Dąbie w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Dąbie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dąbie to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dąbie.
 • 1 716 Liczba mieszkańców
 • 8,8 km² Powierzchnia
 • 195,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 91 m n.p.m Wysokość
 • 1423 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PKL Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Ludwicki Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.822452.0872 Współrzędne GPS
 • 3009044 TERYT (TERC)
 • 0948992 SIMC
Herb miasta Dąbie
Dąbie herb

Jak Dąbie wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dąbie na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dąbie wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dąbie plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
26Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
55Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
91Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
106Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
141Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
146Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
186Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
209Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
212Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
214Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
245Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
249Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
249Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
280Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
300Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
308Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
345Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce

Dąbie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-660Poczta Dąbie nad Nerem

Dąbie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dąbiu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kole (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. B. Prusa 11
62-600 Koło
Urząd Miejski w Dąbiu
(63) 271-00-73
(63) 271-00-86
Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie

Dąbie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dąbie jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 716, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 20,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,5 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dąbia zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Dąbia jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Dąbie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,90 na 1000 mieszkańców Dąbia. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,7% zgonów w Dąbiu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,8% zgonów w Dąbiu były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dąbia przypada 13.8 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dąbia -12. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,1% mieszkańców Dąbia jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dąbia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 716 Liczba mieszkańców
 • 885 Kobiety
 • 831 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dąbiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dąbiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dąbiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dąbia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,5 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dąbie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dąbia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dąbie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dąbie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dąbie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,9%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,6%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,1%
  Województwo
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,4%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Dąbie
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dąbiu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,5
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dąbiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,9
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dąbiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dąbiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dąbiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dąbiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Dąbie
  6,9
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Dąbie
  34,7
  Województwo
  37,1
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 356 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 282 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 356 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 254 Waga 3000g - 3499g
 • 254
 • 88 Waga 2500g - 2999g
 • 88
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  Wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,64
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Dąbie
  0,57
  Wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dąbiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Dąbie
  13,8
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 176,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  176,7
  Wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dąbie
  3,2
  Wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,0
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  32,7%
  Województwo
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 19,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,8%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  7,6%
  Cała Polska
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 264,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  264,8
  Województwo
  263,4
  Cały kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 437,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 471,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 402,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  437,3
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 66,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  66,4
  Województwo
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 19,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  19,0
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Dąbie
  7,1
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Dąbie
  0,6%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dąbiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dąbie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dąbie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dąbiu oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dąbiu to 788 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 456 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dąbiu to 4,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dąbiu to 113,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,26% mieszkań posiada łazienkę, 71,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,38% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolskiego.

  Powiat kolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 788 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 456,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  456,30
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  72,30 m2
  Wielkopolskie
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 33,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dąbie
  33,00 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Dąbie
  3,66
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Dąbie
  2,19
  Wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  Wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dąbie
  4,63
  Wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,75
  Wielkopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 22,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  22,00
  Wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 908 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 113,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  113,5 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,53 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Dąbie
  95,94%
  Województwo
  98,07%
  Cała Polska
  97,75%
 • 88,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,45%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 84,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Dąbie
  84,26%
  Województwo
  95,51%
  Polska
  93,75%
 • 71,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  71,95%
  Województwo
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,38%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dąbie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dąbiu na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Dąbiu wynosiło w 2023 roku 3,9% (3,9% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dąbiu wynosiło 5 976,51 PLN, co odpowiada 89.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dąbia 131 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 93 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -38.

  26,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Dąbia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,0% Kobiety
 • 1,9% Mężczyźni
 • Dąbie
  3,9%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dąbiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dąbiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dąbiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 347 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 977 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dąbiu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 131 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -38 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 26,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,3% Pozostałe
 • 35,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dąbiu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dąbie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dąbie
  72,0
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 46,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dąbie
  46,8
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 184,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  184,8
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dąbie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dąbiu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 165 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 129 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 7 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (21) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (7) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dąbiu najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (160) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (41) podmiotów, a 74,5% (123) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dąbiu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.1%) oraz Budownictwo (14.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 165 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41 Przemysł i budownictwo
 • 123 Pozostała działalność
 • 7 Podmioty nowo zarejestrowane w Dąbiu w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Dąbiu w 2023 roku
 • 129 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 160 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 160
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 165 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 165
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 129 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 18 Budownictwo
 • 18
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dąbie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dąbiu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 28 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dąbiu wynosi 82,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dąbia najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,00 (wykrywalność 71%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,52 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,27 (76%), drogowe - 2,61 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dąbia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dąbie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 28
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 16,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,29
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 7,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Dąbie
  7,52
  Województwo
  11,58
  Polska
  12,98
 • 5,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dąbie
  5,27
  Województwo
  4,85
  Polska
  6,99
 • 2,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dąbie
  2,61
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Dąbie
  0,28
  Wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 9,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,00
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dąbie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Dąbie
  82%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Dąbie
  78%
  Wielkopolskie
  65%
  Kraj
  63%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Dąbie
  77%
  Wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Dąbie
  71%
  Wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Dąbie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dąbia wyniosła w 2022 roku 45,6 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 46% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dąbia - 24.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (11.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,5 mln złotych, czyli 20,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dąbia wyniosła w 2022 roku 44,7 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%). W budżecie Dąbia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 955 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,4 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,0%.
 • Wydatki budżetu w Dąbiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dąbia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dąbie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dąbia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,0 mln

  2,8 tys(100%)

  23,9 mln

  3,7 tys(100%)

  26,0 mln

  4,0 tys(100%)

  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  35,4 mln

  5,6 tys(100%)

  30,9 mln

  5,2 tys(100%)

  31,7 mln

  5,4 tys(100%)

  45,6 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  3,4 tys(39%)

  7,0 mln

  3,5 tys(29.5%)

  6,9 mln

  3,4 tys(26.4%)

  7,2 mln

  3,6 tys(23.1%)

  7,8 mln

  3,9 tys(22%)

  7,7 mln

  3,9 tys(25.1%)

  8,3 mln

  4,3 tys(26.3%)

  11,3 mln

  6,5 tys(24.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  580,2 tys

  284(3.2%)

  853,1 tys

  422(3.6%)

  850,0 tys

  421(3.3%)

  677,3 tys

  338(2.2%)

  925,8 tys

  466(2.6%)

  876,8 tys

  442(2.8%)

  859,2 tys

  443(2.7%)

  5,3 mln

  3,1 tys(11.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  112,5 tys

  55,1(0.6%)

  8,0 tys

  4,0(0%)

  4,6 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  3,5(0%)

  58,8 tys

  29,7(0.2%)

  69,2 tys

  35,7(0.2%)

  5,0 mln

  2,9 tys(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  919,3 tys

  450(5.1%)

  1,1 mln

  556(4.7%)

  1,8 mln

  880(6.8%)

  5,1 mln

  2,5 tys(16.2%)

  3,9 mln

  2,0 tys(10.9%)

  3,2 mln

  1,6 tys(10.3%)

  1,8 mln

  942(5.8%)

  4,0 mln

  2,3 tys(8.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  1,1 tys(12.7%)

  2,9 mln

  1,4 tys(12.1%)

  3,2 mln

  1,6 tys(12.2%)

  2,8 mln

  1,4 tys(8.9%)

  4,1 mln

  2,0 tys(11.5%)

  2,8 mln

  1,4 tys(9.2%)

  3,2 mln

  1,6 tys(10%)

  3,5 mln

  2,0 tys(7.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  222,8 tys

  109(1.2%)

  270,9 tys

  134(1.1%)

  252,3 tys

  125(1%)

  894,3 tys

  447(2.9%)

  2,7 mln

  1,3 tys(7.6%)

  331,9 tys

  167(1.1%)

  295,7 tys

  152(0.9%)

  3,4 mln

  2,0 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  2,2 tys(24.8%)

  8,4 mln

  4,1 tys(35%)

  2,2 mln

  1,1 tys(8.5%)

  2,3 mln

  1,2 tys(7.5%)

  2,2 mln

  1,1 tys(6.2%)

  2,2 mln

  1,1 tys(7.2%)

  2,3 mln

  1,2 tys(7.1%)

  3,3 mln

  1,9 tys(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  565,9 tys

  277(3.1%)

  1,2 mln

  593(5%)

  1,4 mln

  683(5.3%)

  1,9 mln

  955(6.1%)

  1,2 mln

  593(3.3%)

  1,6 mln

  813(5.2%)

  1,4 mln

  746(4.6%)

  1,5 mln

  868(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  563,3 tys

  276(3.1%)

  677,6 tys

  335(2.8%)

  830,6 tys

  412(3.2%)

  1,0 mln

  506(3.2%)

  2,4 mln

  1,2 tys(6.9%)

  1,2 mln

  613(3.9%)

  1,2 mln

  601(3.7%)

  1,2 mln

  721(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  205,9 tys

  101(1.1%)

  163,2 tys

  80,8(0.7%)

  137,5 tys

  68,2(0.5%)

  152,3 tys

  76,1(0.5%)

  250,4 tys

  126(0.7%)

  242,1 tys

  122(0.8%)

  145,4 tys

  75,0(0.5%)

  451,7 tys

  262(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  166,4 tys

  81,4(0.9%)

  575,7 tys

  285(2.4%)

  226,4 tys

  112(0.9%)

  275,1 tys

  137(0.9%)

  299,3 tys

  151(0.8%)

  273,2 tys

  138(0.9%)

  1,8 mln

  935(5.7%)

  343,0 tys

  199(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  43,8 tys

  21,4(0.2%)

  127,6 tys

  63,2(0.5%)

  140,6 tys

  69,7(0.5%)

  753,3 tys

  376(2.4%)

  769,0 tys

  387(2.2%)

  204,5 tys

  103(0.7%)

  137,7 tys

  71,0(0.4%)

  122,3 tys

  70,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  89,3 tys

  43,7(0.5%)

  90,6 tys

  44,8(0.4%)

  89,8 tys

  44,5(0.3%)

  89,9 tys

  44,9(0.3%)

  91,1 tys

  45,9(0.3%)

  79,7 tys

  40,2(0.3%)

  115,3 tys

  59,4(0.4%)

  93,5 tys

  54,1(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  150,7 tys

  73,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,8 tys

  16,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,3 tys

  14,8(0.1%)

  2,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,2 tys

  51,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  41,6 tys

  20,4(0.2%)

  36,0 tys

  17,8(0.2%)

  65,6 tys

  32,5(0.3%)

  28,3 tys

  14,1(0.1%)

  107,1 tys

  53,9(0.3%)

  61,2 tys

  30,9(0.2%)

  162,4 tys

  83,7(0.5%)

  71,3 tys

  41,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  494,2 tys

  242(2.7%)

  461,4 tys

  228(1.9%)

  521,5 tys

  259(2%)

  460,8 tys

  230(1.5%)

  381,0 tys

  192(1.1%)

  445,0 tys

  225(1.4%)

  423,8 tys

  218(1.3%)

  45,2 tys

  26,2(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,8 tys

  7,8(0.1%)

  16,0 tys

  7,9(0.1%)

  16,4 tys

  8,1(0.1%)

  13,7 tys

  6,9(0%)

  13,1 tys

  6,6(0%)

  14,8 tys

  7,5(0%)

  16,7 tys

  8,6(0.1%)

  18,8 tys

  10,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,9 tys

  24,4(0.3%)

  10,2 tys

  5,1(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  65,7 tys

  32,8(0.2%)

  62,1 tys

  31,3(0.2%)

  53,7 tys

  27,1(0.2%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,3 tys

  56,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dąbiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dąbia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dąbie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dąbia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,1 mln

  3,0 tys(100%)

  24,7 mln

  3,8 tys(100%)

  26,7 mln

  4,1 tys(100%)

  27,3 mln

  4,3 tys(100%)

  30,3 mln

  4,8 tys(100%)

  36,7 mln

  6,2 tys(100%)

  36,5 mln

  6,2 tys(100%)

  44,7 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,8 mln

  4,3 tys(45.8%)

  9,5 mln

  4,7 tys(38.3%)

  9,5 mln

  4,7 tys(35.6%)

  9,8 mln

  4,9 tys(35.9%)

  10,6 mln

  5,3 tys(34.9%)

  12,4 mln

  6,3 tys(33.8%)

  14,8 mln

  7,6 tys(40.6%)

  12,0 mln

  6,9 tys(26.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,5 mln

  2,2 tys(23.6%)

  4,9 mln

  2,4 tys(19.9%)

  5,4 mln

  2,7 tys(20.1%)

  6,0 mln

  3,0 tys(21.9%)

  5,9 mln

  3,0 tys(19.7%)

  6,0 mln

  3,0 tys(16.4%)

  6,8 mln

  3,5 tys(18.6%)

  9,4 mln

  5,4 tys(21%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  82,1 tys

  40,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,9 tys

  31,9(0.2%)

  5,2 mln

  3,0 tys(11.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  314,3 tys

  154(1.6%)

  339,9 tys

  168(1.4%)

  377,9 tys

  187(1.4%)

  359,0 tys

  179(1.3%)

  1,3 mln

  674(4.4%)

  1,6 mln

  827(4.5%)

  375,6 tys

  194(1%)

  3,5 mln

  2,0 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  634,1 tys

  310(3.3%)

  644,2 tys

  319(2.6%)

  672,4 tys

  333(2.5%)

  712,9 tys

  356(2.6%)

  777,9 tys

  392(2.6%)

  2,9 mln

  1,5 tys(8%)

  1,1 mln

  577(3.1%)

  3,2 mln

  1,9 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  1,7 tys(18.6%)

  7,3 mln

  3,6 tys(29.4%)

  1,2 mln

  590(4.5%)

  1,3 mln

  627(4.6%)

  1,2 mln

  590(3.9%)

  1,3 mln

  668(3.6%)

  1,2 mln

  624(3.3%)

  2,3 mln

  1,4 tys(5.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  566,9 tys

  277(3%)

  663,8 tys

  329(2.7%)

  686,6 tys

  340(2.6%)

  667,0 tys

  333(2.4%)

  876,0 tys

  441(2.9%)

  918,0 tys

  463(2.5%)

  956,9 tys

  493(2.6%)

  987,1 tys

  572(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  297,0 tys

  145(1.6%)

  346,1 tys

  171(1.4%)

  357,8 tys

  177(1.3%)

  296,6 tys

  148(1.1%)

  279,4 tys

  141(0.9%)

  425,4 tys

  215(1.2%)

  1,1 mln

  548(2.9%)

  662,0 tys

  383(1.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  598,8 tys

  347(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  106,0 tys

  51,9(0.6%)

  686,8 tys

  340(2.8%)

  905,2 tys

  449(3.4%)

  115,6 tys

  57,8(0.4%)

  157,4 tys

  79,2(0.5%)

  559,3 tys

  282(1.5%)

  103,2 tys

  53,2(0.3%)

  307,4 tys

  178(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  70,0 tys

  34,3(0.4%)

  181,0 tys

  89,6(0.7%)

  116,3 tys

  57,6(0.4%)

  309,7 tys

  155(1.1%)

  559,2 tys

  282(1.8%)

  177,0 tys

  89,3(0.5%)

  408,0 tys

  210(1.1%)

  296,7 tys

  172(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  839,6 tys

  424(2.3%)

  96,0 tys

  49,5(0.3%)

  276,2 tys

  160(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  159,6 tys

  78,1(0.8%)

  155,3 tys

  76,9(0.6%)

  135,6 tys

  67,3(0.5%)

  105,8 tys

  52,9(0.4%)

  92,4 tys

  46,5(0.3%)

  76,7 tys

  38,7(0.2%)

  45,3 tys

  23,4(0.1%)

  36,5 tys

  21,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,4 tys

  8,5(0.1%)

  20,9 tys

  10,3(0.1%)

  27,9 tys

  13,8(0.1%)

  20,0 tys

  10,0(0.1%)

  20,0 tys

  10,1(0.1%)

  20,0 tys

  10,1(0.1%)

  26,0 tys

  13,4(0.1%)

  28,0 tys

  16,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,9 tys

  38,9(0.3%)

  14,0 tys

  7,0(0%)

  15,0 tys

  7,6(0%)

  16,0 tys

  8,2(0%)

  23,1 tys

  13,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  12,8 tys

  6,3(0.1%)

  11,5 tys

  5,7(0%)

  269,4 tys

  135(1%)

  216,5 tys

  109(0.7%)

  2,1 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 tys

  5,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  49,9 tys

  24,4(0.3%)

  10,2 tys

  5,1(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  65,7 tys

  32,8(0.2%)

  62,1 tys

  31,3(0.2%)

  53,7 tys

  27,1(0.1%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,4 tys

  8,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dąbie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 367 mieszkańców Dąbia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 180 kobiet oraz 188 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców Dąbia, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Dąbia mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dąbiu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,6%) oraz wyższe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz średnie zawodowe (23,0%).

  W roku 2022 w Dąbiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 80 dzieci (30 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dąbiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 78 dzieci (42 dziewczynki oraz 36 chłopców). Dostępnych było 80 miejsc.

  17,2% mieszkańców Dąbia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 19,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 204 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,33 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 178 uczniów (76 kobiet oraz 102 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dąbiu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 10 oddziałach uczyło się 181 uczniów (92 kobiety oraz 89 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,4% ludności (22,4% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 157,52.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców Dąbia w wieku potencjalnej nauki (29,2% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Dąbie
  15,6%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,9%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Dąbie
  9,4%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,1%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,2%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dąbie
  3,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dąbie
  18,6%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1204 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 204,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,33 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Dąbie
  0,33
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 80 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dąbie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80 Dzieci
 • 30 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 37,5%
  62,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 19 4 lata
 • 19
 • 23 5 lata
 • 23
 • 20 6 lat
 • 20
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 6 4 lata
 • 6
 • 7 5 lata
 • 7
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 13 4 lata
 • 13
 • 16 5 lata
 • 16
 • 9 6 lat
 • 9
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dąbiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dąbiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Dąbiu
  Publiczne
  63 271-00-43
  ul. 1 Maja 4
  62-660 Dąbie
  4809
 • Szkoły podstawowe w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dąbie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 178 Uczniowie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,7%
  57,3%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Dąbie
  17,8
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 18,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 157,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Dąbie
  157,52
  Wielkopolskie
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 154,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  154,87
  Województwo
  96,29
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dąbie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dąbie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dąbiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dąbiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA (JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  63 271-00-11
  63 271-00-11
  ul. 3 MAJA 6
  62-660 Dąbie
  716416
 • Edukacyjne grupy wieku w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dąbie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dąbie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dąbie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dąbie - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dąbiu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dąbiu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dąbiu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dąbiu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dąbiu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 170 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 70 (uczestnicy: 4 288)
  • seanse filmowe: 27 (uczestnicy: 373)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 850)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 920)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 140)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 340)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 65)
  • inne: 1 (uczestnicy: 30)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 93)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 57)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 84)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 58)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Dąbiu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 715 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 727 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dąbiu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 50 członków. Zarejestrowano 35 ćwiczących (mężczyźni: 33, kobiety: 2, chłopcy do lat 18: 14, dziewczęta do lat 18: 2). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dąbiu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dąbiu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dąbia znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dąbiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XVII w. (ul. Stefana Żeromskiego 1)dnia 1930-09-25, wykaz dokumentów: 7/245 z 1930-09-25
  • Ratusz z 1814 r. (ul. pl. Adama Mickiewicza 1)dnia 1953-01-17, wykaz dokumentów: 12 z 1953-01-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1828 r. (ul. Kolska 3)dnia 1969-07-14, wykaz dokumentów: 684/A z 1969-07-14
  • Dzwonnica z pocz. XIX w. (ul. Stefana Żeromskiego 1)dnia 1969-07-18, wykaz dokumentów: 690/A z 1969-07-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Kolska 4)dnia 1969-07-18, wykaz dokumentów: 691/A z 1969-07-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. 1 Maja 2)dnia 1974-07-24, wykaz dokumentów: 1554/A z 1974-07-24
  • Synagoga z poł. XIX w. (ul. Marii Konopnickiej 4)dnia 1974-07-24, wykaz dokumentów: 1555/A z 1974-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. pl. Adama Mickiewicza 8)dnia 1974-07-24, wykaz dokumentów: 1556/A z 1974-07-24
  • Kościół z końca XIX w.dnia 1984-05-21, wykaz dokumentów: 340/82 z 1984-05-21
  • Miasto z XV w.dnia 2006-09-01, wykaz dokumentów: 409/Wlkp/A z 2006-09-01
 • Formy ochrony przyrody w Dąbiu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dąbia znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dąbiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy - granit, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Nadleśnictwo Koło leśnictwo Dąbie leży w lesie ok.. 50 m na pólnoc od sędziwego dębu i drogi gruntowej
  • Pomnik przyrodyOpis: martwe gałęzie pusty w środku pnia kapliczka, Data ustanowienia: 1977-04-01, Opis granicy: Nadleśnictwo Koło leśnictwo Dąbie rośnie na skraju lasu przy drodze wiejskiej gruntowej

Dąbie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 14 wypadków drogowych w Dąbiu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 810,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 57,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dąbiu znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kolskiego.

  Powiat kolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dąbiu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dąbiu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 810,65 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Dąbie
  810,7
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 57,90 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  57,9
  Województwo
  103,3
  Polska
  104,4
 • 810,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  810,7
  Województwo
  1 203,8
  Polska
  1 327,3
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  7,1
  Województwo
  10,1
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Dąbie
  100,0
  Wielkopolskie
  117,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dąbiu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 107,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Dąbie
  107,4 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,4 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dąbie przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DW 263droga wojewódzka nr 263(Słupca - Koszuty - Czesławowo - Drążna - Pieńki - Stara Olszyna - Lucynowo - Szyszłowo - Izdebno - Przytuki - Jabłonka - Słaboludz - Roztoka - Sławoszewek - Genowefa - Rożnowo - Sarnowa - Ślesin - Półwiosek Lubstowski - Ignacewo - Wierzelin - Teresowo - Sompolno - Szczerkowo - Mostki Kujawskie - Paprocin - Mostki-Kolonia - Ozorzyn - Babiak - Bugaj - Rysiny - Luboniek - Bierzwienna Długa - Kłodawa - Głębokie - Tomaszew - Drzewce - Tarnówka Wiesiołowska - Dąbie)
  • DW 473droga wojewódzka nr 473(Koło - Powiercie - Skobielice - Przybyłów - Chełmno - Sobótka - Dąbie - Domanin - Kolonia Rożniatów - Stanisławów - Uniejów - Dominikowice - Krępa - Porczyny - Borki Lipkowskie - Dąbrówka - Wierzchy - Chodaki - Zygry - Leszkomin - Choszczewo - Szadek - Dziadkowice - Bałucz - Łask - Wola Łaska - Teodory - Gucin - Karczmy - Kuźnica - Zabiełłów - Chynów - Zwierzyniec - Wadlew - Rusociny - Grabica - Szydłów - Piotrków Trybunalski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Dąbie przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce - Zduńska Wola Karsznice Południowe - Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski -Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dąbiu istnieje 26 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada 1918 Roku

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Asnyka

  pl. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Emilii Plater

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Józefa Bema

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  ul. Kolska

  ul. Leśna

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Świerczewskiego

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Łęczycka