Powiat łobeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat łobeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 37 401 Liczba mieszkańców
 • 1 065 km2 Powierzchnia
 • 35 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,5% Stopa urbanizacji
 • Renata Kulik Starosta
 • ul. M. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez Adres starostwa powiatowego
 • ZLO Tablice rejestracyjne
Powiat łobeski na mapie
Identyfikatory
 • 3218 TERYT (TERC)
Herb powiatu łobeskiego
powiat łobeski herb
Flaga powiatu łobeskiego
powiat łobeski flaga

powiat łobeski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie
91 397 40 26
91 397 09 55
ul. Przemysłowa 2
73-150 Łobez
Komenda Powiatowa Policji w Łobzie
91 561 55 11, 91 561 55 05
91 561 55 13, 91 561 55 07
ul. Wojska Polskiego 2
73-150 Łobez
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie
91 397 45 42
91 397 45 42
ul. Niepodległości 66
73-150 Łobez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie
91 397 09 47
91 397 61 28
ul. Niepodległości 35
73-150 Łobez
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łobzie
91 397 47 43 91 397 42 17
91 397 47 11
ul. Spokojna 5
73-150 Łobez
Starostwo Powiatowe w Łobzie
(91) 397-60-99
(91) 397-56-03
ul. Konopnickiej
73-150 Łobez

Powiat łobeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat łobeski ma 37 401 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łobeskiego w 2050 roku wynosi 27 829, z czego 13 860 to kobiety, a 13 969 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu łobeskiego zawarli w 2017 roku 181 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu łobeskiego jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat łobeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -28. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,75 na 1000 mieszkańców powiatu łobeskiego. W 2017 roku urodziło się 368 dzieci, w tym 45,4% dziewczynek i 54,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,8% zgonów w powiecie łobeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w powiecie łobeskim były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu łobeskiego przypada 9.7 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 386 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 577 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu łobeskiego -191. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  61,7% mieszkańców powiatu łobeskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu łobeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 37 401 Liczba mieszkańców
 • 18 761 Kobiety
 • 18 640 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie łobeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie łobeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie łobeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu łobeskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 27 829 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 13 860 Kobiety
 • 13 969 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie łobeskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie łobeskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie łobeskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu łobeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat łobeski
  41,3 lat
  Zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat łobeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu łobeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat łobeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat łobeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat łobeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,7%
  Zachodniopomorskie
  28,5%
  Polska
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  52,7%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat łobeski
  10,2%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. łobeski
  5,2%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,2% Nieustalone
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie łobeskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  woj. zachodniopomorskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat łobeski
  1,8
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 181 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie łobeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -28 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. łobeski
  -0,8
  Województwo
  -0,9
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie łobeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie łobeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie łobeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie łobeskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 368 Urodzenia żywe
 • 167 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 201 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,4%
  54,6%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,8
  woj. zachodniopomorskie
  9,5
  Kraj
  10,5
 • 43,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. łobeski
  43,5
  Województwo
  40,8
  Cała Polska
  44,2
 • 25.08 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 25.08
 • 65.02 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 65.02
 • 79.07 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.07
 • 80.75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80.75
 • 31.34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.34
 • 5.86 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.86
 • 0.96 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.96
 • 3 338 g Średnia waga noworodków
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 403 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 338 g
  Województwo
  3 352 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 143 Waga 3000g - 3499g
 • 143
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  Zachodniopomorskie
  1,37
  Kraj
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat łobeski
  0,65
  Województwo
  0,67
  Polska
  0,71
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,93
  Województwo
  0,92
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie łobeskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 365 Zgony
 • 167 Kobiety
  (Zgony)
 • 198 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat łobeski
  9,7
  woj. zachodniopomorskie
  10,0
  Cały kraj
  10,1
 • 105,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. łobeski
  105,5
  Województwo
  108,7
  Kraj
  101,5
 • 11,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  11,6
  woj. zachodniopomorskie
  4,9
  Kraj
  4,0
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łobeskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. łobeski
  49,6%
  Zachodniopomorskie
  45,7%
  Polska
  45,7%
 • 26,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. łobeski
  26,1%
  woj. zachodniopomorskie
  28,2%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat łobeski
  6,0%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  2,5
  Cała Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  74,5
  Cały kraj
  74,3
 • 289,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  289,1
  woj. zachodniopomorskie
  284,5
  Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  273,9
  Cała Polska
  261,6
 • 549,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 576,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 521,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. łobeski
  549,0
  Województwo
  460,5
  Cały kraj
  469,0
 • 120,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 70,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  120,8
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Cały kraj
  87,7
 • 15,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat łobeski
  15,9
  Zachodniopomorskie
  30,4
  Polska
  31,8
 • 10,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,6
  woj. zachodniopomorskie
  8,2
  Cały kraj
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  Zachodniopomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 386 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 204 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 182 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 577 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 300 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 277 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -193 Saldo migracji
 • -96 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -97 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -191 Saldo migracji wewnętrznych
 • -96 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -95 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie łobeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat łobeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łobeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łobeskim oddano do użytku 32 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie łobeskim to 12 814 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 341 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie łobeskim to 5,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie łobeskim to 130,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,47% mieszkań posiada łazienkę, 74,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 25,49% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 814 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 340,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  340,50
  woj. zachodniopomorskie
  377,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 69,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. łobeski
  69,00 m2
  Zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 23,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  23,50 m2
  Zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. łobeski
  3,79
  Województwo
  3,84
  Polska
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat łobeski
  2,94
  Zachodniopomorskie
  2,65
  Polska
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,77
  Zachodniopomorskie
  0,69
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 32 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łobeski
  0,86
  woj. zachodniopomorskie
  4,38
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 33 Użytek własny
 • 6 Sprzedaż lub wynajem
 • 84,6%
  15,4%
 • 173 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat łobeski
  5,41
  Zachodniopomorskie
  3,57
  Polska
  3,91
 • 4,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,63
  Zachodniopomorskie
  15,65
  Polska
  18,14
 • 4 172 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 130,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. łobeski
  130,4 m2
  woj. zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,11 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat łobeski
  97,73%
  Zachodniopomorskie
  99,20%
  Cała Polska
  96,79%
 • 94,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat łobeski
  94,65%
  Województwo
  97,14%
  Cała Polska
  93,66%
 • 91,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  91,47%
  woj. zachodniopomorskie
  95,07%
  Cała Polska
  91,31%
 • 74,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. łobeski
  74,01%
  Województwo
  86,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 25,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. łobeski
  25,49%
  Zachodniopomorskie
  62,01%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat łobeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie łobeskim na 1000 mieszkańców pracuje 142 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie łobeskim wynosiło w 2017 roku 21,3% (28,2% wśród kobiet i 15,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łobeskim wynosiło 3 662,40 PLN, co odpowiada 80.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łobeskiego 3 942 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 520 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 422.

  23,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu łobeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,1% w przemyśle i budownictwie, a 10,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 142 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  142,0
  woj. zachodniopomorskie
  210,0
  Kraj
  247,0
 • 21,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 28,2% Kobiety
 • 15,7% Mężczyźni
 • Powiat
  21,3%
  Województwo
  8,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie łobeskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie łobeskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie łobeskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 662 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. łobeski
  3 662 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  4 154 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie łobeskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 942 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 520 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 422 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,1% Przemysł i budownictwo
 • 29,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie łobeskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 316 Pracujący ogółem
 • 2 907 Kobiety
 • 2 409 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie łobeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat łobeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. łobeski
  62,0
  Województwo
  62,5
  Cały kraj
  63,4
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,8
  Województwo
  34,4
  Polska
  34,0
 • 112,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  112,3
  woj. zachodniopomorskie
  122,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat łobeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie łobeskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 259 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 281 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 264 nowe podmioty, a 291 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (409) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (248) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (409) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (253) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie łobeskim najwięcej (183) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 115) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,2% (236) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (726) podmiotów, a 70,5% (2 297) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie łobeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 259 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 236 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 726 Przemysł i budownictwo
 • 2 297 Pozostała działalność
 • 264 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie łobeskim w 2017 roku
 • 291 Podmioty wyrejestrowane w powiecie łobeskim w 2017 roku
 • 2 281 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 115 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 115
 • 128 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 128
 • 15 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 15
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 258 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 258
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 211 Spółki handlowe ogółem
 • 211
 • 70  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 70
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 183  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 183
 • 67    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 67
 • 144 Spółki cywilne ogółem
 • 144
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 281 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 634 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 634
 • 400 Budownictwo
 • 400
 • 191 Przetwórstwo przemysłowe
 • 191
 • 182 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 182
 • 165 Transport i gospodarka magazynowa
 • 165
 • 158 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 158
 • 139 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 139
 • 105 Pozostała działalność
 • 105
 • 68 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 68
 • 67 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 67
 • 66 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 66
 • 30 Edukacja
 • 30
 • 28 Informacja i komunikacja
 • 28
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łobeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie łobeskim stwierdzono 897 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,90 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie łobeskim wynosi 78,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu łobeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,22 (wykrywalność 63%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,30 (wykrywalność 96%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,22 (39%), drogowe - 1,84 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,91 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat łobeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 897 Przestępstwa ogółem
 • 897
 • 496 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 496
 • 274 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 274
 • 69 Przestępstwa drogowe
 • 69
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 271 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 271
 • 23,90 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,90
  Zachodniopomorskie
  19,88
  Polska
  19,62
 • 13,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. łobeski
  13,22
  Zachodniopomorskie
  14,03
  Kraj
  12,07
 • 7,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,30
  Zachodniopomorskie
  2,61
  Cały kraj
  4,94
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,84
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Cały kraj
  1,78
 • 0,91 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat łobeski
  0,91
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,49
 • 7,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,22
  woj. zachodniopomorskie
  9,09
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat łobeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  78%
  Zachodniopomorskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Zachodniopomorskie
  64%
  Kraj
  60%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  woj. zachodniopomorskie
  95%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  94%
  woj. zachodniopomorskie
  91%
  Kraj
  84%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat łobeski
  39%
  Zachodniopomorskie
  51%
  Polska
  52%

Powiat łobeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu łobeskiego wyniosła w 2016 roku 39,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu łobeskiego - 24.3% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,6 mln złotych, czyli 9,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu łobeskiego wyniosła w 2016 roku 39,2 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.3%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15%). W budżecie powiatu łobeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 124 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,5 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie łobeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu łobeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat łobeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu łobeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,5 mln

  904(100%)

  39,4 mln

  1,0 tys(100%)

  41,8 mln

  1,1 tys(100%)

  35,4 mln

  923(100%)

  34,2 mln

  899(100%)

  40,3 mln

  1,1 tys(100%)

  35,7 mln

  946(100%)

  39,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  195(21.5%)

  7,4 mln

  195(18.7%)

  7,7 mln

  200(18.4%)

  7,8 mln

  204(22%)

  8,2 mln

  215(23.8%)

  8,1 mln

  215(20.2%)

  8,5 mln

  225(23.7%)

  9,6 mln

  256(24.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,0 mln

  131(14.4%)

  5,0 mln

  131(12.6%)

  4,9 mln

  126(11.6%)

  5,3 mln

  137(14.8%)

  5,6 mln

  147(16.4%)

  6,6 mln

  175(16.4%)

  7,5 mln

  198(20.9%)

  8,4 mln

  223(21.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  112(12.3%)

  10,6 mln

  279(26.8%)

  11,2 mln

  293(26.9%)

  2,7 mln

  69,6(7.5%)

  2,6 mln

  69,6(7.7%)

  7,4 mln

  195(18.3%)

  3,3 mln

  87,1(9.2%)

  5,5 mln

  147(13.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  104(11.5%)

  4,2 mln

  110(10.6%)

  4,4 mln

  115(10.6%)

  4,7 mln

  124(13.4%)

  4,7 mln

  123(13.6%)

  5,0 mln

  131(12.3%)

  5,0 mln

  132(13.9%)

  5,2 mln

  137(13%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  78,3(8.6%)

  3,0 mln

  79,3(7.6%)

  3,3 mln

  86,8(8%)

  3,2 mln

  82,6(8.9%)

  3,2 mln

  85,6(9.5%)

  3,3 mln

  87,9(8.2%)

  3,3 mln

  88,8(9.4%)

  3,5 mln

  92,9(8.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,4 mln

  89,6(9.9%)

  3,0 mln

  80,2(7.7%)

  3,5 mln

  91,0(8.4%)

  4,0 mln

  104(11.3%)

  3,4 mln

  90,6(10.1%)

  3,3 mln

  86,3(8.1%)

  2,8 mln

  74,4(7.9%)

  2,3 mln

  60,7(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  107(11.8%)

  1,7 mln

  45,9(4.4%)

  2,0 mln

  52,5(4.8%)

  2,0 mln

  53,5(5.8%)

  2,1 mln

  55,7(6.2%)

  2,1 mln

  54,5(5.1%)

  1,9 mln

  49,4(5.2%)

  1,8 mln

  47,4(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  57,0(6.3%)

  2,9 mln

  75,6(7.3%)

  2,8 mln

  74,1(6.8%)

  2,9 mln

  76,9(8.3%)

  2,9 mln

  76,1(8.4%)

  3,1 mln

  82,7(7.8%)

  2,0 mln

  54,3(5.7%)

  1,7 mln

  45,8(4.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  433,3 tys

  11,4(1.3%)

  662,6 tys

  17,5(1.7%)

  422,4 tys

  11,0(1%)

  474,5 tys

  12,4(1.3%)

  434,5 tys

  11,4(1.3%)

  502,6 tys

  13,3(1.2%)

  564,1 tys

  15,0(1.6%)

  499,6 tys

  13,3(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  113,2 tys

  3,0(0.3%)

  141,0 tys

  3,7(0.4%)

  181,6 tys

  4,7(0.4%)

  166,4 tys

  4,4(0.5%)

  142,3 tys

  3,7(0.4%)

  188,7 tys

  5,0(0.5%)

  170,8 tys

  4,5(0.5%)

  230,4 tys

  6,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  122,2 tys

  3,2(0.4%)

  291,5 tys

  7,7(0.7%)

  484,2 tys

  12,6(1.2%)

  734,4 tys

  19,2(2.1%)

  401,7 tys

  10,6(1.2%)

  298,3 tys

  7,9(0.7%)

  244,0 tys

  6,5(0.7%)

  195,8 tys

  5,2(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  137,6 tys

  3,6(0.4%)

  129,7 tys

  3,4(0.3%)

  144,4 tys

  3,8(0.3%)

  157,9 tys

  4,1(0.4%)

  156,1 tys

  4,1(0.5%)

  182,1 tys

  4,8(0.5%)

  169,0 tys

  4,5(0.5%)

  174,8 tys

  4,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  85,5 tys

  2,2(0.2%)

  105,1 tys

  2,8(0.3%)

  116,9 tys

  3,0(0.3%)

  150,1 tys

  3,9(0.4%)

  126,9 tys

  3,3(0.4%)

  116,9 tys

  3,1(0.3%)

  106,9 tys

  2,8(0.3%)

  158,1 tys

  4,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,5 tys

  3,3(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  200,9 tys

  5,3(0.6%)

  300,9 tys

  7,9(0.8%)

  296,2 tys

  7,7(0.7%)

  645,6 tys

  16,9(1.8%)

  83,7 tys

  2,2(0.2%)

  46,9 tys

  1,2(0.1%)

  92,7 tys

  2,5(0.3%)

  99,3 tys

  2,6(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,0 tys

  0,5(0.1%)

  11,2 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  9,6 tys

  0,3(0%)

  9,6 tys

  0,3(0%)

  29,0 tys

  0,8(0.1%)

  63,0 tys

  1,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,5 tys

  0,5(0.1%)

  19,8 tys

  0,5(0.1%)

  75,5 tys

  2,0(0.2%)

  428,3 tys

  11,2(1.2%)

  51,1 tys

  1,3(0.1%)

  68,6 tys

  1,8(0.2%)

  63,0 tys

  1,7(0.2%)

  34,7 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  85,0 tys

  2,2(0.2%)

  27,5 tys

  0,7(0.1%)

  150,0 tys

  3,9(0.4%)

  45,3 tys

  1,2(0.1%)

  44,2 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,3 tys

  0,6(0.1%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie łobeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu łobeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat łobeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu łobeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,2 mln

  845(100%)

  37,2 mln

  962(100%)

  39,0 mln

  1,0 tys(100%)

  36,9 mln

  961(100%)

  36,8 mln

  967(100%)

  40,5 mln

  1,1 tys(100%)

  37,3 mln

  988(100%)

  39,2 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,0 mln

  421(49.8%)

  16,6 mln

  438(44.7%)

  17,4 mln

  453(44.6%)

  17,9 mln

  467(48.5%)

  16,8 mln

  442(45.7%)

  17,5 mln

  462(43.1%)

  17,6 mln

  466(47.2%)

  18,1 mln

  480(46.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  119(14.1%)

  4,6 mln

  122(12.5%)

  4,8 mln

  125(12.3%)

  5,2 mln

  136(14.1%)

  5,4 mln

  141(14.6%)

  5,5 mln

  147(13.7%)

  5,8 mln

  155(15.7%)

  6,8 mln

  180(17.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,4 mln

  89,2(10.5%)

  3,7 mln

  96,7(9.9%)

  4,7 mln

  122(12%)

  4,8 mln

  125(13%)

  5,5 mln

  145(14.9%)

  5,5 mln

  146(13.7%)

  5,9 mln

  157(15.9%)

  5,9 mln

  156(15%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  77,6(9.2%)

  3,0 mln

  78,4(8%)

  3,1 mln

  80,8(8%)

  3,1 mln

  82,0(8.5%)

  3,2 mln

  85,3(8.8%)

  3,3 mln

  87,3(8.2%)

  3,3 mln

  88,3(8.9%)

  3,4 mln

  91,1(8.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  40,6(4.8%)

  1,7 mln

  44,8(4.6%)

  1,9 mln

  50,1(4.9%)

  2,0 mln

  53,2(5.5%)

  2,1 mln

  54,6(5.6%)

  2,0 mln

  53,5(5%)

  1,8 mln

  48,8(4.9%)

  1,8 mln

  46,6(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  314,2 tys

  8,3(1%)

  3,3 mln

  87,7(8.9%)

  3,2 mln

  82,0(8.1%)

  100,3 tys

  2,6(0.3%)

  409,2 tys

  10,8(1.1%)

  2,2 mln

  58,4(5.4%)

  122,0 tys

  3,2(0.3%)

  953,9 tys

  25,3(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  511,0 tys

  13,4(1.6%)

  910,5 tys

  24,0(2.5%)

  591,0 tys

  15,4(1.5%)

  473,7 tys

  12,4(1.3%)

  434,9 tys

  11,5(1.2%)

  506,2 tys

  13,4(1.2%)

  562,7 tys

  14,9(1.5%)

  772,2 tys

  20,5(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  36,5(4.3%)

  2,0 mln

  52,6(5.4%)

  2,2 mln

  56,8(5.6%)

  1,9 mln

  49,5(5.1%)

  1,9 mln

  49,2(5.1%)

  2,0 mln

  54,1(5%)

  917,9 tys

  24,4(2.5%)

  492,0 tys

  13,1(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  943,0 tys

  24,8(2.9%)

  409,8 tys

  10,8(1.1%)

  431,4 tys

  11,2(1.1%)

  741,1 tys

  19,4(2%)

  425,4 tys

  11,2(1.2%)

  1,1 mln

  30,0(2.8%)

  484,1 tys

  12,8(1.3%)

  473,0 tys

  12,6(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  123,6 tys

  3,2(0.4%)

  126,2 tys

  3,3(0.3%)

  118,2 tys

  3,1(0.3%)

  257,4 tys

  6,7(0.7%)

  192,8 tys

  5,1(0.5%)

  340,5 tys

  9,0(0.8%)

  346,3 tys

  9,2(0.9%)

  211,9 tys

  5,6(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  125,8 tys

  3,3(0.4%)

  117,5 tys

  3,1(0.3%)

  128,6 tys

  3,3(0.3%)

  123,8 tys

  3,2(0.3%)

  134,4 tys

  3,5(0.4%)

  129,6 tys

  3,4(0.3%)

  125,6 tys

  3,3(0.3%)

  130,4 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,5 tys

  3,3(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,5 tys

  0,5(0.1%)

  250,9 tys

  6,6(0.7%)

  179,0 tys

  4,7(0.5%)

  159,2 tys

  4,2(0.4%)

  306,2 tys

  8,1(0.8%)

  61,1 tys

  1,6(0.2%)

  54,5 tys

  1,4(0.1%)

  52,4 tys

  1,4(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  64,0 tys

  1,7(0.2%)

  335,7 tys

  8,9(0.9%)

  58,4 tys

  1,5(0.1%)

  43,0 tys

  1,1(0.1%)

  35,6 tys

  0,9(0.1%)

  185,8 tys

  4,9(0.5%)

  113,3 tys

  3,0(0.3%)

  50,7 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  11,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  85,0 tys

  2,2(0.3%)

  27,5 tys

  0,7(0.1%)

  150,0 tys

  3,9(0.4%)

  45,3 tys

  1,2(0.1%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  2,8

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  174,9 tys

  4,6(0.5%)

  74,7 tys

  2,0(0.2%)

  61,8 tys

  1,6(0.2%)

  180

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  11,6 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,3 tys

  0,6(0.1%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat łobeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 922 mieszkańców powiatu łobeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 313 kobiet oraz 4 609 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,2% średnie ogólnokształcące, a 11,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców powiatu łobeskiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 29,1% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu łobeskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie łobeskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,6%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,7%) oraz podstawowe ukończone (26,5%).

  16,3% mieszkańców powiatu łobeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 616 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,1% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,97.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 99,91.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 21 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,7% mieszkańców powiatu łobeskiego w wieku potencjalnej nauki (31,7% kobiet i 31,6% mężczyzn).

 • 9,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  9,1%
  Województwo
  17,6%
  Polska
  17,9%
 • 10,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 12,4% W miastach
  (wyższe)
 • 5,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. łobeski
  27,0%
  Zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 30,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 18,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • pow. łobeski
  3,1%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,8% Na wsi
  (policealne)
 • 12,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,2%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Kraj
  12,4%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  11,6%
  woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 8,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat łobeski
  26,2%
  woj. zachodniopomorskie
  21,9%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. łobeski
  6,1%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 29,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. łobeski
  29,1%
  woj. zachodniopomorskie
  20,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 31,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 37,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,6%
  Województwo
  1,8%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 616 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. łobeski
  616,0
  Województwo
  767,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,43
  woj. zachodniopomorskie
  1,08
  Polska
  1,01
 •  
 • 42,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 42,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 17,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. łobeski
  88,97
  Zachodniopomorskie
  93,92
  Cała Polska
  96,62
 • 84,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat łobeski
  84,60
  Województwo
  88,71
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łobeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat łobeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat łobeski
  17,0
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 151,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 123,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat łobeski
  99,91
  Zachodniopomorskie
  97,90
  Kraj
  100,01
 • 79,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  79,55
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łobeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat łobeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. łobeski
  21,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 • 27 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 27
 •  
 • 80,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 53,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łobeskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,0
  Zachodniopomorskie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 20 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 20
 • 18,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  21,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Cały kraj
  24,0
 • 21 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 21
 • 21 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 21
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat łobeski
  11,0
  Województwo
  20,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11 Szkoły policealne ogółem
 • 11
 • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat łobeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat łobeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat łobeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łobeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie łobeskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie łobeskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 590)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie łobeskim: 19 (publiczne: 19, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie łobeskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 061 (uczestnicy: 49 689)
  • seanse filmowe: 186 (uczestnicy: 1 831)
  • wystawy: 147 (uczestnicy: 3 392)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 47 (uczestnicy: 9 593)
  • koncerty: 56 (uczestnicy: 14 051)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 174 (uczestnicy: 2 729)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 136 (uczestnicy: 6 140)
  • konkursy: 150 (uczestnicy: 2 631)
  • pokazy teatralne: 77 (uczestnicy: 4 123)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 250)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 3 500)
  • warsztaty: 75 (uczestnicy: 1 407)
  • inne: 3 (uczestnicy: 42)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 628)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 135)
  • taneczne: 9 (członkowie: 106)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 122)
  • teatralne: 19 (członkowie: 136)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 68)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 7)
  • inne: 5 (członkowie: 54)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 20)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 396)
  • teatralne: 19 (członkowie: 132)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 107)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 56)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 6 (członkowie: 78)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie łobeskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 207 zwiedzających, co daje 55 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łobeskim działało 7 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 196 164 wolumeny oraz 1 materiał elektroniczne zainwentaryzowany. We wszystkich placówkach zatudnionych było 28 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 257 807 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 54
  • dostępne dla czytelników: 32
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 30
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5


 • Kluby sportowe w powiecie łobeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie łobeskim działało 21 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 401 członków. Zarejestrowano 1 348 ćwiczących (mężczyźni: 966, kobiety: 382, chłopcy do lat 18: 664, dziewczęta do lat 18: 362). Aktywnych było 47 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (29), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie łobeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat łobeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat łobeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 22 wypadków drogowych w powiecie łobeskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 26 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,0 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 90,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie łobeskim zarejestrowanych było 28 854 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 20 991 samochodów osobowych (557,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 2 716 samochodów ciężarowych (79,1 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 61 autobusów (1,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 263 ciągników siodłowych (7,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 350 motocykli (62,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 30,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie łobeskim znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 26 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie łobeskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 58,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat łobeski
  58,5
  woj. zachodniopomorskie
  78,0
  Kraj
  87,6
 • 7,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  8,0
  woj. zachodniopomorskie
  8,7
  Kraj
  7,9
 • 10,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat łobeski
  10,4
  woj. zachodniopomorskie
  12,6
  Polska
  10,6
 • 90,11 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  90,1
  woj. zachodniopomorskie
  135,8
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 28 854 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie łobeskim w 2016 roku
 • 20 991 Samochody osobowe
 • 2 716 Samochody ciężarowe
 • 131 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 61 Autobusy
 • 147 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 263 Ciągniki samochodowe
 • 263   Ciągniki siodłowe
 • 2 326 Ciągniki rolnicze
 • 2 350 Motocykle
 • 1 164   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 432 Motorowery
 • 20 991Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie łobeskim
 • Samochody osobowe w powiecie łobeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 557,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  557,7
  Zachodniopomorskie
  533,9
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 477
  • 1400-1649 kg5 459
  • 1650-1899 kg4 343
  • 1900 kg i więcej4 712
 • 6 477 do 1399 kg
 • 5 459 1400-1649 kg
 • 4 343 1650-1899 kg
 • 4 712 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 7 857 do 1399 cm3
 • 7 857
 • 11 388 1400-1999 cm3
 • 11 388
 • 1 746 2000 i więcej cm3
 • 1 746
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie łobeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12 090
  • olej napędowy7 160
  • gaz (LPG)1 726
  • pozostałe15
 • 12 090 benzyna
 • 7 160 olej napędowy
 • 1 726 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 111 do 1 roku
 • 111
 • 79 2 lata
 • 79
 • 80 3 lata
 • 80
 • 298 4-5 lat
 • 298
 • 448 6-7 lat
 • 448
 • 820 8-9 lat
 • 820
 • 1 195 10-11 lat
 • 1 195
 • 3 217 12-15 lat
 • 3 217
 • 4 973 16-20 lat
 • 4 973
 • 3 680 21-25 lat
 • 3 680
 • 1 766 26-30 lat
 • 1 766
 • 4 324 31 lat i więcej
 • 4 324
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie łobeskim
 • Powiat
  21,1 lat
  Zachodniopomorskie
  18,7 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 2 716Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie łobeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie łobeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  79,1
  Zachodniopomorskie
  85,3
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 389 do 999 kg
 • 1 389
 • 702 1000-1499 kg
 • 702
 • 202 1500-2999 kg
 • 202
 • 51 3000-3499 kg
 • 51
 • 59 3500-4999 kg
 • 59
 • 181 5000-6999 kg
 • 181
 • 72 7000-9999 kg
 • 72
 • 48 10000-14999 kg
 • 48
 • 12 15000 kg i więcej
 • 12
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna667
  • olej napędowy1 975
  • gaz (LPG)59
  • pozostałe15
 • 667 benzyna
 • 1 975 olej napędowy
 • 59 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 13 2 lata
 • 13
 • 14 3 lata
 • 14
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 88 6-7 lat
 • 88
 • 116 8-9 lat
 • 116
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 375 12-15 lat
 • 375
 • 585 16-20 lat
 • 585
 • 314 21-25 lat
 • 314
 • 236 26-30 lat
 • 236
 • 803 31 lat i więcej
 • 803
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie łobeskim
 • powiat łobeski
  22,3 lat
  Zachodniopomorskie
  19,5 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 61Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie łobeskim
 • Autobusy w powiecie łobeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,6
  woj. zachodniopomorskie
  3,2
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy60
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 60 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 11 16-20 lat
 • 11
 • 10 21-25 lat
 • 10
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 21 31 lat i więcej
 • 21
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie łobeskim
 • Tutaj
  24,0 lat
  Województwo
  22,2 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 263Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie łobeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie łobeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,0
  Województwo
  8,2
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy263
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 263 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 17 4-5 lat
 • 17
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 52 8-9 lat
 • 52
 • 30 10-11 lat
 • 30
 • 40 12-15 lat
 • 40
 • 46 16-20 lat
 • 46
 • 19 21-25 lat
 • 19
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 15,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie łobeskim
 • pow. łobeski
  15,9 lat
  Województwo
  12,7 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 2 350Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie łobeskim
 • Motocykle w powiecie łobeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 62,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  62,4
  Województwo
  37,5
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 17 2 lata
 • 17
 • 3 3 lata
 • 3
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 33 6-7 lat
 • 33
 • 44 8-9 lat
 • 44
 • 33 10-11 lat
 • 33
 • 67 12-15 lat
 • 67
 • 118 16-20 lat
 • 118
 • 76 21-25 lat
 • 76
 • 240 26-30 lat
 • 240
 • 1 662 31 lat i więcej
 • 1 662
 • 30,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie łobeskim
 • pow. łobeski
  30,1 lat
  Zachodniopomorskie
  26,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie łobeskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 15,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  15,0 km
  Województwo
  329,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. łobeski
  0,4 km
  Województwo
  4,4 km
  Kraj
  3,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek