Jedwabne w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Jedwabne - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jedwabne to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu łomżyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jedwabne.
 • 1 688 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 371,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BLM Tablice rejestracyjne
 • Adam Mariusz Niebrzydowski Burmistrz miasta
Jedwabne na mapie
Identyfikatory
 • 22.299953.2853 Współrzędne GPS
 • 2007014 TERYT (TERC)
 • 0957382 SIMC
Herb miasta Jedwabne
Jedwabne herb

Jak Jedwabne wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jedwabne na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jedwabne wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jedwabne plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
14Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
17Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
88Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
92Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
104Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
111Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
119Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
128Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
166Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
180Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
188Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
201Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
202Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
271Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
299Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
330Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
349Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Jedwabne - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-420Poczta Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3

Jedwabne - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jedwabnem)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Łomży (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szosa Zambrowska 29
18-400 Łomża
Urząd Miejski w Jedwabnem
(86) 217-20-40
(86) 217-20-40
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne

Jedwabne - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Jedwabne jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 688, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Jedwabnego zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Jedwabnego jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Jedwabne ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,52 na 1000 mieszkańców Jedwabnego. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 440 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,2% zgonów w Jedwabnem spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,0% zgonów w Jedwabnem były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jedwabnego przypada 9.98 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 10 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jedwabnego 6. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,5% mieszkańców Jedwabnego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jedwabnego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 688 Liczba mieszkańców
 • 845 Kobiety
 • 843 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jedwabnem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jedwabnem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jedwabnem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jedwabnego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,5 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jedwabnego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jedwabne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jedwabne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jedwabne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Jedwabne
  28,4%
  Podlaskie
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Jedwabne
  57,9%
  Województwo
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,7%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,3%
  Województwo
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Jedwabne
  0,7%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jedwabnem w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,1
  Podlaskie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Jedwabne
  1,0
  Podlaskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jedwabnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,52 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Jedwabne
  -3,5
  Podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jedwabnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jedwabnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jedwabnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jedwabnem w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,5%
  45,5%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,5
  woj. podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Jedwabne
  36,8
  Województwo
  35,9
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 440 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 360 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 440 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 143 Waga 3500g - 3999g
 • 143
 • 143 Waga 3000g - 3499g
 • 143
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,35
  Województwo
  1,27
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Jedwabne
  0,63
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Jedwabne
  0,71
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jedwabnem w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 58,8%
  41,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,0
  Województwo
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Jedwabne
  141,8
  Województwo
  147,1
  Kraj
  147,0
 • 7,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  7,4
  Podlaskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,2%
  Województwo
  45,0%
  Kraj
  36,0%
 • 21,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,0%
  Podlaskie
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,2%
  Województwo
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 35 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Kraj
  70,6
 • 243,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  243,0
  Województwo
  257,1
  Kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 512,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 555,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 469,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  512,0
  Podlaskie
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 36,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 10,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jedwabne
  36,1
  Podlaskie
  52,4
  Cały kraj
  62,9
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,3
  Podlaskie
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 4,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,1
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  Podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 6 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jedwabnem w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jedwabne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedwabne - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jedwabnem oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jedwabnem to 570 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 337 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jedwabnem to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jedwabnem to 133,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,30% mieszkań posiada łazienkę, 77,19% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,53% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 570 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 336,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  336,70
  Podlaskie
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Jedwabne
  92,00 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,00 m2
  woj. podlaskie
  32,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Jedwabne
  4,50
  woj. podlaskie
  4,04
  Cała Polska
  3,83
 • 2,97 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,97
  Podlaskie
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Jedwabne
  0,66
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,18
  woj. podlaskie
  5,72
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedwabne
  6,50
  woj. podlaskie
  4,14
  Cały kraj
  3,89
 • 7,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedwabne
  7,68
  woj. podlaskie
  23,68
  Kraj
  24,56
 • 267 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedwabne
  133,5 m2
  Województwo
  98,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedwabne
  0,16 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Jedwabne
  94,91%
  Podlaskie
  97,54%
  Kraj
  97,75%
 • 89,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Jedwabne
  89,65%
  Województwo
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 89,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  89,30%
  Województwo
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 77,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,19%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Kraj
  85,83%
 • 0,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,53%
  woj. podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Jedwabne - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Jedwabnem na 1000 mieszkańców pracuje 495osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 36,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 63,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Jedwabnem wynosiło w 2023 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedwabnem wynosiło 6 087,64 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jedwabnego 48 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 30 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18.

  51,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Jedwabnego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,5% w przemyśle i budownictwie, a 8,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 495 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  495,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Miasto
  5,2%
  Podlaskie
  7,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jedwabnem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jedwabnem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jedwabnem w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 432 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 088 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jedwabnem w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 48 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -18 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,2% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jedwabnem w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 841 Pracujący ogółem
 • 308 Kobiety
 • 533 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Jedwabnem w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jedwabne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,2
  woj. podlaskie
  66,2
  Polska
  69,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jedwabne
  33,4
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 104,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  104,9
  Podlaskie
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jedwabne - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Jedwabnem w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 169 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 123 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (10) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jedwabnem najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (162) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,9% (59) podmiotów, a 62,7% (106) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jedwabnem najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (35.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 169 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59 Przemysł i budownictwo
 • 106 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Jedwabnem w 2023 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Jedwabnem w 2023 roku
 • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 162 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 162
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 169 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 169
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedwabne - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jedwabnem stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 16 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,62 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jedwabnem wynosi 79,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jedwabnego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,16 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 3,19 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,75 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,94 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jedwabnego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 16
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 9,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,62
  Podlaskie
  19,92
  Polska
  22,81
 • 5,16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Jedwabne
  5,16
  Województwo
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 0,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,94
  Podlaskie
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 2,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Jedwabne
  2,75
  Podlaskie
  2,21
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,20
  Podlaskie
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 3,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,19
  Podlaskie
  6,92
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Jedwabne
  80%
  Podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  74%
  Kraj
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  78%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Jedwabne
  100%
  woj. podlaskie
  92%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  woj. podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Jedwabne - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Jedwabnego wyniosła w 2022 roku 43,6 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 59.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Jedwabnego - 21% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,8 mln złotych, czyli 34,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jedwabnego wyniosła w 2022 roku 38,8 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.8%). W budżecie Jedwabnego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 966 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,8 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,2%.
 • Wydatki budżetu w Jedwabnem według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jedwabnego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jedwabnego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,8 mln

  3,1 tys(100%)

  20,3 mln

  3,8 tys(100%)

  22,5 mln

  4,2 tys(100%)

  24,4 mln

  4,6 tys(100%)

  30,0 mln

  5,7 tys(100%)

  26,8 mln

  5,3 tys(100%)

  27,6 mln

  5,5 tys(100%)

  43,6 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,5 mln

  3,9 tys(38.4%)

  6,2 mln

  3,8 tys(30.3%)

  6,3 mln

  3,9 tys(27.9%)

  6,7 mln

  4,1 tys(27.4%)

  7,3 mln

  4,5 tys(24.3%)

  7,6 mln

  4,7 tys(28.2%)

  8,1 mln

  5,1 tys(29.4%)

  9,2 mln

  5,4 tys(21%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,0 mln

  626(6.2%)

  1,6 mln

  954(7.7%)

  1,9 mln

  1,2 tys(8.3%)

  2,3 mln

  1,4 tys(9.2%)

  3,2 mln

  2,0 tys(10.6%)

  2,0 mln

  1,2 tys(7.4%)

  2,2 mln

  1,4 tys(7.9%)

  7,7 mln

  4,6 tys(17.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  990,1 tys

  599(5.9%)

  491,5 tys

  300(2.4%)

  1,2 mln

  714(5.1%)

  2,3 mln

  1,4 tys(9.3%)

  4,7 mln

  2,9 tys(15.8%)

  1,6 mln

  1,0 tys(6.1%)

  1,7 mln

  1,1 tys(6.1%)

  5,6 mln

  3,3 tys(12.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 mln

  2,5 tys(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  1,4 tys(13.7%)

  2,4 mln

  1,5 tys(11.8%)

  2,4 mln

  1,4 tys(10.4%)

  2,2 mln

  1,4 tys(9.1%)

  2,5 mln

  1,6 tys(8.5%)

  2,6 mln

  1,6 tys(9.5%)

  2,7 mln

  1,7 tys(9.8%)

  3,8 mln

  2,3 tys(8.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  722(7.1%)

  946,5 tys

  578(4.7%)

  792,7 tys

  488(3.5%)

  819,1 tys

  502(3.4%)

  1,3 mln

  830(4.5%)

  1,3 mln

  817(4.9%)

  2,4 mln

  1,5 tys(8.7%)

  3,4 mln

  2,0 tys(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  2,2 tys(21.9%)

  7,7 mln

  4,7 tys(37.8%)

  1,4 mln

  867(6.3%)

  1,4 mln

  837(5.6%)

  1,5 mln

  905(4.9%)

  1,8 mln

  1,1 tys(6.6%)

  1,2 mln

  720(4.2%)

  2,0 mln

  1,2 tys(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  127,0 tys

  76,9(0.8%)

  86,2 tys

  52,6(0.4%)

  276,8 tys

  170(1.2%)

  206,5 tys

  127(0.8%)

  132,8 tys

  82,2(0.4%)

  204,9 tys

  128(0.8%)

  336,9 tys

  211(1.2%)

  864,8 tys

  511(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  455,6 tys

  276(2.7%)

  551,2 tys

  337(2.7%)

  515,3 tys

  317(2.3%)

  487,0 tys

  298(2%)

  593,1 tys

  367(2%)

  793,3 tys

  494(3%)

  654,3 tys

  409(2.4%)

  806,0 tys

  476(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  98,5 tys

  59,6(0.6%)

  119,5 tys

  72,9(0.6%)

  120,7 tys

  74,3(0.5%)

  198,5 tys

  122(0.8%)

  568,1 tys

  352(1.9%)

  219,0 tys

  136(0.8%)

  165,2 tys

  103(0.6%)

  410,0 tys

  242(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  92,9 tys

  56,3(0.6%)

  83,1 tys

  50,7(0.4%)

  67,5 tys

  41,6(0.3%)

  75,7 tys

  46,4(0.3%)

  98,1 tys

  60,7(0.3%)

  67,9 tys

  42,3(0.3%)

  55,7 tys

  34,8(0.2%)

  256,3 tys

  151(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  73,7 tys

  44,6(0.4%)

  73,9 tys

  45,1(0.4%)

  71,4 tys

  44,0(0.3%)

  63,6 tys

  39,0(0.3%)

  89,0 tys

  55,1(0.3%)

  75,7 tys

  47,1(0.3%)

  75,4 tys

  47,2(0.3%)

  171,9 tys

  102(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  116,0 tys

  70,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  157,0 tys

  92,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  106,6 tys

  64,5(0.6%)

  97,0 tys

  59,2(0.5%)

  98,2 tys

  60,5(0.4%)

  95,5 tys

  58,5(0.4%)

  95,6 tys

  59,2(0.3%)

  78,7 tys

  48,9(0.3%)

  95,0 tys

  59,5(0.3%)

  106,5 tys

  62,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,8 tys

  7,1(0.1%)

  16,0 tys

  9,8(0.1%)

  18,6 tys

  11,5(0.1%)

  13,6 tys

  8,3(0.1%)

  25,5 tys

  15,8(0.1%)

  25,5 tys

  15,9(0.1%)

  14,4 tys

  9,0(0.1%)

  13,1 tys

  7,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,1 tys

  31,0(0.3%)

  19,0 tys

  11,6(0.1%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  59,7 tys

  36,6(0.2%)

  53,0 tys

  32,8(0.2%)

  56,5 tys

  35,2(0.2%)

  4,5 tys

  2,8(0%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,0 tys

  12,1(0.1%)

  20,0 tys

  12,2(0.1%)

  13,8 tys

  8,5(0.1%)

  86,2 tys

  52,8(0.4%)

  6,0 tys

  3,7(0%)

  263,2 tys

  164(1%)

  158,8 tys

  99,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,7 tys

  9,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jedwabnem według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jedwabnego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jedwabnego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,2 mln

  3,2 tys(100%)

  20,9 mln

  3,9 tys(100%)

  22,1 mln

  4,1 tys(100%)

  23,6 mln

  4,4 tys(100%)

  28,8 mln

  5,4 tys(100%)

  30,1 mln

  5,9 tys(100%)

  34,4 mln

  6,9 tys(100%)

  38,8 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  5,4 tys(51.5%)

  9,0 mln

  5,5 tys(42.9%)

  8,6 mln

  5,3 tys(38.6%)

  8,9 mln

  5,5 tys(38%)

  9,1 mln

  5,7 tys(31.8%)

  10,3 mln

  6,4 tys(34.3%)

  13,9 mln

  8,7 tys(40.3%)

  10,3 mln

  6,1 tys(26.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,0 mln

  1,8 tys(17.3%)

  3,0 mln

  1,9 tys(14.6%)

  3,5 mln

  2,2 tys(15.9%)

  3,5 mln

  2,1 tys(14.9%)

  4,0 mln

  2,5 tys(14%)

  4,2 mln

  2,6 tys(14%)

  4,7 mln

  2,9 tys(13.6%)

  7,4 mln

  4,4 tys(19.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  491,9 tys

  298(2.9%)

  430,1 tys

  263(2.1%)

  467,9 tys

  288(2.1%)

  836,9 tys

  513(3.6%)

  2,2 mln

  1,4 tys(7.7%)

  849,8 tys

  529(2.8%)

  1,0 mln

  653(3%)

  6,1 mln

  3,6 tys(15.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  221,8 tys

  139(0.6%)

  4,2 mln

  2,5 tys(10.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,9 tys(18.6%)

  7,2 mln

  4,4 tys(34.2%)

  877,0 tys

  540(4%)

  794,9 tys

  487(3.4%)

  835,7 tys

  517(2.9%)

  988,6 tys

  615(3.3%)

  639,8 tys

  400(1.9%)

  1,5 mln

  911(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  983,2 tys

  595(5.7%)

  762,3 tys

  465(3.6%)

  775,2 tys

  477(3.5%)

  786,3 tys

  482(3.3%)

  1,1 mln

  696(3.9%)

  4,2 mln

  2,6 tys(13.9%)

  2,1 mln

  1,3 tys(6.2%)

  1,3 mln

  769(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  202,3 tys

  122(1.2%)

  212,7 tys

  130(1%)

  194,3 tys

  120(0.9%)

  188,0 tys

  115(0.8%)

  194,4 tys

  120(0.7%)

  304,7 tys

  190(1%)

  351,1 tys

  220(1%)

  1,0 mln

  602(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  130,4 tys

  78,9(0.8%)

  142,6 tys

  87,0(0.7%)

  163,9 tys

  101(0.7%)

  140,3 tys

  86,0(0.6%)

  173,2 tys

  107(0.6%)

  192,0 tys

  119(0.6%)

  245,8 tys

  154(0.7%)

  740,8 tys

  438(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  486,0 tys

  298(2.1%)

  2,9 mln

  1,8 tys(10.1%)

  546,8 tys

  340(1.8%)

  2,2 mln

  1,4 tys(6.5%)

  567,7 tys

  335(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  142,3 tys

  86,1(0.8%)

  76,1 tys

  46,4(0.4%)

  108,6 tys

  66,9(0.5%)

  143,9 tys

  88,2(0.6%)

  68,7 tys

  42,5(0.2%)

  119,8 tys

  74,5(0.4%)

  802,5 tys

  502(2.3%)

  437,5 tys

  258(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  82,1 tys

  49,7(0.5%)

  16,5 tys

  10,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  157,0 tys

  92,7(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  1,8(0%)

  5,7 tys

  3,5(0%)

  21,7 tys

  13,3(0.1%)

  193,0 tys

  120(0.7%)

  39,5 tys

  24,6(0.1%)

  31,0 tys

  19,4(0.1%)

  100,3 tys

  59,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,9 tys

  52,6(0.5%)

  77,0 tys

  47,0(0.4%)

  78,6 tys

  48,4(0.4%)

  85,9 tys

  52,6(0.4%)

  86,2 tys

  53,4(0.3%)

  62,9 tys

  39,2(0.2%)

  85,5 tys

  53,5(0.2%)

  96,2 tys

  56,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,6 tys

  44,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  207,7 tys

  130(0.6%)

  78,6 tys

  46,4(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  6,3(0%)

  39,4 tys

  23,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,1 tys

  31,0(0.3%)

  19,0 tys

  11,6(0.1%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  59,7 tys

  36,6(0.3%)

  53,0 tys

  32,8(0.2%)

  56,5 tys

  35,2(0.2%)

  4,5 tys

  2,8(0%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,4 tys

  21,4(0.1%)

  106,0 tys

  66,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jedwabne - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 392 mieszkańców Jedwabnego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 194 kobiet oraz 198 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Jedwabnego, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Jedwabnego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jedwabnem największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz podstawowe ukończone (21,6%).

  19,5% mieszkańców Jedwabnego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 19,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 754 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2022 w Jedwabnem placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 301 uczniów (138 kobiet oraz 163 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Jedwabnem placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 308 uczniów (145 kobiet oraz 163 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,8% ludności (31,7% wśród dziewczynek i 29,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 195,45.

  W Jedwabnem znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 8 uczniów (3 kobiety oraz 5 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Jedwabnem placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 28 uczniów (14 kobiet oraz 14 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W Jedwabnem znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 27 uczniów (9 kobiet oraz 18 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,4% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 8,0 uczniów. 9,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,0% mieszkańców Jedwabnego w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Jedwabne
  16,4%
  Podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Jedwabne
  31,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Polska
  35,2%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,9%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Jedwabne
  19,5%
  Województwo
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Województwo
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,1%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,2%
  Podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1754 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 754,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Jedwabne
  0,44
  Województwo
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Jedwabne) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,8%
  54,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 24 4 lata
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 4 lata
 • 11
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 4 lata
 • 13
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jedwabnem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedwabnem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny w Jedwabnem
  Publiczny
  ul. Żwirki i Wigury 3
  18-420 Jedwabne
  1251
 • Szkoły podstawowe w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jedwabne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 301 Uczniowie
 • 138 Kobiety
  (uczniowie)
 • 163 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Jedwabne
  18,8
  woj. podlaskie
  16,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 195,45 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  195,45
  woj. podlaskie
  92,82
  Polska
  95,96
 • 195,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  195,45
  Województwo
  91,85
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedwabne) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedwabne) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jedwabnem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedwabnem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Jedwabnem (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  86 217-21-18
  86 217-20-37
  ul. Wojska Polskiego 17
  18-420 Jedwabne
  1532626
 • Szkoły ponadpodstawowe w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Jedwabne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 •  
 • 8,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  8,0
  Województwo
  25,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Jedwabne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 9,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  9,0
  woj. podlaskie
  18,5
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Jedwabnem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedwabnem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem
  Publiczna
  86 217-20-10
  86 217-20-10
  ul. Mickiewicza 2
  18-420 Jedwabne
  349-
  Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem
  Publiczne
  ul. Mickiewicza 2
  18-420 Jedwabne
  338-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jedwabnem
  Publiczne
  86 217-20-10
  86 217-20-10
  ul. Mickiewicza 2
  18-420 Jedwabne
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jedwabne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jedwabne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jedwabne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedwabne - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Jedwabnem

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jedwabnem w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jedwabnem: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Jedwabnem 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 189 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 6 (uczestnicy: 293)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 40)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 60)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 21)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 22)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 105)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 21)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Jedwabnem działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 110 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 895 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Jedwabnem działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 21 członków. Zarejestrowano 21 ćwiczących (mężczyźni: 21, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 4, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jedwabnem w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jedwabnem
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jedwabnego znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Jedwabnem
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwór z 1790 r. (ul. Piękna 8)dnia 1969-08-16, wykaz dokumentów: 323 z 1969-08-16; A-269 z 2009-12-17
  • Zespół - dwór z 2. poł. XVIII w. (ul. Piękna 8)dnia 1969-08-16, wykaz dokumentów: 323 z 1969-08-16; A-465 z 1991-12-30; A-269 z 2009-12-17
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1987-06-08, wykaz dokumentów: 291 z 1987-06-08
  • Cmentarz żydowski z pocz. XIX w.dnia 1988-07-29, wykaz dokumentów: 374 z 1988-07-29
  • Cmentarz II wojna światowa z 1939 - 1945dnia 1988-07-29, wykaz dokumentów: A-438 z 1988-07-29
  • Miasto z 1738 r.dnia 1990-02-23, wykaz dokumentów: A-397 z 1990-02-23
  • Kościół z 1926 - 1935 (ul. Plac Papieża Jana Pawła II 16)dnia 1990-03-01, wykaz dokumentów: A-398 z 1990-03-01
  • Plebania z 4. ćw. XIX w. (ul. Poświętna 2)dnia 1990-03-01, wykaz dokumentów: A-398 z 1990-03-01
  • Zespół - kościół z 1926 - 1935 (ul. Poświętna 2)dnia 1990-03-01, wykaz dokumentów: A-398 z 1990-03-01
  • Park z XIX w.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-465 z 1991-12-30; A-269 z 2009-12-17
  • Aleja z 2. poł. XVIII w.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-465 z 1991-12-30; A-269 z 2009-12-17

Jedwabne - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Jedwabnem odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 472,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 59,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jedwabnem znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jedwabnem
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jedwabnem w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 472,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Jedwabne
  472,5
  Podlaskie
  733,0
  Polska
  1 100,9
 • 59,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  59,1
  Podlaskie
  129,1
  Polska
  104,4
 • 531,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  531,6
  woj. podlaskie
  870,2
  Polska
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  12,5
  woj. podlaskie
  17,6
  Polska
  9,5
 • 112,50 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  112,5
  Podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jedwabnem w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  62,8 km
  woj. podlaskie
  409,4 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,0 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jedwabne przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 668droga wojewódzka nr 668(Piątnica Poduchowna - Jeziorko - Kownaty - Janczewo - Jedwabne - Stryjaki - Przytuły - Nowa Kubra - Chrzanowo - Radziłów - Karwowo - Mścichy - Klimaszewnica - Osowiec-Twierdza)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jedwabnem istnieje 29 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3-go Maja

  ul. Cmentarna

  ul. Kiepury

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. M.C. Skłodowskiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Piękna

  Plac 250-lecia

  Plac Jana Pawła II

  ul. Polna

  ul. Poświętna

  ul. Przestrzelska

  ul. Przytulska

  ul. Raginisa

  ul. Rembielińskiego

  ul. Sadowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stary Rynek

  ul. Stawiskowska

  ul. Szkolna

  ul. Wesoła

  ul. Wjazd

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Łomżyńska

  ul. Żwirki i Wigury