Czarna Woda w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Czarna Woda - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czarna Woda to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu starogardzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czarna Woda.
 • 2 657 Liczba mieszkańców
 • 9,9 km² Powierzchnia
 • 267,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 1993 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 58 Numer kierunkowy
 • GST Tablice rejestracyjne
 • Arkadiusz Piotr Gliniecki Burmistrz miasta
Czarna Woda na mapie
Identyfikatory
 • 18.100053.8446 Współrzędne GPS
 • 2213014 TERYT (TERC)
 • 0162139 SIMC
Herb miasta Czarna Woda
Czarna Woda herb

Jak Czarna Woda wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czarna Woda na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czarna Woda wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czarna Woda plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
25Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
63Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
80Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
84Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
85Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
97Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
120Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
198Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
204Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
237Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
239Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
244Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
252Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
260Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
274Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
283Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
297Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
304Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu

Czarna Woda - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
83-262Poczta Czarna Woda

Czarna Woda - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czarnej Wodzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Starogardzie Gdańskim (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 4
83-200 Starogard Gdański
Urząd Miejski w Czarnej Wodzie
(58) 587-88-50
(58) 587-88-01
ul. Mickiewicza 7
83-262 Czarna Woda

Czarna Woda - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Czarna Woda jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 657, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2014-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czarnej Wody zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Czarnej Wody jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Czarna Woda ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,02 na 1000 mieszkańców Czarnej Wody. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,2% zgonów w Czarnej Wodzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w Czarnej Wodzie były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czarnej Wody przypada 12.2 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czarnej Wody -10. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,9% mieszkańców Czarnej Wody jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czarnej Wody
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 657 Liczba mieszkańców
 • 1 352 Kobiety
 • 1 305 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czarnej Wodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czarnej Wodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czarnej Wodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czarnej Wody
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,4 lat
  woj. pomorskie
  40,9 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czarna Woda, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czarnej Wody
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czarna Woda,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czarna Woda,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czarna Woda,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,7%
  Województwo
  30,3%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Czarna Woda
  55,4%
  Województwo
  53,3%
  Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,9%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Czarna Woda
  6,3%
  woj. pomorskie
  7,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Miasto
  0,7%
  Pomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czarnej Wodzie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,2
  Pomorskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  Pomorskie
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czarnej Wodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Czarna Woda
  -7,0
  Województwo
  -1,9
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czarnej Wodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czarnej Wodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czarnej Wodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czarnej Wodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,2
  woj. pomorskie
  8,9
  Cała Polska
  8,1
 • 39,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,5
  Województwo
  37,4
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 56 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 342 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 409 g
  Województwo
  3 411 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 118 Waga 4000g - 4499g
 • 118
 • 378 Waga 3500g - 3999g
 • 378
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 171 Waga 2500g - 2999g
 • 171
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Czarna Woda
  1,43
  Województwo
  1,32
  Cały kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Czarna Woda
  0,69
  Pomorskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Czarna Woda
  0,84
  woj. pomorskie
  0,82
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czarnej Wodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 39,4%
  60,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,2
  woj. pomorskie
  10,8
  Cały kraj
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Czarna Woda
  119,4
  woj. pomorskie
  121,3
  Cały kraj
  147,0
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,4
  woj. pomorskie
  4,6
  Cały kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  woj. pomorskie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie starogardzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,2%
  woj. pomorskie
  36,8%
  Polska
  36,0%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,8%
  Pomorskie
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Czarna Woda
  7,0%
  Pomorskie
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 73 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  17,2
  Kraj
  15,8
 • 67,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  67,1
  Kraj
  70,6
 • 268,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  268,4
  Województwo
  274,0
  Cały kraj
  280,1
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  255,0
  Cała Polska
  253,9
 • 403,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 410,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  403,1
  woj. pomorskie
  397,1
  Cały kraj
  426,2
 • 65,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Czarna Woda
  65,5
  Pomorskie
  59,9
  Polska
  62,9
 • 29,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,9
  woj. pomorskie
  32,0
  Cały kraj
  33,8
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,7
  woj. pomorskie
  6,2
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. pomorskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czarnej Wodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czarna Woda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarna Woda - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czarnej Wodzie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czarnej Wodzie to 970 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 362 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czarnej Wodzie to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czarnej Wodzie to 164,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,38% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,76% mieszkań posiada łazienkę, 89,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,31% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starogardzkiego.

  Powiat starogardzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 970 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 361,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  361,70
  woj. pomorskie
  411,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Czarna Woda
  77,10 m2
  Województwo
  73,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,90 m2
  Pomorskie
  30,10 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Czarna Woda
  4,11
  woj. pomorskie
  3,75
  Kraj
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,76
  Województwo
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  Pomorskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,98
  Województwo
  8,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,38
  woj. pomorskie
  3,50
  Cały kraj
  3,89
 • 16,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  16,03
  Pomorskie
  30,63
  Cały kraj
  24,56
 • 1 314 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 164,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  164,3 m2
  woj. pomorskie
  80,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Czarna Woda
  0,49 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,38%
  woj. pomorskie
  97,59%
  Polska
  97,75%
 • 99,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,38%
  Pomorskie
  96,87%
  Cały kraj
  95,18%
 • 98,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Czarna Woda
  98,76%
  Pomorskie
  95,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 89,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,38%
  Pomorskie
  88,57%
  Polska
  85,83%
 • 0,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,31%
  woj. pomorskie
  55,37%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Czarna Woda - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Czarnej Wodzie na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Czarnej Wodzie wynosiło w 2023 roku 5,6% (5,6% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czarnej Wodzie wynosiło 6 430,22 PLN, co odpowiada 95.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  9,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Czarnej Wody pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,8% w przemyśle i budownictwie, a 18,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  Pomorskie
  249,0
  Kraj
  259,0
 • 6,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,5% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,6%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czarnej Wodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czarnej Wodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czarnej Wodzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 636 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Czarna Woda
  6 430 PLN
  Województwo
  6 697 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czarnej Wodzie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Przemysł i budownictwo
 • 25,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,4% Pozostałe
 • 47,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czarnej Wodzie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czarna Woda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,7
  woj. pomorskie
  69,7
  Kraj
  69,0
 • 40,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,9
  Pomorskie
  35,9
  Kraj
  38,2
 • 128,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Czarna Woda
  128,3
  Pomorskie
  106,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czarna Woda - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Czarnej Wodzie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 252 podmioty gospodarki narodowej, z czego 176 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (12) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (35) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czarnej Wodzie najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (245) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,1% (86) podmiotów, a 64,3% (162) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czarnej Wodzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 252 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 86 Przemysł i budownictwo
 • 162 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Czarnej Wodzie w 2023 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Czarnej Wodzie w 2023 roku
 • 176 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 245 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 245
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 252 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 252
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 176 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 55 Budownictwo
 • 55
 • 32 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 32
 • 24 Przetwórstwo przemysłowe
 • 24
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarna Woda - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czarnej Wodzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 52 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,24 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czarnej Wodzie wynosi 69,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czarnej Wody najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,60 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 10,36 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,10 (56%), drogowe - 1,55 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czarnej Wody.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czarna Woda, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 52
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 19,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,24
  Województwo
  23,25
  Cała Polska
  22,81
 • 13,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Czarna Woda
  13,60
  woj. pomorskie
  14,36
  Polska
  12,98
 • 3,10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Czarna Woda
  3,10
  Województwo
  6,34
  Cała Polska
  6,99
 • 1,55 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Czarna Woda
  1,55
  Województwo
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Czarna Woda
  0,36
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 10,36 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,36
  woj. pomorskie
  12,89
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czarna Woda, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  woj. pomorskie
  65%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  Pomorskie
  59%
  Cały kraj
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  56%
  Pomorskie
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Czarna Woda
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  Pomorskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  Pomorskie
  45%
  Cały kraj
  51%

Czarna Woda - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czarnej Wody wyniosła w 2022 roku 32,4 mln złotych, co daje 10,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 74.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czarnej Wody - 23.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,4 mln złotych, czyli 38,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czarnej Wody wyniosła w 2022 roku 26,4 mln złotych, co daje 8,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.9%). W budżecie Czarnej Wody wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (17,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 31,4 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 21,6%.
 • Wydatki budżetu w Czarnej Wodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czarnej Wody według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czarna Woda, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czarnej Wody według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,7 mln

  3,3 tys(100%)

  12,4 mln

  3,8 tys(100%)

  15,5 mln

  4,8 tys(100%)

  17,6 mln

  5,5 tys(100%)

  17,3 mln

  5,5 tys(100%)

  18,8 mln

  6,0 tys(100%)

  18,8 mln

  6,1 tys(100%)

  32,4 mln

  10,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  473,0 tys

  165(4.4%)

  314,5 tys

  110(2.5%)

  1,1 mln

  395(7.2%)

  1,0 mln

  374(5.9%)

  602,8 tys

  218(3.5%)

  578,7 tys

  209(3.1%)

  446,6 tys

  163(2.4%)

  7,6 mln

  2,8 tys(23.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  1,3 tys(34.9%)

  3,9 mln

  1,4 tys(31.7%)

  4,2 mln

  1,5 tys(27.2%)

  4,8 mln

  1,7 tys(27.1%)

  4,8 mln

  1,7 tys(27.7%)

  5,3 mln

  1,9 tys(28%)

  5,6 mln

  2,0 tys(29.6%)

  7,1 mln

  2,6 tys(21.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  625,7 tys

  218(5.9%)

  430,1 tys

  151(3.5%)

  977,4 tys

  344(6.3%)

  1,0 mln

  366(5.8%)

  1,2 mln

  421(6.7%)

  1,2 mln

  438(6.4%)

  2,5 mln

  922(13.4%)

  2,9 mln

  1,1 tys(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  552(14.9%)

  1,6 mln

  547(12.6%)

  1,6 mln

  575(10.5%)

  1,8 mln

  655(10.4%)

  2,1 mln

  753(12%)

  2,0 mln

  716(10.5%)

  2,2 mln

  817(11.9%)

  2,8 mln

  1,0 tys(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  73,5 tys

  25,6(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  654,5 tys

  230(4.2%)

  273,3 tys

  97,4(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 mln

  797(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  858(23.1%)

  4,3 mln

  1,5 tys(34.9%)

  1,1 mln

  393(7.2%)

  1,1 mln

  400(6.4%)

  1,2 mln

  432(6.9%)

  1,2 mln

  441(6.5%)

  1,3 mln

  459(6.7%)

  1,9 mln

  710(5.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  117,9 tys

  41,0(1.1%)

  96,5 tys

  33,8(0.8%)

  79,5 tys

  28,0(0.5%)

  83,2 tys

  29,7(0.5%)

  126,3 tys

  45,6(0.7%)

  125,9 tys

  45,6(0.7%)

  235,7 tys

  86,2(1.3%)

  1,5 mln

  541(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  346,4 tys

  121(3.2%)

  343,9 tys

  121(2.8%)

  404,5 tys

  142(2.6%)

  486,9 tys

  174(2.8%)

  472,1 tys

  171(2.7%)

  515,5 tys

  187(2.7%)

  480,7 tys

  176(2.6%)

  1,2 mln

  429(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  451,2 tys

  157(4.2%)

  283,2 tys

  99,2(2.3%)

  385,8 tys

  136(2.5%)

  1,9 mln

  665(10.6%)

  2,0 mln

  740(11.8%)

  2,0 mln

  718(10.6%)

  332,9 tys

  122(1.8%)

  687,1 tys

  256(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  188,1 tys

  65,5(1.8%)

  151,3 tys

  53,0(1.2%)

  168,9 tys

  59,4(1.1%)

  216,1 tys

  77,1(1.2%)

  182,2 tys

  65,8(1.1%)

  208,6 tys

  75,5(1.1%)

  339,8 tys

  124(1.8%)

  651,4 tys

  243(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  72,8 tys

  25,3(0.7%)

  83,4 tys

  29,2(0.7%)

  89,0 tys

  31,3(0.6%)

  85,7 tys

  30,5(0.5%)

  119,0 tys

  43,0(0.7%)

  125,6 tys

  45,5(0.7%)

  91,4 tys

  33,4(0.5%)

  385,9 tys

  144(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  69,0 tys

  24,0(0.6%)

  65,4 tys

  22,9(0.5%)

  76,4 tys

  26,9(0.5%)

  65,3 tys

  23,3(0.4%)

  62,6 tys

  22,6(0.4%)

  83,2 tys

  30,1(0.4%)

  93,4 tys

  34,2(0.5%)

  95,8 tys

  35,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,7 tys

  6,5(0.2%)

  20,8 tys

  7,3(0.2%)

  24,8 tys

  8,7(0.2%)

  24,7 tys

  8,8(0.1%)

  28,9 tys

  10,4(0.2%)

  247,9 tys

  89,7(1.3%)

  33,7 tys

  12,3(0.2%)

  92,8 tys

  34,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  105,6 tys

  36,8(1%)

  90,1 tys

  31,6(0.7%)

  62,9 tys

  22,1(0.4%)

  58,7 tys

  20,9(0.3%)

  53,4 tys

  19,3(0.3%)

  40,0 tys

  14,5(0.2%)

  41,7 tys

  15,2(0.2%)

  42,0 tys

  15,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,4 tys

  7,4(0.2%)

  14,3 tys

  5,0(0.1%)

  12,0 tys

  4,2(0.1%)

  35,0 tys

  12,5(0.2%)

  35,0 tys

  12,6(0.2%)

  27,9 tys

  10,1(0.1%)

  74,2 tys

  27,1(0.4%)

  11,4 tys

  4,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,4 tys

  57,2(0.9%)

  38,2 tys

  13,8(0.2%)

  10,0 tys

  3,6(0.1%)

  10,0 tys

  3,7(0.1%)

  10,0 tys

  3,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,2 tys

  1,5(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  80,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,7 tys

  9,6(0.3%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  900

  0,3(0%)

  40,8 tys

  14,5(0.2%)

  32,2 tys

  11,6(0.2%)

  33,4 tys

  12,1(0.2%)

  900

  0,3(0%)

  900

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  300,0 tys

  104(2.8%)

  700,1 tys

  245(5.6%)

  700,1 tys

  246(4.5%)

  699,8 tys

  249(4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czarnej Wodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czarnej Wody według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czarna Woda, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czarnej Wody według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,6 mln

  3,2 tys(100%)

  13,3 mln

  4,1 tys(100%)

  15,5 mln

  4,8 tys(100%)

  15,6 mln

  4,8 tys(100%)

  17,5 mln

  5,5 tys(100%)

  18,7 mln

  6,0 tys(100%)

  24,0 mln

  7,7 tys(100%)

  26,4 mln

  8,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,6 mln

  1,2 tys(33.6%)

  4,7 mln

  1,6 tys(35%)

  5,1 mln

  1,8 tys(32.8%)

  5,9 mln

  2,1 tys(37.9%)

  6,6 mln

  2,4 tys(38.1%)

  6,8 mln

  2,5 tys(36.2%)

  7,4 mln

  2,7 tys(31.1%)

  10,6 mln

  4,0 tys(40.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,5 mln

  1,2 tys(32.8%)

  3,8 mln

  1,3 tys(28.3%)

  3,7 mln

  1,3 tys(23.6%)

  3,1 mln

  1,1 tys(19.8%)

  3,3 mln

  1,2 tys(18.6%)

  4,3 mln

  1,6 tys(22.9%)

  7,9 mln

  2,9 tys(33%)

  4,0 mln

  1,5 tys(15.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  695,3 tys

  242(6.6%)

  100,0 tys

  35,1(0.8%)

  986,0 tys

  347(6.4%)

  1,0 mln

  363(6.5%)

  956,3 tys

  345(5.5%)

  943,2 tys

  341(5%)

  951,5 tys

  348(4%)

  3,9 mln

  1,5 tys(14.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  73,5 tys

  25,6(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  647,3 tys

  228(4.2%)

  278,4 tys

  99,2(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 mln

  849(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  648(17.5%)

  3,7 mln

  1,3 tys(28%)

  502,2 tys

  177(3.2%)

  456,6 tys

  163(2.9%)

  429,2 tys

  155(2.5%)

  424,5 tys

  154(2.3%)

  397,4 tys

  145(1.7%)

  994,2 tys

  371(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  272,1 tys

  94,7(2.6%)

  301,5 tys

  106(2.3%)

  238,6 tys

  84,0(1.5%)

  450,9 tys

  161(2.9%)

  1,2 mln

  449(7.1%)

  443,1 tys

  160(2.4%)

  853,3 tys

  312(3.6%)

  440,7 tys

  164(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  386,0 tys

  134(3.6%)

  397,5 tys

  139(3%)

  398,8 tys

  140(2.6%)

  415,4 tys

  148(2.7%)

  419,7 tys

  152(2.4%)

  410,8 tys

  149(2.2%)

  436,6 tys

  160(1.8%)

  431,1 tys

  161(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  65,3 tys

  22,7(0.6%)

  190,4 tys

  66,7(1.4%)

  61,3 tys

  21,6(0.4%)

  75,6 tys

  26,9(0.5%)

  73,3 tys

  26,5(0.4%)

  60,5 tys

  21,9(0.3%)

  75,2 tys

  27,5(0.3%)

  184,9 tys

  68,9(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  63,3 tys

  22,0(0.6%)

  68,0 tys

  23,8(0.5%)

  57,2 tys

  20,1(0.4%)

  57,9 tys

  20,6(0.4%)

  122,3 tys

  44,2(0.7%)

  122,5 tys

  44,3(0.7%)

  900,1 tys

  329(3.8%)

  121,6 tys

  45,4(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,4 tys

  6,4(0.2%)

  19,6 tys

  6,9(0.1%)

  20,4 tys

  7,2(0.1%)

  20,8 tys

  7,4(0.1%)

  24,3 tys

  8,8(0.1%)

  131,1 tys

  47,4(0.7%)

  26,7 tys

  9,8(0.1%)

  41,9 tys

  15,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,8 tys

  2,0(0.1%)

  11,6 tys

  4,0(0.1%)

  18,0 tys

  6,3(0.1%)

  13,5 tys

  4,8(0.1%)

  8,3 tys

  3,0(0%)

  6,4 tys

  2,3(0%)

  4,2 tys

  1,5(0%)

  38,8 tys

  14,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  76,5 tys

  26,6(0.7%)

  62,8 tys

  22,0(0.5%)

  41,7 tys

  14,7(0.3%)

  36,1 tys

  12,9(0.2%)

  31,7 tys

  11,5(0.2%)

  27,8 tys

  10,1(0.1%)

  25,0 tys

  9,2(0.1%)

  23,4 tys

  8,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,6 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  1,4(0%)

  4,6 tys

  1,6(0%)

  4,7 tys

  1,7(0%)

  4,4 tys

  1,6(0%)

  4,2 tys

  1,5(0%)

  4,2 tys

  1,5(0%)

  4,5 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,7 tys

  9,6(0.3%)

  3,5 tys

  1,2(0%)

  900

  0,3(0%)

  40,8 tys

  14,5(0.3%)

  32,2 tys

  11,6(0.2%)

  33,4 tys

  12,1(0.2%)

  900

  0,3(0%)

  900

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  180

  0,1(0%)

  180

  0,1(0%)

  666

  0,2(0%)

  35,0

  0,0(0%)

  200

  0,1(0%)

  105

  0,0(0%)

  10,2 tys

  3,7(0%)

  127

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,2 tys

  5,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czarna Woda - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 599 mieszkańców Czarnej Wody jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 301 kobiet oraz 298 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,3% mieszkańców Czarnej Wody, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Czarnej Wody mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czarnej Wodzie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,8%) oraz wyższe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,2%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2022 w Czarnej Wodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 107 dzieci (52 dziewczynki oraz 55 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  19,0% mieszkańców Czarnej Wody w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 20,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 922 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,65 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 251 uczniów (122 kobiety oraz 129 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 113,57.

  W Czarnej Wodzie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 44 uczniów (19 kobiet oraz 25 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Czarnej Wodzie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 104 uczniów (29 kobiet oraz 75 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,3% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,0 uczniów. 26,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Czarnej Wody w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 23,4% mężczyzn).

 • 16,3% Wykształcenie wyższe
 • Czarna Woda
  16,3%
  Pomorskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Czarna Woda
  33,5%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Czarna Woda
  11,3%
  woj. pomorskie
  12,8%
  Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Czarna Woda
  19,7%
  Pomorskie
  18,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,3%
  Województwo
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 20,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  woj. pomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,5%
  Pomorskie
  11,9%
  Polska
  12,3%
 • 16,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 922 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  922,0
  Województwo
  892,0
  Polska
  927,0
 • 0,65 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Czarna Woda
  0,65
  woj. pomorskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 110 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czarna Woda) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 107 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 26 4 lata
 • 26
 • 26 5 lata
 • 26
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 16 5 lata
 • 16
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 15 4 lata
 • 15
 • 10 5 lata
 • 10
 • 20 6 lat
 • 20
 •  
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czarnej Wodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnej Wodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Czarnej Wodzie
  Publiczne
  58 587-88-49
  58 587-88-01
  ul. Mostowa 2
  83-262 Czarna Woda
  51069
 • Szkoły podstawowe w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czarna Woda) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 251 Uczniowie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie)
 • 129 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,9
  Pomorskie
  18,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 113,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  113,57
  Pomorskie
  97,37
  Kraj
  95,96
 • 113,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  113,12
  Województwo
  96,01
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czarna Woda) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czarna Woda) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czarnej Wodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnej Wodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podsatwowa w Czarnej Wodzie
  Publiczna
  58 587-86-25
  58 587-76-01
  ul. Mickiewicza 5
  83-262 Czarna Woda
  818424
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Czarna Woda) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,2%
  56,8%
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Czarna Woda
  22,0
  woj. pomorskie
  27,0
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Czarna Woda) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  26,0
  woj. pomorskie
  23,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czarnej Wodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czarnej Wodzie
  Publiczna
  58 587-84-00
  58 587-84-44
  ul. Przemysłowa 2
  83-262 Czarna Woda
  365-
  Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych
  Publiczne
  58 587-84-00
  58 587-84-44
  ul. Przemysłowa 2
  83-262 Czarna Woda
  227-
  Technikum w Czarnej Wodzie
  Publiczne
  58 587-84-00
  58 587-84-44
  ul. Przemysłowa 2
  83-262 Czarna Woda
  118-
 • Edukacyjne grupy wieku w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czarna Woda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czarna Woda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czarna Woda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czarna Woda - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czarnej Wodzie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Czarnej Wodzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Czarnej Wodzie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Czarnej Wodzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 057 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2022 w Czarnej Wodzie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 7 169 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Czarnej Wodzie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 60 członków. Zarejestrowano 108 ćwiczących (mężczyźni: 105, kobiety: 3, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 3). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czarnej Wodzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Czarnej Wodzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czarnej Wody znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czarnej Wodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Borów Tucholskich - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich jest płaską równiną sandrową urozmaiconą przez dolinę rzeki Wdy oraz liczne zagłębienia wytopiskowe "oczka" wodne oraz nieliczne jeziora rynnowe. Obszar ten porastają bory sosnowe z zachowanymi fragmentami starodrzewia np. rezerwat "Czapli Wierch" lub "Krzywe Koło w pętli Wdy". Teren Borów Tucholskich objęto ochroną głównie ze względu na bardzo rozległy i zwarty kompleks borów sosnowych rosnacych na właściwych im siedliskach. Stanowią one miejsce występowania licznych reliktów roślinności z okresu borealnego., Data ustanowienia: 1994-01-01, Powierzchnia: 65780.0 ha
  • Bory Tucholskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 322535.9 ha

Czarna Woda - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Czarnej Wodzie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czarnej Wodzie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starogardzkiego.

  Powiat starogardzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czarnej Wodzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czarnej Wodzie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 37,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  37,3
  Województwo
  67,5
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Czarna Woda
  0,0
  woj. pomorskie
  4,2
  Polska
  5,0
 • 37,29 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  37,3
  Województwo
  82,5
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Pomorskie
  6,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. pomorskie
  122,2
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Czarnej Wodzie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 685,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Czarna Woda
  685,2 km
  Pomorskie
  890,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 6,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  6,2 km
  woj. pomorskie
  6,9 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czarna Woda przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 22droga krajowa nr 22(Kostrzyn nad Odrą - Słońsk - Lemierzyce - Muszkowo - Krzeszyce - Wałdowice - Bolemin - Krasowiec - Prądocin - Łagodzin - Gorzów Wielkopolski - Różanki - Zdroisko - Wełmin - Przyłęg - Strzelce Krajeńskie - Licheń - Długie - Ługi - Dobiegniew - Rolewice - Stare Osieczno - Przesieki - Szczuczarz - Dzwonowo - Człopa - Rusinowo - Prusinówko - Strączno - Wałcz - Ostrowiec - Szwecja - Trzebieszki - Prądy - Jastrowie - Podgaje - Lędyczek - Cierznie - Uniechów - Barkowo - Chrząstowo - Jaromierz - Człuchów - Rychnowy - Chojnice - Pawłówko - Jeziórki - Rytel - Gutowiec - Czersk - Łąg - Czarna Woda - Kamienna Karczma - Piece - Dąbrowa - Bytonia - Zblewo - Miradowo - Sucumin - Rokocin - Starogard Gdański - Szpęgawsk - Zduny - Zabagno - Swarożyn - Waćmierek - Gniszewo - Czarlin - Gnojewo - Malbork - Królewo - Stare Pole - Jegłownik - Elbląg)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czarna Woda przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 203Linia kolejowa nr 203: Tczew - Kostrzyn [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tczew - Rokitki Tczewskie - Swarożyn - Szpęgawsk - Starogard Gdański - Piesienice - Pinczyn - Zblewo - Bytonia - Kaliska - Kamienna Karczma -Czarna Woda - Łąg - Czersk - Gutowiec - Rytel Wieś - Rytel - Krojanty - Chojnice - Moszczenica Pomorska - Wierzchowo Człuchowskie - Bukowo Człuchowskie - Lipka Krajeńska - Zakrzewo Złotowskie - Złotów - Krajenka - Dolnik - Skórka - Piła Podlasie - Piła Główna - Stobno - Biała Pilska - Trzcianka - Siedlisko Czarnkowskie - Biernatowo - Fulsztyn - Wieleń Północny - Krzyż - Stare Bielice - Nowe Drezdenko - Stare Kurowo - Strzelce Krajeńskie Wschód - Sarbiewo - Górki Noteckie - Santok - Czechów - Wawrów - Gorzów Wielkopolski Wschodni - Gorzów Wielkopolski - Gorzów Wielkopolski Wieprzyce - Łupowo - Bogdaniec - Nowiny Wielkie - Witnica - Kamień Mały - Dąbroszyn - Kostrzyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czarnej Wodzie istnieje 30 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Brzozowa

  ul. Chojnicka

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Długa

  ul. Jarzębinowa

  ul. Kamienna

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mickiewicza

  ul. Mostowa

  ul. Okrężna

  ul. Piotra Szturmowskiego

  ul. Polna

  ul. Pomorska

  ul. Poprzeczna

  ul. Przemysłowa

  ul. Sosnowa

  ul. Starogardzka

  ul. Starowiejska

  ul. Szyszkowiec

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Topolowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa