Skwierzyna w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Skwierzyna - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skwierzyna to miasto leżące w zachodniej Polsce. Należy do województwa lubuskiego, powiatu międzyrzeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skwierzyna.
 • 9 669 Liczba mieszkańców
 • 35,9 km² Powierzchnia
 • 269,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XII w. Data założenia
 • przed 1296 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 95 Numer kierunkowy
 • FMI Tablice rejestracyjne
 • Lesław Hołownia Burmistrz miasta
Skwierzyna na mapie
Identyfikatory
 • 15.506152.5992 Współrzędne GPS
 • 0803054 TERYT (TERC)
 • 0935699 SIMC
Herb miasta Skwierzyna
Skwierzyna herb
Flaga miasta Skwierzyna
Skwierzyna flaga

Skwierzyna - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
66-440Poczta Skwierzyna

Skwierzyna - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skwierzynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Międzyrzeczu (podlega pod: ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Przemyslowa 2
66-300 Międzyrzecz
Urząd Miejski w Skwierzynie
(95) 721-65-10
(95) 721-65-39
ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna

Skwierzyna - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Skwierzyna jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 669, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 55 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców Skwierzyny jest stanu wolnego, 54,7% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Skwierzyna ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,41 na 1000 mieszkańców Skwierzyny. W 2017 roku urodziło się 84 dzieci, w tym 44,0% dziewczynek i 56,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 323 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,8% zgonów w Skwierzynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w Skwierzynie były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skwierzyny przypada 8.19 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 72 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 115 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skwierzyny -43. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,0% mieszkańców Skwierzyny jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skwierzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 669 Liczba mieszkańców
 • 4 968 Kobiety
 • 4 701 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skwierzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skwierzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skwierzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skwierzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Skwierzyna
  41,2 lat
  woj. lubuskie
  41,1 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skwierzyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skwierzyny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skwierzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skwierzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skwierzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,3%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,7% Żonaci/Zamężne
 • Skwierzyna
  54,7%
  Lubuskie
  53,6%
  Polska
  55,8%
 • 53,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  Lubuskie
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Kraj
  5,0%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  Województwo
  1,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skwierzynie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,7
  Lubuskie
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,2
  woj. lubuskie
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 55 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skwierzynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,4
  woj. lubuskie
  0,0
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skwierzynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skwierzynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skwierzynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skwierzynie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 84 Urodzenia żywe
 • 37 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 47 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,0%
  56,0%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Skwierzyna
  8,6
  woj. lubuskie
  10,1
  Polska
  10,5
 • 43,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,1
  Lubuskie
  43,0
  Cała Polska
  44,2
 • 13.85 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.85
 • 56.53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.53
 • 107.62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107.62
 • 66.83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.83
 • 30.28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.28
 • 6.35 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.35
 • 3 323 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 323 g
  Województwo
  3 360 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 182 Waga 3500g - 3999g
 • 182
 • 208 Waga 3000g - 3499g
 • 208
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Skwierzyna
  1,40
  Lubuskie
  1,43
  Cały kraj
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  Lubuskie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Skwierzyna
  1,09
  Lubuskie
  1,00
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Skwierzynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 80 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • Skwierzyna
  8,2
  woj. lubuskie
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 96,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Skwierzyna
  96,7
  Lubuskie
  102,3
  Polska
  101,5
 • 10,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Skwierzyna
  10,3
  woj. lubuskie
  5,9
  Cała Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Skwierzyna
  3,7
  woj. lubuskie
  3,5
  Polska
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie międzyrzeckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Skwierzyna
  45,6%
  woj. lubuskie
  43,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,1%
  Województwo
  25,8%
  Kraj
  26,7%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Skwierzyna
  5,1%
  Lubuskie
  3,8%
  Polska
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,7
  Cała Polska
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,3
  Kraj
  74,3
 • 242,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Skwierzyna
  242,4
  Województwo
  257,4
  Cała Polska
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  250,7
  Kraj
  261,6
 • 459,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 500,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  459,2
  Lubuskie
  435,8
  Polska
  469,0
 • 135,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 52,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 214,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  135,2
  Lubuskie
  110,0
  Cała Polska
  87,7
 • 33,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,8
  Województwo
  31,0
  Kraj
  31,8
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,1
  woj. lubuskie
  8,8
  Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Skwierzyna
  1,1%
  Województwo
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 72 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 115 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 48 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -43 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -43 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skwierzynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skwierzyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skwierzyna - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Skwierzynie oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skwierzynie to 3 549 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 365 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skwierzynie to 5,55 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Skwierzynie to 178,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,79% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,93% mieszkań posiada łazienkę, 81,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,74% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 549 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 364,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  364,70
  woj. lubuskie
  362,80
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 69,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,40 m2
  woj. lubuskie
  73,50 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 25,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,30 m2
  Lubuskie
  26,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Skwierzyna
  3,90
  Lubuskie
  3,97
  Cała Polska
  3,82
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,74
  Lubuskie
  2,76
  Cała Polska
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Skwierzyna
  0,70
  Lubuskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  1,14
  Lubuskie
  3,93
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 61 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,55 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  5,55
  Województwo
  3,93
  Kraj
  3,91
 • 6,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  6,31
  Województwo
  15,46
  Polska
  18,14
 • 1 960 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 178,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Skwierzyna
  178,2 m2
  woj. lubuskie
  89,6 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,20 m2
  Województwo
  0,35 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,58%
  woj. lubuskie
  98,36%
  Polska
  96,79%
 • 98,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Skwierzyna
  98,79%
  woj. lubuskie
  95,87%
  Polska
  93,66%
 • 96,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Skwierzyna
  96,93%
  Lubuskie
  93,25%
  Cała Polska
  91,31%
 • 81,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Skwierzyna
  81,57%
  Województwo
  81,46%
  Cała Polska
  82,12%
 • 16,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Skwierzyna
  16,74%
  Województwo
  55,16%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Skwierzyna - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Skwierzynie na 1000 mieszkańców pracuje 173 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Skwierzynie wynosiło w 2017 roku 13,9% (18,8% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skwierzynie wynosiło 3 768,95 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skwierzyny 203 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 360 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 157.

  19,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Skwierzyny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  173,0
  Województwo
  229,0
  Cały kraj
  247,0
 • 13,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 18,8% Kobiety
 • 9,7% Mężczyźni
 • Skwierzyna
  13,9%
  Województwo
  6,6%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skwierzynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skwierzynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skwierzynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 769 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Skwierzyna
  3 769 PLN
  Województwo
  3 951 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skwierzynie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 203 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 360 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 157 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skwierzynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 671 Pracujący ogółem
 • 814 Kobiety
 • 857 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Skwierzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skwierzyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Skwierzyna
  58,7
  Lubuskie
  62,1
  Cały kraj
  63,4
 • 32,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,2
  Lubuskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 121,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  121,4
  Lubuskie
  112,1
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skwierzyna - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Skwierzynie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 103 podmioty gospodarki narodowej, z czego 702 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 87 nowych podmiotów, a 78 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (146) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (76) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (145) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (65) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skwierzynie najwięcej (83) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 059) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (29) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,7% (206) podmiotów, a 78,7% (868) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skwierzynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.2%) oraz Budownictwo (13.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 103 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 29 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 206 Przemysł i budownictwo
 • 868 Pozostała działalność
 • 87 Podmioty nowo zarejestrowane w Skwierzynie w 2017 roku
 • 78 Podmioty wyrejestrowane w Skwierzynie w 2017 roku
 • 702 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 059 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 059
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 103 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 103
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 93 Spółki handlowe ogółem
 • 93
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 83  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 83
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 47 Spółki cywilne ogółem
 • 47
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 702 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 212 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 212
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 63 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 63
 • 59 Przetwórstwo przemysłowe
 • 59
 • 54 Transport i gospodarka magazynowa
 • 54
 • 46 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 46
 • 34 Pozostała działalność
 • 34
 • 30 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 30
 • 22 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 22
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skwierzyna - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Skwierzynie stwierdzono szacunkowo 164 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skwierzynie wynosi 74,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skwierzyny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,46 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 6,34 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,87 (96%), drogowe - 1,78 (100%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,68 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skwierzyny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skwierzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 164 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 164
 • 121 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 121
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 61 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 61
 • 16,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Skwierzyna
  16,90
  woj. lubuskie
  23,00
  Polska
  19,62
 • 12,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,46
  woj. lubuskie
  14,51
  Polska
  12,07
 • 1,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Skwierzyna
  1,68
  Województwo
  5,52
  Kraj
  4,94
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,78
  Lubuskie
  2,02
  Polska
  1,78
 • 0,87 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,87
  woj. lubuskie
  0,62
  Polska
  0,49
 • 6,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Skwierzyna
  6,34
  woj. lubuskie
  9,84
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skwierzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  woj. lubuskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Skwierzyna
  69%
  Województwo
  63%
  Kraj
  60%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  77%
  woj. lubuskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Lubuskie
  98%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  woj. lubuskie
  84%
  Polska
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  woj. lubuskie
  49%
  Polska
  52%

Skwierzyna - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Skwierzyny wyniosła w 2016 roku 51,1 mln złotych, co daje 4,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Skwierzyny - 31.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (31.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,2 mln złotych, czyli 12,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skwierzyny wyniosła w 2016 roku 52,4 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (24.1%). W budżecie Skwierzyny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 585 złotych na mieszkańca (13,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,7 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,3%.
 • Wydatki budżetu w Skwierzynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skwierzyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skwierzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skwierzyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,7 mln

  3,0 tys(100%)

  39,4 mln

  3,1 tys(100%)

  39,7 mln

  3,1 tys(100%)

  40,6 mln

  3,2 tys(100%)

  39,7 mln

  3,2 tys(100%)

  42,4 mln

  3,4 tys(100%)

  44,0 mln

  3,6 tys(100%)

  51,1 mln

  4,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,2 mln

  1,6 tys(42%)

  15,0 mln

  1,5 tys(38%)

  15,8 mln

  1,6 tys(39.8%)

  15,8 mln

  1,6 tys(39%)

  15,5 mln

  1,6 tys(39.1%)

  15,4 mln

  1,6 tys(36.3%)

  16,3 mln

  1,7 tys(37%)

  16,2 mln

  1,7 tys(31.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  709(18.6%)

  8,0 mln

  794(20.3%)

  8,0 mln

  804(20.2%)

  8,1 mln

  818(20.1%)

  8,8 mln

  894(22.2%)

  9,1 mln

  930(21.5%)

  9,7 mln

  987(22%)

  16,1 mln

  1,7 tys(31.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  126(3.3%)

  365,5 tys

  36,2(0.9%)

  1,0 mln

  104(2.6%)

  3,1 mln

  311(7.6%)

  1,4 mln

  139(3.5%)

  3,3 mln

  339(7.8%)

  4,0 mln

  408(9.1%)

  5,1 mln

  529(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  384(10.1%)

  3,7 mln

  371(9.5%)

  4,0 mln

  400(10.1%)

  4,0 mln

  400(9.8%)

  4,0 mln

  404(10.1%)

  4,1 mln

  417(9.6%)

  4,1 mln

  415(9.2%)

  4,6 mln

  470(9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  296(7.7%)

  4,4 mln

  432(11%)

  2,4 mln

  236(5.9%)

  1,5 mln

  155(3.8%)

  2,1 mln

  213(5.3%)

  2,9 mln

  295(6.8%)

  2,9 mln

  297(6.6%)

  2,7 mln

  280(5.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  208(5.4%)

  868,0 tys

  86,0(2.2%)

  1,8 mln

  176(4.4%)

  979,8 tys

  98,6(2.4%)

  494,0 tys

  50,1(1.2%)

  590,1 tys

  60,2(1.4%)

  1,0 mln

  104(2.3%)

  1,3 mln

  129(2.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  112(2.9%)

  1,2 mln

  116(3%)

  1,2 mln

  117(2.9%)

  1,2 mln

  121(3%)

  1,3 mln

  130(3.2%)

  1,3 mln

  135(3.1%)

  1,3 mln

  131(2.9%)

  1,2 mln

  128(2.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  915,9 tys

  90,6(2.4%)

  1,9 mln

  189(4.8%)

  1,2 mln

  124(3.1%)

  1,4 mln

  138(3.4%)

  1,8 mln

  178(4.4%)

  1,6 mln

  165(3.8%)

  1,7 mln

  170(3.8%)

  1,1 mln

  110(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  831,5 tys

  82,2(2.2%)

  881,1 tys

  87,3(2.2%)

  1,1 mln

  115(2.9%)

  1,1 mln

  116(2.8%)

  1,3 mln

  132(3.3%)

  1,1 mln

  114(2.6%)

  1,2 mln

  124(2.8%)

  1,1 mln

  109(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  799,9 tys

  79,1(2.1%)

  840,9 tys

  83,3(2.1%)

  1,2 mln

  117(2.9%)

  1,5 mln

  149(3.7%)

  1,1 mln

  116(2.9%)

  721,9 tys

  73,6(1.7%)

  488,8 tys

  49,9(1.1%)

  444,2 tys

  45,6(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  236,7 tys

  23,4(0.6%)

  198,4 tys

  19,7(0.5%)

  224,7 tys

  22,5(0.6%)

  360,1 tys

  36,2(0.9%)

  383,7 tys

  38,9(1%)

  287,3 tys

  29,3(0.7%)

  324,6 tys

  33,1(0.7%)

  430,4 tys

  44,2(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  393,8 tys

  38,9(1%)

  497,1 tys

  49,2(1.3%)

  471,0 tys

  47,2(1.2%)

  440,4 tys

  44,3(1.1%)

  375,7 tys

  38,1(0.9%)

  335,7 tys

  34,2(0.8%)

  266,1 tys

  27,2(0.6%)

  306,5 tys

  31,5(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  368,8 tys

  36,5(1%)

  1,1 mln

  111(2.8%)

  810,8 tys

  81,3(2%)

  564,7 tys

  56,8(1.4%)

  537,1 tys

  54,4(1.4%)

  784,1 tys

  80,0(1.8%)

  372,4 tys

  38,0(0.8%)

  258,0 tys

  26,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  173,6 tys

  17,2(0.4%)

  239,3 tys

  23,7(0.6%)

  218,8 tys

  21,9(0.6%)

  237,4 tys

  23,9(0.6%)

  291,3 tys

  29,5(0.7%)

  224,0 tys

  22,8(0.5%)

  265,4 tys

  27,1(0.6%)

  229,6 tys

  23,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,6 tys

  1,5(0%)

  56,8 tys

  5,6(0.1%)

  160,5 tys

  16,1(0.4%)

  40,7 tys

  4,1(0.1%)

  61,1 tys

  6,2(0.2%)

  64,7 tys

  6,6(0.2%)

  35,5 tys

  3,6(0.1%)

  33,0 tys

  3,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  35,0 tys

  3,5(0.1%)

  7,7 tys

  0,8(0%)

  8,6 tys

  0,9(0%)

  100,6 tys

  10,1(0.2%)

  196,6 tys

  19,9(0.5%)

  406,4 tys

  41,4(1%)

  21,9 tys

  2,2(0%)

  26,7 tys

  2,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,3 tys

  1,0(0%)

  35,7 tys

  3,5(0.1%)

  70,1 tys

  7,0(0.2%)

  54,8 tys

  5,5(0.1%)

  33,0 tys

  3,3(0.1%)

  23,2 tys

  2,4(0.1%)

  11,8 tys

  1,2(0%)

  14,9 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  25,6 tys

  2,5(0.1%)

  88,9 tys

  8,8(0.2%)

  28,5 tys

  2,9(0.1%)

  29,0 tys

  2,9(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  120,0 tys

  12,2(0.3%)

  108,9 tys

  11,1(0.2%)

  14,0 tys

  1,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  974

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  52,7 tys

  5,2(0.1%)

  50,6 tys

  5,0(0.1%)

  45,2 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skwierzynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skwierzyny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skwierzyna, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skwierzyny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,2 mln

  2,8 tys(100%)

  38,0 mln

  3,0 tys(100%)

  38,0 mln

  3,0 tys(100%)

  39,5 mln

  3,1 tys(100%)

  40,7 mln

  3,2 tys(100%)

  43,7 mln

  3,5 tys(100%)

  45,0 mln

  3,6 tys(100%)

  52,4 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,7 mln

  1,2 tys(33.3%)

  11,6 mln

  1,1 tys(30.5%)

  13,4 mln

  1,3 tys(35.3%)

  13,8 mln

  1,4 tys(34.9%)

  15,8 mln

  1,6 tys(38.9%)

  17,0 mln

  1,7 tys(38.9%)

  16,5 mln

  1,7 tys(36.6%)

  18,2 mln

  1,9 tys(34.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,4 mln

  1,4 tys(40.9%)

  15,2 mln

  1,5 tys(40%)

  14,4 mln

  1,4 tys(37.8%)

  14,9 mln

  1,5 tys(37.6%)

  14,0 mln

  1,4 tys(34.3%)

  13,5 mln

  1,4 tys(30.9%)

  13,1 mln

  1,3 tys(29.1%)

  13,7 mln

  1,4 tys(26.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  526(15.1%)

  6,0 mln

  591(15.7%)

  5,9 mln

  590(15.5%)

  5,9 mln

  597(15%)

  6,4 mln

  649(15.7%)

  6,4 mln

  649(14.6%)

  6,7 mln

  687(15%)

  12,6 mln

  1,3 tys(24.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  798,6 tys

  79,0(2.3%)

  1,2 mln

  123(3.3%)

  658,3 tys

  66,0(1.7%)

  1,4 mln

  143(3.6%)

  2,2 mln

  222(5.4%)

  2,1 mln

  216(4.9%)

  3,4 mln

  347(7.6%)

  2,3 mln

  241(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,2 tys

  8,0(0.2%)

  499,3 tys

  50,2(1.3%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  1,1 mln

  117(2.6%)

  967,4 tys

  98,7(2.2%)

  1,7 mln

  176(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  208,4 tys

  20,6(0.6%)

  399,6 tys

  39,6(1.1%)

  776,5 tys

  77,9(2%)

  856,3 tys

  86,1(2.2%)

  996,8 tys

  101(2.4%)

  1,4 mln

  144(3.2%)

  1,3 mln

  134(2.9%)

  1,4 mln

  146(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  428,5 tys

  42,4(1.2%)

  1,2 mln

  121(3.2%)

  677,2 tys

  67,9(1.8%)

  53,8 tys

  5,4(0.1%)

  24,9 tys

  2,5(0.1%)

  37,1 tys

  3,8(0.1%)

  1,4 mln

  141(3.1%)

  1,2 mln

  125(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  176,3 tys

  17,4(0.5%)

  172,4 tys

  17,1(0.5%)

  185,5 tys

  18,6(0.5%)

  208,7 tys

  21,0(0.5%)

  254,9 tys

  25,8(0.6%)

  280,7 tys

  28,6(0.6%)

  270,3 tys

  27,6(0.6%)

  325,6 tys

  33,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  484,6 tys

  47,9(1.4%)

  456,6 tys

  45,2(1.2%)

  410,2 tys

  41,1(1.1%)

  385,2 tys

  38,7(1%)

  356,0 tys

  36,1(0.9%)

  355,1 tys

  36,2(0.8%)

  350,1 tys

  35,7(0.8%)

  281,2 tys

  28,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  132,0 tys

  13,1(0.4%)

  144,4 tys

  14,3(0.4%)

  218,6 tys

  21,9(0.6%)

  147,0 tys

  14,8(0.4%)

  142,6 tys

  14,4(0.3%)

  157,1 tys

  16,0(0.4%)

  174,9 tys

  17,9(0.4%)

  280,6 tys

  28,8(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  110(3.2%)

  249,0 tys

  24,7(0.7%)

  217,1 tys

  21,8(0.6%)

  663,2 tys

  66,7(1.7%)

  31,3 tys

  3,2(0.1%)

  34,9 tys

  3,6(0.1%)

  103,9 tys

  10,6(0.2%)

  180,6 tys

  18,6(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  368,9 tys

  36,5(1%)

  1,1 mln

  109(2.9%)

  703,1 tys

  70,5(1.9%)

  525,8 tys

  52,9(1.3%)

  445,7 tys

  45,2(1.1%)

  720,7 tys

  73,5(1.7%)

  298,2 tys

  30,4(0.7%)

  167,2 tys

  17,2(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,1 tys

  0,2(0%)

  160,9 tys

  15,9(0.4%)

  7,5 tys

  0,7(0%)

  20,3 tys

  2,0(0.1%)

  26,0 tys

  2,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,6 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  25,6 tys

  2,5(0.1%)

  88,9 tys

  8,8(0.2%)

  28,5 tys

  2,9(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  120,0 tys

  12,2(0.3%)

  108,9 tys

  11,1(0.2%)

  14,0 tys

  1,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  5,0 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  351,6 tys

  35,3(0.9%)

  86,2 tys

  8,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,9 tys

  18,9(0.4%)

  306,7 tys

  31,3(0.7%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  974

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,9 tys

  6,5(0.2%)

  65,8 tys

  6,7(0.2%)

  248,7 tys

  25,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skwierzyna - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 138 mieszkańców Skwierzyny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 033 kobiet oraz 1 105 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,3% mieszkańców Skwierzyny, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 19,9% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy Skwierzyny mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skwierzynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  17,1% mieszkańców Skwierzyny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 837 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,00.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,5% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 102,89.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,3% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 20,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców Skwierzyny w wieku potencjalnej nauki (23,7% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  12,9%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Skwierzyna
  32,6%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,2%
  Lubuskie
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,9%
  Województwo
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,3%
  Województwo
  25,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,9%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,7%
  woj. lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 837 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  837,0
  woj. lubuskie
  787,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Skwierzyna
  0,88
  Lubuskie
  1,01
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skwierzynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skwierzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Integracyjne "Gromadka Misia Uszatka
  Publiczne
  95 717-05-12
  95 717-00-35
  ul. Mickiewicza 26
  66-440 Skwierzyna
  8199-
  Przedszkole Wojskowe Nr 84
  Publiczne
  95 717-79-12
  95 717-79-12
  ul. Waszkiewicza 1
  66-440 Skwierzyna
  49310
 • Szkoły podstawowe w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  100,00
  Województwo
  94,41
  Polska
  96,62
 • 95,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,68
  Województwo
  90,76
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skwierzyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skwierzyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 22 Szkoły podstawowe ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skwierzynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skwierzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  95 717-00-35
  95 717-00-35
  ul. Mickiewicza 26
  66-440 Skwierzyna
  25561-
 • Szkoły gimnazjalne w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 102,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  102,89
  Lubuskie
  98,04
  Kraj
  100,01
 • 95,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Skwierzyna
  95,87
  Województwo
  88,98
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Skwierzyna) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Skwierzyna) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Skwierzyna
  23,0
  woj. lubuskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Skwierzynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skwierzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie (Władysław Jagiełło)
  Publiczne
  95 717-00-73
  95 717-00-73
  ul. Stefana Batorego 14
  66-440 Skwierzyna
  1431637
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Skwierzynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Skwierzyna
  17,0
  woj. lubuskie
  25,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 17 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 17
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 8 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Skwierzyna
  21,0
  Lubuskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Skwierzynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skwierzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Zawodowe
  Publiczne
  95 717-01-12
  95 717-01-12
  ul. Poznańska 1
  66-440 Skwierzyna
  13297-
  Liceum Ogólnokształcące (Irena Sendler)
  Publiczne
  95 728-20-83
  95 728-20-84
  ul. Mickiewicza 1
  66-440 Skwierzyna
  379-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  95 717-01-12
  95 717-01-12
  ul. Poznańska 1
  66-440 Skwierzyna
  477-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  95 717-01-12
  95 717-01-12
  ul. Poznańska 1
  66-440 Skwierzyna
  227-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  95 717-01-12
  95 717-01-12
  ul. Poznańska 1
  66-440 Skwierzyna
  113-
 • Edukacyjne grupy wieku w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skwierzyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skwierzyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skwierzyna, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skwierzyna - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Skwierzynie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Skwierzynie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 60)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skwierzynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Skwierzynie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Skwierzynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Skwierzynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 315 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 81 (uczestnicy: 25 250)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 1 450)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 960)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 1 740)
  • koncerty: 40 (uczestnicy: 17 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 500)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 105)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 23)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 31)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 24)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Skwierzynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 698 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 804 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 20
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 20
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Skwierzynie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 148 członków. Zarejestrowano 143 ćwiczących (mężczyźni: 91, kobiety: 52, chłopcy do lat 18: 63, dziewczęta do lat 18: 50). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Skwierzynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Skwierzynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skwierzyny znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Skwierzynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana) (ul. Rynek 1)dnia 1958-04-16, wykaz dokumentów: III-11/58 z 1958-04-16; KOK.III-11/58-86-2176/75 z 1975-01-31
  • Kościół z XV w.dnia 1961-03-16, wykaz dokumentów: KOK-I-149/61 z 1961-03-16; KOK-I-21/76 z 1976-10-22; L-335/A z 2009-07-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1963-06-20, wykaz dokumentów: K.O.K.I-575/63 z 1963-06-20
  • Spichlerz z pocz. XIX w. (ul. Prusa 2)dnia 1971-05-04, wykaz dokumentów: KOK-I-2178/70 z 1971-05-04; L-346/A z 2009-10-02
  • Cmentarz żydowski z pocz. XIX w.dnia 1992-11-02, wykaz dokumentów: KOK-I-416/92 z 1992-11-02; brak numeru z 2009-09-02
  • Kościół z 1847 - 1854dnia 2008-06-03, wykaz dokumentów: L-287/A z 2008-06-03
 • Formy ochrony przyrody w Skwierzynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skwierzyny znajduje się 12 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skwierzynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Obry - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2003-08-09, Opis granicy: Opis przebiegu granicy obszaru zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały z 2016 r. Granica obszaru biegnie od granicy miasta Skwierzyna i gminy Skwierzyna na moście drogowym ze Skwierzyny do Rakowa. Następnie skręca w pierwszą możliwą drogę na pd. (dz. nr 568 obręb 0003 gm. Skwierzyna) a potem działką nr 564 obr. 0003 podąża w kierunku granicy gminy. Wchodzi na teren miasta Skwierzyna (działka nr 133 134 obr. 0002). Dochodzi do ulicy Gorzowskiej w Skwierzynie i trzyma się jej podążając na zachód. Przecina drogę krajową S3 i wchodzi na teren gminy Bledzew. Tam skręca na pd. (dz. nr 2198/4 obr. 0002) i biegnie na pd.-zach. równolegle do rzeki Obry po wydzieleniach leśnych na działkach nr 2199/1 2217/1 2218/1 2218/2 2219 2220 2221 2238/1 2239 2249/3 - obr. 0002 i dalej na południe drogą leśną na terenie działek numer 2250 - obręb 0002 2262 2274/1 - obr. 0003. Dociera do osady leśnej Bledzewka. Na skrzyżowaniu skręca na zach. w drogę na działce nr 1069 obr. 0003 i biegnie ową trasą w kierunku zachodnim. Przecina rzekę i biegnie dalej na pd.-zach. po czym skręca w drogę (dz. nr 1071) którą kieruje się na pd.-wsch. (w stronę Bledzewa). Omija miejscowość kierując się działkami nr 928/2 2310/1 934/2 2308/1 2308/2 obr. 0003. Następnie skręca w ulicę Górną (działka nr 195 obr. 0003). Potem granica obszaru biegnie po krawędziach działek nr 495 (równolegle do rzeki) 494/2 493/4 42/1 - obr. 0003 i dalej wzdłuż kanału Bledzewskiego (działka nr 607 i 919 - obr. 0003). Następnie okrąża jezioro Lipawki (j. Kleśno) oraz Jezioro Cisie i działką nr 1053/1 - obr. 0003 dochodzi do drogi relacji Bledzew - Goruńsko. Dalej tą trasą na południe (dz. nr 21 obr. 0008). Przed Goruńskiem skręca i kieruje się użytkami rolnymi (działki nr 22 28 37 295 294 302/1 349 352/3 459/2 395 (na wsch.) 398 (na pd.) 406/2 - obr. 0008). Wraca na drogę i podąża w stronę Templewa. Przed Kleszczewem skręca na wsch. i biegnie wzdłuż torów kolejowych po granicy działek nr 352/3 obr. 0008 gm. Bledzew 459/2 395 - obr. 0008 gm. Międzyrzecz po czym skręca na pd.-wsch. (dz. nr 398 406/2). Dociera do drogi wojewódzkiej nr 137 i biegnie nią w stronę Międzyrzecza omijając tereny zabudowane osady Jagielnik. Dochodzi do obwodnicy Międzyrzecza (droga krajowa S3) i zmienia kierunek na pn. Biegnie równolegle do trasy S3. Dociera do brzegu rzeki i dalej jej brzegiem w kierunku pd.-wsch. Działką nr 375 obr. 0002 wraca na drogę wojewódzką 137 którą biegnie do skrzyżowania z ulicą Ogrodową. Potem podąża prosto w ulicę Ogrodową następnie w ulicę Staszica. Skręca w kierunku ulicy Mikuły i prowadzona jest po działce nr 41/4 obr. 0001 aż do torów kolejowych i dalej wzdłuż nich (działka nr 53/26) nastepnie skręca i biegnie brzegiem rzeki a potem skrajem działek nr 38 28 (na północ) 27 (na pd.-wsch.) 31 (na pn.). Skręca i kieruje się działką nr 675/2 675/4 675/10 obr. 0001 równolegle do rzeki granicą działki numer 667/63 667/64 2002/35 aż do granicy miasta. Wchodzi na teren wiejski gminy Międzyrzecz i biegnie granicą działki nr 77/16 78/8 obr. 0006 w kierunku pn.-wsch. - droga na działce nr 177/3. W miejscowości Żółwin okrąża zabudowania kierując się granicą działek nr 89/7 89/6 obr. 0006 dalej na północ brzegiem rzeki. Po ok 95 m odbija na pn.-wsch. granicą działki nr 94/1 i na północ działkami numer 95/1 96/1 97 98 aż do brzegu rzeki a potem wzdłuż jej brzegu. Wchodzi na drogę gruntową (dz. nr 203 obr. 0006) i podąża zgodnie z jej przebiegiem. Przecina ciek wodny i kontynuuje swój bieg dalej po dz. nr 2076/2 33 39/3 i znów 2076/2 - obr. 0006 gm. Międzyrzecz. Wchodzi na teren gminy Pszczew i kieruje się drogą przez las w kierunku pd.-wsch. (dz. nr 2076/1 2075 2074 2087 2086 - obr. 0008 gmina Pszczew) aż do torów kolejowych i dalej wzdłuż nich w stronę pn.-wsch. Za działką nr 16/3 obr. 0008 przecina rzekę Obrę i przez ok 220 m biegnie na zachód wzdłuż jej brzegu kieruje się na północ po granicy działki nr 12/1 obr. 0008 aż do drogi w kierunku Kuligowa (dz. nr 27 29 obręb 0008). Wraca na teren gminy Międzyrzecz i dalej podąża tą drogą (dz. nr 144 obr. 0007 gmina Międzyrzecz). Dociera do Kuligowa tam biegnie równolegle do jeziora Żółwin okrąża je po działkach numer 100 82/10 82/2 82/6 169/2 80 2026/6 26 168 21/6 167 15/20 15/59 (ścianą lasu) - obręb 0007 143 198 2324 2336/1 - obr. 0006. Następnie skręca na pd.-zach. i podąża równolegle do rzeki Obry (dz. nr 174 2345/1 265 obr. 0006). Wchodzi na teren miasta Międzyrzecz ulicą Piastowską. Po około 50 m skręca w stronę rzeki Obry i biegnie wzdłuż jej granicy. Następnie kieruje się na pn. granicą działki nr 214/4 obr. 0002 do ulicy Winnica którą kontynuuje się do granicy miasta Międzyrzecz. Przecina drogę krajową S3 i tam podąża na zachód wzdłuż torów kolejowych skręca w drogę (działka nr 268) i kieruje się na pn. Wchodzi na teren leśny i prowadzona jest drogą (działka nr 2150 2133 2111 2094 2076/2 obr. 0004). Znów dochodzi do torów kolejowych którymi podąża w kierunku pn.-zach. (działki nr 367 i 402 obr. 0004). Dochodzi do granicy gminy i razem z jej przebiegiem kieruje się na zachód aż do rzeki Obry. Tu wchodzi na teren gminy Bledzew i kieruje się na pn. drogą leśną (działka nr 2213/1 2102/1 - obr. 0005 850 - obr. 0003) potem biegnie na zachód (dz. nr 813 - obręb 0003). Skręca i kieruje się ścianą lasu na północ (działka nr 859/2 2106/2 - obręb 0003) do drogi (działka nr 76 obręb 0004) którą podąża na pn.-wsch. Za ok. 400 m (przed wsią Zemsko) skręca i podąża użytkami rolnymi na pn. (dz. nr 98 i 64 obr. 0004). Potem skręca i biegnie działką nr 32/6 obręb 0004. Dochodzi do drogi (dz. nr 69) i dalej nią do miejscowości Stary Dworek. Przed miejscowością skręca na zachód (147/32 obr. 0002) a potem na północ kierując się równolegle do rzeki po granicach działek nr 147/2 147/14 132 73/4 233/4 obr. 0002. Dociera do drogi i biegnie w kierunku miejscowości Lisia Góra. Dociera do ściany lasu gdzie skręca w drogę gruntową (działka numer 124 obr. 0002) podąża nią na pn.-wsch. wydzieleniami leśnymi na działkach nr 2235 2216/2 2215 2214 obr. 0002. Wchodzi na teren miasta Skwierzyna drogą na działce leśnej nr 2009/6 (po wydzieleniach lesnych) obr. 0002 a następnie biegnie granicami działek nr 162/57 162/60 162/61 162/37 - obr. 0002 i dalej prowadzi się ul. Spokojną. Na skrzyżowaniu skręca w ulicę Starodworską i prowadzi nią w kierunku pn.-wsch. potem ulicą Bledzewską aż do ul. Gorzowskiej. Przecina ulicę Gorzowską i kieruje się na pn. równolegle do rzeki Obra (dz. nr 199 131/2 200/9 obr. 0002). Następnie biegnie ul. Nad Odrą do ulicy Rzeźnickiej i dalej w kierunku mostu (punkt początkowy granicy)., Powierzchnia: 9259.41 ha
  • Dolina Warty i Dolnej Noteci - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2003-08-09, Powierzchnia: 33888.0 ha
  • Puszcza Notecka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 178255.76 ha
  • Skwierzyna - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 0.25 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 2 obiekty, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Rosną po dwóch stronach trasy szybkiego ruchu na brzegu Obry
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 2 obiekty, Data ustanowienia: 2006-06-20, Opis granicy: Rosną na stoku (skarpie) doliny Warty
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo o pokaźnych rozmiarach i szczególnych walorach przyrodniczych, Data ustanowienia: 2006-06-20, Opis granicy: Rośnie przy drodze leśnej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 26 obiektów, Data ustanowienia: 2008-01-31, Opis granicy: Rosną na wale przeciwpowodziowym oraz w obrębie międzywala Warty na południe od m. Murzynowo i na zachód od budynków dawnego PGRu Kijewice.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 15 obiektów obecnie 4 jedno drzewo przewrócone zaawansowane procesy rozkładu, Data ustanowienia: 2008-01-31, Opis granicy: Rosną na wale przeciwpowodziowym oraz w obrębie międzywala Warty na południe od m. Murzynowo i na zachód od budynków dawnego PGRu Kijewice.
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Skupienie drzew - 2 obiekty, Data ustanowienia: 2009-08-13, Opis granicy: Rosną przy tarasie widokowym zlokalizowanym u szczytu skarpy doliny Warty na wschód od m. Skwierzyna-Gaj
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo bardzo zdrowe w świetnym stanie, Data ustanowienia: 2009-08-13, Opis granicy: Rośnie przy tarasie widokowym zlokalizowanym u szczytu skarpy doliny Warty na wschód od m. Skwierzyna-Gaj
  • Kijewickie Kerki - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 2007-11-30, Powierzchnia: 302.48 ha

Skwierzyna - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Skwierzynie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 taksówki oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu międzyrzeckiego.

  Powiat międzyrzecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Skwierzynie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 70,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  70,2 km
  Lubuskie
  412,3 km
  Kraj
  388,2 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Skwierzyna
  1,6 km
  Województwo
  5,7 km
  Kraj
  3,2 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skwierzyna przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S3droga ekspresowa S3(Troszyn - Parłowo - Ostromice - Miękowo - Goleniów - Szczecin - Gardno - Pyrzyce - Myślibórz - Gorzów Wielkopolski - Skwierzyna - Międzyrzecz - Jordanowo - Świebodzin - Sulechów - Zielona Góra - Niedoradz - Nowa Sól)
  • DK 24droga krajowa nr 24(Pniewy - Lubosz - Daleszynek - Orzeszkowo - Kwilcz - Rozbitek - Kamionna - Gorzyń - Wierzbno - Goraj - Przytoczna - Chełmicko - Skwierzyna - Wałdowice)
  • DW 159droga wojewódzka nr 159(Nowe Polichno - Murzynowo - Skwierzyna)
  • DW 199droga wojewódzka nr 199( Skwierzyna - Świniary - Nowy Dwór - Skrzynica - Krobielewko - Wiejce - Zamyślin - Mierzynek - Puszcza - Międzychód)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Skwierzyna przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 367Linia kolejowa nr 367: Zbąszynek - Gorzów Wielkopolski [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zbąszynek - Dąbrówka Wielkopolska - Chociszewo Rogoziniec - Lutol Suchy - Panowice - Bukowiec Międzyrzecki - Międzyrzecz - Głębokie Międzyrzeckie - Popowo Skwierzyńskie -Skwierzyna - Trzebiszewo - Brzozowiec Gorzowski - Deszczno - Gorzów Wielkopolski Karnin - Gorzów Wielkopolski Zieleniec - Gorzów Wielkopolski Zamoście - Gorzów Wielkopolski)
  • LK 363Linia kolejowa nr 363: Międzychód - Skwierzyna [o znaczenia miejscowym] (Międzychód - Wierzbno - Goraj - Przytoczna - Chełmsko -Skwierzyna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skwierzynie istnieje 103 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 2 Lutego

  ul. 61. Brygady

  ul. 8 Maja

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bema

  ul. Bledzewska

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Ceglana Góra

  ul. Chopina

  ul. Czerwonego Krzyża

  ul. Demokratyczna

  ul. Doktora Śmigielskiego

  ul. Drzymały

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowców

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Fredry

  ul. Garncarska

  ul. Garnizonowa

  ul. Gimnazjalna

  ul. Gorzowska

  os. Grunwald

  ul. Grunwaldzka

  ul. Grynickiego

  ul. Grzybowa

  ul. Głowackiego

  ul. Hetmańska

  ul. Jagodowa

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana XXIII

  ul. Jaskółcza

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  pl. Kościuszki

  ul. Krajewskiej

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Maksymiliana Kolbe

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Marysieńki

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Międzychodzka

  ul. Międzyrzecka

  ul. Moniuszki

  ul. Mostowa

  ul. Nad Obrą

  ul. Niepodległości

  ul. Nowa

  ul. Nowa Skwierzynka

  ul. Nowowiejskiego

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Orna

  Osiedle Wojska Polskiego

  ul. Paderewskiego

  ul. Parkowa

  ul. Partyzancka

  ul. Piaskowa

  ul. Plebańska

  ul. Pola Międzyrzeckie

  ul. Poprzeczna

  ul. Portowa

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Poznańska

  ul. Prusa

  ul. Przemysłowa

  ul. Przybrzeżna

  ul. Pułkownika Działoszyńskiego

  ul. Pułkownika Kaletki

  ul. Ratuszowa

  ul. Roosevelta

  ul. Runge

  ul. Rynek

  ul. Rzeźnicka

  ul. Skwierzyna Gaj

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Starodworska

  ul. Stefana Batorego

  ul. Szewska

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Teatralna

  ul. Traugutta

  ul. Wiosny Ludów

  rondo Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Za Wartą

  ul. gen. Arciszewskiego

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Źródlana

  ul. Żeromskiego