Powiat zamojski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zamojski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 104 775 Liczba mieszkańców
 • 1 870 km2 Powierzchnia
 • 58 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 10,6% Stopa urbanizacji
 • Henryk Matej Starosta
 • ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Adres starostwa powiatowego
 • LZA Tablice rejestracyjne
Powiat zamojski na mapie
Identyfikatory
 • 0620 TERYT (TERC)
Herb powiatu zamojskiego
powiat zamojski herb
Flaga powiatu zamojskiego
powiat zamojski flaga

Powiat zamojski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat zamojski ma 104 775 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zamojskiego w 2050 roku wynosi 91 053, z czego 45 677 to kobiety, a 45 376 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zamojskiego zawarli w 2020 roku 424 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu zamojskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zamojski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -775. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,32 na 1000 mieszkańców powiatu zamojskiego. W 2020 roku urodziło się 799 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 375 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,0% zgonów w powiecie zamojskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w powiecie zamojskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zamojskiego przypada 14.87 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 009 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 103 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zamojskiego -94. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 21.

  61,2% mieszkańców powiatu zamojskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zamojskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 104 775 Liczba mieszkańców
 • 53 108 Kobiety
 • 51 667 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zamojskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zamojskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zamojskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zamojskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 91 053 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 677 Kobiety
 • 45 376 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zamojskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zamojskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zamojskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zamojskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. zamojski
  42,6 lat
  woj. lubelskie
  42,4 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zamojski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zamojskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. zamojski
  29,1%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat zamojski
  11,7%
  Lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 19,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat zamojski
  2,6%
  Lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. zamojski
  0,8%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zamojskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. zamojski
  4,0
  Lubelskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat zamojski
  1,2
  Lubelskie
  1,3
  Cały kraj
  1,3
 • 424 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zamojskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -775 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -366 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -409 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. zamojski
  -7,3
  Województwo
  -4,4
  Polska
  -3,2
 • -7,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zamojskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zamojskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zamojskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zamojskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 799 Urodzenia żywe
 • 387 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 412 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. zamojski
  7,6
  woj. lubelskie
  8,6
  Polska
  9,3
 • 33,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat zamojski
  33,0
  Województwo
  37,5
  Cała Polska
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 375 g Średnia waga noworodków
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 475 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. zamojski
  3 375 g
  Lubelskie
  3 363 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 79 Waga 4000g - 4499g
 • 79
 • 234 Waga 3500g - 3999g
 • 234
 • 312 Waga 3000g - 3499g
 • 312
 • 123 Waga 2500g - 2999g
 • 123
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  Lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,54
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,67
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,51
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie zamojskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 574 Zgony
 • 753 Kobiety
  (Zgony)
 • 821 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,9 Zgony na 1000 ludności
 • pow. zamojski
  14,9
  Województwo
  13,0
  Polska
  12,5
 • 197,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  197,0
  Województwo
  151,1
  Cały kraj
  134,3
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,0
  Lubelskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zamojskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  41,0%
  woj. lubelskie
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,6%
  Lubelskie
  22,8%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  woj. lubelskie
  4,0%
  Kraj
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,8
  Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,1
  Cała Polska
  70,4
 • 288,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. zamojski
  288,2
  Województwo
  248,7
  Cały kraj
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,6
  Polska
  261,3
 • 522,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 586,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat zamojski
  522,9
  Województwo
  472,5
  Polska
  421,0
 • 72,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  72,4
  woj. lubelskie
  80,8
  Kraj
  69,5
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  31,5
  Lubelskie
  27,6
  Kraj
  35,1
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  1,9
  Lubelskie
  6,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie zamojskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 72 Osoby w zamachach samobójczych
 • 18 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 54 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 68 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. zamojski
  68,0
  Województwo
  32,0
  Polska
  31,0
 • 26 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 12 zażycie innych leków
 • 12
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 11 samookaleczenie powierzchniowe
 • 11
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 35 powieszenie się
 • 35
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 47 nieustalona
 • 47
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 26 nieustalona
 • 26
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 14 13-18 lat
 • 14
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 28 30-49 lat
 • 28
 • 17 50-60 lat
 • 17
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy11
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony42
 • 11 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 42 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony26
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 26 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 31 kawaler/panna
 • 31
 • 23 żonaty/zamężna
 • 23
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony58
 • 3 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 58 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony25
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 25 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 3 renta
 • 3
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 45 nieustalony
 • 45
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 21 nieustalony
 • 21
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 009 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 519 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 490 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 103 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 623 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 480 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -73 Saldo migracji
 • -93 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 20 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -94 Saldo migracji wewnętrznych
 • -104 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zamojskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zamojski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie zamojskim oddano do użytku 257 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zamojskim to 37 382 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 355 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zamojskim to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie zamojskim to 137,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 83,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 71,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 68,44% mieszkań posiada łazienkę, 58,64% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,46% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie zamojskim 16 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 267 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 414 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 267 zł
 • pow. zamojski
  2 267 zł
  Lubelskie
  5 551 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 2 267 zł Ogółem
 • 2 267 zł
 • 1 945 zł do 40 m2
 • 1 945 zł
 • 2 841 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 841 zł
 • 2 412 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 412 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 414 zł
 • Powiat
  2 414 zł
  Województwo
  5 337 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 2 414 zł Ogółem
 • 2 414 zł
 • 2 285 zł do 40 m2
 • 2 285 zł
 • 2 707 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 707 zł
 • 2 587 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 587 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 16
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m25
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 5 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie zamojskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 267 zł
 • Tutaj
  2 267 zł
  Województwo
  4 986 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 267 zł Ogółem
 • 2 267 zł
 • 1 945 zł do 40 m2
 • 1 945 zł
 • 2 841 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 841 zł
 • 2 412 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 412 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 414 zł
 • powiat zamojski
  2 414 zł
  Województwo
  4 964 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 2 414 zł Ogółem
 • 2 414 zł
 • 2 285 zł do 40 m2
 • 2 285 zł
 • 2 707 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 707 zł
 • 2 587 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 587 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 16
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m25
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 5 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 37 382 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 354,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  354,80
  woj. lubelskie
  378,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  91,20 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 32,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,40 m2
  Lubelskie
  29,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat zamojski
  4,00
  Województwo
  3,86
  Polska
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. zamojski
  2,82
  woj. lubelskie
  2,64
  Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  woj. lubelskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 257 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  2,44
  Województwo
  4,03
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 448 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,63
  woj. lubelskie
  4,18
  Cała Polska
  3,77
 • 13,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  13,74
  Lubelskie
  16,85
  Polska
  21,77
 • 35 283 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 137,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat zamojski
  137,3 m2
  Lubelskie
  96,3 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,33 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 83,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. zamojski
  83,36%
  woj. lubelskie
  91,91%
  Cały kraj
  96,97%
 • 71,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat zamojski
  71,89%
  woj. lubelskie
  85,47%
  Kraj
  94,01%
 • 68,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat zamojski
  68,44%
  Województwo
  83,02%
  Kraj
  91,78%
 • 58,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat zamojski
  58,64%
  woj. lubelskie
  76,30%
  Cała Polska
  83,08%
 • 24,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  24,46%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat zamojski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie zamojskim na 1000 mieszkańców pracuje 99osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zamojskim wynosiło w 2020 roku 9,4% (10,4% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zamojskim wynosiło 4 135,39 PLN, co odpowiada 74.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zamojskiego 8 674 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 024 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 650.

  70,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zamojskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,1% w przemyśle i budownictwie, a 5,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  99,0
  woj. lubelskie
  189,0
  Kraj
  252,0
 • 9,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,4% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Powiat
  9,4%
  Województwo
  8,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zamojskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zamojskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zamojskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 135 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 135 PLN
  Województwo
  4 915 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zamojskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 674 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 024 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 650 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 70,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 71,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 3,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,1% Pozostałe
 • 17,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zamojskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 477 Pracujący ogółem
 • 5 355 Kobiety
 • 5 122 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zamojskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zamojski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zamojski
  63,4
  Lubelskie
  67,6
  Cała Polska
  68,0
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat zamojski
  36,3
  Lubelskie
  38,2
  Polska
  37,5
 • 133,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  133,8
  Lubelskie
  129,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zamojski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie zamojskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 573 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 259 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 679 nowych podmiotów, a 270 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (752) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (492) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (616) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (270) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zamojskim najwięcej (220) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 354) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,8% (286) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,5% (2 008) podmiotów, a 69,7% (5 279) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zamojskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.7%) oraz Budownictwo (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 573 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 286 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 008 Przemysł i budownictwo
 • 5 279 Pozostała działalność
 • 679 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zamojskim w 2020 roku
 • 270 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zamojskim w 2020 roku
 • 6 259 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 354 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 354
 • 193 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 193
 • 24 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 24
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 571 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 571
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 218 Spółki handlowe ogółem
 • 218
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 172  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 172
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 220 Spółki cywilne ogółem
 • 220
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 259 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 734 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 734
 • 1 268 Budownictwo
 • 1 268
 • 545 Przetwórstwo przemysłowe
 • 545
 • 515 Transport i gospodarka magazynowa
 • 515
 • 396 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 396
 • 345 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 345
 • 282 Pozostała działalność
 • 282
 • 259 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 259
 • 250 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 250
 • 181 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 181
 • 142 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 142
 • 140 Informacja i komunikacja
 • 140
 • 74 Edukacja
 • 74
 • 63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 63
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie zamojskim stwierdzono 1 075 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,16 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zamojskim wynosi 87,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zamojskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,14 (wykrywalność 88%) oraz przeciwko mieniu - 2,40 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,83 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,46 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 075 Przestępstwa ogółem
 • 1 075
 • 650 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 650
 • 154 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 154
 • 194 Przestępstwa drogowe
 • 194
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 254 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 254
 • 10,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  10,16
  Województwo
  13,81
  Polska
  19,96
 • 6,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. zamojski
  6,14
  Województwo
  8,49
  Cała Polska
  12,25
 • 1,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  1,46
  Województwo
  2,78
  Kraj
  5,17
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. zamojski
  1,83
  Lubelskie
  1,81
  Cały kraj
  1,73
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  0,27
  Województwo
  0,34
  Cała Polska
  0,37
 • 2,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,40
  Województwo
  5,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. zamojski
  88%
  Województwo
  81%
  Kraj
  73%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  88%
  woj. lubelskie
  79%
  Kraj
  65%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. zamojski
  66%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  93%
  Lubelskie
  94%
  Cała Polska
  87%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  56%
  Lubelskie
  65%
  Cały kraj
  54%

Powiat zamojski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zamojskiego wyniosła w 2020 roku 100,1 mln złotych, co daje 946 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 7.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu zamojskiego - 38.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (23.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 29,0 mln złotych, czyli 29,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zamojskiego wyniosła w 2020 roku 116,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (24.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.6%). W budżecie powiatu zamojskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 140 złotych na mieszkańca (12,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zamojskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zamojskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zamojskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,3 mln

  515(100%)

  57,6 mln

  529(100%)

  51,9 mln

  479(100%)

  58,9 mln

  545(100%)

  69,2 mln

  642(100%)

  90,3 mln

  842(100%)

  108,0 mln

  1,0 tys(100%)

  100,1 mln

  946(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,0 mln

  82,2(16%)

  11,1 mln

  102(19.2%)

  10,8 mln

  99,4(20.7%)

  15,6 mln

  145(26.6%)

  24,9 mln

  232(36%)

  41,8 mln

  391(46.3%)

  55,1 mln

  519(51%)

  38,8 mln

  368(38.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,5 mln

  188(36.4%)

  20,1 mln

  185(34.9%)

  19,1 mln

  176(36.8%)

  20,6 mln

  191(35%)

  14,0 mln

  130(20.3%)

  15,7 mln

  146(17.3%)

  17,5 mln

  165(16.2%)

  23,2 mln

  220(23.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,5 mln

  77,5(15%)

  8,3 mln

  75,9(14.3%)

  8,2 mln

  75,6(15.8%)

  8,0 mln

  74,1(13.6%)

  8,5 mln

  78,9(12.3%)

  9,6 mln

  89,9(10.6%)

  9,9 mln

  93,1(9.1%)

  10,9 mln

  103(10.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,0 mln

  45,9(8.9%)

  5,0 mln

  45,8(8.6%)

  5,0 mln

  46,3(9.7%)

  5,0 mln

  46,4(8.5%)

  5,5 mln

  50,8(7.9%)

  5,5 mln

  51,7(6.1%)

  5,8 mln

  54,3(5.3%)

  6,1 mln

  58,3(6.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  491,9 tys

  4,5(0.9%)

  554,7 tys

  5,1(1%)

  658,9 tys

  6,1(1.3%)

  821,6 tys

  7,6(1.4%)

  1,2 mln

  11,1(1.7%)

  2,1 mln

  19,5(2.3%)

  3,9 mln

  36,9(3.6%)

  4,9 mln

  46,1(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  20,6(4%)

  2,1 mln

  19,1(3.6%)

  1,4 mln

  12,5(2.6%)

  4,1 mln

  37,7(6.9%)

  3,0 mln

  27,9(4.3%)

  3,6 mln

  33,4(4%)

  4,3 mln

  40,9(4%)

  4,7 mln

  44,3(4.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  18,5(3.6%)

  2,0 mln

  18,6(3.5%)

  2,1 mln

  19,4(4%)

  2,1 mln

  19,8(3.6%)

  2,2 mln

  20,4(3.2%)

  2,4 mln

  22,4(2.7%)

  2,5 mln

  23,3(2.3%)

  2,9 mln

  27,5(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  615,4 tys

  5,6(1.1%)

  196,7 tys

  1,8(0.3%)

  153,3 tys

  1,4(0.3%)

  235,7 tys

  2,2(0.4%)

  320,6 tys

  3,0(0.5%)

  492,5 tys

  4,6(0.5%)

  565,8 tys

  5,3(0.5%)

  941,7 tys

  8,9(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  211,9 tys

  1,9(0.4%)

  178,5 tys

  1,6(0.3%)

  233,1 tys

  2,2(0.4%)

  204,8 tys

  1,9(0.3%)

  281,4 tys

  2,6(0.4%)

  381,4 tys

  3,6(0.4%)

  386,4 tys

  3,6(0.4%)

  640,7 tys

  6,1(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  613,6 tys

  5,6(1.1%)

  650,1 tys

  6,0(1.1%)

  627,9 tys

  5,8(1.2%)

  716,3 tys

  6,6(1.2%)

  677,6 tys

  6,3(1%)

  573,6 tys

  5,4(0.6%)

  581,5 tys

  5,5(0.5%)

  630,7 tys

  6,0(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  243,1 tys

  2,2(0.4%)

  186,3 tys

  1,7(0.3%)

  717,7 tys

  6,6(1.4%)

  520,6 tys

  4,8(0.9%)

  524,2 tys

  4,9(0.8%)

  157,0 tys

  1,5(0.2%)

  348,3 tys

  3,3(0.3%)

  546,5 tys

  5,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,4 mln

  58,6(11.4%)

  3,3 mln

  30,2(5.7%)

  2,4 mln

  21,8(4.6%)

  11,9 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  11,5(1.8%)

  1,5 mln

  13,7(1.6%)

  2,0 mln

  18,7(1.8%)

  475,8 tys

  4,5(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  51,5 tys

  0,5(0.1%)

  1,5 mln

  13,6(2.6%)

  235,5 tys

  2,2(0.5%)

  162,2 tys

  1,5(0.3%)

  169,2 tys

  1,6(0.2%)

  173,8 tys

  1,6(0.2%)

  294,8 tys

  2,8(0.3%)

  302,1 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.4%)

  250,0 tys

  2,3(0.4%)

  250,4 tys

  2,3(0.3%)

  263,4 tys

  2,5(0.2%)

  254,9 tys

  2,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  206,5 tys

  1,9(0.4%)

  71,8 tys

  0,7(0.1%)

  213,1 tys

  2,0(0.4%)

  348,2 tys

  3,2(0.6%)

  200,9 tys

  1,9(0.3%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  232,0 tys

  2,2(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  100,0 tys

  0,9(0.2%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  59,0 tys

  0,5(0.1%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  211,7 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  88,8 tys

  0,8(0.2%)

  100,5 tys

  0,9(0.2%)

  99,0 tys

  0,9(0.2%)

  103,8 tys

  1,0(0.2%)

  107,9 tys

  1,0(0.2%)

  101,4 tys

  0,9(0.1%)

  113,0 tys

  1,1(0.1%)

  81,3 tys

  0,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,6 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  0,2(0%)

  40,3 tys

  0,4(0.1%)

  29,6 tys

  0,3(0.1%)

  20,6 tys

  0,2(0%)

  26,3 tys

  0,2(0%)

  22,0 tys

  0,2(0%)

  19,0 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  762

  0,0(0%)

  813

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  29,8 tys

  0,3(0.1%)

  2,3 mln

  21,0(4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  72,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,2 tys

  0,6(0.1%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zamojskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zamojskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zamojskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,7 mln

  546(100%)

  58,8 mln

  540(100%)

  54,7 mln

  504(100%)

  59,8 mln

  553(100%)

  68,7 mln

  638(100%)

  85,3 mln

  796(100%)

  102,0 mln

  958(100%)

  116,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,9 mln

  182(33.3%)

  20,1 mln

  185(34.2%)

  20,2 mln

  187(37%)

  21,7 mln

  201(36.3%)

  24,0 mln

  223(34.9%)

  26,8 mln

  250(31.4%)

  30,7 mln

  289(30.1%)

  38,5 mln

  365(33.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  19,8(3.6%)

  2,9 mln

  26,6(4.9%)

  369,6 tys

  3,4(0.7%)

  4,6 mln

  42,3(7.6%)

  7,9 mln

  73,8(11.6%)

  18,7 mln

  175(21.9%)

  27,7 mln

  261(27.2%)

  28,4 mln

  269(24.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,7 mln

  144(26.3%)

  14,6 mln

  135(24.9%)

  14,2 mln

  131(26%)

  15,3 mln

  142(25.6%)

  12,1 mln

  113(17.7%)

  13,3 mln

  124(15.6%)

  14,3 mln

  134(14%)

  19,3 mln

  183(16.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  74,8(13.7%)

  9,2 mln

  84,3(15.6%)

  12,5 mln

  116(22.9%)

  13,5 mln

  125(22.6%)

  14,7 mln

  136(21.3%)

  16,1 mln

  151(18.9%)

  17,7 mln

  166(17.3%)

  17,4 mln

  165(14.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  12,2(2.2%)

  1,4 mln

  12,7(2.3%)

  1,6 mln

  14,8(2.9%)

  1,7 mln

  15,7(2.8%)

  1,9 mln

  17,5(2.7%)

  3,0 mln

  27,8(3.5%)

  4,6 mln

  43,8(4.6%)

  6,8 mln

  64,1(5.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  816,3 tys

  7,5(1.4%)

  895,6 tys

  8,2(1.5%)

  718,3 tys

  6,6(1.3%)

  698,1 tys

  6,5(1.2%)

  1,2 mln

  10,8(1.7%)

  972,4 tys

  9,1(1.1%)

  869,8 tys

  8,2(0.9%)

  922,2 tys

  8,8(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  669,7 tys

  6,1(1.1%)

  397,9 tys

  3,7(0.7%)

  798,3 tys

  7,4(1.5%)

  709,5 tys

  6,6(1.2%)

  705,8 tys

  6,6(1%)

  763,1 tys

  7,1(0.9%)

  563,3 tys

  5,3(0.6%)

  584,8 tys

  5,6(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,4 mln

  58,6(10.7%)

  3,3 mln

  30,2(5.6%)

  2,4 mln

  21,8(4.3%)

  11,9 tys

  0,1(0%)

  1,2 mln

  11,5(1.8%)

  1,5 mln

  13,7(1.7%)

  2,0 mln

  18,7(1.9%)

  475,8 tys

  4,5(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  21,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  315,0 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.4%)

  250,0 tys

  2,3(0.4%)

  250,4 tys

  2,3(0.3%)

  263,4 tys

  2,5(0.3%)

  254,9 tys

  2,4(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  683,9 tys

  6,3(1.1%)

  225,5 tys

  2,1(0.4%)

  269,7 tys

  2,5(0.5%)

  504,2 tys

  4,7(0.8%)

  453,9 tys

  4,2(0.7%)

  347,0 tys

  3,2(0.4%)

  144,2 tys

  1,4(0.1%)

  199,4 tys

  1,9(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  29,2(5.3%)

  3,2 mln

  29,7(5.5%)

  484,2 tys

  4,5(0.9%)

  206,0 tys

  1,9(0.3%)

  202,6 tys

  1,9(0.3%)

  203,4 tys

  1,9(0.2%)

  309,9 tys

  2,9(0.3%)

  197,7 tys

  1,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  70,7 tys

  0,6(0.1%)

  48,2 tys

  0,4(0.1%)

  42,4 tys

  0,4(0.1%)

  37,2 tys

  0,3(0.1%)

  29,5 tys

  0,3(0%)

  51,0 tys

  0,5(0.1%)

  54,6 tys

  0,5(0.1%)

  138,8 tys

  1,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  292,4 tys

  2,7(0.5%)

  309,8 tys

  2,8(0.5%)

  303,0 tys

  2,8(0.6%)

  295,7 tys

  2,7(0.5%)

  265,0 tys

  2,5(0.4%)

  244,6 tys

  2,3(0.3%)

  278,5 tys

  2,6(0.3%)

  132,9 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  205,1 tys

  1,9(0.3%)

  364,6 tys

  3,4(0.6%)

  374,4 tys

  3,5(0.7%)

  143,3 tys

  1,3(0.2%)

  120,8 tys

  1,1(0.2%)

  120,1 tys

  1,1(0.1%)

  114,7 tys

  1,1(0.1%)

  123,0 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  99,3 tys

  0,9(0.2%)

  100,1 tys

  0,9(0.2%)

  97,1 tys

  0,9(0.2%)

  95,5 tys

  0,9(0.2%)

  95,5 tys

  0,9(0.1%)

  97,4 tys

  0,9(0.1%)

  99,0 tys

  0,9(0.1%)

  101,3 tys

  1,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,7 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  476

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  762

  0,0(0%)

  813

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  39,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  55,3 tys

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  15,1(2.8%)

  273,2 tys

  2,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,9 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  72,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,2 tys

  0,6(0.1%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zamojski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 23 802 mieszkańców powiatu zamojskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 582 kobiet oraz 12 220 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu zamojskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zamojskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zamojskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz podstawowe ukończone (26,0%).

  W roku 2018 w powiecie zamojskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 51 oddziałów uczęszczało 1 035 dzieci (505 dziewczynek oraz 530 chłopców). Dostępnych było 1 114 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zamojskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 504 dzieci (255 dziewczynek oraz 249 chłopców). Dostępne były 502 miejsca.

  14,0% mieszkańców powiatu zamojskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,0% wśród dziewczynek i 14,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 691 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,81 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 61 szkół podstawowych, w których w 502 oddziałach uczyło się 7 193 uczniów (3 493 kobiety oraz 3 700 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie zamojskim placówkę miało 85 szkół podstawowych, w których w 473 oddziałach uczyło się 7 075 uczniów (3 516 kobiet oraz 3 559 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,88.

  W powiecie zamojskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 63 uczniów (38 kobiet oraz 25 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zamojskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 291 uczniów (174 kobiety oraz 117 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 152 absolwentów.

  W powiecie zamojskim znajdują się 4 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 173 uczniów (61 kobiet oraz 112 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 48 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie zamojskim placówkę miały 2 Technika, w których w 7 oddziałach uczyło się 103 uczniów (33 kobiety oraz 70 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W powiecie zamojskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 22 uczniów (7 kobiet oraz 15 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,6 uczniów. 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 10,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,4% mieszkańców powiatu zamojskiego w wieku potencjalnej nauki (32,8% kobiet i 32,1% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. zamojski
  10,8%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 13,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,8%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. zamojski
  2,5%
  Lubelskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat zamojski
  9,7%
  Województwo
  11,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. zamojski
  15,6%
  Województwo
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat zamojski
  24,5%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. zamojski
  6,5%
  Lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat zamojski
  27,6%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 691 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. zamojski
  691,0
  Lubelskie
  844,0
  Kraj
  873,0
 • 1,81 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat zamojski
  1,81
  woj. lubelskie
  1,01
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 52 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 51 Oddziały
 • 85 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 114 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat zamojski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 035 Dzieci
 • 505 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 530 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 53 2 lata i mniej
 • 53
 • 234 3 lata
 • 234
 • 279 4 lata
 • 279
 • 232 5 lata
 • 232
 • 233 6 lat
 • 233
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 109 3 lata
 • 109
 • 132 4 lata
 • 132
 • 110 5 lata
 • 110
 • 126 6 lat
 • 126
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 125 3 lata
 • 125
 • 147 4 lata
 • 147
 • 122 5 lata
 • 122
 • 107 6 lat
 • 107
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 1 415 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 81,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 79,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 100,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 98,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 11 Oddziały
 • 259 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat zamojski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 171 Dzieci
 • 82 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 89 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 52 3 lata
 • 52
 • 47 4 lata
 • 47
 • 64 5 lata
 • 64
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 22 3 lata
 • 22
 • 21 4 lata
 • 21
 • 34 5 lata
 • 34
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 30 3 lata
 • 30
 • 26 4 lata
 • 26
 • 30 5 lata
 • 30
 •  
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat zamojski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 502 Oddziały
 • 7 193 Uczniowie
 • 3 493 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 700 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 831 Uczniowie w 1 klasie
 • 406 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 425 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 960 Absolwenci 2016
 • 488 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 472 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,3
  woj. lubelskie
  15,8
  Polska
  17,3
 •  
 • 713,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 568,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 145,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 798 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki454
  • angielski23
  • inny321
 • 454 niemiecki
 • 23 angielski
 • 321 inny
 •  
 • 82,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat zamojski
  82,88
  Lubelskie
  93,78
  Kraj
  95,46
 • 82,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  82,21
  Województwo
  92,63
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat zamojski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,7%
  42,3%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 11 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,7%
  27,3%
 • 8 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  12,6
  woj. lubelskie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat zamojski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 173 Uczniowie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,3%
  64,7%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  10,2
  Lubelskie
  22,1
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 25,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat zamojski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,8%
  68,2%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  11,0
  Województwo
  17,7
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 459 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski258
  • niemiecki178
  • hiszpański23
 • 258 angielski
 • 178 niemiecki
 • 23 hiszpański
 • 24 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 24 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zamojski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zamojski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zamojski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zamojskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • hotele: 4
  • pensjonaty: 1
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 6 (całoroczne: 3)
  • zespoły domków turystycznych: 6 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 21 (całoroczne: 6)
  • kwatery agroturystyczne: 5 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie zamojskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie zamojskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 812 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 438 (uczestnicy: 31 073)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 809)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 3 030)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 5 367)
  • koncerty: 47 (uczestnicy: 7 386)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 72 (uczestnicy: 1 863)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 1 956)
  • konkursy: 42 (uczestnicy: 2 439)
  • pokazy teatralne: 78 (uczestnicy: 865)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 20)
  • interdyscyplinarne: 29 (uczestnicy: 2 548)
  • warsztaty: 44 (uczestnicy: 1 138)
  • inne: 35 (uczestnicy: 3 652)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 108 (członkowie: 1 616)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 189)
  • taneczne: 6 (członkowie: 76)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 104)
  • teatralne: 3 (członkowie: 54)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 121)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 182)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 55 (członkowie: 833)
  • inne: 5 (członkowie: 27)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 141)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 72)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 29)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 73 (członkowie: 984)
  • teatralne: 6 (członkowie: 78)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 186)
  • wokalne i chóry: 26 (członkowie: 378)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 23 (członkowie: 247)
  • taneczne: 7 (członkowie: 95)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zamojskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 70 miejscami na widowni. Odbyły się 53 seanse, na które przyszło 1 250 widzów, w tym 11 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 350 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zamojskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 100 zwiedzających, co daje 9 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zamojskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 292 458 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 18 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 351 736 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 174
  • dostępne dla czytelników: 105
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 104
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 20
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 24
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 19


 • Biblioteki naukowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie zamojskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 727 wolumenów w tym ziobry specjalne: 425. Odnotowano 28 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 14 612 wolumenów. Odnotowano 222 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zamojskim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 984 członków. Zarejestrowano 1 944 ćwiczących (mężczyźni: 1 559, kobiety: 385, chłopcy do lat 18: 843, dziewczęta do lat 18: 317). Aktywnych było 49 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (32), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (15).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zamojskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zamojski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 41 wypadków drogowych w powiecie zamojskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 36 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 38,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 37,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie zamojskim zarejestrowanych było 95 660 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 65 370 samochodów osobowych (620,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 7 326 samochodów ciężarowych (76,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 283 autobusów (2,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 692 ciągników siodłowych (6,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 334 motocykli (41,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,6 lat.


  W 2020 roku w powiecie zamojskim znajdowało się 36 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 41 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 36 Ranni
  (rok 2020)
 • 5 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zamojskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 38,92 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat zamojski
  38,9
  Lubelskie
  44,4
  Cały kraj
  61,5
 • 6,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  7,4
  Polska
  6,5
 • 34,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. zamojski
  34,2
  Lubelskie
  45,2
  Cała Polska
  69,2
 • 7,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. zamojski
  7,3
  Lubelskie
  8,2
  Cały kraj
  7,6
 • 37,63 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  37,6
  Województwo
  49,9
  Polska
  80,2
 • 17,07 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. zamojski
  17,1
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  10,6
 • 87,80 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. zamojski
  87,8
  woj. lubelskie
  101,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 95 660 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zamojskim w 2020 roku
 • 65 370 Samochody osobowe
 • 7 326 Samochody ciężarowe
 • 61 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 283 Autobusy
 • 483 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 693 Ciągniki samochodowe
 • 692   Ciągniki siodłowe
 • 17 171 Ciągniki rolnicze
 • 4 334 Motocykle
 • 1 557   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 115 Motorowery
 • 65 370Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Samochody osobowe w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 620,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  620,5
  Lubelskie
  643,8
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 117
  • 1400-1649 kg15 299
  • 1650-1899 kg18 839
  • 1900 kg i więcej21 115
 • 10 117 do 1399 kg
 • 15 299 1400-1649 kg
 • 18 839 1650-1899 kg
 • 21 115 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 776 do 1399 cm3
 • 17 776
 • 40 193 1400-1999 cm3
 • 40 193
 • 7 401 2000 i więcej cm3
 • 7 401
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 254
  • olej napędowy25 350
  • gaz (LPG)12 213
  • pozostałe553
 • 27 254 benzyna
 • 25 350 olej napędowy
 • 12 213 gaz (LPG)
 • 553 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 302 do 1 roku
 • 302
 • 235 2 lata
 • 235
 • 336 3 lata
 • 336
 • 820 4-5 lat
 • 820
 • 1 032 6-7 lat
 • 1 032
 • 1 656 8-9 lat
 • 1 656
 • 2 523 10-11 lat
 • 2 523
 • 10 134 12-15 lat
 • 10 134
 • 17 247 16-20 lat
 • 17 247
 • 14 487 21-25 lat
 • 14 487
 • 7 423 26-30 lat
 • 7 423
 • 9 175 31 lat i więcej
 • 9 175
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zamojskim
 • Powiat
  20,8 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 7 326Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. zamojski
  76,1
  woj. lubelskie
  96,3
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 628 do 999 kg
 • 3 628
 • 2 390 1000-1499 kg
 • 2 390
 • 552 1500-2999 kg
 • 552
 • 49 3000-3499 kg
 • 49
 • 98 3500-4999 kg
 • 98
 • 278 5000-6999 kg
 • 278
 • 138 7000-9999 kg
 • 138
 • 152 10000-14999 kg
 • 152
 • 41 15000 kg i więcej
 • 41
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 394
  • olej napędowy5 019
  • gaz (LPG)309
  • pozostałe604
 • 1 394 benzyna
 • 5 019 olej napędowy
 • 309 gaz (LPG)
 • 604 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 21 2 lata
 • 21
 • 36 3 lata
 • 36
 • 101 4-5 lat
 • 101
 • 173 6-7 lat
 • 173
 • 240 8-9 lat
 • 240
 • 392 10-11 lat
 • 392
 • 1 059 12-15 lat
 • 1 059
 • 1 592 16-20 lat
 • 1 592
 • 1 270 21-25 lat
 • 1 270
 • 686 26-30 lat
 • 686
 • 1 720 31 lat i więcej
 • 1 720
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zamojskim
 • Powiat
  21,8 lat
  Lubelskie
  20,6 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 283Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Autobusy w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,7
  Lubelskie
  3,5
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy254
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe24
 • 4 benzyna
 • 254 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 24 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 4 2 lata
 • 4
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 40 12-15 lat
 • 40
 • 73 16-20 lat
 • 73
 • 64 21-25 lat
 • 64
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zamojskim
 • Powiat
  20,3 lat
  Lubelskie
  22,1 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 692Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. zamojski
  6,6
  Lubelskie
  10,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy623
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe69
 • 0 benzyna
 • 623 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 69 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 8 2 lata
 • 8
 • 20 3 lata
 • 20
 • 45 4-5 lat
 • 45
 • 55 6-7 lat
 • 55
 • 89 8-9 lat
 • 89
 • 54 10-11 lat
 • 54
 • 187 12-15 lat
 • 187
 • 85 16-20 lat
 • 85
 • 64 21-25 lat
 • 64
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 46 31 lat i więcej
 • 46
 • 14,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zamojskim
 • Powiat
  14,5 lat
  woj. lubelskie
  14,6 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 334Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Motocykle w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 41,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  41,1
  Lubelskie
  50,2
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 26 do 1 roku
 • 26
 • 26 2 lata
 • 26
 • 14 3 lata
 • 14
 • 128 4-5 lat
 • 128
 • 74 6-7 lat
 • 74
 • 89 8-9 lat
 • 89
 • 142 10-11 lat
 • 142
 • 402 12-15 lat
 • 402
 • 577 16-20 lat
 • 577
 • 479 21-25 lat
 • 479
 • 370 26-30 lat
 • 370
 • 2 007 31 lat i więcej
 • 2 007
 • 25,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zamojskim
 • Tutaj
  25,6 lat
  woj. lubelskie
  26,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 36 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 23 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zamojskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 193,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat zamojski
  193,6 km
  Lubelskie
  410,4 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 3,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  3,4 km
  Województwo
  4,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami