Barlinek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Barlinek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Barlinek to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu myśliborskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Barlinek.
 • 13 049 Liczba mieszkańców
 • 17,6 km² Powierzchnia
 • 743,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1278 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 95 Numer kierunkowy
 • ZMY Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Zieliński Burmistrz miasta
Barlinek na mapie
Identyfikatory
 • 15.219252.9944 Współrzędne GPS
 • 3210014 TERYT (TERC)
 • 0935268 SIMC
Herb miasta Barlinek
Barlinek herb

Jak Barlinek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Barlinek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Barlinek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Barlinek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
66Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
114Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
142Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
150Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
165Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
214Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
220Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
237Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
238Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
251Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
265Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
271Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
271Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Barlinek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
74-320Poczta Barlinek, ul. 1 Maja 6

Barlinek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Barlinku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Myśliborzu (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Felczaka 29
74-300 Myślibórz
Urząd Miejski w Barlinku
(95) 746-55-40
(95) 746-17-04
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Barlinek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Barlinek jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 049, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Barlinka zawarli w 2022 roku 40 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Barlinka jest stanu wolnego, 51,7% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Barlinek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -74. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,61 na 1000 mieszkańców Barlinka. W 2022 roku urodziło się 90 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 341 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,46 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,0% zgonów w Barlinku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Barlinku były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Barlinka przypada 12.43 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 84 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 147 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Barlinka -63. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  57,1% mieszkańców Barlinka jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Barlinka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 049 Liczba mieszkańców
 • 6 750 Kobiety
 • 6 299 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Barlinku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Barlinku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Barlinku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Barlinka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,2 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Barlinek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Barlinka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Barlinek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Barlinek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Barlinek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,5%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,8%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Barlinek
  8,9%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Barlinek
  8,3%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 9,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,6% Nieustalone
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Barlinku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Barlinek
  3,0
  Województwo
  4,1
  Polska
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,0
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 40 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Barlinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -74 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -31 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -43 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Barlinek
  -5,6
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Barlinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Barlinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Barlinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Barlinku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 90 Urodzenia żywe
 • 43 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 47 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 27,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  27,0
  Zachodniopomorskie
  31,3
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 341 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 383 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 341 g
  Województwo
  3 325 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 113 Waga 3500g - 3999g
 • 113
 • 152 Waga 3000g - 3499g
 • 152
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,06 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,06
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,51
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,46 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,46
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Barlinku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 164 Zgony
 • 74 Kobiety
  (Zgony)
 • 90 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,1%
  54,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,4
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 216,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  216,5
  Województwo
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Cały kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Barlinek
  3,6
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myśliborskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  33,0%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Kraj
  36,0%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Barlinek
  20,2%
  woj. zachodniopomorskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,3%
  woj. zachodniopomorskie
  6,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 65 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Kraj
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cała Polska
  70,6
 • 260,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  260,5
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  266,7
  Kraj
  253,9
 • 425,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 447,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 403,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  425,6
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Polska
  426,2
 • 59,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Barlinek
  59,3
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Polska
  62,9
 • 15,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Barlinek
  15,6
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Kraj
  33,8
 • 12,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,5
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 84 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 47 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 147 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 72 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -67 Saldo migracji
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -38 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -63 Saldo migracji wewnętrznych
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -35 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Barlinku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Barlinek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barlinek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Barlinku oddano do użytku 36 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,74 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Barlinku to 5 221 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 398 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 22,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Barlinku to 3,61 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Barlinku to 79,70 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,20% mieszkań posiada łazienkę, 90,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,52% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myśliborskiego.

  Powiat myśliborski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 221 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 398,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  398,00
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  65,10 m2
  Województwo
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,90 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Barlinek
  3,85
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Cała Polska
  3,83
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,51
  Województwo
  2,32
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  Zachodniopomorskie
  0,63
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 36 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,74
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 130 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,61 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Barlinek
  3,61
  Województwo
  3,40
  Cały kraj
  3,89
 • 9,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Barlinek
  9,91
  Zachodniopomorskie
  21,10
  Polska
  24,56
 • 2 868 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 79,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  79,7 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Barlinek
  0,22 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Barlinek
  99,56%
  Województwo
  98,58%
  Cała Polska
  97,75%
 • 99,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Barlinek
  99,39%
  woj. zachodniopomorskie
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 99,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Barlinek
  99,20%
  Zachodniopomorskie
  96,11%
  Kraj
  93,75%
 • 90,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Barlinek
  90,92%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Cały kraj
  85,83%
 • 90,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  90,52%
  Zachodniopomorskie
  64,99%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Barlinek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Barlinku na 1000 mieszkańców pracuje 325osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 47,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Barlinku wynosiło w 2023 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Barlinku wynosiło 5 671,63 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Barlinka 254 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 171 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 917.

  12,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Barlinka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 325 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  325,0
  Województwo
  222,0
  Cała Polska
  259,0
 • 6,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,3% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Miasto
  6,2%
  Województwo
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Barlinku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Barlinku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Barlinku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 927 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 672 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Barlinku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 254 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 171 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 917 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,7% Pozostałe
 • 44,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Barlinku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 314 Pracujący ogółem
 • 2 051 Kobiety
 • 2 263 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Barlinku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 51,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Barlinek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  75,2
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 45,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Barlinek
  45,2
  Województwo
  40,0
  Polska
  38,2
 • 150,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Barlinek
  150,7
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Barlinek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Barlinku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 612 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 144 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 100 nowych podmiotów, a 67 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (162) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (92) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (150) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (67) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Barlinku najwięcej (85) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 552) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,4% (490) podmiotów, a 68,4% (1 103) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Barlinku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 612 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 490 Przemysł i budownictwo
 • 1 103 Pozostała działalność
 • 100 Podmioty nowo zarejestrowane w Barlinku w 2023 roku
 • 67 Podmioty wyrejestrowane w Barlinku w 2023 roku
 • 1 144 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 552 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 552
 • 45 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 45
 • 13 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 610 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 610
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 90 Spółki handlowe ogółem
 • 90
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 78  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 78
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 85 Spółki cywilne ogółem
 • 85
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 144 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 321 Budownictwo
 • 321
 • 191 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 191
 • 111 Przetwórstwo przemysłowe
 • 111
 • 97 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 97
 • 96 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 96
 • 83 Transport i gospodarka magazynowa
 • 83
 • 70 Pozostała działalność
 • 70
 • 33 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 33
 • 31 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 31
 • 26 Informacja i komunikacja
 • 26
 • 21 Edukacja
 • 21
 • 18 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 18
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 9 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 9
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barlinek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Barlinku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 288 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,89 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Barlinku wynosi 78,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Barlinka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,83 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 10,15 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,56 (92%), drogowe - 2,30 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,64 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Barlinka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Barlinek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 288 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 288
 • 196 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 196
 • 47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 47
 • 30 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 30
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 134 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 134
 • 21,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,89
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Cała Polska
  22,81
 • 14,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,83
  Województwo
  15,77
  Polska
  12,98
 • 3,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,56
  Województwo
  2,98
  Cały kraj
  6,99
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,30
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,64 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,64
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Cała Polska
  0,35
 • 10,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,15
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Barlinek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Barlinek
  78%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Polska
  63%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  92%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  59%
  Województwo
  50%
  Kraj
  51%

Barlinek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Barlinka wyniosła w 2022 roku 122,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Barlinka - 30.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (6.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,3 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Barlinka wyniosła w 2022 roku 118,0 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.5%). W budżecie Barlinka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 952 złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 45,0 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,3%.
 • Wydatki budżetu w Barlinku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Barlinka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Barlinek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Barlinka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,7 mln

  3,2 tys(100%)

  73,1 mln

  3,7 tys(100%)

  86,7 mln

  4,4 tys(100%)

  99,4 mln

  5,1 tys(100%)

  103,0 mln

  5,3 tys(100%)

  108,5 mln

  5,8 tys(100%)

  111,5 mln

  6,0 tys(100%)

  122,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,9 mln

  1,6 tys(35.9%)

  23,1 mln

  1,6 tys(31.6%)

  24,9 mln

  1,8 tys(28.7%)

  27,9 mln

  2,0 tys(28%)

  30,1 mln

  2,2 tys(29.2%)

  31,9 mln

  2,3 tys(29.4%)

  36,8 mln

  2,7 tys(33%)

  37,5 mln

  2,9 tys(30.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,4 mln

  742(16.4%)

  8,9 mln

  636(12.2%)

  8,3 mln

  598(9.6%)

  7,9 mln

  571(7.9%)

  7,4 mln

  539(7.2%)

  8,3 mln

  609(7.6%)

  14,2 mln

  1,1 tys(12.8%)

  12,3 mln

  934(10%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,8 mln

  840(18.6%)

  21,5 mln

  1,5 tys(29.4%)

  6,6 mln

  473(7.6%)

  6,8 mln

  490(6.8%)

  6,8 mln

  496(6.6%)

  6,6 mln

  486(6.1%)

  6,6 mln

  490(5.9%)

  8,4 mln

  641(6.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  376(8.3%)

  5,5 mln

  392(7.5%)

  5,7 mln

  409(6.5%)

  5,9 mln

  427(5.9%)

  6,3 mln

  464(6.2%)

  6,4 mln

  467(5.9%)

  6,9 mln

  512(6.2%)

  8,0 mln

  611(6.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,3 mln

  374(8.3%)

  5,1 mln

  366(7%)

  6,7 mln

  481(7.7%)

  4,7 mln

  340(4.7%)

  6,9 mln

  506(6.7%)

  9,6 mln

  706(8.9%)

  5,4 mln

  402(4.9%)

  6,9 mln

  524(5.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  735,3 tys

  52,3(1.2%)

  998,0 tys

  71,2(1.4%)

  1,3 mln

  93,2(1.5%)

  1,0 mln

  73,0(1%)

  514,1 tys

  37,6(0.5%)

  1,3 mln

  92,4(1.2%)

  556,1 tys

  41,2(0.5%)

  6,6 mln

  503(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  400,9 tys

  28,5(0.6%)

  335,3 tys

  23,9(0.5%)

  427,4 tys

  30,9(0.5%)

  1,3 mln

  95,1(1.3%)

  1,9 mln

  141(1.9%)

  2,2 mln

  163(2%)

  3,1 mln

  232(2.8%)

  6,1 mln

  466(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  274,7 tys

  19,5(0.4%)

  308,1 tys

  22,0(0.4%)

  51,1 tys

  3,7(0.1%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  183,9 tys

  13,5(0.2%)

  387,3 tys

  28,5(0.4%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  5,7 mln

  431(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 mln

  176(3.9%)

  2,6 mln

  185(3.5%)

  3,4 mln

  243(3.9%)

  6,1 mln

  441(6.1%)

  5,8 mln

  424(5.6%)

  2,8 mln

  207(2.6%)

  3,0 mln

  225(2.7%)

  3,8 mln

  288(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  102(2.3%)

  1,9 mln

  137(2.6%)

  8,4 mln

  609(9.7%)

  7,0 mln

  507(7%)

  5,0 mln

  363(4.8%)

  5,6 mln

  412(5.2%)

  2,6 mln

  192(2.3%)

  3,1 mln

  234(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  496,5 tys

  35,3(0.8%)

  380,2 tys

  27,1(0.5%)

  654,3 tys

  47,2(0.8%)

  557,9 tys

  40,4(0.6%)

  787,6 tys

  57,6(0.8%)

  695,8 tys

  51,1(0.6%)

  1,4 mln

  103(1.2%)

  2,8 mln

  215(2.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  597,1 tys

  42,5(0.9%)

  465,8 tys

  33,2(0.6%)

  411,7 tys

  29,7(0.5%)

  355,0 tys

  25,7(0.4%)

  656,0 tys

  48,0(0.6%)

  680,0 tys

  50,0(0.6%)

  361,2 tys

  26,8(0.3%)

  1,6 mln

  124(1.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  125,6 tys

  9,0(0.2%)

  180,3 tys

  13,0(0.2%)

  6,6 mln

  479(6.7%)

  4,8 mln

  355(4.7%)

  1,8 mln

  131(1.6%)

  620,2 tys

  46,0(0.6%)

  661,1 tys

  50,4(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  542,7 tys

  38,6(0.9%)

  617,2 tys

  44,1(0.8%)

  572,0 tys

  41,3(0.7%)

  608,4 tys

  44,1(0.6%)

  612,8 tys

  44,8(0.6%)

  633,4 tys

  46,5(0.6%)

  600,4 tys

  44,5(0.5%)

  627,1 tys

  47,8(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,5 tys

  1,4(0%)

  112,4 tys

  8,0(0.2%)

  21,4 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,7 tys

  4,4(0.1%)

  28,4 tys

  2,1(0%)

  298,2 tys

  22,1(0.3%)

  610,9 tys

  46,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  662,0 tys

  47,1(1%)

  628,3 tys

  44,8(0.9%)

  474,6 tys

  34,3(0.5%)

  3,2 mln

  229(3.2%)

  462,5 tys

  33,8(0.4%)

  1,4 mln

  102(1.3%)

  1,3 mln

  94,7(1.1%)

  592,6 tys

  45,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  164,5 tys

  11,7(0.3%)

  141,9 tys

  10,1(0.2%)

  112,5 tys

  8,1(0.1%)

  110,3 tys

  8,0(0.1%)

  103,0 tys

  7,5(0.1%)

  97,6 tys

  7,2(0.1%)

  97,5 tys

  7,2(0.1%)

  106,2 tys

  8,1(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  220,0 tys

  15,9(0.2%)

  1,7 mln

  126(1.7%)

  94,0 tys

  6,9(0.1%)

  92,0 tys

  6,8(0.1%)

  91,3 tys

  7,0(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  41,3 tys

  2,9(0.1%)

  71,5 tys

  5,1(0.1%)

  12,2 tys

  0,9(0%)

  27,8 tys

  2,0(0%)

  17,3 tys

  1,3(0%)

  18,6 tys

  1,4(0%)

  13,9 tys

  1,0(0%)

  65,4 tys

  5,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  168,6 tys

  12,0(0.3%)

  20,1 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  223,5 tys

  16,2(0.2%)

  169,4 tys

  12,4(0.2%)

  169,9 tys

  12,5(0.2%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  10,2 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  252,2 tys

  18,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Barlinku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Barlinka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Barlinek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Barlinka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,5 mln

  3,5 tys(100%)

  74,9 mln

  3,8 tys(100%)

  88,0 mln

  4,5 tys(100%)

  89,8 mln

  4,6 tys(100%)

  99,4 mln

  5,1 tys(100%)

  112,5 mln

  6,0 tys(100%)

  120,0 mln

  6,4 tys(100%)

  118,0 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,1 mln

  2,1 tys(41.8%)

  28,4 mln

  2,0 tys(37.9%)

  31,6 mln

  2,3 tys(35.9%)

  31,5 mln

  2,3 tys(35.1%)

  33,0 mln

  2,4 tys(33.2%)

  33,8 mln

  2,5 tys(30%)

  38,5 mln

  2,9 tys(32.1%)

  38,9 mln

  3,0 tys(33%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,9 mln

  1,1 tys(22.8%)

  15,9 mln

  1,1 tys(21.3%)

  17,2 mln

  1,2 tys(19.6%)

  19,5 mln

  1,4 tys(21.8%)

  21,1 mln

  1,5 tys(21.3%)

  27,4 mln

  2,0 tys(24.4%)

  28,5 mln

  2,1 tys(23.7%)

  27,5 mln

  2,1 tys(23.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,7 mln

  336(6.8%)

  3,7 mln

  263(4.9%)

  5,9 mln

  429(6.8%)

  4,0 mln

  287(4.4%)

  3,8 mln

  280(3.8%)

  5,8 mln

  427(5.2%)

  7,4 mln

  550(6.2%)

  8,9 mln

  675(7.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,0 mln

  495(10%)

  5,0 mln

  356(6.7%)

  6,0 mln

  434(6.8%)

  4,3 mln

  313(4.8%)

  5,7 mln

  418(5.7%)

  7,5 mln

  548(6.6%)

  9,8 mln

  725(8.1%)

  6,5 mln

  497(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  109,2 tys

  7,8(0.2%)

  160,4 tys

  11,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,7 tys

  3,2(0%)

  137,1 tys

  10,0(0.1%)

  363,3 tys

  26,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 mln

  431(4.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  620(12.5%)

  18,1 mln

  1,3 tys(24.2%)

  3,4 mln

  249(3.9%)

  3,4 mln

  249(3.8%)

  3,4 mln

  246(3.4%)

  3,2 mln

  233(2.8%)

  3,0 mln

  219(2.5%)

  4,4 mln

  336(3.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  269,1 tys

  19,2(0.4%)

  7,4 tys

  0,5(0%)

  203,3 tys

  14,7(0.2%)

  224,4 tys

  16,3(0.3%)

  23,6 tys

  1,7(0%)

  221,2 tys

  16,2(0.2%)

  120,5 tys

  8,9(0.1%)

  2,7 mln

  210(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  135(2.7%)

  2,2 mln

  154(2.9%)

  2,7 mln

  195(3.1%)

  2,5 mln

  178(2.7%)

  2,1 mln

  154(2.1%)

  2,0 mln

  146(1.8%)

  2,6 mln

  195(2.2%)

  2,6 mln

  200(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  31,6 tys

  2,2(0%)

  17,5 tys

  1,3(0%)

  20,2 tys

  1,5(0%)

  53,1 tys

  3,8(0.1%)

  41,3 tys

  3,0(0%)

  111,6 tys

  8,2(0.1%)

  36,5 tys

  2,7(0%)

  2,1 mln

  164(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  346,5 tys

  24,7(0.5%)

  462,7 tys

  33,0(0.6%)

  476,3 tys

  34,4(0.5%)

  316,8 tys

  22,9(0.4%)

  294,8 tys

  21,6(0.3%)

  372,8 tys

  27,4(0.3%)

  342,1 tys

  25,4(0.3%)

  929,9 tys

  70,9(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  524,3 tys

  37,3(0.8%)

  601,3 tys

  42,9(0.8%)

  568,6 tys

  41,0(0.6%)

  610,8 tys

  44,2(0.7%)

  597,8 tys

  43,8(0.6%)

  617,3 tys

  45,4(0.5%)

  583,3 tys

  43,2(0.5%)

  627,4 tys

  47,8(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  165,1 tys

  11,7(0.2%)

  171,3 tys

  12,2(0.2%)

  155,5 tys

  11,2(0.2%)

  921,7 tys

  66,8(1%)

  1,1 mln

  79,5(1.1%)

  794,0 tys

  58,3(0.7%)

  725,8 tys

  53,8(0.6%)

  319,1 tys

  24,3(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  490,4 tys

  34,9(0.7%)

  9,1 tys

  0,6(0%)

  1,4 mln

  101(1.6%)

  1,3 mln

  92,1(1.4%)

  1,4 mln

  101(1.4%)

  1,5 mln

  109(1.3%)

  1,2 mln

  85,7(1%)

  314,5 tys

  24,0(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  76,4 tys

  5,4(0.1%)

  31,0 tys

  2,2(0%)

  27,5 tys

  2,0(0%)

  1,0 mln

  74,1(1.1%)

  670,4 tys

  49,1(0.7%)

  627,8 tys

  46,1(0.6%)

  18,2 tys

  1,3(0%)

  58,4 tys

  4,4(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  15,3 tys

  1,1(0%)

  21,7 tys

  1,5(0%)

  6,8 tys

  0,5(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,7(0%)

  16,2 tys

  1,2(0%)

  9,2 tys

  0,7(0%)

  47,7 tys

  3,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  87,3(1.3%)

  3,7 mln

  271(3.7%)

  84,2 tys

  6,2(0.1%)

  31,7 tys

  2,4(0%)

  38,9 tys

  3,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  128,9 tys

  9,2(0.2%)

  114,4 tys

  8,2(0.2%)

  90,7 tys

  6,5(0.1%)

  88,9 tys

  6,4(0.1%)

  83,1 tys

  6,1(0.1%)

  57,2 tys

  4,2(0.1%)

  44,7 tys

  3,3(0%)

  31,0 tys

  2,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,2

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  693

  0,1(0%)

  520

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  536,2 tys

  39,7(0.4%)

  27,7 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  168,6 tys

  12,0(0.2%)

  20,1 tys

  1,4(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  223,5 tys

  16,2(0.2%)

  169,4 tys

  12,4(0.2%)

  169,9 tys

  12,5(0.2%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  10,2 tys

  0,8(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  689

  0,1(0%)

  752,3 tys

  55,3(0.7%)

  839

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  457

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Barlinek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 828 mieszkańców Barlinka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 364 kobiet oraz 1 464 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,1% mieszkańców Barlinka, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 17,0% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Barlinka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Barlinku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (19,4%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz średnie zawodowe (21,9%).

  W roku 2022 w Barlinku mieściło się 5 przedszkoli, w których do 52 oddziałów uczęszczało 572 dzieci (277 dziewczynek oraz 295 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Barlinku mieściły się 3 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 401 dzieci (177 dziewczynek oraz 224 chłopców). Dostępnych było 446 miejsc.

  16,2% mieszkańców Barlinka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 403 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,51 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 71 oddziałach uczyło się 1 497 uczniów (747 kobiet oraz 750 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Barlinku placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 063 uczniów (501 kobiet oraz 562 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (32,3% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 137,21.

  W Barlinku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 255 uczniów (189 kobiet oraz 66 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 48 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Barlinku placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 354 uczniów (218 kobiet oraz 136 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 136 absolwentów.

  W Barlinku znajduje się 1 Technikum, w którym w 16 oddziałach uczyło się 395 uczniów (124 kobiety oraz 271 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 64 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Barlinku placówkę miały 2 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 404 uczniów (208 kobiet oraz 196 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 52 absolwentów.

  W Barlinku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 171 uczniów (50 kobiet oraz 121 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 19,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,5 uczniów. 24,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Barlinka w wieku potencjalnej nauki (20,5% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,1%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Barlinek
  3,2%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Barlinek
  11,6%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,2%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  25,1%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Barlinek
  3,6%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,0%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 18,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Barlinek
  3,6%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1403 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 403,0
  woj. zachodniopomorskie
  900,0
  Polska
  927,0
 • 0,51 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,51
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 52 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 25 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 684 Miejsca
  (rok 2018)
 • 60 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Barlinek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 572 Dzieci
 • 277 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 295 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 109 3 lata
 • 109
 • 138 4 lata
 • 138
 • 174 5 lata
 • 174
 • 138 6 lat
 • 138
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 58 3 lata
 • 58
 • 60 4 lata
 • 60
 • 84 5 lata
 • 84
 • 70 6 lat
 • 70
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 51 3 lata
 • 51
 • 78 4 lata
 • 78
 • 90 5 lata
 • 90
 • 68 6 lat
 • 68
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 27 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 43,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 43,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Barlinku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barlinku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr2 "Pod Topolą"
  Publiczne
  95 746-18-69
  95 746-18-69
  ul. Podwale 11
  74-320 Barlinek
  921320
  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 (JANINA PORAZIŃSKA)
  Publiczne
  95 746-38-22
  95 746-38-22
  ul. KOMBATANTÓW 3
  74-320 Barlinek
  920418
  Niepubliczne Przedszkole Jezykowe W Wisniowym Sadzie
  Niepubliczne
  88 397-47-58
  ul. Stodolna 8
  74-320 Barlinek
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE BRATEK
  Niepubliczne
  95 746-24-47
  95 746-24-47
  ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 15
  74-320 Barlinek
  ---
 • Szkoły podstawowe w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Barlinek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 68 Oddziały
 • 1 455 Uczniowie
 • 728 Kobiety
  (uczniowie)
 • 727 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 166 Uczniowie w 1 klasie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 259 Absolwenci
 • 120 Kobiety
  (absolwenci)
 • 139 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,2%
  54,8%
 • 25 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,1
  Województwo
  17,6
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 102,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 82,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 137,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Barlinek
  137,21
  Województwo
  96,34
  Cały kraj
  95,96
 • 132,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Barlinek
  132,54
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Barlinek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Barlinek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Barlinku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barlinku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  95 746-17-30
  95 746-17-30
  ul. Jeziorna 12
  74-320 Barlinek
  2556750
  Szkoła Podstawowa nr 4
  Publiczna
  95 746-10-22
  95 746-10-22
  ul. Kombatantów 3
  74-320 Barlinek
  2454844
 • Szkoły ponadpodstawowe w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Barlinek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 255 Uczniowie
 • 189 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,1%
  25,9%
 • 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  25,5
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Barlinek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 395 Uczniowie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie)
 • 271 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,4%
  68,6%
 • 95 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Barlinek
  24,7
  woj. zachodniopomorskie
  23,8
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 28,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Barlinek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  24,4
  woj. zachodniopomorskie
  20,2
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Barlinku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Barlinku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 (kpt.hm.Andrzeja Romockiego "Morro")
  Publiczne
  95 746-10-64
  95 746-10-64
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  13294-
  I Liceum Ogólnokształcące (kpt.hm.Andrzeja Romockiego "Morro")
  Publiczne
  95 746-10-64
  95 746-10-64
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  8205-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 (kpt.hm.Andrzeja Romockiego "Morro")
  Publiczna
  95 746-10-64
  95 746-10-64
  ul. Szosowa 2
  74-320 Barlinek
  394-
  SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
  Niepubliczna
  95 746-24-47
  95 746-24-47
  ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 15
  74-320 Barlinek
  ---
  Prywatne Policealne Studium Zawodowe KONSUL
  Niepubliczna
  95 746-29-17
  95 746-10-27
  ul. Kombatantów 3
  74-320 Barlinek
  ---
  Prywatne Liceum Ogólnokształcące KONSUL
  Niepubliczne
  95 746-29-17
  95 746-10-27
  ul. Kombatantów 3
  74-320 Barlinek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Barlinku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Barlinek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Barlinek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Barlinek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Barlinek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Barlinku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Barlinku znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 70)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Barlinku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Barlinku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Barlinku: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Barlinku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 363 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 59 (uczestnicy: 13 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 12 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 27 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 400)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 195)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 80)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 100)
  • inne: 2 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 335)
  • teatralne: 2 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 2 (członkowie: 250)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Barlinku działało 1 kino posiadające 1 salę z 363 miejscami na widowni. Odbyło się 81 seansów, na które przyszło 8 630 widzów, w tym 20 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 573 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Barlinku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 654 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 946 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Barlinku działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 166 członków. Zarejestrowano 279 ćwiczących (mężczyźni: 202, kobiety: 77, chłopcy do lat 18: 147, dziewczęta do lat 18: 76). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (9), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Barlinku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Barlinku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Barlinka znajduje się 30 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Barlinku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIV w.dnia 1955-07-30, wykaz dokumentów: kl.-V-0/40/55 z 1955-07-30; 293/79 z 1979-11-22; A-574 z 2010-03-19
  • Miasto z XIII w.dnia 1955-10-22, wykaz dokumentów: KL-V-0/56/55 z 1955-10-22; KOK-I-292/79 z 1979-11-22; A-1497 z 2016-02-22; brak numeru z 2016-02-22
  • Mur miejski z XIV - XVdnia 1958-09-12, wykaz dokumentów: 340 z 1958-09-12; KOK-I-294/79 z 1979-11-22
  • Młyn z 1733 r.dnia 1991-04-02, wykaz dokumentów: KOK-I-354/91 z 1991-04-02; A-863 z 2011-04-20; A-863 z 2013-01-11
  • Zespół - młyn z 1733 - 1920dnia 1991-04-02, wykaz dokumentów: KOK-I-354/91 z 1991-04-02; A-863 z 2011-04-20; A-863 z 2013-01-11; A-863 z 2013-10-21; brak numeru z 2014-03-17
  • Szpital z 1927 - 1929 (ul. Juliusza Słowackiego 4b)dnia 1995-12-08, wykaz dokumentów: 433/95 z 1995-12-08
  • Pensjonat z 1927 r. (ul. Bohaterów Września 31)dnia 2000-02-16, wykaz dokumentów: A-27 z 2000-02-16
  • Pomost z 1927 r. (ul. Sportowa 2a)dnia 2000-02-16, wykaz dokumentów: A-27 z 2000-02-16
  • Zespół - kąpielisko z 1927 r. (ul. Sportowa 2a)dnia 2000-02-16, wykaz dokumentów: A-27 z 2000-02-16
  • Willa z 1908 r. (ul. Strzelecka 23)dnia 2002-04-30, wykaz dokumentów: A-96 z 2002-04-30
  • Willa z 1910 r. (ul. Pełczycka 3)dnia 2003-04-11, wykaz dokumentów: A-123 z 2003-04-11
  • Budynek administracyjny z 1898 r. (ul. Fabryczna 10)dnia 2003-06-06, wykaz dokumentów: A-126 z 2003-06-06; brak numeru z 2003-07-16
  • Kościół z 1923 r. (ul. Świętego Bonifacego 13)dnia 2004-03-19, wykaz dokumentów: A-165 z 2004-03-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Aleja 1 Maja 13a)dnia 2006-09-15, wykaz dokumentów: A-276 z 2006-09-15
  • Kościół z 1873 r. (ul. Górna 7)dnia 2007-04-02, wykaz dokumentów: A-306 z 2007-04-02
  • Inny budynek gospodarczy z 1920 r. (ul. Fabryczna 3e)dnia 2008-12-30, wykaz dokumentów: A-382 z 2008-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Fabryczna 4)dnia 2008-12-30, wykaz dokumentów: A-382 z 2008-12-30
  • Młyn z 1910 r. (ul. Fabryczna 3)dnia 2008-12-30, wykaz dokumentów: A-382 z 2008-12-30
  • Trafostacja z pocz. XX w. (ul. Fabryczna 3)dnia 2008-12-30, wykaz dokumentów: A-382 z 2008-12-30
  • Zespół - młyn z 1910 r. (ul. Fabryczna 3)dnia 2008-12-30, wykaz dokumentów: A-382 z 2008-12-30
  • Magazyn z 1900 r. (ul. Jeziorna 7)dnia 2010-03-30, wykaz dokumentów: A-602 z 2010-03-30; brak numeru z 2010-05-04
  • Willa z 1900 r. (ul. Jeziorna 7a)dnia 2010-03-30, wykaz dokumentów: A-602 z 2010-03-30; brak numeru z 2010-05-04
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2010-03-30, wykaz dokumentów: A-602 z 2010-03-30; brak numeru z 2010-05-04
  • Ogród z 1900 r.dnia 2010-03-30, wykaz dokumentów: A-602 z 2010-03-30; brak numeru z 2010-05-04
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek Rynek 6)dnia 2012-12-18, wykaz dokumentów: A-1135 z 2012-12-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r.dnia 2013-01-11, wykaz dokumentów: A-863 z 2013-01-11
  • Stodoła z 1733 - 1920dnia 2013-01-11, wykaz dokumentów: A-863 z 2013-01-11
  • Most z 1860 - 1880dnia 2013-01-11, wykaz dokumentów: A-863 z 2013-01-11
  • Most z 1733 - 1920dnia 2013-01-11, wykaz dokumentów: A-863 z 2013-01-11
  • Droga z 1733 - 1920dnia 2013-01-11, wykaz dokumentów: A-863 z 2013-01-11
 • Formy ochrony przyrody w Barlinku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Barlinka znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Barlinku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Barlinecko-Gorzowski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1991-11-13, Powierzchnia: 23983.0 ha
  • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 20755.9 ha
  • Ostoja Barlinecka - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 26596.41 ha
  • Puszcza Barlinecka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 26505.63 ha
  • Jagna - Pomnik przyrodyOpis: drzewo ma oryginalny kształt na wys. ok. 1 5 m pień rozgałęzia się na 9 konarów rozpostartych poziomo oraz 6 konarów wznoszących się ku górze, Data ustanowienia: 2003-11-29, Opis granicy: Przy ul. Fabrycznej między rzeką a linia ciepłowniczą; 20 m od drogi asfaltowej nad zbiornikiem za rurami ciepłowniczymi
  • Wiking - Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy-granit, Data ustanowienia: 2003-11-29, Opis granicy: W pobliżu szkoły ul. Kombatantów
  • Pomnik przyrodyOpis: pomnik powierzchniowy - formy odsłonięć skał zlepieńcowych u szczytu wawazu bliżej dna na zboczach wiele odsłonięć skał, Data ustanowienia: 1990-12-18, Opis granicy: Leśnictwo Płońsko oddz. 58Ak (522l) dz 377
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2007-11-30, Opis granicy: Rośnie w miejscu przebiegu równoleżnika 53N przy stromym brzegu Jeziora Chmielowego przy ul. Fabrycznej.
  • Pomnik przyrodyOpis: nisko rozgaleziony na 3, Data ustanowienia: 2010-03-05, Opis granicy: Nadleśnictwo Choszczno Leśnictwo Płońsko obręb leśny Równo oddział 548c. Rośnie na terenie leśnym na skarpie w sąsiedztwie drogi powiatowej Niepołcko-Laskówko; przy samej drodze przy ujściu wody
  • Cztery wyspy na jeziorze Barlineckim - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 1993-11-25, Opis granicy: gm. Barlinek, Powierzchnia: 3.7 ha

Barlinek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Barlinku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Barlinku znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myśliborskiego.

  Powiat myśliborski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Barlinku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Barlinku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 45,74 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  45,7
  Województwo
  53,7
  Cały kraj
  56,5
 • 7,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Barlinek
  7,6
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  5,0
 • 38,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  38,1
  woj. zachodniopomorskie
  60,5
  Cały kraj
  65,5
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Barlinek
  16,7
  Województwo
  8,5
  Cały kraj
  8,9
 • 83,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  83,3
  Zachodniopomorskie
  112,7
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Barlinku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 614,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Barlinek
  614,5 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 8,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  8,6 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Barlinek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 151droga wojewódzka nr 151(Świdwin - Słonowice - Byszewo - Łobez - Węgorzyno - Stare Węgorzynko - Storkowo - Ińsko - Ciemnik - Sulibórz - Suliborek - Wielgoszcz - Recz - Witoszyn - Choszczno - Zamęcin - Lubiana - Płotno - Pełczyce - Łyskowo - Wierzchno - Barlinek - Moczkowo - Łubianka - Kłodawa - Gorzów Wielkopolski)
  • DW 156droga wojewódzka nr 156(Lipiany - Jedlice - Mostkowo - Wiewiórki - Dzikowo - Barlinek - Krzynka - Luśno - Danków - Buszów - Piastowo - Strzelce Krajeńskie - Ciecierzyn - Chwytowo - Owczarki - Zwierzyn - Łącznica - Stare Kurowo - Łęgowo - Kleśno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Barlinku istnieje 88 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. 31 Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Armii Krajowej

  ul. Armii Polskiej

  pl. Bankowy

  ul. Boczna

  ul. Chmielna

  ul. Czereśniowa

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Długa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gorzowska

  ul. Grodzka

  ul. Grunwaldzka

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jabłoniowa

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Papugi

  ul. Jasna

  ul. Jeziorna

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Kombatantów

  ul. Kozia

  ul. Kościelna

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Młyn Leśny

  ul. Niepodległości

  ul. Odrzańska

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrętowa

  ul. Okrężna

  Park im. Emanuela Laskera

  ul. Pełczycka

  Plac im. Jana Szwarackiego i chóru Halka

  ul. Podgórna

  ul. Podwale

  ul. Polana Lecha

  ul. Poziomkowa

  ul. Przemysłowa

  pl. Rondo NSZZ Solidarność

  pl. Rondo Ofiar Katynia

  pl. Rondo im. Bronisława Bagińskiego i Pracowników ZUO "Bomet"

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Staromiejska

  ul. Stefana Flukowskiego

  ul. Stodolna

  ul. Strzelecka

  ul. Szewska

  ul. Szkolna

  Szosa do Lipian

  ul. Szosowa

  ul. Szpitalna

  ul. Sądowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tunelowa

  ul. Uklejowa

  ul. Widok

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Wojciecha Kossaka

  ul. Wylotowa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zielna

  ul. św. Bonifacego

  ul. Żabia