Młynary w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Młynary - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Młynary to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Młynary.
 • 1 677 Liczba mieszkańców
 • 2,8 km² Powierzchnia
 • 607,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 53 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 55 Numer kierunkowy
 • NEB Tablice rejestracyjne
 • Renata Wioletta Bednarczyk Burmistrz miasta
Młynary na mapie
Identyfikatory
 • 19.720454.1863 Współrzędne GPS
 • 2804064 TERYT (TERC)
 • 0932873 SIMC
Herb miasta Młynary
Młynary herb
Flaga miasta Młynary
Młynary flaga

Jak Młynary wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Młynary na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Młynary wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Młynary plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
6Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
8Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
28Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
67Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
75Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
75Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
81Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
90Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
98Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
100Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
103Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
155Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
160Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
198Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
229Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
265Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
287Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli

Młynary - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-420Poczta Młynary

Młynary - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Młynarach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Elblągu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Teatralna 4
82-300 Elbląg
Urząd Miasta i Gminy Młynary
(55) 248-60-82
(55) 248-64-00
ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary

Młynary - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Młynary jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 677, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Młynar zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Młynar jest stanu wolnego, 51,0% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Młynary ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,00 na 1000 mieszkańców Młynar. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 61,5% dziewczynek i 38,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,7% zgonów w Młynarach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów w Młynarach były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Młynar przypada 7.71 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Młynar -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  60,9% mieszkańców Młynar jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Młynar
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 677 Liczba mieszkańców
 • 851 Kobiety
 • 826 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Młynarach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Młynarach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Młynarach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Młynar
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Młynary
  41,6 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Młynary, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Młynar
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Młynary,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Młynary,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Młynary,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,8%
  Województwo
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  51,1%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,0%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Miasto
  1,9%
  Warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Młynarach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Młynary
  3,6
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Młynarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Młynary
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Młynarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Młynarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Młynarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Młynarach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,5%
  38,5%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 28,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  28,8
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 43 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 43
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 353 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 353 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 106 Waga 3500g - 3999g
 • 106
 • 126 Waga 3000g - 3499g
 • 126
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,11
  Województwo
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Młynarach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,7 Zgony na 1000 ludności
 • Młynary
  7,7
  Województwo
  11,8
  Cały kraj
  11,9
 • 176,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  176,2
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 8,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie elbląskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Młynary
  29,7%
  Warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,3%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,8%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  20,1
  Cała Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Polska
  70,6
 • 275,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Młynary
  275,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cała Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  249,7
  Cała Polska
  253,9
 • 337,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 322,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 352,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Młynary
  337,9
  Warmińsko-mazurskie
  355,1
  Cały kraj
  426,2
 • 61,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Młynary
  61,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  50,1
  Cała Polska
  62,9
 • 18,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,3
  Województwo
  28,5
  Kraj
  33,8
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,3
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Młynarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Młynary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Młynary - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Młynarach oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Młynarach to 611 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Młynarach to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Młynarach to 135,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,20% mieszkań posiada łazienkę, 86,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,47% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu elbląskiego.

  Powiat elbląski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 611 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  362,40
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  71,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Młynary
  25,80 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,89
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cała Polska
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,76
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Młynary
  1,78
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 16 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,33
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 9,49 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  9,49
  Województwo
  21,29
  Polska
  24,56
 • 407 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 135,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  135,7 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,24 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,02%
  Województwo
  97,99%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,20%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Młynary
  98,20%
  Województwo
  93,98%
  Polska
  93,75%
 • 86,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Młynary
  86,09%
  Województwo
  86,97%
  Cały kraj
  85,83%
 • 1,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Młynary
  1,47%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Młynary - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Młynarach na 1000 mieszkańców pracuje 255osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 53,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Młynarach wynosiło w 2023 roku 12,5% (12,5% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Młynarach wynosiło 5 206,08 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Młynar 141 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 49 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -92.

  19,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Młynar pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 255 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Młynary
  255,0
  Warmińsko-mazurskie
  206,0
  Kraj
  259,0
 • 14,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 19,4% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Młynarach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Młynarach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Młynarach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 691 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 206 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Młynarach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 141 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -92 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 28,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,5% Pozostałe
 • 32,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Młynarach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 431 Pracujący ogółem
 • 232 Kobiety
 • 199 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Młynarach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Młynary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  64,1
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 35,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,0
  Województwo
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 120,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  120,0
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Młynary - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Młynarach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 172 podmioty gospodarki narodowej, z czego 125 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (28) podmiotów zarejestrowano w roku 2020, a najmniej (6) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (24) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Młynarach najwięcej (5) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (164) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,2% (52) podmiotów, a 69,2% (119) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Młynarach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.4%) oraz Budownictwo (26.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 172 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52 Przemysł i budownictwo
 • 119 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w Młynarach w 2023 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Młynarach w 2023 roku
 • 125 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 164 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 164
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 172 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 172
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 125 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 33 Budownictwo
 • 33
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Młynary - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Młynarach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 26 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Młynarach wynosi 70,10% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Młynar najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 6,79 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (53%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Młynar.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Młynary, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 26
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 15,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Młynary
  15,12
  Warmińsko-mazurskie
  19,85
  Polska
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Młynary
  8,93
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Polska
  6,99
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,10
  Województwo
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,24
  Województwo
  0,37
  Cała Polska
  0,35
 • 6,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,79
  Województwo
  10,33
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Młynary, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  64%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Młynary
  54%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  92%
  Województwo
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Polska
  51%

Młynary - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Młynar wyniosła w 2022 roku 37,7 mln złotych, co daje 9,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Młynar - 24.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (16%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 23,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Młynar wyniosła w 2022 roku 36,6 mln złotych, co daje 8,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15%). W budżecie Młynar wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (14,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Młynarach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Młynar według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Młynary, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Młynar według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,8 mln

  3,7 tys(100%)

  19,8 mln

  4,4 tys(100%)

  23,5 mln

  5,2 tys(100%)

  25,0 mln

  5,6 tys(100%)

  27,9 mln

  6,3 tys(100%)

  26,2 mln

  6,1 tys(100%)

  31,1 mln

  7,3 tys(100%)

  37,7 mln

  9,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  3,2 tys(34.4%)

  5,7 mln

  3,2 tys(28.9%)

  6,5 mln

  3,6 tys(27.7%)

  7,4 mln

  4,1 tys(29.4%)

  10,0 mln

  5,7 tys(35.8%)

  6,7 mln

  3,8 tys(25.5%)

  7,4 mln

  4,2 tys(23.9%)

  9,2 mln

  5,4 tys(24.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  888,5 tys

  492(5.3%)

  806,0 tys

  447(4.1%)

  1,0 mln

  562(4.3%)

  926,7 tys

  521(3.7%)

  1,0 mln

  573(3.6%)

  1,4 mln

  767(5.2%)

  4,6 mln

  2,6 tys(14.9%)

  7,7 mln

  4,6 tys(20.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  2,6 tys(27.8%)

  7,4 mln

  4,1 tys(37.3%)

  1,9 mln

  1,1 tys(8.2%)

  1,9 mln

  1,1 tys(7.5%)

  1,8 mln

  1,0 tys(6.4%)

  2,1 mln

  1,2 tys(8%)

  1,9 mln

  1,1 tys(6.1%)

  6,0 mln

  3,6 tys(16%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  1,2 tys(13%)

  2,4 mln

  1,3 tys(12%)

  2,4 mln

  1,4 tys(10.4%)

  2,4 mln

  1,4 tys(9.7%)

  2,3 mln

  1,3 tys(8.2%)

  2,5 mln

  1,4 tys(9.5%)

  2,6 mln

  1,5 tys(8.5%)

  4,2 mln

  2,5 tys(11%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  276,9 tys

  153(1.6%)

  603,2 tys

  334(3%)

  331,2 tys

  185(1.4%)

  573,8 tys

  322(2.3%)

  294,9 tys

  167(1.1%)

  1,1 mln

  609(4.1%)

  1,2 mln

  703(4%)

  1,3 mln

  793(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  762,7 tys

  422(4.5%)

  764,7 tys

  424(3.9%)

  2,7 mln

  1,5 tys(11.4%)

  3,1 mln

  1,7 tys(12.2%)

  3,3 mln

  1,9 tys(11.8%)

  2,4 mln

  1,3 tys(9%)

  3,5 mln

  2,0 tys(11.2%)

  1,1 mln

  649(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  153,9 tys

  85,2(0.9%)

  129,0 tys

  71,5(0.7%)

  124,9 tys

  69,7(0.5%)

  156,2 tys

  87,7(0.6%)

  249,2 tys

  141(0.9%)

  270,2 tys

  153(1%)

  190,1 tys

  108(0.6%)

  751,4 tys

  446(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  241,5 tys

  134(1.4%)

  546,4 tys

  303(2.8%)

  672,3 tys

  375(2.9%)

  499,3 tys

  280(2%)

  688,0 tys

  390(2.5%)

  655,7 tys

  372(2.5%)

  732,2 tys

  417(2.4%)

  600,1 tys

  356(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  553,5 tys

  306(3.3%)

  584,6 tys

  324(3%)

  556,8 tys

  311(2.4%)

  577,6 tys

  325(2.3%)

  635,9 tys

  360(2.3%)

  481,2 tys

  273(1.8%)

  496,0 tys

  283(1.6%)

  572,4 tys

  340(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  139,9 tys

  77,5(0.8%)

  197,6 tys

  109(1%)

  172,3 tys

  96,1(0.7%)

  733,6 tys

  412(2.9%)

  222,7 tys

  126(0.8%)

  250,5 tys

  142(1%)

  219,9 tys

  125(0.7%)

  447,3 tys

  265(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  101,5 tys

  56,2(0.6%)

  136,0 tys

  75,3(0.7%)

  136,2 tys

  76,0(0.6%)

  223,4 tys

  126(0.9%)

  173,3 tys

  98,2(0.6%)

  363,8 tys

  206(1.4%)

  93,4 tys

  53,2(0.3%)

  123,7 tys

  73,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  377,3 tys

  209(2.2%)

  372,0 tys

  206(1.9%)

  343,2 tys

  191(1.5%)

  347,2 tys

  195(1.4%)

  356,3 tys

  202(1.3%)

  295,5 tys

  168(1.1%)

  255,1 tys

  145(0.8%)

  122,6 tys

  72,7(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  97,0 tys

  53,7(0.6%)

  56,9 tys

  31,5(0.3%)

  103,3 tys

  57,6(0.4%)

  96,1 tys

  54,0(0.4%)

  32,4 tys

  18,3(0.1%)

  53,4 tys

  30,3(0.2%)

  33,2 tys

  18,9(0.1%)

  108,8 tys

  64,5(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  341,9 tys

  189(2%)

  29,7 tys

  16,4(0.1%)

  169,7 tys

  94,7(0.7%)

  83,0 tys

  46,6(0.3%)

  62,2 tys

  35,3(0.2%)

  66,9 tys

  37,9(0.3%)

  44,6 tys

  25,4(0.1%)

  94,3 tys

  56,0(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  51,8 tys

  28,7(0.3%)

  59,6 tys

  33,0(0.3%)

  55,4 tys

  30,9(0.2%)

  55,0 tys

  30,9(0.2%)

  43,4 tys

  24,6(0.2%)

  64,7 tys

  36,7(0.2%)

  107,4 tys

  61,3(0.3%)

  93,3 tys

  55,3(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  150,0 tys

  83,0(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,1 tys

  8,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,3 tys

  15,1(0.2%)

  3,8 tys

  2,1(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  64,8 tys

  36,4(0.3%)

  34,4 tys

  19,5(0.1%)

  25,7 tys

  14,6(0.1%)

  950

  0,5(0%)

  936

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,3 tys

  1,8(0%)

  9,6 tys

  5,3(0%)

  2,5 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Młynarach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Młynar według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Młynary, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Młynar według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,2 mln

  3,8 tys(100%)

  20,6 mln

  4,6 tys(100%)

  22,5 mln

  5,0 tys(100%)

  22,2 mln

  5,0 tys(100%)

  25,9 mln

  5,9 tys(100%)

  28,2 mln

  6,6 tys(100%)

  31,0 mln

  7,3 tys(100%)

  36,6 mln

  8,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,7 mln

  3,1 tys(33.1%)

  6,3 mln

  3,5 tys(30.5%)

  5,6 mln

  3,1 tys(24.8%)

  6,1 mln

  3,4 tys(27.4%)

  6,7 mln

  3,8 tys(26.1%)

  6,3 mln

  3,6 tys(22.5%)

  6,7 mln

  3,8 tys(21.7%)

  9,3 mln

  5,5 tys(25.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,8 mln

  3,2 tys(34%)

  5,8 mln

  3,2 tys(28.1%)

  6,2 mln

  3,5 tys(27.7%)

  5,4 mln

  3,0 tys(24.1%)

  6,1 mln

  3,5 tys(23.7%)

  9,5 mln

  5,4 tys(33.7%)

  7,4 mln

  4,2 tys(23.8%)

  6,4 mln

  3,8 tys(17.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  507,4 tys

  281(3%)

  577,7 tys

  320(2.8%)

  517,5 tys

  289(2.3%)

  492,2 tys

  277(2.2%)

  726,0 tys

  411(2.8%)

  914,4 tys

  519(3.2%)

  3,6 mln

  2,0 tys(11.5%)

  5,5 mln

  3,2 tys(15%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  2,0 tys(21.1%)

  6,3 mln

  3,5 tys(30.7%)

  1,0 mln

  572(4.6%)

  936,3 tys

  526(4.2%)

  875,4 tys

  496(3.4%)

  1,1 mln

  631(3.9%)

  955,0 tys

  544(3.1%)

  4,9 mln

  2,9 tys(13.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  140,2 tys

  77,6(0.8%)

  174,1 tys

  96,5(0.8%)

  163,8 tys

  91,4(0.7%)

  194,7 tys

  109(0.9%)

  186,0 tys

  105(0.7%)

  106,5 tys

  60,4(0.4%)

  207,7 tys

  118(0.7%)

  1,6 mln

  956(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  212,9 tys

  118(1.2%)

  237,3 tys

  131(1.2%)

  1,0 mln

  560(4.5%)

  583,5 tys

  328(2.6%)

  1,7 mln

  940(6.4%)

  1,3 mln

  719(4.5%)

  1,2 mln

  663(3.8%)

  1,1 mln

  663(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  442,9 tys

  245(2.6%)

  401,1 tys

  222(1.9%)

  355,5 tys

  198(1.6%)

  506,0 tys

  284(2.3%)

  522,9 tys

  296(2%)

  526,3 tys

  299(1.9%)

  1,4 mln

  777(4.4%)

  764,1 tys

  453(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  128,4 tys

  71,1(0.7%)

  217,3 tys

  120(1.1%)

  842,6 tys

  470(3.7%)

  1,4 mln

  794(6.4%)

  1,7 mln

  937(6.4%)

  95,7 tys

  54,3(0.3%)

  1,3 mln

  740(4.2%)

  663,6 tys

  394(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  298,4 tys

  165(1.7%)

  382,7 tys

  212(1.9%)

  428,5 tys

  239(1.9%)

  385,4 tys

  217(1.7%)

  515,2 tys

  292(2%)

  556,0 tys

  315(2%)

  610,4 tys

  348(2%)

  550,2 tys

  326(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,6 tys

  0,9(0%)

  15,4 tys

  8,5(0.1%)

  3,0 tys

  1,7(0%)

  156,5 tys

  87,9(0.7%)

  83,9 tys

  47,5(0.3%)

  103,5 tys

  58,7(0.4%)

  110,4 tys

  62,9(0.4%)

  260,4 tys

  154(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  138,9 tys

  76,9(0.8%)

  140,4 tys

  77,8(0.7%)

  127,4 tys

  71,1(0.6%)

  129,4 tys

  72,7(0.6%)

  112,3 tys

  63,6(0.4%)

  79,2 tys

  44,9(0.3%)

  54,2 tys

  30,9(0.2%)

  98,3 tys

  58,3(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,4 tys

  10,2(0.1%)

  21,5 tys

  11,9(0.1%)

  121,2 tys

  67,6(0.5%)

  79,0 tys

  44,4(0.4%)

  33,2 tys

  18,8(0.1%)

  33,3 tys

  18,9(0.1%)

  52,4 tys

  29,9(0.2%)

  39,5 tys

  23,4(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  101,0 tys

  55,9(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,1 tys

  8,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,6 tys

  3,1(0%)

  4,9 tys

  2,7(0%)

  4,9 tys

  2,8(0%)

  4,9 tys

  2,8(0%)

  5,1 tys

  2,9(0%)

  6,7 tys

  3,8(0%)

  6,7 tys

  3,8(0%)

  12,6 tys

  7,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  27,3 tys

  15,1(0.2%)

  3,8 tys

  2,1(0%)

  1,8 tys

  1,0(0%)

  64,8 tys

  36,4(0.3%)

  34,4 tys

  19,5(0.1%)

  25,7 tys

  14,6(0.1%)

  950

  0,5(0%)

  936

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  25,6 tys

  14,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  5,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  1,2(0%)

  22,3 tys

  12,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,8 tys

  14,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  12,9 tys

  7,1(0.1%)

  2,5 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Młynary - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 412 mieszkańców Młynar jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 193 kobiet oraz 219 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców Młynar, gimnazjalnym 4,3%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Młynar mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Młynarach największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2022 w Młynarach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (60 dziewczynek oraz 65 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Młynarach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 47 dzieci (19 dziewczynek oraz 28 chłopców). Dostępnych było 47 miejsc.

  15,6% mieszkańców Młynar w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 731 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,82 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 233 uczniów (111 kobiet oraz 122 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Młynarach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 232 uczniów (118 kobiet oraz 114 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (29,2% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 168,84.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,2% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 24,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców Młynar w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 23,1% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,2%
  Województwo
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 17,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Młynary
  2,7%
  Warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,1%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Młynary
  27,2%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,3%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Młynary
  19,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1731 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 731,0
  Warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,82
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 62 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Młynary) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 125 Dzieci
 • 60 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 65 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 19 3 lata
 • 19
 • 26 4 lata
 • 26
 • 45 5 lata
 • 45
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 11 3 lata
 • 11
 • 6 4 lata
 • 6
 • 26 5 lata
 • 26
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 20 4 lata
 • 20
 • 19 5 lata
 • 19
 • 16 6 lat
 • 16
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Młynarach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Młynarach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Młynarach
  Publiczne
  55 248-60-83
  55 248-60-83
  ul. Słowackiego 14
  14-420 Młynary
  2497
 • Szkoły podstawowe w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Młynary) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 233 Uczniowie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Polska
  17,0
 •  
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 168,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  168,84
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 168,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  168,12
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Młynary) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Młynary) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Młynarach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Młynarach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  55 249-08-72
  55 249-08-72
  ul. Warszawska 1
  14-420 Młynary
  12216-
 • Edukacyjne grupy wieku w Młynarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Młynary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Młynary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Młynary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Młynary - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Młynarach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Młynarach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Młynarach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Młynarach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Młynarach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 190 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 17 (uczestnicy: 930)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 40)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 80)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 20)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 78)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 38)
  • taneczne: 4 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Młynarach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 7 049 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 970 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Młynarach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 39 członków. Zarejestrowano 118 ćwiczących (mężczyźni: 110, kobiety: 8, chłopcy do lat 18: 80, dziewczęta do lat 18: 8). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Młynarach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Młynarach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Młynar znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Młynarach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz przykościelny z XIV w.dnia 1968-02-28, wykaz dokumentów: A-618/69 z 1968-02-28
  • Kościół z XIV w.dnia 1968-02-28, wykaz dokumentów: A-618/69 z 1968-02-28; 197/91 z 1991-09-11
  • Młyn z XV w.dnia 1978-06-19, wykaz dokumentów: 41/78 z 1978-06-19
  • Kościół z poł. XIX w.dnia 1985-09-13, wykaz dokumentów: 78/85 z 1985-09-13; 197/91 z 1991-09-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 - 1945 (ul. Żeromskiego 2)dnia 1991-09-11, wykaz dokumentów: 197/91 z 1991-09-11
  • Miasto z 1327 r.dnia 1991-09-11, wykaz dokumentów: 197/91 z 1991-09-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Słowackiego 2)dnia 1991-09-11, wykaz dokumentów: 197/91 z 1991-09-11; 396/94 z 1994-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Słowackiego 3)dnia 1991-09-11, wykaz dokumentów: 197/91 z 1991-09-11; 420/95 z 1995-01-24
  • Kaplica z 4. ćw. XIX w.dnia 1993-05-11, wykaz dokumentów: 268/93 z 1993-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Słowackiego 4)dnia 1995-01-24, wykaz dokumentów: 421/95 z 1995-01-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1905 r. (ul. Słowackiego 10)dnia 1995-01-24, wykaz dokumentów: 422/95 z 1995-01-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 - 1930 (ul. Dworcowa 33)dnia 1995-02-20, wykaz dokumentów: 438/95 z 1995-02-20
 • Formy ochrony przyrody w Młynarach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Młynar znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Młynarach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rzeki Baudy - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy obejmuje strefę przyrzecza oraz środkowego i dolnego odcinka biegu rzeki od okolic Danielewa gm. Młynary do ujścia Baudy do Zalewu Wiślanego na północ od Fromborka. Powierzchnia obszaru wynosi 5488 ha w tym użytki rolne - 59 0% lasy i zakrzewienia - 29 5% a wody powierzchniowe - 1 1%. Elementami krajobrazotwórczymi są: - młode wcięcia erozyjne rzeki Baudy na odcinku od Danielewa do miejscowości Myśliwiec; - młoda stopniowo rorszerzająca się dolina rzeki Baudy na odcinku od wsi Myśliwiec do krawędzi wysoczyzny w rejonie przecięcia koryta rzeki z linią kolejową Frombork - Braniewo; - młode boczne rozcięcia erozyjne w dolinie Baudy porośnięte lasem mieszanym lub liściastym; - sylweta zwartej zabudowy miasta Fromborka; - stożek ujściowy rzeki wraz z pasem sitowia i trzcin wzdłuż linii brzegowej Zalewu Wiślanego. Jest to typowy rolniczo-leśny krajobraz terenów dolin rzecznych na równinie dawnego zastoiska wód polodowcowych o ciekawej rzeźbie terenu. Pas trzcin nad Zalewem Wiślanym stanowi ostoję lęgową ptactwa wodnego i spełnia kryteria ochronne zgodne z konwencją Ramsar. Dodatkową atrakcją są zabytki (zwłaszcza zespół katedralny) Fromborka wsławionego postacią Mikołaja Kopernika., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 16677.8 ha
  • Słobicki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Słobicki Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się pomiędzy rzekami Baudą a Pasłęką i stanowi strefę ochronną torfowiskowego rezerwatu przyrody "Osiek II". Powierzchnia obszaru wynosi 3417 ha w tym użytki rolne - 44 3% tereny leśne 44 2% a wody powierzchniowe - 0 7%. Elementami krajobrazotwórczymi są: - lasy mieszane śiweże i wilgotne; - tereny upraw polowych i użytków zielonych. Pod względem geomorfologicznym obszar stanowi strefę brzeżną dawnego zastoiska polodowcowego z terenami pojezierno-wysoczyznowymi moreny dennej falistej i niskopagórkowatej. Na kompleksie łąk położonych pomiędzy miejscowościami Karwiny a Tatarki występuje zjawisko bifurkacji., Data ustanowienia: 1985-07-01, Powierzchnia: 5035.6 ha
  • Gruba Kaśka - Pomnik przyrodyOpis: wiek ok. 300 lat; pochylona, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: Droga z gardyn do Starych Siedlisk a następnie linia oddziałowa w kierunku Kraskowa; N-ctwo Młynary L-ctwo Młynary obecnie Klasztorna oddz. 57 b obecnie 58 b
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 5 drzew, Data ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: cmentarz komunalny przy ul. Warszawskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: pochylone, Data ustanowienia: 1992-12-21, Opis granicy: cmentarz komunalny przy ul. Warszawskiej

Młynary - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Młynarach odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 008,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 237,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Młynarach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu elbląskiego.

  Powiat elbląski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Młynarach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Młynarach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 008,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Młynary
  1 008,3
  Warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Kraj
  1 100,9
 • 237,25 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  237,2
  Warmińsko-mazurskie
  127,9
  Cały kraj
  104,4
 • 948,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  949,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  1 633,7
  Cała Polska
  1 327,3
 • 23,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  23,5
  Województwo
  9,6
  Kraj
  9,5
 • 94,12 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  94,1
  Warmińsko-mazurskie
  123,0
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Młynary przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 505droga wojewódzka nr 505(Frombork - Baranówka - Jędrychowo - Włóczyska - Błudowo - Płonne - Młynary - Sąpy - Stegny - Pasłęk)
  • DW 509droga wojewódzka nr 509(Elbląg - Wilkowo - Pomorska Wieś - Zastawno - Zaścianki - Młynary - Młynarska Wola - Nowica - Księżno - Wilczęta - Gładysze - Spędy - Dąbrówka - Bażyny - Klusajny - Drwęczno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Młynary przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 204Linia kolejowa nr 204: Malbork - Braniewo [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Malbork - Królewo Malborskie - Stare Pole - Fiszewo - Gronowo Elbląskie - Elbląg - Komorowo Żuławskie - Bogaczewo - Stegny - Słobity -Młynary - Kurowo Braniewskie - Chruściel - Bemowizna - Braniewo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Młynarach istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Chodkiewicza

  ul. Chopina

  ul. Dworcowa

  ul. Elbląska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Kolejowa

  ul. Konarskiego

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Langiewicza

  ul. Mickiewicza

  ul. Mierosławskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Nad Baudą

  ul. Niepodległości

  ul. Nowe Osiedle

  ul. Ogrodowa

  ul. Osińskiego

  ul. Paderewskiego

  ul. Polna

  ul. Rynek

  ul. Staszica

  ul. Styczniowa

  ul. Słowackiego

  ul. Traugutta

  ul. Warszawska

  ul. Żeromskiego

  ul. Żółkiewskiego