Sobótka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Sobótka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sobótka to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu wrocławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sobótka.
 • 6 997 Liczba mieszkańców
 • 32,2 km² Powierzchnia
 • 217,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 149 – 718 m n.p.m Wysokość
 • 1399 / 1221 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 71 Numer kierunkowy
 • DWR Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Janusz Jarosz Burmistrz miasta
Sobótka na mapie
Identyfikatory
 • 16.744550.8998 Współrzędne GPS
 • 0223074 TERYT (TERC)
 • 0987294 SIMC
Herb miasta Sobótka
Sobótka herb

Jak Sobótka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sobótka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sobótka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sobótka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
3Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
11Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
21Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
21Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
22Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
26Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
30Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
54Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
61Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
99Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
167Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
171Miasta o największej powierzchni w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
212Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
236Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
238Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
276Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
278Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
279Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce

Sobótka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
55-050Poczta Sobótka koło Wrocławia 001, ul. Świdnicka 8
55-051Poczta Sobótka koło Wrocławia 003, ul. Zmorskiego 7

Sobótka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sobótce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział we Wrocławiu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
(71) 316-20-43
(71) 316-21-23
Rynek 1
55-050 Sobótka

Sobótka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sobótka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 997, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sobótki zawarli w 2022 roku 27 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Sobótki jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 5,6% to wdowy/wdowcy.

  Sobótka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,00 na 1000 mieszkańców Sobótki. W 2022 roku urodziło się 41 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,39 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,9% zgonów w Sobótce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,0% zgonów w Sobótce były nowotwory, a 10,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sobótki przypada 10.85 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 93 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 61 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sobótki 32. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  55,9% mieszkańców Sobótki jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sobótki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 997 Liczba mieszkańców
 • 3 663 Kobiety
 • 3 334 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sobótce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sobótce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sobótce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sobótki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Sobótka
  43,1 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sobótka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sobótki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sobótka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sobótka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sobótka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Sobótka
  27,1%
  Województwo
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,8%
  Województwo
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 5,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  5,5%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 9,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Sobótka
  7,1%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Sobótka
  0,5%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sobótce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,9
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 27 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sobótce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,0
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sobótce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sobótce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sobótce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sobótce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 41 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,9
  Województwo
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,1
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 25 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 25
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 316 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 467 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 393 g
  Województwo
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 29 Waga 4500g - 4999g
 • 29
 • 159 Waga 4000g - 4499g
 • 159
 • 625 Waga 3500g - 3999g
 • 625
 • 690 Waga 3000g - 3499g
 • 690
 • 268 Waga 2500g - 2999g
 • 268
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 16 Waga 1000g - 1499g
 • 16
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Sobótka
  1,45
  Dolnośląskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,70
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 1,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,39
  Dolnośląskie
  0,63
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sobótce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76 Zgony
 • 43 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 56,6%
  43,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Sobótka
  10,9
  Dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 71,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Sobótka
  71,8
  Dolnośląskie
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Sobótka
  2,7
  Dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,2
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wrocławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Sobótka
  41,9%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,0%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 10,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Sobótka
  10,4%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 77 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,9
  Kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Cały kraj
  70,6
 • 213,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Sobótka
  213,2
  Województwo
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Polska
  253,9
 • 308,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 328,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  308,2
  woj. dolnośląskie
  556,8
  Cały kraj
  426,2
 • 72,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  72,0
  Dolnośląskie
  96,5
  Polska
  62,9
 • 19,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  19,5
  Dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 2,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Sobótka
  2,2
  woj. dolnośląskie
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Sobótka
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 61 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Saldo migracji
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 17 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 32 Saldo migracji wewnętrznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sobótce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sobótka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sobótka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sobótce oddano do użytku 270 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 38,58 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sobótce to 3 170 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 453 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  88,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 11,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sobótce to 3,16 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sobótce to 71,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,31% mieszkań posiada łazienkę, 81,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wrocławskiego.

  Powiat wrocławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 170 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 453,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  453,00
  Dolnośląskie
  448,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  82,10 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 37,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Sobótka
  37,20 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Sobótka
  4,04
  Dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,21
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Sobótka
  0,55
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 270 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 38,58 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  38,58
  Dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 853 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,16 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,16
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 121,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  121,89
  Województwo
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 19 290 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 71,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  71,4 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 2,76 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,76 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Sobótka
  98,74%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,35%
  Województwo
  95,37%
  Polska
  95,18%
 • 96,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,31%
  Województwo
  93,95%
  Polska
  93,75%
 • 81,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Sobótka
  81,67%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Cała Polska
  85,83%
 • 76,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  76,34%
  Województwo
  64,57%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sobótka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sobótce na 1000 mieszkańców pracuje 173osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sobótce wynosiło w 2023 roku 1,4% (1,4% wśród kobiet i 1,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sobótce wynosiło 7 161,33 PLN, co odpowiada 106.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sobótki 524 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 302 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -222.

  4,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Sobótki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,3% w przemyśle i budownictwie, a 34,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  173,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Polska
  259,0
 • 2,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,2% Kobiety
 • 2,3% Mężczyźni
 • Sobótka
  1,4%
  Województwo
  4,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sobótce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sobótce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sobótce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 489 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Sobótka
  7 161 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sobótce w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 524 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 302 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -222 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,3% Przemysł i budownictwo
 • 31,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 34,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 33,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 35,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 29,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sobótce w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 209 Pracujący ogółem
 • 524 Kobiety
 • 685 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sobótce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,9% W wieku produkcyjnym
 • 50,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sobótka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  78,9
  Dolnośląskie
  70,3
  Kraj
  69,0
 • 46,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,3
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Polska
  38,2
 • 141,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Sobótka
  141,8
  Dolnośląskie
  137,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sobótka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sobótce w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 109 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 763 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 78 nowych podmiotów, a 46 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (81) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (54) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (98) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sobótce najwięcej (85) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 083) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (243) podmiotów, a 77,6% (861) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sobótce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%) oraz Budownictwo (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 109 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 243 Przemysł i budownictwo
 • 861 Pozostała działalność
 • 78 Podmioty nowo zarejestrowane w Sobótce w 2023 roku
 • 46 Podmioty wyrejestrowane w Sobótce w 2023 roku
 • 763 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 083 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 083
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 109 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 109
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 92 Spółki handlowe ogółem
 • 92
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 85  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 85
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 44 Spółki cywilne ogółem
 • 44
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 763 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 168 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 168
 • 148 Budownictwo
 • 148
 • 81 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 81
 • 54 Pozostała działalność
 • 54
 • 53 Przetwórstwo przemysłowe
 • 53
 • 47 Informacja i komunikacja
 • 47
 • 43 Transport i gospodarka magazynowa
 • 43
 • 41 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 41
 • 31 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 31
 • 30 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 30
 • 23 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 23
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sobótka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sobótce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 121 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sobótce wynosi 52,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sobótki najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 10,66 (wykrywalność 28%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,96 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,89 (50%), drogowe - 1,84 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sobótki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sobótka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 121 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 121
 • 76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 76
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 74 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 74
 • 17,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Sobótka
  17,47
  Dolnośląskie
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 10,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,96
  Dolnośląskie
  19,57
  Cała Polska
  12,98
 • 3,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,89
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cały kraj
  6,99
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,84
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,18
  Województwo
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 10,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,66
  Dolnośląskie
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sobótka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  52%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Kraj
  71%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  42%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  50%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Sobótka
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Sobótka
  91%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 29% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  29%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Sobótka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sobótki wyniosła w 2022 roku 101,5 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 40.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sobótki - 33.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 29,8 mln złotych, czyli 29,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sobótki wyniosła w 2022 roku 88,0 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.6%). W budżecie Sobótki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 64,7 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,2%.
 • Wydatki budżetu w Sobótce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sobótki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sobótka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sobótki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,7 mln

  3,2 tys(100%)

  44,6 mln

  3,5 tys(100%)

  49,4 mln

  3,9 tys(100%)

  59,8 mln

  4,7 tys(100%)

  71,4 mln

  5,6 tys(100%)

  68,6 mln

  5,3 tys(100%)

  72,3 mln

  5,6 tys(100%)

  101,5 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,0 mln

  2,0 tys(34.5%)

  14,8 mln

  2,1 tys(33.1%)

  15,5 mln

  2,2 tys(31.3%)

  16,2 mln

  2,3 tys(27%)

  17,8 mln

  2,5 tys(24.9%)

  18,6 mln

  2,7 tys(27.1%)

  23,2 mln

  3,3 tys(32.1%)

  33,7 mln

  4,8 tys(33.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,5 mln

  1,2 tys(20.9%)

  6,1 mln

  879(13.7%)

  6,6 mln

  949(13.3%)

  7,6 mln

  1,1 tys(12.7%)

  14,8 mln

  2,1 tys(20.8%)

  13,1 mln

  1,9 tys(19.1%)

  12,4 mln

  1,8 tys(17.1%)

  16,6 mln

  2,4 tys(16.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  501(8.6%)

  3,0 mln

  438(6.8%)

  2,3 mln

  329(4.6%)

  1,8 mln

  265(3.1%)

  6,0 mln

  858(8.4%)

  2,7 mln

  386(3.9%)

  3,5 mln

  507(4.9%)

  11,2 mln

  1,6 tys(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 mln

  1,2 tys(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  749(12.8%)

  5,4 mln

  781(12.2%)

  5,5 mln

  787(11.1%)

  5,8 mln

  832(9.7%)

  5,7 mln

  814(8%)

  5,3 mln

  756(7.7%)

  5,6 mln

  805(7.7%)

  6,4 mln

  912(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  708(12.1%)

  10,7 mln

  1,5 tys(23.9%)

  2,8 mln

  396(5.6%)

  2,7 mln

  392(4.6%)

  2,9 mln

  412(4%)

  2,9 mln

  421(4.3%)

  3,0 mln

  428(4.1%)

  6,1 mln

  874(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  234(4%)

  1,9 mln

  272(4.2%)

  3,8 mln

  541(7.6%)

  8,5 mln

  1,2 tys(14.3%)

  2,9 mln

  416(4.1%)

  3,1 mln

  443(4.5%)

  3,0 mln

  433(4.2%)

  3,6 mln

  509(3.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  939,9 tys

  135(2.3%)

  701,2 tys

  101(1.6%)

  745,2 tys

  107(1.5%)

  852,9 tys

  123(1.4%)

  1,1 mln

  158(1.5%)

  1,6 mln

  225(2.3%)

  1,5 mln

  220(2.1%)

  2,2 mln

  319(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  497,4 tys

  71,3(1.2%)

  529,5 tys

  76,0(1.2%)

  512,4 tys

  73,7(1%)

  492,0 tys

  70,7(0.8%)

  567,1 tys

  81,1(0.8%)

  570,7 tys

  82,1(0.8%)

  605,0 tys

  87,3(0.8%)

  639,6 tys

  91,4(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  540,0 tys

  77,2(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  320,5 tys

  46,0(0.8%)

  457,8 tys

  65,7(1%)

  328,6 tys

  47,3(0.7%)

  414,7 tys

  59,6(0.7%)

  381,8 tys

  54,6(0.5%)

  1,1 mln

  158(1.6%)

  325,4 tys

  47,0(0.5%)

  442,4 tys

  63,2(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  311,9 tys

  44,7(0.8%)

  248,5 tys

  35,7(0.6%)

  857,7 tys

  123(1.7%)

  4,0 mln

  572(6.7%)

  3,7 mln

  527(5.2%)

  270,0 tys

  38,8(0.4%)

  242,7 tys

  35,0(0.3%)

  408,3 tys

  58,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  306,2 tys

  43,9(0.8%)

  260,5 tys

  37,4(0.6%)

  249,3 tys

  35,9(0.5%)

  323,1 tys

  46,4(0.5%)

  288,8 tys

  41,3(0.4%)

  319,4 tys

  45,9(0.5%)

  351,5 tys

  50,7(0.5%)

  342,4 tys

  48,9(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  850

  0,1(0%)

  11,2 tys

  1,6(0%)

  57,7 tys

  8,3(0.1%)

  192,3 tys

  27,6(0.3%)

  139,7 tys

  20,0(0.2%)

  151,0 tys

  21,7(0.2%)

  117,7 tys

  17,0(0.2%)

  218,7 tys

  31,3(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  52,0 tys

  7,5(0.1%)

  34,7 tys

  5,0(0.1%)

  28,6 tys

  4,1(0.1%)

  43,1 tys

  6,2(0.1%)

  83,0 tys

  11,9(0.1%)

  150,1 tys

  21,6(0.2%)

  165,4 tys

  23,9(0.2%)

  123,4 tys

  17,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  372,0 tys

  53,4(0.9%)

  386,7 tys

  55,5(0.9%)

  410,6 tys

  59,1(0.8%)

  468,4 tys

  67,3(0.8%)

  487,1 tys

  69,7(0.7%)

  469,3 tys

  67,5(0.7%)

  498,8 tys

  72,0(0.7%)

  61,6 tys

  8,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,3 tys

  2,1(0%)

  7,2 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  1,9(0%)

  4,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,9 tys

  8,7(0.1%)

  9,3 tys

  1,3(0%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  77,8 tys

  11,2(0.1%)

  72,4 tys

  10,4(0.1%)

  63,6 tys

  9,1(0.1%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sobótce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sobótki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sobótka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sobótki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  3,2 tys(100%)

  45,1 mln

  3,5 tys(100%)

  51,4 mln

  4,0 tys(100%)

  61,1 mln

  4,8 tys(100%)

  68,2 mln

  5,3 tys(100%)

  78,5 mln

  6,0 tys(100%)

  83,2 mln

  6,4 tys(100%)

  88,0 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,5 mln

  2,9 tys(50.7%)

  21,8 mln

  3,1 tys(48.2%)

  24,1 mln

  3,5 tys(47%)

  26,3 mln

  3,8 tys(43.1%)

  27,3 mln

  3,9 tys(40.1%)

  28,2 mln

  4,1 tys(36%)

  30,3 mln

  4,4 tys(36.5%)

  31,9 mln

  4,6 tys(36.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  1,1 tys(18.5%)

  8,0 mln

  1,2 tys(17.8%)

  8,7 mln

  1,2 tys(16.9%)

  9,6 mln

  1,4 tys(15.6%)

  10,1 mln

  1,4 tys(14.8%)

  17,3 mln

  2,5 tys(22.1%)

  20,9 mln

  3,0 tys(25.1%)

  15,3 mln

  2,2 tys(17.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 mln

  1,3 tys(10.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  774,6 tys

  111(1.9%)

  269,0 tys

  38,6(0.6%)

  657,9 tys

  94,6(1.3%)

  567,2 tys

  81,5(0.9%)

  2,8 mln

  401(4.1%)

  854,1 tys

  123(1.1%)

  1,4 mln

  199(1.7%)

  5,4 mln

  778(6.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  578(10%)

  2,3 mln

  328(5.1%)

  3,1 mln

  450(6.1%)

  2,9 mln

  413(4.7%)

  4,6 mln

  654(6.7%)

  6,1 mln

  882(7.8%)

  6,1 mln

  880(7.3%)

  5,3 mln

  759(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  445(7.7%)

  8,7 mln

  1,3 tys(19.3%)

  857,9 tys

  123(1.7%)

  840,6 tys

  121(1.4%)

  845,8 tys

  121(1.2%)

  1,1 mln

  153(1.4%)

  769,0 tys

  111(0.9%)

  4,0 mln

  574(4.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  998,0 tys

  143(2.5%)

  1,5 mln

  211(3.3%)

  1,9 mln

  267(3.6%)

  4,4 mln

  629(7.2%)

  5,4 mln

  770(7.9%)

  4,1 mln

  585(5.2%)

  3,3 mln

  481(4%)

  3,1 mln

  445(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,3 mln

  332(5.7%)

  1,3 mln

  179(2.8%)

  1,3 mln

  192(2.6%)

  1,4 mln

  205(2.3%)

  1,5 mln

  215(2.2%)

  1,3 mln

  189(1.7%)

  1,7 mln

  246(2.1%)

  2,2 mln

  313(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  413,6 tys

  59,3(1%)

  457,7 tys

  65,7(1%)

  461,5 tys

  66,4(0.9%)

  462,6 tys

  66,5(0.8%)

  506,5 tys

  72,5(0.7%)

  538,9 tys

  77,5(0.7%)

  544,0 tys

  78,5(0.7%)

  576,1 tys

  82,3(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  534,6 tys

  76,4(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  512,9 tys

  73,6(1.3%)

  409,3 tys

  58,8(0.9%)

  109,5 tys

  15,7(0.2%)

  1,5 mln

  214(2.4%)

  800,9 tys

  115(1.2%)

  1,0 mln

  148(1.3%)

  310,8 tys

  44,9(0.4%)

  386,8 tys

  55,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,0

  0,0(0%)

  72,9 tys

  10,4(0.1%)

  58,2 tys

  8,4(0.1%)

  288,7 tys

  41,7(0.3%)

  354,3 tys

  50,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,6 tys

  8,7(0.1%)

  118,0 tys

  17,0(0.2%)

  125,5 tys

  18,0(0.2%)

  141,3 tys

  20,3(0.2%)

  187,9 tys

  27,1(0.2%)

  109,1 tys

  15,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  85,8 tys

  12,3(0.2%)

  68,5 tys

  9,8(0.2%)

  55,0 tys

  7,9(0.1%)

  35,1 tys

  5,0(0.1%)

  30,4 tys

  4,4(0%)

  27,5 tys

  4,0(0%)

  23,4 tys

  3,4(0%)

  27,3 tys

  3,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,2 tys

  0,3(0%)

  7,9 tys

  1,1(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  8,8 tys

  1,3(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  30,5 tys

  4,4(0%)

  4,8 tys

  0,7(0%)

  25,7 tys

  3,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  102,8 tys

  14,7(0.3%)

  407,9 tys

  58,6(0.9%)

  349,3 tys

  50,3(0.7%)

  2,9 mln

  419(4.8%)

  410

  0,1(0%)

  14,1 tys

  2,0(0%)

  227,4 tys

  32,8(0.3%)

  16,5 tys

  2,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,9 tys

  1,6(0%)

  22,9 tys

  3,3(0%)

  6,6 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,9 tys

  8,7(0.2%)

  8,3 tys

  1,2(0%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  77,8 tys

  11,2(0.1%)

  72,4 tys

  10,4(0.1%)

  63,6 tys

  9,1(0.1%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sobótka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 465 mieszkańców Sobótki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 734 kobiet oraz 731 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 36,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 17,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 15,2% mieszkańców Sobótki, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 9,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Sobótki mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sobótce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (41,1%) oraz średnie zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (32,0%) oraz średnie zawodowe (19,3%).

  W roku 2022 w Sobótce mieściły się 2 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 351 dzieci (165 dziewczynek oraz 186 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sobótce mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 225 dzieci (99 dziewczynek oraz 126 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  18,0% mieszkańców Sobótki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 446 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 828 uczniów (413 kobiet oraz 415 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sobótce placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 456 uczniów (234 kobiety oraz 222 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 32,7% ludności (32,4% wśród dziewczynek i 33,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 132,06.

  W Sobótce znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 106 uczniów (56 kobiet oraz 50 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 10 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sobótce placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 59 uczniów (39 kobiet oraz 20 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 14 absolwentów.

  W Sobótce znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 56 uczniów (1 kobieta oraz 55 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Sobótce znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 20 uczniów (20 kobiet oraz 0 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,2 uczniów. 10,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 14,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,4% mieszkańców Sobótki w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 16,7% mężczyzn).

 • 36,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  36,8%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 41,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Sobótka
  32,0%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 31,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,6%
  Województwo
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Sobótka
  17,0%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Sobótka
  15,2%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 11,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,4%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 10,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Sobótka
  3,7%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1446 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Sobótka
  1 446,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Polska
  927,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Sobótka
  0,62
  Województwo
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 270 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sobótka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 351 Dzieci
 • 165 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 186 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 71 3 lata
 • 71
 • 80 4 lata
 • 80
 • 96 5 lata
 • 96
 • 100 6 lat
 • 100
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 28 3 lata
 • 28
 • 35 4 lata
 • 35
 • 48 5 lata
 • 48
 • 52 6 lat
 • 52
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 43 3 lata
 • 43
 • 45 4 lata
 • 45
 • 48 5 lata
 • 48
 • 48 6 lat
 • 48
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 26,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Sobótka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37 Dzieci
 • 14 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 23 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 37,8%
  62,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 5 4 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 10 4 lata
 • 10
 • 3 5 lata
 • 3
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sobótce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sobótce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 1 w Sovbótce
  Publiczne
  71 316-29-14
  71 316-29-14
  ul. Słoneczna 34
  55-050 Sobótka
  922018
  Misiowa Chatka Tomasz Kuriata
  Niepubliczny
  66 170-48-47
  ul. Czereśniowa 5
  55-050 Sobótka
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka
  Niepubliczne
  79 511-92-43
  ul. Orzechowa 2
  55-050 Sobótka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sobótka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 811 Uczniowie
 • 396 Kobiety
  (uczniowie)
 • 415 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 91 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 55 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,8
  Dolnośląskie
  18,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21,8
 • 21,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21,8
 • 22,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,5
 • 8,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8,5
 •  
 • 54,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 132,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Sobótka
  132,06
  woj. dolnośląskie
  98,48
  Polska
  95,96
 • 130,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  130,14
  Dolnośląskie
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sobótka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sobótka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sobótce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sobótce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Janusz Korczak)
  Publiczna
  71 316-25-65
  71 390-37-02
  ul. Świdnicka 20
  55-050 Sobótka
  2044738
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie (im. Marii Skłodowskiej-Curie)
  Publiczna
  71 333-03-12
  71 333-03-18
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19
  55-050 Sobótka
  714215
  Szkoła Podstawowa w Sobótce
  Publiczna
  71 316-29-13
  71 390-38-17
  ul. Słoneczna 31
  55-050 Sobótka
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Sobótka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 106 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,2
  Województwo
  26,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Sobótka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 1,8%
  98,2%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  14,0
  Dolnośląskie
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Sobótka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  10,0
  woj. dolnośląskie
  20,9
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sobótce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sobótce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SOBÓTCE
  Publiczne
  71 316-23-00
  71 316-23-00
  ul. ŚWIĘTEGO JAKUBA 20
  55-050 Sobótka
  658-
  TECHNIKUM W SOBÓTCE
  Publiczne
  71 316-23-00
  71 316-23-00
  ul. ŚWIĘTEGO JAKUBA 20
  55-050 Sobótka
  540-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sobótce
  Publiczna
  71 316-29-13
  71 390-38-17
  ul. Słoneczna 31
  55-050 Sobótka
  214-
 • Edukacyjne grupy wieku w Sobótce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 32,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sobótka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sobótka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sobótka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sobótka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sobótce

 • Według danych GUS z 2022 roku w Sobótce znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • schroniska: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sobótce w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Sobótce
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sobótce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sobótce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 372 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 77 (uczestnicy: 6 047)
   • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 191)
   • wystawy: 4 (uczestnicy: 240)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 550)
   • koncerty: 13 (uczestnicy: 1 487)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 47 (uczestnicy: 2 327)
   • konkursy: 2 (uczestnicy: 155)
   • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 1 022)
   • warsztaty: 2 (uczestnicy: 75)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 2 (członkowie: 24)
   • teatralne: 1 (członkowie: 10)
   • inne: 1 (członkowie: 14)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1
   • muzyczne: 1
   • komputerowe: 1
   • ceramiczne: 1
   • inne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 5 (członkowie: 70)
   • teatralne: 1 (członkowie: 10)
   • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 45)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Sobótce działało 1 kino posiadające 1 salę z 372 miejscami na widowni. Odbyło się 209 seansów, na które przyszło 4 125 widzów, w tym 74 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 526 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 w Sobótce działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 022 zwiedzających, co daje 4 315 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Według danych z 2022 w Sobótce działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 29 019 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 44 172 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 21
   • dostępne dla czytelników: 7
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
   Według danych z 2016 w Sobótce działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 272 członków. Zarejestrowano 257 ćwiczących (mężczyźni: 201, kobiety: 56, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 36). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (3).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Sobótce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Sobótce
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sobótki znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Sobótce
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Inne Góra Radunia, st.5, 17; Sobótka/Góra Ślęża, st.13; Wieżyca, st.77 z epoki brązu dnia 1966-03-10, wykaz dokumentów: 185/Arch z 1966-03-10
   • Inne Sobótka/Góra Ślęża, st.7 z epoki żelazadnia 1966-03-10, wykaz dokumentów: 185/Arch z 1966-03-10; 453/Arch z 1969-06-03
   • Inne Sobótka, st.6 z epoki żelazadnia 1969-06-03, wykaz dokumentów: 454/Arch z 1969-06-03
   • Inne Sobótka/Góra Ślęza, st.7 z epoki żelazadnia 1969-06-03, wykaz dokumentów: 455/Arch z 1969-06-03
   • Inne Sobótka, st.7 z epoki żelazadnia 1969-06-03, wykaz dokumentów: 456/Arch z 1969-06-03
   • Inne Sobótka/Góra Ślęża, st.7 z epoki żelazadnia 1969-06-03, wykaz dokumentów: 458/Arch z 1969-06-03
   • Grodzisko Sobótka/ Góra Ślęża, st.4 ze średniowieczadnia 2005-11-02, wykaz dokumentów: 262/Arch/2005 z 2005-11-02
   • Kościół z 1739 r.dnia 1947-11-28, wykaz dokumentów: 30 z 1947-11-28; A/1238/30 z 2009-05-26
   • Kościół z 1500 r.dnia 1947-11-28, wykaz dokumentów: 31 z 1947-11-28; A/1240/31 z 2009-05-26
   • Inny budynek mieszkalny z 1568 r.dnia 1956-11-06, wykaz dokumentów: 331 z 1956-11-06; A/3953/331 z 2010-09-24
   • Zamek (data nieznana)dnia 1958-05-10, wykaz dokumentów: 485 z 1958-05-10; 681/W z 1993-05-06; A/3951/485 z 2010-09-24
   • Zespół - klasztor z przełomu XII/XIII w.dnia 1958-05-10, wykaz dokumentów: 485 z 1958-05-10; 681/W z 1993-05-06; A/3951/485 z 2010-09-24; A/3952/681 z 2010-09-24
   • Miasto (data nieznana)dnia 1958-12-08, wykaz dokumentów: 449 z 1958-12-08; A/3950/449 z 2010-09-24
   • Ratusz (data nieznana)dnia 1966-08-22, wykaz dokumentów: 1807 z 1966-08-22; A/3955/1807 z 2010-09-24
   • Plebania (data nieznana)dnia 1966-08-22, wykaz dokumentów: 1808 z 1966-08-22; A/1239/1808 z 2009-05-26
   • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w.dnia 1985-01-16, wykaz dokumentów: 507/W z 1985-01-16; A/3954/507/W z 2010-09-24
   • Schronisko turystyczne z 1908 r.dnia 1988-06-09, wykaz dokumentów: 593/W z 1988-06-09; A/5281/593/W z 2011-07-28
   • Park z 4. ćw. XIX w.dnia 1993-05-06, wykaz dokumentów: 681/W z 1993-05-06; A/3952/681 z 2010-09-24
   • Mur/ogrodzenie z 1739 r.dnia 2000-08-16, wykaz dokumentów: 34/A/00/1-2 z 2000-08-16
   • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 2000-08-16, wykaz dokumentów: 34/A/00/1-2 z 2000-08-16
   • Kaplica z 1698 - 1702dnia 2010-03-10, wykaz dokumentów: A/1634/1-2 z 2010-03-10
   • Mur/ogrodzenie z 1851 - 1852dnia 2010-03-10, wykaz dokumentów: A/1634/1-2 z 2010-03-10
  • Formy ochrony przyrody w Sobótce
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sobótki znajduje się 26 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sobótce
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Park Krajobrazowy Dolina BystrzycyData ustanowienia: 1998-10-27, Powierzchnia: 8570.0 ha
   • Ślężański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1988-08-30, Opis granicy: Opis granic Ślężańskiego Parku Krajobrazowego ( Załacznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego) Park składa się z trzech części: a) Kompleks obejmujący Masyw Ślęży wraz ze Wzgórzami Oleszeńskimi. Opis granicy rozpoczyna się w miejscowości Sobótka-Górka. Od skrzyżowania ulicy Świdnickiej Jana Pawła II i M. C. Skłodowskiej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim ul. Jana Pawła II a następnie drogą prowadzącą do wsi Sady przebiegającą wzdłuż granic lasu i sadów do skrzyżowania z drogą lokalną z Chwałkowa (dz. nr 121 AM-4); tu granica skręca na południe w drogę polną (dz. nr 129 AM-4) którą dochodzi do lasu i prowadzi wzdłuż oddziałów leśnych nr 142 141 140 i 138 (obręb Sobótka Nadleśnictwo Miękinia). Na wysokości działki nr 231 AM-1 (obręb Biała) przechodzi w polną drogą (dz. nr 221 AM-1) którą dochodzi do drogi powiatowej Sobótka-Sady. Drogą tą biegnie na południe omija wieś Sady południowymi granicami działek nr: 180 179/3 179/4 33 32 a następnie drogą (dz. nr 36) dochodzi do wschodniej granicy działki nr 37. Dalej biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 37 38/1 38/2 39 40 42/2 42/1 dochodzi do drogi (dz. nr 49 i 69) którą dochodzi do północnej granicy działki nr 61. Skręca na zachód i biegnie południową granicą tej działki i drogą (dz. nr 62) do drogi polnej (dz. nr 90 obręb Sady). Drogą tą biegnie na południe przecina drogę Mysłaków-Sulistrowiczki i dochodzi do kompleks lasu położonego między Mysłakowem a Tąpadłami. Biegnie na zachód a następnie na wschód po granicy lasu (oddziały leśne nr 165 i 166) włączając ten teren do obszaru Parku. Dalej biegnie nadal wzdłuż granicy lasu (oddziały leśne o nr 111 63 62 61 110) w kierunku wschodnim i południowym przecina drogę Tąpadła-Sulistrowiczki dalej biegnie granicą lasu (oddziały leśne nr 109 164 191 192 193 194 195 204 203 202 201 231 244 243) w kierunku południowym następnie zachodnim i południowo-wschodnim do granicy gmin Dzierżoniów i Łagiewniki. Granicą tą kierując się na południe dochodzi do drogi polnej Kiełczyn-Uliczno. Drogą tą biegnie na wschód przez wieś Uliczno do drogi Jaźwina-Oleszna którą nadal w kierunku wschodnim przez Słupice i Młynice aż do skrzyżowania dróg przed wsią Oleszna gdzie skręca na północ w drogę prowadzącą do Przemiłowa. Następnie skręca na wschód w polną drogę (dz. nr 704) którą dochodzi do rowu (dz. nr 690) i nim do drogi Oleszna-Karolin. Dalej tą drogą biegnie w kierunku północnym przez Karolin i Winną Górę (dz. nr: 705 obręb Oleszna; 84 83 78 75 74 i 67 obręb Piotrówek) przecinając drogi: Karolin-Piotrówek i Winna Góra-Tomice. Następnie drogą (dz. nr 248 obręb Świątniki) dochodzi do zabudowań wsi Świątniki. Przez wieś biegnie w kierunku północnym drogami (dz. nr 251 250 i 232 - ul. Ogrodowa) do rowu (dz. nr 260) którym kieruje się na południowy-zachód. Przecina rów (dz. nr: 258) i miedzy działkami o nr: 40/10 i 40/9 dochodzi do ul. Stawowej (dz. nr: 223) którą biegnie w kierunku południowo-zachodnim a następnie ul. Mikołaja Kopernika (droga Sobótka-Świątniki) do drogi biegnącej do Księginic Małych. Drogą tą biegnie w kierunku zachodnim do Księginic Małych. Mija zabudowania miejscowości od strony północnej drogą polną (dz. nr 238 Obręb Księginice). Dalej skręca w drogę polną (dz. nr 240) na północny-zachód w kierunku wsi Strzegomiany omijając zabudowę wsi po wschodniej stronie drogą polną (dz. nr 421/1 428/4 428/3 428/2 428/1 obręb Strzegomiany) dochodzi do drogi asfaltowej Sobótka-Strzegomiany i tą drogą dochodzi do zabudowań Sobótki do ulicy św. Jakuba dalej biegnie następującymi ulicami: Garncarską i Mickiewicza dalej skręca na północny-wschód i wzdłuż rowu melioracyjnego (dz. nr 12 AM-1) dochodzi do ul. Warszawskiej którą biegnie na zachód. Następnie ulicami: Ogrodową Parkową Ciasną Przesmyk i Wrocławską do posesji nr 4. Tu skręca na zachód i dochodzi do posesji położonej przy ul. Chopina 6 - włączając do obszaru Parku dz. nr: 32/2 33/3 33/4 33/5 i 33/6. Dalej skręca na północny-zachód i biegnie ulicami: Chopina Słowackiego i Świdnicką do skrzyżowania z ulicą M.C.Skłodoskiej i Jana Pawła II w Sobótce-Górce. b) Kompleks obejmujący Jańską Górę położoną pomiędzy następującymi miejscowościami: Glinca Piotrówek i Sokolniki. Północną granicę tego obszaru stanowi potok Oleszna którym granica biegnie na zachód następnie od przecięcia potoku i drogi Glinica-Oleszna granica skręca na południe biegnąc po tej drodze przez Tomice do miejscowości Piotrówek. Z drogi tej (dz. nr 182) skręca na wschód i biegnie po południowych granicach działek o nr 46 i 66 obręb Piotrówek (przecinając drogę gminną dz. nr 194/1) i ponownie dochodzi do Potoku Oleszna (dz. nr 187). Potokiem kieruje się na południe do granicy działki nr 167. Następnie skręca na wschód i biegnie południowymi granicami działek o nr 167 i 166 do drogi (dz. nr 207) - współrzędne tego miejsca: /50°49 460N 16°49 830E/ (GPS model SP24XC). Dalej granica biegnie na wschód przez działkę nr 69/133 (obręb Sokolniki gmina Łagiewniki) do drugiego punktu z oznaczonymi współrzędnymi: /50°49 616N 16°50 888E/. W miejscu tym granica skręca na północ i dochodzi do granicy między działkami nr 92/1 i 108/2 (obręb Janówek gmina Jordanów Śląski) którą biegnie na północ do drogi polnej (dz. nr 117). Drogą tą w kierunku północnym a następnie północno-zachodnim do drogi Janówek-Glinica (dz. nr 112) którą kieruje się na północ do potoku Oleszna zamykając granicę tego kompleksu. c) Kompleks obejmujący Wzgórza Kiełczyńskie położone pomiędzy następującymi miejscowościami: Gogołów Książnica Kiełczyn Jędrzejowice Wiry i Wirki. Granica Parku przebiega po granicy lasu po obwodzie zamkniętym obejmując całą zalesioną część Wzgórz Kiełczyńskich (oddziały leśne o nr: 245-262 Nadleśnictwa Miękinia obręb Sobótka)., Powierzchnia: 8190.0 ha, Powierzchnia otuliny: 7450 ha
   • Masyw Ślęży - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 5059.25 ha
   • Przeplatki nad Bystrzycą - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 843.69 ha
   • Pomnik przyrodyOpis: Krasnorost (Hildenbrandia rivilaris) w potoku na kamieniach., Data ustanowienia: 1967-12-28, Opis granicy: Znajduje się w strumieniu ok. 230 m na południowy wschód od drogi prowadzącej z Sobótki do Sadów. Oddz 142 143 143 leśnictwa Sobótka.
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte i połamane gałęzie, Data ustanowienia: 1978-02-08, Opis granicy: W dawnym parku na granicy z posesją przy ul. Nowowiejskiej 12
   • Pomnik przyrodyOpis: Spróchniały pień wyschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1978-02-09, Opis granicy: 150 m od mostu na Czarnej Wodzie w grupie dębów
   • Pomnik przyrodyOpis: Ubytek wgłębny w pniu wyschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1978-02-09, Opis granicy: W lesie nad rowem 60 m od rzeki
   • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew, Data ustanowienia: 1978-02-10, Opis granicy: 80 i 10 m od mostu na Czarnej Wodzie przy drodze
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1978-02-10, Opis granicy: W lesie nad rowem 60 m od rzeki
   • Pomnik przyrodyOpis: Połamane i wyschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1978-02-10, Opis granicy: 50 m od mostu na Czarnej Wodzie w lesie 15 m od drogi
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte i połamane gałęzie, Data ustanowienia: 1978-02-10, Opis granicy: Na skraju lasu w odległości 65 m od rzeki
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1978-02-10, Opis granicy: Na polanie 60 m od rzeki
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte i obcięte gałęzie ubytek wgłębny w pniu, Data ustanowienia: 1978-04-28, Opis granicy: Pomnikowy dąb znajduje się 3 m od brzegu stawu od strony południowo-wschodniej
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Rośnie przy peronie na ul. Stacyjnej ponad 80 m od budynku dworca
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte i połamane gałęzie, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Rośnie przy peronie na ul. Stacyjnej niewiele ponad 20 m od budynku dworca
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte i połamane gałęzie, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Rośnie przy ul. Zamkowej po drodze do hotelu "Zamek" po prawej stronie jezdni
   • Pomnik przyrodyOpis: Obcięte i wyschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Rośnie przy ul. Zamkowej po drodze do hotelu "Zamek" po lewej stronie jezdni
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte gałęzie posusz igieł, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Pomnikowy cyprysik nuktajski rośnie po prawej stronie ul. Zamkowej w drodze do hotelu przy zabudowaniach przed zamkiem
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Pomnikowy miłorząb rośnie na dziedzińcu zamku w Sobótce
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte i połamane gałęzie, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie w ogrodzie na posesji prywatnej
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte i obcięte gałęzie uszkodzony pień, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie w parku przy przedszkolu w Sobótce
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte gałęzie ubytek w pniu, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie w parku przy przedszkolu w Sobótce
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte i obcięte gałęzie, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Pomnikowy dąb rośnie w parku przy przedszkolu w Sobótce
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte połamane gałęzie pusty pień przy podstawie korony grozi złamanie korony stanowi zagrożenie życia, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Rośnie przy ul. Świdnickiej naprzeciwko budynku nr 49 w sąsiedztwie innego pomnikowego dębu
   • Pomnik przyrodyOpis: Wyschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1995-07-19, Opis granicy: Rośnie przy ul. Świdnickiej naprzeciwko budynku nr 49 kilka metrów na północ za innym pomnikowym dębem

  Sobótka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Sobótce odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Sobótce znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wrocławskiego.

   Powiat wrocławski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Sobótce
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 3 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 3 Ranni
   (rok 2022)
  • 1 Lekko ranni
  • 2 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Sobótce w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 42,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   42,9
   woj. dolnośląskie
   64,7
   Cała Polska
   56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Sobótka
   0,0
   Województwo
   4,8
   Cały kraj
   5,0
  • 42,87 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Miasto
   42,9
   Województwo
   76,2
   Kraj
   65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Sobótka
   0,0
   Województwo
   7,4
   Cały kraj
   8,9
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Sobótka
   100,0
   Województwo
   117,8
   Polska
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sobótce w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 234,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
   234,8 km
   Województwo
   616,8 km
   Cała Polska
   633,6 km
  • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Sobótka
   2,5 km
   Województwo
   4,3 km
   Polska
   5,3 km
  • 5 Liczba licencji na taksówki
  • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Sobótka nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DW 346droga wojewódzka nr 346(Środa Śląska - Jugowiec - Kryniczno - Gozdawa - Rakoszyce - Świdnica Polska - Wilków Średzki - Sobkowice - Pełcznica - Kąty Wrocławskie - Krobielowice - Gniechowice - Wierzbice - Kobierzyce - Szczepankowice - Przecławice - Marcinkowice - Węgry - Stary Śleszów - Piskorzów - Wierzbno - Marszowice - Gaj Oławski - Jaczkowice - Godzikowice)
   • DK 35droga krajowa nr 35(granica (Czechy) - Golińsk - Mieroszów - Kowalowa - Unisław Śląski - Wałbrzych - Świebodzice - Mokrzeszów - Słotwina - Świdnica - Pszenno - Marcinowice - Szczepanów - Strzelce - Tworzyjanów - Wojnarowice - Mirosławice - Siedlakowice - Gniechowice - Małuszów - Biskupice Podgórne - Tyniec Mały - Bielany Wrocławskie - Wrocław)
   • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Sobótka przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 285Linia kolejowa nr 285: Wrocław Główny - Świdnica Przedmieście [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Wojszyce - Wrocław Partynice - Wrocław Klecina - Bielany Wrocławskie - Domasław - Kobierzyce - Wierzbice Wrocławskie - Pustków Żurowski - Olbrachtowice - Rogów Sobócki (ładownia) - Rogów Sobócki -Sobótka -Sobótka Zachodnia - Strzelce Świdnickie - Szczepanów - Marcinowice Świdnickie - Pszenno - Świdnica Przedmieście)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Sobótce istnieje 125 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. Adama Mickiewicza

   ul. Akacjowa

   ul. Armii Krajowej

   ul. Augustianów

   ul. Basztowa

   ul. Bociania

   ul. Bogusza Stęczyńskiego

   ul. Bolesława Chrobrego

   ul. Bolesława Prusa

   ul. Browarniana

   ul. Brzoskwiniowa

   ul. Brzozowa

   ul. Chabrowa

   ul. Choinkowa

   ul. Chwałkowska

   ul. Ciasna

   ul. Cmentarna

   ul. Czereśniowa

   ul. Czysta

   ul. Dworcowa

   ul. Figowa

   ul. Fryderyka Chopina

   ul. Garncarska

   ul. Gazowa

   ul. Granitowa

   ul. Heleny i Włodzimierza Hołubowiczów

   ul. Henryka Sienkiewicza

   ul. Ildefonsa Gałczyńskiego

   ul. Jabłkowa

   al. Jana Pawła II

   ul. Janusza Korczaka

   ul. Jastrzębia

   ul. Jemiołowa

   ul. Juliana Tuwima

   ul. Juliusza Słowackiego

   ul. Kamienna

   ul. Kasztelańska

   ul. Klonowa

   ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

   ul. Krótka

   ul. Kwiatowa

   ul. Leszczynowa

   ul. Leśna

   ul. Liliowa

   ul. Makowa

   ul. Malinowa

   ul. Marii Skłodowskiej-Curie

   ul. Metalowców

   ul. Mieszka I

   ul. Modrzewiowa

   ul. Morelowa

   ul. Młyńska

   ul. Nowe Osiedle

   ul. Ogrodowa

   ul. Oliwkowa

   ul. Orzechowa

   ul. Osiedle Browarniane

   ul. Osiedle Górnicze

   ul. Osiedle Robotnicze

   ul. Owcza

   ul. Panoramy Ślężańskiej

   ul. Parkowa

   ul. Pałacowa

   ul. Piastów

   ul. Piotra Włosta

   ul. Piwna

   ul. Polna

   ul. Poprzeczna

   ul. Porzeczkowa

   ul. Poziomkowa

   ul. Przesmyk

   ul. Przełęcz Tąpadła

   ul. Romana Zmorskiego

   ul. Rubinowa

   ul. Rycerska

   ul. Rynek

   ul. Rzemieślnicza

   ul. Różana

   ul. Skalna

   ul. Skowronkowa

   Skwer Anny Krzywańskiej

   Skwer Biegacza

   Skwer Józefa Ślaza

   Skwer Stanisława Dunajewskiego

   Skwer Wacława Żebrowskiego

   ul. Sokola

   ul. Sowia

   ul. Stacyjna

   ul. Stanisława Moniuszki

   ul. Starego Dębu

   ul. Strażacka

   ul. Strzelców

   ul. Szkolna

   ul. Szmaragdowa

   ul. Słoneczna

   ul. Słowiańska

   ul. Słowikowa

   ul. Tadeusza Kościuszki

   ul. Tartaczna

   ul. Torowa

   ul. Turystyczna

   ul. Warszawska

   ul. Wichrowe Wzgórze

   ul. Wierzbowa

   ul. Winogronowa

   ul. Wiśniowa

   pl. Wolności

   ul. Wrocławska

   ul. Władysława Broniewskiego

   ul. Zamkowa

   ul. Zaułek Mały

   ul. Zaułek Słoneczny

   ul. Zaułek Świdnicki

   ul. Zielona

   ul. Ziołowa

   ul. Zygmunta Krasińskiego

   ul. Złota

   pl. ks. Józefa Bełcha

   ul. ppłk. Władysława Kabata

   ul. Łąkowa

   ul. Ślężna

   ul. Świdnicka

   ul. Świerkowa

   al. św. Anny

   ul. św. Jakuba