Powiat zamojski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat zamojski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 107 565 Liczba mieszkańców
 • 1 870 km2 Powierzchnia
 • 58 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 10,6% Stopa urbanizacji
 • Henryk Matej Starosta
 • ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Adres starostwa powiatowego
 • LZA Tablice rejestracyjne
Powiat zamojski na mapie
Identyfikatory
 • 0620 TERYT (TERC)
Herb powiatu zamojskiego
powiat zamojski herb
Flaga powiatu zamojskiego
powiat zamojski flaga

Powiat zamojski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat zamojski ma 107 565 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zamojskiego w 2050 roku wynosi 91 053, z czego 45 677 to kobiety, a 45 376 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu zamojskiego zawarli w 2017 roku 529 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu zamojskiego jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat zamojski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -381. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,54 na 1000 mieszkańców powiatu zamojskiego. W 2017 roku urodziło się 930 dzieci, w tym 47,4% dziewczynek i 52,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 383 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 47,2% zgonów w powiecie zamojskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w powiecie zamojskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu zamojskiego przypada 11.75 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 141 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 198 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu zamojskiego -57. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 24 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  61,8% mieszkańców powiatu zamojskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu zamojskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 107 565 Liczba mieszkańców
 • 54 604 Kobiety
 • 52 961 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie zamojskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie zamojskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie zamojskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu zamojskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 91 053 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 45 677 Kobiety
 • 45 376 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie zamojskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie zamojskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie zamojskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu zamojskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,0 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat zamojski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu zamojskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. zamojski
  29,1%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  55,8%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,7%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 19,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat zamojski
  2,6%
  Województwo
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • powiat zamojski
  0,8%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie zamojskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat zamojski
  4,9
  woj. lubelskie
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. zamojski
  1,3
  woj. lubelskie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 529 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie zamojskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -381 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -198 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -183 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. zamojski
  -3,5
  Województwo
  -1,2
  Kraj
  -0,0
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie zamojskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie zamojskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie zamojskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie zamojskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 930 Urodzenia żywe
 • 441 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 489 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,4%
  52,6%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  woj. lubelskie
  9,8
  Polska
  10,5
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat zamojski
  37,0
  Lubelskie
  42,0
  Polska
  44,2
 • 9.88 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.88
 • 41.06 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41.06
 • 74.76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74.76
 • 76.02 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.02
 • 37.3 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.3
 • 7.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.53
 • 0.59 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.59
 • 3 383 g Średnia waga noworodków
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat zamojski
  3 383 g
  Lubelskie
  3 372 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 94 Waga 4000g - 4499g
 • 94
 • 282 Waga 3500g - 3999g
 • 282
 • 357 Waga 3000g - 3499g
 • 357
 • 104 Waga 2500g - 2999g
 • 104
 • 45 Waga 2000g - 2499g
 • 45
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. zamojski
  1,23
  woj. lubelskie
  1,37
  Cała Polska
  1,45
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. zamojski
  0,59
  Lubelskie
  0,67
  Polska
  0,71
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat zamojski
  0,71
  Lubelskie
  0,89
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie zamojskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 269 Zgony
 • 606 Kobiety
  (Zgony)
 • 663 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. zamojski
  11,8
  Województwo
  10,4
  Polska
  10,1
 • 148,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. zamojski
  148,4
  woj. lubelskie
  113,3
  Polska
  101,5
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat zamojski
  4,7
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. zamojski
  3,0
  Lubelskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zamojskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. zamojski
  41,6%
  Województwo
  47,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat zamojski
  23,1%
  woj. lubelskie
  23,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat zamojski
  8,1%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Cały kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,0
  Cała Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 261,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  261,9
  Lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Cały kraj
  261,6
 • 470,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 543,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat zamojski
  470,2
  Lubelskie
  506,7
  Cały kraj
  469,0
 • 54,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  54,5
  woj. lubelskie
  80,2
  Cały kraj
  87,7
 • 25,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  25,4
  Lubelskie
  25,0
  Cała Polska
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,4
  woj. lubelskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 141 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 611 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 530 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 198 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 631 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 567 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -66 Saldo migracji
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -57 Saldo migracji wewnętrznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie zamojskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat zamojski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie zamojskim oddano do użytku 192 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie zamojskim to 36 623 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie zamojskim to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie zamojskim to 138,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 82,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 71,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 67,75% mieszkań posiada łazienkę, 57,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 19,83% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 36 623 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 339,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  339,30
  woj. lubelskie
  359,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 90,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,20 m2
  Województwo
  77,10 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat zamojski
  30,60 m2
  Województwo
  27,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,96
  woj. lubelskie
  3,85
  Kraj
  3,82
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,95
  Lubelskie
  2,78
  Kraj
  2,69
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,74
  Lubelskie
  0,72
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 192 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,78
  woj. lubelskie
  3,46
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 231 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 124 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. zamojski
  5,85
  Województwo
  4,27
  Polska
  3,91
 • 10,45 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  10,45
  Województwo
  14,79
  Cały kraj
  18,14
 • 26 542 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 138,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. zamojski
  138,2 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,25 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 82,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  82,98%
  Województwo
  91,60%
  Polska
  96,79%
 • 71,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat zamojski
  71,28%
  Województwo
  84,92%
  Kraj
  93,66%
 • 67,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  67,75%
  woj. lubelskie
  82,38%
  Cała Polska
  91,31%
 • 57,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  57,73%
  Województwo
  75,41%
  Cały kraj
  82,12%
 • 19,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  19,83%
  Lubelskie
  42,93%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat zamojski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie zamojskim na 1000 mieszkańców pracuje 95 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie zamojskim wynosiło w 2017 roku 10,7% (12,0% wśród kobiet i 9,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zamojskim wynosiło 3 242,06 PLN, co odpowiada 71.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zamojskiego 8 674 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 024 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 650.

  71,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu zamojskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,5% w przemyśle i budownictwie, a 4,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 95 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat zamojski
  95,0
  Województwo
  183,0
  Polska
  247,0
 • 10,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 12,0% Kobiety
 • 9,6% Mężczyźni
 • pow. zamojski
  10,7%
  woj. lubelskie
  8,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zamojskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie zamojskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie zamojskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 242 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 242 PLN
  woj. lubelskie
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie zamojskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 674 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 024 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 650 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 71,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 70,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 73,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 3,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 11,9% Pozostałe
 • 17,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie zamojskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 177 Pracujący ogółem
 • 5 330 Kobiety
 • 4 847 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie zamojskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat zamojski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,7
  Województwo
  63,7
  Polska
  63,4
 • 34,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,2
  woj. lubelskie
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 124,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  124,0
  Lubelskie
  119,9
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat zamojski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie zamojskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 625 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 385 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 622 nowe podmioty, a 450 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (622) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (492) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (616) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (331) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie zamojskim najwięcej (211) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 381) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,7% (313) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,5% (1 559) podmiotów, a 71,7% (4 753) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie zamojskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.8%) oraz Budownictwo (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 625 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 313 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 559 Przemysł i budownictwo
 • 4 753 Pozostała działalność
 • 622 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie zamojskim w 2017 roku
 • 450 Podmioty wyrejestrowane w powiecie zamojskim w 2017 roku
 • 5 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 381 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 381
 • 216 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 216
 • 25 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 25
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 6 622 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 622
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 43 Spółdzielnie ogółem
 • 43
 • 199 Spółki handlowe ogółem
 • 199
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 151  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 151
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 211 Spółki cywilne ogółem
 • 211
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 658 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 658
 • 899 Budownictwo
 • 899
 • 484 Przetwórstwo przemysłowe
 • 484
 • 460 Transport i gospodarka magazynowa
 • 460
 • 323 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 323
 • 279 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 279
 • 264 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 264
 • 237 Pozostała działalność
 • 237
 • 220 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 220
 • 146 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 146
 • 140 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 140
 • 96 Informacja i komunikacja
 • 96
 • 67 Edukacja
 • 67
 • 53 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 53
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie zamojskim stwierdzono 892 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,28 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie zamojskim wynosi 87,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu zamojskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,18 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 2,39 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,14 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,17 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 892 Przestępstwa ogółem
 • 892
 • 450 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 450
 • 126 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 126
 • 230 Przestępstwa drogowe
 • 230
 • 42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 42
 • 257 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 257
 • 8,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  8,28
  Lubelskie
  14,59
  Polska
  19,62
 • 4,18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,18
  Województwo
  8,79
  Kraj
  12,07
 • 1,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. zamojski
  1,17
  woj. lubelskie
  3,11
  Cały kraj
  4,94
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  2,14
  woj. lubelskie
  1,92
  Kraj
  1,78
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  0,39
  Województwo
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 2,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat zamojski
  2,39
  woj. lubelskie
  6,20
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  88%
  woj. lubelskie
  77%
  Cała Polska
  72%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  80%
  woj. lubelskie
  69%
  Kraj
  60%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  87%
  Województwo
  83%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat zamojski
  100%
  Lubelskie
  86%
  Cała Polska
  84%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat zamojski
  65%
  Lubelskie
  61%
  Polska
  52%

Powiat zamojski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu zamojskiego wyniosła w 2016 roku 58,9 mln złotych, co daje 545 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu zamojskiego - 35% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (26.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 15,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu zamojskiego wyniosła w 2016 roku 59,8 mln złotych, co daje 553 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (25.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.6%). W budżecie powiatu zamojskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 97,3 złotych na mieszkańca (17,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,6 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie zamojskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu zamojskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu zamojskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,2 mln

  450(100%)

  53,7 mln

  487(100%)

  73,5 mln

  670(100%)

  48,2 mln

  440(100%)

  56,3 mln

  515(100%)

  57,6 mln

  529(100%)

  51,9 mln

  479(100%)

  58,9 mln

  545(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,0 mln

  155(34.4%)

  16,3 mln

  149(30.3%)

  20,5 mln

  187(27.9%)

  17,6 mln

  161(36.5%)

  20,5 mln

  188(36.4%)

  20,1 mln

  185(34.9%)

  19,1 mln

  176(36.8%)

  20,6 mln

  191(35%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  110(24.5%)

  13,0 mln

  120(24.3%)

  29,2 mln

  266(39.7%)

  7,6 mln

  69,1(15.7%)

  9,0 mln

  82,2(16%)

  11,1 mln

  102(19.2%)

  10,8 mln

  99,4(20.7%)

  15,6 mln

  145(26.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,8 mln

  62,1(13.8%)

  8,6 mln

  79,4(16.1%)

  8,2 mln

  74,8(11.2%)

  7,9 mln

  72,3(16.4%)

  8,5 mln

  77,5(15%)

  8,3 mln

  75,9(14.3%)

  8,2 mln

  75,6(15.8%)

  8,0 mln

  74,1(13.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,5 mln

  50,3(11.2%)

  5,7 mln

  52,4(10.6%)

  5,6 mln

  51,1(7.6%)

  5,8 mln

  53,0(12%)

  5,0 mln

  45,9(8.9%)

  5,0 mln

  45,8(8.6%)

  5,0 mln

  46,3(9.7%)

  5,0 mln

  46,4(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  18,8(4.2%)

  2,6 mln

  24,0(4.9%)

  2,1 mln

  18,9(2.8%)

  2,3 mln

  21,4(4.9%)

  2,3 mln

  20,6(4%)

  2,1 mln

  19,1(3.6%)

  1,4 mln

  12,5(2.6%)

  4,1 mln

  37,7(6.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,3 mln

  20,8(4.6%)

  1,9 mln

  17,8(3.6%)

  2,0 mln

  18,4(2.7%)

  2,1 mln

  19,4(4.4%)

  2,0 mln

  18,5(3.6%)

  2,0 mln

  18,6(3.5%)

  2,1 mln

  19,4(4%)

  2,1 mln

  19,8(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  554,7 tys

  5,1(1.1%)

  517,0 tys

  4,7(1%)

  997,2 tys

  9,1(1.4%)

  1,0 mln

  9,3(2.1%)

  491,9 tys

  4,5(0.9%)

  554,7 tys

  5,1(1%)

  658,9 tys

  6,1(1.3%)

  821,6 tys

  7,6(1.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  494,0 tys

  4,5(1%)

  473,5 tys

  4,3(0.9%)

  481,0 tys

  4,4(0.7%)

  541,0 tys

  4,9(1.1%)

  613,6 tys

  5,6(1.1%)

  650,1 tys

  6,0(1.1%)

  627,9 tys

  5,8(1.2%)

  716,3 tys

  6,6(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  502,6 tys

  4,6(1%)

  824,8 tys

  7,6(1.5%)

  865,3 tys

  7,9(1.2%)

  693,2 tys

  6,3(1.4%)

  243,1 tys

  2,2(0.4%)

  186,3 tys

  1,7(0.3%)

  717,7 tys

  6,6(1.4%)

  520,6 tys

  4,8(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  105,6 tys

  1,0(0.2%)

  63,7 tys

  0,6(0.1%)

  119,4 tys

  1,1(0.2%)

  206,5 tys

  1,9(0.4%)

  71,8 tys

  0,7(0.1%)

  213,1 tys

  2,0(0.4%)

  348,2 tys

  3,2(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  979,3 tys

  9,0(2%)

  1,7 mln

  15,7(3.2%)

  844,0 tys

  7,7(1.1%)

  679,8 tys

  6,2(1.4%)

  615,4 tys

  5,6(1.1%)

  196,7 tys

  1,8(0.3%)

  153,3 tys

  1,4(0.3%)

  235,7 tys

  2,2(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  152,4 tys

  1,4(0.3%)

  203,3 tys

  1,9(0.4%)

  179,4 tys

  1,6(0.2%)

  164,0 tys

  1,5(0.3%)

  211,9 tys

  1,9(0.4%)

  178,5 tys

  1,6(0.3%)

  233,1 tys

  2,2(0.4%)

  204,8 tys

  1,9(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  76,1 tys

  0,7(0.2%)

  300,6 tys

  2,8(0.6%)

  534,3 tys

  4,9(0.7%)

  534,9 tys

  4,9(1.1%)

  51,5 tys

  0,5(0.1%)

  1,5 mln

  13,6(2.6%)

  235,5 tys

  2,2(0.5%)

  162,2 tys

  1,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,1 tys

  0,5(0.1%)

  67,6 tys

  0,6(0.1%)

  55,4 tys

  0,5(0.1%)

  70,0 tys

  0,6(0.1%)

  88,8 tys

  0,8(0.2%)

  100,5 tys

  0,9(0.2%)

  99,0 tys

  0,9(0.2%)

  103,8 tys

  1,0(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,0 tys

  0,2(0.1%)

  26,3 tys

  0,2(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  0,2(0%)

  40,3 tys

  0,4(0.1%)

  29,6 tys

  0,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  713,5 tys

  6,5(1.4%)

  1,0 mln

  9,3(1.9%)

  1,9 mln

  17,0(2.5%)

  993,0 tys

  9,1(2.1%)

  6,4 mln

  58,6(11.4%)

  3,3 mln

  30,2(5.7%)

  2,4 mln

  21,8(4.6%)

  11,9 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  73,3 tys

  0,7(0.1%)

  113,1 tys

  1,0(0.2%)

  14,1 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  100,0 tys

  0,9(0.2%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  59,0 tys

  0,5(0.1%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  762

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  38,0 tys

  0,3(0.1%)

  29,8 tys

  0,3(0.1%)

  2,3 mln

  21,0(4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,2 tys

  0,1(0%)

  62,6 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie zamojskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu zamojskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat zamojski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu zamojskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,5 mln

  425(100%)

  49,9 mln

  453(100%)

  55,1 mln

  502(100%)

  64,5 mln

  589(100%)

  59,7 mln

  546(100%)

  58,8 mln

  540(100%)

  54,7 mln

  504(100%)

  59,8 mln

  553(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,8 mln

  182(42.7%)

  20,7 mln

  190(41.4%)

  20,2 mln

  185(36.7%)

  20,4 mln

  186(31.6%)

  19,9 mln

  182(33.3%)

  20,1 mln

  185(34.2%)

  20,2 mln

  187(37%)

  21,7 mln

  201(36.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  101(23.7%)

  11,1 mln

  102(22.2%)

  14,0 mln

  128(25.4%)

  13,5 mln

  123(20.9%)

  15,7 mln

  144(26.3%)

  14,6 mln

  135(24.9%)

  14,2 mln

  131(26%)

  15,3 mln

  142(25.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,7 mln

  52,1(12.2%)

  5,9 mln

  54,5(11.9%)

  7,0 mln

  63,6(12.7%)

  7,6 mln

  69,6(11.8%)

  8,2 mln

  74,8(13.7%)

  9,2 mln

  84,3(15.6%)

  12,5 mln

  116(22.9%)

  13,5 mln

  125(22.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,2 mln

  38,4(9%)

  4,5 mln

  41,7(9.1%)

  5,2 mln

  47,0(9.4%)

  15,2 mln

  139(23.6%)

  2,2 mln

  19,8(3.6%)

  2,9 mln

  26,6(4.9%)

  369,6 tys

  3,4(0.7%)

  4,6 mln

  42,3(7.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  554,7 tys

  5,1(1.2%)

  517,4 tys

  4,8(1%)

  2,1 mln

  19,6(3.9%)

  1,5 mln

  13,7(2.3%)

  1,3 mln

  12,2(2.2%)

  1,4 mln

  12,7(2.3%)

  1,6 mln

  14,8(2.9%)

  1,7 mln

  15,7(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  696,4 tys

  6,4(1.5%)

  951,5 tys

  8,7(1.9%)

  1,1 mln

  10,0(2%)

  867,1 tys

  7,9(1.3%)

  669,7 tys

  6,1(1.1%)

  397,9 tys

  3,7(0.7%)

  798,3 tys

  7,4(1.5%)

  709,5 tys

  6,6(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  159,1 tys

  1,5(0.3%)

  348,1 tys

  3,2(0.7%)

  503,0 tys

  4,6(0.9%)

  656,6 tys

  6,0(1%)

  816,3 tys

  7,5(1.4%)

  895,6 tys

  8,2(1.5%)

  718,3 tys

  6,6(1.3%)

  698,1 tys

  6,5(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  785,7 tys

  7,2(1.7%)

  620,4 tys

  5,7(1.2%)

  84,9 tys

  0,8(0.2%)

  231,6 tys

  2,1(0.4%)

  683,9 tys

  6,3(1.1%)

  225,5 tys

  2,1(0.4%)

  269,7 tys

  2,5(0.5%)

  504,2 tys

  4,7(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  180,5 tys

  1,7(0.4%)

  228,7 tys

  2,1(0.5%)

  222,0 tys

  2,0(0.4%)

  245,6 tys

  2,2(0.4%)

  292,4 tys

  2,7(0.5%)

  309,8 tys

  2,8(0.5%)

  303,0 tys

  2,8(0.6%)

  295,7 tys

  2,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  20,3(4.8%)

  3,4 mln

  31,2(6.8%)

  2,5 mln

  23,1(4.6%)

  2,6 mln

  23,7(4%)

  3,2 mln

  29,2(5.3%)

  3,2 mln

  29,7(5.5%)

  484,2 tys

  4,5(0.9%)

  206,0 tys

  1,9(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  283,5 tys

  2,6(0.6%)

  396,3 tys

  3,6(0.8%)

  334,7 tys

  3,1(0.6%)

  359,6 tys

  3,3(0.6%)

  205,1 tys

  1,9(0.3%)

  364,6 tys

  3,4(0.6%)

  374,4 tys

  3,5(0.7%)

  143,3 tys

  1,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  103,9 tys

  1,0(0.2%)

  100,8 tys

  0,9(0.2%)

  96,9 tys

  0,9(0.2%)

  98,4 tys

  0,9(0.2%)

  99,3 tys

  0,9(0.2%)

  100,1 tys

  0,9(0.2%)

  97,1 tys

  0,9(0.2%)

  95,5 tys

  0,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  41,0 tys

  0,4(0.1%)

  53,0 tys

  0,5(0.1%)

  73,3 tys

  0,7(0.1%)

  75,2 tys

  0,7(0.1%)

  70,7 tys

  0,6(0.1%)

  48,2 tys

  0,4(0.1%)

  42,4 tys

  0,4(0.1%)

  37,2 tys

  0,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  713,6 tys

  6,5(1.5%)

  1,0 mln

  9,3(2%)

  1,6 mln

  15,0(3%)

  1,1 mln

  10,3(1.7%)

  6,4 mln

  58,6(10.7%)

  3,3 mln

  30,2(5.6%)

  2,4 mln

  21,8(4.3%)

  11,9 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  762

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  21,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,1 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,6 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  108

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  476

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  15,1(2.8%)

  273,2 tys

  2,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat zamojski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 825 mieszkańców powiatu zamojskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 616 kobiet oraz 13 209 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 15,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu zamojskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu zamojskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie zamojskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,1%) oraz zasadnicze zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz podstawowe ukończone (26,0%).

  13,9% mieszkańców powiatu zamojskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,0% wśród dziewczynek i 13,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 615 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,1% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,17.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 83,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 11 uczniów. 12 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,0% mieszkańców powiatu zamojskiego w wieku potencjalnej nauki (33,9% kobiet i 34,1% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,8%
  Lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,0% W miastach
  (wyższe)
 • 9,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat zamojski
  27,8%
  Województwo
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 30,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. zamojski
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,9% W miastach
  (policealne)
 • 2,3% Na wsi
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat zamojski
  9,7%
  Województwo
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. zamojski
  15,6%
  Lubelskie
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,5% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat zamojski
  24,5%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,9% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,5%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. zamojski
  27,6%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 29,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,1% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,9%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 615 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. zamojski
  615,0
  Województwo
  792,0
  Cały kraj
  811,0
 • 2,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  2,01
  woj. lubelskie
  1,13
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 65,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 64,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 90,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 87,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  85,17
  Lubelskie
  94,47
  Cała Polska
  96,62
 • 83,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  83,48
  Lubelskie
  91,77
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. zamojski
  14,0
  woj. lubelskie
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 •  
 • 523,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 440,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 83,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 83,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  83,40
  woj. lubelskie
  98,27
  Cała Polska
  100,01
 • 80,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. zamojski
  80,41
  Lubelskie
  92,40
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat zamojski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat zamojski
  21,0
  Województwo
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 255,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 185,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie zamojskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. zamojski
  11,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 11 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 11
 • 12 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 12
 • 9 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat zamojski
  12,0
  Województwo
  22,0
  Cała Polska
  24,0
 • 12 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 12
 • 12 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 12
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat zamojski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat zamojski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat zamojski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie zamojskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • hotele: 3
  • pensjonaty: 1
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 4 (całoroczne: 3)
  • ośrodki wczasowe: 7 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 6 (całoroczne: 3)
  • zespoły domków turystycznych: 5 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 21 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 6 (całoroczne: 1)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie zamojskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie zamojskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 794 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 766 (uczestnicy: 132 538)
  • seanse filmowe: 41 (uczestnicy: 2 662)
  • wystawy: 40 (uczestnicy: 3 772)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 37 (uczestnicy: 14 925)
  • koncerty: 101 (uczestnicy: 38 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 182 (uczestnicy: 6 570)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 66 (uczestnicy: 17 284)
  • konkursy: 46 (uczestnicy: 5 299)
  • pokazy teatralne: 27 (uczestnicy: 3 052)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 120)
  • interdyscyplinarne: 99 (uczestnicy: 29 781)
  • warsztaty: 64 (uczestnicy: 1 580)
  • inne: 60 (uczestnicy: 9 293)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 104 (członkowie: 4 569)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 536)
  • taneczne: 11 (członkowie: 1 079)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 96)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 108)
  • teatralne: 6 (członkowie: 93)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 10 (członkowie: 1 494)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 107)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 7)
  • koło gospodyń wiejskich: 37 (członkowie: 490)
  • inne: 6 (członkowie: 559)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 21 (absolwenci: 317)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 78)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 70)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 19)
  • tańca: 2 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 7
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 80 (członkowie: 963)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 206)
  • wokalne i chóry: 21 (członkowie: 306)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 27 (członkowie: 226)
  • taneczne: 10 (członkowie: 143)
  • inne: 5 (członkowie: 47)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie zamojskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 100 miejscami na widowni. Odbyły się 63 seanse, na które przyszło 6 300 widzów, w tym 7 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 700 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zamojskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 284 367 wolumenów oraz 109 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 65 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 17 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 10 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 351 736 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 157
  • dostępne dla czytelników: 104
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 104
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 16
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 28
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zamojskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 13 513 wolumenów w tym ziobry specjalne: 336. Odnotowano 55 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 14 612 wolumenów. Odnotowano 222 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie zamojskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie zamojskim działało 30 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 984 członków. Zarejestrowano 1 944 ćwiczących (mężczyźni: 1 559, kobiety: 385, chłopcy do lat 18: 843, dziewczęta do lat 18: 317). Aktywnych było 49 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (32), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (15).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie zamojskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat zamojski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat zamojski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 47 wypadków drogowych w powiecie zamojskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 43 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 52,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie zamojskim zarejestrowanych było 82 645 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 55 731 samochodów osobowych (516,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 6 144 samochodów ciężarowych (61,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 235 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 486 ciągników siodłowych (4,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 221 motocykli (29,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 18,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,4 lat.


  W 2017 roku w powiecie zamojskim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 47 Wypadki drogowe
 • 12 Ofiary śmiertelne
 • 43 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie zamojskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 43,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. zamojski
  43,5
  Lubelskie
  59,2
  Kraj
  87,6
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat zamojski
  11,1
  woj. lubelskie
  8,3
  Cała Polska
  7,9
 • 14,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  14,5
  woj. lubelskie
  10,8
  Cały kraj
  10,6
 • 52,03 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. zamojski
  52,0
  Lubelskie
  90,1
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 82 645 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie zamojskim w 2016 roku
 • 55 731 Samochody osobowe
 • 6 144 Samochody ciężarowe
 • 595 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 235 Autobusy
 • 364 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 487 Ciągniki samochodowe
 • 486   Ciągniki siodłowe
 • 16 462 Ciągniki rolnicze
 • 3 221 Motocykle
 • 1 118   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 710 Motorowery
 • 55 731Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Samochody osobowe w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 516,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat zamojski
  516,4
  woj. lubelskie
  541,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 844
  • 1400-1649 kg15 101
  • 1650-1899 kg15 770
  • 1900 kg i więcej14 016
 • 10 844 do 1399 kg
 • 15 101 1400-1649 kg
 • 15 770 1650-1899 kg
 • 14 016 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 628 do 1399 cm3
 • 16 628
 • 33 565 1400-1999 cm3
 • 33 565
 • 5 538 2000 i więcej cm3
 • 5 538
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24 803
  • olej napędowy20 717
  • gaz (LPG)10 175
  • pozostałe36
 • 24 803 benzyna
 • 20 717 olej napędowy
 • 10 175 gaz (LPG)
 • 36 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 308 do 1 roku
 • 308
 • 179 2 lata
 • 179
 • 194 3 lata
 • 194
 • 706 4-5 lat
 • 706
 • 945 6-7 lat
 • 945
 • 2 265 8-9 lat
 • 2 265
 • 3 261 10-11 lat
 • 3 261
 • 10 248 12-15 lat
 • 10 248
 • 17 065 16-20 lat
 • 17 065
 • 10 012 21-25 lat
 • 10 012
 • 4 010 26-30 lat
 • 4 010
 • 6 538 31 lat i więcej
 • 6 538
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie zamojskim
 • Powiat
  19,4 lat
  woj. lubelskie
  19,0 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 6 144Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 61,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat zamojski
  61,4
  Lubelskie
  83,0
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 193 do 999 kg
 • 3 193
 • 1 784 1000-1499 kg
 • 1 784
 • 477 1500-2999 kg
 • 477
 • 43 3000-3499 kg
 • 43
 • 89 3500-4999 kg
 • 89
 • 269 5000-6999 kg
 • 269
 • 122 7000-9999 kg
 • 122
 • 138 10000-14999 kg
 • 138
 • 29 15000 kg i więcej
 • 29
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 420
  • olej napędowy4 397
  • gaz (LPG)309
  • pozostałe18
 • 1 420 benzyna
 • 4 397 olej napędowy
 • 309 gaz (LPG)
 • 18 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 26 do 1 roku
 • 26
 • 19 2 lata
 • 19
 • 18 3 lata
 • 18
 • 97 4-5 lat
 • 97
 • 242 6-7 lat
 • 242
 • 297 8-9 lat
 • 297
 • 300 10-11 lat
 • 300
 • 978 12-15 lat
 • 978
 • 1 465 16-20 lat
 • 1 465
 • 781 21-25 lat
 • 781
 • 585 26-30 lat
 • 585
 • 1 336 31 lat i więcej
 • 1 336
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie zamojskim
 • Powiat
  20,9 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 235Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Autobusy w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,2
  woj. lubelskie
  3,3
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy229
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe1
 • 4 benzyna
 • 229 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 5 2 lata
 • 5
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 20 10-11 lat
 • 20
 • 37 12-15 lat
 • 37
 • 78 16-20 lat
 • 78
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 21 31 lat i więcej
 • 21
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie zamojskim
 • Powiat
  18,3 lat
  Lubelskie
  20,2 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 486Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,5
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy484
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 0 benzyna
 • 484 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 5 2 lata
 • 5
 • 9 3 lata
 • 9
 • 33 4-5 lat
 • 33
 • 28 6-7 lat
 • 28
 • 113 8-9 lat
 • 113
 • 54 10-11 lat
 • 54
 • 73 12-15 lat
 • 73
 • 73 16-20 lat
 • 73
 • 36 21-25 lat
 • 36
 • 21 26-30 lat
 • 21
 • 29 31 lat i więcej
 • 29
 • 13,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie zamojskim
 • powiat zamojski
  13,7 lat
  Lubelskie
  13,5 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 3 221Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie zamojskim
 • Motocykle w powiecie zamojskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 29,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  29,8
  Województwo
  40,1
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 53 do 1 roku
 • 53
 • 17 2 lata
 • 17
 • 7 3 lata
 • 7
 • 41 4-5 lat
 • 41
 • 72 6-7 lat
 • 72
 • 118 8-9 lat
 • 118
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 285 12-15 lat
 • 285
 • 364 16-20 lat
 • 364
 • 221 21-25 lat
 • 221
 • 608 26-30 lat
 • 608
 • 1 322 31 lat i więcej
 • 1 322
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie zamojskim
 • pow. zamojski
  25,4 lat
  Lubelskie
  26,1 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 11 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie zamojskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 111,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. zamojski
  111,2 km
  Lubelskie
  271,8 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,9 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  3,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba taksówek