Polska w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Polska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Polska ma 38 080 411 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat . Prognozowana liczba mieszkańców Polski w 2050 roku wynosi 33 950 569, z czego 17 387 024 to kobiety, a 16 563 545 mężczyźni.

  Mieszkańcy Polski zawarli w 2021 roku 168 324 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,1% mieszkańców Polski jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Polska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -188 006. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,93 na 1000 mieszkańców Polski. W 2021 roku urodziło się 331 511 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 363 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 .

  W 2021 roku 34,8% zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Polsce były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polski przypada 13.61 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 429 719 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 429 719 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polski 0. W tym samym roku 15 409 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 005 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3 404.

  59,2% mieszkańców Polski jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 080 411 Liczba mieszkańców
 • 19 674 331 Kobiety
 • 18 406 080 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców Polski w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 950 569 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 387 024 Kobiety
 • 16 563 545 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Polska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polsce w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • 168 324 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -188 006 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -89 484 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -98 522 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • -5,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polsce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polsce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polsce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polsce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 331 511 Urodzenia żywe
 • 161 375 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 170 136 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 363 g Średnia waga noworodków
 • 3 295 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rozkład wagi noworodków
 • 293 Waga 5000g i więcej
 • 293
 • 3 684 Waga 4500g - 4999g
 • 3 684
 • 29 700 Waga 4000g - 4499g
 • 29 700
 • 104 605 Waga 3500g - 3999g
 • 104 605
 • 125 732 Waga 3000g - 3499g
 • 125 732
 • 48 950 Waga 2500g - 2999g
 • 48 950
 • 12 320 Waga 2000g - 2499g
 • 12 320
 • 3 968 Waga 1500g - 1999g
 • 3 968
 • 1 935 Waga 1000g - 1499g
 • 1 935
 • 1 085 Waga 600g - 999g
 • 1 085
 • 319 Waga poniżej 600g
 • 319
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Statystyki zgonów w Polsce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 519 517 Zgony
 • 250 859 Kobiety
  (Zgony)
 • 268 658 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 1 306 Zgony niemowląt
 • 579 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 727 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 44,3%
  55,7%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • 156,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wykres - Przyczyny zgonów w Polsce w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • 92 780 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • 74,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • 268,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • 246,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • 475,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 499,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 70,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 32,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Zamachy samobójcze w Polsce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 798 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 292 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 506 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 926 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 871 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 201 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 787 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 414 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 898 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 302 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 36 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 108 zatrucie gazem / spalinami
 • 108
 • 109 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 109
 • 1 488 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1 488
 • 1 738 zażycie innych leków
 • 1 738
 • 679 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 679
 • 1 613 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1 613
 • 988 rzucenie się z wysokości
 • 988
 • 142 utonięcie / utopienie się
 • 142
 • 5 735 powieszenie się
 • 5 735
 • 326 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 326
 • 88 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 88
 • 119 uduszenie się
 • 119
 • 60 samopodpalenie
 • 60
 • 605 inny
 • 605
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 40 zatrucie gazem / spalinami
 • 40
 • 32 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 32
 • 59 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 59
 • 74 zażycie innych leków
 • 74
 • 108 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 108
 • 41 samookaleczenie powierzchniowe
 • 41
 • 376 rzucenie się z wysokości
 • 376
 • 53 utonięcie / utopienie się
 • 53
 • 4 077 powieszenie się
 • 4 077
 • 153 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 153
 • 66 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 66
 • 56 uduszenie się
 • 56
 • 10 samopodpalenie
 • 10
 • 56 inny
 • 56
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 591 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3 591
 • 243 choroba fizyczna
 • 243
 • 7 nosiciel wirusa HIV, chory na AIDS
 • 7
 • 39 trwałe kalectwo
 • 39
 • 1 344 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1 344
 • 2 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 2
 • 128 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 128
 • 1 366 zawód miłosny
 • 1 366
 • 240 problemy w szkole lub pracy
 • 240
 • 132 nagła utrata źródła utrzymania
 • 132
 • 375 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 375
 • 52 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 52
 • 5 niepożądana ciąża
 • 5
 • 303 śmierć bliskiej osoby
 • 303
 • 29 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 29
 • 227 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 227
 • 840 inna nie wymieniona
 • 840
 • 5 469 nieustalona
 • 5 469
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 068 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1 068
 • 144 choroba fizyczna
 • 144
 • 3 nosiciel wirusa HIV, chory na AIDS
 • 3
 • 20 trwałe kalectwo
 • 20
 • 241 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 241
 • 14 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 14
 • 191 zawód miłosny
 • 191
 • 40 problemy w szkole lub pracy
 • 40
 • 35 nagła utrata źródła utrzymania
 • 35
 • 145 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 145
 • 27 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 27
 • 2 niepożądana ciąża
 • 2
 • 96 śmierć bliskiej osoby
 • 96
 • 6 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 6
 • 144 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 144
 • 220 inna nie wymieniona
 • 220
 • 2 963 nieustalona
 • 2 963
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 85 12 lat i mniej
 • 85
 • 1 411 13-18 lat
 • 1 411
 • 1 573 19-24 lat
 • 1 573
 • 1 268 25-29 lat
 • 1 268
 • 5 490 30-49 lat
 • 5 490
 • 2 998 50-60 lat
 • 2 998
 • 955 70 lat i więcej
 • 955
 • 18 nieustalony
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 125 13-18 lat
 • 125
 • 344 19-24 lat
 • 344
 • 384 25-29 lat
 • 384
 • 1 929 30-49 lat
 • 1 929
 • 1 707 50-60 lat
 • 1 707
 • 694 70 lat i więcej
 • 694
 • 16 nieustalony
 • 16
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2 128
  • pod wpływem alkoholu4 262
  • pod wpływem środków odurzających129
  • pod wpływem leków1 483
  • pod wpływem dopalaczy19
  • nieustalony6 128
 • 2 128 trzeźwy
 • 4 262 pod wpływem alkoholu
 • 129 pod wpływem środków odurzających
 • 1 483 pod wpływem leków
 • 19 pod wpływem dopalaczy
 • 6 128 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy369
  • pod wpływem alkoholu499
  • pod wpływem środków odurzających12
  • pod wpływem leków60
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony4 273
 • 369 trzeźwy
 • 499 pod wpływem alkoholu
 • 12 pod wpływem środków odurzających
 • 60 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 4 273 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 977 kawaler/panna
 • 5 977
 • 3 978 żonaty/zamężna
 • 3 978
 • 652 konkubinat
 • 652
 • 545 wdowiec/wdowa
 • 545
 • 880 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 880
 • 50 separacja
 • 50
 • 1 716 nieustalony
 • 1 716
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 737 kawaler/panna
 • 1 737
 • 1 866 żonaty/zamężna
 • 1 866
 • 187 konkubinat
 • 187
 • 333 wdowiec/wdowa
 • 333
 • 457 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 457
 • 28 separacja
 • 28
 • 593 nieustalony
 • 593
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne320
  • podstawowe i gimnazjalne1 618
  • zasadnicze zawodowe1 043
  • średnie1 197
  • wyższe311
  • nieustalony9 309
 • 320 podstawowe niepełne
 • 1 618 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 043 zasadnicze zawodowe
 • 1 197 średnie
 • 311 wyższe
 • 9 309 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne27
  • podstawowe i gimnazjalne358
  • zasadnicze zawodowe451
  • średnie402
  • wyższe152
  • nieustalony3 811
 • 27 podstawowe niepełne
 • 358 podstawowe i gimnazjalne
 • 451 zasadnicze zawodowe
 • 402 średnie
 • 152 wyższe
 • 3 811 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 895 praca
 • 2 895
 • 2 174 na utrzymaniu innej osoby
 • 2 174
 • 449 renta
 • 449
 • 1 061 emerytura
 • 1 061
 • 168 zasiłek lub alimenty
 • 168
 • 1 196 bez stałego źródła utrzymania
 • 1 196
 • 5 855 nieustalony
 • 5 855
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 217 praca
 • 1 217
 • 375 na utrzymaniu innej osoby
 • 375
 • 214 renta
 • 214
 • 723 emerytura
 • 723
 • 57 zasiłek lub alimenty
 • 57
 • 411 bez stałego źródła utrzymania
 • 411
 • 2 204 nieustalony
 • 2 204
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 429 719 Migracje wewnętrzne
 • 226 106 Kobiety
  (migracje wewnętrzne)
 • 203 613 Mężczyźni
  (migracje wewnętrzne)
 • 15 409 Zameldowania z zagranicy
 • 7 179 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 230 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 005 Wymeldowania za granicę
 • 6 136 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 869 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 404 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 043 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 361 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polsce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Polsce oddano do użytku 234 680 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,16 nowych lokali. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Polsce to 15 015 333 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 392 mieszkania.

  60,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 37,6% na cele indywidualne, 0,9% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (0,5%), lokale społeczne czynszowe (0,5%) i lokale zakładowe (0,0%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polsce to 3,90 . Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Polsce to 92,90 m2 .

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,78% mieszkań posiada łazienkę, 83,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,25% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w Polsce 199 318 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 248 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 689 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 84 729 transakcji (mediana cen - 5 761 zł/m2, średnia - 6 212 zł/m2), a na rynku wtórnym 114 589 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 694 zł/m2, średnia - 5 276 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 248 zł
 • 5 248 zł Ogółem
 • 5 248 zł
 • 5 565 zł do 40 m2
 • 5 565 zł
 • 5 291 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 291 zł
 • 5 134 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 134 zł
 • 4 715 zł od 80,1 m2
 • 4 715 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 689 zł
 • 5 689 zł Ogółem
 • 5 689 zł
 • 6 062 zł do 40 m2
 • 6 062 zł
 • 5 677 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 677 zł
 • 5 570 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 570 zł
 • 5 585 zł od 80,1 m2
 • 5 585 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 199 318
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m248 453
  • od 40,1 do 60 m289 764
  • od 60,1 do 80 m241 635
  • od 80,1 m219 466
 • 48 453 do 40 m2
 • 89 764 od 40,1 do 60 m2
 • 41 635 od 60,1 do 80 m2
 • 19 466 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w Polsce w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 761 zł
 • 5 761 zł Ogółem
 • 5 761 zł
 • 6 349 zł do 40 m2
 • 6 349 zł
 • 5 762 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 762 zł
 • 5 601 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 601 zł
 • 4 988 zł od 80,1 m2
 • 4 988 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 212 zł
 • 6 212 zł Ogółem
 • 6 212 zł
 • 6 824 zł do 40 m2
 • 6 824 zł
 • 6 242 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 242 zł
 • 6 105 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 105 zł
 • 5 935 zł od 80,1 m2
 • 5 935 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84 729
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217 711
  • od 40,1 do 60 m237 510
  • od 60,1 do 80 m219 950
  • od 80,1 m29 558
 • 17 711 do 40 m2
 • 37 510 od 40,1 do 60 m2
 • 19 950 od 60,1 do 80 m2
 • 9 558 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 694 zł
 • 4 694 zł Ogółem
 • 4 694 zł
 • 4 868 zł do 40 m2
 • 4 868 zł
 • 4 747 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 747 zł
 • 4 533 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 533 zł
 • 4 307 zł od 80,1 m2
 • 4 307 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 276 zł
 • 5 276 zł Ogółem
 • 5 276 zł
 • 5 612 zł do 40 m2
 • 5 612 zł
 • 5 271 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 271 zł
 • 5 073 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 073 zł
 • 5 250 zł od 80,1 m2
 • 5 250 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 114 589
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m230 742
  • od 40,1 do 60 m252 254
  • od 60,1 do 80 m221 685
  • od 80,1 m29 908
 • 30 742 do 40 m2
 • 52 254 od 40,1 do 60 m2
 • 21 685 od 60,1 do 80 m2
 • 9 908 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 015 333 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 392,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • 2,55 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 234 680 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 6,16 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 916 411 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • 24,07 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • 21 801 737 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 92,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • 94,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • 91,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • 83,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • 57,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Polska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Polsce na 1000 mieszkańców pracuje 257osób . 50,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosiło w 2021 roku 5,4% (6,2% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn).

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło 6 001,02 PLN.

  19,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Polski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,1% w przemyśle i budownictwie, a 20,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 257 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,2% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polsce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polsce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 001 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polsce w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,1% Przemysł i budownictwo
 • 16,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,4% Pozostałe
 • 41,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 803 757 Pracujący ogółem
 • 4 926 656 Kobiety
 • 4 877 101 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Polsce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 124,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Polsce w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 836 214 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 446 578 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 368 277 nowych podmiotów, a 190 218 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (402 005) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (329 090) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (383 617) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (170 140) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Polsce najwięcej (499 983) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 670 749) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (70 718) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (1 092 091) podmiotów, a 76,0% (3 673 405) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 836 214 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 70 718 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 092 091 Przemysł i budownictwo
 • 3 673 405 Pozostała działalność
 • 368 277 Podmioty nowo zarejestrowane w Polsce w 2021 roku
 • 190 218 Podmioty wyrejestrowane w Polsce w 2021 roku
 • 3 446 578 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 670 749 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 670 749
 • 133 936 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 133 936
 • 27 263 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27 263
 • 3 518 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3 518
 • 748 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 748
 • 4 831 948 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 831 948
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 48 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 48
 • 11 029 Spółdzielnie ogółem
 • 11 029
 • 593 791 Spółki handlowe ogółem
 • 593 791
 • 81 888  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 81 888
 • 9 957  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9 957
 • 103    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 103
 • 1 443    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 443
 • 499 983  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 499 983
 • 77 661    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 77 661
 • 170    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 170
 • 292 843 Spółki cywilne ogółem
 • 292 843
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 446 578 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 755 039 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 755 039
 • 562 746 Budownictwo
 • 562 746
 • 406 032 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 406 032
 • 297 377 Przetwórstwo przemysłowe
 • 297 377
 • 253 451 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 253 451
 • 242 762 Transport i gospodarka magazynowa
 • 242 762
 • 173 612 Informacja i komunikacja
 • 173 612
 • 165 292 Pozostała działalność
 • 165 292
 • 120 399 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 120 399
 • 116 240 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 116 240
 • 98 599 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 98 599
 • 93 241 Edukacja
 • 93 241
 • 55 027 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55 027
 • 52 365 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 52 365
 • 42 896 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 42 896
 • 7 159 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7 159
 • 2 197 Górnictwo i wydobywanie
 • 2 197
 • 1 881 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1 881
 • 246 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 246
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Polsce stwierdzono 820 846 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,51 przestępstw.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polsce wynosi 71,20% .

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,82 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 10,95 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,89 (74%), drogowe - 1,85 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 820 846 Przestępstwa ogółem
 • 820 846
 • 489 052 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 489 052
 • 224 775 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 224 775
 • 70 727 Przestępstwa drogowe
 • 70 727
 • 13 403 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13 403
 • 418 041 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 418 041
 • 21,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • 12,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • 5,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • 10,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu

Polska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 499 843 mieszkańców Polski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 141 080 kobiet oraz 4 358 763 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,2% mieszkańców Polski, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  Wśród kobiet mieszkających w Polsce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (29,1%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,9%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2021 w Polsce mieściły się 13 483 przedszkola, w których do 58 996 oddziałów uczęszczało 1 190 141 dzieci (580 936 dziewczynek oraz 609 205 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Polsce mieściło się 8 038 przedszkoli, w których do 31 696 oddziałów uczęszczało 732 702 dzieci (358 895 dziewczynek oraz 373 807 chłopców). Dostępnych było 733 321 miejsc.

  18,3% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 896 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 14 205 szkół podstawowych, w których w 187 465 oddziałach uczyło się 3 123 409 uczniów (1 513 313 kobiet oraz 1 610 096 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 14 072 szkoły podstawowe, w których w 124 629 oddziałach uczyło się 2 294 434 uczniów (1 112 204 kobiety oraz 1 182 230 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów.

  W Polsce znajduje się 3 056 licea ogólnokształcące, w których w 28 040 oddziałach uczyło się 737 017 uczniów (447 700 kobiet oraz 289 317 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 182 647 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 3 552 licea ogólnokształcące, w których w 28 380 oddziałach uczyło się 795 793 uczniów (467 535 kobiet oraz 328 258 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 251 973 absolwentów.

  W Polsce znajdują się 1 802 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 739 oddziałach uczyło się 210 777 uczniów (66 692 kobiety oraz 144 085 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,3 uczniów. 19,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 25,2% Wykształcenie wyższe
 • 29,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • 13,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 896 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 •  
 • 13 483Przedszkola
 • 7 463 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 329 Przedszkola specjalne
 • 58 996 Oddziały
 • 13 854 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 400 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 215 755 Miejsca
  (rok 2018)
 • 6 451 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 190 141 Dzieci
 • 580 936 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 609 205 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 947 2 lata i mniej
 • 20 947
 • 275 745 3 lata
 • 275 745
 • 319 511 4 lata
 • 319 511
 • 310 801 5 lata
 • 310 801
 • 256 655 6 lat
 • 256 655
 • 6 482 7 lat i więcej
 • 6 482
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 552 2 lata i mniej
 • 10 552
 • 135 498 3 lata
 • 135 498
 • 156 378 4 lata
 • 156 378
 • 151 771 5 lata
 • 151 771
 • 124 563 6 lat
 • 124 563
 • 2 174 7 lat i więcej
 • 2 174
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 395 2 lata i mniej
 • 10 395
 • 140 247 3 lata
 • 140 247
 • 163 133 4 lata
 • 163 133
 • 159 030 5 lata
 • 159 030
 • 132 092 6 lat
 • 132 092
 • 4 308 7 lat i więcej
 • 4 308
 • 247 511 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 87 530,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 86 837,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 692,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 132,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2 085,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 114,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16 838,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 276,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 425Punkty przedszkolne
 • 2 096 Oddziały
 • 41 569 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 176 Dzieci
 • 12 254 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 14 922 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,1%
  54,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 927 2 lata i mniej
 • 927
 • 7 723 3 lata
 • 7 723
 • 9 007 4 lata
 • 9 007
 • 6 046 5 lata
 • 6 046
 • 2 692 6 lat
 • 2 692
 • 781 7 lat i więcej
 • 781
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 466 2 lata i mniej
 • 466
 • 3 694 3 lata
 • 3 694
 • 4 181 4 lata
 • 4 181
 • 2 617 5 lata
 • 2 617
 • 1 096 6 lat
 • 1 096
 • 200 7 lat i więcej
 • 200
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 461 2 lata i mniej
 • 461
 • 4 029 3 lata
 • 4 029
 • 4 826 4 lata
 • 4 826
 • 3 429 5 lata
 • 3 429
 • 1 596 6 lat
 • 1 596
 • 581 7 lat i więcej
 • 581
 •  
 • 2 203,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2 157,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 70,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 69,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 191Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 173 170 Oddziały
 • 3 073 299 Uczniowie
 • 1 496 225 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 577 074 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 380 839 Uczniowie w 1 klasie
 • 185 382 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 195 457 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 348 724 Absolwenci
 • 169 857 Kobiety
  (absolwenci)
 • 178 867 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 953Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 159 Oddziały
 • 48 349 Uczniowie
 • 16 473 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 876 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,1%
  65,9%
 • 4 049 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 307 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 742 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 425 Absolwenci
 • 2 167 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 258 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 61Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 136 Oddziały
 • 1 761 Uczniowie
 • 615 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 146 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,9%
  65,1%
 • 904 Absolwenci
 • 335 Kobiety
  (absolwenci)
 • 569 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,7
 • 3,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,4
 •  
 • 255 478,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 211 348,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44 130,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 686,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13 568,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 117,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 64,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 221Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 811 Oddziały
 • 649 529 Uczniowie
 • 407 729 Kobiety
  (uczniowie)
 • 241 800 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,8%
  37,2%
 • 167 110 Uczniowie w 1 klasie
 • 104 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 971 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 879 Absolwenci
 • 94 409 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 470 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 1 026 Uczniowie w 1 klasie
 • 526 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 500 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 835Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 229 Oddziały
 • 87 488 Uczniowie
 • 39 971 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 517 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 33 768 Absolwenci
 • 16 668 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 100 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 •  
 • 48 522,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34 512,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 009,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 664,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 510,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 153,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 987,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 717,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 269,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 583 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 539 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 396Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 086 Oddziały
 • 12 523 Uczniowie
 • 4 903 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 620 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,2%
  60,8%
 • 3 973 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 476 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 497 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,6
 • 22,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,9
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w Polsce

 • Według danych GUS z 2021 roku w Polsce znajdowało się 2 521 hoteli (80 ★★★★★, 424 ★★★★, 1 275 ★★★, 493 ★★, 129 , 120 w trakcie kategoryzacji), 91 moteli (1 ★★★★, 12 ★★★, 43 ★★, 16 , 19 w trakcie kategoryzacji) oraz 380 pensjonatów (1 ★★★★★, 20 ★★★★, 123 ★★★, 76 ★★, 30 , 130 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 148 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 957 (całoroczne: 888)
  • domy wycieczkowe: 30 (całoroczne: 29)
  • schroniska: 56 (całoroczne: 52)
  • schroniska młodzieżowe: 32 (całoroczne: 24)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 229 (całoroczne: 159)
  • ośrodki wczasowe: 947 (całoroczne: 371)
  • ośrodki kolonijne: 81 (całoroczne: 22)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 360 (całoroczne: 278)
  • hostele: 143 (całoroczne: 137)
  • domy pracy twórczej: 28 (całoroczne: 25)
  • zespoły domków turystycznych: 522 (całoroczne: 87)
  • kempingi: 144 (całoroczne: 18)
  • pola biwakowe: 137 (całoroczne: 1)
  • zakłady uzdrowiskowe: 208 (całoroczne: 205)
  • pokoje gościnne: 2 007 (całoroczne: 1 036)
  • kwatery agroturystyczne: 610 (całoroczne: 426)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 459 (całoroczne: 357)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2 121
  • drzwi automatycznie otwierane: 1 269
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1 817
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2 339


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 136 (liczba sal: 7 369, liczba miejsc: 475 665)
  • z nagłośnieniem: 2 480
  • z projektorem multimedialnym: 2 687
  • z zestawem do wideokonferencji: 1 123
  • z obsługą techniczną: 1 758
  • z ekranem: 2 736
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2 569
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1 760
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6 507


 • Domy i ośrodki kultury w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Polsce: 3 944 (publiczne: 3 686, prywatne: 258), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Polsce 2 114 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 398 761 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 156 556 (uczestnicy: 18 256 595)
  • seanse filmowe: 11 828 (uczestnicy: 593 389)
  • wystawy: 8 958 (uczestnicy: 3 795 797)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 458 (uczestnicy: 2 005 275)
  • koncerty: 20 117 (uczestnicy: 4 944 799)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 18 938 (uczestnicy: 901 900)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 089 (uczestnicy: 1 373 238)
  • konkursy: 11 043 (uczestnicy: 605 556)
  • pokazy teatralne: 8 505 (uczestnicy: 1 249 007)
  • konferencje: 889 (uczestnicy: 78 802)
  • interdyscyplinarne: 4 613 (uczestnicy: 902 160)
  • warsztaty: 43 171 (uczestnicy: 835 152)
  • inne: 9 947 (uczestnicy: 971 520)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 21 854 (członkowie: 386 351)
  • plastyczne/techniczne: 5 807 (członkowie: 80 007)
  • taneczne: 3 584 (członkowie: 61 192)
  • muzyczne: 3 393 (członkowie: 39 935)
  • informatyczne: 344 (członkowie: 4 532)
  • fotograficzne i filmowe: 435 (członkowie: 5 168)
  • teatralne: 842 (członkowie: 10 567)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 482 (członkowie: 46 299)
  • literackie: 242 (członkowie: 3 630)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 080 (członkowie: 90 545)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 148 (członkowie: 4 143)
  • inne: 2 497 (członkowie: 40 333)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 4 914 (absolwenci: 69 297)
  • języków obcych: 974 (absolwenci: 11 558)
  • plastyczne: 625 (absolwenci: 10 763)
  • nauki gry na instrumentach: 1 262 (absolwenci: 15 233)
  • wiedzy praktycznej: 242 (absolwenci: 4 079)
  • tańca: 910 (absolwenci: 15 250)
  • komputerowe: 492 (absolwenci: 5 613)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 64 (absolwenci: 736)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 239
  • filmowe: 183
  • plastyczne: 1 964
  • muzyczne: 1 655
  • politechniczne: 75
  • studia radiowe: 42
  • studia telewizyjne: 56
  • komputerowe: 851
  • ceramiczne: 462
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 256
  • sale baletowe/taneczne: 1 747
  • inne: 333


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 751 (członkowie: 226 927)
  • teatralne: 1 645 (członkowie: 21 794)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 546 (członkowie: 38 444)
  • wokalne i chóry: 2 794 (członkowie: 43 464)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 658 (członkowie: 49 342)
  • taneczne: 3 502 (członkowie: 65 012)
  • inne: 606 (członkowie: 8 871)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w Polsce działały 523 kina posiadające 1 539 sal z 294 252 miejscami na widowni. Odbyły się 1 355 464 seanse, na które przyszło 27 464 839 widzów, w tym 288 931 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 827 514 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w Polsce siedzibę miało 136 teatrów (teatr dramatyczny: 74, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 18, teatr operowy: 12, teatr lalkowy: 32). Odbyły się 18 372 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 2 804 010 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w Polsce miało 141 teatrów. Odbyło się 28 556 przedstawień, na które przyszło 5 752 260 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w Polsce działało 939 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 266). Odnotowano 25 251 557 zwiedzających, co daje 6 617 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w Polsce działały 7 693 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 124 676 708 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 384 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 420 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 262 584 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 51 592
  • dostępne dla czytelników: 25 651
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 24 954
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4 800
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5 281
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6 003
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4 090


 • Biblioteki naukowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w Polsce działało 1 378 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 114 949 685 wolumenów w tym ziobry specjalne: 23 520 800. Odnotowano 875 558 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 9 726 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 2 270 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 108 119 397 wolumenów. Odnotowano 3 208 655 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26 138
  • dostępne dla czytelników: 11 161
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10 629
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 933
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 958
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 951
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 817


 • Kluby sportowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w Polsce działało 14 858 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 019 574 członków. Zarejestrowano 1 030 204 ćwiczących (mężczyźni: 770 730, kobiety: 259 474, chłopcy do lat 18: 526 047, dziewczęta do lat 18: 208 876). Aktywne były 25 173 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24652), instruktora sportowego (21103) oraz inne osoby (8761).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Polsce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez Polska i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 22 816 wypadków drogowych w Polsce odnotowano 2 245 ofiar śmiertelnych oraz 26 415 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,9 wypadków oraz 5,9 ofiar śmiertelnych. Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,6 ofiar śmiertelnych oraz 80,2 rannych.

  W 2021 roku w Polsce zarejestrowanych było 32 991 083 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 25 113 862 samochodów osobowych (656,3 na każdy 1000 mieszkańców), 3 529 716 samochodów ciężarowych (104,5), 124 526 autobusów (3,3), 469 451 ciągników siodłowych (12,3) oraz 1 669 138 motocykli (43,6).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,2 lat.


  W 2021 roku w Polsce znajdowało się 18 510 km ścieżek rowerowych, 339,5 km bus-pasów i 378 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 86 597 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 69 165 licencji na taksówki.

  W 2021 roku odnotowano w portach morskich w Polsce 882 463 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 275 628 krajowych oraz 881 969 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 276 413 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 34 522 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 59 913 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w Polsce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 816 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 245 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 26 415 Ranni
  (rok 2021)
 • 8 276 Lekko ranni
 • 18 139 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Polsce w latach 2000 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 59,9 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • 5,9 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • 69,4 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • 7,6 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • 80,2 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 32 991 083 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w Polsce w 2020 roku
 • 25 113 862 Samochody osobowe
 • 3 529 716 Samochody ciężarowe
 • 56 871 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 124 526 Autobusy
 • 227 888 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 470 438 Ciągniki samochodowe
 • 469 451   Ciągniki siodłowe
 • 1 855 231 Ciągniki rolnicze
 • 1 669 138 Motocykle
 • 554 099   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 400 013 Motorowery
 • 25 113 862Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody osobowe w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 656,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 283 901
  • 1400-1649 kg6 094 412
  • 1650-1899 kg6 193 563
  • 1900 kg i więcej7 541 986
 • 5 283 901 do 1399 kg
 • 6 094 412 1400-1649 kg
 • 6 193 563 1650-1899 kg
 • 7 541 986 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 174 766 do 1399 cm3
 • 9 174 766
 • 13 726 189 1400-1999 cm3
 • 13 726 189
 • 2 212 907 2000 i więcej cm3
 • 2 212 907
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 111 160
  • olej napędowy7 908 948
  • gaz (LPG)3 388 888
  • pozostałe704 866
 • 13 111 160 benzyna
 • 7 908 948 olej napędowy
 • 3 388 888 gaz (LPG)
 • 704 866 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 813 193 do 1 roku
 • 813 193
 • 508 484 2 lata
 • 508 484
 • 532 210 3 lata
 • 532 210
 • 962 009 4-5 lat
 • 962 009
 • 896 629 6-7 lat
 • 896 629
 • 1 108 523 8-9 lat
 • 1 108 523
 • 1 337 751 10-11 lat
 • 1 337 751
 • 3 984 366 12-15 lat
 • 3 984 366
 • 4 924 848 16-20 lat
 • 4 924 848
 • 3 684 382 21-25 lat
 • 3 684 382
 • 2 233 470 26-30 lat
 • 2 233 470
 • 4 127 997 31 lat i więcej
 • 4 127 997
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w Polsce
 • 3 529 716Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody ciężarowe w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 104,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 757 373 do 999 kg
 • 1 757 373
 • 1 057 117 1000-1499 kg
 • 1 057 117
 • 234 932 1500-2999 kg
 • 234 932
 • 25 707 3000-3499 kg
 • 25 707
 • 59 221 3500-4999 kg
 • 59 221
 • 153 459 5000-6999 kg
 • 153 459
 • 96 373 7000-9999 kg
 • 96 373
 • 97 192 10000-14999 kg
 • 97 192
 • 48 342 15000 kg i więcej
 • 48 342
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna613 360
  • olej napędowy2 427 959
  • gaz (LPG)173 339
  • pozostałe315 058
 • 613 360 benzyna
 • 2 427 959 olej napędowy
 • 173 339 gaz (LPG)
 • 315 058 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 116 032 do 1 roku
 • 116 032
 • 76 292 2 lata
 • 76 292
 • 66 472 3 lata
 • 66 472
 • 147 340 4-5 lat
 • 147 340
 • 152 721 6-7 lat
 • 152 721
 • 162 668 8-9 lat
 • 162 668
 • 224 931 10-11 lat
 • 224 931
 • 485 099 12-15 lat
 • 485 099
 • 575 779 16-20 lat
 • 575 779
 • 478 780 21-25 lat
 • 478 780
 • 270 698 26-30 lat
 • 270 698
 • 772 904 31 lat i więcej
 • 772 904
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w Polsce
 • 124 526Liczba autobusów zarejestrowanych w Polsce
 • Autobusy w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 102
  • olej napędowy98 727
  • gaz (LPG)771
  • pozostałe20 926
 • 4 102 benzyna
 • 98 727 olej napędowy
 • 771 gaz (LPG)
 • 20 926 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 450 do 1 roku
 • 3 450
 • 2 611 2 lata
 • 2 611
 • 2 297 3 lata
 • 2 297
 • 3 767 4-5 lat
 • 3 767
 • 3 558 6-7 lat
 • 3 558
 • 3 852 8-9 lat
 • 3 852
 • 4 427 10-11 lat
 • 4 427
 • 14 990 12-15 lat
 • 14 990
 • 20 545 16-20 lat
 • 20 545
 • 17 604 21-25 lat
 • 17 604
 • 11 096 26-30 lat
 • 11 096
 • 36 329 31 lat i więcej
 • 36 329
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w Polsce
 • 469 451Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce
 • Ciągniki siodłowe w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 12,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 618
  • olej napędowy420 694
  • gaz (LPG)1 920
  • pozostałe45 219
 • 1 618 benzyna
 • 420 694 olej napędowy
 • 1 920 gaz (LPG)
 • 45 219 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 34 137 do 1 roku
 • 34 137
 • 25 066 2 lata
 • 25 066
 • 23 491 3 lata
 • 23 491
 • 48 991 4-5 lat
 • 48 991
 • 42 353 6-7 lat
 • 42 353
 • 48 295 8-9 lat
 • 48 295
 • 22 306 10-11 lat
 • 22 306
 • 82 282 12-15 lat
 • 82 282
 • 51 174 16-20 lat
 • 51 174
 • 39 582 21-25 lat
 • 39 582
 • 21 482 26-30 lat
 • 21 482
 • 30 292 31 lat i więcej
 • 30 292
 • 12,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w Polsce
 • 1 669 138Liczba motocykli zarejestrowanych w Polsce
 • Motocykle w Polsce w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 43,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 250 do 1 roku
 • 34 250
 • 18 694 2 lata
 • 18 694
 • 17 216 3 lata
 • 17 216
 • 69 787 4-5 lat
 • 69 787
 • 40 724 6-7 lat
 • 40 724
 • 46 045 8-9 lat
 • 46 045
 • 59 231 10-11 lat
 • 59 231
 • 179 982 12-15 lat
 • 179 982
 • 192 859 16-20 lat
 • 192 859
 • 153 633 21-25 lat
 • 153 633
 • 106 655 26-30 lat
 • 106 655
 • 750 062 31 lat i więcej
 • 750 062
 • 24,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w Polsce
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 510 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 153 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 802 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 555 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Polsce w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 591,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • 4,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • 378 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 339,5 km Długość bus-pasów
 • 69 165 Liczba licencji na taksówki
 • 86 597 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 882 463 Przyjazdy
 • 881 969 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 275 628 Przyjazdy
 • 276 413 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2021 roku
 • 34 521,6 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 59 912,7 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 14 391,5 tys. ton Tranzyt (rok 2021)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • 88 Ogółem
 • 67 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 55  Masowce
 • 9  Pozostałe drobnicowce
 • 3  Zbiornikowce
 • 9 Promy
 • 2 Statki pasażerskie
 • 5 Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)
 • 2 593,7 tys. ton Ogółem
 • 2 535,6 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 2 247,1 tys. ton  Masowce
 • 223,6 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 5,1 tys. ton  Zbiornikowce
 • 50,4 tys. ton Promy
 • 0,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,2 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - pojemnoś (GT- ang. gross tonnage)
 • 1 876,0 tys. ton Ogółem
 • 1 647,9 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 1 379,2 tys. ton  Masowce
 • 176,1 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 3,6 tys. ton  Zbiornikowce
 • 221,7 tys. ton Promy
 • 1,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,4 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - miejsca pasażerskie
 • 7 194 Ogółem
 • 129 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 103  Masowce
 • 2  Pozostałe drobnicowce
 • 6 181 Promy
 • 788 Statki pasażerskie
 • 96 Jachty morskie