Polska w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Polska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Polska ma 37 766 327 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat . Prognozowana liczba mieszkańców Polski w 2050 roku wynosi 33 950 569, z czego 17 387 024 to kobiety, a 16 563 545 mężczyźni.

  Mieszkańcy Polski zawarli w 2022 roku 155 817 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  29,1% mieszkańców Polski jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Polska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -143 316. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,79 na 1000 mieszkańców Polski. W 2022 roku urodziło się 305 132 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 .

  W 2021 roku 34,8% zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Polsce były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polski przypada 11.86 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 409 058 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 409 058 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polski 0. W tym samym roku 15 572 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 633 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1 939.

  59,2% mieszkańców Polski jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 766 327 Liczba mieszkańców
 • 19 517 006 Kobiety
 • 18 249 321 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców Polski w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 950 569 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 387 024 Kobiety
 • 16 563 545 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Polska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • 8,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polsce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • 155 817 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -143 316 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -70 015 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -73 301 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,79 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • -4,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polsce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 305 132 Urodzenia żywe
 • 148 687 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 156 445 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • 35,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rozkład wagi noworodków
 • 260 Waga 5000g i więcej
 • 260
 • 3 095 Waga 4500g - 4999g
 • 3 095
 • 26 146 Waga 4000g - 4499g
 • 26 146
 • 95 072 Waga 3500g - 3999g
 • 95 072
 • 117 260 Waga 3000g - 3499g
 • 117 260
 • 46 123 Waga 2500g - 2999g
 • 46 123
 • 11 496 Waga 2000g - 2499g
 • 11 496
 • 3 669 Waga 1500g - 1999g
 • 3 669
 • 1 676 Waga 1000g - 1499g
 • 1 676
 • 980 Waga 600g - 999g
 • 980
 • 276 Waga poniżej 600g
 • 276
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Statystyki zgonów w Polsce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 448 448 Zgony
 • 218 702 Kobiety
  (Zgony)
 • 229 746 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 171 Zgony niemowląt
 • 506 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 665 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 43,2%
  56,8%
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • 147,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wykres - Przyczyny zgonów w Polsce w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • 92 780 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • 74,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • 268,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • 246,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • 475,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 499,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 450,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 70,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 32,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Zamachy samobójcze w Polsce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 520 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 139 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 381 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 456 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 064 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 108 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 847 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 261 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 901 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 207 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 99 zatrucie gazem / spalinami
 • 99
 • 124 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 124
 • 1 811 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1 811
 • 2 082 zażycie innych leków
 • 2 082
 • 694 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 694
 • 1 888 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1 888
 • 1 050 rzucenie się z wysokości
 • 1 050
 • 152 utonięcie / utopienie się
 • 152
 • 5 562 powieszenie się
 • 5 562
 • 335 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 335
 • 122 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 122
 • 101 uduszenie się
 • 101
 • 56 samopodpalenie
 • 56
 • 444 inny
 • 444
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 39 zatrucie gazem / spalinami
 • 39
 • 22 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 22
 • 67 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 67
 • 67 zażycie innych leków
 • 67
 • 94 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 94
 • 33 samookaleczenie powierzchniowe
 • 33
 • 393 rzucenie się z wysokości
 • 393
 • 58 utonięcie / utopienie się
 • 58
 • 3 950 powieszenie się
 • 3 950
 • 168 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 168
 • 100 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 100
 • 45 uduszenie się
 • 45
 • 13 samopodpalenie
 • 13
 • 59 inny
 • 59
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 052 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4 052
 • 259 choroba fizyczna
 • 259
 • 33 trwałe kalectwo
 • 33
 • 1 318 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1 318
 • 12 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 12
 • 125 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 125
 • 1 475 zawód miłosny
 • 1 475
 • 313 problemy w szkole lub pracy
 • 313
 • 105 nagła utrata źródła utrzymania
 • 105
 • 304 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 304
 • 58 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 58
 • 4 niepożądana ciąża
 • 4
 • 294 śmierć bliskiej osoby
 • 294
 • 37 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 37
 • 247 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 247
 • 860 inna nie wymieniona
 • 860
 • 5 691 nieustalona
 • 5 691
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 034 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1 034
 • 157 choroba fizyczna
 • 157
 • 13 trwałe kalectwo
 • 13
 • 216 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 216
 • 1 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 1
 • 11 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 11
 • 213 zawód miłosny
 • 213
 • 37 problemy w szkole lub pracy
 • 37
 • 32 nagła utrata źródła utrzymania
 • 32
 • 101 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 101
 • 25 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 25
 • 63 śmierć bliskiej osoby
 • 63
 • 9 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 9
 • 138 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 138
 • 210 inna nie wymieniona
 • 210
 • 3 008 nieustalona
 • 3 008
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 85 12 lat i mniej
 • 85
 • 2 008 13-18 lat
 • 2 008
 • 1 699 19-24 lat
 • 1 699
 • 1 270 25-29 lat
 • 1 270
 • 5 441 30-49 lat
 • 5 441
 • 3 007 50-60 lat
 • 3 007
 • 1 003 70 lat i więcej
 • 1 003
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 6 12 lat i mniej
 • 6
 • 150 13-18 lat
 • 150
 • 317 19-24 lat
 • 317
 • 356 25-29 lat
 • 356
 • 1 896 30-49 lat
 • 1 896
 • 1 683 50-60 lat
 • 1 683
 • 693 70 lat i więcej
 • 693
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2 412
  • pod wpływem alkoholu4 363
  • pod wpływem środków odurzających166
  • pod wpływem leków1 906
  • pod wpływem dopalaczy25
  • nieustalony6 075
 • 2 412 trzeźwy
 • 4 363 pod wpływem alkoholu
 • 166 pod wpływem środków odurzających
 • 1 906 pod wpływem leków
 • 25 pod wpływem dopalaczy
 • 6 075 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy329
  • pod wpływem alkoholu487
  • pod wpływem środków odurzających13
  • pod wpływem leków65
  • pod wpływem dopalaczy3
  • nieustalony4 231
 • 329 trzeźwy
 • 487 pod wpływem alkoholu
 • 13 pod wpływem środków odurzających
 • 65 pod wpływem leków
 • 3 pod wpływem dopalaczy
 • 4 231 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 653 kawaler/panna
 • 6 653
 • 3 958 żonaty/zamężna
 • 3 958
 • 594 konkubinat
 • 594
 • 602 wdowiec/wdowa
 • 602
 • 835 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 835
 • 31 separacja
 • 31
 • 1 847 nieustalony
 • 1 847
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 646 kawaler/panna
 • 1 646
 • 1 865 żonaty/zamężna
 • 1 865
 • 188 konkubinat
 • 188
 • 346 wdowiec/wdowa
 • 346
 • 415 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 415
 • 16 separacja
 • 16
 • 632 nieustalony
 • 632
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne429
  • podstawowe i gimnazjalne1 988
  • zasadnicze zawodowe1 035
  • średnie1 296
  • wyższe351
  • nieustalony9 421
 • 429 podstawowe niepełne
 • 1 988 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 035 zasadnicze zawodowe
 • 1 296 średnie
 • 351 wyższe
 • 9 421 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne34
  • podstawowe i gimnazjalne348
  • zasadnicze zawodowe439
  • średnie414
  • wyższe131
  • nieustalony3 742
 • 34 podstawowe niepełne
 • 348 podstawowe i gimnazjalne
 • 439 zasadnicze zawodowe
 • 414 średnie
 • 131 wyższe
 • 3 742 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 874 praca
 • 2 874
 • 2 765 na utrzymaniu innej osoby
 • 2 765
 • 431 renta
 • 431
 • 1 034 emerytura
 • 1 034
 • 144 zasiłek lub alimenty
 • 144
 • 1 209 bez stałego źródła utrzymania
 • 1 209
 • 6 063 nieustalony
 • 6 063
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 156 praca
 • 1 156
 • 376 na utrzymaniu innej osoby
 • 376
 • 194 renta
 • 194
 • 694 emerytura
 • 694
 • 50 zasiłek lub alimenty
 • 50
 • 444 bez stałego źródła utrzymania
 • 444
 • 2 194 nieustalony
 • 2 194
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 409 058 Migracje wewnętrzne
 • 214 559 Kobiety
  (migracje wewnętrzne)
 • 194 499 Mężczyźni
  (migracje wewnętrzne)
 • 15 572 Zameldowania z zagranicy
 • 7 350 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 222 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 633 Wymeldowania za granicę
 • 5 116 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 517 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 939 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 234 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -295 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polsce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Polsce oddano do użytku 238 490 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,31 nowych lokali. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Polsce to 15 575 176 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań.

  60,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 38,0% na cele indywidualne, 0,7% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania spółdzielcze (0,6%), mieszkania komunalne (0,3%) i lokale zakładowe (0,0%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polsce to 3,89 . Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Polsce to 92,30 m2 .

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,66% mieszkań posiada łazienkę, 85,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,23% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w Polsce 244 672 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 877 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 6 334 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 101 219 transakcji (mediana cen - 6 412 zł/m2, średnia - 6 899 zł/m2), a na rynku wtórnym 143 453 transakcje rynkowe (mediana cen - 5 254 zł/m2, średnia - 5 903 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 877 zł
 • 5 877 zł Ogółem
 • 5 877 zł
 • 6 250 zł do 40 m2
 • 6 250 zł
 • 5 897 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 897 zł
 • 5 771 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 771 zł
 • 5 287 zł od 80,1 m2
 • 5 287 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 334 zł
 • 6 334 zł Ogółem
 • 6 334 zł
 • 6 792 zł do 40 m2
 • 6 792 zł
 • 6 297 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 297 zł
 • 6 193 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 193 zł
 • 6 251 zł od 80,1 m2
 • 6 251 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 244 672
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m259 246
  • od 40,1 do 60 m2109 197
  • od 60,1 do 80 m251 391
  • od 80,1 m224 838
 • 59 246 do 40 m2
 • 109 197 od 40,1 do 60 m2
 • 51 391 od 60,1 do 80 m2
 • 24 838 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w Polsce w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 412 zł
 • 6 412 zł Ogółem
 • 6 412 zł
 • 7 023 zł do 40 m2
 • 7 023 zł
 • 6 464 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 464 zł
 • 6 217 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 217 zł
 • 5 637 zł od 80,1 m2
 • 5 637 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 899 zł
 • 6 899 zł Ogółem
 • 6 899 zł
 • 7 602 zł do 40 m2
 • 7 602 zł
 • 6 937 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 937 zł
 • 6 703 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 703 zł
 • 6 694 zł od 80,1 m2
 • 6 694 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 101 219
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221 391
  • od 40,1 do 60 m243 402
  • od 60,1 do 80 m223 854
  • od 80,1 m212 572
 • 21 391 do 40 m2
 • 43 402 od 40,1 do 60 m2
 • 23 854 od 60,1 do 80 m2
 • 12 572 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 254 zł
 • 5 254 zł Ogółem
 • 5 254 zł
 • 5 529 zł do 40 m2
 • 5 529 zł
 • 5 283 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 283 zł
 • 5 087 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 087 zł
 • 4 676 zł od 80,1 m2
 • 4 676 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 903 zł
 • 5 903 zł Ogółem
 • 5 903 zł
 • 6 322 zł do 40 m2
 • 6 322 zł
 • 5 874 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 874 zł
 • 5 748 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 748 zł
 • 5 794 zł od 80,1 m2
 • 5 794 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 143 453
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237 855
  • od 40,1 do 60 m265 795
  • od 60,1 do 80 m227 537
  • od 80,1 m212 266
 • 37 855 do 40 m2
 • 65 795 od 40,1 do 60 m2
 • 27 537 od 60,1 do 80 m2
 • 12 266 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 575 176 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 412,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • 31,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 238 490 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,31 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 927 525 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • 24,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • 22 020 958 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 92,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • 95,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • 93,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • 85,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • 58,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Polska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Polsce na 1000 mieszkańców pracuje 402osób .

  Bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosiło w 2022 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn).

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło 6 705,62 PLN.

  10,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Polski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,1% w przemyśle i budownictwie, a 23,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 402 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • 5,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,2% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polsce w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polsce w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 706 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polsce w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,7% Pozostałe
 • 46,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 124,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Polsce w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 995 042 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 556 851 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 385 966 nowych podmiotów, a 221 258 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (402 005) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (329 090) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (383 617) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (170 140) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Polsce najwięcej (539 811) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 831 113) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (71 322) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (1 132 819) podmiotów, a 75,9% (3 790 901) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.1%) oraz Budownictwo (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 995 042 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 71 322 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 132 819 Przemysł i budownictwo
 • 3 790 901 Pozostała działalność
 • 385 966 Podmioty nowo zarejestrowane w Polsce w 2022 roku
 • 221 258 Podmioty wyrejestrowane w Polsce w 2022 roku
 • 3 556 851 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 831 113 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 831 113
 • 132 544 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 132 544
 • 27 146 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27 146
 • 3 493 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3 493
 • 746 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 746
 • 4 990 803 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 990 803
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 41 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 41
 • 11 015 Spółdzielnie ogółem
 • 11 015
 • 631 670 Spółki handlowe ogółem
 • 631 670
 • 85 475  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 85 475
 • 9 875  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9 875
 • 101    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 101
 • 1 413    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 413
 • 539 811  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 539 811
 • 81 411    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 81 411
 • 178    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 178
 • 291 752 Spółki cywilne ogółem
 • 291 752
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 556 851 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 750 842 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 750 842
 • 590 796 Budownictwo
 • 590 796
 • 422 353 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 422 353
 • 300 308 Przetwórstwo przemysłowe
 • 300 308
 • 262 693 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 262 693
 • 243 245 Transport i gospodarka magazynowa
 • 243 245
 • 206 999 Informacja i komunikacja
 • 206 999
 • 175 382 Pozostała działalność
 • 175 382
 • 127 387 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 127 387
 • 117 084 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 117 084
 • 99 134 Edukacja
 • 99 134
 • 96 834 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 96 834
 • 55 568 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55 568
 • 53 241 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 53 241
 • 43 560 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 43 560
 • 7 070 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7 070
 • 2 160 Górnictwo i wydobywanie
 • 2 160
 • 1 882 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1 882
 • 300 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 300
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Polsce stwierdzono 862 992 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,81 przestępstw.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polsce wynosi 71,10% .

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,98 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 11,37 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,99 (75%), drogowe - 1,82 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 862 992 Przestępstwa ogółem
 • 862 992
 • 490 947 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 490 947
 • 264 306 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 264 306
 • 68 981 Przestępstwa drogowe
 • 68 981
 • 13 302 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13 302
 • 429 908 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 429 908
 • 22,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • 12,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • 6,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • 11,37 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu

Polska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 511 127 mieszkańców Polski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 147 140 kobiet oraz 4 363 917 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 20,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,2% mieszkańców Polski, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  Wśród kobiet mieszkających w Polsce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (29,1%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,9%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2021 w Polsce mieściły się 13 483 przedszkola, w których do 58 996 oddziałów uczęszczało 1 190 141 dzieci (580 936 dziewczynek oraz 609 205 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Polsce mieściło się 8 038 przedszkoli, w których do 31 696 oddziałów uczęszczało 732 702 dzieci (358 895 dziewczynek oraz 373 807 chłopców). Dostępnych było 733 321 miejsc.

  18,3% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 883 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 14 205 szkół podstawowych, w których w 187 465 oddziałach uczyło się 3 123 409 uczniów (1 513 313 kobiet oraz 1 610 096 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 14 072 szkoły podstawowe, w których w 124 629 oddziałach uczyło się 2 294 434 uczniów (1 112 204 kobiety oraz 1 182 230 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,71.

  W Polsce znajduje się 3 056 licea ogólnokształcące, w których w 28 040 oddziałach uczyło się 737 017 uczniów (447 700 kobiet oraz 289 317 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 182 647 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 3 552 licea ogólnokształcące, w których w 28 380 oddziałach uczyło się 795 793 uczniów (467 535 kobiet oraz 328 258 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 251 973 absolwentów.

  W Polsce znajdują się 1 802 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 739 oddziałach uczyło się 210 777 uczniów (66 692 kobiety oraz 144 085 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,3 uczniów. 19,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 25,2% Wykształcenie wyższe
 • 29,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • 13,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 883 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 •  
 • 13 483Przedszkola
 • 7 463 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 329 Przedszkola specjalne
 • 58 996 Oddziały
 • 13 854 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 400 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 215 755 Miejsca
  (rok 2018)
 • 6 451 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 190 141 Dzieci
 • 580 936 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 609 205 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 947 2 lata i mniej
 • 20 947
 • 275 745 3 lata
 • 275 745
 • 319 511 4 lata
 • 319 511
 • 310 801 5 lata
 • 310 801
 • 256 655 6 lat
 • 256 655
 • 6 482 7 lat i więcej
 • 6 482
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 552 2 lata i mniej
 • 10 552
 • 135 498 3 lata
 • 135 498
 • 156 378 4 lata
 • 156 378
 • 151 771 5 lata
 • 151 771
 • 124 563 6 lat
 • 124 563
 • 2 174 7 lat i więcej
 • 2 174
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 395 2 lata i mniej
 • 10 395
 • 140 247 3 lata
 • 140 247
 • 163 133 4 lata
 • 163 133
 • 159 030 5 lata
 • 159 030
 • 132 092 6 lat
 • 132 092
 • 4 308 7 lat i więcej
 • 4 308
 • 247 511 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 87 530,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 86 837,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 692,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 132,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2 085,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 114,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16 838,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 276,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 425Punkty przedszkolne
 • 2 096 Oddziały
 • 41 569 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 176 Dzieci
 • 12 254 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 14 922 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,1%
  54,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 927 2 lata i mniej
 • 927
 • 7 723 3 lata
 • 7 723
 • 9 007 4 lata
 • 9 007
 • 6 046 5 lata
 • 6 046
 • 2 692 6 lat
 • 2 692
 • 781 7 lat i więcej
 • 781
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 466 2 lata i mniej
 • 466
 • 3 694 3 lata
 • 3 694
 • 4 181 4 lata
 • 4 181
 • 2 617 5 lata
 • 2 617
 • 1 096 6 lat
 • 1 096
 • 200 7 lat i więcej
 • 200
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 461 2 lata i mniej
 • 461
 • 4 029 3 lata
 • 4 029
 • 4 826 4 lata
 • 4 826
 • 3 429 5 lata
 • 3 429
 • 1 596 6 lat
 • 1 596
 • 581 7 lat i więcej
 • 581
 •  
 • 2 203,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2 157,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 70,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 69,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 191Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 173 170 Oddziały
 • 3 073 299 Uczniowie
 • 1 496 225 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 577 074 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 380 839 Uczniowie w 1 klasie
 • 185 382 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 195 457 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 348 724 Absolwenci
 • 169 857 Kobiety
  (absolwenci)
 • 178 867 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 953Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 159 Oddziały
 • 48 349 Uczniowie
 • 16 473 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 876 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,1%
  65,9%
 • 4 049 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 307 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 742 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 425 Absolwenci
 • 2 167 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 258 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 61Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 136 Oddziały
 • 1 761 Uczniowie
 • 615 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 146 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,9%
  65,1%
 • 904 Absolwenci
 • 335 Kobiety
  (absolwenci)
 • 569 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,7
 • 3,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,4
 •  
 • 255 478,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 211 348,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44 130,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 686,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13 568,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 117,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 64,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • 94,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 221Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 811 Oddziały
 • 649 529 Uczniowie
 • 407 729 Kobiety
  (uczniowie)
 • 241 800 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,8%
  37,2%
 • 167 110 Uczniowie w 1 klasie
 • 104 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 971 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 879 Absolwenci
 • 94 409 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 470 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 1 026 Uczniowie w 1 klasie
 • 526 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 500 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 835Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 229 Oddziały
 • 87 488 Uczniowie
 • 39 971 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 517 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 33 768 Absolwenci
 • 16 668 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 100 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 •  
 • 48 522,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34 512,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 009,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 664,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 510,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 153,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 987,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 717,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 269,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 583 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 539 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 396Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 086 Oddziały
 • 12 523 Uczniowie
 • 4 903 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 620 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,2%
  60,8%
 • 3 973 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 476 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 497 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,6
 • 22,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,9
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w Polsce

 • Według danych GUS z 2022 roku w Polsce znajdowało się 2 569 hoteli (87 ★★★★★, 449 ★★★★, 1 283 ★★★, 500 ★★, 134 , 116 w trakcie kategoryzacji), 93 motele (1 ★★★★, 11 ★★★, 40 ★★, 21 , 20 w trakcie kategoryzacji) oraz 379 pensjonatów (1 ★★★★★, 20 ★★★★, 125 ★★★, 79 ★★, 35 , 119 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 197 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 957 (całoroczne: 888)
  • domy wycieczkowe: 30 (całoroczne: 29)
  • schroniska: 56 (całoroczne: 52)
  • schroniska młodzieżowe: 32 (całoroczne: 24)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 229 (całoroczne: 159)
  • ośrodki wczasowe: 947 (całoroczne: 371)
  • ośrodki kolonijne: 81 (całoroczne: 22)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 360 (całoroczne: 278)
  • hostele: 143 (całoroczne: 137)
  • domy pracy twórczej: 28 (całoroczne: 25)
  • zespoły domków turystycznych: 522 (całoroczne: 87)
  • kempingi: 144 (całoroczne: 18)
  • pola biwakowe: 137 (całoroczne: 1)
  • zakłady uzdrowiskowe: 208 (całoroczne: 205)
  • pokoje gościnne: 2 007 (całoroczne: 1 036)
  • kwatery agroturystyczne: 610 (całoroczne: 426)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 459 (całoroczne: 357)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2 121
  • drzwi automatycznie otwierane: 1 269
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1 817
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2 339


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 136 (liczba sal: 7 369, liczba miejsc: 475 665)
  • z nagłośnieniem: 2 480
  • z projektorem multimedialnym: 2 687
  • z zestawem do wideokonferencji: 1 123
  • z obsługą techniczną: 1 758
  • z ekranem: 2 736
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2 569
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1 760
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6 507


 • Domy i ośrodki kultury w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Polsce: 3 958 (publiczne: 3 688, prywatne: 270), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Polsce 2 112 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 404 926 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 227 347 (uczestnicy: 27 320 571)
  • seanse filmowe: 17 834 (uczestnicy: 828 066)
  • wystawy: 11 258 (uczestnicy: 2 533 432)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 083 (uczestnicy: 3 262 391)
  • koncerty: 30 138 (uczestnicy: 8 377 929)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 387 (uczestnicy: 1 397 027)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 351 (uczestnicy: 2 271 254)
  • konkursy: 11 026 (uczestnicy: 685 313)
  • pokazy teatralne: 14 064 (uczestnicy: 2 307 106)
  • konferencje: 1 145 (uczestnicy: 133 062)
  • interdyscyplinarne: 6 036 (uczestnicy: 1 703 206)
  • warsztaty: 66 731 (uczestnicy: 1 161 745)
  • inne: 16 294 (uczestnicy: 2 660 040)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 348 (członkowie: 454 999)
  • plastyczne/techniczne: 6 181 (członkowie: 95 104)
  • taneczne: 3 856 (członkowie: 74 241)
  • muzyczne: 3 483 (członkowie: 43 020)
  • informatyczne: 332 (członkowie: 4 882)
  • fotograficzne i filmowe: 457 (członkowie: 5 710)
  • teatralne: 911 (członkowie: 12 473)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 769 (członkowie: 59 041)
  • literackie: 243 (członkowie: 3 132)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 086 (członkowie: 98 423)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 141 (członkowie: 6 276)
  • inne: 2 889 (członkowie: 52 697)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 882 (absolwenci: 62 046)
  • języków obcych: 1 166 (absolwenci: 14 218)
  • plastyczne: 677 (absolwenci: 8 438)
  • nauki gry na instrumentach: 911 (absolwenci: 9 504)
  • wiedzy praktycznej: 288 (absolwenci: 3 608)
  • tańca: 671 (absolwenci: 11 683)
  • komputerowe: 480 (absolwenci: 4 909)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 80 (absolwenci: 849)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 241
  • filmowe: 164
  • plastyczne: 1 901
  • muzyczne: 1 353
  • politechniczne: 65
  • studia radiowe: 50
  • studia telewizyjne: 52
  • komputerowe: 584
  • ceramiczne: 466
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 201
  • sale baletowe/taneczne: 1 653
  • inne: 341


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 328 (członkowie: 241 432)
  • teatralne: 1 724 (członkowie: 24 195)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 592 (członkowie: 37 155)
  • wokalne i chóry: 2 958 (członkowie: 45 870)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 662 (członkowie: 50 625)
  • taneczne: 3 691 (członkowie: 72 032)
  • inne: 701 (członkowie: 11 555)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce działały 532 kina posiadające 1 565 sal z 296 948 miejscami na widowni. Odbyło się 2 130 995 seansów, na które przyszło 41 416 969 widzów, w tym 450 369 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 646 022 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce siedzibę miały 133 teatry (teatr dramatyczny: 76, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 16, teatr operowy: 12, teatr lalkowy: 29). Odbyło się 29 236 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 5 388 163 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w Polsce miało 141 teatrów. Odbyło się 28 556 przedstawień, na które przyszło 5 752 260 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce działały 963 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 287). Odnotowano 36 705 236 zwiedzających, co daje 9 703 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce działało 7 638 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 124 370 657 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 198 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 420 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 262 584 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 51 744
  • dostępne dla czytelników: 25 133
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 24 318
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4 825
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5 317
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6 115
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4 273


 • Biblioteki naukowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w Polsce działały 1 342 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 114 880 852 wolumeny w tym ziobry specjalne: 22 581 959. Odnotowano 904 691 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 9 475 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 2 270 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 108 119 397 wolumenów. Odnotowano 3 208 655 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25 678
  • dostępne dla czytelników: 10 441
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9 807
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 913
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 939
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 940
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 820


 • Kluby sportowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w Polsce działało 14 858 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 019 574 członków. Zarejestrowano 1 030 204 ćwiczących (mężczyźni: 770 730, kobiety: 259 474, chłopcy do lat 18: 526 047, dziewczęta do lat 18: 208 876). Aktywne były 25 173 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24652), instruktora sportowego (21103) oraz inne osoby (8761).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Polsce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez Polska i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 21 322 wypadków drogowych w Polsce odnotowano 1 896 ofiar śmiertelnych oraz 24 743 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,5 wypadków oraz 5,0 ofiar śmiertelnych. Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,6 ofiar śmiertelnych oraz 77,6 rannych.

  W 2022 roku w Polsce zarejestrowanych było 34 030 267 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 25 869 804 samochodów osobowych (682,4 na każdy 1000 mieszkańców), 3 634 196 samochodów ciężarowych (109,2), 126 547 autobusów (3,3), 505 609 ciągników siodłowych (13,3) oraz 1 749 697 motocykli (46,2).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,2 lat.


  W 2022 roku w Polsce znajdowało się 19 515 km ścieżek rowerowych, 359,9 km bus-pasów i 425 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 120 851 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 64 525 licencji na taksówki.

  W 2022 roku odnotowano w portach morskich w Polsce 885 795 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 93 893 krajowych oraz 929 224 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 99 081 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 28 670 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 72 725 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe w Polsce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 322 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 896 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 24 743 Ranni
  (rok 2022)
 • 7 541 Lekko ranni
 • 17 202 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Polsce w latach 2000 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 56,5 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • 5,0 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • 65,5 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • 6,6 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • 77,6 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 34 030 267 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w Polsce w 2021 roku
 • 25 869 804 Samochody osobowe
 • 3 634 196 Samochody ciężarowe
 • 56 780 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 126 547 Autobusy
 • 242 072 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 506 608 Ciągniki samochodowe
 • 505 609   Ciągniki siodłowe
 • 1 901 050 Ciągniki rolnicze
 • 1 749 697 Motocykle
 • 581 447   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 419 317 Motorowery
 • 25 869 804Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody osobowe w Polsce w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 682,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 240 165
  • 1400-1649 kg6 134 622
  • 1650-1899 kg6 378 401
  • 1900 kg i więcej8 116 616
 • 5 240 165 do 1399 kg
 • 6 134 622 1400-1649 kg
 • 6 378 401 1650-1899 kg
 • 8 116 616 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 351 015 do 1399 cm3
 • 9 351 015
 • 14 191 055 1400-1999 cm3
 • 14 191 055
 • 2 327 734 2000 i więcej cm3
 • 2 327 734
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w Polsce w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 453 745
  • olej napędowy8 149 408
  • gaz (LPG)3 414 693
  • pozostałe851 958
 • 13 453 745 benzyna
 • 8 149 408 olej napędowy
 • 3 414 693 gaz (LPG)
 • 851 958 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 722 497 do 1 roku
 • 722 497
 • 524 262 2 lata
 • 524 262
 • 528 705 3 lata
 • 528 705
 • 1 090 941 4-5 lat
 • 1 090 941
 • 1 007 924 6-7 lat
 • 1 007 924
 • 1 039 673 8-9 lat
 • 1 039 673
 • 1 352 979 10-11 lat
 • 1 352 979
 • 3 894 851 12-15 lat
 • 3 894 851
 • 5 016 758 16-20 lat
 • 5 016 758
 • 3 850 044 21-25 lat
 • 3 850 044
 • 2 327 373 26-30 lat
 • 2 327 373
 • 4 513 797 31 lat i więcej
 • 4 513 797
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w Polsce
 • 3 634 196Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody ciężarowe w Polsce w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 109,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 795 054 do 999 kg
 • 1 795 054
 • 1 110 677 1000-1499 kg
 • 1 110 677
 • 237 140 1500-2999 kg
 • 237 140
 • 26 207 3000-3499 kg
 • 26 207
 • 60 071 3500-4999 kg
 • 60 071
 • 154 041 5000-6999 kg
 • 154 041
 • 98 578 7000-9999 kg
 • 98 578
 • 101 536 10000-14999 kg
 • 101 536
 • 50 892 15000 kg i więcej
 • 50 892
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna609 917
  • olej napędowy2 534 069
  • gaz (LPG)170 733
  • pozostałe319 477
 • 609 917 benzyna
 • 2 534 069 olej napędowy
 • 170 733 gaz (LPG)
 • 319 477 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 117 713 do 1 roku
 • 117 713
 • 72 512 2 lata
 • 72 512
 • 78 955 3 lata
 • 78 955
 • 150 367 4-5 lat
 • 150 367
 • 162 448 6-7 lat
 • 162 448
 • 152 407 8-9 lat
 • 152 407
 • 226 768 10-11 lat
 • 226 768
 • 488 804 12-15 lat
 • 488 804
 • 557 440 16-20 lat
 • 557 440
 • 514 541 21-25 lat
 • 514 541
 • 289 102 26-30 lat
 • 289 102
 • 823 139 31 lat i więcej
 • 823 139
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w Polsce
 • 126 547Liczba autobusów zarejestrowanych w Polsce
 • Autobusy w Polsce w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 107
  • olej napędowy100 213
  • gaz (LPG)773
  • pozostałe21 454
 • 4 107 benzyna
 • 100 213 olej napędowy
 • 773 gaz (LPG)
 • 21 454 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 467 do 1 roku
 • 2 467
 • 2 326 2 lata
 • 2 326
 • 2 624 3 lata
 • 2 624
 • 4 379 4-5 lat
 • 4 379
 • 3 526 6-7 lat
 • 3 526
 • 3 849 8-9 lat
 • 3 849
 • 4 580 10-11 lat
 • 4 580
 • 13 876 12-15 lat
 • 13 876
 • 20 383 16-20 lat
 • 20 383
 • 18 952 21-25 lat
 • 18 952
 • 11 016 26-30 lat
 • 11 016
 • 38 569 31 lat i więcej
 • 38 569
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w Polsce
 • 505 609Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce
 • Ciągniki siodłowe w Polsce w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 13,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 639
  • olej napędowy453 749
  • gaz (LPG)1 889
  • pozostałe48 332
 • 1 639 benzyna
 • 453 749 olej napędowy
 • 1 889 gaz (LPG)
 • 48 332 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 38 482 do 1 roku
 • 38 482
 • 21 999 2 lata
 • 21 999
 • 26 164 3 lata
 • 26 164
 • 55 874 4-5 lat
 • 55 874
 • 45 416 6-7 lat
 • 45 416
 • 47 556 8-9 lat
 • 47 556
 • 39 976 10-11 lat
 • 39 976
 • 74 790 12-15 lat
 • 74 790
 • 54 712 16-20 lat
 • 54 712
 • 43 376 21-25 lat
 • 43 376
 • 22 602 26-30 lat
 • 22 602
 • 34 662 31 lat i więcej
 • 34 662
 • 12,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w Polsce
 • 1 749 697Liczba motocykli zarejestrowanych w Polsce
 • Motocykle w Polsce w latach 2003 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 46,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 490 do 1 roku
 • 34 490
 • 24 446 2 lata
 • 24 446
 • 20 521 3 lata
 • 20 521
 • 45 270 4-5 lat
 • 45 270
 • 71 827 6-7 lat
 • 71 827
 • 43 082 8-9 lat
 • 43 082
 • 54 575 10-11 lat
 • 54 575
 • 181 931 12-15 lat
 • 181 931
 • 205 476 16-20 lat
 • 205 476
 • 180 783 21-25 lat
 • 180 783
 • 99 370 26-30 lat
 • 99 370
 • 787 926 31 lat i więcej
 • 787 926
 • 24,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w Polsce
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 515 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 640 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 150 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 724 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Polsce w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 624,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • 5,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • 425 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 359,9 km Długość bus-pasów
 • 64 525 Liczba licencji na taksówki
 • 120 851 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 885 795 Przyjazdy
 • 929 224 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 93 893 Przyjazdy
 • 99 081 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2022 roku
 • 28 670,3 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 72 724,5 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 16 241,1 tys. ton Tranzyt (rok 2022)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • 88 Ogółem
 • 68 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 51  Masowce
 • 14  Pozostałe drobnicowce
 • 3  Zbiornikowce
 • 9 Promy
 • 2 Statki pasażerskie
 • 4 Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)
 • 2 728,0 tys. ton Ogółem
 • 2 670,0 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 2 179,7 tys. ton  Masowce
 • 425,2 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 5,1 tys. ton  Zbiornikowce
 • 50,4 tys. ton Promy
 • 0,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,2 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - pojemnoś (GT- ang. gross tonnage)
 • 1 960,1 tys. ton Ogółem
 • 1 732,1 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 1 324,9 tys. ton  Masowce
 • 314,5 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 3,6 tys. ton  Zbiornikowce
 • 221,7 tys. ton Promy
 • 1,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,3 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - miejsca pasażerskie
 • 7 397 Ogółem
 • 121 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 95  Masowce
 • 2  Pozostałe drobnicowce
 • 6 409 Promy
 • 788 Statki pasażerskie
 • 79 Jachty morskie