30%
  łódzkie
  45,26%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Zduńska Wola - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zduńskiej Woli na 1000 mieszkańców pracuje 287osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 53,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zduńskiej Woli wynosiło w 2021 roku 7,0% (8,6% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zduńskiej Woli wynosiło 4 818,67 PLN, co odpowiada 80.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zduńskiej Woli 2 184 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 695 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 511.

  16,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Zduńskiej Woli pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,1% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 287 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  287,0
  Województwo
  256,0
  Cały kraj
  257,0
 • 7,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,6% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Miasto
  7,0%
  łódzkie
  5,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zduńskiej Woli w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zduńskiej Woli w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zduńskiej Woli w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 819 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 819 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zduńskiej Woli w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 184 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 695 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 511 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,1% Przemysł i budownictwo
 • 36,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 33,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zduńskiej Woli w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 700 Pracujący ogółem
 • 6 275 Kobiety
 • 5 425 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zduńskiej Woli w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  73,6
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 44,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,0
  woj. łódzkie
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 148,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  148,2
  Województwo
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zduńska Wola - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zduńskiej Woli w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 615 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 630 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 307 nowych podmiotów, a 192 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (508) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (292) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (752) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (192) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zduńskiej Woli najwięcej (320) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 428) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,4% (1 356) podmiotów, a 70,3% (3 243) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zduńskiej Woli najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%) oraz Budownictwo (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 615 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 356 Przemysł i budownictwo
 • 3 243 Pozostała działalność
 • 307 Podmioty nowo zarejestrowane w Zduńskiej Woli w 2021 roku
 • 192 Podmioty wyrejestrowane w Zduńskiej Woli w 2021 roku
 • 3 630 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 428 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 428
 • 147 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 147
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 609 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 609
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 270 Spółki handlowe ogółem
 • 270
 • 30  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 220  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 220
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 320 Spółki cywilne ogółem
 • 320
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 630 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 877 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 877
 • 797 Budownictwo
 • 797
 • 384 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 384
 • 365 Przetwórstwo przemysłowe
 • 365
 • 250 Transport i gospodarka magazynowa
 • 250
 • 211 Pozostała działalność
 • 211
 • 209 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 209
 • 102 Informacja i komunikacja
 • 102
 • 94 Edukacja
 • 94
 • 92 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 92
 • 80 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 80
 • 72 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 72
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 36 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 36
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduńska Wola - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Zduńskiej Woli stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 575 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zduńskiej Woli wynosi 76,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zduńskiej Woli najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,88 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 6,32 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,46 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,08 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zduńskiej Woli.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 575 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 575
 • 363 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 363
 • 101 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 101
 • 94 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 94
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 258 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 258
 • 14,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,06
  Województwo
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 8,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,88
  łódzkie
  11,92
  Cała Polska
  12,82
 • 2,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,46
  woj. łódzkie
  8,03
  Cała Polska
  5,89
 • 2,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Zduńska Wola
  2,31
  Województwo
  2,00
  Cały kraj
  1,85
 • 0,08 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zduńska Wola
  0,08
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 6,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,32
  Województwo
  10,47
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  łódzkie
  70%
  Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Zduńska Wola
  75%
  łódzkie
  57%
  Kraj
  64%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  59%
  Województwo
  81%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zduńska Wola
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zduńska Wola
  100%
  Województwo
  86%
  Kraj
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Zduńska Wola - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Zduńskiej Woli wyniosła w 2021 roku 213,8 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Zduńskiej Woli - 29.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,6 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zduńskiej Woli wyniosła w 2021 roku 216,9 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.3%). W budżecie Zduńskiej Woli wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (19,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 57,7 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,6%.
 • Wydatki budżetu w Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  120,4 mln

  2,8 tys(100%)

  108,8 mln

  2,5 tys(100%)

  131,9 mln

  3,1 tys(100%)

  154,9 mln

  3,6 tys(100%)

  174,1 mln

  4,1 tys(100%)

  183,8 mln

  4,4 tys(100%)

  205,7 mln

  5,0 tys(100%)

  213,8 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  51,4 mln

  1,2 tys(42.7%)

  49,6 mln

  1,2 tys(45.6%)

  50,2 mln

  1,2 tys(38.1%)

  55,0 mln

  1,3 tys(35.5%)

  57,6 mln

  1,4 tys(33.1%)

  67,0 mln

  1,6 tys(36.5%)

  67,2 mln

  1,6 tys(32.7%)

  63,9 mln

  1,6 tys(29.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,9 mln

  229(8.2%)

  9,1 mln

  212(8.4%)

  8,2 mln

  193(6.2%)

  12,8 mln

  303(8.3%)

  15,1 mln

  358(8.7%)

  11,5 mln

  275(6.2%)

  19,7 mln

  478(9.6%)

  28,2 mln

  692(13.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,4 mln

  148(5.3%)

  6,8 mln

  158(6.2%)

  12,4 mln

  290(9.4%)

  18,5 mln

  437(12%)

  20,2 mln

  480(11.6%)

  15,0 mln

  361(8.2%)

  18,7 mln

  453(9.1%)

  21,4 mln

  524(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,5 mln

  219(7.9%)

  10,9 mln

  254(10%)

  10,6 mln

  249(8.1%)

  12,0 mln

  283(7.7%)

  16,4 mln

  389(9.4%)

  14,0 mln

  335(7.6%)

  14,8 mln

  358(7.2%)

  14,1 mln

  346(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,1 mln

  464(16.7%)

  20,5 mln

  477(18.9%)

  40,5 mln

  948(30.7%)

  9,8 mln

  230(6.3%)

  9,8 mln

  232(5.6%)

  10,2 mln

  244(5.5%)

  9,9 mln

  241(4.8%)

  10,7 mln

  262(5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  15,1 mln

  348(12.5%)

  3,1 mln

  71,2(2.8%)

  809,2 tys

  19,0(0.6%)

  534,1 tys

  12,6(0.3%)

  4,1 mln

  97,4(2.4%)

  4,6 mln

  111(2.5%)

  2,6 mln

  63,6(1.3%)

  7,4 mln

  181(3.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,3 mln

  76,1(2.7%)

  3,9 mln

  91,5(3.6%)

  3,6 mln

  84,9(2.7%)

  4,2 mln

  99,6(2.7%)

  4,2 mln

  100(2.4%)

  4,2 mln

  102(2.3%)

  4,5 mln

  108(2.2%)

  4,4 mln

  109(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  31,2(1.1%)

  1,7 mln

  38,9(1.5%)

  2,4 mln

  57,0(1.8%)

  1,0 mln

  24,5(0.7%)

  3,7 mln

  87,3(2.1%)

  5,9 mln

  142(3.2%)

  6,8 mln

  165(3.3%)

  3,2 mln

  79,5(1.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,9 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  134,1 tys

  3,1(0.1%)

  128,2 tys

  3,0(0.1%)

  1,2 mln

  28,5(0.7%)

  248,2 tys

  6,0(0.1%)

  646,1 tys

  15,6(0.3%)

  1,5 mln

  37,7(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  932,8 tys

  21,5(0.8%)

  1,1 mln

  24,7(1%)

  896,0 tys

  21,0(0.7%)

  795,9 tys

  18,8(0.5%)

  756,1 tys

  18,0(0.4%)

  1,3 mln

  30,8(0.7%)

  1,1 mln

  27,2(0.5%)

  972,4 tys

  23,9(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  777,7 tys

  18,0(0.6%)

  773,4 tys

  18,0(0.7%)

  739,7 tys

  17,3(0.6%)

  748,4 tys

  17,7(0.5%)

  841,0 tys

  20,0(0.5%)

  1,3 mln

  31,3(0.7%)

  1,0 mln

  25,1(0.5%)

  969,0 tys

  23,8(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  266,6 tys

  6,2(0.2%)

  129,3 tys

  3,0(0.1%)

  155,2 tys

  3,6(0.1%)

  15,8 tys

  0,4(0%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  19,9 tys

  0,5(0%)

  81,7 tys

  2,0(0%)

  787,1 tys

  19,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  723,1 tys

  16,7(0.6%)

  691,1 tys

  16,1(0.6%)

  609,8 tys

  14,3(0.5%)

  553,4 tys

  13,1(0.4%)

  501,9 tys

  11,9(0.3%)

  468,4 tys

  11,2(0.3%)

  467,3 tys

  11,3(0.2%)

  419,9 tys

  10,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  209,6 tys

  4,8(0.2%)

  198,3 tys

  4,6(0.2%)

  225,6 tys

  5,3(0.2%)

  302,0 tys

  7,1(0.2%)

  285,7 tys

  6,8(0.2%)

  252,6 tys

  6,1(0.1%)

  333,7 tys

  8,1(0.2%)

  353,4 tys

  8,7(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  49,2 tys

  1,1(0%)

  45,7 tys

  1,1(0%)

  40,9 tys

  1,0(0%)

  355,3 tys

  8,4(0.2%)

  245,3 tys

  5,8(0.1%)

  253,1 tys

  6,1(0.1%)

  393,8 tys

  9,5(0.2%)

  186,3 tys

  4,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  239,5 tys

  5,5(0.2%)

  246,4 tys

  5,7(0.2%)

  38,5 tys

  0,9(0%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  324,1 tys

  7,7(0.2%)

  253,9 tys

  6,1(0.1%)

  241,6 tys

  5,9(0.1%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,8 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,2(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,2(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  154,3 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  274,3 tys

  6,4(0.2%)

  32,9 tys

  0,8(0%)

  369,5 tys

  8,8(0.2%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  758

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zduńska Wola, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zduńskiej Woli według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  109,1 mln

  2,5 tys(100%)

  116,3 mln

  2,7 tys(100%)

  136,3 mln

  3,2 tys(100%)

  151,7 mln

  3,6 tys(100%)

  166,7 mln

  3,9 tys(100%)

  175,8 mln

  4,2 tys(100%)

  187,5 mln

  4,5 tys(100%)

  216,9 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  51,8 mln

  1,2 tys(47.5%)

  52,3 mln

  1,2 tys(44.9%)

  53,6 mln

  1,3 tys(39.3%)

  57,7 mln

  1,4 tys(38%)

  62,2 mln

  1,5 tys(37.3%)

  64,1 mln

  1,5 tys(36.5%)

  64,4 mln

  1,6 tys(34.3%)

  70,9 mln

  1,7 tys(32.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,5 mln

  658(26.1%)

  31,4 mln

  731(27%)

  33,4 mln

  783(24.5%)

  33,4 mln

  788(22%)

  35,4 mln

  841(21.2%)

  37,3 mln

  894(21.2%)

  36,4 mln

  881(19.4%)

  51,4 mln

  1,3 tys(23.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  34,4(1.4%)

  4,9 mln

  114(4.2%)

  4,0 mln

  92,6(2.9%)

  6,3 mln

  149(4.2%)

  9,2 mln

  219(5.5%)

  7,0 mln

  167(4%)

  8,5 mln

  206(4.5%)

  13,8 mln

  338(6.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,7 mln

  108(4.3%)

  4,6 mln

  107(3.9%)

  1,6 mln

  38,1(1.2%)

  2,0 mln

  46,3(1.3%)

  2,6 mln

  61,8(1.6%)

  3,4 mln

  80,5(1.9%)

  5,5 mln

  132(2.9%)

  11,4 mln

  281(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,7 mln

  107(4.3%)

  4,8 mln

  112(4.1%)

  5,0 mln

  116(3.6%)

  6,2 mln

  146(4.1%)

  5,4 mln

  129(3.3%)

  6,6 mln

  159(3.8%)

  6,3 mln

  152(3.3%)

  6,1 mln

  149(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,5 mln

  313(12.4%)

  13,9 mln

  324(12%)

  33,5 mln

  785(24.6%)

  3,0 mln

  71,4(2%)

  3,0 mln

  70,6(1.8%)

  3,1 mln

  74,5(1.8%)

  3,1 mln

  74,7(1.6%)

  3,1 mln

  76,0(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  32,4(1.3%)

  1,2 mln

  27,9(1%)

  2,3 mln

  54,1(1.7%)

  1,2 mln

  27,7(0.8%)

  6,4 mln

  153(3.9%)

  2,9 mln

  69,6(1.7%)

  2,3 mln

  56,5(1.2%)

  1,9 mln

  47,6(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  785,7 tys

  18,1(0.7%)

  839,6 tys

  19,5(0.7%)

  810,2 tys

  19,0(0.6%)

  843,2 tys

  19,9(0.6%)

  856,5 tys

  20,3(0.5%)

  906,8 tys

  21,8(0.5%)

  910,3 tys

  22,0(0.5%)

  1,0 mln

  24,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  634,3 tys

  14,6(0.6%)

  919,4 tys

  21,4(0.8%)

  917,3 tys

  21,5(0.7%)

  951,0 tys

  22,4(0.6%)

  2,5 mln

  59,7(1.5%)

  1,6 mln

  38,2(0.9%)

  987,3 tys

  23,9(0.5%)

  844,7 tys

  20,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  434

  0,0(0%)

  290,4 tys

  6,8(0.2%)

  1,7 mln

  41,1(1.1%)

  60,9 tys

  1,4(0%)

  1,2 mln

  28,2(0.7%)

  1,6 mln

  39,8(0.9%)

  555,0 tys

  13,6(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  165,2 tys

  3,8(0.2%)

  13,4 tys

  0,3(0%)

  438

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  70,7 tys

  1,7(0%)

  485,8 tys

  11,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  207,9 tys

  4,8(0.2%)

  243,9 tys

  5,7(0.2%)

  259,1 tys

  6,1(0.2%)

  310,8 tys

  7,3(0.2%)

  240,0 tys

  5,7(0.1%)

  255,2 tys

  6,1(0.1%)

  268,8 tys

  6,5(0.1%)

  407,3 tys

  10,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  196,4 tys

  4,5(0.2%)

  214,4 tys

  5,0(0.2%)

  215,7 tys

  5,1(0.2%)

  215,8 tys

  5,1(0.1%)

  258,3 tys

  6,1(0.2%)

  284,7 tys

  6,8(0.2%)

  249,8 tys

  6,0(0.1%)

  277,4 tys

  6,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  362,3 tys

  8,4(0.3%)

  303,7 tys

  7,1(0.3%)

  229,5 tys

  5,4(0.2%)

  305,0 tys

  7,2(0.2%)

  293,8 tys

  7,0(0.2%)

  264,0 tys

  6,3(0.2%)

  247,4 tys

  6,0(0.1%)

  209,8 tys

  5,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  471,4 tys

  10,9(0.4%)

  424,9 tys

  9,9(0.4%)

  139,2 tys

  3,3(0.1%)

  69,3 tys

  1,6(0%)

  58,4 tys

  1,4(0%)

  52,2 tys

  1,3(0%)

  15,1 tys

  0,4(0%)

  29,1 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  239,5 tys

  5,5(0.2%)

  246,4 tys

  5,7(0.2%)

  38,5 tys

  0,9(0%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  324,1 tys

  7,7(0.2%)

  253,9 tys

  6,1(0.1%)

  241,6 tys

  5,9(0.1%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zduńska Wola - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 724 mieszkańców Zduńskiej Woli jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 284 kobiet oraz 4 440 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 15,0% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców Zduńskiej Woli, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 14,2% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Zduńskiej Woli mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zduńskiej Woli największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,6%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w Zduńskiej Woli mieściło się 17 przedszkoli, w których do 74 oddziałów uczęszczało 1 405 dzieci (689 dziewczynek oraz 716 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zduńskiej Woli mieściło się 10 przedszkoli, w których do 46 oddziałów uczęszczało 1 151 dzieci (555 dziewczynek oraz 596 chłopców). Dostępnych było 1 159 miejsc.

  16,9% mieszkańców Zduńskiej Woli w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,2% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 990 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 12 szkół podstawowych, w których w 206 oddziałach uczyło się 3 367 uczniów (1 620 kobiet oraz 1 747 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zduńskiej Woli placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 122 oddziałach uczyło się 2 577 uczniów (1 247 kobiet oraz 1 330 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (29,1% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów.

  W Zduńskiej Woli znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 590 uczniów (1 055 kobiet oraz 535 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 368 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zduńskiej Woli placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 671 uczniów (1 015 kobiet oraz 656 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 456 absolwentów.

  W Zduńskiej Woli znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 265 uczniów (73 kobiety oraz 192 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,4 uczniów. 16,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Zduńskiej Woli w wieku potencjalnej nauki (21,8% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Zduńska Wola
  19,0%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,6%
  łódzkie
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 15,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Zduńska Wola
  15,0%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,0%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,6%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Zduńska Wola
  14,2%
  Województwo
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Zduńska Wola
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 990 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  990,0
  woj. łódzkie
  905,0
  Polska
  896,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,77
  łódzkie
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 17Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 74 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 10 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 465 Miejsca
  (rok 2018)
 • 54 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zduńska Wola) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 405 Dzieci
 • 689 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 716 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 319 3 lata
 • 319
 • 382 4 lata
 • 382
 • 362 5 lata
 • 362
 • 317 6 lat
 • 317
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 152 3 lata
 • 152
 • 182 4 lata
 • 182
 • 184 5 lata
 • 184
 • 161 6 lat
 • 161
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 167 3 lata
 • 167
 • 200 4 lata
 • 200
 • 178 5 lata
 • 178
 • 156 6 lat
 • 156
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 66 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 89,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 88,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 52 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Zduńska Wola) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Dzieci
 • 9 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 10 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 7 4 lata
 • 7
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zduńskiej Woli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 10 "Pod Słoneczkiem"
  Publiczne
  43 823-33-10
  ul. Zielona 49
  98-220 Zduńska Wola
  922017
  Publiczne Przedszkole Nr 2 "Tęczowe Przedszkole"
  Publiczne
  43 823-67-41
  ul. Getta Żydowskiego 17a
  98-220 Zduńska Wola
  820015
  Publiczne Przedszkole Nr 4
  Publiczne
  43 823-30-52
  ul. Żeromskiego 6
  98-220 Zduńska Wola
  717514
  Publiczne Przedszkole Nr 3
  Publiczne
  43 823-40-17
  ul. Szadkowska 22a
  98-220 Zduńska Wola
  614911
  Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczne
  43 823-31-79
  43 824-89-71
  ul. Żytnia 19/23
  98-220 Zduńska Wola
  511711
  Publiczne Przedszkole Nr 7 "Pod Zielonym Semaforem"
  Publiczne
  43 823-39-07
  ul. K.Kalużewskiego1d
  98-220 Zduńska Wola
  410010
  Publiczne Przedszkole Nr 11
  Publiczne
  43 823-67-07
  ul. Sieradzka 7/9
  98-220 Zduńska Wola
  49911
  Publiczne Przedszkole nr 9
  Publiczne
  43 823-31-68
  43 823-31-68
  ul. Złota 67
  98-220 Zduńska Wola
  499-
  Publiczne Przedszkole Nr 5
  Publiczne
  43 823-32-86
  ul. Zielona 12
  98-220 Zduńska Wola
  4938
  Przedszkole Specjalne (Maria Grzegorzewska)
  Publiczne
  43 823-33-99
  43 824-71-72
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  823-
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny
  Niepubliczny
  51 307-79-25
  ul. Gierymskiego 4/37
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha"
  Niepubliczny
  60 509-46-59
  ul. ZŁOTA 2
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha"
  Niepubliczny
  60 509-46-59
  ul. ZŁOTA 2
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Maluszkowo"
  Niepubliczny
  ul. Jasna 25A
  98-220 Zduńska Wola
  ---
  niepubliczny specjalistyczny punkt terapeutyczno-przedszkolny amiś
  Niepubliczny
  50 671-96-59
  ul. dojazd 18a
  98-220 Zduńska Wola
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 156 Oddziały
 • 3 265 Uczniowie
 • 1 587 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 678 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 367 Uczniowie w 1 klasie
 • 180 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 187 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 399 Absolwenci
 • 200 Kobiety
  (absolwenci)
 • 199 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 46 Oddziały
 • 98 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,7%
  66,3%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 4 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 6 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,3
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,3
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 20,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,9
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 236,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 198,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 40,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zduńskiej Woli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 10 (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  43 823-34-23
  43 823-34-23
  ul. Zielona 46a
  98-220 Zduńska Wola
  2352038
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  43 823-31-68
  43 823-31-68
  ul. Złota 67
  98-220 Zduńska Wola
  25520-
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  43 823-34-63
  43 823-34-63
  ul. Spacerowa 90
  98-220 Zduńska Wola
  1839934
  Szkoła Podstawowa nr 7 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  43 823-60-27
  43 823-60-27
  ul. Wodna 32
  98-220 Zduńska Wola
  1534927
  Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli (Jan Paweł II)
  Publiczna
  43 823-31-43
  43 823-31-43
  ul. Jana Kilińskiego 27
  98-220 Zduńska Wola
  17348-
  Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  43 823-25-18
  43 823-25-18
  ul. Żeromskiego 2/4
  98-220 Zduńska Wola
  1531129
  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich
  Publiczna
  43 823-38-13
  43 823-38-13
  ul. 1 Maja 27
  98-220 Zduńska Wola
  1326931
  Szkoła Podstawowa nr 14 (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  43 823-33-99
  43 824-77-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  1449-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 374 Uczniowie
 • 975 Kobiety
  (uczniowie)
 • 399 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,0%
  29,0%
 • 396 Uczniowie w 1 klasie
 • 294 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 303 Absolwenci
 • 224 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 13 Oddziały
 • 216 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,0%
  63,0%
 • 65 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,4
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 76,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 55,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zduńska Wola) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  16,6
  woj. łódzkie
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,6
 • 20,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,8
 • 3,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,8
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zduńskiej Woli(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zduńskiej Woli aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  43 823-31-59
  43 823-93-77
  ul. Łaska 61
  98-220 Zduńska Wola
  18571-
  I Liceum Ogólnokształcące ("Kazimierz Wielki")
  Publiczne
  43 823-42-74
  43 823-42-74
  ul. Dąbrowskiego 6
  98-220 Zduńska Wola
  1853351
  II liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli (Jana Pawła II)
  Publiczne
  43 823-61-94
  43 823-61-94
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
  98-220 Zduńska Wola
  1338933
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  43 823-30-61
  43 823-30-61
  ul. Żeromskiego 10
  98-220 Zduńska Wola
  11259-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
  Publiczna
  43 823-34-77
  43 823-34-77
  ul. Al.Kościuszki 3
  98-220 Zduńska Wola
  -255-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
  Publiczna
  43 823-30-61
  43 823-30-61
  ul. Żeromskiego 10
  98-220 Zduńska Wola
  8214-
  II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych
  Publiczne
  43 823-62-13
  43 823-62-13
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
  98-220 Zduńska Wola
  5188-
  Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli
  Publiczne
  43 657-14-29
  43 657-14-29
  ul. Okrzei 11
  98-220 Zduńska Wola
  7168-
  III Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli
  Publiczne
  43 657-14-29
  43 657-14-29
  ul. Okrzei 11
  98-220 Zduńska Wola
  499-
  Szkoła Policealna Dla Dorosłych nr 4
  Publiczna
  43 823-62-13
  43 823-62-13
  ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
  98-220 Zduńska Wola
  483-
  Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia
  Publiczna
  43 823-34-77
  43 823-34-77
  ul. Al.Kościuszki 3
  98-220 Zduńska Wola
  -80-
  Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli (Katarzyna Kobro)
  Publiczna
  43 823-64-29
  43 823-67-81
  ul. Sieradzka 29
  98-220 Zduńska Wola
  117533
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  43 823-33-99
  43 824-72-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  741-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (Maria Grzegorzewska)
  Publiczna
  43 823-33-99
  43 824-72-71
  ul. ZIELONA 59A
  98-220 Zduńska Wola
  217-
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"
  Niepubliczne
  43 825-48-90
  43 825-49-42
  ul. Królewska 6
  98-220 Zduńska Wola
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zduńskiej Woli
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zduńska Wola, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zduńska Wola - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zduńskiej Woli

 • Według danych GUS z 2021 roku w Zduńskiej Woli znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 230)
   • z nagłośnieniem: 2
   • z projektorem multimedialnym: 2
   • z ekranem: 2
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zduńskiej Woli w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Zduńskiej Woli
   (Źródło: GUS, 2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Zduńskiej Woli: 3 (publiczne: 2, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zduńskiej Woli 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 634 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 166 (uczestnicy: 26 742)
   • wystawy: 22 (uczestnicy: 10 160)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 440)
   • koncerty: 29 (uczestnicy: 5 295)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 1 060)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 1 500)
   • konkursy: 14 (uczestnicy: 1 437)
   • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 1 300)
   • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 1 400)
   • warsztaty: 37 (uczestnicy: 1 245)
   • inne: 16 (uczestnicy: 1 905)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 31 (członkowie: 576)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 25)
   • taneczne: 3 (członkowie: 40)
   • muzyczne: 2 (członkowie: 15)
   • teatralne: 2 (członkowie: 16)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 50)
   • literackie: 1 (członkowie: 5)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 16 (członkowie: 365)
   • inne: 1 (członkowie: 60)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
   • ogółem: 1
   • języków obcych: 1


   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
   • plastyczne: 2
   • muzyczne: 3
   • komputerowe: 1
   • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
   • sale baletowe/taneczne: 2


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 47 (członkowie: 570)
   • teatralne: 1 (członkowie: 7)
   • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 130)
   • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 153)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)
   • taneczne: 11 (członkowie: 113)
   • inne: 13 (członkowie: 161)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2021 w Zduńskiej Woli działało 1 kino posiadające 2 sale z 464 miejscami na widowni. Odbyły się 1 583 seanse, na które przyszło 32 675 widzów, w tym 331 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 082 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2021 w Zduńskiej Woli działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 12 594 zwiedzających, co daje 3 072 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2021 w Zduńskiej Woli działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 74 996 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 118 945 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 37
   • dostępne dla czytelników: 8
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
   Według danych z 2021 w Zduńskiej Woli działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 45 039 wolumenów w tym ziobry specjalne: 44. Odnotowano 1 154 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

   Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 4 228 wolumenów. Odnotowano 10 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
   • dostępne dla czytelników: 3
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Zduńskiej Woli działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 023 członków. Zarejestrowano 987 ćwiczących (mężczyźni: 727, kobiety: 260, chłopcy do lat 18: 505, dziewczęta do lat 18: 222). Aktywne były 32 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (29), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (11).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Zduńskiej Woli w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Zduńskiej Woli
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zduńskiej Woli znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Zduńskiej Woli
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Inny budynek mieszkalny z 1825 r. (ul. Kościelna 13)dnia 1957-07-18, wykaz dokumentów: 960-XIII-77 z 1957-07-18; 301 z 1967-12-30
   • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 9)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 992 z 1967-12-30
   • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 11)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 993 z 1967-12-30; 993/278/A z 2002-12-06
   • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Stefana Złotnickiego 6)dnia 1967-12-30, wykaz dokumentów: 995 z 1967-12-30
   • Kościół z 1926 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 5)dnia 1976-05-17, wykaz dokumentów: 295 z 1976-05-17
   • Szkoła z poł. XIX w. (ul. Sieradzka 29)dnia 1985-02-22, wykaz dokumentów: 2/85 z 1985-02-22; 318/A z 2001-11-01
   • Plebania z 1895 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1989-10-17, wykaz dokumentów: 384/89 z 1989-10-17
   • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Maksymiliana Marii Kolbego 9)dnia 1991-05-16, wykaz dokumentów: 388/A z 1991-05-16; brak numeru z 2002-11-22
   • Kościół z 1891 r. (ul. Kościelna 15)dnia 1991-08-23, wykaz dokumentów: 382/A z 1991-08-23
   • Mur/ogrodzenie z 1828 r.dnia 2010-12-27, wykaz dokumentów: A/101 z 2010-12-27
   • Cmentarz żydowski z 1828 r.dnia 2010-12-27, wykaz dokumentów: A/101 z 2010-12-27
  • Formy ochrony przyrody w Zduńskiej Woli
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zduńskiej Woli znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zduńskiej Woli
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-02-13, Opis granicy: ul. Pasaż Powstańców Śląskich
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: ul. Kościelna 20 dz. Nr 241/1
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: ul. Juliusza dz. Nr 23
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski dz. Nr 254/14
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: park miejski dz. Nr 254/14
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: ul. Złotnickiego skwer przed UM dz. Nr 254/14
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: skwer przed UM dz. Nr 254/14
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: ul. Lipowa 41
   • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo jesion wyniosły (Fraxmus excelsior) obwód pnia 290 cm, Data ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: Plac Żelazny zieleniec przed dworcem PKP
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2005-08-10, Opis granicy: ul. Dąbrowskiego 6 boisko szkolne I LO

  Zduńska Wola - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 22 wypadków drogowych w Zduńskiej Woli odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2021 roku w Zduńskiej Woli znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 123 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 123 licencje na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zduńskowolskiego.

   Powiat zduńskowolski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Zduńskiej Woli
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 22 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 2 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 21 Ranni
   (rok 2021)
  • 2 Lekko ranni
  • 19 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Zduńskiej Woli w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 53,66 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Miasto
   53,7
   Województwo
   95,4
   Polska
   59,9
  • 4,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Zduńska Wola
   4,9
   woj. łódzkie
   7,9
   Polska
   5,9
  • 51,22 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Zduńska Wola
   51,2
   woj. łódzkie
   114,3
   Polska
   69,4
  • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Tutaj
   9,1
   woj. łódzkie
   8,3
   Cały kraj
   9,8
  • 95,45 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Zduńska Wola
   95,5
   łódzkie
   119,8
   Kraj
   115,8
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 15 km  Będących pod zarządem gminy
  • 16 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zduńskiej Woli w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 13 756,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Zduńska Wola
   13 756,6 km
   łódzkie
   573,4 km
   Cała Polska
   591,9 km
  • 8,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Miasto
   8,3 km
   woj. łódzkie
   4,3 km
   Cały kraj
   4,9 km
  • 123 Liczba licencji na taksówki
  • 123 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Zduńska Wola przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
   • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
   • DW 482droga wojewódzka nr 482(Dobroń - Przygoń - Łask - Orchów - Okup Wielki - Ostrówek - Zduńska Wola - Czechy - Grabowiec - Sieradz - Dębołęka - Tumidaj - Zapole - Rembów - Złoczew - Bujnów - Kluski - Lututów - Siedliska - Wieruszów - Kępno - Bralin)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Zduńska Wola przechodzi 5 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce -Zduńska Wola Karsznice Południowe -Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
   • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice -Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
   • LK 542Linia kolejowa nr 542: Gajewniki - Zduńska Wola Karsznice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Borszewice -Zduńska Wola Karsznice)
   • LK 739Linia kolejowa nr 739: Zduńska Wola Karsznice - Zduńska Wola [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zduńska Wola Karsznice -Zduńska Wola)
   • LK 810Linia kolejowa nr 810: Zduńska Wola - Dionizów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zduńska Wola)