Glinojeck w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Glinojeck - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Glinojeck to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ciechanowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Glinojeck.
 • 3 027 Liczba mieszkańców
 • 7,4 km² Powierzchnia
 • 410,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1400 roku Data założenia
 • 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WCI Tablice rejestracyjne
 • Łukasz Kapczyński Burmistrz miasta
Glinojeck na mapie
Identyfikatory
 • 20.291852.8195 Współrzędne GPS
 • 1402034 TERYT (TERC)
 • 0114620 SIMC
Herb miasta Glinojeck
Glinojeck herb

Glinojeck - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-450Poczta Glinojeck, ul. Generała Bema Józefa 1

Glinojeck - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Glinojecku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ciechanowie (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rzeczkowska 8
06-400 Ciechanów
Urząd Gminy Glinojeck
(23) 674-00-17
(23) 674-28-18
ul. Płocka 12
06-450 Glinojeck

Glinojeck - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Glinojeck jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 027, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 23 małżeństw, co odpowiada 7,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Glinojecka jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Glinojeck ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,66 na 1000 mieszkańców Glinojecka. W 2017 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 35,5% dziewczynek i 64,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 36,6% zgonów w Glinojecku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,6% zgonów w Glinojecku były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Glinojecka przypada 8.16 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 58 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Glinojecka -36. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  65,2% mieszkańców Glinojecka jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Glinojecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 027 Liczba mieszkańców
 • 1 554 Kobiety
 • 1 473 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Glinojecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Glinojeck
  39,5 lat
  Mazowieckie
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Glinojeck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Glinojecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,0%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Glinojeck
  57,4%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,1%
  Województwo
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,3%
  Województwo
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Glinojecku w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  7,5
  Mazowieckie
  5,1
  Kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,7
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Glinojecku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,7
  Województwo
  0,9
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Glinojecku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Glinojecku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Glinojecku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Glinojecku w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 35,5%
  64,5%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  woj. mazowieckie
  11,5
  Polska
  10,5
 • 47,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  47,6
  Województwo
  48,2
  Kraj
  44,2
 • 17.23 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17.23
 • 55.35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 55.35
 • 114.37 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114.37
 • 84.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84.11
 • 37.76 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.76
 • 5.76 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.76
 • 3 404 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 337 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 460 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 404 g
  Województwo
  3 405 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 96 Waga 4000g - 4499g
 • 96
 • 308 Waga 3500g - 3999g
 • 308
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,57 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,57
  Mazowieckie
  1,57
  Cała Polska
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,71
  woj. mazowieckie
  0,76
  Polska
  0,71
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,01
  Mazowieckie
  1,08
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Glinojecku w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • Glinojeck
  8,2
  Województwo
  10,2
  Cała Polska
  10,1
 • 102,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  102,4
  Województwo
  92,1
  Kraj
  101,5
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Glinojeck
  4,5
  woj. mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Glinojeck
  3,4
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,4
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ciechanowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Glinojeck
  42,0%
  woj. mazowieckie
  45,4%
  Cały kraj
  45,7%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,3%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Cały kraj
  26,7%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,8%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Cała Polska
  74,3
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Glinojeck
  257,4
  Województwo
  275,0
  Kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  264,5
  Cała Polska
  261,6
 • 426,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 469,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 382,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  426,4
  Mazowieckie
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 85,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  85,1
  Mazowieckie
  92,2
  Kraj
  87,7
 • 30,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,4
  Mazowieckie
  35,2
  Cała Polska
  31,8
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,5
  Mazowieckie
  7,6
  Cała Polska
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Glinojeck
  0,7%
  Mazowieckie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 58 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 38 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -36 Saldo migracji
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -36 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Glinojecku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Glinojeck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Glinojeck - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Glinojecku oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Glinojecku to 1 058 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 345 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Glinojecku to 6,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Glinojecku to 179,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,51% mieszkań posiada łazienkę, 89,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 058 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 344,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  344,70
  Mazowieckie
  415,20
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 69,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,30 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 23,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,90 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Glinojeck
  3,81
  Mazowieckie
  3,63
  Cała Polska
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,90
  Mazowieckie
  2,41
  Cały kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Glinojeck
  0,76
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Glinojeck
  0,99
  Mazowieckie
  6,92
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 7 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,67
  Województwo
  3,55
  Cała Polska
  3,91
 • 6,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Glinojeck
  6,61
  Województwo
  24,57
  Polska
  18,14
 • 537 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 179,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  179,0 m2
  woj. mazowieckie
  84,7 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,18 m2
  Województwo
  0,59 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,27%
  Województwo
  95,77%
  Cała Polska
  96,79%
 • 93,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Glinojeck
  93,01%
  woj. mazowieckie
  93,42%
  Kraj
  93,66%
 • 89,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,51%
  woj. mazowieckie
  91,38%
  Kraj
  91,31%
 • 89,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,41%
  woj. mazowieckie
  86,29%
  Kraj
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. mazowieckie
  57,68%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Glinojeck - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Glinojecku na 1000 mieszkańców pracuje 179 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Glinojecku wynosiło w 2017 roku 11,1% (13,7% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Glinojecku wynosiło 4 093,02 PLN, co odpowiada 90.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Glinojecka 183 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 181 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2.

  23,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Glinojecka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,9% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 179 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  179,0
  Mazowieckie
  305,0
  Kraj
  247,0
 • 11,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,7% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,1%
  woj. mazowieckie
  5,6%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Glinojecku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Glinojecku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Glinojecku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 093 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 093 PLN
  Województwo
  5 524 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Glinojecku w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 181 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -2 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,0% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Glinojecku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 541 Pracujący ogółem
 • 288 Kobiety
 • 253 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 65,2% W wieku produkcyjnym
 • 59,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Glinojeck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 53,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  53,3
  Mazowieckie
  66,4
  Cały kraj
  63,4
 • 25,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  25,7
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  34,0
 • 92,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  92,9
  woj. mazowieckie
  111,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Glinojeck - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Glinojecku w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 221 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 186 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (18) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Glinojecku najwięcej (5) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (208) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,5% (63) podmiotów, a 70,6% (156) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Glinojecku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 221 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63 Przemysł i budownictwo
 • 156 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Glinojecku w 2017 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Glinojecku w 2017 roku
 • 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 208 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 208
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 221 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 221
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 5 Spółki cywilne ogółem
 • 5
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 36 Budownictwo
 • 36
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Glinojeck - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Glinojecku stwierdzono szacunkowo 56 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,54 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Glinojecku wynosi 80,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Glinojecka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,11 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,90 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,69 (88%), drogowe - 2,11 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Glinojecka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 56
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 18,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,54
  woj. mazowieckie
  19,35
  Cała Polska
  19,62
 • 9,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,11
  Mazowieckie
  13,22
  Kraj
  12,07
 • 6,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,69
  woj. mazowieckie
  3,63
  Kraj
  4,94
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Glinojeck
  2,11
  Mazowieckie
  1,78
  Kraj
  1,78
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,26
  woj. mazowieckie
  0,40
  Cała Polska
  0,49
 • 7,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,90
  woj. mazowieckie
  10,51
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  60%
  Kraj
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  woj. mazowieckie
  49%
  Polska
  60%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Glinojeck
  88%
  woj. mazowieckie
  74%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Glinojeck
  87%
  woj. mazowieckie
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  62%
  woj. mazowieckie
  37%
  Cały kraj
  52%

Glinojeck - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Glinojecka wyniosła w 2016 roku 31,1 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Glinojecka - 38% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (34.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,2 mln złotych, czyli 7,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Glinojecka wyniosła w 2016 roku 35,9 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (25.9%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.3%). W budżecie Glinojecka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 583 złotych na mieszkańca (13,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 308 złotych na mieszkańca (6,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 21,4%.
 • Wydatki budżetu w Glinojecku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,7 mln

  3,1 tys(100%)

  29,7 mln

  3,6 tys(100%)

  41,0 mln

  5,0 tys(100%)

  43,5 mln

  5,3 tys(100%)

  40,1 mln

  4,9 tys(100%)

  33,8 mln

  4,1 tys(100%)

  29,1 mln

  3,6 tys(100%)

  31,1 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  2,8 tys(34.7%)

  9,9 mln

  3,2 tys(33.2%)

  10,4 mln

  3,3 tys(25.3%)

  10,9 mln

  3,5 tys(24.9%)

  11,8 mln

  3,8 tys(29.5%)

  14,8 mln

  4,7 tys(43.7%)

  11,4 mln

  3,7 tys(39.3%)

  11,8 mln

  3,9 tys(38%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  1,4 tys(17.1%)

  4,5 mln

  1,5 tys(15.2%)

  4,7 mln

  1,5 tys(11.4%)

  4,6 mln

  1,5 tys(10.6%)

  4,9 mln

  1,5 tys(12.1%)

  5,0 mln

  1,6 tys(14.7%)

  5,1 mln

  1,7 tys(17.6%)

  10,6 mln

  3,5 tys(34.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  927(11.6%)

  3,3 mln

  1,1 tys(11%)

  3,1 mln

  989(7.6%)

  3,0 mln

  970(7%)

  3,0 mln

  937(7.4%)

  5,0 mln

  1,6 tys(14.7%)

  3,5 mln

  1,1 tys(12%)

  3,1 mln

  1,0 tys(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,3 mln

  1,4 tys(17.6%)

  801,0 tys

  259(2.7%)

  11,3 mln

  3,6 tys(27.6%)

  20,4 mln

  6,5 tys(46.9%)

  15,2 mln

  4,8 tys(37.9%)

  2,5 mln

  804(7.4%)

  1,6 mln

  515(5.4%)

  1,4 mln

  468(4.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  326(4.1%)

  7,8 mln

  2,5 tys(26.3%)

  5,4 mln

  1,7 tys(13.2%)

  1,3 mln

  424(3.1%)

  2,4 mln

  749(5.9%)

  2,7 mln

  860(7.9%)

  1,7 mln

  564(6%)

  941,0 tys

  307(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  465,0 tys

  150(1.9%)

  612,6 tys

  198(2.1%)

  635,1 tys

  200(1.6%)

  695,3 tys

  221(1.6%)

  536,5 tys

  170(1.3%)

  510,6 tys

  164(1.5%)

  1,4 mln

  465(4.9%)

  902,4 tys

  294(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  497(6.2%)

  913,4 tys

  295(3.1%)

  1,3 mln

  408(3.2%)

  496,6 tys

  158(1.1%)

  407,7 tys

  129(1%)

  480,4 tys

  154(1.4%)

  339,4 tys

  111(1.2%)

  811,8 tys

  265(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  273,9 tys

  88,4(1.1%)

  262,3 tys

  84,7(0.9%)

  2,8 mln

  890(6.9%)

  434,4 tys

  138(1%)

  324,8 tys

  103(0.8%)

  333,1 tys

  107(1%)

  399,1 tys

  130(1.4%)

  413,5 tys

  135(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  492,3 tys

  159(2%)

  441,8 tys

  143(1.5%)

  446,5 tys

  141(1.1%)

  809,0 tys

  257(1.9%)

  597,0 tys

  190(1.5%)

  434,5 tys

  140(1.3%)

  393,6 tys

  128(1.4%)

  411,2 tys

  134(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  144,4 tys

  46,6(0.6%)

  118,5 tys

  38,3(0.4%)

  199,6 tys

  63,0(0.5%)

  173,0 tys

  55,0(0.4%)

  171,4 tys

  54,4(0.4%)

  356,0 tys

  114(1.1%)

  402,6 tys

  131(1.4%)

  190,2 tys

  62,0(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  529,5 tys

  171(2.1%)

  513,1 tys

  166(1.7%)

  208,1 tys

  65,7(0.5%)

  215,9 tys

  68,7(0.5%)

  130,3 tys

  41,4(0.3%)

  184,4 tys

  59,2(0.5%)

  640,9 tys

  209(2.2%)

  163,1 tys

  53,2(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  45,3 tys

  14,6(0.2%)

  139,5 tys

  45,0(0.5%)

  115,2 tys

  36,4(0.3%)

  199,4 tys

  63,5(0.5%)

  388,6 tys

  123(1%)

  1,1 mln

  355(3.3%)

  1,9 mln

  610(6.4%)

  159,6 tys

  52,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  64,6 tys

  20,8(0.3%)

  68,9 tys

  22,3(0.2%)

  76,1 tys

  24,0(0.2%)

  72,9 tys

  23,2(0.2%)

  83,8 tys

  26,6(0.2%)

  91,2 tys

  29,3(0.3%)

  74,6 tys

  24,3(0.3%)

  65,6 tys

  21,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  51,9 tys

  16,8(0.2%)

  144,0 tys

  46,5(0.5%)

  75,2 tys

  23,7(0.2%)

  65,8 tys

  20,9(0.2%)

  18,1 tys

  5,7(0%)

  44,5 tys

  14,3(0.1%)

  23,4 tys

  7,6(0.1%)

  14,9 tys

  4,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,3 tys

  3,0(0%)

  30,6 tys

  9,9(0.1%)

  12,0 tys

  3,8(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  47,1 tys

  15,1(0.1%)

  51,9 tys

  16,9(0.2%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,0 tys

  19,4(0.2%)

  335,7 tys

  108(1%)

  79,2 tys

  25,8(0.3%)

  0,1

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  130,7 tys

  42,2(0.4%)

  137,7 tys

  43,5(0.3%)

  113,6 tys

  36,1(0.3%)

  155,0 tys

  49,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  54,8 tys

  17,7(0.2%)

  58,3 tys

  18,8(0.2%)

  29,4 tys

  9,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  9,8 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,0 tys

  3,9(0%)

  4,4 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Glinojecku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,0 mln

  2,8 tys(100%)

  36,1 mln

  4,4 tys(100%)

  34,4 mln

  4,2 tys(100%)

  43,2 mln

  5,3 tys(100%)

  42,2 mln

  5,2 tys(100%)

  31,5 mln

  3,9 tys(100%)

  28,7 mln

  3,6 tys(100%)

  35,9 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,0 mln

  2,9 tys(40.8%)

  9,8 mln

  3,2 tys(27.2%)

  10,6 mln

  3,3 tys(30.7%)

  13,1 mln

  4,2 tys(30.4%)

  15,8 mln

  5,0 tys(37.5%)

  12,9 mln

  4,2 tys(41.1%)

  11,9 mln

  3,9 tys(41.5%)

  15,2 mln

  4,9 tys(42.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,1 tys(15.8%)

  3,8 mln

  1,2 tys(10.5%)

  3,7 mln

  1,2 tys(10.9%)

  3,6 mln

  1,1 tys(8.3%)

  3,7 mln

  1,2 tys(8.8%)

  3,8 mln

  1,2 tys(12%)

  3,8 mln

  1,2 tys(13.2%)

  9,3 mln

  3,0 tys(25.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 mln

  2,2 tys(31.5%)

  7,3 mln

  2,4 tys(20.3%)

  7,9 mln

  2,5 tys(23.1%)

  8,0 mln

  2,6 tys(18.6%)

  8,6 mln

  2,7 tys(20.4%)

  8,4 mln

  2,7 tys(26.7%)

  8,6 mln

  2,8 tys(29.8%)

  8,7 mln

  2,8 tys(24.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 tys

  0,8(0%)

  8,8 mln

  2,8 tys(24.4%)

  9,3 mln

  2,9 tys(27.1%)

  16,3 mln

  5,2 tys(37.8%)

  12,2 mln

  3,9 tys(28.9%)

  508,2 tys

  163(1.6%)

  1,7 mln

  546(5.8%)

  918,6 tys

  299(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  920,6 tys

  297(4.2%)

  1,2 mln

  377(3.2%)

  1,3 mln

  417(3.8%)

  846,8 tys

  269(2%)

  469,1 tys

  149(1.1%)

  773,2 tys

  248(2.5%)

  666,3 tys

  217(2.3%)

  662,4 tys

  216(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  230,8 tys

  74,5(1%)

  258,8 tys

  83,6(0.7%)

  256,3 tys

  80,9(0.7%)

  273,4 tys

  87,0(0.6%)

  309,9 tys

  98,4(0.7%)

  1,1 mln

  369(3.7%)

  305,9 tys

  99,6(1.1%)

  355,1 tys

  116(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  121,0 tys

  39,1(0.5%)

  104,5 tys

  33,7(0.3%)

  113,9 tys

  36,0(0.3%)

  199,2 tys

  63,4(0.5%)

  143,0 tys

  45,4(0.3%)

  1,9 mln

  614(6.1%)

  311,5 tys

  101(1.1%)

  263,9 tys

  86,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  680,0 tys

  220(3.1%)

  299,9 tys

  96,9(0.8%)

  16,1 tys

  5,1(0%)

  256,3 tys

  81,6(0.6%)

  15,4 tys

  4,9(0%)

  18,3 tys

  5,9(0.1%)

  21,0 tys

  6,8(0.1%)

  201,5 tys

  65,7(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  505,2 tys

  163(2.3%)

  167,7 tys

  54,2(0.5%)

  267,9 tys

  84,6(0.8%)

  227,3 tys

  72,3(0.5%)

  242,8 tys

  77,1(0.6%)

  455,9 tys

  146(1.4%)

  907,9 tys

  296(3.2%)

  187,7 tys

  61,2(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  30,0 tys

  9,7(0.1%)

  3,9 mln

  1,3 tys(10.9%)

  639,0 tys

  202(1.9%)

  99,6 tys

  31,7(0.2%)

  455,4 tys

  145(1.1%)

  1,4 mln

  463(4.6%)

  101,1 tys

  32,9(0.4%)

  77,8 tys

  25,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  54,7 tys

  17,7(0.2%)

  59,3 tys

  19,2(0.2%)

  59,6 tys

  18,8(0.2%)

  46,5 tys

  14,8(0.1%)

  52,1 tys

  16,6(0.1%)

  56,8 tys

  18,3(0.2%)

  35,5 tys

  11,6(0.1%)

  32,0 tys

  10,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  66,7 tys

  21,5(0.3%)

  90,1 tys

  29,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,5 tys

  48,4(0.5%)

  9,3 tys

  3,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,8 tys

  9,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  179,9 tys

  58,6(0.6%)

  8,3 tys

  2,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,3 tys

  3,0(0%)

  30,6 tys

  9,9(0.1%)

  12,0 tys

  3,8(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  47,1 tys

  15,1(0.1%)

  51,9 tys

  16,9(0.2%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,5 tys

  1,5(0%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  6,0 tys

  1,9(0%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  5,6 tys

  1,8(0%)

  4,7 tys

  1,5(0%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  20,8 tys

  6,7(0.1%)

  24,3 tys

  7,7(0.1%)

  12,0 tys

  3,8(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  11,5 tys

  3,7(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  221,2 tys

  71,5(0.6%)

  124,1 tys

  39,2(0.4%)

  108,3 tys

  34,5(0.3%)

  134,6 tys

  42,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Glinojeck - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 727 mieszkańców Glinojecka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 355 kobiet oraz 372 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców Glinojecka, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 22,0% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Glinojecka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Glinojecku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz wyższe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,2%) oraz podstawowe ukończone (21,3%).

  18,0% mieszkańców Glinojecka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,2% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 276 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,42 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (25,1% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 211,73.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 10,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 201,10.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (17,2% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 10 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,7% mieszkańców Glinojecka w wieku potencjalnej nauki (26,5% kobiet i 26,9% mężczyzn).

 • 15,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,8%
  Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,6%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Glinojeck
  13,8%
  Województwo
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Glinojeck
  16,3%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 15,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,6%
  Mazowieckie
  17,3%
  Kraj
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,7%
  Mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Glinojeck
  22,0%
  Województwo
  17,4%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1276 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Glinojeck
  1 276,0
  woj. mazowieckie
  880,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,42 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Glinojeck
  0,42
  woj. mazowieckie
  0,95
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Glinojecku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko - Gminne Przedszkole w Glinojecku
  Publiczne
  23 674-00-64
  23 674-00-64
  ul. Ciechanowska 8
  06-450 Glinojeck
  715911
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Smerfa"Marta Wernicka
  Niepubliczne
  60 633-56-18
  ul. Torfa Załęskiego 4
  06-450 Glinojeck
  ---
 • Szkoły podstawowe w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 211,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  211,73
  woj. mazowieckie
  100,57
  Cała Polska
  96,62
 • 206,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Glinojeck
  206,15
  woj. mazowieckie
  95,87
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Glinojeck) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Glinojeck) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Glinojecku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  23 674-00-06
  23 674-00-06
  ul. Płocka 7
  06-450 Glinojeck
  2039237
 • Szkoły gimnazjalne w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 201,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  201,10
  Województwo
  105,11
  Polska
  100,01
 • 194,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Glinojeck
  194,51
  woj. mazowieckie
  95,78
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Glinojeck) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Glinojeck) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  20,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Glinojecku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 w Glinojecku (Marek Kotański)
  Publiczne
  23 674-08-75
  23 674-02-74
  ul. Płocka 7
  06-450 Glinojeck
  1019124
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Glinojecku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 10 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  10,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 10 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 10
 • 10 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 10
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Glinojecku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku (Władysław Stanisław Reymont)
  Publiczne
  23 674-04-66
  23 674-04-66
  ul. Płocka 7
  06-450 Glinojeck
  35127
 • Edukacyjne grupy wieku w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Glinojeck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Glinojeck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Glinojeck, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Glinojeck - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Glinojecku

 • Według danych GUS z 2017 roku w Glinojecku znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Glinojecku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Glinojecku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Glinojecku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 62 (uczestnicy: 8 070)
  • seanse filmowe: 21 (uczestnicy: 1 300)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 60)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 300)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 500)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 300)
  • inne: 1 (uczestnicy: 260)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 275)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 100)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 40)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 135)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Glinojecku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 076 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 923 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Glinojecku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 120 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Glinojecku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Glinojecku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Glinojecka znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Glinojecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwór z 2. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 259 z 1980-08-30; A-216 z 2004-08-18
  • Zespół - dwór z XIX w. (ul. Fabryczna 2g)dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 259 z 1980-08-30; A-216 z 2004-08-18
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 259 z 1980-08-30; A-216 z 2004-08-18
 • Formy ochrony przyrody w Glinojecku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Glinojecka znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Glinojecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwkrzański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym z nielicznymi lasami i zardzewiami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97910 40ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 97910.4 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-06-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Ciechanów Leśnictwo Ościsłowo oddział 285c (285a)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-04-02, Opis granicy: teren parku przy byłej cukierni "Izabelin"
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-04-02
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-01-04
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-01-04

Glinojeck - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Glinojecku znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ciechanowskiego.

  Powiat ciechanowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Glinojecku w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 84,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  84,5 km
  Mazowieckie
  439,0 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,6 km
  Mazowieckie
  2,9 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Glinojeck przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Glinojecku istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleja Róż

  ul. Aleja Spacerowa

  ul. Cicha

  ul. Ciechanowska

  ul. Fabryczna

  ul. Górka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jasna

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mazowiecka

  ul. Młodzieżowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Paśniki

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Płocka

  ul. Spokojna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Torfa Załęskiego

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zielona Ścieżka

  ul. Złota

  ul. gen. Józefa Bema