Polska w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Polska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Polska ma 38 382 576 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat . Prognozowana liczba mieszkańców Polski w 2050 roku wynosi 33 950 569, z czego 17 387 024 to kobiety, a 16 563 545 mężczyźni.

  Mieszkańcy Polski zawarli w 2019 roku 183 371 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców Polski jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Polska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -34 755. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,91 na 1000 mieszkańców Polski. W 2019 roku urodziło się 374 954 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 .

  W 2018 roku 40,5% zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,4% zgonów w Polsce były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polski przypada 10.67 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 468 326 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 468 326 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polski 0. W tym samym roku 16 909 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 726 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6 183.

  60,0% mieszkańców Polski jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 38 382 576 Liczba mieszkańców
 • 19 815 524 Kobiety
 • 18 567 052 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców Polski w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 33 950 569 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 387 024 Kobiety
 • 16 563 545 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w Polsce w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,9 latŚredni wiek mieszkańców
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polska, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8%Żonaci/Zamężne
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polsce w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • 183 371 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -34 755 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -16 017 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -18 738 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • -1,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polsce w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polsce w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polsce w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polsce w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 374 954 Urodzenia żywe
 • 182 269 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 192 685 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 368 gŚrednia waga noworodków
 • 3 299 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 434 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rozkład wagi noworodków
 • 392 Waga 5000g i więcej
 • 392
 • 4 467 Waga 4500g - 4999g
 • 4 467
 • 34 418 Waga 4000g - 4499g
 • 34 418
 • 117 942 Waga 3500g - 3999g
 • 117 942
 • 142 131 Waga 3000g - 3499g
 • 142 131
 • 54 721 Waga 2500g - 2999g
 • 54 721
 • 13 805 Waga 2000g - 2499g
 • 13 805
 • 4 551 Waga 1500g - 1999g
 • 4 551
 • 2 072 Waga 1000g - 1499g
 • 2 072
 • 1 223 Waga 600g - 999g
 • 1 223
 • 405 Waga poniżej 600g
 • 405
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • 0,92 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Statystyki zgonów w Polsce w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 409 709 Zgony
 • 198 286 Kobiety
  (Zgony)
 • 211 423 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 1 412 Zgony niemowląt
 • 663 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 749 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 47,0%
  53,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • 109,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • 3,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wykres - Przyczyny zgonów w Polsce w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • 26,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • 9,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • 72,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • 284,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • 263,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • 437,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 459,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 413,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 71,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 34,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 468 326 Migracje wewnętrzne
 • 248 616 Kobiety
  (migracje wewnętrzne)
 • 219 710 Mężczyźni
  (migracje wewnętrzne)
 • 16 909 Zameldowania z zagranicy
 • 7 692 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 217 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 726 Wymeldowania za granicę
 • 5 413 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 313 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 183 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 279 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 904 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polsce w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polska, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Polsce oddano do użytku 207 425 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,40 nowych lokali. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Polsce to 14 615 112 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 381 mieszkań.

  63,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 33,4% na cele indywidualne, 1,2% jako lokale społeczne czynszowe, mieszkania spółdzielcze (1,0%), mieszkania komunalne (0,9%) i lokale zakładowe (0,1%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polsce to 3,78 . Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Polsce to 88,60 m2 .

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,88% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,83% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,54% mieszkań posiada łazienkę, 82,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,52% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14 615 112 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 380,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 74,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • 2,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 207 425 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 5,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 783 765 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 3,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • 20,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • 18 376 582 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 88,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 96,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • 93,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • 91,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • 82,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • 55,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Polska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Polsce na 1000 mieszkańców pracuje 251osób . 50,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosiło w 2019 roku 5,2% (6,1% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn).

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło 4 834,76 PLN.

  19,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Polski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,3% w przemyśle i budownictwie, a 20,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 251 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • 5,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polsce w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polsce w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 835 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polsce w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,3% Przemysł i budownictwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 643 575 Pracujący ogółem
 • 4 823 490 Kobiety
 • 4 820 085 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Polsce w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polska, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 66,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 121,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Polsce w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 509 916 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 213 641 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 378 961 nowych podmiotów, a 226 921 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (402 005) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (346 087) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (383 617) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (226 921) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Polsce najwięcej (429 136) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 341 325) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (70 347) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,1% (995 816) podmiotów, a 76,4% (3 443 753) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.2%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 509 916 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 70 347 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 995 816 Przemysł i budownictwo
 • 3 443 753 Pozostała działalność
 • 378 961 Podmioty nowo zarejestrowane w Polsce w 2019 roku
 • 226 921 Podmioty wyrejestrowane w Polsce w 2019 roku
 • 3 213 641 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 341 325 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 341 325
 • 136 635 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 136 635
 • 27 650Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27 650
 • 3 565 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3 565
 • 741 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 741
 • 4 505 610 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 505 610
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 55 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 55
 • 11 472 Spółdzielnie ogółem
 • 11 472
 • 521 073 Spółki handlowe ogółem
 • 521 073
 • 77 343  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 77 343
 • 10 021  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10 021
 • 115    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 115
 • 1 532    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 532
 • 429 136  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 429 136
 • 72 936    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 72 936
 • 172    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 172
 • 291 012 Spółki cywilne ogółem
 • 291 012
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 213 641 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 745 451 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 745 451
 • 496 025 Budownictwo
 • 496 025
 • 374 972 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 374 972
 • 289 270 Przetwórstwo przemysłowe
 • 289 270
 • 239 036 Transport i gospodarka magazynowa
 • 239 036
 • 232 392 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 232 392
 • 150 785 Pozostała działalność
 • 150 785
 • 138 833 Informacja i komunikacja
 • 138 833
 • 108 598 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 108 598
 • 104 154 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 104 154
 • 99 235 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 99 235
 • 82 662 Edukacja
 • 82 662
 • 54 757 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54 757
 • 47 193 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 47 193
 • 38 810 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 38 810
 • 7 232 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7 232
 • 2 209 Górnictwo i wydobywanie
 • 2 209
 • 1 855 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1 855
 • 154 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 154
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Polsce stwierdzono 796 557 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,75 przestępstw.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polsce wynosi 73,10% .

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,21 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 9,85 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,88 (82%), drogowe - 1,86 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 796 557 Przestępstwa ogółem
 • 796 557
 • 507 183 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 507 183
 • 187 367 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 187 367
 • 71 266 Przestępstwa drogowe
 • 71 266
 • 16 581 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16 581
 • 378 041 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 378 041
 • 20,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • 13,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • 4,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • 1,86 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • 9,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu

Polska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 8 560 451 mieszkańców Polski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 172 637 kobiet oraz 4 387 814 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Polski, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  Wśród kobiet mieszkających w Polsce największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,1%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  W roku 2018 w Polsce mieściło się 12 535 przedszkoli, w których do 54 209 oddziałów uczęszczało 1 106 764 dzieci (539 142 dziewczynki oraz 567 622 chłopców). Dostępnych było 1 215 755 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Polsce mieściło się 8 038 przedszkoli, w których do 31 696 oddziałów uczęszczało 732 702 dzieci (358 895 dziewczynek oraz 373 807 chłopców). Dostępnych było 733 321 miejsc.

  17,6% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 873 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,89 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 14 584 szkoły podstawowe, w których w 175 704 oddziałach uczyło się 3 043 162 uczniów (1 474 097 kobiet oraz 1 569 065 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 14 072 szkoły podstawowe, w których w 124 629 oddziałach uczyło się 2 294 434 uczniów (1 112 204 kobiety oraz 1 182 230 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,46.

  W Polsce znajdują się 3 534 licea ogólnokształcące, w których w 22 962 oddziałach uczyło się 601 720 uczniów (353 857 kobiet oraz 247 863 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 192 632 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miały 3 552 licea ogólnokształcące, w których w 28 380 oddziałach uczyło się 795 793 uczniów (467 535 kobiet oraz 328 258 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 251 973 absolwentów.

  W Polsce znajduje się 1 879 Technik, w których w 21 261 oddziałach uczyło się 505 576 uczniów (198 586 kobiet oraz 306 990 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 109 909 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polsce placówkę miało 2 207 Technik, w których w 21 924 oddziałach uczyło się 549 944 uczniów (216 587 kobiet oraz 333 357 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 106 503 absolwentów.

  W Polsce znajduje się 1 578 Branżowych szkół I stopnia, w których w 5 581 oddziałach uczyło się 99 681 uczniów (30 548 kobiet oraz 69 133 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 17,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,1% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (28,2% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • 21,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 873 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • 0,89 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 •  
 • 12 535Przedszkola
 • 7 924 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 286 Przedszkola specjalne
 • 54 209 Oddziały
 • 13 697 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 109 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 215 755 Miejsca
 • 6 451 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 106 764 Dzieci
 • 539 142 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 567 622 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 854 2 lata i mniej
 • 25 854
 • 256 691 3 lata
 • 256 691
 • 288 875 4 lata
 • 288 875
 • 284 871 5 lata
 • 284 871
 • 245 191 6 lat
 • 245 191
 • 5 282 7 lat i więcej
 • 5 282
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 221 2 lata i mniej
 • 13 221
 • 126 151 3 lata
 • 126 151
 • 141 232 4 lata
 • 141 232
 • 138 585 5 lata
 • 138 585
 • 118 215 6 lat
 • 118 215
 • 1 738 7 lat i więcej
 • 1 738
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 633 2 lata i mniej
 • 12 633
 • 130 540 3 lata
 • 130 540
 • 147 643 4 lata
 • 147 643
 • 146 286 5 lata
 • 146 286
 • 126 976 6 lat
 • 126 976
 • 3 544 7 lat i więcej
 • 3 544
 • 247 523 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 87 026,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 86 345,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 681,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 898,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1 855,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16 331,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16 036,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 295,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 624Punkty przedszkolne
 • 2 456 Oddziały
 • 41 569 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Polska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 444 Dzieci
 • 15 203 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 241 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 784 2 lata i mniej
 • 1 784
 • 9 630 3 lata
 • 9 630
 • 10 596 4 lata
 • 10 596
 • 7 395 5 lata
 • 7 395
 • 2 512 6 lat
 • 2 512
 • 527 7 lat i więcej
 • 527
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 937 2 lata i mniej
 • 937
 • 4 669 3 lata
 • 4 669
 • 5 053 4 lata
 • 5 053
 • 3 339 5 lata
 • 3 339
 • 1 072 6 lat
 • 1 072
 • 133 7 lat i więcej
 • 133
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 847 2 lata i mniej
 • 847
 • 4 961 3 lata
 • 4 961
 • 5 543 4 lata
 • 5 543
 • 4 056 5 lata
 • 4 056
 • 1 440 6 lat
 • 1 440
 • 394 7 lat i więcej
 • 394
 •  
 • 3 196,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3 142,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 94,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 527Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 168 126 Oddziały
 • 3 001 061 Uczniowie
 • 1 460 304 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 540 757 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 375 464 Uczniowie w 1 klasie
 • 181 897 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 193 567 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 343 212 Absolwenci 2016
 • 169 319 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 173 893 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 940Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7 352 Oddziały
 • 38 707 Uczniowie
 • 12 767 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 940 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,0%
  67,0%
 • 2 952 Uczniowie w 1 klasie
 • 947 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 005 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 536 Absolwenci 2016
 • 1 506 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 030 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 117Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 226 Oddziały
 • 3 394 Uczniowie
 • 1 026 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 368 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,2%
  69,8%
 • 6 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,3
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,3
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,9
 • 5,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,3
 •  
 • 242 742,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 200 349,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42 392,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13 895,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12 074,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 821,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 174,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 136,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 641 922 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 926 656
  • niemiecki610 005
  • hiszpański45 092
  • rosyjski38 964
 • 2 926 656 angielski
 • 610 005 niemiecki
 • 45 092 hiszpański
 • 38 964 rosyjski
 • 17 937 francuski
 • 2 505 włoski
 • 64łaciński
 • 699 inny
 • 300 466 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki218 916
  • angielski21 775
  • francuski9 775
  • inny50 000
 • 218 916 niemiecki
 • 21 775 angielski
 • 9 775 francuski
 • 50 000 inny
 • 24 526 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski17 366
  • niemiecki5 864
  • rosyjski1 214
 • 17 366 angielski
 • 5 864 niemiecki
 • 1 214 rosyjski
 • 25 francuski
 • 20 hiszpański
 • 37 inny
 • 741 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki509
  • angielski204
  • francuski9
  • inny19
 • 509 niemiecki
 • 204 angielski
 • 9 francuski
 • 19 inny
 •  
 • 95,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • 93,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 140Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 958 Oddziały
 • 469 190 Uczniowie
 • 294 581 Kobiety
  (uczniowie)
 • 174 609 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,8%
  37,2%
 • 159 268 Uczniowie w 1 klasie
 • 100 460 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 808 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 419 Absolwenci
 • 95 765 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 654 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 95Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 148 Oddziały
 • 1 111 Uczniowie
 • 612 Kobiety
  (uczniowie)
 • 499 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,1%
  44,9%
 • 389 Uczniowie w 1 klasie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 340 Absolwenci
 • 172 Kobiety
  (absolwenci)
 • 168 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1 299Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 856 Oddziały
 • 131 419 Uczniowie
 • 58 664 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 755 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,6%
  55,4%
 • 45 888 Absolwenci
 • 21 765 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 123 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26,2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26,2
 • 26,0 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26,0
 • 7,5 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7,5
 •  
 • 35 693,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25 744,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9 949,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 408,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 320,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 843,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1 344,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 498,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 843Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 21 108 Oddziały
 • 504 725 Uczniowie
 • 198 234 Kobiety
  (uczniowie)
 • 306 491 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 142 982 Uczniowie w 1 klasie
 • 55 134 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 848 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 759 Absolwenci
 • 44 257 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 502 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 36Technika dla młodzieży specjalne
 • 153 Oddziały
 • 851 Uczniowie
 • 352 Kobiety
  (uczniowie)
 • 499 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,4%
  58,6%
 • 259 Uczniowie w 1 klasie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 92 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 23,8 Technika ogółem
 • 23,8
 • 23,9 Technika bez specjalnych
 • 23,9
 • 5,6 Technika specjalne
 • 5,6
 •  
 • 42 723,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 27 572,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 151,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 275,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 209,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 212Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 731 Oddziały
 • 92 865 Uczniowie
 • 27 703 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,8%
  70,2%
 • 48 779 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 348 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 431 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 366Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 850 Oddziały
 • 6 816 Uczniowie
 • 2 845 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 971 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 3 745 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 494 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 251 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,9
 • 19,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,6
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 • 6 165,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 3 366,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 798,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 676,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 1 203,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 472,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 037 985 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 069 384
  • niemiecki700 434
  • rosyjski99 887
  • hiszpański70 949
  • francuski69 613
  • włoski17 511
 • 1 069 384 angielski
 • 700 434 niemiecki
 • 99 887 rosyjski
 • 70 949 hiszpański
 • 69 613 francuski
 • 17 511 włoski
 • 8 039łaciński
 • 2 168 inny
 • 67 690 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki35 475
  • angielski6 290
  • francuski4 449
  • inny21 476
 • 35 475 niemiecki
 • 6 290 angielski
 • 4 449 francuski
 • 21 476 inny
 • 12 969 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski9 452
  • niemiecki2 837
  • rosyjski586
 • 9 452 angielski
 • 2 837 niemiecki
 • 586 rosyjski
 • 46 francuski
 • 41 hiszpański
 • 7 inny
 • 58 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • angielski29
  • francuski13
  • niemiecki11
  • inny5
 • 29 angielski
 • 13 francuski
 • 11 niemiecki
 • 5 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (Polska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 322Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 529 Oddziały
 • 22 380 Uczniowie
 • 18 029 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 351 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,6%
  19,4%
 • 11 893 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 447 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 446 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 556 Absolwenci
 • 8 042 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 514 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21Szkoły policealne specjalne
 • 58 Oddziały
 • 319 Uczniowie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,9%
  56,1%
 • 186 Uczniowie w 1 klasie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 90 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1 638Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 9 794 Oddziały
 • 195 881 Uczniowie
 • 135 470 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 411 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,2%
  30,8%
 • 55 687 Absolwenci
 • 41 993 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 694 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,2 Szkoły policealne ogółem
 • 19,2
 • 14,3 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 14,3
 • 5,5 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 5,5
 • 20,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,0
 •  
 • 1 509,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1 609,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • -99,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 819,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2 659,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 159,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 14 144 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski12 672
  • niemiecki882
  • inny557
 • 12 672 angielski
 • 882 niemiecki
 • 18 włoski
 • 10 francuski
 • 5 rosyjski
 • 557 inny
 • 196 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 146 angielski
 • 50 inny
 • 248 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych specjalnych
 • 240 angielski
 • 8 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polska, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polska, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polska, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w Polsce

 • Według danych GUS z 2019 roku w Polsce znajdowało się 2 635 hoteli (76 ★★★★★, 418 ★★★★, 1 318 ★★★, 559 ★★, 136 , 128 w trakcie kategoryzacji), 110 moteli (1 ★★★★, 12 ★★★, 48 ★★, 23 , 26 w trakcie kategoryzacji) oraz 420 pensjonatów (1 ★★★★★, 20 ★★★★, 132 ★★★, 87 ★★, 37 , 143 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 321 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1 064 (całoroczne: 984)
  • domy wycieczkowe: 36 (całoroczne: 33)
  • schroniska: 58 (całoroczne: 52)
  • schroniska młodzieżowe: 36 (całoroczne: 26)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 262 (całoroczne: 176)
  • ośrodki wczasowe: 1 095 (całoroczne: 427)
  • ośrodki kolonijne: 94 (całoroczne: 25)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 403 (całoroczne: 313)
  • hostele: 185 (całoroczne: 178)
  • domy pracy twórczej: 32 (całoroczne: 29)
  • zespoły domków turystycznych: 582 (całoroczne: 105)
  • kempingi: 160 (całoroczne: 16)
  • pola biwakowe: 164 (całoroczne: 1)
  • zakłady uzdrowiskowe: 210 (całoroczne: 208)
  • pokoje gościnne: 2 418 (całoroczne: 1 216)
  • kwatery agroturystyczne: 742 (całoroczne: 508)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 545 (całoroczne: 415)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2 487
  • drzwi automatycznie otwierane: 1 186
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1 780
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2 200


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 680 (liczba sal: 8 193, liczba miejsc: 555 594)
  • z nagłośnieniem: 3 159
  • z projektorem multimedialnym: 3 272
  • z zestawem do wideokonferencji: 973
  • z obsługą techniczną: 2 132
  • z ekranem: 3 547
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3 230
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2 623
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7 289


 • Domy i ośrodki kultury w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Polsce: 4 255 (publiczne: 3 950, prywatne: 305), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 904 (przystosowane wejście do budynku: 2 835, udogodnienia wewnątrz budynku: 2 037). W Polsce 2 162 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 395 720 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 243 839 (uczestnicy: 37 495 812)
  • seanse filmowe: 15 992 (uczestnicy: 1 107 861)
  • wystawy: 13 192 (uczestnicy: 2 658 227)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 456 (uczestnicy: 5 411 258)
  • koncerty: 35 707 (uczestnicy: 12 378 204)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 37 284 (uczestnicy: 2 021 809)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 288 (uczestnicy: 3 297 347)
  • konkursy: 14 186 (uczestnicy: 1 062 277)
  • pokazy teatralne: 17 916 (uczestnicy: 3 245 718)
  • konferencje: 2 046 (uczestnicy: 206 522)
  • interdyscyplinarne: 7 315 (uczestnicy: 2 247 703)
  • warsztaty: 51 402 (uczestnicy: 1 291 955)
  • inne: 16 055 (uczestnicy: 2 566 931)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 27 389 (członkowie: 575 480)
  • plastyczne/techniczne: 6 015 (członkowie: 97 472)
  • taneczne: 3 947 (członkowie: 79 923)
  • muzyczne: 3 535 (członkowie: 48 108)
  • informatyczne: 386 (członkowie: 5 981)
  • fotograficzne i filmowe: 539 (członkowie: 9 042)
  • teatralne: 1 102 (członkowie: 16 020)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 732 (członkowie: 62 439)
  • literackie: 341 (członkowie: 4 900)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 257 (członkowie: 122 395)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 171 (członkowie: 7 727)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 782 (członkowie: 69 190)
  • inne: 2 582 (członkowie: 52 283)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 6 598 (absolwenci: 101 013)
  • języków obcych: 1 428 (absolwenci: 19 163)
  • plastyczne: 1 016 (absolwenci: 17 277)
  • nauki gry na instrumentach: 1 306 (absolwenci: 14 755)
  • wiedzy praktycznej: 408 (absolwenci: 6 913)
  • tańca: 1 049 (absolwenci: 20 639)
  • komputerowe: 668 (absolwenci: 9 907)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 68 (absolwenci: 742)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 322
  • filmowe: 209
  • plastyczne: 1 948
  • muzyczne: 1 701
  • politechniczne: 87
  • studia radiowe: 42
  • studia telewizyjne: 49
  • komputerowe: 977
  • ceramiczne: 422
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 222
  • sale baletowe/taneczne: 1 617
  • inne: 319


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 16 170 (członkowie: 276 005)
  • teatralne: 1 922 (członkowie: 27 025)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 980 (członkowie: 41 714)
  • wokalne i chóry: 3 394 (członkowie: 55 727)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 989 (członkowie: 56 112)
  • taneczne: 4 273 (członkowie: 85 259)
  • inne: 612 (członkowie: 10 168)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w Polsce działały 523 kina posiadające 1 513 sal z 293 584 miejscami na widowni. Odbyły się 2 203 964 seanse, na które przyszło 61 710 894 widzów, w tym 526 874 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 17 196 599 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 440 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 401 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w Polsce siedzibę miało 139 teatrów (teatr dramatyczny: 75, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 17, teatr operowy: 12, teatr lalkowy: 35). Odbyło się 38 017 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 8 132 554 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w Polsce miało 141 teatrów. Odbyło się 28 556 przedstawień, na które przyszło 5 752 260 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w Polsce działało 959 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 257). Odnotowano 40 217 299 zwiedzających, co daje 10 477 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 465 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 398 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w Polsce działało 7 881 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 127 038 474 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 19 371 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 511 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 102 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 420 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 262 584 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 50 356
  • dostępne dla czytelników: 26 835
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 26 147
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4 687
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5 135
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5 665
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3 191


 • Biblioteki naukowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w Polsce działało 1 460 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 115 304 490 wolumenów w tym ziobry specjalne: 23 771 381. Odnotowano 1 356 634 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 10 587 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 2 270 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 108 119 397 wolumenów. Odnotowano 3 208 655 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26 889
  • dostępne dla czytelników: 12 100
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11 445
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 940
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 976
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 959
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 731


 • Kluby sportowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w Polsce działało 14 858 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 019 574 członków. Zarejestrowano 1 030 204 ćwiczących (mężczyźni: 770 730, kobiety: 259 474, chłopcy do lat 18: 526 047, dziewczęta do lat 18: 208 876). Aktywne były 25 173 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24652), instruktora sportowego (21103) oraz inne osoby (8761).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Polsce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez Polska i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 31 674 wypadków drogowych w Polsce odnotowano 2 862 ofiary śmiertelne oraz 37 359 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 82,5 wypadków oraz 7,5 ofiar śmiertelnych. Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,3 ofiar śmiertelnych oraz 121,3 rannych.

  W 2018 roku w Polsce zarejestrowanych było 30 800 790 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 23 429 016 samochodów osobowych (610,0 na każdy 1000 mieszkańców), 3 338 166 samochodów ciężarowych (97,8), 119 471 autobusów (3,1), 420 007 ciągników siodłowych (10,9) oraz 1 502 888 motocykli (39,1).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,2 lat.


  W 2018 roku w Polsce znajdowały się 13 905 km ścieżek rowerowych, 276,9 km bus-pasów i 175 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 68 608 taksówek oraz 68 650 licencji na taksówki.

  W 2019 roku odnotowano w portach morskich w Polsce 1 029 218 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 330 941 krajowych oraz 1 029 660 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 330 602 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 30 842 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 58 773 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 674 Wypadki drogowe
 • 2 862 Ofiary śmiertelne
 • 37 359 Ranni
 • Wypadki drogowe w Polsce w latach 2000 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 82,5 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • 7,5 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • 9,3 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • 121,3 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 30 800 790 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w Polsce w 2018 roku
 • 23 429 016 Samochody osobowe
 • 3 338 166 Samochody ciężarowe
 • 57 311 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 119 471 Autobusy
 • 205 917 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 420 974 Ciągniki samochodowe
 • 420 007   Ciągniki siodłowe
 • 1 784 096 Ciągniki rolnicze
 • 1 502 888 Motocykle
 • 491 396   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 349 912 Motorowery
 • 23 429 016Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody osobowe w Polsce w latach 2003 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 610,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 400 291
  • 1400-1649 kg5 988 002
  • 1650-1899 kg5 684 817
  • 1900 kg i więcej6 355 906
 • 5 400 291 do 1399 kg
 • 5 988 002 1400-1649 kg
 • 5 684 817 1650-1899 kg
 • 6 355 906 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 806 814 do 1399 cm3
 • 8 806 814
 • 12 635 326 1400-1999 cm3
 • 12 635 326
 • 1 986 876 2000 i więcej cm3
 • 1 986 876
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w Polsce w latach 2003 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12 372 309
  • olej napędowy7 290 632
  • gaz (LPG)3 281 951
  • pozostałe484 124
 • 12 372 309 benzyna
 • 7 290 632 olej napędowy
 • 3 281 951 gaz (LPG)
 • 484 124 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 871 162 do 1 roku
 • 871 162
 • 435 453 2 lata
 • 435 453
 • 399 180 3 lata
 • 399 180
 • 749 509 4-5 lat
 • 749 509
 • 908 895 6-7 lat
 • 908 895
 • 1 081 259 8-9 lat
 • 1 081 259
 • 1 675 678 10-11 lat
 • 1 675 678
 • 3 868 023 12-15 lat
 • 3 868 023
 • 4 880 294 16-20 lat
 • 4 880 294
 • 3 084 603 21-25 lat
 • 3 084 603
 • 1 957 051 26-30 lat
 • 1 957 051
 • 3 517 909 31 lat i więcej
 • 3 517 909
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w Polsce
 • 3 338 166Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody ciężarowe w Polsce w latach 2003 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 97,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 701 910 do 999 kg
 • 1 701 910
 • 947 288 1000-1499 kg
 • 947 288
 • 227 906 1500-2999 kg
 • 227 906
 • 25 246 3000-3499 kg
 • 25 246
 • 57 828 3500-4999 kg
 • 57 828
 • 151 852 5000-6999 kg
 • 151 852
 • 92 404 7000-9999 kg
 • 92 404
 • 90 079 10000-14999 kg
 • 90 079
 • 43 653 15000 kg i więcej
 • 43 653
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna624 304
  • olej napędowy2 243 185
  • gaz (LPG)176 003
  • pozostałe294 674
 • 624 304 benzyna
 • 2 243 185 olej napędowy
 • 176 003 gaz (LPG)
 • 294 674 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 119 695 do 1 roku
 • 119 695
 • 67 699 2 lata
 • 67 699
 • 63 240 3 lata
 • 63 240
 • 135 975 4-5 lat
 • 135 975
 • 140 365 6-7 lat
 • 140 365
 • 213 967 8-9 lat
 • 213 967
 • 240 987 10-11 lat
 • 240 987
 • 455 833 12-15 lat
 • 455 833
 • 587 693 16-20 lat
 • 587 693
 • 378 305 21-25 lat
 • 378 305
 • 261 407 26-30 lat
 • 261 407
 • 673 000 31 lat i więcej
 • 673 000
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w Polsce
 • 119 471Liczba autobusów zarejestrowanych w Polsce
 • Autobusy w Polsce w latach 2003 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 116
  • olej napędowy94 803
  • gaz (LPG)778
  • pozostałe19 774
 • 4 116 benzyna
 • 94 803 olej napędowy
 • 778 gaz (LPG)
 • 19 774 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 557 do 1 roku
 • 4 557
 • 1 969 2 lata
 • 1 969
 • 1 682 3 lata
 • 1 682
 • 3 275 4-5 lat
 • 3 275
 • 3 450 6-7 lat
 • 3 450
 • 3 771 8-9 lat
 • 3 771
 • 6 142 10-11 lat
 • 6 142
 • 14 477 12-15 lat
 • 14 477
 • 21 452 16-20 lat
 • 21 452
 • 15 247 21-25 lat
 • 15 247
 • 13 883 26-30 lat
 • 13 883
 • 29 566 31 lat i więcej
 • 29 566
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w Polsce
 • 420 007Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce
 • Ciągniki siodłowe w Polsce w latach 2003 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 10,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 608
  • olej napędowy379 157
  • gaz (LPG)2 043
  • pozostałe37 199
 • 1 608 benzyna
 • 379 157 olej napędowy
 • 2 043 gaz (LPG)
 • 37 199 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 43 659 do 1 roku
 • 43 659
 • 23 062 2 lata
 • 23 062
 • 18 602 3 lata
 • 18 602
 • 37 412 4-5 lat
 • 37 412
 • 45 201 6-7 lat
 • 45 201
 • 21 973 8-9 lat
 • 21 973
 • 51 837 10-11 lat
 • 51 837
 • 56 771 12-15 lat
 • 56 771
 • 49 862 16-20 lat
 • 49 862
 • 27 277 21-25 lat
 • 27 277
 • 21 950 26-30 lat
 • 21 950
 • 22 401 31 lat i więcej
 • 22 401
 • 12,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w Polsce
 • 1 502 888Liczba motocykli zarejestrowanych w Polsce
 • Motocykle w Polsce w latach 2003 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 39,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Motocykle według grup wieku
 • 20 426 do 1 roku
 • 20 426
 • 20 480 2 lata
 • 20 480
 • 41 128 3 lata
 • 41 128
 • 32 765 4-5 lat
 • 32 765
 • 37 555 6-7 lat
 • 37 555
 • 49 163 8-9 lat
 • 49 163
 • 78 863 10-11 lat
 • 78 863
 • 146 037 12-15 lat
 • 146 037
 • 168 880 16-20 lat
 • 168 880
 • 105 321 21-25 lat
 • 105 321
 • 143 962 26-30 lat
 • 143 962
 • 658 308 31 lat i więcej
 • 658 308
 • 24,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w Polsce
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 905 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 260 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 800 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 845 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Polsce w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 444,7 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • 3,6 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • 175 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 276,9 km Długość bus-pasów
 • 68 650 Liczba licencji na taksówki
 • 68 608 Liczba taksówek
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 1 057 440 Przyjazdy
 • 1 026 283 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 351 775 Przyjazdy
 • 351 685 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2018 roku
 • 30 842,0 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 58 772,8 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 14 911,4 tys. ton Tranzyt (rok 2018)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • 97 Ogółem
 • 76 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 58  Masowce
 • 15  Pozostałe drobnicowce
 • 4  Zbiornikowce
 • 8 Promy
 • 2 Statki pasażerskie
 • 6 Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)
 • 2 602,1 tys. ton Ogółem
 • 2 550,1 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 2 233,2 tys. ton  Masowce
 • 258,9 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 4,6 tys. ton  Zbiornikowce
 • 45,9 tys. ton Promy
 • 0,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,3 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - pojemnoś (GT- ang. gross tonnage)
 • 1 852,8 tys. ton Ogółem
 • 1 653,7 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 1 384,7 tys. ton  Masowce
 • 203,0 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 3,4 tys. ton  Zbiornikowce
 • 193,4 tys. ton Promy
 • 1,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,4 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - miejsca pasażerskie
 • 6 723 Ogółem
 • 138 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 107  Masowce
 • 9  Pozostałe drobnicowce
 • 5 677 Promy
 • 788 Statki pasażerskie
 • 120 Jachty morskie