Rumia w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Rumia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Rumia to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Rumia.
 • 52 931 Liczba mieszkańców
 • 30,1 km² Powierzchnia
 • 1 758,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 7-169,4 m n.p.m Wysokość
 • 1954 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 58 Numer kierunkowy
 • GWE Tablice rejestracyjne
 • Michał Grzegorz Pasieczny Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.387854.5708 Współrzędne GPS
 • 2215021 TERYT (TERC)
 • 0934694 SIMC
Herb miasta Rumia
Rumia herb
Flaga miasta Rumia
Rumia flaga

Jak Rumia wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Rumia na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Rumia wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Rumia plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
56Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
57Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
71Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
72Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
78Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
79Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
80Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
84Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
87Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
88Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
102Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
105Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
112Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
121Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
126Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
132Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
160Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
163Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
186Miasta o największej powierzchni w Polsce
191Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)

Rumia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
84-230Poczta Rumia 001, ul. Pomorska 11 A
84-230Skrytki Pocztowe Poczta Rumia 001, ul. Pomorska 11 A
84-231Poczta Rumia 003, ul. Majkowskiego 13
84-232Poczta Rumia 004, ul. Starowiejska 17
84-232Skrytki Pocztowe Poczta Rumia 004, ul. Starowiejska 17

Rumia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rumi)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wejherowie (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sobieskiego 294
84-200 Wejherowo
Urząd Miasta Rumi
(58) 679-65-00
(58) 679-65-17
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

Rumia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rumia jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 52 931, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 20,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rumi zawarli w 2022 roku 285 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców Rumi jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,8% to wdowy/wdowcy.

  Rumia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,04 na 1000 mieszkańców Rumi. W 2022 roku urodziło się 504 dzieci, w tym 54,0% dziewczynek i 46,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 478 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,13 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,4% zgonów w Rumi spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w Rumi były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rumi przypada 9.64 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 003 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 538 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rumi 465. W tym samym roku 31 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 24 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  59,7% mieszkańców Rumi jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 931 Liczba mieszkańców
 • 27 336 Kobiety
 • 25 595 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rumi w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rumi w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rumi w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Rumia
  40,4 lat
  woj. pomorskie
  40,9 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Rumia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rumi
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Rumia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Rumia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rumia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,6%
  Województwo
  30,3%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Rumia
  57,0%
  woj. pomorskie
  53,3%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  6,7%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  8,5%
 • 10,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,9%
  Województwo
  7,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Rumia
  0,9%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Polska
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rumi w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Rumia
  1,5
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 285 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rumi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,04 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,0
  Pomorskie
  -1,9
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rumi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rumi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rumi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rumi w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 504 Urodzenia żywe
 • 272 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 232 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,0%
  46,0%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,6
  Pomorskie
  8,9
  Cały kraj
  8,1
 • 42,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  42,4
  woj. pomorskie
  37,4
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57
 • 120 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 120
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 478 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 412 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 542 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rumia
  3 478 g
  Pomorskie
  3 411 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 50 Waga 4500g - 4999g
 • 50
 • 329 Waga 4000g - 4499g
 • 329
 • 816 Waga 3500g - 3999g
 • 816
 • 757 Waga 3000g - 3499g
 • 757
 • 264 Waga 2500g - 2999g
 • 264
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 25 Waga 1500g - 1999g
 • 25
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,54 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,54
  Pomorskie
  1,32
  Polska
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Rumia
  0,77
  Pomorskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 1,13 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Rumia
  1,13
  Pomorskie
  0,82
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Rumi w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 506 Zgony
 • 252 Kobiety
  (Zgony)
 • 254 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,8%
  50,2%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,6
  Pomorskie
  10,8
  Cały kraj
  11,9
 • 88,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  88,3
  Województwo
  121,3
  Cała Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Rumia
  2,4
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wejherowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Rumia
  37,4%
  Pomorskie
  36,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Rumia
  24,0%
  Województwo
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,0%
  Pomorskie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 110 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,2
  Cała Polska
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. pomorskie
  67,1
  Cała Polska
  70,6
 • 217,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  217,5
  Województwo
  274,0
  Cała Polska
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  255,0
  Polska
  253,9
 • 339,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 362,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 315,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  339,3
  woj. pomorskie
  397,1
  Cała Polska
  426,2
 • 44,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  44,9
  Pomorskie
  59,9
  Cały kraj
  62,9
 • 26,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,1
  Województwo
  32,0
  Cała Polska
  33,8
 • 7,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,8
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 003 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 521 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 482 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 538 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 265 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 273 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 472 Saldo migracji
 • 267 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 205 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 465 Saldo migracji wewnętrznych
 • 256 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 209 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rumi w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rumia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rumia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rumi oddano do użytku 858 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 16,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rumi to 21 830 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 415 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  91,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 8,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rumi to 2,80 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Rumi to 58,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,07% mieszkań posiada łazienkę, 89,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wejherowskiego.

  Powiat wejherowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 830 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 414,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Rumia
  414,80
  woj. pomorskie
  411,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Rumia
  74,90 m2
  Pomorskie
  73,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,10 m2
  Województwo
  30,10 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,76 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,76
  woj. pomorskie
  3,75
  Cały kraj
  3,83
 • 2,41 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,41
  woj. pomorskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Pomorskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 858 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 16,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  16,30
  Pomorskie
  8,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 402 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,80
  woj. pomorskie
  3,50
  Kraj
  3,89
 • 45,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Rumia
  45,64
  Województwo
  30,63
  Cały kraj
  24,56
 • 49 890 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 58,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  58,1 m2
  Pomorskie
  80,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,95 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,95 m2
  woj. pomorskie
  0,71 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,48%
  Województwo
  97,59%
  Polska
  97,75%
 • 95,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,46%
  Województwo
  96,87%
  Cała Polska
  95,18%
 • 95,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Rumia
  95,07%
  woj. pomorskie
  95,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 89,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,07%
  Pomorskie
  88,57%
  Cała Polska
  85,83%
 • 72,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  72,12%
  Pomorskie
  55,37%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Rumia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Rumi na 1000 mieszkańców pracuje 147osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Rumi wynosiło w 2023 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rumi wynosiło 5 557,82 PLN, co odpowiada 82.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rumi 5 650 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 986 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 664.

  9,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Rumi pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,3% w przemyśle i budownictwie, a 22,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  147,0
  woj. pomorskie
  249,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 2,9% Mężczyźni
 • Miasto
  5,2%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rumi w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rumi w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rumi w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 056 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 558 PLN
  Pomorskie
  6 697 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rumi w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 650 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 986 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -3 664 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,3% Przemysł i budownictwo
 • 18,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,4% Pozostałe
 • 47,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rumi w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 670 Pracujący ogółem
 • 4 426 Kobiety
 • 3 244 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Rumi w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rumia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,4
  Pomorskie
  69,7
  Kraj
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Rumia
  34,7
  Pomorskie
  35,9
  Cała Polska
  38,2
 • 106,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  106,1
  Województwo
  106,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Rumia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Rumi w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 085 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 527 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 854 nowe podmioty, a 424 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (854) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (551) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (505) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (283) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rumi najwięcej (520) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 932) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (2 156) podmiotów, a 73,1% (5 912) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rumi najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.0%) oraz Budownictwo (14.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 085 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 156 Przemysł i budownictwo
 • 5 912 Pozostała działalność
 • 854 Podmioty nowo zarejestrowane w Rumi w 2023 roku
 • 424 Podmioty wyrejestrowane w Rumi w 2023 roku
 • 6 527 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 932 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 932
 • 122 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 122
 • 30 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 30
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 8 084 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 084
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 589 Spółki handlowe ogółem
 • 589
 • 44  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 44
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 520  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 520
 • 41    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 41
 • 402 Spółki cywilne ogółem
 • 402
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 527 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 043 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 043
 • 962 Budownictwo
 • 962
 • 875 Przetwórstwo przemysłowe
 • 875
 • 720 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 720
 • 470 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 470
 • 457 Transport i gospodarka magazynowa
 • 457
 • 418 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 418
 • 413 Informacja i komunikacja
 • 413
 • 341 Pozostała działalność
 • 341
 • 253 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 253
 • 209 Edukacja
 • 209
 • 168 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 168
 • 115 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 115
 • 60 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 60
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rumia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rumi stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 1 311 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,00 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa pomorskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rumi wynosi 75,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rumi najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,10 (wykrywalność 63%) oraz o charakterze gospodarczym - 10,20 (wykrywalność 82%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,77 (43%), drogowe - 1,65 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rumi.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rumia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 311 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 311
 • 635 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 635
 • 535 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 535
 • 86 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 86
 • 14 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 14
 • 513 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 513
 • 25,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  25,00
  Województwo
  23,25
  Polska
  22,81
 • 12,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,10
  Województwo
  14,36
  Kraj
  12,98
 • 10,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,20
  woj. pomorskie
  6,34
  Kraj
  6,99
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Rumia
  1,65
  Pomorskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,26
  Pomorskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 9,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,77
  woj. pomorskie
  12,89
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rumia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Rumia
  75%
  Pomorskie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  64%
  woj. pomorskie
  59%
  Kraj
  63%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Rumia
  83%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. pomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Rumia
  84%
  woj. pomorskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  43%
  woj. pomorskie
  45%
  Polska
  51%

Rumia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Rumi wyniosła w 2022 roku 292,9 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Rumi - 36.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 52,0 mln złotych, czyli 17,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rumi wyniosła w 2022 roku 303,0 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (9.2%). W budżecie Rumi wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (23,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 46,8 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,2%.
 • Wydatki budżetu w Rumi według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rumi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rumia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rumi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  136,7 mln

  2,9 tys(100%)

  163,1 mln

  3,4 tys(100%)

  184,7 mln

  3,8 tys(100%)

  212,4 mln

  4,3 tys(100%)

  244,4 mln

  5,0 tys(100%)

  280,8 mln

  5,4 tys(100%)

  309,7 mln

  6,0 tys(100%)

  292,9 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  57,5 mln

  1,2 tys(42%)

  57,4 mln

  1,2 tys(35.2%)

  61,7 mln

  1,3 tys(33.4%)

  74,4 mln

  1,5 tys(35%)

  77,0 mln

  1,6 tys(31.5%)

  81,1 mln

  1,6 tys(28.9%)

  89,8 mln

  1,8 tys(29%)

  107,6 mln

  2,0 tys(36.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,1 mln

  273(9.6%)

  10,3 mln

  214(6.3%)

  16,2 mln

  334(8.8%)

  14,2 mln

  289(6.7%)

  14,8 mln

  301(6.1%)

  19,6 mln

  395(7%)

  22,8 mln

  457(7.4%)

  29,2 mln

  555(10%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,0 mln

  501(17.5%)

  48,0 mln

  999(29.5%)

  10,9 mln

  224(5.9%)

  11,3 mln

  230(5.3%)

  10,5 mln

  213(4.3%)

  10,1 mln

  204(3.6%)

  10,0 mln

  200(3.2%)

  21,0 mln

  400(7.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  46,3(1.6%)

  4,8 mln

  100,0(2.9%)

  4,6 mln

  94,7(2.5%)

  11,4 mln

  232(5.3%)

  31,1 mln

  632(12.7%)

  12,2 mln

  246(4.3%)

  30,0 mln

  601(9.7%)

  21,0 mln

  400(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,4 mln

  281(9.8%)

  11,4 mln

  237(7%)

  11,9 mln

  244(6.4%)

  14,1 mln

  287(6.6%)

  11,5 mln

  234(4.7%)

  45,2 mln

  912(16.1%)

  40,6 mln

  813(13.1%)

  20,1 mln

  382(6.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,2 mln

  233(8.2%)

  12,9 mln

  268(7.9%)

  14,0 mln

  288(7.6%)

  15,2 mln

  311(7.2%)

  16,4 mln

  333(6.7%)

  15,8 mln

  320(5.6%)

  16,9 mln

  339(5.5%)

  18,4 mln

  350(6.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  424,5 tys

  8,9(0.3%)

  362,6 tys

  7,5(0.2%)

  2,4 mln

  48,5(1.3%)

  2,7 mln

  54,6(1.3%)

  1,1 mln

  22,6(0.5%)

  672,3 tys

  13,6(0.2%)

  1,8 mln

  36,7(0.6%)

  8,0 mln

  153(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,0 mln

  104(3.6%)

  6,5 mln

  136(4%)

  5,3 mln

  110(2.9%)

  9,9 mln

  202(4.7%)

  6,4 mln

  130(2.6%)

  4,6 mln

  92,3(1.6%)

  5,1 mln

  101(1.6%)

  7,0 mln

  132(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  29,1(1%)

  1,2 mln

  25,6(0.8%)

  1,0 mln

  21,4(0.6%)

  849,9 tys

  17,3(0.4%)

  959,9 tys

  19,5(0.4%)

  620,2 tys

  12,5(0.2%)

  762,5 tys

  15,3(0.2%)

  3,2 mln

  61,6(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 mln

  53,2(1.9%)

  2,9 mln

  60,2(1.8%)

  3,3 mln

  67,3(1.8%)

  3,4 mln

  69,9(1.6%)

  3,3 mln

  67,5(1.4%)

  2,9 mln

  58,1(1%)

  3,0 mln

  60,2(1%)

  3,0 mln

  57,0(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 mln

  45,1(1.6%)

  2,4 mln

  49,2(1.5%)

  2,3 mln

  47,8(1.3%)

  2,6 mln

  53,7(1.2%)

  2,8 mln

  57,8(1.2%)

  3,1 mln

  63,5(1.1%)

  3,0 mln

  59,6(1%)

  2,7 mln

  52,1(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  26,0(0.9%)

  1,4 mln

  28,4(0.8%)

  1,2 mln

  23,9(0.6%)

  1,3 mln

  27,3(0.6%)

  1,3 mln

  26,0(0.5%)

  952,2 tys

  19,2(0.3%)

  1,3 mln

  25,9(0.4%)

  1,5 mln

  28,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  32,7(1.1%)

  1,8 mln

  36,7(1.1%)

  1,8 mln

  36,3(1%)

  1,9 mln

  39,0(0.9%)

  2,7 mln

  54,1(1.1%)

  2,7 mln

  55,3(1%)

  2,9 mln

  59,0(1%)

  542,0 tys

  10,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  634,2 tys

  13,3(0.5%)

  1,2 mln

  24,4(0.7%)

  806,8 tys

  16,6(0.4%)

  509,8 tys

  10,4(0.2%)

  419,5 tys

  8,5(0.2%)

  291,8 tys

  5,9(0.1%)

  435,0 tys

  8,7(0.1%)

  237,5 tys

  4,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  284,4 tys

  5,9(0.2%)

  512,6 tys

  10,7(0.3%)

  723,7 tys

  14,9(0.4%)

  367,8 tys

  7,5(0.2%)

  619,9 tys

  12,6(0.3%)

  210,0 tys

  4,2(0.1%)

  332,5 tys

  6,7(0.1%)

  166,2 tys

  3,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,0 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,3(0%)

  15,1 tys

  0,3(0%)

  13,8 tys

  0,3(0%)

  13,6 tys

  0,3(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  15,2 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  232,1 tys

  4,9(0.2%)

  29,2 tys

  0,6(0%)

  16,4 tys

  0,3(0%)

  186,9 tys

  3,8(0.1%)

  241,1 tys

  4,9(0.1%)

  227,9 tys

  4,6(0.1%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  98,2 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rumi według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rumi według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rumia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rumi według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  139,7 mln

  2,9 tys(100%)

  173,6 mln

  3,6 tys(100%)

  188,5 mln

  3,9 tys(100%)

  243,9 mln

  5,0 tys(100%)

  236,2 mln

  4,8 tys(100%)

  278,0 mln

  5,4 tys(100%)

  315,8 mln

  6,1 tys(100%)

  303,0 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  67,2 mln

  1,4 tys(48.1%)

  71,3 mln

  1,5 tys(41.1%)

  78,7 mln

  1,6 tys(41.7%)

  86,1 mln

  1,8 tys(35.3%)

  91,8 mln

  1,9 tys(38.9%)

  93,5 mln

  1,9 tys(33.7%)

  108,3 mln

  2,2 tys(34.3%)

  109,3 mln

  2,1 tys(36.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  34,3 mln

  718(24.6%)

  35,7 mln

  742(20.6%)

  37,7 mln

  775(20%)

  39,1 mln

  797(16%)

  43,3 mln

  880(18.3%)

  56,8 mln

  1,1 tys(20.4%)

  61,1 mln

  1,2 tys(19.3%)

  60,1 mln

  1,1 tys(19.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  69,1(2.4%)

  6,4 mln

  132(3.7%)

  3,0 mln

  62,7(1.6%)

  40,7 mln

  830(16.7%)

  17,1 mln

  347(7.2%)

  11,0 mln

  221(3.9%)

  28,3 mln

  567(9%)

  27,8 mln

  528(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,1 mln

  169(5.8%)

  6,8 mln

  142(3.9%)

  9,0 mln

  186(4.8%)

  10,4 mln

  213(4.3%)

  8,1 mln

  165(3.4%)

  16,4 mln

  331(5.9%)

  20,3 mln

  406(6.4%)

  24,0 mln

  457(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,2 mln

  380(13%)

  41,8 mln

  868(24.1%)

  4,5 mln

  92,8(2.4%)

  4,4 mln

  90,0(1.8%)

  3,9 mln

  78,8(1.6%)

  3,7 mln

  74,0(1.3%)

  3,4 mln

  67,2(1.1%)

  11,7 mln

  223(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  373,9 tys

  7,8(0.3%)

  375,0 tys

  7,8(0.2%)

  1,6 mln

  32,2(0.8%)

  3,2 mln

  65,3(1.3%)

  463,1 tys

  9,4(0.2%)

  995,3 tys

  20,1(0.4%)

  1,8 mln

  36,7(0.6%)

  8,5 mln

  161(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  43,8(1.5%)

  2,9 mln

  60,4(1.7%)

  1,6 mln

  32,7(0.8%)

  823,6 tys

  16,8(0.3%)

  1,8 mln

  37,2(0.8%)

  6,1 mln

  123(2.2%)

  4,9 mln

  98,7(1.6%)

  5,3 mln

  101(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  78,2(2.7%)

  5,0 mln

  104(2.9%)

  3,8 mln

  78,6(2%)

  8,2 mln

  167(3.4%)

  4,3 mln

  87,2(1.8%)

  5,4 mln

  110(2%)

  6,1 mln

  123(1.9%)

  4,7 mln

  89,8(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  449,8 tys

  9,4(0.3%)

  656,1 tys

  13,6(0.4%)

  1,0 mln

  20,7(0.5%)

  2,0 mln

  40,3(0.8%)

  555,9 tys

  11,3(0.2%)

  3,4 mln

  68,3(1.2%)

  736,3 tys

  14,7(0.2%)

  2,2 mln

  42,1(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  23,4(0.8%)

  2,1 mln

  44,2(1.2%)

  1,1 mln

  23,3(0.6%)

  1,1 mln

  21,9(0.4%)

  2,0 mln

  40,2(0.8%)

  551,5 tys

  11,1(0.2%)

  541,7 tys

  10,8(0.2%)

  1,1 mln

  20,1(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  272,5 tys

  5,7(0.2%)

  98,6 tys

  2,0(0.1%)

  81,9 tys

  1,7(0%)

  111,1 tys

  2,3(0%)

  92,0 tys

  1,9(0%)

  89,9 tys

  1,8(0%)

  91,5 tys

  1,8(0%)

  133,2 tys

  2,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  210,9 tys

  4,4(0.2%)

  244,1 tys

  5,1(0.1%)

  201,2 tys

  4,1(0.1%)

  183,2 tys

  3,7(0.1%)

  153,4 tys

  3,1(0.1%)

  132,2 tys

  2,7(0%)

  120,4 tys

  2,4(0%)

  94,2 tys

  1,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  52,7 tys

  1,1(0%)

  53,3 tys

  1,1(0%)

  59,8 tys

  1,2(0%)

  60,6 tys

  1,2(0%)

  52,5 tys

  1,1(0%)

  52,6 tys

  1,1(0%)

  42,6 tys

  0,9(0%)

  58,7 tys

  1,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,7 tys

  0,2(0%)

  8,7 tys

  0,2(0%)

  94,7 tys

  1,9(0.1%)

  32,5 tys

  0,7(0%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  9,9 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  232,1 tys

  4,9(0.2%)

  29,2 tys

  0,6(0%)

  16,4 tys

  0,3(0%)

  186,9 tys

  3,8(0.1%)

  241,1 tys

  4,9(0.1%)

  227,9 tys

  4,6(0.1%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  65,0 tys

  1,4(0%)

  96,0 tys

  2,0(0.1%)

  89,2 tys

  1,8(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  228,5 tys

  4,6(0.1%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,6 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  8,6 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  42,0 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rumia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 538 mieszkańców Rumi jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 687 kobiet oraz 5 851 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Rumi, gimnazjalnym 4,1%, natomiast 12,9% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Rumi mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rumi największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,3%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  W roku 2022 w Rumi mieściło się 20 przedszkoli, w których do 77 oddziałów uczęszczało 1 664 dzieci (821 dziewczynek oraz 843 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rumi mieściło się 7 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 856 dzieci (405 dziewczynek oraz 451 chłopców). Dostępne były 742 miejsca.

  20,3% mieszkańców Rumi w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,4% wśród dziewczynek i 20,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 989 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 223 oddziałach uczyło się 4 878 uczniów (2 422 kobiety oraz 2 456 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rumi placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 128 oddziałach uczyło się 2 994 uczniów (1 431 kobiet oraz 1 563 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 103,46.

  W Rumi znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 288 uczniów (828 kobiet oraz 460 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 292 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Rumi placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 910 uczniów (487 kobiet oraz 423 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 293 absolwentów.

  W Rumi znajduje się 1 Technikum, w którym w 28 oddziałach uczyło się 742 uczniów (511 kobiet oraz 231 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 81 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Rumi placówkę miała 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 134 uczniów (99 kobiet oraz 35 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Rumi znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 18 oddziałach uczyło się 472 uczniów (195 kobiet oraz 277 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,8 uczniów. 26,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Rumi w wieku potencjalnej nauki (21,0% kobiet i 20,8% mężczyzn).

 • 22,9% Wykształcenie wyższe
 • Rumia
  22,9%
  Pomorskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 27,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Rumia
  33,9%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Rumia
  3,5%
  Pomorskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Rumia
  13,2%
  Pomorskie
  12,8%
  Polska
  11,9%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,1%
  Pomorskie
  18,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  Województwo
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Rumia
  4,1%
  Pomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Rumia
  12,9%
  Pomorskie
  11,9%
  Kraj
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Pomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 989 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  989,0
  woj. pomorskie
  892,0
  Kraj
  927,0
 • 0,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,81
  Pomorskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 20Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 77 Oddziały
 • 28 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 784 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Rumia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 664 Dzieci
 • 821 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 843 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 57 2 lata i mniej
 • 57
 • 393 3 lata
 • 393
 • 484 4 lata
 • 484
 • 486 5 lata
 • 486
 • 243 6 lat
 • 243
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 194 3 lata
 • 194
 • 242 4 lata
 • 242
 • 241 5 lata
 • 241
 • 119 6 lat
 • 119
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 199 3 lata
 • 199
 • 242 4 lata
 • 242
 • 245 5 lata
 • 245
 • 124 6 lat
 • 124
 • 706 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 83,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 82,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 53,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 8 Oddziały
 • 276 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Rumia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 139 Dzieci
 • 53 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 86 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 38,1%
  61,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 34 3 lata
 • 34
 • 37 4 lata
 • 37
 • 37 5 lata
 • 37
 • 22 6 lat
 • 22
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 14 4 lata
 • 14
 • 10 5 lata
 • 10
 • 7 6 lat
 • 7
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 23 4 lata
 • 23
 • 27 5 lata
 • 27
 • 15 6 lat
 • 15
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 16,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 16,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rumi(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rumi aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole pod Topolą
  Publiczne
  58 671-08-18
  58 671-08-18
  ul. Leśna 4
  84-230 Rumia
  720022
  BAJKA PRZEDSZKOLE NR 2
  Publiczne
  58 671-04-48
  58 671-04-48
  ul. KOŚCIELNA 8
  84-230 Rumia
  3768
  "Słoneczna Jedynka" przedszkole nr 1
  Publiczne
  58 671-05-68
  58 671-05-68
  ul. Rodziewiczówny 4
  84-230 Rumia
  2606
  Integracyjny Punkt Przedszkolny Tuptusie
  Niepubliczny
  69 161-16-11
  ul. Kosynierów 79o/215
  84-230 Rumia
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Maluszkowo
  Niepubliczny
  50 133-59-46
  ul. Żeromskiego 32A
  84-230 Rumia
  ---
  NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY W RUMI
  Niepubliczny
  58 882-09-83
  ul. JANOWSKA 16
  84-230 Rumia
  ---
  "ISKIERKA" PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
  Niepubliczne
  58 671-93-34
  58 671-93-34
  ul. DOKERÓW 5
  84-230 Rumia
  ---
  "Skrzat" Przedszkole Niepubliczne w Rumi
  Niepubliczne
  60 566-98-73
  ul. Sopocka 6
  84-230 Rumia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina
  Niepubliczne
  58 572-80-38
  ul. Kazimierza Wielkiego 3-5
  84-230 Rumia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Językowe Mądry Maluch
  Niepubliczne
  69 871-90-60
  ul. Piłsudskiego 68
  84-230 Rumia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi (Święta Rodzina)
  Niepubliczne
  58 771-27-70
  58 771-27-70
  ul. Ceynowy 24
  84-230 Rumia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"
  Niepubliczne
  60 022-85-51
  ul. Towarowa 21
  84-230 Rumia
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "JANOWIACZEK" S.C.
  Niepubliczne
  58 671-29-71
  58 671-29-71
  ul. POMORSKA 27
  84-230 Rumia
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Junior"
  Niepubliczne
  69 760-49-70
  ul. Filtrowa 10/19
  84-230 Rumia
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Rezydencja Malucha"
  Niepubliczne
  58 776-23-57
  ul. Wybickiego 2
  84-230 Rumia
  ---
 • Szkoły podstawowe w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Rumia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 223 Oddziały
 • 4 878 Uczniowie
 • 2 422 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 456 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 648 Uczniowie w 1 klasie
 • 311 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 337 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 765 Absolwenci
 • 377 Kobiety
  (absolwenci)
 • 388 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Rumia
  21,9
  woj. pomorskie
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 346,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 297,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 103,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  103,46
  Województwo
  97,37
  Cała Polska
  95,96
 • 102,52 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Rumia
  102,52
  Województwo
  96,01
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rumia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rumia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rumi(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rumi aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi (Aleksander Majkowski)
  Publiczna
  58 671-01-50
  58 679-43-38
  ul. Sienkiewicza 30
  84-230 Rumia
  44914108
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (im. Józefa Wybickiego)
  Publiczna
  58 671-08-48
  58 671-08-48
  ul. Kościelna 6
  84-230 Rumia
  3479965
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W RUMI
  Publiczna
  58 671-31-62
  58 671-31-62
  ul. GÓRNICZA 19
  84-230 Rumia
  2248240
  Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek (Święta Rodzina)
  Publiczna
  58 771-27-43
  58 771-27-43
  ul. Ceynowy 24
  84-230 Rumia
  819227
  Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna w Rumi
  Publiczna
  ul. Sabata 12
  84-230 Rumia
  16-
  Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi (kpt.ż.w. Karol Olgierd Borchardt)
  Publiczna
  58 671-29-17
  58 671-29-17
  ul. Stoczniowców 6
  84-232 Rumia
  461-
  Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna
  Niepubliczna
  58 671-13-92
  58 671-13-92
  ul. KUJAWSKA 8A
  84-230 Rumia
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Rumia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 1 288 Uczniowie
 • 828 Kobiety
  (uczniowie)
 • 460 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,3%
  35,7%
 • 446 Uczniowie w 1 klasie
 • 275 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 292 Absolwenci
 • 173 Kobiety
  (absolwenci)
 • 119 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,8
  Pomorskie
  27,0
  Polska
  26,5
 •  
 • 92,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 70,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Rumia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 742 Uczniowie
 • 511 Kobiety
  (uczniowie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,9%
  31,1%
 • 228 Uczniowie w 1 klasie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Rumia
  26,5
  Pomorskie
  25,9
  Kraj
  24,9
 •  
 • 49,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 37,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Rumia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 246 Uczniowie w 1 klasie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  26,2
  woj. pomorskie
  23,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Rumi(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rumi aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I Liceum Ogólnokształcące (im. Książąt Pomorskich)
  Publiczne
  58 671-06-22
  58 671-06-22
  ul. Starowiejska 4
  84-230 Rumia
  15385-
  Zasadnicza Szskoła Zawodowa
  Publiczna
  58 671-13-36
  58 671-13-36
  ul. Grunwaldzka 57
  84-230 Rumia
  13322-
  technikum
  Publiczne
  58 671-13-36
  58 671-13-36
  ul. Grunwaldzka 57
  84-230 Rumia
  9256-
  II Liceum Ogólnokształcące w Rumi (Józef Konrad Korzeniowski)
  Publiczne
  58 671-29-17
  58 671-29-17
  ul. Stoczniowców 6
  84-232 Rumia
  6121-
  technikum uzupełniające
  Publiczne
  58 671-13-36
  58 671-13-36
  ul. Grunwaldzka 57
  84-230 Rumia
  110-
  Liceum Profilowane dla Dorosłych w Rumi
  Publiczne
  58 671-13-36
  58 671-13-36
  ul. Grunwaldzka 57
  84-230 Rumia
  ---
  Prywanta Szkoła Muzyczna I stopnia
  Niepubliczna
  60 664-55-20
  ul. Sienkiewicza 30
  80-230 Rumia
  ---
  Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Rumi
  Niepubliczna
  ul. więtojańska 11
  84-230 Rumia
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  58 671-06-22
  58 671-06-22
  ul. Starowiejska 4
  84-230 Rumia
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Rumi
  Niepubliczne
  ul. Świetojańska 11
  84-230 Rumia
  ---
  Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św Jana Bosko (św. Jan Bosko)
  Niepubliczne
  58 771-31-22
  58 771-31-22
  ul. Świętojańska 1
  84-230 Rumia
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Rumi
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rumia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rumia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rumia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rumia - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Rumi

 • Według danych GUS z 2022 roku w Rumi znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 1 405)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rumi w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rumi
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Rumi: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 9 960)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 2 500)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 3 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 350)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 85)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 2 500)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 25)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 280)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 200)
  • taneczne: 3 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 61)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Rumi działało 1 kino posiadające 5 sal z 825 miejscami na widowni. Odbyły się 8 373 seanse, na które przyszło 255 536 widzów, w tym 1 703 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 59 289 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Rumi działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 82 054 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 94 069 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 44
  • dostępne dla czytelników: 23
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 23
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2016 w Rumi działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 598 członków. Zarejestrowano 636 ćwiczących (mężczyźni: 278, kobiety: 358, chłopcy do lat 18: 214, dziewczęta do lat 18: 325). Aktywnych było 13 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rumi w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rumi
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rumi znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Rumi
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko płaskie Rumia z epoki żelazadnia 1974-12-18, wykaz dokumentów: 266/Archeol. z 1974-12-18
  • Kościół z XIII w. (ul. Kościelna 19)dnia 1989-10-16, wykaz dokumentów: A-1062 z 1989-10-16; brak numeru z 2010-09-28
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIII w.dnia 1989-10-16, wykaz dokumentów: A-1062 z 1989-10-16; brak numeru z 2010-09-28
 • Formy ochrony przyrody w Rumi
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rumi znajduje się 26 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rumi
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Trójmiejski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1979-05-03, Opis granicy: A. Kompleks północny. Północna granica Parku prowadzi od oddziału leśnego nr 8 (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Gniewowo 2005 r.) w kierunku wschodnim - wzdłuż szosy Wejherowo - Małe Gowino a następnie po północnej granicy lasów komunalnych miasta Wejherowa - z włączeniem enklawy między oddziałami I h i 1g tych lasów - (wg stanu na 01.01.1993 r.) dociera do drogi wojewódzkiej Nr 218 Wejherowo - Nowy Dwór Wejherowski. Dalej granica biegnie w kierunku południowo - wschodnim wzdłuż tej drogi do granicy oddziału leśnego nr 27 (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Gniewowo 2005 r.) po której przecina dolinę rzeki Cedron i biegnie w kierunku północno - zachodnim a następnie wschodnią granicą lasów państwowych z włączeniem terenu cmentarza dochodzi do miasta Reda. Wschodnia granica Parku od miasta Reda podąża na południe wschodnim brzegiem lasów państwowych i dociera do miasta Rumia gdzie przy oddz. 93 (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Chylonia 2005 r.) włącza się teren cmentarza. Następnie granica biegnie skrajem lasów państwowych (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Chylonia 2005 r.) dociera do dzielnicy Gdynia - Grabówek (w granicach Parku pozostają tereny Skarbu Państwa w zarządzie MON) i dalej prowadzi po granicy lasów komunalnych Gdyni oddz. 2 3 4 s 5 (bez pododdziałów a - g) - (wg stanu na 01.01.2006 r.) z włączeniem Cmentarza Witomińskiego i dociera do ul. Witomińskiej. Dalej granica prowadzi na południe skrajem lasów państwowych omija dzielnicę Witomino i biegnie drogą leśną między oddziałami 200 i 199 (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.) przecina linię kolejową Gdynia - Kościerzyna prowadzi brzegiem lasów państwowych na wschód z włączeniem oddz. 13 i 14 lasów komunalnych Gdyni omijając dzielnicę Mały Kack. Granica południowa biegnie od tego miejsca skrajem lasów państwowych przecinając Drogę Obwodową Trójmiasta dochodzi do szosy Wielki Kack - Łężyce i dalej biegnie granicą lasów państwowych omijając dzielnicę Chwarzno i przecinając kolejno drogi: Wielki Kack - Rogulewo Koleczkowo - Łężyce Koleczkowo - Bieszkowice Kamień - Rumia i Przetoczyno - Szemud. Granica zachodnia od przecięcia z drogą wojewódzką Nr 224 Przetoczyno - Szemud biegnie brzegiem lasów państwowych na północ z wyłączeniem oddziałów 203a - c 131 d - w 16g h (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Gniewowo 2005 r.) dochodzi w pobliżu miejscowości Pętkowice do szosy Wejherowo - Gowino którą dochodzi do miejsca z którego rozpoczęto opis granic północnego kompleksu Parku. Z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wyłącza się enklawę gruntów wsi Łężyce która staje się otuliną parku. Granicę tej enklawy wyznaczają otaczające ją oddziały 114 115 116 117 145 150 155 170 169 168 144 143 142 124 (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Chylonia 2005 r.) oraz przylegające do nich grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa. [Dodaj notatkę] B. Kompleks południowy. Północna granica południowego kompleksu TPK biegnie od skrzyżowania Drogi Obwodowej Trójmiasta z linią kolejową Gdynia - Kościerzyna na wschód brzegiem zwartego kompleksu lasów państwowych do oddz. 238 (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.) - z włączeniem enklawy terenu byłej strzelnicy. Granica wschodnia od ww. oddziału leśnego biegnie brzegiem lasów państwowych z włączeniem oddz. 1 lasów komunalnych miasta Sopotu (wg stanu na 01.01.2001 r.) osiąga ul. Malczewskiego którą kieruje się na wschód i biegnie po granicy lasów komunalnych Sopotu z włączeniem terenów cmentarzy i wyłączeniem oddz. 9 lasów komunalnych Sopotu (wg stanu na 01.01.2001 r.) dociera do granicy z lasami państwowymi. Dalej granica Parku biegnie po granicy lasów państwowych (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.) z włączeniem oddz. 13 lasów komunalnych Sopotu (wg stanu na 01 .01.2001 r.) i oddz. 29 lasów komunalnych Gdańska (wg stanu na 01.01.2001 r.) dochodzi do ul. Spacerowej. Dalej granica biegnie ulicą Spacerową w kierunku północno zachodnim do Renuszewa następnie otacza tereny Ogrodu Zoologicznego i dochodzi do osady Ustroń. Dalej biegnie na południe przecinając Dolinę Czystej Wody wzdłuż najkrótszej linii łączącej oddziały leśne nr 92 s - 101 a następnie wzdłuż istniejącej drogi przecina Dolinę Radości i dochodzi do oddz. 91 h (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.). Stąd granica biegnie po skraju lasów państwowych i lasów komunalnych Gdańska na południe - z wyłączeniem terenu ogrodów działkowych w Dolinie Zaklęsy oraz oddziału 91 a b c (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.) z włączeniem Lasu Polanki oraz dolin: Zielonej i Samborowo. Następnie granica dociera do ul. Słowackiego z wyłączeniem położonej na wschód od nasypu dawnej kolei części oddziału 37 lasów komunalnych Gdańska (wg stanu na 01.01.2001 r.) oraz oddziału 141 i j (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.). Granica Parku przecina ulicę Słowackiego na wysokości oddz. 149 d (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.). Południowa granica od ww. punktu biegnie skrajem lasów państwowych położonych na zachód od Matemblewa z włączeniem terenów położonych na północ od najkrótszej linii łączącej odział 160 k (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.) z drogą gruntową przecinającą działkę geodezyjną nr 036 - 409/3 (m. Gdańsk obręb 36) południowym skrajem tej drogi dociera do oddziału 157 c (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.) i po granicy lasów państwowych dociera do Drogi Obwodowej Trójmiasta w okolicy Kiełpinka. Granica zachodnia od Kiełpinka prowadzi skrajem lasów państwowych po wschodniej stronie obwodnicy Trójmiasta w kierunku na północ z wyłączeniem oddziałów: 99 c d oraz 85 a - j (Nadleśnictwo Gdańsk Obręb Oliwa 2005 r.) przecina ulicę Spacerową oraz obwodnicę Trójmiasta i dalej granicą lasów państwowych kieruje się do linii kolejowej Gdynia - Kościerzyna. Następnie wzdłuż linii kolejowej biegnie na północ do skrzyżowania z Drogą Obwodową Trójmiasta i dochodzi do miejsca w którym rozpoczęto opis granic południowego kompleksu TPK. * - Powtarzające się w tekście Uchwały określenia - granica lasu skraj lasu oraz brzeg lasu - zastosowano w znaczeniu granicy administracyjnej lasów państwowych i komunalnych. Opis granic sporządzono na podstawie: 1) map operatu urządzeniowego Nadleśnictwa Gdańsk obręby Chylonia Gniewowo Oliwa w skali 1:25000 - stan na 01.01.2005 r. 2) mapy gospodarczej lasów komunalnych miasta Wejherowa w skali 1:5000 - stan na 01.01.1993 r. 3) mapy przeglądowej drzewostanu lasów komunalnych miasta Gdyni w skali 1:20000 - stan na 01.01.2006 r. 4) mapy gospodarczej lasów komunalnych miasta Sopotu w skali 1:10000 - stan na 01.01.2001 r. 5) mapy gospodarczej lasów komunalnych miasta Gdańska w skali 1:10000 - stan na 01.01.2001 r., Powierzchnia: 19930.0 ha, Powierzchnia otuliny: 16.542 ha
  • Bracia Kaszuby - Pomnik przyrodyOpis: buk zrośnięty z dębem uschnięte gałęzie na buku i dębie, Data ustanowienia: 1993-05-05, Opis granicy: L. Stara Piła obr. Chylonia o. 98d
  • Pomnik przyrodyOpis: granit gruboziarnisty/porośnięty mchem 85 %, Data ustanowienia: 1955-01-24, Opis granicy: L. Marianowo obr. Gniewowo o. 185a
  • Pomnik przyrodyOpis: granit/pokryty mchem 80%, Data ustanowienia: 1955-01-24, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 63b
  • Pomnik przyrodyOpis: granit/porośnięty mchem 95%, Data ustanowienia: 1966-06-28, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 63c
  • Pomnik przyrodyOpis: ścięta gałąź na ok. 6 5m/ubytek po gałęzi, Data ustanowienia: 1973-10-16, Opis granicy: Rumia skrzyżowanie ulic Hallera i Starowiejskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: uschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1986-12-13, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 45p
  • Pomnik przyrodyOpis: wg aktu grupa 2 dębów w terenie pomierzono 1 dąb 1 drzewa nie odnaleziono, Data ustanowienia: 1986-12-13, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia styk o. 44 i 45
  • Pomnik przyrodyOpis: uschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1986-12-13, Opis granicy: L. Stara Piła obr. Chylonia o. 75g
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 głazów narzutowych, Data ustanowienia: 1989-06-27, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 66c
  • Pomnik przyrodyOpis: granit/pokryty mchem/mocno wrośnięty w ziemie, Data ustanowienia: 1989-06-27, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 67a
  • Pomnik przyrodyOpis: granit/pokryty mchem 65%, Data ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 36b
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki po gałęziach/ poucinane gałęzie na ok. 3m, Data ustanowienia: 1993-05-05, Opis granicy: Rumia ul. Mickiewicza 3 brzeg Zagórskiej Strugi
  • Pomnik przyrodyOpis: ułamana gałąź na 6m, Data ustanowienia: 1993-05-05, Opis granicy: Rumia ul. Mickiewicza 9 brzeg Zagórskiej Strugi
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytek w korze, Data ustanowienia: 1993-05-05, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 45c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1993-05-05, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 57 a
  • Pomnik przyrodyOpis: sucha ułamana gałąź/ubytek w konarze, Data ustanowienia: 1998-12-30, Opis granicy: L. Stara Piła obr. Chylonia o. 98f
  • Pomnik przyrodyOpis: Pnącze- bluszcz pospolity o wymiarach: Obwód pnia 0 30m; wysokość 10m, Data ustanowienia: 1998-12-30, Opis granicy: Znajduje się w oddziale 75k leśnictwa Stara Piła w Nadleśnictwie Gdańsk
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 8 daglezji, Data ustanowienia: 2000-12-31, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 66d
  • Pomnik przyrodyOpis: granit pokryty mchem, Data ustanowienia: 2000-12-31, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 56a
  • Pomnik przyrodyOpis: granit, Data ustanowienia: 2000-12-31, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 66a
  • Pomnik przyrodyOpis: wg aktu grupa 2 głazów narzutowych - w terenie pomierzono 1 głaz 1 nie odnaleziono, Data ustanowienia: 2000-12-31, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 66a
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2007-05-24, Opis granicy: L. Zbychowona obr. Chylonia o. 45 m
  • Pomnik przyrodyOpis: ucięte gałęzie, Data ustanowienia: 2007-05-24, Opis granicy: L. Stara Piła obr. Chylonia o. 83 b
  • Pomnik przyrodyOpis: granit/porośnięty mchem, Data ustanowienia: 2007-05-24, Opis granicy: L. Zbychowo obr. Chylonia o. 66 a
  • Pomnik przyrodyOpis: ucięte gałęzie na ok. 12m, Data ustanowienia: 2008-12-02, Opis granicy: posesja - Rumia Pl. Kaszubski 9 dz. nr 120 obr 7 nad rzeką

Rumia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 29 wypadków drogowych w Rumi odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 55,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Rumi znajdowało się 28 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 118 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 118 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wejherowskiego.

  Powiat wejherowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Rumi
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 30 Ranni
  (rok 2022)
 • 15 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Rumi w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 55,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  55,1
  Województwo
  67,5
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Rumia
  0,0
  woj. pomorskie
  4,2
  Cała Polska
  5,0
 • 57,00 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Rumia
  57,0
  Województwo
  82,5
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Rumia
  0,0
  Województwo
  6,3
  Cały kraj
  8,9
 • 103,45 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Rumia
  103,4
  woj. pomorskie
  122,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 23 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rumi w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9 214,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  9 214,9 km
  woj. pomorskie
  890,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,3 km
  Pomorskie
  6,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 118 Liczba licencji na taksówki
 • 118 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Rumia przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 6droga krajowa nr 6(Goleniów - Glewice - Kikorze - Olchowo - Wojcieszyn - Żabowo - Wyszogóra - Lisowo - Płoty - Wicimice - Pniewo - Skrzydłowo - Czartkowo - Rzesznikowo - Rymań - Leszczyn - Dębica - Słowenkowo - Gościnko - Karwin - Malonowo - Kozia Góra - Karlino - Żelimucha - Biesiekierz - Nowe Bielice - Stare Bielice - Koszalin - Sianów - Pękanino - Niemica - Malechowo - Karwice - Rzyszczewo - Bobrowice - Bobrowiczki - Sławno - Warszkowo - Sycewice - Reblinko - Redzikowo - Sąborze - Mianowice - Domaradz - Nowa Dąbrowa - Żochowo - Poganice - Darżyno - Potęgowo - Chlewnica - Pogorzelice - Leśnice - Lębork - Godętowo - Wielistowo - Bożepole Wielkie - Bożepole Małe - Strzebielino - Kębłowo - Gościcino - Bolszewo - Wejherowo - Reda - Rumia - Gdynia)
  • DW 100droga wojewódzka nr 100( Rumia - Kazimierz - Pierwoszyno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Rumia przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 202Linia kolejowa nr 202: Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński [o znaczeniu państwowym] (Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Oliwa - Sopot - Gdynia Orłowo - Gdynia Główna - Gdynia Chylonia -Rumia - Reda - Reda Pieleszewo - Wejherowo Śmiechowo - Wejherowo Nanice - Wejherowo - Gościcino Wejherowskie - Luzino - Strzebielino Morskie - Bożepole Wielkie - Godętowo - Lębork Mosty - Lębork - Leśnice - Pogorzelice - Potęgowo - Głuszyno Pomorskie - Strzyżyno Słupskie - Damnica - Jezierzyce Słupskie - Słupsk - Reblino - Sycewice - Wrześnica - Sławno - Karwice - Wiekowo - Skibno - Koszalin - Niekłonice - Dunowo - Nosówko - Kościernica - Białogard - Czarnowęsy Pomorskie - Rąbino - Nielep - Świdwin - Klępnica - Worowo - Łobez - Lesięcin - Runowo Pomorskie - Cieszyno Łobeskie - Chociwel - Lisowo - Trąbki - Gogolewo - Ulikowo - Stargard)
  • LK 250Linia kolejowa nr 250: Gdańsk Śródmieście - Rumia [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Główny - Gdańsk Stocznia - Gdańsk Politechnika - Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Zaspa - Gdańsk Przymorze-Uniwersytet - Gdańsk Oliwa - Gdańsk Żabianka AWFiS - Sopot Wyścigi - Sopot - Sopot Kamienny Potok - Gdynia Orłowo - Gdynia Redłowo - Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana - Gdynia Główna - Gdynia Stocznia - Gdynia Grabówek - Gdynia Leszczynki - Gdynia Chylonia - Gdynia Cisowa - Gdynia Cisowa Elektrowozownia -Rumia Janowo -Rumia)
  • LK 228Linia kolejowa nr 228: Rumia - Gdynia Port Oksywie [o znaczeniu drugorzędnym] (Rumia - Gdynia Port - Gdynia Port Oksywie)