Chojnów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Chojnów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chojnów to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu legnickiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Chojnów.
 • 12 392 Liczba mieszkańców
 • 5,3 km² Powierzchnia
 • 2 329,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV wiek Data założenia
 • 1333 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 76 Numer kierunkowy
 • DLE Tablice rejestracyjne
 • Jan Serkies Burmistrz miasta
Chojnów na mapie
Identyfikatory
 • 15.936551.2732 Współrzędne GPS
 • 0209011 TERYT (TERC)
 • 0954076 SIMC
Herb miasta Chojnów
Chojnów herb
Flaga miasta Chojnów
Chojnów flaga

Jak Chojnów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Chojnów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Chojnów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Chojnów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
11Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
21Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
28Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
55Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
57Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
65Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
68Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
80Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
109Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
118Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
161Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
163Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
194Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
209Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
236Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
251Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19

Chojnów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-224Poczta Chojnów 003, ul. Sikorskiego 12
59-225Poczta Chojnów 001, ul. Dąbrowskiego 20
59-225Skrytki Pocztowe Poczta Chojnów 001, ul. Dąbrowskiego 20

Chojnów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Chojnowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Legnicy
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wł. Grabskiego 26
59-220 Legnica
Urząd Miejski w Chojnowie
(76) 818-82-85
(76) 818-75-15
pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnów

Chojnów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Chojnów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 12 392, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Chojnowa zawarli w 2022 roku 47 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców Chojnowa jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 8,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Chojnów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -75. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,98 na 1000 mieszkańców Chojnowa. W 2022 roku urodziło się 90 dzieci, w tym 54,4% dziewczynek i 45,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 297 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,8% zgonów w Chojnowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w Chojnowie były nowotwory, a 9,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chojnowa przypada 13.17 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 97 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 158 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chojnowa -61. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 48 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -36.

  57,9% mieszkańców Chojnowa jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chojnowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 392 Liczba mieszkańców
 • 6 528 Kobiety
 • 5 864 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Chojnowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Chojnowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Chojnowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chojnowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Chojnów
  44,1 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chojnów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chojnowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chojnów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chojnów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chojnów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,3%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,0%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Chojnów
  8,2%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Chojnów
  8,5%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Chojnowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Chojnów
  3,8
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Chojnów
  1,7
  Dolnośląskie
  1,8
  Kraj
  1,6
 • 47 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Chojnowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -75 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -29 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -46 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Chojnów
  -6,0
  Województwo
  -4,6
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Chojnowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Chojnowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Chojnowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Chojnowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 90 Urodzenia żywe
 • 49 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 41 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,4%
  45,6%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,2
  Dolnośląskie
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,7
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 297 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 254 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 341 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 297 g
  Dolnośląskie
  3 335 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Chojnów
  0,60
  Dolnośląskie
  0,63
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Chojnowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 165 Zgony
 • 78 Kobiety
  (Zgony)
 • 87 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,2
  Dolnośląskie
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 166,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  166,2
  Dolnośląskie
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,5
  Dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,8%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Polska
  36,0%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Chojnów
  25,7%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 9,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  9,2%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  6,7%
 • 50 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Cały kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Polska
  70,6
 • 314,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  314,4
  Dolnośląskie
  294,0
  Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  272,2
  Kraj
  253,9
 • 559,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 584,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 534,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  559,8
  Dolnośląskie
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 104,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 129,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  104,7
  Dolnośląskie
  96,5
  Cała Polska
  62,9
 • 24,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  24,9
  Województwo
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 59 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 158 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 94 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 64 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Wymeldowania za granicę
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -97 Saldo migracji
 • -56 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -61 Saldo migracji wewnętrznych
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -36 Saldo migracji zagranicznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Chojnowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chojnów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chojnów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chojnowie oddano do użytku 22 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,77 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chojnowie to 5 298 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 426 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  68,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 31,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chojnowie to 3,91 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Chojnowie to 117,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,81% mieszkań posiada łazienkę, 79,35% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,68% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legnickiego.

  Powiat legnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 298 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 425,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  425,80
  Województwo
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  64,90 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,60 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,55
  Województwo
  3,67
  Cały kraj
  3,83
 • 2,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,35
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 22 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,77 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,77
  Województwo
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,91
  Województwo
  3,62
  Polska
  3,89
 • 6,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,91
  Województwo
  27,76
  Cały kraj
  24,56
 • 2 579 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 117,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  117,2 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,21 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,91%
  Województwo
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 92,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  92,22%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Kraj
  95,18%
 • 88,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,81%
  Województwo
  93,95%
  Kraj
  93,75%
 • 79,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,35%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Cały kraj
  85,83%
 • 96,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  96,68%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Chojnów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Chojnowie na 1000 mieszkańców pracuje 260osób . Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 46,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Chojnowie wynosiło w 2023 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chojnowie wynosiło 6 116,35 PLN, co odpowiada 91.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chojnowa 1 108 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 540 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -568.

  9,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Chojnowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,3% w przemyśle i budownictwie, a 27,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 260 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  260,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Polska
  259,0
 • 11,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,6% Kobiety
 • 10,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  Dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Chojnowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Chojnowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Chojnowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 452 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 116 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Chojnowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 108 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 540 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -568 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,3% Przemysł i budownictwo
 • 32,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 31,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Chojnowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 283 Pracujący ogółem
 • 1 525 Kobiety
 • 1 758 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Chojnowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chojnów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Chojnów
  72,8
  Dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 45,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  45,1
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 163,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  163,2
  Województwo
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chojnów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Chojnowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 489 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 018 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 91 nowych podmiotów, a 55 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (212) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (75) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (161) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (37) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chojnowie najwięcej (76) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 439) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,6% (306) podmiotów, a 78,7% (1 172) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chojnowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.7%) oraz Budownictwo (17.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 489 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 306 Przemysł i budownictwo
 • 1 172 Pozostała działalność
 • 91 Podmioty nowo zarejestrowane w Chojnowie w 2023 roku
 • 55 Podmioty wyrejestrowane w Chojnowie w 2023 roku
 • 1 018 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 439 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 439
 • 37 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 37
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 488 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 488
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 92 Spółki handlowe ogółem
 • 92
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 76  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 76
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 65 Spółki cywilne ogółem
 • 65
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 018 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 313 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 313
 • 180 Budownictwo
 • 180
 • 109 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 109
 • 75 Pozostała działalność
 • 75
 • 72 Przetwórstwo przemysłowe
 • 72
 • 60 Transport i gospodarka magazynowa
 • 60
 • 53 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 53
 • 28 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 28
 • 28 Informacja i komunikacja
 • 28
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 22 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 22
 • 18 Edukacja
 • 18
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chojnów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chojnowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 416 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 33,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Chojnowie wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chojnowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,43 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 14,88 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 14,05 (93%), drogowe - 3,13 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chojnowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chojnów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 416 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 416
 • 185 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 185
 • 175 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 175
 • 39 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 39
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 192 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 192
 • 33,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  33,44
  Województwo
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 14,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Chojnów
  14,88
  Dolnośląskie
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 14,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,05
  Województwo
  5,59
  Kraj
  6,99
 • 3,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,13
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,24
  woj. dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 15,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,43
  Dolnośląskie
  16,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chojnów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  Dolnośląskie
  63%
  Kraj
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  49%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  94%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  97%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Chojnów
  92%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  Dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Chojnów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Chojnowa wyniosła w 2022 roku 70,0 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Chojnowa - 31.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,7 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chojnowa wyniosła w 2022 roku 74,7 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.9%). W budżecie Chojnowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 66,7 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,6%.
 • Wydatki budżetu w Chojnowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chojnowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chojnów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chojnowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,3 mln

  3,1 tys(100%)

  47,3 mln

  3,4 tys(100%)

  53,4 mln

  3,9 tys(100%)

  57,5 mln

  4,3 tys(100%)

  58,1 mln

  4,4 tys(100%)

  58,6 mln

  4,5 tys(100%)

  62,1 mln

  4,9 tys(100%)

  70,0 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,5 mln

  1,3 tys(40.4%)

  17,8 mln

  1,3 tys(37.6%)

  18,1 mln

  1,3 tys(33.9%)

  21,7 mln

  1,6 tys(37.7%)

  20,8 mln

  1,6 tys(35.8%)

  18,3 mln

  1,4 tys(31.2%)

  19,4 mln

  1,5 tys(31.2%)

  22,1 mln

  1,8 tys(31.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,5 mln

  400(12.8%)

  7,3 mln

  530(15.4%)

  7,6 mln

  558(14.2%)

  6,3 mln

  468(10.9%)

  5,8 mln

  441(10.1%)

  8,5 mln

  643(14.5%)

  8,8 mln

  677(14.2%)

  9,0 mln

  720(12.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  142,2 tys

  10,3(0.3%)

  578,2 tys

  42,1(1.2%)

  1,3 mln

  97,2(2.5%)

  2,1 mln

  157(3.7%)

  1,6 mln

  118(2.7%)

  1,3 mln

  101(2.3%)

  1,1 mln

  82,7(1.7%)

  6,7 mln

  537(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  295(9.4%)

  4,4 mln

  318(9.3%)

  4,7 mln

  343(8.7%)

  4,8 mln

  361(8.4%)

  4,6 mln

  348(7.9%)

  4,5 mln

  337(7.6%)

  4,8 mln

  369(7.7%)

  6,6 mln

  530(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  521(16.6%)

  12,9 mln

  942(27.4%)

  3,9 mln

  286(7.3%)

  3,9 mln

  288(6.7%)

  3,7 mln

  275(6.3%)

  3,4 mln

  256(5.8%)

  3,6 mln

  280(5.9%)

  4,7 mln

  380(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  176(5.6%)

  518,6 tys

  37,8(1.1%)

  77,2 tys

  5,7(0.1%)

  71,6 tys

  5,3(0.1%)

  71,0 tys

  5,4(0.1%)

  75,1 tys

  5,7(0.1%)

  93,6 tys

  7,2(0.2%)

  4,3 mln

  344(6.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,7 mln

  340(10.9%)

  1,9 mln

  135(3.9%)

  2,2 mln

  159(4%)

  2,7 mln

  203(4.7%)

  2,6 mln

  195(4.5%)

  1,8 mln

  135(3%)

  2,1 mln

  164(3.4%)

  2,8 mln

  227(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  136,0 tys

  9,8(0.3%)

  186,3 tys

  13,6(0.4%)

  1,4 mln

  103(2.6%)

  1,4 mln

  102(2.4%)

  1,3 mln

  98,0(2.2%)

  1,3 mln

  99,2(2.2%)

  1,5 mln

  117(2.5%)

  1,3 mln

  104(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,7 tys

  1,1(0%)

  126,9 tys

  9,2(0.3%)

  136,4 tys

  10,0(0.3%)

  106,6 tys

  7,9(0.2%)

  95,5 tys

  7,2(0.2%)

  98,0 tys

  7,4(0.2%)

  91,2 tys

  7,0(0.1%)

  417,4 tys

  33,5(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  188,1 tys

  13,6(0.4%)

  217,5 tys

  15,8(0.5%)

  467,4 tys

  34,4(0.9%)

  218,1 tys

  16,2(0.4%)

  195,5 tys

  14,7(0.3%)

  156,7 tys

  11,8(0.3%)

  170,4 tys

  13,1(0.3%)

  262,8 tys

  21,1(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  304,9 tys

  22,1(0.7%)

  335,4 tys

  24,4(0.7%)

  361,8 tys

  26,7(0.7%)

  885,7 tys

  66,0(1.5%)

  1,1 mln

  83,9(1.9%)

  356,6 tys

  26,9(0.6%)

  358,1 tys

  27,5(0.6%)

  253,8 tys

  20,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  188,7 tys

  13,6(0.4%)

  130,3 tys

  9,5(0.3%)

  108,4 tys

  8,0(0.2%)

  86,4 tys

  6,4(0.2%)

  125,3 tys

  9,4(0.2%)

  123,3 tys

  9,3(0.2%)

  80,3 tys

  6,2(0.1%)

  187,9 tys

  15,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  244,6 tys

  17,7(0.6%)

  247,8 tys

  18,1(0.5%)

  718,8 tys

  53,0(1.3%)

  321,2 tys

  23,9(0.6%)

  160,5 tys

  12,1(0.3%)

  148,3 tys

  11,2(0.3%)

  1,6 mln

  125(2.6%)

  182,7 tys

  14,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  538,1 tys

  38,9(1.2%)

  678,5 tys

  49,4(1.4%)

  664,1 tys

  48,9(1.2%)

  795,1 tys

  59,2(1.4%)

  919,8 tys

  69,3(1.6%)

  898,3 tys

  67,9(1.5%)

  934,4 tys

  71,9(1.5%)

  169,0 tys

  13,6(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,0 tys

  6,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,2 tys

  0,7(0%)

  25,3 tys

  1,8(0.1%)

  75,8 tys

  5,6(0.1%)

  34,3 tys

  2,6(0.1%)

  6,3 tys

  0,5(0%)

  5,9 tys

  0,4(0%)

  5,7 tys

  0,4(0%)

  6,5 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,0 tys

  5,3(0.2%)

  9,1 tys

  0,7(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  80,6 tys

  6,0(0.1%)

  77,8 tys

  5,9(0.1%)

  64,5 tys

  4,9(0.1%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Chojnowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chojnowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chojnów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chojnowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,1 mln

  3,2 tys(100%)

  53,1 mln

  3,9 tys(100%)

  51,5 mln

  3,8 tys(100%)

  58,1 mln

  4,3 tys(100%)

  60,5 mln

  4,5 tys(100%)

  60,1 mln

  4,7 tys(100%)

  69,8 mln

  5,5 tys(100%)

  74,7 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,9 mln

  1,1 tys(36%)

  16,6 mln

  1,2 tys(31.3%)

  17,5 mln

  1,3 tys(33.9%)

  19,0 mln

  1,4 tys(32.7%)

  20,4 mln

  1,5 tys(33.7%)

  20,3 mln

  1,5 tys(33.7%)

  24,1 mln

  1,9 tys(34.6%)

  25,3 mln

  2,0 tys(33.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,0 mln

  871(27.3%)

  12,3 mln

  894(23.1%)

  13,3 mln

  979(25.8%)

  15,6 mln

  1,2 tys(26.9%)

  14,6 mln

  1,1 tys(24.1%)

  14,2 mln

  1,1 tys(23.6%)

  17,0 mln

  1,3 tys(24.4%)

  15,1 mln

  1,2 tys(20.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  315,3 tys

  23,2(0.6%)

  39,4 tys

  2,9(0.1%)

  7,7 tys

  0,6(0%)

  500,9 tys

  37,8(0.8%)

  198,0 tys

  15,2(0.3%)

  5,9 mln

  472(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  145(4.5%)

  2,2 mln

  159(4.1%)

  2,3 mln

  171(4.5%)

  2,9 mln

  215(5%)

  2,9 mln

  216(4.7%)

  3,2 mln

  240(5.3%)

  4,1 mln

  314(5.9%)

  4,4 mln

  352(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  116(3.6%)

  216,5 tys

  15,8(0.4%)

  14,3 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,6(0%)

  75,1 tys

  5,7(0.1%)

  71,8 tys

  5,5(0.1%)

  4,2 mln

  335(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  995,0 tys

  72,0(2.3%)

  1,1 mln

  83,7(2.2%)

  1,5 mln

  107(2.8%)

  2,5 mln

  188(4.3%)

  2,4 mln

  182(4%)

  1,6 mln

  123(2.7%)

  3,4 mln

  258(4.8%)

  3,6 mln

  286(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  258(8.1%)

  3,7 mln

  268(6.9%)

  3,5 mln

  260(6.9%)

  4,4 mln

  331(7.7%)

  4,2 mln

  318(7%)

  1,6 mln

  121(2.7%)

  1,7 mln

  134(2.5%)

  2,3 mln

  184(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  356(11.1%)

  10,5 mln

  766(19.8%)

  1,5 mln

  113(3%)

  1,5 mln

  112(2.6%)

  1,5 mln

  112(2.5%)

  1,4 mln

  106(2.3%)

  1,5 mln

  114(2.1%)

  2,2 mln

  179(3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  320,2 tys

  23,2(0.7%)

  6,2 mln

  448(11.6%)

  340,1 tys

  25,1(0.7%)

  287,6 tys

  21,4(0.5%)

  255,7 tys

  19,3(0.4%)

  206,2 tys

  15,6(0.3%)

  334,2 tys

  25,7(0.5%)

  1,5 mln

  123(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  354,3 tys

  28,5(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  120,8 tys

  8,7(0.3%)

  116,3 tys

  8,5(0.2%)

  125,0 tys

  9,2(0.2%)

  104,9 tys

  7,8(0.2%)

  182,5 tys

  13,8(0.3%)

  186,7 tys

  14,1(0.3%)

  324,2 tys

  24,9(0.5%)

  286,0 tys

  23,0(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,6 tys

  8,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  117,5 tys

  8,5(0.3%)

  138,9 tys

  10,1(0.3%)

  117,7 tys

  8,7(0.2%)

  106,9 tys

  8,0(0.2%)

  90,0 tys

  6,8(0.1%)

  79,8 tys

  6,0(0.1%)

  69,2 tys

  5,3(0.1%)

  55,9 tys

  4,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,6 tys

  0,6(0%)

  19,5 tys

  1,4(0%)

  34,5 tys

  2,5(0.1%)

  18,8 tys

  1,4(0%)

  5,8 tys

  0,4(0%)

  5,3 tys

  0,4(0%)

  5,1 tys

  0,4(0%)

  6,2 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  0,3(0%)

  14,3 tys

  1,1(0%)

  26,2 tys

  2,0(0%)

  5,3 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,0 tys

  5,3(0.2%)

  9,1 tys

  0,7(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  80,6 tys

  6,0(0.1%)

  77,8 tys

  5,9(0.1%)

  64,5 tys

  4,9(0.1%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 mln

  180(5.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  223,5 tys

  16,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  671,8 tys

  51,7(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chojnów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 475 mieszkańców Chojnowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 200 kobiet oraz 1 275 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Chojnowa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Chojnowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Chojnowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (21,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (26,5%).

  W roku 2022 w Chojnowie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 424 dzieci (229 dziewczynek oraz 195 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Chojnowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 331 dzieci (159 dziewczynek oraz 172 chłopców). Dostępne były 334 miejsca.

  18,2% mieszkańców Chojnowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 880 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 140 uczniów (551 kobiet oraz 589 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Chojnowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 33 oddziałach uczyło się 821 uczniów (407 kobiet oraz 414 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,0% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 31,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 25,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 118,50.

  W Chojnowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 88 uczniów (63 kobiety oraz 25 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chojnowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 169 uczniów (115 kobiet oraz 54 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 64 absolwentów.

  W Chojnowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 249 uczniów (110 kobiet oraz 139 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 33 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Chojnowie placówkę miało 8 Technik, w których w 20 oddziałach uczyło się 451 uczniów (253 kobiety oraz 198 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 88 absolwentów.

  W Chojnowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 84 uczniów (40 kobiet oraz 44 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,9% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 15,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,6 uczniów. 28,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Chojnowa w wieku potencjalnej nauki (21,0% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Chojnów
  18,3%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Chojnów
  36,3%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,7%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  24,1%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 21,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Chojnów
  14,6%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 880 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  880,0
  woj. dolnośląskie
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Chojnów
  0,76
  Województwo
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 21 Oddziały
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 458 Miejsca
  (rok 2018)
 • 30 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Chojnów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 424 Dzieci
 • 229 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 195 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,0%
  46,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 72 3 lata
 • 72
 • 104 4 lata
 • 104
 • 123 5 lata
 • 123
 • 123 6 lat
 • 123
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 48 3 lata
 • 48
 • 52 4 lata
 • 52
 • 72 5 lata
 • 72
 • 56 6 lat
 • 56
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 52 4 lata
 • 52
 • 51 5 lata
 • 51
 • 67 6 lat
 • 67
 •  
 • 30,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 30,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Chojnowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chojnowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie
  Publiczne
  76 818-84-90
  76 818-84-90
  ul. Krasickiego 1
  59-225 Chojnów
  921415
  Przedszkole Miejskie Nr 1
  Publiczne
  76 818-80-56
  76 818-80-56
  ul. Wojska Polskiego 18
  59-225 Chojnów
  716215
  Klub Malucha "Skrzat" - Przedszkole Niepubliczne Alina Francka
  Niepubliczne
  88 338-86-10
  ul. Gen. St. Maczka 2
  59-225 Chojnów
  ---
  OCHRONKA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK BDNP NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
  Niepubliczne
  76 818-87-66
  ul. DĄBROWSKIEGO 4
  59-225 Chojnów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Chojnów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 140 Uczniowie
 • 551 Kobiety
  (uczniowie)
 • 589 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 139 Uczniowie w 1 klasie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 179 Absolwenci
 • 96 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  25,3
  Województwo
  18,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 69,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 53,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 118,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  118,50
  Województwo
  98,48
  Cały kraj
  95,96
 • 117,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  117,98
  woj. dolnośląskie
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chojnów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chojnów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Chojnowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chojnowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła podstawowa nr 4 ("Janusz Korczak")
  Publiczna
  76 818-83-50
  76 818-83-50
  ul. Kilińskiego 23
  59-225 Chojnów
  1948741
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ("MARIA KONOPNICKA")
  Publiczna
  76 818-85-43
  76 818-85-43
  ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 30
  59-225 Chojnów
  1333137
 • Szkoły ponadpodstawowe w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Chojnów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 88 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,6%
  28,4%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  17,6
  Dolnośląskie
  26,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Chojnów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 249 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 139 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,2%
  55,8%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,6
  Województwo
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 21,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Chojnów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  28,0
  Dolnośląskie
  20,9
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Chojnowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chojnowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  76 819-65-10
  76 819-65-13
  ul. Witosa 1
  59-225 Chojnów
  11253-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  76 819-65-10
  76 819-65-13
  ul. Witosa 1
  59-225 Chojnów
  4102-
  Liceum Ogólnokształcace (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  76 819-65-10
  76 819-65-13
  ul. Witosa 1
  52-225 Chojnów
  369-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  76 891-65-10
  76 891-65-10
  ul. Wincentego Witosa 1
  59-225 Chojnów
  117-
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych w Chojnowie
  Niepubliczne
  75 818-85-93
  ul. Konarskiego 4
  59-225 Chojnów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chojnów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chojnów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chojnów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chojnów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Chojnowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Chojnowie znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chojnowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Chojnowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Chojnowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Chojnowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 388 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 40 (uczestnicy: 8 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 600)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 560)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 300)
  • taneczne: 4 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 150)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 140)
  • teatralne: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 50)
  • taneczne: 3 (członkowie: 55)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Chojnowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 194 miejscami na widowni. Odbyły się 152 seanse, na które przyszło 2 491 widzów, w tym 35 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 886 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Chojnowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 775 zwiedzających, co daje 2 214 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Chojnowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 38 988 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 49 299 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Chojnowie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 188 członków. Zarejestrowano 324 ćwiczących (mężczyźni: 205, kobiety: 119, chłopcy do lat 18: 183, dziewczęta do lat 18: 113). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Chojnowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Chojnowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chojnowa znajduje się 32 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Chojnowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1. poł. XV w. (ul. Rynek Rynek 1)dnia 1950-01-02, wykaz dokumentów: 134 z 1950-01-02; 9/L z 1997-05-08; A/1462/134 z 2009-11-26
  • Miasto z 1. poł. XIII w.dnia 1956-02-12, wykaz dokumentów: 420 z 1956-02-12; 48/L z 1997-04-23; A/2644/420 z 2010-07-27
  • Zamek z XVI - XVII (ul. Plac Zamkowy 3)dnia 1959-02-23, wykaz dokumentów: 527 z 1959-02-23; 62/L z 1997-04-23; A/2800/527 z 2010-08-03
  • Baszta z XV - XVI (ul. Tkacka 16)dnia 1959-02-23, wykaz dokumentów: 528 z 1959-02-23; 63/L z 1997-04-23; A/2808/528 z 2010-08-03
  • Pałac z XVIII w. (ul. Piotrowicka 2)dnia 1959-02-23, wykaz dokumentów: 529 z 1959-02-23; 64/L z 1997-11-14; A/2804/529 z 2010-08-03
  • Kościół z XVIII w.dnia 1959-02-23, wykaz dokumentów: 535 z 1959-02-23
  • Plebania z 2. poł. XV w. (ul. Księcia Piotra Ściegiennego 4)dnia 1959-11-14, wykaz dokumentów: 632 z 1959-11-14; 102/L z 1996-04-02; A/3205/632 z 2010-08-18
  • Mur obronny z XIV w.dnia 1964-12-17, wykaz dokumentów: 1218 z 1964-12-17; 187/L z 1997-04-23; A/2645/1218 z 2010-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1544 r. (ul. Rynek Rynek 20)dnia 1964-12-17, wykaz dokumentów: 1219 z 1964-12-17; 188/L z 1997-11-14; A/2803/1219 z 2010-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1768 r. (ul. Rynek Rynek 29)dnia 1967-06-05, wykaz dokumentów: 1921 z 1967-06-05; 247/L z 1997-04-23; A/2801/1921 z 2010-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek Rynek 31)dnia 1967-06-05, wykaz dokumentów: 1922 z 1967-06-05; 248/L z 1997-04-23; A/2802/1922 z 2010-08-03
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Chmielna 14)dnia 1967-06-05, wykaz dokumentów: 1923 z 1967-06-05
  • Planty z XIX w.dnia 1977-05-13, wykaz dokumentów: 519/L z 1977-05-13; A/2807/519/L z 2010-08-03
  • Kościół z 1909 - 1911 (ul. Jarosława Dąbrowskiego 17)dnia 1981-04-14, wykaz dokumentów: 583/L z 1981-04-14; A/1461/583/L z 2009-11-20
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Artura Grottgera 1)dnia 1982-10-25, wykaz dokumentów: 637/L z 1982-10-25; A/2844/637/L z 2010-08-04
  • Dworzec z 1908 r. (ul. Zielona 8)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: 807/L z 1987-12-28; A/2806/807/L z 2010-08-03
  • Nastawnia z 1908 r. (ul. Zielona 8)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: 807/L z 1987-12-28; A/2806/807/L z 2010-08-03
  • Nastawnia z 1908 r. (ul. Zielona 8)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: 807/L z 1987-12-28; A/2806/807/L z 2010-08-03
  • Nastawnia z 1908 r. (ul. Zielona 8)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: 807/L z 1987-12-28; A/2806/807/L z 2010-08-03
  • Nastawnia z 1908 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: 807/L z 1987-12-28; A/2806/807/L z 2010-08-03
  • Nastawnia z 1908 r. (ul. Zielona 8)dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: 807/L z 1987-12-28; A/2806/807/L z 2010-08-03
  • Wiata z 1908 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: 807/L z 1987-12-28; A/2806/807/L z 2010-08-03
  • Wiata z 1908 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: 807/L z 1987-12-28; A/2806/807/L z 2010-08-03
  • Zespół - dworzec z 1908 r.dnia 1987-12-28, wykaz dokumentów: 807/L z 1987-12-28; A/2806/807/L z 2010-08-03
  • Willa z 1882 r. (ul. Goleszańska 2)dnia 1989-12-28, wykaz dokumentów: 832/L z 1989-12-28; A/2805/832/L z 2010-08-03
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1882 r. (ul. Goleszańska 2)dnia 1989-12-28, wykaz dokumentów: 832/L z 1989-12-28; A/2805/832/L z 2010-08-03
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1882 r. (ul. Goleszańska 2)dnia 1989-12-28, wykaz dokumentów: 832/L z 1989-12-28; A/2805/832/L z 2010-08-03
  • Turbinownia z 1882 r. (ul. Goleszańska 2)dnia 1989-12-28, wykaz dokumentów: 832/L z 1989-12-28; A/2805/832/L z 2010-08-03
  • Magazyn z 1882 r. (ul. Goleszańska 2)dnia 1989-12-28, wykaz dokumentów: 832/L z 1989-12-28; A/2805/832/L z 2010-08-03
  • Wieża ciśnień z 1882 r.dnia 1989-12-28, wykaz dokumentów: 832/L z 1989-12-28; A/2805/832/L z 2010-08-03
  • Zespół - cukrownia z 1882 r.dnia 1989-12-28, wykaz dokumentów: 832/L z 1989-12-28; A/2805/832/L z 2010-08-03; brak numeru z 2014-03-14
  • Plebania z XVIII w. (ul. Bartosza Głowackiego 1)dnia 2005-06-03, wykaz dokumentów: 535/A/05 z 2005-06-03
 • Formy ochrony przyrody w Chojnowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chojnowa znajduje się 28 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Chojnowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Czech - Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 2%, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: Nad lewym brzegiem rzeki Skory na wschód od mostu na ul. Wolności
  • Druid - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo mocno obrośnięte bluszczem posusz w koronie ok. 2%, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: Między ulicą Kazimierza Wielkiego a Jana Długosza na terenach zielonych przed budynkami
  • Grześ - Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 3%, Data ustanowienia: 1994-10-25, Opis granicy: Ul. Piotrowicka 2
  • Jacuś - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-06-12, Opis granicy: Przy skrzyżowaniu S. Konarskiego i Królowej Jadwigi
  • Jagiełło - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: Przy posesji ul. Jarosława Dąbrowskiego 8
  • Jasiu - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W zachodniej części Parku Śródmiejskiego
  • Jowisz - Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 30%, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W parku należącym do Powiatowego Zespołu Szkół przy budynku szkoły
  • Jurek - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W centralnej części Parku Śródmiejskiego na środku polany
  • Kolczatka - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 9 drzew, Data ustanowienia: 1994-10-25, Opis granicy: Przy ul. Anny i Juliusza Poźniaków
  • Kopernik - Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 2%, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W zachodniej części szkolnego parku znajdującego się przy Powiatowym Zespole Szkół
  • Lech - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: Na posesji należacej do Powiatowego Zespołu Szkół (budynek stołówki) przy ulicy Mikołaja Reja
  • Lem - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W Parku Śródmiejskim na wysokości Placu Zamkowego
  • Majka - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: We wschodniej części Parku Śródmiejskiego od strony ul. Wolności
  • Mickiewicz - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W Parku Śródmiejskim na zachód od placu zabaw
  • Miłosz - Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 10%, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: Od strony Parku Śródmiejskiego pomiędzy budynkami Plac Zamkowy 1 i 2
  • Orfeusz - Pomnik przyrodyOpis: Blizny w pniu ślady po obciętych konarach, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W parku należącym do Powiatowego Zespołu Szkół przy budynku szkoły
  • Piotruś - Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 2%, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W zachodniej części Parku Śródmiejskiego
  • Pocztowiec - Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 5%, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: Przy budynku Poczty Polskiej przy ul. Dąbrowskiego 20
  • Reymont - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W północno-zachodniej części Parku Śródmiejskiego przy narożniku ogrodzenia
  • Rus - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: Przy boisku Gimnazjum nr 2 na ul. Konarskiego 4
  • Schiller - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: We wschodniej części Parku Śródmiejskiego przy ul. Wolności
  • Siedmiu Wspaniałych - Pomnik przyrodyOpis: Siedem zrośniętych ze sobą drzew do wysokości 130 cm wyżej się rozdzielają., Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W północno-wschodniej części Parku Śródmiejskiego
  • Sienkiewicz - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W północno-zachodniej części Parku Śródmiejskiego przy narożniku ogrodzenia
  • Szafer - Pomnik przyrodyOpis: Liczne blizny na pniu, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W centralnej części szkolnego parku należącego do Powiatowego Zespołu Szkół
  • Słowacki - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: We wschodniej części Parku Śródmiejskiego przy ul. Wolności
  • Waldek - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W zachodniej części Parku Śródmiejskiego
  • Witos - Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 3%, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: Przy ogrodzeniu szkolnego parku należącego do Powiatowego Zespołu Szkół a Gimnazjum nr 2
  • Zbysiu - Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 1%, Data ustanowienia: 2006-06-28, Opis granicy: W południowej części Parku Śródmiejskiego przy polanie

Chojnów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Chojnowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Chojnowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legnickiego.

  Powiat legnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Chojnowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Chojnowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 32,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Chojnów
  32,1
  Dolnośląskie
  64,7
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Chojnów
  0,0
  Dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 32,15 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  32,1
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Chojnów
  100,0
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Chojnów przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A4autostrada A4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DW 328droga wojewódzka nr 328(Nowe Miasteczko - Popęszyce - Mycielin - Niegosławice - Rudziny - Przemków - Wilkocin - Wysoka - Jakubowo Lubińskie - Chocianów - Brzozy - Rokitki - Czernikowice - Chojnów - Gołaczów - Brochocin - Łukaszów - Nowa Wieś Złotoryjska - Złotoryja - Nowy Kościół - Sędziszowa - Świerzawa - Stara Kraśnica - Wojcieszów - Kaczorów - Świdnik - Marciszów)
  • DW 335droga wojewódzka nr 335( Chojnów - Kolonia Kołłątaja - Jaroszówka - Żabice - Trzebnice - Krzeczyn Mały - Krzeczyn Wielki - Lubin)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Chojnów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 282Linia kolejowa nr 282: Miłkowice - Jasień [o znaczeniu państwowym] (Miłkowice -Chojnów - Osetnica - Okmiany - Tomaszów Bolesławiecki - Bolesławiec - Zebrzydowa - Zagajnik - Węgliniec - Stary Węgliniec - Jagodzin - Ruszów - Okrąglica - Iłowa Żagańska - Konin Żagański - Jankowa Żagańska - Żary Kunice - Żary - Sieniawa Żarska - Lipsk Żarski - Jasień)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Chojnowie istnieje 113 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Anny i Juliusza Poźniaków

  ul. Artura Grottgera

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Bielawska

  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego

  ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bolesławiecka

  ul. Brzozowa

  ul. Chmielna

  ul. Cicha

  ul. Ciemna

  pl. Dworcowy

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fabryczna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gabrieli Zapolskiej

  ul. Generała Władysława Andersa

  ul. Goleszańska

  ul. Grodzka

  ul. Grunwaldzka

  ul. Heleny Modrzejewskiej

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jerzmanowicka

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliana Ursyna Niemcewicza

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Katedralna

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Komuny Paryskiej

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Legnicka

  ul. Leopolda Staffa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Lubińska

  ul. Ludwika Solskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Michała Drzymały

  ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miła

  ul. Młynarska

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piotrowicka

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Przelot

  ul. Racławicka

  ul. Radosna

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Samorządowa

  ul. Spacerowa

  ul. Stanisława Konarskiego

  ul. Stanisława Małachowskiego

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stefanii Sempołowskiej

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Tadeusza Gajcego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Tkacka

  ul. Tulipanowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojciecha Bogusławskiego

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Władysława Łokietka

  pl. Zamkowy

  ul. Zielona

  ul. Złotoryjska

  ul. gen. Stanisława Maczka

  ul. ks. Piotra Skargi

  ul. ks. Piotra Ściegiennego

  ul. Łużycka