Polska w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Polska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Polska ma 38 413 139 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat . Prognozowana liczba mieszkańców Polski w 2050 roku wynosi 33 950 569, z czego 17 387 024 to kobiety, a 16 563 545 mężczyźni.

  Mieszkańcy Polski zawarli w 2017 roku 192 576 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
  28,8% mieszkańców Polski jest stanu wolnego, 55,8% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Polska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -870. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,02 na 1000 mieszkańców Polski. W 2017 roku urodziło się 401 982 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 376 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,00 .

  W 2016 roku 43,3% zgonów w Polsce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w Polsce były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polski przypada 10.1 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 400 352 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 400 352 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polski 0. W tym samym roku 13 324 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 888 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1 436.

  61,2% mieszkańców Polski jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 38 413 139 Liczba mieszkańców
 • 19 829 503 Kobiety
 • 18 583 636 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców Polski w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 33 950 569 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 387 024 Kobiety
 • 16 563 545 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w Polsce w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w Polsce w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w Polsce w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polska, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,8% Żonaci/Zamężne
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polsce w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • 192 576 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polsce w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polsce w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 401 982 Urodzenia żywe
 • 195 572 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 206 410 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • 44,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • 10.92 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.92
 • 50.61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.61
 • 99.11 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.11
 • 86.13 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86.13
 • 37.2 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.2
 • 7.49 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.49
 • 0.34 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.34
 • 3 376 g Średnia waga noworodków
 • 3 305 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 443 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rozkład wagi noworodków
 • 469 Waga 5000g i więcej
 • 469
 • 5 055 Waga 4500g - 4999g
 • 5 055
 • 37 251 Waga 4000g - 4499g
 • 37 251
 • 126 978 Waga 3500g - 3999g
 • 126 978
 • 151 042 Waga 3000g - 3499g
 • 151 042
 • 58 082 Waga 2500g - 2999g
 • 58 082
 • 14 848 Waga 2000g - 2499g
 • 14 848
 • 4 755 Waga 1500g - 1999g
 • 4 755
 • 2 109 Waga 1000g - 1499g
 • 2 109
 • 1 092 Waga 600g - 999g
 • 1 092
 • 258 Waga poniżej 600g
 • 258
 • 1,45 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • 1,00 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Statystyki zgonów w Polsce w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 388 009 Zgony
 • 185 859 Kobiety
  (Zgony)
 • 202 150 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 1 522 Zgony niemowląt
 • 654 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 868 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 43,0%
  57,0%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • 101,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wykres - Przyczyny zgonów w Polsce w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • 26,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • 274,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • 261,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • 469,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 489,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 447,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 31,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 400 352 Migracje wewnętrzne
 • 212 525 Kobiety
  (migracje wewnętrzne)
 • 187 827 Mężczyźni
  (migracje wewnętrzne)
 • 13 324 Zameldowania z zagranicy
 • 6 124 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 200 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 888 Wymeldowania za granicę
 • 5 958 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 930 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 436 Saldo migracji zagranicznych
 • 166 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 270 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polsce w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polska, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Polsce oddano do użytku 178 342 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,64 nowych lokali. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Polsce to 14 439 777 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 376 mieszkań.

  50,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 46,2% na cele indywidualne, 1,3% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (1,0%), lokale społeczne czynszowe (0,8%) i lokale zakładowe (0,1%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 82,1% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 17,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polsce to 3,91 . Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Polsce to 92,70 m2 .

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,74% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,41% mieszkań posiada łazienkę, 82,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,55% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 439 777 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 375,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 74,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 3,82 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • 2,66 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 178 342 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,64 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 697 057 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • 18,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • 16 540 332 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 92,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 96,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • 93,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • 91,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • 82,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • 55,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Polska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Polsce na 1000 mieszkańców pracuje 247 osób . 50,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Polsce wynosiło w 2017 roku 6,6% (7,7% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn).

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło 4 527,89 PLN.

  20,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Polski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,9% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 247 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • 6,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,7% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polsce w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polsce w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 528 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polsce w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,9% Przemysł i budownictwo
 • 16,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,3% Pozostałe
 • 40,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 476 011 Pracujący ogółem
 • 4 742 064 Kobiety
 • 4 733 947 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Polsce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polska, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 34,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • 115,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Polsce w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 309 800 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 001 353 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 361 143 nowe podmioty, a 286 833 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (402 005) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (346 087) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (383 617) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (237 693) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Polsce najwięcej (451 863) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 128 611) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (74 033) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,4% (923 473) podmiotów, a 76,9% (3 312 294) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (14.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 309 800 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 74 033 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 923 473 Przemysł i budownictwo
 • 3 312 294 Pozostała działalność
 • 361 143 Podmioty nowo zarejestrowane w Polsce w 2017 roku
 • 286 833 Podmioty wyrejestrowane w Polsce w 2017 roku
 • 3 001 353 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 128 611 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 128 611
 • 147 607 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 147 607
 • 29 154 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 29 154
 • 3 685 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3 685
 • 743 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 743
 • 4 305 372 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 305 372
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 142 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 142
 • 17 694 Spółdzielnie ogółem
 • 17 694
 • 537 273 Spółki handlowe ogółem
 • 537 273
 • 94 755  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 94 755
 • 12 044  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12 044
 • 141    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 141
 • 1 868    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 868
 • 451 863  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 451 863
 • 90 198    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 90 198
 • 193    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 193
 • 288 603 Spółki cywilne ogółem
 • 288 603
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 001 353 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 760 912 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 760 912
 • 423 986 Budownictwo
 • 423 986
 • 340 969 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 340 969
 • 277 675 Przetwórstwo przemysłowe
 • 277 675
 • 229 999 Transport i gospodarka magazynowa
 • 229 999
 • 214 539 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 214 539
 • 133 879 Pozostała działalność
 • 133 879
 • 110 207 Informacja i komunikacja
 • 110 207
 • 98 825 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 98 825
 • 97 663 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 97 663
 • 97 621 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 97 621
 • 72 962 Edukacja
 • 72 962
 • 55 698 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55 698
 • 40 522 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 40 522
 • 34 335 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 34 335
 • 7 363 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7 363
 • 2 247 Górnictwo i wydobywanie
 • 2 247
 • 1 835 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1 835
 • 111 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 111
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Polsce stwierdzono 753 963 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,62 przestępstw.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polsce wynosi 71,70% .

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,07 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 9,70 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,94 (87%), drogowe - 1,78 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 753 963 Przestępstwa ogółem
 • 753 963
 • 463 907 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 463 907
 • 189 871 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 189 871
 • 68 571 Przestępstwa drogowe
 • 68 571
 • 18 705 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18 705
 • 372 594 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 372 594
 • 19,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • 12,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • 4,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • 1,78 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • 9,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu

Polska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 746 709 mieszkańców Polski jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 266 049 kobiet oraz 4 480 660 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Polski, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  Wśród kobiet mieszkających w Polsce największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,1%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (19,7%).

  17,5% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 811 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,62.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,01.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,7% mieszkańców Polski w wieku potencjalnej nauki (29,8% kobiet i 29,6% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 22,7% W miastach
  (wyższe)
 • 10,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • 4,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • 21,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 811 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 •  
 • 77 671,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 77 102,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 569,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 601,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1 548,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 180,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 14 883,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 297,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 95,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 93,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3 178,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3 133,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • 92,53 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 • 4 Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 4
 •  
 • 175 517,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 151 445,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 071,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9 374,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8 430,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 944,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • 91,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Polska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Polska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 • 16 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 16
 •  
 • 91 325,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 68 716,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 609,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6 515,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5 212,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 302,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 376,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 280,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 96,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 8 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 8
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 36 013,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25 909,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10 103,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 396,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 308,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 868,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2 110,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 758,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 12 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 12
 • 42 834,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 27 719,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 115,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 251,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 189,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 17 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 17
 • 7 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • 1 676,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1 240,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 435,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 36,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5 314,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3 595,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 718,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polska, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polska, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polska, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w Polsce

 • Według danych GUS z 2017 roku w Polsce znajdowało się 2 540 hoteli (65 ★★★★★, 374 ★★★★, 1 259 ★★★, 582 ★★, 149 , 111 w trakcie kategoryzacji), 110 moteli (1 ★★★★★, 1 ★★★★, 11 ★★★, 48 ★★, 25 , 24 w trakcie kategoryzacji) oraz 384 pensjonaty (2 ★★★★★, 22 ★★★★, 125 ★★★, 91 ★★, 39 , 105 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 190 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1 030 (całoroczne: 956)
  • domy wycieczkowe: 41 (całoroczne: 36)
  • schroniska: 59 (całoroczne: 52)
  • schroniska młodzieżowe: 39 (całoroczne: 29)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 268 (całoroczne: 181)
  • ośrodki wczasowe: 1 129 (całoroczne: 422)
  • ośrodki kolonijne: 93 (całoroczne: 29)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 425 (całoroczne: 331)
  • hostele: 160 (całoroczne: 153)
  • domy pracy twórczej: 32 (całoroczne: 28)
  • zespoły domków turystycznych: 493 (całoroczne: 76)
  • kempingi: 157 (całoroczne: 16)
  • pola biwakowe: 167 (całoroczne: 1)
  • zakłady uzdrowiskowe: 211 (całoroczne: 209)
  • pokoje gościnne: 2 083 (całoroczne: 936)
  • kwatery agroturystyczne: 746 (całoroczne: 516)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 514 (całoroczne: 377)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2 487
  • drzwi automatycznie otwierane: 1 186
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1 780
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2 200


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 680 (liczba sal: 8 193, liczba miejsc: 555 594)
  • z nagłośnieniem: 3 159
  • z projektorem multimedialnym: 3 272
  • z zestawem do wideokonferencji: 973
  • z obsługą techniczną: 2 132
  • z ekranem: 3 547
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3 230
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2 623
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7 289


 • Domy i ośrodki kultury w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Polsce: 4 230 (publiczne: 3 939, prywatne: 291), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 525 (przystosowane wejście do budynku: 2 469, udogodnienia wewnątrz budynku: 1 699). W Polsce 2 131 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 387 754 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 239 691 (uczestnicy: 36 321 514)
  • seanse filmowe: 16 411 (uczestnicy: 983 622)
  • wystawy: 15 149 (uczestnicy: 3 110 132)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 942 (uczestnicy: 4 899 754)
  • koncerty: 34 961 (uczestnicy: 11 845 607)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 471 (uczestnicy: 1 977 538)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 698 (uczestnicy: 3 444 749)
  • konkursy: 15 539 (uczestnicy: 1 047 689)
  • pokazy teatralne: 17 887 (uczestnicy: 2 914 307)
  • konferencje: 2 123 (uczestnicy: 241 246)
  • interdyscyplinarne: 6 682 (uczestnicy: 1 940 997)
  • warsztaty: 42 587 (uczestnicy: 1 048 327)
  • inne: 15 241 (uczestnicy: 2 867 546)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 27 003 (członkowie: 559 326)
  • plastyczne/techniczne: 5 749 (członkowie: 99 989)
  • taneczne: 4 390 (członkowie: 94 964)
  • muzyczne: 3 548 (członkowie: 46 938)
  • informatyczne: 397 (członkowie: 6 286)
  • fotograficzne i filmowe: 586 (członkowie: 7 708)
  • teatralne: 1 509 (członkowie: 21 451)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 728 (członkowie: 60 258)
  • literackie: 331 (członkowie: 5 033)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 076 (członkowie: 108 515)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 170 (członkowie: 8 329)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 517 (członkowie: 61 526)
  • inne: 2 002 (członkowie: 38 329)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 368 (absolwenci: 96 157)
  • języków obcych: 1 380 (absolwenci: 18 592)
  • plastyczne: 906 (absolwenci: 15 199)
  • nauki gry na instrumentach: 1 420 (absolwenci: 17 659)
  • wiedzy praktycznej: 371 (absolwenci: 6 665)
  • tańca: 1 090 (absolwenci: 20 038)
  • komputerowe: 603 (absolwenci: 7 765)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 62 (absolwenci: 410)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 329
  • filmowe: 236
  • plastyczne: 2 080
  • muzyczne: 1 769
  • politechniczne: 117
  • studia radiowe: 56
  • studia telewizyjne: 55
  • komputerowe: 1 309
  • ceramiczne: 409
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 240
  • sale baletowe/taneczne: 1 609
  • inne: 330


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 17 132 (członkowie: 291 214)
  • teatralne: 2 153 (członkowie: 29 842)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 218 (członkowie: 44 099)
  • wokalne i chóry: 3 344 (członkowie: 54 453)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 013 (członkowie: 56 173)
  • taneczne: 4 861 (członkowie: 98 013)
  • inne: 543 (członkowie: 8 634)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w Polsce działało 491 kin posiadających 1 416 sal z 287 948 miejscami na widowni. Odbyły się 2 080 183 seanse, na które przyszło 56 718 898 widzów, w tym 378 484 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 346 108 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 409 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 363 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w Polsce siedzibę miało 141 teatrów (teatr dramatyczny: 75, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 19, teatr operowy: 11, teatr lalkowy: 36). Odbyły się 34 564 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 7 132 269 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w Polsce miało 141 teatrów. Odbyło się 28 556 przedstawień, na które przyszło 5 752 260 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w Polsce działało 949 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 253). Odnotowano 37 503 088 zwiedzających, co daje 9 761 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 497 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 381 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w Polsce działały 7 984 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 128 994 880 wolumenów oraz 159 142 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 23 593 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 178 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 835 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 420 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 135 262 584 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 48 939
  • dostępne dla czytelników: 27 064
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 26 485
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 4 265
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2 289
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4 546
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4 983
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5 036
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2 356


 • Biblioteki naukowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w Polsce działało 1 598 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 113 712 662 wolumeny w tym ziobry specjalne: 26 010 122. Odnotowano 1 582 976 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 12 904 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 2 270 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 108 119 397 wolumenów. Odnotowano 3 208 655 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27 177
  • dostępne dla czytelników: 12 872
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12 066
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1 163
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 694
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 936
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 982
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 997
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 731


 • Kluby sportowe w Polsce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w Polsce działało 14 858 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 019 574 członków. Zarejestrowano 1 030 204 ćwiczących (mężczyźni: 770 730, kobiety: 259 474, chłopcy do lat 18: 526 047, dziewczęta do lat 18: 208 876). Aktywne były 25 173 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24652), instruktora sportowego (21103) oraz inne osoby (8761).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Polsce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne przechodzące przez Polska i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 32 760 wypadków drogowych w Polsce odnotowano 2 831 ofiar śmiertelnych oraz 39 466 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 85,2 wypadków oraz 7,4 ofiar śmiertelnych. Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,6 ofiar śmiertelnych oraz 133,2 rannych.

  W 2017 roku w Polsce zarejestrowanych było 28 601 037 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 21 675 388 samochodów osobowych (564,0 na każdy 1000 mieszkańców), 3 179 655 samochodów ciężarowych (92,1), 113 139 autobusów (2,9), 361 681 ciągników siodłowych (9,4) oraz 1 355 625 motocykli (35,3).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,9 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,2 lat.


  W 2017 roku w Polsce znajdowało się 12 138 km ścieżek rowerowych, 258,4 km bus-pasów i 90 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 67 619 taksówek oraz 67 670 licencji na taksówki.

  W 2017 roku odnotowano w portach morskich w Polsce 1 011 758 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 279 852 krajowych oraz 1 013 635 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 279 524 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem 30 166 tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem 48 174 tysięcy ton.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 32 760 Wypadki drogowe
 • 2 831 Ofiary śmiertelne
 • 39 466 Ranni
 • Wypadki drogowe w Polsce w latach 2000 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 85,2 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • 7,4 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • 9,6 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • 133,2 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 28 601 037 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w Polsce w 2016 roku
 • 21 675 388 Samochody osobowe
 • 3 179 655 Samochody ciężarowe
 • 170 607 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 113 139 Autobusy
 • 182 245 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 362 624 Ciągniki samochodowe
 • 361 681   Ciągniki siodłowe
 • 1 732 017 Ciągniki rolnicze
 • 1 355 625 Motocykle
 • 434 127   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 292 200 Motorowery
 • 21 675 388Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody osobowe w Polsce w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 564,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 578 701
  • 1400-1649 kg5 881 590
  • 1650-1899 kg5 068 729
  • 1900 kg i więcej5 146 368
 • 5 578 701 do 1399 kg
 • 5 881 590 1400-1649 kg
 • 5 068 729 1650-1899 kg
 • 5 146 368 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 472 307 do 1399 cm3
 • 8 472 307
 • 11 449 784 1400-1999 cm3
 • 11 449 784
 • 1 753 297 2000 i więcej cm3
 • 1 753 297
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w Polsce w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11 694 188
  • olej napędowy6 554 145
  • gaz (LPG)3 082 548
  • pozostałe344 507
 • 11 694 188 benzyna
 • 6 554 145 olej napędowy
 • 3 082 548 gaz (LPG)
 • 344 507 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 694 396 do 1 roku
 • 694 396
 • 334 047 2 lata
 • 334 047
 • 304 379 3 lata
 • 304 379
 • 754 363 4-5 lat
 • 754 363
 • 843 794 6-7 lat
 • 843 794
 • 1 368 839 8-9 lat
 • 1 368 839
 • 1 516 459 10-11 lat
 • 1 516 459
 • 3 601 792 12-15 lat
 • 3 601 792
 • 4 956 682 16-20 lat
 • 4 956 682
 • 2 761 194 21-25 lat
 • 2 761 194
 • 1 582 463 26-30 lat
 • 1 582 463
 • 2 956 980 31 lat i więcej
 • 2 956 980
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w Polsce
 • 3 179 655Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w Polsce
 • Samochody ciężarowe w Polsce w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 92,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 667 168 do 999 kg
 • 1 667 168
 • 848 583 1000-1499 kg
 • 848 583
 • 219 941 1500-2999 kg
 • 219 941
 • 25 105 3000-3499 kg
 • 25 105
 • 56 553 3500-4999 kg
 • 56 553
 • 151 612 5000-6999 kg
 • 151 612
 • 88 725 7000-9999 kg
 • 88 725
 • 83 060 10000-14999 kg
 • 83 060
 • 38 908 15000 kg i więcej
 • 38 908
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna644 861
  • olej napędowy2 283 968
  • gaz (LPG)179 448
  • pozostałe71 378
 • 644 861 benzyna
 • 2 283 968 olej napędowy
 • 179 448 gaz (LPG)
 • 71 378 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 108 343 do 1 roku
 • 108 343
 • 68 360 2 lata
 • 68 360
 • 56 630 3 lata
 • 56 630
 • 119 102 4-5 lat
 • 119 102
 • 207 036 6-7 lat
 • 207 036
 • 217 055 8-9 lat
 • 217 055
 • 192 143 10-11 lat
 • 192 143
 • 464 371 12-15 lat
 • 464 371
 • 600 139 16-20 lat
 • 600 139
 • 312 760 21-25 lat
 • 312 760
 • 247 342 26-30 lat
 • 247 342
 • 586 374 31 lat i więcej
 • 586 374
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w Polsce
 • 113 139Liczba autobusów zarejestrowanych w Polsce
 • Autobusy w Polsce w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4 133
  • olej napędowy104 375
  • gaz (LPG)782
  • pozostałe3 849
 • 4 133 benzyna
 • 104 375 olej napędowy
 • 782 gaz (LPG)
 • 3 849 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 812 do 1 roku
 • 3 812
 • 1 526 2 lata
 • 1 526
 • 1 563 3 lata
 • 1 563
 • 3 130 4-5 lat
 • 3 130
 • 3 259 6-7 lat
 • 3 259
 • 5 431 8-9 lat
 • 5 431
 • 6 363 10-11 lat
 • 6 363
 • 13 539 12-15 lat
 • 13 539
 • 21 500 16-20 lat
 • 21 500
 • 13 133 21-25 lat
 • 13 133
 • 15 955 26-30 lat
 • 15 955
 • 23 928 31 lat i więcej
 • 23 928
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w Polsce
 • 361 681Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce
 • Ciągniki siodłowe w Polsce w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 629
  • olej napędowy354 112
  • gaz (LPG)2 087
  • pozostałe3 853
 • 1 629 benzyna
 • 354 112 olej napędowy
 • 2 087 gaz (LPG)
 • 3 853 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 38 138 do 1 roku
 • 38 138
 • 14 226 2 lata
 • 14 226
 • 17 082 3 lata
 • 17 082
 • 37 239 4-5 lat
 • 37 239
 • 20 393 6-7 lat
 • 20 393
 • 52 294 8-9 lat
 • 52 294
 • 33 189 10-11 lat
 • 33 189
 • 44 995 12-15 lat
 • 44 995
 • 45 804 16-20 lat
 • 45 804
 • 22 927 21-25 lat
 • 22 927
 • 17 510 26-30 lat
 • 17 510
 • 17 884 31 lat i więcej
 • 17 884
 • 11,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w Polsce
 • 1 355 625Liczba motocykli zarejestrowanych w Polsce
 • Motocykle w Polsce w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 35,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Motocykle według grup wieku
 • 43 941 do 1 roku
 • 43 941
 • 15 356 2 lata
 • 15 356
 • 10 281 3 lata
 • 10 281
 • 29 944 4-5 lat
 • 29 944
 • 39 721 6-7 lat
 • 39 721
 • 66 106 8-9 lat
 • 66 106
 • 64 269 10-11 lat
 • 64 269
 • 116 775 12-15 lat
 • 116 775
 • 134 847 16-20 lat
 • 134 847
 • 82 863 21-25 lat
 • 82 863
 • 170 830 26-30 lat
 • 170 830
 • 580 692 31 lat i więcej
 • 580 692
 • 24,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w Polsce
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 138 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 149 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 257 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 732 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Polsce w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 388,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • 90 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 258,4 km Długość bus-pasów
 • 67 670 Liczba licencji na taksówki
 • 67 619 Liczba taksówek
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 1 011 758 Przyjazdy
 • 1 013 635 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 279 852 Przyjazdy
 • 279 524 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w 2017 roku
 • 30 165,6 tys. ton Załadunek łącznie z tranzytem
 • 48 174,0 tys. ton Wyładunek łącznie z tranzytem
 • 12 783,3 tys. ton Tranzyt (rok 2017)
 • Międzynarodowy obrót morski w portach morskich w Polsce w latach 1999 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Morska flota transportowa - liczba statków
 • 94 Ogółem
 • 73 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 53  Masowce
 • 16  Pozostałe drobnicowce
 • 4  Zbiornikowce
 • 8 Promy
 • 2 Statki pasażerskie
 • 6 Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - nośność (DWT - ang. deadweight tonnage)
 • 2 422,1 tys. ton Ogółem
 • 2 372,0 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 2 045,1 tys. ton  Masowce
 • 261,5 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 4,6 tys. ton  Zbiornikowce
 • 44,0 tys. ton Promy
 • 0,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,3 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - pojemnoś (GT- ang. gross tonnage)
 • 1 741,0 tys. ton Ogółem
 • 1 542,0 tys. ton Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 1 265,2 tys. ton  Masowce
 • 205,0 tys. ton  Pozostałe drobnicowce
 • 3,4 tys. ton  Zbiornikowce
 • 193,4 tys. ton Promy
 • 1,2 tys. ton Statki pasażerskie
 • 0,4 tys. ton Jachty morskie
 • Morska flota transportowa - miejsca pasażerskie
 • 6 671 Ogółem
 • 130 Statki do przewozu ładunków stałych ogółem
 • 97  Masowce
 • 10  Pozostałe drobnicowce
 • 5 635 Promy
 • 788 Statki pasażerskie
 • 118 Jachty morskie