Mrozy w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Mrozy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mrozy to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu mińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mrozy.
 • 3 611 Liczba mieszkańców
 • 7,7 km² Powierzchnia
 • 467,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 2014 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WM Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Jaszczuk Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.802452.1657 Współrzędne GPS
 • 1412124 TERYT (TERC)
 • 0682940 SIMC
Herb miasta Mrozy
Mrozy herb

Jak Mrozy wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mrozy na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mrozy wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mrozy plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
57Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
69Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
80Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
83Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
83Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
87Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
88Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
91Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
92Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
115Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
123Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
151Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
157Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
213Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
223Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
261Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
268Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
331Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
334Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców

Mrozy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-320Poczta Mrozy, ul. Kilińskiego 1

Mrozy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mrozach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Mińsku Mazowieckim (podlega pod: ZUS Oddział w Siedlcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Warszawska 84
05-300 Mińsk Mazowiecki
Urząd Miasta i Gminy Mrozy
(25) 757-41-90
(25) 757-41-90
ul. Adama Mickiewicza 35
05-320 Mrozy

Mrozy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Mrozy jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 611, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2014-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mrozów zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Mrozów jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Mrozy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,12 na 1000 mieszkańców Mrozów. W 2022 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,0% zgonów w Mrozach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Mrozach były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mrozów przypada 8.95 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mrozów 21. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  58,3% mieszkańców Mrozów jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mrozów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 611 Liczba mieszkańców
 • 1 873 Kobiety
 • 1 738 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mrozach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mrozach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mrozach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mrozów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,9 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mrozy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mrozów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mrozy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mrozy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mrozy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,3%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,5%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Mrozy
  8,6%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Mrozy
  6,6%
  Mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mrozach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,8
  Mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,8
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mrozach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,1
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mrozach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mrozach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mrozach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mrozach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Mrozy
  7,8
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,3
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 366 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 422 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 164 Waga 4000g - 4499g
 • 164
 • 491 Waga 3500g - 3999g
 • 491
 • 525 Waga 3000g - 3499g
 • 525
 • 177 Waga 2500g - 2999g
 • 177
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,45
  woj. mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Mrozy
  0,83
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mrozach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zgony
 • 16 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,0
  woj. mazowieckie
  11,4
  Kraj
  11,9
 • 120,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  120,6
  Województwo
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  Mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,0%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,2%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,2%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 371 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Cały kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 243,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  243,8
  Mazowieckie
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Polska
  246,5
 • 369,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 404,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 332,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  369,2
  Województwo
  407,0
  Polska
  475,8
 • 45,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  45,3
  woj. mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 24,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Mrozy
  24,6
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 11,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  11,1
  Mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 21 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mrozach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mrozy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mrozy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mrozach oddano do użytku 47 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mrozach to 1 407 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 390 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  59,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mrozach to 3,70 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mrozach to 91,20 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,88% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,85% mieszkań posiada łazienkę, 80,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,47% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 407 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 389,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Mrozy
  389,60
  Mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  95,50 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 37,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Mrozy
  37,20 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Mrozy
  4,59
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,57
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,56
  Mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 47 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 13,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  13,02
  Województwo
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 174 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,70
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 48,19 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  48,19
  Województwo
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 4 287 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 91,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Mrozy
  91,2 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 1,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,19 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2014-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,88%
  woj. mazowieckie
  97,17%
  Kraj
  97,71%
 • 94,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,73%
  Województwo
  94,94%
  Cała Polska
  95,10%
 • 93,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,85%
  Województwo
  93,71%
  Kraj
  93,66%
 • 80,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Mrozy
  80,31%
  Mazowieckie
  88,15%
  Cała Polska
  85,62%
 • 10,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  10,47%
  Województwo
  59,35%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2014-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Mrozy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Mrozach na 1000 mieszkańców pracuje 432osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Mrozach wynosiło w 2022 roku 4,6% (4,6% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mrozach wynosiło 5 785,24 PLN, co odpowiada 86.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Mrozów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 23,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 432 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  432,0
  Województwo
  442,0
  Polska
  402,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,6% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Mrozy
  4,6%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mrozach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mrozach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mrozach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 785 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 785 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mrozach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 44,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mrozach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mrozy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  71,4
  Mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mrozy
  37,4
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 109,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mrozy
  109,7
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mrozy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Mrozach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 371 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 296 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 43 nowe podmioty, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (43) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (20) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mrozach najwięcej (19) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (358) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,4% (109) podmiotów, a 67,1% (249) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mrozach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 371 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109 Przemysł i budownictwo
 • 249 Pozostała działalność
 • 43 Podmioty nowo zarejestrowane w Mrozach w 2022 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Mrozach w 2022 roku
 • 296 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 358 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 358
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 371 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 371
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 19  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 19
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15 Spółki cywilne ogółem
 • 15
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 296 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 69 Budownictwo
 • 69
 • 63 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 63
 • 33 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 33
 • 22 Informacja i komunikacja
 • 22
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mrozy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mrozach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 47 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mrozach wynosi 68,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mrozów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,24 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 5,68 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,28 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mrozów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mrozy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 47
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 13,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,10
  Województwo
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 8,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,24
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 2,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Mrozy
  2,28
  woj. mazowieckie
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Mrozy
  1,71
  Mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,30
  Mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 5,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,68
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mrozy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Mrozy
  64%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Mrozy
  52%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Mrozy
  35%
  Mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Mrozy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mrozów wyniosła w 2022 roku 67,2 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mrozów - 26.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (15.9%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,7 mln złotych, czyli 26,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mrozów wyniosła w 2022 roku 61,5 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.7%). W budżecie Mrozów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (16,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,2 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,9%.
 • Wydatki budżetu w Mrozach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mrozów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mrozy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mrozów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,7 mln

  3,9 tys(100%)

  31,3 mln

  3,6 tys(100%)

  36,2 mln

  4,2 tys(100%)

  39,9 mln

  4,6 tys(100%)

  48,4 mln

  5,6 tys(100%)

  58,9 mln

  6,8 tys(100%)

  58,5 mln

  6,7 tys(100%)

  67,2 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,5 mln

  3,5 tys(37.1%)

  12,3 mln

  3,5 tys(39.4%)

  12,6 mln

  3,5 tys(34.8%)

  12,6 mln

  3,5 tys(31.5%)

  13,9 mln

  3,9 tys(28.6%)

  15,8 mln

  4,4 tys(26.8%)

  16,7 mln

  4,7 tys(28.6%)

  17,9 mln

  5,0 tys(26.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  47,7 tys

  13,5(0.1%)

  67,8 tys

  19,2(0.2%)

  27,6 tys

  7,7(0.1%)

  34,0 tys

  9,6(0.1%)

  42,4 tys

  11,8(0.1%)

  36,0 tys

  10,0(0.1%)

  877,9 tys

  246(1.5%)

  10,7 mln

  3,0 tys(15.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,2 mln

  1,7 tys(18.4%)

  496,1 tys

  140(1.6%)

  602,6 tys

  169(1.7%)

  4,1 mln

  1,2 tys(10.3%)

  8,5 mln

  2,4 tys(17.6%)

  13,1 mln

  3,6 tys(22.1%)

  11,0 mln

  3,1 tys(18.7%)

  8,2 mln

  2,3 tys(12.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  739,3 tys

  208(2.2%)

  780,8 tys

  221(2.5%)

  791,9 tys

  221(2.2%)

  1,2 mln

  346(3.1%)

  1,1 mln

  305(2.3%)

  1,0 mln

  285(1.7%)

  1,1 mln

  309(1.9%)

  4,7 mln

  1,3 tys(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  850(9%)

  3,1 mln

  868(9.8%)

  3,2 mln

  892(8.8%)

  3,3 mln

  919(8.2%)

  3,6 mln

  990(7.3%)

  3,9 mln

  1,1 tys(6.7%)

  4,4 mln

  1,2 tys(7.5%)

  4,6 mln

  1,3 tys(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  422(4.4%)

  1,4 mln

  390(4.4%)

  1,6 mln

  455(4.5%)

  1,7 mln

  468(4.2%)

  2,3 mln

  649(4.8%)

  2,7 mln

  740(4.5%)

  3,4 mln

  964(5.9%)

  3,2 mln

  884(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  567(6%)

  1,3 mln

  364(4.1%)

  1,1 mln

  321(3.2%)

  3,3 mln

  921(8.2%)

  3,3 mln

  926(6.9%)

  4,3 mln

  1,2 tys(7.2%)

  2,7 mln

  766(4.7%)

  3,1 mln

  870(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  933(9.8%)

  9,0 mln

  2,5 tys(28.8%)

  652,3 tys

  182(1.8%)

  656,2 tys

  185(1.6%)

  685,4 tys

  191(1.4%)

  809,0 tys

  226(1.4%)

  945,8 tys

  265(1.6%)

  2,8 mln

  764(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  368(3.9%)

  1,2 mln

  332(3.8%)

  1,2 mln

  323(3.2%)

  1,0 mln

  286(2.6%)

  1,2 mln

  329(2.4%)

  1,1 mln

  313(1.9%)

  1,4 mln

  399(2.4%)

  1,3 mln

  355(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  235,1 tys

  66,3(0.7%)

  360,5 tys

  102(1.2%)

  1,6 mln

  440(4.3%)

  539,0 tys

  152(1.4%)

  467,1 tys

  130(1%)

  355,7 tys

  99,2(0.6%)

  324,7 tys

  91,1(0.6%)

  909,2 tys

  252(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  555,2 tys

  157(1.6%)

  440,4 tys

  124(1.4%)

  377,3 tys

  106(1%)

  339,2 tys

  95,5(0.9%)

  322,1 tys

  89,8(0.7%)

  294,9 tys

  82,2(0.5%)

  166,1 tys

  46,6(0.3%)

  879,2 tys

  243(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  796,2 tys

  225(2.4%)

  235,3 tys

  66,5(0.8%)

  1,4 mln

  400(4%)

  331,0 tys

  93,2(0.8%)

  244,4 tys

  68,1(0.5%)

  692,6 tys

  193(1.2%)

  836,6 tys

  235(1.4%)

  723,2 tys

  200(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  802,8 tys

  226(2.4%)

  118,2 tys

  33,4(0.4%)

  217,6 tys

  60,9(0.6%)

  115,9 tys

  32,6(0.3%)

  106,7 tys

  29,7(0.2%)

  119,5 tys

  33,3(0.2%)

  56,3 tys

  15,8(0.1%)

  317,9 tys

  88,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  156,3 tys

  44,1(0.5%)

  129,3 tys

  36,6(0.4%)

  129,2 tys

  36,1(0.4%)

  128,0 tys

  36,0(0.3%)

  125,0 tys

  34,8(0.3%)

  181,3 tys

  50,6(0.3%)

  192,3 tys

  54,0(0.3%)

  204,2 tys

  56,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  380,7 tys

  107(1.1%)

  362,7 tys

  103(1.2%)

  375,1 tys

  105(1%)

  397,1 tys

  112(1%)

  429,2 tys

  120(0.9%)

  409,7 tys

  114(0.7%)

  482,5 tys

  135(0.8%)

  48,0 tys

  13,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  36,9 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  587

  0,2(0%)

  26,0 tys

  7,3(0.1%)

  23,3 tys

  6,5(0%)

  22,2 tys

  6,2(0%)

  30,4 tys

  8,4(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,5 tys

  27,8(0.3%)

  11,3 tys

  3,2(0%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  93,9 tys

  26,4(0.2%)

  95,6 tys

  26,6(0.2%)

  95,1 tys

  26,5(0.2%)

  8,7 tys

  2,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,2 tys

  31,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  7,7 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mrozach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mrozów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mrozy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mrozów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,6 mln

  3,7 tys(100%)

  33,5 mln

  3,8 tys(100%)

  36,6 mln

  4,2 tys(100%)

  39,3 mln

  4,5 tys(100%)

  49,3 mln

  5,7 tys(100%)

  58,2 mln

  6,7 tys(100%)

  60,9 mln

  7,0 tys(100%)

  61,5 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,5 mln

  3,5 tys(38.4%)

  13,1 mln

  3,7 tys(39.2%)

  13,3 mln

  3,7 tys(36.3%)

  13,6 mln

  3,8 tys(34.5%)

  14,7 mln

  4,1 tys(29.7%)

  17,3 mln

  4,8 tys(29.7%)

  20,7 mln

  5,8 tys(34%)

  17,1 mln

  4,7 tys(27.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,1 mln

  2,3 tys(25%)

  8,6 mln

  2,4 tys(25.5%)

  9,3 mln

  2,6 tys(25.4%)

  10,3 mln

  2,9 tys(26.3%)

  11,3 mln

  3,1 tys(22.9%)

  11,7 mln

  3,3 tys(20.1%)

  13,6 mln

  3,8 tys(22.3%)

  15,3 mln

  4,2 tys(24.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  184

  0,1(0%)

  87,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700,0 tys

  196(1.2%)

  8,4 mln

  2,3 tys(13.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,3 mln

  1,2 tys(13.2%)

  304,4 tys

  86,0(0.9%)

  276,3 tys

  77,3(0.8%)

  2,7 mln

  747(6.8%)

  6,8 mln

  1,9 tys(13.8%)

  8,9 mln

  2,5 tys(15.4%)

  6,1 mln

  1,7 tys(10%)

  2,7 mln

  748(4.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 tys

  0,5(0%)

  9,2 tys

  2,6(0%)

  587

  0,2(0%)

  168,3 tys

  47,4(0.4%)

  144,7 tys

  40,3(0.3%)

  145,5 tys

  40,6(0.2%)

  205,7 tys

  57,7(0.3%)

  2,6 mln

  722(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  869(9.5%)

  8,8 mln

  2,5 tys(26.3%)

  432,5 tys

  121(1.2%)

  373,3 tys

  105(1%)

  373,3 tys

  104(0.8%)

  406,8 tys

  113(0.7%)

  431,9 tys

  121(0.7%)

  2,2 mln

  611(3.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  526,7 tys

  149(1.6%)

  557,0 tys

  157(1.7%)

  675,8 tys

  189(1.8%)

  647,5 tys

  182(1.6%)

  831,9 tys

  232(1.7%)

  1,1 mln

  303(1.9%)

  1,4 mln

  385(2.3%)

  1,8 mln

  493(2.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  113,2 tys

  31,9(0.3%)

  487,7 tys

  138(1.5%)

  138,0 tys

  38,6(0.4%)

  150,2 tys

  42,3(0.4%)

  924,7 tys

  258(1.9%)

  1,9 mln

  531(3.3%)

  874,4 tys

  245(1.4%)

  1,5 mln

  409(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  996,0 tys

  281(3.1%)

  789,9 tys

  223(2.4%)

  852,4 tys

  238(2.3%)

  652,1 tys

  184(1.7%)

  880,9 tys

  246(1.8%)

  1,4 mln

  402(2.5%)

  1,2 mln

  344(2%)

  938,3 tys

  260(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  528(5.8%)

  522,6 tys

  148(1.6%)

  521,2 tys

  146(1.4%)

  356,8 tys

  100(0.9%)

  1,1 mln

  313(2.3%)

  958,7 tys

  267(1.6%)

  1,5 mln

  428(2.5%)

  924,2 tys

  256(1.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  675,1 tys

  190(2.1%)

  125,1 tys

  35,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  261,0 tys

  72,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  171,3 tys

  48,3(0.5%)

  156,4 tys

  44,2(0.5%)

  128,3 tys

  35,9(0.4%)

  146,1 tys

  41,1(0.4%)

  127,8 tys

  35,6(0.3%)

  142,5 tys

  39,7(0.2%)

  140,7 tys

  39,5(0.2%)

  239,7 tys

  66,4(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,0 tys

  4,5(0%)

  197

  0,1(0%)

  698,5 tys

  195(1.9%)

  101,3 tys

  28,5(0.3%)

  28,9 tys

  8,1(0.1%)

  37,1 tys

  10,3(0.1%)

  58,7 tys

  16,5(0.1%)

  60,0 tys

  16,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  29,4 tys

  8,3(0.1%)

  13,6 tys

  3,9(0%)

  12,7 tys

  3,6(0%)

  15,7 tys

  4,4(0%)

  17,7 tys

  4,9(0%)

  22,1 tys

  6,2(0%)

  15,0 tys

  4,2(0%)

  24,8 tys

  6,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  23,2 tys

  6,5(0.1%)

  40,8 tys

  11,5(0.1%)

  28,2 tys

  7,9(0.1%)

  25,0 tys

  7,0(0.1%)

  35,0 tys

  9,7(0.1%)

  18,1 tys

  5,0(0%)

  30,9 tys

  8,7(0.1%)

  20,7 tys

  5,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,5 tys

  27,8(0.3%)

  11,3 tys

  3,2(0%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  93,9 tys

  26,4(0.2%)

  95,6 tys

  26,6(0.2%)

  95,1 tys

  26,5(0.2%)

  8,7 tys

  2,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,9 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  260,2 tys

  73,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mrozy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 854 mieszkańców Mrozów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 438 kobiet oraz 416 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Mrozów, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Mrozów mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mrozach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (31,2%) oraz średnie zawodowe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w Mrozach mieściły się 3 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 178 dzieci (92 dziewczynki oraz 86 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,5% mieszkańców Mrozów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 402 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 522 uczniów (290 kobiet oraz 232 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (32,3% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 153,53.

  W Mrozach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 156 uczniów (77 kobiet oraz 79 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 53 absolwentów.

  W Mrozach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 6 uczniów (6 kobiet oraz 0 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,3 uczniów. 3,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Mrozów w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 23,6% mężczyzn).

 • 25,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  25,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 31,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,4%
  Mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Mrozy
  3,6%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Mrozy
  12,9%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,9%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Mrozy
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,6%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1402 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 402,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Kraj
  883,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,67
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 181 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mrozy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 178 Dzieci
 • 92 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 86 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,7%
  48,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 49 3 lata
 • 49
 • 54 4 lata
 • 54
 • 67 5 lata
 • 67
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 29 3 lata
 • 29
 • 27 4 lata
 • 27
 • 33 5 lata
 • 33
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 20 3 lata
 • 20
 • 27 4 lata
 • 27
 • 34 5 lata
 • 34
 • 2 6 lat
 • 2
 • 63 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mrozach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mrozach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Mrozach
  Publiczne
  25 757-41-14
  25 757-41-14
  ul. Armii Krajowej 12
  05-320 Mrozy
  3759
  Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"
  Niepubliczne
  50 934-84-06
  ul. GÓRNA 11a
  05-320 Mrozy
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Promyczek
  Niepubliczne
  51 124-62-30
  ul. Willowa 49
  05-320 Mrozy
  ---
 • Szkoły podstawowe w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mrozy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 522 Uczniowie
 • 290 Kobiety
  (uczniowie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,6%
  44,4%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Mrozy
  20,9
  woj. mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 •  
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 153,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Mrozy
  153,53
  woj. mazowieckie
  98,13
  Cała Polska
  95,71
 • 152,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  152,06
  Województwo
  97,07
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mrozy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mrozy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mrozach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mrozach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Mrozach (Romuald Traugutt)
  Publiczna
  25 757-41-79
  25 757-41-79
  ul. Szkolna 2
  05-320 Mrozy
  2243842
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  25 757-40-24
  25 757-46-12
  ul. Leśna 8
  05-320 Mrozy
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Mrozy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 156 Uczniowie
 • 77 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Mrozy
  22,3
  Województwo
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Mrozy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  3,0
  Mazowieckie
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mrozach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mrozach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Mrozach (A. Mickiewicz)
  Publiczne
  25 757-41-94
  25 757-46-83
  ul. Licealna 3
  05-320 Mrozy
  6155-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  25 757-40-24
  25 757-46-12
  ul. Leśna 8
  05-320 Mrozy
  210-
 • Edukacyjne grupy wieku w Mrozach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mrozy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mrozy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mrozy, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mrozy - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mrozach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mrozach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mrozach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mrozach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mrozach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 125 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 65 (uczestnicy: 8 396)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 312)
  • koncerty: 34 (uczestnicy: 3 490)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 30)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 20)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 2 616)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 276)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 206)
  • inne: 8 (uczestnicy: 1 446)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 47)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 6)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 9)
  • inne: 3 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 224)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 38)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 18)
  • taneczne: 7 (członkowie: 158)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mrozach działało 1 kino posiadające 1 salę z 125 miejscami na widowni. Odbyło się 136 seansów, na które przyszło 4 957 widzów, w tym 54 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 622 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Mrozach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 957 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mrozach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 40 członków. Zarejestrowano 31 ćwiczących (mężczyźni: 18, kobiety: 13, chłopcy do lat 18: 12, dziewczęta do lat 18: 9). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mrozach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Mrozach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mrozów znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mrozach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rudka Sanatoryjna - leśny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1964-10-12, Powierzchnia: 125.64 ha
  • Miński - obszar chronionego krajobrazuOpis: Miński Obszar Chronionego Krajobrazu leży na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej. Obejmuje 29 451 ha powierzchni na której znajdują się rezerwaty przyrody "Jedlina" i "Rudka Sanatoryjna" oraz 66 pomników przyrody. Z wysoczyzny spływa rzeka Mienia w kierunku Wisły. Krajobraz ma charakter rolniczy i leśny., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 29315.9 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: pielęgnacja w 2014 r., Data ustanowienia: 2009-07-31
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-07-31
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-07-31

Mrozy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 39 wypadków drogowych w Mrozach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 55 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 080,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 27,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mrozach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mińskiego.

  Powiat miński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mrozach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 55 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 21 Lekko ranni
 • 34 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mrozach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 080,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Mrozy
  1 080,0
  woj. mazowieckie
  956,2
  Kraj
  1 100,9
 • 27,69 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  27,7
  woj. mazowieckie
  117,8
  Polska
  104,4
 • 1 523,12 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 523,1
  Mazowieckie
  1 130,3
  Kraj
  1 327,3
 • 2,56 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  2,6
  Województwo
  12,3
  Kraj
  9,5
 • 141,03 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  141,0
  woj. mazowieckie
  118,2
  Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mrozy nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 2droga krajowa nr 2(Warszawa - Wesoła - Zakręt - Nowy Konik - Stary Kornik - Brzeziny - Wielgolas Brzeziński - Wielgolas Duchnowski - Dębe Wielkie - Choszczówka Stojecka - Kałuszyn - Marysin - Bojmie - Mingosy - Polaki - Broszków - Gręzów - Nowe Opole - Nowe Iganie - Stare Iganie - Żelków-Kolonia - Siedlce - Grabianów - Białki - Ujrzanów - Zbuczyn - Tchórzew-Plewki - Wólka Kamienna - Zawady - Krzesk-Królowa Niwa - Krzewica - Tłuściec - Żabce - Międzyrzec Podlaski - Wysokie - Rogoźniczka - Nowy Sławacinek - Stary Sławacinek - Biała Podlaska - Zalesie - Wólka Dobryńska - Małaszewicze Duże - Małaszewicze Małe - Terespol - granica (Białoruś))
  • DW 697droga wojewódzka nr 697(Liw - Karczewiec - Suchodół - Polków-Sagały - Grębków - Stawiska - Trzebucza - Marysin)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • a2autostrada a2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Mrozach istnieje 79 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 200-lecia Mrozów

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Alternatywy

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bajkowa

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Chabrowa

  ul. Cicha

  ul. Cyprysowa

  ul. Dobra

  ul. Długa

  ul. Familijna

  ul. Graniczna

  ul. Grzybowa

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kopalniana

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księżycowa

  ul. Kubusia Puchatka

  ul. Letnia

  ul. Leśna

  ul. Licealna

  ul. Mała

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Nadrzeczna

  ul. Niedźwiadka

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Okólna

  ul. Olszowa

  ul. Osiedlowa

  Park im. Piotra Starosty

  Park im. Wandy i Józefa Rudków

  ul. Piaskowa

  Plac Księdza Kazimierza Fertaka

  ul. Pogodna

  ul. Pokoju

  ul. Polna

  rondo Południowe

  ul. Prosta

  ul. Przechodnia

  ul. Sadowa

  ul. Semanowizna

  Skwer im. Druha Stanisława Kowalczyka

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tartaczna

  ul. Tulipanowa

  ul. Urocza

  ul. Wesoła

  ul. Willowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wolska

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Zachodnia

  ul. Zdrojowa

  ul. Zwycięstwa

  ul. Złota

  ul. św. Teresy

  ul. Żwirowa