Nowy Korczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki)

Nowy Korczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowy Korczyn to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu buskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowy Korczyn.
 • 899 Liczba mieszkańców
 • 7,5 km² Powierzchnia
 • 120,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1258–1869 i od 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TBU Tablice rejestracyjne
 • Paweł Zagaja Burmistrz miasta
Nowy Korczyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.808950.2992 Współrzędne GPS
 • 2601034 TERYT (TERC)
 • 0256142 SIMC
Herb miasta Nowy Korczyn
Nowy Korczyn herb

Jak Nowy Korczyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nowy Korczyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nowy Korczyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nowy Korczyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
56Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
72Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
87Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
89Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
136Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
157Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
160Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
164Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
180Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
191Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
193Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
214Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
280Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
285Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
292Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
314Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
322Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
326Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce

Nowy Korczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-136Poczta Nowy Korczyn

Nowy Korczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowy Korczyn)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Nowy Korczyn
(41) 377-10-03 28
(41) 377-10-44
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

Nowy Korczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Nowy Korczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 899, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nowy Korczyn zawarli w 2022 roku 2 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców Nowy Korczyn jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Nowy Korczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,79 na 1000 mieszkańców Nowy Korczyn. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,5% zgonów w Nowy Korczyn spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w Nowy Korczyn były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowy Korczyn przypada 14.69 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 5 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 4 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowy Korczyn 1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,7% mieszkańców Nowy Korczyn jest w wieku produkcyjnym, 15,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 899 Liczba mieszkańców
 • 460 Kobiety
 • 439 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowy Korczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowy Korczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowy Korczyn w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,4 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 48,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nowy Korczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowy Korczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowy Korczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowy Korczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,9%
  Województwo
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Nowy Korczyn
  5,7%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowy Korczyn w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,0
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 2 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowy Korczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,8
  świętokrzyskie
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowy Korczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowy Korczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowy Korczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowy Korczyn w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 4,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  4,9
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,0
  Województwo
  31,9
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 334 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 124 Waga 3500g - 3999g
 • 124
 • 189 Waga 3000g - 3499g
 • 189
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Nowy Korczyn
  1,19
  świętokrzyskie
  1,19
  Cały kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Nowy Korczyn
  0,57
  świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,49
  świętokrzyskie
  0,52
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nowy Korczyn w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zgony
 • 7 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • Nowy Korczyn
  14,7
  świętokrzyskie
  13,4
  Kraj
  11,9
 • 202,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  202,2
  świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Nowy Korczyn
  3,2
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  41,5%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,9%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  23,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,9%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Cała Polska
  6,7%
 • 61 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  17,5
  Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 304,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  304,6
  świętokrzyskie
  312,9
  Cały kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Cała Polska
  253,9
 • 552,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 622,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  552,4
  Województwo
  517,8
  Kraj
  426,2
 • 60,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Nowy Korczyn
  60,0
  woj. świętokrzyskie
  63,9
  Kraj
  62,9
 • 51,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  51,4
  świętokrzyskie
  34,3
  Cała Polska
  33,8
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,7
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Cała Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  woj. świętokrzyskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowy Korczyn w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nowy Korczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowy Korczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowy Korczyn oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowy Korczyn to 379 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 419 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowy Korczyn to 8,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nowy Korczyn to 152,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,96% mieszkań posiada łazienkę, 47,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,42% z gazu sieciowego.



  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 379 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 419,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  419,20
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  91,10 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 38,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Nowy Korczyn
  38,20 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,47 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Nowy Korczyn
  4,47
  Województwo
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,39
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,53 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Nowy Korczyn
  0,53
  świętokrzyskie
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,11
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 8,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  8,00
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Polska
  3,89
 • 8,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  8,85
  świętokrzyskie
  17,76
  Polska
  24,56
 • 152 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 152,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowy Korczyn
  152,0 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,17 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,15%
  świętokrzyskie
  95,94%
  Kraj
  97,75%
 • 90,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,77%
  świętokrzyskie
  90,70%
  Cała Polska
  95,18%
 • 84,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  84,96%
  świętokrzyskie
  88,22%
  Cały kraj
  93,75%
 • 47,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  47,76%
  Województwo
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 79,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  79,42%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Nowy Korczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nowy Korczyn na 1000 mieszkańców pracuje 129osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 71,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 28,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowy Korczyn wynosiło w 2023 roku 4,3% (4,3% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowy Korczyn wynosiło 5 412,76 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  40,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowy Korczyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 129 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  129,0
  Województwo
  200,0
  Polska
  259,0
 • 4,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,5% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Nowy Korczyn
  4,3%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowy Korczyn w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowy Korczyn w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowy Korczyn w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 913 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 413 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowy Korczyn w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,0% Przemysł i budownictwo
 • 4,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowy Korczyn w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 651 Pracujący ogółem
 • 467 Kobiety
 • 184 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Nowy Korczyn w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowy Korczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,3
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 43,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  43,6
  Województwo
  41,5
  Polska
  38,2
 • 163,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Nowy Korczyn
  163,4
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowy Korczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Nowy Korczyn w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 127 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 96 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (3) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (9) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2021 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowy Korczyn najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (121) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (30) podmiotów, a 75,6% (96) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowy Korczyn najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.3%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 127 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30 Przemysł i budownictwo
 • 96 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowy Korczyn w 2023 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Nowy Korczyn w 2023 roku
 • 96 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 121 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 121
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 127 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 127
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 96 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 30 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 30
 • 19 Budownictwo
 • 19
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Pozostała działalność
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowy Korczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowy Korczyn stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 14 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowy Korczyn wynosi 80,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowy Korczyn najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 5,90 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,20 (81%), drogowe - 1,84 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowy Korczyn.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowy Korczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 14
 • 8 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 8
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 15,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Nowy Korczyn
  15,83
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Polska
  22,81
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,77
  świętokrzyskie
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 4,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,20
  Województwo
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,84
  Województwo
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Nowy Korczyn
  0,23
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 5,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,90
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowy Korczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  świętokrzyskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Nowy Korczyn
  75%
  świętokrzyskie
  69%
  Polska
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  82%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Nowy Korczyn
  60%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Polska
  51%

Nowy Korczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nowy Korczyn wyniosła w 2022 roku 37,8 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 38.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Nowy Korczyn - 23.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,7 mln złotych, czyli 17,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowy Korczyn wyniosła w 2022 roku 40,7 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.1%). W budżecie Nowy Korczyn wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,5 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,1%.
 • Wydatki budżetu w Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowy Korczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----28,4 mln

  4,8 tys(100%)

  27,1 mln

  4,8 tys(100%)

  27,5 mln

  4,9 tys(100%)

  37,8 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----7,0 mln

  7,4 tys(24.5%)

  7,4 mln

  8,2 tys(27.5%)

  7,9 mln

  8,6 tys(28.7%)

  8,8 mln

  9,7 tys(23.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----2,1 mln

  2,2 tys(7.3%)

  1,5 mln

  1,7 tys(5.5%)

  1,7 mln

  1,8 tys(6%)

  7,1 mln

  7,8 tys(18.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----5,0 mln

  5,3 tys(17.5%)

  5,1 mln

  5,6 tys(18.7%)

  3,8 mln

  4,2 tys(13.8%)

  4,7 mln

  5,2 tys(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----5,0 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 mln

  4,3 tys(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,4 mln

  1,5 tys(5%)

  2,0 mln

  2,2 tys(7.3%)

  1,6 mln

  1,8 tys(5.8%)

  2,9 mln

  3,2 tys(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----1,5 mln

  1,6 tys(5.3%)

  412,7 tys

  456(1.5%)

  1,6 mln

  1,7 tys(5.8%)

  1,1 mln

  1,2 tys(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----655,3 tys

  699(2.3%)

  820,6 tys

  908(3%)

  661,0 tys

  722(2.4%)

  729,6 tys

  807(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----437,6 tys

  466(1.5%)

  407,5 tys

  451(1.5%)

  647,0 tys

  707(2.4%)

  690,3 tys

  764(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----489,9 tys

  522(1.7%)

  420,2 tys

  465(1.6%)

  282,4 tys

  309(1%)

  638,3 tys

  706(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----303,8 tys

  324(1.1%)

  316,4 tys

  350(1.2%)

  356,4 tys

  390(1.3%)

  460,8 tys

  510(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----888,4 tys

  947(3.1%)

  104,1 tys

  115(0.4%)

  117,4 tys

  128(0.4%)

  314,9 tys

  348(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----87,7 tys

  93,5(0.3%)

  89,2 tys

  98,6(0.3%)

  119,9 tys

  131(0.4%)

  148,0 tys

  164(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----603,7 tys

  644(2.1%)

  637,7 tys

  705(2.4%)

  538,5 tys

  588(2%)

  107,1 tys

  119(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----25,5 tys

  27,1(0.1%)

  14,1 tys

  15,6(0.1%)

  18,8 tys

  20,5(0.1%)

  105,7 tys

  117(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----222,7 tys

  237(0.8%)

  131,6 tys

  146(0.5%)

  92,8 tys

  101(0.3%)

  99,5 tys

  110(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----38,7 tys

  41,3(0.1%)

  38,2 tys

  42,3(0.1%)

  39,3 tys

  43,0(0.1%)

  35,6 tys

  39,4(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----704,3 tys

  751(2.5%)

  310,6 tys

  344(1.1%)

  207,6 tys

  227(0.8%)

  16,1 tys

  17,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----53,0 tys

  56,5(0.2%)

  51,8 tys

  57,3(0.2%)

  1,3 tys

  1,4(0%)

  1,3 tys

  1,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  204

  0,2(0%)

  220

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----70,8 tys

  75,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowy Korczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowy Korczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----28,6 mln

  4,8 tys(100%)

  30,1 mln

  5,3 tys(100%)

  33,3 mln

  6,0 tys(100%)

  40,7 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----9,6 mln

  10,2 tys(33.5%)

  10,7 mln

  11,8 tys(35.5%)

  13,2 mln

  14,4 tys(39.7%)

  10,4 mln

  11,5 tys(25.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----5,0 mln

  5,3 tys(17.4%)

  5,4 mln

  5,9 tys(17.8%)

  6,5 mln

  7,1 tys(19.5%)

  8,8 mln

  9,8 tys(21.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----1,5 mln

  1,6 tys(5.1%)

  1,2 mln

  1,3 tys(4%)

  1,3 mln

  1,5 tys(4%)

  5,7 mln

  6,3 tys(14.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 mln

  4,3 tys(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----489,5 tys

  522(1.7%)

  1,2 mln

  1,3 tys(4%)

  521,8 tys

  570(1.6%)

  1,7 mln

  1,9 tys(4.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----584,5 tys

  623(2%)

  599,8 tys

  663(2%)

  638,1 tys

  697(1.9%)

  1,3 mln

  1,4 tys(3.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----1,7 mln

  1,8 tys(5.8%)

  1,4 mln

  1,6 tys(4.7%)

  938,7 tys

  1,0 tys(2.8%)

  717,7 tys

  794(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----617,4 tys

  658(2.2%)

  619,9 tys

  686(2.1%)

  617,7 tys

  675(1.9%)

  694,3 tys

  768(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----737,0 tys

  786(2.6%)

  685,4 tys

  758(2.3%)

  432,9 tys

  473(1.3%)

  500,5 tys

  554(1.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ----564,2 tys

  601(2%)

  153,0 tys

  169(0.5%)

  82,5 tys

  90,2(0.2%)

  319,2 tys

  353(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----622,8 tys

  664(2.2%)

  16,2 tys

  17,9(0.1%)

  742,5 tys

  812(2.2%)

  309,9 tys

  343(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----186,7 tys

  199(0.7%)

  124,8 tys

  138(0.4%)

  308,7 tys

  337(0.9%)

  112,8 tys

  125(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----24,8 tys

  26,5(0.1%)

  566,4 tys

  627(1.9%)

  4,0 tys

  4,4(0%)

  111,0 tys

  123(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----20,0 tys

  21,3(0.1%)

  10,0 tys

  11,1(0%)

  14,0 tys

  15,3(0%)

  88,0 tys

  97,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----100,1 tys

  107(0.3%)

  106,9 tys

  118(0.4%)

  114,7 tys

  125(0.3%)

  85,7 tys

  94,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----4,5 tys

  4,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  4,4(0%)

  4,0 tys

  4,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ----1,8 tys

  2,0(0%)

  2,3 tys

  2,5(0%)

  2,5 tys

  2,7(0%)

  2,5 tys

  2,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----53,0 tys

  56,5(0.2%)

  51,8 tys

  57,3(0.2%)

  1,3 tys

  1,4(0%)

  1,3 tys

  1,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----910

  1,0(0%)

  630

  0,7(0%)

  10,7 tys

  11,7(0%)

  350

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----42,8 tys

  45,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowy Korczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 171 mieszkańców Nowy Korczyn jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 75 kobiet oraz 95 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 23,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców Nowy Korczyn, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 15,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Nowy Korczyn mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowy Korczyn największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (25,6%).

  W roku 2022 w Nowy Korczyn mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 83 dzieci (40 dziewczynek oraz 43 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,8% mieszkańców Nowy Korczyn w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 348 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 208 uczniów (98 kobiet oraz 110 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (25,0% wśród dziewczynek i 29,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 320,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,7% mieszkańców (22,2% wśród dziewczyn i 19,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Nowy Korczyn w wieku potencjalnej nauki (20,8% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Nowy Korczyn
  19,6%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Nowy Korczyn
  34,0%
  Województwo
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nowy Korczyn
  8,1%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,0%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Nowy Korczyn
  15,9%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Nowy Korczyn
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2348 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 348,0
  Województwo
  893,0
  Kraj
  927,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Nowy Korczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 43 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 16 4 lata
 • 16
 • 25 5 lata
 • 25
 • 28 6 lat
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 5 4 lata
 • 5
 • 16 5 lata
 • 16
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 11 4 lata
 • 11
 • 9 5 lata
 • 9
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowy Korczyn(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowy Korczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie
  Publiczny
  41 377-10-83
  41 377-10-20
  ul. Buska 7
  28-136 Nowy Korczyn
  2402
 • Szkoły podstawowe w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nowy Korczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 208 Uczniowie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,9
  woj. świętokrzyskie
  14,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 21,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 320,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  320,00
  Województwo
  90,62
  Polska
  95,96
 • 320,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Nowy Korczyn
  320,00
  Województwo
  89,66
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowy Korczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowy Korczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowy Korczyn(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowy Korczyn aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  41 377-10-20
  41 377-10-20
  ul. Partyzantów 13
  28-136 Nowy Korczyn
  12225-
 • Edukacyjne grupy wieku w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nowy Korczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nowy Korczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nowy Korczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowy Korczyn - Zabytki i atrakcje(atrakcje)

 • Kultura i rekreacja w Nowy Korczyn
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Nowy Korczyn: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 76 (uczestnicy: 2 250)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 650)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 340)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 860)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 15)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)


  Według danych z 2022 w Nowy Korczyn działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 299 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 672 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1




  Według danych z 2016 w Nowy Korczyn działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 64 członków. Zarejestrowano 64 ćwiczących (mężczyźni: 18, kobiety: 46, chłopcy do lat 18: 18, dziewczęta do lat 18: 35). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nowy Korczyn w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


Nowy Korczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 15 wypadków drogowych w Nowy Korczyn odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 659,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 331,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nowy Korczyn znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nowy Korczyn
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nowy Korczyn w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 659,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 659,3
  świętokrzyskie
  1 329,3
  Cała Polska
  1 100,9
 • 331,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Nowy Korczyn
  331,9
  Województwo
  137,7
  Cały kraj
  104,4
 • 1 769,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Nowy Korczyn
  1 769,9
  woj. świętokrzyskie
  1 628,0
  Kraj
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  10,4
  Kraj
  9,5
 • 106,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  106,7
  świętokrzyskie
  122,5
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nowy Korczyn w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 188,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  188,5 km
  Województwo
  382,3 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 4,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Nowy Korczyn
  4,0 km
  Województwo
  3,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowy Korczyn nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 771droga wojewódzka nr 771(Wiślica - Szczerbaków - Stróżyska)
  • DW 776droga wojewódzka nr 776(Kraków - Prusy - Sulechów - Kocmyrzów - Pietrzejowice - Borków Mały - Posądza - Szklana - Proszowice - Klimontów - Ostrów - Kamieńczyce - Skorczów - Donosy - Kazimierza Wielka - Jakuszowice - Gabułtów - Broniszów - Krzyż - Stawiszyce - Koniecmosty - Wiślica - Gorysławice - Łatanice - Siesławice - Busko-Zdrój)
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 973droga wojewódzka nr 973(Busko-Zdrój - Zbludowice - Radzanów - Olganów - Dobrowoda - Piasek Wielki - Badrzychowice - Stróżyska - Ucisków - Nowy Korczyn - Borusowa - Kozłów - Hubenice - Wola Żelichowska - Żelichów - Otfinów - Żabno - Niedomice - Ilkowice - Bobrowniki Wielkie - Wychylówka - Tarnów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Nowy Korczyn nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 115Linia kolejowa nr 115: Tarnów - Szczucin [o znaczenia miejscowym] (Tarnów - Tarnów Północny - Tarnów Klikowa - Łukowa Tarnowska - Łęg Tarnowski - Niedomice - Żabno - Fiuk - Dąbrowa Tarnowska - Olesno Tarnowskie - Dąbrówki Breńskie - Mędrzechów - Kupienin - Delastowice - Szczucin koło Tarnowa)