Lubowidz w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Lubowidz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lubowidz to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu żuromińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lubowidz.
 • 1 507 Liczba mieszkańców
 • 5,3 km² Powierzchnia
 • 286,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1521–1660 i od 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WZU Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Ziółkowski Burmistrz miasta
Lubowidz na mapie
Identyfikatory
 • 19.841953.1214 Współrzędne GPS
 • 1437034 TERYT (TERC)
 • 0118606 SIMC
Herb miasta Lubowidz
Lubowidz herb
Flaga miasta Lubowidz
Lubowidz flaga

Jak Lubowidz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lubowidz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lubowidz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lubowidz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
33Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
53Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
56Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
62Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
73Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
116Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
133Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
156Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
202Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
213Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
238Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
245Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
299Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
302Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
307Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Lubowidz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-304Poczta Lubowidz, ul. Jana Pawła II 48

Lubowidz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lubowidzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Lubowidz
(23) 658-20-78 20
(23) 658-20-78
ul. Zielona 10
09-304 Lubowidz

Lubowidz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lubowidz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 507, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 18,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lubowidza zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Lubowidza jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Lubowidz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,09 na 1000 mieszkańców Lubowidza. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,0% zgonów w Lubowidzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Lubowidzu były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lubowidza przypada 15.45 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 60 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lubowidza -40. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,4% mieszkańców Lubowidza jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lubowidza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 507 Liczba mieszkańców
 • 788 Kobiety
 • 719 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lubowidzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lubowidzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lubowidzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lubowidza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,8 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lubowidz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lubowidza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lubowidz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lubowidz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lubowidz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,3%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,7%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lubowidzu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Lubowidz
  5,4
  Mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lubowidzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -10,1
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lubowidzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lubowidzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lubowidzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lubowidzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,5%
  45,5%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,7
  Województwo
  38,1
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 1 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 1
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Lubowidz
  3 343 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 21 Waga 4000g - 4499g
 • 21
 • 91 Waga 3500g - 3999g
 • 91
 • 98 Waga 3000g - 3499g
 • 98
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,26
  Mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,50
  Mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lubowidzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 56,5%
  43,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,5
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 198,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  198,5
  Województwo
  124,6
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żuromińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lubowidz
  39,0%
  Mazowieckie
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,2%
  Mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,6%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Cała Polska
  70,6
 • 299,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  299,5
  Województwo
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Polska
  253,9
 • 576,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 683,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 466,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  576,7
  Mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 58,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  58,2
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 38,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  38,3
  Mazowieckie
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 60 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -40 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -40 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lubowidzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lubowidz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lubowidzu oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lubowidzu to 538 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lubowidzu to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lubowidzu to 154,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,21% mieszkań posiada łazienkę, 88,10% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,93% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 538 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 354,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  354,20
  Mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  87,70 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,00 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,55
  Województwo
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,82
  Województwo
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  Mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,29
  Mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lubowidz
  5,80
  Województwo
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 19,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Lubowidz
  19,09
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 772 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 154,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  154,4 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,51 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,26%
  Województwo
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Lubowidz
  98,51%
  Mazowieckie
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,21%
  Województwo
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 88,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Lubowidz
  88,10%
  Województwo
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 0,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,93%
  Mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lubowidz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lubowidzu na 1000 mieszkańców pracuje 57osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 73,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 26,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lubowidzu wynosiło w 2023 roku 13,8% (13,8% wśród kobiet i 13,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lubowidzu wynosiło 5 390,60 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  47,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Lubowidza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Lubowidz
  57,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 19,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 21,9% Kobiety
 • 16,6% Mężczyźni
 • Lubowidz
  13,8%
  Mazowieckie
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lubowidzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lubowidzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lubowidzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 781 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Lubowidz
  5 391 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lubowidzu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,6% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lubowidzu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 175 Pracujący ogółem
 • 128 Kobiety
 • 47 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lubowidzu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 49,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lubowidz
  74,4
  Województwo
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 42,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,6
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 134,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Lubowidz
  134,0
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lubowidz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Lubowidzu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 160 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 137 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (21) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (6) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lubowidzu najwięcej (5) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (157) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,9% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,8% (46) podmiotów, a 64,4% (103) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lubowidzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%) oraz Budownictwo (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 160 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46 Przemysł i budownictwo
 • 103 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Lubowidzu w 2023 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Lubowidzu w 2023 roku
 • 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 157 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 157
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 160 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 160
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 2 Spółki cywilne ogółem
 • 2
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 39 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 39
 • 27 Budownictwo
 • 27
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lubowidz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lubowidzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 17 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lubowidzu wynosi 80,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lubowidza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,10 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,38 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,61 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lubowidza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lubowidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 17
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 11,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,20
  Mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 6,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,10
  Województwo
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 2,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,61
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,05
  Województwo
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Lubowidz
  0,22
  Mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 4,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,38
  woj. mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lubowidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Lubowidz
  81%
  Mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Lubowidz
  86%
  Mazowieckie
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  53%
  Mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  59%
  Mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Lubowidz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lubowidza wyniosła w 2022 roku 40,9 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lubowidza - 32.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,6 mln złotych, czyli 3,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lubowidza wyniosła w 2022 roku 44,6 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%). W budżecie Lubowidza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,3 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,9%.
 • Wydatki budżetu w Lubowidzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lubowidza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lubowidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lubowidza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----35,6 mln

  5,2 tys(100%)

  37,1 mln

  5,7 tys(100%)

  40,4 mln

  6,3 tys(100%)

  40,9 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----13,1 mln

  7,9 tys(36.9%)

  12,0 mln

  7,3 tys(32.3%)

  12,9 mln

  8,0 tys(31.9%)

  13,4 mln

  8,9 tys(32.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----4,7 mln

  2,9 tys(13.4%)

  5,4 mln

  3,3 tys(14.5%)

  8,5 mln

  5,3 tys(21.2%)

  5,6 mln

  3,7 tys(13.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  3,6 tys(13.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----2,9 mln

  1,8 tys(8.2%)

  3,2 mln

  1,9 tys(8.6%)

  3,5 mln

  2,1 tys(8.6%)

  3,7 mln

  2,4 tys(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,4 mln

  841(3.9%)

  1,2 mln

  719(3.2%)

  963,5 tys

  597(2.4%)

  2,3 mln

  1,5 tys(5.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----797,8 tys

  483(2.2%)

  776,8 tys

  472(2.1%)

  805,0 tys

  498(2%)

  965,3 tys

  635(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----191,8 tys

  116(0.5%)

  406,1 tys

  247(1.1%)

  235,5 tys

  146(0.6%)

  410,5 tys

  270(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----214,3 tys

  130(0.6%)

  256,8 tys

  156(0.7%)

  294,9 tys

  183(0.7%)

  317,6 tys

  209(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----440,5 tys

  267(1.2%)

  1,1 mln

  684(3%)

  730,5 tys

  452(1.8%)

  298,1 tys

  196(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----431,2 tys

  261(1.2%)

  641,0 tys

  390(1.7%)

  489,2 tys

  303(1.2%)

  296,7 tys

  195(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----163,3 tys

  98,9(0.5%)

  102,3 tys

  62,2(0.3%)

  56,9 tys

  35,2(0.1%)

  254,0 tys

  167(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  210,4 tys

  138(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----79,4 tys

  48,1(0.2%)

  71,2 tys

  43,3(0.2%)

  93,6 tys

  58,0(0.2%)

  117,6 tys

  77,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----142,2 tys

  86,1(0.4%)

  63,4 tys

  38,5(0.2%)

  139,7 tys

  86,5(0.3%)

  55,7 tys

  36,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----50,4 tys

  30,5(0.1%)

  14,2 tys

  8,6(0%)

  22,2 tys

  13,7(0.1%)

  21,1 tys

  13,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----52,2 tys

  31,6(0.1%)

  7,2 tys

  4,4(0%)

  6,9 tys

  4,3(0%)

  19,8 tys

  13,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----54,2 tys

  32,8(0.2%)

  53,7 tys

  32,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,9(0%)

  5,3 tys

  3,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ----518

  0,3(0%)

  579

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ----135,6 tys

  82,1(0.4%)

  135,2 tys

  82,2(0.4%)

  64,5 tys

  39,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----195,8 tys

  119(0.6%)

  60,1 tys

  36,5(0.2%)

  63,5 tys

  39,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lubowidzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lubowidza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lubowidz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lubowidza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----35,7 mln

  5,2 tys(100%)

  37,9 mln

  5,8 tys(100%)

  45,3 mln

  7,0 tys(100%)

  44,6 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----13,1 mln

  8,0 tys(36.8%)

  13,6 mln

  8,3 tys(35.9%)

  16,7 mln

  10,4 tys(37%)

  13,3 mln

  8,8 tys(29.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----6,0 mln

  3,6 tys(16.9%)

  6,4 mln

  3,9 tys(16.9%)

  7,4 mln

  4,6 tys(16.4%)

  10,2 mln

  6,7 tys(22.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  5,5 mln

  3,6 tys(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----1,9 mln

  1,2 tys(5.4%)

  2,9 mln

  1,8 tys(7.7%)

  5,7 mln

  3,5 tys(12.7%)

  3,3 mln

  2,2 tys(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----788,9 tys

  478(2.2%)

  727,0 tys

  442(1.9%)

  405,1 tys

  251(0.9%)

  1,7 mln

  1,1 tys(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----817,3 tys

  495(2.3%)

  818,8 tys

  498(2.2%)

  820,1 tys

  508(1.8%)

  952,1 tys

  627(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----1,6 mln

  989(4.6%)

  632,2 tys

  384(1.7%)

  807,6 tys

  500(1.8%)

  781,5 tys

  514(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  474,4 tys

  312(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----161,8 tys

  98,0(0.5%)

  173,2 tys

  105(0.5%)

  155,4 tys

  96,2(0.3%)

  372,4 tys

  245(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----228,1 tys

  138(0.6%)

  369,2 tys

  224(1%)

  238,7 tys

  148(0.5%)

  250,0 tys

  165(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  60,8(0.3%)

  61,5 tys

  38,1(0.1%)

  189,1 tys

  124(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----244,7 tys

  148(0.7%)

  476,9 tys

  290(1.3%)

  302,0 tys

  187(0.7%)

  134,1 tys

  88,3(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----111,0 tys

  67,2(0.3%)

  49,0 tys

  29,8(0.1%)

  49,7 tys

  30,8(0.1%)

  56,8 tys

  37,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----54,2 tys

  32,8(0.2%)

  53,7 tys

  32,7(0.1%)

  1,4 tys

  0,9(0%)

  5,3 tys

  3,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  638(2.3%)

  50,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  ----518

  0,3(0%)

  579

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----118,3 tys

  71,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lubowidz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 373 mieszkańców Lubowidza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 187 kobiet oraz 186 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców Lubowidza, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 21,0% podstawowym ukończonym. 4,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Lubowidza mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lubowidzu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz wyższe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Lubowidzu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 82 dzieci (45 dziewczynek oraz 37 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  19,9% mieszkańców Lubowidza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,5% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 378 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 213 uczniów (110 kobiet oraz 103 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,4% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 23,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 154,35.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,0% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Lubowidza w wieku potencjalnej nauki (16,6% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,4%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,8%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lubowidz
  24,3%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 21,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lubowidz
  21,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 4,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1378 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Lubowidz
  1 378,0
  Mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Lubowidz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82 Dzieci
 • 45 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 37 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,9%
  45,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 23 4 lata
 • 23
 • 14 5 lata
 • 14
 • 31 6 lat
 • 31
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 14 4 lata
 • 14
 • 6 5 lata
 • 6
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 9 4 lata
 • 9
 • 8 5 lata
 • 8
 • 17 6 lat
 • 17
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lubowidzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lubowidzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Lubowidzu
  Publiczne
  23 658-21-09
  23 658-21-09
  ul. Jana Pawła II 46 A
  09-304 Lubowidz
  492-
 • Szkoły podstawowe w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lubowidz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 213 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,6%
  48,4%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lubowidz
  16,4
  Województwo
  17,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 154,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  154,35
  woj. mazowieckie
  99,83
  Cały kraj
  95,96
 • 152,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  152,17
  Mazowieckie
  98,60
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lubowidz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lubowidz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lubowidzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lubowidzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
  Publiczna
  23 658-21-09
  23 658-21-09
  ul. Jana Pawła II 46A
  09-304 Lubowidz
  9172-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lubowidzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lubowidzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubowidzu
  Niepubliczne
  23 658-21-09
  23 658-21-09
  ul. Jana Pawła II 46 A
  09-304 Lubowidz
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lubowidz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lubowidz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Lubowidzu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • kwatery agroturystyczne: 1


 • Kultura i rekreacja w Lubowidzu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Lubowidzu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 497 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 836 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
 • Zabytki w Lubowidzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lubowidza znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lubowidzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1802 r. (ul. Podświętna 2)dnia 2005-03-24, wykaz dokumentów: A-401 z 2005-03-24
  • Mur/ogrodzenie z 1900 r. (ul. Podświętna 4)dnia 2005-03-24, wykaz dokumentów: A-401 z 2005-03-24
  • Cmentarz przykościelny z 2. poł. XV w.dnia 2005-03-24, wykaz dokumentów: A-401 z 2005-03-24
  • Zespół - kościół z 1802 r. (ul. Podświętna 2)dnia 2005-03-24, wykaz dokumentów: A-401 z 2005-03-24; brak numeru z 2016-11-28
 • Formy ochrony przyrody w Lubowidzu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lubowidza znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lubowidzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Międzyrzecze Skrwy i Wkry - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry obejmuje ochroną obszar dwóch naturalnych w swym charakterze dolin rzecznych - Skrwy i Wkry z łąkami i grupami drzew i zakrzaczeniami oraz obszarów łąk pól i zadrzewień między nimi., Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 28206.9 ha
  • Doliny Wkry i Mławki - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 28751.54 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2008-09-23, Opis granicy: na działce e. bukowskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2008-09-23, Opis granicy: teren wokół kościoła w lubowidzu
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2008-09-23, Opis granicy: teren wokół kościoła

Lubowidz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 10 wypadków drogowych w Lubowidzu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 658,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lubowidzu znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żuromińskiego.

  Powiat żuromiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lubowidzu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 11 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lubowidzu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 658,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  658,3
  woj. mazowieckie
  956,2
  Cała Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  117,8
  Kraj
  104,4
 • 724,16 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  724,2
  Mazowieckie
  1 130,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  12,3
  Cała Polska
  9,5
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  110,0
  woj. mazowieckie
  118,2
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lubowidzu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 450,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  450,8 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 13,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  13,6 km
  Województwo
  5,1 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lubowidz przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 541droga wojewódzka nr 541(Lubawa - Górne Tuszewo - Tuszewo - Dolne Tuszewo - Montowo - Katlewo - Ostaszewo - Kiełpiny - Lidzbark - Nowy Zieluń - Zieluń - Lubowidz - Brudnice - Żuromin - Franciszkowo - Chamsk - Karniszyn - Bieżuń - Lipniki - Rościszewo - Sierpc - Piaski - Zglenice Duże - Żółtowo - Mochowo - Tłuchówek - Tłuchowo - Kamień Kotowy - Turza Wilcza - Chalin - Dobrzyń nad Wisłą)