Glinojeck w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Glinojeck - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Glinojeck to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ciechanowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Glinojeck.
 • 2 951 Liczba mieszkańców
 • 7,4 km² Powierzchnia
 • 400,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1400 roku Data założenia
 • 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WCI Tablice rejestracyjne
 • Łukasz Kapczyński Burmistrz miasta
Glinojeck na mapie
Identyfikatory
 • 20.291852.8195 Współrzędne GPS
 • 1402034 TERYT (TERC)
 • 0114620 SIMC
Herb miasta Glinojeck
Glinojeck herb

Glinojeck - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-450Poczta Glinojeck, ul. Generała Bema Józefa 1

Glinojeck - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Glinojecku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ciechanowie (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Rzeczkowska 8
06-400 Ciechanów
Urząd Gminy Glinojeck
(23) 674-00-17
(23) 674-28-18
ul. Płocka 12
06-450 Glinojeck

Glinojeck - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Glinojeck jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 951, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Glinojecka zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Glinojecka jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Glinojeck ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,02 na 1000 mieszkańców Glinojecka. W 2021 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,6% zgonów w Glinojecku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,5% zgonów w Glinojecku były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Glinojecka przypada 14.51 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 49 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Glinojecka -25. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,3% mieszkańców Glinojecka jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Glinojecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 951 Liczba mieszkańców
 • 1 517 Kobiety
 • 1 434 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Glinojecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Glinojecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,8 lat
  woj. mazowieckie
  41,7 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Glinojeck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Glinojecka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Glinojeck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Glinojeck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Glinojeck,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Glinojeck
  27,1%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Glinojeck
  56,1%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 55,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,6%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Glinojecku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Glinojeck
  1,8
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Glinojecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Glinojeck
  -2,0
  Województwo
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Glinojecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Glinojecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Glinojecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Glinojecku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 12,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 37,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,6
  Mazowieckie
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 344 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 256 Waga 3500g - 3999g
 • 256
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Mazowieckie
  1,49
  Cały kraj
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Glinojeck
  0,61
  Województwo
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,56
  Mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Glinojecku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Glinojeck
  14,5
  Województwo
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 177,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  177,2
  woj. mazowieckie
  136,2
  Cała Polska
  156,7
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,1
  woj. mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,0
  Mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ciechanowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  31,6%
  Mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 19,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,5%
  Województwo
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 292,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  292,2
  Województwo
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Kraj
  246,5
 • 473,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 525,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  473,6
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 51,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Glinojeck
  51,0
  woj. mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 34,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Glinojeck
  34,1
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Glinojeck
  4,5
  woj. mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Glinojeck
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 49 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -25 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Glinojecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Glinojeck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Glinojeck - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Glinojecku oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Glinojecku to 1 073 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 361 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Glinojecku to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Glinojecku to 122,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,75% mieszkań posiada łazienkę, 89,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ciechanowskiego.

  Powiat ciechanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 073 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 360,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Glinojeck
  360,60
  Mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Glinojeck
  70,50 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 25,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,40 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,83
  Województwo
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Glinojeck
  2,77
  woj. mazowieckie
  2,27
  Cała Polska
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Glinojeck
  0,72
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,37
  Mazowieckie
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 37 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Glinojeck
  5,29
  woj. mazowieckie
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 12,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  12,54
  woj. mazowieckie
  30,65
  Polska
  24,07
 • 858 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 122,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  122,6 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,29 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,34%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 93,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,10%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 89,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  89,75%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 89,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,56%
  Mazowieckie
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  Mazowieckie
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Glinojeck - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Glinojecku na 1000 mieszkańców pracuje 127osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Glinojecku wynosiło w 2021 roku 8,5% (9,7% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Glinojecku wynosiło 5 411,99 PLN, co odpowiada 90.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Glinojecka 183 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 181 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2.

  22,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Glinojecka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 127 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  127,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Polska
  257,0
 • 8,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Glinojeck
  8,5%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Glinojecku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Glinojecku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Glinojecku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 412 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 412 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Glinojecku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 183 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 181 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -2 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,99 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,1% Pozostałe
 • 40,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Glinojecku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 376 Pracujący ogółem
 • 243 Kobiety
 • 133 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Glinojecku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Glinojeck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Glinojeck
  63,0
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,4
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 112,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  112,5
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Glinojeck - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Glinojecku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 247 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 212 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (15) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Glinojecku najwięcej (7) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (235) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (66) podmiotów, a 72,5% (179) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Glinojecku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.3%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 247 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66 Przemysł i budownictwo
 • 179 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane w Glinojecku w 2021 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Glinojecku w 2021 roku
 • 212 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 235 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 235
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 247 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 247
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 212 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 43
 • 42 Budownictwo
 • 42
 • 26 Pozostała działalność
 • 26
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Glinojeck - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Glinojecku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 51 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Glinojecku wynosi 67,30% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Glinojecka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,66 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 8,01 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,21 (51%), drogowe - 2,19 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (82%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Glinojecka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 51
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 17,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,15
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cała Polska
  21,51
 • 10,66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,66
  Województwo
  14,38
  Polska
  12,82
 • 3,21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,21
  Województwo
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 2,19 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,19
  Mazowieckie
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Glinojeck
  0,26
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 8,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,01
  Województwo
  11,83
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  67%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  63%
  Województwo
  55%
  Kraj
  64%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Glinojeck
  52%
  Mazowieckie
  71%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Glinojeck
  83%
  Mazowieckie
  86%
  Kraj
  89%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  44%
  woj. mazowieckie
  41%
  Cała Polska
  53%

Glinojeck - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Glinojecka wyniosła w 2021 roku 52,9 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Glinojecka - 27.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 20,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Glinojecka wyniosła w 2021 roku 51,9 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.4%). W budżecie Glinojecka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 878 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 126 złotych na mieszkańca (1,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,0%.
 • Wydatki budżetu w Glinojecku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,8 mln

  4,1 tys(100%)

  29,1 mln

  3,6 tys(100%)

  31,1 mln

  3,9 tys(100%)

  34,3 mln

  4,3 tys(100%)

  36,0 mln

  4,5 tys(100%)

  42,8 mln

  5,4 tys(100%)

  45,6 mln

  5,9 tys(100%)

  52,9 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,8 mln

  4,7 tys(43.7%)

  11,4 mln

  3,7 tys(39.3%)

  11,8 mln

  3,9 tys(38%)

  12,1 mln

  4,0 tys(35.4%)

  12,5 mln

  4,1 tys(34.7%)

  13,7 mln

  4,6 tys(32.1%)

  13,3 mln

  4,5 tys(29.2%)

  14,5 mln

  4,9 tys(27.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  804(7.4%)

  1,6 mln

  515(5.4%)

  1,4 mln

  468(4.6%)

  1,9 mln

  622(5.5%)

  2,0 mln

  659(5.5%)

  4,7 mln

  1,5 tys(10.9%)

  8,2 mln

  2,8 tys(18%)

  9,6 mln

  3,2 tys(18.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,0 mln

  1,6 tys(14.7%)

  3,5 mln

  1,1 tys(12%)

  3,1 mln

  1,0 tys(10.1%)

  3,8 mln

  1,3 tys(11.2%)

  4,0 mln

  1,3 tys(11.1%)

  5,8 mln

  1,9 tys(13.5%)

  4,6 mln

  1,6 tys(10.2%)

  5,5 mln

  1,9 tys(10.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  355(3.3%)

  1,9 mln

  610(6.4%)

  159,6 tys

  52,0(0.5%)

  182,4 tys

  60,3(0.5%)

  187,5 tys

  62,2(0.5%)

  370,5 tys

  123(0.9%)

  196,9 tys

  66,2(0.4%)

  3,3 mln

  1,1 tys(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  1,6 tys(14.7%)

  5,1 mln

  1,7 tys(17.6%)

  10,6 mln

  3,5 tys(34.1%)

  1,9 mln

  622(5.5%)

  2,1 mln

  696(5.8%)

  2,2 mln

  747(5.3%)

  2,4 mln

  796(5.2%)

  2,8 mln

  940(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  860(7.9%)

  1,7 mln

  564(6%)

  941,0 tys

  307(3%)

  1,4 mln

  454(4%)

  2,1 mln

  697(5.8%)

  1,5 mln

  496(3.5%)

  1,1 mln

  369(2.4%)

  2,7 mln

  923(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  510,6 tys

  164(1.5%)

  1,4 mln

  465(4.9%)

  902,4 tys

  294(2.9%)

  930,7 tys

  307(2.7%)

  982,5 tys

  326(2.7%)

  815,9 tys

  271(1.9%)

  931,4 tys

  313(2%)

  1,0 mln

  342(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  184,4 tys

  59,2(0.5%)

  640,9 tys

  209(2.2%)

  163,1 tys

  53,2(0.5%)

  132,5 tys

  43,8(0.4%)

  264,7 tys

  87,7(0.7%)

  215,1 tys

  71,5(0.5%)

  406,8 tys

  137(0.9%)

  407,8 tys

  138(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  333,1 tys

  107(1%)

  399,1 tys

  130(1.4%)

  413,5 tys

  135(1.3%)

  516,4 tys

  171(1.5%)

  347,9 tys

  115(1%)

  1,2 mln

  383(2.7%)

  408,6 tys

  137(0.9%)

  402,9 tys

  137(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  480,4 tys

  154(1.4%)

  339,4 tys

  111(1.2%)

  811,8 tys

  265(2.6%)

  279,4 tys

  92,3(0.8%)

  369,9 tys

  123(1%)

  408,9 tys

  136(1%)

  1,1 mln

  355(2.3%)

  295,6 tys

  100(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  356,0 tys

  114(1.1%)

  402,6 tys

  131(1.4%)

  190,2 tys

  62,0(0.6%)

  156,3 tys

  51,6(0.5%)

  408,6 tys

  135(1.1%)

  197,5 tys

  65,7(0.5%)

  153,0 tys

  51,4(0.3%)

  218,6 tys

  74,1(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  434,5 tys

  140(1.3%)

  393,6 tys

  128(1.4%)

  411,2 tys

  134(1.3%)

  324,1 tys

  107(0.9%)

  267,4 tys

  88,6(0.7%)

  220,2 tys

  73,2(0.5%)

  148,8 tys

  50,0(0.3%)

  101,5 tys

  34,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  91,2 tys

  29,3(0.3%)

  74,6 tys

  24,3(0.3%)

  65,6 tys

  21,4(0.2%)

  84,1 tys

  27,8(0.2%)

  64,5 tys

  21,4(0.2%)

  56,7 tys

  18,8(0.1%)

  28,4 tys

  9,5(0.1%)

  42,6 tys

  14,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  44,5 tys

  14,3(0.1%)

  23,4 tys

  7,6(0.1%)

  14,9 tys

  4,9(0%)

  80,6 tys

  26,6(0.2%)

  92,7 tys

  30,7(0.3%)

  66,7 tys

  22,2(0.2%)

  96,0 tys

  32,3(0.2%)

  38,4 tys

  13,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,1 tys

  15,1(0.1%)

  51,9 tys

  16,9(0.2%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  29,0 tys

  9,6(0.1%)

  59,2 tys

  19,6(0.2%)

  56,3 tys

  18,7(0.1%)

  52,9 tys

  17,8(0.1%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  3,2(0%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  335,7 tys

  108(1%)

  79,2 tys

  25,8(0.3%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,0 tys

  18,6(0.2%)

  664

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,2 tys

  1,4(0%)

  9,8 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Glinojecku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Glinojeck, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Glinojecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,5 mln

  3,9 tys(100%)

  28,7 mln

  3,6 tys(100%)

  35,9 mln

  4,5 tys(100%)

  35,6 mln

  4,4 tys(100%)

  38,8 mln

  4,9 tys(100%)

  42,6 mln

  5,4 tys(100%)

  49,0 mln

  6,3 tys(100%)

  51,9 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,9 mln

  4,2 tys(41.1%)

  11,9 mln

  3,9 tys(41.5%)

  15,2 mln

  4,9 tys(42.2%)

  13,3 mln

  4,4 tys(37.4%)

  15,3 mln

  5,1 tys(39.4%)

  15,7 mln

  5,2 tys(36.8%)

  17,9 mln

  6,0 tys(36.5%)

  17,6 mln

  5,9 tys(33.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,4 mln

  2,7 tys(26.7%)

  8,6 mln

  2,8 tys(29.8%)

  8,7 mln

  2,8 tys(24.3%)

  8,8 mln

  2,9 tys(24.7%)

  9,4 mln

  3,1 tys(24.3%)

  9,8 mln

  3,2 tys(22.9%)

  10,9 mln

  3,7 tys(22.3%)

  10,4 mln

  3,5 tys(20.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  508,2 tys

  163(1.6%)

  1,7 mln

  546(5.8%)

  918,6 tys

  299(2.6%)

  892,3 tys

  295(2.5%)

  1,0 mln

  334(2.6%)

  2,3 mln

  756(5.3%)

  5,3 mln

  1,8 tys(10.9%)

  5,4 mln

  1,8 tys(10.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  455,9 tys

  146(1.4%)

  907,9 tys

  296(3.2%)

  187,7 tys

  61,2(0.5%)

  296,7 tys

  98,0(0.8%)

  262,8 tys

  87,1(0.7%)

  357,8 tys

  119(0.8%)

  188,3 tys

  63,3(0.4%)

  3,4 mln

  1,2 tys(6.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  369(3.7%)

  305,9 tys

  99,6(1.1%)

  355,1 tys

  116(1%)

  353,9 tys

  117(1%)

  342,0 tys

  113(0.9%)

  398,9 tys

  133(0.9%)

  402,1 tys

  135(0.8%)

  968,8 tys

  328(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  773,2 tys

  248(2.5%)

  666,3 tys

  217(2.3%)

  662,4 tys

  216(1.8%)

  718,1 tys

  237(2%)

  1,4 mln

  452(3.5%)

  926,9 tys

  308(2.2%)

  763,7 tys

  257(1.6%)

  953,4 tys

  323(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,2 tys(12%)

  3,8 mln

  1,2 tys(13.2%)

  9,3 mln

  3,0 tys(25.9%)

  514,6 tys

  170(1.4%)

  499,7 tys

  166(1.3%)

  538,7 tys

  179(1.3%)

  526,8 tys

  177(1.1%)

  514,7 tys

  174(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  463(4.6%)

  101,1 tys

  32,9(0.4%)

  77,8 tys

  25,4(0.2%)

  148,1 tys

  48,9(0.4%)

  141,1 tys

  46,8(0.4%)

  168,3 tys

  55,9(0.4%)

  156,5 tys

  52,6(0.3%)

  356,4 tys

  121(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 tys

  0,9(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  288,2 tys

  97,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  614(6.1%)

  311,5 tys

  101(1.1%)

  263,9 tys

  86,0(0.7%)

  141,2 tys

  46,7(0.4%)

  136,9 tys

  45,4(0.4%)

  1,1 mln

  355(2.5%)

  300,4 tys

  101(0.6%)

  104,1 tys

  35,3(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  148,5 tys

  48,4(0.5%)

  9,3 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,5 tys

  24,4(0.2%)

  44,0 tys

  14,6(0.1%)

  25,1 tys

  8,4(0.1%)

  50,0 tys

  16,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  56,8 tys

  18,3(0.2%)

  35,5 tys

  11,6(0.1%)

  32,0 tys

  10,4(0.1%)

  34,8 tys

  11,5(0.1%)

  29,9 tys

  9,9(0.1%)

  33,6 tys

  11,2(0.1%)

  19,3 tys

  6,5(0%)

  34,1 tys

  11,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,5 tys

  0,8(0%)

  11,5 tys

  3,7(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  11,0 tys

  3,6(0%)

  8,2 tys

  2,7(0%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  179,9 tys

  58,6(0.6%)

  8,3 tys

  2,7(0%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  26,8 tys

  8,9(0.1%)

  12,0 tys

  4,0(0%)

  42,5 tys

  14,3(0.1%)

  5,7 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,1 tys

  15,1(0.1%)

  51,9 tys

  16,9(0.2%)

  6,2 tys

  2,0(0%)

  29,0 tys

  9,6(0.1%)

  59,2 tys

  19,6(0.2%)

  56,3 tys

  18,7(0.1%)

  52,9 tys

  17,8(0.1%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  18,3 tys

  5,9(0.1%)

  21,0 tys

  6,8(0.1%)

  201,5 tys

  65,7(0.6%)

  17,5 tys

  5,8(0%)

  26,8 tys

  8,9(0.1%)

  84,3 tys

  28,0(0.2%)

  111,4 tys

  37,4(0.2%)

  435

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,6 tys

  1,8(0%)

  4,7 tys

  1,5(0%)

  4,2 tys

  1,4(0%)

  4,6 tys

  1,5(0%)

  4,6 tys

  1,5(0%)

  4,9 tys

  1,6(0%)

  5,3 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Glinojeck - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 657 mieszkańców Glinojecka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 316 kobiet oraz 341 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,8% mieszkańców Glinojecka, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Glinojecka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Glinojecku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,3%) oraz średnie zawodowe (18,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz średnie zawodowe (21,5%).

  W roku 2021 w Glinojecku mieściły się 2 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 197 dzieci (88 dziewczynek oraz 109 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Glinojecku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (75 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  15,2% mieszkańców Glinojecka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,2% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 795 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,30 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 476 uczniów (245 kobiet oraz 231 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Glinojecku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 437 uczniów (194 kobiety oraz 243 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (32,3% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców Glinojecka w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 22,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  22,9%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 27,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,0%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Glinojeck
  20,0%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Glinojeck
  21,8%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 15,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Glinojeck
  13,2%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1795 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 795,0
  Mazowieckie
  937,0
  Kraj
  896,0
 • 0,30 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,30
  Mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 12 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 265 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Glinojeck) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 197 Dzieci
 • 88 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 109 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,7%
  55,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 41 3 lata
 • 41
 • 58 4 lata
 • 58
 • 50 5 lata
 • 50
 • 42 6 lat
 • 42
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 23 4 lata
 • 23
 • 26 5 lata
 • 26
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 21 3 lata
 • 21
 • 35 4 lata
 • 35
 • 24 5 lata
 • 24
 • 25 6 lat
 • 25
 •  
 • 17,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Glinojecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejsko - Gminne Przedszkole w Glinojecku
  Publiczne
  23 674-00-64
  23 674-00-64
  ul. Ciechanowska 8
  06-450 Glinojeck
  715911
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Smerfa"Marta Wernicka
  Niepubliczne
  60 633-56-18
  ul. Torfa Załęskiego 4
  06-450 Glinojeck
  ---
 • Szkoły podstawowe w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Glinojeck) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 476 Uczniowie
 • 245 Kobiety
  (uczniowie)
 • 231 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,5%
  48,5%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Glinojeck
  18,3
  woj. mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 •  
 • 37,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 32,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Glinojecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  23 674-00-06
  23 674-00-06
  ul. Płocka 7
  06-450 Glinojeck
  2039237
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Glinojecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Glinojecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku (Władysław Stanisław Reymont)
  Publiczne
  23 674-04-66
  23 674-04-66
  ul. Płocka 7
  06-450 Glinojeck
  35127
 • Edukacyjne grupy wieku w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Glinojeck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Glinojeck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Glinojeck, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Glinojeck - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Glinojecku

 • Według danych GUS z 2021 roku w Glinojecku znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Glinojecku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Glinojecku
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Glinojecku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Glinojecku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 51 (uczestnicy: 5 285)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 550)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 480)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 45)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 600)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 150)
  • inne: 1 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 195)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 30)
  • taneczne: 5 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 40)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Glinojecku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 565 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 923 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Glinojecku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 120 członków. Zarejestrowano 120 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Glinojecku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Glinojecku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Glinojecka znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Glinojecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwór z 2. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 259 z 1980-08-30; A-216 z 2004-08-18
  • Zespół - dwór z XIX w. (ul. Fabryczna 2g)dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 259 z 1980-08-30; A-216 z 2004-08-18
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 259 z 1980-08-30; A-216 z 2004-08-18
 • Formy ochrony przyrody w Glinojecku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Glinojecka znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Glinojecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwkrzański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym z nielicznymi lasami i zardzewiami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97910 40ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 97910.4 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1979-06-25, Opis granicy: Nadleśnictwo Ciechanów Leśnictwo Ościsłowo oddział 285c (285a)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-04-02, Opis granicy: teren parku przy byłej cukierni "Izabelin"
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-04-02
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-01-04
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-01-04

Glinojeck - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 14 wypadków drogowych w Glinojecku odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 472,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 168,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Glinojecku znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ciechanowskiego.

  Powiat ciechanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Glinojecku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 10 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Glinojecku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 472,49 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  472,5
  Mazowieckie
  918,8
  Cała Polska
  1 035,8
 • 168,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Glinojeck
  168,7
  woj. mazowieckie
  114,4
  Cały kraj
  98,5
 • 337,50 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  337,5
  woj. mazowieckie
  1 086,6
  Cały kraj
  1 251,4
 • 35,71 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Glinojeck
  35,7
  Mazowieckie
  12,5
  Kraj
  9,5
 • 71,43 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  71,4
  woj. mazowieckie
  118,3
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Glinojecku w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 123,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  123,5 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Glinojeck
  2,5 km
  Województwo
  5,0 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Glinojeck przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 60droga krajowa nr 60(Łęczyca - Topola Królewska - Topola Szlachecka - Prądzew - Romartów - Witonia - Leszczynek - Dudki - Kutno - Żurawieniec - Sójki - Bociany - Strzelce - Holendry Strzeleckie - Sieraków - Sierakówek - Gostynin - Podgórze - Łąck - Płock - Goślice - Ciachcin - Kłobie - Bolechowice - Gilino - Bielsk - Psary - Kozłowo - Drobin - Budkowo - Karsy - Żukowo-Wawrzonki - Cieciersk - Raciąż - Raciąż Sierakowo - Kossobudy - Dreglin - Glinojeck - Ościsłowo - Gumowo - Pęchcin - Ciechanów - Chrzanówek - Pomorze - Gostkowo - Gogole Wielkie - Gołymin-Ośrodek - Wielgołęka - Tłucznice - Karniewo - Maków Mazowiecki - Perzanowo - Załuzie - Podborze - Różan - Ponikiew Duża - Czernie - Bagatele - Rząśnik Szlachecki - Grądy - Sielc - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Glinojecku istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleja Róż

  ul. Aleja Spacerowa

  ul. Cicha

  ul. Ciechanowska

  ul. Fabryczna

  ul. Górka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jasna

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mazowiecka

  ul. Młodzieżowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Paśniki

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Płocka

  ul. Spokojna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Torfa Załęskiego

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zielona Ścieżka

  ul. Złota

  ul. gen. Józefa Bema