Województwo śląskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. śląskie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • 4 548 180 Liczba mieszkańców
 • 12 333 km² Powierzchnia
 • 370 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 77,6% Stopa urbanizacji
 • Katowice Siedziba wojewody
 • ul. Jagiellońska 25 Urząd Wojewódzki
 • Jarosław Wieczorek Wojewoda
 • Katowice Siedziba sejmiku
 • ul. J. Ligonia 46 Urząd Marszałkowski
 • Wojciech Saługa Marszałek
 • S Tablica rejestracyjna
Mapa
Identyfikatory
 • 24 TERYT (TERC)
Herb woj. śląskie
Woj. śląskie herb
Flaga woj. śląskie
Woj. śląskie flaga

Woj. śląskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Woj. śląskie ma 4 548 180 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców śląskiego w 2050 roku wynosi 3 680 615, z czego 1 893 777 to kobiety, a 1 786 838 mężczyźni.

  Mieszkańcy śląskiego zawarli w 2017 roku 22 449 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców śląskiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Woj. śląskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6 433. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,41 na 1000 mieszkańców śląskiego. W 2017 roku urodziło się 44 971 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,6% zgonów w śląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,5% zgonów w śląskim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności śląskiego przypada 10.73 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2017 roku zarejestrowano 40 403 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 43 663 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla śląskiego -3 260. W tym samym roku 1 399 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 385 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -986.

  61,1% mieszkańców śląskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 548 180 Liczba mieszkańców
 • 2 355 267 Kobiety
 • 2 192 913 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców śląskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 680 615 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 1 893 777 Kobiety
 • 1 786 838 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w śląskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w śląskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w śląskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • śląskie
  42,4 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. śląskie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców śląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • śląskie
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • śląskie
  57,5%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • woj. śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • woj. śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w śląskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • śląskie
  4,9
  Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • woj. śląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 22 449 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w śląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -6 433 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -2 809 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 624 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • śląskie
  -1,4
  Cały kraj
  -0,0
 • -1,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w śląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w śląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w śląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w śląskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44 971 Urodzenia żywe
 • 21 878 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 093 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • śląskie
  9,9
  Cała Polska
  10,5
 • 42,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • śląskie
  42,8
  Kraj
  44,2
 • 11.32 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.32
 • 50.15 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.15
 • 99.41 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.41
 • 82.81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.81
 • 35.12 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.12
 • 6.89 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.89
 • 0.26 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.26
 • 3 323 g Średnia waga noworodków
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • śląskie
  3 323 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 43 Waga 5000g i więcej
 • 43
 • 382 Waga 4500g - 4999g
 • 382
 • 3 446 Waga 4000g - 4499g
 • 3 446
 • 13 109 Waga 3500g - 3999g
 • 13 109
 • 17 697 Waga 3000g - 3499g
 • 17 697
 • 7 323 Waga 2500g - 2999g
 • 7 323
 • 1 982 Waga 2000g - 2499g
 • 1 982
 • 577 Waga 1500g - 1999g
 • 577
 • 239 Waga 1000g - 1499g
 • 239
 • 145 Waga 600g - 999g
 • 145
 • 23 Waga poniżej 600g
 • 23
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  1,42
  Cały kraj
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • woj. śląskie
  0,69
  Polska
  0,71
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  0,87
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w śląskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 48 958 Zgony
 • 23 497 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 461 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 190 Zgony niemowląt
 • 78 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 112 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 41,1%
  58,9%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • woj. śląskie
  10,7
  Kraj
  10,1
 • 114,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. śląskie
  114,5
  Cały kraj
  101,5
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Województwo
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. śląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w śląskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • woj. śląskie
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 27,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Województwo
  27,5%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • śląskie
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  9,5
  Kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Cała Polska
  74,3
 • 302,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  302,7
  Polska
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,0
  Cała Polska
  261,6
 • 508,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 527,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 487,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. śląskie
  508,0
  Cała Polska
  469,0
 • 96,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  96,0
  Cała Polska
  87,7
 • 37,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • śląskie
  37,6
  Kraj
  31,8
 • 9,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • śląskie
  9,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40 403 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 267 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 136 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 399 Zameldowania z zagranicy
 • 654 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 745 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 663 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 781 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 882 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 385 Wymeldowania za granicę
 • 1 233 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 152 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 246 Saldo migracji
 • -2 093 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 153 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 260 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 514 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 746 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -986 Saldo migracji zagranicznych
 • -579 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -407 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w śląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. śląskie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. śląskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w śląskim oddano do użytku 12 227 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w śląskim to 1 750 539 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 58,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 38,2% na sprzedaż lub wynajem, 2,0% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania komunalne (1,7%), mieszkania spółdzielcze (0,2%) i lokale zakładowe (0,0%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w śląskim to 4,52 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w śląskim to 112,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,83% mieszkań posiada łazienkę, 81,75% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,39% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 750 539 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 384,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  384,00
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 70,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • woj. śląskie
  70,70 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • woj. śląskie
  27,20 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,76 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • woj. śląskie
  3,76
  Cały kraj
  3,82
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • śląskie
  2,60
  Kraj
  2,69
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 227 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. śląskie
  2,69
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6 870 Użytek własny
 • 556 Sprzedaż lub wynajem
 • 92,5%
  7,5%
 • 55 215 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,52 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • śląskie
  4,52
  Kraj
  3,91
 • 12,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  12,14
  Cała Polska
  18,14
 • 1 376 864 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 112,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. śląskie
  112,6 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. śląskie
  0,30 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Województwo
  98,77%
  Cały kraj
  96,79%
 • 95,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • woj. śląskie
  95,45%
  Cały kraj
  93,66%
 • 93,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • woj. śląskie
  93,83%
  Polska
  91,31%
 • 81,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • śląskie
  81,75%
  Kraj
  82,12%
 • 64,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  64,39%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Woj. śląskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W śląskim na 1000 mieszkańców pracuje 270 osób . Jest to więcej od wartości dla kraju. 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w śląskim wynosiło w 2017 roku 5,2% (6,4% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w śląskim wynosiło 4 481,57 PLN, co odpowiada 99.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców śląskiego 437 141 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 427 152 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 989.

  7,7% aktywnych zawodowo mieszkańców śląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,8% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 270 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  270,0
  Polska
  247,0
 • 5,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,4% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • śląskie
  5,2%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w śląskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w śląskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w śląskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 482 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. śląskie
  4 482 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w śląskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 437 141 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 427 152 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 989 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,98 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,3% Pozostałe
 • 44,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w śląskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 229 508 Pracujący ogółem
 • 580 821 Kobiety
 • 648 687 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w śląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. śląskie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. śląskie
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  36,0
  Cały kraj
  34,0
 • 129,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Województwo
  129,8
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. śląskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W śląskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 469 927 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 330 891 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 840 nowych podmiotów, a 31 919 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (46 390) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (34 617) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (44 894) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (25 473) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w śląskim najwięcej (45 455) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (446 519) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (4 866) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,4% (100 632) podmiotów, a 77,6% (364 429) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w śląskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (12.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 469 927 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 866 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 100 632 Przemysł i budownictwo
 • 364 429 Pozostała działalność
 • 34 840 Podmioty nowo zarejestrowane w śląskim w 2017 roku
 • 31 919 Podmioty wyrejestrowane w śląskim w 2017 roku
 • 330 891 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 446 519 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 446 519
 • 19 217 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19 217
 • 3 643 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3 643
 • 474 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 474
 • 74 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 74
 • 469 379 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 469 379
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 6
 • 1 185 Spółdzielnie ogółem
 • 1 185
 • 54 829 Spółki handlowe ogółem
 • 54 829
 • 7 194  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7 194
 • 1 325  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1 325
 • 22    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 22
 • 151    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 151
 • 45 455  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 45 455
 • 6 813    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6 813
 • 20    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 20
 • 35 643 Spółki cywilne ogółem
 • 35 643
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 330 891 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 274 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93 274
 • 42 020 Budownictwo
 • 42 020
 • 35 556 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 35 556
 • 32 370 Przetwórstwo przemysłowe
 • 32 370
 • 25 100 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25 100
 • 22 380 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22 380
 • 15 429 Pozostała działalność
 • 15 429
 • 11 818 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11 818
 • 11 050 Informacja i komunikacja
 • 11 050
 • 10 313 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10 313
 • 9 733 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9 733
 • 8 323 Edukacja
 • 8 323
 • 4 467 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4 467
 • 3 966 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 966
 • 3 904 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3 904
 • 832 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 832
 • 201 Górnictwo i wydobywanie
 • 201
 • 141 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 141
 • 14 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 14
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. śląskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w śląskim stwierdzono 111 679 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w śląskim wynosi 77,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców śląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,94 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 12,21 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,05 (92%), drogowe - 1,60 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,65 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 111 679 Przestępstwa ogółem
 • 111 679
 • 63 443 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 63 443
 • 36 639 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 36 639
 • 7 267 Przestępstwa drogowe
 • 7 267
 • 2 973 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 2 973
 • 55 599 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 55 599
 • 24,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. śląskie
  24,53
  Cała Polska
  19,62
 • 13,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  13,94
  Cała Polska
  12,07
 • 8,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  8,05
  Polska
  4,94
 • 1,60 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  1,60
  Polska
  1,78
 • 0,65 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • śląskie
  0,65
  Cała Polska
  0,49
 • 12,21 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • śląskie
  12,21
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • śląskie
  78%
  Kraj
  72%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Województwo
  66%
  Polska
  60%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • śląskie
  92%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  78%
  Cała Polska
  84%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  63%
  Kraj
  52%

Woj. śląskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu śląskiego wyniosła w 2016 roku 1,21 mld złotych, co daje 264 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 48% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu śląskiego - 42.9% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 252,6 mln złotych, czyli 20,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu śląskiego wyniosła w 2016 roku 1,23 mld złotych, co daje 269 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 43.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (54.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.1%). W budżecie śląskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 38,4 złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 108 złotych na mieszkańca (40,3%).
 • Wydatki budżetu w śląskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,73 mld

  372(100%)

  1,41 mld

  304(100%)

  1,46 mld

  315(100%)

  1,47 mld

  318(100%)

  1,71 mld

  370(100%)

  1,77 mld

  386(100%)

  1,79 mld

  391(100%)

  1,21 mld

  264(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  677,8 mln

  146(39.2%)

  494,7 mln

  107(35.1%)

  635,1 mln

  137(43.6%)

  574,1 mln

  124(39.1%)

  803,7 mln

  175(47.1%)

  936,4 mln

  204(52.8%)

  938,7 mln

  205(52.4%)

  517,3 mln

  113(42.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  165,2 mln

  35,6(9.6%)

  121,1 mln

  26,1(8.6%)

  154,2 mln

  33,3(10.6%)

  194,1 mln

  42,0(13.2%)

  177,0 mln

  38,5(10.4%)

  138,2 mln

  30,1(7.8%)

  163,9 mln

  35,9(9.1%)

  148,9 mln

  32,7(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  99,6 mln

  21,5(5.8%)

  109,7 mln

  23,7(7.8%)

  117,2 mln

  25,3(8%)

  126,1 mln

  27,3(8.6%)

  125,1 mln

  27,2(7.3%)

  125,5 mln

  27,4(7.1%)

  169,8 mln

  37,1(9.5%)

  137,0 mln

  30,1(11.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  50,1 mln

  10,8(2.9%)

  32,4 mln

  7,0(2.3%)

  11,2 mln

  2,4(0.8%)

  14,7 mln

  3,2(1%)

  58,8 mln

  12,8(3.5%)

  41,0 mln

  8,9(2.3%)

  131,6 mln

  28,8(7.3%)

  82,5 mln

  18,1(6.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  127,0 mln

  27,4(7.3%)

  99,1 mln

  21,4(7%)

  119,0 mln

  25,7(8.2%)

  125,2 mln

  27,1(8.5%)

  135,5 mln

  29,5(7.9%)

  128,3 mln

  28,0(7.2%)

  104,2 mln

  22,8(5.8%)

  76,4 mln

  16,8(6.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  156,4 mln

  33,7(9%)

  75,6 mln

  16,3(5.4%)

  67,9 mln

  14,7(4.7%)

  123,3 mln

  26,7(8.4%)

  109,4 mln

  23,8(6.4%)

  91,6 mln

  20,0(5.2%)

  55,5 mln

  12,1(3.1%)

  60,2 mln

  13,2(5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,6 mln

  8,1(2.2%)

  45,5 mln

  9,8(3.2%)

  67,9 mln

  14,7(4.7%)

  57,2 mln

  12,4(3.9%)

  58,3 mln

  12,7(3.4%)

  59,7 mln

  13,0(3.4%)

  52,5 mln

  11,5(2.9%)

  36,6 mln

  8,0(3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  26,8 mln

  5,8(1.6%)

  30,8 mln

  6,7(2.2%)

  34,2 mln

  7,4(2.3%)

  34,0 mln

  7,4(2.3%)

  35,9 mln

  7,8(2.1%)

  33,2 mln

  7,2(1.9%)

  33,6 mln

  7,4(1.9%)

  34,0 mln

  7,5(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  103,9 mln

  22,4(6%)

  55,3 mln

  11,9(3.9%)

  48,8 mln

  10,5(3.3%)

  47,8 mln

  10,4(3.3%)

  52,4 mln

  11,4(3.1%)

  79,0 mln

  17,2(4.5%)

  35,3 mln

  7,7(2%)

  25,3 mln

  5,5(2.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  14,8 mln

  3,2(0.9%)

  21,3 mln

  4,6(1.5%)

  20,2 mln

  4,4(1.4%)

  23,2 mln

  5,0(1.6%)

  25,4 mln

  5,5(1.5%)

  23,4 mln

  5,1(1.3%)

  22,8 mln

  5,0(1.3%)

  21,2 mln

  4,6(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  102,3 mln

  22,1(5.9%)

  11,8 mln

  2,5(0.8%)

  11,2 mln

  2,4(0.8%)

  10,9 mln

  2,4(0.7%)

  17,7 mln

  3,8(1%)

  23,1 mln

  5,0(1.3%)

  17,2 mln

  3,8(1%)

  17,1 mln

  3,8(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  39,2 tys

  0,0(0%)

  2,2 mln

  0,5(0.2%)

  9,8 mln

  2,1(0.7%)

  21,3 mln

  4,6(1.4%)

  16,2 mln

  3,5(1%)

  15,0 mln

  3,3(0.8%)

  12,7 mln

  2,8(0.7%)

  14,4 mln

  3,2(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  74,2 mln

  16,0(4.3%)

  216,0 mln

  46,6(15.3%)

  106,1 mln

  22,9(7.3%)

  50,6 mln

  11,0(3.4%)

  28,8 mln

  6,3(1.7%)

  18,3 mln

  4,0(1%)

  17,4 mln

  3,8(1%)

  12,5 mln

  2,7(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,4 mln

  1,6(0.4%)

  6,6 mln

  1,4(0.5%)

  5,7 mln

  1,2(0.4%)

  5,9 mln

  1,3(0.4%)

  6,2 mln

  1,3(0.4%)

  6,9 mln

  1,5(0.4%)

  6,1 mln

  1,3(0.3%)

  11,1 mln

  2,4(0.9%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  17,5 mln

  3,8(1%)

  24,0 mln

  5,2(1.7%)

  27,5 mln

  5,9(1.9%)

  31,0 mln

  6,7(2.1%)

  38,7 mln

  8,4(2.3%)

  37,0 mln

  8,1(2.1%)

  16,3 mln

  3,6(0.9%)

  5,2 mln

  1,2(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  0,7(0.2%)

  1,5 mln

  0,3(0.1%)

  4,1 mln

  0,9(0.3%)

  3,0 mln

  0,7(0.2%)

  1,9 mln

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,2(0.1%)

  1,8 mln

  0,4(0.1%)

  4,0 mln

  0,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,0 mln

  0,2(0.1%)

  900,4 tys

  0,2(0.1%)

  697,6 tys

  0,2(0%)

  917,4 tys

  0,2(0.1%)

  913,6 tys

  0,2(0.1%)

  825,9 tys

  0,2(0%)

  867,4 tys

  0,2(0%)

  846,1 tys

  0,2(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  214,1 tys

  0,0(0%)

  421,1 tys

  0,1(0%)

  677,8 tys

  0,1(0%)

  650,5 tys

  0,1(0%)

  674,7 tys

  0,1(0%)

  811,7 tys

  0,2(0%)

  683,7 tys

  0,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  20,5 mln

  4,4(1.2%)

  38,6 mln

  8,3(2.7%)

  1,5 mln

  0,3(0.1%)

  4,0 mln

  0,9(0.3%)

  1,2 mln

  0,3(0.1%)

  4,3 mln

  0,9(0.2%)

  9,0 mln

  2,0(0.5%)

  661,4 tys

  0,1(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  23,0 mln

  5,0(1.3%)

  11,0 mln

  2,4(0.8%)

  6,0 mln

  1,3(0.4%)

  8,5 mln

  1,8(0.6%)

  2,8 mln

  0,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,3 tys

  0,0(0%)

  500,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  20,6 mln

  4,4(1.2%)

  11,2 mln

  2,4(0.8%)

  7,5 mln

  1,6(0.5%)

  12,8 mln

  2,8(0.9%)

  8,9 mln

  1,9(0.5%)

  4,8 mln

  1,0(0.3%)

  1,6 mln

  0,4(0.1%)

  212,6 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  4,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  604,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w śląskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. śląskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu śląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,53 mld

  330(100%)

  1,34 mld

  289(100%)

  1,35 mld

  291(100%)

  1,40 mld

  303(100%)

  1,59 mld

  346(100%)

  1,64 mld

  357(100%)

  1,76 mld

  385(100%)

  1,23 mld

  269(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  513,8 mln

  111(33.5%)

  572,8 mln

  124(42.8%)

  670,4 mln

  145(49.8%)

  586,8 mln

  127(42%)

  537,8 mln

  117(33.8%)

  586,1 mln

  128(35.7%)

  599,1 mln

  131(34%)

  674,0 mln

  148(54.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  707,1 mln

  152(46.1%)

  344,2 mln

  74,2(25.7%)

  467,2 mln

  101(34.7%)

  449,6 mln

  97,4(32.2%)

  484,0 mln

  105(30.4%)

  442,6 mln

  96,5(27%)

  324,3 mln

  70,9(18.4%)

  348,7 mln

  76,5(28.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  228,6 mln

  49,3(14.9%)

  209,2 mln

  45,1(15.6%)

  81,4 mln

  17,6(6.1%)

  188,5 mln

  40,8(13.5%)

  395,0 mln

  85,9(24.8%)

  470,1 mln

  103(28.6%)

  570,3 mln

  125(32.3%)

  87,1 mln

  19,1(7.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  21,7 mln

  4,7(1.4%)

  38,5 mln

  8,3(2.9%)

  61,5 mln

  13,3(4.6%)

  50,6 mln

  11,0(3.6%)

  48,1 mln

  10,5(3%)

  51,7 mln

  11,3(3.2%)

  40,9 mln

  9,0(2.3%)

  24,8 mln

  5,4(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,8 mln

  1,0(0.3%)

  5,2 mln

  1,1(0.4%)

  9,1 mln

  2,0(0.7%)

  24,5 mln

  5,3(1.7%)

  22,4 mln

  4,9(1.4%)

  6,0 mln

  1,3(0.4%)

  149,7 mln

  32,7(8.5%)

  19,9 mln

  4,4(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  16,5 mln

  3,6(1.1%)

  18,8 mln

  4,1(1.4%)

  19,3 mln

  4,2(1.4%)

  22,0 mln

  4,8(1.6%)

  16,3 mln

  3,5(1%)

  17,8 mln

  3,9(1.1%)

  14,9 mln

  3,3(0.8%)

  13,1 mln

  2,9(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  0,3(0.1%)

  6,9 mln

  1,5(0.5%)

  1,6 mln

  0,3(0.1%)

  17,7 mln

  3,8(1.3%)

  29,4 mln

  6,4(1.8%)

  4,1 mln

  0,9(0.2%)

  11,5 mln

  2,5(0.7%)

  12,5 mln

  2,7(1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  0,3(0.1%)

  1,1 mln

  0,2(0.1%)

  1,4 mln

  0,3(0.1%)

  4,3 mln

  0,9(0.3%)

  9,5 mln

  2,1(0.6%)

  10,6 mln

  2,3(0.6%)

  11,5 mln

  2,5(0.7%)

  12,2 mln

  2,7(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,2 mln

  0,9(0.3%)

  8,9 mln

  1,9(0.7%)

  4,1 mln

  0,9(0.3%)

  9,8 mln

  2,1(0.7%)

  10,7 mln

  2,3(0.7%)

  8,6 mln

  1,9(0.5%)

  9,0 mln

  2,0(0.5%)

  9,6 mln

  2,1(0.8%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  5,7 mln

  1,2(0.4%)

  7,6 mln

  1,6(0.6%)

  8,9 mln

  1,9(0.7%)

  9,7 mln

  2,1(0.7%)

  11,6 mln

  2,5(0.7%)

  10,6 mln

  2,3(0.6%)

  11,2 mln

  2,5(0.6%)

  8,9 mln

  2,0(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,2 mln

  1,8(0.5%)

  5,5 mln

  1,2(0.4%)

  6,8 mln

  1,5(0.5%)

  9,0 mln

  1,9(0.6%)

  8,6 mln

  1,9(0.5%)

  8,5 mln

  1,8(0.5%)

  9,4 mln

  2,0(0.5%)

  7,4 mln

  1,6(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,6 tys

  0,0(0%)

  1,0 mln

  0,2(0.1%)

  526,5 tys

  0,1(0%)

  493,1 tys

  0,1(0%)

  852,1 tys

  0,2(0.1%)

  3,3 mln

  0,7(0.2%)

  4,9 mln

  1,1(0.3%)

  3,3 mln

  0,7(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  955,4 tys

  0,2(0.1%)

  1,4 mln

  0,3(0.1%)

  4,6 mln

  1,0(0.3%)

  18,8 mln

  4,1(1.3%)

  13,1 mln

  2,9(0.8%)

  13,7 mln

  3,0(0.8%)

  2,1 mln

  0,4(0.1%)

  2,0 mln

  0,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  0,3(0.1%)

  2,0 mln

  0,4(0.2%)

  2,3 mln

  0,5(0.2%)

  1,8 mln

  0,4(0.1%)

  1,8 mln

  0,4(0.1%)

  2,0 mln

  0,4(0.1%)

  1,8 mln

  0,4(0.1%)

  1,9 mln

  0,4(0.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  0,2(0.1%)

  3,1 mln

  0,7(0.2%)

  4,1 mln

  0,9(0.3%)

  2,4 mln

  0,5(0.2%)

  1,9 mln

  0,4(0.1%)

  1,3 mln

  0,3(0.1%)

  985,9 tys

  0,2(0.1%)

  1,4 mln

  0,3(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  195,3 tys

  0,0(0%)

  421,1 tys

  0,1(0%)

  662,6 tys

  0,1(0%)

  650,3 tys

  0,1(0%)

  674,7 tys

  0,1(0%)

  811,7 tys

  0,2(0%)

  681,7 tys

  0,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,7 mln

  0,6(0.2%)

  111,7 mln

  24,1(8.3%)

  1,3 mln

  0,3(0.1%)

  1,6 mln

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,2(0.1%)

  1,1 mln

  0,2(0.1%)

  862,8 tys

  0,2(0%)

  531,8 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  15,2 tys

  0,0(0%)

  76,1 tys

  0,0(0%)

  27,7 tys

  0,0(0%)

  71,9 tys

  0,0(0%)

  104,3 tys

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,0(0%)

  14,6 tys

  0,0(0%)

  14,6 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  166,5 tys

  0,0(0%)

  84,4 tys

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,0(0%)

  14,5 tys

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  518

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  7,0 tys

  0,0(0%)

  502

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  104,8 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  33,6

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  604,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  0,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  13,4 mln

  2,9(0.9%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,0(0%)

  14,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. śląskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 966 558 mieszkańców śląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 472 451 kobiet oraz 494 107 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców śląskiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 16,6% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy śląskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w śląskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,1%) oraz podstawowe ukończone (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  18,1% mieszkańców śląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 828 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,89.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,21.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców śląskiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • woj. śląskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,1% W miastach
  (wyższe)
 • 12,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • śląskie
  34,2%
  Kraj
  33,3%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • śląskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • woj. śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  18,1%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 16,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • woj. śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • śląskie
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 828 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. śląskie
  828,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. śląskie
  0,90
  Kraj
  1,01
 •  
 • 10 531,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10 475,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 148,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 141,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 746,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 737,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 173,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 168,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  97,89
  Cała Polska
  96,62
 • 93,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  93,60
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. śląskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. śląskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 • 4 Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 4
 •  
 • 18 727,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16 549,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 178,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 319,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1 174,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 145,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Województwo
  100,21
  Cała Polska
  100,01
 • 91,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • śląskie
  91,26
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. śląskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. śląskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • śląskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 16 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 16
 •  
 • 10 013,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 7 771,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 242,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 773,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 621,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 152,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 44,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w śląskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 3 705,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 733,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 971,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 31,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 312,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 229,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 83,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • woj. śląskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 18 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 18
 • 5 105,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 3 409,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 695,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • śląskie
  17,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 17
 • 5 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 5
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 301,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 223,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 77,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 655,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 423,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 232,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. śląskie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. śląskie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. śląskie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. śląskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w śląskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w śląskim znajdowało się 213 hoteli (3 ★★★★★, 36 ★★★★, 107 ★★★, 47 ★★, 11 , 9 w trakcie kategoryzacji), 6 moteli (1 ★★, 2 , 3 w trakcie kategoryzacji) oraz 17 pensjonatów (1 ★★★★, 2 ★★★, 4 ★★, 10 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 110 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 91 (całoroczne: 89)
  • domy wycieczkowe: 3
  • schroniska: 12 (całoroczne: 11)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 20 (całoroczne: 19)
  • ośrodki wczasowe: 47 (całoroczne: 41)
  • ośrodki kolonijne: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 30 (całoroczne: 28)
  • hostele: 5
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 15 (całoroczne: 8)
  • kempingi: 6 (całoroczne: 3)
  • pola biwakowe: 15 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 9
  • pokoje gościnne: 77 (całoroczne: 73)
  • kwatery agroturystyczne: 43 (całoroczne: 36)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 33 (całoroczne: 26)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 187
  • drzwi automatycznie otwierane: 109
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 147
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 226


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 285 (liczba sal: 657, liczba miejsc: 45 081)
  • z nagłośnieniem: 255
  • z projektorem multimedialnym: 255
  • z zestawem do wideokonferencji: 77
  • z obsługą techniczną: 169
  • z ekranem: 287
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 251
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 207
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 461


 • Domy i ośrodki kultury w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w śląskim: 372 (publiczne: 324, prywatne: 48), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 228 (przystosowane wejście do budynku: 224, udogodnienia wewnątrz budynku: 152). W śląskim 208 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 43 771 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 26 812 (uczestnicy: 4 080 223)
  • seanse filmowe: 1 580 (uczestnicy: 105 508)
  • wystawy: 1 641 (uczestnicy: 232 934)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 843 (uczestnicy: 645 324)
  • koncerty: 4 400 (uczestnicy: 1 620 458)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 774 (uczestnicy: 227 008)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 033 (uczestnicy: 202 053)
  • konkursy: 1 312 (uczestnicy: 96 059)
  • pokazy teatralne: 1 769 (uczestnicy: 288 922)
  • konferencje: 157 (uczestnicy: 24 085)
  • interdyscyplinarne: 819 (uczestnicy: 228 412)
  • warsztaty: 5 325 (uczestnicy: 128 212)
  • inne: 2 159 (uczestnicy: 281 248)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 958 (członkowie: 65 146)
  • plastyczne/techniczne: 743 (członkowie: 11 761)
  • taneczne: 601 (członkowie: 13 393)
  • muzyczne: 303 (członkowie: 4 271)
  • informatyczne: 35 (członkowie: 348)
  • fotograficzne i filmowe: 72 (członkowie: 777)
  • teatralne: 116 (członkowie: 1 673)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 285 (członkowie: 6 136)
  • literackie: 29 (członkowie: 326)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 247 (członkowie: 14 772)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 36 (członkowie: 748)
  • koło gospodyń wiejskich: 275 (członkowie: 7 107)
  • inne: 216 (członkowie: 3 834)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 633 (absolwenci: 10 142)
  • języków obcych: 154 (absolwenci: 1 911)
  • plastyczne: 58 (absolwenci: 1 132)
  • nauki gry na instrumentach: 188 (absolwenci: 2 912)
  • wiedzy praktycznej: 11 (absolwenci: 289)
  • tańca: 153 (absolwenci: 3 046)
  • komputerowe: 34 (absolwenci: 436)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 5 (absolwenci: 53)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 37
  • filmowe: 24
  • plastyczne: 241
  • muzyczne: 178
  • politechniczne: 13
  • studia radiowe: 5
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 110
  • ceramiczne: 58
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 26
  • sale baletowe/taneczne: 189
  • inne: 32


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 936 (członkowie: 35 700)
  • teatralne: 232 (członkowie: 2 915)
  • muzyczne - instrumentalne: 297 (członkowie: 4 685)
  • wokalne i chóry: 340 (członkowie: 6 298)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 272 (członkowie: 6 532)
  • taneczne: 713 (członkowie: 14 094)
  • inne: 82 (członkowie: 1 176)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w śląskim działały 52 kina posiadające 199 sal z 39 046 miejscami na widowni. Odbyły się 306 293 seanse, na które przyszło 7 083 317 widzów, w tym 53 150 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 575 201 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 47 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 39 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w śląskim siedzibę miało 14 teatrów (teatr dramatyczny: 7, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 2, teatr operowy: 1, teatr lalkowy: 4). Odbyło się 3 059 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 673 653 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w śląskim miało 14 teatrów. Odbyły się 3 243 przedstawienia, na które przyszło 721 601 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w śląskim działało 69 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 10). Odnotowano 1 619 301 zwiedzających, co daje 3 557 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 36 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 33 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w śląskim działało 788 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 16 271 192 wolumeny oraz 32 558 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 017 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 318 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 196 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 821 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 17 065 430 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5 249
  • dostępne dla czytelników: 2 591
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2 499
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 411
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 128
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 372
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 544
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 594
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 249


 • Biblioteki naukowe w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w śląskim działało 211 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 8 343 878 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 834 421. Odnotowano 154 456 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 041 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 274 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 8 105 783 wolumeny. Odnotowano 340 416 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2 675
  • dostępne dla czytelników: 1 529
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 439
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 139
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 70
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 104
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 104
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 106
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 77


 • Kluby sportowe w śląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w śląskim działało 1 519 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 121 546 członków. Zarejestrowano 122 801 ćwiczących (mężczyźni: 91 712, kobiety: 31 089, chłopcy do lat 18: 64 623, dziewczęta do lat 18: 24 404). Aktywne były 2 392 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3016), instruktora sportowego (2448) oraz inne osoby (990).

  Ćwiczący w klubach sportowych w śląskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. śląskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. śląskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 3 650 wypadków drogowych w śląskim odnotowano 257 ofiar śmiertelnych oraz 4 347 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 80,1 wypadków (mniej od wartości dla kraju) oraz 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 142,0 rannych (wartość porównywalna do wartości dla kraju).

  W 2016 roku w śląskim zarejestrowanych było 3 061 756 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 2 487 250 samochodów osobowych (545,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla kraju), 317 159 samochodów ciężarowych (77,0 - znacznie mniej od wartości dla Polski), 11 170 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 34 036 ciągników siodłowych (7,5 - znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 130 429 motocykli (28,6 - znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,9 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,9 lat.


  W 2017 roku w śląskim znajdowały się 824 km ścieżek rowerowych, 3,0 km bus-pasów i 5 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 673 taksówki oraz 6 695 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 650 Wypadki drogowe
 • 257 Ofiary śmiertelne
 • 4 347 Ranni
 • Wypadki drogowe w śląskim w latach 2000 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 80,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Województwo
  80,1
  Cały kraj
  87,6
 • 5,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  5,6
  Cała Polska
  7,9
 • 8,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Województwo
  8,4
  Polska
  10,6
 • 141,98 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • woj. śląskie
  142,0
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 3 061 756 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w śląskim w 2016 roku
 • 2 487 250 Samochody osobowe
 • 317 159 Samochody ciężarowe
 • 20 630 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 11 170 Autobusy
 • 20 293 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 34 122 Ciągniki samochodowe
 • 34 036   Ciągniki siodłowe
 • 61 312 Ciągniki rolnicze
 • 130 429 Motocykle
 • 32 062   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 136 404 Motorowery
 • 2 487 250Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w śląskim
 • Samochody osobowe w śląskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 545,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Województwo
  545,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg696 057
  • 1400-1649 kg706 994
  • 1650-1899 kg558 372
  • 1900 kg i więcej525 827
 • 696 057 do 1399 kg
 • 706 994 1400-1649 kg
 • 558 372 1650-1899 kg
 • 525 827 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 1 136 959 do 1399 cm3
 • 1 136 959
 • 1 185 684 1400-1999 cm3
 • 1 185 684
 • 164 607 2000 i więcej cm3
 • 164 607
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w śląskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 522 101
  • olej napędowy653 176
  • gaz (LPG)308 256
  • pozostałe3 717
 • 1 522 101 benzyna
 • 653 176 olej napędowy
 • 308 256 gaz (LPG)
 • 3 717 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 90 375 do 1 roku
 • 90 375
 • 45 395 2 lata
 • 45 395
 • 43 983 3 lata
 • 43 983
 • 108 829 4-5 lat
 • 108 829
 • 124 958 6-7 lat
 • 124 958
 • 184 594 8-9 lat
 • 184 594
 • 191 024 10-11 lat
 • 191 024
 • 432 779 12-15 lat
 • 432 779
 • 536 742 16-20 lat
 • 536 742
 • 255 973 21-25 lat
 • 255 973
 • 153 405 26-30 lat
 • 153 405
 • 319 193 31 lat i więcej
 • 319 193
 • 16,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w śląskim
 • woj. śląskie
  16,9 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 317 159Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w śląskim
 • Samochody ciężarowe w śląskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Województwo
  77,0
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 167 561 do 999 kg
 • 167 561
 • 81 873 1000-1499 kg
 • 81 873
 • 21 818 1500-2999 kg
 • 21 818
 • 2 660 3000-3499 kg
 • 2 660
 • 5 540 3500-4999 kg
 • 5 540
 • 15 255 5000-6999 kg
 • 15 255
 • 9 953 7000-9999 kg
 • 9 953
 • 8 947 10000-14999 kg
 • 8 947
 • 3 552 15000 kg i więcej
 • 3 552
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna69 142
  • olej napędowy230 766
  • gaz (LPG)16 647
  • pozostałe604
 • 69 142 benzyna
 • 230 766 olej napędowy
 • 16 647 gaz (LPG)
 • 604 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 12 077 do 1 roku
 • 12 077
 • 7 840 2 lata
 • 7 840
 • 6 116 3 lata
 • 6 116
 • 13 788 4-5 lat
 • 13 788
 • 23 694 6-7 lat
 • 23 694
 • 23 738 8-9 lat
 • 23 738
 • 20 583 10-11 lat
 • 20 583
 • 45 846 12-15 lat
 • 45 846
 • 55 744 16-20 lat
 • 55 744
 • 30 623 21-25 lat
 • 30 623
 • 23 614 26-30 lat
 • 23 614
 • 53 496 31 lat i więcej
 • 53 496
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w śląskim
 • Województwo
  17,5 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 11 170Liczba autobusów zarejestrowanych w śląskim
 • Autobusy w śląskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • woj. śląskie
  2,5
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna384
  • olej napędowy10 605
  • gaz (LPG)20
  • pozostałe161
 • 384 benzyna
 • 10 605 olej napędowy
 • 20 gaz (LPG)
 • 161 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 444 do 1 roku
 • 444
 • 176 2 lata
 • 176
 • 157 3 lata
 • 157
 • 321 4-5 lat
 • 321
 • 399 6-7 lat
 • 399
 • 558 8-9 lat
 • 558
 • 605 10-11 lat
 • 605
 • 1 294 12-15 lat
 • 1 294
 • 1 839 16-20 lat
 • 1 839
 • 1 161 21-25 lat
 • 1 161
 • 1 615 26-30 lat
 • 1 615
 • 2 601 31 lat i więcej
 • 2 601
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w śląskim
 • woj. śląskie
  20,6 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 34 036Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w śląskim
 • Ciągniki siodłowe w śląskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. śląskie
  7,5
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna207
  • olej napędowy33 730
  • gaz (LPG)92
  • pozostałe7
 • 207 benzyna
 • 33 730 olej napędowy
 • 92 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 752 do 1 roku
 • 2 752
 • 1 159 2 lata
 • 1 159
 • 1 186 3 lata
 • 1 186
 • 3 098 4-5 lat
 • 3 098
 • 1 710 6-7 lat
 • 1 710
 • 5 086 8-9 lat
 • 5 086
 • 3 045 10-11 lat
 • 3 045
 • 4 642 12-15 lat
 • 4 642
 • 4 955 16-20 lat
 • 4 955
 • 2 644 21-25 lat
 • 2 644
 • 1 976 26-30 lat
 • 1 976
 • 1 783 31 lat i więcej
 • 1 783
 • 12,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w śląskim
 • woj. śląskie
  12,9 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 130 429Liczba motocykli zarejestrowanych w śląskim
 • Motocykle w śląskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 28,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Województwo
  28,6
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 5 730 do 1 roku
 • 5 730
 • 2 260 2 lata
 • 2 260
 • 1 331 3 lata
 • 1 331
 • 3 697 4-5 lat
 • 3 697
 • 4 431 6-7 lat
 • 4 431
 • 7 699 8-9 lat
 • 7 699
 • 7 822 10-11 lat
 • 7 822
 • 13 952 12-15 lat
 • 13 952
 • 15 256 16-20 lat
 • 15 256
 • 8 514 21-25 lat
 • 8 514
 • 14 636 26-30 lat
 • 14 636
 • 45 101 31 lat i więcej
 • 45 101
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w śląskim
 • woj. śląskie
  21,9 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 824 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 691 km  Będących pod zarządem gminy
 • 78 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 55 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w śląskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 668,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Województwo
  668,2 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • woj. śląskie
  1,8 km
  Polska
  3,2 km
 • 5 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 3,0 km Długość bus-pasów
 • 6 695 Liczba licencji na taksówki
 • 6 673 Liczba taksówek