Powiat rypiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rypiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 42 981 Liczba mieszkańców
 • 586 km2 Powierzchnia
 • 73 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,3% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Zgórzyński Starosta
 • ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin Adres starostwa powiatowego
 • CRY Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie rypińskim (1)
 • Rypin
Powiat rypiński na mapie
Identyfikatory
 • 0412 TERYT (TERC)
Herb powiatu rypińskiego
powiat rypiński herb
Flaga powiatu rypińskiego
powiat rypiński flaga

powiat rypiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
054 280 37 37 wew.41
054 280 91 53 054 280 49 15 054 280 91 41
Strażacka 4
87-500 Rypin
Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
054 230 82 00
054 230 81 47
Marszałka Józefa Piłsudskiego 19
87-500 Rypin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rypinie
054 280 38 95
054 280 38 95
Dworcowa 9
87-500 Rypin
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Rypinie
054 280 29 88
054 280 29 89
Warszawska 38a
87-500 Rypin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie
054 280 27 87
054 280 27 01
Nowy Rynek 15
87-500 Rypin
Starostwo Powiatowe w Rypinie
(54) 280-24-32
(54) 280-25-49
ul. Warszawska
87-500 Rypin

Powiat rypiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat rypiński ma 42 981 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rypińskiego w 2050 roku wynosi 36 962, z czego 18 471 to kobiety, a 18 491 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rypińskiego zawarli w 2021 roku 156 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu rypińskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 3,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rypiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -295. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,83 na 1000 mieszkańców powiatu rypińskiego. W 2021 roku urodziło się 327 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 42,8% zgonów w powiecie rypińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w powiecie rypińskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rypińskiego przypada 14.4 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 482 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 578 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rypińskiego -96. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  59,9% mieszkańców powiatu rypińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rypińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 981 Liczba mieszkańców
 • 21 820 Kobiety
 • 21 161 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rypińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rypińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rypińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rypińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 962 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 18 471 Kobiety
 • 18 491 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rypińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rypińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rypińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rypińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. rypiński
  41,5 lat
  Kujawsko-pomorskie
  42,2 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rypiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rypińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rypiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rypiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rypiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. rypiński
  29,0%
  Kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,1%
  Województwo
  56,3%
  Polska
  55,8%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. rypiński
  9,9%
  Województwo
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. rypiński
  3,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Polska
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rypińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  3,6
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. rypiński
  1,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 156 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rypińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -295 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -148 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -147 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,8
  Kujawsko-pomorskie
  -5,6
  Kraj
  -4,9
 • -6,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rypińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rypińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rypińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rypińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 327 Urodzenia żywe
 • 159 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 168 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,6
  Kujawsko-pomorskie
  8,1
  Kraj
  8,7
 • 33,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  33,1
  Kujawsko-pomorskie
  35,1
  Cały kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 405 g Średnia waga noworodków
 • 3 287 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. rypiński
  3 405 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 385 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 99 Waga 3500g - 3999g
 • 99
 • 115 Waga 3000g - 3499g
 • 115
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,13
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,25
  Kraj
  1,32
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,55
  Kujawsko-pomorskie
  0,60
  Kraj
  0,64
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,53
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,59
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie rypińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 622 Zgony
 • 307 Kobiety
  (Zgony)
 • 315 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat rypiński
  14,4
  Kujawsko-pomorskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 190,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  190,2
  Województwo
  169,2
  Cały kraj
  156,7
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rypiński
  3,1
  Kujawsko-pomorskie
  5,6
  Kraj
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,4
  Kujawsko-pomorskie
  3,8
  Cały kraj
  3,6
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,9
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rypińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. rypiński
  42,8%
  Województwo
  37,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,4%
  Kujawsko-pomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. rypiński
  5,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 96 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  17,6
  Cały kraj
  13,3
 • 81,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  81,0
  Cała Polska
  74,4
 • 303,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  303,1
  Kujawsko-pomorskie
  288,2
  Kraj
  268,1
 • 261,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  261,4
  Kraj
  246,5
 • 634,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 678,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 590,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  634,9
  Województwo
  521,8
  Cała Polska
  475,8
 • 101,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 147,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  101,8
  Kujawsko-pomorskie
  101,3
  Cała Polska
  70,6
 • 28,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  28,3
  Województwo
  34,1
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat rypiński
  0,0
  Województwo
  6,1
  Kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie rypińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  9,0
  Województwo
  22,0
  Polska
  36,0
 • 9 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  9,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 powieszenie się
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 powieszenie się
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 1 50-60 lat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 482 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 252 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 230 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 578 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 292 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 286 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -88 Saldo migracji
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -96 Saldo migracji wewnętrznych
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rypińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rypiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rypiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie rypińskim oddano do użytku 210 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,89 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rypińskim to 14 352 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 331 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rypińskim to 3,91 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie rypińskim to 92,00 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,07% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,17% mieszkań posiada łazienkę, 79,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,90% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie rypińskim 68 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 249 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 146 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 19 transakcji (mediana cen - 3 926 zł/m2, średnia - 3 855 zł/m2), a na rynku wtórnym 49 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 063 zł/m2, średnia - 2 915 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 249 zł
 • Tutaj
  3 249 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 724 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 249 zł Ogółem
 • 3 249 zł
 • 3 469 zł do 40 m2
 • 3 469 zł
 • 3 250 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 250 zł
 • 3 244 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 244 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 146 zł
 • pow. rypiński
  3 146 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 663 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 146 zł Ogółem
 • 3 146 zł
 • 3 202 zł do 40 m2
 • 3 202 zł
 • 3 130 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 130 zł
 • 3 176 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 176 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 68
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m20
 • 22 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie rypińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 926 zł
 • powiat rypiński
  3 926 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  5 462 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 3 926 zł Ogółem
 • 3 926 zł
 • 3 931 zł do 40 m2
 • 3 931 zł
 • 3 911 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 911 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 855 zł
 • Powiat
  3 855 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  5 381 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 3 855 zł Ogółem
 • 3 855 zł
 • 3 933 zł do 40 m2
 • 3 933 zł
 • 3 803 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 803 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 19
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m210
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 9 do 40 m2
 • 10 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 063 zł
 • Tutaj
  3 063 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 487 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 063 zł Ogółem
 • 3 063 zł
 • 2 708 zł do 40 m2
 • 2 708 zł
 • 2 720 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 720 zł
 • 3 244 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 244 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 915 zł
 • Powiat
  2 915 zł
  Województwo
  4 410 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 915 zł Ogółem
 • 2 915 zł
 • 2 652 zł do 40 m2
 • 2 652 zł
 • 2 782 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 782 zł
 • 3 176 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 176 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 49
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m220
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m20
 • 13 do 40 m2
 • 20 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 352 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 330,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat rypiński
  330,80
  Kujawsko-pomorskie
  372,60
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  78,00 m2
  Kujawsko-pomorskie
  70,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,80 m2
  Kujawsko-pomorskie
  26,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,99 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,99
  Województwo
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 3,02 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat rypiński
  3,02
  Kujawsko-pomorskie
  2,68
  Cała Polska
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat rypiński
  0,76
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 210 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat rypiński
  4,89
  Kujawsko-pomorskie
  4,78
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 821 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat rypiński
  3,91
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,14
  Cały kraj
  3,90
 • 19,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat rypiński
  19,10
  Województwo
  19,81
  Kraj
  24,07
 • 19 319 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 92,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat rypiński
  92,0 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. rypiński
  0,45 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,46 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,07%
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,20%
  Polska
  96,97%
 • 90,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. rypiński
  90,50%
  Województwo
  95,39%
  Cała Polska
  94,01%
 • 87,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. rypiński
  87,17%
  woj. kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Cały kraj
  91,78%
 • 79,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat rypiński
  79,49%
  Kujawsko-pomorskie
  82,78%
  Cały kraj
  83,08%
 • 1,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  1,90%
  Województwo
  48,94%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat rypiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie rypińskim na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rypińskim wynosiło w 2021 roku 9,0% (13,2% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rypińskim wynosiło 4 668,80 PLN, co odpowiada 77.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rypińskiego 2 211 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 701 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -510.

  39,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rypińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,7% w przemyśle i budownictwie, a 11,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. rypiński
  171,0
  Województwo
  231,0
  Polska
  257,0
 • 9,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,2% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Powiat
  9,0%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rypińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rypińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rypińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 669 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 669 PLN
  Województwo
  5 287 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rypińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 211 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 701 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -510 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Przemysł i budownictwo
 • 16,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 30,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rypińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 348 Pracujący ogółem
 • 3 619 Kobiety
 • 3 729 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rypińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rypiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. rypiński
  66,9
  Kujawsko-pomorskie
  68,0
  Cała Polska
  69,0
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,6
  Województwo
  37,8
  Kraj
  38,2
 • 114,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat rypiński
  114,1
  Województwo
  124,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rypiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie rypińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 751 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 920 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 236 nowych podmiotów, a 154 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (346) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (236) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (442) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (128) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rypińskim najwięcej (171) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 595) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (115) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,3% (1 060) podmiotów, a 68,7% (2 576) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rypińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.5%) oraz Budownictwo (22.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 751 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 115 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 060 Przemysł i budownictwo
 • 2 576 Pozostała działalność
 • 236 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rypińskim w 2021 roku
 • 154 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rypińskim w 2021 roku
 • 2 920 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 595 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 595
 • 132 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 132
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 3 747 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 747
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 169 Spółki handlowe ogółem
 • 169
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 126  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 126
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 171 Spółki cywilne ogółem
 • 171
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 920 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 861 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 861
 • 653 Budownictwo
 • 653
 • 268 Przetwórstwo przemysłowe
 • 268
 • 210 Transport i gospodarka magazynowa
 • 210
 • 190 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 190
 • 150 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 150
 • 129 Pozostała działalność
 • 129
 • 94 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 94
 • 89 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 89
 • 62 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 62
 • 61 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 61
 • 44 Informacja i komunikacja
 • 44
 • 39 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 39
 • 33 Edukacja
 • 33
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rypiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie rypińskim stwierdzono 569 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,17 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rypińskim wynosi 80,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rypińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,74 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 5,23 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,22 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,10 (59%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rypiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 569 Przestępstwa ogółem
 • 569
 • 291 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 291
 • 134 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 134
 • 96 Przestępstwa drogowe
 • 96
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 226 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 226
 • 13,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat rypiński
  13,17
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,90
  Polska
  21,51
 • 6,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,74
  Województwo
  12,00
  Kraj
  12,82
 • 3,10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,10
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,94
  Cała Polska
  5,89
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,22
  Kujawsko-pomorskie
  1,88
  Polska
  1,85
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,39
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,28
  Cała Polska
  0,35
 • 5,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,23
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,91
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rypiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  80%
  Województwo
  74%
  Cały kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  80%
  Kujawsko-pomorskie
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. rypiński
  60%
  Województwo
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat rypiński
  94%
  Województwo
  91%
  Polska
  89%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  Kujawsko-pomorskie
  58%
  Polska
  53%

Powiat rypiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rypińskiego wyniosła w 2021 roku 73,3 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu rypińskiego - 46.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,4 mln złotych, czyli 16,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rypińskiego wyniosła w 2021 roku 73,2 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.8%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (7%). W budżecie powiatu rypińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 190 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,5 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rypińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rypiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rypińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,9 mln

  982(100%)

  48,0 mln

  1,1 tys(100%)

  47,0 mln

  1,1 tys(100%)

  53,3 mln

  1,2 tys(100%)

  50,1 mln

  1,1 tys(100%)

  58,0 mln

  1,3 tys(100%)

  69,4 mln

  1,6 tys(100%)

  73,3 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,6 mln

  484(49.2%)

  23,5 mln

  530(48.9%)

  21,4 mln

  484(45.5%)

  21,8 mln

  495(40.9%)

  24,0 mln

  548(48%)

  26,8 mln

  616(46.2%)

  33,1 mln

  764(47.7%)

  34,3 mln

  797(46.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  72,6(7.4%)

  2,6 mln

  59,6(5.5%)

  6,7 mln

  152(14.3%)

  11,6 mln

  263(21.8%)

  5,1 mln

  116(10.1%)

  8,2 mln

  189(14.1%)

  6,4 mln

  148(9.3%)

  10,2 mln

  237(13.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  81,9(8.3%)

  3,8 mln

  85,8(7.9%)

  3,6 mln

  82,2(7.7%)

  4,3 mln

  97,0(8%)

  4,4 mln

  100(8.8%)

  5,4 mln

  125(9.3%)

  5,8 mln

  133(8.3%)

  6,1 mln

  143(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  74,3(7.6%)

  3,4 mln

  76,6(7.1%)

  3,6 mln

  81,2(7.6%)

  4,0 mln

  89,8(7.4%)

  3,8 mln

  85,8(7.5%)

  4,1 mln

  95,4(7.2%)

  5,2 mln

  121(7.5%)

  5,0 mln

  117(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  88,9(9%)

  4,4 mln

  98,4(9.1%)

  4,9 mln

  111(10.5%)

  2,9 mln

  65,8(5.4%)

  2,8 mln

  62,9(5.5%)

  2,9 mln

  65,8(4.9%)

  3,0 mln

  69,0(4.3%)

  4,9 mln

  114(6.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  72,9(7.4%)

  3,8 mln

  85,5(7.9%)

  2,5 mln

  56,1(5.3%)

  2,5 mln

  55,8(4.6%)

  2,2 mln

  50,0(4.4%)

  2,3 mln

  51,8(3.9%)

  2,8 mln

  65,0(4.1%)

  2,7 mln

  63,0(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  27,5(2.8%)

  1,2 mln

  28,2(2.6%)

  1,3 mln

  28,3(2.7%)

  1,2 mln

  27,2(2.3%)

  1,3 mln

  29,4(2.6%)

  1,6 mln

  37,0(2.8%)

  1,7 mln

  38,3(2.4%)

  1,8 mln

  41,3(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  49,2(5%)

  1,9 mln

  42,2(3.9%)

  1,6 mln

  35,5(3.3%)

  1,3 mln

  29,9(2.5%)

  1,7 mln

  39,8(3.5%)

  1,2 mln

  28,7(2.1%)

  1,5 mln

  33,5(2.1%)

  1,6 mln

  36,8(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  758,9 tys

  17,0(1.7%)

  859,9 tys

  19,4(1.8%)

  810,8 tys

  18,3(1.7%)

  852,3 tys

  19,4(1.6%)

  804,8 tys

  18,4(1.6%)

  861,6 tys

  19,8(1.5%)

  993,9 tys

  22,9(1.4%)

  1,2 mln

  27,5(1.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  79,6 tys

  1,8(0.2%)

  15,8 tys

  0,4(0%)

  786

  0,0(0%)

  805

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,2(0%)

  685,6 tys

  15,8(1.2%)

  531,4 tys

  12,2(0.8%)

  296,8 tys

  6,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  218,2 tys

  4,9(0.5%)

  423,8 tys

  9,5(0.9%)

  212,6 tys

  4,8(0.5%)

  218,7 tys

  5,0(0.4%)

  208,5 tys

  4,8(0.4%)

  205,6 tys

  4,7(0.4%)

  237,4 tys

  5,5(0.3%)

  217,1 tys

  5,1(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  86,0 tys

  1,9(0.2%)

  1,9 mln

  41,8(3.9%)

  69,0 tys

  1,6(0.1%)

  82,4 tys

  1,9(0.2%)

  92,8 tys

  2,1(0.2%)

  59,6 tys

  1,4(0.1%)

  171,7 tys

  4,0(0.2%)

  136,2 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,8(0.3%)

  125,2 tys

  2,8(0.2%)

  125,2 tys

  2,9(0.2%)

  132,0 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,1(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  37,1 tys

  0,8(0.1%)

  92,3 tys

  2,1(0.2%)

  96,4 tys

  2,2(0.2%)

  132,4 tys

  3,0(0.2%)

  107,8 tys

  2,5(0.2%)

  131,6 tys

  3,0(0.2%)

  120,6 tys

  2,8(0.2%)

  126,3 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  57,7 tys

  1,3(0.1%)

  73,8 tys

  1,7(0.2%)

  67,0 tys

  1,5(0.1%)

  82,2 tys

  1,9(0.2%)

  77,6 tys

  1,8(0.2%)

  174,0 tys

  4,0(0.3%)

  110,4 tys

  2,5(0.2%)

  80,9 tys

  1,9(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,2 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  19,5 tys

  0,4(0%)

  23,8 tys

  0,5(0%)

  23,3 tys

  0,5(0%)

  18,8 tys

  0,4(0%)

  24,8 tys

  0,6(0%)

  27,8 tys

  0,6(0%)

  24,6 tys

  0,6(0%)

  30,1 tys

  0,7(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  40,2 tys

  0,9(0.1%)

  46,3 tys

  1,1(0.1%)

  126,1 tys

  2,9(0.2%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  109,7 tys

  2,5(0.3%)

  51,9 tys

  1,2(0.1%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  52,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rypińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rypińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rypiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rypińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,9 mln

  1,0 tys(100%)

  47,8 mln

  1,1 tys(100%)

  48,2 mln

  1,1 tys(100%)

  51,4 mln

  1,2 tys(100%)

  52,1 mln

  1,2 tys(100%)

  63,2 mln

  1,4 tys(100%)

  77,6 mln

  1,8 tys(100%)

  73,2 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,5 mln

  525(51.1%)

  24,0 mln

  540(50.1%)

  23,5 mln

  531(48.8%)

  23,5 mln

  533(45.7%)

  23,8 mln

  544(45.7%)

  28,7 mln

  659(45.4%)

  35,8 mln

  825(46.2%)

  36,1 mln

  839(49.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  140(13.7%)

  6,5 mln

  147(13.7%)

  7,3 mln

  164(15.1%)

  7,7 mln

  175(15%)

  8,7 mln

  198(16.6%)

  9,3 mln

  215(14.8%)

  9,2 mln

  211(11.8%)

  10,1 mln

  235(13.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  72,8(7.1%)

  3,7 mln

  83,8(7.8%)

  2,8 mln

  63,4(5.8%)

  2,8 mln

  62,9(5.4%)

  3,6 mln

  81,1(6.8%)

  5,2 mln

  119(8.2%)

  11,1 mln

  256(14.3%)

  5,1 mln

  118(7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  74,0(7.2%)

  3,3 mln

  74,8(6.9%)

  3,6 mln

  80,8(7.4%)

  3,9 mln

  88,5(7.6%)

  3,8 mln

  85,6(7.2%)

  4,1 mln

  94,6(6.5%)

  5,2 mln

  119(6.7%)

  5,0 mln

  116(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  23,5(2.3%)

  329,0 tys

  7,4(0.7%)

  3,0 mln

  68,5(6.3%)

  4,9 mln

  111(9.6%)

  4,1 mln

  93,8(7.9%)

  5,0 mln

  115(7.9%)

  3,5 mln

  80,8(4.5%)

  4,8 mln

  111(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  54,1(5.3%)

  2,6 mln

  59,0(5.5%)

  3,2 mln

  72,7(6.7%)

  2,5 mln

  56,5(4.8%)

  2,5 mln

  56,0(4.7%)

  2,5 mln

  57,4(4%)

  2,6 mln

  59,9(3.3%)

  3,7 mln

  86,5(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  48,2(4.7%)

  1,8 mln

  39,7(3.7%)

  1,5 mln

  34,7(3.2%)

  1,3 mln

  29,8(2.6%)

  1,6 mln

  35,6(3%)

  1,3 mln

  28,8(2%)

  1,3 mln

  30,3(1.7%)

  1,4 mln

  33,5(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  742,8 tys

  16,6(1.6%)

  862,0 tys

  19,4(1.8%)

  903,1 tys

  20,4(1.9%)

  910,8 tys

  20,7(1.8%)

  923,0 tys

  21,1(1.8%)

  949,6 tys

  21,8(1.5%)

  1,1 mln

  24,8(1.4%)

  1,4 mln

  31,8(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  46,6(4.5%)

  2,0 mln

  44,3(4.1%)

  1,0 mln

  23,7(2.2%)

  924,5 tys

  21,0(1.8%)

  638,1 tys

  14,6(1.2%)

  581,8 tys

  13,4(0.9%)

  1,1 mln

  26,0(1.5%)

  925,8 tys

  21,5(1.3%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  726,6 tys

  16,9(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  319,0 tys

  7,1(0.7%)

  348,4 tys

  7,8(0.7%)

  171,1 tys

  3,9(0.4%)

  177,6 tys

  4,0(0.3%)

  164,8 tys

  3,8(0.3%)

  190,1 tys

  4,4(0.3%)

  322,8 tys

  7,4(0.4%)

  378,7 tys

  8,8(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  0,2(0%)

  581,8 tys

  13,4(0.9%)

  450,8 tys

  10,4(0.6%)

  251,4 tys

  5,9(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  88,5 tys

  2,0(0.2%)

  1,5 mln

  33,5(3.1%)

  483,0 tys

  10,9(1%)

  126,5 tys

  2,9(0.2%)

  124,1 tys

  2,8(0.2%)

  71,5 tys

  1,6(0.1%)

  182,8 tys

  4,2(0.2%)

  218,1 tys

  5,1(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  218,3 tys

  4,9(0.5%)

  423,6 tys

  9,5(0.9%)

  212,6 tys

  4,8(0.4%)

  221,0 tys

  5,0(0.4%)

  206,2 tys

  4,7(0.4%)

  206,4 tys

  4,7(0.3%)

  262,5 tys

  6,1(0.3%)

  217,1 tys

  5,1(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  325,6 tys

  7,3(0.7%)

  276,4 tys

  6,2(0.6%)

  169,9 tys

  3,8(0.4%)

  1,1 mln

  25,5(2.2%)

  155,7 tys

  3,6(0.3%)

  2,3 mln

  54,0(3.7%)

  134,2 tys

  3,1(0.2%)

  139,8 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,8(0.3%)

  125,2 tys

  2,8(0.2%)

  125,2 tys

  2,9(0.2%)

  132,0 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  167,2 tys

  3,7(0.4%)

  169,6 tys

  3,8(0.4%)

  139,0 tys

  3,1(0.3%)

  116,0 tys

  2,6(0.2%)

  99,8 tys

  2,3(0.2%)

  101,0 tys

  2,3(0.2%)

  69,1 tys

  1,6(0.1%)

  21,8 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  46,0

  0,0(0%)

  49,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5

  0,0(0%)

  13,1

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  48,6 tys

  1,1(0.1%)

  24,7 tys

  0,6(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  40,2 tys

  0,9(0.1%)

  46,3 tys

  1,1(0.1%)

  126,1 tys

  2,9(0.2%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  52,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rypiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 364 mieszkańców powiatu rypińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 004 kobiet oraz 5 360 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 14,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu rypińskiego, gimnazjalnym 7,6%, natomiast 31,2% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rypińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rypińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,0%) oraz zasadnicze zawodowe (16,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,6%) oraz podstawowe ukończone (30,4%).

  W roku 2021 w powiecie rypińskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 41 oddziałów uczęszczało 786 dzieci (353 dziewczynki oraz 433 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rypińskim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 565 dzieci (283 dziewczynki oraz 282 chłopców). Dostępnych było 599 miejsc.

  16,2% mieszkańców powiatu rypińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 758 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,26 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 270 oddziałach uczyło się 3 631 uczniów (1 741 kobiet oraz 1 890 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie rypińskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 189 oddziałach uczyło się 3 076 uczniów (1 477 kobiet oraz 1 599 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,4 uczniów.

  W powiecie rypińskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 489 uczniów (302 kobiety oraz 187 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 160 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rypińskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 25 oddziałach uczyło się 716 uczniów (459 kobiet oraz 257 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 232 absolwentów.

  W powiecie rypińskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 368 uczniów (145 kobiet oraz 223 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 21,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców powiatu rypińskiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 9,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  9,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Polska
  17,9%
 • 11,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat rypiński
  25,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,7%
  Kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. rypiński
  14,4%
  Kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,4%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  7,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Polska
  5,2%
 • 6,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 8,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 31,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat rypiński
  31,2%
  Województwo
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 32,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 30,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. rypiński
  2,6%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 758 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat rypiński
  758,0
  Województwo
  836,0
  Polska
  896,0
 • 1,26 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. rypiński
  1,26
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 20 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 41 Oddziały
 • 37 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 817 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat rypiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 786 Dzieci
 • 353 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 433 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,9%
  55,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 161 3 lata
 • 161
 • 231 4 lata
 • 231
 • 188 5 lata
 • 188
 • 190 6 lat
 • 190
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 67 3 lata
 • 67
 • 111 4 lata
 • 111
 • 91 5 lata
 • 91
 • 78 6 lat
 • 78
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 94 3 lata
 • 94
 • 120 4 lata
 • 120
 • 97 5 lata
 • 97
 • 112 6 lat
 • 112
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 618 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 49,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat rypiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 241 Oddziały
 • 3 542 Uczniowie
 • 1 711 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 831 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 403 Uczniowie w 1 klasie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 224 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 442 Absolwenci
 • 215 Kobiety
  (absolwenci)
 • 227 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 29 Oddziały
 • 89 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 59 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,7%
  66,3%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat rypiński
  13,4
  Województwo
  16,7
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,4
 • 13,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,4
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,7
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 335,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 275,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat rypiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 470 Uczniowie
 • 294 Kobiety
  (uczniowie)
 • 176 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,6%
  37,4%
 • 124 Uczniowie w 1 klasie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 124 Absolwenci
 • 91 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 36 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,7
  Kujawsko-pomorskie
  26,6
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 31,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat rypiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,3%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,6
  Województwo
  20,2
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,6
 • 27,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,1
 • 4,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rypińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rypiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rypiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rypiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rypiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rypińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie rypińskim znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 33)
   • z nagłośnieniem: 1
   • z projektorem multimedialnym: 1
   • z ekranem: 1
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie rypińskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie rypińskim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie rypińskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 267 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 31 (uczestnicy: 3 945)
   • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 180)
   • wystawy: 3 (uczestnicy: 200)
   • koncerty: 7 (uczestnicy: 2 520)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 90)
   • konkursy: 9 (uczestnicy: 500)
   • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 170)
   • warsztaty: 7 (uczestnicy: 215)
   • inne: 1 (uczestnicy: 70)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 8 (członkowie: 136)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
   • taneczne: 2 (członkowie: 19)
   • muzyczne: 2 (członkowie: 19)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 80)
   • inne: 1 (członkowie: 10)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
   • ogółem: 2 (absolwenci: 50)
   • języków obcych: 1 (absolwenci: 40)
   • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
   • plastyczne: 2
   • muzyczne: 2
   • komputerowe: 1
   • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
   • inne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 5 (członkowie: 208)
   • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 70)
   • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 42)
   • taneczne: 1 (członkowie: 96)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Kina w powiecie rypińskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w powiecie rypińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 267 miejscami na widowni. Odbyło się 450 seansów, na które przyszło 17 251 widzów, w tym 96 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 423 widzów.

   Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie rypińskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w powiecie rypińskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 124 zwiedzających, co daje 260 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie rypińskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w powiecie rypińskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 186 769 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 21 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 235 607 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 77
   • dostępne dla czytelników: 41
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


  • Kluby sportowe w powiecie rypińskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie rypińskim działało 16 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 855 członków. Zarejestrowano 894 ćwiczących (mężczyźni: 644, kobiety: 250, chłopcy do lat 18: 484, dziewczęta do lat 18: 213). Aktywnych było 35 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (3).

   Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rypińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Powiat rypiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat rypiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 10 wypadków drogowych w powiecie rypińskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 23,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 22,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

   W 2021 roku w powiecie rypińskim zarejestrowanych było 40 783 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 30 119 samochodów osobowych (694,1 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 189 samochodów ciężarowych (83,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 75 autobusów (1,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 435 ciągników siodłowych (10,0 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 444 motocykli (56,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

   Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
   • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
   • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
   • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,1 lat.


   W 2021 roku w powiecie rypińskim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
  • Wypadki drogowe w powiecie rypińskim
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 10 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 5 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 6 Ranni
   (rok 2021)
  • 2 Lekko ranni
  • 4 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w powiecie rypińskim w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 23,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • powiat rypiński
   23,3
   Kujawsko-pomorskie
   38,9
   Kraj
   59,9
  • 11,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • pow. rypiński
   11,6
   Kujawsko-pomorskie
   6,0
   Cały kraj
   5,9
  • 13,96 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Tutaj
   14,0
   woj. kujawsko-pomorskie
   42,3
   Cały kraj
   69,4
  • 12,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
   (rok 2020)
  • Powiat
   12,3
   Kujawsko-pomorskie
   7,6
   Kraj
   7,6
  • 22,07 Ranni na 100 tys. pojazdów
   (rok 2020)
  • Tutaj
   22,1
   Kujawsko-pomorskie
   49,0
   Kraj
   80,2
  • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • powiat rypiński
   50,0
   Województwo
   15,3
   Kraj
   9,8
  • 60,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • Powiat
   60,0
   Kujawsko-pomorskie
   108,7
   Kraj
   115,8
  • Pojazdy
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • 40 783 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie rypińskim w 2020 roku
  • 30 119 Samochody osobowe
  • 3 189 Samochody ciężarowe
  • 34 Samochody ciężarowo-osobowe
  • 75 Autobusy
  • 223 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
  • 435 Ciągniki samochodowe
  • 435   Ciągniki siodłowe
  • 4 298 Ciągniki rolnicze
  • 2 444 Motocykle
  • 1 007   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
  • 3 041 Motorowery
  • 30 119Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie rypińskim
  • Samochody osobowe w powiecie rypińskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 694,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
  • powiat rypiński
   694,1
   Województwo
   646,2
   Cały kraj
   656,3
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • do 1399 kg7 739
   • 1400-1649 kg7 750
   • 1650-1899 kg7 376
   • 1900 kg i więcej7 254
  • 7 739 do 1399 kg
  • 7 750 1400-1649 kg
  • 7 376 1650-1899 kg
  • 7 254 1900 kg i więcej
  • Samochody osobowe według pojemności silnika
  • 11 895 do 1399 cm3
  • 11 895
  • 16 434 1400-1999 cm3
  • 16 434
  • 1 790 2000 i więcej cm3
  • 1 790
  • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie rypińskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna12 875
   • olej napędowy8 902
   • gaz (LPG)6 866
   • pozostałe1 476
  • 12 875 benzyna
  • 8 902 olej napędowy
  • 6 866 gaz (LPG)
  • 1 476 pozostałe
  • Samochody osobowe według grup wieku
  • 148 do 1 roku
  • 148
  • 122 2 lata
  • 122
  • 178 3 lata
  • 178
  • 425 4-5 lat
  • 425
  • 593 6-7 lat
  • 593
  • 887 8-9 lat
  • 887
  • 1 304 10-11 lat
  • 1 304
  • 4 391 12-15 lat
  • 4 391
  • 6 868 16-20 lat
  • 6 868
  • 6 508 21-25 lat
  • 6 508
  • 4 348 26-30 lat
  • 4 348
  • 4 347 31 lat i więcej
  • 4 347
  • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie rypińskim
  • powiat rypiński
   21,1 lat
   Kujawsko-pomorskie
   20,0 lat
   Cała Polska
   18,8 lat
  • 3 189Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie rypińskim
  • Samochody ciężarowe w powiecie rypińskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 83,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
  • powiat rypiński
   83,5
   Kujawsko-pomorskie
   95,5
   Polska
   104,5
  • Samochody ciężarowe według grup ładowności
  • 1 592 do 999 kg
  • 1 592
  • 958 1000-1499 kg
  • 958
  • 227 1500-2999 kg
  • 227
  • 20 3000-3499 kg
  • 20
  • 30 3500-4999 kg
  • 30
  • 126 5000-6999 kg
  • 126
  • 106 7000-9999 kg
  • 106
  • 90 10000-14999 kg
  • 90
  • 40 15000 kg i więcej
  • 40
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna405
   • olej napędowy2 275
   • gaz (LPG)227
   • pozostałe282
  • 405 benzyna
  • 2 275 olej napędowy
  • 227 gaz (LPG)
  • 282 pozostałe
  • Samochody ciężarowe według grup wieku
  • 16 do 1 roku
  • 16
  • 10 2 lata
  • 10
  • 20 3 lata
  • 20
  • 105 4-5 lat
  • 105
  • 91 6-7 lat
  • 91
  • 108 8-9 lat
  • 108
  • 196 10-11 lat
  • 196
  • 480 12-15 lat
  • 480
  • 626 16-20 lat
  • 626
  • 591 21-25 lat
  • 591
  • 336 26-30 lat
  • 336
  • 610 31 lat i więcej
  • 610
  • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie rypińskim
  • Powiat
   20,8 lat
   Kujawsko-pomorskie
   20,6 lat
   Kraj
   19,4 lat
  • 75Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie rypińskim
  • Autobusy w powiecie rypińskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 1,7 Autobusy na 1000 ludności
  • Tutaj
   1,7
   Województwo
   3,0
   Kraj
   3,3
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna0
   • olej napędowy63
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe12
  • 0 benzyna
  • 63 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 12 pozostałe
  • Autobusy według grup wieku
  • 10 12-15 lat
  • 10
  • 17 16-20 lat
  • 17
  • 13 21-25 lat
  • 13
  • 5 26-30 lat
  • 5
  • 30 31 lat i więcej
  • 30
  • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie rypińskim
  • pow. rypiński
   25,7 lat
   Województwo
   24,4 lat
   Cały kraj
   21,6 lat
  • 435Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie rypińskim
  • Ciągniki siodłowe w powiecie rypińskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 10,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
  • powiat rypiński
   10,0
   Kujawsko-pomorskie
   9,7
   Kraj
   12,3
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna1
   • olej napędowy394
   • gaz (LPG)1
   • pozostałe39
  • 1 benzyna
  • 394 olej napędowy
  • 1 gaz (LPG)
  • 39 pozostałe
  • Ciągniki siodłowe według grup wieku
  • 1 do 1 roku
  • 1
  • 2 2 lata
  • 2
  • 5 3 lata
  • 5
  • 11 4-5 lat
  • 11
  • 9 6-7 lat
  • 9
  • 30 8-9 lat
  • 30
  • 38 10-11 lat
  • 38
  • 121 12-15 lat
  • 121
  • 77 16-20 lat
  • 77
  • 79 21-25 lat
  • 79
  • 35 26-30 lat
  • 35
  • 27 31 lat i więcej
  • 27
  • 17,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie rypińskim
  • pow. rypiński
   17,3 lat
   Kujawsko-pomorskie
   15,4 lat
   Kraj
   12,6 lat
  • 2 444Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie rypińskim
  • Motocykle w powiecie rypińskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 56,3 Motocykle na 1000 ludności
  • Tutaj
   56,3
   Województwo
   49,0
   Kraj
   43,6
  • Motocykle według grup wieku
  • 19 do 1 roku
  • 19
  • 9 2 lata
  • 9
  • 12 3 lata
  • 12
  • 63 4-5 lat
  • 63
  • 28 6-7 lat
  • 28
  • 38 8-9 lat
  • 38
  • 53 10-11 lat
  • 53
  • 152 12-15 lat
  • 152
  • 208 16-20 lat
  • 208
  • 210 21-25 lat
  • 210
  • 169 26-30 lat
  • 169
  • 1 483 31 lat i więcej
  • 1 483
  • 28,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie rypińskim
  • pow. rypiński
   28,1 lat
   woj. kujawsko-pomorskie
   26,6 lat
   Cała Polska
   24,2 lat
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 5 km  Będących pod zarządem gminy
  • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie rypińskim w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 223,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • powiat rypiński
   223,4 km
   woj. kujawsko-pomorskie
   768,9 km
   Kraj
   591,9 km
  • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Powiat
   3,1 km
   woj. kujawsko-pomorskie
   6,8 km
   Cała Polska
   4,9 km
  • 17 Liczba licencji na taksówki
  • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami