Nisko w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Nisko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nisko to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu niżańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nisko.
 • 14 532 Liczba mieszkańców
 • 61,0 km² Powierzchnia
 • 238,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 156 m n.p.m Wysokość
 • 20 października 1933 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • RNI Tablice rejestracyjne
 • Waldemar Ślusarczyk Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 22.139650.5200 Współrzędne GPS
 • 1812054 TERYT (TERC)
 • 0980530 SIMC
Herb miasta Nisko
Nisko herb
Flaga miasta Nisko
Nisko flaga

Jak Nisko wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nisko na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nisko wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nisko plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
14Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
18Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
34Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
72Miasta o największej powierzchni w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
108Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
125Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
131Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
174Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
207Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
246Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
263Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
270Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
273Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
293Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
307Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Nisko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-400Poczta Nisko

Nisko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nisku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Nisku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Nisku
(15) 877-77-00; (15) 877-77-01
(15) 841-56-12
3 Maja 32 B
37-400 Nisko
ZUS Inspektorat w Stalowej Woli (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ks. J. Popiełuszki 8
37-450 Stalowa Wola
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
15 841 21 40
15 841 47 78
Nowa 42
37-400 Nisko
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
15 877 53 10
15 877 53 19
Sandomierska 6
37-400 Nisko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
15 841 41 29
15 841 45 62
3-go Maja 32C
37-400 Nisko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Nisko
15 841 20 10
15 841 20 11
Rudnicka 13
37-400 Nisko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
15 841 21 28
15 841 21 28
Rudnicka 13
37-400 Nisko
Urząd Gminy i Miasta Nisko
(15) 841-56-43
(15) 841-56-30
Pl. Wolności 14
37-400 Nisko
Starostwo Powiatowe w Nisku
(15) 841-27-00
(15) 841-27-00
Plac Wolności 2
37-400 Nisko

Nisko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Nisko jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 532, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Niska zawarli w 2022 roku 61 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Niska jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Nisko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,22 na 1000 mieszkańców Niska. W 2022 roku urodziło się 103 dzieci, w tym 40,8% dziewczynek i 59,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 290 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 49,3% zgonów w Nisku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,0% zgonów w Nisku były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Niska przypada 8.22 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 132 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 244 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Niska -112. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 19 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -12.

  62,4% mieszkańców Niska jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Niska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 532 Liczba mieszkańców
 • 7 471 Kobiety
 • 7 061 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nisku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nisku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nisku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Niska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Nisko
  42,3 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nisko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Niska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nisko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nisko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nisko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Nisko
  30,6%
  Województwo
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,9%
  Województwo
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Nisko
  4,3%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nisku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,1
  Podkarpackie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,8
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 61 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nisku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,2
  Województwo
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nisku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nisku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nisku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nisku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 103 Urodzenia żywe
 • 42 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 61 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,8%
  59,2%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,0
  Podkarpackie
  8,1
  Polska
  8,1
 • 30,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Nisko
  30,1
  Podkarpackie
  35,1
  Kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 290 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 190 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 290 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 123 Waga 3500g - 3999g
 • 123
 • 178 Waga 3000g - 3499g
 • 178
 • 85 Waga 2500g - 2999g
 • 85
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,06
  Województwo
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Nisko
  0,65
  Województwo
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nisku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 121 Zgony
 • 53 Kobiety
  (Zgony)
 • 68 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,2
  Województwo
  10,5
  Polska
  11,9
 • 154,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  154,2
  woj. podkarpackie
  130,5
  Cała Polska
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,5
  woj. podkarpackie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Nisko
  2,9
  Województwo
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie niżańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,3%
  Województwo
  44,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 20,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Nisko
  20,0%
  Podkarpackie
  21,3%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Nisko
  5,3%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 50 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  18,0
  Cały kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 211,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  211,7
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 521,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 536,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Nisko
  521,4
  woj. podkarpackie
  463,9
  Polska
  426,2
 • 90,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  90,2
  Podkarpackie
  72,9
  Cała Polska
  62,9
 • 21,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Nisko
  21,5
  woj. podkarpackie
  25,5
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Nisko
  0,0
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Nisko
  0,0%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 132 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 68 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 244 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 137 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 107 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -124 Saldo migracji
 • -77 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -112 Saldo migracji wewnętrznych
 • -69 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -43 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -12 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nisku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nisko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nisko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nisku oddano do użytku 48 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nisku to 5 497 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 376 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nisku to 5,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nisku to 126,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,91% mieszkań posiada łazienkę, 87,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,46% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu niżańskiego.

  Powiat niżański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 497 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 376,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  376,40
  Województwo
  342,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,40 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Nisko
  31,80 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,32
  woj. podkarpackie
  4,24
  Polska
  3,83
 • 2,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,66
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 48 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,29
  Podkarpackie
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 257 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,35
  woj. podkarpackie
  4,42
  Polska
  3,89
 • 17,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nisko
  17,60
  Podkarpackie
  23,86
  Polska
  24,56
 • 6 055 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  126,1 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,41 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,58%
  Województwo
  97,52%
  Cała Polska
  97,75%
 • 94,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Nisko
  94,18%
  woj. podkarpackie
  94,28%
  Kraj
  95,18%
 • 93,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,91%
  Podkarpackie
  92,88%
  Cały kraj
  93,75%
 • 87,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Nisko
  87,34%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Polska
  85,83%
 • 82,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Nisko
  82,46%
  Podkarpackie
  78,45%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Nisko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nisku na 1000 mieszkańców pracuje 196osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Nisku wynosiło w 2023 roku 16,4% (16,4% wśród kobiet i 16,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nisku wynosiło 5 022,68 PLN, co odpowiada 74.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Niska 1 401 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 776 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 375.

  30,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Niska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 196 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  196,0
  Podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  259,0
 • 17,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,6% Kobiety
 • 15,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  16,4%
  Podkarpackie
  8,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nisku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nisku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nisku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 530 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Nisko
  5 023 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nisku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 401 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 776 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 375 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 40,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nisku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 892 Pracujący ogółem
 • 1 760 Kobiety
 • 1 132 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Nisku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nisko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  60,2
  Podkarpackie
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 33,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Nisko
  33,9
  Podkarpackie
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 129,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Nisko
  129,3
  Województwo
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nisko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Nisku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 545 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 231 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 92 nowe podmioty, a 60 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (133) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (92) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (117) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (41) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nisku najwięcej (99) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 497) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (387) podmiotów, a 74,0% (1 144) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nisku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%) oraz Budownictwo (18.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 545 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 387 Przemysł i budownictwo
 • 1 144 Pozostała działalność
 • 92 Podmioty nowo zarejestrowane w Nisku w 2023 roku
 • 60 Podmioty wyrejestrowane w Nisku w 2023 roku
 • 1 231 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 497 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 497
 • 40 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 40
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 544 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 544
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 82 Spółki handlowe ogółem
 • 82
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 68  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 68
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 99 Spółki cywilne ogółem
 • 99
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 231 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 287 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 287
 • 226 Budownictwo
 • 226
 • 136 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 136
 • 109 Przetwórstwo przemysłowe
 • 109
 • 81 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 81
 • 80 Transport i gospodarka magazynowa
 • 80
 • 72 Pozostała działalność
 • 72
 • 56 Informacja i komunikacja
 • 56
 • 40 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 40
 • 40 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 40
 • 32 Edukacja
 • 32
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nisko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nisku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 202 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,77 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nisku wynosi 66,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Niska najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,44 (wykrywalność 57%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,77 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,67 (58%), drogowe - 1,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Niska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 202 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 202
 • 99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 99
 • 68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 68
 • 26 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 26
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 109 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 109
 • 13,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,77
  Województwo
  12,93
  Cały kraj
  22,81
 • 6,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Nisko
  6,77
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 4,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,67
  Podkarpackie
  3,93
  Kraj
  6,99
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,77
  Podkarpackie
  1,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,47
  Województwo
  0,32
  Cały kraj
  0,35
 • 7,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Nisko
  7,44
  Podkarpackie
  6,46
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  67%
  Podkarpackie
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Nisko
  63%
  Podkarpackie
  66%
  Polska
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  woj. podkarpackie
  56%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Nisko
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  80%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  57%
  woj. podkarpackie
  48%
  Kraj
  51%

Nisko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Niska wyniosła w 2022 roku 125,3 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Niska - 26.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,6 mln złotych, czyli 18,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Niska wyniosła w 2022 roku 125,6 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.1%). W budżecie Niska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,5 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,7%.
 • Wydatki budżetu w Nisku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Niska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Niska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,1 mln

  2,8 tys(100%)

  72,7 mln

  3,2 tys(100%)

  83,4 mln

  3,7 tys(100%)

  92,2 mln

  4,1 tys(100%)

  112,5 mln

  5,0 tys(100%)

  122,2 mln

  5,6 tys(100%)

  131,5 mln

  6,1 tys(100%)

  125,3 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,2 mln

  1,3 tys(32%)

  22,3 mln

  1,4 tys(30.6%)

  27,1 mln

  1,8 tys(32.5%)

  23,3 mln

  1,5 tys(25.3%)

  31,2 mln

  2,0 tys(27.7%)

  29,7 mln

  2,0 tys(24.3%)

  30,4 mln

  2,0 tys(23.1%)

  33,6 mln

  2,3 tys(26.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  406(9.9%)

  6,9 mln

  447(9.4%)

  7,3 mln

  476(8.8%)

  10,3 mln

  671(11.2%)

  9,0 mln

  590(8%)

  9,7 mln

  639(7.9%)

  10,3 mln

  685(7.8%)

  12,5 mln

  859(10%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,7 mln

  692(16.9%)

  7,5 mln

  488(10.3%)

  4,8 mln

  314(5.8%)

  9,3 mln

  605(10.1%)

  12,6 mln

  819(11.2%)

  14,6 mln

  961(11.9%)

  13,5 mln

  900(10.3%)

  12,3 mln

  842(9.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,9 mln

  449(11%)

  6,8 mln

  440(9.3%)

  8,5 mln

  551(10.1%)

  8,9 mln

  581(9.7%)

  14,2 mln

  928(12.6%)

  10,7 mln

  706(8.8%)

  23,4 mln

  1,6 tys(17.8%)

  11,9 mln

  813(9.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,9 mln

  710(17.4%)

  21,7 mln

  1,4 tys(29.9%)

  4,2 mln

  273(5%)

  4,2 mln

  275(4.6%)

  4,7 mln

  307(4.2%)

  4,8 mln

  316(3.9%)

  10,1 mln

  674(7.7%)

  11,0 mln

  751(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  826,1 tys

  53,6(1.3%)

  1,0 mln

  65,9(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  154,8 tys

  10,3(0.1%)

  7,5 mln

  515(6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  159(3.9%)

  1,8 mln

  117(2.5%)

  3,3 mln

  216(4%)

  3,2 mln

  207(3.4%)

  2,8 mln

  185(2.5%)

  14,1 mln

  927(11.5%)

  4,8 mln

  322(3.7%)

  5,0 mln

  339(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  85,5(2.1%)

  1,4 mln

  92,7(2%)

  2,2 mln

  141(2.6%)

  5,5 mln

  358(6%)

  6,1 mln

  400(5.4%)

  2,1 mln

  140(1.7%)

  2,5 mln

  164(1.9%)

  3,6 mln

  244(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  101(2.5%)

  1,1 mln

  69,0(1.5%)

  1,4 mln

  91,2(1.7%)

  1,9 mln

  123(2%)

  675,2 tys

  44,0(0.6%)

  414,1 tys

  27,3(0.3%)

  1,0 mln

  69,6(0.8%)

  1,3 mln

  92,4(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  132,8 tys

  8,6(0.2%)

  223,2 tys

  14,5(0.3%)

  164,0 tys

  10,7(0.2%)

  122,2 tys

  8,0(0.1%)

  1,0 mln

  66,1(0.9%)

  554,9 tys

  36,5(0.5%)

  139,8 tys

  9,3(0.1%)

  1,3 mln

  86,1(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  27,3 tys

  1,8(0%)

  18,1 tys

  1,2(0%)

  12,0 tys

  0,8(0%)

  10,9 tys

  0,7(0%)

  160,1 tys

  10,4(0.1%)

  180,0 tys

  11,8(0.1%)

  221,4 tys

  14,7(0.2%)

  1,1 mln

  78,1(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  426,5 tys

  27,7(0.7%)

  807,6 tys

  52,6(1.1%)

  417,4 tys

  27,2(0.5%)

  395,7 tys

  25,8(0.4%)

  382,5 tys

  24,9(0.3%)

  357,1 tys

  23,5(0.3%)

  375,7 tys

  25,0(0.3%)

  653,6 tys

  44,8(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  56,4 tys

  3,7(0.1%)

  214,0 tys

  13,9(0.3%)

  262,7 tys

  17,1(0.3%)

  348,5 tys

  22,7(0.4%)

  210,4 tys

  13,7(0.2%)

  450,7 tys

  29,7(0.4%)

  346,2 tys

  23,0(0.3%)

  492,3 tys

  33,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  131,5 tys

  8,5(0.2%)

  43,3 tys

  2,8(0.1%)

  119,6 tys

  7,8(0.1%)

  90,1 tys

  5,9(0.1%)

  120,7 tys

  7,9(0.1%)

  82,0 tys

  5,4(0.1%)

  73,5 tys

  4,9(0.1%)

  294,1 tys

  20,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  847,4 tys

  54,9(1.3%)

  866,6 tys

  56,4(1.2%)

  942,0 tys

  61,4(1.1%)

  987,5 tys

  64,3(1.1%)

  1,2 mln

  75,9(1%)

  1,2 mln

  81,2(1%)

  1,2 mln

  82,7(0.9%)

  270,0 tys

  18,5(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  998

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  240,8 tys

  16,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  171,8 tys

  11,1(0.3%)

  19,8 tys

  1,3(0%)

  9,0 tys

  0,6(0%)

  206,3 tys

  13,4(0.2%)

  171,4 tys

  11,2(0.2%)

  169,0 tys

  11,1(0.1%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  132,4 tys

  8,6(0.2%)

  127,6 tys

  8,3(0.2%)

  130,2 tys

  8,5(0.2%)

  234,0 tys

  15,2(0.3%)

  8,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nisku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Niska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Niska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,9 mln

  2,9 tys(100%)

  72,1 mln

  3,2 tys(100%)

  78,2 mln

  3,5 tys(100%)

  87,0 mln

  3,9 tys(100%)

  103,5 mln

  4,6 tys(100%)

  116,3 mln

  5,3 tys(100%)

  130,6 mln

  6,0 tys(100%)

  125,6 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,1 mln

  1,6 tys(37.1%)

  25,3 mln

  1,7 tys(35.1%)

  26,7 mln

  1,7 tys(34.2%)

  29,7 mln

  1,9 tys(34.1%)

  32,3 mln

  2,1 tys(31.2%)

  31,3 mln

  2,1 tys(26.9%)

  35,5 mln

  2,4 tys(27.2%)

  35,1 mln

  2,4 tys(28%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,0 mln

  1,3 tys(30.8%)

  17,5 mln

  1,1 tys(24.3%)

  16,8 mln

  1,1 tys(21.5%)

  19,4 mln

  1,3 tys(22.3%)

  20,2 mln

  1,3 tys(19.5%)

  21,4 mln

  1,4 tys(18.4%)

  29,1 mln

  1,9 tys(22.3%)

  29,9 mln

  2,0 tys(23.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  575(13.6%)

  19,7 mln

  1,3 tys(27.4%)

  2,1 mln

  134(2.6%)

  1,9 mln

  125(2.2%)

  2,1 mln

  137(2%)

  2,3 mln

  149(2%)

  7,0 mln

  463(5.3%)

  11,5 mln

  785(9.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  128(3%)

  2,1 mln

  138(2.9%)

  2,5 mln

  163(3.2%)

  2,2 mln

  144(2.5%)

  5,0 mln

  326(4.8%)

  11,5 mln

  757(9.9%)

  8,1 mln

  538(6.2%)

  8,7 mln

  597(6.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  208(4.9%)

  2,1 mln

  137(2.9%)

  2,3 mln

  148(2.9%)

  2,1 mln

  134(2.4%)

  5,1 mln

  336(5%)

  8,2 mln

  541(7.1%)

  6,5 mln

  434(5%)

  7,0 mln

  481(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  138(3.3%)

  1,1 mln

  69,9(1.5%)

  1,5 mln

  96,0(1.9%)

  2,3 mln

  152(2.7%)

  6,0 mln

  391(5.8%)

  4,3 mln

  286(3.7%)

  5,2 mln

  343(4%)

  4,0 mln

  274(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  106(2.5%)

  2,6 mln

  173(3.7%)

  2,8 mln

  183(3.6%)

  4,6 mln

  297(5.2%)

  2,2 mln

  146(2.2%)

  4,0 mln

  265(3.5%)

  2,7 mln

  179(2.1%)

  2,7 mln

  182(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  186,3 tys

  12,1(0.3%)

  195,6 tys

  12,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  131(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  788,7 tys

  51,1(1.2%)

  593,1 tys

  38,6(0.8%)

  478,7 tys

  31,2(0.6%)

  1,9 mln

  126(2.2%)

  488,5 tys

  31,9(0.5%)

  765,1 tys

  50,4(0.7%)

  3,6 mln

  242(2.8%)

  1,9 mln

  128(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  820,4 tys

  53,2(1.3%)

  400,0 tys

  26,1(0.6%)

  915,8 tys

  59,6(1.2%)

  95,2 tys

  6,2(0.1%)

  94,1 tys

  6,1(0.1%)

  50,0 tys

  3,3(0%)

  579,7 tys

  38,5(0.4%)

  621,3 tys

  42,5(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  556,4 tys

  36,3(0.5%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  182,7 tys

  12,1(0.1%)

  421,5 tys

  28,9(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,6 tys

  1,5(0%)

  19,0 tys

  1,2(0%)

  20,0 tys

  1,3(0%)

  21,0 tys

  1,4(0%)

  2,1 mln

  137(2%)

  24,3 tys

  1,6(0%)

  169,5 tys

  11,3(0.1%)

  261,0 tys

  17,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  54,7 tys

  3,5(0.1%)

  65,2 tys

  4,2(0.1%)

  56,5 tys

  3,7(0.1%)

  54,7 tys

  3,6(0.1%)

  58,2 tys

  3,8(0.1%)

  72,1 tys

  4,7(0.1%)

  96,1 tys

  6,4(0.1%)

  245,2 tys

  16,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  998

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  192,0 tys

  13,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  46,7 tys

  3,0(0.1%)

  106,7 tys

  6,9(0.1%)

  93,7 tys

  6,1(0.1%)

  112,8 tys

  7,3(0.1%)

  147,0 tys

  9,6(0.1%)

  190,7 tys

  12,6(0.2%)

  132,6 tys

  8,8(0.1%)

  184,8 tys

  12,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  198,8 tys

  12,9(0.3%)

  142,3 tys

  9,3(0.2%)

  122,0 tys

  7,9(0.2%)

  120,9 tys

  7,9(0.1%)

  116,8 tys

  7,6(0.1%)

  63,7 tys

  4,2(0.1%)

  48,9 tys

  3,3(0%)

  62,0 tys

  4,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  171,8 tys

  11,1(0.3%)

  19,8 tys

  1,3(0%)

  8,6 tys

  0,6(0%)

  210,1 tys

  13,7(0.2%)

  164,3 tys

  10,7(0.2%)

  168,6 tys

  11,1(0.1%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  620

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  310

  0,0(0%)

  883

  0,1(0%)

  354

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  692,6 tys

  44,9(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nisko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 159 mieszkańców Niska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 551 kobiet oraz 1 607 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców Niska, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Niska mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nisku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (23,9%).

  W roku 2022 w Nisku mieściło się 6 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 610 dzieci (295 dziewczynek oraz 315 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Nisku mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 216 dzieci (101 dziewczynek oraz 115 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  18,2% mieszkańców Niska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 126 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 058 uczniów (492 kobiety oraz 566 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Nisku placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 51 oddziałach uczyło się 954 uczniów (466 kobiet oraz 488 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,66.

  W Nisku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 16 oddziałach uczyło się 434 uczniów (279 kobiet oraz 155 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 113 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Nisku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 414 uczniów (275 kobiet oraz 139 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 155 absolwentów.

  W Nisku znajduje się 1 Technikum, w którym w 28 oddziałach uczyło się 679 uczniów (151 kobiet oraz 528 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 125 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Nisku placówkę miała 1 Technikum, w którym w 23 oddziałach uczyło się 620 uczniów (31 kobiet oraz 589 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 197 absolwentów.

  W Nisku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 93 uczniów (37 kobiet oraz 56 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,1 uczniów. 31,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Niska w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 23,0% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,2%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Nisko
  34,6%
  Województwo
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Nisko
  3,1%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nisko
  11,2%
  Podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,4%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,2%
  Podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Nisko
  15,7%
  Podkarpackie
  12,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1126 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Nisko
  1 126,0
  Podkarpackie
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,82
  Województwo
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 477 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nisko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 610 Dzieci
 • 295 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 315 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 142 3 lata
 • 142
 • 160 4 lata
 • 160
 • 164 5 lata
 • 164
 • 129 6 lat
 • 129
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 72 3 lata
 • 72
 • 78 4 lata
 • 78
 • 75 5 lata
 • 75
 • 63 6 lat
 • 63
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 70 3 lata
 • 70
 • 82 4 lata
 • 82
 • 89 5 lata
 • 89
 • 66 6 lat
 • 66
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 27 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 55,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 54,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nisku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nisku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 1 w Nisku
  Publiczne
  15 841-21-43
  15 841-21-43
  ul. Szopena 33
  37-400 Nisko
  512513
  Akademia Przedszkolaka
  Niepubliczne
  78 278-84-54
  ul. Chopina 16
  37-400 Nisko
  ---
  DOMmisia, Marta Stefaniak (Politechnika Dziecięca w Rzeszowie)
  Niepubliczne
  66 500-12-20
  ul. Tysiąclecia 14
  37-400 Nisko
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Żaczek"
  Niepubliczne
  15 841-29-68
  ul. J.M.GISGESA 1
  37-400 Nisko
  ---
 • Szkoły podstawowe w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nisko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 058 Uczniowie
 • 492 Kobiety
  (uczniowie)
 • 566 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 169 Absolwenci
 • 79 Kobiety
  (absolwenci)
 • 90 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,6
  woj. podkarpackie
  15,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 84,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 66,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,66 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,66
  Podkarpackie
  90,63
  Polska
  95,96
 • 94,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,85
  Województwo
  89,99
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nisko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nisko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nisku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nisku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 (im.Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku)
  Publiczna
  15 841-39-22
  15 841-39-22
  ul. Tysiąclecia 12 A
  37-400 Nisko
  15325-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
  Publiczna
  15 841-21-71
  15 841-21-71
  ul. Piaskowa 15
  37-400 Nisko
  14275-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku (płk Stanisław Dąbek)
  Publiczna
  15 841-20-22
  15 841-20-22
  ul. Słowackiego 10
  37-400 Nisko
  1324923
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nisku
  Publiczna
  15 841-20-83
  ul. Sandomierska 114
  37-400 Nisko
  7659
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nisku
  Publiczna
  15 841-23-63
  ul. Dąbrowskieg0 8
  37-400 Nisko
  7559
 • Szkoły ponadpodstawowe w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Nisko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 434 Uczniowie
 • 279 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,3%
  35,7%
 • 116 Uczniowie w 1 klasie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 113 Absolwenci
 • 75 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  27,1
  woj. podkarpackie
  27,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 28,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Nisko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 679 Uczniowie
 • 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 528 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,2%
  77,8%
 • 180 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 125 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 101 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  24,3
  woj. podkarpackie
  26,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 56,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Nisko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 31,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  31,0
  woj. podkarpackie
  22,7
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Nisku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nisku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  15 841-25-06
  15 841-68-82
  ul. Sandomierska 1
  37-400 Nisko
  21533-
  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego (Stefan Czarniecki)
  Publiczne
  15 841-20-31
  15 841-20-31
  ul. Plac Wolności 3
  37-400 Nisko
  1335235
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  15 841-25-06
  15 841-68-82
  ul. Sandomierska 1
  37-400 Nisko
  378-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  15 841-25-06
  15 841-68-82
  ul. Sandomierska 1
  37-400 Nisko
  348-
 • Edukacyjne grupy wieku w Nisku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nisko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nisko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nisko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nisko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nisku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nisku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nisku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Nisku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Nisku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 188 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 118 (uczestnicy: 27 256)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 1 053)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 332)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 3 137)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 689)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 1 016)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 1 961)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 673)
  • inne: 21 (uczestnicy: 18 395)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 70)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 70)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 77)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 16)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 61)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 516)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 72)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 62)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 15 (członkowie: 338)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Nisku działało 1 kino posiadające 1 salę z 188 miejscami na widowni. Odbyło się 571 seansów, na które przyszło 11 875 widzów, w tym 134 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 063 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Nisku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 46 730 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 968 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2022 w Nisku działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 44 369 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 101. Odnotowano 781 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 183 wolumeny. Odnotowano 1 514 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Nisku działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 557 członków. Zarejestrowano 569 ćwiczących (mężczyźni: 497, kobiety: 72, chłopcy do lat 18: 395, dziewczęta do lat 18: 67). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nisku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nisku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Niska znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Nisku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Nisko, st.1 ze średniowieczadnia 1969-07-14, wykaz dokumentów: A-466 z 1969-07-14
  • Cmentarzysko Nisko-Warchoły, st.3 z epoki brązu dnia 1969-12-22, wykaz dokumentów: A-541 z 1969-12-22; C-53 z 2012-03-02
  • Kaplica z 1889 r.dnia 1981-03-05, wykaz dokumentów: 255 z 1981-03-05; A-626 z 2011-07-22
  • Cegielnia z 1906 r.dnia 1981-04-08, wykaz dokumentów: 257 z 1981-04-08
  • Suszarnia z 1906 r.dnia 1981-04-08, wykaz dokumentów: 257 z 1981-04-08
  • Zespół - cegielnia z 1906 r.dnia 1981-04-08, wykaz dokumentów: 257 z 1981-04-08
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1986-05-17, wykaz dokumentów: 144/A z 1986-05-17
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1989-10-18, wykaz dokumentów: 417/A z 1989-10-18; A-1157 z 2013-05-21
  • Kościół z 1896 r.dnia 1991-04-22, wykaz dokumentów: 437/A z 1991-04-22; A-507 z 2011-03-02
  • Plebania z 1896 r. (ul. Adama Mickiewicza 3)dnia 1991-04-22, wykaz dokumentów: 437/A z 1991-04-22; A-507 z 2011-03-02
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1991-04-22, wykaz dokumentów: 437/A z 1991-04-22; A-507 z 2011-03-02
  • Zespół - kościół z 1896 r.dnia 1991-04-22, wykaz dokumentów: 437/A z 1991-04-22; A-507 z 2011-03-02
  • Kaplica z 1910 r. (ul. Sopocka 73a)dnia 2005-12-21, wykaz dokumentów: A-140 z 2005-12-21
  • Inny budynek mieszkalny z 1875 - 1925 (ul. Tadeusza Kościuszki 11)dnia 2006-03-28, wykaz dokumentów: A-142 z 2006-03-28
  • Oficyna mieszkalna z 4. ćw. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 1)dnia 2014-10-29, wykaz dokumentów: A-1286 z 2014-10-29
  • Kino z 1904 r.dnia 2016-05-23, wykaz dokumentów: A-1401 z 2016-05-23
 • Formy ochrony przyrody w Nisku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Niska znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nisku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnego Sanu - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 10176.64 ha
  • Puszcza Sandomierska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 129115.59 ha
  • kompleks Dębinka - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: dęby szypułkowe, Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: drzewa rosną w pobliżu szklarni i boiska na osiedlu malce
  • Pomnik przyrodyOpis: korona rozłożysta obcięte konary posusz drobny 0 5%. piń rozdwojony na wysokości 3 5 m, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: dzielnica malce na terenie dawnego folwarku sopot obok budynku rządcówki przy ul. sopockiej
  • Pomnik przyrodyOpis: korona nieregularna nisko osadzona liczne obcięte konary. drzewo oznakowane tabliczką „pomnik przyrody”, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: południowo-wschodnia część parku miejskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: korona nisko osadzona nieregularna ślady po obciętych konarach posusz gruby i drobny 1% tabliczka „pomnik przyrody” wrasta w korę, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: południowo-wschodnia część parku przy alejce
  • Pomnik przyrodyOpis: korona rozłożysta ślady po obciętych konarach posusz gruby i drobny 1% na konarze ubytek rynnowy. pień prosty okazałe nabiegi korzeniowe listwa mrozowa ubytek kory z odsłonięciem drewna. drzewo oznakowane tabliczką „pomnik przyrody”, Data ustanowienia: 1991-07-30, Opis granicy: południowa część parku miejskiego przy alejce obok placu zabaw.
  • Pomnik przyrodyOpis: korona zredukowana ubytek 30% obcięte i skrócone konary posusz gruby i drobny 1%. pień prosty ubytek wgłębny w miejscu po konarze. drzewo oznakowane tabliczką „pomnik przyrody”, Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: drzewo rośnie przy budynku caritasu na ul. mickiewicza
  • Pomnik przyrodyOpis: korona nisko osadzona rozłożysta ślady po obciętych i oberwanych konarach poszusz gruby i drobny 3% uschnięte konary ze zdartą korą po uderzeniu pioruna. w czerwcu 2011 w drzewo uderzył piorun posiada tabliczkę „pomnik przyrody”, Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie szkolnym przy ul. 3 maja przy boisku
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-03-20, Opis granicy: położony w N-ctwie Rudnik oddz. 68c Leśnictwo Zatyki gm. Nisko, Powierzchnia: 1.0 ha

Nisko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Nisku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,9 wypadków (mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nisku znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu niżańskiego.

  Powiat niżański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nisku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nisku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 47,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  47,9
  Podkarpackie
  51,1
  Polska
  56,5
 • 6,85 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  6,8
  woj. podkarpackie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 47,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Nisko
  47,9
  Województwo
  60,8
  Polska
  65,5
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  14,3
  Województwo
  8,3
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Podkarpackie
  119,0
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nisku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 840,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 840,3 km
  Województwo
  418,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 12,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  12,3 km
  Województwo
  3,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nisko przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
  • DK 77droga krajowa nr 77(Lipnik - Gołębiów - Kleczanów - Komorna - Różki - Sandomierz - Trześń - Gorzyce - Zaleszany - Zbydniów - Turbia - Agatówka - Stalowa Wola - Nisko - Racławice - Przędzel - Rudnik nad Sanem - Kopki - Tarnogóra - Nowa Sarzyna - Leżajsk - Wierzawice - Dębno - Tryńcza - Gorzyce - Wólka Pełkińska - Pełkinie - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Zadąbrowie - Orły - Duńkowiczki - Żurawica - Przemyśl)
  • DW 872droga wojewódzka nr 872(Łoniów - Świniary Stare - Świniary Nowe - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Knapy - Durdy - Huta Komorowska - Majdan Królewski - Nowa Dęba - Bojanów - Stany - Przyszów - Nisko)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Nisko przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 68Linia kolejowa nr 68: Lublin - Przeworsk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Lublin - Lublin Zalew - Lublin Zemborzyce - Krężnica Jara - Majdan - Niedrzwica - Niedrzwica Kościelna - Leśniczówka - Wilkołaz Wieś - Wilkołaz - Pułankowice - Kraśnik - Sulów - Szastarka - Polichna Kraśnicka - Rzeczyca - Potok Kraśnicki - Zaklików - Lipa - Kępa - Pilchów - Stalowa Wola Rozwadów - Stalowa Wola Centrum - Stalowa Wola - Stalowa Wola Południe - Moskale -Nisko Osiedle -Nisko -Nisko Racławice -Nisko Podwolina - Rudnik Stróża - Rudnik nad Sanem - Łętownia - Nowa Sarzyna Kolonia - Nowa Sarzyna - Jelna - Leżajsk - Wierzawice - Grodzisko Dolne - Tryńcza - Gniewczyna - Przeworsk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nisku istnieje 142 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. 8 Marca

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Armii Krajowej

  ul. Azaliowa

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Borowa

  ul. Brzozowa

  ul. Błonie

  ul. Chabrowa

  ul. Cicha

  ul. Czerniawy

  ul. Czerwonych Maków

  ul. Dobra

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Dworska

  ul. Dębinki

  ul. Długa

  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  ul. Franciszka Gutki

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gruntowa

  ul. Grądy

  ul. Górka

  ul. Górna

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Marii Gisgesa

  ul. Jana Matejki

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jezioro

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Karola Bajaka

  ul. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Końcowa

  ul. Krucza

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Lasowiaków

  ul. Legionów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Mała

  ul. Melchiora Wańkowicza

  ul. Mieczysława Karasia

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Modrzewiowa

  ul. Mostowa

  ul. Niecała

  ul. Nowa

  ul. Nowa - Boczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Olszyna

  ul. Osiedle

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Piękna

  ul. Podleśna

  ul. Podoficerska

  ul. Podsanie

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Polskiego Czerwonego Krzyża

  ul. Polskiego Sierpnia

  ul. Potok

  ul. Prosta

  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

  ul. Przemysłowa

  ul. Pszenna

  ul. Pętla

  ul. Racławicka

  ul. Rondo

  Rondo Hetmana Stefana Czarnieckiego

  ul. Rzeczna

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeszowska

  ul. Rzeszowska Boczna I

  ul. Rzeszowska Boczna II

  ul. Sadowa

  ul. Sandomierska

  ul. Sandomierska Boczna

  ul. Sanowa

  ul. Sopocka

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Szklarniowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Torowa

  ul. Tulipanowa

  ul. Tysiąclecia

  ul. Tęczowa

  ul. Usługowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Wiktora Legutki

  ul. Wilcza

  ul. Willowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  pl. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zamknięta

  ul. Zasanie

  ul. Zielona

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Władysława Andersa

  ul. kpt. Raginisa

  ul. ks. J. Twardowskiego

  ul. ks. Węgrzynowskiego

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. płk. Stanisława Dąbka

  ul. Świerkowa

  ul. Żurawia