Węgorzyno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Węgorzyno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Węgorzyno to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu łobeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Węgorzyno.
 • 2 632 Liczba mieszkańców
 • 6,9 km² Powierzchnia
 • 384,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 1460 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZLO Tablice rejestracyjne
 • Monika Kuźmińska Burmistrz miasta
Węgorzyno na mapie
Identyfikatory
 • 15.559653.5409 Współrzędne GPS
 • 3218054 TERYT (TERC)
 • 0980062 SIMC
Herb miasta Węgorzyno
Węgorzyno herb

Jak Węgorzyno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Węgorzyno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Węgorzyno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Węgorzyno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
5Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
15Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
29Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
51Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
62Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
85Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
86Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
91Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
99Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
171Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
175Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
212Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
218Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
218Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
225Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami

Węgorzyno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-155Poczta Węgorzyno, ul. Runowska 8

Węgorzyno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Węgorzynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Łobzie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Siewna 5 a
73-150 Łobez
Urząd Miejski w Węgorzynie
(91) 397-15-63
(91) 397-15-67
u.Rynek 1
73-155 Węgorzyno

Węgorzyno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Węgorzyno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 632, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Węgorzyna zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Węgorzyna jest stanu wolnego, 50,5% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Węgorzyno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,28 na 1000 mieszkańców Węgorzyna. W 2022 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 301 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 48,2% zgonów w Węgorzynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w Węgorzynie były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Węgorzyna przypada 11.69 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 36 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Węgorzyna -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,0% mieszkańców Węgorzyna jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Węgorzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 632 Liczba mieszkańców
 • 1 365 Kobiety
 • 1 267 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Węgorzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Węgorzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Węgorzynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Węgorzyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Węgorzyno
  42,4 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Węgorzyno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Węgorzyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Węgorzyno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Węgorzyno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Węgorzyno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  50,5%
  Województwo
  51,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Węgorzyno
  9,3%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,9%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,0% Nieustalone
 • Węgorzyno
  4,1%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Kraj
  0,7%
 • 2,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Węgorzynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Węgorzyno
  4,1
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  4,1
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,1
  Województwo
  2,0
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Węgorzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,3
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Węgorzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Węgorzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Węgorzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Węgorzynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 6,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  7,1
  Kraj
  8,1
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,2
  woj. zachodniopomorskie
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 301 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 339 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Węgorzyno
  3 301 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 15 Waga 4000g - 4499g
 • 15
 • 73 Waga 3500g - 3999g
 • 73
 • 102 Waga 3000g - 3499g
 • 102
 • 38 Waga 2500g - 2999g
 • 38
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Węgorzyno
  1,29
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  woj. zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Węgorzyno
  0,49
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Węgorzynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,7
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 205,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Węgorzyno
  205,7
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 8,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,2
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łobeskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,2%
  Zachodniopomorskie
  36,9%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,4%
  woj. zachodniopomorskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Węgorzyno
  4,0%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 33 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Cały kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 333,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  333,0
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  266,7
  Kraj
  253,9
 • 716,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 726,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 705,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Węgorzyno
  716,2
  woj. zachodniopomorskie
  458,5
  Cała Polska
  426,2
 • 133,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 76,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 207,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  133,1
  Zachodniopomorskie
  72,6
  Cały kraj
  62,9
 • 23,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Węgorzyno
  23,4
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Węgorzynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Węgorzyno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Węgorzyno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Węgorzynie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Węgorzynie to 990 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 376 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Węgorzynie to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Węgorzynie to 129,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 100,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,49% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,08% mieszkań posiada łazienkę, 81,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,87% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 990 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 375,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  375,60
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  69,10 m2
  Województwo
  70,10 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,90 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Węgorzyno
  3,81
  Województwo
  3,70
  Cała Polska
  3,83
 • 2,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,66
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Węgorzyno
  1,14
  Zachodniopomorskie
  6,21
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Węgorzyno
  5,67
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 6,45 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Węgorzyno
  6,45
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Cała Polska
  24,56
 • 389 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  129,7 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 100,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Węgorzyno
  100,00%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,49%
  Województwo
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 98,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Węgorzyno
  98,08%
  Województwo
  96,11%
  Kraj
  93,75%
 • 81,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Węgorzyno
  81,01%
  woj. zachodniopomorskie
  87,94%
  Kraj
  85,83%
 • 16,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  16,87%
  Zachodniopomorskie
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Węgorzyno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Węgorzynie na 1000 mieszkańców pracuje 172osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Węgorzynie wynosiło w 2023 roku 15,8% (15,8% wśród kobiet i 15,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Węgorzynie wynosiło 5 630,58 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Węgorzyna 178 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 112 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -66.

  16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Węgorzyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  172,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 14,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 21,8% Kobiety
 • 9,5% Mężczyźni
 • Miasto
  15,8%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Węgorzynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Węgorzynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Węgorzynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 962 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 631 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Węgorzynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 178 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 112 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -66 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,5% Przemysł i budownictwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 42,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Węgorzynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 457 Pracujący ogółem
 • 248 Kobiety
 • 209 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Węgorzynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Węgorzyno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  72,4
  Województwo
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 41,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Węgorzyno
  41,5
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 134,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Węgorzyno
  134,7
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Węgorzyno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Węgorzynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 316 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 216 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (44) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (20) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2015 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Węgorzynie najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (302) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,4% (96) podmiotów, a 68,7% (217) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Węgorzynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 316 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 96 Przemysł i budownictwo
 • 217 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Węgorzynie w 2023 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Węgorzynie w 2023 roku
 • 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 302 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 302
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 316 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 316
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Węgorzyno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Węgorzynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 53 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Węgorzynie wynosi 67,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Węgorzyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,71 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 8,43 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,77 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,83 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,77 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Węgorzyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Węgorzyno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 53
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 19,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Węgorzyno
  19,92
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Cały kraj
  22,81
 • 14,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,71
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 0,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,83
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 2,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Węgorzyno
  2,77
  Województwo
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,77 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,77
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 8,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,43
  Województwo
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Węgorzyno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Węgorzyno
  68%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  60%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Cała Polska
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  52%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Węgorzyno
  37%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Polska
  51%

Węgorzyno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Węgorzyna wyniosła w 2022 roku 43,1 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Węgorzyna - 25% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.3%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 13,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Węgorzyna wyniosła w 2022 roku 44,4 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.6%). W budżecie Węgorzyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 982 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,7 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,5%.
 • Wydatki budżetu w Węgorzynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Węgorzyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Węgorzyno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Węgorzyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,0 mln

  3,4 tys(100%)

  26,0 mln

  3,7 tys(100%)

  27,2 mln

  3,8 tys(100%)

  38,1 mln

  5,4 tys(100%)

  35,4 mln

  5,1 tys(100%)

  47,2 mln

  7,3 tys(100%)

  36,7 mln

  5,7 tys(100%)

  43,1 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,6 mln

  2,6 tys(31.7%)

  7,8 mln

  2,7 tys(30.2%)

  8,1 mln

  2,8 tys(29.7%)

  12,9 mln

  4,5 tys(33.8%)

  10,1 mln

  3,6 tys(28.4%)

  9,7 mln

  3,5 tys(20.6%)

  10,2 mln

  3,7 tys(27.9%)

  10,8 mln

  4,1 tys(25%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  366(4.4%)

  288,2 tys

  99,8(1.1%)

  242,6 tys

  84,7(0.9%)

  262,8 tys

  92,8(0.7%)

  1,1 mln

  383(3%)

  339,0 tys

  122(0.7%)

  243,5 tys

  88,1(0.7%)

  4,9 mln

  1,9 tys(11.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  25,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 mln

  1,8 tys(10.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  903(10.8%)

  2,9 mln

  1,0 tys(11.2%)

  2,7 mln

  952(10%)

  3,3 mln

  1,2 tys(8.7%)

  3,4 mln

  1,2 tys(9.7%)

  3,6 mln

  1,3 tys(7.7%)

  3,4 mln

  1,2 tys(9.3%)

  4,0 mln

  1,5 tys(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  1,7 tys(20.8%)

  9,3 mln

  3,2 tys(35.6%)

  2,0 mln

  701(7.4%)

  2,1 mln

  747(5.6%)

  2,1 mln

  751(5.9%)

  2,2 mln

  804(4.7%)

  2,3 mln

  828(6.2%)

  3,2 mln

  1,2 tys(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  880(10.6%)

  1,7 mln

  580(6.5%)

  1,7 mln

  606(6.4%)

  3,0 mln

  1,1 tys(7.9%)

  4,4 mln

  1,6 tys(12.5%)

  13,0 mln

  4,7 tys(27.6%)

  3,9 mln

  1,4 tys(10.7%)

  3,1 mln

  1,2 tys(7.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  811,5 tys

  281(3.4%)

  779,9 tys

  270(3%)

  790,3 tys

  276(2.9%)

  860,6 tys

  304(2.3%)

  1,8 mln

  666(5.2%)

  2,2 mln

  811(4.8%)

  1,8 mln

  651(4.9%)

  1,5 mln

  584(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  667,8 tys

  232(2.8%)

  698,0 tys

  242(2.7%)

  787,6 tys

  275(2.9%)

  801,1 tys

  283(2.1%)

  842,1 tys

  303(2.4%)

  834,6 tys

  301(1.8%)

  855,9 tys

  310(2.3%)

  988,9 tys

  375(2.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  56,3 tys

  19,6(0.2%)

  42,4 tys

  15,0(0.1%)

  20,3 tys

  7,3(0.1%)

  74,6 tys

  26,9(0.2%)

  20,3 tys

  7,3(0.1%)

  901,9 tys

  342(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  240,9 tys

  83,6(1%)

  212,5 tys

  73,6(0.8%)

  200,2 tys

  69,9(0.7%)

  229,3 tys

  81,0(0.6%)

  291,0 tys

  105(0.8%)

  254,1 tys

  91,7(0.5%)

  189,9 tys

  68,7(0.5%)

  635,4 tys

  241(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  396(4.8%)

  407,0 tys

  141(1.6%)

  590,2 tys

  206(2.2%)

  544,2 tys

  192(1.4%)

  470,8 tys

  169(1.3%)

  463,6 tys

  167(1%)

  428,6 tys

  155(1.2%)

  462,9 tys

  176(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  414,6 tys

  144(1.7%)

  328,1 tys

  114(1.3%)

  386,7 tys

  135(1.4%)

  518,8 tys

  183(1.4%)

  549,4 tys

  198(1.6%)

  708,0 tys

  256(1.5%)

  1,5 mln

  535(4%)

  375,3 tys

  142(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  528(6.3%)

  1,2 mln

  422(4.7%)

  1,0 mln

  349(3.7%)

  4,7 mln

  1,7 tys(12.3%)

  360,7 tys

  130(1%)

  3,0 mln

  1,1 tys(6.3%)

  1,6 mln

  564(4.2%)

  335,4 tys

  127(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  106,3 tys

  36,9(0.4%)

  113,2 tys

  39,2(0.4%)

  104,3 tys

  36,4(0.4%)

  104,2 tys

  36,8(0.3%)

  130,9 tys

  47,1(0.4%)

  93,8 tys

  33,9(0.2%)

  139,6 tys

  50,5(0.4%)

  127,5 tys

  48,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  113,9 tys

  39,5(0.5%)

  91,8 tys

  31,8(0.4%)

  95,5 tys

  33,3(0.4%)

  148,1 tys

  52,3(0.4%)

  116,8 tys

  42,0(0.3%)

  138,4 tys

  50,0(0.3%)

  115,8 tys

  41,9(0.3%)

  126,2 tys

  47,9(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8 tys

  16,1(0.1%)

  39,2 tys

  14,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,7 tys

  46,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  166,6 tys

  57,8(0.7%)

  152,8 tys

  52,9(0.6%)

  152,1 tys

  53,1(0.6%)

  139,2 tys

  49,2(0.4%)

  113,7 tys

  40,9(0.3%)

  67,7 tys

  24,4(0.1%)

  38,4 tys

  13,9(0.1%)

  27,7 tys

  10,5(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,8 tys

  4,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,4 tys

  15,7(0.2%)

  5,3 tys

  1,8(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  54,6 tys

  19,3(0.1%)

  45,8 tys

  16,5(0.1%)

  44,6 tys

  16,1(0.1%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Węgorzynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Węgorzyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Węgorzyno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Węgorzyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,5 mln

  3,4 tys(100%)

  27,1 mln

  3,8 tys(100%)

  28,3 mln

  4,0 tys(100%)

  32,3 mln

  4,6 tys(100%)

  36,7 mln

  5,3 tys(100%)

  53,0 mln

  8,2 tys(100%)

  40,7 mln

  6,3 tys(100%)

  44,4 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,3 mln

  2,9 tys(34.1%)

  8,2 mln

  2,8 tys(30.3%)

  8,3 mln

  2,9 tys(29.5%)

  9,5 mln

  3,4 tys(29.3%)

  10,1 mln

  3,6 tys(27.6%)

  10,1 mln

  3,7 tys(19.2%)

  11,0 mln

  4,0 tys(27.1%)

  13,8 mln

  5,2 tys(31.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  2,6 tys(30.6%)

  7,3 mln

  2,5 tys(27.1%)

  6,8 mln

  2,4 tys(24.1%)

  8,2 mln

  2,9 tys(25.3%)

  8,9 mln

  3,2 tys(24.1%)

  20,9 mln

  7,5 tys(39.4%)

  11,8 mln

  4,3 tys(28.9%)

  9,2 mln

  3,5 tys(20.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,8 tys

  25,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 mln

  1,8 tys(10.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  423(5%)

  890,6 tys

  308(3.3%)

  1,0 mln

  359(3.6%)

  1,1 mln

  387(3.4%)

  1,4 mln

  503(3.8%)

  7,8 mln

  2,8 tys(14.7%)

  3,3 mln

  1,2 tys(8%)

  3,1 mln

  1,2 tys(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,4 tys(16.6%)

  8,3 mln

  2,9 tys(30.6%)

  1,1 mln

  381(3.9%)

  1,1 mln

  382(3.3%)

  1,0 mln

  365(2.8%)

  1,0 mln

  361(1.9%)

  978,7 tys

  354(2.4%)

  1,7 mln

  629(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  615,4 tys

  213(2.5%)

  565,1 tys

  196(2.1%)

  951,8 tys

  332(3.4%)

  670,5 tys

  237(2.1%)

  951,5 tys

  342(2.6%)

  1,1 mln

  383(2%)

  900,9 tys

  326(2.2%)

  1,4 mln

  544(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  492,4 tys

  171(2%)

  36,8 tys

  12,7(0.1%)

  10,4 tys

  3,6(0%)

  18,6 tys

  6,6(0.1%)

  479,5 tys

  173(1.3%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  1,3 mln

  506(3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  626,4 tys

  217(2.6%)

  677,0 tys

  234(2.5%)

  730,5 tys

  255(2.6%)

  745,4 tys

  263(2.3%)

  811,7 tys

  292(2.2%)

  821,0 tys

  296(1.6%)

  841,8 tys

  305(2.1%)

  919,5 tys

  349(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  455,8 tys

  158(1.9%)

  333,5 tys

  115(1.2%)

  347,1 tys

  121(1.2%)

  1,1 mln

  406(3.6%)

  1,9 mln

  683(5.2%)

  459,6 tys

  166(0.9%)

  615,7 tys

  223(1.5%)

  777,3 tys

  295(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  425,2 tys

  148(1.7%)

  406,2 tys

  141(1.5%)

  476,8 tys

  166(1.7%)

  816,9 tys

  289(2.5%)

  614,9 tys

  221(1.7%)

  618,3 tys

  223(1.2%)

  595,3 tys

  215(1.5%)

  574,5 tys

  218(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  262,0 tys

  99,4(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  72,9 tys

  25,3(0.3%)

  93,4 tys

  32,3(0.3%)

  67,0 tys

  23,4(0.2%)

  169,8 tys

  60,0(0.5%)

  53,0 tys

  19,1(0.1%)

  79,0 tys

  28,5(0.1%)

  97,0 tys

  35,1(0.2%)

  128,8 tys

  48,9(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  30,2(0.2%)

  -0,9

  -0,0(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,7 tys

  46,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  402,8 tys

  140(1.6%)

  93,2 tys

  32,3(0.3%)

  115,7 tys

  40,4(0.4%)

  145,8 tys

  51,5(0.5%)

  963,7 tys

  347(2.6%)

  165,7 tys

  59,8(0.3%)

  477,4 tys

  173(1.2%)

  43,7 tys

  16,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,9 tys

  6,2(0.1%)

  19,6 tys

  6,8(0.1%)

  14,7 tys

  5,1(0.1%)

  26,5 tys

  9,3(0.1%)

  83,5 tys

  30,0(0.2%)

  35,7 tys

  12,9(0.1%)

  24,8 tys

  9,0(0.1%)

  25,1 tys

  9,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  134,2 tys

  46,6(0.5%)

  122,4 tys

  42,4(0.5%)

  121,6 tys

  42,5(0.4%)

  111,4 tys

  39,3(0.3%)

  90,9 tys

  32,7(0.2%)

  54,2 tys

  19,5(0.1%)

  30,7 tys

  11,1(0.1%)

  22,1 tys

  8,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  3,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  67,2 tys

  23,3(0.3%)

  4,4 tys

  1,5(0%)

  13,8 tys

  4,8(0%)

  81,4 tys

  28,8(0.3%)

  49,5 tys

  17,8(0.1%)

  12,6 tys

  4,5(0%)

  426,8 tys

  154(1%)

  5,4 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  41,8 tys

  14,5(0.2%)

  5,3 tys

  1,8(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  52,6 tys

  18,6(0.2%)

  44,5 tys

  16,0(0.1%)

  41,7 tys

  15,0(0.1%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,3 tys

  7,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,0 tys

  1,4(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Węgorzyno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 660 mieszkańców Węgorzyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 324 kobiet oraz 336 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Węgorzyna, gimnazjalnym 4,1%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Węgorzyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Węgorzynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,3%) oraz podstawowe ukończone (18,2%).

  W roku 2022 w Węgorzynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 94 dzieci (51 dziewczynek oraz 43 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Węgorzynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 73 dzieci (34 dziewczynki oraz 39 chłopców). Dostępnych było 70 miejsc.

  13,5% mieszkańców Węgorzyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 10,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 627 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,96 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 301 uczniów (145 kobiet oraz 156 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Węgorzynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 311 uczniów (140 kobiet oraz 171 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,37.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,5% mieszkańców (18,4% wśród dziewczyn i 20,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Węgorzyna w wieku potencjalnej nauki (21,0% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Węgorzyno
  13,0%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Węgorzyno
  33,3%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,7%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  15,9%
  Województwo
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,6%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,1%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,4%
  Województwo
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1627 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 627,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,96 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Węgorzyno
  0,96
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Węgorzyno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Dzieci
 • 51 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 43 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,3%
  45,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 34 4 lata
 • 34
 • 28 5 lata
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 23 4 lata
 • 23
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 11 4 lata
 • 11
 • 13 5 lata
 • 13
 • 41 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Węgorzynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Węgorzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne im. Króla Lwa w Węgorzynie (Króla Lwa)
  Publiczne
  91 397-14-94
  91 397-14-94
  ul. Kościuszki 9
  73-155 Węgorzyno
  3758
 • Szkoły podstawowe w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Węgorzyno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 301 Uczniowie
 • 145 Kobiety
  (uczniowie)
 • 156 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Węgorzyno
  18,8
  Zachodniopomorskie
  17,6
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 121,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  121,37
  Województwo
  96,34
  Cała Polska
  95,96
 • 119,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  119,76
  Województwo
  94,40
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Węgorzyno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Węgorzyno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Węgorzynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Węgorzynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Węgorzynie (K.I.Gałczyński)
  Publiczna
  91 397-14-18
  91 397-14-18
  ul. Grunwaldzka 2
  73-155 Węgorzyno
  1636231
 • Edukacyjne grupy wieku w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 13,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Węgorzyno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Węgorzyno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Węgorzyno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Węgorzyno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Węgorzynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Węgorzynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Węgorzynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Węgorzynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 1 250)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 550)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 340)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 20)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 43)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 23)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 10)


  Według danych z 2022 w Węgorzynie działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 192 seanse, na które przyszło 2 038 widzów, w tym 52 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 538 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Węgorzynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 986 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 052 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Węgorzynie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 99 członków. Zarejestrowano 180 ćwiczących (mężczyźni: 133, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 83, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Węgorzynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Węgorzynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Węgorzyna znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Węgorzynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Węgorzewo ze średniowieczadnia 1969-12-04, wykaz dokumentów: 610 z 1969-12-04
 • Formy ochrony przyrody w Węgorzynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Węgorzyna znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Węgorzynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Iński Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-11-04, Powierzchnia: 17763.0 ha
  • Ostoja Ińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 87710.94 ha
  • Julek - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 560cm., Data ustanowienia: 2014-01-23, Opis granicy: skraj dz. nr 381/1 obręb Mieszewo w części oznaczonej jako LsIII od strony działki nr 24 obręb Zwierzynek.
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2014-01-23, Opis granicy: nadleśn. Łobez oddz. 23 a na brzegu kanału przy drodze naprzeciwko domu
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 380 cm, Data ustanowienia: 2014-01-23, Opis granicy: północna część parku zabytkowego w Zwierzynku - działka ewidencyjna nr 180/1 obręb ewidencyjny Zwierzynek

Węgorzyno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 19 wypadków drogowych w Węgorzynie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 720,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 75,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Węgorzynie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Węgorzynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Węgorzynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 720,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  720,8
  Zachodniopomorskie
  998,0
  Kraj
  1 100,9
 • 75,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Węgorzyno
  75,9
  Województwo
  102,2
  Polska
  104,4
 • 682,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  682,9
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Kraj
  1 327,3
 • 10,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Węgorzyno
  10,5
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Kraj
  9,5
 • 94,74 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  94,7
  Zachodniopomorskie
  118,1
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Węgorzynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 113,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Węgorzyno
  113,2 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,6 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Węgorzyno przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 20droga krajowa nr 20(Stargard Szczeciński - Gogolewo - Dalewo - Dzwonowo - Lisowo - Chociwel - Węgorzyno - Wiewiecko - Ginawa - Drawsko Pomorskie - Suliszewo - Złocieniec - Siemczyno - Czaplinek - Łubowo - Piława - Silnowo - Smiadowo - Krągi - Jeleń - Przyjezierze - Jelenino - Sitno - Szczecinek - Marcelin - Gwda Wielka - Gwda Mała - Drzonowo - Przybrda - Biała - Biały Bór - Trzebiele - Węglewo - Miłocice - Wołcza Mała - Miastko - Przęsin - Zadry - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Tuchomie - Niezabyszewo - Bytów - Mądrzechowo - Mokrzyn - Łąkie - Półczno - Wygoda - Korne - Kościerzyna - Kościerska Huta - Kaliska Kościerskie - Kłobuczyno - Egiertowo - Hopowo - Wyczechowo Osady - Borcz - Babi Dół - Nowy Glińcz - Żukowo - Miszewo - Tuchom - Chwaszczyno - Gdynia)
  • DW 151droga wojewódzka nr 151(Świdwin - Słonowice - Byszewo - Łobez - Węgorzyno - Stare Węgorzynko - Storkowo - Ińsko - Ciemnik - Sulibórz - Suliborek - Wielgoszcz - Recz - Witoszyn - Choszczno - Zamęcin - Lubiana - Płotno - Pełczyce - Łyskowo - Wierzchno - Barlinek - Moczkowo - Łubianka - Kłodawa - Gorzów Wielkopolski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Węgorzyno przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 210Linia kolejowa nr 210: Chojnice - Runowo Pomorskie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Chojnice - Brzeźno Człuchowskie - Człuchów - Biskupnica - Bińcze - Domisław - Czarne - Żółtnica - Czarnobór - Szczecinek - Jelenino - Silnowo - Łubowo - Czarne Małe - Czaplinek - Żelisławie Pomorskie - Bobrowo Pomorskie - Złocieniec - Rzęśnica - Suliszewo Drawskie - Drawsko Pomorskie - Jankowo Pomorskie - Wiewiecko -Węgorzyno - Runowo Pomorskie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Węgorzynie istnieje 29 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Boczna

  ul. Drawska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Matejki

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kolejowa

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Nowy Świat

  ul. Pionierów

  ul. Podgórna

  ul. Południowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Runowska

  ul. Rynek

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  os. Słoneczne

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  pl. im. Jana Pawła II

  ul. ks. Fortunata Sosnowskiego

  ul. Łąkowa