Połaniec w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Połaniec - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Połaniec to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Połaniec.
 • 7 478 Liczba mieszkańców
 • 17,4 km² Powierzchnia
 • 429,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TSZ Tablice rejestracyjne
 • Jacek Tarnowski Burmistrz miasta
Połaniec na mapie
Identyfikatory
 • 21.280750.4330 Współrzędne GPS
 • 2612054 TERYT (TERC)
 • 0980783 SIMC
Herb miasta Połaniec
Połaniec herb
Flaga miasta Połaniec
Połaniec flaga

Jak Połaniec wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Połaniec na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Połaniec wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Połaniec plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
50Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
88Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
156Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
157Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
170Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
173Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
173Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
184Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
222Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
228Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
250Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
257Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
261Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
271Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
280Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
282Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Połaniec - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-230ul. Połaniec

Połaniec - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Połańcu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Staszowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 10
28-200 Staszów
Urząd Miasta i Gminy Połaniec
(15) 865-03-05 418
(15) 865-03-28
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec

Połaniec - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Połaniec jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 478, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Połańca zawarli w 2022 roku 36 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Połańca jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Połaniec ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,45 na 1000 mieszkańców Połańca. W 2022 roku urodziło się 53 dzieci, w tym 58,5% dziewczynek i 41,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,9% zgonów w Połańcu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,8% zgonów w Połańcu były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Połańca przypada 8.43 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 78 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 133 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Połańca -55. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  58,3% mieszkańców Połańca jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Połańca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 478 Liczba mieszkańców
 • 3 843 Kobiety
 • 3 635 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Połańcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Połańcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Połańcu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Połańca
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Połaniec
  42,2 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Połaniec, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Połańca
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Połaniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Połaniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Połaniec,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,1%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Połaniec
  9,2%
  Województwo
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Połańcu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Połaniec
  4,7
  świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Połańcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,45 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Połaniec
  -1,5
  Województwo
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Połańcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Połańcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Połańcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Połańcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 53 Urodzenia żywe
 • 31 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,5%
  41,5%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,0
  Województwo
  6,9
  Polska
  8,1
 • 31,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,4
  świętokrzyskie
  31,9
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 350 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 271 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 350 g
  Województwo
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 179 Waga 3000g - 3499g
 • 179
 • 80 Waga 2500g - 2999g
 • 80
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,15
  Województwo
  1,19
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Połaniec
  0,56
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,58
  świętokrzyskie
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Połańcu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,3%
  54,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Połaniec
  8,4
  świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 172,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  172,3
  Województwo
  193,5
  Kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Połaniec
  6,4
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Połaniec
  35,9%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,8%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,3%
  Województwo
  4,8%
  Cała Polska
  6,7%
 • 51 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Polska
  70,6
 • 278,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  278,7
  woj. świętokrzyskie
  312,9
  Kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Polska
  253,9
 • 420,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 422,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  420,3
  świętokrzyskie
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 47,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 103,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  47,1
  świętokrzyskie
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 25,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Połaniec
  25,8
  świętokrzyskie
  34,3
  Cała Polska
  33,8
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,7
  świętokrzyskie
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Połaniec
  0,5%
  woj. świętokrzyskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 40 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 133 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -52 Saldo migracji
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -55 Saldo migracji wewnętrznych
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Połańcu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Połaniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Połaniec - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Połańcu oddano do użytku 22 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,92 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Połańcu to 3 039 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  81,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Połańcu to 5,18 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Połańcu to 144,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,56% mieszkań posiada łazienkę, 94,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 5,43% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 039 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 403,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Połaniec
  403,80
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  78,60 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,27
  świętokrzyskie
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,48 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,48
  świętokrzyskie
  2,57
  Polska
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Połaniec
  0,58
  świętokrzyskie
  0,66
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 22 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Połaniec
  2,92
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 114 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,18
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Polska
  3,89
 • 15,15 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Połaniec
  15,15
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 3 168 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 144,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Połaniec
  144,0 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,42 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,61%
  świętokrzyskie
  95,94%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,93%
  świętokrzyskie
  90,70%
  Kraj
  95,18%
 • 97,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,56%
  Województwo
  88,22%
  Cały kraj
  93,75%
 • 94,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  94,14%
  woj. świętokrzyskie
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 5,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  5,43%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Połaniec - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Połańcu na 1000 mieszkańców pracuje 222osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Połańcu wynosiło w 2023 roku 6,9% (6,9% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Połańcu wynosiło 5 856,73 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Połańca 1 496 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 449 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 047.

  31,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Połańca pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 222 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  222,0
  Województwo
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 6,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Połaniec
  6,9%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Połańcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Połańcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Połańcu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 168 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 857 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Połańcu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 496 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 449 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 047 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Połańcu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 690 Pracujący ogółem
 • 916 Kobiety
 • 774 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Połańcu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Połaniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Połaniec
  71,6
  świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 40,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,8
  świętokrzyskie
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 132,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Połaniec
  132,2
  świętokrzyskie
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Połaniec - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Połańcu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 645 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 505 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 64 nowe podmioty, a 25 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (71) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (37) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (93) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Połańcu najwięcej (47) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (618) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,8% (205) podmiotów, a 67,9% (438) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Połańcu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 645 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 205 Przemysł i budownictwo
 • 438 Pozostała działalność
 • 64 Podmioty nowo zarejestrowane w Połańcu w 2023 roku
 • 25 Podmioty wyrejestrowane w Połańcu w 2023 roku
 • 505 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 618 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 618
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 645 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 645
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 32 Spółki handlowe ogółem
 • 32
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 47 Spółki cywilne ogółem
 • 47
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 505 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 118 Budownictwo
 • 118
 • 111 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 111
 • 64 Przetwórstwo przemysłowe
 • 64
 • 44 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 44
 • 30 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 30
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Połaniec - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Połańcu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 177 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,45 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Połańcu wynosi 87,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Połańca najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 13,97 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,90 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,01 (51%), drogowe - 1,81 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Połańca.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Połaniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 177 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 177
 • 52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 52
 • 105 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 105
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 38 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 38
 • 23,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  23,45
  świętokrzyskie
  19,77
  Cały kraj
  22,81
 • 6,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,90
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Polska
  12,98
 • 13,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,97
  świętokrzyskie
  6,27
  Cały kraj
  6,99
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Połaniec
  1,81
  świętokrzyskie
  1,83
  Polska
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,29
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 5,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Połaniec
  5,01
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Połaniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  93%
  świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Połaniec
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  52%
  świętokrzyskie
  59%
  Kraj
  51%

Połaniec - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Połańca wyniosła w 2022 roku 83,9 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Połańca - 31.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.1%) oraz na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 6,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Połańca wyniosła w 2022 roku 87,3 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (53.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (11%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6.3%). W budżecie Połańca wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 298 złotych na mieszkańca (3,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 34,3%.
 • Wydatki budżetu w Połańcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Połańca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Połaniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Połańca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,4 mln

  5,5 tys(100%)

  67,0 mln

  5,6 tys(100%)

  74,4 mln

  6,3 tys(100%)

  85,4 mln

  7,2 tys(100%)

  86,3 mln

  7,3 tys(100%)

  79,8 mln

  7,0 tys(100%)

  82,9 mln

  7,4 tys(100%)

  83,9 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,3 mln

  2,1 tys(26%)

  18,4 mln

  2,2 tys(27.4%)

  17,8 mln

  2,2 tys(24%)

  20,7 mln

  2,6 tys(24.3%)

  21,6 mln

  2,7 tys(25%)

  21,0 mln

  2,6 tys(26.3%)

  22,0 mln

  2,8 tys(26.5%)

  26,1 mln

  3,5 tys(31.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  676(8.4%)

  6,0 mln

  736(9%)

  6,3 mln

  772(8.5%)

  6,5 mln

  800(7.6%)

  7,3 mln

  906(8.5%)

  6,8 mln

  854(8.5%)

  8,1 mln

  1,0 tys(9.8%)

  11,0 mln

  1,5 tys(13.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,7 mln

  331(4.1%)

  2,5 mln

  310(3.8%)

  10,2 mln

  1,2 tys(13.7%)

  16,0 mln

  2,0 tys(18.7%)

  8,3 mln

  1,0 tys(9.6%)

  6,2 mln

  774(7.7%)

  6,5 mln

  827(7.8%)

  7,6 mln

  1,0 tys(9.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,9 mln

  1,9 tys(23.9%)

  7,8 mln

  954(11.7%)

  9,1 mln

  1,1 tys(12.3%)

  6,7 mln

  823(7.8%)

  12,6 mln

  1,6 tys(14.6%)

  9,2 mln

  1,1 tys(11.5%)

  14,1 mln

  1,8 tys(17%)

  6,4 mln

  852(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  919(11.5%)

  15,3 mln

  1,9 tys(22.8%)

  4,5 mln

  549(6%)

  5,4 mln

  664(6.3%)

  6,3 mln

  783(7.3%)

  4,5 mln

  558(5.6%)

  4,4 mln

  564(5.3%)

  5,8 mln

  772(6.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  906,0 tys

  109(1.4%)

  1,4 mln

  170(2.1%)

  3,4 mln

  415(4.6%)

  3,6 mln

  445(4.2%)

  4,8 mln

  599(5.6%)

  416,0 tys

  52,1(0.5%)

  175,0 tys

  22,3(0.2%)

  5,6 mln

  744(6.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  228(2.8%)

  1,9 mln

  227(2.8%)

  2,4 mln

  287(3.2%)

  2,2 mln

  268(2.5%)

  2,6 mln

  322(3%)

  2,1 mln

  268(2.7%)

  2,3 mln

  295(2.8%)

  3,0 mln

  392(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,7 mln

  688(8.6%)

  4,2 mln

  516(6.3%)

  1,8 mln

  216(2.4%)

  360,3 tys

  44,4(0.4%)

  2,2 mln

  275(2.6%)

  2,9 mln

  358(3.6%)

  1,8 mln

  233(2.2%)

  2,4 mln

  313(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  912,2 tys

  110(1.4%)

  435,2 tys

  53,0(0.6%)

  636,4 tys

  77,8(0.9%)

  1,4 mln

  172(1.6%)

  697,9 tys

  86,5(0.8%)

  481,6 tys

  60,3(0.6%)

  367,1 tys

  46,7(0.4%)

  1,4 mln

  183(1.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,9 mln

  232(2.9%)

  1,7 mln

  210(2.6%)

  1,9 mln

  228(2.5%)

  1,7 mln

  215(2%)

  338,0 tys

  41,9(0.4%)

  1,6 mln

  195(2%)

  2,0 mln

  257(2.4%)

  1,1 mln

  144(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,5 mln

  417(5.2%)

  4,7 mln

  574(7%)

  1,3 mln

  155(1.7%)

  5,9 mln

  729(6.9%)

  1,4 mln

  172(1.6%)

  4,1 mln

  512(5.1%)

  968,1 tys

  123(1.2%)

  560,4 tys

  74,5(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  97,6 tys

  11,8(0.1%)

  105,8 tys

  12,9(0.2%)

  73,5 tys

  9,0(0.1%)

  191,2 tys

  23,6(0.2%)

  328,8 tys

  40,7(0.4%)

  179,2 tys

  22,4(0.2%)

  127,2 tys

  16,2(0.2%)

  505,0 tys

  67,1(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  788,6 tys

  95,3(1.2%)

  864,0 tys

  105(1.3%)

  794,7 tys

  97,1(1.1%)

  610,1 tys

  75,1(0.7%)

  893,5 tys

  111(1%)

  900,0 tys

  113(1.1%)

  687,8 tys

  87,6(0.8%)

  483,1 tys

  64,2(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  171,4 tys

  20,7(0.3%)

  152,6 tys

  18,6(0.2%)

  142,9 tys

  17,5(0.2%)

  166,8 tys

  20,5(0.2%)

  175,2 tys

  21,7(0.2%)

  158,6 tys

  19,9(0.2%)

  151,2 tys

  19,3(0.2%)

  375,5 tys

  49,9(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  449,1 tys

  54,3(0.7%)

  495,5 tys

  60,4(0.7%)

  373,7 tys

  45,7(0.5%)

  270,4 tys

  33,3(0.3%)

  448,0 tys

  55,5(0.5%)

  239,6 tys

  30,0(0.3%)

  206,3 tys

  26,3(0.2%)

  300,5 tys

  39,9(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  120,7 tys

  14,6(0.2%)

  23,1 tys

  2,8(0%)

  54,3 tys

  6,6(0.1%)

  104,6 tys

  12,9(0.1%)

  163,8 tys

  20,3(0.2%)

  145,8 tys

  18,2(0.2%)

  181,1 tys

  23,1(0.2%)

  283,4 tys

  37,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  52,8 tys

  6,4(0.1%)

  76,1 tys

  9,3(0.1%)

  39,8 tys

  4,9(0.1%)

  141,4 tys

  17,4(0.2%)

  196,8 tys

  24,4(0.2%)

  215,8 tys

  27,0(0.3%)

  166,0 tys

  21,1(0.2%)

  201,8 tys

  26,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  748,2 tys

  90,4(1.1%)

  863,7 tys

  105(1.3%)

  892,8 tys

  109(1.2%)

  1,0 mln

  128(1.2%)

  1,0 mln

  127(1.2%)

  1,1 mln

  133(1.3%)

  1,0 mln

  132(1.2%)

  127,6 tys

  17,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,8 tys

  9,3(0.1%)

  14,3 tys

  1,7(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  81,0 tys

  10,0(0.1%)

  84,2 tys

  10,4(0.1%)

  78,6 tys

  9,8(0.1%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  41,2 tys

  5,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Połańcu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Połańca według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Połaniec, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Połańca według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,6 mln

  5,4 tys(100%)

  69,7 mln

  5,8 tys(100%)

  70,5 mln

  5,9 tys(100%)

  77,5 mln

  6,5 tys(100%)

  89,4 mln

  7,6 tys(100%)

  83,3 mln

  7,3 tys(100%)

  82,0 mln

  7,3 tys(100%)

  87,3 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  36,2 mln

  4,4 tys(56.1%)

  36,8 mln

  4,5 tys(52.8%)

  37,1 mln

  4,5 tys(52.7%)

  39,2 mln

  4,8 tys(50.6%)

  44,7 mln

  5,5 tys(50%)

  38,6 mln

  4,8 tys(46.3%)

  36,3 mln

  4,6 tys(44.2%)

  46,6 mln

  6,2 tys(53.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,2 mln

  987(12.6%)

  8,9 mln

  1,1 tys(12.8%)

  9,0 mln

  1,1 tys(12.8%)

  9,2 mln

  1,1 tys(11.8%)

  9,2 mln

  1,1 tys(10.3%)

  10,3 mln

  1,3 tys(12.4%)

  10,2 mln

  1,3 tys(12.4%)

  9,6 mln

  1,3 tys(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  468,5 tys

  56,6(0.7%)

  715,7 tys

  87,2(1%)

  3,2 mln

  386(4.5%)

  2,6 mln

  326(3.4%)

  3,6 mln

  444(4%)

  632,1 tys

  79,1(0.8%)

  164,7 tys

  21,0(0.2%)

  5,5 mln

  729(6.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,8 mln

  1,1 tys(13.7%)

  7,2 mln

  873(10.3%)

  3,6 mln

  439(5.1%)

  3,2 mln

  395(4.1%)

  5,2 mln

  642(5.8%)

  6,6 mln

  824(7.9%)

  6,5 mln

  821(7.9%)

  4,1 mln

  544(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  673(8.6%)

  12,1 mln

  1,5 tys(17.4%)

  2,9 mln

  349(4.1%)

  3,6 mln

  446(4.7%)

  3,6 mln

  443(4%)

  2,3 mln

  288(2.8%)

  2,2 mln

  280(2.7%)

  3,3 mln

  442(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  311(4%)

  1,5 mln

  187(2.2%)

  368,7 tys

  45,1(0.5%)

  30,8 tys

  3,8(0%)

  1,3 mln

  158(1.4%)

  1,4 mln

  173(1.7%)

  1,6 mln

  200(1.9%)

  2,2 mln

  296(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  145(1.9%)

  1,4 mln

  165(1.9%)

  1,3 mln

  155(1.8%)

  2,5 mln

  311(3.3%)

  2,3 mln

  280(2.5%)

  1,5 mln

  183(1.8%)

  1,7 mln

  219(2.1%)

  2,1 mln

  273(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  413,2 tys

  49,9(0.6%)

  236,9 tys

  28,9(0.3%)

  76,9 tys

  9,4(0.1%)

  311,2 tys

  38,3(0.4%)

  5,0 mln

  623(5.6%)

  1,0 mln

  131(1.3%)

  1,2 mln

  153(1.5%)

  1,9 mln

  248(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  407,0 tys

  49,2(0.6%)

  432,6 tys

  52,7(0.6%)

  399,3 tys

  48,8(0.6%)

  1,8 mln

  220(2.3%)

  2,0 mln

  253(2.3%)

  3,0 mln

  371(3.6%)

  5,2 mln

  661(6.3%)

  1,8 mln

  234(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  156,8 tys

  18,9(0.2%)

  145,0 tys

  17,7(0.2%)

  142,7 tys

  17,4(0.2%)

  2,5 mln

  304(3.2%)

  -1 743 271,6

  -216,0(-1.9%)

  888,9 tys

  111(1.1%)

  143,8 tys

  18,3(0.2%)

  427,3 tys

  56,8(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  249,7 tys

  30,2(0.4%)

  128,3 tys

  15,6(0.2%)

  129,0 tys

  15,8(0.2%)

  129,1 tys

  15,9(0.2%)

  151,4 tys

  18,8(0.2%)

  156,2 tys

  19,6(0.2%)

  149,6 tys

  19,0(0.2%)

  166,3 tys

  22,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  76,3 tys

  9,3(0.1%)

  715,9 tys

  88,2(0.9%)

  117,1 tys

  14,5(0.1%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  116,0 tys

  15,4(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  75,9 tys

  9,2(0.1%)

  21,9 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  13,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  76,8 tys

  9,3(0.1%)

  14,2 tys

  1,7(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  81,0 tys

  10,0(0.1%)

  84,2 tys

  10,4(0.1%)

  78,6 tys

  9,8(0.1%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  41,2 tys

  5,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  88,6 tys

  10,7(0.1%)

  83,1 tys

  10,1(0.1%)

  65,5 tys

  8,0(0.1%)

  53,1 tys

  6,5(0.1%)

  45,2 tys

  5,6(0.1%)

  39,9 tys

  5,0(0%)

  35,2 tys

  4,5(0%)

  19,6 tys

  2,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  0,6(0%)

  8,2 tys

  1,0(0%)

  9,0 tys

  1,1(0%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,8(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  1,0(0%)

  33,1 tys

  4,2(0%)

  732

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  490

  0,1(0%)

  630

  0,1(0%)

  280

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  770

  0,1(0%)

  840

  0,1(0%)

  30,0 tys

  3,8(0%)

  560

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  121,0 tys

  14,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Połaniec - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 703 mieszkańców Połańca jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 829 kobiet oraz 875 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Połańca, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Połańca mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Połańcu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Połańcu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 17 oddziałów uczęszczało 398 dzieci (199 dziewczynek oraz 199 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Połańcu mieściły się 3 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 274 dzieci (147 dziewczynek oraz 127 chłopców). Dostępnych było 280 miejsc.

  17,5% mieszkańców Połańca w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 385 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 40 oddziałach uczyło się 829 uczniów (391 kobiet oraz 438 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Połańcu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 27 oddziałach uczyło się 670 uczniów (327 kobiet oraz 343 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 32,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 127,54.

  W Połańcu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 135 uczniów (112 kobiet oraz 23 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 25 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Połańcu placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 344 uczniów (250 kobiet oraz 94 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 123 absolwentów.

  W Połańcu znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 312 uczniów (21 kobiet oraz 291 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 53 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Połańcu placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 214 uczniów (5 kobiet oraz 209 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 47 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (20,0% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,5 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Połańca w wieku potencjalnej nauki (19,7% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Połaniec
  19,7%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Połaniec
  33,5%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,9%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,4%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Połaniec
  2,6%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,7%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1385 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Połaniec
  1 385,0
  Województwo
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 400 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Połaniec) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 398 Dzieci
 • 199 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 199 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 86 3 lata
 • 86
 • 105 4 lata
 • 105
 • 102 5 lata
 • 102
 • 105 6 lat
 • 105
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 50 3 lata
 • 50
 • 54 4 lata
 • 54
 • 44 5 lata
 • 44
 • 51 6 lat
 • 51
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 36 3 lata
 • 36
 • 51 4 lata
 • 51
 • 58 5 lata
 • 58
 • 54 6 lat
 • 54
 • 10 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 33,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Połańcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Połańcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZY UL. MADALIŃSKIEGO 1 W POŁAŃCU
  Publiczne
  15 865-09-16
  15 865-09-16
  ul. MADALIŃSKIEGO 1
  28-230 Połaniec
  1638140
 • Szkoły podstawowe w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Połaniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 829 Uczniowie
 • 391 Kobiety
  (uczniowie)
 • 438 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Absolwenci
 • 69 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Połaniec
  20,7
  świętokrzyskie
  14,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 64,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 56,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 127,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Połaniec
  127,54
  Województwo
  90,62
  Polska
  95,96
 • 126,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  126,46
  świętokrzyskie
  89,66
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Połaniec) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Połaniec) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Połańcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Połańcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.T.Kościuszki w Połańcu (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  15 865-07-31
  15 865-09-87
  ul. ŻAPNIOWSKA 1
  28-230 Połaniec
  2763558
 • Szkoły ponadpodstawowe w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Połaniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 135 Uczniowie
 • 112 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,0%
  17,0%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  22,5
  woj. świętokrzyskie
  27,0
  Kraj
  26,5
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Połaniec) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 312 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 291 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 6,7%
  93,3%
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Połaniec
  24,0
  woj. świętokrzyskie
  24,8
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 27,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 16,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Połańcu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Połańcu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  15 865-03-25
  15 865-03-25
  ul. Ruszczańska 23
  28-230 Połaniec
  7193-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  15 865-03-25
  15 865-03-25
  ul. Ruszczańska 23
  28-230 Połaniec
  7180-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  15 865-03-25
  15 865-03-25
  ul. Ruszczańska 23
  28-230 Połaniec
  365-
 • Edukacyjne grupy wieku w Połańcu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Połaniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Połaniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Połaniec, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Połaniec - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Połańcu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Połańcu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Połańcu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Połańcu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Połańcu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 255 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 45 (uczestnicy: 9 498)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 950)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 4 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 210)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 6)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 2 400)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 82)
  • inne: 2 (uczestnicy: 650)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 391)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 42)
  • taneczne: 8 (członkowie: 221)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 51)
  • teatralne: 1 (członkowie: 23)
  • inne: 8 (członkowie: 54)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 47)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Połańcu działało 1 kino posiadające 1 salę z 255 miejscami na widowni. Odbyło się 288 seansów, na które przyszło 8 795 widzów, w tym 104 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 747 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Połańcu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 48 696 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 333 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27
  • dostępne dla czytelników: 18
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 18
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Połańcu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 195 członków. Zarejestrowano 411 ćwiczących (mężczyźni: 320, kobiety: 91, chłopcy do lat 18: 270, dziewczęta do lat 18: 91). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Połańcu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Połańcu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Połańca znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Połańcu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1975-03-15, wykaz dokumentów: 830/A z 1975-03-15; 162 z 1977-06-16; A.861/1-2 z 2011-09-05
  • Zespół - kaplica z 1700 r.dnia 1975-03-15, wykaz dokumentów: 830/A z 1975-03-15; 162 z 1977-06-16; A.861/1-2 z 2011-09-05
  • Kościół z 1890 - 1899dnia 1975-03-15, wykaz dokumentów: 830/A z 1975-03-15; A.861/1-2 z 2011-09-05
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1992-06-08, wykaz dokumentów: 476/A z 1992-06-08; A.862 z 2011-09-05

Połaniec - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Połańcu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 26,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Połańcu znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Połańcu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Połańcu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 26,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  26,6
  świętokrzyskie
  55,1
  Cały kraj
  56,5
 • 13,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  13,3
  woj. świętokrzyskie
  5,7
  Cała Polska
  5,0
 • 13,29 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,3
  świętokrzyskie
  64,6
  Cała Polska
  65,5
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  50,0
  woj. świętokrzyskie
  10,3
  Cała Polska
  8,9
 • 50,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Połaniec
  50,0
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Połańcu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 253,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  253,3 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Połaniec
  1,7 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Połaniec przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 764droga wojewódzka nr 764(Kielce - Suków - Kranów - Daleszyce - Niwy - Ociesęki - Wólka Pokłonna - Raków - Chańcza - Wola Osowa - Staszów - Rytwiany - Kłoda - Niedziałki - Rudniki - Połaniec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Połaniec przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 75Linia kolejowa nr 75: Połaniec - Rytwiany [o znaczeniu drugorzędnym] (Połaniec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Połańcu istnieje 75 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bolesława Kubika

  ul. Daszyn

  ul. Działkowców

  ul. Edwarda Rydza-Śmigłego

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Energetyków

  ul. Generała Antoniego Madalińskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Inwestycyjna

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Józefa Zielińskiego

  ul. Jędrusiów

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kazimierza Warchałowskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kosynierów

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krakowska Duża

  ul. Krakowska Mała

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Księdza Stanisława Zbroi

  ul. Księży Grelewskich

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Mazurka

  ul. Michała Jańczuka

  ul. Mieczysława Tarnowskiego

  ul. Mielecka

  ul. Miła

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiecka

  ul. Partyzantów

  ul. Podskale

  ul. Polna

  ul. Rotmistrza Dunin-Wąsowicza

  ul. Ruszczańska

  Skwer Armii Krajowej

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Staszowska

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Tylna

  pl. Uniwersału Połanieckiego

  ul. Wesoła

  ul. Widokowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiślana

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wójta Bartłomieja

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zachodnia

  ul. Zrębińska

  ul. gen. Franciszka Kleeberga

  ul. gen. Józefa Zajączka

  ul. Źródlana

  ul. Żapniowska