Karczew w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Karczew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Karczew to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Karczew.
 • 9 311 Liczba mieszkańców
 • 28,1 km² Powierzchnia
 • 331,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1548-1869, od 1959 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WOT Tablice rejestracyjne
 • Michał Piotr Rudzki Burmistrz miasta
Karczew na mapie
Identyfikatory
 • 21.250152.0758 Współrzędne GPS
 • 1417044 TERYT (TERC)
 • 0920500 SIMC
Herb miasta Karczew
Karczew herb
Flaga miasta Karczew
Karczew flaga

Jak Karczew wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Karczew na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Karczew wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Karczew plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
13Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
24Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
66Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
68Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
73Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
115Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
130Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
164Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
186Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
200Miasta o największej powierzchni w Polsce
206Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
222Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
240Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
285Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
285Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
292Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
295Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
299Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
308Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Karczew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-480Poczta Karczew, ul. Kościelna 57

Karczew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Karczewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Otwocku (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Poniatowskiego 17
05-400 Otwock
Urząd Miejski w Karczewie
(22) 780-60-83
(22) 780-65-36
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew

Karczew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Karczew jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 311, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Karczewa zawarli w 2022 roku 37 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Karczewa jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Karczew ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -54. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,77 na 1000 mieszkańców Karczewa. W 2022 roku urodziło się 65 dzieci, w tym 40,0% dziewczynek i 60,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,4% zgonów w Karczewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w Karczewie były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Karczewa przypada 12.72 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 67 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 122 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Karczewa -55. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  55,0% mieszkańców Karczewa jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Karczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 311 Liczba mieszkańców
 • 4 815 Kobiety
 • 4 496 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Karczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Karczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Karczewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Karczewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Karczew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Karczewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Karczew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Karczew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Karczew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,3%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,7%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,0%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Karczew
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Karczewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,0
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Karczew
  1,3
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 37 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Karczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -54 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -45 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,8
  Mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Karczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Karczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Karczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Karczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 65 Urodzenia żywe
 • 26 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 39 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,0%
  60,0%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,0
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Karczew
  38,7
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 105 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 105
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 412 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 349 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 412 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 395 Waga 3500g - 3999g
 • 395
 • 366 Waga 3000g - 3499g
 • 366
 • 158 Waga 2500g - 2999g
 • 158
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,53
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Karczew
  0,73
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,75
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Karczewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 119 Zgony
 • 71 Kobiety
  (Zgony)
 • 48 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,7%
  40,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 133,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  133,7
  Mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,8
  Mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Karczew
  2,6
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie otwockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  26,4%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Karczew
  21,8%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,6%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 92 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Cały kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Polska
  70,6
 • 249,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Karczew
  249,8
  Mazowieckie
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Polska
  253,9
 • 303,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 273,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 336,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  303,5
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 55,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  55,8
  Województwo
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Karczew
  31,9
  Województwo
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Karczew
  6,1
  woj. mazowieckie
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 45 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 122 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 68 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -53 Saldo migracji
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -55 Saldo migracji wewnętrznych
 • -23 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Karczewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Karczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karczew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Karczewie oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,82 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Karczewie to 3 718 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 398 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Karczewie to 5,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Karczewie to 122,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,15% mieszkań posiada łazienkę, 82,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,32% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu otwockiego.

  Powiat otwocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 718 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 398,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  398,20
  Mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  81,60 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Karczew
  32,50 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,16
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Karczew
  2,51
  woj. mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  Mazowieckie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,82
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,94
  Województwo
  3,70
  Polska
  3,89
 • 10,82 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,82
  Mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 2 077 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  122,2 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,22 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,04%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Karczew
  97,58%
  Województwo
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,15%
  Województwo
  93,83%
  Polska
  93,75%
 • 82,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Karczew
  82,46%
  Województwo
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 79,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  79,32%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Karczew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Karczewie na 1000 mieszkańców pracuje 353osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 40,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Karczewie wynosiło w 2023 roku 3,4% (3,4% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Karczewie wynosiło 6 468,80 PLN, co odpowiada 96.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Karczewa 1 399 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 424 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 25.

  6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Karczewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,0% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 353 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  353,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,6% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Karczew
  3,4%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Karczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Karczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Karczewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 622 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 469 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Karczewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 399 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 424 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 25 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,02 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Przemysł i budownictwo
 • 28,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 47,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Karczewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 326 Pracujący ogółem
 • 1 360 Kobiety
 • 1 966 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Karczewie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,0% W wieku produkcyjnym
 • 49,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Karczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  81,7
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 48,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Karczew
  48,8
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 148,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  148,3
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Karczew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Karczewie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 319 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 018 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 82 nowe podmioty, a 51 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (161) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (74) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (191) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (46) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Karczewie najwięcej (120) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 266) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,9% (341) podmiotów, a 73,5% (970) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Karczewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 319 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 341 Przemysł i budownictwo
 • 970 Pozostała działalność
 • 82 Podmioty nowo zarejestrowane w Karczewie w 2023 roku
 • 51 Podmioty wyrejestrowane w Karczewie w 2023 roku
 • 1 018 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 266 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 266
 • 44 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 44
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 317 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 317
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 135 Spółki handlowe ogółem
 • 135
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 120  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 120
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 100 Spółki cywilne ogółem
 • 100
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 018 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 272 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 272
 • 142 Budownictwo
 • 142
 • 123 Przetwórstwo przemysłowe
 • 123
 • 103 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 103
 • 62 Transport i gospodarka magazynowa
 • 62
 • 62 Informacja i komunikacja
 • 62
 • 54 Pozostała działalność
 • 54
 • 53 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 53
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 27 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 27
 • 24 Edukacja
 • 24
 • 21 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 21
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karczew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Karczewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 192 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,63 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Karczewie wynosi 78,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Karczewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,72 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 8,05 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,02 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,66 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Karczewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 192 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 192
 • 119 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 119
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 38 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 38
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 75 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 75
 • 20,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,63
  woj. mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 12,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Karczew
  12,72
  Mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 2,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,66
  woj. mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 4,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,02
  Województwo
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,50
  Mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 8,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,05
  Mazowieckie
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  79%
  woj. mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Karczew
  71%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  75%
  Mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Karczew
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  53%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Karczew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Karczewa wyniosła w 2022 roku 103,2 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Karczewa - 34.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,3 mln złotych, czyli 19,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Karczewa wyniosła w 2022 roku 93,1 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.3%). W budżecie Karczewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (25,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 52,3 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,2%.
 • Wydatki budżetu w Karczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Karczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Karczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,4 mln

  3,0 tys(100%)

  56,9 mln

  3,6 tys(100%)

  63,2 mln

  4,0 tys(100%)

  70,5 mln

  4,4 tys(100%)

  82,0 mln

  5,2 tys(100%)

  96,0 mln

  6,0 tys(100%)

  84,1 mln

  5,3 tys(100%)

  103,2 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,5 mln

  1,9 tys(39.1%)

  20,2 mln

  2,0 tys(35.6%)

  23,5 mln

  2,4 tys(37.1%)

  24,9 mln

  2,5 tys(35.3%)

  27,2 mln

  2,8 tys(33.1%)

  29,5 mln

  3,0 tys(30.7%)

  30,7 mln

  3,2 tys(36.5%)

  35,2 mln

  3,8 tys(34.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  205(4.3%)

  2,5 mln

  249(4.4%)

  1,9 mln

  195(3.1%)

  5,2 mln

  527(7.4%)

  3,6 mln

  367(4.4%)

  5,3 mln

  537(5.5%)

  2,9 mln

  305(3.5%)

  10,9 mln

  1,2 tys(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,9 mln

  585(12.4%)

  6,2 mln

  618(10.8%)

  6,3 mln

  636(10%)

  6,5 mln

  662(9.3%)

  6,9 mln

  706(8.5%)

  7,2 mln

  735(7.5%)

  7,6 mln

  785(9%)

  10,6 mln

  1,1 tys(10.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  42,2 tys

  4,2(0.1%)

  69,4 tys

  7,0(0.1%)

  229,8 tys

  23,1(0.4%)

  259,9 tys

  26,3(0.4%)

  734,1 tys

  74,7(0.9%)

  326,6 tys

  33,3(0.3%)

  1,5 mln

  151(1.7%)

  8,0 mln

  860(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  44,0 tys

  4,4(0.1%)

  44,0 tys

  4,4(0.1%)

  44,0 tys

  4,4(0.1%)

  44,0 tys

  4,4(0.1%)

  44,0 tys

  4,5(0.1%)

  44,0 tys

  4,5(0%)

  47,5 tys

  4,9(0.1%)

  6,8 mln

  723(6.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,4 mln

  835(17.6%)

  6,7 mln

  676(11.9%)

  8,5 mln

  853(13.5%)

  10,4 mln

  1,0 tys(14.7%)

  14,9 mln

  1,5 tys(18.2%)

  11,3 mln

  1,2 tys(11.8%)

  8,5 mln

  880(10.1%)

  6,4 mln

  688(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  569(12%)

  14,1 mln

  1,4 tys(24.7%)

  2,7 mln

  266(4.2%)

  2,8 mln

  285(4%)

  2,9 mln

  296(3.6%)

  2,9 mln

  296(3%)

  3,1 mln

  320(3.7%)

  5,6 mln

  598(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  135(2.9%)

  1,4 mln

  139(2.4%)

  1,7 mln

  172(2.7%)

  1,7 mln

  175(2.4%)

  1,7 mln

  175(2.1%)

  2,2 mln

  229(2.3%)

  2,5 mln

  259(3%)

  3,3 mln

  354(3.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,1 mln

  307(6.5%)

  2,3 mln

  234(4.1%)

  1,3 mln

  129(2%)

  1,3 mln

  136(1.9%)

  1,7 mln

  169(2%)

  529,7 tys

  54,0(0.6%)

  687,1 tys

  71,1(0.8%)

  1,9 mln

  206(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  332,6 tys

  33,2(0.7%)

  376,1 tys

  37,7(0.7%)

  428,5 tys

  43,0(0.7%)

  481,5 tys

  48,7(0.7%)

  938,5 tys

  95,5(1.1%)

  795,5 tys

  81,1(0.8%)

  1,6 mln

  165(1.9%)

  933,1 tys

  99,9(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  377,6 tys

  37,7(0.8%)

  343,3 tys

  34,4(0.6%)

  405,8 tys

  40,7(0.6%)

  439,4 tys

  44,4(0.6%)

  429,0 tys

  43,7(0.5%)

  415,7 tys

  42,4(0.4%)

  509,1 tys

  52,6(0.6%)

  598,9 tys

  64,1(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  326,9 tys

  32,7(0.7%)

  1,3 mln

  128(2.2%)

  432,4 tys

  43,4(0.7%)

  380,7 tys

  38,5(0.5%)

  589,8 tys

  60,0(0.7%)

  322,2 tys

  32,8(0.3%)

  471,1 tys

  48,7(0.6%)

  456,7 tys

  48,9(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  673,4 tys

  67,3(1.4%)

  589,1 tys

  59,1(1%)

  508,9 tys

  51,1(0.8%)

  466,3 tys

  47,1(0.7%)

  380,2 tys

  38,7(0.5%)

  268,1 tys

  27,3(0.3%)

  164,1 tys

  17,0(0.2%)

  413,7 tys

  44,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  52,5 tys

  5,2(0.1%)

  33,7 tys

  3,4(0.1%)

  106,2 tys

  10,7(0.2%)

  158,9 tys

  16,1(0.2%)

  57,8 tys

  5,9(0.1%)

  193,1 tys

  19,7(0.2%)

  57,2 tys

  5,9(0.1%)

  39,3 tys

  4,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  64,8 tys

  6,5(0.1%)

  124,2 tys

  12,4(0.2%)

  212,9 tys

  21,4(0.3%)

  256,4 tys

  25,9(0.4%)

  507,5 tys

  51,6(0.6%)

  25,2 tys

  2,6(0%)

  26,0 tys

  2,7(0%)

  26,0 tys

  2,8(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  1,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  505,8 tys

  50,5(1.1%)

  447,9 tys

  44,9(0.8%)

  477,1 tys

  47,9(0.8%)

  559,2 tys

  56,5(0.8%)

  821,3 tys

  83,6(1%)

  953,1 tys

  97,1(1%)

  997,1 tys

  103(1.2%)

  9,4 tys

  1,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3 tys

  0,2(0%)

  141,0 tys

  14,1(0.2%)

  59,2 tys

  5,9(0.1%)

  689

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  124,3 tys

  12,9(0.1%)

  6,8 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  89,7 tys

  9,0(0.2%)

  15,2 tys

  1,5(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  126,9 tys

  12,8(0.2%)

  101,5 tys

  10,3(0.1%)

  97,5 tys

  9,9(0.1%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  264

  0,0(0%)

  280

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 mln

  1,1 tys(11.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Karczewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Karczewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Karczew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Karczewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,7 mln

  3,1 tys(100%)

  63,5 mln

  4,0 tys(100%)

  65,7 mln

  4,1 tys(100%)

  76,9 mln

  4,8 tys(100%)

  80,2 mln

  5,1 tys(100%)

  95,8 mln

  6,0 tys(100%)

  97,0 mln

  6,1 tys(100%)

  93,1 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  26,4 mln

  2,6 tys(54.1%)

  27,7 mln

  2,8 tys(43.6%)

  32,3 mln

  3,2 tys(49.1%)

  40,6 mln

  4,1 tys(52.9%)

  36,6 mln

  3,7 tys(45.6%)

  38,0 mln

  3,9 tys(39.6%)

  42,3 mln

  4,4 tys(43.6%)

  40,3 mln

  4,3 tys(43.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,1 mln

  906(18.6%)

  10,1 mln

  1,0 tys(16%)

  10,5 mln

  1,1 tys(16%)

  11,4 mln

  1,1 tys(14.8%)

  12,7 mln

  1,3 tys(15.8%)

  25,1 mln

  2,6 tys(26.2%)

  19,5 mln

  2,0 tys(20%)

  17,4 mln

  1,9 tys(18.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  334

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 mln

  731(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,8 mln

  380(7.8%)

  4,1 mln

  407(6.4%)

  2,5 mln

  249(3.8%)

  4,6 mln

  469(6%)

  4,5 mln

  462(5.7%)

  4,8 mln

  492(5%)

  4,8 mln

  499(5%)

  4,9 mln

  523(5.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  436(9%)

  12,6 mln

  1,3 tys(19.8%)

  1,2 mln

  120(1.8%)

  1,3 mln

  135(1.7%)

  1,2 mln

  127(1.5%)

  1,3 mln

  134(1.4%)

  1,4 mln

  145(1.4%)

  3,8 mln

  407(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  110(2.3%)

  1,2 mln

  118(1.9%)

  2,2 mln

  224(3.4%)

  2,5 mln

  257(3.3%)

  3,3 mln

  336(4.1%)

  2,1 mln

  219(2.2%)

  2,8 mln

  286(2.9%)

  3,6 mln

  385(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  737,4 tys

  73,7(1.5%)

  41,7 tys

  4,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  172,3 tys

  17,4(0.2%)

  1,5 mln

  156(1.9%)

  93,5 tys

  9,5(0.1%)

  683,2 tys

  70,7(0.7%)

  2,4 mln

  255(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  154(3.2%)

  7,0 mln

  703(11%)

  2,2 mln

  221(3.3%)

  1,1 mln

  112(1.4%)

  504,0 tys

  51,3(0.6%)

  670,1 tys

  68,3(0.7%)

  1,0 mln

  105(1%)

  1,1 mln

  122(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  669,9 tys

  66,9(1.4%)

  366,0 tys

  36,7(0.6%)

  19,5 tys

  2,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  134,8 tys

  13,7(0.2%)

  87,3 tys

  8,9(0.1%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  370,3 tys

  39,7(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  585,0 tys

  58,4(1.2%)

  359,0 tys

  36,0(0.6%)

  345,9 tys

  34,7(0.5%)

  426,4 tys

  43,1(0.6%)

  960,7 tys

  97,8(1.2%)

  466,1 tys

  47,5(0.5%)

  263,0 tys

  27,2(0.3%)

  268,5 tys

  28,7(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  400

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,9 tys

  3,3(0%)

  100,0 tys

  10,2(0.1%)

  52,0 tys

  5,3(0.1%)

  695,1 tys

  71,9(0.7%)

  171,5 tys

  18,4(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  296,1 tys

  29,6(0.6%)

  6,6 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  11,1(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  10,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,7 tys

  3,5(0.1%)

  34,6 tys

  3,5(0.1%)

  32,6 tys

  3,3(0%)

  29,8 tys

  3,0(0%)

  41,0 tys

  4,2(0.1%)

  101,7 tys

  10,4(0.1%)

  144,0 tys

  14,9(0.1%)

  51,2 tys

  5,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  856

  0,1(0%)

  444

  0,0(0%)

  558

  0,1(0%)

  655

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,2(0%)

  274

  0,0(0%)

  1,0 mln

  105(1%)

  4,2 tys

  0,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  32,0 tys

  3,2(0.1%)

  28,9 tys

  2,9(0%)

  20,6 tys

  2,1(0%)

  12,0 tys

  1,2(0%)

  11,9 tys

  1,2(0%)

  7,3 tys

  0,7(0%)

  5,8 tys

  0,6(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  89,7 tys

  9,0(0.2%)

  10,8 tys

  1,1(0%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  126,9 tys

  12,8(0.2%)

  101,5 tys

  10,3(0.1%)

  97,5 tys

  9,9(0.1%)

  3,2 tys

  0,3(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  16,6 tys

  1,7(0%)

  17,5 tys

  1,8(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,3 tys

  3,8(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  443

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  20,0 tys

  2,0(0%)

  20,0 tys

  2,0(0%)

  20,0 tys

  2,0(0%)

  19,4 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Karczew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 120 mieszkańców Karczewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 016 kobiet oraz 1 103 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,2% mieszkańców Karczewa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,3% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Karczewa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Karczewie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (34,2%) oraz średnie zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w Karczewie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 18 oddziałów uczęszczało 414 dzieci (186 dziewczynek oraz 228 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Karczewie mieściły się 4 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 347 dzieci (161 dziewczynek oraz 186 chłopców). Dostępnych było 349 miejsc.

  18,6% mieszkańców Karczewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 19,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 186 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 47 oddziałach uczyło się 953 uczniów (440 kobiet oraz 513 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Karczewie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 523 uczniów (254 kobiety oraz 269 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 31,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 115,80.

  W Karczewie znajduje się 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 238 uczniów (60 kobiet oraz 178 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Karczewie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 81 uczniów (0 kobiet oraz 81 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 16 absolwentów.

  W Karczewie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 65 uczniów (1 kobieta oraz 64 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,0% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). 21,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców Karczewa w wieku potencjalnej nauki (20,1% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 29,1% Wykształcenie wyższe
 • Karczew
  29,1%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 34,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,0%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,0%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Karczew
  20,1%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,2%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 13,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Karczew
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Karczew
  10,3%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 10,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1186 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Karczew
  1 186,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Karczew
  0,68
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 440 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Karczew) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 414 Dzieci
 • 186 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 228 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,9%
  55,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 100 3 lata
 • 100
 • 99 4 lata
 • 99
 • 113 5 lata
 • 113
 • 98 6 lat
 • 98
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 41 3 lata
 • 41
 • 39 4 lata
 • 39
 • 53 5 lata
 • 53
 • 50 6 lat
 • 50
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 59 3 lata
 • 59
 • 60 4 lata
 • 60
 • 60 5 lata
 • 60
 • 48 6 lat
 • 48
 •  
 • 32,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 32,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Karczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole Nr 3 "Ługuś"
  Publiczne
  22 780-61-24
  22 780-61-24
  ul. Ks.Bp. Wł. Miziołka 52
  05-480 Karczew
  613615
  GMINNE PRZEDSZKOLE NR 1
  Publiczne
  22 780-64-23
  22 780-64-23
  ul. BEDNARSKA 2
  05-480 Karczew
  512512
  Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie TĘCZOWA KRAINA"
  Publiczne
  22 780-64-84
  22 780-64-84
  ul. Buczka 13
  05-480 Karczew
  512113
 • Szkoły podstawowe w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Karczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 953 Uczniowie
 • 440 Kobiety
  (uczniowie)
 • 513 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 135 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 153 Absolwenci
 • 89 Kobiety
  (absolwenci)
 • 64 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,3
  Mazowieckie
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 55,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 115,80 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Karczew
  115,80
  woj. mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 114,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Karczew
  114,70
  Województwo
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Karczew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Karczew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Karczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie (Bohaterów Westerplatte)
  Publiczna
  22 780-60-97
  22 780-60-97
  ul. Otwocka 13
  05-480 Karczew
  2857142
 • Szkoły ponadpodstawowe w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Karczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 238 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 178 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,2%
  74,8%
 • 92 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  26,4
  Województwo
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Karczew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,7
  woj. mazowieckie
  19,4
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Karczewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Karczewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  22 788-24-00
  22 788-24-00
  ul. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 4
  05-480 Karczew
  582-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  22 788-24-00
  22 788-24-00
  ul. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 4
  05-480 Karczew
  349-
  Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia (Henryk Wieniawski)
  Niepubliczna
  22 780-98-29
  ul. Bohaterów Westerplatte 55
  05-480 Karczew
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  22 788-24-00
  22 788-24-00
  ul. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 4
  05-480 Karczew
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Karczewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Karczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Karczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Karczew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Karczew - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Karczewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Karczewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Karczewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Karczewie: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Karczewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 74 (uczestnicy: 3 645)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 1 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 23 (uczestnicy: 1 200)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 395)
  • inne: 5 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 278)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 75)
  • taneczne: 3 (członkowie: 58)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 80)
  • inne: 5 (członkowie: 49)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 85)
  • teatralne: 3 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Karczewie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 36 313 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 30 814 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Karczewie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 160 członków. Zarejestrowano 397 ćwiczących (mężczyźni: 300, kobiety: 97, chłopcy do lat 18: 253, dziewczęta do lat 18: 97). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Karczewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Karczewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Karczewa znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Karczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVIII w.dnia 1958-01-20, wykaz dokumentów: KL.IV.R.118/44/57 z 1958-01-20
  • Dzwonnica z XIX w.dnia 1958-01-20, wykaz dokumentów: KL.IV.R.118/44/57 z 1958-01-20
  • Kaplica z 1830 r.dnia 1964-04-17, wykaz dokumentów: 747 z 1964-04-17
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1863 r.dnia 1988-10-11, wykaz dokumentów: 1322 z 1988-10-11
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1989-07-26, wykaz dokumentów: 1377 z 1989-07-26
  • Cmentarz żydowski z 1920 - 1930dnia 1991-02-02, wykaz dokumentów: 1407 z 1991-02-02
 • Formy ochrony przyrody w Karczewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Karczewa znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Karczewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wyspy Świderskie - faunistyczny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1998-12-31, Powierzchnia: 572.28 ha
  • Mazowiecki Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1987-12-17, Powierzchnia: 15710.0 ha, Powierzchnia otuliny: 7992 ha
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Dolina Środkowej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 30777.88 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: na wysokości 2m rozchodzi się na 8 pni, Data ustanowienia: 2001-10-23, Opis granicy: oddz. 206. Około 50 m od ul. Hrabiego w kierunku południowo - wschodnim - ok.. 750 m od skrzyżowania ul. Andriollego i Hrabiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31, Opis granicy: ok.. 50m od drogi powiatowej

Karczew - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Karczewie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 10,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Karczewie znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu otwockiego.

  Powiat otwocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Karczewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Karczewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 10,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  10,7
  woj. mazowieckie
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Mazowieckie
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 10,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Karczew
  10,7
  woj. mazowieckie
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Karczewie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 674,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  674,8 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 3,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Karczew
  3,5 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Karczew przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 712droga wojewódzka nr 712(Habdzin - Łęg - Czernidła - Gassy - Karczew)
  • DW 798droga wojewódzka nr 798( Karczew - Otwock Mały)
  • DW 801droga wojewódzka nr 801(Warszawa - Józefów - Otwock - Karczew - Otwock Mały - Wygoda - Ostrówiec - Piotrowice - Dziecinów - Radwanków Szlachecki - Sobienie-Jeziory - Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Kiełczewskie Pierwsze - Wilga - Skurcza - Tarnów - Ruda Tarnowska - Bączki - Samogoszcz - Podłęż - Domaszew - Podoblin - Maciejowice - Uchacze - Tyrzyn - Pawłowice - Piotrowice - Długowola - Stężyca - Dęblin - Borowa - Matygi - Gołąb - Wólka Gołębska - Puławy)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Karczew nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin - Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka - Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska - Łaskarzew Przystanek - Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki - Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)
  • LK 12Linia kolejowa nr 12: Skierniewice - Łuków [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Długokąty - Puszcza Mariańska - Grabce - Mszczonów - Grzegorzewice - Jeżewice - Tarczyn - Gąski - Prażmów - Czachówek Środkowy - Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria - Warszówka - Osieck - Jaźwiny - Pilawa - Huta Czechy - Parysów - Chromin - Iwowe - Stoczek Łukowski - Kobiałki - Jedlanka - Żdżary - Krzna - Łuków R 13 - Łuków)
  • LK 937Linia kolejowa nr 937: Warszawa Okęcie - Jeziorna [o znaczenia miejscowym] (Warszawa Okęcie - Jeziorna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Karczewie istnieje 106 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Jana Pawła II

  ul. Anielin

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bednarska

  ul. Boh. Powstania Listopadowego

  ul. Boh. Powstania Styczniowego

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chłopickiego

  ul. Ciepłownicza

  ul. Czerwona Droga

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Częstochowska

  ul. Dojazd

  ul. Franciszka Bielińskiego

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gen. Stanisława Maczka

  ul. Gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Generała Andersa

  ul. Generała Józefa Bema

  ul. Generała St. Grota Roweckiego

  ul. Gołębia

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Henryka Sucharskiego

  ul. Hubala

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Ignacego Prądzyńskiego

  ul. Ireny Maciejewskiej

  ul. Jagodne

  ul. Jakuba Winczakiewicza

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Krzewniaka

  ul. Jana Matejki

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Joachima Lelewela

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Karczówek

  ul. Kolejkowa

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Krótka

  ul. Ks. Władysława Żaboklickiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Leopolda Staffa

  ul. Leśna

  ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich

  ul. Marii Skłodowskiej

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Maurycego Mochnackiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Niemcewicza

  ul. Ochotników

  ul. Ogrodowa

  ul. Ordona

  ul. Otwocka

  ul. Partyzantów

  ul. Piaski

  ul. Piotra Wysockiego

  ul. Podchorążych

  ul. Podlaska

  ul. Przechodnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Redutowa

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rynek Zygmunta Starego

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  Stadion

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stare Miasto

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stolarska

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Torfy

  ul. Warszawska

  ul. Widok

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiślana

  ul. Wschodnia

  ul. Wąska

  ul. Zakolejkowa

  ul. Zakątek

  ul. Zatylna

  ul. Zaułek

  ul. Zbigniewa Herberta

  ul. Złotnicza

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. ks. Stanisława Brzóski

  ul. ks. bp. Ignacego Krasickiego

  ul. ks. bp. Władysława Miziołka

  ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Ślepa

  ul. Ślusarska

  ul. Świderska