Polska w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Polska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Polska ma 37 698 294 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat . Prognozowana liczba mieszkańców Polski w 2050 roku wynosi 33 950 569, z czego 17 387 024 to kobiety, a 16 563 545 mężczyźni.

  Mieszkańcy Polski zawarli w 2022 roku 155 817 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,1% mieszkańców Polski jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Polska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -143 316. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,79 na 1000 mieszkańców Polski. W 2022 roku urodziło się 305 132 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 .

  W 2022 roku 36,0% zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w Polsce były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polski przypada 11.86 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 409 058 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 409 058 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polski 0. W tym samym roku 15 572 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 633 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1 939.

  59,2% mieszkańców Polski jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 37 698 294 Liczba mieszkańców
 • 19 483 905 Kobiety
 • 18 214 389 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców Polski w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 33 950 569 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 387 024 Kobiety
 • 16 563 545 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Polska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polsce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • 155 817 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -143 316 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -70 015 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -73 301 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • -4,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polsce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 305 132 Urodzenia żywe
 • 148 687 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 156 445 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • 35,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rozkład wagi noworodków
 • 260 Waga 5000g i więcej
 • 260
 • 3 095 Waga 4500g - 4999g
 • 3 095
 • 26 146 Waga 4000g - 4499g
 • 26 146
 • 95 072 Waga 3500g - 3999g
 • 95 072
 • 117 260 Waga 3000g - 3499g
 • 117 260
 • 46 123 Waga 2500g - 2999g
 • 46 123
 • 11 496 Waga 2000g - 2499g
 • 11 496
 • 3 669 Waga 1500g - 1999g
 • 3 669
 • 1 676 Waga 1000g - 1499g
 • 1 676
 • 980 Waga 600g - 999g
 • 980
 • 276 Waga poniżej 600g
 • 276
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Statystyki zgonów w Polsce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 448 448 Zgony
 • 218 702 Kobiety
  (Zgony)
 • 229 746 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 171 Zgony niemowląt
 • 506 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 665 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 43,2%
  56,8%
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • 147,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wykres - Przyczyny zgonów w Polsce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • 30 203 Zgony spowodowane COVID-19
 • 15,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • 70,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • 280,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • 253,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • 426,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 406,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 62,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 33,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Zamachy samobójcze w Polsce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 520 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 139 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 381 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 456 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 064 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 108 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 847 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 261 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 901 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 207 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 99 zatrucie gazem / spalinami
 • 99
 • 124 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 124
 • 1 811 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1 811
 • 2 082 zażycie innych leków
 • 2 082
 • 694 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 694
 • 1 888 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1 888
 • 1 050 rzucenie się z wysokości
 • 1 050
 • 152 utonięcie / utopienie się
 • 152
 • 5 562 powieszenie się
 • 5 562
 • 335 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 335
 • 122 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 122
 • 101 uduszenie się
 • 101
 • 56 samopodpalenie
 • 56
 • 444 inny
 • 444
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 39 zatrucie gazem / spalinami
 • 39
 • 22 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 22
 • 67 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 67
 • 67 zażycie innych leków
 • 67
 • 94 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 94
 • 33 samookaleczenie powierzchniowe
 • 33
 • 393 rzucenie się z wysokości
 • 393
 • 58 utonięcie / utopienie się
 • 58
 • 3 950 powieszenie się
 • 3 950
 • 168 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 168
 • 100 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 100
 • 45 uduszenie się
 • 45
 • 13 samopodpalenie
 • 13
 • 59 inny
 • 59
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 052 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4 052
 • 259 choroba fizyczna
 • 259
 • 33 trwałe kalectwo
 • 33
 • 1 318 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1 318
 • 12 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 12
 • 125 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 125
 • 1 475 zawód miłosny
 • 1 475
 • 313 problemy w szkole lub pracy
 • 313
 • 105 nagła utrata źródła utrzymania
 • 105
 • 304 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 304
 • 58 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 58
 • 4 niepożądana ciąża
 • 4
 • 294 śmierć bliskiej osoby
 • 294
 • 37 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 37
 • 247 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 247
 • 860 inna nie wymieniona
 • 860
 • 5 691 nieustalona
 • 5 691
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 034 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1 034
 • 157 choroba fizyczna
 • 157
 • 13 trwałe kalectwo
 • 13
 • 216 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 216
 • 1 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 1
 • 11 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 11
 • 213 zawód miłosny
 • 213
 • 37 problemy w szkole lub pracy
 • 37
 • 32 nagła utrata źródła utrzymania
 • 32
 • 101 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 101
 • 25 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 25
 • 63 śmierć bliskiej osoby
 • 63
 • 9 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 9
 • 138 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 138
 • 210 inna nie wymieniona
 • 210
 • 3 008 nieustalona
 • 3 008
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 85 12 lat i mniej
 • 85
 • 2 008 13-18 lat
 • 2 008
 • 1 699 19-24 lat
 • 1 699
 • 1 270 25-29 lat
 • 1 270
 • 5 441 30-49 lat
 • 5 441
 • 3 007 50-60 lat
 • 3 007
 • 1 003 70 lat i więcej
 • 1 003
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 6 12 lat i mniej
 • 6
 • 150 13-18 lat
 • 150
 • 317 19-24 lat
 • 317
 • 356 25-29 lat
 • 356
 • 1 896 30-49 lat
 • 1 896
 • 1 683 50-60 lat
 • 1 683
 • 693 70 lat i więcej
 • 693
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2 412
  • pod wpływem alkoholu4 363
  • pod wpływem środków odurzających166
  • pod wpływem leków1 906
  • pod wpływem dopalaczy25
  • nieustalony6 075
 • 2 412 trzeźwy
 • 4 363 pod wpływem alkoholu
 • 166 pod wpływem środków odurzających
 • 1 906 pod wpływem leków
 • 25 pod wpływem dopalaczy
 • 6 075 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy329
  • pod wpływem alkoholu487
  • pod wpływem środków odurzających13
  • pod wpływem leków65
  • pod wpływem dopalaczy3
  • nieustalony4 231
 • 329 trzeźwy
 • 487 pod wpływem alkoholu
 • 13 pod wpływem środków odurzających
 • 65 pod wpływem leków
 • 3 pod wpływem dopalaczy
 • 4 231 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 653 kawaler/panna
 • 6 653
 • 3 958 żonaty/zamężna
 • 3 958
 • 594 konkubinat
 • 594
 • 602 wdowiec/wdowa
 • 602
 • 835 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 835
 • 31 separacja
 • 31
 • 1 847 nieustalony
 • 1 847
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 646 kawaler/panna
 • 1 646
 • 1 865 żonaty/zamężna
 • 1 865
 • 188 konkubinat
 • 188
 • 346 wdowiec/wdowa
 • 346
 • 415 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 415
 • 16 separacja
 • 16
 • 632 nieustalony
 • 632
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne429
  • podstawowe i gimnazjalne1 988
  • zasadnicze zawodowe1 035
  • średnie1 296
  • wyższe351
  • nieustalony9 421
 • 429 podstawowe niepełne
 • 1 988 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 035 zasadnicze zawodowe
 • 1 296 średnie
 • 351 wyższe
 • 9 421 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne34
  • podstawowe i gimnazjalne348
  • zasadnicze zawodowe439
  • średnie414
  • wyższe131
  • nieustalony3 742
 • 34 podstawowe niepełne
 • 348 podstawowe i gimnazjalne
 • 439 zasadnicze zawodowe
 • 414 średnie
 • 131 wyższe
 • 3 742 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 874 praca
 • 2 874
 • 2 765 na utrzymaniu innej osoby
 • 2 765
 • 431 renta
 • 431
 • 1 034 emerytura
 • 1 034
 • 144 zasiłek lub alimenty
 • 144
 • 1 209 bez stałego źródła utrzymania
 • 1 209
 • 6 063 nieustalony
 • 6 063
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 156 praca
 • 1 156
 • 376 na utrzymaniu innej osoby
 • 376
 • 194 renta
 • 194
 • 694 emerytura
 • 694
 • 50 zasiłek lub alimenty
 • 50
 • 444 bez stałego źródła utrzymania
 • 444
 • 2 194 nieustalony
 • 2 194
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 409 058 Migracje wewnętrzne
 • 214 559 Kobiety
  (migracje wewnętrzne)
 • 194 499 Mężczyźni
  (migracje wewnętrzne)
 • 15 572 Zameldowania z zagranicy
 • 7 350 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 222 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 633 Wymeldowania za granicę
 • 5 116 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 517 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 939 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 234 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -295 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Polsce oddano do użytku 238 490 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,31 nowych lokali. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Polsce to 15 575 176 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań.

  60,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,0% na cele indywidualne, 0,7% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania spółdzielcze (0,6%), mieszkania komunalne (0,3%) i lokale zakładowe (0,0%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polsce to 3,89 . Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Polsce to 92,30 m2 .

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,75% mieszkań posiada łazienkę, 85,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,48% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w Polsce 225 550 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 617 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 7 224 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 106 862 transakcje (mediana cen - 6 947 zł/m2, średnia - 7 466 zł/m2), a na rynku wtórnym 118 688 transakcji rynkowych (mediana cen - 6 140 zł/m2, średnia - 6 984 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 617 zł
 • 6 617 zł Ogółem
 • 6 617 zł
 • 7 127 zł do 40 m2
 • 7 127 zł
 • 6 577 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 577 zł
 • 6 433 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 433 zł
 • 5 997 zł od 80,1 m2
 • 5 997 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 224 zł
 • 7 224 zł Ogółem
 • 7 224 zł
 • 7 846 zł do 40 m2
 • 7 846 zł
 • 7 144 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 144 zł
 • 7 007 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 007 zł
 • 7 156 zł od 80,1 m2
 • 7 156 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 225 550
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m258 243
  • od 40,1 do 60 m2100 339
  • od 60,1 do 80 m244 510
  • od 80,1 m222 458
 • 58 243 do 40 m2
 • 100 339 od 40,1 do 60 m2
 • 44 510 od 60,1 do 80 m2
 • 22 458 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w Polsce w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 947 zł
 • 6 947 zł Ogółem
 • 6 947 zł
 • 7 754 zł do 40 m2
 • 7 754 zł
 • 6 908 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 908 zł
 • 6 758 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 758 zł
 • 6 095 zł od 80,1 m2
 • 6 095 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 466 zł
 • 7 466 zł Ogółem
 • 7 466 zł
 • 8 427 zł do 40 m2
 • 8 427 zł
 • 7 471 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 471 zł
 • 7 272 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 272 zł
 • 7 125 zł od 80,1 m2
 • 7 125 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 106 862
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223 834
  • od 40,1 do 60 m246 254
  • od 60,1 do 80 m223 486
  • od 80,1 m213 288
 • 23 834 do 40 m2
 • 46 254 od 40,1 do 60 m2
 • 23 486 od 60,1 do 80 m2
 • 13 288 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 140 zł
 • 6 140 zł Ogółem
 • 6 140 zł
 • 6 504 zł do 40 m2
 • 6 504 zł
 • 6 098 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 098 zł
 • 5 824 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 824 zł
 • 5 746 zł od 80,1 m2
 • 5 746 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 984 zł
 • 6 984 zł Ogółem
 • 6 984 zł
 • 7 427 zł do 40 m2
 • 7 427 zł
 • 6 865 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 865 zł
 • 6 710 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 710 zł
 • 7 202 zł od 80,1 m2
 • 7 202 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 118 688
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m234 409
  • od 40,1 do 60 m254 085
  • od 60,1 do 80 m221 024
  • od 80,1 m29 170
 • 34 409 do 40 m2
 • 54 085 od 40,1 do 60 m2
 • 21 024 od 60,1 do 80 m2
 • 9 170 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 575 176 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 412,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • 31,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 238 490 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,31 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 927 525 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • 24,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • 22 020 958 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 92,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • 95,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • 93,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • 85,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • 58,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Polska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Polsce na 1000 mieszkańców pracuje 259osób . 50,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło 6 705,62 PLN.

  10,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Polski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,1% w przemyśle i budownictwie, a 23,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 259 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • 5,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,6% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polsce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polsce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 001 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polsce w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,7% Pozostałe
 • 46,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 803 757 Pracujący ogółem
 • 4 926 656 Kobiety
 • 4 877 101 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Polsce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 124,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Polsce w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 150 034 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 660 571 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 385 170 nowych podmiotów, a 224 987 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (402 005) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (329 090) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (383 617) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (170 140) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Polsce najwięcej (576 790) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 987 893) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (72 164) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (1 167 551) podmiotów, a 75,9% (3 910 319) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.4%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 150 034 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 72 164 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 167 551 Przemysł i budownictwo
 • 3 910 319 Pozostała działalność
 • 385 170 Podmioty nowo zarejestrowane w Polsce w 2023 roku
 • 224 987 Podmioty wyrejestrowane w Polsce w 2023 roku
 • 3 660 571 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 987 893 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 987 893
 • 130 954 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 130 954
 • 26 970 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 26 970
 • 3 474 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3 474
 • 743 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 743
 • 5 145 817 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 145 817
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 39 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 39
 • 10 708 Spółdzielnie ogółem
 • 10 708
 • 665 866 Spółki handlowe ogółem
 • 665 866
 • 88 209  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 88 209
 • 9 648  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9 648
 • 104    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 104
 • 1 363    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 363
 • 576 790  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 576 790
 • 84 312    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 84 312
 • 184    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 184
 • 291 612 Spółki cywilne ogółem
 • 291 612
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 660 571 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 748 421 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 748 421
 • 613 734 Budownictwo
 • 613 734
 • 439 978 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 439 978
 • 303 374 Przetwórstwo przemysłowe
 • 303 374
 • 273 242 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 273 242
 • 243 587 Transport i gospodarka magazynowa
 • 243 587
 • 232 565 Informacja i komunikacja
 • 232 565
 • 185 255 Pozostała działalność
 • 185 255
 • 134 318 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 134 318
 • 118 369 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 118 369
 • 105 007 Edukacja
 • 105 007
 • 95 648 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 95 648
 • 56 438 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 438
 • 54 491 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 54 491
 • 44 658 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 44 658
 • 7 028 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7 028
 • 2 159 Górnictwo i wydobywanie
 • 2 159
 • 1 931 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1 931
 • 356 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 356
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Polsce stwierdzono 862 992 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,81 przestępstw.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polsce wynosi 71,10% .

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,98 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 11,37 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,99 (75%), drogowe - 1,82 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 862 992 Przestępstwa ogółem
 • 862 992
 • 490 947 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 490 947
 • 264 306 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 264 306
 • 68 981 Przestępstwa drogowe
 • 68 981
 • 13 302 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13 302
 • 429 908 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 429 908
 • 22,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • 12,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • 6,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • 11,37 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu

Polska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 511 127 mieszkańców Polski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 147 140 kobiet oraz 4 363 917 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,2% mieszkańców Polski, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  Wśród kobiet mieszkających w Polsce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (29,1%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,9%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2022 w Polsce mieściło się 13 756 przedszkoli, w których do 60 538 oddziałów uczęszczało 1 241 687 dzieci (606 709 dziewczynek oraz 634 978 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Polsce mieściło się 8 038 przedszkoli, w których do 31 696 oddziałów uczęszczało 732 702 dzieci (358 895 dziewczynek oraz 373 807 chłopców). Dostępnych było 733 321 miejsc.

  18,3% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 927 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 14 120 szkół podstawowych, w których w 184 201 oddziałach uczyło się 3 124 032 uczniów (1 511 185 kobiet oraz 1 612 847 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 14 072 szkoły podstawowe, w których w 124 629 oddziałach uczyło się 2 294 434 uczniów (1 112 204 kobiety oraz 1 182 230 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,96.

  W Polsce znajduje się 3 167 licea ogólnokształcące, w których w 30 710 oddziałach uczyło się 813 820 uczniów (495 858 kobiet oraz 317 962 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 183 593 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 3 552 licea ogólnokształcące, w których w 28 380 oddziałach uczyło się 795 793 uczniów (467 535 kobiet oraz 328 258 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 251 973 absolwentów.

  W Polsce znajduje się 1 861 Technik, w których w 28 603 oddziałach uczyło się 711 140 uczniów (277 608 kobiet oraz 433 532 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 116 694 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miało 2 207 Technik, w których w 21 924 oddziałach uczyło się 549 944 uczniów (216 587 kobiet oraz 333 357 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 106 503 absolwentów.

  W Polsce znajduje się 1 886 Branżowych szkół I stopnia, w których w 9 820 oddziałach uczyło się 206 376 uczniów (67 050 kobiet oraz 139 326 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,5 uczniów. 21,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 25,2% Wykształcenie wyższe
 • 29,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • 13,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 927 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 •  
 • 13 756Przedszkola
 • 7 305 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 350 Przedszkola specjalne
 • 60 538 Oddziały
 • 14 020 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 547 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 215 755 Miejsca
  (rok 2018)
 • 6 451 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 241 687 Dzieci
 • 606 709 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 634 978 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 642 2 lata i mniej
 • 21 642
 • 278 984 3 lata
 • 278 984
 • 320 593 4 lata
 • 320 593
 • 337 324 5 lata
 • 337 324
 • 276 292 6 lat
 • 276 292
 • 6 852 7 lat i więcej
 • 6 852
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 033 2 lata i mniej
 • 11 033
 • 137 398 3 lata
 • 137 398
 • 156 915 4 lata
 • 156 915
 • 164 782 5 lata
 • 164 782
 • 134 353 6 lat
 • 134 353
 • 2 228 7 lat i więcej
 • 2 228
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 609 2 lata i mniej
 • 10 609
 • 141 586 3 lata
 • 141 586
 • 163 678 4 lata
 • 163 678
 • 172 542 5 lata
 • 172 542
 • 141 939 6 lat
 • 141 939
 • 4 624 7 lat i więcej
 • 4 624
 • 260 235 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 87 425,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 86 794,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 631,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 212,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2 166,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 187,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16 918,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 268,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 399Punkty przedszkolne
 • 1 399 Oddziały
 • 41 569 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 140 Dzieci
 • 10 809 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 331 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,8%
  55,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 771 2 lata i mniej
 • 771
 • 6 822 3 lata
 • 6 822
 • 7 683 4 lata
 • 7 683
 • 5 561 5 lata
 • 5 561
 • 2 514 6 lat
 • 2 514
 • 789 7 lat i więcej
 • 789
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 393 2 lata i mniej
 • 393
 • 3 237 3 lata
 • 3 237
 • 3 546 4 lata
 • 3 546
 • 2 425 5 lata
 • 2 425
 • 979 6 lat
 • 979
 • 229 7 lat i więcej
 • 229
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 378 2 lata i mniej
 • 378
 • 3 585 3 lata
 • 3 585
 • 4 137 4 lata
 • 4 137
 • 3 136 5 lata
 • 3 136
 • 1 535 6 lat
 • 1 535
 • 560 7 lat i więcej
 • 560
 •  
 • 1 973,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1 939,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 45,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 122Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 169 100 Oddziały
 • 3 070 996 Uczniowie
 • 1 493 219 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 577 777 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 396 158 Uczniowie w 1 klasie
 • 193 030 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 203 128 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 496 438 Absolwenci
 • 246 952 Kobiety
  (absolwenci)
 • 249 486 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 951Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 005 Oddziały
 • 51 830 Uczniowie
 • 17 568 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 262 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,9%
  66,1%
 • 4 771 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 432 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 339 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 484 Absolwenci
 • 2 202 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 282 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 47Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 96 Oddziały
 • 1 206 Uczniowie
 • 398 Kobiety
  (uczniowie)
 • 808 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,0%
  67,0%
 • 447 Absolwenci
 • 159 Kobiety
  (absolwenci)
 • 288 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,0
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,0
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,2
 • 3,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,5
 •  
 • 248 617,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 206 250,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42 367,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 095,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13 972,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 123,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 50,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • 94,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 289Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 062 Oddziały
 • 722 840 Uczniowie
 • 453 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 269 649 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,7%
  37,3%
 • 235 764 Uczniowie w 1 klasie
 • 148 073 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 691 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 156 030 Absolwenci
 • 98 371 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 659 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 109Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 584 Oddziały
 • 3 546 Uczniowie
 • 2 022 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 524 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,0%
  43,0%
 • 1 310 Uczniowie w 1 klasie
 • 735 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 575 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 345 Absolwenci
 • 160 Kobiety
  (absolwenci)
 • 185 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 769Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 064 Oddziały
 • 87 434 Uczniowie
 • 40 645 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 789 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 27 218 Absolwenci
 • 13 355 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 863 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26,5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26,5
 • 26,3 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26,3
 • 6,1 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6,1
 •  
 • 50 212,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 35 711,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 500,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 744,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 569,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 174,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 833,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 612,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 221,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 824Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 420 Oddziały
 • 710 241 Uczniowie
 • 277 283 Kobiety
  (uczniowie)
 • 432 958 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 211 631 Uczniowie w 1 klasie
 • 84 015 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 616 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 116 519 Absolwenci
 • 45 624 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 895 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 37Technika dla młodzieży specjalne
 • 183 Oddziały
 • 899 Uczniowie
 • 325 Kobiety
  (uczniowie)
 • 574 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,2%
  63,8%
 • 272 Uczniowie w 1 klasie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 163 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 175 Absolwenci
 • 66 Kobiety
  (absolwenci)
 • 109 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 24,9 Technika ogółem
 • 24,9
 • 25,0 Technika bez specjalnych
 • 25,0
 • 4,9 Technika specjalne
 • 4,9
 •  
 • 54 305,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 35 254,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 051,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 297,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 214,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 82,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 891 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 208 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 683 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 397Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 874 Oddziały
 • 11 929 Uczniowie
 • 4 696 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 233 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,4%
  60,6%
 • 4 746 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 781 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 965 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,0
 • 24,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,5
 • 6,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,4
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 270Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 9 885 Oddziały
 • 234 568 Uczniowie
 • 168 176 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 392 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,7%
  28,3%
 • 174 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 123 110 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 993 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 103 Absolwenci
 • 44 604 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 499 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17Szkoły policealne specjalne
 • 47 Oddziały
 • 249 Uczniowie
 • 99 Kobiety
  (uczniowie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,8%
  60,2%
 • 173 Uczniowie w 1 klasie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23,6 Szkoły policealne ogółem
 • 23,6
 • 23,6 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 23,6
 • 5,3 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 5,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polska, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w Polsce

 • Według danych GUS z 2022 roku w Polsce znajdowało się 2 569 hoteli (87 ★★★★★, 449 ★★★★, 1 283 ★★★, 500 ★★, 134 , 116 w trakcie kategoryzacji), 93 motele (1 ★★★★, 11 ★★★, 40 ★★, 21 , 20 w trakcie kategoryzacji) oraz 379 pensjonatów (1 ★★★★★, 20 ★★★★, 125 ★★★, 79 ★★, 35 , 119 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 197 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 957 (całoroczne: 888)
  • domy wycieczkowe: 30 (całoroczne: 29)
  • schroniska: 56 (całoroczne: 52)
  • schroniska młodzieżowe: 32 (całoroczne: 24)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 229 (całoroczne: 159)
  • ośrodki wczasowe: 947 (całoroczne: 371)
  • ośrodki kolonijne: 81 (całoroczne: 22)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 360 (całoroczne: 278)
  • hostele: 143 (całoroczne: 137)
  • domy pracy twórczej: 28 (całoroczne: 25)
  • zespoły domków turystycznych: 522 (całoroczne: 87)
  • kempingi: 144 (całoroczne: 18)
  • pola biwakowe: 137 (całoroczne: 1)
  • zakłady uzdrowiskowe: 208 (całoroczne: 205)
  • pokoje gościnne: 2 007 (całoroczne: 1 036)
  • kwatery agroturystyczne: 610 (całoroczne: 426)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 459 (całoroczne: 357)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2 121
  • drzwi automatycznie otwierane: 1 269
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1 817
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2 339


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 136 (liczba sal: 7 369, liczba miejsc: 475 665)
  • z nagłośnieniem: 2 480
  • z projektorem multimedialnym: 2 687
  • z zestawem do wideokonferencji: 1 123
  • z obsługą techniczną: 1 758
  • z ekranem: 2 736
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2 569
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1 760
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6 507


 • Domy i ośrodki kultury w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Polsce: 3 958 (publiczne: 3 688, prywatne: 270), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Polsce 2 112 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 404 926 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 227 347 (uczestnicy: 27 320 571)
  • seanse filmowe: 17 834 (uczestnicy: 828 066)
  • wystawy: 11 258 (uczestnicy: 2 533 432)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 083 (uczestnicy: 3 262 391)
  • koncerty: 30 138 (uczestnicy: 8 377 929)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 387 (uczestnicy: 1 397 027)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 351 (uczestnicy: 2 271 254)
  • konkursy: 11 026 (uczestnicy: 685 313)
  • pokazy teatralne: 14 064 (uczestnicy: 2 307 106)
  • konferencje: 1 145 (uczestnicy: 133 062)
  • interdyscyplinarne: 6 036 (uczestnicy: 1 703 206)
  • warsztaty: 66 731 (uczestnicy: 1 161 745)
  • inne: 16 294 (uczestnicy: 2 660 040)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 348 (członkowie: 454 999)
  • plastyczne/techniczne: 6 181 (członkowie: 95 104)
  • taneczne: 3 856 (członkowie: 74 241)
  • muzyczne: 3 483 (członkowie: 43 020)
  • informatyczne: 332 (członkowie: 4 882)
  • fotograficzne i filmowe: 457 (członkowie: 5 710)
  • teatralne: 911 (członkowie: 12 473)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 769 (członkowie: 59 041)
  • literackie: 243 (członkowie: 3 132)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 086 (członkowie: 98 423)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 141 (członkowie: 6 276)
  • inne: 2 889 (członkowie: 52 697)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 882 (absolwenci: 62 046)
  • języków obcych: 1 166 (absolwenci: 14 218)
  • plastyczne: 677 (absolwenci: 8 438)
  • nauki gry na instrumentach: 911 (absolwenci: 9 504)
  • wiedzy praktycznej: 288 (absolwenci: 3 608)
  • tańca: 671 (absolwenci: 11 683)
  • komputerowe: 480 (absolwenci: 4 909)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 80 (absolwenci: 849)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 241
  • filmowe: 164
  • plastyczne: 1 901
  • muzyczne: 1 353
  • politechniczne: 65
  • studia radiowe: 50
  • studia telewizyjne: 52
  • komputerowe: 584
  • ceramiczne: 466
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 201
  • sale baletowe/taneczne: 1 653
  • inne: 341


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 328 (członkowie: 241 432)
  • teatralne: 1 724 (członkowie: 24 195)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 592 (członkowie: 37 155)
  • wokalne i chóry: 2 958 (członkowie: 45 870)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 662 (członkowie: 50 625)
  • taneczne: 3 691 (członkowie: 72 032)
  • inne: 701 (członkowie: 11 555)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce działały 532 kina posiadające 1 565 sal z 296 948 miejscami na widowni. Odbyło się 2 130 995 seansów, na które przyszło 41 416 969 widzów, w tym 450 369 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 646 022 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce siedzibę miały 133 teatry (teatr dramatyczny: 76, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 16, teatr operowy: 12, teatr lalkowy: 29). Odbyło się 29 236 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 5 388 163 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w Polsce miało 141 teatrów. Odbyło się 28 556 przedstawień, na które przyszło 5 752 260 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce działały 963 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 287). Odnotowano 36 705 236 zwiedzających, co daje 9 703 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce działało 7 638 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 124 370 657 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 198 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 420 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 262 584 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 51 744
  • dostępne dla czytelników: 25 133
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 24 318
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4 825
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5 317
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6 115
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4 273


 • Biblioteki naukowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce działały 1 342 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 114 880 852 wolumeny w tym ziobry specjalne: 22 581 959. Odnotowano 904 691 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 9 475 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 2 270 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 108 119 397 wolumenów. Odnotowano 3 208 655 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25 678
  • dostępne dla czytelników: 10 441
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9 807
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 913
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 939
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 940
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 820


 • Kluby sportowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w Polsce działało 14 858 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 019 574 członków. Zarejestrowano 1 030 204 ćwiczących (mężczyźni: 770 730, kobiety: 259 474, chłopcy do lat 18: 526 047, dziewczęta do lat 18: 208 876). Aktywne były 25 173 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24652), instruktora sportowego (21103) oraz inne osoby (8761).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Polsce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez Polska i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 21 322 wypadków drogowych w Polsce odnotowano 1 896 ofiar śmiertelnych oraz 24 743 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,5 wypadków oraz 5,0 ofiar śmiertelnych. Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,4 ofiar śmiertelnych oraz 71,0 rannych.

  W 2022 roku w Polsce zarejestrowanych było 34 866 137 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 26 457 659 samochodów osobowych (700,6 na każdy 1000 mieszkańców), 3 713 217 samochodów ciężarowych (112,5), 128 677 autobusów (3,4), 537 003 ciągników siodłowych (14,2) oraz 1 830 963 motocykli (48,5).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,3 lat.


  W 2022 roku w Polsce znajdowało się 19 814 km ścieżek rowerowych, 359,9 km bus-pasów i 425 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 120 851 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 64 525 licencji na taksówki.

  W 2022 roku odnotowano w portach morskich w Polsce 885 794 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 257 955 krajowych oraz 929 215 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 262 425 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 28 670 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 72 725 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w Polsce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 322 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 896 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 24 743 Ranni
  (rok 2022)
 • 7 541 Lekko ranni
 • 17 202 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Polsce w latach 2000 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 56,5 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • 5,0 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • 65,5 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • 5,4 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • 71,0 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 34 866 137 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w Polsce w 2022 roku
 • 26 457 659 Samochody osobowe
 • 3 713 217 Samochody ciężarowe
 • 56 717 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 128 677 Autobusy
 • 252 971 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 538 009 Ciągniki samochodowe
 • 537 003   Ciągniki siodłowe
 • 1 944 357 Ciągniki rolnicze
 • 1 830 963 Motocykle
 • 612 470   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 438 681 Motorowery
 • 26 457 659Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody osobowe w Polsce w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 700,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 206 491
  • 1400-1649 kg6 164 186
  • 1650-1899 kg6 520 499
  • 1900 kg i więcej8 566 483
 • 5 206 491 do 1399 kg
 • 6 164 186 1400-1649 kg
 • 6 520 499 1650-1899 kg
 • 8 566 483 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 490 427 do 1399 cm3
 • 9 490 427
 • 14 549 755 1400-1999 cm3
 • 14 549 755
 • 2 417 477 2000 i więcej cm3
 • 2 417 477
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w Polsce w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 703 699
  • olej napędowy8 276 408
  • gaz (LPG)3 451 882
  • pozostałe1 025 670
 • 13 703 699 benzyna
 • 8 276 408 olej napędowy
 • 3 451 882 gaz (LPG)
 • 1 025 670 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 743 627 do 1 roku
 • 743 627
 • 385 097 2 lata
 • 385 097
 • 536 725 3 lata
 • 536 725
 • 1 136 209 4-5 lat
 • 1 136 209
 • 1 092 900 6-7 lat
 • 1 092 900
 • 1 050 577 8-9 lat
 • 1 050 577
 • 1 313 654 10-11 lat
 • 1 313 654
 • 3 703 356 12-15 lat
 • 3 703 356
 • 5 207 674 16-20 lat
 • 5 207 674
 • 3 874 068 21-25 lat
 • 3 874 068
 • 2 414 214 26-30 lat
 • 2 414 214
 • 4 999 558 31 lat i więcej
 • 4 999 558
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w Polsce
 • 3 713 217Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody ciężarowe w Polsce w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 112,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 824 706 do 999 kg
 • 1 824 706
 • 1 149 926 1000-1499 kg
 • 1 149 926
 • 238 492 1500-2999 kg
 • 238 492
 • 26 694 3000-3499 kg
 • 26 694
 • 60 871 3500-4999 kg
 • 60 871
 • 154 191 5000-6999 kg
 • 154 191
 • 100 708 7000-9999 kg
 • 100 708
 • 105 001 10000-14999 kg
 • 105 001
 • 52 628 15000 kg i więcej
 • 52 628
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna606 996
  • olej napędowy2 610 542
  • gaz (LPG)169 112
  • pozostałe326 567
 • 606 996 benzyna
 • 2 610 542 olej napędowy
 • 169 112 gaz (LPG)
 • 326 567 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 123 052 do 1 roku
 • 123 052
 • 55 458 2 lata
 • 55 458
 • 74 290 3 lata
 • 74 290
 • 154 544 4-5 lat
 • 154 544
 • 164 492 6-7 lat
 • 164 492
 • 166 498 8-9 lat
 • 166 498
 • 180 805 10-11 lat
 • 180 805
 • 516 823 12-15 lat
 • 516 823
 • 566 819 16-20 lat
 • 566 819
 • 520 853 21-25 lat
 • 520 853
 • 316 883 26-30 lat
 • 316 883
 • 872 700 31 lat i więcej
 • 872 700
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w Polsce
 • 128 677Liczba autobusów zarejestrowanych w Polsce
 • Autobusy w Polsce w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 102
  • olej napędowy101 792
  • gaz (LPG)770
  • pozostałe22 013
 • 4 102 benzyna
 • 101 792 olej napędowy
 • 770 gaz (LPG)
 • 22 013 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 207 do 1 roku
 • 2 207
 • 1 448 2 lata
 • 1 448
 • 2 332 3 lata
 • 2 332
 • 4 997 4-5 lat
 • 4 997
 • 3 977 6-7 lat
 • 3 977
 • 4 057 8-9 lat
 • 4 057
 • 4 524 10-11 lat
 • 4 524
 • 13 040 12-15 lat
 • 13 040
 • 20 512 16-20 lat
 • 20 512
 • 19 336 21-25 lat
 • 19 336
 • 11 896 26-30 lat
 • 11 896
 • 40 351 31 lat i więcej
 • 40 351
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w Polsce
 • 537 003Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce
 • Ciągniki siodłowe w Polsce w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 14,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 656
  • olej napędowy485 356
  • gaz (LPG)1 865
  • pozostałe48 126
 • 1 656 benzyna
 • 485 356 olej napędowy
 • 1 865 gaz (LPG)
 • 48 126 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 52 178 do 1 roku
 • 52 178
 • 13 945 2 lata
 • 13 945
 • 22 252 3 lata
 • 22 252
 • 56 106 4-5 lat
 • 56 106
 • 56 468 6-7 lat
 • 56 468
 • 44 602 8-9 lat
 • 44 602
 • 48 691 10-11 lat
 • 48 691
 • 71 035 12-15 lat
 • 71 035
 • 62 368 16-20 lat
 • 62 368
 • 46 694 21-25 lat
 • 46 694
 • 22 795 26-30 lat
 • 22 795
 • 39 869 31 lat i więcej
 • 39 869
 • 12,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w Polsce
 • 1 830 963Liczba motocykli zarejestrowanych w Polsce
 • Motocykle w Polsce w latach 2003 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 48,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Motocykle według grup wieku
 • 38 046 do 1 roku
 • 38 046
 • 23 528 2 lata
 • 23 528
 • 26 131 3 lata
 • 26 131
 • 42 656 4-5 lat
 • 42 656
 • 76 845 6-7 lat
 • 76 845
 • 47 530 8-9 lat
 • 47 530
 • 53 466 10-11 lat
 • 53 466
 • 171 365 12-15 lat
 • 171 365
 • 224 879 16-20 lat
 • 224 879
 • 201 645 21-25 lat
 • 201 645
 • 107 950 26-30 lat
 • 107 950
 • 816 922 31 lat i więcej
 • 816 922
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w Polsce
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 814 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 939 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 150 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 724 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Polsce w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 633,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • 425 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 359,9 km Długość bus-pasów
 • 64 525 Liczba licencji na taksówki
 • 120 851 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 885 794 Przyjazdy
 • 929 215 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 257 955 Przyjazdy
 • 262 425 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2022 roku
 • 28 670,3 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 72 724,5 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 16 241,1 tys. ton Tranzyt (rok 2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • 88 Ogółem
 • 68 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 51  Masowce
 • 14  Pozostałe drobnicowce
 • 3  Zbiornikowce
 • 9 Promy
 • 2 Statki pasażerskie
 • 4 Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)
 • 2 728,0 tys. ton Ogółem
 • 2 670,0 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 2 179,7 tys. ton  Masowce
 • 425,2 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 5,1 tys. ton  Zbiornikowce
 • 50,4 tys. ton Promy
 • 0,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,2 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - pojemnoś (GT- ang. gross tonnage)
 • 1 960,1 tys. ton Ogółem
 • 1 732,1 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 1 324,9 tys. ton  Masowce
 • 314,5 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 3,6 tys. ton  Zbiornikowce
 • 221,7 tys. ton Promy
 • 1,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,3 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - miejsca pasażerskie
 • 7 397 Ogółem
 • 121 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 95  Masowce
 • 2  Pozostałe drobnicowce
 • 6 409 Promy
 • 788 Statki pasażerskie
 • 79 Jachty morskie