Powiat wałecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wałecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 50 388 Liczba mieszkańców
 • 1 415 km2 Powierzchnia
 • 36 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,6% Stopa urbanizacji
 • Bogdan Wankiewicz Starosta
 • ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz Adres starostwa powiatowego
 • ZWA Tablice rejestracyjne
Powiat wałecki na mapie
Identyfikatory
 • 3217 TERYT (TERC)
Herb powiatu wałeckiego
powiat wałecki herb
Flaga powiatu wałeckiego
powiat wałecki flaga

powiat wałecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
67 258 94 71
67 258 90 32
ul. 12 Lutego 20
78-600 Wałcz
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
67 250 45 12, 67 250 45 05
67 250 45 13, 67 250 45 06
ul. Kościuszki 33
78-600 Wałcz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu
67 258 34 82
67 258 23 31
ul. Bydgoska 86
78-600 Wałcz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałczu
67 352 35 16
67 352 35 16
al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54
78-600 Wałcz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wałczu
67 258 23 16 67 258 03 38
67 258 23 16
al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54
78-600 Wałcz
Starostwo Powiatowe w Wałczu
(67) 250-84-51
(67) 258-90-10
ul. Dąbrowskiego
78-600 Wałcz

Powiat wałecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat wałecki ma 50 388 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wałeckiego w 2050 roku wynosi 41 231, z czego 20 992 to kobiety, a 20 239 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wałeckiego zawarli w 2022 roku 199 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców powiatu wałeckiego jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wałecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -236. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,68 na 1000 mieszkańców powiatu wałeckiego. W 2022 roku urodziło się 329 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 296 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,0% zgonów w powiecie wałeckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w powiecie wałeckim były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wałeckiego przypada 11.2 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 449 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 613 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wałeckiego -164. W tym samym roku 22 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 39 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -17.

  60,0% mieszkańców powiatu wałeckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wałeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 388 Liczba mieszkańców
 • 25 815 Kobiety
 • 24 573 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wałeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wałeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wałeckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wałeckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 231 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 992 Kobiety
 • 20 239 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wałeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wałeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wałeckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wałeckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wałecki
  42,2 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wałecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wałeckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wałecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wałecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wałecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat wałecki
  28,1%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,5%
  Województwo
  51,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wałecki
  8,8%
  Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wałecki
  8,3%
  Województwo
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • pow. wałecki
  2,3%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wałeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,9
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat wałecki
  1,5
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Kraj
  1,6
 • 199 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wałeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -236 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -103 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -133 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,7
  woj. zachodniopomorskie
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • -5,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wałeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wałeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wałeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wałeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 329 Urodzenia żywe
 • 161 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 168 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat wałecki
  6,5
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Kraj
  8,1
 • 29,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wałecki
  29,0
  Województwo
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 18 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 18
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 296 g Średnia waga noworodków
 • 3 190 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat wałecki
  3 296 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 25 Waga 4000g - 4499g
 • 25
 • 89 Waga 3500g - 3999g
 • 89
 • 129 Waga 3000g - 3499g
 • 129
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,13
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. wałecki
  0,58
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie wałeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 565 Zgony
 • 264 Kobiety
  (Zgony)
 • 301 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wałecki
  11,2
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 171,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  171,7
  Województwo
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 9,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wałecki
  9,1
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,6
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wałeckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,0%
  woj. zachodniopomorskie
  36,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wałecki
  22,4%
  Województwo
  20,9%
  Kraj
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wałecki
  3,5%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 117 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  14,6
  Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Kraj
  74,4
 • 322,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  322,3
  Województwo
  293,2
  Cały kraj
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  270,8
  Cały kraj
  246,5
 • 532,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 567,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 495,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  532,5
  Zachodniopomorskie
  506,4
  Cała Polska
  475,8
 • 118,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 68,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wałecki
  118,4
  Zachodniopomorskie
  88,9
  Cały kraj
  70,6
 • 38,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wałecki
  38,3
  Województwo
  31,0
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat wałecki
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  7,9
  Kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  woj. zachodniopomorskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wałeckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 48 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat wałecki
  48,0
  Województwo
  37,0
  Kraj
  38,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. wałecki
  12,0
  woj. zachodniopomorskie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 4 powieszenie się
 • 4
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 4 powieszenie się
 • 4
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 4 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony23
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 23 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 19 nieustalony
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 449 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 252 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 197 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Zameldowania z zagranicy
 • 16 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 613 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 334 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 279 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Wymeldowania za granicę
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -181 Saldo migracji
 • -82 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -99 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -164 Saldo migracji wewnętrznych
 • -82 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -82 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -17 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wałeckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wałecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wałeckim oddano do użytku 148 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wałeckim to 19 774 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 392 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  70,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 29,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wałeckim to 4,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie wałeckim to 118,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,59% mieszkań posiada łazienkę, 87,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,54% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie wałeckim 262 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 596 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 349 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 13 transakcji (mediana cen - 5 412 zł/m2, średnia - 5 102 zł/m2), a na rynku wtórnym 249 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 553 zł/m2, średnia - 3 260 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 596 zł
 • pow. wałecki
  3 596 zł
  woj. zachodniopomorskie
  5 199 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 3 596 zł Ogółem
 • 3 596 zł
 • 3 892 zł do 40 m2
 • 3 892 zł
 • 3 608 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 608 zł
 • 2 940 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 940 zł
 • 3 326 zł od 80,1 m2
 • 3 326 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 349 zł
 • Powiat
  3 349 zł
  woj. zachodniopomorskie
  5 497 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 3 349 zł Ogółem
 • 3 349 zł
 • 3 691 zł do 40 m2
 • 3 691 zł
 • 3 502 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 502 zł
 • 2 978 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 978 zł
 • 3 214 zł od 80,1 m2
 • 3 214 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 262
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m256
  • od 40,1 do 60 m2134
  • od 60,1 do 80 m256
  • od 80,1 m216
 • 56 do 40 m2
 • 134 od 40,1 do 60 m2
 • 56 od 60,1 do 80 m2
 • 16 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wałeckim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 412 zł
 • Powiat
  5 412 zł
  Zachodniopomorskie
  6 554 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 5 412 zł Ogółem
 • 5 412 zł
 • 5 412 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 412 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 102 zł
 • Powiat
  5 102 zł
  woj. zachodniopomorskie
  7 029 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 5 102 zł Ogółem
 • 5 102 zł
 • 5 374 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 374 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 13
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m211
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 11 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 553 zł
 • Powiat
  3 553 zł
  Województwo
  4 444 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 3 553 zł Ogółem
 • 3 553 zł
 • 3 889 zł do 40 m2
 • 3 889 zł
 • 3 541 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 541 zł
 • 2 997 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 997 zł
 • 3 326 zł od 80,1 m2
 • 3 326 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 260 zł
 • Powiat
  3 260 zł
  woj. zachodniopomorskie
  4 774 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 3 260 zł Ogółem
 • 3 260 zł
 • 3 663 zł do 40 m2
 • 3 663 zł
 • 3 328 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 328 zł
 • 2 980 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 980 zł
 • 3 214 zł od 80,1 m2
 • 3 214 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 249
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m255
  • od 40,1 do 60 m2123
  • od 60,1 do 80 m255
  • od 80,1 m216
 • 55 do 40 m2
 • 123 od 40,1 do 60 m2
 • 55 od 60,1 do 80 m2
 • 16 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 774 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 392,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  392,40
  Województwo
  430,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,70 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. wałecki
  28,10 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,82
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Polska
  3,83
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,55
  Zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,67
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 148 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wałecki
  2,94
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 670 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,53
  Zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 13,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat wałecki
  13,30
  Zachodniopomorskie
  21,10
  Cały kraj
  24,56
 • 17 546 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. wałecki
  118,6 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,35 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat wałecki
  99,24%
  woj. zachodniopomorskie
  98,56%
  Cały kraj
  97,71%
 • 97,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,89%
  Zachodniopomorskie
  97,08%
  Cały kraj
  95,10%
 • 96,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  96,59%
  Zachodniopomorskie
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 87,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wałecki
  87,38%
  woj. zachodniopomorskie
  87,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 52,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat wałecki
  52,54%
  Zachodniopomorskie
  63,75%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat wałecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie wałeckim na 1000 mieszkańców pracuje 349osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałeckim wynosiło w 2022 roku 9,0% (9,0% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałeckim wynosiło 5 886,05 PLN, co odpowiada 87.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałeckiego 3 289 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 680 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -609.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wałeckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 349 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wałecki
  349,0
  Województwo
  362,0
  Cała Polska
  402,0
 • 9,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,0% Kobiety
 • 9,0% Mężczyźni
 • powiat wałecki
  9,0%
  Województwo
  6,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wałeckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wałeckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wałeckim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 886 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat wałecki
  5 886 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wałeckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 289 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 680 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -609 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,5% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 35,0% Pozostałe
 • 51,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wałeckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wałecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wałecki
  66,6
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Kraj
  69,0
 • 37,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wałecki
  37,8
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 131,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  131,4
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wałecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie wałeckim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 960 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 531 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 371 nowych podmiotów, a 289 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (485) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (344) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (786) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (219) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wałeckim najwięcej (406) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 786) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (268) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,3% (1 510) podmiotów, a 70,2% (4 182) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wałeckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 960 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 268 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 510 Przemysł i budownictwo
 • 4 182 Pozostała działalność
 • 371 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wałeckim w 2022 roku
 • 289 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wałeckim w 2022 roku
 • 4 531 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 786 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 786
 • 133 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 133
 • 38 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 38
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 957 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 957
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 239 Spółki handlowe ogółem
 • 239
 • 28  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 28
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 204  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 204
 • 28    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 28
 • 406 Spółki cywilne ogółem
 • 406
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 531 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 215 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 215
 • 948 Budownictwo
 • 948
 • 354 Transport i gospodarka magazynowa
 • 354
 • 349 Przetwórstwo przemysłowe
 • 349
 • 300 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 300
 • 274 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 274
 • 221 Pozostała działalność
 • 221
 • 193 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 193
 • 140 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 140
 • 133 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 133
 • 126 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 126
 • 101 Edukacja
 • 101
 • 74 Informacja i komunikacja
 • 74
 • 51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 51
 • 32 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 32
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie wałeckim stwierdzono 876 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,36 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wałeckim wynosi 70,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wałeckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,82 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,81 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,31 (49%), drogowe - 2,26 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wałecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 876 Przestępstwa ogółem
 • 876
 • 546 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 546
 • 167 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 167
 • 114 Przestępstwa drogowe
 • 114
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 12
 • 394 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 394
 • 17,36 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wałecki
  17,36
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Polska
  22,81
 • 10,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,82
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Cała Polska
  12,98
 • 3,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wałecki
  3,31
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Cała Polska
  6,99
 • 2,26 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat wałecki
  2,26
  Województwo
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,24
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Kraj
  0,35
 • 7,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wałecki
  7,81
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wałecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wałecki
  71%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  63%
  Kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wałecki
  49%
  Województwo
  83%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. wałecki
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  92%
  Zachodniopomorskie
  90%
  Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  woj. zachodniopomorskie
  50%
  Kraj
  51%

Powiat wałecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wałeckiego wyniosła w 2022 roku 78,3 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu wałeckiego - 39.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (12.1%) oraz na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,5 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wałeckiego wyniosła w 2022 roku 78,6 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8%). W budżecie powiatu wałeckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 325 złotych na mieszkańca (20,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,1 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wałeckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wałeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wałecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wałeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,4 mln

  875(100%)

  45,3 mln

  837(100%)

  48,6 mln

  902(100%)

  66,1 mln

  1,2 tys(100%)

  60,5 mln

  1,1 tys(100%)

  67,3 mln

  1,3 tys(100%)

  76,1 mln

  1,5 tys(100%)

  78,3 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,4 mln

  322(36.8%)

  16,0 mln

  297(35.5%)

  16,0 mln

  299(33%)

  18,7 mln

  350(28.3%)

  21,9 mln

  413(36.2%)

  24,7 mln

  469(36.8%)

  33,3 mln

  637(43.7%)

  30,9 mln

  613(39.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  99,9(11.4%)

  6,0 mln

  111(13.3%)

  5,9 mln

  111(12.2%)

  5,5 mln

  103(8.4%)

  6,9 mln

  130(11.4%)

  7,1 mln

  135(10.6%)

  8,1 mln

  154(10.6%)

  9,5 mln

  188(12.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  63,7(7.3%)

  3,5 mln

  65,1(7.8%)

  4,0 mln

  74,6(8.2%)

  4,0 mln

  74,9(6.1%)

  4,3 mln

  81,3(7.1%)

  5,6 mln

  105(8.3%)

  5,0 mln

  96,2(6.6%)

  6,3 mln

  126(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  120(13.7%)

  7,2 mln

  133(15.9%)

  3,1 mln

  56,8(6.3%)

  3,2 mln

  59,8(4.8%)

  3,4 mln

  63,3(5.5%)

  3,6 mln

  69,2(5.4%)

  4,0 mln

  76,4(5.2%)

  5,9 mln

  116(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  34,9(4%)

  2,7 mln

  50,3(6%)

  4,9 mln

  91,1(10.1%)

  8,7 mln

  162(13.1%)

  7,8 mln

  147(12.8%)

  10,3 mln

  196(15.4%)

  6,8 mln

  129(8.9%)

  5,1 mln

  101(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  46,1(5.3%)

  2,8 mln

  52,0(6.2%)

  3,1 mln

  57,4(6.3%)

  3,4 mln

  64,0(5.2%)

  3,8 mln

  71,8(6.3%)

  4,0 mln

  76,4(6%)

  4,3 mln

  82,4(5.7%)

  5,1 mln

  101(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  57,8(6.6%)

  2,2 mln

  41,5(5%)

  3,0 mln

  55,2(6.1%)

  14,4 mln

  269(21.8%)

  3,7 mln

  69,4(6.1%)

  2,6 mln

  49,3(3.9%)

  4,3 mln

  82,0(5.6%)

  3,5 mln

  68,9(4.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  18,5(2.1%)

  937,3 tys

  17,4(2.1%)

  918,3 tys

  17,1(1.9%)

  921,6 tys

  17,2(1.4%)

  892,4 tys

  16,8(1.5%)

  585,5 tys

  11,1(0.9%)

  445,6 tys

  8,5(0.6%)

  1,9 mln

  37,7(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  670,8 tys

  12,4(1.4%)

  749,8 tys

  13,9(1.7%)

  763,5 tys

  14,2(1.6%)

  692,4 tys

  13,0(1%)

  735,5 tys

  13,9(1.2%)

  830,0 tys

  15,7(1.2%)

  885,7 tys

  16,9(1.2%)

  1,8 mln

  36,2(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  33,4(3.8%)

  1,4 mln

  26,6(3.2%)

  1,2 mln

  21,7(2.4%)

  975,4 tys

  18,2(1.5%)

  904,7 tys

  17,1(1.5%)

  1,1 mln

  20,5(1.6%)

  1,8 mln

  34,6(2.4%)

  1,4 mln

  26,9(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  100,0 tys

  1,8(0.2%)

  116,9 tys

  2,2(0.3%)

  132,7 tys

  2,5(0.3%)

  156,8 tys

  2,9(0.2%)

  170,0 tys

  3,2(0.3%)

  205,1 tys

  3,9(0.3%)

  658,3 tys

  12,6(0.9%)

  769,9 tys

  15,3(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  60,0(6.9%)

  895,7 tys

  16,6(2%)

  807,1 tys

  15,0(1.7%)

  477,2 tys

  8,9(0.7%)

  469,5 tys

  8,9(0.8%)

  509,2 tys

  9,7(0.8%)

  760,8 tys

  14,6(1%)

  583,3 tys

  11,6(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  214,1 tys

  4,0(0.5%)

  210,5 tys

  3,9(0.5%)

  216,2 tys

  4,0(0.4%)

  209,0 tys

  3,9(0.3%)

  210,0 tys

  4,0(0.3%)

  217,7 tys

  4,1(0.3%)

  217,9 tys

  4,2(0.3%)

  209,4 tys

  4,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.3%)

  124,9 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  124,6 tys

  2,4(0.2%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  15,9 tys

  0,3(0%)

  21,3 tys

  0,4(0%)

  25,0 tys

  0,5(0.1%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  31,6 tys

  0,6(0%)

  96,5 tys

  1,8(0.1%)

  76,7 tys

  1,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,8 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,2(0%)

  54,7 tys

  1,0(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  26,6 tys

  0,5(0%)

  16,0 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  230,0 tys

  4,3(0.5%)

  213,7 tys

  4,0(0.4%)

  216,6 tys

  4,1(0.3%)

  150,4 tys

  2,8(0.2%)

  146,9 tys

  2,8(0.2%)

  200,0 tys

  3,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,6 tys

  0,2(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,2(0%)

  256,6 tys

  4,8(0.4%)

  256,6 tys

  4,9(0.4%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,5(0%)

  30,4 tys

  0,6(0.1%)

  30,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wałeckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wałeckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wałecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wałeckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,7 mln

  917(100%)

  46,0 mln

  851(100%)

  51,1 mln

  948(100%)

  67,6 mln

  1,3 tys(100%)

  67,2 mln

  1,3 tys(100%)

  67,6 mln

  1,3 tys(100%)

  69,4 mln

  1,4 tys(100%)

  78,6 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,4 mln

  394(43%)

  21,3 mln

  393(46.2%)

  21,2 mln

  394(41.5%)

  21,9 mln

  409(32.3%)

  24,0 mln

  452(35.7%)

  30,8 mln

  584(45.6%)

  31,0 mln

  593(44.7%)

  30,1 mln

  598(38.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,5 mln

  176(19.2%)

  9,8 mln

  181(21.2%)

  10,4 mln

  193(20.3%)

  11,6 mln

  217(17.2%)

  13,0 mln

  245(19.3%)

  12,7 mln

  241(18.8%)

  14,1 mln

  270(20.3%)

  18,0 mln

  358(22.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  63,5(6.9%)

  3,5 mln

  65,0(7.6%)

  4,0 mln

  74,6(7.8%)

  4,0 mln

  74,8(5.9%)

  4,3 mln

  81,2(6.4%)

  5,0 mln

  94,8(7.4%)

  5,1 mln

  97,8(7.4%)

  6,3 mln

  125(8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  26,7(2.9%)

  1,0 mln

  18,8(2.2%)

  1,7 mln

  31,4(3.3%)

  4,8 mln

  89,7(7.1%)

  2,7 mln

  51,0(4%)

  6,3 mln

  120(9.3%)

  6,0 mln

  115(8.7%)

  4,8 mln

  95,8(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  52,0(5.7%)

  3,4 mln

  63,1(7.4%)

  2,3 mln

  43,1(4.5%)

  2,3 mln

  43,5(3.4%)

  2,5 mln

  46,6(3.7%)

  2,6 mln

  48,6(3.8%)

  2,9 mln

  55,5(4.2%)

  4,7 mln

  93,1(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  321,2 tys

  5,9(0.6%)

  977,9 tys

  18,1(2.1%)

  2,8 mln

  52,4(5.5%)

  6,7 mln

  125(9.9%)

  11,7 mln

  221(17.4%)

  2,5 mln

  47,2(3.7%)

  623,1 tys

  11,9(0.9%)

  4,6 mln

  91,7(5.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  894,4 tys

  16,5(1.8%)

  1,0 mln

  19,1(2.2%)

  1,0 mln

  18,9(2%)

  944,2 tys

  17,7(1.4%)

  990,1 tys

  18,7(1.5%)

  1,1 mln

  20,5(1.6%)

  1,3 mln

  25,4(1.9%)

  2,3 mln

  45,8(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  23,8(2.6%)

  713,1 tys

  13,2(1.6%)

  2,5 mln

  46,2(4.9%)

  10,0 mln

  187(14.8%)

  3,0 mln

  56,6(4.5%)

  1,4 mln

  26,8(2.1%)

  2,2 mln

  42,8(3.2%)

  1,3 mln

  26,7(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  33,1(3.6%)

  1,4 mln

  26,4(3.1%)

  1,2 mln

  21,7(2.3%)

  948,4 tys

  17,7(1.4%)

  884,7 tys

  16,7(1.3%)

  1,1 mln

  20,2(1.6%)

  1,8 mln

  34,1(2.6%)

  1,3 mln

  25,7(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,5 mln

  102(11.1%)

  1,5 mln

  27,5(3.2%)

  1,3 mln

  24,9(2.6%)

  1,4 mln

  25,7(2%)

  1,3 mln

  25,1(2%)

  1,2 mln

  23,2(1.8%)

  1,3 mln

  24,5(1.8%)

  1,3 mln

  25,3(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  649,8 tys

  12,0(1.3%)

  621,9 tys

  11,5(1.4%)

  500,9 tys

  9,3(1%)

  487,5 tys

  9,1(0.7%)

  522,1 tys

  9,8(0.8%)

  193,2 tys

  3,7(0.3%)

  240,4 tys

  4,6(0.3%)

  626,9 tys

  12,4(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  174,5 tys

  3,2(0.4%)

  150,8 tys

  2,8(0.3%)

  101,2 tys

  1,9(0.2%)

  111,0 tys

  2,1(0.2%)

  74,3 tys

  1,4(0.1%)

  161,2 tys

  3,1(0.2%)

  220,7 tys

  4,2(0.3%)

  473,4 tys

  9,4(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  239,3 tys

  4,4(0.5%)

  332,7 tys

  6,2(0.7%)

  316,4 tys

  5,9(0.6%)

  317,3 tys

  5,9(0.5%)

  189,0 tys

  3,6(0.3%)

  195,4 tys

  3,7(0.3%)

  108,9 tys

  2,1(0.2%)

  466,9 tys

  9,3(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  183,0 tys

  3,4(0.4%)

  181,3 tys

  3,4(0.4%)

  180,2 tys

  3,4(0.4%)

  179,4 tys

  3,4(0.3%)

  190,5 tys

  3,6(0.3%)

  186,1 tys

  3,5(0.3%)

  188,8 tys

  3,6(0.3%)

  169,0 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.2%)

  124,9 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  124,6 tys

  2,4(0.2%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  15,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,5 tys

  0,8(0.1%)

  30,0 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,8 tys

  0,2(0%)

  9,9 tys

  0,2(0%)

  54,7 tys

  1,0(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,5(0%)

  16,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,5(0%)

  30,4 tys

  0,6(0%)

  30,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wałecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 750 mieszkańców powiatu wałeckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 798 kobiet oraz 5 952 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców powiatu wałeckiego, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 15,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wałeckiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wałeckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,8%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2021 w powiecie wałeckim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 52 oddziałów uczęszczało 1 202 dzieci (589 dziewczynek oraz 613 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałeckim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 1 069 dzieci (514 dziewczynek oraz 555 chłopców). Dostępnych było 1 041 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu wałeckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 784 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 19 szkół podstawowych, w których w 223 oddziałach uczyło się 3 920 uczniów (1 928 kobiet oraz 1 992 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałeckim placówkę miało 16 szkół podstawowych, w których w 180 oddziałach uczyło się 3 557 uczniów (1 738 kobiet oraz 1 819 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,98.

  W powiecie wałeckim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 588 uczniów (344 kobiety oraz 244 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 224 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wałeckim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 177 uczniów (679 kobiet oraz 498 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 362 absolwentów.

  W powiecie wałeckim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 21 oddziałach uczyło się 440 uczniów (150 kobiet oraz 290 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,0 uczniów. 21,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu wałeckiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  18,5%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,5%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,2%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wałecki
  11,6%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wałecki
  21,7%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,4%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. wałecki
  15,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Kraj
  12,3%
 • 17,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat wałecki
  3,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 784 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. wałecki
  784,0
  Województwo
  856,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,01
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 52 Oddziały
 • 21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 306 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wałecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 202 Dzieci
 • 589 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 613 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 262 3 lata
 • 262
 • 290 4 lata
 • 290
 • 317 5 lata
 • 317
 • 308 6 lat
 • 308
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 145 3 lata
 • 145
 • 135 4 lata
 • 135
 • 152 5 lata
 • 152
 • 147 6 lat
 • 147
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 117 3 lata
 • 117
 • 155 4 lata
 • 155
 • 165 5 lata
 • 165
 • 161 6 lat
 • 161
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 405 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 72,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 71,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 12 Oddziały
 • 164 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wałecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 37 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,3%
  58,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 24 3 lata
 • 24
 • 17 4 lata
 • 17
 • 3 5 lata
 • 3
 • 7 6 lat
 • 7
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 9 4 lata
 • 9
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 8 4 lata
 • 8
 • 2 5 lata
 • 2
 • 5 6 lat
 • 5
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wałecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 219 Oddziały
 • 3 896 Uczniowie
 • 1 919 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 977 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 478 Uczniowie w 1 klasie
 • 228 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 250 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 467 Absolwenci
 • 223 Kobiety
  (absolwenci)
 • 244 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,9%
  61,1%
 • 12 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat wałecki
  17,6
  Województwo
  17,1
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,6
 • 17,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,6
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,8
 • 6,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,0
 •  
 • 332,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 269,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,98
  woj. zachodniopomorskie
  94,69
  Kraj
  95,71
 • 90,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,57
  woj. zachodniopomorskie
  92,98
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wałecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wałecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wałecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 377 Uczniowie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie)
 • 131 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,3%
  34,7%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11 Oddziały
 • 211 Uczniowie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 112 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,0
  woj. zachodniopomorskie
  25,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wałecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 158 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat wałecki
  21,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wałecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wałecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wałecki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wałeckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie wałeckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 6 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • domy pracy twórczej: 1
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 661)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie wałeckim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wałeckim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 681 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 362 (uczestnicy: 44 336)
  • seanse filmowe: 30 (uczestnicy: 1 120)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 2 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 6 570)
  • koncerty: 54 (uczestnicy: 21 250)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 51 (uczestnicy: 3 550)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 2 215)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 1 000)
  • pokazy teatralne: 31 (uczestnicy: 3 093)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 130)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 207)
  • warsztaty: 57 (uczestnicy: 1 465)
  • inne: 70 (uczestnicy: 1 536)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 719)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 203)
  • taneczne: 4 (członkowie: 36)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 40)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 50)
  • literackie: 2 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 300)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 3 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 280)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 64)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 10)
  • komputerowe: 9 (absolwenci: 206)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 557)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 191)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 56)
  • taneczne: 8 (członkowie: 240)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wałeckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 309 miejscami na widowni. Odbyło się 451 seansów, na które przyszło 11 922 widzów, w tym 100 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 034 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wałeckim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 13 247 zwiedzających, co daje 2 625 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie wałeckim działało 9 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 163 604 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 10 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 145 575 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 42
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 18
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Kluby sportowe w powiecie wałeckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wałeckim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 488 członków. Zarejestrowano 1 445 ćwiczących (mężczyźni: 874, kobiety: 571, chłopcy do lat 18: 596, dziewczęta do lat 18: 519). Aktywnych było 39 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (27), instruktora sportowego (44) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wałeckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wałecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wałecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 16 wypadków drogowych w powiecie wałeckim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 59,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie wałeckim zarejestrowanych było 43 421 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 31 555 samochodów osobowych (622,0 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 4 662 samochodów ciężarowych (100,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 228 autobusów (4,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 420 ciągników siodłowych (8,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 032 motocykli (79,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie wałeckim znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wałeckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 13 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wałeckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 31,75 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. wałecki
  31,8
  woj. zachodniopomorskie
  53,7
  Cały kraj
  56,5
 • 7,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  7,9
  Zachodniopomorskie
  4,6
  Kraj
  5,0
 • 25,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  25,8
  woj. zachodniopomorskie
  60,5
  Cały kraj
  65,5
 • 16,12 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  16,1
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  6,6
 • 59,88 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. wałecki
  59,9
  Zachodniopomorskie
  78,3
  Cały kraj
  77,6
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  8,5
  Polska
  8,9
 • 81,25 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  81,3
  Województwo
  112,7
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 43 421 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wałeckim w 2021 roku
 • 31 555 Samochody osobowe
 • 4 662 Samochody ciężarowe
 • 72 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 228 Autobusy
 • 361 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 420 Ciągniki samochodowe
 • 420   Ciągniki siodłowe
 • 2 163 Ciągniki rolnicze
 • 4 032 Motocykle
 • 1 874   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 467 Motorowery
 • 31 555Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wałeckim
 • Samochody osobowe w powiecie wałeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 622,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat wałecki
  622,0
  Województwo
  657,0
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 628
  • 1400-1649 kg7 331
  • 1650-1899 kg7 164
  • 1900 kg i więcej10 432
 • 6 628 do 1399 kg
 • 7 331 1400-1649 kg
 • 7 164 1650-1899 kg
 • 10 432 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 706 do 1399 cm3
 • 10 706
 • 17 613 1400-1999 cm3
 • 17 613
 • 3 236 2000 i więcej cm3
 • 3 236
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wałeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 775
  • olej napędowy11 637
  • gaz (LPG)2 779
  • pozostałe364
 • 16 775 benzyna
 • 11 637 olej napędowy
 • 2 779 gaz (LPG)
 • 364 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 234 do 1 roku
 • 234
 • 223 2 lata
 • 223
 • 279 3 lata
 • 279
 • 760 4-5 lat
 • 760
 • 857 6-7 lat
 • 857
 • 1 073 8-9 lat
 • 1 073
 • 1 475 10-11 lat
 • 1 475
 • 4 925 12-15 lat
 • 4 925
 • 6 725 16-20 lat
 • 6 725
 • 4 770 21-25 lat
 • 4 770
 • 2 881 26-30 lat
 • 2 881
 • 7 353 31 lat i więcej
 • 7 353
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wałeckim
 • Tutaj
  21,2 lat
  Zachodniopomorskie
  20,1 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 4 662Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wałeckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wałeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 100,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. wałecki
  100,2
  woj. zachodniopomorskie
  101,4
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 337 do 999 kg
 • 2 337
 • 1 287 1000-1499 kg
 • 1 287
 • 314 1500-2999 kg
 • 314
 • 26 3000-3499 kg
 • 26
 • 110 3500-4999 kg
 • 110
 • 288 5000-6999 kg
 • 288
 • 132 7000-9999 kg
 • 132
 • 127 10000-14999 kg
 • 127
 • 41 15000 kg i więcej
 • 41
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 093
  • olej napędowy2 850
  • gaz (LPG)110
  • pozostałe609
 • 1 093 benzyna
 • 2 850 olej napędowy
 • 110 gaz (LPG)
 • 609 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 12 2 lata
 • 12
 • 42 3 lata
 • 42
 • 91 4-5 lat
 • 91
 • 167 6-7 lat
 • 167
 • 176 8-9 lat
 • 176
 • 230 10-11 lat
 • 230
 • 552 12-15 lat
 • 552
 • 663 16-20 lat
 • 663
 • 638 21-25 lat
 • 638
 • 377 26-30 lat
 • 377
 • 1 700 31 lat i więcej
 • 1 700
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wałeckim
 • Tutaj
  23,5 lat
  woj. zachodniopomorskie
  21,0 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 228Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wałeckim
 • Autobusy w powiecie wałeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,4 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wałecki
  4,4
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy150
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe70
 • 8 benzyna
 • 150 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 70 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 5 2 lata
 • 5
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 21 26-30 lat
 • 21
 • 107 31 lat i więcej
 • 107
 • 26,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wałeckim
 • Tutaj
  26,4 lat
  Województwo
  23,7 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 420Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wałeckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wałeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 8,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. wałecki
  8,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,5
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy353
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe66
 • 1 benzyna
 • 353 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 66 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 4 2 lata
 • 4
 • 15 3 lata
 • 15
 • 58 4-5 lat
 • 58
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 34 8-9 lat
 • 34
 • 29 10-11 lat
 • 29
 • 62 12-15 lat
 • 62
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 73 31 lat i więcej
 • 73
 • 16,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wałeckim
 • Powiat
  16,6 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 4 032Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wałeckim
 • Motocykle w powiecie wałeckim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 79,5 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat wałecki
  79,5
  Województwo
  46,3
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 16 2 lata
 • 16
 • 16 3 lata
 • 16
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 137 6-7 lat
 • 137
 • 45 8-9 lat
 • 45
 • 73 10-11 lat
 • 73
 • 254 12-15 lat
 • 254
 • 279 16-20 lat
 • 279
 • 318 21-25 lat
 • 318
 • 190 26-30 lat
 • 190
 • 2 642 31 lat i więcej
 • 2 642
 • 28,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wałeckim
 • Tutaj
  28,7 lat
  Województwo
  26,2 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 18 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wałeckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 154,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wałecki
  154,1 km
  Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Kraj
  624,0 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. wałecki
  4,3 km
  Zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,2 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami