Glinojeck w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Glinojeck - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Glinojeck to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ciechanowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Glinojeck.
 • 2 801 Liczba mieszkańców
 • 7,4 km² Powierzchnia
 • 380,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1400 roku Data założenia
 • 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WCI Tablice rejestracyjne
 • Łukasz Kapczyński Burmistrz miasta
Glinojeck na mapie
Identyfikatory
 • 20.291852.8195 Współrzędne GPS
 • 1402034 TERYT (TERC)
 • 0114620 SIMC
Herb miasta Glinojeck
Glinojeck herb

Jak Glinojeck wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Glinojeck na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Glinojeck wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Glinojeck plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
125Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
129Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
165Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
176Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
217Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
218Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
219Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
252Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
280Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
282Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
284Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
286Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
301Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
306Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
307Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
308Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
322Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
323Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych

Glinojeck - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-450Poczta Glinojeck, ul. Generała Bema Józefa 1

Glinojeck - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Glinojecku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ciechanowie (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rzeczkowska 8
06-400 Ciechanów
Urząd Gminy Glinojeck
(23) 674-00-17
(23) 674-28-18
ul. Płocka 12
06-450 Glinojeck

Glinojeck - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Glinojeck jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 801, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Glinojecka zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Glinojecka jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Glinojeck ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,98 na 1000 mieszkańców Glinojecka. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 400 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,6% zgonów w Glinojecku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Glinojecku były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Glinojecka przypada 11.73 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 36 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Glinojecka -20. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,3% mieszkańców Glinojecka jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Glinojecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 801 Liczba mieszkańców
 • 1 411 Kobiety
 • 1 390 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Glinojecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Glinojeck
  41,2 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Glinojeck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Glinojecka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Glinojeck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Glinojeck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Glinojeck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,1%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,6%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Glinojeck
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Glinojecku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Glinojeck
  3,6
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,2
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Glinojecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,0
  Mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Glinojecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Glinojecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Glinojecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Glinojecku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  Mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,6
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 400 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 326 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 470 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Glinojeck
  3 400 g
  Województwo
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 243 Waga 3500g - 3999g
 • 243
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,41
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Glinojeck
  0,68
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,62
  woj. mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Glinojecku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,4%
  57,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,7
  woj. mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 160,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  160,3
  Mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Glinojeck
  4,0
  Mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ciechanowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  35,6%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,4%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,5%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 76 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Cała Polska
  70,6
 • 307,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  307,5
  Województwo
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 468,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 517,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 416,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Glinojeck
  468,2
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 73,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Glinojeck
  73,5
  woj. mazowieckie
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 41,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Glinojeck
  41,2
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 2,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Glinojeck
  2,3
  Mazowieckie
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Glinojeck
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -20 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Glinojecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Glinojeck - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Glinojecku oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Glinojecku to 1 076 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 383 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Glinojecku to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Glinojecku to 136,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,94% mieszkań posiada łazienkę, 87,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ciechanowskiego.

  Powiat ciechanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 076 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 383,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  383,10
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,60 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Glinojeck
  28,20 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Glinojeck
  3,91
  Województwo
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,61
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Glinojeck
  0,67
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,78
  woj. mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,60
  Mazowieckie
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 9,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  9,97
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 682 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  136,4 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,24 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,86%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cały kraj
  97,75%
 • 94,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,80%
  Mazowieckie
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 92,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,94%
  Mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 87,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  87,92%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Glinojeck
  0,00%
  Województwo
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Glinojeck - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Glinojecku na 1000 mieszkańców pracuje 133osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Glinojecku wynosiło w 2023 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Glinojecku wynosiło 6 213,79 PLN, co odpowiada 92.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Glinojecka 183 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 181 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Glinojecka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,8% w przemyśle i budownictwie, a 19,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 133 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  133,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,9% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Glinojeck
  8,0%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Glinojecku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Glinojecku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Glinojecku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 412 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 214 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Glinojecku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 181 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -2 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,5% Pozostałe
 • 44,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Glinojecku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 376 Pracujący ogółem
 • 243 Kobiety
 • 133 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Glinojecku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,7
  Województwo
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,9
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 113,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  113,5
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Glinojeck - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Glinojecku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 244 podmioty gospodarki narodowej, z czego 209 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (15) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Glinojecku najwięcej (6) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (233) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (67) podmiotów, a 71,7% (175) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Glinojecku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (19.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 244 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 67 Przemysł i budownictwo
 • 175 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane w Glinojecku w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Glinojecku w 2023 roku
 • 209 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 233 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 233
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 244 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 244
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 209 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 41 Budownictwo
 • 41
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 26 Pozostała działalność
 • 26
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Glinojeck - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Glinojecku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 61 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,65 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Glinojecku wynosi 76,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Glinojecka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,82 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,07 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,02 (48%), drogowe - 2,04 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Glinojecka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 61
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 23
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 21,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  21,65
  Województwo
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 10,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,82
  Mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 8,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Glinojeck
  8,07
  Województwo
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,04 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,04
  Województwo
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,17
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 8,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,02
  Województwo
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Glinojeck
  77%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Glinojeck
  81%
  Mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Województwo
  42%
  Kraj
  51%

Glinojeck - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Glinojecka wyniosła w 2022 roku 54,1 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Glinojecka - 28% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 13,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Glinojecka wyniosła w 2022 roku 55,3 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.6%). W budżecie Glinojecka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 253 złotych na mieszkańca (3,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,8%.
 • Wydatki budżetu w Glinojecku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,1 mln

  3,6 tys(100%)

  31,1 mln

  3,9 tys(100%)

  34,3 mln

  4,3 tys(100%)

  36,0 mln

  4,5 tys(100%)

  42,8 mln

  5,4 tys(100%)

  45,6 mln

  6,2 tys(100%)

  52,9 mln

  7,2 tys(100%)

  54,1 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,4 mln

  3,7 tys(39.3%)

  11,8 mln

  3,9 tys(38%)

  12,1 mln

  4,0 tys(35.4%)

  12,5 mln

  4,1 tys(34.7%)

  13,7 mln

  4,6 tys(32.1%)

  13,3 mln

  4,5 tys(29.2%)

  14,5 mln

  4,9 tys(27.5%)

  15,2 mln

  5,4 tys(28%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  564(6%)

  941,0 tys

  307(3%)

  1,4 mln

  454(4%)

  2,1 mln

  697(5.8%)

  1,5 mln

  496(3.5%)

  1,1 mln

  369(2.4%)

  2,7 mln

  923(5.2%)

  6,6 mln

  2,4 tys(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  1,1 tys(12%)

  3,1 mln

  1,0 tys(10.1%)

  3,8 mln

  1,3 tys(11.2%)

  4,0 mln

  1,3 tys(11.1%)

  5,8 mln

  1,9 tys(13.5%)

  4,6 mln

  1,6 tys(10.2%)

  5,5 mln

  1,9 tys(10.4%)

  6,2 mln

  2,2 tys(11.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  3,2(0%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  1,9 tys(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  515(5.4%)

  1,4 mln

  468(4.6%)

  1,9 mln

  622(5.5%)

  2,0 mln

  659(5.5%)

  4,7 mln

  1,5 tys(10.9%)

  8,2 mln

  2,8 tys(18%)

  9,6 mln

  3,2 tys(18.1%)

  4,6 mln

  1,6 tys(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  1,7 tys(17.6%)

  10,6 mln

  3,5 tys(34.1%)

  1,9 mln

  622(5.5%)

  2,1 mln

  696(5.8%)

  2,2 mln

  747(5.3%)

  2,4 mln

  796(5.2%)

  2,8 mln

  940(5.2%)

  4,4 mln

  1,6 tys(8.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  414(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  465(4.9%)

  902,4 tys

  294(2.9%)

  930,7 tys

  307(2.7%)

  982,5 tys

  326(2.7%)

  815,9 tys

  271(1.9%)

  931,4 tys

  313(2%)

  1,0 mln

  342(1.9%)

  1,0 mln

  360(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  610(6.4%)

  159,6 tys

  52,0(0.5%)

  182,4 tys

  60,3(0.5%)

  187,5 tys

  62,2(0.5%)

  370,5 tys

  123(0.9%)

  196,9 tys

  66,2(0.4%)

  3,3 mln

  1,1 tys(6.2%)

  717,7 tys

  255(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  339,4 tys

  111(1.2%)

  811,8 tys

  265(2.6%)

  279,4 tys

  92,3(0.8%)

  369,9 tys

  123(1%)

  408,9 tys

  136(1%)

  1,1 mln

  355(2.3%)

  295,6 tys

  100(0.6%)

  469,6 tys

  167(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  399,1 tys

  130(1.4%)

  413,5 tys

  135(1.3%)

  516,4 tys

  171(1.5%)

  347,9 tys

  115(1%)

  1,2 mln

  383(2.7%)

  408,6 tys

  137(0.9%)

  402,9 tys

  137(0.8%)

  432,1 tys

  154(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  402,6 tys

  131(1.4%)

  190,2 tys

  62,0(0.6%)

  156,3 tys

  51,6(0.5%)

  408,6 tys

  135(1.1%)

  197,5 tys

  65,7(0.5%)

  153,0 tys

  51,4(0.3%)

  218,6 tys

  74,1(0.4%)

  356,2 tys

  127(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  393,6 tys

  128(1.4%)

  411,2 tys

  134(1.3%)

  324,1 tys

  107(0.9%)

  267,4 tys

  88,6(0.7%)

  220,2 tys

  73,2(0.5%)

  148,8 tys

  50,0(0.3%)

  101,5 tys

  34,4(0.2%)

  327,5 tys

  117(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  640,9 tys

  209(2.2%)

  163,1 tys

  53,2(0.5%)

  132,5 tys

  43,8(0.4%)

  264,7 tys

  87,7(0.7%)

  215,1 tys

  71,5(0.5%)

  406,8 tys

  137(0.9%)

  407,8 tys

  138(0.8%)

  260,1 tys

  92,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,4 tys

  7,6(0.1%)

  14,9 tys

  4,9(0%)

  80,6 tys

  26,6(0.2%)

  92,7 tys

  30,7(0.3%)

  66,7 tys

  22,2(0.2%)

  96,0 tys

  32,3(0.2%)

  38,4 tys

  13,0(0.1%)

  116,2 tys

  41,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  74,6 tys

  24,3(0.3%)

  65,6 tys

  21,4(0.2%)

  84,1 tys

  27,8(0.2%)

  64,5 tys

  21,4(0.2%)

  56,7 tys

  18,8(0.1%)

  28,4 tys

  9,5(0.1%)

  42,6 tys

  14,4(0.1%)

  37,2 tys

  13,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,9 tys

  16,9(0.2%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  29,0 tys

  9,6(0.1%)

  59,2 tys

  19,6(0.2%)

  56,3 tys

  18,7(0.1%)

  52,9 tys

  17,8(0.1%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  79,2 tys

  25,8(0.3%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,0 tys

  18,6(0.2%)

  664

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  9,8 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Glinojecku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,7 mln

  3,6 tys(100%)

  35,9 mln

  4,5 tys(100%)

  35,6 mln

  4,4 tys(100%)

  38,8 mln

  4,9 tys(100%)

  42,6 mln

  5,4 tys(100%)

  49,0 mln

  6,6 tys(100%)

  51,9 mln

  7,1 tys(100%)

  55,3 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,9 mln

  3,9 tys(41.5%)

  15,2 mln

  4,9 tys(42.2%)

  13,3 mln

  4,4 tys(37.4%)

  15,3 mln

  5,1 tys(39.4%)

  15,7 mln

  5,2 tys(36.8%)

  17,9 mln

  6,0 tys(36.5%)

  17,6 mln

  5,9 tys(33.8%)

  20,6 mln

  7,3 tys(37.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,6 mln

  2,8 tys(29.8%)

  8,7 mln

  2,8 tys(24.3%)

  8,8 mln

  2,9 tys(24.7%)

  9,4 mln

  3,1 tys(24.3%)

  9,8 mln

  3,2 tys(22.9%)

  10,9 mln

  3,7 tys(22.3%)

  10,4 mln

  3,5 tys(20.1%)

  13,3 mln

  4,7 tys(24%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 mln

  1,9 tys(9.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  546(5.8%)

  918,6 tys

  299(2.6%)

  892,3 tys

  295(2.5%)

  1,0 mln

  334(2.6%)

  2,3 mln

  756(5.3%)

  5,3 mln

  1,8 tys(10.9%)

  5,4 mln

  1,8 tys(10.4%)

  2,6 mln

  928(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,2 tys(13.2%)

  9,3 mln

  3,0 tys(25.9%)

  514,6 tys

  170(1.4%)

  499,7 tys

  166(1.3%)

  538,7 tys

  179(1.3%)

  526,8 tys

  177(1.1%)

  514,7 tys

  174(1%)

  1,9 mln

  668(3.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  414(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  666,3 tys

  217(2.3%)

  662,4 tys

  216(1.8%)

  718,1 tys

  237(2%)

  1,4 mln

  452(3.5%)

  926,9 tys

  308(2.2%)

  763,7 tys

  257(1.6%)

  953,4 tys

  323(1.8%)

  833,5 tys

  297(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  101,1 tys

  32,9(0.4%)

  77,8 tys

  25,4(0.2%)

  148,1 tys

  48,9(0.4%)

  141,1 tys

  46,8(0.4%)

  168,3 tys

  55,9(0.4%)

  156,5 tys

  52,6(0.3%)

  356,4 tys

  121(0.7%)

  833,5 tys

  297(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  305,9 tys

  99,6(1.1%)

  355,1 tys

  116(1%)

  353,9 tys

  117(1%)

  342,0 tys

  113(0.9%)

  398,9 tys

  133(0.9%)

  402,1 tys

  135(0.8%)

  968,8 tys

  328(1.9%)

  819,5 tys

  292(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  311,5 tys

  101(1.1%)

  263,9 tys

  86,0(0.7%)

  141,2 tys

  46,7(0.4%)

  136,9 tys

  45,4(0.4%)

  1,1 mln

  355(2.5%)

  300,4 tys

  101(0.6%)

  104,1 tys

  35,3(0.2%)

  516,2 tys

  184(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  907,9 tys

  296(3.2%)

  187,7 tys

  61,2(0.5%)

  296,7 tys

  98,0(0.8%)

  262,8 tys

  87,1(0.7%)

  357,8 tys

  119(0.8%)

  188,3 tys

  63,3(0.4%)

  3,4 mln

  1,2 tys(6.6%)

  324,9 tys

  116(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,0 tys

  6,8(0.1%)

  201,5 tys

  65,7(0.6%)

  17,5 tys

  5,8(0%)

  26,8 tys

  8,9(0.1%)

  84,3 tys

  28,0(0.2%)

  111,4 tys

  37,4(0.2%)

  435

  0,1(0%)

  106,6 tys

  37,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  179,9 tys

  58,6(0.6%)

  8,3 tys

  2,7(0%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  26,8 tys

  8,9(0.1%)

  12,0 tys

  4,0(0%)

  42,5 tys

  14,3(0.1%)

  5,7 tys

  1,9(0%)

  62,2 tys

  22,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  288,2 tys

  97,7(0.6%)

  55,7 tys

  19,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,5 tys

  11,6(0.1%)

  32,0 tys

  10,4(0.1%)

  34,8 tys

  11,5(0.1%)

  29,9 tys

  9,9(0.1%)

  33,6 tys

  11,2(0.1%)

  19,3 tys

  6,5(0%)

  34,1 tys

  11,5(0.1%)

  29,8 tys

  10,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  148,5 tys

  48,4(0.5%)

  9,3 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  24,4(0.2%)

  44,0 tys

  14,6(0.1%)

  25,1 tys

  8,4(0.1%)

  50,0 tys

  16,9(0.1%)

  28,6 tys

  10,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,5 tys

  3,7(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  11,0 tys

  3,6(0%)

  8,2 tys

  2,7(0%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,4(0%)

  6,4 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,9 tys

  16,9(0.2%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  29,0 tys

  9,6(0.1%)

  59,2 tys

  19,6(0.2%)

  56,3 tys

  18,7(0.1%)

  52,9 tys

  17,8(0.1%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,7 tys

  1,5(0%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  4,6 tys

  1,5(0%)

  4,6 tys

  1,5(0%)

  4,9 tys

  1,6(0%)

  5,3 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Glinojeck - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 664 mieszkańców Glinojecka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 318 kobiet oraz 345 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,8% mieszkańców Glinojecka, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Glinojecka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Glinojecku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,3%) oraz średnie zawodowe (18,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz średnie zawodowe (21,5%).

  W roku 2022 w Glinojecku mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 220 dzieci (97 dziewczynek oraz 123 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Glinojecku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (75 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  17,6% mieszkańców Glinojecka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 653 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 443 uczniów (221 kobiet oraz 222 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Glinojecku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 437 uczniów (194 kobiety oraz 243 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (30,2% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 192,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,5% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców Glinojecka w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 23,9% mężczyzn).

 • 22,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  22,9%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 27,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,0%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Glinojeck
  3,1%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Glinojeck
  12,9%
  Województwo
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,0%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Glinojeck
  21,8%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,2%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1653 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Glinojeck
  1 653,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 0,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,30
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 265 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Glinojeck) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 220 Dzieci
 • 97 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 123 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,1%
  55,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 44 3 lata
 • 44
 • 50 4 lata
 • 50
 • 68 5 lata
 • 68
 • 49 6 lat
 • 49
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 17 3 lata
 • 17
 • 22 4 lata
 • 22
 • 26 5 lata
 • 26
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 27 3 lata
 • 27
 • 28 4 lata
 • 28
 • 42 5 lata
 • 42
 • 21 6 lat
 • 21
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Glinojecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko - Gminne Przedszkole w Glinojecku
  Publiczne
  23 674-00-64
  23 674-00-64
  ul. Ciechanowska 8
  06-450 Glinojeck
  715911
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Smerfa"Marta Wernicka
  Niepubliczne
  60 633-56-18
  ul. Torfa Załęskiego 4
  06-450 Glinojeck
  ---
 • Szkoły podstawowe w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Glinojeck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 443 Uczniowie
 • 221 Kobiety
  (uczniowie)
 • 222 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Glinojeck
  19,3
  woj. mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 36,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 192,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  192,61
  woj. mazowieckie
  99,83
  Cały kraj
  95,96
 • 189,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Glinojeck
  189,57
  Mazowieckie
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Glinojeck) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Glinojeck) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Glinojecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  23 674-00-06
  23 674-00-06
  ul. Płocka 7
  06-450 Glinojeck
  2039237
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Glinojecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku (Władysław Stanisław Reymont)
  Publiczne
  23 674-04-66
  23 674-04-66
  ul. Płocka 7
  06-450 Glinojeck
  35127
 • Edukacyjne grupy wieku w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Glinojeck, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Glinojeck - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Glinojecku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Glinojecku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Glinojecku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Glinojecku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Glinojecku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 62 (uczestnicy: 6 795)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 700)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 45)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 700)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 600)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 150)
  • inne: 2 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 195)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 30)
  • taneczne: 5 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 40)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Glinojecku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 656 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 923 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Glinojecku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 120 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Glinojecku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Glinojecku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Glinojecka znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Glinojecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwór z 2. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 259 z 1980-08-30; A-216 z 2004-08-18
  • Zespół - dwór z XIX w. (ul. Fabryczna 2g)dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 259 z 1980-08-30; A-216 z 2004-08-18
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 259 z 1980-08-30; A-216 z 2004-08-18
 • Formy ochrony przyrody w Glinojecku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Glinojecka znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Glinojecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwkrzański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym z nielicznymi lasami i zardzewiami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97910 40ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 97910.4 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-06-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Ciechanów Leśnictwo Ościsłowo oddział 285c (285a)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-04-02, Opis granicy: teren parku przy byłej cukierni "Izabelin"
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-04-02
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-01-04
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-01-04

Glinojeck - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 16 wypadków drogowych w Glinojecku odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 569,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 178,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Glinojecku znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ciechanowskiego.

  Powiat ciechanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Glinojecku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 12 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Glinojecku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 569,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  569,6
  woj. mazowieckie
  956,2
  Kraj
  1 100,9
 • 178,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  178,0
  woj. mazowieckie
  117,8
  Cały kraj
  104,4
 • 427,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Glinojeck
  427,2
  Województwo
  1 130,3
  Polska
  1 327,3
 • 31,25 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  31,3
  Województwo
  12,3
  Polska
  9,5
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  75,0
  Mazowieckie
  118,2
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Glinojecku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 123,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  123,5 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,6 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Glinojeck przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Glinojecku istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleja Róż

  ul. Aleja Spacerowa

  ul. Cicha

  ul. Ciechanowska

  ul. Fabryczna

  ul. Górka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jasna

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mazowiecka

  ul. Młodzieżowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Paśniki

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Płocka

  ul. Spokojna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Torfa Załęskiego

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zielona Ścieżka

  ul. Złota

  ul. gen. Józefa Bema