Jedwabne w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Jedwabne - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jedwabne to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu łomżyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jedwabne.
 • 1 597 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 351,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BLM Tablice rejestracyjne
 • Adam Mariusz Niebrzydowski Burmistrz miasta
Jedwabne na mapie
Identyfikatory
 • 22.299953.2853 Współrzędne GPS
 • 2007014 TERYT (TERC)
 • 0957382 SIMC
Herb miasta Jedwabne
Jedwabne herb

Jedwabne - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-420Poczta Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3

Jedwabne - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jedwabnem)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Łomży (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szosa Zambrowska 29
18-400 Łomża
Urząd Miejski w Jedwabnem
(86) 217-20-40
(86) 217-20-40
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne

Jedwabne - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Jedwabne jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 597, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 17,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Jedwabnego zawarli w 2020 roku 2 małżeństw, co odpowiada 1,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców Jedwabnego jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Jedwabne ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,48 na 1000 mieszkańców Jedwabnego. W 2020 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 423 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,5% zgonów w Jedwabnem spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Jedwabnem były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jedwabnego przypada 8.66 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 12 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jedwabnego -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  62,5% mieszkańców Jedwabnego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jedwabnego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 597 Liczba mieszkańców
 • 806 Kobiety
 • 791 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jedwabnem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jedwabnem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jedwabnem w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jedwabnego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,2 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 39,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jedwabne, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jedwabnego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,8%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 37,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Jedwabne
  56,8%
  Podlaskie
  54,9%
  Kraj
  55,8%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Jedwabne
  10,2%
  Województwo
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,3%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Miasto
  1,0%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jedwabnem w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Jedwabne
  1,2
  woj. podlaskie
  3,8
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  0,9
  Podlaskie
  1,2
  Cała Polska
  1,3
 • 2 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jedwabnem w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Jedwabne
  2,5
  Podlaskie
  -3,5
  Cały kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jedwabnem w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jedwabnem w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jedwabnem w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jedwabnem w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Jedwabne
  11,1
  Podlaskie
  9,0
  Polska
  9,3
 • 38,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,5
  woj. podlaskie
  39,2
  Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 423 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 388 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 459 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Jedwabne
  3 423 g
  Województwo
  3 446 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 165 Waga 3500g - 3999g
 • 165
 • 145 Waga 3000g - 3499g
 • 145
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,29
  Podlaskie
  1,31
  Cały kraj
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Jedwabne
  0,78
  Podlaskie
  0,72
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Jedwabnem w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 Zgony
 • 5 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 35,7%
  64,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • Jedwabne
  8,7
  Województwo
  12,4
  Cały kraj
  12,5
 • 128,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  128,9
  Województwo
  138,5
  Kraj
  134,3
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Jedwabne
  2,2
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  Podlaskie
  3,2
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  41,5%
  woj. podlaskie
  41,7%
  Kraj
  39,4%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  24,3%
  Kraj
  26,5%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,5%
  Podlaskie
  8,1%
  Cała Polska
  6,6%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Cała Polska
  9,9
 • 70,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  70,0
  Kraj
  70,4
 • 237,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Jedwabne
  237,7
  Województwo
  257,9
  Kraj
  283,2
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  252,7
  Cały kraj
  261,3
 • 457,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 540,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 376,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jedwabne
  457,6
  woj. podlaskie
  442,2
  Cała Polska
  421,0
 • 48,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  48,8
  Podlaskie
  42,5
  Cała Polska
  69,5
 • 31,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Jedwabne
  31,8
  Podlaskie
  28,0
  Cały kraj
  35,1
 • 11,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,9
  Podlaskie
  8,8
  Cały kraj
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,1%
  Podlaskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jedwabnem w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedwabne - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Jedwabnem oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jedwabnem to 578 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jedwabnem to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Jedwabnem to 138,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,70% mieszkań posiada łazienkę, 69,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 578 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 359,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  359,70
  Podlaskie
  397,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,80 m2
  Podlaskie
  77,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Jedwabne
  33,00 m2
  Województwo
  30,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,40
  woj. podlaskie
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Jedwabne
  2,78
  woj. podlaskie
  2,52
  Cała Polska
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Jedwabne
  1,24
  Województwo
  5,48
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. podlaskie
  4,00
  Kraj
  3,77
 • 7,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Jedwabne
  7,47
  woj. podlaskie
  21,92
  Cały kraj
  21,77
 • 277 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 138,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Jedwabne
  138,5 m2
  woj. podlaskie
  96,5 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Jedwabne
  0,17 m2
  Województwo
  0,53 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Jedwabne
  88,75%
  Podlaskie
  93,45%
  Kraj
  96,97%
 • 83,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Jedwabne
  83,22%
  Podlaskie
  89,18%
  Kraj
  94,01%
 • 82,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Jedwabne
  82,70%
  Województwo
  87,24%
  Polska
  91,78%
 • 69,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  69,72%
  Województwo
  79,62%
  Kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  woj. podlaskie
  32,87%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Jedwabne - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Jedwabnem na 1000 mieszkańców pracuje 513osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 38,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 61,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Jedwabnem wynosiło w 2020 roku 5,2% (5,6% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedwabnem wynosiło 5 174,98 PLN, co odpowiada 93.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jedwabnego 48 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 30 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18.

  67,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Jedwabnego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 5,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 513 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  513,0
  woj. podlaskie
  200,0
  Cały kraj
  252,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Miasto
  5,2%
  woj. podlaskie
  7,8%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jedwabnem w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jedwabnem w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jedwabnem w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 175 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 175 PLN
  Podlaskie
  4 930 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jedwabnem w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 48 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -18 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 67,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 67,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 9,5% Pozostałe
 • 16,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jedwabnem w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 824 Pracujący ogółem
 • 317 Kobiety
 • 507 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Jedwabnem w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 59,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 59,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  59,9
  Województwo
  65,1
  Cały kraj
  68,0
 • 28,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,8
  woj. podlaskie
  36,2
  Polska
  37,5
 • 92,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Jedwabne
  92,3
  Województwo
  125,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jedwabne - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Jedwabnem w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 174 podmioty gospodarki narodowej, z czego 127 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (10) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jedwabnem najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (165) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,5% (60) podmiotów, a 63,2% (110) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jedwabnem najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.1%) oraz Budownictwo (31.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 174 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60 Przemysł i budownictwo
 • 110 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Jedwabnem w 2020 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Jedwabnem w 2020 roku
 • 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 165 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 165
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 174 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 174
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Transport i gospodarka magazynowa
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedwabne - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Jedwabnem stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 15 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,41 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jedwabnem wynosi 81,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jedwabnego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,78 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 2,79 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,61 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,55 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jedwabnego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 15
 • 9 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 1
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 4 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 4
 • 9,41 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,41
  Podlaskie
  14,95
  Cały kraj
  19,96
 • 5,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,78
  Podlaskie
  9,01
  Polska
  12,25
 • 0,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Jedwabne
  0,55
  Województwo
  2,99
  Kraj
  5,17
 • 2,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,61
  Podlaskie
  2,20
  Kraj
  1,73
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Jedwabne
  0,26
  Podlaskie
  0,45
  Cała Polska
  0,37
 • 2,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,79
  Podlaskie
  6,26
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Podlaskie
  80%
  Kraj
  73%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Jedwabne
  73%
  Podlaskie
  75%
  Polska
  65%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  78%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  85%
  woj. podlaskie
  91%
  Cały kraj
  87%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Jedwabne
  46%
  woj. podlaskie
  61%
  Polska
  54%

Jedwabne - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Jedwabnego wyniosła w 2020 roku 26,8 mln złotych, co daje 5,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Jedwabnego - 28.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (9.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,8 mln złotych, czyli 6,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jedwabnego wyniosła w 2020 roku 30,1 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (13.9%). W budżecie Jedwabnego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 386 złotych na mieszkańca (6,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,1 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,7%.
 • Wydatki budżetu w Jedwabnem według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jedwabnego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jedwabnego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,2 mln

  2,9 tys(100%)

  17,4 mln

  3,1 tys(100%)

  16,8 mln

  3,1 tys(100%)

  20,3 mln

  3,8 tys(100%)

  22,5 mln

  4,2 tys(100%)

  24,4 mln

  4,6 tys(100%)

  30,0 mln

  5,7 tys(100%)

  26,8 mln

  5,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,1 mln

  3,6 tys(38%)

  6,5 mln

  3,9 tys(37.7%)

  6,5 mln

  3,9 tys(38.4%)

  6,2 mln

  3,8 tys(30.3%)

  6,3 mln

  3,9 tys(27.9%)

  6,7 mln

  4,1 tys(27.4%)

  7,3 mln

  4,5 tys(24.3%)

  7,6 mln

  4,7 tys(28.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  1,1 tys(12.1%)

  2,1 mln

  1,3 tys(12.1%)

  2,3 mln

  1,4 tys(13.7%)

  2,4 mln

  1,5 tys(11.8%)

  2,4 mln

  1,4 tys(10.4%)

  2,2 mln

  1,4 tys(9.1%)

  2,5 mln

  1,6 tys(8.5%)

  2,6 mln

  1,6 tys(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  939,0 tys

  547(5.8%)

  1,3 mln

  753(7.3%)

  1,0 mln

  626(6.2%)

  1,6 mln

  954(7.7%)

  1,9 mln

  1,2 tys(8.3%)

  2,3 mln

  1,4 tys(9.2%)

  3,2 mln

  2,0 tys(10.6%)

  2,0 mln

  1,2 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  2,1 tys(22.8%)

  3,7 mln

  2,2 tys(21.5%)

  3,7 mln

  2,2 tys(21.9%)

  7,7 mln

  4,7 tys(37.8%)

  1,4 mln

  867(6.3%)

  1,4 mln

  837(5.6%)

  1,5 mln

  905(4.9%)

  1,8 mln

  1,1 tys(6.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  951,5 tys

  554(5.9%)

  1,9 mln

  1,1 tys(10.8%)

  990,1 tys

  599(5.9%)

  491,5 tys

  300(2.4%)

  1,2 mln

  714(5.1%)

  2,3 mln

  1,4 tys(9.3%)

  4,7 mln

  2,9 tys(15.8%)

  1,6 mln

  1,0 tys(6.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  838(8.9%)

  776,2 tys

  464(4.5%)

  1,2 mln

  722(7.1%)

  946,5 tys

  578(4.7%)

  792,7 tys

  488(3.5%)

  819,1 tys

  502(3.4%)

  1,3 mln

  830(4.5%)

  1,3 mln

  817(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  416,4 tys

  243(2.6%)

  465,9 tys

  278(2.7%)

  455,6 tys

  276(2.7%)

  551,2 tys

  337(2.7%)

  515,3 tys

  317(2.3%)

  487,0 tys

  298(2%)

  593,1 tys

  367(2%)

  793,3 tys

  494(3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,0 tys

  11,6(0.1%)

  20,0 tys

  12,0(0.1%)

  20,0 tys

  12,1(0.1%)

  20,0 tys

  12,2(0.1%)

  13,8 tys

  8,5(0.1%)

  86,2 tys

  52,8(0.4%)

  6,0 tys

  3,7(0%)

  263,2 tys

  164(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  104,6 tys

  60,9(0.6%)

  81,2 tys

  48,6(0.5%)

  98,5 tys

  59,6(0.6%)

  119,5 tys

  72,9(0.6%)

  120,7 tys

  74,3(0.5%)

  198,5 tys

  122(0.8%)

  568,1 tys

  352(1.9%)

  219,0 tys

  136(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  105,6 tys

  61,5(0.7%)

  45,0 tys

  26,9(0.3%)

  127,0 tys

  76,9(0.8%)

  86,2 tys

  52,6(0.4%)

  276,8 tys

  170(1.2%)

  206,5 tys

  127(0.8%)

  132,8 tys

  82,2(0.4%)

  204,9 tys

  128(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  128,4 tys

  74,8(0.8%)

  118,7 tys

  70,9(0.7%)

  106,6 tys

  64,5(0.6%)

  97,0 tys

  59,2(0.5%)

  98,2 tys

  60,5(0.4%)

  95,5 tys

  58,5(0.4%)

  95,6 tys

  59,2(0.3%)

  78,7 tys

  48,9(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  73,0 tys

  42,5(0.5%)

  69,7 tys

  41,7(0.4%)

  73,7 tys

  44,6(0.4%)

  73,9 tys

  45,1(0.4%)

  71,4 tys

  44,0(0.3%)

  63,6 tys

  39,0(0.3%)

  89,0 tys

  55,1(0.3%)

  75,7 tys

  47,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  176,2 tys

  103(1.1%)

  123,3 tys

  73,7(0.7%)

  92,9 tys

  56,3(0.6%)

  83,1 tys

  50,7(0.4%)

  67,5 tys

  41,6(0.3%)

  75,7 tys

  46,4(0.3%)

  98,1 tys

  60,7(0.3%)

  67,9 tys

  42,3(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  978

  0,6(0%)

  59,8 tys

  35,8(0.3%)

  51,1 tys

  31,0(0.3%)

  19,0 tys

  11,6(0.1%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  59,7 tys

  36,6(0.2%)

  53,0 tys

  32,8(0.2%)

  56,5 tys

  35,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,4 tys

  7,2(0.1%)

  11,0 tys

  6,6(0.1%)

  11,8 tys

  7,1(0.1%)

  16,0 tys

  9,8(0.1%)

  18,6 tys

  11,5(0.1%)

  13,6 tys

  8,3(0.1%)

  25,5 tys

  15,8(0.1%)

  25,5 tys

  15,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,7 tys

  9,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  72,8 tys

  43,5(0.4%)

  116,0 tys

  70,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jedwabnem według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jedwabnego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jedwabne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jedwabnego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,3 mln

  2,9 tys(100%)

  18,0 mln

  3,3 tys(100%)

  17,2 mln

  3,2 tys(100%)

  20,9 mln

  3,9 tys(100%)

  22,1 mln

  4,1 tys(100%)

  23,6 mln

  4,4 tys(100%)

  28,8 mln

  5,4 tys(100%)

  30,1 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,7 mln

  5,1 tys(53.4%)

  8,6 mln

  5,1 tys(47.9%)

  8,9 mln

  5,4 tys(51.5%)

  9,0 mln

  5,5 tys(42.9%)

  8,6 mln

  5,3 tys(38.6%)

  8,9 mln

  5,5 tys(38%)

  9,1 mln

  5,7 tys(31.8%)

  10,3 mln

  6,4 tys(34.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,2 mln

  1,9 tys(19.5%)

  3,2 mln

  1,9 tys(18%)

  3,0 mln

  1,8 tys(17.3%)

  3,0 mln

  1,9 tys(14.6%)

  3,5 mln

  2,2 tys(15.9%)

  3,5 mln

  2,1 tys(14.9%)

  4,0 mln

  2,5 tys(14%)

  4,2 mln

  2,6 tys(14%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  646,3 tys

  376(4%)

  1,2 mln

  708(6.6%)

  983,2 tys

  595(5.7%)

  762,3 tys

  465(3.6%)

  775,2 tys

  477(3.5%)

  786,3 tys

  482(3.3%)

  1,1 mln

  696(3.9%)

  4,2 mln

  2,6 tys(13.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,9 tys(19.9%)

  3,3 mln

  2,0 tys(18.2%)

  3,2 mln

  1,9 tys(18.6%)

  7,2 mln

  4,4 tys(34.2%)

  877,0 tys

  540(4%)

  794,9 tys

  487(3.4%)

  835,7 tys

  517(2.9%)

  988,6 tys

  615(3.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  52,4 tys

  30,5(0.3%)

  33,0 tys

  19,7(0.2%)

  491,9 tys

  298(2.9%)

  430,1 tys

  263(2.1%)

  467,9 tys

  288(2.1%)

  836,9 tys

  513(3.6%)

  2,2 mln

  1,4 tys(7.7%)

  849,8 tys

  529(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  302

  0,2(0%)

  567,4 tys

  339(3.2%)

  2,9 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  486,0 tys

  298(2.1%)

  2,9 mln

  1,8 tys(10.1%)

  546,8 tys

  340(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  72,1 tys

  42,0(0.4%)

  450,3 tys

  269(2.5%)

  202,3 tys

  122(1.2%)

  212,7 tys

  130(1%)

  194,3 tys

  120(0.9%)

  188,0 tys

  115(0.8%)

  194,4 tys

  120(0.7%)

  304,7 tys

  190(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  151,0 tys

  87,9(0.9%)

  133,9 tys

  80,0(0.7%)

  130,4 tys

  78,9(0.8%)

  142,6 tys

  87,0(0.7%)

  163,9 tys

  101(0.7%)

  140,3 tys

  86,0(0.6%)

  173,2 tys

  107(0.6%)

  192,0 tys

  119(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  107,2 tys

  62,4(0.7%)

  259,1 tys

  155(1.4%)

  142,3 tys

  86,1(0.8%)

  76,1 tys

  46,4(0.4%)

  108,6 tys

  66,9(0.5%)

  143,9 tys

  88,2(0.6%)

  68,7 tys

  42,5(0.2%)

  119,8 tys

  74,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  107,8 tys

  62,8(0.7%)

  99,1 tys

  59,2(0.6%)

  86,9 tys

  52,6(0.5%)

  77,0 tys

  47,0(0.4%)

  78,6 tys

  48,4(0.4%)

  85,9 tys

  52,6(0.4%)

  86,2 tys

  53,4(0.3%)

  62,9 tys

  39,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  978

  0,6(0%)

  59,8 tys

  35,8(0.3%)

  51,1 tys

  31,0(0.3%)

  19,0 tys

  11,6(0.1%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  59,7 tys

  36,6(0.3%)

  53,0 tys

  32,8(0.2%)

  56,5 tys

  35,2(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,3 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  3,0 tys

  1,8(0%)

  5,7 tys

  3,5(0%)

  21,7 tys

  13,3(0.1%)

  193,0 tys

  120(0.7%)

  39,5 tys

  24,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,4 tys

  21,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,6 tys

  44,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  61,9 tys

  37,0(0.3%)

  82,1 tys

  49,7(0.5%)

  16,5 tys

  10,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  5,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jedwabne - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 386 mieszkańców Jedwabnego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 192 kobiet oraz 194 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,0% wykształcenie policealne, 8,4% średnie ogólnokształcące, a 13,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Jedwabnego, gimnazjalnym 7,2%, natomiast 33,9% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Jedwabnego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jedwabnem największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (34,3%) oraz zasadnicze zawodowe (17,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (33,5%) oraz zasadnicze zawodowe (27,6%).

  17,6% mieszkańców Jedwabnego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W roku 2018 w Jedwabnem placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 328 uczniów (164 kobiety oraz 164 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Jedwabnem placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 308 uczniów (145 kobiet oraz 163 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 250,38.

  W Jedwabnem znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 13 uczniów (6 kobiet oraz 7 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,0% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 14,9% wśród chłopaków). 6,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,7% mieszkańców Jedwabnego w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 26,3% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  9,2%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 11,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 23,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Jedwabne
  23,3%
  Podlaskie
  32,9%
  Cały kraj
  33,3%
 • 25,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,0% Wykształcenie policealne
 • Jedwabne
  1,0%
  Podlaskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 1,4% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,4%
  Województwo
  12,0%
  Polska
  12,4%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  13,9%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Jedwabne
  22,4%
  Województwo
  17,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  7,2%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 33,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  33,9%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Kraj
  19,3%
 • 34,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 33,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,0%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  1,4%
 • 5,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 000,0
  Podlaskie
  855,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,44
  woj. podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 100 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Jedwabne) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91 Dzieci
 • 42 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 49 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,2%
  53,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 36 5 lata
 • 36
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 15 4 lata
 • 15
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 13 4 lata
 • 13
 • 21 5 lata
 • 21
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jedwabnem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedwabnem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny w Jedwabnem
  Publiczny
  ul. Żwirki i Wigury 3
  18-420 Jedwabne
  1251
 • Szkoły podstawowe w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jedwabne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 328 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci 2016
 • 23 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Jedwabne
  19,3
  Województwo
  17,1
  Cała Polska
  17,3
 • 141 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 141 inny
 •  
 • 250,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Jedwabne
  250,38
  woj. podlaskie
  93,75
  Cała Polska
  95,46
 • 249,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  249,62
  woj. podlaskie
  92,55
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedwabne) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedwabne) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jedwabnem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedwabnem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Jedwabnem (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  86 217-21-18
  86 217-20-37
  ul. Wojska Polskiego 17
  18-420 Jedwabne
  1532626
 • Szkoły ponadpodstawowe w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Jedwabne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  6,5
  Województwo
  13,4
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 13 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 13 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Jedwabnem(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedwabnem aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem
  Publiczna
  86 217-20-10
  86 217-20-10
  ul. Mickiewicza 2
  18-420 Jedwabne
  349-
  Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem
  Publiczne
  ul. Mickiewicza 2
  18-420 Jedwabne
  338-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jedwabnem
  Publiczne
  86 217-20-10
  86 217-20-10
  ul. Mickiewicza 2
  18-420 Jedwabne
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jedwabne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedwabne - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Jedwabnem

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jedwabnem w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jedwabnem
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Jedwabnem: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Jedwabnem 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 189 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 2 (uczestnicy: 74)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 64)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 10)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 142)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 24)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 84)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Jedwabnem działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 059 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 895 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Jedwabnem działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 21 członków. Zarejestrowano 21 ćwiczących (mężczyźni: 21, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 4, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jedwabnem w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jedwabnem
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jedwabnego znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Jedwabnem
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dwór z 1790 r. (ul. Piękna 8)dnia 1969-08-16, wykaz dokumentów: 323 z 1969-08-16; A-269 z 2009-12-17
  • Zespół - dwór z 2. poł. XVIII w. (ul. Piękna 8)dnia 1969-08-16, wykaz dokumentów: 323 z 1969-08-16; A-465 z 1991-12-30; A-269 z 2009-12-17
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1987-06-08, wykaz dokumentów: 291 z 1987-06-08
  • Cmentarz żydowski z pocz. XIX w.dnia 1988-07-29, wykaz dokumentów: 374 z 1988-07-29
  • Cmentarz II wojna światowa z 1939 - 1945dnia 1988-07-29, wykaz dokumentów: A-438 z 1988-07-29
  • Miasto z 1738 r.dnia 1990-02-23, wykaz dokumentów: A-397 z 1990-02-23
  • Kościół z 1926 - 1935 (ul. Plac Papieża Jana Pawła II 16)dnia 1990-03-01, wykaz dokumentów: A-398 z 1990-03-01
  • Plebania z 4. ćw. XIX w. (ul. Poświętna 2)dnia 1990-03-01, wykaz dokumentów: A-398 z 1990-03-01
  • Zespół - kościół z 1926 - 1935 (ul. Poświętna 2)dnia 1990-03-01, wykaz dokumentów: A-398 z 1990-03-01
  • Park z XIX w.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-465 z 1991-12-30; A-269 z 2009-12-17
  • Aleja z 2. poł. XVIII w.dnia 1991-12-30, wykaz dokumentów: A-465 z 1991-12-30; A-269 z 2009-12-17

Jedwabne - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 6 wypadków drogowych w Jedwabnem odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 373,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 62,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Jedwabnem znajdował się 1 km ścieżki rowerowej, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jedwabnem
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 6 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jedwabnem w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 373,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  373,4
  Województwo
  649,0
  Kraj
  971,2
 • 62,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  62,2
  woj. podlaskie
  113,2
  Cała Polska
  92,2
 • 373,37 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Jedwabne
  373,4
  Podlaskie
  776,4
  Polska
  1 176,3
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  16,7
  Podlaskie
  17,4
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  100,0
  woj. podlaskie
  119,6
  Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jedwabnem w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 62,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  62,8 km
  woj. podlaskie
  362,6 km
  Polska
  551,8 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,9 km
  Podlaskie
  6,2 km
  Polska
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jedwabne przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 668droga wojewódzka nr 668(Piątnica Poduchowna - Jeziorko - Kownaty - Janczewo - Jedwabne - Stryjaki - Przytuły - Nowa Kubra - Chrzanowo - Radziłów - Karwowo - Mścichy - Klimaszewnica - Osowiec-Twierdza)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jedwabnem istnieje 29 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3-go Maja

  ul. Cmentarna

  ul. Kiepury

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krasickiego

  ul. M.C. Skłodowskiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Piękna

  Plac 250-lecia

  Plac Jana Pawła II

  ul. Polna

  ul. Poświętna

  ul. Przestrzelska

  ul. Przytulska

  ul. Raginisa

  ul. Rembielińskiego

  ul. Sadowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stary Rynek

  ul. Stawiskowska

  ul. Szkolna

  ul. Wesoła

  ul. Wjazd

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Łomżyńska

  ul. Żwirki i Wigury