Powiat strzelecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat strzelecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 300 Liczba mieszkańców
 • 744 km2 Powierzchnia
 • 101 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 45,2% Stopa urbanizacji
 • Józef Swaczyna Starosta
 • ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie Adres starostwa powiatowego
 • OST Tablice rejestracyjne
Powiat strzelecki na mapie
Identyfikatory
 • 1611 TERYT (TERC)
Herb powiatu strzeleckiego
powiat strzelecki herb
Flaga powiatu strzeleckiego
powiat strzelecki flaga

powiat strzelecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Strzelcach Opolskich
77 404 99 00
77 404 99 27
Zakładowa 1
47-100 Strzelce Opolskie
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich
77-46-21-903
77-46-21-945
Piłsudskiego 3
47-100 Strzelce Opolskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich
77-46-21-196
77-46-21-197
Gogolińska 2 A
47-100 Strzelce Opolskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich
77-44 00 313
77-44 00 323
Piłsudskiego 20
47-100 Strzelce Opolskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Opolskich
77-46-14-528
77- 46-14-528
1 maja 59
47-100 Strzelce Opolskie
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
(77) 440-17-00
(77) 440-17-01
ul. Jordanowska
47-100 Strzelce Opolskie

Powiat strzelecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat strzelecki ma 74 300 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu strzeleckiego w 2050 roku wynosi 55 791, z czego 28 245 to kobiety, a 27 546 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu strzeleckiego zawarli w 2019 roku 334 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu strzeleckiego jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat strzelecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -128. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,72 na 1000 mieszkańców powiatu strzeleckiego. W 2019 roku urodziło się 691 dzieci, w tym 51,1% dziewczynek i 48,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 48,2% zgonów w powiecie strzeleckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie strzeleckim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu strzeleckiego przypada 11 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 708 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 796 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu strzeleckiego -88. W tym samym roku 42 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 157 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -115.

  62,8% mieszkańców powiatu strzeleckiego jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu strzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 74 300 Liczba mieszkańców
 • 38 139 Kobiety
 • 36 161 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie strzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie strzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie strzeleckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu strzeleckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 55 791 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 28 245 Kobiety
 • 27 546 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie strzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie strzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie strzeleckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu strzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. strzelecki
  42,9 lat
  woj. opolskie
  43,2 lat
  Cała Polska
  41,9 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat strzelecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu strzeleckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat strzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat strzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat strzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat strzelecki
  28,1%
  Opolskie
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. strzelecki
  56,0%
  woj. opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,8%
  Województwo
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat strzelecki
  3,3%
  woj. opolskie
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,8% Nieustalone
 • powiat strzelecki
  3,8%
  woj. opolskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 4,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie strzeleckim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,5
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,5
  woj. opolskie
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 334 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie strzeleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -128 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -118 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,72 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat strzelecki
  -1,7
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -0,9
 • -2,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie strzeleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie strzeleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie strzeleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie strzeleckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 691 Urodzenia żywe
 • 353 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 338 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,1%
  48,9%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat strzelecki
  9,3
  woj. opolskie
  8,6
  Cały kraj
  9,8
 • 39,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,6
  woj. opolskie
  37,3
  Polska
  41,8
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 392 g Średnia waga noworodków
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 461 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 392 g
  woj. opolskie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 58 Waga 4000g - 4499g
 • 58
 • 242 Waga 3500g - 3999g
 • 242
 • 256 Waga 3000g - 3499g
 • 256
 • 90 Waga 2500g - 2999g
 • 90
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Opolskie
  1,27
  Polska
  1,42
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  woj. opolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,69
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat strzelecki
  0,84
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie strzeleckim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 819 Zgony
 • 363 Kobiety
  (Zgony)
 • 456 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,3%
  55,7%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. strzelecki
  11,0
  Opolskie
  10,9
  Cała Polska
  10,7
 • 118,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  118,5
  woj. opolskie
  125,9
  Kraj
  109,3
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat strzelecki
  4,3
  woj. opolskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. strzelecki
  3,1
  Opolskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  0,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzeleckim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat strzelecki
  48,2%
  woj. opolskie
  44,1%
  Cała Polska
  40,5%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,6%
  woj. opolskie
  26,2%
  Polska
  26,4%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,7%
  woj. opolskie
  5,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Kraj
  9,8
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,2
  Polska
  72,2
 • 252,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. strzelecki
  252,8
  Województwo
  284,3
  Cały kraj
  284,5
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  252,7
  Kraj
  263,9
 • 476,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 469,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 483,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  476,3
  woj. opolskie
  477,7
  Cały kraj
  437,2
 • 77,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 124,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  77,2
  woj. opolskie
  66,0
  Cały kraj
  71,0
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. strzelecki
  31,3
  Opolskie
  34,3
  Kraj
  34,8
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  2,6
  Województwo
  5,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat strzelecki
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 708 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 364 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 344 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 796 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 429 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 367 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 157 Wymeldowania za granicę
 • 86 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 71 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -203 Saldo migracji
 • -134 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -69 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -88 Saldo migracji wewnętrznych
 • -65 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -115 Saldo migracji zagranicznych
 • -69 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie strzeleckim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat strzelecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie strzeleckim oddano do użytku 122 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,64 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie strzeleckim to 24 394 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie strzeleckim to 4,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie strzeleckim to 139,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,03% mieszkań posiada łazienkę, 82,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,74% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 24 394 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 326,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. strzelecki
  326,70
  Opolskie
  362,40
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 88,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. strzelecki
  88,10 m2
  woj. opolskie
  81,00 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat strzelecki
  28,80 m2
  Opolskie
  29,40 m2
  Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. strzelecki
  4,57
  woj. opolskie
  4,19
  Polska
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,06
  Województwo
  2,76
  Polska
  2,63
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  Opolskie
  0,66
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 122 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  1,64
  Opolskie
  2,77
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 585 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  4,80
  woj. opolskie
  4,20
  Kraj
  3,78
 • 7,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat strzelecki
  7,87
  woj. opolskie
  11,65
  Polska
  20,42
 • 16 977 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 139,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. strzelecki
  139,2 m2
  Województwo
  106,1 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. strzelecki
  0,23 m2
  Województwo
  0,29 m2
  Cały kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 98,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,86%
  Opolskie
  98,28%
  Cały kraj
  96,88%
 • 97,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat strzelecki
  97,58%
  Województwo
  97,02%
  Polska
  93,83%
 • 94,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  94,03%
  Województwo
  93,61%
  Kraj
  91,54%
 • 82,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. strzelecki
  82,01%
  Opolskie
  82,47%
  Kraj
  82,60%
 • 24,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  24,74%
  woj. opolskie
  46,61%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat strzelecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie strzeleckim na 1000 mieszkańców pracuje 205osób . Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie strzeleckim wynosiło w 2019 roku 5,1% (6,2% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie strzeleckim wynosiło 4 049,69 PLN, co odpowiada 83.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu strzeleckiego 766 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 415 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 649.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu strzeleckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,0% w przemyśle i budownictwie, a 15,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 205 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. strzelecki
  205,0
  Województwo
  220,0
  Cały kraj
  251,0
 • 5,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,5% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • pow. strzelecki
  5,1%
  Opolskie
  5,8%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie strzeleckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie strzeleckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie strzeleckim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 050 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 050 PLN
  Opolskie
  4 379 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie strzeleckim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 766 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 415 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 1 649 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,0% Przemysł i budownictwo
 • 21,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,3% Pozostałe
 • 37,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie strzeleckim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15 282 Pracujący ogółem
 • 7 113 Kobiety
 • 8 169 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie strzeleckim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat strzelecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 59,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. strzelecki
  59,3
  Opolskie
  63,1
  Cała Polska
  66,7
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat strzelecki
  33,7
  Województwo
  37,0
  Polska
  36,5
 • 132,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. strzelecki
  132,1
  woj. opolskie
  142,2
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 59,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat strzelecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie strzeleckim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 474 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 082 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 357 nowych podmiotów, a 210 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (490) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (297) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (458) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (210) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie strzeleckim najwięcej (388) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 219) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (160) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (1 393) podmiotów, a 71,6% (3 921) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie strzeleckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%) oraz Budownictwo (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 474 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 393 Przemysł i budownictwo
 • 3 921 Pozostała działalność
 • 357 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie strzeleckim w 2019 roku
 • 210 Podmioty wyrejestrowane w powiecie strzeleckim w 2019 roku
 • 4 082 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 219 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 219
 • 207 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 207
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 469 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 469
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 35 Spółdzielnie ogółem
 • 35
 • 312 Spółki handlowe ogółem
 • 312
 • 54  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 54
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 236  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 236
 • 49    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 49
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 388 Spółki cywilne ogółem
 • 388
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 082 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 976 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 976
 • 795 Budownictwo
 • 795
 • 380 Przetwórstwo przemysłowe
 • 380
 • 351 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 351
 • 275 Transport i gospodarka magazynowa
 • 275
 • 255 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 255
 • 232 Pozostała działalność
 • 232
 • 142 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 142
 • 141 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 141
 • 127 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 127
 • 107 Informacja i komunikacja
 • 107
 • 106 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 106
 • 68 Edukacja
 • 68
 • 60 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 60
 • 47 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 47
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie strzeleckim stwierdzono 1 074 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,42 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie strzeleckim wynosi 70,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu strzeleckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,14 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 6,46 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,65 (55%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat strzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 074 Przestępstwa ogółem
 • 1 074
 • 755 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 755
 • 123 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 123
 • 128 Przestępstwa drogowe
 • 128
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 481 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 481
 • 14,42 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat strzelecki
  14,42
  woj. opolskie
  18,22
  Polska
  20,75
 • 10,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. strzelecki
  10,14
  woj. opolskie
  11,46
  Polska
  13,21
 • 1,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat strzelecki
  1,65
  Opolskie
  4,27
  Cała Polska
  4,88
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,72
  Opolskie
  1,80
  Kraj
  1,86
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,44
  Województwo
  0,45
  Cały kraj
  0,43
 • 6,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. strzelecki
  6,46
  Opolskie
  7,85
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat strzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Opolskie
  71%
  Polska
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat strzelecki
  67%
  woj. opolskie
  67%
  Polska
  65%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  55%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. strzelecki
  98%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  woj. opolskie
  86%
  Cała Polska
  86%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat strzelecki
  43%
  Województwo
  51%
  Polska
  53%

Powiat strzelecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu strzeleckiego wyniosła w 2018 roku 85,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu strzeleckiego - 27.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (16.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,6 mln złotych, czyli 20,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu strzeleckiego wyniosła w 2018 roku 82,1 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.9%). W budżecie powiatu strzeleckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 197 złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,8 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie strzeleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu strzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat strzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu strzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,2 mln

  886(100%)

  65,8 mln

  859(100%)

  66,3 mln

  870(100%)

  68,7 mln

  905(100%)

  68,7 mln

  908(100%)

  67,0 mln

  889(100%)

  73,4 mln

  978(100%)

  85,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,2 mln

  329(37%)

  24,4 mln

  319(37.1%)

  24,3 mln

  320(36.7%)

  22,7 mln

  300(33.1%)

  22,3 mln

  296(32.5%)

  21,5 mln

  286(32.1%)

  23,9 mln

  320(32.6%)

  23,2 mln

  311(27.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,6 mln

  98,6(11.1%)

  4,0 mln

  52,7(6.1%)

  3,5 mln

  45,7(5.2%)

  8,5 mln

  112(12.4%)

  8,5 mln

  113(12.4%)

  5,9 mln

  78,5(8.8%)

  8,5 mln

  114(11.6%)

  17,5 mln

  235(20.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,6 mln

  190(21.4%)

  14,6 mln

  190(22.1%)

  15,0 mln

  197(22.6%)

  15,3 mln

  202(22.3%)

  15,5 mln

  206(22.6%)

  16,2 mln

  216(24.2%)

  13,2 mln

  177(18%)

  14,5 mln

  194(16.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,2 mln

  94,3(10.6%)

  7,3 mln

  95,2(11.1%)

  6,8 mln

  88,8(10.2%)

  7,3 mln

  95,8(10.6%)

  7,8 mln

  104(11.4%)

  8,0 mln

  107(12%)

  8,3 mln

  111(11.3%)

  9,0 mln

  120(10.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  55,6(6.3%)

  3,7 mln

  47,9(5.6%)

  3,9 mln

  51,1(5.9%)

  3,9 mln

  51,6(5.7%)

  4,0 mln

  52,6(5.8%)

  4,2 mln

  56,3(6.3%)

  4,3 mln

  56,8(5.8%)

  4,9 mln

  65,6(5.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  43,4(4.9%)

  3,1 mln

  40,8(4.7%)

  3,2 mln

  42,5(4.9%)

  4,2 mln

  55,6(6.1%)

  4,6 mln

  60,4(6.6%)

  4,5 mln

  59,2(6.7%)

  4,7 mln

  62,4(6.4%)

  4,7 mln

  62,9(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  29,6(3.3%)

  2,2 mln

  28,6(3.3%)

  3,2 mln

  42,5(4.9%)

  2,6 mln

  34,7(3.8%)

  2,0 mln

  26,4(2.9%)

  2,0 mln

  26,3(3%)

  2,2 mln

  29,9(3.1%)

  2,3 mln

  31,3(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  20,4(2.3%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  1,6 mln

  21,5(2.5%)

  1,7 mln

  22,5(2.5%)

  1,3 mln

  17,5(1.9%)

  1,4 mln

  18,2(2%)

  1,9 mln

  24,9(2.5%)

  2,2 mln

  30,0(2.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  28,3 tys

  0,4(0%)

  323,8 tys

  4,2(0.5%)

  117,7 tys

  1,5(0.2%)

  92,2 tys

  1,2(0.1%)

  105,1 tys

  1,4(0.2%)

  424,8 tys

  5,6(0.6%)

  166,5 tys

  2,2(0.2%)

  1,2 mln

  15,9(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  112,3 tys

  1,5(0.2%)

  3,1 mln

  40,4(4.7%)

  3,2 mln

  42,7(4.9%)

  899,4 tys

  11,9(1.3%)

  1,1 mln

  14,2(1.6%)

  966,1 tys

  12,8(1.4%)

  1,4 mln

  18,0(1.8%)

  1,2 mln

  15,9(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  755,2 tys

  9,8(1.1%)

  661,6 tys

  8,6(1%)

  501,2 tys

  6,6(0.8%)

  769,3 tys

  10,1(1.1%)

  903,2 tys

  12,0(1.3%)

  798,9 tys

  10,6(1.2%)

  934,3 tys

  12,5(1.3%)

  1,1 mln

  14,1(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  644,9 tys

  8,4(0.9%)

  703,8 tys

  9,2(1.1%)

  452,7 tys

  6,0(0.7%)

  326,2 tys

  4,3(0.5%)

  280,4 tys

  3,7(0.4%)

  243,8 tys

  3,2(0.4%)

  257,4 tys

  3,4(0.4%)

  251,5 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,2 tys

  2,5(0.3%)

  186,6 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  461,6 tys

  6,0(0.7%)

  118,5 tys

  1,5(0.2%)

  129,0 tys

  1,7(0.2%)

  168,8 tys

  2,2(0.2%)

  155,7 tys

  2,1(0.2%)

  171,6 tys

  2,3(0.3%)

  167,8 tys

  2,2(0.2%)

  146,8 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  37,3 tys

  0,5(0.1%)

  24,8 tys

  0,3(0%)

  20,1 tys

  0,3(0%)

  28,2 tys

  0,4(0%)

  76,9 tys

  1,0(0.1%)

  76,6 tys

  1,0(0.1%)

  105,0 tys

  1,4(0.1%)

  77,2 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  51,0 tys

  0,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,1 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  50,5 tys

  0,7(0.1%)

  40,1 tys

  0,5(0.1%)

  49,4 tys

  0,6(0.1%)

  46,7 tys

  0,6(0.1%)

  67,0 tys

  0,9(0.1%)

  49,4 tys

  0,7(0.1%)

  49,2 tys

  0,7(0.1%)

  49,9 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  232,0 tys

  3,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  0,5(0.1%)

  289,7 tys

  3,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie strzeleckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu strzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat strzelecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu strzeleckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,9 mln

  909(100%)

  66,3 mln

  866(100%)

  68,4 mln

  897(100%)

  67,6 mln

  891(100%)

  69,1 mln

  913(100%)

  68,6 mln

  910(100%)

  73,7 mln

  982(100%)

  82,1 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,3 mln

  407(44.7%)

  30,7 mln

  401(46.3%)

  30,7 mln

  403(44.8%)

  30,5 mln

  403(45.1%)

  31,3 mln

  414(45.3%)

  29,3 mln

  389(42.7%)

  29,6 mln

  396(40.2%)

  28,6 mln

  383(34.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,6 mln

  112(12.3%)

  9,7 mln

  127(14.6%)

  10,5 mln

  137(15.3%)

  11,4 mln

  151(16.9%)

  12,2 mln

  162(17.6%)

  12,9 mln

  171(18.8%)

  16,0 mln

  213(21.7%)

  17,2 mln

  231(21%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,2 mln

  146(16.1%)

  11,7 mln

  153(17.6%)

  12,4 mln

  162(18.1%)

  12,4 mln

  164(18.3%)

  12,8 mln

  170(18.6%)

  13,8 mln

  183(20.1%)

  13,0 mln

  174(17.6%)

  13,9 mln

  186(16.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  48,0(5.3%)

  1,2 mln

  15,5(1.8%)

  628,5 tys

  8,3(0.9%)

  2,4 mln

  32,0(3.6%)

  2,1 mln

  28,2(3.1%)

  2,2 mln

  28,9(3.2%)

  2,3 mln

  30,8(3.1%)

  9,0 mln

  120(11%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  54,3(6%)

  3,6 mln

  46,7(5.4%)

  3,8 mln

  49,9(5.6%)

  3,8 mln

  50,2(5.6%)

  4,1 mln

  54,0(5.9%)

  3,9 mln

  52,1(5.7%)

  4,1 mln

  54,9(5.6%)

  4,8 mln

  64,2(5.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  14,7(1.6%)

  750,4 tys

  9,8(1.1%)

  806,0 tys

  10,6(1.2%)

  823,1 tys

  10,9(1.2%)

  899,5 tys

  11,9(1.3%)

  912,6 tys

  12,1(1.3%)

  954,8 tys

  12,8(1.3%)

  1,9 mln

  25,0(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  29,3(3.2%)

  844,1 tys

  11,0(1.3%)

  1,3 mln

  16,9(1.9%)

  241,3 tys

  3,2(0.4%)

  288,4 tys

  3,8(0.4%)

  160,0 tys

  2,1(0.2%)

  2,8 mln

  37,4(3.8%)

  1,3 mln

  17,7(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  815,4 tys

  10,6(1.2%)

  764,1 tys

  10,0(1.2%)

  744,8 tys

  9,8(1.1%)

  797,9 tys

  10,5(1.2%)

  1,0 mln

  13,7(1.5%)

  1,1 mln

  14,3(1.6%)

  1,1 mln

  14,1(1.4%)

  1,2 mln

  16,1(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  20,1(2.2%)

  1,5 mln

  19,6(2.3%)

  1,6 mln

  21,5(2.4%)

  1,6 mln

  21,3(2.4%)

  1,2 mln

  16,0(1.7%)

  1,3 mln

  16,7(1.8%)

  949,1 tys

  12,7(1.3%)

  834,0 tys

  11,2(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  14,8(1.6%)

  860,2 tys

  11,2(1.3%)

  1,9 mln

  24,8(2.8%)

  1,2 mln

  15,9(1.8%)

  549,3 tys

  7,3(0.8%)

  562,4 tys

  7,5(0.8%)

  713,3 tys

  9,5(1%)

  729,2 tys

  9,8(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  298,6 tys

  3,9(0.4%)

  338,2 tys

  4,4(0.5%)

  198,4 tys

  2,6(0.3%)

  217,6 tys

  2,9(0.3%)

  251,2 tys

  3,3(0.4%)

  200,8 tys

  2,7(0.3%)

  276,8 tys

  3,7(0.4%)

  341,5 tys

  4,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  43,9(4.8%)

  1,9 mln

  24,2(2.8%)

  1,9 mln

  25,4(2.8%)

  1,9 mln

  24,8(2.8%)

  1,9 mln

  24,6(2.7%)

  1,8 mln

  24,5(2.7%)

  155,5 tys

  2,1(0.2%)

  278,4 tys

  3,7(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  352,1 tys

  4,6(0.5%)

  348,9 tys

  4,6(0.5%)

  176,1 tys

  2,3(0.3%)

  163,9 tys

  2,2(0.2%)

  155,8 tys

  2,1(0.2%)

  201,5 tys

  2,7(0.3%)

  196,6 tys

  2,6(0.3%)

  241,2 tys

  3,2(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  55,0 tys

  0,7(0.1%)

  2,2 mln

  28,6(3.3%)

  1,8 mln

  23,2(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  276,2 tys

  3,7(0.4%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  183,2 tys

  2,4(0.2%)

  240,7 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,2 tys

  2,5(0.3%)

  186,6 tys

  2,5(0.3%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  51,0 tys

  0,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,1 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  34,4 tys

  0,4(0%)

  27,7 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,4(0%)

  29,0 tys

  0,4(0%)

  48,1 tys

  0,6(0.1%)

  31,5 tys

  0,4(0%)

  31,3 tys

  0,4(0%)

  31,9 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat strzelecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14 928 mieszkańców powiatu strzeleckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 318 kobiet oraz 7 610 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 8,7% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,2% mieszkańców powiatu strzeleckiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,6% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu strzeleckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie strzeleckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (42,2%) oraz średnie zawodowe (18,0%).

  W roku 2018 w powiecie strzeleckim mieściło się 26 przedszkoli, w których do 102 oddziałów uczęszczało 2 244 dzieci (1 086 dziewczynek oraz 1 158 chłopców). Dostępne były 2 432 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie strzeleckim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 93 oddziałów uczęszczało 1 928 dzieci (911 dziewczynek oraz 1 017 chłopców). Dostępnych było 2 306 miejsc.

  18,7% mieszkańców powiatu strzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 846 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 36 szkół podstawowych, w których w 314 oddziałach uczyło się 4 982 uczniów (2 422 kobiety oraz 2 560 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie strzeleckim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 253 oddziałach uczyło się 4 144 uczniów (2 044 kobiety oraz 2 100 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,72.

  W powiecie strzeleckim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 509 uczniów (337 kobiet oraz 172 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 182 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie strzeleckim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 725 uczniów (404 kobiety oraz 321 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 202 absolwentów.

  W powiecie strzeleckim znajdują się 3 Technika, w których w 31 oddziałach uczyło się 752 uczniów (335 kobiet oraz 417 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 180 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie strzeleckim placówkę miały 3 Technika, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 124 uczniów (570 kobiet oraz 554 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 224 absolwentów.

  W powiecie strzeleckim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 220 uczniów (72 kobiety oraz 148 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,8 uczniów. 22,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu strzeleckiego w wieku potencjalnej nauki (30,2% kobiet i 29,6% mężczyzn).

 • 11,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat strzelecki
  11,5%
  Opolskie
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,0%
  Opolskie
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 28,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,9%
  Województwo
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,5%
  woj. opolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  32,2%
  Opolskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 42,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,6%
  Województwo
  5,1%
  Kraj
  5,2%
 • 5,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat strzelecki
  22,6%
  Województwo
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,1%
  Opolskie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 846 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  846,0
  woj. opolskie
  906,0
  Kraj
  873,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,87
  woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 26Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 102 Oddziały
 • 11 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 432 Miejsca
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat strzelecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 244 Dzieci
 • 1 086 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 158 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 472 3 lata
 • 472
 • 544 4 lata
 • 544
 • 594 5 lata
 • 594
 • 619 6 lat
 • 619
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 234 3 lata
 • 234
 • 249 4 lata
 • 249
 • 291 5 lata
 • 291
 • 304 6 lat
 • 304
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 238 3 lata
 • 238
 • 295 4 lata
 • 295
 • 303 5 lata
 • 303
 • 315 6 lat
 • 315
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 227 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 149,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 148,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 6 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat strzelecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 Dzieci
 • 3 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 4 lata
 • 1
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat strzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 296 Oddziały
 • 4 889 Uczniowie
 • 2 388 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 501 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 626 Uczniowie w 1 klasie
 • 324 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 302 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 546 Absolwenci 2016
 • 263 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 283 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 93 Uczniowie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,6%
  63,4%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. strzelecki
  15,9
  woj. opolskie
  16,2
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,5
 • 5,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,2
 •  
 • 433,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 362,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 000 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 869
  • niemiecki1 082
 • 4 869 angielski
 • 1 082 niemiecki
 • 40 hiszpański
 • 9 francuski
 • 61 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 53 niemiecki
 • 8 angielski
 •  
 • 96,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat strzelecki
  96,72
  Opolskie
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 94,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. strzelecki
  94,97
  woj. opolskie
  92,48
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat strzelecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat strzelecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat strzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 418 Uczniowie
 • 285 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,2%
  31,8%
 • 149 Uczniowie w 1 klasie
 • 99 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 149 Absolwenci
 • 95 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 91 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 • 39 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,8
  woj. opolskie
  25,0
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 32,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat strzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 752 Uczniowie
 • 335 Kobiety
  (uczniowie)
 • 417 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,5%
  55,5%
 • 219 Uczniowie w 1 klasie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 180 Absolwenci
 • 86 Kobiety
  (absolwenci)
 • 94 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat strzelecki
  24,3
  woj. opolskie
  23,9
  Polska
  23,8
 •  
 • 55,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 36,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat strzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 201 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,4%
  70,6%
 • 93 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,4%
  31,6%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat strzelecki
  22,0
  Opolskie
  19,0
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,0
 • 25,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,1
 • 9,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,5
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 324 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 173
  • niemiecki1 058
  • francuski47
  • hiszpański46
 • 1 173 angielski
 • 1 058 niemiecki
 • 47 francuski
 • 46 hiszpański
 • 26 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 17 niemiecki
 • 9 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat strzelecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,7%
  14,3%
 •  
 • 7,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. strzelecki
  7,0
  woj. opolskie
  15,9
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 7,0 Szkoły policealne ogółem
 • 7,0
 • 7,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 7,0
 •  
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat strzelecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat strzelecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat strzelecki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie strzeleckim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie strzeleckim znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 760)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie strzeleckim: 25 (publiczne: 25, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 8 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie strzeleckim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 671 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 657 (uczestnicy: 104 290)
  • seanse filmowe: 80 (uczestnicy: 4 555)
  • wystawy: 80 (uczestnicy: 17 357)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 1 700)
  • koncerty: 46 (uczestnicy: 10 290)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 131 (uczestnicy: 4 857)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 290 (uczestnicy: 7 216)
  • konkursy: 164 (uczestnicy: 4 507)
  • pokazy teatralne: 36 (uczestnicy: 4 357)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 670)
  • interdyscyplinarne: 153 (uczestnicy: 35 049)
  • warsztaty: 647 (uczestnicy: 12 175)
  • inne: 18 (uczestnicy: 1 557)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 84 (członkowie: 1 381)
  • plastyczne/techniczne: 25 (członkowie: 401)
  • taneczne: 12 (członkowie: 300)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 91)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 18)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 3)
  • teatralne: 7 (członkowie: 109)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 10 (członkowie: 207)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 87)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 6 (członkowie: 47)
  • inne: 8 (członkowie: 118)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 44)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 24)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 439)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 54)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 18 (członkowie: 325)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie strzeleckim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 5 616 zwiedzających, co daje 754 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie strzeleckim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 276 858 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 23 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 279 548 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 81
  • dostępne dla czytelników: 48
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie strzeleckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie strzeleckim działało 41 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 112 członków. Zarejestrowano 2 319 ćwiczących (mężczyźni: 2 023, kobiety: 296, chłopcy do lat 18: 1 183, dziewczęta do lat 18: 253). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (62), instruktora sportowego (30) oraz inne osoby (14).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie strzeleckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat strzelecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 45 wypadków drogowych w powiecie strzeleckim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 58 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 106,4 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie strzeleckim zarejestrowanych było 54 527 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 42 541 samochodów osobowych (569,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 4 104 samochodów ciężarowych (68,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 147 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 025 ciągników siodłowych (13,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 973 motocykli (39,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,6 lat.


  W 2018 roku w powiecie strzeleckim znajdowały się 33 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 taksówek oraz 8 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 45 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 58 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie strzeleckim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 60,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat strzelecki
  60,2
  Opolskie
  71,4
  Kraj
  82,5
 • 4,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. strzelecki
  4,0
  woj. opolskie
  8,2
  Cała Polska
  7,5
 • 5,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  5,5
  woj. opolskie
  10,0
  Cały kraj
  9,3
 • 106,37 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  106,4
  woj. opolskie
  96,7
  Kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 54 527 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie strzeleckim w 2018 roku
 • 42 541 Samochody osobowe
 • 4 104 Samochody ciężarowe
 • 253 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 147 Autobusy
 • 338 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 025 Ciągniki samochodowe
 • 1 025   Ciągniki siodłowe
 • 3 399 Ciągniki rolnicze
 • 2 973 Motocykle
 • 796   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 559 Motorowery
 • 42 541Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie strzeleckim
 • Samochody osobowe w powiecie strzeleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 569,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  569,8
  Opolskie
  648,9
  Cała Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 299
  • 1400-1649 kg10 450
  • 1650-1899 kg8 779
  • 1900 kg i więcej11 013
 • 12 299 do 1399 kg
 • 10 450 1400-1649 kg
 • 8 779 1650-1899 kg
 • 11 013 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 189 do 1399 cm3
 • 18 189
 • 21 796 1400-1999 cm3
 • 21 796
 • 2 556 2000 i więcej cm3
 • 2 556
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie strzeleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25 236
  • olej napędowy14 151
  • gaz (LPG)3 043
  • pozostałe111
 • 25 236 benzyna
 • 14 151 olej napędowy
 • 3 043 gaz (LPG)
 • 111 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 498 do 1 roku
 • 498
 • 361 2 lata
 • 361
 • 453 3 lata
 • 453
 • 1 097 4-5 lat
 • 1 097
 • 1 602 6-7 lat
 • 1 602
 • 1 955 8-9 lat
 • 1 955
 • 2 970 10-11 lat
 • 2 970
 • 7 533 12-15 lat
 • 7 533
 • 10 218 16-20 lat
 • 10 218
 • 5 819 21-25 lat
 • 5 819
 • 3 138 26-30 lat
 • 3 138
 • 6 897 31 lat i więcej
 • 6 897
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie strzeleckim
 • Powiat
  19,1 lat
  woj. opolskie
  20,0 lat
  Cała Polska
  18,3 lat
 • 4 104Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie strzeleckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie strzeleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 68,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. strzelecki
  68,7
  woj. opolskie
  87,6
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 155 do 999 kg
 • 2 155
 • 1 169 1000-1499 kg
 • 1 169
 • 252 1500-2999 kg
 • 252
 • 31 3000-3499 kg
 • 31
 • 64 3500-4999 kg
 • 64
 • 179 5000-6999 kg
 • 179
 • 105 7000-9999 kg
 • 105
 • 87 10000-14999 kg
 • 87
 • 62 15000 kg i więcej
 • 62
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna729
  • olej napędowy3 171
  • gaz (LPG)136
  • pozostałe68
 • 729 benzyna
 • 3 171 olej napędowy
 • 136 gaz (LPG)
 • 68 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 34 2 lata
 • 34
 • 52 3 lata
 • 52
 • 157 4-5 lat
 • 157
 • 203 6-7 lat
 • 203
 • 285 8-9 lat
 • 285
 • 332 10-11 lat
 • 332
 • 620 12-15 lat
 • 620
 • 802 16-20 lat
 • 802
 • 481 21-25 lat
 • 481
 • 345 26-30 lat
 • 345
 • 753 31 lat i więcej
 • 753
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie strzeleckim
 • Powiat
  19,0 lat
  Opolskie
  20,3 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 147Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie strzeleckim
 • Autobusy w powiecie strzeleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. strzelecki
  2,0
  woj. opolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy138
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe2
 • 6 benzyna
 • 138 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 22 16-20 lat
 • 22
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 26 31 lat i więcej
 • 26
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie strzeleckim
 • Powiat
  19,7 lat
  Opolskie
  21,6 lat
  Cała Polska
  21,0 lat
 • 1 025Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie strzeleckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie strzeleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 13,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat strzelecki
  13,7
  Województwo
  9,5
  Cały kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 005
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe15
 • 4 benzyna
 • 1 005 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 17 2 lata
 • 17
 • 21 3 lata
 • 21
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 111 6-7 lat
 • 111
 • 94 8-9 lat
 • 94
 • 207 10-11 lat
 • 207
 • 211 12-15 lat
 • 211
 • 122 16-20 lat
 • 122
 • 67 21-25 lat
 • 67
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 13,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie strzeleckim
 • Powiat
  13,1 lat
  woj. opolskie
  14,2 lat
  Cała Polska
  12,0 lat
 • 2 973Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie strzeleckim
 • Motocykle w powiecie strzeleckim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 39,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  39,8
  woj. opolskie
  34,6
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 28 2 lata
 • 28
 • 85 3 lata
 • 85
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 67 6-7 lat
 • 67
 • 104 8-9 lat
 • 104
 • 161 10-11 lat
 • 161
 • 317 12-15 lat
 • 317
 • 489 16-20 lat
 • 489
 • 354 21-25 lat
 • 354
 • 319 26-30 lat
 • 319
 • 954 31 lat i więcej
 • 954
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie strzeleckim
 • Powiat
  22,6 lat
  woj. opolskie
  23,3 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 33 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 17 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie strzeleckim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 436,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. strzelecki
  436,7 km
  Opolskie
  444,3 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 4,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. strzelecki
  4,4 km
  Opolskie
  4,2 km
  Cały kraj
  3,6 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba taksówek